Rozdział 1 Pierwsze kroki

Komentarze

Transkrypt

Rozdział 1 Pierwsze kroki
Podręcznik użytkownika
Seria Satellite P750/P755
computers.toshiba-europe.com
Seria Satellite P750/P755
Spis treści
Wstęp
Informacje ogólne
Rozdział 1
Pierwsze kroki
Lista kontrolna wyposażenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Pierwsze kroki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Opcje odzyskiwania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13
Opcje odzyskiwania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Rozdział 2
Przewodnik po systemie
Widok z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza . . . . . . . . . . . . 2-1
Widok z lewej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Widok z prawej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Widok z tyłu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Widok z dołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Widok z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Przyciski funkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Wskaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Stacje dysków optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Pilot zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Instalowanie/wymiana baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-21
Zasilacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
NVIDIA® 3D VISION™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Rozdział 3
Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne
Sprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Dodatkowe funkcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
TOSHIBA Value Added Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Programy narzędziowe i aplikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Urządzenia opcjonalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
Gniazdo karty pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20
Akcesoria opcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
Podręcznik użytkownika
ii
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 4
Podstawowe funkcje produktu
Korzystanie z płytki dotykowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Korzystanie z czujnika linii papilarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Kamera internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition. . . . . . . . . . . 4-12
Korzystanie ze stacji dysków optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Nagrywanie dysku w stacji dysków optycznych . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Korzystanie z programu WinDVD BD for TOSHIBA . . . . . . . . . . . . 4-35
Tuner TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-39
System dźwiękowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-40
Program Realtek HD Audio Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
Łączność bezprzewodowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-44
Sieć LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
Obchodzenie się z komputerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-49
Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego . . . . . . . . . . . . . . . 4-50
Korzystanie z programu TOSHIBA Sleep Utility . . . . . . . . . . . . . . . 4-53
Rozpraszanie ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-56
Rozdział 5
Klawiatura
Klawisze funkcyjne: F1 ... F9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn) . . . . . . . . .
Klawisze dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klawisze specjalne systemu Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generowanie znaków ASCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział 6
5-1
5-2
5-2
5-4
5-4
Zasilanie komputera
zasilaniewarunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Monitorowanie stanu zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
TOSHIBA Password Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Tryby zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Włączanie/wyłączanie zasilania przy użyciu
pokrywy komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Automatyczne przełączanie do stanu
wstrzymania/hibernacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Rozdział 7
Program HW Setup
Uruchamianie programu HW Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
HW Setupokno programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Rozdział 8
Rozwiązywanie problemów technicznych
Proces rozwiązywania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
Lista kontrolna sprzętu i systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Pomoc techniczna firmy Toshiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25
Podręcznik użytkownika
iii
Seria Satellite P750/P755
Dodatek A
Specyfikacje
Wymiary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Warunki otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Przypisanie końcówek portu zewnętrznego monitora RGB . . . . . . . A-2
Dodatek B
Sterownik ekranu i tryb wideo
Sterownik wyświetlacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Tryb wideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Dodatek C
Informacje dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Współdziałanie bezprzewodowej sieci LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth . . . . . . . . . .
PRZESTROGA dotycząca urządzeń bezprzewodowych . . . . . . . . . .
Urządzenia bezprzewodowe a zdrowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy dotyczące łączności radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoryzacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zatwierdzenia radiowe urządzeń bezprzewodowych . . . . . . . . . . . .
Dodatek D
C-1
C-1
C-2
C-2
C-3
C-9
C-9
Przewody i wtyczki zasilające
Instytucje wystawiające certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Dodatek E
Program TOSHIBA PC Health Monitor
Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor. . . . . . . . . . . E-2
Dodatek F
Uwagi prawne
Glosariusz
Indeks
Podręcznik użytkownika
iv
Seria Satellite P750/P755
Prawa autorskie
© 2011 TOSHIBA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z
prawem autorskim, tego podręcznika nie wolno powielać w żadnej formie
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy TOSHIBA. Korzystanie z
informacji zamieszczonych w podręczniku nie jest objęte zobowiązaniami
patentowymi.
Pierwsze wydanie: marzec 2011 r.
Prawa autorskie do utworów muzycznych, filmów, programów
komputerowych, baz danych oraz innych własności intelektualnych
chronionych prawami autorskimi należą do autora lub właściciela praw
autorskich. Materiał chroniony prawami autorskimi może być
reprodukowany wyłącznie na użytek własny lub domowy. Wszelkie
zastosowanie podręcznika inne niż wymienione powyżej (włącznie z
konwersją na format cyfrowy, wprowadzaniem zmian, przesyłaniem
skopiowanych materiałów i rozpowszechnianiem w sieci) bez zgody
właściciela praw autorskich stanowi naruszenie praw właściciela lub autora
i jest traktowane jako szkody cywilne lub przestępstwo. Podczas
kopiowania tego podręcznika należy przestrzegać praw autorskich.
Zastrzeżenie
Ten podręcznik został zatwierdzony i poprawiony z zachowaniem należytej
staranności. Zamieszczone instrukcje i opisy komputera były aktualne w
czasie opracowywania tego podręcznika. Komputer i podręcznik mogą ulec
modyfikacjom bez powiadomienia. Firma TOSHIBA nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
błędów, pominięć i niezgodności dostarczonego komputera z informacjami
zamieszczonymi w tym podręczniku.
Znaki towarowe
Intel, Intel SpeedStep, Intel Core i Centrino są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowym firmy Intel Corporation.
AMD, logo AMD Arrow, PowerPlay, Vari-Bright oraz ich kombinacje są
znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices Inc.
Windows, Microsoft i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.
Photo CD jest znakiem towarowym firmy Eastman Kodak Company.
Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo i i.LINK są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
ConfigFree jest znakiem towarowym firmy TOSHIBA Corporation.
TouchPad jest znakiem towarowym firmy Synaptics Inc
WiFi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy WiFi Alliance.
Secure Digital i SD są znakami towarowymi firmy SD Card Association.
Podręcznik użytkownika
v
Seria Satellite P750/P755
MultiMediaCard i MMC są znakami towarowymi firmy MultiMediaCard
Association.
xD-Picture Card jest znakiem towarowym firmy FUJIFILM Corporation.
ExpressCard jest znakiem towarowym firmy PCMCIA.
WinDVD i Corel Digital Studio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Corel Corporations.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol
podwójnego D są znakami handlowymi Dolby Laboratories.
Labelflash jest znakiem towarowym firmy YAMAHA CORPORATION.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC.
Znak i logo Bluetooth należą do firmy Bluetooth SIG Inc., a firma TOSHIBA
korzysta z tych znaków na podstawie licencji.
Realtek jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Realtek
Semiconductor Corporation.
Atheros jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Atheros
Communication Inc.
Broadcom jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Broadcom
Corporation.
W tym podręczniku mogą być również wykorzystane inne znaki towarowe i
zastrzeżone znaki towarowe nie wymienione powyżej.
Informacje Komisji FCC
Informacje komisji FCC „Informacje dotyczące deklaracji zgodności”
To urządzenie było testowane i zostało uznane za zgodne z limitami dla
urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów komisji
FCC. Te limity zostały określone w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach na terenach mieszkalnych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwościach radiowych oraz może powodować zakłócenia
komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z
zaleceniami producenta. Ponadto nie można zagwarantować, że działanie
określonej instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli to urządzenie powoduje
zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić
wyłączając i ponownie włączając urządzenie, można te zakłócenia
wyeliminować, korzystając z jednej z następujących metod:
■ Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
■ Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w obwodzie innym niż
obwód, do którego jest podłączony odbiornik.
■ Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem
radiowo/telewizyjnym.
Podręcznik użytkownika
vi
Seria Satellite P750/P755
Do urządzenia można podłączać wyłącznie urządzenia peryferyjne
spełniające limity dla urządzeń klasy B, określone w przepisach FCC.
Podłączenie urządzeń zewnętrznych niezgodnych z powyższymi limitami,
lub urządzeń niezalecanych przez firmę TOSHIBA może spowodować
zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym. Do podłączania
wyposażenia do portu zewnętrznego monitora RGB, portów uniwersalnej
magistrali szeregowej (USB 2.0/3.0) i złącza mikrofonu należy używać
ekranowanych przewodów. Dokonywanie zmian urządzenia, na które firma
TOSHIBA lub uprawnione przez nią strony nie wyraziły wyraźnej zgody,
może skutkować utratą prawa do jego eksploatacji.
Warunki Komisji FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów Komisji FCC.
Korzystanie z tego urządzenia jest uzależnione od dwóch warunków:
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi zachować odporność na zakłócenia zewnętrzne,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieprawidłowe
funkcjonowanie.
Deklaracja zgodności ze standardami europejskimi
Na tym produkcie umieszczono znak CE zgodnie z odpowiednimi
dyrektywami Unii Europejskiej. Firmą odpowiedzialną za umieszczenie
symbolu CE na tym produkcie jest firma TOSHIBA Europe GmbH z
siedzibą w Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Niemcy. Pełną, oficjalną treść
Deklaracji zgodności ze standardami UE zamieszczono w witrynie firmy
TOSHIBA w sieci Web http://epps.toshiba-teg.com w Internecie.
Zgodność ze standardem CE
Ten produkt został oznaczony znakiem CE zgodnie z odpowiednimi
dyrektywami europejskimi, w szczególności dyrektywą dotyczącą
zgodności elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/EC (komputer przenośny
i akcesoria elektroniczne włącznie z dostarczonym zasilaczem), dyrektywą
dotyczącą wyposażenia radiowego i wyposażenia terminali
telekomunikacyjnych 1999/5/EC (stosowane akcesoria telekomunikacyjne)
oraz dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 2006/95/EC (dostarczony
zasilacz). Ponadto produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy
dotyczącej ekologii konstrukcji 2009/125/EC (ErP) i związanymi z nią
przepisami wykonawczymi.
Podręcznik użytkownika
vii
Seria Satellite P750/P755
Ten produkt oraz oryginalne urządzenia opcjonalne zostały zaprojektowane
w sposób zapewniający zgodność z normami EMC (zgodność
elektromagnetyczna) oraz standardami bezpieczeństwa. Firma TOSHIBA
nie gwarantuje jednak zachowania zgodności z powyższymi normami,
jeżeli zostaną podłączone lub zastosowane urządzenia dodatkowe lub
przewody nie wyprodukowane przez firmę TOSHIBA. W przypadku
podłączenia takich urządzeń dodatkowych/przewodów należy
zagwarantować, że system (komputer i urządzenia dodatkowe/przewody)
nadal spełnia wymagane standardy. Przestrzeganie poniższych reguł
pozwoli uniknąć problemów związanych ze zgodnością
elektromagnetyczną:
■ Należy podłączać/stosować wyłącznie urządzenia opcjonalne
oznaczone symbolem CE.
■ Należy stosować wyłącznie ekranowane przewody najlepszej jakości.
Środowisko pracy
Ten produkt został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność ze
standardami EMC (zgodność elektromagnetyczna) obowiązującymi dla
tzw. środowiska mieszkalnego, handlu oraz przemysłu lekkiego.
Firma TOSHIBA nie zaleca korzystania z tego urządzenia w środowisku
innym niż wymienione powyżej „Środowisko domowe, handlu oraz
przemysłu lekkiego”.
Miejsca, w których nie należy korzystać z tego urządzenia:
■ Przemysł (gdzie stosowane jest np. zasilanie trójfazowe, o napięciu
wyższym niż 380V).
■ Ochrona zdrowia
■ Samochód
■ Samolot
Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
korzystania z tego produktu w środowiskach nie zalecanych.
Konsekwencje korzystania z tego urządzenia w środowisku innym niż
zalecane mogą być następujące:
■ Zakłócanie funkcjonowania innych urządzeń znajdujących się w
pobliżu.
■ Nieprawidłowe funkcjonowanie lub utrata danych na skutek zakłóceń
generowanych przez inne urządzenia znajdujące się w pobliżu.
Toshiba zaleca zatem sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej
tego produktu w niezatwierdzonych środowiskach roboczych przed jego
wykorzystaniem. W przypadku samochodu lub samolotu należy przed
użyciem produktu uzyskać zgodę producenta lub linii lotniczej.
Ponadto uwzględniając ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa,
użytkowanie tego produktu w środowiskach, w których występuje
niebezpieczeństwo wybuchu, nie jest dozwolone.
Podręcznik użytkownika
viii
Seria Satellite P750/P755
Deklaracja zgodności z przepisami REACH
Nowe przepisy dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania
substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals) obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od
1 czerwca 2007 roku. Firma TOSHIBA będzie zapewniać zgodność ze
wszystkimi wymaganiami REACH i udostępniać naszym klientom informacje
dotyczące substancji chemicznych wykorzystywanych w naszych
produktach zgodnie z przepisami REACH. Należy skorzystać z następującej
witryny w sieci Web www.toshiba-europe.com/computers/info/reach, aby
uzyskać informacje dotyczące substancji wykorzystywanych w naszych
produktach, uwzględnionych na liście zgodnej z artykułem 59(1) przepisów
(WE) nr 1907/2006 („REACH”) w stężeniu ponad 0,1 % (wagowo).
Następujące informacje dotyczą tylko Turcji:
■ Zgodność z przepisami EEE: Firma TOSHIBA spełnia wszystkie
wymagania obowiązujących w Turcji przepisów 26891 „Ograniczenia
użytkowania określonych substancji niebezpiecznych w wyposażeniu
elektrycznym i elektronicznym”.
■ Dopuszczalna liczba uszkodzonych pikseli wyświetlacza jest określana
zgodnie ze standardami ISO 13406-2. Jeżeli liczba uszkodzonych
pikseli jest mniejsza niż wartość określona przez ten standard, nie będą
uznawane za defekt lub usterkę.
■ Bateria jest produktem ulegającym zużyciu, a jej trwałość jest zależna
od sposobu użytkowania komputera. Jeżeli nie można naładować
baterii, oznacza to, że jest ona wadliwa. Zmiany wydajności baterii nie
są wadą lub usterką.
Informacje komisji VCCI dotyczące urządzeń klasy B
Podręcznik użytkownika
ix
Seria Satellite P750/P755
Uwaga dotycząca standardu wideo
NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA LICENCJI AVC, VC-1 ORAZ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO WZGLĘDEM OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTU DO (I)
KODOWANIE OBRAZU ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI
(DALEJ OKREŚLANE JAKO „WIDEO”) ORAZ/LUB (II) DEKODOWANIA
OBRAZU WIDEO AVC, VC-1 ORAZ MPEG-4, KTÓRY ZOSTAŁ
ZAKODOWANY PRZEZ ODBIORNIKA WYKONUJĄCEGO OSOBISTE I
NIEKOMERCYJNE CZYNNOŚCI ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD
DOSTAWCY TREŚCI WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ MPEG LA
UPOWAŻNIAJĄCĄ DO DOSTARCZANIA TEGO OBRAZU.
NIE SĄ UDZIELANE I NIE BĘDĄ UDZIELANE ŻADNE LICENCJE
ZWIĄZANE Z INNYMI ZASTOSOWANIAMI. WIĘCEJ INFORMACJI,
TAKICH JAK OPISY ZASTOSOWAŃ PROMOCYJNYCH,
WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH, MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY
MPEG LA L.L.C. ZOBACZ WITRYNĘ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Informacje dotyczące przepisów kanadyjskich(tylko Kanada)
Urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B emisji zaklócen
radiowych dla urzadzen cyfrowych, zgodnie z wymaganiami normy Radio
Interference Regulation urzedu Canadian Department of Communications.
Należy pamiętać, ze przepisy urzędu Canadian Department of
Communications (DOC) okreslaja przeprowadzenie nieautoryzowanych
przez firmę TOSHIBA Corporation modyfikacji jako potencjalna utratę
prawa do korzystania z urządzenia.
To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania przepisów
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exgences du
Reglement sur le matériel brouilleur du Canada.
Podręcznik użytkownika
x
Seria Satellite P750/P755
Następujące informacje dotyczą tylko krajów
członkowskich UE:
Likwidacja zużytych produktów
Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować
zużytych produktów razem z odpadami komunalnymi. Zintegrowane
baterie można likwidować razem ze zużytym produktem. Zostaną
wyodrębnione w centrum recyklingu.
Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po
13 sierpnia 2005 roku.
Uczestnicząc w programie zbierania zużytych produktów i baterii/
akumulatorów, można przyczynić się do prawidłowej likwidacji produktów i
baterii/akumulatorów oraz ograniczenia potencjalnego niekorzystnego
wpływu na środowisko i zdrowie.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących programów
zbierania i recyklingu zużytych produktów, dostępnych w danym kraju,
odwiedź naszą witrynę w sieci Web
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) lub skontaktuj się z lokalnym
biurem lub punktem sprzedaży, w którym dany produkt został zakupiony.
Likwidacja zużytych baterii
Przekreślona ikona kosza oznacza, że nie wolno gromadzić i likwidować
zużytych baterii i/lub akumulatorów razem z odpadami komunalnymi.
Jeżeli bateria zawiera ołów (Pb), rtęć (Hg) i/lub kadm (Cd) w ilości większej
niż określona przez dyrektywę dotyczącą baterii (2006/66/EC), symbole
chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) są umieszczane poniżej
ikony przekreślonego kosza.
Uczestnicząc w programie zbierania zużytych baterii, można przyczynić się
do prawidłowej likwidacji produktów i baterii oraz ograniczenia
potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących programów
zbierania i recyklingu zużytych produktów, dostępnych w danym kraju,
odwiedź naszą witrynę w sieci Web
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) lub skontaktuj się z lokalnym
biurem lub punktem sprzedaży, w którym dany produkt został zakupiony.
Te symbole mogą nie być umieszczone na produkcie, zależnie od kraju i
regionu, w którym został on zakupiony.
Podręcznik użytkownika
xi
Seria Satellite P750/P755
Utylizacja komputera i baterii
■ Komputer należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zarządzeniami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
■ Komputer jest wyposażony w baterię. W przypadku częstego używania
bateria po pewnym czasie utraci zdolność ładowania i konieczna jest jej
wymiana. Przepisy w niektórych krajach zabraniają utylizacji zużytych
baterii przez wyrzucenie ich razem z odpadami komunalnymi.
■ Należy chronić nasze wspólne środowisko naturalne. Szczegółowe
informacje na temat miejsca recyklingu lub właściwego sposobu
utylizacji baterii uzyskasz u lokalnych władz. Ze względu na
szkodliwość dla środowiska naturalnego utylizacja tego materiału może
być uregulowana przepisami. Informacje na temat ponownego
wykorzystania, utylizacji lub recyklingu uzyskasz u lokalnych władz.
GOST
Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania ze stacji
dysków optycznych.
Należy sprawdzić zalecenia na końcu tej sekcji.
■ W stacji optycznej wykorzystano system laserowy. Aby zapewnić
prawidłowe korzystanie z tego produktu, należy dokładnie przeczytać i
zachować ten podręcznik. Jeżeli konieczna jest konserwacja
urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
■ Obsługa, regulacja lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z
procedurami opisanymi w podręczniku może być przyczyną narażenia
na niebezpieczne promieniowanie.
■ Aby uniknąć bezpośredniego narażenia na wiązkę laserową, nie wolno
otwierać obudowy urządzenia.
Podręcznik użytkownika
xii
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Samsung Storage Technology
■ DVD Super Multi TS-L633F/TS-L633W
DATE OF MANUFACTURED
PRODUCT IS CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO COMPLY
WITH DHHS RULE 21 CFR CHAPTER 1, SUBCHAPTER J,
APPLICABLE AT THE DATE OF MANUFACTURE.
MANUFACTURED:
Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation
14F Digital Empire II, 486 Sin-dong, Youngtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-Do, Korea,443-734
LASER CAUTION
Sony Optiarc Inc.
■ DVD Super Multi AD-7710H/AD-7713H
Podręcznik użytkownika
xiii
Seria Satellite P750/P755
Panasonic System Networks
■ BD-Combo UJ141
■ BD-Writer UJ240
Panasonic System Networks Co., Ltd.
HITACHI-LG Data Storage, Inc.
■ BD-Combo CT31F
■ BD-Writer BT11F
Hitachi-LG Data Storage, Inc.
22-23,KAIGAN 3-CHOME,
MINATO-KU,TOKYO,108-0022
JAPAN
Podręcznik użytkownika
xiv
Seria Satellite P750/P755
Zalecenia
PRZESTROGA: Ten produkt jest
wyposażony w system laserowy i należy
do „PRODUKTÓW LASEROWYCH
KLASY 1”. Aby zapewnić prawidłowe
korzystanie z produktu, należy uważnie
przeczytać i zachować ten podręcznik.
W przypadku problemów związanych z
tym modelem należy skontaktować się z
najbliższym „AUTORYZOWANYM
punktem serwisowym”. Aby uniknąć
bezpośredniego narażenia na wiązkę
laserową, nie wolno otwierać obudowy
urządzenia.
Podręcznik użytkownika
xv
Seria Satellite P750/P755
Wstęp
Gratulujemy zakupu tego komputera. Ten nowoczesny notebook
wyposażono w wiele opcji umożliwiających rozszerzanie systemu (również
o urządzenia multimedialne). Został on zaprojektowany w sposób
gwarantujący niezawodne funkcjonowanie przez wiele lat.
W tym podręczniku omówiono procedury konfiguracji i przygotowania do
użytkowania komputera Zamieszczono w nim również szczegółowe
informacje dotyczące konfiguracji, podstawowych operacji, prawidłowej
eksploatacji sprzętu, korzystania z urządzeń opcjonalnych oraz
rozwiązywania problemów.
Początkujący użytkownicy komputerów stacjonarnych lub przenośnych
powinni w pierwszej kolejności przeczytać rozdziały 1 (Pierwsze kroki) i 3
(Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), aby zapoznać
się z funkcjami, składnikami i akcesoriami komputera. Następnie należy
przeczytać rozdział 1 (Pierwsze kroki), w którym zamieszczono instrukcje
krok po kroku dotyczące konfigurowania komputera.
Doświadczeni użytkownicy komputerów powinni przeczytać tę przedmowę
w celu zaznajomienia się z układem podręcznika oraz pokrótce zapoznać
się z jego treścią. Należy przeczytać sekcję „Dodatkowe funkcje” w
rozdziale 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne), w
której omówiono mniej znane lub unikatowe funkcje komputera, i sekcję w
rozdziale 7 (Program HW Setup), aby dowiedzieć się, jak należy instalować
i konfigurować te funkcje.
Należy przeczytać rozdział 3 (Sprzęt, programy narzędziowe i
wyposażenie opcjonalne) w przypadku podłączania opcjonalnych
produktów lub urządzeń zewnętrznych.
Stosowane konwencje
Przy opisywaniu, określaniu oraz wskazywaniu terminów i procedur
zastosowano w podręczniku następujące konwencje.
Skróty
Po terminie pojawiającym się w tekście po raz pierwszy i zawsze wówczas,
gdy jest to konieczne dla zapewnienia czytelności tekstu, w nawiasie
podawany jest skrót. Na przykład Read Only Memory (ROM).
Skróty uwzględniono również w glosariuszu.
Podręcznik użytkownika
xvi
Seria Satellite P750/P755
Ikony/symbole
Ikony/symbole służą do oznaczania portów, elementów regulacyjnych oraz
innych elementów komputera. Są również stosowane na panelu
wskaźników w celu określenia elementów, których dotyczą przedstawiane
informacje.
Klawisze
Symbole klawiszy stosowane w tekście podręcznika służą do opisu
wykonywanych operacji. Zostały one przedstawione w sposób, w jaki są
widoczne na klawiaturze, oraz wyróżnione specjalną czcionką. Na przykład
ENTER oznacza klawisz ENTER.
Korzystanie z klawiszy
Niektóre operacje wymagają jednoczesnego użycia dwóch lub więcej
klawiszy. Operacje takie zostały oznaczone symbolami klawiszy
oddzielonymi znakiem plus (+). Na przykład CTRL + C oznacza, że należy
równocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i klawisz C.
W przypadku trzech klawiszy należy przytrzymać dwa pierwsze i nacisnąć
trzeci
ABC
Jeżeli procedura wymaga operacji np. kliknięcia ikony lub
wpisania tekstu, nazwa ikony lub wpisywany tekst są
przedstawione czcionką widoczną po lewej stronie.
Wyświetlacz
S
ABC
Tytuły okienek, ikon, tekst wyświetlany przez komputer
przedstawiono czcionką widoczną po lewej.
Komunikaty
Celem komunikatów używanych w podręczniku jest zwrócenie uwagi
użytkownika na ważne informacje. Każdy rodzaj komunikatu jest
oznaczony w sposób przedstawiony poniżej.
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, mogącą doprowadzić do
śmierci lub poważnego kalectwa, jeżeli nie będą przestrzegane poniższe
zalecenia.
Ostrzeżenie! Ostrzeżenie informuje użytkownika, że korzystanie ze
sprzętu w niewłaściwy sposób lub postępowanie niezgodne z
przedstawionymi instrukcjami może spowodować utratę danych lub
uszkodzenie wyposażenia.
Przeczytaj. Uwaga zawiera wskazówkę lub poradę ułatwiającą optymalne
korzystanie z wyposażenia.
Podręcznik użytkownika
xvii
Seria Satellite P750/P755
Terminologia
Ten termin jest definiowany w tym dokumencie w następujący sposób:
Start
Określenie „Start” dotyczy przycisku „
systemu Windows 7.
HDD (dysk twardy)
Niektóre modele są wyposażone w
„półprzewodnikowy dysk twardy (SDD” zamiast
magnetycznego dysku twardego.
W tym podręczniku określenie „HDD”
„dysk twardy” dotyczy również dysku
półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono
inaczej.
Podręcznik użytkownika
”
xviii
Seria Satellite P750/P755
Informacje ogólne
Komputery TOSHIBA zaprojektowano w sposób zapewniający maksimum
bezpieczeństwa, minimum zmęczenia podczas pracy oraz całkowitą
zgodność z wymaganiami określonymi dla komputerów przenośnych.
Aby jednak ograniczyć do minimum ryzyko zranienia użytkownika lub
uszkodzenia komputera, należy uwzględnić określone zalecenia.
Należy koniecznie przeczytać następujące ogólne zalecenia, zwracając
równocześnie uwagę na zamieszczone w podręczniku ostrzeżenia.
Zapewnij właściwą wentylację
■ Jeżeli zasilanie jest włączone i zasilacz jest podłączony do gniazda
sieci elektrycznej (nawet po przełączeniu komputera do stanu
wstrzymania), należy zawsze upewnić się, że komputer i zasilacz mają
zapewnioną właściwą wentylację i są chronione przed przegrzaniem.
W takiej sytuacji należy przestrzegać następujących zaleceń:
■ Nie należy przykrywać komputera lub zasilacza żadnymi
przedmiotami.
■ Nie należy umieszczać komputera lub zasilacza w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak koce elektryczne i grzejniki.
■ Nie wolno przykrywać lub blokować szczelin wentylacyjnych, takich
jak szczeliny znajdujące się na podstawie komputera.
■ Komputer powinien zawsze być używany na twardym podłożu.
Używanie komputera na dywanie lub innym miękkim podłożu może
powodować blokowanie szczelin wentylacyjnych.
■ Należy zawsze zachować odpowiednią ilość wolnego miejsca wokół
komputera.
■ Przegrzanie komputera lub zasilacza może być przyczyną awarii
systemu, uszkodzenia komputera lub zasilacza albo pożaru i
poważnego zranienia.
Tworzenie wygodnego środowiska pracy z komputerem
Umieść komputer na płaskiej powierzchni, wystarczająco dużej,
aby zmieścił się komputer i wszelkie inne urządzenia, których
potrzebujesz, np. drukarka.
Podręcznik użytkownika
xix
Seria Satellite P750/P755
Zostaw wystarczająco dużo miejsca wokół komputera i sprzętu,
aby zapewnić odpowiednią wentylację. W przeciwnym wypadku może
nastąpić przegrzanie tych elementów.
Aby zapewnić odpowiednie warunki pracy komputera, zabezpiecz miejsce
pracy przed następującymi czynnikami:
■ Kurz, wilgoć i bezpośrednie światło słoneczne.
■ Wyposażenie generujące silne pole elektromagnetyczne, takie jak
głośniki stereofoniczne (inne niż głośniki podłączone do komputera) lub
telefony głośnomówiące.
■ Gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności oraz źródła zmian
temperatury, takie jak wyloty urządzeń klimatyzacyjnych lub
grzewczych.
■ Ekstremalne gorąco, zimno lub wilgotność.
■ Ciecze i żrące chemikalia.
Nadwerężenia
Należy uważnie przeczytać Podręcznik bezpiecznego i wygodnego
korzystania z komputera. Zamieszczono w nim informacje dotyczące
zapobiegania zmęczeniu i drętwieniu rąk na skutek długotrwałego
korzystania z klawiatury. W Podręczniku bezpiecznego i wygodnego
korzystania z komputera zamieszczono również informacje dotyczące
organizacji środowiska pracy, pozycji ciała przy pracy i oświetlenia, które
mogą ułatwić zapobieganie nadwerężeniu mięśni i stawów.
Oparzenia
■ Należy unikać długotrwałego kontaktu fizycznego z komputerem.
Jeżeli komputer pozostaje włączony przez dłuższy czas, powierzchnia
obudowy może ulec nagrzaniu. Chociaż temperatura sprawdzana
dotykowo może nie wydawać się wysoka, to jednak długotrwały kontakt
fizyczny z komputerem (np. trzymanym na kolanach) może
spowodować powstanie na skórze lekkiego oparzenia.
■ W przypadku korzystania z komputera przez dłuższy czas zalecane jest
również unikanie kontaktu z metalową płytką portów interfejsu, która
także może się silnie nagrzewać.
■ Obudowa zasilacza może nagrzewać się podczas pracy, jednak jest to
zjawisko naturalne i nie świadczy o nieprawidłowym funkcjonowaniu.
W razie konieczności transportu zasilacza należy go wyłączyć i
poczekać aż ostygnie.
■ Nie należy umieszczać zasilacza na powierzchniach wrażliwych na
wysoką temperaturę, ponieważ mogą ulec zniszczeniu.
Podręcznik użytkownika
xx
Seria Satellite P750/P755
Uszkodzenia spowodowane naciskiem lub uderzeniem
Należy chronić komputer przed nadmiernym naciskiem lub udarami
mechanicznymi, które mogą być przyczyną uszkodzenia wyposażenia lub
nieprawidłowego funkcjonowania komputera.
Telefony komórkowe
Korzystanie z telefonów komórkowych może powodować zakłócenia w
systemie audio. Nie wpływa to na funkcjonowanie komputera, jednak
zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm między komputerem i
używanym telefonem komórkowym.
Uziemienie zabezpieczające
Wyposażenie podłączone do instalacji uziemienia w budynku za
pośrednictwem sieci elektrycznej lub innego wyposażenia podłączone do
uziemienia i przewodów w budynku może być przyczyną zagrożenia
pożarowego. Połączenie z instalacją kablową powinno więc być wykonane
w sposób zapewniający izolację elektryczną poniżej określonego zakresu
częstotliwości (izolator galwaniczny; zob. EN 60728-11).
Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z
komputera
Wszystkie ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego
korzystania z komputera zamieszczono w Podręczniku bezpiecznego i
wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym razem z komputerem.
Należy uważnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem
korzystania z komputera.
Podręcznik użytkownika
xxi
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 1
Pierwsze kroki
W tym rozdziale zamieszczono listę kontrolną wyposażenia oraz
podstawowe informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z komputerem.
Niektóre z funkcji opisanych w podręczniku mogą działać nieprawidłowo,
jeżeli używany jest inny system operacyjny niż zainstalowany fabrycznie
przez firmę TOSHIBA.
Lista kontrolna wyposażenia
Należy ostrożnie rozpakować komputer i zachować pudełko kartonowe i
elementy opakowania w celu ponownego wykorzystania.
Sprzęt
Sprawdź, czy dostarczono wszystkie następujące elementy:
■ Przenośny komputer osobisty z serii Satellite P750/P755
■ Zasilacz i przewód zasilający (wtyczka z 2 lub 3 bolcami)
■ Bateria (preinstalowana w niektórych komputerach)
■ Pilot zdalnego sterowania (niektóre modele)
■ Moduł NVIDIA® 3D VISION™ (dostępny w przypadku niektórych
modeli)
Dokumentacja
■ Podręcznik Szybkie wprowadzenie do komputerów z serii Satellite
P750/P755
■ Podręcznik bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera
■ Informacje dotyczące gwarancji
Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, należy
niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
Podręcznik użytkownika
1-1
Seria Satellite P750/P755
Oprogramowanie
Następujący system operacyjny Windows® i programy
narzędziowe są preinstalowane.
■ Windows 7
■ TOSHIBA Value Added Package
■ TOSHIBA HW Setup
■ TOSHIBA Recovery Media Creator
■ TOSHIBA VIDEO PLAYER
■ Corel Digital Studio for TOSHIBA
■ WinDVD BD for TOSHIBA
■ Dodatek TOSHIBA Resolution+ dla programu Windows Media Player
■ TOSHIBA Assist
■ TOSHIBA ConfigFree™
■ TOSHIBA HDD Protection
■ TOSHIBA Disc Creator
■ TOSHIBA Face Recognition
■ TOSHIBA eco Utility
■ TOSHIBA PC Health Monitor
■ TOSHIBA Sleep Utility
■ TOSHIBA Fingerprint Utility
■ Podręcznik online
Niektóre modele mogą nie zawierać pewnych programów wymienionych
powyżej.
Podręcznik użytkownika
1-2
Seria Satellite P750/P755
Pierwsze kroki
■ Wszyscy użytkownicy powinni przeczytać sekcję „Uruchamianie
komputera po raz pierwszy”.
■ Należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w Podręczniku
bezpiecznego i wygodnego korzystania z komputera, dostarczonym
razem z komputerem. Te informacje ułatwią wygodne i produktywne
korzystanie z komputera przenośnego. Postępując zgodnie z
zaleceniami zamieszczonymi w tym podręczniku, można ograniczyć
prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości związanych z bólem
dłoni, ramion, barków lub karku.
W tej sekcji zamieszczono podstawowe informacje potrzebne do
rozpoczęcia korzystania z komputera. Omówiono następujące
zagadnienia:
■ Podłączanie zasilacza
■ Otwieranie panelu wyświetlacza
■ Włączanie zasilania
■ Uruchamianie komputera po raz pierwszy
■ Wyłączanie zasilania
■ Ponowne uruchamianie komputera
■ Opcje odzyskiwania systemu
■ Tworzenie nośników do odzyskiwania oprogramowania
■ Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego
■ Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z utworzonych
nośników
■ Należy używać programu antywirusowego i dbać o jego regularne
aktualizacje.
■ Nośnika danych nie należy nigdy formatować bez sprawdzenia jego
zawartości (formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na nośniku).
■ Zalecane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych wewnętrznego
dysku twardego lub innego głównego urządzenia magazynującego na
zewnętrznym nośniku danych. Przeciętne nośniki danych nie są trwałe
lub stabilne przez dłuższy okres i w pewnych okolicznościach może
dojść do utraty danych.
■ Przed instalacją urządzeń lub aplikacji dane przechowywane w
pamięci należy zapisać na twardym dysku lub innym nośniku danych.
Ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną utraty danych.
Podłączanie zasilacza
Zasilacz należy podłączyć, aby naładować baterię lub korzystać z sieci
elektrycznej. Jest to również najszybszy sposób pierwszego uruchomienia
urządzenia, ponieważ baterię należy wcześniej naładować.
Podręcznik użytkownika
1-3
Seria Satellite P750/P755
Zasilacz można podłączyć do dowolnego źródła napięcia od 100 do 240V
50 lub 60Hz. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ładowania
baterii przy użyciu zasilacza, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera).
■ Aby uniknąć pożaru i uszkodzenia komputera, należy zawsze
korzystać z zasilacza dostarczonego razem z komputerem lub
zasilaczy zalecanych przez firmę Toshiba. Korzystanie z
nieodpowiedniego zasilacza może być przyczyną pożaru lub
uszkodzenia komputera i poważnego zranienia. Firma TOSHIBA nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użycia
nieodpowiedniego zasilacza.
■ Nigdy nie należy podłączać zasilacza do źródła zasilania, którego
napięcie lub częstotliwość nie są zgodne z wartościami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia. Ignorowanie tego zalecenia może
być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym i
poważnego zranienia.
■ Używane lub nabywane przewody zasilające powinny być zawsze
zgodne z przepisami i specyfikacjami dotyczącymi napięcia i
częstotliwości, obowiązującymi w danym kraju. Ignorowanie tego
zalecenia może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym i poważnego zranienia.
■ Dostarczany przewód zasilający jest zgodny z zaleceniami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, obowiązującymi w regionie, w którym
produkt został zakupiony, i nie powinien być używany poza tym
regionem. W innych regionie należy zakupić przewody zasilające
zgodne zaleceniami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa,
obowiązującymi w danym regionie.
■ Nie należy używać przejściówki z wtyczki z 3 bolcami na wtyczkę z 2
bolcami.
■ Podczas podłączania zasilacza do komputera odpowiednie czynności
należy wykonywać w kolejności podanej w Podręczniku użytkownika.
Podłączenie przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej
powinno być ostatnią wykonywaną czynnością. W przeciwnym
przypadku wtyk wyjściowy prądu stałego zasilacza może zgromadzić
ładunek elektryczny powodujący porażenie lub zranienie w przypadku
dotknięcia. Zgodnie z ogólną zasadą należy unikać dotykania
elementów metalowych.
■ Nie umieszczaj komputera lub zasilacza na powierzchniach
drewnianych, meblach lub innych powierzchniach, które mogą zostać
uszkodzone w wyniku ciepła wydzielanego przez podstawę komputera
i zasilacz podczas użytkowania.
■ Zawsze umieszczaj komputer lub zasilacz na płaskiej, solidnej
powierzchni odpornej na wysoką temperaturę.
Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania z baterii zamieszczono w
dostarczonym Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z
komputera.
Podręcznik użytkownika
1-4
Seria Satellite P750/P755
1. Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
Rysunek 1-1 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza (wtyczka z 2 bolcami)
Rysunek 1-2 Podłączanie przewodu zasilającego do zasilacza (wtyczka z 3 bolcami)
Zależnie od modelu komputer może być dostarczony z wtyczką z 2 lub 3
bolcami.
2. Podłącz wtyczkę DC przewodu zasilacza sieciowego do złącza DC IN
19V na prawym panelu obudowy komputera.
1
2
1. Złącze wejściowe DC IN 19V
2. Wtyczka wyjściowa (prąd stały)
Rysunek 1-3 Podłączanie wtyczki wyjściowej prądu stałego (DC) do komputera
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej (wskaźniki
Bateria i DC IN na przednim panelu obudowy komputera powinny być
włączone).
Podręcznik użytkownika
1-5
Seria Satellite P750/P755
Otwieranie panelu wyświetlacza
Panel wyświetlacza można ustawiać pod różnym kątem, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu.
Przytrzymując ręką powierzchnię do oparcia dłoni, aby zapobiec
podniesieniu komputera, powoli podnieś panel wyświetlacza i ustaw pod
kątem zapewniającym optymalną jakość obrazu.
1
1. Panel wyświetlacza
Rysunek 1-4 Otwieranie panelu wyświetlacza
Otwierając i zamykając panel wyświetlacza należy zachować ostrożność.
Energiczne otwieranie lub zamykanie panelu może być przyczyną
uszkodzenia komputera.
■ Nie wolno ustawiać panelu wyświetlacza pod zbyt dużym kątem,
ponieważ może to być przyczyną nadmiernego nacisku na zawiasy
panelu i uszkodzenia.
■ Nie wolno wywierać nacisku na panel wyświetlacza.
■ Nie wolno podnosić komputera, trzymając za panel wyświetlacza.
■ Nie wolno zamykać panelu wyświetlacza, jeżeli pióra lub inne obiekty
znajdują się między panelem a klawiaturą.
■ Podczas otwierania lub zamykania panelu wyświetlacza należy ułożyć
dłoń na powierzchni przeznaczonej do oparcia dłoni, aby przytrzymać
komputer, a drugą dłonią powoli otworzyć lub zamknąć panel (nie wolno
wywierać nadmiernej siły podczas otwierania lub zamykania panelu).
Podręcznik użytkownika
1-6
Seria Satellite P750/P755
Włączanie zasilania
W tej sekcji opisano sposób włączania zasilania (wskaźnik Zasilanie
sygnalizuje stan włączenia zasilania). Zobacz sekcję „Monitorowanie stanu
zasilania” w rozdziale 6 (Zasilanie komputera), aby uzyskać więcej
informacji.
■ Po włączeniu zasilania po raz pierwszy nie należy go wyłączać do
czasu zainstalowania systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz sekcję „Uruchamianie komputera po raz pierwszy”.
■ Nie można regulować głośności podczas konfiguracji systemu
Windows.
1. Otwórz panel wyświetlacza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez jedną do dwóch sekund.
1
1. Przycisk zasilania
Rysunek 1-5 Włączanie zasilania
Uruchamianie komputera po raz pierwszy
Ekran powitalny systemu Windows 7 jest pierwszym ekranem
wyświetlanym po włączeniu zasilania. Aby prawidłowo zainstalować
system operacyjny, należy postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na poszczególnych ekranach.
Jeżeli zostaną wyświetlone, należy uważnie przeczytać Warunki Umowy
Licencyjnej Oprogramowania (Software License Terms).
Podręcznik użytkownika
1-7
Seria Satellite P750/P755
Wyłączanie zasilania
Zasilanie można wyłączyć w jednym z trzech stanów: zamknięcia systemu,
hibernacji lub wstrzymania.
Stan zamknięcia systemu
Podczas wyłączania zasilania w stanie zamknięcia systemu nie są
zapisywane żadne dane, a komputer wyświetla główny ekran systemowy
po ponownym uruchomieniu.
1. Jeżeli zostały wprowadzone dane, należy zapisać je na dysku twardym
lub innym nośniku.
2. Należy upewnić się, że stacja przestała pracować, a następnie wyjąć ze
stacji dysk lub dyskietkę.
■ Należy upewnić się, że wskaźnik Dysk twardy/stacja dysków
optycznych jest wyłączony. Wyłączenie zasilania podczas
uzyskiwania dostępu do dysku może być przyczyną utraty danych lub
uszkodzenia dysku.
■ Nie wolno wyłączać zasilania wówczas, gdy jest uruchomiona jedna z
aplikacji. Może to być przyczyną utraty danych.
■ Podczas odczytu/zapisu danych nie należy wyłączać zasilania,
odłączać zewnętrznego urządzenia magazynującego lub wyjmować
nośnika danych. Może to być przyczyną utraty danych.
3. Kliknij przycisk Start.
4. Kliknij przycisk Zamknij system (
).
5. Wyłącz zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych podłączonych do
komputera.
