Pobierz - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Schładzanie krów w okresie lata poprawia
dochodowość gospodarstwa i komfort zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska, 07.04.2016.
Dr. Israel Flamenbaum
Cow Cooling Solutions Ltd, Israel
1
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Główne czynniki wpływające na światowy sektor produkcji
mlecznej w okresie letnim
2
•
Globalne ocieplenie
•
Wzrost produkcji mleka na krowę
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Trendy w produkcji mleka i ilości krów w Polsce, 2004 - 2014
3
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Problemem krów mlecznych w okresie letnim jest ich znaczące
wydzielanie ciepła
Opisane jako lampa 100W
(Opublikowane w Hoard’s Dairyman Magazine, Maj 2000)
•
Człowiek w stanie odpoczynku wydziela ciepło na
poziomie 100W (1 lampa).
•
Krowa nie będąca w laktacji wydziela ciepło na
poziomie of 9 lamp.
•
Każda dodatkowa produkcja 4.5 litra mleka
powoduje wydzielanie dodatkowego ciepła 1 lampy
100W.
•
Przy produkcji 45 litrów mleka dziennie krowa
wytwarza ilość ciepła równą 19 lampom.
•
Ekspozycja krowy na słońce oznacza dodatkowe 16
lamp.
4
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Efekty wytwarzania ciepła przez pierwiastki i krowy w
późniejszych laktacjach
5
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Kiedy krowy zaczynają cierpieć z powodu stresu
cieplnego?
6
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
THI - Temperature Humidity Index
7
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Zmiany zachowań pod wpływem stresu cieplnego?
•
Zmniejszenie ogólnej aktywności
•
Skrócenie czasu przeżuwania
•
Zwiększone pobranie wody
•
Zmniejszone pobranie paszy
•
Poszukiwanie cienia i wilgotnych miejsc
•
Stanie i gromadzenie się
•
Poszukiwanie naturalnej wentylacji
•
Skrócenie czasu i intensywności zachowań rujowych
8
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Straty w wydajności krów mlecznych spowodowane
stresem cieplnym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niższy Szczyt laktacji (10 - 15%)
Niższa roczna produkcja mleka (5 - 20%).
Niższa zawartość tłuszczu i białka (0.4 i 0.2 jednostki procentowe, odpowiednio).
Wyższy poziom komórek somatycznych, SCC (100,000).
Niższy wskaźnik zapłodnień ( 10 - 30 jedn. procentowe).
Zmniejszenie wykrywalności rui (50%).
Zmniejszenie wykorzystania paszy ( 10 – 15%).
Pogorszenie statusu immunologicznego.
Zmniejszenie rozwoju tkanki wymienia w późnej ciąży.
Zwiększenie śmiertelności cieląt (5 – 10 % ).
9
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
22 C
32 C
10
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Zwiększenie wykorzystania paszy w warunkach stresu cieplnego
• Normalne warunki - 1 kg paszy (SM) - 1.4 kg mleka
• Warunki stresu cieplnego – 1 kg paszy (SM) - 1.2 kg mleka
• Zmniejszenie wykorzystania paszy o – 15 %
• W polskich gospodarstwach to oznacza stratę 20 - 25 Euro na krowę
/ rok!!!
(koszty paszy 3 Euro/krowę /dzień X 45-60 gorących dni letnich X 15%)
11
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Jak schłodzić krowę będącą pod wpływem
stresu cieplnego?
12
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Różne metody schładzania krów
• Schładzanie bezpośrednie (schładzanie zwierzęcia)
- Zwilżanie
- Wymuszona wentylacja
- Połączenie zwilżania i wentylacji
• Schładzanie niebezpośrednie (schładzanie otoczenia)
- Zamgławianie (Wentylacja tunelowa)
- Odparowanie (Wentylacja poprzeczna)
- Klimatyzacja
13
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wpływ schładzania na temperaturę ciała krowy
(Badanie w typowym dniu letnim w Izraelu)
39 C
Flamenbaum et al 1986, JDS 69:314
14
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Gdzie zastosować “systemy bezpośredniego chłodzenia” ?
