Załączniki

Komentarze

Transkrypt

Załączniki
Interaktywna mapa
Ewidencja Gruntów
Page 1 of 1
Działki
ë
é
ç
í
ê
skala 1 : 293 widok: 58.22 m
data modyfikacji
Warstwy rastrowe
Skany 500
Zdjęcie lotnicze
Zdjęcie lotnicze 2008
Zdjęcie satelitarne
Warstwy wektorowe
Inwestycje drogowe WPI ZRID
Tereny elementarne
Kontury klasyfikacyjne
http://111.111.1.11/asp2001/mapa/mapclient_sk.asp
Wniosek ZRID
Drogi publiczne
Użytki
Zawiadomienie ZRID
Adresy
Budynki
Drogi
Dzierżawa strefy
Kolej
Ulice
Decyzja ZRID
Obręby
Rejony
Dzia
Wody
2015-12-01
Interaktywna mapa - wydruk
Page 1 of 1
http://111.111.1.11/asp2001/mapa/printpage.asp?mapaction=6&useraction=1&mapthema=ewidgrun... 2015-12-01

Podobne dokumenty