Nie należy włączać ponownie komputera lub urządzeń zewnętrznych
bezpośrednio po ich wyłączeniu (należy chwilę poczekać), ponieważ może
to być przyczyną uszkodzenia.
Stan wstrzymania
Jeżeli konieczne jest przerwanie pracy, można wyłączyć zasilanie bez
konieczności zamykania programów, przełączając komputer do stanu
wstrzymania. W tym stanie dane są przechowywane w głównej pamięci
komputera, dlatego po ponownym włączeniu zasilania można kontynuować
pracę od punktu, w którym została przerwana.
Podręcznik użytkownika
1-8
Seria Satellite P750/P755
Jeżeli konieczne jest wyłączenie komputera w samolocie pasażerskim lub
lokalizacjach, w których użytkowanie urządzeń elektronicznych jest
regulowane lub kontrolowane, należy zawsze całkowicie wyłączyć
komputer. Dotyczy to również wyłączania funkcji komunikacji
bezprzewodowej i anulowania ustawień powodujących automatyczne
ponowne uaktywnienie komputera, takich jak funkcja nagrywania z
wykorzystaniem czasomierza. Jeżeli komputer nie zostanie całkowicie
wyłączony w ten sposób, automatyczne ponowne uaktywnienie systemu
operacyjnego w celu wykonania wstępnie zaprogramowanych zadań lub
zapisania danych może spodować zakłócenia funkcjonowania
wyposażenia lotniczego lub innych systemów i poważne zranienie.
■ Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania należy upewnić
się, że dane zostały zapisane.
■ Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania nie należy
instalować lub wyjmować modułów pamięci. Może to być przyczyną
uszkodzenia komputera lub modułu pamięci.
■ W stanie wstrzymania nie należy również wyjmować baterii z
komputera (jeżeli nie jest on podłączony do zasilacza).
Dane znajdujące się w pamięci komputera mogą zostać utracone.
■ Po podłączeniu zasilacza komputer jest przełączany do stanu
wstrzymania zgodnie z ustawieniami w oknie Opcje zasilania
(aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start -> Panel sterowania ->
System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania).
■ Aby zakończyć stan wstrzymania komputera, należy nacisnąć i
przytrzymać przez chwilę przycisk zasilania lub dowolny klawisz.
Klawiszy na klawiaturze można jednak używać pod warunkiem,
że funkcja uruchamiania przy użyciu klawiatury (Wake-up on
Keyboard) jest włączona w programie HW Setup.
■ Jeżeli komputer zostanie przełączony do stanu wstrzymania wówczas,
gdy jest aktywna aplikacja sieciowa, aplikacja ta może nie zostać
przywrócona po zakończeniu stanu wstrzymania.
■ Aby zapobiec automatycznemu przełączaniu komputera do stanu
wstrzymania, należy wyłączyć obsługę stanu wstrzymania przy użyciu
okna Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna, kliknij Start ->
Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje
zarządzania).
■ Aby korzystać z funkcji Hybrid Sleep, należy skonfigurować
odpowiednie ustawienia w oknie Opcje zasilania.
Podręcznik użytkownika
1-9
Seria Satellite P750/P755
Zalety stanu wstrzymania
Stan wstrzymania oferuje następujące korzyści:
■ Środowisko pracy zapamiętane przed ostatnim wyłączeniem
komputera jest odtwarzane szybciej niż w przypadku stanu hibernacji.
■ Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w
czasie określonym dla funkcji wstrzymania systemu do komputera nie
dochodzą żadne sygnały ani nie pracują żadne jego podzespoły.
■ Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania przy użyciu pokrywy
komputera.
Włączanie stanu wstrzymania
Stan wstrzymania można również uaktywnić naciskając klawisze FN + F3.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura).
Dostępne są trzy metody przełączania do stanu wstrzymania:
■ Kliknij przycisk Start, wskaż ikonę strzałki (
),
a następnie wybierz polecenie Wstrzymanie z menu.
■ Zamknij panel wyświetlacza Należy zauważyć, że ta funkcja musi być
włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego okna,
kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia ->
Opcje zasilania).
■ Naciśnięcie przycisku zasilania. Należy zauważyć, że ta funkcja musi
być włączona w oknie Opcje zasilania (aby uzyskać dostęp do tego
okna, kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia ->
Opcje zasilania).
Po ponownym włączeniu zasilania komputera można będzie kontynuować
pracę od miejsca, w którym została przerwana.
■ Po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania bursztynowy wskaźnik
Zasilanie miga.
■ Jeżeli komputer jest zasilany przy użyciu baterii, można przedłużyć
czas jego działania, przełączając komputer do stanu hibernacji,
ponieważ w stanie wstrzymania zużycie energii jest większe.
Ograniczenia stanu wstrzymania
Stan wstrzymania nie funkcjonuje prawidłowo w następujących
okolicznościach:
■ Zasilanie włączono bezpośrednio po zamknięciu systemu.
■ Obwody pamięci są narażone na napięcie elektrostatyczne lub na
zakłócenia i szumy wywołane przez urządzenia elektryczne.
Podręcznik użytkownika
1-10
Seria Satellite P750/P755
Stan hibernacji
Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji zawartość pamięci jest
zapisywana na dysku twardym, dlatego po włączeniu zasilania
przywracany jest poprzedni stan komputera. W stanie hibernacji nie są
zapisywane dane dotyczące stanu urządzeń zewnętrznych podłączonych
do komputera.
■ Zapisz dane. Podczas przełączania do stanu hibernacji komputer
zapisuje zawartość pamięci na dysku twardym. Jednak ze względów
bezpieczeństwa najlepiej jest zapisać dane ręcznie.
■ Dane te zostaną utracone, jeżeli przed zakończeniem operacji
zapisywania użytkownik wyjmie baterię lub odłączy zasilacz. Poczekaj
na wyłączenie wskaźnika Dysk twardy.
■ Po przełączeniu komputera do stanu hibernacji nie należy instalować
lub wyjmować modułu pamięci. Spowoduje to utratę danych.
Zalety stanu hibernacji
Zalety stanu hibernacji są następujące:
■ Przed automatycznym wyłączeniem komputera z powodu rozładowania
baterii dane zapisywane są na dysku twardym.
■ Bezpośrednio po uruchomieniu komputera przywracane jest
środowisko robocze zapisane przed ostatnim wyłączeniem.
■ Oszczędzana jest energia, ponieważ system jest zamykany, jeżeli w
czasie określonym przy użyciu funkcji hibernacji systemu (System
Hibernate) do komputera nie dochodzą żadne sygnały ani nie działają
żadne jego podzespoły.
■ Dostępna jest funkcja wyłączania zasilania przy użyciu pokrywy
komputera.
Przełączanie do stanu hibernacji
Stan hibernacji można również uaktywnić naciskając klawisze F N + F4.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura).
Aby przełączyć komputer do stanu hibernacji, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij przycisk Start.
2. Wskaż ikonę strzałki (
polecenie Hibernacja z menu.
), a następnie wybierz
Automatyczne przełączanie do stanu hibernacji
Komputer można skonfigurować do automatycznego przełączania do stanu
hibernacji po naciśnięciu przycisku zasilania lub zamknięciu pokrywy
komputera. Aby zdefiniować te ustawienia, można wykonać następujące
kroki:
1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
2. Kliknij polecenie System i zabezpieczenia i kliknij polecenie Opcje
zasilania.
Podręcznik użytkownika
1-11
Seria Satellite P750/P755
3. Kliknij opcję Wybierz działanie przycisku zasilania lub Wybierz
skutek zamknięcia pokrywy.
4. Wybierz żądane ustawienia stanu hibernacji dla opcji Po naciśnięciu
przycisku zasilania i Po zamknięciu pokrywy.
5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
Zapisywanie danych w stanie hibernacji
Po wyłączeniu zasilania i przełączeniu komputera do stanu hibernacji dane
aktualnie przechowywane w pamięci są zapisywane na dysku twardym.
W tym czasie wskaźnik Dysk twardy jest włączony.
Po wyłączeniu komputera i zapisaniu zawartości pamięci na dysku
twardym należy wyłączyć zasilanie wszystkich urządzeń zewnętrznych.
Nie należy włączać ponownie komputera ani urządzeń zewnętrznych
bezpośrednio po ich wyłączeniu. Należy poczekać chwilę na całkowite
rozładowanie kondensatorów.
Ponowne uruchamianie komputera
Konieczne może być ponowne uruchomienie systemu komputera,
na przykład w następujących okolicznościach:
■ Zmiana niektórych ustawień komputera.
■ Wystąpienie błędu i brak reakcji komputera na polecenia wydawane
przy użyciu klawiatury.
Jeżeli konieczne jest ponowne uruchomienie komputera, należy skorzystać
z jednej z następujących trzech metod:
■ Kliknij przycisk Start, wskaż ikonę strzałki (
),
a następnie wybierz polecenie Uruchom ponownie z menu.
■ Naciśnij równocześnie klawisze CTRL, ALT i DEL (jeden raz),
aby wyświetlić okno menu, a następnie wybierz przycisk Uruchom
ponownie w oknie Wyłączanie komputera.
■ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez cztery sekundy.
Po wyłączeniu komputera należy poczekać od dziesięciu do piętnastu
sekund, a następnie ponownie włączyć zasilanie przyciskiem zasilania.
Podręcznik użytkownika
1-12
Seria Satellite P750/P755
Opcje odzyskiwania systemu
Ukryta partycja na dysku twardym jest przydzielona dla opcji odzyskiwania
systemu (System Recovery Options).
Na tej partycji są przechowywane pliki, których można używać do naprawy
systemu w przypadku wystąpienia problemu.
Opcje odzyskiwania systemu
Opcje odzyskiwania systemu są instalowane na dysku twardym
dostarczanym z zakładu produkcyjnego. W menu opcji odzyskiwania
systemu są dostępne narzędzia służące do rozwiązywania problemów z
uruchamianiem, przeprowadzania diagnostyki lub przywracania systemu.
Skorzystaj z Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących naprawy podczas
uruchamiania systemu.
Opcje odzyskiwania systemu można również uruchomić ręcznie w celu
rozwiązania problemów.
Procedura jest następująca. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w menu na ekranie.
1. Wyłącz komputer.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F8, a następnie włącz komputer.
3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania.
Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer
i naciśnij klawisz Enter.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej
systemu (łącznie z funkcją kopii zapasowej obrazu systemu), skorzystaj z
podręcznika systemu Windows®.
Podręcznik użytkownika
1-13
Seria Satellite P750/P755
Opcje odzyskiwania systemu
Ukryta partycja na dysku twardym jest przydzielona dla opcji odzyskiwania
systemu (System Recovery Options).
Na tej partycji są przechowywane pliki, których można używać do naprawy
systemu w przypadku wystąpienia problemu.
Nie można korzystać z opcji odzyskiwania systemu, jeżeli ta partycja
zostanie usunięta.
Opcje odzyskiwania systemu
Opcje odzyskiwania systemu są instalowane na dysku twardym
dostarczanym z zakładu produkcyjnego. W menu opcji odzyskiwania
systemu są dostępne narzędzia służące do rozwiązywania problemów z
uruchamianiem, przeprowadzania diagnostyki lub przywracania systemu.
Skorzystaj z Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących naprawy podczas
uruchamiania systemu.
Opcje odzyskiwania systemu można również uruchomić ręcznie w celu
rozwiązania problemów.
Procedura jest następująca. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi w menu na ekranie.
1. Wyłącz komputer.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F8, a następnie włącz komputer.
3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania.
Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer
i naciśnij klawisz Enter.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie preinstalowanego oprogramowania
Zależnie od zakupionego modelu dostępne są różne metody przywracania
preinstalowanego oprogramowania:
■ Tworzenie i wykorzystanie optycznych dysków (Recovery Disc) do
odzyskiwania preinstalowanego oprogramowania
■ Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z dysku twardego
■ Zamawianie dysków Recovery Disc w firmie TOSHIBA i wykorzystanie
ich do przywrócenia preinstalowanego oprogramowania*
* Ta usługa nie jest bezpłatna.
Podręcznik użytkownika
1-14
Seria Satellite P750/P755
Tworzenie dysków optycznych do odzyskiwania oprogramowania
W tej sekcji opisano sposób tworzenia dysków do odzyskiwania
oprogramowania.
■ Podłącz zasilacz podczas tworzenia dysków do odzyskiwania
oprogramowania.
■ Zamknij wszystkie pozostałe programy z wyjątkiem programu
Recovery Media Creator.
■ Nie uruchamiaj programów intensywnie korzystających z procesora
(np. wygaszacze ekranu).
■ Korzystaj z pełnego zasilania komputera.
■ Nie używaj funkcji oszczędzania energii.
■ Nie zapisuj danych na dysku, jeżeli trwa skanowanie antywirusowe.
Poczekaj na zakończenie tej operacji, a następnie wyłącz programy
wykrywające wirusy, łącznie z programami sprawdzającymi pliki
automatycznie w tle.
■ Nie używaj programów narzędziowych, łącznie z aplikacjami
zwiększającymi prędkość dostępu do dysku twardego. Mogą one być
przyczyną niestabilnego funkcjonowania lub uszkodzenia danych.
■ Podczas zapisu na dysku nie należy zamykać systemu/wylogowywać
się oraz przełączać komputera do stanu wstrzymania/hibernacji.
■ Komputer powinien znajdować się na płaskiej powierzchni.
Należy unikać lokalizacji, w których występują wibracje, takich jak
samolot, pociąg lub samochód.
■ Nie wolno korzystać z niestabilnych stołów lub innych przedmiotów
tego typu.
Obraz służący do odzyskiwania oprogramowania komputera jest
przechowywany na dysku twardym i może być skopiowany na dysk DVD
zgodnie z następującą procedurą:
1. Wybierz dowolny pusty dysk DVD.
2. Ten program umożliwia wybór jednego z wielu nośników, na które
zostanie skopiowany obraz służący do odzyskiwania oprogramowania,
takich jak dyski DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL i
DVD+RW.
Niektóre z powyższych dysków mogą nie być zgodne ze stacją dysków
optycznych zainstalowaną w komputerze. Przed kontynuacją należy więc
zweryfikować, że stacja dysków optycznych obsługuje wybrany pusty
dysk.
3. Włącz komputer i poczekaj na wczytanie systemu operacyjnego
Windows 7 z dysku twardego w zwykły sposób.
4. Włóż pusty dysk do stacji dysków optycznych.
5. Wybierz aplikację z menu Start.
6. Po uruchomieniu programu Recovery Media Creator wybierz typ
nośnika i elementy, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk
Create (Utwórz).
Podręcznik użytkownika
1-15
Seria Satellite P750/P755
Jeżeli stacja dysków optycznych może zapisywać dane tylko na dyskach
CD, wybierz ustawienie „CD” opcji „Disc Set” (Zestaw dysków) w programie
Recovery Media Creator. Jeżeli stacja dysków optycznych może zapisywać
dane na dyskach CD i DVD, wybierz typ dysku, który chcesz utworzyć.
Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z
dysku twardego
Część dysku twardego jest konfigurowana jako ukryta partycja do
odzyskiwania oprogramowania. Na tej partycji są przechowywane pliki,
których można używać do przywracania preinstalowanego
oprogramowania w przypadku wystąpienia problemu.
Jeżeli później dysk twardy zostanie ponownie skonfigurowany, nie wolno
zmieniać, usuwać lub dodawać partycji w sposób inny niż określony w
podręczniku. W przeciwnym wypadku miejsce dla wymaganego
oprogramowania może być niedostępne.
Ponadto, jeżeli program innej firmy jest używany do ponownej konfiguracji
partycji na dysku twardym, nie można skonfigurować komputera.
Jeżeli funkcja wyciszenia dźwięku została uaktywniona przez naciśnięcie
przycisku Wycisz (Fn+ESC), przed rozpoczęciem procesu przywracania
oprogramowania należy wyłączyć tę funkcję, aby umożliwić odtwarzanie
dźwięku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura).
Nie można korzystać z opcji odzyskiwania systemu, jeżeli preinstalowane
oprogramowanie jest przywracane bez użycia opcji odzyskiwania systemu.
Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy
zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną utracone.
1. Wyłącz komputer.
2. Włącz komputer i po wielokrotnym wyświetleniu ekranu TOSHIBA
naciśnij klawisz F8.
3. Zostanie wyświetlone menu Zaawansowane opcje uruchamiania.
Korzystając z klawiszy kierunkowych, wybierz opcję Napraw komputer i
naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz preferowany układ klawiatury i naciśnij przycisk Dalej.
5. Aby uzyskać dostęp do procesu odzyskiwania, należy zalogować się
jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
6. Kliknij opcję TOSHIBA HDD Recovery na ekranie System Recovery
Options (Opcje odzyskiwania systemu).
7. Wykonaj instrukcje wyświetlane w oknie dialogowym TOSHIBA HDD
Recovery (Odzyskiwanie dysku twardego). Zostanie przywrócony
fabryczny stan komputera.
Skonfiguruj system BIOS zgodnie z ustawieniami domyślnymi przed
odzyskaniem komputera w stanie fabrycznym.
Podręcznik użytkownika
1-16
Seria Satellite P750/P755
Przywracanie preinstalowanego oprogramowania z
dysków do odzyskiwania utworzonych przez
użytkownika
Jeżeli preinstalowane pliki są uszkodzone, można użyć utworzonych przez
użytkownika dysków do odzyskiwania oprogramowania lub dysku twardego
w celu przywrócenia oryginalnego stanu komputera. Aby przywrócić pliki,
wykonaj następujące kroki:
Jeżeli funkcja wyciszenia dźwięku została uaktywniona przez naciśnięcie
klawiszy FN + ESC, przed rozpoczęciem procesu przywracania
oprogramowania należy wyłączyć tę funkcję, aby umożliwić odtwarzanie
dźwięku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5 (Klawiatura).
Nie można korzystać z opcji odzyskiwania systemu, jeżeli preinstalowane
oprogramowanie jest przywracane bez użycia opcji odzyskiwania systemu.
Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows dysk twardy
zostanie sformatowany i wszystkie dane na nim zostaną utracone.
1. Włóż dyski do odzyskiwania oprogramowania (Recovery) do stacji
dysków optycznych i wyłącz zasilanie komputera.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz F12, a następnie włącz komputer.
Po wyświetleniu ekranu TOSHIBA Leading Innovation>>> zwolnij
klawisz F12.
3. Korzystając z klawiszy ze strzałką skierowaną w górę lub w dół, wybierz
ikonę dysku CD-ROM z menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
sekcję „Boot Setting (Ustawienia uruchamiania)” w rozdziale 7
(Program HW Setup).
4. Po wyświetleniu menu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie.
Zamawianie dysków do odzyskiwania oprogramowania w firmie
TOSHIBA*
Dyski do odzyskiwania produktów (Product Recovery) dla danego
komputera przenośnego można zamówić w sklepie TOSHIBA Europe
Backup Media Online Shop.
* Ta usługa nie jest bezpłatna.
1. Odwiedź witrynę https://backupmedia.toshiba.eu w Internecie.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Dyski do odzyskiwania oprogramowania (Recovery Discs) zostaną
przesłane w ciągu dwóch tygodni po złożeniu zamówienia.
Podręcznik użytkownika
1-17
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 2
Przewodnik po systemie
W tym rozdziale omówiono poszczególne składniki komputera, z którymi
należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z komputera.
Uwaga prawna (nieużywane ikony)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nieużywanych ikon, zobacz
sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Należy ostrożnie obchodzić się z komputerem, aby uniknąć zarysowania
lub uszkodzenia obudowy.
Widok z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza
Na ilustracji przedstawiono widok komputera z przodu po zamknięciu
panelu wyświetlacza.
1
3
2
1.Okienko odbiornika sygnału podczerwieni*
2. Gniazdo karty pamięci
3. Wskaźniki systemowe
* Dotyczy tylko niektórych modeli.
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 2-1 Widok komputera z przodu po zamknięciu panelu wyświetlacza
Czujnik
podczerwieni
Podręcznik użytkownika
Przez to okienko odbierane są sygnały w paśmie
podczerwieni wysyłane przez pilota zdalnego
sterowania dostarczonego z komputerem.
2-1
Seria Satellite P750/P755
Gniazdo karty
pamięci
W tym gnieździe można umieścić kartę pamięci
SD™/SDHC™/SDXC™, miniSD™/microSD™,
Memory Stick™ (PRO™/Duo™/PRO Duo™/
Micro™), xD-Picture Card™ i MultiMediaCard™.
Zobacz sekcję „Urządzenia opcjonalne” w
rozdziale 3, Sprzęt, programy narzędziowe i
wyposażenie opcjonalne.
Nie wolno dopuścić do przedostania się metalowych przedmiotów, takich
jak śruby, zszywki lub spinacze biurowe, do gniazda karty pamięci.
Metalowe przedmioty mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do
uszkodzenia komputera i pożaru, a w następstwie poważnego zranienia.
Wskaźniki
systemowe
Wskaźniki systemowe są włączane podczas
wykonywania przez komputer określonych
operacji.
Widok z lewej strony
Na ilustracji przedstawiono widok lewego panelu obudowy komputera.
1
2
1. Złącze tunera TV*
2. Szczeliny wentylacyjne
3. Port zewnętrznego monitora RGB
4. Złącze sieci LAN
3
4
5
6
7
5. Port wyjściowy HDMI
6. Port uniwersalnej magistrali
szeregowej (USB 3.0)
7. Port uniwersalnej magistrali
szeregowej (USB 2.0)
* Dotyczy tylko niektórych modeli.
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 2-2 Lewy panel komputera
Złącze tunera TV
Tuner TV umożliwia oglądanie i nagrywanie
programów telewizyjnych.
Niektóre modele są wyposażone w tuner TV.
Szczeliny
wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzaniu
procesora.
Podręcznik użytkownika
2-2
Seria Satellite P750/P755
Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Nie wolno dopuścić do
przedostania się metalowych przedmiotów, takich jak śruby, zszywki lub
spinacze biurowe, przez szczeliny wentylacyjne. Metalowe przedmioty
mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do uszkodzenia komputera i
pożaru, a w następstwie poważnego zranienia.
Port zewnętrznego
monitora RGB
To złącze (15 końcówek) pełni funkcję
analogowego portu VGA.
Aby uzyskać informacje dotyczące przypisania
końcówek portu zewnętrznego monitora RGB,
zobacz Dodatek A.
Ten port umożliwia podłączenie zewnętrznego
monitora RGB do komputera.
Złącze sieci LAN
To złącze umożliwia podłączenie do sieci LAN.
Karta sieciowa jest zgodna ze standardami
Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T), Fast
Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX) lub
Gigabit Ethernet LAN (1000Mb/s, 1000BASE-T).
Zobacz rozdział 4 (Podstawowe funkcje
produktu), aby uzyskać szczegółowe informacje.
■ Do złącza sieci LAN nie wolno podłączać innych przewodów. Może to
spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie komputera.
■ Przewodu sieci LAN nie należy podłączać do źródła zasilania. Może to
spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie komputera.
Port wyjściowy HDMI Do portu wyjściowego HDMI można podłączyć
przewód HDMI typu A. Przewód HDMI umożliwia
przesyłanie sygnałów wideo i audio. Ponadto
umożliwia wysyłanie i odbieranie sygnałów
sterujących.
Port uniwersalnej
magistrali
szeregowej
(USB 3.0)
Jeden port uniwersalnej magistrali szeregowej
(USB, Universal Serial Bus) zgodny ze
standardem USB 3.0 umieszczono na lewym
panelu obudowy komputera.
Porty oznaczone ikoną (
) obsługują funkcję
Wstrzymanie i ładowanie.
Port uniwersalnej
magistrali
szeregowej
(USB 2.0)
Jeden port uniwersalnej magistrali szeregowej
(USB, Universal Serial Bus) zgodny ze
standardem USB 2.0 umieszczono na lewym
panelu obudowy komputera.
Podręcznik użytkownika
2-3
Seria Satellite P750/P755
Nie wolno dopuścić do przedostania się metalowych przedmiotów, takich
jak śruby, zszywki lub spinacze biurowe, do portu USB. Metalowe
przedmioty mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do uszkodzenia i
pożaru, a w następstwie poważnego zranienia.
Port USB 2.0 jest zgodny ze standardem USB 2.0 i nie obsługuje urządzeń
USB 3.0.
Port USB 3.0 jest zgodny ze standardem USB 3.0 i starszym standardem
USB 2.0.
Należy zauważyć, że nie można zweryfikować wszystkich funkcji
dostępnych urządzeń USB. Niektóre funkcje skojarzone z określonym
urządzeniem mogą więc być niedostępne.
Widok z prawej strony
Na ilustracji przedstawiono widok prawego panelu obudowy komputera.
3
5
1 2
4
6
4. Stacja dysków optycznych
1. Złącze słuchawek
5. Złącze wejściowe DC IN 19V
2. Złącze mikrofonu
3. Porty Universal Serial Bus (USB 2.0) (x2) 6. Szczelina blokady
zabezpieczającej
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 2-3 Prawy panel komputera
Złącze słuchawek
Podręcznik użytkownika
To złącze służy do podłączenia głośników
cyfrowych lub słuchawek stereofonicznych
(minimum 16 omów). Wbudowany głośnik jest
automatycznie wyłączany po podłączeniu
głośników cyfrowych lub słuchawek.
2-4
Seria Satellite P750/P755
Złącze mikrofonu
Złącze mikrofonu 3,5mm typu mini jack
umożliwia podłączenie mikrofonu
stereofonicznego (trzy przewody) lub innego
wejściowego urządzenia audio.
Złącze oznaczone ikoną
obsługuje funkcję
Wstrzymanie i odtwarzanie.
Porty uniwersalnej
magistrali
szeregowej
(USB 2.0)
Dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej
zgodne ze standardem USB 2.0 umieszczono na
prawym panelu obudowy komputera.
Nie wolno dopuścić do przedostania się metalowych przedmiotów, takich
jak śruby, zszywki lub spinacze biurowe, do złączy USB. Metalowe
przedmioty mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do uszkodzenia
komputera i pożaru, a w następstwie poważnego zranienia.
Należy zauważyć, że nie można zweryfikować wszystkich funkcji
dostępnych urządzeń USB. Niektóre funkcje skojarzone z określonym
urządzeniem mogą więc być niedostępne.
Stacja dysków
optycznych
Komputer może być wyposażony w stację
BD-Writer, BD-Combi lub DVD Super Multi.
Złącze wejściowe DC
IN 19V
Zasilacz jest podłączany do tego złącza w celu
zasilania komputera i ładowania wbudowanych
baterii. Należy korzystać z modelu zasilacza
dostarczonego z zakupionym komputerem
(użycie nieprawidłowego zasilacza może być
przyczyną uszkodzenia komputera).
Szczelina blokady
zabezpieczającej
Umożliwia przymocowanie komputera do biurka
lub innego większego przedmiotu linką
zabezpieczającą, chroniąc urządzenie przed
kradzieżą.
Widok z tyłu
Na ilustracji przedstawiono tylny panel obudowy komputera.
Rysunek 2-4 Tylny panel obudowy komputera
Podręcznik użytkownika
2-5
Seria Satellite P750/P755
Widok z dołu
Na ilustracji przedstawiono dolny panel obudowy komputera.
Przed odwróceniem komputera należy upewnić się, że panel wyświetlacza
jest zamknięty, aby uniknąć uszkodzenia.
1
3
2
5
4
1. Blokada baterii
2. Zatrzask zwalniający baterię
3. Bateria
4. Szczeliny wentylacyjne
5. Gniazdo modułu pamięci
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 2-5 Dolny panel obudowy komputera
Blokada baterii
Przesuń blokadę, aby zwolnić i przygotować
baterię do wyjęcia.
Zatrzask zwalniający
baterię
Przesunięcie i przytrzymanie tego zatrzasku w
położeniu odblokowania („Unlock”) powoduje
zwolnienie baterii i umożliwia jej wyjęcie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
wyjmowania baterii, zobacz rozdział 6 (Zasilanie
komputera).
Bateria
Komputer jest zasilany przy użyciu baterii, jeżeli
zasilacz nie jest podłączony. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące korzystania z
baterii, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera).
Szczeliny
wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzaniu
procesora.
Podręcznik użytkownika
2-6
Seria Satellite P750/P755
Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Nie wolno dopuścić do
przedostania się metalowych przedmiotów, takich jak śruby, zszywki lub
spinacze biurowe, przez szczeliny wentylacyjne. Metalowe przedmioty
mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do uszkodzenia i pożaru,
a w następstwie poważnego zranienia
Gniazdo modułu
pamięci
Podręcznik użytkownika
Gniazdo modułu pamięci umożliwia instalację,
wymianę i usuwanie dodatkowego modułu
pamięci.
Zobacz sekcję „Dodatkowy moduł pamięci” w
rozdziale 3, Sprzęt, programy narzędziowe i
wyposażenie opcjonalne.
2-7
Seria Satellite P750/P755
Widok z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza
W tej sekcji przedstawiono widok komputera po otwarciu panelu
wyświetlacza. Aby otworzyć panel wyświetlacza, należy unieść panel i
ustawić w położeniu zapewniającym największy komfort pracy.
15
3 2 1
4
5
6
7
14
16
13
9
10
6
11
7
12
8
1. Kamera internetowa*
2. Wskaźnik kamery internetowej*
3. Mikrofon*
4. Anteny bezprzewodowej sieci LAN/WAN
(nie pokazane na rysunku)*
5. Ekran wyświetlacza
6. Zawiasy wyświetlacza
7. Głośniki stereofoniczne
8. Klawiatura
9. Płytka dotykowa
10. Czujnik linii papilarnych*
11. Przyciski płytki dotykowej
12. Przycisk włączania/wyłączania płytki
dotykowej
13. Przycisk zasilania
14. Przyciski funkcyjne
15. Emiter podczerwieni 3D Vision*
16. Przełącznik czujnika LCD (nie pokazany na
rysunku)
* Dotyczy tylko niektórych modeli.
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 2-6 Widok komputera z przodu po otwarciu panelu wyświetlacza
Podręcznik użytkownika
2-8
Seria Satellite P750/P755
Kamera internetowa
Kamera internetowa jest urządzeniem
umożliwiającym nagrywanie obrazu wideo
lub wykonywanie zdjęć przy użyciu
komputera. Umożliwia rozmowy lub konferencje
wideo przy użyciu narzędzia komunikacyjnego
takiego jak Windows Live Messenger. Program
TOSHIBA Web Camera Application ułatwia
dodawanie różnych efektów wideo do
wykonanego filmu lub fotografii.
Umożliwia transmisję wideo i prowadzenie
rozmów za pośrednictwem Internetu przy użyciu
specjalnych aplikacji.
Niektóre modele są wyposażone w kamerę
internetową.
Zobacz sekcję „Kamera internetowa” w rozdziale
4 (Podstawowe funkcje produktu).
Wskaźnik kamery
internetowej
Wskaźnik Kamera sygnalizuje włączenie kamery
internetowej.
Mikrofon
Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie
dźwięku w używanej aplikacji. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz sekcję „System
dźwiękowy” w rozdziale 4 (Podstawowe funkcje
produktu). Niektóre modele są wyposażone w
mikrofon.
Anteny
bezprzewodowej
sieci LAN
Niektóre komputery z tej serii są wyposażone w
anteny bezprzewodowej sieci LAN.
Anteny
bezprzewodowej
sieci WAN
Niektóre komputery z tej serii są wyposażone w
anteny bezprzewodowej sieci WAN.
Ekran wyświetlacza
Jeżeli komputer korzysta z zasilacza, obraz na
wyświetlaczu komputera jest nieco jaśniejszy niż
wówczas, gdy używane jest zasilanie bateryjne.
Niższy poziom jasności podczas zasilania przy
użyciu baterii jest związany z pracą w trybie
oszczędzania energii.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących
wyświetlacza komputera, zobacz sekcję
„Sterownik ekranu i tryb wideo” w dodatku B.
wyświetlaczzawiasy
Zawiasy umożliwiają ustawienie panelu
wyświetlacza pod kątem zapewniającym
najlepszą widoczność.
Podręcznik użytkownika
2-9
Seria Satellite P750/P755
Głośniki
stereofoniczne
Głośniki emitują dźwięk generowany przez
programy oraz sygnały alarmowe systemu
informujące na przykład o rozładowaniu baterii.
Niektóre modele są wyposażone w głośniki
Harman/Kardon.
Klawiatura
Komputer może być wyposażony w klawiaturę
A4 z mapowanymi klawiszami numerycznymi,
dedykowanymi mapowanymi klawiszami
kierunkowymi oraz klawiszami
i
lub pełnowymiarową klawiaturę z klawiszami
numerycznymi i kierunkowymi oraz klawiszami
i
.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
rozdział 5 (Klawiatura).
Touch Pad (Płytka
dotykowa)
Płytka dotykowa umieszczona na powierzchni do
oparcia dłoni umożliwia sterowanie kursorem na
ekranie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
”Korzystanie z płytki dotykowej” w rozdziale 4
(Podstawowe funkcje produktu).
Czujnik linii
papilarnych
Ten czujnik umożliwia rejestrowanie i
rozpoznawanie linii papilarnych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
czujnika linii papilarnych, zobacz rozdział 4
(Korzystanie z czujnika linii papilarnych).
Niektóre modele są wyposażone w czujnik linii
papilarnych.
Przyciski płytki
dotykowej
Przyciski płytki dotykowej umożliwiają wybór
elementów menu lub manipulowanie tekstem i
grafiką zaznaczoną przy użyciu wskaźnika na
ekranie.
Przycisk włączania/
wyłączania płytki
dotykowej
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
płytkę dotykową.
Przycisk zasilania
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
zasilanie komputera.
Przyciski funkcyjne
Siedem przycisków umożliwia dostęp do
następujących funkcji.
Te przyciski umożliwiają zarządzanie funkcjami
audio/wideo, uruchamianie aplikacji i dostęp do
programów narzędziowych.
Podręcznik użytkownika
2-10
Seria Satellite P750/P755
Emiter podczerwieni
3D Vision
Emiter podczerwieni wysyła sygnał do
bezprzewodowych okularów
Tylko niektóre modele są wyposażone w
nadajnik podczerwieni 3D Vision.
Przełącznik czujnika
LCD
Ten przełącznik reaguje na zamknięcie lub
otwarcie panelu wyświetlacza komputera i
uaktywnia funkcję wyłączania/włączania
zasilania przy użyciu pokrywy komputera.
Na przykład po zamknięciu panelu wyświetlacza
komputer jest przełączany do stanu hibernacji i
zasilanie jest wyłączane, a otwarcie panelu
powoduje automatyczne uruchomienie
komputera i przywrócenie uprzednio używanej
aplikacji.
To ustawienie można skonfigurować w oknie
Opcje zasilania. Aby uzyskać dostęp do tego
okna, kliknij Start -> Panel sterowania ->
System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania.
Przyciski funkcyjne
W tej sekcji opisano przyciski dostępne na przednim panelu sterowania w
trybie Windows.
Przyciski należy dotykać tylko palcami. Nie wolno wywierać nadmiernej
siły lub dotykać przycisków długopisem albo innym przedmiotem z wąskim
zakończeniem. Może to być przyczyną uszkodzenia przycisków.
Siedem przycisków umożliwia dostęp do następujących funkcji:
eco, włączanie/wyłączanie obsługi komunikacji bezprzewodowej, przycisk
programowalny (lub 3D zależnie od zakupionego modelu), rozpoczynanie/
wstrzymanie odtwarzania dysku CD/DVD, wyciszenie, zmniejszanie
głośności, zwiększanie głośności.
Rysunek 2-7 Przyciski funkcyjne (modele bez funkcji 3D)
Rysunek 2-8 Przyciski funkcyjne (modele z funkcją 3D)
Podręcznik użytkownika
2-11
Seria Satellite P750/P755
Przycisk eco
Dotknięcie tego przycisku powoduje
uruchomienie programu TOSHIBA eco Utility.
Ten przycisk umożliwia zmianę ustawienia „On”
(Wł.) i „Off” (Wył.) trybu eco. Po wybraniu
ustawienia On (Wł.) trybu eco wyświetlana jest
zielona ikona. Po wybraniu ustawienia „Off”
(Wył.) trybu eco wyświetlana jest szara ikona.
Przycisk włączania/
wyłączania obsługi
komunikacji
bezprzewodowej
Dotknięcie tego przycisku powoduje włączenie
lub wyłączenie obsługi komunikacji
bezprzewodowej.
Przycisk
programowalny
Niektóre modele są wyposażone w przycisk
programowalny.
Dotknięcie tego przycisku powoduje
uruchomienie programu Bulletin Board.
Po uruchomieniu programu Bulletin Board ten
przycisk umożliwia wyświetlenie okna tego
programu lub przełączenie dostępnych tablic.
Przycisk 3D
Dotknięcie tego przycisku powoduje włączenie
lub wyłączenie funkcji 3D Vision.
Ten przycisk umożliwia również włączenie lub
wyłączenie funkcji konwersji 2D-3D po
uruchomieniu programu TOSHIBA VIDEO
PLAYER.
Przed użyciem przycisku 3D należy zakończyć
konfigurację funkcji 3D Vision. Aby uzyskać
więcej informacji dotyczących funkcji 3D Vision,
zobacz sekcję „NVIDIA® 3D VISION™”.
Przycisk
rozpoczęcia/
wstrzymania
odtwarzania dysku
CD/DVD
Dotknięcie tego przycisku powoduje
uruchomienie odpowiedniego odtwarzacza
zgodnie z typem włożonego dysku. Skorzystaj z
poniższej tabeli.
Ten przycisk umożliwia również rozpoczęcie/
wstrzymanie odtwarzania rozdziałów lub
utworów po uruchomieniu odtwarzacza.
Typ włożonego
dysku
Odpowiedni odtwarzacz
BD
WinDVD BD for TOSHIBA
Dysk DVD
TOSHIBA VIDEO PLAYER
CD
Program Windows Media Player
Podręcznik użytkownika
2-12
Seria Satellite P750/P755
Przycisk wyciszenia
Dotknięcie tego przycisku powoduje włączenie/
wyłączenie dźwięku.
Głośność –
Dotknięcie tego przycisku powoduje
zmniejszenie głośności.
Głośność +
Dotknięcie tego przycisku powoduje zwiększenie
głośności.
Wskaźniki
W tej sekcji opisano wskaźniki komputera.
Wskaźniki systemowe
Wskaźniki systemowe poniżej odpowiednich ikon są włączane podczas
wykonywania przez komputer różnych operacji.
Rysunek 2-9 Wskaźniki systemowe
Złącze DC IN
Biały wskaźnik DC IN jest włączony wówczas,
gdy używany jest zasilacz.
Zasilanie
Biały wskaźnik Zasilanie jest włączony po
uruchomieniu komputera. Jeżeli jednak komputer
zostanie przełączony do stanu wstrzymania,
ten bursztynowy wskaźnik miga (w przybliżeniu
włączony przez dwie sekundy i wyłączony przez
dwie sekundy) zarówno podczas zamykania
systemu, jak i wówczas, gdy system pozostaje
wyłączony.
Bateria
Wskaźnik Bateria sygnalizuje poziom
naładowania baterii: pełne naładowanie (kolor
biały), ładowanie (bursztynowy) lub niski poziom
naładowania (migający bursztynowy).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej
funkcji, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera).
Dysk twardy/stacja
dysków optycznych
Biały wskaźnik Dysk twardy/stacja dysków
optycznych miga wówczas, gdy komputer
uzyskuje dostęp do wbudowanego dysku
twardego lub stacji dysków optycznych.
Gniazdo karty pamięci Biały wskaźnik Karta pamięci miga wówczas,
gdy komputer uzyskuje dostęp do gniazda karty
pamięci.
Podręcznik użytkownika
2-13
Seria Satellite P750/P755
Wskaźniki komunikacji bezprzewodowej
Wskaźniki komunikacji bezprzewodowej poniżej odpowiednich ikon są
włączane podczas wykonywania przez komputer różnych operacji.
Rysunek 2-10 Wskaźniki komunikacji bezprzewodowej
Komunikacja
bezprzewodowa
Bursztynowy wskaźnik Komunikacja
bezprzewodowa jest włączony wówczas,
gdy funkcje Bluetooth, bezprzewodowej sieci
LAN i bezprzewodowej sieci WAN są włączone.
Tylko niektóre modele są wyposażone w funkcje
Bluetooth i bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN).
Bezprzewodowa sieć
WAN
Wskaźnik Bezprzewodowa sieć WAN jest
włączony lub miga (kolor niebieski) wówczas,
gdy obsługa bezprzewodowej sieci rozległej
(WAN) jest włączona.
Wskaźnik jest włączony lub miga,
aby sygnalizować stan połączenia funkcji
bezprzewodowej sieci WAN.
Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować
kartę bezprzewodowej sieci WAN. Niektóre
modele są wyposażone w moduł
bezprzewodowej sieci WAN.
Podręcznik użytkownika
2-14
Seria Satellite P750/P755
Wskaźniki klawiatury
Klawiatura pełnowymiarowa
Na poniższym rysunku przedstawiono rozmieszczenie wskaźników CAPS
LOCK i NUM LOCK, sygnalizujących następujące stany komputera:
■ Jeżeli wskaźnik CAPS LOCK jest włączony, klawiatura jest przełączona
do trybu wpisywania wielkich liter.
■ Gdy wskaźnik NUM LOCK jest włączony, można wpisywać cyfry przy
użyciu dziesięciu klawiszy numerycznych.
2
1
1. Wskaźnik CAPS LOCK
2. Wskaźnik NUM LOCK
Rysunek 2-11 Wskaźniki klawiatury
CAPS LOCK
Ten wskaźnik jest włączony (kolor zielony)
wówczas, gdy klawiatura jest przełączona do
trybu wpisywania wielkich liter.
NUM LOCK
Gdy wskaźnik NUM LOCK jest włączony, można
wpisywać cyfry przy użyciu klawiszy
numerycznych.
Podręcznik użytkownika
2-15
Seria Satellite P750/P755
Stacje dysków optycznych
Komputer jest wyposażony w stację DVD Super Multi, BD-Writer lub
BD-Combo. Gdy komputer uzyskuje dostęp do stacji dysków
optycznych, wskaźnik stacji jest włączony.
Dyski przystosowane do zapisu
W tej sekcji opisano typy dysków z możliwością zapisu. Listę typów dysków
obsługiwanych przez stację zamieszczono w sekcji specyfikacji
technicznych. Programy TOSHIBA Disc Creator i Corel Digital Studio
umożliwiają zapisywanie danych na dyskach kompaktowych. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz rozdział 4 (Podstawowe funkcje produktu).
Dyski CD
■ Dyski CD-R można zapisać tylko jeden raz. Zapisanych danych nie
można usunąć lub zmienić.
■ Dyski CD-RW, łącznie z obsługującymi wiele prędkości dyskami
CD-RW, szybkimi dyskami CD-RW (high-speed) i ultraszybkimi
dyskami CD-RW (ultra-speed), można nagrywać wielokrotnie.