• Poczekalnia
• Specjalne miejsce schładzania
• Stół paszowy
• Miejsca odpoczynku (nad legowiskami).
15
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Poczekalnia – system schładzania w dużych gospodarstwach
(Wietnam)
16
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Specjalne miejsce schładzania w dużym gospodarstwie mlecznym (Meksyk)
17
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Stół paszowy z systemem schładzania z mieszaczami (Hiszpania)
18
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Schładzanie stołu paszowego i legowisk (Izrael)
19
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Jak powinna wyglądać zmoczona krowa?
20
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wymagania dot prawidłowego schładzania wysokowydajnych krów w
ciepłych regionach
1.
Wymuszona wentylacja (prędkość ruchu powietrza 3 m/sek), połączona z cyklami
30 sekundowymi zwilżania co 5 minut, mieszacze pracujące cały czas.
2.
“Sesje schładzania” 45 – 60 minutowe.
3.
6 godzin łącznie “czasu schładzania” każdego dnia.
4.
Schładzanie krów co 4 godziny.
21
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
22
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
23
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Priorytety w schładzaniu stada krów mlecznych
•
•
•
•
•
•
24
Krowy świeżo ocielone (pierwsze 3 tygodnie po ocieleniu)
Krowy w okresie rozdajania (ostatnie 3 tygodnie ciąży)
Krowy wysokowydajne (pierwsze 100 dni laktacji)
Krowy w trakcie laktacji (dni 100 – 200)
Krowy w zasuszeniu (od zasuszenia do 3 tygodni przed ocieleniem)
Krowy w późnej laktacji (dni 200 + )
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Dobrostan krów:
Czy schładzanie krów ogranicza czas legowiskowy?
25
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Badanie
Honig at al 2012, J. of Dairy Sci. 95:3736.
•
42 wysoko wydajne krowy zostały podzielone na dwie grupy o różnych
systemach schładzania.
•
Obie grupy były schładzane poprzez kombinację zwilżania oraz
wymuszonej wentylacji przez 45 minut na „sesję schładzania”.
•
Krowy w grupie 1 były schładzane 5 razy w ciągu dnia przez łącznie
3.75 godzin (5T). Krowy z drugiej grupy były schładzane 8 razy w ciągu
dnia przez łącznie 6 godzin (8T).
•
Zastosowano czujniki monitorujące czas odpoczynku i przeżuwania.
26
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wydajność i parametry fizjologiczne.
5T
8T
P<
Pobranie paszy DM (kg/d)
24.8
26.9
0.001
Produkcja mleka (kg/d)
36.6
40.0
0.001
Czas odpoczywania (min. /d)
428
482
0.04
Czas przeżuwania (min. /d)
413
443
0.001
Honig at al 2012, J. of Dairy Sci. 95:3736.
27
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wyniki
Krowy schładzane 8T vs 5T:
• Zwiększenie pobrania paszy o 2.1 kg/d (8.5%)
• Zwiększenie produkcji mleka o 3.4 kg/d (9.3%).
• Redukcja temperatury ciała o 0.8 C (południe)
• Zwiększenie respiracji o 30 RPM (południe).
28
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
…..” Straty w produkcji mleka w czasie stresu
cieplnego to tylko wierzchołek góry lodowej. Należy
także brać pod uwagę straty pojawiające się
później. ”……..
Shirley Roenfeldt
“Dairy Herd Management Magazine”
May 1998
29
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Efekty schładzania krów latem
Dhuyvetter et. al. 2000. Kansas State Univ.
“Heart of America Dairy Management Conference”, St. Joseph. MO.