Dyski DVD
■ Dyski DVD-R, DVD+R i DVD-R DL i DVD+R DL można zapisać tylko
jeden raz. Zapisanych danych nie można usunąć lub zmienić.
■ Na dyskach DVD-RW, DVD+RW i DVD-RAM można zapisywać dane
wielokrotnie.
Dyski BD
■ Dyski BD-R, BD-R DL można zapisać tylko jeden raz.
Zapisanych danych nie można usunąć lub zmienić.
■ Dyski BD-RE, BD-RE DL można nagrywać wielokrotnie.
Pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania, dostępny w przypadku niektórych modeli,
umożliwia zdalne korzystanie z wybranych funkcji komputera.
Na rysunku przedstawiono rozmieszczenie przycisków pilota zdalnego
sterowania.
Korzystając z pilota zdalnego sterowania i programu Centrum
multimedialne (Media Center), można odtwarzać dyski CD, DVD, BD i
wideo oraz przeglądać zdjęcia. Pilot zdalnego sterowania ułatwia
korzystanie z programu Centrum multimedialne (Media Center), podobnie
jak pilot służący do obsługi opcji telewizji kablowej albo wyświetlania filmu
przy użyciu magnetowidu (VCR) lub odtwarzacza DVD.
Podręcznik użytkownika
2-16
Seria Satellite P750/P755
Pilot zdalnego sterowania umożliwia:
■ Przełączanie i sterowanie wszystkimi oknami programu Centrum
multimedialne (Media Center).
■ Sterowanie wyświetlaniem wideo.
■ Włączanie lub wyłączanie stanu wstrzymania systemu.
Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z pilota zdalnego
sterowania oraz instalowania i wymiany baterii, zobacz sekcję „Korzystanie
z pilota zdalnego sterowania” w tym rozdziale.
Pilot zdalnego sterowania
2
3
1
5
6
4
7
9
10
8
11
12
13
14
15
17
16
18
19
20
21
22
23
24
25
1. Zasilanie
2. Start
3. Teletekst
4. Nagrane programy TV
5. Program telewizyjny
6. TV na żywo
7. Menu DVD
8. Czerwony przycisk
9. Zielony przycisk
10. Żółty przycisk
11. Niebieski przycisk
12. Wstecz
13. Więcej informacji
14. Wybór kanału/strony
15. Przyciski kierunkowe i
OK
16. Wyciszanie
17. Powtarzanie
18. Pomijanie
19. Nagrywanie
20. Pauza
21. Stop
22. Regulacja głośności
23. Odtwarzanie
24. Przewijanie do przodu
(FWD)
25. Przewijanie wstecz
(REW)
Rysunek 2-12 Pilot zdalnego sterowania
Podręcznik użytkownika
2-17
Seria Satellite P750/P755
Zasilanie
Uruchomienie lub zamknięcie systemu
operacyjnego.
Przycisk ten działa jak przycisk zasilania w
komputerze. Domyślnie przełączenie do stanu
wstrzymania jest równoznaczne z wyłączeniem
zasilania komputera.
Aby zmienić to ustawienie, kliknij przycisk Start,
wybierz polecenia Panel sterowania -> System i
zabezpieczenia -> Opcje zasilania. Dostępne
są cztery następujące opcje: Nic nie rób, Stan
gotowości (wstrzymania), Hibernacja i Zamknij
system
Start
Otwarcie głównego okna programu Centrum
multimedialne (Media Center).
Teletekst
Rozpoczęcie lub zakończenie trybu teletekstu.
Ten przycisk nie jest dostępny w niektórych
modelach.
Nagrane programy
TV
Rozpoczęcie nagrywania programów TV.
Funkcja nagrywania (Recorded TV) programu
Centrum multimedialne (Media Center) zostanie
uaktywniona.
Program telewizyjny
Otwarcie programu telewizyjnego zawierającego
listę dostępnych kanałów telewizyjnych i
emitowanych na nich programów do obejrzenia i
zarejestrowania.
TV na żywo
Skrót do włączania trybu wyświetlania
pełnoekranowego. Umożliwia ponadto powrót do
aktualnie emitowanego programu po
wcześniejszym zatrzymaniu oglądania przekazu
na żywo.
Menu DVD
Otwarcie menu głównego w trakcie odtwarzania
filmu DVD (jeżeli jest dostępne).
Przycisk czerwony,
zielony, żółty i
niebieski
Przejście do rejestracji.
Te przyciski nie są dostępne w niektórych
modelach.
Wstecz
Wyświetlenie poprzedniego okna.
Dodatkowe
informacje
Ten przycisk jest odpowiednikiem drugiego
(prawego) przycisku myszy komputerowej.
Należy skorzystać z tej funkcji w celu
wyświetlenia dodatkowych opcji wykonawczych.
Podręcznik użytkownika
2-18
Seria Satellite P750/P755
Kanał/strona dalej
(+) i wstecz (–)
Zmiana kanału TV lub przejście do następnej lub
poprzedniej strony zależnie od dostępnych opcji.
Przyciski
kierunkowe i OK
Przyciski kierunkowe: Przemieszczanie kursora
w celu nawigacji w oknach programu Centrum
multimedialne (Media Center).
OK: Zatwierdzenie wybranej operacji lub opcji
okna. Działa jak klawisz ENTER.
Wycisz
Włączenie/wyłączenie dźwięku w komputerze.
Powtarzanie
Przewinięcie nagrania wstecz (filmu wideo i
programu TV na żywo o siedem sekund, płyty
muzycznej o jeden utwór lub dysku DVD o jeden
rozdział).
Pomijanie
Przewinięcie do przodu nagrania (filmu wideo i
programu TV na żywo o 30 sekund, płyty
muzycznej o jeden utwór, natomiast płyty DVD o
jeden rozdział).
Nagrywanie
Nagranie wybranych programów telewizyjnych i
ich zapis na dysku twardym.
Wstrzymaj
Wstrzymanie odtwarzania utworu audio lub
wideo, a także programu TV oglądanego na
żywo lub zarejestrowanego.
Stop
Zatrzymanie odtwarzania nośnika
multimedialnego.
Regulacja głośności
Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu
głośności podczas oglądania TV, odtwarzania
dysków DVD lub odtwarzania dysków CD.
Odtwarzaj
Rozpoczęcie odtwarzania wybranego nośnika.
Przewijanie do
przodu
Przewinięcie do przodu odtwarzanego nagrania
(film, DVD, muzyka itd.).
Przewijanie wstecz
Przewinięcie wstecz odtwarzanego nagrania
(film, DVD, muzyka itd.).
Podręcznik użytkownika
2-19
Seria Satellite P750/P755
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Razem z komputerem jest dostarczany pilot umożliwiający zdalne
sterowanie niektórymi funkcjami komputera.
■ Pilot został zaprojektowany specjalnie do współpracy z tym
komputerem.
■ Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji zdalnego sterowania.
Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku komputera i naciśnij
przycisk. Zasięg i zakres kątów działania opisano poniżej.
Do 5m od czujnika podczerwieni.
Kąt
W zakresie 30 stopni (poziomo) i 15 stopni
(pionowo) względem czujnika podczerwieni.
30˚
Odległość
30˚
5m
15˚
15˚
Rysunek 2-13 Zasięg działania pilota zdalnego sterowania
* Wygląd dostarczonego pilota zdalnego sterowania jest zależny od
zakupionego modelu.
Podręcznik użytkownika
2-20
Seria Satellite P750/P755
Nawet jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się w opisanym zasięgu,
może funkcjonować nieprawidłowo w niektórych obszarach.
■ Gdy pomiędzy czujnikiem podczerwieni w komputerze i pilotem
zdalnego sterowania znajduje się przeszkoda.
■ Gdy czujnik podczerwieni jest bezpośrednio oświetlony światłem
słonecznym lub silnie fluorescencyjnym.
■ Gdy czujnik podczerwieni lub osłona nadajnika sygnału w pilocie są
zabrudzone.
■ Gdy w pobliżu używane są inne komputery obsługiwane przy użyciu
pilota na podczerwień.
■ Przy niskim poziomie naładowania baterii w pilocie.
Instalowanie/wymiana baterii
Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy włożyć do niego
dostarczone baterie.
Baterie do pilota należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla
dzieci.
Połknięcie baterii przez dziecko może spowodować zadławienie. W takim
przypadku należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem.
Posługując się bateriami do pilota zdalnego sterowania, należy uwzględnić
następujące zalecenia:
■ Nie wolno używać baterii innych niż zalecane.
■ Upewnij się, że bieguny baterii (+ lub –) są ułożone prawidłowo.
■ Nie wolno doładowywać, ogrzewać, demontować, zwierać biegunów
ani wrzucać baterii do ognia.
■ Nie należy używać baterii, których termin ważności już upłynął ani
baterii całkowicie rozładowanych.
■ Nie wolno równocześnie używać baterii różnego typu lub o różnym
stopniu rozładowania.
■ Nie wolno przechowywać baterii razem z łańcuszkami naszyjników,
spinkami do włosów lub innymi metalowymi przedmiotami.
■ Podczas przechowywania lub likwidowania baterii należy pamiętać o
zabezpieczeniu ich biegunów w celu uniknięcia zwarcia.
Zignorowanie powyższych zaleceń może być przyczyną rozgrzania,
wycieku elektrolitu lub wybuchu baterii. Może to być przyczyną oparzeń
lub innych urazów. W przypadku dostania się elektrolitu na skórę lub
odzież należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody.
W przypadku dostania się elektrolitu do oczu należy natychmiast przemyć
je dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem. Nie wolno
dotykać nieosłoniętymi dłońmi wycieków elektrolitu na narzędziach i
urządzeniach. Należy użyć szmatki lub papierowego ręcznika.
Podręcznik użytkownika
2-21
Seria Satellite P750/P755
Jeżeli baterie dostarczone z pilotem zdalnego sterowania zostaną
rozładowane, należy je zastąpić dostępnymi w sprzedaży bateriami
CR2032. Nie należy używać baterii innych typów.
Instalowanie baterii
1. Otwórz pokrywę baterii na dolnym panelu obudowy pilota zdalnego
sterowania.
2. Wysuń baterię z zasobnika.
MCE IR Remote Control
Model: G83C000BF116
1x 3V CR2032 Lithium battery
Made in China
Rysunek 2-14 Instalowanie/wymiana baterii
3. Włóż nową baterię. Upewnij się, że bieguny baterii są ułożone
prawidłowo. Dociśnij baterię, aby ułożyć ją prawidłowo w zasobniku.
4. Zamknij prawidłowo pokrywę baterii.
Zasilacz
Zasilacz sieciowy automatycznie dostosowuje się do napięcia od 100 do
240V o częstotliwości 50 lub 60Hz, umożliwiając korzystanie z komputera
w większości krajów/regionów. Zasilacz przetwarza prąd zmienny na prąd
stały i zmniejsza napięcie do wielkości wymaganej do zasilania komputera.
Aby naładować baterię, należy podłączyć zasilacz do źródła zasilania i
komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 6 (Zasilanie
komputera).
Rysunek 2-15 Zasilacz (wtyczka z 2 bolcami)
Podręcznik użytkownika
2-22
Seria Satellite P750/P755
Rysunek 2-16 Zasilacz (wtyczka z 3 bolcami)
■ Zależnie od modelu komputer może być dostarczony z zasilaczem/
przewodem z wtyczką z 2 lub 3 bolcami.
■ Nie należy używać przejściówki z wtyczki z 3 bolcami na wtyczkę z 2
bolcami.
■ Dostarczany przewód zasilający jest zgodny z zaleceniami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, obowiązującymi w regionie, w którym
zakupiono dany produkt, i nie powinien być używany poza tym
regionem. Aby korzystać z zasilacza/komputera w innych regionach,
należy zakupić przewód zasilający zgodny z zaleceniami i przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa, obowiązującymi w danym regionie.
Aby uniknąć pożaru i uszkodzenia komputera, należy zawsze korzystać z
zasilacza dostarczonego razem z komputerem lub zasilaczy zalecanych
przez firmę Toshiba. Korzystanie z nieodpowiedniego zasilacza może być
przyczyną pożaru lub uszkodzenia komputera i poważnego zranienia.
Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające
z użycia nieodpowiedniego zasilacza.
NVIDIA® 3D VISION™
Moduł NVIDIA® 3D Vision™, dostępny w przypadku niektórych modeli,
umożliwia korzystanie z funkcji 3D Vision w komputerze.
Określone obrazy 3D mogą niekorzystnie wpływać na stan zdrowia
niektórych osób. Rodzice powinni monitorować i/lub nadzorować
korzystanie z funkcji 3D Vision™ przez ich dzieci. Jeżeli występują
problemy, należy niezwłocznie zrezygnować z korzystania z funkcji 3D
Vision™ i zasięgnąć porady lekarza. Należy ostrożnie przeczytać sekcję
„Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa”, wyświetlaną podczas
konfiguracji funkcji 3D Vision, i wykonać test („Vision Test”) w kreatorze
konfiguracji przed rozpoczęciem korzystania z funkcji 3D Vision™.
Jeżeli widoczne jest zbyt intensywne migotanie na obrzeżach pola
widzenia, należy zmienić częstotliwość odświeżania ekranu.
Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji 3D Vision
zamieszczono w „PORADNIKU SZYBKIE WPROWADZENIE do funkcji 3D
Vision™”, dostępnym w zestawie 3D Vision.
Podręcznik użytkownika
2-23
Seria Satellite P750/P755
Funkcja 3D Vision może współpracować tylko z wyświetlaczem LCD
komputera lub zewnętrznymi monitorami 3D podłączonymi do wyjścia
HDMI. Jeżeli podłączony monitor zewnętrzny nie wyświetla obrazu 3D,
należy wyłączyć funkcję 3D Vision.
Panel 3D Vision
Niektóre modele są wyposażone w panel 3D Vision.
1
2
3
4
5
1. Odbiornik podczerwieni
2. Włącznik
3. Wskaźnik
4. Złącze USB
5. Podkładka
Rysunek 2-17 Panel 3D Vision
Odbiornik
podczerwieni
Nie wolno blokować tej strony okularów.
Żadne przeszkody nie powinny znajdować się
pomiędzy tym elementem a nadajnikiem
podczerwieni.
Włącznik
Naciśnij, aby włączyć okulary. Zostaną
wyłączone automatycznie po 10 minutach braku
aktywności.
Podręcznik użytkownika
2-24
Seria Satellite P750/P755
Wskaźnik
Wskaźnik jest widoczny przez 30 sek.
po włączeniu okularów.
■ Zielony: maksymalnie 40 godzin zasilania
przy użyciu baterii.
■ Czerwony: miganie oznacza maksymalnie
dwie godziny zasilania przy użyciu baterii.
■ Wyłączony: w innych sytuacjach wskaźnik
jest wyłączony.
Złącze USB
Podłączane celu ładowania baterii okularów
(bursztynowy wskaźnik miga podczas ładowania,
a po całkowitym naładowaniu jest włączony na
stałe).
Podkładka
Dostępne są trzy rozmiary zapewniające
odpowiedni komfort użytkowania.
Okulary 3D Vision są przystosowane do mocowania na większości
standardowych okularów.
Okulary 3D Vision nie zastępują okularów wydawanych na receptę,
okularów przeciwsłonecznych lub okularów ochronnych. Te okulary nie są
przeznaczone do użytku codziennego (np. podczas prowadzenia
pojazdów, czytania, ochrony przed światłem słonecznym lub
ultrafioletowym itp.), ponieważ może to być przyczyną zranienia.
Konfiguracja urządzenia 3D Vision
Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia 3D Vision należy
skonfigurować ustawienia sieciowe umożliwiające wyświetlanie informacji
w witrynie sieci Web.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować funkcję 3D Vision, i nie
wykonuj innych czynności po uruchomieniu programu 3D Vision Setup.
1. Aby uruchomić program 3D Vision Setup, kliknij Start -> Wszystkie
programy -> NVIDIA Corporation -> 3D Vision -> Enable 3D Vision.
Kreator konfiguracji prowadzi użytkownika przez kroki związane z
przygotowaniem wyświetlacza i okularów.
2. Wybierz przycisk Next (Dalej), aby uruchomić Kreatora konfiguracji.
Obsługa kreatora jest bardzo intuicyjna i łatwa.
3. Włącz okulary.
4. Przetestuj swoją konfigurację sprzętu.
Ten ekran jest używany do sprawdzania, czy sprzęt jest prawidłowo
skonfigurowany do oglądania stereoskopowych efektów 3D, a okulary i
emiter funkcjonują prawidłowo. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Podręcznik użytkownika
2-25
Seria Satellite P750/P755
5. Czy patrząc przez okulary zauważasz migotanie na obrzeżach pola
widzenia?
Jeżeli widoczne jest zbyt intensywne migotanie na obrzeżach pola
widzenia, na tym ekranie można zmienić częstotliwość odświeżania
ekranu. Po wybraniu przycisku Yes (Tak) wyświetlane są dostępne
częstotliwości odświeżania ekranu. Wybierz częstotliwość odświeżania
ekranu odpowiednią dla danego środowiska. Naciśnięcie przycisku No
(Nie) powoduje wybranie ustawienia 120Hz.
6. Zweryfikuj możliwość oglądania stereoskopowej zawartości 3D.
Po ustaleniu, że sprzęt umożliwia wyświetlanie stereoskopowej
zawartości 3D, należy upewnić się, czy przyczyny problemów z
wyświetlaniem testu medycznego w stereoskopowym widoku 3D są
następujące:
- Regulacje wymagane do skorygowania stereoskopowego widoku 3D.
Wybierz przycisk Back (Wstecz) i upewnij się, że widoczny jest
stereoskopowy obraz 3D testowego ekranu konfiguracji sprzętu.
- Problemy z wyświetlaniem. Zobacz sekcję „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli można
przypuszczać, że problemy z oglądaniem stereoskopowego obrazu
3D mają charakter medyczny.
Po przeczytaniu sekcji „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” zaznacz
opcję „Potwierdzam przeczytanie informacji dotyczących
bezpieczeństwa”. (Można ponownie wyświetlić ekran konfiguracji
funkcji 3D Vision, wybierając przycisk „Kreator konfiguracji funkcji
GeForce 3D Vision” na pasku zadań.)
Jeżeli wynik testu medycznego będzie negatywny i nie możesz oglądać
obrazu testowego, firma NVIDIA zaleca rezygnację z korzystania z funkcji
3D Vision. Skonsultuj się z okulistą w celu ewentualnego skorygowania
wad wzroku. Funkcja 3D Vision nie powinna być włączona.
7. Konfiguracja została zakończona.
Gratulujemy! Teraz możesz oglądać stereoskopowy obraz 3D.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące panelu sterowania
NVIDIA, skorzystaj z podręcznika użytkownika funkcji 3D Vision
dostępnego w witrynie www.nvidia.com/3dvision. Po zakończeniu
konfiguracji domyślnie uruchamiany jest pokaz slajdów obrazów gry
3D. Naciśnij klawisz ESC, aby zakończyć pokaz slajdów.
Podręcznik użytkownika
2-26
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 3
Sprzęt, programy narzędziowe i
wyposażenie opcjonalne
Sprzęt
W tej sekcji opisano sprzętowe składniki komputera.
Specyfikacje są zależne od zakupionego modelu.
Procesor
Procesor (CPU)
Typ procesora jest zależny od modelu.
Aby sprawdzić typ procesora zainstalowanego w
danym modelu, otwórz program TOSHIBA PC
Diagnostic Tool, klikając Start -> Wszystkie
programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
PC Diagnostic Tool.
Uwaga prawna (procesor)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesora, zobacz sekcję
„Uwagi prawne” w dodatku F.
Podręcznik użytkownika
3-1
Seria Satellite P750/P755
Pamięć
Gniazda pamięci
W dwóch gniazdach pamięci można
zainstalować moduły pamięci o pojemności 1GB,
2GB lub 4GB (maksymalna ilość pamięci
systemowej 8MB).
Ten komputer może być wyposażony w moduły
pamięci o maksymalnej wielkości 8MB.
Rzeczywista ilość dostępnej do użytku pamięci
systemowej będzie mniejsza niż pojemność
zainstalowanych modułów pamięci.
Pamięć RAM wideo
Pamięć karty graficznej komputera jest używana
do przechowywania obrazu wyświetlanego na
ekranie.
Ilość dostępnej pamięci RAM wideo jest zależna
od pamięci systemowej komputera.
Start -> Panel sterowania -> Wygląd i
personalizacja -> Ekran -> Dostosuj
rozdzielczość.
Ilość pamięci RAM wideo można zweryfikować,
klikając przycisk Ustawienia zaawansowane w
oknie Rozdzielczość ekranu.
Jeżeli komputer jest skonfigurowany z ilością pamięci większą niż 3GB,
może być wyświetlana ilość pamięci tylko około 3GB (zależnie od
specyfikacji sprzętu komputera).
Jest to prawidłowe, ponieważ system operacyjny zazwyczaj wyświetla
dostępną ilość pamięci zamiast fizycznej pamięci (RAM) zainstalowanej w
komputerze.
Różne składniki komputera (takie jak procesory graficzne GPU kart wideo
lub urządzenia PCI np. bezprzewodowej sieci LAN) wymagają
oddzielnego miejsca w pamęci. 32-bitowy system operacyjny nie może
adresować więcej niż 4GB pamięci, dlatego zasoby tych systemów
nakładają się na pamięć fizyczną. Na skutek tego ograniczenia
technicznego nakładająca się pamięć nie jest dostępna dla systemu
operacyjnego. Niektóre narzędzia mogą wyświetlać rzeczywistą ilość
pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze, jednak dla systemu
operacyjnego wciąż dostępnych będzie tylko 3GB.
Pamięć systemową równą lub większą od 4 GB mogą adresować
komputery wyposażone w 64-bitowy system operacyjny.
Uwaga prawna (pamięć systemowa)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pamięci (głównej systemowej),
zobacz sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Podręcznik użytkownika
3-2
Seria Satellite P750/P755
Zasilanie
Bateria
Komputer jest zasilany przy użyciu pojedynczej
baterii litowo-jonowej.
Uwaga prawna (wydajność baterii)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydajności baterii, zobacz
sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Bateria zegara czasu
rzeczywistego (RTC)
Wewnętrzna bateria RTC zapewnia zasilanie
zegara czasu rzeczywistego i kalendarza.
Zasilacz
Zasilacz zasila system i doładowuje baterie.
Jest on dostarczany z odłączanym przewodem
zasilającym (wtyczka z 2 lub 3 bolcami).
Zasilacz jest uniwersalny, dlatego może być
zasilany przy użyciu napięcia zmiennego od
100 do 240 V, jednak jego prąd wyjściowy jest
zależny od modelu. Korzystanie z
nieodpowiedniego zasilacza może być
przyczyną uszkodzenia komputera. Zobacz
sekcję „Zasilacz” w rozdziale 2, Przewodnik po
systemie.
Dyski
Dysk twardy
magnetyczny lub
półprzewodnikowy
Pojemność magnetycznego (HDD) lub
półprzewodnikowego (SSD) dysku twardego jest
zależny od modelu.
Aby sprawdzić typ dysku twardego HDD/SSD
zainstalowanego w danym modelu, otwórz
program TOSHIBA PC Diagnostic Tool Utility,
klikając Start -> Wszystkie programy ->
TOSHIBA -> Utilities -> PC Diagnostic Tool.
Część miejsca na dysku twardym jest
zarezerwowana dla celów administracyjnych.
Dostępne mogą być dodatkowe pojemności
twardych dysków magnetycznych/
półprzewodnikowych.
■ W tym podręczniku określenie „HDD” „dysk twardy” dotyczy również
dysku półprzewodnikowego (SSD), jeżeli nie zaznaczono inaczej.
■ Dysk SSD jest nośnikiem magazynu o dużej pojemności, w którym
pamięć półprzewodnikowa jest wykorzystywana zamiast dysku
magnetycznego używanego w dysku twardym.
Podręcznik użytkownika
3-3
Seria Satellite P750/P755
W wyjątkowych okolicznościach rezygnacja z korzystania z dysku SSD
przez dłuższy czas i/lub narażenie dysku na oddziaływanie wysokich
temperatur może być przyczyną utraty przechowywanych danych.
Uwaga prawna (pojemność dysku twardego)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pojemności dysku twardego
(HDD), zobacz sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Stacja dysków optycznych
Stacja dysków
W komputerze może być zainstalowana
następująca stacja dysków optycznych.
■ Stacja DVD Super Multi Double Layer
■ Stacja DVD Super Multi zgodna ze
standardem Labelflash
■ Stacja BD-Writer
■ Stacja BD-Combo
Display (Wyświetlacz)
Panel wyświetlacza komputera umożliwia wyświetlanie grafiki z wysoką
rozdzielczością i może być ustawiony pod różnymi kątami w celu
zapewnienia maksymalnej wygody i czytelności.
Panel wyświetlacza
Ekran TFT LCD o przekątnej 39,6 cm (15,6 cala),
262 tyś. kolorów o następującej rozdzielczości:
■ HD, 1366 pikseli poziomo × 768 pikseli
pionowo
Funkcja optymalizacji zasilania wyświetlacza Intel Display
Power Saving Technology
Model z procesorem grafiki (GPU) firmy Intel może korzystać z funkcji
optymalizacji zasilania wyświetlacza (DPST, Display Power Saving
Technology) umożliwiającej ograniczenie zużycia energii dzięki
optymalizacji kontrastu wyświetlacza LCD. Z tej funkcji można korzystać
pod warunkiem, że komputer:
■ jest zasilany przy użyciu baterii
■ korzysta tylko z wyświetlacza LCD
Funkcja optymalizacji zasilania wyświetlacza jest domyślnie wyłączona.
Można włączyć tę funkcję, jeżeli jest to konieczne.
Funkcję optymalizacji zasilania wyświetlacza można wyłączyć przy użyciu
panelu sterowania Intel® Graphics and Media Control Panel.
Podręcznik użytkownika
3-4
Seria Satellite P750/P755
Dostępne są następujące metody dostępu do tego panelu sterowania:
■ Kliknij Start -> Panel sterowania. Wybierz opcję Duże ikony lub Małe
ikony w menu Wyświetl według, a następnie kliknij pozycję Intel®
Graphics and Media.
■ Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze pulpitu i kliknij polecenie
Właściwości grafiki...
W tym panelu sterowania:
1. Kliknij przycisk Zasilanie.
2. Wybierz opcję On battery (Bateria) z menu rozwijanego w polu Power
Source (Ęródło zasilania).
3. Wyczyść pole wyboru Display Power Saving Technology
(Technologia optymalizacji zasilania wyświetlacza).
4. Kliknij przycisk OK.
Aby włączyć tę funkcję, należy w powyższej sytuacji zaznaczyć pole
wyboru Display Power Saving Technology (Technologia optymalizacji
zasilania wyświetlacza).
Funkcja AMD Vari-Bright
Model z procesorem graficznym (GPU) firmy AMD może korzystać z funkcji
AMD® Vari-Bright™ umożliwiającej ograniczenie zużycia energii dzięki
optymalizacji kontrastu wyświetlacza LCD komputera.
Z tej funkcji można korzystać pod warunkiem, że komputer:
■ jest zasilany przy użyciu baterii
■ korzysta tylko z wyświetlacza LCD
Funkcję Vari-Bright można włączyć w centrum Catalyst Control Center.
Aby uruchomić ten panel sterowania, wybierz
Start -> Wszystkie programy -> Catalyst Control Center -> CCC
W wyświetlonym centrum sterowania:
1. Wybierz przycisk Power (Zasilanie), a następnie wybierz polecenie
PowerPlay™.
2. Zaznacz pole wyboru Enable Vari-Bright™ (Włącz funkcję Vari-Bright).
3. Kliknij przycisk OK.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy w powyższej sytuacji wyczyścić pole
wyboru Enable Vari-Bright™ (Włącz funkcję Vari-Bright).
Uwaga prawna (ekran LCD)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ekranu LCD, zobacz sekcję
„Uwagi prawne” w dodatku F.
Kontroler graficzny
Podręcznik użytkownika
Kontroler graficzny maksymalizuje efektywność
wyświetlacza. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz sekcję „Sterownik ekranu i tryb wideo” w
dodatku B.
3-5
Seria Satellite P750/P755
Sterowanie mikroukładami graficznymi
Niektóre modele z mikroukładami graficznymi NVIDIA mogą korzystać z
technologii NVIDIA® Optimus™.
Technologia NVIDIA® Optimus™ inteligentnie optymalizuje wydajność
komputera przenośnego, włączając procesor graficzny (GPU) NVIDIA w
celu zwiększenia wydajności lub wbudowany mikroukład graficzny Intel w
celu efektywnego korzystania z baterii. Przełączanie jest automatyczne,
a ponowne uruchamianie komputera nie jest konieczne.
Korzystając z menu zarządzania ustawieniami 3D (Manage 3D Settings)
panelu sterowania NVIDIA, można zmienić globalne ustawienia 3D i
utworzyć konfiguracje zastępcze dla określonych programów. Konfiguracje
zastępcze będą używane automatycznie zawsze po uruchomieniu
określonych programów.
■ Zalecane jest korzystanie z domyślnych ustawień dla technologii
NVIDIA Optimus.
■ Jeżeli program nie działa prawidłowo po zmianie ustawień, należy
przywrócić domyślne ustawienia programu.
■ Jeżeli program nie działa prawidłowo, należy przywrócić domyślne
ustawienie preferowanego procesora graficznego.
Aby otworzyć panel sterowania NVIDIA, kliknij Start -> Panel sterowania.
Wybierz opcję Duże ikony lub Małe ikony w menu Wyświetl według,
a następnie kliknij pozycję NVIDIA Control Panel.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu panelu sterowania
NVIDIA, skorzystaj z Pomocy tego składnika NVIDIA. Aby uzyskać dostęp
do tego składnika, kliknij polecenie Help (Pomoc) w menu głównym,
a następnie wybierz polecenie NVIDIA Control Panel Help.
W modelach Optimus instalowane są dwa typy sterowników wyświetlacza:
„Intel® HD Graphics Driver” i „NVIDIA Graphics Driver XXX.XX”.
Nie wolno odinstalowywać żadnego z tych sterowników wyświetlacza przy
użyciu apletu „Odinstaluj program” w Panelu sterowania.
Uwagi prawne (procesor grafiki GPU)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesora graficznego (GPU),
zobacz sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Dźwięk
System dźwiękowy
Podręcznik użytkownika
Wbudowany system dźwiękowy obsługuje
głośnik i mikrofon komputera oraz umożliwia
podłączenie zewnętrznego mikrofonu i
słuchawek za pośrednictwem odpowiednich
złączy.
3-6
Seria Satellite P750/P755
Multimedia
Kamera internetowa
Kamera internetowa jest urządzeniem
umożliwiającym nagrywanie obrazu wideo
lub wykonywanie zdjęć przy użyciu
komputera. Umożliwia rozmowy lub konferencje
wideo przy użyciu narzędzia komunikacyjnego
takiego jak Windows Live Messenger. Program
TOSHIBA Web Camera Application ułatwia
dodawanie różnych efektów wideo do
wykonanego filmu lub fotografii.
Zobacz sekcję „Kamera internetowa” w rozdziale
4 (Podstawowe funkcje produktu).
Komunikacja
Sieć LAN
Karta sieci LAN w komputerze jest zgodna ze
standardami Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T),
Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX) i
Gigabit Ethernet LAN (1000Mb/s, 1000BASE-T).
Bluetooth
Niektóre komputery z tej serii są wyposażone w
moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth,
który eliminuje konieczność korzystania z
przewodów między urządzeniami
elektronicznymi takimi jak komputery, drukarki i
telefony komórkowe. Jeżeli funkcja Bluetooth jest
włączona, oferuje środowisko sieci osobistej
(PAN), które jest bezpieczne, niezawodne i łatwe
w obsłudze.
Bezprzewodowa sieć
LAN
Niektóre komputery z tej serii są wyposażone w
kartę bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN)
zgodną z innymi systemami bezprzewodowych
sieci LAN opartymi na technologii radiowej
DSSS/OFDM (Direct Sequence Spread
Spectrum/Orthogonal Frequency Division
Multiplexing), która jest zgodna ze standardem
IEEE 802.11.
Uwaga prawna (bezprzewodowa sieć LAN)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących bezprzewodowej sieci LAN,
zobacz sekcję „Uwagi prawne” w dodatku F.
Podręcznik użytkownika
3-7
Seria Satellite P750/P755
Dodatkowe funkcje
Następujące funkcje są dostępne wyłącznie w przypadku komputerów
firmy TOSHIBA lub są funkcjami zaawansowanymi ułatwiającymi obsługę
komputera.
Następujące procedury umożliwiają dostęp do poszczególnych funkcji.
*1 Aby uzyskać dostęp do okna Opcje zasilania, kliknij Start -> Panel
sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje zasilania.
Przycisk eco
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program
TOSHIBA eco Utility. Ten przycisk umożliwia
zmianę ustawienia „On” (Wł.) i „Off” (Wył.) trybu
eco. Po wybraniu ustawienia „On” (Wł.) trybu eco
wyświetlana jest zielona ikona. Po wybraniu
ustawienia „Off” (Wył.) trybu eco wyświetlana jest
szara ikona.
Przycisk
programowalny
Konfiguracja tego przycisku jest zależna od
zakupionego modelu i regionu.
Klawisze dostępu
Kombinacje klawiszy dostępu umożliwiają
użytkownikowi szybką modyfikację ustawień
systemu bezpośrednio przy użyciu klawiatury,
bez konieczności uruchamiania programu do
konfiguracji systemu.
Automatyczne
wyłączanie
wyświetlacza *1
Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie
wyświetlacza komputera, jeżeli w czasie
określonym przez użytkownika nie został
naciśnięty żaden klawisz. Kolejne naciśnięcie
klawisza powoduje przywrócenie zasilania.
To ustawienie można skonfigurować w oknie
Opcje zasilania.
Automatyczne
wyłączanie dysku
twardego *1
Ta funkcja powoduje automatyczne wyłączenie
dysku twardego, jeżeli nie jest on używany przez
określony czas (próba uzyskania dostępu do
dysku twardego powoduje przywrócenie
zasilania). To ustawienie można skonfigurować w
oknie Opcje zasilania.
Automatyczne
przełączanie
systemu do stanu
wstrzymania/
hibernacji *1
Ta funkcja powoduje automatyczne przełączenie
systemu do stanu wstrzymania lub hibernacji,
jeżeli przez określony czas użytkownik nie
wykonał żadnej czynności i urządzenia
sprzętowe nie były używane. To ustawienie
można skonfigurować w oknie Opcje zasilania.
Hasło włączania
zasilania
Dostępne są dwa poziomy haseł (administratora i
użytkownika), które zapobiegają
nieuprawnionemu dostępowi do komputera.
Podręcznik użytkownika
3-8
Seria Satellite P750/P755
Funkcja
natychmiastowego
zabezpieczenia
Określony klawisz dostępu automatycznie
blokuje system, zabezpieczając dostęp do
danych.
Inteligentne
zasilanie *1
Funkcja inteligentnego zasilania komputera
wykrywa poziom naładowania baterii,
automatycznie oblicza pozostały czas pracy
komputera przy zasilaniu bateryjnym i chroni
komponenty elektroniczne przed nietypowymi
warunkami zasilania, takimi jak zbyt wysokie
napięcie dostarczane przez zasilacz.
To ustawienie można skonfigurować w oknie
Opcje zasilania.
Tryb oszczędzania
baterii *1
Ta funkcja umożliwia konfigurowanie komputera
do oszczędnego korzystania z baterii.
To ustawienie można skonfigurować w oknie
Opcje zasilania.
Włączanie/
wyłączanie zasilania
przy użyciu pokrywy
komputera *1
Ta funkcja automatycznie wyłącza zasilanie
komputera w momencie zamknięcia pokrywy z
panelem wyświetlacza i włącza je po otwarciu
pokrywy. To ustawienie można skonfigurować w
oknie Opcje zasilania.
Automatyczna
hibernacja systemu
przy niskim
poziomie
naładowania baterii*1
Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski,
aby kontynuować pracę, system jest
automatycznie przełączany do stanu hibernacji,
a następnie komputer jest wyłączany.
To ustawienie można skonfigurować w oknie
Opcje zasilania.
Rozpraszanie ciepła
Procesor jest wyposażony w wewnętrzny czujnik
temperatury chroniący przed przegrzaniem.
Jeżeli wewnętrzna temperatura komputera
podniesie się do określonego poziomu, następuje
włączenie wentylatora lub spowolnienie
szybkości przetwarzania. To ustawienie można
skonfigurować w oknie Opcje zasilania.
*1
Jeżeli temperatura procesora osiągnie zbyt wysoki poziom, komputer jest
automatycznie wyłączany, aby zapobiec uszkodzeniu (w tym wypadku
niezapisane dane przechowywane w pamięci zostaną utracone).
Podręcznik użytkownika
3-9
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA HDD
Protection
Korzystając z czujnika wbudowanego w
komputer, ta funkcja wykrywa wibracje i udary
mechaniczne i automatycznie przesuwa głowicę
dysku twardego do bezpiecznego położenia,
aby ograniczyć ryzyko związane z możliwością
zniszczenia powierzchni dysku przez głowicę.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
”Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego” w
rozdziale 4 (Podstawowe funkcje produktu).
■ Funkcja ochrony dysku twardego nie gwarantuje pełnego
zabezpieczenia dysku przed uszkodzeniem.
■ Jeżeli podczas odtwarzania audio/wideo komputer wykryje udar
mechaniczny lub wibracje, a głowica dysku twardego jest ustawiona w
bezpiecznym położeniu spoczynkowym, odtwarzanie może zostać
tymczasowo przerwane.
■ Nie można korzystać z ochrony dysku twardego (TOSHIBA HDD
Protection) w przypadku modeli wyposażonych w dysk SSD.
Stan hibernacji
Ta funkcja umożliwia wyłączenie zasilania
komputera bez konieczności zamykania
programów. Zawartość pamięci głównej jest
automatycznie zapisywana na dysku twardym,
dlatego po ponownym włączeniu zasilania
komputera można kontynuować pracę.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
”Wyłączanie zasilania” w rozdziale 1 (Pierwsze
kroki).
Stan wstrzymania
Jeżeli konieczne jest przerwanie pracy, można
przy użyciu tej funkcji wyłączyć zasilanie
komputera bez konieczności zamykania
programów. Dane są zachowywane w głównej
pamięci komputera, dlatego po ponownym
włączeniu zasilania można kontynuować pracę
od punktu, w którym została przerwana.
Podręcznik użytkownika
3-10
Seria Satellite P750/P755
Funkcja
uaktywniania
poprzez USB
Ta funkcja przywraca komputer ze stanu
wstrzymania zależnie od urządzeń zewnętrznych
podłączonych do portów USB.
Na przykład, jeżeli mysz komputerowa lub
klawiatura USB jest podłączona do portu USB,
próba korzystania z myszy/klawiatury spowoduje
uaktywnienie komputera.
Funkcja uaktywniania poprzez USB
(USB Wakeup) jest dostępna w systemie
operacyjnym Windows 7 dla wszystkich portów
USB.
TOSHIBA PC Health
Monitor
Program TOSHIBA PC Health Monitor aktywnie
monitoruje kilka funkcji systemu, takich jak
zużycie energii, poziom naładowania baterii i
chłodzenie systemu, informując o istotnych
warunkach systemowych. Ten program
rozpoznaje numery seryjne systemu i
poszczególnych składników i śledzi specyficzne
operacje związane z ich wykorzystaniem.
Zobacz dodatek E (Program TOSHIBA PC
Health Monitor).
TOSHIBA Value Added Package
W tej sekcji opisano funkcje TOSHIBA Component preinstalowane na
komputerze.
TOSHIBA Power
Saver
W programie TOSHIBA Power Saver
uwzględniono różne funkcje związane z
zarządzaniem energią.
TOSHIBA Button
Support
Ten program kontroluje funkcje następujących
przycisków komputera.
■ Przycisk eco
■ Przycisk programowalny
Istnieje możliwość zmiany aplikacji
uruchamianych przy użyciu przycisków.
Program TOSHIBA Button Support jest niedostępny w przypadku modeli,
które nie są wyposażone w przycisk eco i przycisk programowalny.
Podręcznik użytkownika
3-11
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA PC
Diagnostic Tool
Program TOSHIBA PC Diagnostic Tool wyświetla
podstawowe informacje związane z konfiguracją
komputera i umożliwia testowanie niektórych
wbudowanych urządzeń komputera.
TOSHIBA Password
Utility
Program narzędziowy TOSHIBA Password
umożliwia ustawienie hasła ograniczającego
dostęp do komputera.
TOSHIBA Flash
Cards
Program TOSHIBA Flash Cards umożliwia
szybką modyfikację wybranych funkcji systemu.
■ Klawisze dostępu
Program HW Setup
Ten program narzędziowy umożliwia
dostosowanie ustawień sprzętu zgodnie ze
sposobem pracy z komputerem i używanymi
urządzeniami zewnętrznymi.
TOSHIBA
Accessibility
Program TOSHIBA Accessibility umożliwia
użytkownikom niepełnosprawnym korzystanie z
klawiszy dostępu TOSHIBA. Ten program
umożliwia skonfigurowanie klawisza FN jako
klawisza stałego, który można nacisnąć jeden
raz i zwolnić, a następnie nacisnąć jeden z
klawiszy funkcyjnych, aby uzyskać dostęp do
określonej funkcji. Klawisz FN pozostaje aktywny
do chwili, gdy zostanie naciśnięty inny klawisz.
Podręcznik użytkownika
3-12
Seria Satellite P750/P755
Programy narzędziowe i aplikacje
W tej sekcji omówiono preinstalowane programy narzędziowe dostarczane
z komputerem i sposób ich uruchamiania. Szczegółowe informacje
zamieszczono w podręcznikach online, plikach Pomocy i plikach
README.TXT poszczególnych programów.
Zależnie od zakupionego modelu niektóre z poniższych programów
narzędziowych i aplikacji są niedostępne.
Fingerprint Utility
Na komputerze jest zainstalowany program
Fingerprint Utility służący do rejestrowania i
rozpoznawania linii papilarnych, które mogą być
następnie przypisane do nazwy użytkownika i
hasła w celu uniknięcia konieczności
wprowadzania tych informacji przy użyciu
klawiatury. Wystarczy ułożyć palec na czujniku
linii papilarnych, aby uaktywnić następujące
funkcje:
■ Logowanie do systemu Windows i dostęp do
zabezpieczonej strony głównej przy użyciu
programu Internet Explorer.
■ Szyfrowanie/odszyfrowywanie plików i
folderów oraz zabezpieczanie ich przed
dostępem osób nieupoważnionych.
■ Odblokowanie wygaszacza ekranu
chronionego hasłem.
■ Uwierzytelnianie przy użyciu hasła
użytkownika (i hasła dysku twardego, jeżeli
jest używane) podczas uruchamiania
komputera (uwierzytelnianie podczas
włączania zasilania).
■ Funkcja szybkiego uwierzytelniania przy
użyciu linii papilarnych
Z programu Fingerprint Utility nie można korzystać w przypadku modeli,
które nie są wyposażone w moduł rozpoznawania linii papilarnych.
Podręcznik użytkownika
3-13
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Face
Recognition
Program TOSHIBA Face Recognition używa
dostępnej biblioteki do weryfikacji danych
związanych z opisem wyglądu twarzy
użytkowników podczas logowania do systemu
Windows. Jeżeli weryfikacja jest pomyślna,
użytkownik zostanie automatycznie zalogowany
do systemu Windows. Użytkownik może więc
uniknąć konieczności wprowadzania hasła lub
wykonywania podobnych czynności
utrudniających logowanie.
TOSHIBA VIDEO
PLAYER
Odtwarzacz umożliwia wyświetlanie filmów DVD
lub klipów wideo nagranych przy użyciu kamer
domowych. Można odtwarzać dyski DVD-Video i
DVD-VR oraz pliki wideo. Ponadto można
konwertować domowe klipy wideo 2D na 3D i
wyświetlać w tym formacie (modele z
wyposażeniem 3D).
Udostępnia on interfejs ekranowy z różnymi
funkcjami. Kliknij Start -> Wszystkie programy
-> TOSHIBA VIDEO PLAYER -> TOSHIBA
VIDEO PLAYER.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
programu TOSHIBA VIDEO PLAYER, zobacz
plik Pomocy.
■ Pomijanie ramek lub audio albo brak synchronizacji audio i wideo może
występować podczas odtwarzania niektórych dysków DVD-Video.
■ Należy koniecznie podłączyć zasilacz komputera podczas odtwarzania
dysku DVD Video. Funkcje oszczędzania energii mogą zakłócać
odtwarzanie dysku.
■ Jeżeli widoczne jest migotanie ekranu podczas odtwarzania dysku
DVD z włączonymi napisami dialogowymi w programie Media Player,
należy użyć programu TOSHIBA VIDEO PLAYER lub Media Center do
odtwarzania dysku DVD.
Bluetooth Stack for
Windows by
TOSHIBA
To oprogramowanie umożliwia komunikację
komputera z zewnętrznymi urządzeniami
zgodnymi ze standardem Bluetooth, takimi jak
drukarki i telefony komórkowe.
Z funkcji Bluetooth nie można korzystać w przypadku modeli, które nie są
wyposażone w moduł Bluetooth.
Podręcznik użytkownika
3-14
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Assist
TOSHIBA Assist jest graficznym interfejsem
użytkownika umożliwiającym dostęp do narzędzi,
programów narzędziowych i aplikacji
ułatwiających użytkowanie i konfigurowanie
komputera.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
Utilities -> TOSHIBA Assist.
TOSHIBA ConfigFree TOSHIBA ConfigFree jest pakietem programów
narzędziowych ułatwiających korzystanie z
urządzeń komunikacyjnych i połączeń
sieciowych, identyfikację problemów
komunikacyjnych i tworzenie profilów, jeżeli
konieczne jest przełączanie różnych lokalizacji i
sieci komunikacyjnych.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
ConfigFree.
TOSHIBA eco Utility
Ten komputer obsługuje „tryb eco”. W tym trybie
wydajność niektórych urządzeń jest nieznacznie
zmniejszana w celu ograniczenia zużycia energii
elektrycznej. Konsekwentne korzystanie z tego
trybu umożliwia wymierne zmniejszenie zużycia
energii elektrycznej. Program TOSHIBA eco
Utility ułatwia monitorowanie oszczędzania
energii, wyświetlając informacje dotyczące
zużycia energii w przybliżeniu w czasie
rzeczywistym. Ponadto wyświetla przybliżone
łączne zużycie energii i zmniejszenie zużycia
podczas korzystania z trybu eco codziennie,
co tydzień i co miesiąc. Konsekwentne
korzystanie z trybu eco umożliwia monitorowanie
oszczędzania energii.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
Utilities -> eco Utility.
TOSHIBA Disc
Creator
Można nagrywać dyski CD i DVD w kilku
formatach, włącznie z dyskami CD audio, które
można później odtwarzać na standardowym
odtwarzaczu CD, oraz dyski CD/DVD z danymi,
na których można przechowywać kopie plików i
folderów znajdujących się na dysku twardym
komputera.
Aby uruchomić ten program, kliknij Start ->
Wszystkie programy -> TOSHIBA -> CD&DVD
Applications -> Disc Creator.
Podręcznik użytkownika
3-15
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA DVD-RAM
Utility
W tym programie dostępna jest funkcja
formatowania fizycznego (Physical Format) i
zabezpieczenia przed zapisem (Write-Protect)
dla dysków DVD-RAM. Ten program
uwzględniono w module konfiguracji programu
TOSHIBA Disc Creator.
Aby uruchomić ten program, kliknij Start ->
Wszystkie programy -> TOSHIBA -> CD&DVD
Applications -> DVD-RAM Utility.
Program Corel
Digital Studio for
TOSHIBA
Korzystając z programu Corel Digital Studio for
TOSHIBA for TOSHIBA, można szybko utworzyć
dysk Blu-ray z filmem, dysk DVD-Video lub dyski
z pokazem slajdów za pośrednictwem łatwego w
użyciu interfejsu kreatora z funkcjami
umożliwiającymi wykonywanie określonych
zadań.
Dostępna jest również funkcja Labelfish™, która
umożliwia drukowanie tekstu i obrazów na
etykietach nośników zgodnych ze standardem
Labelfish bez konieczności korzystania z
drukarki.
Niektóre modele oferują funkcję Labelflash.
Ta funkcja programu Corel Digital Studio for
TOSHIBA jest dostępna tylko w przypadku
niektórych modeli.
Dodatek TOSHIBA
Resolution+ dla
programu Windows
Media Player
Ten dodatek umożliwia konwertowanie plików
wideo wmv i mp4 w programie Windows Media
Player.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z
Pomocy dodatku TOSHIBA Resolution+ dla
programu Windows Media Player.
Aby uzyskać dostęp do tej składnika, kliknij Start
-> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows
Media Player -> TOSHIBA Resolution+ for
Windows Media Player Help.
Podręcznik użytkownika
3-16
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Bulletin
Board
Program Bulletin Board jest miejscem, w którym
można umieszczać elementy służące do
wizualnego organizowania informacji w sposób
zabawny i kreatywny.
Wystarczy przeciągnąć ulubione zdjęcia, pliki lub
notatki, aby umieścić je na tablicy. Korzystając z
tego programu, można tworzyć skróty miniatur,
przypomnienia, listę zadań do wykonania itd.
zgodnie z osobistym stylem.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
TOSHIBA Bulletin Board.
TOSHIBA ReelTime
Ten program jest graficznym narzędziem
obsługującym historię/indeksowanie,
umożliwiającym wyświetlanie listy ostatnio
używanych plików w zabawnym i łatwym w
użyciu formacie. Można przeglądać i przewijać
historię otwartych lub importowanych plików przy
użyciu miniatur w intuicyjnie obsługiwanym
interfejsie użytkownika.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
TOSHIBA ReelTime.
TOSHIBA Media
Controller
Ten program umożliwia sterowanie muzyką,
zdjęciami i klipami wideo przez strumieniowe
przesyłanie zawartości do zgodnego urządzenia
w domu.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
TOSHIBA Media Controller -> TOSHIBA Media
Controller.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z
Pomocy programu TOSHIBA Media Controller.
Wskaźnik
bezprzewodowej
sieci LAN TOSHIBA
Program TOSHIBA Wireless LAN Indicator
wyświetla stan połączenia bezprzewodowej sieci
LAN na ekranie logowania. Można szybko
sprawdzić bieżący stan połączenia
bezprzewodowej sieci LAN przed zalogowaniem
do systemu Windows. Aby zmienić ustawienia
tego programu, kliknij Start -> Wszystkie
programy -> TOSHIBA -> Networking - >
Wireless Indicator -> Settings.
Podręcznik użytkownika
3-17
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Speech
System
Program TOSHIBA Speech System składa się
aplikacji tworzącej mowę (tekst-mowa), która
analizuje dokumenty, a następnie odczytuje je na
głos, a takżę aplikacji do rozpoznawania mowy,
która rozpoznaje słowa wypowiadane do
mikrofonu. Umożliwia to kontrolowanie oraz
korzystanie z wielu programów systemu
Windows za pomocą poleceń głosowy, a nie
klawiatury lub myszki.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
Speech System.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z
Pomocy programu TOSHIBA Speech System.
WinDVD BD for
TOSHIBA
Ten program umożliwia odtwarzanie dysków
Blu-ray. Udostępnia on interfejs ekranowy z
różnymi funkcjami. Kliknij Start -> Wszystkie
programy -> Corel -> Corel WinDVD BD.
TOSHIBA HDD/SSD
Alert Utility
W tym programie dostępne są funkcje kreatorów
monitorujące stan operacyjny dysku i
wykonywanie kopii zapasowej systemu.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
Utilities -> HDD SSD Alert.
TOSHIBA Service
Station
Korzystając z tego programu, komputer może
automatycznie wyszukiwać aktualizacje
oprogramowania firmy TOSHIBA lub inne alerty
firmy TOSHIBA specyficzne dla danego systemu
komputerowego i jego programów.
Po uruchomieniu ten program okresowo przesyła
do naszych serwerów ograniczoną ilość
informacji dotyczących systemu,
wykorzystywanych zgodnie z zaleceniami i
przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA ->
Utilities -> Service Station.
Podręcznik użytkownika
3-18
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA Sleep
Utility
Ten program może włączać lub wyłączać
następujące funkcje:
■ Wstrzymanie i ładowanie: Po podłączeniu do
portu USB z ikoną
urządzenia, takie jak
cyfrowe odtwarzacze audio, mogą ładować
swoje baterie nawet wówczas, gdy komputer
jest przełączony do stanu wstrzymania,
hibernacji lub zamknięcia systemu.
■ Wstrzymanie i odtwarzanie: Tylko niektóre
komputery z tej serii oferują funkcję
wstrzymania i odtwarzania zależnie od
zakupionego modelu. Opcja „Wstrzymanie i
odtwarzanie” nie jest dostępna na ekranie
„TOSHIBA Sleep Utility”, jeżeli komputer nie
ma tej funkcji. Po podłączeniu przewodu
audio do złącza mikrofonu, urządzenia, takie
jak cyfrowe odtwarzacze audio, mogą
odtwarzać pliki dźwiękowe przy użyciu
wbudowanego głośnika komputera nawet
wówczas, gdy komputer jest przełączony do
stanu wstrzymania, hibernacji lub zamknięcia
systemu.
Aby uruchomić ten program, kliknij Start ->
Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities
-> Sleep Utilities.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
”Korzystanie z programu TOSHIBA Sleep Utility”
w rozdziale 4 (Podstawowe funkcje produktu).
Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne mogą zwiększyć możliwości komputera i
rozszerzyć zakres jego zastosowań. W tej sekcji opisano sposób
podłączania lub instalowania następujących urządzeń:
Karty/pamięć
■ Gniazdo karty pamięci
■ Karty pamięci Secure Digital™ (SD) (SD, SDHC, SDXC, miniSD i
microSD)
■ Karty Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory
Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro)
■ Karta xD Picture Card
■ Karta MultiMediaCard
■ Dodatkowy moduł pamięci
Podręcznik użytkownika
3-19
Seria Satellite P750/P755
Urządzenia zewnętrzne
■
■
■
■
Dysk twardy
Monitor zewnętrzny
HDMI wskazujące
Urządzenia USB (3.0 lub 2.0)
Inne
■ Blokada zabezpieczająca
Gniazdo karty pamięci
Komputer jest wyposażony w gniazdo karty pamięci obsługujące niektóre
karty pamięci o różnych pojemnościach i ułatwiające transfer danych z
urządzeń, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne i urządzenia PDA
(Personal Digital Assistant).
■ Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w gnieździe karty
pamięci. Nie wolno dopuścić do przedostania się metalowych
przedmiotów, takich jak śruby, zszywki lub spinacze biurowe,
do wnętrza gniazda karty pamięci. Metalowe przedmioty mogą być
przyczyną zwarcia, prowadzącego do uszkodzenia komputera i
pożaru, a nawet poważnego zranienia.
■ Gniazdo karty pamięci obsługuje następujące nośniki.
■ Karty pamięci Secure Digital (SD) (SD, SDHC, SDXC, miniSD i
microSD)
■ Karty Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory
Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro)
■ Karta xD Picture Card
■ Karta MultiMediaCard (MMC™)
■ Należy zauważyć, że adapter jest wymagany w przypadku kart miniSD/
microSD.
■ Należy zauważyć, że adaptor jest wymagany w przypadku kart
Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
■ Należy zauważyć, że nie zweryfikowano prawidłowej pracy wszystkich
kart pamięci. Nie można więc zagwarantować prawidłowego
funkcjonowania wszystkich kart pamięci.
■ To gniazdo nie obsługuje kart CF, SmartMedia i Magic Gate.
Podręcznik użytkownika
3-20
Seria Satellite P750/P755
Adapter i karta microSD
Karta Secure Digital (SD)
Karta Memory Stick
Karta xD Picture
Card
Karta MultiMediaCard
(MMC)
Rysunek 3-1 Przykłady kart pamięci
Karta pamięci
W tej sekcji zamieszczono ważne zalecenia dotyczące bezpiecznego
obchodzenia się z kartami pamięci.
Uwagi dotyczące kart pamięci SD/SDHC/SDXC
Karty pamięci SD/SDHC/SDXC są zgodne z technologią SDMI (Secure
Digital Music Initiative) zapobiegającą bezprawnemu kopiowaniu lub
odtwarzaniu muzyki cyfrowej. Z tego powodu nie można kopiować lub
odtwarzać zabezpieczonych materiałów na innym komputerze lub
urządzeniu, a materiały chronione przez prawa autorskie można powielać
tylko w celu wykorzystania do osobistego użytku.
Poniżej przedstawiono sposób rozróżniania kart pamięci SD i SDHC/
SDXC.
■ Wygląd zewnętrzny kart pamięci SD, SDHC i SDXC jest identyczny.
Logo na kartach pamięci SD, SDHC i SDXC jest jednak inne, dlatego
należy zwrócić szczególną uwagę na logo podczas zakupu.
■ Logo kart pamięci SD to (
).
■ Logo kart pamięci SDHC to (
).
■ Logo kart pamięci SDXC to (
).
■ Maksymalna pojemność karty pamięci SD to 2 GB. Maksymalna
pojemność karty pamięci SDHC to 32GB.
Rodzaj karty
Pojemności
SD
8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB,
512MB, 1GB, 2GB
SDHC
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
SDXC
64GB
Podręcznik użytkownika
3-21
Seria Satellite P750/P755
Format karty pamięci
Nowe karty pamięci są formatowane zgodnie z określonymi standardami.
Jeżeli konieczne jest ponowne formatowanie karty pamięci, należy
koniecznie skorzystać z urządzenia, w którym dana karta będzie używana.
Formatowanie karty pamięci SD/SDHC/SDXC
Sprzedawane karty pamięci SD/SDHC/SDXC są sformatowane zgodnie z
określonymi standardami. Kartę pamięci SD/SDHC/SDXC należy
formatować przy użyciu urządzenia takiego jak cyfrowy aparat
fotograficzny lub odtwarzacz audio obsługujący karty tego typu, a nie
polecenia służącego do formatowania, dostępnego w systemie Windows.
W przypadku formatowania całej karty SD włącznie z zabezpieczonym
obszarem należy uzyskać odpowiednią aplikację, która obsługuje system
zabezpieczenia przed kopiowaniem.
Obchodzenie się z nośnikami
Należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące obchodzenia się z
kartami.
Obchodzenie się z kartami
■ Nie skręcaj i nie zginaj kart.
■ Chroń karty przed płynami, nie przechowuj ich w wilgotnym środowisku
i nie kładź w pobliżu pojemników z płynami.
■ Nie dotykaj metalowych części karty, chroń je przed płynami i
zanieczyszczeniem.
■ Po użyciu należy umieścić kartę w oryginalnym opakowaniu.
■ Kartę zaprojektowano tak, że może być wkładana tylko w jeden sposób.
Nie wciskaj karty na siłę do gniazda.
■ Nie zostawiaj karty częściowo włożonej do gniazda. Dociśnij kartę,
tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.
Obchodzenie się z kartami pamięci
■ Jeżeli zapisywanie danych nie jest konieczne, należy ustawić
przełącznik zabezpieczenia przed zapisem w położeniu zablokowania.
■ Karty pamięci ulegają zużyciu, dlatego należy koniecznie wykonywać
kopie zapasowe ważnych danych.
■ Nie zapisuj danych na karcie przy niskim poziomie naładowania baterii.
Niski poziom naładowania może wpłynąć na dokładność zapisu.
■ Nie wyjmuj karty podczas operacji odczytu i zapisu.
Więcej informacji na temat korzystania z kart pamięci zamieszczono w
dołączanych do nich podręcznikach.
Podręcznik użytkownika
3-22
Seria Satellite P750/P755
Informacje dotyczące zabezpieczenia przed zapisem
Następujące karty pamięci są przystosowane do zabezpieczenia przed
zapisem.
■ Karty pamięci SD (SD, SDHC i SDXC)
■ Karty Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick
Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro)
■ Karta MultiMediaCard (MMC)
Jeżeli zapisywanie danych nie jest konieczne, należy ustawić przełącznik
zabezpieczenia przed zapisem w położeniu zablokowania.
Instalowanie karty pamięci
Następujące instrukcje dotyczą wszystkich typów obsługiwanych
urządzeń. Aby zainstalować kartę pamięci, wykonaj następujące kroki:
1. Obróć kartę pamięci, tak aby metalowe złącza były skierowane w dół.
2. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda na przednim panelu
obudowy komputera.
3. Naciśnij delikatnie kartę pamięci, aby upewnić się, że karta jest
podłączona prawidłowo.
1
2
1. Gniazdo karty pamięci
2. Karta pamięci
Rysunek 3-2 Instalowanie karty pamięci
■ Przed zainstalowaniem karty pamięci należy sprawdzić, czy jest
właściwie skierowana w stronę gniazda. Jeżeli karta zostanie
włożona w nieprawidłowym kierunku, wyjęcie karty może być
utrudnione.
■ Podczas instalowania karty pamięci nie należy dotykać
metalowych złączy. Można wystawić przez to obszar
przechowywania na działanie elektryczności statycznej, która
może zniszczyć dane.
■ Podczas kopiowania plików nie należy wyłączać komputera ani
przełączać do stanu wstrzymania lub hibernacji, ponieważ może to być
przyczyną utraty danych.
Podręcznik użytkownika
3-23
Seria Satellite P750/P755
Wyjmowanie karty pamięci
Następujące instrukcje dotyczą wszystkich typów obsługiwanych
urządzeń. Aby wyjąć kartę pamięci, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i Wysuń nośnik na pasku
zadań systemu Windows.
2. Wskaż kartę pamięci i kliknij lewym przyciskiem płytki dotykowej.
3. Naciśnij kartę pamięci, aby częściowo wysunąć kartę z komputera.
4. Wyjmij kartę.
■ Przed wyjęciem karty pamięci lub wyłączeniem zasilania komputera
upewnij się, że wskaźnik Karta pamięci jest wyłączony. Wyjęcie karty
pamięci lub wyłączenie zasilania wówczas, gdy komputer uzyskuje
dostęp do karty pamięci, może spowodować utratę danych lub
uszkodzenie karty.
■ Nie należy wyjmować karty pamięci wówczas, gdy komputer jest
przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji. Komputer może
funkcjonować niestabilnie lub dane zapisane na karcie pamięci mogą
zostać utracone.
■ Nie należy wyjmować karty miniSD/microSD, pozostawiając adapter w
gnieździe karty pamięci.
Dodatkowy moduł pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci systemowej, można zainstalować
dodatkowe moduły pamięci. W tej sekcji opisano sposób instalowania i
wyjmowania opcjonalnych modułów pamięci.
■ Umieść matę pod komputerem, aby zapobiec zarysowaniu lub
uszkodzeniu pokrywy podczas instalowania/wymiany modułu pamięci.
Nie należy używać mat wykonanych z materiałów gromadzących lub
wytwarzających ładunek elektrostatyczny.
■ Podczas instalowania lub wyjmowania modułu pamięci nie należy
dotykać żadnych innych podzespołów wewnątrz komputera.
■ Włóż dwa moduły pamięci odpowiednio do gniazda A i B. Komputer
będzie funkcjonować w trybie dwukanałowym.
W trybie dwóch kanałów można efektywnie uzyskać dostęp do
zainstalowanych modułów pamięci.
Podręcznik użytkownika
3-24
Seria Satellite P750/P755
■ Można używać tylko modułów zatwierdzonych przez firmę TOSHIBA.
■ Nie należy instalować lub wyjmować modułów pamięci w
następujących okolicznościach.
a. Komputer jest włączony.
b. Komputer został przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji.
c. Działa funkcja uaktywniania poprzez sieć LAN (Wake-up on LAN).
d. Przełącznik komunikacji bezprzewodowej jest włączony.
e. Funkcja wstrzymania i ładowania jest włączona.
■ Do wnętrza komputera nie mogą dostać się żadne przedmioty (np.
śruby). Mogą one spowodować nieprawidłowe działanie komputera lub
zwarcie.
■ Dodatkowy moduł pamięci jest elementem z precyzyjną elektroniką i
może zostać nieodwracalnie uszkodzony przez wyładowania
elektrostatyczne. Na powierzchni ciała mogą znajdować się ładunki
elektrostatyczne, które należy koniecznie usunąć przed dotknięciem
lub instalacją dodatkowych modułów pamięci. Aby usunąć ładunki
elektrostatyczne z powierzchni ciała, wystarczy dotknąć metalowego
przedmiotu nieosłoniętą dłonią.
■ Do odkręcenia i przykręcenia śrub należy użyć śrubokrętu krzyżowego
rozmiar 0 (użycie nieodpowiedniego śrubokrętu może być przyczyną
uszkodzenia śrub).
Instalowanie modułu pamięci
Aby zainstalować moduł pamięci, wykonaj następujące kroki:
1. Wyłącz komputer i upewnij się, że wskaźnik Zasilanie jest wyłączony.
Zobacz sekcję „Wyłączanie zasilania” w rozdziale 1 (Pierwsze kroki),
jeżeli jest to konieczne.
2. Odłącz zasilacz oraz wszystkie przewody i urządzenia zewnętrzne
podłączone do komputera.
3. Zamknij panel wyświetlacza
4. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij baterię. Zobacz sekcję
”Wymiana baterii” w rozdziale 6 (Zasilanie komputera), jeżeli jest to
konieczne.
5. Poluzuj śrubę zabezpieczającą pokrywę modułów pamięci. Śruba jest
przymocowana do pokrywy, aby jej nie zgubić.
Podręcznik użytkownika
3-25
Seria Satellite P750/P755
6. Włóż paznokieć lub cienki przedmiot pod pokrywę i podnieś ją.
2
1
1. Pokrywa modułu pamięci
2. Śruba
Rysunek 3-3 Zdejmowanie pokrywy modułu pamięci
7. Ustaw nacięcie na module pamięci zgodnie z nacięciem w gnieździe i
delikatnie włóż moduł do gniazda pod kątem około 45 stopni,
a następnie dociśnij, tak aby zaczepy po obu stronach zostały
zablokowane w odpowiednim położeniu.
1
2
1. Zaczep
3
3. Gniazdo A
2. Gniazdo B
Rysunek 3-4 Instalowanie modułu pamięci
Podręcznik użytkownika
3-26
Seria Satellite P750/P755
■ Nie wolno dopuścić do przedostania się metalowych przedmiotów,
takich jak śruby, zszywki lub spinacze biurowe, do wnętrza komputera.
Metalowe przedmioty mogą być przyczyną zwarcia, prowadzącego do
uszkodzenia komputera i pożaru, a nawet poważnego zranienia.
■ Nie należy dotykać złączy modułu pamięci lub komputera.
Zanieczyszczenia na złączach mogą powodować problemy z
dostępem do pamięci.
■ Gniazdo A jest zarezerwowane dla pierwszego modułu pamięci.
Dodatkowe moduły pamięci należy instalować w gnieździe B.
Jeżeli instalowany jest tylko jeden moduł, należy skorzystać z gniazda
A.
■ Należy ustawić szczeliny na krawędziach modułu pamięci zgodnie z
płytkami blokującymi złącza i zdecydowanie docisnąć moduł w złączu.
Jeżeli instalacja modułu pamięci jest utrudniona, należy delikatnie
odchylić palcem płytki blokujące.
Należy chwycić lewą i prawą krawędź modułu pamięci
(ze szczelinami).
8. Załóż pokrywę modułów pamięci i zabezpiecz ją śrubą.
Należy upewnić się, że pokrywa modułów pamięci jest prawidłowo
zamknięta.
2
1
1. Pokrywa modułu pamięci
2. Śruba
Rysunek 3-5 Zakładanie pokrywy modułu pamięci
9. Instalowanie baterii. Zobacz sekcję „Wymiana baterii” w rozdziale 6
(Zasilanie komputera), jeżeli jest to konieczne.
Podręcznik użytkownika
3-27
Seria Satellite P750/P755
10. Odwróć komputer.
11. Włącz komputer i upewnij się, że dodatkowa pamięć została
rozpoznana. Aby to zrobić, kliknij Start -> Panel sterowania -> System
i zabezpieczenia -> System.
Wyjmowanie modułów pamięci
Aby wyjąć moduł pamięci, wykonaj następujące kroki:
1. Wyłącz komputer i upewnij się, że wskaźnik Zasilanie jest wyłączony.
Zobacz sekcję „Wyłączanie zasilania” w rozdziale 1 (Pierwsze kroki),
jeżeli jest to konieczne.
2. Odłącz zasilacz oraz wszystkie przewody i urządzenia zewnętrzne
podłączone do komputera.
3. Zamknij panel wyświetlacza
4. Odwróć komputer spodem do góry i wyjmij baterię. Zobacz sekcję
”Wymiana baterii” w rozdziale 6 (Zasilanie komputera), jeżeli jest to
konieczne.
5. Poluzuj śrubę zabezpieczającą pokrywę modułów pamięci. Śruba jest
przymocowana do pokrywy, aby jej nie zgubić.
6. Włóż paznokieć lub cienki przedmiot pod pokrywę i podnieś ją.
7. Odsuń zatrzaski od modułu, aby zwolnić moduł. Sprężyna spowoduje
podniesienie jednego z zakończeń modułu.
8. Wyjmij moduł, trzymając za krawędzie.
■ Jeżeli komputer był używany przez dłuższy czas, moduły pamięci i
obwody w ich pobliżu będą gorące. W takim przypadku przed wymianą
modułów pamięci poczekaj na ich ostygnięcie do temperatury
pokojowej. W przeciwnym przypadku możesz się oparzyć.
■ Nie należy dotykać złączy modułu pamięci lub komputera.
Zanieczyszczenia na złączach mogą powodować problemy z
dostępem do pamięci.
Podręcznik użytkownika
3-28
Seria Satellite P750/P755
1
1. Zatrzaski
Rysunek 3-6 Wyjmowanie modułu pamięci
9. Ponownie załóż pokrywę modułu pamięci i zabezpiecz ją śrubą.
Należy upewnić się, że pokrywa modułów pamięci jest prawidłowo
zamknięta.
10. Instalowanie baterii. Zobacz sekcję „Wymiana baterii” w rozdziale 6
(Zasilanie komputera), jeżeli jest to konieczne.
11. Odwróć komputer.
Monitor zewnętrzny
Korzystając z portu zewnętrznego monitora RGB, można podłączyć do
komputera monitor analogowy. Aby podłączyć monitor, wykonaj
następujące kroki:
Podręcznik użytkownika
3-29
Seria Satellite P750/P755
Podłączanie przewodu monitora
1. Wyłącz zasilanie komputera.
2. Podłącz przewód monitora do portu zewnętrznego monitora RGB.
1
2
1. Port zewnętrznego monitora RGB
2. Przewód monitora
Rysunek 3-7 Podłączanie przewodu do portu zewnętrznego monitora RGB
Ten port zewnętrznego monitora RGB nie ma śrub mocujących przewód
monitora. Można jednak korzystać z kabli monitora zewnętrznego
wyposażonych w złącza ze śrubami mocującymi.
3. Włącz zasilanie zewnętrznego monitora.
4. Włącz zasilanie komputera.
Po włączeniu zasilania komputer automatycznie rozpoznaje podłączony
monitor i ustala, czy jest on kolorowy czy monochromatyczny.
Jeżeli występują problemy z wyświetlaniem obrazu na właściwym
monitorze, należy zmienić ustawienia wyświetlania przy użyciu klawiszy
dostępu FN + F5 (jeżeli monitor zewnętrzny zostanie następnie odłączony
przed wyłączeniem zasilania komputera, należy ponownie nacisnąć
klawisze dostępu FN + F5, aby uaktywnić wyświetlacz komputera).
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania klawiszy dostępu do
zmiany ustawień wyświetlania, zobacz rozdział 5 (Klawiatura).
■ Nie należy odłączać monitora zewnętrznego wówczas, gdy komputer
jest przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji. Należy wyłączyć
komputer przed odłączeniem monitora zewnętrznego.
■ Pulpit wyświetlany na zewnętrznym monitorze analogowym jest
czasami widoczny w centrum ekranu z czarnymi pasami wokół pulpitu
(mniejszy rozmiar). W takim wypadku należy skorzystać z podręcznika
monitora i wybrać tryb wyświetlania obsługiwany przez monitor.
Obraz będzie wyświetlany w odpowiednim rozmiarze z prawidłowym
współczynnikiem proporcji.
Podręcznik użytkownika
3-30
Seria Satellite P750/P755
Urządzenia HDMI
Można podłączyć monitor HDMI do portu wyjściowego HDMI komputera.
Aby podłączyć monitor, wykonaj następujące kroki:
Nie potwierdzono zgodności portu ze wszystkimi monitorami HDMI
(High-Definition Multimedia Interface), dlatego niektóre monitory HDMI
mogą funkcjonować nieprawidłowo.
Podłączanie portu wyjściowego HDMI
1. Podłącz zakończenie kabla HDMI do odpowiedniego portu
wyjściowego urządzenia HDMI.
1
2
1. Port wyjściowy HDMI
2. Przewód HDMI
Rysunek 3-8 Podłączanie portu wyjściowego HDMI
2. Podłącz drugie zakończenie przewodu HDMI do odpowiedniego portu
wyjściowego komputera.
Nie należy podłączać lub odłączać urządzenia HDMI w następujących
okolicznościach:
■ Komputer jest włączony.
■ Komputer jest całkowicie wyłączony.
Nie wolno wykonywać tej operacji wówczas, gdy komputer jest
przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji.
■ Można podłączyć odbiornik TV lub monitor zewnętrzny do portu HDMI i
ustawić wyjściowe urządzenie wyświetlające jako HDMI. W przypadku
odłączenia i ponownego podłączenia przewodu HDMI należy poczekać
co najmniej 5 sekund.
■ Można podłączyć odbiornik TV lub monitor zewnętrzny do portu HDM i
podłączyć odbiornik TV, monitor zewnętrzny lub zewnętrzne
urządzenie dźwiękowe do innego portu. Zmiana wyjścia używanego do
wyświetlania obrazu lub odłączenie/ponowne podłączenie przewodu
HDMI może spowodować automatyczne przełączenie wyjściowego
urządzenia audio i wideo przez system.
Podręcznik użytkownika
3-31
Seria Satellite P750/P755
Ustawienia wyświetlania wideo przy użyciu urządzenia HDMI
Przed rozpoczęciem wyświetlania wideo przy użyciu urządzenia HDMI
skonfiguruj następujące ustawienia. W przeciwnym przypadku obraz może
nie być wyświetlany.
■ Przed rozpoczęciem odtwarzania wideo należy wybrać urządzenie
wyświetlające przy użyciu kombinacji klawiszy dostępu FN + F5.
Nie należy zmieniać urządzenia wyświetlającego w trakcie projekcji
wideo.
■ Nie należy zmieniać urządzenia wyświetlającego w następujących
okolicznościach.
■ Podczas odczytu lub zapisu danych.
■ Podczas komunikacji.
Wybór formatu HD
Aby wybrać tryb wyświetlania, wykonaj następujące kroki:
1. Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Panel sterowania.
2. Kliknij polecenie Wygląd i personalizacja.
3. Kliknij ikonę Ekran.
4. Kliknij przycisk Zmień ustawienia ekranu.
5. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
6. Kliknij przycisk Lista wszystkich trybów.
7. Wybierz jedną z następujących opcji w oknie „Lista wszystkich
trybów”.
Tryb wyświetlania w oknie „Lista wszystkich
trybów”
Format HD
1920 x 1080, True Color (32 bity), 60 Herców
1080p
1920 x 1080, True Color (32 bity), 30 Herców
(przeplot)
1080i
1280 x 720, True Color (32 bity), 60 Herców
720p
720 x 576, True Color (32 bity), 50 Herców
576p
720 x 480, True Color (32 bity), 60 Herców
480p
Powyższy tryb wyświetlania jest zazwyczaj trybem HDMI. Dostępne tryby
wyświetlania są zależne od monitora HDMI.
Podręcznik użytkownika
3-32
Seria Satellite P750/P755
NVIDIA® 3DTV Play
Tylko niektóre modele obsługują funkcję NVDIA® 3DTV Play.
Gdy odbiornik TV 3D jest podłączony do portu HDMI, można włączyć
funkcję NVDIA® 3DTV Play zgodnie z następującą procedurą.
Przed konfiguracją funkcji NVDIA® 3DTV Play należy upewnić się,
że skonfigurowano połączenie umożliwiające odbieranie powiadomień za
pośrednictwem Internetu.
Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować funkcję 3D Vision, i nie
wykonuj innych czynności po uruchomieniu programu 3D Vision Setup.
* Nie przetestowano wszystkich portów odbiorników TV 3D, dlatego funkcja
NVDIA® 3DTV Play może być niedostępna w przypadku niektórych
odbiorników tego typu.
1. Podłącz odbiornik 3D TV.
2. Komunikat „What would you like to do with your 3D TV” (Jak chcesz
użyć odbiornika 3D TV) może zostać wyświetlony na ekranie (tylko po
podłączeniu odbiornika 3D TV po raz pierwszy).
3. Naciśnij klawisze FN+F5, aby skonfigurować urządzenie wyświetlające
w trybie „HDMI device only” (Tylko urządzenie HDMI).
4. Wybierz opcję „Set up 3DTV Play” (Skonfiguruj funkcję 3DTV Play) na
ekranie „What would you like to do with your 3D TV” (Jak chcesz użyć
odbiornika 3D TV). Kliknij Start -> Wszystkie programy -> NVIDIA
Corporation -> 3D Vision -> Enable 3D Vision, jeżeli komunikat
„What would you like to do with your 3D TV” nie zostanie wyświetlony.
5. Pojawi się ekran „Setup NVDIA 3D TV Play” (Konfiguracja funkcji
NVDIA 3D TV Play). Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „Set up NVIDIA
3D Vision” (Konfiguracja funkcji NVIDIA 3D Vision), oznacza to,
że funkcja 3D TV Play nie jest obsługiwana przez dany odbiornik TV.
Kliknij przycisk „Exit” (Zakończ) i zakończ konfigurację.
6. Kliknij przycisk Next (Dalej).
7. Pojawi się ekran „Turn on your glasses” (Włącz okulary). Włącz okulary
dołączone do odbiornika TV 3D i kliknij przycisk Next (Dalej).
8. Gdy pojawi się ekran „Test your hardware setup” (Przetestuj
konfigurację sprzętową), załóż okulary, zamknij kolejno powieki i
wybierz obraz, który widzisz.
9. Kliknij przycisk Next (Dalej). Jeżeli zostanie wyświetlony ekran
„Hardware test failed” (Negatywny wynik testu sprzętowego), oznacza
to, że odbiornik TV nie obsługuje funkcji HDMI 1.4 3D Video. Kliknij
przycisk „Exit” (Zakończ) i zakończ konfigurację.
10. Gdy pojawi się ekran „Verify your ability to view stereoscopic 3D
Content” (Zweryfikuj widoczność obrazu 3D), załóż okulary i wybierz
obraz, który widzisz.
11. Kliknij łącze Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
aby uruchomić program Internet Explorer i wyświetlić odpowiedni
dokument. Przeczytaj ten dokument uważnie.
Podręcznik użytkownika
3-33
Seria Satellite P750/P755
12. Wybierz przycisk „GeForce 3D Vision Setup Wizard” (Kreator
konfiguracji funkcji GeForce 3D Vision) na pasku zadań po
przeczytaniu tych informacji.
13. Zaznacz pole wyboru „I have read and understand the Health and
Safety Information” (Potwierdzam przeczytanie i akceptację informacji
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa).
14. Kliknij przycisk Next (Dalej).
15. Kliknij przycisk Zakończ.
16. Zostanie wyświetlony przykładowy obraz 3D. Jeżeli chcesz zamknąć
ten ekran, naciśnij klawisz Esc.
Funkcja NVIDIA 3D TV Play jest obsługiwana tylko przy dwóch
rozdzielczościach:
1920x1080 24Hz i 1280x720 60Hz.
Jeżeli chcesz korzystać z gry w trybie 3D, skonfiguruj rozdzielczość i
częstotliwość odświeżania w grze.
Aby korzystać z funkcji konwersji 2D-3D programu TOSHIBA Video Player,
należy wykonać następujące kroki przed rozpoczęciem odtwarzania filmu
DVD przy użyciu programu TOSHIBA Video Player.
1. Kliknij Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk -> NVIDIA
Control Panel.
2. Kliknij polecenie Change resolution (Zmień rozdzielczość) z menu
Select a Task (Wybierz zadanie).
3. Wybierz jedną z poniższych rozdzielczości z listy „Resolution”
(Rozdzielczość):
HD 3D: 1080p, 1920x1080
HD 3D: 720p, 1280x720
4. Kliknij przycisk Zastosuj.
Po wykonaniu powyższych kroków można oglądać wideo 3D na ekranie
odbiornika 3D TV.
Moduł REGZA Link (HDMI-CEC)
Tylko niektóre modele są wyposażone w moduł REGZA Link (HDMI-CEC).
Do portu wyjściowego HDMI można podłączyć przewód HDMI typu A.
Pojedynczy kabel HDMI umożliwia wysyłanie oraz odbieranie sygnałów
wideo i audio oraz sygnałów sterujących. HDMI-CEC (Consumer
Electronics Control) jest standardem przemysłowym CE umożliwiającym
urządzeniom współpracę za pośrednictwem kabla HDMI.
Po podłączeniu do tego portu odbiornika TV obsługującego funkcje
sterowania HDMI, można używać pilota zdalnego sterowania TV do obsługi
niektórych funkcji komputera.
Podręcznik użytkownika
3-34
Seria Satellite P750/P755
Korzystanie z modułu REGZA Link (HDMI-CEC)
Na komputerach przenośnych firmy TOSHIBA wyposażonych w moduł
REGZA Link jest instalowany program narzędziowy TOSHIBA
umożliwiający korzystanie z następujących funkcji tego modułu:
■ Użycie pilota zdalnego sterowania odbiornika TV do przełączania
sygnału w celu wyświetlania ekranu komputera na ekranie
odbiornika TV.
■ Użycie pilota zdalnego sterowania odbiornika TV do uruchamiania,
obsługi i zamykania programów na komputerze.
■ Wyłączanie odbiornika TV po wybraniu złącza HDMI przy użyciu
klawiszy FN + F5.
■ Przełączanie wyjścia wideo (HDMI lub LCD) po uaktywnieniu
określonych ikon na pulpicie.
■ Włączanie/wyłączanie funkcji REGZA Link komputera.
Urządzenie USB
Urządzenie zgodne ze standardem USB 3.0 można podłączyć do portu
USB 3.0 komputera.
Urządzenie zgodne ze standardem USB 2.0 można podłączyć do portu
USB 3.0 lub USB 2.0 komputera.
Podłączanie urządzenia USB
Aby podłączyć urządzenie USB, wykonaj następujące kroki:
1. Podłącz wtyczkę USB do portu USB.
Upewnij się, że wtyk jest prawidłowo umieszczony w złączu.
Nie staraj się łączyć na siłę, takie postępowanie może doprowadzić
do uszkodzenia wtyków.
■ Podłączone urządzenie USB może nie zostać rozpoznane, jeżeli
zostanie podłączone do portu USB wówczas, gdy komputer jest
przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji. W takim wypadku
należy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie USB po włączeniu
komputera.
■ Jeżeli urządzenie USB jest podłączane po włączeniu komputera,
należy poczekać około dziesięciu sekund na rozpoznanie stacji przez
komputer.
Stacji nie wolno odłączać i ponownie podłączać przed upływem
zakończeniem tej operacji.
Podręcznik użytkownika
3-35
Seria Satellite P750/P755
Odłączanie urządzenia USB
W celu odłączenia urządzenia USB po zakończeniu jego używania można
wykonać poniższe kroki:
1. Odczekaj, aż wskaźnik urządzenia USB zostanie wyłączony,
aby upewnić się, że wszystkie operacje zostały zakończone.
Jeżeli urządzenie USB zostanie odłączone lub komputer zostanie
wyłączony wówczas, gdy uzyskiwany jest dostęp do stacji, może nastąpić
utrata danych albo uszkodzenie urządzenia USB lub stacji.
2. Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i Wysuń nośnik na pasku
zadań systemu Windows.
3. Kliknij urządzenie USB, które chcesz odłączyć.
4. Ostrożnie wyjmij wtyczkę USB urządzenia z portu.
Blokada zabezpieczająca
Blokada zabezpieczająca umożliwia przymocowanie komputera do biurka
lub ciężkiego przedmiotu w celu zabezpieczenia przed zabraniem przez
nieuprawnioną osobę lub przed kradzieżą. Na prawym panelu obudowy
komputera znajduje się gniazdo blokady zabezpieczającej, umożliwiające
podłączenie przewodu, którego drugie zakończenie jest przymocowane do
biurka lub podobnego obiektu. Dla poszczególnych produktów stosowane
są różne metody mocowania kabli zabezpieczających. Aby uzyskać więcej
informacji, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi danego produktu.
Podłączanie blokady zabezpieczającej
Aby podłączyć przewód zabezpieczający do komputera, wykonaj
następujące kroki:
1. Obróć komputer, tak aby uzyskać dostęp do odpowiedniego panelu
obudowy.