30
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Krzywe laktacji krów schładzanych i nie schładzanych ocielonych wczesnym
latem i zimą w Izraelu
Schładzane
Wycielenia wczesnym
latem
45
Wycielenia wczesną zimą
45
40
40
35
35
30
30
25
25
lato
Lato
20
20
15
15
1
2
3
Nie
schładzane
4
5
6
7
8
9
10
1
2
Miesiące laktacji
Flamenbaum & Ezra - Hoard’s Dairyman- August 10, 2009
31
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
3
4
5
6
7
8
9
10
Wzrost rocznej produkcji dzięki intensywnemu schładzaniu krów w okresie
letnim
Nie schładzane
Schładzane
Różnica (kg)
Zmiana (%)
11,080
11,800
720
6.5%
Tłuszcz (kg)
400
475
75
7%
Białko (kg)
360
385
25
7%
Mleko (kg)
Flamenbaum & Ezra - Hoard’s Dairyman- August 10, 2009
32
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Stres cieplny u krów wysokocielnych i
zasuszonych
33
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wpływ schładzania krowy zasuszonej na wydajność w
kolejnej laktacji
Postępowanie
Schładzane
Nie schładzane
%
Cień - (Floryda, USA)
26.7
25.5
5.0
Zwilżanie + wentylacja (Izrael)
40.7
37.2
9.4
Zamgławianie, niskie ciśnienie -
41.3
39.7
4.0
26.1
24.3
7.5
44.8
41.1
9.1
(Arizona, USA)
Zamgławianie, wysokie ciśnienie (Meksyk)
Zwilżanie + Wentylacja (Izrael)
34
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Monitorowanie temperatury waginalnej sposobem
oceny efektywności schładzania
35
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
TEMPERATURE DATA LOGGER
Thermochron iButton )
36
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wykorzystanie CIDR do założenia TDL
CIDR Controlled Internal Drug Releasing
37
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Zakładanie TDL z wykorzystaniem CIDR do waginy krowy
38
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Temperatura waginalna latem i zimą w gospodarstwach mlecznych w Izraelu
Temperatura
waginalna
lato
zima
Godzina
39
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Poprawa wyników krów dzięki intensywnemu schładzaniu
latem w ciepłych regionach
raport z przeprowadzonego projektu schładzania krów
w Meksyku
40
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
“Specjalne miejsce schładzania” w gospodarstwie 2000 krów, Płn Meksyk
41
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Temperatura waginalna krów mlecznych w Płn Meksyku
Schładzanie 6 sesji / dzień
V. Temp.
THI
41
90,0
40,5
80,0
THI
Temperatura Corporal (°C)
60,0
39,5
50,0
39
40,0
Temperatura
waginalna
38,5
30,0
38
20,0
schładzanie
Dój
37,5
10,0
Ordeña
42
Baño Inter
Baños
LIMITE
80863
0
0
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
0
0
THI
23:20
22:40
22:00
21:20
20:40
20:00
19:20
18:40
18:00
17:20
16:40
16:00
15:20
14:40
14:00
13:20
12:40
12:00
11:20
10:40
10:00
9:20
8:40
8:00
7:20
6:40
6:00
5:20
4:40
4:00
3:20
2:40
2:00
1:20
0:40
0,0
0:00
37
Temperatura
Índice Temperatura-Humedad (ITH)
70,0
40
Krzywa laktacji krów mlecznych w Płn Meksyku, intensywne schładzanie latem 2015, vs
brak schładzania latem 2011 - 2014
39,0
37,0
35,0
Lit./cow/day 33,0
31,0
29,0
27,0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
34,6
33,0
35,6
36,3
34,7
32,2
30,8
28,6
29,6
31,0
31,4
32,5
2012
34,1
35,2
35,5
38,0
35,2
33,1
31,3
29,5
29,4
30,2
30,8
33,1
2013
32,2
34,3
35,7
36,1
33,0
31,5
31,6
28,9
28,0
29,7
30,7
32,1
2014
33,3
35,4
35,8
36,5
35,4
33,4
31,9
30,5
29,5
31,1
33,0
33,9
2015
34,3
34,9
36,3
37,0
36,1
35,6
35,0
34,4
35,1
35,0
36,0
2011
43
2012
2013
Month
2014
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
2015
Wskaźnik zapłodnień krów intensywnie schładzanych latem 2015 vs nie schładzanych w
latach 2011 – 2014, Płn Meksyk
35,0
33,2
31,3
30,3
29,0
30,0
26,0
25,0
25,0
24,0
25,0
22,0
20,0
18,5
Zapłodnienie %
16,7
15,0
16,0
15,0
15,4
15,0
14,9
13,0
12,5
14,0
12,0
10,0
10,0
8,0
7,2
9,0
6,5
5,0
0,0
May
Jun
Jul
Ago
Month
2011
44
2012
2013
2014
2015
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Sep
Ekonomiczne aspekty produkcji mleka w ciepłych regionach
45
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Dzisiaj gorące lata uważane są za przyczynę największych
strat ekonomicznych w światowej produkcji mleka
(nawet większych niż mastitis czy problemy z rozrodem)
Badanie prowadzone przez
Prof. N. St. Pierre, Economist, Ohio State University
St. Pierre, 2003, J. Dairy Sci. 86: (E52 E77)
46
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wyniki badań
• Straty ekonomiczne będące skutkiem stresu cieplnego powodują straty u
“przeciętnej krowy w USA” - 170 US$ /rocznie.