2. Ułóż kabel zabezpieczający zgodnie ze szczeliną blokady i przymocuj.
1
1. Szczelina blokady zabezpieczającej
Rysunek 3-9 Blokada zabezpieczająca
Podręcznik użytkownika
3-36
Seria Satellite P750/P755
Akcesoria opcjonalne
Komputer można rozbudować przy użyciu wyposażenia opcjonalnego,
umożliwiającego zwiększenie wydajności i wygody pracy. Na poniższej
liście uwzględniono niektóre produkty oferowane przez dystrybutorów
produktów firmy TOSHIBA:
Zestaw pamięci
DDR3-1333
W komputerze można w łatwy sposób
zainstalować moduły pamięci 1GB, 2GB lub
4GB (DDR3-1333).
Uniwersalny zasilacz Jeżeli komputer jest często używany w różnych
lokalizacjach, odpowiednim rozwiązaniem może
być zakup dodatkowego zasilacza, aby uniknąć
konieczności noszenia zasilacza ze sobą.
Bateria
Można zakupić dodatkową baterię zastępczą.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 6
(Zasilanie komputera).
Blokada
zabezpieczająca
Gniazdo umożliwiające podłączenie linki
zabezpieczającej komputer przed kradzieżą.
Podręcznik użytkownika
3-37
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 4
Podstawowe funkcje produktu
W tym rozdziale opisano podstawowe funkcje komputera i zalecane środki
ostrożności stosowane podczas korzystania z komputera.
Korzystanie z płytki dotykowej
Korzystanie z płytki dotykowej polega na przyciśnięciu i przesuwaniu palca
w kierunku, w którym powinien zostać przesunięty wskaźnik ekranowy.
1
2
3
4
1. Płytka dotykowa
2. Czujnik linii papilarnych*
3. Przyciski płytki dotykowej
4. Przycisk włączania/wyłączania płytki dotykowej
* Dotyczy tylko niektórych modeli.
Wygląd urządzenia zależy od modelu.
Rysunek 4-1 Panel i przyciski płytki dotykowej
Dwa przyciski umieszczone poniżej płytki dotykowej pełnią taką samą
funkcję, jak przyciski myszy komputerowej. Naciśnij lewy przycisk,
aby wybrać element z menu albo manipulować tekstem lub grafiką
wybraną przy użyciu kursora. Naciśnij prawy przycisk, aby wyświetlić menu
lub inną funkcję zależnie od używanego oprogramowania.
Podręcznik użytkownika
4-1
Seria Satellite P750/P755
Można również pukać płytkę dotykową, aby wykonać funkcje przypisane
do lewego przycisku standardowej myszy komputerowej.
Kliknięcie: Puknięcie jeden raz
Dwukrotne kliknięcie: Puknięcie dwa razy
Przeciąganie i upuszczanie: Puknij dwukrotnie, aby wybrać elementy
przeznaczone do przeniesienia, pozostaw palec na płytce dotykowej przez
sekundę po drugim puknięciu, a następnie przenieś elementy do nowej
lokalizacji.
Korzystanie z czujnika linii papilarnych
Na komputerze jest zainstalowany program Fingerprint Utility służący do
rejestrowania i rozpoznawania linii papilarnych. Po zarejestrowaniu
identyfikatora i hasła przy użyciu funkcji służącej do uwierzytelniania przy
użyciu linii papilarnych wprowadzanie hasła przy użyciu klawiatury nie jest
konieczne. Funkcja rozpoznawania linii papilarnych umożliwia
wykonywanie następujących zadań:
■ Logowanie do systemu Windows i dostęp do zabezpieczonej strony
głównej przy użyciu programu Internet Explorer.
■ Szyfrowanie/odszyfrowywanie plików i folderów oraz zabezpieczanie
ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
■ Odblokowanie wygaszacza ekranu chronionego hasłem.
■ Uwierzytelnianie przy użyciu hasła użytkownika (i hasła dysku
twardego, jeżeli jest używane) podczas uruchamiania komputera (przed
uruchomieniem systemu operacyjnego).
■ Funkcja szybkiego uwierzytelniania
Z programu Fingerprint Utility nie można korzystać w przypadku modeli,
które nie są wyposażone w moduł rozpoznawania linii papilarnych.
Podręcznik użytkownika
4-2
Seria Satellite P750/P755
Skanowanie linii papilarnych
Postępowanie zgodnie z następującą procedurą rejestracji lub
uwierzytelniania linii papilarnych ułatwi minimalizację liczby błędów
podczas uwierzytelniania:
Umieść pierwszy staw palca w centrum czujnika. Należy delikatnie dotknąć
czujnika i przesunąć palec poziomo do siebie do chwili, kiedy powierzchnia
czujnika będzie ponownie widoczna. Podczas tego procesu należy
upewnić się, że centralna część palca jest ułożona na czujniku.
Następujące ilustracje przedstawiają zalecany sposób przesuwania palca
na czujniku.
1
1
1. Czujnik
Rysunek 4-2 Przesuwanie palca
■ Należy unikać przesuwania palca nadmiernie usztywnionego lub
dociśniętego do czujnika i upewnić się, że centrum linii papilarnych
znajduje się na czujniku przed rozpoczęciem skanowania. Każdy z
tych czynników może być przyczyną błędu odczytu linii papilarnych.
■ Należy zawsze potwierdzać lokalizację centrum linii papilarnych przed
skanowaniem, które powinno być przesuwane wzdłuż centralnej linii
czujnika.
■ Błędy uwierzytelniania mogą wystąpić wówczas, gdy palec jest
przesuwany zbyt szybko lub zbyt wolno. Należy postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować prędkość
procesu skanowania.
Uwagi dotyczące czujnika linii papilarnych
Podczas korzystania z czujnika linii papilarnych należy uwzględnić
następujące zalecenia. Ignorowanie tych zaleceń może być przyczyną
uszkodzenia lub awarii czujnika, problemów z rozpoznawaniem linii
papilarnych lub ograniczeniem efektywności systemu rozpoznawania linii
papilarnych.
■ Nie wolno rysować lub uderzać czujnika paznokciami albo innymi
twardymi lub ostrymi przedmiotami.
■ Nie wolno naciskać czujnika z dużą siłą.
Podręcznik użytkownika
4-3
Seria Satellite P750/P755
■ Nie wolno dotykać czujnika mokrym palcem lub mokrymi przedmiotami
(powierzchnia czujnika powinna być sucha i oczyszczona ze skroplonej
wody).
■ Nie wolno dotykać czujnika zabrudzonym palcem, ponieważ drobne
cząstki kurzu i zanieczyszczeń mogą zarysować czujnik.
■ Nie wolno naklejać etykiet lub pisać na czujniku.
■ Nie wolno dotykać czujnika palcem lub przedmiotem, na którym są
zgromadzone ładunki elektrostatyczne.
Należy wykonać następującą procedurę przed ułożeniem palca na czujniku
w celu rejestracji lub rozpoznania linii papilarnych.
■ Umyj i dokładnie osusz dłonie.
■ Usuń ładunki elektrostatyczne z palców, dotykając metalowego
przedmiotu. Ładunki elektrostatyczne często powodują awarie czujnika,
zwłaszcza w przypadku niskiego poziomu wilgotności powietrza.
■ Oczyść czujnik ściereczką, która nie pozostawia włókien (nie używaj
detergentu lub innych substancji chemicznych do czyszczenia
czujnika).
■ Następujące okoliczności związane z rejestrowaniem lub
rozpoznawaniem linii papilarnych mogą być przyczyną błędów lub
ograniczenia efektywności czujnika:
■ zmoczony lub opuchnięty palec (np. po kąpieli),
■ zraniony palec,
■ mokry palec,
■ zanieczyszczony lub zatłuszczony palec,
■ wyjątkowo sucha skóra palców.
Następujące zalecenia umożliwią zwiększenie efektywności czujnika.
■ Należy rejestrować wzorce linii papilarnych dla dwóch lub większej
liczby palców.
■ Należy rejestrować linie papilarne na innych palcach, jeżeli nie można
prawidłowo rozpoznać uprzednio zarejestrowanych linii papilarnych.
■ Należy sprawdzić stan palca, ponieważ czynniki takie jak zranione,
szorstkie, wyjątkowo suche, wilgotne, zanieczyszczone, zatłuszczone
lub opuchnięte palce mogą ograniczyć efektywność czujnika w zakresie
rozpoznawania zarejestrowanych linii papilarnych. Ponadto, jeżeli linie
papilarne są zniszczone lub zniekształcone, efektywność czujnika
może być ograniczona.
■ Odcisk każdego palca jest charakterystyczny i niepowtarzalny, dlatego
do identyfikacji należy używać tylko palca, dla którego zarejestrowano
linie papilarne.
■ Należy sprawdzić ustawienie i prędkość przesuwania palca na
powierzchni czujnika, korzystając z powyższej ilustracji.
■ Czujnik linii papilarnych porównuje i analizuje unikatowe charakterystyki
linii papilarnych. W niektórych okolicznościach określeni użytkownicy
nie mogą jednak zarejestrować linii papilarnych na skutek
niedostatecznie unikatowych charakterystyk linii papilarnych.
Podręcznik użytkownika
4-4
Seria Satellite P750/P755
■ Efektywność procesu rozpoznawania linii papilarnych jest różna dla
poszczególnych użytkowników.
Uwagi dotyczące narzędzia do rozpoznawania linii papilarnych
■ Jeżeli do zaszyfrowania pliku użyto funkcji szyfrowania systemu plików
(EFS) systemu Windows 7, pliku nie można dalej szyfrować przy użyciu
tego oprogramowania.
■ Kopię zapasową danych dotyczących linii papilarnych lub
zarejestrowanych informacji można zapisać w obszarze
automatycznego wprowadzania hasła w programie Internet Explorer.
■ Należy skorzystać z polecenia Import/Export w głównym menu
programu TOSHIBA Fingerprint Utility.
■ Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj również z pliku Pomocy
programu do rozpoznawania linii papilarnych. Aby uruchomić ten
program, skorzystaj z następującej metody:
■ Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
TOSHIBA Fingerprint Utility. Zostanie wyświetlony ekran główny.
Kliknij przycisk ? w lewym dolnym narożniku ekranu.
Ograniczenia programu Fingerprint Utility
Firma Toshiba nie gwarantuje bezpiecznego i niezawodnego
funkcjonowania technologii rozpoznawania linii papilarnych lub skutecznej
eliminacji nieautoryzowanych użytkowników. Firma Toshiba nie ponosi
odpowiedzialności za awarie lub straty wynikające z użytkowania tego
oprogramowania do rozpoznawania linii papilarnych.
■ Czujnik linii papilarnych porównuje i analizuje unikatowe
charakterystyki linii papilarnych. W niektórych okolicznościach
określeni użytkownicy nie mogą jednak zarejestrować linii papilarnych
na skutek niedostatecznie unikatowych charakterystyk linii papilarnych.
■ Efektywność procesu rozpoznawania linii papilarnych jest różna dla
poszczególnych użytkowników.
Podręcznik użytkownika
4-5
Seria Satellite P750/P755
Konfiguracja rejestracji wzorców linii papilarnych
Podczas pierwszej sesji uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych
należy postępować zgodnie z następującą procedurą.
■ Podczas korzystania z systemu uwierzytelniania przy użyciu linii
papilarnych używana jest nazwa użytkownika i hasło zdefiniowane w
systemie operacyjnym Windows. Jeżeli nie skonfigurowano hasła
systemu Windows, należy wykonać odpowiednią procedurę przed
rozpoczęciem procedury rejestracji linii papilarnych.
■ Ten czujnik jest wyposażony w pamięć umożliwiającą zapisanie co
najmniej dwudziestu wzorców linii papilarnych. Można zarejestrować
większą liczbę wzorców linii papilarnych zależnie od użycia pamięci
czujnika.
1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
TOSHIBA Fingerprint Utility lub kliknij ikonę programu Fingerprint
Utility na pasku zadań.
2. Wyświetlany jest ekran Enroll (Rejestracja). Wprowadź bieżące hasło
konta w polu Windows Password (Hasło systemu Windows).
Jeżeli hasło systemu Windows nie zostało skonfigurowane,
wyświetlany jest monit o skonfigurowanie nowego hasła logowania.
Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
3. Kliknij opcję rejestracji ponad ikoną palca, dla którego chcesz
zarejestrować wzorzec linii papilarnych, a następnie kliknij przycisk
Next (Dalej).
4. Wyświetlany jest ekran uwagi dotyczącej procedury rejestracji.
Potwierdź komunikat, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
5. Wyświetlany jest ekran Scanning Practice (Próba skanowania).
Można sprawdzić w praktyce (trzykrotnie) metodę przesuwania palca
podczas skanowania linii papilarnych. Po zakończeniu prób
skanowania linii papilarnych kliknij przycisk Next (Dalej).
6. Przesuń odpowiedni palec trzy razy na powierzchni czujnika. Jeżeli linie
papilarne zostaną zeskanowane prawidłowo, zostanie wyświetlony
komunikat „Enrollment succeed. Do you want to save this
fingerprint?” (Rejestracja zakończa powodzeniem! Czy
chcesz zapisać ten wzorzec linii papilarnych).
Należy kliknąć przycisk OK.
7. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „It’s strongly
recommended you enroll one more fingerprint”
(Zdecydowanie zalecane jest zarejestrowanie wzorca
linii papilarnych dodatkowego palca). Kliknij przycisk OK i
powtórz kroki 3, 4, 5 i 6 dla innego palca.
■ Zdecydowanie zalecane jest zarejestrowanie 2 lub większej liczby
wzorców linii papilarnych.
■ Nie można wielokrotnie zarejestrować wzorca linii papilarnych dla tego
samego palca, nawet przy użyciu innego konta użytkownika.
Podręcznik użytkownika
4-6
Seria Satellite P750/P755
Usuwanie danych związanych z liniami papilarnymi
Dane związane z rozpoznawaniem linii papilarnych są przechowywane w
specjalnej trwałej pamięci w czujniku linii papilarnych. Jeżeli komputer jest
przekazywany innej osobie lub likwidowany, zalecane jest usunięcie
informacji dotyczących linii papilarnych zgodnie z następującą procedurą:
Można usunąć dane związane z liniami papilarnymi
aktualnie zalogowanego użytkownika.
1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
TOSHIBA Fingerprint Utility lub kliknij dwukrotnie ikonę tego
programu na pasku zadań.
2. Przesuń palec na czujniku linii papilarnych.
3. Wyświetlane jest menu główne programu TOSHIBA Fingerprint
Utility. Wybierz polecenie Enroll (Zarejestruj) z menu głównego.
4. W oknie Enroll (Rejestracja) można usunąć dane związane z liniami
papilarnymi aktualnie zalogowanego użytkownika. Kliknij ikonę palca,
którego zarejestrowany wzorzec linii papilarnych chcesz usunąć.
Komunikat „Are you sure you want to delete this
template?” (Czy na pewno chcesz usunąć ten szablon?”)
zostanie wyświetlony na ekranie, kliknij przycisk OK.
Jeżeli chcesz usunąć inne wzorce linii papilarnych, powtórz ten krok.
Jeżeli zarejestrowany został tylko jeden wzorzec linii papilarnych,
komunikat „Sorry! At least one fingerprint is
required.” (Wymagany jest co najmniej jeden wzorzec linii
papilarnych) pojawi się po kliknięciu przycisku OK. Nie można usunąć
unikatowego wzorca linii papilarnych.
5. Kliknij przycisk Close (Zamknij).
6. Komunikat „Are you sure you want to quit?” (Czy na
pewno chcesz zakończyć?) jest wyświetlany. Kliknij przycisk OK.
Zostanie ponownie wyświetlone menu główne programu TOSHIBA
Fingerprint Utility.
Usuwanie wzorców linii papilarnych wszystkich
użytkowników
1. W menu głównym programu TOSHIBA Fingerprint Utility kliknij
polecenie Run as administrator (Uruchom jako administrator) na dole
po lewej stronie.
2. Wyświetlane jest okno User Account Control (Kontrola kont
użytkowników). Kliknij przycisk Yes (Tak).
3. Przesuń na powierzchni czujnika palec, dla którego zarejestrowano
wzorzec linii papilarnych.
4. Wybierz opcję Fingerprint Control (Kontrola wzorców linii
papilarnych).
5. Lista informacji dotyczących wzorców linii papilarnych wszystkich
użytkowników jest wyświetlana na ekranie. Kliknij przycisk Delete All
(Usuń wszystko) na dole po prawej stronie.
Podręcznik użytkownika
4-7
Seria Satellite P750/P755
6. Komunikat „Are you sure you want to delete all
fingerprints?” (Czy na pewno chcesz usunąć wszystkie
wzory linii papilarnych?) pojawi się na ekranie. Kliknij
przycisk OK.
7. Kliknij przycisk Close (Zamknij).
8. Komunikat „Are you sure you want to quit?” (Czy na
pewno chcesz zakończyć?) jest wyświetlany. Kliknij przycisk OK.
Zostanie ponownie wyświetlone menu główne programu TOSHIBA
Fingerprint Utility.
Logowanie do systemu Windows przy użyciu uwierzytelniania linii
papilarnych
Zamiast standardowego identyfikatora i hasła do logowania w systemie
Windows można również wykorzystać uwierzytelnianie przy użyciu linii
papilarnych.
Jest to użyteczne rozwiązanie zwłaszcza wówczas, gdy wielu
użytkowników korzysta z komputerów osobistych, ponieważ umożliwia
pominięcie procesu selekcji użytkowników.
Procedura uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych
1. Uruchom komputer.
2. Wyświetlany jest ekran Logon Authorization (Autoryzacja logowania).
Wybierz zarejestrowane linie papilarne i przesuń palec na czujniku.
Jeżeli autoryzacja przebiegnie pomyślnie, nastąpi zalogowanie do
systemu Windows.
■ Jeżeli uwierzytelnianie przy użyciu linii papilarnych zakończy się
niepowodzeniem, należy zalogować się przy użyciu hasła logowania
systemu Windows.
■ Komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony wówczas, gdy proces
uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych jest nieprawidłowy lub nie
zostanie zakończony w odpowiednim czasie.
Uwierzytelnianie przy użyciu linii papilarnych przed uruchomieniem
systemu i funkcja szybkiego uwierzytelniania
Omówienie uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych
przed uruchomieniem systemu
Uwierzytelnianie przy użyciu linii papilarnych można wykorzystać podczas
uruchamiania systemu zamiast standardowego hasła wprowadzanego przy
użyciu klawiatury.
Aby podczas uruchamiania komputera skorzystać z uwierzytelniania przy
użyciu hasła zamiast linii papilarnych, kliknij odpowiednią nazwę
użytkownika po wyświetleniu ekranu Fingerprint System Authentication
(Uwierzytelnianie przy użyciu linii papilarnych). Spowoduje to wyświetlenie
ekranu służącego do wprowadzania hasła przy użyciu klawiatury.
Podręcznik użytkownika
4-8
Seria Satellite P750/P755
■ Należy konieczne zarejestrować hasło użytkownika przy użyciu
programu TOSHIBA Password Utility przed skorzystaniem z funkcji
uwierzytelniania przed uruchomieniem systemu i dodatkowej funkcji
umożliwiającej uzyskanie dostępu do komputera przy użyciu czujnika
linii papilarnych.
■ Należy przesuwać palec na czujniku z niewielką, ale stałą prędkością.
Jeżeli ta metoda nie umożliwia sprawnego uwierzytelniania, należy
dostosować prędkość przesuwania palca na czujniku.
■ Jeżeli w środowisku lub ustawieniach zostaną wprowadzone zmiany
związane z uwierzytelnianiem, konieczne będzie ponowne
dostarczenie informacji wymaganych do uwierzytelniania, takich jak
hasło użytkownika (i hasło dostępu do dysku twardego, jeżeli jest
używane).
Omówienie szybkiego uwierzytelniania przy użyciu linii
papilarnych
Korzystając z tej funkcji, użytkownik może podczas uruchamiania systemu
zamiast uwierzytelniania przy użyciu hasła użytkownika/systemu BIOS
(i hasła dysku twardego, jeżeli jest używane) oraz logowania do systemu
Windows wykonać pojedynczą procedurę uwierzytelniania przy użyciu linii
papilarnych.
Aby korzystać z procedury uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych
podczas uruchamiania systemu operacyjnego i funkcji szybkiego
uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych, należy zarejestrować hasło
użytkownika/systemu BIOS i hasło logowania do systemu Windows.
Hasło użytkownika/systemu BIOS można zarejestrować przy użyciu
programu TOSHIBA Password Utility. Jeżeli logowanie do systemu
Windows nie jest domyślnie używane w danym systemie, należy
zarejestrować hasło logowania do systemu Windows zgodnie z
procedurami zamieszczonymi w Podręczniku.
Pojedyncza procedura uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych
zastępuje hasło użytkownika/systemu BIOS (i hasło dysku twardego, jeżeli
jest używane) oraz hasło logowania do systemu Windows.
Włączanie obsługi uwierzytelniania przy użyciu linii
papilarnych przed uruchomieniem systemu i szybkiego
uwierzytelniania
Należy koniecznie zarejestrować wzorzec linii papilarnych użytkownika
przy użyciu programu TOSHIBA Fingerprint Utility przed włączeniem i
skonfigurowaniem uwierzytelniania przy uruchamianiu systemu i szybkiego
uwierzytelniania. Przed zmianą ustawień należy upewnić się, że wzorzec
linii papilarnych palca został zapisany.
1. Zalogowanie jako administrator umożliwia uzyskanie uprawnień
administracyjnych.
2. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
TOSHIBA Fingerprint Utility.
3. Przesuń palec na czujniku linii papilarnych.
Podręcznik użytkownika
4-9
Seria Satellite P750/P755
4. Wyświetlane jest menu główne programu TOSHIBA Fingerprint
Utility. Kliknij opcję Run as administrator (Uruchom jako
administrator) na dole po lewej stronie.
5. Wyświetlane jest okno User Account Control (Kontrola kont
użytkowników). Kliknij przycisk Yes (Tak).
6. Przesuń palec na czujniku linii papilarnych.
7. Wybierz polecenie Setting (Ustawienia) w menu głównym,
aby otworzyć okno ustawień. Dostępne są następujące metody:
■ Zaznacz pole wyboru Boot authentication (Uwierzytelnianie przed
uruchomieniem systemu), jeżeli chcesz korzystać z funkcji
uwierzytelniania przy użyciu linii papilarnych przed uruchomieniem
systemu.
■ Zaznacz pola wyboru Boot authentication (Uwierzytelnianie przed
uruchomieniem systemu) i Single sign-on (Szybkie
uwierzytelnianie), jeżeli chcesz korzystać z funkcji szybkiego
uwierzytelniania.
8. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
9. Wyświetlany jest komunikat „Save succeeded” (Zapisano
pomyślnie). Kliknij przycisk OK.
10. Kliknij przycisk Close (Zamknij).
11. Komunikat „Are you sure you want to quit?” (Czy na
pewno chcesz zakończyć?) jest wyświetlany. Kliknij przycisk OK.
Zostanie ponownie wyświetlone menu główne programu TOSHIBA
Fingerprint Utility.
Ta zmodyfikowana konfiguracja uwierzytelniania przy użyciu linii
papilarnych i szybkiego uwierzytelniania zostanie uwzględniona podczas
następnego uruchomienia systemu.
Podręcznik użytkownika
4-10
Seria Satellite P750/P755
Kamera internetowa
Niektóre modele są wyposażone w kamerę internetową.
Kamera internetowa jest urządzeniem umożliwiającym nagrywanie
obrazu wideo lub wykonywanie zdjęć przy użyciu komputera.
Umożliwia rozmowy lub konferencje wideo przy użyciu narzędzia
komunikacyjnego takiego jak Windows Live Messenger. Program
TOSHIBA Web Camera Application ułatwia dodawanie różnych efektów
wideo do wykonanego filmu lub fotografii.
Umożliwia transmisję wideo i prowadzenie rozmów za pośrednictwem
Internetu przy użyciu specjalnych aplikacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Pomoc online programu
Web Camera Application.
3
1. Kamera internetowa
2. Wskaźnik kamery internetowej
2
1
3. Mikrofon
Rysunek 4-3 Kamera internetowa
■ Nie wolno kierować kamery internetowej bezpośrednio w kierunku
słońca.
■ Nie wolno dotykać lub naciskać z dużą siłą obiektywu kamery
internetowej. Może to być przyczyną pogorszenia jakości obrazu.
Należy używać preparatu (ściereczki) do czyszczenia okularów lub
innej miękkiej ściereczki, jeżeli konieczne jest oczyszczenie obiektywu.
■ Podczas nagrywania przy niedostatecznym oświetleniu, należy wybrać
tryb nocny (Night Mode) umożliwiający uzyskanie jaśniejszego obrazu
z mniejszą ilością zniekształceń.
Podręcznik użytkownika
4-11
Seria Satellite P750/P755
Korzystanie z programu TOSHIBA Face Recognition
Program TOSHIBA Face Recognition używa dostępnej biblioteki do
weryfikacji danych związanych z opisem wyglądu twarzy użytkowników
podczas logowania do systemu Windows. Użytkownik może więc uniknąć
konieczności wprowadzania hasła lub wykonywania podobnych czynności
utrudniających logowanie.
■ Program TOSHIBA Face Recognition nie gwarantuje prawidłowej
identyfikacji użytkownika. Zmiany wyglądu (np. fryzura, nakrycie głowy
lub okulary) mogą wpłynąć na skuteczność rozpoznawania danej
osoby, jeżeli zostały wprowadzone po rejestracji.
■ Program TOSHIBA Face Recognition może nieprawidłowo
rozpoznawać twarze podobne do twarzy zarejestrowanej osoby.
■ Jeżeli wymagane są bardzo skuteczne zabezpieczenia, program
TOSHIBA Face Recognition nie jest odpowiednim zastępstwem dla
haseł systemu Windows. Jeżeli najwyższy priorytet jest przypisywany
do bezpieczeństwa, należy używać haseł systemu Windows do
logowania.
■ Jasne tło i/lub cienie mogą uniemożliwiać prawidłowe rozpoznanie
zarejestrowanego użytkownika. W takim wypadku należy zalogować
się przy użyciu swojego hasła systemu Windows.
Jeżeli rozpoznawanie zarejestrowanej osoby wielokrotnie kończy się
niepowodzeniem, należy skorzystać z metod zwiększania skuteczności
rozpoznawania, opisanych w dokumentacji komputera.
■ Program TOSHIBA Face Recognition rejestruje dane obrazu twarzy
użytkownika w dzienniku wówczas, gdy rozpoznawanie twarzy
zakończy się niepowodzeniem. Podczas przekazywania prawa
własności lub likwidacji komputera należy odinstalować ten program
lub usunąć wszystkie dzienniki utworzone przez ten program.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania tego
zadania, skorzystaj z pliku Pomocy.
■ Programu TOSHIBA Face Recognition można używać wyłącznie w
systemie Windows 7.
Zastrzeżenie
Firma TOSHIBA nie gwarantuje, że technologia rozpoznawania twarzy
zapewni całkowite bezpieczeństwo i będzie działała bezbłędnie.
Firma TOSHIBA nie gwarantuje, że program narzędziowy do
rozpoznawania twarzy będzie zawsze precyzyjne eliminować
nieautoryzowanych użytkowników. Firma TOSHIBA nie ponosi
odpowiedzialności za żadne usterki lub straty wynikające z użytkowania
oprogramowania lub urządzenia rozpoznającego twarze.
Podręcznik użytkownika
4-12
Seria Satellite P750/P755
FIRMA TOSHIBA, JEJ FILIE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ALBO STRATY PERSPEKTYW
BIZNESOWYCH, ZYSKÓW, PROGRAMÓW, DANYCH, SYSTEMÓW
SIECIOWYCH LUB WYMIENNYCH NOŚNIKÓW DO MAGAZYNOWANIA
DANYCH, ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU, NAWET
JEŻELI ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
STRAT TEGO TYPU.
Jak rejestrować dane związane z rozpoznawaniem twarzy
Należy wykonać zdjęcie do celów związanych z weryfikacją tożsamości i
zarejestrować dane wymagane do logowania. Aby zarejestrować dane
wymagane do logowania, wykonaj następujące kroki:
1. Aby uruchomić ten program, kliknij Start -> Wszystkie programy ->
TOSHIBA -> Utilities -> TOSHIBA Face Recognition.
■ Ekran Registration (Rejestracja) jest wyświetlany w przypadku
zalogowanego użytkownika, który nie został zarejestrowany.
■ Ekran Management (Zarządzanie) jest wyświetlany w przypadku
zalogowanego użytkownika, który został już zarejestrowany.
2. Kliknij przycisk Run as administrator (Uruchom jako administrator) na
dole po lewej stronie na ekranie Management (Zarządzanie),
a następnie kliknij przycisk Register (Zarejestruj). Wyświetlany jest
ekran Registration (Rejestracja).
■ Jeżeli chcesz wykonać próby, kliknij przycisk Next (Dalej) na
ekranie Registration (Rejestracja).
■ Jeżeli nie chcesz wykonywać próby, kliknij przycisk Skip (Pomiń) na
ekranie Registration (Rejestracja).
3. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby uruchomić przewodnik. Wykonaj
próbę zgodnie z zaleceniami.
■ Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby wykonać ponowną próbę.
4. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć proces rejestrowania
obrazu.
Dostosuj ustawienie twarzy zgodnie z ramką.
5. Po prawidłowym ustawieniu twarzy rozpoczyna się rejestrowanie
obrazu.
Zacznij poruszać szyją lekko w lewo i w prawo, a następnie w górę i w
dół.
6. Rejestracja zakończy się po kilkakrotnym obróceniu głowy w lewo i w
prawo oraz podniesieniu i opuszczeniu głowy.
Po pomyślnej rejestracji następujący komunikat zostanie wyświetlony
na ekranie: „Registration successful Now we’ll do the
verification test. (Teraz zostanie wykonany test
weryfikacyjny.) Click the Next button. (Kliknij
przycisk Dalej).”
Kliknij przycisk Next (Dalej), aby wykonać test weryfikacyjny.
Podręcznik użytkownika
4-13
Seria Satellite P750/P755
7. Wykonaj test weryfikacyjny. Ustaw twarz względem ekranu, tak jak
podczas rejestracji.
■ Jeżeli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, kliknij przycisk
Back (Wstecz) i ponów rejestrację. Zobacz kroki od 4 do 6.
8. Jeżeli weryfikacja zakończy się pomyślnie, kliknij przycisk Next (Dalej) i
zarejestruj konto.
9. Zarejestruj konto.
Wypełnij wszystkie pola.
10. Wyświetlany jest ekran Management (Zarządzanie).
Zostanie wyświetlona nazwa zarejestrowanego konta. Kliknięcie nazwy
powoduje wyświetlenie po lewej stronie zarejestrowanego obrazu
twarzy użytkownika.
Jak usunąć dane związane z rozpoznawaniem twarzy
Usuń dane obrazu, informacje dotyczące konta i dane personalne
utworzone podczas rejestracji. Aby usunąć dane związane z
rozpoznawaniem twarzy, wykonaj następujące kroki:
1. Aby uruchomić ten program, kliknij Start -> Wszystkie programy ->
TOSHIBA -> Utilities -> TOSHIBA Face Recognition.
Wyświetlany jest ekran Management (Zarządzanie).
2. Wybierz użytkownika na ekranie Management (Zarządzanie).
3. Kliknij przycisk Delete (Usuń). Komunikat „You are about to
delete the user data.” (Zostaną usunięte dane
użytkownika.) Would you like to continue?” (Czy chcesz
kontynuować?) zostanie wyświetlony na ekranie.
■ Jeżeli nie chcesz usuwać danych, kliknij przycisk No (Nie),
aby ponownie wyświetlić ekran Management (Zarządzanie).
■ Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje usunięcie wybranego
użytkownika z ekranu Management (Zarządzanie).
Podręcznik użytkownika
4-14
Seria Satellite P750/P755
Jak uruchomić plik Pomocy
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego narzędzia, skorzystaj z
pliku Pomocy.
1. Aby wyświetlić plik Pomocy, kliknij przycisk Pomoc na ekranie
Management (Zarządzanie).
Logowanie do systemu Windows przy użyciu programu TOSHIBA
Face Recognition
W tej sekcji wyjaśniono, jak należy logować się do systemu Windows przy
użyciu programu TOSHIBA Face Recognition. Uwzględniono dwa tryby
uwierzytelniania.
■ Ekran logowania 1:N: Jeżeli strefa uwierzytelniania na podstawie
zdjęcia twarzy jest zaznaczona domyślnie, można logować się bez
użycia klawiatury lub myszy komputerowej.
■ Ekran logowania 1:1: Ten tryb jest podobny do trybu automatycznego,
jednak ekran Select Account (Wybierz konto) jest wyświetlany przed
ekranem Display Captured Image (Wyświetl zarejestrowany obraz) i
konieczne jest wybranie konta użytkownika w celu rozpoczęcia procesu
uwierzytelniania.
Ekran logowania 1:N
1. Włącz komputer.
2. Zostanie wyświetlony ekran Select Tiles (Wybierz strefy).
3. Wybierz opcję Start face recognition (
).
4. Zostanie wyświetlony komunikat „Please face the camera”
(Skieruj twarz w stronę kamery).
5. Zostanie wykonana weryfikacja. Jeżeli wynik uwierzytelniania jest
pomyślny, dane obrazu zarejestrowane w kroku 4 zostaną porównane z
danymi bieżącymi.
■ Jeżeli wystąpił błąd podczas uwierzytelniania, zostanie ponownie
wyświetlony ekran Select Tiles (Wybierz strefy).
6. Zostanie wyświetlony ekran powitalny systemu Windows,
a użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do systemu
Windows.
Ekran logowania 1:1
1. Włącz komputer.
2. Zostanie wyświetlony ekran Select Tiles (Wybierz strefy).
3. Wybierz opcję Start face recognition (
; Rozpocznij
rozpoznawanie twarzy).
4. Zostanie wyświetlony ekran Select Account (Wybierz konto).
5. Wybierz konto i kliknij przycisk z ikoną strzałki.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „Please face the camera”
(Skieruj twarz w stronę kamery).
Podręcznik użytkownika
4-15
Seria Satellite P750/P755
7. Zostanie wykonana weryfikacja. Jeżeli wynik uwierzytelniania jest
pomyślny, dane obrazu zarejestrowane w kroku 6 zostaną porównane z
danymi bieżącymi.
■ Jeżeli wystąpił błąd podczas uwierzytelniania, zostanie ponownie
wyświetlony ekran Select Tiles (Wybierz strefy).
8. Zostanie wyświetlony ekran powitalny systemu Windows,
a użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do systemu
Windows.
■ Jeżeli uwierzytelnianie zakończyło się powodzeniem, jednak później
wystąpił błąd podczas logowania do systemu Windows, zostanie
wyświetlony monit o dostarczenie informacji dotyczących konta
użytkownika.
Korzystanie ze stacji dysków optycznych
■ Stacja dysków optycznych z zasobnikiem
Pełnowymiarowa stacja zapewnia wysoką wydajność przy wykonywaniu
programów korzystających z dysków. Można korzystać z dysków o
średnicy 12cm lub 8cm bez adaptera. Wskaźnik jest włączony wówczas,
gdy komputer uzyskuje dostęp do dysku.
■ Stacja dysków optycznych ze szczeliną
Pełnowymiarowa stacja zapewnia wysoką wydajność przy wykonywaniu
programów korzystających z dysków. Można korzystać z dysków o
średnicy 12cm bez adaptera.
■ Dyski DVD-Video należy odtwarzać przy użyciu odpowiedniego
programu.
■ W przypadku tej stacji dysków optycznych ze szczeliną należy
korzystać wyłącznie ze standardowych dysków okrągłych (12cm).
Inne wymiary lub kształty dysku mogą utrudnić wyjęcie dysku lub być
przyczyną uszkodzenia systemu i dysku.
W przypadku stacji dysków optycznych należy zapoznać się także z sekcją
”Nagrywanie dysku w stacji dysków optycznych”, zawierającą zalecenia
dotyczące nagrywania dysków.
Podręcznik użytkownika
4-16
Seria Satellite P750/P755
Wkładanie dysków
■ Stacja dysków optycznych z zasobnikiem
Aby umieścić dysk w stacji, wykonaj następujące kroki:
1. Przy włączonym zasilaniu naciśnij przycisk wysuwania dysku,
aby nieznacznie otworzyć zasobnik stacji.
2. Delikatnie pociągnij zasobnik stacji w celu całkowitego otwarcia.
1
2
1. Zasobnik stacji
2. Przycisk wysuwania
Rysunek 4-4 Korzystanie z przycisku wysuwania dysku.
3. Umieść dysk w zasobniku, tak aby etykieta była skierowana do góry.
1
1. Soczewka lasera
Rysunek 4-5 Wkładanie dysku
Podręcznik użytkownika
4-17
Seria Satellite P750/P755
Po całkowitym otwarciu zasobnika stacji krawędź komputera nieznacznie
przesłania zasobnik z dyskiem. Należy więc pochylić dysk umieszczany w
stacji. Jednak po włożeniu dysku należy sprawdzić, czy jest on ułożony
poziomo.
■ Nie wolno dotykać soczewek lub obudowy układu laserowego,
ponieważ może to być przyczyną nieprawidłowego ustawienia tych
elementów.
■ Należy zapobiegać przedostaniu się niepożądanych przedmiotów do
wnętrza stacji. Należy sprawdzić powierzchnię zasobnika, zwłaszcza
tuż za przednią krawędzią i upewnić się, że można go bezpiecznie
zamknąć.
4. Naciśnij delikatnie w centrum dysku, aby został zablokowany w
odpowiednim położeniu. Dysk powinien znajdować się poniżej krążka
pozycjonującego i przylegać do podstawy zasobnika.
5. Naciśnij w centrum zasobnika stacji, aby go zamknąć. Dociśnij
delikatnie, tak aby został zablokowany w odpowiednim położeniu.
Dysk nieprawidłowo umieszczony w stacji może zostać uszkodzony.
Ponadto zasobnik może nie zostać całkowicie otwarty po naciśnięciu
przycisku wysuwania dysku.
■ Stacja dysków optycznych ze szczeliną
Aby umieścić dysk CD/DVD w stacji, wykonaj następujące kroki i skorzystaj
z rysunków.
1. Jeżeli zasilanie komputera jest włączone, włóż dysk bezpośrednio do
stacji dysków optycznych.
Podręcznik użytkownika
4-18
Seria Satellite P750/P755
Wyjmowanie dysków
■ Stacja dysków optycznych z zasobnikiem
Aby wyjąć dysk, wykonaj następujące kroki:
Nie należy naciskać przycisku wysuwania podczas odczytywania przez
komputer danych z dysku znajdującego się w stacji. Przed otwarciem
zasobnika należy poczekać na wyłączenie wskaźnika stacji dysków
optycznych. Ponadto, jeżeli po otwarciu zasobnika dysk obraca się, należy
poczekać na zatrzymanie dysku przed wyjęciem go ze stacji.
1. Aby częściowo otworzyć zasobnik stacji, naciśnij przycisk wysuwania
dysku. Delikatnie wysuń zasobnik stacji, tak aby został całkowicie
otwarty.
Po częściowym otwarciu zasobnika należy poczekać chwilę, aby upewnić
się, że dysk nie obraca się, a następnie całkowicie wysunąć zasobnik.
2. Dysk jest nieznacznie wysunięty poza krawędź zasobnika, dlatego
można go uchwycić. Ostrożnie podnieś dysk.
Rysunek 4-6 Wyjmowanie dysku
3. Naciśnij w centrum zasobnika stacji, aby go zamknąć. Dociśnij
delikatnie, tak aby został zablokowany w odpowiednim położeniu.
■ Stacja dysków optycznych ze szczeliną
Aby wyjąć dysk, naciśnij przycisk służący do wysuwania dysku.
Podręcznik użytkownika
4-19
Seria Satellite P750/P755
Jak wyjąć dysk, jeżeli nie można otworzyć zasobnika stacji.
W przypadku modeli ze stacją dysków optycznych z zasobnikiem
naciśnięcie przycisku wysuwania dysku nie powoduje wysunięcia
zasobnika stacji wówczas, gdy zasilanie komputera jest wyłączone.
Po wyłączeniu zasilania można wysunąć zasobnik, wkładając przedmiot z
wąskim zakończeniem (ok. 15 mm), taki jak wyprostowany spinacz,
do szczeliny w pobliżu przycisku do wysuwania dysku.
1
Φ 1.0 mm
1. Szczelina awaryjnego wysuwania dysku
Rysunek 4-7 Awaryjne wysuwanie dysku
Przed skorzystaniem ze szczeliny awaryjnego wysuwania dysku należy
wyłączyć zasilanie. Wysuwanie zasobnika podczas obracania się dysku
może spowodować jego zsunięcie z krążka pozycjonującego i zranienie
użytkownika.
Nagrywanie dysku w stacji dysków optycznych
Stacja dysków optycznych zainstalowana w tym komputerze nie może
zapisywać wielu sesji na dysku DVD-R DL (dwuwarstwowym).
Po jednokrotnym zapisaniu dysk jest finalizowany. Po sfinalizowaniu nie
można zapisywać danych na dysku niezależnie od wykorzystanej części
całkowitej pojemności dysku.
Korzystając ze stacji BD-Writer, można zapisywać dane na dyskach CD-R,
CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW,
DVD-RAM, DVD-R DL lub BD-R/BD-RE.
Korzystając ze stacji DVD SuperMulti lub BD-Combo, można zapisywać
dane na dyskach CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM lub DVD-R DL.
Programy TOSHIBA Disc Creator i Corel Digital Studio, dostarczane z
komputerem, umożliwiają nagrywanie dysków.
Podręcznik użytkownika
4-20
Seria Satellite P750/P755
Program Corel Digital Studio umożliwia zapis plików w formacie wideo.
Program TOSHIBA Disc Creator umożliwia zapisywanie danych.
■ Opcja Create CD/DVD (Utwórz dysk CD/DVD) w programie Media
Center wyklucza korzystanie z dysków CD-R/RW.
Zapisując dane na dysku przy użyciu stacji dysków optycznych, należy
zawsze podłączać zasilacz do gniazda sieci elektrycznej. W przypadku
zasilania komputera przy użyciu baterii zapisywanie danych może
zakończyć się niepowodzeniem z powodu niskiego poziomu naładowania
baterii i dane mogą zostać utracone.
Ważna wiadomość
Przed nagraniem dysków obsługiwanych przez stację DVD Super Multi lub
BD należy przeczytać i uwzględnić wszystkie zalecenia dotyczące instalacji
i obsługi, zamieszczone w tej sekcji. W przeciwnym wypadku stacja DVD
Super Multi lub BD może funkcjonować nieprawidłowo, a zapis informacji
może zakończyć się niepowodzeniem. Może to być przyczyną utraty
danych albo innego uszkodzenia stacji lub nośnika.
Przed rozpoczęciem nagrywania dysku
■ Na podstawie testów ograniczonej zgodności firma TOSHIBA zaleca
korzystanie z dysków CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW lub DVD-RAM następujących
producentów, jednak jakość dysku może wpływać na poprawność
zapisu. Ponadto firma TOSHIBA nie gwarantuje działania, jakości lub
wydajności dysków.
Stacja DVD SuperMulti
CD-R:
TAIYO YUDEN CO., Ltd.
DVD-RAM: Specyfikacje DVD dysku DVD-RAM w wersji 2.0, 2.1 lub
2.2)
Panasonic CO., LTD. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
Hitachi Maxell Ltd. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
Stacja BD-Combo
CD-R:
TAIYO YUDEN CO., Ltd.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Hitachi Maxell, Ltd.
CD-RW: (Multi-Speed i High-Speed)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Podręcznik użytkownika
4-21
Seria Satellite P750/P755
CD-RW: (Ultra-Speed)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
DVD-R: Specyfikacje DVD dysku ogólnego przeznaczenia
przystosowanego do zapisu w wersji 2.0)
TAIYO YUDEN Co., Ltd. (dyski przystosowane do prędkości 8x i 16x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 4x, 8x i 16x)
Hitachi Maxell Ltd. (dyski przystosowane do prędkości 8x i 16x)
DVD-R for Labelflash:
FUJIFILM CORPORATION (dyski przystosowane do prędkości 16x)
DVD+R:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 8x i 16x)
DVD+R for Labelflash:
FUJIFILM CORPORATION (dyski przystosowane do prędkości 16x)
DVD-RW:
Specyfikacje DVD dysku przystosowanego do zapisu w wersji 1.1 lub
1.2
Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)
(dyski przystosowane do prędkości 2x, 4x i 6x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 2x, 4x i 6x)
DVD-RAM: Specyfikacje DVD dysku DVD-RAM w wersji 2.0, 2.1 lub
2.2)
Panasonic CO., LTD. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
Hitachi Maxell Ltd. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
Stacja BD-Writer
CD-R:
TAIYO YUDEN CO., Ltd.
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Hitachi Maxell, Ltd.
CD-RW: (Multi-Speed i High-Speed)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
CD-RW: (Ultra-Speed)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
Podręcznik użytkownika
4-22
Seria Satellite P750/P755
DVD-R: Specyfikacje DVD dysku ogólnego przeznaczenia
przystosowanego do zapisu w wersji 2.0)
TAIYO YUDEN Co., Ltd. (dyski przystosowane do prędkości 8x i 16x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 4x, 8x i 16x)
DVD-R for Labelflash:
FUJIFILM CORPORATION (dyski przystosowane do prędkości 16x)
DVD+R:
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 8x i 16x)
DVD+R for Labelflash:
FUJIFILM CORPORATION (dyski przystosowane do prędkości 16x)
DVD-RW:
Specyfikacje DVD dysku przystosowanego do zapisu w wersji 1.1 lub
1.2
Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)
(dyski przystosowane do prędkości 2x, 4x i 6x)
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD.
(dyski przystosowane do prędkości 2x, 4x i 6x)
DVD-RAM: Specyfikacje DVD dysku DVD-RAM w wersji 2.0, 2.1 lub
2.2)
Panasonic CO., LTD. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
Hitachi Maxell Ltd. (dyski przystosowane do prędkosci 3x i 5x)
BD-R:
Panasonic CO., LTD.
BD-R DL:
Panasonic CO., LTD.
BD-RE:
Panasonic CO., LTD.
BD-RE DL:
Panasonic CO., LTD.
■ Niektóre typy i formaty dysków DVD-R DL i DVD+R DL nie zawsze są
odczytywane.
■ Nie można odczytać dysku utworzonego w formacie DVD-R DL
Format 4 (Layer Jump Recording).
Podręcznik użytkownika
4-23
Seria Satellite P750/P755
■ Jeżeli dysk jest niskiej jakości, jest zabrudzony lub uszkodzony, mogą
wystąpić błędy zapisu. Przed użyciem dysku należy sprawdzić, czy nie
został zabrudzony ani uszkodzony.
■ Rzeczywista liczba możliwych ponownych zapisów na dyskach
optycznych jest zależna od jakości dysku i sposobu użycia.
■ Dostępne są dwa typy dysków DVD-R: do opracowań autorskich i
ogólnego przeznaczenia. Nie wolno korzystać z dysków do opracowań
autorskich, ponieważ w stacji komputera można zapisywać dane tylko
na dyskach przeznaczonych do zastosowań ogólnych.
■ Można używać zarówno dysków DVD-RAM wyjmowanych z kasety,
jak i dysków DVD-RAM bez kasety.
■ Danych zapisanych na dyskach CD-R, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R lub
DVD+R DL nie można usunąć w całości lub częściowo.
■ Danych usuniętych/skasowanych z dysków CD-RW, DVD-RW,
DVD+RW lub DVD-RAM nie można odzyskać. Należy dokładnie
sprawdzić zawartość dysku przed usunięciem. Jeżeli podłączonych jest
kilka stacji, które mogą zapisywać dane na dyskach, należy uważać,
aby nie usunąć danych z niewłaściwego dysku.
■ Do zapisu na dyskach DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R
DL, DVD+RW lub DVD-RAM wymagana jest pewna ilość miejsca do
zarządzania plikami, dlatego nie zawsze można wykorzystać całą
pojemności dysku.
■ Ponieważ dysk wykonany jest w standardzie DVD, w przypadku zapisu
danych o pojemności mniejszej od ok. 1GB, może zostać uzupełniony
informacjami wypełniającymi. W takich okolicznościach nawet w
przypadku zapisu niewielkiej ilości danych zapis może trwać dłużej ze
względu na uzupełnienie informacjami wypełniającymi.
■ Jeżeli do komputera podłączono kilka stacji umożliwiających zapis
danych na dyskach, należy zachować ostrożność, aby uniknąć
zapisania lub usunięcia danych w niewłaściwej stacji.
■ Przed zapisem lub ponownym zapisem informacji należy podłączyć
zasilacz do komputera.
■ Przed przełączeniem do stanu wstrzymania lub hibernacji należy
upewnić się, że operacja zapisu na dysku DVD-RAM została
zakończona. Operacja została zakończona, jeżeli można wysunąć dysk
DVD-RAM ze stacji.
■ Należy zamknąć wszystkie pozostałe programy z wyjątkiem programu
do zapisu.
■ Nie wolno uruchamiać programów takich jak wygaszacz ekranu,
intensywnie korzystających z procesora.
■ Należy skonfigurować ustawienia zapewniające pełne zasilanie i
wydajność komputera (nie wolno korzystać z funkcji oszczędzania
energii).
■ Nie wolno zapisywać informacji, jeżeli uruchomiony jest program
antywirusowy. Należy poczekać na zamknięcie programu tego typu,
a następnie wyłączyć aplikacje antywirusowe, włącznie z programami
automatycznie wykrywającymi wirusy w tle.
Podręcznik użytkownika
4-24
Seria Satellite P750/P755
■ Nie wolno używać programów narzędziowych do dysków twardych,
takich jak programy przyśpieszające dostęp do dysku, ponieważ mogą
one być przyczyną niestabilności systemu i uszkodzenia danych.
■ Dyski CD-RW (Ultra Speed +) nie powinny być używane, ponieważ
mogą być przyczyną utraty lub uszkodzenia danych.
■ Na dyski CD/DVD/BD należy zapisywać dane z dysku twardego
komputera. Nie należy zapisywać danych z udostępnianych urządzeń
takich jak serwer lub inne urządzenie sieciowe.
■ Zapisywanie danych przy użyciu oprogramowania innego niż TOSHIBA
Disc Creator nie zostało zweryfikowane, dlatego obsługa innych
aplikacji nie jest gwarantowana.
Podczas nagrywania dysku
Podczas zapisywania danych na dyskach optycznych należy uwzględnić
następujące zalecenia:
■ Należy zawsze kopiować dane z dysku twardego na dysk optyczny.
Nie należy korzystać z metody wycinania i wklejania, ponieważ błąd
zapisu może spowodować utratę oryginalnych danych.
■ Nie wykonuj żadnej z następujących czynności:
■ Zmiana użytkowników w systemie operacyjnym Windows 7.
■ Wykonywanie innych czynności związanych z obsługą komputera,
włącznie z korzystaniem z myszy komputerowej lub płytki dotykowej
albo zamykaniem/otwieraniem panelu wyświetlacza.
■ Uruchamianie aplikacji komunikacyjnych, takich jak obsługa
modemu.
■ Poruszanie komputera lub poddawanie go drganiom.
■ Instalacja, usuwanie lub podłączanie urządzeń zewnętrznych,
takich jak karta SD/SDHC, miniSD/microSD, ExpressCard, Memory
Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo, xD Picture lub
MultiMediaCard, urządzenie USB, monitor zewnętrzny, urządzenie
i.LINK, cyfrowe urządzenia optyczne lub stacja BD.
■ Używanie przycisku sterowania audio/wideo do odtwarzania muzyki
lub głosu.
■ Otwórz stację dysków optycznych.
■ Podczas zapisu lub ponownego zapisu nie należy wyłączać komputera,
wylogowywać się lub przełączać komputera do stanu wstrzymania lub
hibernacji.
■ Przed przełączeniem komputera do stanu wstrzymania lub hibernacji
należy upewnić się, że operacja zapisu została zakończona (zapis jest
zakończony, jeżeli można wyjąć dysk optyczny ze stacji DVD Super
Multi lub stacji BD).
■ Jeżeli nośnik jest niskiej jakości, brudny lub uszkodzony, mogą
wystąpić błędy zapisu lub ponownego zapisu.
Podręcznik użytkownika
4-25
Seria Satellite P750/P755
■ Komputer powinien znajdować się na płaskiej powierzchni; należy
unikać miejsc narażonych na wibracje, takich jak samolot, pociąg czy
samochód. Ponadto nie wolno korzystać z komputera ustawionego na
niestabilnym podłożu takim jak statyw.
■ W pobliżu komputera nie należy używać telefonów komórkowych lub
innych bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych.
Zastrzeżenie
Firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności w następujących
przypadkach:
■ Uszkodzenie dysku CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW lub DVD-RAM podczas zapisu przy
użyciu tego produktu.
■ Każda zmiana lub utrata danych nagranych na dyskach CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW,
DVD-RAM lub BD-R/RE, która może być spowodowana zapisem przy
użyciu tego produktu, oraz wszystkie straty korzyści biznesowych lub
przerwy w działalności spowodowane zmianą lub utratą zapisanej
zawartości.
■ Uszkodzenia wywołane przez używanie urządzeń i programów stron
trzecich.
Ograniczenie technologiczne danej nagrywarki dysków optycznych, które
może wywołać nieoczekiwany błąd podczas zapisu i ponownego zapisu ze
względów jakościowych lub problemów sprzętowych. Zalecane jest więc
wykonywanie dwóch lub większej liczby kopii ważnych danych na wypadek
wystąpienia niepożądanych zmian lub utraty zapisanych danych.
TOSHIBA Disc Creator
Podczas korzystania z programu TOSHIBA Disc Creator należy
uwzględnić następujące ograniczenia:
■ Za pomocą programu TOSHIBA Disc Creator nie można utworzyć
dysku DVD-Video.
■ Za pomocą programu TOSHIBA Disc Creator nie można utworzyć
dysku DVD Audio.
■ Korzystając z funkcji „Audio CD” programu TOSHIBA Disc Creator,
można nagrywać muzykę na dyskach optycznych.
■ Nie należy używać funkcji „Disc Backup” (Kopia dysku) programu
TOSHIBA Disc Creator do kopiowania dysków DVD-Video lub
DVD-ROM z systemem ochrony praw autorskich.
■ Nie można wykonać kopii zapasowych dysków DVD-RAM przy użyciu
funkcji „Disc Backup” (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator.
■ Nie można wykonać kopii zapasowej dysku CD-ROM, CD-R lub
CD-RW na dysku DVD-R,
DVD-R DL lub DVD-RW przy użyciu funkcji „Disc Backup” (Kopia
dysku) programu TOSHIBA Disc Creator.
Podręcznik użytkownika
4-26
Seria Satellite P750/P755
■ Nie można wykonać kopii zapasowej dysku CD-ROM, CD-R lub
CD-RW na dysku DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW przy użyciu funkcji
„Disc Backup” (Kopia dysku) programu TOSHIBA Disc Creator.
■ Nie można wykonać kopii zapasowej dysku DVD-ROM, DVD Video,
DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW na dysku CD-R lub
CD-RW przy użyciu funkcji „Disc Backup” (Kopia dysku) programu
TOSHIBA Disc Creator.
■ Program TOSHIBA Disc Creator nie obsługuje zapisu pakietowego.
■ Nie można użyć funkcji „Disc Backup” w programie TOSHIBA Disc
Creator do utworzenia kopii zapasowej dysku, który został
przygotowany za pomocą innego oprogramowania i na innej
nagrywarce.
■ Nie zawsze można odczytać dane dodane do dysku DVD-R, DVD-R
DL, DVD+R lub DVD+R DL, na którym uprzednio zapisywano już dane.
Na przykład odczyt nie jest możliwy w 16-bitowych systemach
operacyjnych, takich jak Windows 98SE i Windows Me. W systemie
Windows NT4 do odczytu danych tego typu niezbędny jest dodatek
Service Pack 6 lub nowszy, a w systemie Windows 2000 niezbędny jest
dodatek Service Pack 2. Ponadto niektóre stacje DVD-ROM i
DVD-ROM/CD-R/RW nie mogą odczytać dodanych danych niezależnie
od systemu operacyjnego.
■ Program TOSHIBA Disc Creator nie obsługuje nagrywania na dyskach
DVD-RAM (w tym celu należy skorzystać z Eksploratora Windows lub
innego podobnego programu narzędziowego).
■ Podczas wykonywania kopii zapasowej dysku DVD należy upewnić się,
że stacja źródłowa obsługuje zapis na dyskach DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW (w przeciwnym wypadku
kopia zapasowa dysku źródłowego może być wykonana
nieprawidłowo).
■ Do tworzenia kopii zapasowych dysków DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW,
DVD+R, DVD+R DL lub DVD+RW należy używać dysków tego samego
typu.
■ Nie można częściowo usunąć danych zapisanych na dysku CD-RW,
DVD-RW lub DVD+RW.
Podręcznik użytkownika
4-27
Seria Satellite P750/P755
Weryfikacja danych
Aby zweryfikować, że dane zostały zapisane prawidłowo na dysku,
wykonaj następujące kroki przed rozpoczęciem procesu zapisu/
ponownego zapisu:
1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> CD&DVD
Application -> Disc Creator, aby uzyskać dostęp do programu
TOSHIBA Disc creator.
2. Wyświetl okno dialogowe ustawień, wykonując jeden z dwóch
następujących kroków:
■ Kliknij przycisk Recording settings (Ustawienia nagrywania) (
)
na głównym pasku narzędzi w trybie Data CD/DVD (Dysk CD/DVD
z danymi).
■ Wybierz Settings for Each Mode (Ustawienia dla trybów) -> Data
CD/DVD (Dysk CD/DVD z danymi) w menu Settings (Ustawienia).
3. Zaznacz pole wyboru Verify written data (Weryfikuj zapisywane dane).
4. Wybierz tryb File Open (Otwarty plik) lub Full Compare (Pełne
porównanie).
5. Kliknij przycisk OK.
Dodatkowe informacje dotyczące programu TOSHIBA Disc
Creator
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu TOSHIBA Disc
Creator, skorzystaj z Pomocy online.
■ Aby otworzyć Podręcznik użytkownika programu TOSHIBA Disc
Creator, kliknij
Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> CD&DVD Applications
-> Disc Creator Help.
Korzystanie z programu Corel Digital Studio for TOSHIBA
Jak nagrać film na dysku DVD-Video lub Blu-ray
Uproszczone kroki związane z nagrywaniem filmu na dysku DVD-Video lub
Blu-ray ze źródła wideo:
1. Kliknij Start -> Wszystkie programy -> Corel Digital Studio for
TOSHIBA -> Corel Digital Studio for TOSHIBA, aby uruchomić
program Corel Digital Studio.
2. Włóż dysk DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, BD-R lub BD-RE do
stacji dysków optycznych.
3. Znajdź źródło wideo i przeciągnij je do panelu multimedialnego.
4. Kliknij przycisk Burn -> Video Disc (Nagraj dysk wideo).
5. Wybierz opcję DVD lub Blu-ray w oknie Select disc (Wybierz dysk).
6. Wybierz opcję DVD-Video lub BDMV w oknie Project format (Format
projektu).
7. Wprowadź nazwę projektu i wybierz styl.
Podręcznik użytkownika
4-28
Seria Satellite P750/P755
8. Kliknij przycisk Go to menu editing (Edycja menu).
9. Kliknij przycisk Burn (Nagraj).
Dodatkowe informacje dotyczące programu Corel Digital
Studio
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu Corel Digital
Studio, skorzystaj z Pomocy online i podręcznika.
■ Aby otworzyć podręcznik programu Corel Digital Studio, naciśnij
klawisz F1 po uruchomieniu programu Corel Digital Studio.
Ważne informacje dotyczące użytkowania
Następujące ograniczenia obowiązują podczas nagrywania filmu na dysku
Video DVD lub Blu-ray:
1. Edytowanie cyfrowego wideo
■ Zaloguj się przy użyciu uprawnień administratora do korzystania z
programu Corel Digital Studio.
■ Należy podłączyć zasilacz do komputera wówczas, gdy używany
jest program Corel Digital Studio.
■ Pracuj z komputerem na pełnym zasilaniu. Nie używaj funkcji
oszczędzania energii.
■ Podczas edycji DVD można wyświetlić podgląd. Jeżeli jednak działa
inna aplikacja, podgląd może nie być wyświetlany prawidłowo.
■ Program Corel Digital Studio nie może edytować lub odtwarzać
zawartości chronionej przed kopiowaniem.
■ Nie wolno przełączać komputera do stanu wstrzymania lub
hibernacji podczas korzystania z programu Corel Digital Studio.
■ Nie wolno używać programu Corel Digital Studio bezpośrednio po
włączeniu komputera. Należy poczekać do chwili, gdy wszystkie
aktywne stacje dysków zostaną zatrzymane.
■ Funkcje rejestratora CD, DVD-Audio, mini DVD i Video CD nie są
obsługiwane w tej wersji.
■ Podczas nagrywania wideo na dysk DVD należy zamknąć
wszystkie inne programy.
■ Nie wolno uruchamiać programów mocno obciążających procesor
(np. wygaszaczy ekranu).
■ Nie korzystaj z dekodera i kodera mp3.
Podręcznik użytkownika
4-29
Seria Satellite P750/P755
2. Przed nagrywaniem wideo na dysku DVD lub Blu-ray
■ Podczas nagrywania dysku DVD lub Blu-ray używaj tylko dysków
zalecanych przez producenta stacji.
■ Nie wybieraj dysku roboczego o małej prędkości, takiego jak dysk
twardy USB 1.1, ponieważ może to być przyczyną błędów podczas
nagrywania dysku DVD lub Blu-ray.
■ Nie wykonuj żadnej z następujących czynności:
■ Korzystania z komputera w innym celu, włącznie z korzystaniem
z myszki, płytki dotykowej lub zamykania/otwierania panelu
wyświetlacza.
■ Poruszanie komputera lub poddawanie go drganiom.
■ Korzystanie z przycisku sterowania trybami i przycisków
sterujących audio/wideo do odtwarzania muzyki i głosu.
■ Otwieranie stacji DVD/BD.
■ Instalacja, usuwanie lub podłączanie urządzeń zewnętrznych
takich jak karta pamięci SD/SDHC/SDXC, urządzenie USB,
monitor zewnętrzny lub cyfrowe urządzenia optyczne.
■ Należy sprawdzić dysk po nagraniu ważnych danych.
■ Dysku DVD+R/+RW nie można zapisać w formacie VR.
■ Format wyjściowy VCD i SVCD nie jest obsługiwany.
3. Informacje dotyczące nagranych dysków DVD i Blu-ray
■ Do odtwarzania nagranego dysku DVD należy używać programu
TOSHIBA VIDEO PLAYER zainstalowanego na komputerze.
■ Do odtwarzania nagranego dysku Blu-ray należy używać programu
Corel WinDVD BD for TOSHIBA zainstalowanego na komputerze.
■ Jeżeli używasz często używanego dysku RW, pełne formatowanie
może być zablokowane. Użyj nowego dysku.
■ Niektórych dysków DVD-R/+R/-RW/+RW/-RAM nie można
odtwarzać przy użyciu komputerowych stacji DVD lub innych
odtwarzaczy DVD.
■ Niektóre stacje BD-Writer/BD-Combo przeznaczone dla
komputerów osobistych lub inne odtwarzacze Blu-ray nie odczytują
dysków BD-R/RE.
Podręcznik użytkownika
4-30
Seria Satellite P750/P755
TOSHIBA VIDEO PLAYER
Podczas korzystania z programu TOSHIBA VIDEO PLAYER należy
uwzględnić następujące ograniczenia:
Uwagi dotyczące korzystania z dysków
■ Dostarczone oprogramowanie „TOSHIBA VIDEO PLAYER” umożliwia
odtwarzanie dysków DVD-Video i DVD-VR.
■ Pomijanie ramek lub audio albo brak synchronizacji audio i wideo może
występować podczas odtwarzania niektórych dysków DVD-Video.
■ Należy zamknąć wszystkie pozostałe programy podczas korzystania z
programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”. Podczas odtwarzania wideo nie
wolno otwierać innych aplikacji lub wykonywać innych operacji.
Odtwarzanie może zostać przerwane lub zakłócone w niektórych
sytuacjach.
■ Niesfinalizowane dyski DVD utworzone przy użyciu domowych
nagrywarek DVD nie zawsze można odtwarzać przy użyciu komputera.
■ Należy korzystać z dysków DVD-Video z kodem regionu „zgodnym z
domyślnymi ustawieniami fabrycznymi” (jeżeli jest to konieczne) lub
„WSZYSTKIE”.
■ Nie wolno odtwarzać wideo podczas wyświetlania lub nagrywania
audycji telewizyjnych przy użyciu innych aplikacji. Może to być
przyczyną występowania błędów podczas odtwarzania dysków
DVD-Video lub nagrywania audycji telewizyjnych. Ponadto, jeżeli
zaplanowane nagrywanie rozpoczyna się podczas odtwarzania dysku
DVD-Video, mogą występować błędy związane z odtwarzaniem dysku
DVD-Video lub nagrywaniem audycji telewizyjnej. Dyski DVD-Video
należy odtwarzać w terminie, w którym nie zaplanowano nagrywania.
■ Funkcji wznawiania nie można używać w przypadku niektórych dysków
w programie „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Zalecane jest podłączenie zasilacza podczas odtwarzania wideo.
Funkcje oszczędzania energii mogą zakłócać odtwarzanie. Podczas
odtwarzania dysku DVD-Video przy zasilaniu bateryjnym należy
ustawić opcję zasilania „Balans”.
■ Wygaszacz ekranu jest wyłączony podczas odtwarzania wideo przy
użyciu programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”. Komputer nie jest
automatycznie przełączany do stanu hibernacji, wstrzymania lub
zamknięcia systemu.
■ Nie wolno włączać funkcji automatycznego wyłączania wyświetlacza
podczas korzystania z programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Nie wolno przełączać do stanu hibernacji lub wstrzymania podczas
korzystania z programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Nie wolno blokować komputera przy użyciu klawiszy logo Windows
(
) + L lub klawiszy FN + F1 podczas korzystania z programu
„TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ W programie „TOSHIBA VIDEO PLAYER” nie uwzględniono funkcji
kontroli rodzicielskiej.
Podręcznik użytkownika
4-31
Seria Satellite P750/P755
■ Aby chronić prawa autorskie, funkcja Print Screen systemu Windows
jest wyłączona podczas korzystania z programu „TOSHIBA VIDEO
PLAYER”.
■ (Funkcje Print Screen są wyłączone nawet podczas korzystania z
innych programów i wówczas, gdy program „TOSHIBA VIDEO
PLAYER” jest zminimalizowany.) Aby skorzystać z funkcji Print Screen,
należy zamknąć program „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Czynności związane z instalowaniem/odinstalowywaniem programu
„TOSHIBA VIDEO PLAYER” należy wykonywać za pośrednictwem
konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
■ Nie wolno zmieniać profilu użytkownika systemu Windows podczas
korzystania z programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ W przypadku niektórych dysków DVD-Video zmiana ścieżki audio przy
użyciu panelu sterowania powoduje również zmianę wersji językowej
napisów dialogowych.
■ Jeżeli widoczne jest migotanie ekranu podczas odtwarzania dysku DVD
z włączonymi napisami dialogowymi w programie Media Player, należy
użyć programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER” lub „Media Center” do
odtwarzania dysku DVD.
Urządzenia wyświetlające i audio
■ Program „TOSHIBA VIDEO PLAYER” można uruchomić tylko po
wybraniu wartości „True Color (32 bity)” dla ustawienia „Kolory”. Kliknij
Start -> Panel sterowania -> Wygląd i personalizacja -> Ekran ->
Dostosuj rozdzielczość, kliknij przycisk „Ustawienia zaawansowane”,
wybierz kartę „Monitor”, ustaw wartość „True color (32 bity)” opcji
„Kolory”.
■ Jeżeli obraz z dysku DVD-Video nie jest wyświetlany na monitorze
zewnętrznym lub ekranie odbiornika TV, należy zatrzymać odtwarzanie
w programie „TOSHIBA DVD PLAYER” i zmienić rozdzielczość ekranu.
Aby zmienić rozdzielczość ekranu, kliknij Start -> Panel sterowania ->
Wygląd i personalizacja -> Ekran -> Dopasuj rozdzielczość.
Nie można jednak wyświetlać wideo na niektórych monitorach
zewnętrznych i ekranach odbiorników TV na skutek problemów
związanych z sygnałem wyjściowym lub odtwarzaniem.
■ Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku DVD-Video przy użyciu
zewnętrznego monitora lub odbiornika TV należy zmienić ustawienie
urządzenia wyświetlającego. Nie można wyświetlać zawartości dysku
DVD-Video równocześnie (w trybie klonowania obrazu) na
wyświetlaczu komputera i monitorze zewnętrznym.
■ Nie wolno zmieniać rozdzielczości ekranu podczas korzystania z
programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Nie wolno zmieniać urządzenia wyświetlającego podczas korzystania z
programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
Podręcznik użytkownika
4-32
Seria Satellite P750/P755
Funkcja odtwarzania 3D
Funkcja odtwarzania 3D jest dostępna tylko w przypadku modeli 3D Vision.
W programie TOSHIBA VIDEO PLAYER uwzględniono funkcję
odtwarzania zawartości 3D i domowych klipów wideo 2D (film DVD lub plik
wideo) w formacie 3D przy użyciu konwersji 2D-3D w czasie rzeczywistym.
■ Efekt 3D można uzyskać tylko na wyświetlaczu LCD komputera (tylko
model 3D Vision) lub zewnętrznych monitorach 3D podłączonych do
wyjścia HDMI.
■ Podczas konwersji 2D-3D oryginalny algorytm firmy TOSHIBA jest
używany do stosowania efektu 3D w odniesieniu do klipów wideo 2D.
Ta funkcja nie zapewnia jednak jakości obrazu, takiej jak w przypadku
oryginalnego wideo w formacie 3D i nie tworzy nowego filmu w formacie
3D, a jej zadaniem jest tylko odtwarzanie filmów wideo 2D w trybie
symulacji obrazu 3D.
■ Funkcja konwersji 2D-3D umożliwia wyświetlanie domowych klipów
wideo 2D oraz innych samodzielnie utworzonej zawartości 2D w trybie
3D zgodnie z preferencjami użytkownika.
■ Program „TOSHIBA VIDEO PLAYER” jest domyślnie skonfigurowany
do odtwarzania w formacie 2D. Naciśnięcie przycisku konwersji 2D-3D
powoduje przełączenie do trybu symulacji obrazu 3D. Program
„TOSHIBA VIDEO PLAYER” nie włącza automatycznie funkcji
konwersji 2D-3D. Należy uwzględnić zamieszczone w tej sekcji
ostrzeżenia dotyczące potencjalnego naruszenia praw autorskich i
potwierdzenia niezbędnej autoryzacji.
■ Program „TOSHIBA VIDEO PLAYER” służy do odtwarzania dysków
DVD-Video i DVD-VR oraz plików wideo i wyświetlania domowych
klipów wideo 2D w trybie symulacji obrazu 3D. W przypadku symulacji
obrazu 3D podczas odtwarzania zawartości wideo chronionej przez
prawa autorskie, która nie została utworzona przez użytkownika,
wymagane może być zezwolenie stron trzecich. Przestrzeganie praw
chroniących własność intelektualną jest jednym z priorytetów firmy
TOSHIBA. Firma TOSHIBA przypomina więc, że odtwarzacz nie
powinien być używany w sposób naruszający prawa tego typu.
Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że nie narusza
obowiązujących przepisów chroniących własność intelektualną,
korzystając z odtwarzacza, a w szczególności funkcji konwersji 2D-3D
programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Niektóre funkcje są niedostępne podczas odtwarzania 3D. W takim
wypadku przyciski przypisane do tych funkcji są nieaktywne.
■ Opóźnienie może występować, jeżeli dowolna z następujących operacji
jest wykonywana wówczas, gdy okno wideo jest wyświetlane w trybie
pełnoekranowym.
■ Wyświetlanie okien takich jak menu podręczne (kliknięcie prawym
przyciskiem myszy komputerowej), okno ustawień, wyszukiwanie
tytułu/rozdziału, wybieranie pliku lub komunikat o błędzie.
■ Obsługa w systemie Windows
■ Obsługa w innych aplikacjach
Podręcznik użytkownika
4-33
Seria Satellite P750/P755
■ Należy korzystać z zasilacza, jeżeli funkcja odtwarzania 3D jest
włączona.
■ Odtwarzanie 3D jest dostępne tyko w trybie pełnoekranowym.
Po włączeniu funkcji odtwarzania 3D okno wideo jest automatycznie
przełączane do trybu pełnoekranowego.
■ Aby korzystać z funkcji odtwarzania 3D na ekranie zewnętrznego
monitora/odbiornika TV, należy podłączyć odpowiedni monitor/
odbiornik TV z wejściem HDMI zgodnym ze standardem HDCP.
■ Efekt 3D jest zależny od warunków.
■ Oglądanie obrazu 3D może być związane z dyskomfortem. W takim
wypadku należy zrezygnować z oglądania obrazu i skonsultować się z
lekarzem.
■ Przed zezwoleniem dzieciom na oglądanie obrazu 3D należy ustalić,
czy jest to szkodliwe lub konieczne jest wprowadzenie ograniczeń
czasowych.
■ Zależnie od warunków oświetlenia w pomieszczeniu może występować
migotanie obrazu podczas korzystania z okularów 3D.
■ Nie można równocześnie korzystać z funkcji konwersji i odtwarzania
3D. Przełączenie do odtwarzania 3D podczas konwersji powoduje
automatyczne wyłącznie funkcji konwersji.
■ Zależnie od zawartości wideo czasami nie można korzystać z funkcji
odtwarzania 3D.
■ Tylko formaty wideo 3D z przyległymi polami i przeplotem można
odtwarzać w trybie 3D.
Uruchamianie programu TOSHIBA VIDEO PLAYER
Program „TOSHIBA VIDEO PLAYER” można uruchomić zgodnie z
następującą procedurą.
1. Włóż dysk DVD-Video do stacji dysków optycznych po uruchomieniu
systemu Windows® 7.
Po umieszczeniu dysku DVD-Video w stacji BD (modele wyposażone w
stację BD-Writer lub BD-Combo) program TOSHIBA VIDEO PLAYER
jest uruchamiany automatycznie.
Po umieszczeniu dysku DVD-Video w stacji DVD może pojawić się
ekran wyboru aplikacji. Należy wybrać opcję Play DVD movie
(Odtwarzaj film DVD przy użyciu programu TOSHIBA VIDEO PLAYER),
aby uruchomić program TOSHIBA VIDEO PLAYER.
2. Wybierz Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA VIDEO PLAYER,
aby uruchomić program „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
Podręcznik użytkownika
4-34
Seria Satellite P750/P755
Obsługa programu TOSHIBA VIDEO PLAYER
Uwagi dotyczące korzystania z programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Wygląd ekranu i dostępne funkcje są zależne od dysków DVD-Video i
scen.
■ Jeżeli menu zostanie otwarte w obszarze wyświetlania przy użyciu
menu głównego lub przycisków okna sterowania, nie zawsze można
wybierać elementy menu przy użyciu płytki dotykowej lub myszy
komputerowej.
Otwórz Pomoc programu TOSHIBA VIDEO PLAYER
Funkcje i obsługę programu TOSHIBA VIDEO PLAYER szczegółowo
omówiono w Pomocy programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
Pomoc programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER” można uruchomić zgodnie z
następującą procedurą.
Kliknij przycisk „Help” (Pomoc,
) w obszarze wyświetlania.
Korzystanie z programu WinDVD BD for TOSHIBA
Następujące ograniczenia obowiązują podczas korzystania z programu
WinDVD BD for TOSHIBA:
Uwagi dotyczące korzystania z dysków
■ Program „WinDVD BD for TOSHIBA” służy wyłącznie od odtwarzania
dysków Blu-ray. Odtwarzanie dysków DVD nie jest obsługiwane.
Dyski DVD należy odtwarzać przy użyciu programu „TOSHIBA VIDEO
PLAYER”.
■ Odtwarzanie z dużą szybkością przesyłania bitów może być przyczyną
pomijania ramek lub audio albo ograniczenia wydajności komputera.
■ Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje przed rozpoczęciem odtwarzania
dysku Blu-ray. Nie wolno otwierać innych aplikacji lub wykonywać
innych operacji podczas odtwarzania dysków Blu-ray.
■ Nie wolno przełączać do stanu wstrzymania lub hibernacji po
uruchomieniu programu WinDVD BD. Należy zamknąć program
WinDVD BD przed przełączeniem do stanu wstrzymania lub hibernacji.
■ Dyski Blu-ray są odtwarzane przy użyciu programów wbudowanych w
zawartość, dlatego metody i ekrany operacyjne, efekty dźwiękowe,
ikony oraz inne funkcje mogą być zależne od dysku. Aby uzyskać
więcej informacji dotyczących tych elementów, skorzystaj z instrukcji
uwzględnionych w zawartości lub skontaktuj się bezpośrednio z
producentem zawartości.
■ Należy koniecznie podłączyć zasilacz komputera podczas odtwarzania
dysku Blu-ray.
Podręcznik użytkownika
4-35
Seria Satellite P750/P755
■ Program „WinDVD BD” jest zgodny z technologią zabezpieczenia przed
kopiowaniem AACS (Advanced Accesss Control System). Odnowienie
klucza AACS zintegrowanego z tym urządzeniem jest wymagane do
korzystania z dysków Blu-ray. Połączenie z Internetem jest wymagane
w przypadku odnowienia. Odnowienie klucza AACS jest bezpłatne
przez 5 lat po zakupie tego produktu, jednak odnowienie po tym okresie
jest zależne od warunków określonych przez dostawcę
oprogramowania (firmę Corel Corporation).
■ Nie należy odtwarzać dysków Blu-ray podczas nagrywania programów
telewizyjnych przy użyciu programów „Windows Media Center”,
„Moje TV” itp. Może to być przyczyną występowania błędów podczas
odtwarzania dysków Blu-ray lub nagrywania programów telewizyjnych.
Ponadto, jeżeli zaplanowane nagrywanie rozpoczyna się podczas
odtwarzania dysku wideo Blu-ray, mogą występować błędy związane z
odtwarzaniem dysku Blu-ray lub nagrywaniem programu telewizyjnego.
Dyski Blu-ray należy odtwarzać w terminie, w którym nie zaplanowano
nagrywania.
■ Podczas odtwarzania dysku BD-J nie działają skróty klawiaturowe.
■ Funkcja wznawiania odtwarzania w programie WinDVD BD jest
niedostępna w przypadku niektórych dysków.
■ Funkcja interakcyjnego odtwarzania dysków Blu-ray może nie działać
zależnie od zawartości lub warunków sieciowych.
■ Kody regionów dla stacji i nośników BD są przypisywane zgodnie ze
specyfikacjami trzech regionów marketingowych. Kody regionów
można konfigurować w programie WinDVD BD (karta [Region] w oknie
dialogowym konfiguracji [Setup]). Przy zakupie dysku BD Video należy
sprawdzić, czy jest on zgodny ze stacją zainstalowaną w komputerze.
W przeciwnym wypadku nie będzie on poprawnie odtwarzany.
■ Aby odtwarzać wideo na ekranie monitora zewnętrznego lub odbiornika
TV przy użyciu programu WinDVD BD, należy podłączyć urządzenia
wyjściowe tego typu wyposażone w port HDMI (RGB lub HDCP).
■ Film na dysku Blu-ray można odtwarzać tylko na wyświetlaczu LCD
komputera lub ekranach zewnętrznych urządzeń podłączonych do
wyjścia RGB lub HDMI. W trybie klonowania (DualView) program
WinDVD wyświetla obraz na ekranie podstawowym i czarny ekran na
pozostałych urządzeniach.
■ Ten produkt nie odtwarza dysków HD DVD. Dyski Blu-ray z
zawartością o wysokiej rozdzielczości są wymagane do odtwarzania w
trybie HD.
Uruchamianie programu WinDVD BD
Procedura uruchamiania programu WinDVD BD jest następująca.
■ Po umieszczeniu dysku Blu-ray w stacji BD program WinDVD BD jest
uruchamiany automatycznie
■ Wybierz Start -> Wszystkie programy -> Corel -> Corel WinDVD BD,
aby uruchomić program WinDVD BD.
Podręcznik użytkownika
4-36
Seria Satellite P750/P755
Obsługa programu WinDVD BD
Uwagi dotyczące korzystania z programu WinDVD BD.
1. Wygląd ekranu i dostępne funkcje są zależne od dysków BD-Video i
scen.
2. Jeżeli menu zostanie otwarte w obszarze wyświetlania przy użyciu
menu głównego lub przycisków okna sterowania, nie zawsze można
wybierać elementy menu przy użyciu płytki dotykowej lub myszy
komputerowej.
Otwieranie Pomocy programu WinDVD BD
Funkcje i procedury związane z programem WinDVD BD omówiono
również szczegółowo w „Pomocy programu WinDVD Help”. Procedura
otwierania „Pomocy programu WinDVD” jest następująca.
■ Kliknij przycisk „Corel Guide” (
) w obszarze wyświetlania i wybierz
przycisk „Launch Help” (Uruchom Pomoc).
Funkcja odtwarzania 3D
Program WinDVD BD for TOSHIBA obsługuje odtwarzanie dysków Blu-ray
3D. Przed odtwarzaniem dysków Blu-ray 3D należy skonfigurować
odtwarzanie 3D.
1. Kliknij przycisk Tools (Narzędzia).
2. Wybierz opcję 3D Playback (Odtwarzanie 3D).
3. Zaznacz pole wyboru Prefer to play in 3D mode (Preferowany tryb
odtwarzania 3D), aby włączyć obsługę odtwarzania 3D.
4. Podaj informacje dotyczące urządzenia.
Monitor Type (Typ monitora):
Wybierz odpowiedni typ monitora z menu rozwijanego.
Wybierz opcję „Computer monitor with NVIDIA 3D Vision” (Monitor
komputerowy z funkcją NVIDIA 3D Vision) w przypadku wyświetlania
obrazu na wyświetlaczu LCD komputera (tylko model 3D Vision).
Aby wyświetlać obraz na ekranie zewnętrznego monitora/odbiornika
3D TV z wejściem HDMI, wybierz opcję „HDMI 1.4 Video Output”
(Wyjście wideo HDMI 1.4).
Wymiary ekranu:
Wprowadź wymiary (w calach) ekranu monitora.
Uwagi dotyczące odtwarzania filmów Blu-ray 3D
■ W przypadku modeli z kartą graficzną NVIDIA odtwarzanie Blu-ray 3D
jest dostępne tylko w trybie pełnoekranowym. Podczas odtwarzania
filmów Blu-ray 3D program WinDVD jest automatycznie przełączany do
trybu pełnoekranowego. Po przełączeniu programu WinDVD do trybu
okna lub zminimalizowaniu go odtwarzanie zostanie zatrzymane.
Wyświetlenie komunikatu podręcznego powoduje przełączenie
programu WinDVD do trybu okna.
Podręcznik użytkownika
4-37
Seria Satellite P750/P755
■ Program WinDVD używa wszystkich dostępnych zasobów karty
graficznej do wyświetlania wideo 3D. W przypadku modeli
wyposażonych w kartę graficzną NVIDIA operacje, takie jak instalacja,
Pomoc online, niektóre przyciski funkcyjne i funkcje zdalnego
sterowania, są tymczasowo wyłączone.
■ W programie WinDVD BD for TOSHIBA nie uwzględniono funkcji
konwersji 2D-3D.
Filmy DVD lub pliki wideo 3D należy odtwarzać w trybie 3D przy użyciu
programu „TOSHIBA VIDEO PLAYER”.
■ Efekt 3D jest zależny od warunków.
■ Zależnie od warunków oświetlenia w pomieszczeniu może występować
migotanie obrazu podczas korzystania z okularów 3D.
■ Oglądanie obrazu 3D może być związane z dyskomfortem. W takim
wypadku należy zrezygnować z oglądania obrazu i skonsultować się z
lekarzem.
■ Przed zezwoleniem dzieciom na oglądanie obrazu 3D należy ustalić,
czy jest to szkodliwe lub konieczne jest wprowadzenie ograniczeń
czasowych.
■ Efekt 3D można uzyskać na wyświetlaczu LCD komputera lub ekranie
zewnętrznego monitora/odbiornika 3D TV z wejściem HDMI 1.4.
Aby wyświetlać film Blu-ray 3D na ekranie zewnętrznego monitora/
odbiornika 3D TV, należy wybrać tryb wyświetlania HDMI (tylko
projektor).
Należy korzystać z okularów 3D dołączonych do zewnętrznego
monitora/odbiornika 3D TV.
■ W przypadku wyświetlania filmu Blu-ray 3D na ekranie zewnętrznego
monitora, który nie obsługuje funkcji 3D, należy wyczyścić pole wyboru
„Prefer to play in 3D mode” (Preferowany tryb odtwarzania 3D) w oknie
3D Preferences (Preferencje 3D) programu WinDVD BD for TOSHIBA.
Tuner TV
Korzystając z funkcji Telewizja programu Windows Media Center, można
oglądać lub nagrywać programy TV.
Wymiary i kształt złącza tunera TV są zależne od regionu.
Niektóre modele są wyposażone w tuner TV.
Gdy używany jest system Media Center, należy upewnić się, że komputer
jest zasilany przy użyciu sieci elektrycznej. Jeżeli używane jest zasilanie
bateryjne, mogą wystąpić błędy podczas nagrywania, zanikanie dźwięku
lub pomijanie klatek wideo na skutek ingerencji funkcji oszczędzania
energii lub rozładowania baterii.