• W ekstremalnie “ciepłych regionach” (Texas, Floryda, Arizona), gdzie
wskaźnik THI jest powyżej normy przez ponad pół roku, produkcja mleka i
ekonomiczne straty wynoszą odpowiednio 2000 litów/rok i 700 US$.
• W “umiarkowanych regionach” (Montana, Idaho), gdzie wskaźnik THI jest
powyżej normy przez ok 2 miesiące w roku, produkcja mleka i straty
ekonomiczne wynoszą odpowiednio 150 litrów/rok i 50 US$.
47
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
…..” Niezależnie od tego gdzie mieszkasz, nie możesz
ignorować stresu cieplnego. Nawet jeśli trwa on
tylko tydzień lub dwa, powoduje straty w dłuższej
perspektywie czasowej”……..
Shirley Roenfeldt
“Dairy Herd Management Magazine”
May 1998
48
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wymagania krów w intensywnych, przemysłowych farmach w
„ciepłych regionach”
•
Tropikalne regiony – potrzeba schładzania przez cały rok (Azja pd-wsch,
Karaiby, Centralna Ameryka, Centralna Afryka, Południowa Japonia, Południowe Chiny).
•
Sub-tropikalne regiony – potrzeba schładzania przez część roku, 3-8
miesięcy (Izrael, Poludniowe USA, Płn Meksyk, Pd Ameryka, Pd Afryka, Australia).
•
Umiarkowane regiony – potrzeba schładzania tylko przez 1-2 miesiące w
roku (Płn Europa, Płn USA, Kanada, Płn Chiny i Japonia).
Polska
49
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Stres cieplny w krajach europejskich
50
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
51
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
52
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
53
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
54
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Efektywność ekonomiczna schładzania krów
•
Koszt
- Sprzęt (mieszacze, instalacja, zraszacze, skrzynki kontrolne).
- Koszty bieżące (elektryczność, woda, robocizna)
•
Korzyści ekonomiczne
- dodatkowy przychód z mleka dodatkowo wyprodukowanego
- poprawa efektywności paszy (relacja paszy do mleka).
- poprawa wskaźników rozrodu i zmniejszenie ilości dni otwartych.
55
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Co charakteryzuje polski sektor produkcji mleka w warunkach letnich?
• Krótki okres stresu cieplnego (30-60 dni rocznie)
• Fale gorąca pojawiające się nagle i trwające przez kilka dni.
• Zamknięte budynki z ograniczoną naturalną wentylacją i możliwością
ujścia ciepła.
• Znaczący wzrost produkcyjności krów w ostatnich dekadach.
56
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Niekorzystny wpływ lata na wyniki produkcyjne krów w Polsce
1 – negatywny wpływ na laktację
•
15 % krów w stadzie należy uznać za “krowy świeżo ocielone” w
okresie letnim.
•
W szczycie laktacji uzyskujemy o 3 litry mniej /dzień, u krów
ocielonych latem, w porównaniu do tych cielących się w pozostałych
miesiącach.