Podręcznik użytkownika
4-38
Seria Satellite P750/P755
■ Niektóre modele komputerów są wyposażone w tuner przystosowany
do odbierania emisji cyfrowych. Tunery tego typu mogą odbierać
emisje cyfrowe DVB-T. Nie można odbierać emisji cyfrowych w
regionach, w których sygnał DVB-T nie jest dostępny.
■ Równoczesny odbiór i nagrywanie nie jest możliwe, jeżeli zewnętrzne
urządzenie wideo jest podłączone i skonfigurowane są powyższe
ustawienia.
■ Równoczesny odbiór i nagrywanie nie jest możliwe, jeżeli
dekoder jest podłączony i skonfigurowane są powyższe ustawienia.
■ Zgodnie z przepisami rządowymi zabronione jest wwożenie do Korei
tunerów TV zgodnych ze standardami PAL/SECAM.
Korzystanie z tunera TV
Antena
■ Jakość dźwięku i obrazu w znacznej mierze zależy od warunków
propagacji fal radiowych.
■ Jeżeli w miejscu użytkowania komputera odbiór pasma częstotliwości
radiowych jest słaby, skontaktuj się ze sprzedawcą lub zaopatrz się w
jeden z ogólnodostępnych wzmacniaczy antenowych. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika wzmacniacza.
Podłączanie przewodu
W tej sekcji opisano sposób podłączania kabla koncentrycznego do
komputera.
Podłączanie kabla koncentrycznego
Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie należy dotykać
przewodu antenowego. Może to być przyczyną porażenia prądem
elektrycznym.
Jeżeli konieczne jest korzystanie z komputera podczas burzy z
wyładowaniami atmosferycznymi i podłączanie tunera TV do zewnętrznej
anteny, wówczas komputer powinien pracować w trybie zasilania z sieci.
Zasilacz oferuje pewien (ograniczony) stopień ochrony przed porażeniem
wywołanym przez wyładowanie atmosferyczne. Dla pełnej ochrony nie
należy korzystać z komputera podczas burzy.
1. Zapisz dane, zamknij system Windows i wyłącz komputer.
Podręcznik użytkownika
4-39
Seria Satellite P750/P755
2. Podłącz kabel koncentryczny do złącza tunera TV komputera.
1
2
1. Złącze tunera TV
2. Kabel koncentryczny
Rysunek 4-8 Podłączanie kabla koncentrycznego
W przypadku korzystania z dekodera do odbioru telewizji kablowej lub
satelitarnej należy podłączyć go za pomocą kabla koncentrycznego.
System dźwiękowy
W tej sekcji opisano niektóre funkcje sterowania audio.
Regulacja poziomu głośności
Ogólny poziom głośności można kontrolować przy użyciu programu Mikser
głośności systemu Windows.
Aby uruchomić program Mikser głośności, wykonaj następujące kroki.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośność na pasku zadań.
2. Wybierz polecenie Otwórz mikser głośności z menu.
Kliknij przycisk Urządzenie, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń do
odtwarzania dźwięku. Wybierz opcję Głośniki, aby używać wbudowanych
głośników do odtwarzania dźwięku. Wyreguluj natężenie dźwięku głośnika
przesuwając suwak w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność. Kliknij przycisk Wycisz (), aby wyciszyć dźwięk.
Dostępny może być inny element regulacyjny w sekcji Aplikacje w
programie Mikser głośności. To jest funkcja sterowania
dla aktualnie uruchomionej aplikacji. Element regulacyjny Dźwięki
systemu jest zawsze wyświetlany, ponieważ kontroluje poziom głośności
dźwięku systemu.
Podręcznik użytkownika
4-40
Seria Satellite P750/P755
Zmiana dźwięków systemu
Dźwięki systemu są przypisywane w celu informowania o wystąpieniu
określonych zdarzeń.
W tej sekcji wyjaśniono, jak można wybrać istniejący schemat lub zapisać
schemat zmodyfikowany przez użytkownika.
Aby wyświetlić okno konfiguracji dźwięków systemu, wykonaj następujące
kroki.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośność na pasku zadań.
2. Wybierz polecenie Dźwięki z menu.
Program Realtek HD Audio Manager
Konfigurację audio można potwierdzić lub zmienić przy użyciu programu
Menedżer Realtek HD Audio. Aby uruchomić program Menedżer Realtek
HD Audio, kliknij Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk ->
Menedżer Realtek HD Audio.
Po uruchomieniu programu Menedżer Realtek Audio po raz pierwszy
widoczne są następujące karty urządzeń. Głośniki to domyślne
urządzenie wyjściowe. Mikrofon to domyślne urządzenie wejściowe.
Aby zmienić urządzenie domyślne, kliknij przycisk Ustaw urządzenie
domyślne na wybranej karcie urządzenia.
■ Głośniki to domyślne urządzenie wyjściowe. Należy wybrać to
ustawienie, jeżeli używane są wbudowane głośniki lub mikrofon.
■ Ustawienie Digital Output (Wyjście cyfrowe) należy wybrać wówczas,
gdy kabel optyczny jest podłączony do złącza słuchawek, S/PDIF i Line
out w celu odtwarzania dźwięku w formacie cyfrowym przy użyciu
cyfrowego wyposażenia audio. Opcji Digital Output (Wyjście cyfrowe)
można używać tylko po podłączeniu optycznego kabla audio.
■ Mikrofon to domyślne urządzenie wejściowe. Powinno być zaznaczone
podczas korzystania z mikrofonu wbudowanego lub zewnętrznego
podłączonego do złącza mikrofonu i Line in w celu nagrywania dźwięku.
Jeżeli mikrofon zewnętrzny lub kabel audio jest podłączony do złącza
mikrofonu i Line In, zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień
połączeń programu Menedżer Realtek HD Audio umożliwiające wybór
wejścia „Line In” lub „Mic In”.
Informacje
Kliknij przycisk Informacje (
), aby wyświetlić informacje dotyczące
sprzętu, oprogramowania i języka.
Podręcznik użytkownika
4-41
Seria Satellite P750/P755
Zarządzanie energią
Kontroler audio komputera można wyłączyć, jeżeli sprzęt audio nie jest
używany. Aby dostosować konfigurację zarządzania energią dla sprzętu
audio, kliknij przycisk baterii
.
■ Jeżeli funkcja zarządzania energią dla sprzętu audio jest włączona,
okrągły przycisk u góry po lewej stronie w oknie Power Management
(Zarządzanie energią) jest niebieski i wypukły.
■ Jeżeli funkcja zarządzania energią dla sprzętu audio jest wyłączona,
ten przycisk jest czarny i wklęsły.
Konfiguracja głośników
Kliknij przycisk odtwarzania
, aby potwierdzić, że kierunek dźwięku
odtwarzanego przez wbudowane głośniki lub słuchawki jest prawidłowy.
Efekty dźwiękowe
W tej sekcji wyjaśniono, jak należy wybrać różne efekty dźwiękowe.
■ Środowisko – symulacja pogłosu dźwięku najczęściej występującego
w typowym otoczeniu. Można wybrać jedno z dostępnych ustawień
wstępnych z menu.
■ Equalizer – podwyższenie lub obniżenie częstotliwości dźwięku w celu
symulowania popularnych gatunków muzyki. Można wybrać jedno z
dostępnych ustawień wstępnych z menu.
■ Karaoke – eliminacja określonych częstotliwości dźwięku w celu
usunięcia partii wokalnych. Kliknięcie ikony Karaoke powoduje
zmniejszenie głośności partii wokalnych w nagraniu muzycznym.
Korzystając z przycisków ze strzałkami, można dostosować tonację
nagrania muzycznego.
Efekty mikrofonu
Opcja Efekty dla mikrofonu jest dostępna tylko w oknie Mikrofon.
■ Funkcja Eliminacja szumów redukuje zakłócenia wynikającej z szumu
w otoczeniu.
■ Funkcja Eliminacja echa redukuje echo związane ze sprzężeniem
akustycznym.
Format domyślny
Można zmienić częstotliwość próbkowania i liczbę bitów dla dźwięku.
Podręcznik użytkownika
4-42
Seria Satellite P750/P755
Dolby Advanced Audio
Technologia Dolby Advanced Audio zapewnia wysoką jakość dźwięku
odtwarzanego przy użyciu dowolnej pary głośników lub słuchawek.
Dodanie nowego poziomu realizmu do filmów, muzyki i gier gwarantuje
jakość audio zgodną z oczekiwaniami użytkowników komputerów.
Technologia Dolby Advanced Audio oferuje następujące funkcje:
■ Odtwarzanie wysokich częstotliwości (High-Frequency Enhancer):
Anlizuje i przywraca wysokie częstotliwości utracone podczas
kodowania. Umożliwia zwiększenie głośności audio podczas
odtwarzania przy użyciu dowolnego głośnika.
■ Optymalizacja audio (Audio Optimization): Koryguje typowe problemy
audio wynikające z ograniczeń komputera przenośnego w celu
uzyskania lepszej jakości dźwięku.
■ Naturalne niskie częstotliwości (Natural Bass): Rozszerzenie zakresu
odtwarzania niskich częstotliwości przy użyciu dowolnych głośników
(maks. o oktawę).
■ Słuchawki Dolby (Dolby Headphone): Odtwarzanie dźwięku
przestrzennego przy użyciu dowolnych słuchawek.
Aby uzyskać dostęp do funkcji Dolby Advanced Audio, wykonaj
następujące kroki:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komputerowej ikonę głośnika na
pasku zadań i wybierz polecenie Playback Devices (Urządzenia
odtwarzające) z menu podręcznego.
2. Zaznacz pozycję Głośniki i kliknij przycisk Właściwości.
3. Kliknij kartę Dolby.
Korzystanie z mikrofonu
Korzystając z mikrofonu wbudowanego lub zewnętrznego podłączonego
do złącza w komputerze, można rejestrować dźwięk monofoniczny w
aplikacjach. Można go również używać do wydawania poleceń głosowych
w aplikacjach, które obsługują takie funkcje (wbudowany mikrofon jest
instalowany tylko w niektórych modelach).
Wbudowany mikrofon i głośniki mogą powodować sprzężenie akustyczne
w niektórych sytuacjach. Sprzężenie następuje kiedy dźwięk z głośnika
trafia do mikrofonu, ulega wzmocnieniu w głośniku i ponownie trafia do
mikrofonu.
Sprzężenie powtarza się i powoduje powstanie wysokiego dźwięku. Jest to
znane zjawisko występujące we wszystkich systemach dźwiękowych kiedy
dźwięk z mikrofonu dostaje się do głośnika, którego siła głosu jest zbyt
wysoka lub głośnik znajduje się zbyt blisko mikrofonu. Możesz kontrolować
to zjawisko przy pomocy regulacji głośności lub przy pomocy funkcji
wyciszenia w panelu głównym głośności. Skorzystaj z dokumentacji
systemu Windows, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
głównego panelu regulacji głośności.
Podręcznik użytkownika
4-43
Seria Satellite P750/P755
Łączność bezprzewodowa
Funkcja komunikacji bezprzewodowej komputera obsługuje niektóre
urządzenia bezprzewodowe.
Niektóre modele obsługują zarówno bezprzewodową sieć LAN, jak i
Bluetooth.
■ Funkcji bezprzewodowej sieci LAN (WiFi) lub Bluetooth nie należy
używać w pobliżu kuchenek mikrofalowych lub w miejscach, w których
występują zakłócenia radiowe lub pola magnetyczne. Interferencje
generowane przez kuchenkę mikrofalową lub inne źródła mogą
zakłócać działanie funkcji WiFi lub Bluetooth.
■ Jeżeli komputer znajduje się w pobliżu osoby ze wszczepionym
kardiostymulatorem lub innym urządzeniem medycznym, należy
wyłączyć wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej.
Fale radiowe mogą zakłócić działanie kardiostymulatora lub innego
urządzenia medycznego, powodując poważne zagrożenie dla zdrowia i
życia. Korzystając z funkcji komunikacji bezprzewodowej, należy
przestrzegać zaleceń dotyczących danego urządzenia medycznego.
■ Należy wyłączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej, jeżeli komputer
znajduje się w pobliżu automatycznych urządzeń sterujących takich jak
mechanizmy zamykające drzwi lub czujniki przeciwpożarowe.
Fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego
wyposażenia, a w następstwie poważne zranienie.
■ Nie zawsze możliwe jest utworzenie połączenia sieciowego w trybie ad
hoc z określoną nazwą sieci.
W takim wypadku konieczne jest skonfigurowanie nowej sieci (*) dla
wszystkich komputerów połączonych z tą samą siecią w celu
ponownego uaktywnienia połączeń sieciowych.
* Należy upewnić się, że używana jest nowa nazwa sieciowa.
Bezprzewodowa sieć LAN
Bezprzewodowa sieć LAN jest zgodna z innymi systemami sieci LAN
opartymi na technologii radiowej DSSS/OFDM (Direct Sequence Spread
Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing), które są zgodne ze
standardem bezprzewodowej sieci LAN IEEE802.11.
■ Wybór kanałów częstotliwości 5GHz dla standardu IEEE 802.11a i/lub
IEEE 802.11n
■ Wybór kanałów częstotliwości 2,4GHz dla standardu 802.11b/g i/lub
IEEE 802.11n
■ Przełączanie między wieloma kanałami
■ Zarządzanie zasilaniem karty
■ Szyfrowanie danych WEP (Wired Equivalent Privacy) oparte na
128-bitowym algorytmie szyfrowania.
■ Wi-Fi Protected Access™ (WPA™)
Podręcznik użytkownika
4-44
Seria Satellite P750/P755
Prędkość transmisji oraz odległości pomiędzy punktami w
bezprzewodowej sieci LAN mogą się zmieniać i zależą od warunków
elektromagnetycznych otoczenia, przeszkód, architektury i konfiguracji
punktu dostępowego, parametrów komputera klienta oraz konfiguracji
sprzętu i oprogramowania. Podana prędkość transmisji jest teoretyczną
maksymalną prędkością dla odpowiedniego standardu. Rzeczywista
prędkość transmisji będzie niższa niż teoretyczna wartość maksymalna.
Ustawienie
1. Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona.
2. Kliknij Start -> Panel sterowania -> Sieć i Internet -> Centrum sieci i
udostępniania.
3. Kliknij łącze Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora.
Konieczne jest określenie nazwy sieci bezprzewodowej i ustawień
zabezpieczeń. Należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej z
routerem lub skontaktować się z administratorem sieci
bezprzewodowej, aby wybrać optymalne ustawienia.
Zabezpieczenia
■ Firma TOSHIBA zaleca włączanie funkcji szyfrowania. W przeciwnym
przypadku komputer jest narażony na dostęp osób nieupoważnionych,
korzystających z połączenia bezprzewodowego. W takim przypadku
dana osoba może uzyskać nielegalny dostęp do systemu i
przechwycić, usunąć lub zniszczyć dane.
■ TOSHIBA nie odpowiada za utratę danych spowodowaną
przechwytywaniem lub nieupoważnionym dostępem do sieci
bezprzewodowej LAN ani za szkody stąd wynikłe.
Technika bezprzewodowa Bluetooth
Technologia bezprzewodowa Bluetooth eliminuje konieczność korzystania
z przewodów między komputerem i urządzeniami elektronicznymi takimi
jak drukarki i telefony komórkowe.
Nie można używać jednocześnie wbudowanych funkcji Bluetooth
komputera i zewnętrznego adaptera Bluetooth. Technologia
bezprzewodowa Bluetooth oferuje następujące funkcje:
Dostępność na skalę globalną
Nadajnik i odbiornik radiowy standardu Bluetooth działają w paśmie
2,4GHz, które nie wymaga licencji i jest zgodne z systemami radiowymi w
większości państw.
Połączenia radiowe
Można w łatwy sposób ustanowić połączenia między dwoma lub większą
liczbą urządzeń, które są zachowywane nawet wówczas, gdy między
urządzeniami znajdują się przeszkody utrudniające łączność.
Podręcznik użytkownika
4-45
Seria Satellite P750/P755
Zabezpieczenia
Zastosowano dwa zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń,
aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa:
■ Uwierzytelnienie uniemożliwia dostęp do krytycznych danych i
uniemożliwia sfałszowanie źródła wiadomości.
■ Szyfrowanie zapobiega podsłuchowi i zapewnia prywatność
połączenia.
Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA
To oprogramowanie jest przeznaczone dla następujących systemów
operacyjnych:
■ Windows 7
W dalszej części rozdziału zamieszczono informacje dotyczące korzystania
z tego oprogramowania w tych systemach operacyjnych, a dodatkowe
szczegółowe informacje są dostępne w plikach Pomocy online
dostarczonych z tym oprogramowaniem.
Ten program Bluetooth Stack jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth w
wersji 1.1/1.2/2.0+EDR/2.1+EDR/3.0/3.0+HS. Firma TOSHIBA nie może
jednak potwierdzić zgodności komputerów osobistych i/lub urządzeń
elektronicznych korzystających z technologii Bluetooth, innych niż
przenośne komputery osobiste firmy TOSHIBA.
Uwagi do edycji oprogramowania Bluetooth Stack firmy
TOSHIBA dla systemu Windows
1. Oprogramowanie obsługujące faks:
Niektóre programy obsługujące faks nie mogą korzystać z tej wersji
programu Bluetooth Stack.
2. Środowisko wielu użytkowników:
W systemie Windows 7 technologia Bluetooth nie jest obsługiwana w
środowisku wielu użytkowników. Oznacza to, że z funkcji Bluetooth
może korzystać tylko jeden z użytkowników zalogowanych do danego
komputera.
Pomoc dla produktu:
Najnowsze informacje dotyczące obsługi systemów operacyjnych, wersji
językowych lub dostępnych uaktualnień są dostępne w witrynie firmy
Toshiba w sieci Web
http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm (Europa) lub
www.pcsupport.toshiba.com (Stany Zjednoczone).
Podręcznik użytkownika
4-46
Seria Satellite P750/P755
Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej określa stan funkcji
bezprzewodowej sieci lokalnej komputera.
Stan wskaźnika
Znaczenie
Wskaźnik wyłączony
Funkcja komunikacji bezprzewodowej jest
wyłączona (komunikacja bezprzewodowa jest
niedostępna).
Wskaźnik włączony
Funkcja komunikacji bezprzewodowej jest
włączona. Z wyjątkiem urządzenia
zatrzymanego przy użyciu oprogramowania
wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej
mogą emitować promieniowanie radiowe.
Jeżeli do wyłączenia bezprzewodowej sieci LAN użyto paska zadań,
ponownie uruchom komputer lub wykonaj następujące kroki, aby ponownie
skorzystać z tej funkcji: Start -> Panel sterowania -> System i
zabezpieczenia -> System -> Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe i
kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie bezprzewodowe, a następnie
wybierz polecenie Włącz.
Sieć LAN
Karta sieci LAN w komputerze jest zgodna ze standardami Ethernet LAN
(10Mb/s, 10BASE-T), Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX) i Gigabit
Ethernet LAN (1000Mb/s, 1000BASE-T).
Poniższa sekcja zawiera opis podłączania i odłączania sieci lokalnej LAN.
Jeżeli włączona jest funkcja uruchamiania poprzez bezprzewodową sieć
LAN (Wake-up on LAN), nie należy instalować lub wyjmować modułu
pamięci.
■ Funkcja uruchamiania poprzez sieci LAN (Wake-up on LAN) pobiera
zasilanie nawet przy wyłączonym systemie. W celu skorzystania z tej
funkcji należy pozostawić włączony zasilacz.
■ Prędkość transmisji (10/100/1000 Mb/s) jest automatycznie
korygowana zależnie od warunków sieciowych (podłączone
urządzenie, przewód, zakłócenia itp.).
Podręcznik użytkownika
4-47
Seria Satellite P750/P755
sieć LANtypy przewodów
Przed podłączeniem komputera do sieci LAN należy go prawidłowo
skonfigurować. Logowanie do sieci LAN z zastosowaniem domyślnych
ustawień komputera może spowodować nieprawidłową pracę sieci.
W celu przeprowadzenia konfiguracji sieci należy skontaktować się z
administratorem sieci LAN.
Korzystając z sieci Gigabit Ethernet LAN (1000Mb/s, 1000BASE-T), należy
użyć przewodu kategorii CAT5e lub wyższej. Nie wolno używać przewodu
kategorii CAT3 lub CAT5.
W przypadku korzystania z sieci Fast Ethernet LAN (100Mb/s, 100BASE-TX)
należy użyć przewodu co najmniej kategorii CAT5. Nie można stosować
przewodu CAT3.
Korzystając z sieci Ethernet LAN (10Mb/s, 10BASE-T), można użyć
przewodu kategorii CAT3 lub wyższej.
Podłączanie przewodu sieci LAN
Aby odłączyć przewód sieci LAN, wykonaj następujące kroki:
■ Zanim podłączysz przewód LAN włącz zasilacz zmiennoprądowy.
Podczas korzystania z sieci LAN zasilacz musi być podłączony.
Rozłączenie zasilacza zmiennoprądowego podczas korzystania z sieci
LAN może spowodować zawieszenie systemu.
■ Do złącza sieci LAN nie wolno podłączać przewodów innych niż
przewody sieci LAN. W przeciwnym wypadku może wystąpić
nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.
■ Do przewodu sieci LAN podłączonego do złącza sieci LAN nie należy
podłączać żadnego urządzenia zasilającego, bowiem może to
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie.
1. Wyłącz zasilanie komputera i wszystkich urządzeń zewnętrznych
podłączonych do niego.
2. Włóż jeden koniec przewodu do gniazda sieci LAN. Delikatnie dociśnij
wtyczkę, aż do charakterystycznego kliknięcia.
1
2
1. Złącze sieci LAN
2. Przewód sieci LAN
Rysunek 4-9 Podłączanie przewodu sieci LAN
Podręcznik użytkownika
4-48
Seria Satellite P750/P755
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do złącza koncentratora sieci
LAN lub routera. Skontaktuj się z administratorem lokalnej sieci LAN
oraz dostawcą sprzętu lub oprogramowania przed użyciem lub
konfigurowaniem połączenia sieciowego.
Odłączanie przewodu sieci LAN
Aby odłączyć przewód sieci LAN, wykonaj następujące kroki:
1. Aby wyjąć złącze z gniazda sieci LAN, naciśnij dźwignię złącza.
2. W ten sam sposób odłącz przewód od koncentratora sieci LAN lub
routera. Skontaktuj się z administratorem lokalnej sieci LAN oraz
dostawcą sprzętu lub oprogramowania przed odłączeniem przewodu
od koncentratora.
Obchodzenie się z komputerem
W tej sekcji wyjaśniono sposób obchodzenia się z komputerem i
konserwacji komputera.
Czyszczenie komputera
Aby umożliwić wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie komputera, należy
chronić go przed pyłem, kurzem i płynami.
■ Uważaj, aby nie zalać komputera jakąkolwiek cieczą. Jeżeli do wnętrza
komputera przedostaną się płyny, natychmiast wyłącz zasilanie i
poczekaj na całkowite osuszenie komputera (w takich okolicznościach
komputer powinien być sprawdzony przez autoryzowanego dostawcę
usług serwisowych w celu oceny zakresu uszkodzeń).
■ Oczyść elementy komputera wykonane z tworzywa sztucznego przy
użyciu ściereczki zwilżonej niewielką ilością wody.
■ Aby oczyścić ekran wyświetlacza, zwilż czystą ściereczkę niewielką
ilością środka do czyszczenia powierzchni szklanych i delikatnie
przetrzyj ekran.
Nigdy nie spryskuj środkiem czyszczącym bezpośrednio powierzchni
komputera. Do czyszczenia komputera nigdy nie używaj silnych lub
kaustycznych środków chemicznych.
Przenoszenie komputera
Konstrukcja komputera zapewnia odpowiednią trwałość, jednak podczas
przenoszenia go należy przestrzegać pewnych zaleceń, które pomogą
uniknąć ewentualnych problemów.
■ Przed przeniesieniem komputera, zalecana jest zmiana ustawienia
ochrony dysku twardego. Zobacz sekcję „Korzystanie z funkcji ochrony
dysku twardego” w tym rozdziale, aby uzyskać więcej informacji.
■ Przed przeniesieniem komputera sprawdź, czy wszystkie dyski
zakończyły pracę (sprawdź wskaźniki na przednim panelu komputera).
■ Wyłącz komputer (zamknij system).
Podręcznik użytkownika
4-49
Seria Satellite P750/P755
■ Przed przeniesieniem komputera odłącz zasilacz i wszystkie
urządzenia zewnętrzne.
■ Zamknij panel wyświetlacza
■ Nie podnoś komputera, trzymając za panel wyświetlacza.
■ Przed przeniesieniem komputera wyłącz zasilanie, odłącz zasilacz i
poczekaj na ochłodzenie (ignorowanie tego zalecenia może być
przyczyną zranienia przez rozgrzane elementy komputera).
■ Zachowaj ostrożność, aby chronić komputer przed udarami
(ignorowanie tego zalecenia może być przyczyną uszkodzenia lub
awarii komputera albo utraty danych).
■ Nie przenoś komputera z zainstalowanymi kartami, ponieważ może to
być przyczyną uszkodzenia komputera i/lub karty i nieprawidłowego
funkcjonowania produktów.
■ Zawsze używaj odpowiedniej torby do przenoszenia komputera.
■ Podczas przenoszenia trzymaj komputer zdecydowanie i unikaj
upuszczenia lub uderzenia.
■ Nie przenoś komputera, trzymając za wystające elementy obudowy.
Korzystanie z funkcji ochrony dysku twardego
Ten komputer jest wyposażony w funkcję ochrony dysku twardego przed
uszkodzeniem.
Dzięki czujnikowi przyspieszenia wbudowanemu w komputer funkcja
ochrony dysku twardego (TOSHIBA HDD Protection) wykrywa wibracje,
wstrząsy i inne podobne oznaki w komputerze i automatycznie przesuwa
głowicę odczytu dysku w pozycję bezpieczną, aby zmniejszyć ryzyko
uszkodzenia spowodowanego kontaktem dysku z głowicą.
■ Funkcja ochrony dysku twardego nie gwarantuje pełnego
zabezpieczenia dysku przed uszkodzeniem.
■ Nie można korzystać z ochrony dysku twardego (TOSHIBA HDD
Protection) w przypadku modeli wyposażonych w dysk SSD.
Po wykryciu wibracji na ekranie wyświetlany jest komunikat, a w obszarze
powiadomień na pasku zadań wyświetlana jest ikona trybu ochrony.
Ten komunikat jest wyświetlany do chwili, gdy zostanie naciśnięty przycisk
OK lub przez 30 sekund. Jeżeli wibracje zostaną wyeliminowane,
wyświetlana jest standardowa ikona.
Podręcznik użytkownika
4-50
Seria Satellite P750/P755
Ikona na pasku zadań
Stan
Ikona
Opis
Normalny
Ochrona dysku twardego jest włączona.
Ochrona
Ochrona dysku twardego jest włączona.
Głowica dysku twardego jest ustawiona w
bezpiecznym położeniu.
WYŁ.
Ochrona dysku twardego jest wyłączona.
Właściwości programu TOSHIBA HDD Protection
Ustawienia ochrony dysku twardego można zmienić w oknie TOSHIBA
HDD Protection Properties. Aby otworzyć to okno, kliknij Start ->
Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities -> HDD Protection
Settings. To okno można również wyświetlić przy użyciu ikony na pasku
zadań lub Panelu sterowania.
Ochrona dysku twardego
Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję ochrony dysku twardego
(TOSHIBA HDD Protection).
Poziom wykrywania
Ta funkcja może być skonfigurowana na czterech poziomach.
Można skonfigurować w kolejności rosnącej następujące poziomy czułości
funkcji wykrywania wibracji, udarów i podobnych oddziaływań
mechanicznych: OFF (WYŁ), 1, 2 i 3. Poziom 3 jest zalecany wówczas,
gdy konieczna jest lepsza ochrona komputera. Jeżeli komputer jest
używany jako urządzenie przenośne lub w innych niestabilnych
warunkach, wybranie poziomu 3 może być przyczyną częstego
uaktywniania funkcji ochrony dysku twardego (TOSHIBA HDD Protection),
która powoduje zmniejszenie prędkości zapisu i odczytu dysku twardego.
Należy ustawić niższy poziom wykrywania, jeżeli największe znaczenie ma
duża prędkość odczytu i zapisu na dysku twardym.
Inne poziomy można wybrać zależnie od tego, czy komputer jest używany
jako urządzenie podręczne lub przenośne, w stabilnym środowisku (np.
na biurku w miejscu pracy lub w domu). Po skonfigurowaniu poziomów
wykrywania dla zasilania komputera przy użyciu zasilacza (komputer
stacjonarny) lub baterii (komputer podręczny lub przenośny) poziom
wykrywania jest przełączany automatycznie, zależnie od źródła zasilania
komputera.
Podręcznik użytkownika
4-51
Seria Satellite P750/P755
Przeglądarka 3W
Ta funkcja wyświetla na ekranie obiekt 3W poruszający się zgodnie z
pochyleniem lub wibracjami komputera.
Po wykryciu wibracji komputera program TOSHIBA HDD Protection
ustawia głowicę dysku twardego w bezpiecznym położeniu, a obrót dysku
obiektu 3W jest zatrzymywany. Jeżeli głowica nie jest ustawiona w
położeniu bezpiecznym, dysk ponownie zaczyna się obracać.
Przeglądarkę 3W (3D Viewer) można uruchomić przy użyciu ikony na
pasku zadań.
■ Ten obiekt 3W wirtualnie reprezentuje wbudowany dysk twardy
komputera. Ta reprezentacja jest zależna od liczby dysków, obrotu
dysku, ruchu głowicy oraz rozmiaru, kształtu i kierunku podzespołów.
■ Ta funkcja może korzystać z dużej ilości zasobów związanych z
procesorem i pamięcią w niektórych modelach. Komputer może
reagować powolnie podczas próby uruchomienia innych aplikacji
wówczas, gdy wyświetlana jest przeglądarka 3W.
■ Intensywne wstrząsy lub inne udary mechaniczne mogą być przyczyną
uszkodzenia komputera.
Szczegółowe infomacje
Aby otworzyć okno informacji szczegółowych (Details), należy kliknąć
przycisk Setup Detail (Szczegółowe informacje) w oknie TOSHIBA HDD
Protection Properties (Właściwości ochrony dysku twardego).
Podwyższenie poziomu wykrywania
Po odłączeniu zasilacza lub zamknięciu panelu wyświetlacza funkcja
wykrywania dysku twardego zakłada, że komputer zostanie przeniesiony i
konfiguruje poziom maksymalny na 10 sekund.
Komunikat funkcji ochrony dysku twardego
Należy określić, czy komunikat powinien być wyświetlany po uaktywnieniu
funkcji ochrony dysku twardego (TOSHIBA HDD Protection).
Ta funkcja nie działa wówczas, gdy komputer jest uruchamiany,
przełączony do stanu wstrzymania lub hibernacji, uruchamiany ze stanu
hibernacji lub wyłączany. Po wyłączeniu tej funkcji użytkownik powinien
samodzielnie sprawdzać, czy na komputer nie oddziaływają wibracje lub
udary.
Podręcznik użytkownika
4-52
Seria Satellite P750/P755
Korzystanie z programu TOSHIBA Sleep Utility
Program TOSHIBA Sleep Utility jest używany do zmiany ustawień
następujących funkcji:
■ Wstrzymanie i ładowanie
■ Wstrzymanie i odtwarzanie
Wyświetla również poziom naładowania baterii.
Wstrzymanie i ładowanie
Komputer może dostarczać zasilanie magistrali USB (5V DC) dla portu
USB nawet wówczas, gdy komputer jest wyłączony. Zasilanie może być
wyłączone w stanie wstrzymania, hibernacji lub wyłączenia systemu.
Ta funkcja może być używana dla portów obsługujących funkcję
wstrzymania i ładowania (zwanych „zgodnymi portami”).
Zgodne porty USB są oznaczone ikoną .
Korzystając z funkcji „wstrzymania i ładowania”, można ładować określone
urządzenia zewnętrzne zgodne ze specyfikacją USB, takie jak telefony
komórkowe lub przenośne cyfrowe odtwarzacze nagrań muzycznych.
Funkcja wstrzymania i ładowania nie działa w przypadku określonych
urządzeń zewnętrznych, nawet jeżeli są zgodne ze specyfikacją USB.
W takim wypadku należy włączyć zasilanie komputera, aby naładować
baterię urządzenia.
Podręcznik użytkownika
4-53
Seria Satellite P750/P755
■ Jeżeli funkcja wstrzymania i ładowania jest włączona, zasilanie
magistrali USB (5V DC) będzie dostarczane do zgodnych portów
nawet wówczas, gdy komputer jest wyłączony.
Zasilanie magistrali USB (5 V DC) jest również dostarczane do
urządzeń zewnętrznych podłączonych do zgodnych portów. Niektóre
urządzenia zewnętrzne nie mogą być jednak ładowane wyłącznie
przez dostarczenie zasilania magistrali USB (5 V DC).
Aby zapoznać się ze specyfikacjami urządzeń zewnętrznych, należy
skontaktować się z producentem danego urządzenia lub dokładnie
sprawdzić specyfikacje urządzeń zewnętrznych przed rozpoczęciem
korzystania z tych urządzeń.
■ Ładowanie urządzeń zewnętrznych przy użyciu funkcji wstrzymania i
ładowania trwa dłużej niż w przypadku korzystania z ładowarek
dostarczonych z tymi urządzeniami.
■ Jeżeli funkcja wstrzymania i ładowania jest włączona, bateria
komputera ulega rozładowaniu w stanie hibernacji lub po wyłączeniu
komputera. Zalecane jest podłączenie zasilacza do komputera, jeżeli
funkcja wstrzymania i ładowania jest włączona.
■ Urządzenia zewnętrzne korzystające z funkcji zasilania magistrali USB
(5 V DC), która współpracuje z mechanizmem włączania/wyłączania
zasilania komputera, mogą być zawsze włączone.
■ W przypadku nadmiernego natężenia prądu pobieranego przez
urządzenia zewnętrzne podłączone do zgodnych portów zasilanie
magistrali USB (5 V DC) może zostać wyłączone przez system
zabezpieczeń.
■ Jeżeli funkcja wstrzymania i ładowania jest włączona, funkcja
uaktywniania poprzez USB nie jest dostępna dla zgodnych portów.
W takim wypadku, jeżeli port, który nie jest oznaczony ikoną
zgodności z funkcją wstrzymania i ładowania USB ( ), należy
podłączyć do niego mysz komputerową lub klawiaturę.
Jeżeli wszystkie porty USB są oznaczone ikoną zgodności z funkcją
wstrzymania i ładowania ( ), należy wyłączyć tę funkcję.
Funkcja uaktywniania poprzez USB będzie działać, jednak funkcja
wstrzymania i ładowania będzie wyłączona.
Metalowe spinacze biurowe lub szpilki/spinki do włosów generują ciepło w
przypadku kontaktu z portami USB. Należy zabezpieczyć porty USB przed
kontaktem z metalowymi przedmiotami, na przykład podczas
przenoszenia komputera w torbie.
Podręcznik użytkownika
4-54
Seria Satellite P750/P755
Wstrzymanie i odtwarzanie
Wbudowany głośnik komputera można podłączyć do przenośnego
urządzenia audio, nawet jeżeli zasilanie komputera jest wyłączone.
Zasilanie może być wyłączone w stanie wstrzymania, hibernacji lub
wyłączenia systemu.
Złącze mikrofonu/wejścia liniowego oznaczone ikoną
funkcję wstrzymania i odtwarzania.
obsługuje
■ Po włączeniu funkcji wstrzymania i odtwarzania nie można wyciszać
dźwięku otwarzanego przy użyciu głośników, nawet po podłączeniu
słuchawek. Brak dźwięku w słuchawkach.
■ Po włączeniu funkcji wstrzymania i odtwarzania można odtwarzać
dźwięk przy użyciu głośnika komputera, podłączając przewód audio do
złącza mikrofonu. Korzystanie z tej funkcji powoduje rozładowanie
baterii komputera. Zalecane jest więc podłączenie komputera do
zewnętrznego źródła zasilania przy użyciu zasilacza.
■ Podczas korzystania z funkcji wstrzymania i odtwarzania należy
podłączyć urządzenie audio do komputera przy użyciu przewodu.
■ Podczas korzystania z funkcji wstrzymania i odtwarzania nie można
zmienić głośności dźwięku przy użyciu komputera.
■ Regulacja głośności i ustawienie wyciszania dźwięku są różne w
systemie Windows oraz stanie wstrzymania i odtwarzania.
Przed podłączeniem urządzenia audio do komputera należy
zmniejszyć głośność urządzenia audio. Jakość dźwięku również może
być inna.
■ Podczas korzystania z funkcji wstrzymania i odtwarzania panel
wyświetlacza powinien być otwarty.
Uruchamianie programu TOSHIBA Sleep Utility
Aby uruchomić ten program, kliknij Start -> Wszystkie programy ->
TOSHIBA -> Utilities -> Sleep Utility.
Włączanie funkcji wstrzymania i ładowania
Korzystając z tego programu, można włączyć lub wyłączyć funkcję
wstrzymania i ładowania USB.
Zaznacz pole wyboru „Włącz funkcję wstrzymania i ładowania”,
aby włączyć tę funkcję dla zgodnych portów USB. Domyślnie ta funkcja jest
wyłączona.
Ustawienia trybu zasilania
Komputer obsługuje kilka trybów ładowania, dlatego funkcja wstrzymania i
ładowania może obsługiwać wiele różnych urządzeń USB.
Tryb automatyczny (domyślny) jest odpowiedni dla wielu cyfrowych
odtwarzaczy dźwięku.
Podręcznik użytkownika
4-55
Seria Satellite P750/P755
Aby wybrać odpowiedni tryb dla danego urządzenia USB, należy jednak
skorzystać z metody prób i błędów. Należy spróbować skorzystać z
każdego trybu zgodnie z następującą procedurą (od trybu
automatycznego do trybu opcjonalnego(*1), aby zidentyfikować
odpowiedni tryb ładowania danego urządzenia USB.
Nie można korzystać z tej funkcji w przypadku niektórych podłączonych
urządzeń zewnętrznych, nawet jeżeli odpowiedni tryb jest wybrany.
W takiej sytuacji należy usunąć zaznaczenie pola wyboru „Enable Sleep
and Charge” (Włącz wstrzymanie i ładowanie) i zrezygnować z użycia tej
funkcji.
*1. Niektóre komputery nie obsługują wszystkich trybów.
Włączanie funkcji wstrzymania i odtwarzania
Aby włączyć funkcję wstrzymania i odtwarzania, należy zaznaczyć pole
wyboru „Włącz funkcję wstrzymania i odtwarzania” i kliknąć przycisk
Zastosuj.
Opcja „Wstrzymanie i odtwarzanie” nie jest wyświetlana na ekranie
„TOSHIBA Sleep Utility”, jeżeli komputer nie oferuje tej funkcji.
Ustawienia baterii
Korzystając z tego programu, można określić dolny limit poziomu
naładowania baterii dla funkcji wstrzymania i ładowania USB.
Należy przesunąć suwak, aby określić dolny limit. Jeżeli poziom
naładowania baterii jest niższy niż to ustawienie, funkcja wstrzymania i
ładowania USB zostanie wyłączona. Wyczyszczenie pola wyboru „Enable
under Battery Mode” (Uruchom w trybie zasilania przy użyciu baterii)
powoduje ładowanie tylko wówczas, gdy podłączony jest zasilacz.
Rozpraszanie ciepła
W celu ochrony przed przegrzaniem zainstalowano wbudowany czujnik
temperatury procesora, który włącza wentylator lub zmniejsza prędkość
przetwarzania danych wówczas, gdy wewnętrzna temperatura komputera
podniesie się do określonego poziomu. Użytkownik może wybrać opcję
kontrolowania tej temperatury przez włączenie wentylatora, a następnie
zmniejszenie prędkości procesora lub podjęcie tych działań w odwrotnej
kolejności. Obie te funkcje są kontrolowane w oknie Opcje zasilania.
Gdy temperatura procesora spadnie do normalnego poziomu, wentylator
jest wyłączany i przywracana jest standardowa prędkość procesora.
Jeżeli temperatura procesora osiągnie zbyt wysoki poziom dla dowolnego
ustawienia, komputer jest automatycznie wyłączany, aby zapobiec
uszkodzeniu. W tym wypadku wszystkie niezapisane dane
przechowywane w pamięci zostaną utracone.
Podręcznik użytkownika
4-56
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 5
Klawiatura
Układy klawiatury komputera są zgodne z
rozszerzoną klawiaturą 104/105 klawiszy. Naciskając kombinacje
niektórych klawiszy można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
komputera z klawiaturą tego typu.
Liczba dostępnych klawiszy jest zależna od układu klawiatury
obowiązującego w kraju/regionie, dla którego komputer został
skonfigurowany (dostępne są klawiatury przeznaczone dla różnych wersji
językowych).
Dostępnych jest sześć typów klawiszy: standardowe w układzie maszyny
do pisania, funkcyjne, programowalne, klawisze dostępu, klawisze
specjalne systemu Windows i mapowane klawisze numeryczne.
Nie wolno zdejmować osłon klawiszy na klawiaturze. Może to być
przyczyną uszkodzenia elementów znajdujących się pod osłonami
klawiszy.
Klawisze funkcyjne: F1 ... F9
Klawisze funkcyjne (nie klawisz specjalny FN) to dziewięć klawiszy
umieszczonych w górnej części klawiatury, służących do wykonywania
innych operacji niż pozostałe klawisze.
Klawisze F1 do F9 są zwane klawiszami funkcyjnymi, ponieważ
umożliwiają wykonanie zaprogramowanych operacji, również wówczas,
gdy zostaną naciśnięte równocześnie z klawiszem Fn. Te klawisze
oznaczone ikonami umożliwiają korzystanie ze specyficznych funkcji
komputera. Zobacz sekcję Klawisze programowalne (kombinacje z
klawiszem Fn) w tym rozdziale, aby uzyskać więcej informacji. Funkcje
przypisane do poszczególnych klawiszy są jednak zależne od używanego
oprogramowania.
Podręcznik użytkownika
5-1
Seria Satellite P750/P755
Klawisze programowalne (kombinacje z klawiszem Fn)
Klawisz Fn (funkcyjny), stosowany wyłącznie w komputerach TOSHIBA,
jest używany w połączeniu z innymi klawiszami, aby spełniać funkcję
odpowiedniego klawisza programowalnego. Klawisze programowalne to
kombinacje klawiszy służące do włączania, wyłączania lub konfiguracji
określonych funkcji.
Należy zauważyć, że niektóre programy mogą blokować lub zakłócać
operacje klawiszy programowalnych, a ustawienia tych klawiszy nie są
przywracane po zakończeniu stanu wstrzymania komputera.