•
Kalkulowana strata wynosi 750 litrów/ laktację u krów ocielonych
latem (w skali rocznej szacowana strata wynosi 110 litrów / krowę w
stadzie).
57
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Niekorzystny wpływ lata na wyniki produkcyjne krów w Polsce
2 – negatywny wpływ na krowy wysokocielne
•
15-20% krów w stadzie to krowy wysokocielne w okresie letnim.
•
Krowy cielące się latem prawdopodobnie stracą 2 lit. /dziennie w
laktacji.
•
Szacowana strata wynosi 600 litrów / krowę wysokocielną w okresie
letnim, co oznacza (100 lit./krowę w stadzie).
58
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Niekorzystny wpływ lata na wyniki produkcyjne krów w Polsce
3 – negatywny wpływ na rozród
•
Dotyczy krów będących 30 dni przed i 30 dni po inseminacji (20%
stada).
•
Te krowy będą miały dodatkowe 30 “dni otwartych” w związku z
niskim wskaźnikiem zacieleń w okresie letnim.
•
6 dodatkowych “dni otwartych” na każdą krowę w stadzie.
59
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Czy opłaca się schładzać krowy w warunkach polskiego lata?
Badanie efektywności nakładów na system
schładzania krów
Polska
60
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Założenia
• Gospodarstwo mleczne 500 krów.
• Roczna produkcja 9000 litrów / krowę.
• Cena skupu mleka - 0.28 Euro/litr.
• Koszty żywienia - 0.13 Euro/kg SM.
• Koszt 1 KW zasilania elektr. – 0.12 Euro/KW
61
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Założenia – kont.
•
Okres stresu cieplnego – 30 (krótki) – 60 (długi) dni na rok.
•
Krowy schładzane w poczekalniach i nad legowiskami.
•
Schładzanie zwiększa produkcję mleczną (w porównaniu do warunków bez
schładzania), o 2% w krótkim okresie stresu i o 4% w długim okresie stresu.
•
Schładzanie zwiększa wykorzystanie paszy o 5%.
•
Produkcja każdego dodatkowego litra mleka wymaga dodatkowego pobrania paszy
0.5 kg SM.
•
Każdy dodatkowy “dzień otwarty” ponad optimum kosztuje 5 Euro.
62
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Efektywność kosztowa schładzania w Polsce
Okres stresu
Wzrost produkcji
Poprawa
efektywności
żywienia
Zmniejszenie dni
otwartych
63
30 dni / rok
60 dni / rok
2%
4%
(180 lit. / laktację)
(360 lit. / laktację)
5%
5%
3
5
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wzrost dochodu na farmę i (na krowę) poprzez schładzanie krów
w zasuszeniu i w laktacji w letnich miesiącach w Polsce
64
30 dni letnich
2% wzrost produkcji
60 dni letnich
4% wzrost produkcji
(180 litrów)
(360 litrów)
25,000 Euro / gospodarstwo
40,000 Euro / gospodarstwo
(50 Euro/krowę)
(80 Euro/krowę)
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Wnioski
•
Nawet krótkie stresujące okresy jak te w Polsce mogą zredukować wydajność
mleczną i efektywność produkcji.
•
Schładzanie krów może zwiększyć roczną produkcję mleka, poprawić efektywność
wykorzystania paszy oraz parametry rozrodu i poprawić komfort krów i ich
dobrostan.
•
Schładzanie krów może zwiększyć roczny dochód na krowę o 50 do 80 Euro (25,000
do 40,000 Euro, w stadzie 500 krów).
•
Osiągnięcie takich rezultatów wymaga:
- właściwej adaptacji systemów schładzania do konkretnych warunków gospodarstwa
- właściwej instalacji sprzętu schładzającego.
- właściwego stosowania systemów schładzania.
65
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows
Dziękuję za uwagę
Pytania?
66
Flamenbaum - Cracow Univ. April 2016
Seminar on Heat stress in dairy cows

Podobne dokumenty