Klawiatura komputera została zaprojektowana w sposób umożliwiający
korzystanie ze wszystkich funkcji 104-klawiszowej klawiatury rozszerzonej.
Ponieważ klawiatura komputera jest mniejsza i w związku z tym ma mniej
klawiszy, niektóre zaawansowane funkcje klawiatury muszą być
uaktywniane przy użyciu nie jednego, ale dwóch klawiszy.
Klawisze dostępu
Klawisze dostępu (naciśnięcie klawisza FN + klawisz funkcyjny lub klawisz
ESC) umożliwiają włączanie lub wyłączanie określonych funkcji komputera.
■ Wycisz
Naciśnięcie klawiszy FN + ESC powoduje włączenie lub wyłączenie
odtwarzania dźwięku.
■ Blokada
Naciśnięcie klawiszy FN + F1 powoduje przełączenie komputera do „trybu
blokady”. Aby przywrócić dostęp do komputera, należy zalogować się
ponownie.
■ Schemat zasilania
Naciśnięcie klawiszy FN + F2 powoduje zmianę ustawień zasilania.
■ Stan wstrzymania
Naciśnięcie klawiszy FN + F3 powoduje przełączenie systemu do stanu
wstrzymania.
■ Hibernacja
Naciśnięcie klawiszy FN + F4 powoduje przełączenie systemu do stanu
hibernacji.
■ Wyjście
Naciśnięcie klawiszy FN + F5 powoduje zmianę aktywnego urządzenia
wyświetlającego.
Aby korzystać z trybu wyświetlania równoczesnego, należy skonfigurować
rozdzielczość ekranu wyświetlacza komputera zgodnie z rozdzielczością
zewnętrznego urządzenia wyświetlającego.
Podręcznik użytkownika
5-2
Seria Satellite P750/P755
■ Zmniejszanie jasności
Naciśnięcie klawiszy FN + F6 powoduje stopniowe zmniejszenie jasności
panelu wyświetlacza komputera.
■ Zwiększanie jasności
Naciśnięcie klawiszy FN + F7 powoduje stopniowe zwiększenie jasności
panelu wyświetlacza komputera.
■ Bezprzewodowe
Naciśnięcie klawiszy FN + F8 powoduje przełączenie aktywnego
urządzenia bezprzewodowego.
Jeżeli nie zainstalowano żadnego urządzenia umożliwiającego
komunikację bezprzewodową, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone.
■ Płytka dotykowa
Naciśnięcie klawiszy FN + F9 powoduje włączenie lub wyłączenie płytki
dotykowej.
■ Powiększenie
Naciśnij klawisze FN + Spacja, aby zmienić rozdzielczość ekranu.
■ Stacja dysków optycznych (ODD)
Naciśnięcie klawiszy FN + Tab powoduje wysunięcie zasobnika z dyskiem.
■ Pomniejszenie
Naciśnięcie klawiszy FN + 1 powoduje zmniejszenie rozmiaru ikony na
pulpicie lub rozmiaru czcionki w jednym z obsługiwanych okien aplikacji.
■ Powiększenie
Naciśnięcie klawiszy FN + 2 powoduje zwiększenie rozmiaru ikony na
pulpicie lub rozmiaru czcionki w jednym z obsługiwanych okien aplikacji.
■ Zmniejszenie głośności
Naciśnięcie klawiszy FN + 3 powoduje zmniejszenie głośności dźwięku w
obsługiwanych aplikacjach.
■ Zwiększanie głośności
Naciśnięcie klawiszy FN + 4 powoduje zwiększenie głośności dźwięku w
obsługiwanych aplikacjach.
Stały klawisz FN
Programu narzędziowego TOSHIBA Accessibility Utility można użyć w taki
sposób, aby klawisz FN był klawiszem stałym, który można nacisnąć jeden
raz, zwolnić, a następnie nacisnąć klawisz F numer. Aby uruchomić
program TOSHIBA Accessibility Utility, kliknij Start -> Wszystkie
programy -> TOSHIBA -> Utilities -> Accessibility.
Podręcznik użytkownika
5-3
Seria Satellite P750/P755
Klawisze specjalne systemu Windows
Klawiatura komputera jest wyposażona w dwa klawisze specjalne dla
systemu Windows: klawisz z logo systemu Windows uaktywnia menu Start
i klawisz aplikacji funkcjonujący, tak jak drugi (prawy) przycisk myszki.
Ten klawisz uaktywnia menu Start w systemie Windows.
Ten klawisz pełni funkcję drugiego (prawego) przycisku myszy
komputerowej.
Generowanie znaków ASCII
Nie wszystkie znaki ASCII można generować przy użyciu klawiatury
standardowej, jednak można w tym celu użyć specyficznych kodów ASCII.
Klawiatura pełnowymiarowa:
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ALT.
2. Korzystając z klawiszy numerycznych, wpisz kod ASCII odpowiedni dla
danego znaku.
3. Zwolnij klawisz ALT (znak ASCII zostanie wyświetlony na ekranie).
Podręcznik użytkownika
5-4
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 6
Zasilanie komputera
Komputer jest zasilany przy użyciu zasilacza, baterii głównej i
wewnętrznych baterii dodatkowych. W tym rozdziale zamieszczono
szczegółowe informacje dotyczące efektywnego korzystania z tych
zasobów, włącznie z ładowaniem i wymianą baterii, porady dotyczące
oszczędnego korzystania z zasilania bateryjnego i opisy poszczególnych
trybów zasilania.
zasilaniewarunki
Zdolność operacyjna komputera i wydajność baterii zależą od warunków
zasilania tzn. podłączenia zasilacza, zainstalowania baterii i poziomu
naładowania baterii.
Table 6-1 Warunki zasilania
Zasilanie włączone
Podłączony
zasilacz
Bateria
naładowana
całkowicie
Zasilanie wyłączone
(nie działa)
• Działa
• Nie ładuje się
• Brak ładowania
• Wskaźnik:
Bateria (biały)
• Wskaźnik:
Bateria (biały)
DC IN (biały)
DC IN (biały)
Bateria jest
częściowo
naładowana lub
nie jest ładowana
• Działa
• Szybkie ładowanie
• Ładowanie
• Wskaźnik:
Bateria (bursztynowy)
• Wskaźnik:
Bateria (bursztynowy)
DC IN (biały)
DC IN (biały)
Nie zainstalowano • Działa
baterii
• Brak ładowania
• Wskaźnik:
Bateria (wyłączony)
• Nie ładuje się
• Wskaźnik:
Bateria (wyłączony)
DC IN (biały)
DC IN (biały)
Podręcznik użytkownika
6-1
Seria Satellite P750/P755
Tabela 6-1 Warunki zasilania (kontynuacja)
Zasilanie włączone
Zasilacz
niepodłącz
ony
Bateria powyżej
punktu
krytycznego
Zasilanie wyłączone
(nie działa)
• Działa
• Wskaźnik:
Bateria (wyłączony)
DC IN (wyłączony)
Bateria poniżej
punktu
krytycznego
• Działa
• Wskaźnik:
Bursztynowy
wskaźnik baterii
miga
DC IN (wyłączony)
Główna bateria
jest rozładowana
Komputer jest wyłączany
Nie zainstalowano • Nie działa
akumulatora
• Wskaźnik:
Bateria (wyłączony)
DC IN (wyłączony)
Monitorowanie stanu zasilania
Jak pokazano w poniższej tabeli, wskaźniki systemowe Bateria, DC IN i
Zasilanie sygnalizują możliwości działania komputera i poziom
naładowania baterii.
Wskaźnik Bateria
Sprawdź wskaźnik Bateria, aby ustalić poziom naładowania baterii.
Wskazania powinny być następujące:
Migający
bursztynowy
Niski poziom naładowania baterii (zasilacz musi być
podłączony w celu rozpoczęcia ładowania baterii).
Bursztynowy
Wskazuje na podłączenie zasilacza i proces
ładowania baterii.
Biały
Wskazuje na podłączenie zasilacza i pełne
naładowanie baterii.
Wyłączony
W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony.
Podręcznik użytkownika
6-2
Seria Satellite P750/P755
Jeżeli podczas ładowania temperatura baterii jest zbyt wysoka, ładowanie
zostanie przerwane, a wskaźnik Bateria zostanie wyłączony. Po obniżeniu
temperatury baterii do odpowiedniego poziomu ładowanie jest wznawiane
(ten proces występuje niezależnie od tego, czy zasilanie komputera jest
włączone).
Wskaźnik DC IN
Sprawdź wskaźnik DC IN, aby ustalić stan zasilania przy podłączonym
zasilaczu. Wskazania powinny być następujące:
Biały
Sygnalizuje podłączenie zasilacza oraz prawidłowe
zasilanie komputera.
Wyłączony
W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik zasilania
Sprawdź wskaźnik Zasilanie, aby ustalić stan zasilania komputera –
wskazania powinny być następujące:
Biały
Oznacza, że zasilanie jest podawane do komputera i
komputer jest włączony.
Migający
bursztynowy
Sygnalizuje przełączenie komputera do stanu
wstrzymania i dostępność zasilania (zasilacz lub
bateria) umożliwiającego zachowanie tego stanu.
W stanie wstrzymania wskaźnik jest włączony przez
jedną sekundę i wyłączony przez dwie sekundy.
Wyłączony
W innych sytuacjach wskaźnik jest wyłączony.
Bateria
W tej sekcji omówiono typy baterii, metody użytkowania i ładowania baterii
oraz zalecenia dotyczące obchodzenia się z bateriami.
Typy baterii
Komputer jest wyposażony w dwa typy baterii.
Bateria
Jeżeli zasilacz nie został podłączony, głównym źródłem zasilania
komputera jest wymienna bateria litowo-jonowa, określana w podręczniku
jako „bateria”. Zakup dodatkowych baterii umożliwi korzystanie z
komputera przez dłuższy czas w lokalizacjach, w których sieć zasilająca
nie jest dostępna, jednak nie należy wymieniać baterii wówczas,
gdy zasilacz jest podłączony.
Podręcznik użytkownika
6-3
Seria Satellite P750/P755
Przed wyjęciem baterii należy zapisać dane i wyłączyć komputer lub
przełączyć do stanu hibernacji. Podczas przełączania komputera do stanu
hibernacji zawartość pamięci jest zapisywana na dysku twardym, jednak
optymalnym rozwiązaniem jest zapisanie danych również w trybie
manualnym w celu ochrony danych.
Bateria zegara czasu rzeczywistego (RTC)
Bateria zegara czasu rzeczywistego (RTC) zasila wewnętrzny zegar czasu
rzeczywistego oraz kalendarz oraz utrzymuje konfigurację systemu po
wyłączeniu komputera. Jeżeli bateria RTC zostanie całkowicie
rozładowana, system utraci te informacje, a zegar czasu rzeczywistego i
kalendarz przestaną działać. W takim wypadku po włączeniu zasilania
wyświetlany jest następujący komunikat:
S
OSTRZEŻENIE: Brak zasilania pamięci CMOS.
Naciśnij klawisz <Esc>, aby wznowić, lub klawisz <F2>,
aby skonfigurować.
Można zmienić ustawienia zegara czasu rzeczywistego (RTC), naciskając
klawisz F2 podczas włączania komputera, a następnie zwalniając klawisz
F2 po wyświetleniu ekranu TOSHIBA Leading Innovation >>>.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 8 (Rozwiązywanie
problemów technicznych).
Bateria zegara czasu rzeczywistego (RTC) nie jest ładowana przy
wyłączonym komputerze, nawet jeżeli zasilacz jest podłączony.
Prawidłowe korzystanie z baterii
W tej sekcji zamieszczono ważne zalecenia dotyczące bezpiecznego
obchodzenia się z baterią.
Szczegółowe zalecenia dotyczące korzystania z baterii zamieszczono w
dostarczonym Podręczniku bezpiecznego i wygodnego korzystania z
komputera.
■ Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy upewnić się, czy jest
właściwie podłączona do komputera. Nieprawidłowa instalacja baterii
może prowadzić do wydzielania dymu, zapalenia się lub wybuchu.
■ Baterię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Bateria może być przyczyną wypadków.
Podręcznik użytkownika
6-4
Seria Satellite P750/P755
■ Bateria litowo-jonowa może wybuchnąć przy niewłaściwej wymianie,
użytkowaniu, obchodzeniu się lub likwidacji zużytej baterii. Należy więc
likwidować baterię zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i przepisami.
Na wymianę należy używać wyłącznie baterii zalecanych przez firmę
TOSHIBA.
■ Bateria zegara czasu rzeczywistego jest baterią litową i powinna być
wymieniana wyłącznie przez sprzedawcę komputera lub przez
pracownika obsługi serwisowej firmy TOSHIBA. Niewłaściwa wymiana,
eksploatacja lub likwidacja baterii może spowodować jej eksplozję.
Należy więc likwidować baterię zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i
przepisami.
■ Należy ładować baterię wyłącznie w temperaturze otoczenia od 5 do
35 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku roztwór elektrolityczny
może zacząć wyciekać, obniży się wydajność baterii i może skrócić się
okres użytkowania baterii.
■ Przed instalacją lub wymianą baterii należy wyłączyć zasilanie i
odłączyć zasilacz. Nie wolno wyjmować baterii po przełączeniu
komputera do stanu wstrzymania. Może to spowodować utratę danych.
■ Jeżeli bateria o dużej pojemności jest podłączona do komputera,
należy zawsze podtrzymywać baterię podczas podnoszenia
komputera. Bateria o dużej pojemności może odłączyć się od
komputera, powodując jego upadek i zranienie użytkownika.
Nie wolno wymieniać baterii, jeżeli włączona jest funkcja uruchamiania
poprzez sieć LAN (Wake-up on LAN). Spowoduje to utratę danych.
Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć funkcję uruchamiania poprzez sieć
LAN (Wake-up on LAN).
Ładowanie baterii
Przy niskim poziomie naładowania baterii bursztynowy wskaźnik Bateria
zaczyna migać. Oznacza to, że do całkowitego rozładowania baterii
pozostało tylko kilka minut. W przypadku kontynuacji korzystania z
komputera wówczas, gdy wskaźnik Bateria miga, komputer zostanie
przełączony do stanu hibernacji (nie nastąpi więc utrata danych) i zostanie
automatycznie wyłączony.
Należy naładować baterię, jeżeli jest rozładowana.
Procedury
Aby naładować baterię zainstalowaną w komputerze, należy podłączyć
zasilacz do złącza DC IN 15V i do czynnego gniazda sieci elektrycznej
(bursztynowy wskaźnik Bateria zostanie włączony podczas ładowania
baterii).
W celu naładowania baterii należy podłączyć komputer do źródła prądu
zmiennego lub opcjonalnej ładowarki baterii firmy TOSHIBA. Nie wolno
ładować baterii przy użyciu innej ładowarki.
Podręcznik użytkownika
6-5
Seria Satellite P750/P755
Zegar
W poniższej tabeli pokazano przybliżony czas potrzebny do pełnego
naładowania rozładowanej baterii.
Czas ładowania (w godzinach)
Typ baterii
Zasilanie
wyłączone
Zasilanie
włączone
Bateria (48Wh, 6 ogniw)
Około 3,0
Około 10,0
Bateria (61Wh, 6 ogniw)
Około 4,0
Około 10,0
Bateria (98Wh, 12 ogniw)
Około 5.0
Około 10.0
Czas ładowania przy włączonym komputerze jest zależny od temperatury
otoczenia i komputera oraz sposobu korzystania z komputera.
Na przykład, jeżeli intensywnie używane są urządzenia zewnętrzne,
bateria może nie być ładowana podczas korzystania z komputera.
Zobacz sekcję ”Wydłużanie czasu działania baterii”, aby uzyskać więcej
informacji.
Uwaga dotycząca ładowania baterii
Ładowanie baterii może nie rozpocząć się natychmiast w następujących
okolicznościach:
■ Bateria jest bardzo rozgrzana lub ochłodzona (w takim wypadku może
nie zostać naładowana). Aby umożliwić całkowite naładowanie baterii,
należy ładować ją w temperaturze pokojowej od 5° do 35°
■ Bateria jest prawie całkowicie rozładowana. W takim wypadku należy
pozostawić zasilacz podłączony przez kilka minut, aby umożliwić
rozpoczęcie ładowania baterii.
Wskaźnik Bateria może informować o gwałtownym spadku poziomu
naładowania baterii w następujących okolicznościach:
■ Bateria nie była używana przez dłuższy czas.
■ Całkowicie rozładowana bateria nie była wyjmowana z komputera
przez dłuższy czas.
■ Zimna bateria została umieszczona w rozgrzanym komputerze.
W takim wypadku należy wykonać następujące kroki:
1. Rozładuj do końca baterię, pozostawiając ją we włączonym komputerze
do chwili, gdy komputer zostanie wyłączony automatycznie.
2. Podłącz zasilacz do złącza DC IN 19V komputera, a przewód zasilający
do gniazda sieci elektrycznej.
3. Ładuj baterię do chwili, gdy wskaźnik Bateria zostanie włączony (kolor
biały).
Po dwukrotnym lub trzykrotnym powtórzeniu tych czynności bateria
powinna odzyskać pełną pojemność.
Podręcznik użytkownika
6-6
Seria Satellite P750/P755
Monitorowanie pojemności baterii
Poziom naładowania baterii można monitorować przy użyciu
następujących metod.
■ Kliknij ikonę baterii na pasku zadań.
■ Skorzystanie z okna Stan baterii w Centrum mobilności systemu
Windows
■ Po włączeniu komputera należy poczekać co najmniej 16 sekund przed
próbą monitorowania pozostałego czasu działania. Wynika to stąd,
że komputer w tym czasie sprawdza stan naładowania baterii,
a następnie oblicza czas pozostały do rozładowania baterii, biorąc pod
uwagę również bieżący pobór energii.
■ Rzeczywisty, pozostały czas działania może nieznacznie różnić się od
obliczonej wartości.
■ Kolejne cykle ładowania oraz rozładowywania baterii mogą
powodować, że z czasem jej pojemność będzie malała. Używana stara
bateria często nie będzie więc tak wydajna, jak nowa, mimo
całkowitego naładowania.
Wydłużanie czasu działania baterii
Użyteczność baterii zależy od tego, jak długo jest on w stanie zasilać
urządzenie po naładowaniu, a wydajność baterii jest zależna od
następujących czynników:
■ Prędkość procesora
■ Jasność ekranu
■ Stan wstrzymania systemu
■ Stan hibernacji systemu
■ Interwał czasowy automatycznego wyłączania zasilania wyświetlacza
■ Interwał czasowy automatycznego wyłączania dysku twardego
■ Intensywność korzystania z dysku twardego i stacji zewnętrznych,
na przykład stacji dysków optycznych i dyskietek.
■ Początkowy poziom naładowania baterii.
■ Sposobu korzystania z urządzeń opcjonalnych, takich jak karty Express
Card, które są zasilane przy użyciu baterii.
■ Włączenie stanu wstrzymania w celu oszczędnego korzystania z baterii
w wypadku częstego włączania i wyłączania komputera.
■ Miejsce przechowywania programów i danych.
■ Zamykanie panelu wyświetlacza wówczas, gdy klawiatura nie jest
używana, w celu oszczędnego korzystania z energii.
■ Temperatura otoczenia (czas działania komputera jest krótszy przy
niskich temperaturach).
■ Stan złączy baterii. Należy upewnić się, że złącza baterii są czyste.
W tym celu przed zainstalowaniem baterii w komputerze należy
przetrzeć złącza czystą, suchą ściereczką.
Podręcznik użytkownika
6-7
Seria Satellite P750/P755
Okres rozładowania baterii
Po wyłączeniu zasilania komputera z całkowicie naładowaną baterią, okres
rozładowania baterii będzie w przybliżeniu następujący:
Czas przechowywania
Typ baterii
Stan wstrzymania
Stan zamknięcia
systemu
Bateria (48Wh, 6 ogniw)
1 dzień
16 dni
Bateria (61Wh, 6 ogniw)
1.25 dni
20 dni
Bateria (98Wh, 12 ogniw)
2 dni
30 dni
Bateria zegara czasu
rzeczywistego (RTC)
30 dni
30 dni
Wydłużanie okresu użytkowania baterii
Aby maksymalizować wydajność baterii:
■ Co najmniej raz w miesiącu należy odłączyć komputer od źródła
zasilania i korzystać z baterii, aż do całkowitego rozładowania.
Wcześniej należy wykonać następujące czynności.
1. Wyłącz zasilanie komputera.
2. Odłącz zasilacz i włącz zasilanie komputera (jeżeli komputer nie
zostanie włączony, przejdź do kroku 4).
3. Korzystaj z komputera zasilanego przy użyciu baterii przez pięć
minut. Jeżeli pozostały czas działania szacowany dla baterii wynosi
co najmniej pięć minut, kontynuuj korzystanie z komputera do chwili,
gdy bateria zostanie całkowicie rozładowana, jednak jeżeli wskaźnik
Bateria miga lub zostało wyświetlone ostrzeżenie dotyczące
niskiego poziomu naładowania baterii, przejdź do kroku 4.
4. Podłącz zasilacz do złącza DC IN 19V komputera, a przewód
zasilający do gniazda sieci elektrycznej. Biały wskaźnik DC IN
powinien być włączony, a bursztynowy wskaźnik Bateria powinien
być włączony w celu sygnalizacji rozpoczęcia ładowania baterii,
jednak jeżeli wskaźnik DC IN nie jest włączony, oznacza to brak
zasilania, dlatego należy sprawdzić, czy zasilacz i przewód
zasilający są podłączone prawidłowo.
5. Ładuj baterię do chwili, gdy biały wskaźnik Bateria zostanie
włączony.
■ W przypadku posiadania dodatkowych baterii należy używać ich
zamiennie z baterią główną.
■ Jeżeli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, na przykład
miesiąc, należy wyjąć baterię z komputera.
■ Dodatkowe baterie należy przechowywać w chłodnym miejscu, z dala
od bezpośredniego światła słonecznego.
Podręcznik użytkownika
6-8
Seria Satellite P750/P755
Wymiana baterii
Bateria ulega zużyciu i jest zaliczana do materiałów eksploatacyjnych.
Wydajność baterii stopniowo zmniejsza się na skutek wielokrotnych cyklów
ładowania i rozładowania, a po zakończeniu okresu użytkowania
konieczna jest wymiana baterii. Można także zastąpić rozładowaną baterię
naładowaną baterią zapasową, jeżeli w lokalizacji, w której komputer jest
używany, nie ma źródła prądu zmiennego.
W tej sekcji wyjaśniono, jak należy wyjmować oraz instalować baterię,
rozpoczynając od szczegółowego opisu procedury wyjmowania baterii.
■ Nie należy wyjmować baterii, jeżeli komputer został przełączony do
stanu wstrzymania. Dane przechowywane są w pamięci RAM, więc po
odłączeniu zasilania komputera dane zostaną utracone.
■ W stanie hibernacji dane zostaną utracone w wypadku wyjęcia baterii
lub odłączenia zasilacza przed zakończeniem zapisywania danych.
Należy poczekać na wyłączenie wskaźnika Dysk twardy.
■ Nie należy dotykać zatrzasku zwalniającego baterię, trzymając
komputer, ponieważ może to spowodować przypadkowe zwolnienie
baterii, a w efekcie zranienie użytkownika.
Wyjmowanie baterii
Aby wyjąć rozładowaną baterię, należy wykonać następujące kroki:
1. Zapisz wyniki swojej pracy na dysku.
2. Wyłącz zasilanie komputera i upewnij się, że wskaźnik Zasilanie jest
wyłączony.
3. Odłącz wszystkie przewody i urządzenia zewnętrzne podłączone do
komputera.
4. Zamknij panel wyświetlacza i odwróć komputer spodem do góry.
5. Przesuń blokadę baterii do położenia odblokowania (
).
6. Przesuń i przytrzymaj zatrzask baterii, aby zwolnić baterię, a następnie
wyjmij ją z komputera.
3
1
2
1. Bateria
2. Blokada baterii
3. Zatrzask zwalniający baterię
Rysunek 6-1 Wyjmowanie baterii
Podręcznik użytkownika
6-9
Seria Satellite P750/P755
Instalowanie baterii
Aby zainstalować baterię, wykonaj następujące kroki:
Nie należy dotykać zatrzasku zwalniającego baterię, trzymając komputer,
ponieważ może to spowodować przypadkowe zwolnienie baterii,
a w efekcie zranienie użytkownika.
1. Włóż baterię całkowicie do komputera.
2. Upewnij się, że bateria została prawidłowo zainstalowana i
zablokowana.
1
2
1. Bateria
2. Blokada baterii
Rysunek 6-2 Zabezpieczanie baterii
3. Odwróć komputer.
TOSHIBA Password Utility
Program TOSHIBA Supervisor Password zapewnia dodatkowe
zabezpieczenia i dwa poziomy haseł: użytkownika i administratora.
Hasła ustawiane w programie TOSHIBA Supervisor Password Utility nie
mają nic wspólnego z hasłem logowania systemu Windows®.
Hasło użytkownika
Aby uruchomić ten program, wskaż lub kliknij następujące opcje:
Uruchom program TOSHIBA Assist -> SECURE -> User Password
(Hasło użytkownika).
■ Zarejestrowano
Kliknij, aby zarejestrować hasło o długości do 10 znaków. Po ponownym
uruchomieniu komputera system operacyjny zażąda podania ustawionego
wcześniej hasła.
Podręcznik użytkownika
6-10
Seria Satellite P750/P755
■ Not Registered (Niezarejestrowane)
Kliknij, aby usunąć zarejestrowane hasło. Hasło można usunąć wyłącznie
po uprzednim wprowadzeniu prawidłowego hasła.
■ Pole tekstowe Owner String (Hasło użytkownika)
To pole umożliwia przypisanie tekstu do hasła. Po wprowadzeniu tekstu
kliknij przycisk Apply (Zastosuj) lub OK. Tekst ten będzie teraz wyświetlany
razem z monitem o podanie hasła przy każdym włączeniu komputera.
Hasło administratora
Po ustawieniu hasła administratora dostęp do niektórych funkcji będzie
ograniczony dla użytkowników, którzy zalogują się podając hasło
użytkownika. Aby skonfigurować hasło administratora:
TOSHIBA Assist -> SECURE -> Supervisor password (Hasło
administratora).
Ten program umożliwia wykonywanie następujących operacji:
■ zarejestrowanie, usunięcie lub zmiana hasła administratora;
■ Definiowanie ograniczeń dostępu użytkowników.
Uruchamiane komputera przy użyciu hasła
Jeżeli hasło zostało już zarejestrowane, komputer można uruchomić w
następujący sposób:
■ Wprowadź hasło manualnie.
Wprowadzenie hasła jest konieczne tylko wówczas, gdy komputer został
wyłączony w stanie zamknięcia systemu (nie został przełączony do stanu
hibernacji lub wstrzymania).
Aby manualnie wprowadzić hasło, wykonaj następujące kroki.
1. Włącz zasilanie zgodnie z opisem w rozdziale 1 (Pierwsze kroki).
Na wyświetlaczu LCD będzie widoczny następujący komunikat:
Enter Password [xxxxxxxx] (Wprowadź hasło [xxxxxxxx])
Na tym etapie klawisze skrótu FN + F1 do F9 nie działają. Będą działać po
wprowadzeniu hasła.
2. Wprowadź hasło.
3. Naciśnij klawisz Enter.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła kolejno trzy razy
komputer zostanie wyłączony. W takim wypadku konieczne jest ponowne
włączenie komputera i wprowadzenie hasła.
Podręcznik użytkownika
6-11
Seria Satellite P750/P755
Tryby zasilania
Dostępne są trzy tryby zasilania komputera:
■ Stan zamknięcia systemu: Komputer jest wyłączany bez zapisywania
danych, dlatego należy zawsze zapisać dane przed wyłączeniem
komputera.
■ Hibernacja: Dane przechowywane w pamięci są zapisywane na dysku
twardym.
■ Wstrzymanie: Dane są zachowywane w głównej pamięci komputera.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje „Włączanie zasilania” i
”Wyłączanie zasilania” w rozdziale 1 (Pierwsze kroki).
Programy narzędziowe w systemie Windows
W oknie Opcje zasilania można skonfigurować różne ustawienia związane
ze stanem wstrzymania i hibernacji (aby uzyskać dostęp do tego okna,
kliknij Start -> Panel sterowania -> System i zabezpieczenia -> Opcje
zasilania).
Klawisze dostępu
Można użyć klawiszy dostępu FN + F3 do przełączenia do stanu
wstrzymania lub klawiszy FN + F4 do przełączenia komputera do stanu
hibernacji. Zobacz rozdział 5 (Klawiatura), aby uzyskać więcej informacji.
Włączanie/wyłączanie zasilania przy użyciu pokrywy
komputera
Komputer można skonfigurować w taki sposób, aby zasilanie było
wyłączane automatycznie po zamknięciu panelu wyświetlacza i włączane
ponownie po otwarciu panelu. Ta funkcja jest jednak dostępna tylko w
stanie wstrzymania lub hibernacji, a nie w stanie zamknięcia systemu.
Jeżeli funkcja wyłączania zasilania przy użyciu wyświetlacza jest
uaktywniona i system Windows jest zamykany manualnie przez
użytkownika, należy poczekać do zakończenia zamykania i dopiero wtedy
można zamknąć panel wyświetlacza.
Automatyczne przełączanie do stanu wstrzymania/hibernacji
Ta funkcja powoduje automatyczne przełączenie do stanu wstrzymania lub
hibernacji, jeżeli komputer nie jest używany przez określony czas.
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu konfigurowania interwału
czasowego, zobacz sekcję „Dodatkowe funkcje” w rozdziale 3.
Podręcznik użytkownika
6-12
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 7
Program HW Setup
W tym rozdziale opisano sposób konfigurowania komputera przy użyciu
programu TOSHIBA HW Setup oraz innych ustawień.
Uruchamianie programu HW Setup
Aby uruchomić program HW Setup, kliknij Start -> Wszystkie programy
-> TOSHIBA -> Utilities -> HW Setup.
HW Setupokno programu
Okno programu HW Setup zawiera karty General (Ogólne), Password
(Hasło), Display (Wyświetlacz), Boot Setting (Ustawienie uruchamiania),
Keyboard (Klawiatura), LAN, USB, Button Setting (Przyciski) i SATA, które
umożliwiają konfigurację określonych funkcji komputera.
Ponadto widoczne są trzy przyciski: OK, Cancel (Anuluj) i Apply (Zastosuj).
OK
Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie
okno programu HW Setup.
Anuluj
Zamknięcie okno bez akceptowania zmian.
Zastosuj
Zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych zmian
bez zamykania okna programu HW Setup.
Podręcznik użytkownika
7-1
Seria Satellite P750/P755
General (Ogólne)
W tym oknie wyświetlana jest wersja systemu BIOS/EC i dwa przyciski:
Default (Domyślne) i About (Informacje).
Domyślne
Przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich
ustawień programu HW Setup.
Informacje
Wyświetlenie informacji dotyczących wersji
programu HW Setup.
Setup (Konfiguracja)
W tym polu wyświetlana jest wersja zainstalowanego systemu
BIOS, data i wersja EC.
Password (Hasło)
Ta opcja umożliwia ustawienie i zmianę hasła użytkownika niezbędnego do
włączenia komputera.
User Password (Hasło użytkownika)
Umożliwia zarejestrowanie nowego hasła lub zmianę/usunięcie już
istniejącego hasła.
Not Registered
(Niezarejestrowane)
Zmiana lub usunięcie hasła (domyślne).
Registered
(Zarejestrowane)
Wybór hasła. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe umożliwiające ustawienie hasła.
Aby wprowadzić hasło użytkownika:
1. Po wybraniu opcji Registered (Zarejestrowane) zostanie wyświetlony
następujący monit:
Enter Password:
Wprowadź hasło o długości co najwyżej 10 znaków. Prawidłowe znaki
w haśle to cyfry od „0” do „9”, litery od „a” do „z” oraz apostrof (”),
przecinek i kropka. + - * /”. Wprowadzany tekst jest wyświetlany jako
ciąg gwiazdek.
2. Naciśnij przycisk OK. Pojawi się następujący komunikat umożliwiający
zweryfikowanie hasła.
Verify Password (Zweryfikuj hasło):
3. Jeśli łańcuchy znaków są zgodne, hasło jest rejestrowane. Naciśnij
przycisk OK. Jeżeli nie są one zgodne, pojawi się następujący
komunikat. You must repeat from step 1. (Powtórz czynności od kroku 1.)
Entry Error!!! (Błąd wprowadzania)
Aby usunąć hasło użytkownika:
1. Po wybraniu opcji Not Registered (Nie zarejestrowane) zostanie
wyświetlony następujący monit:
Enter Password:
Podręcznik użytkownika
7-2
Seria Satellite P750/P755
2. Wprowadź aktualnie zarejestrowane hasło. Ciąg wprowadzonych
znaków jest wyświetlany jako ciąg gwiazdek.
3. Naciśnij przycisk OK. Jeżeli wprowadzony ciąg znaków jest zgodny z
zarejestrowanym hasłem, funkcja hasła jest resetowana, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat:
Not registered (Nie zarejestrowane)
Jeżeli nie są one zgodne, pojawi się następujący komunikat. You must
repeat from step 1. (Powtórz czynności od kroku 1.)
Nieprawidłowe hasło.
Owner String (Łańcuch tekstowy użytkownika)
To puste pole jest używane do wyświetlania komunikatu, gdy wyświetlane
jest pole hasła przy uruchamianiu. Jeżeli hasło nie jest zarejestrowane,
komunikat nie będzie wyświetlany.
Display (Wyświetlacz)
(Wyświetlacz)Ta karta umożliwia dostosowanie ustawień wyświetlacza
komputera lub monitora zewnętrznego.
Power On Display (Wyświetlacz podstawowy)
Ta karta umożliwia wybór wyświetlacza, który będzie używany po
włączeniu komputera. To ustawienie jest dostępne tylko dla standardowego
trybu VGA i nie jest dostępne w oknie Właściwości ekranu systemu
Windows.
Funkcja wyświetlacza podstawowego jest obsługiwana tylko w przypadku
niektórych modeli.
Auto Selected
(Automatycznie)
Wybór monitora zewnętrznego, jeżeli jest
podłączony (w przeciwnym przypadku domyślnie
używany jest wyświetlacz komputera).
System LCD Only
(Tylko
wyświetlacz LCD
komputera)
Umożliwia wybór wbudowanego wyświetlacza
LCD, nawet jeżeli zewnętrzny monitor jest
podłączony.
Boot Setting (Ustawienia uruchamiania)
Boot Priority Opcje (Opcje kolejności uruchamiania)
Ta karta umożliwia wybór priorytetu dla uruchamiania komputera. Zostanie
wyświetlone poniższe okno Boot Priority Options (Opcje kolejności
uruchamiania). Kliknij przyciski ze strzałkami skierowanymi w górę i dół,
aby dostosować kolejność.
Ustawienia te można pominąć i manualnie wybrać urządzenie wstępnego
uruchamiania, naciskając podczas uruchamiania komputera jeden z
następujących klawiszy:
Podręcznik użytkownika
7-3
Seria Satellite P750/P755
U
Wybór stacji dyskietek USB*1.
N
Wybór sieci.
C
Wybór stacji dysków optycznych*2.
M
Wybór stacji USB kart pamięci.
*1 Stacja dyskietek będzie używana do uruchamiania komputera, jeżeli w
stacji zewnętrznej znajduje się dyskietka rozruchowa.
*2 Stacja dysków optycznych będzie używana do uruchamiania komputera,
jeżeli w stacji znajduje się dysk rozruchowy.
Aby zmienić urządzenie wstępnego uruchamiania, należy wykonać
następujące czynności.
1. Naciśnij klawisz F12 i uruchom komputer. Po wyświetleniu ekranu
TOSHIBA Leading Innovation >>> zwolnij klawisz F12.
2. Korzystając z klawiszy kierunkowych ze strzałkami skierowanymi w
górę/dół, wybierz żądane urządzenie i naciśnij klawisz ENTER.
Jeżeli skonfigurowano hasło administratora, manualny wybór urządzenia
rozruchowego może być ograniczony.
Powyższy sposób wyboru urządzenia rozruchowego nie powoduje zmiany
ustawień kolejności uruchamiania w programie HW Setup. Ponadto, jeżeli
zostanie naciśnięty klawisz inny niż jeden z opisanych powyżej lub
wybrane urządzenie nie jest zainstalowane, to system zostanie
uruchomiony zgodnie z aktualnymi ustawieniami programu HW Setup.
Boot Speed (Szybkość uruchamiania)
Ta funkcja umożliwia wybranie szybkości uruchamiania systemu.
Szybki
Zmniejszona szybkość uruchamiania systemu.
Można uruchomić system tylko z wbudowanego
dysku twardego, a podczas procesu
uruchamiania obsługiwany jest tylko wyświetlacz
LCD i klawiatura komputera.
Normalny
Normalna szybkość uruchamiania systemu
(ustawienie domyślne).
Panel Open - Power On (Panel otwarty – Zasilanie włączone)
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawienia Panel otwarty – Zasilanie
włączone.
Włączone
Uaktywnienie funkcji Panel otwarty – Zasilanie
włączone. Otwarcie panelu wyświetlacza
wówczas, gdy komputer jest wyłączony,
powoduje automatyczne uruchomienie systemu.
Wyłączone
Dezaktywacja funkcji Panel otwarty – Zasilanie
włączone (ustawienie domyślne).
Podręcznik użytkownika
7-4
Seria Satellite P750/P755
Keyboard (Klawiatura)
Wake-up on Keyboard (Uruchamianie przy użyciu klawiatury)
(Klawiatura)Po włączeniu tej funkcji i przełączeniu komputera do stanu
wstrzymania można włączyć komputer przez naciśnięcie dowolnego
klawisza. Ta opcja jest jednak dostępna tylko w przypadku klawiatury
komputera i tylko po przełączeniu komputera do stanu wstrzymania.
Włączone
Włączenie funkcji uruchamiania przy użyciu
klawiatury.
Wyłączone
Wyłączenie funkcji uruchamiania przy użyciu
klawiatury (ustawienie domyślne).
Sieć LAN
Wake-up on LAN (Uruchamianie poprzez sieć LAN)
Ta funkcja umożliwia włączenie komputera ze stanu zamknięcia systemu
po odebraniu odpowiedniego pakietu (Magic packet) z sieci LAN.
Jeżeli włączona jest funkcja uruchamiania poprzez bezprzewodową sieć
LAN (Wake-up on LAN), nie należy instalować lub wyjmować modułu
pamięci.
■ Funkcja uruchamiania poprzez sieci LAN (Wake-up on LAN) pobiera
zasilanie nawet przy wyłączonym systemie. W celu skorzystania z tej
funkcji należy pozostawić włączony zasilacz.
■ W przypadku funkcji uruchamiania poprzez sieć LAN (Wake-up on
LAN) ze stanu wstrzymania lub hibernacji należy zaznaczyć pole
wyboru „Allow the device to wake the computer” (Zezwalaj urządzeniu
na uruchamianie komputera) we właściwościach urządzenia sieci LAN
(ta funkcja nie wpływa na uruchamianie poprzez sieć LAN ze stanu
wstrzymania lub hibernacji).
Zasilanie jest automatycznie włączane po odebraniu synału z komputera
administratora za pośrednictwem sieci.
Następujące ustawienia można zmienić po skonfigurowaniu ustawienia
Built-in LAN (Wbudowana sieć LAN) z wartością Enabled (Włączone).
Podczas korzystania z funkcji Wake-up on LAN (Uruchamianie poprzez
sieć LAN) należy podłączyć zasilacz. Czas przechowywania danych przy
zasilaniu przy użyciu baterii będzie krótszy niż wartości podane w tym
podręczniku, jeżeli ta funkcja jest włączona. Zobacz sekcję w rozdziale 6
(Okres rozładowania baterii).
Włączone
Włączenie funkcji uruchamiania poprzez sieć
LAN ze stanu zamknięcia systemu.
Wyłączone
Wyłączenie funkcji uruchamiania poprzez sieć
LAN (ustawienie domyślne).
Podręcznik użytkownika
7-5
Seria Satellite P750/P755
Built-in LAN (Wbudowana karta sieci LAN)
Ta funkcja włącza lub wyłącza wbudowaną kartę sieci LAN.
Włączone
Włączenie wbudowanej karty sieci LAN
(ustawienie domyślne)
Wyłączone
Wyłączenie wbudowanej karty sieci LAN.
USB
Legacy USB Support (Obsługa portu USB dla starszych
systemów)
Korzystając z tej opcji, można włączać lub wyłączać emulację klawiatury/
myszy USB, aby umożliwić korzystanie ze standardowej myszy i klawiatury
USB, nawet jeżeli system operacyjny nie obsługuje urządzeń USB.
W tym celu należy skonfigurować odpowiednie ustawienia z wartością
Enabled (Włączone).
Włączone
Włączenie emulacji USB dla klawiatury/ myszy
(ustawienie domyślne).
Wyłączone
Wyłączenie emulacji USB dla klawiatury/myszy.
Ustawienie przycisku
Korzystając z tej karty, można skonfigurować ustawienia przycisków
funkcyjnych.
Przycisk funkcyjny
Włączone
Włączenie przycisku funkcyjnego (domyślne).
Wyłączone
Wyłączenie przycisku funkcyjnego.
Dźwięk sygnalizujący naciśnięcie przycisku funkcyjnego
Włączone
Włączenie dźwięku sygnalizującego naciśnięcie
przycisku funkcyjnego (domyślne).
Wyłączone
Wyłączenie dźwięku sygnalizującego naciśnięcie
przycisku funkcyjnego.
SATA
Ta funkcja umożliwia konfigurację ustawień interfejsu SATA.
Wydajność
Działanie dysku HDD/SSD z maksymalną
wydajnością (domyślne).
Wydajność baterii Działanie dysku HDD/SSD w trybie oszczędnego
korzystania z baterii. Wybranie tego ustawienia
powoduje zmniejszenie wydajności.
Podręcznik użytkownika
7-6
Seria Satellite P750/P755
Rozdział 8
Rozwiązywanie problemów technicznych
Firma TOSHIBA zaprojektowała ten komputer, tak aby zapewnić
niezawodność, jednak w przypadku wystąpienia problemów można ustalić
przyczynę, postępując zgodnie z procedurami szczegółowo opisanymi w
tym rozdziale.
Wszyscy użytkownicy powinni przeczytać ten rozdział, ponieważ
identyfikacja potencjalnych zagrożeń ułatwia zapobieganie problemom.
Proces rozwiązywania problemów
Przestrzeganie następujących zaleceń znacznie ułatwi rozwiązywanie
problemów:
■ Należy przerwać procedurę niezwłocznie po wykryciu problemu,
ponieważ podejmowanie dalszych działań może być przyczyną utraty
lub uszkodzenia danych albo zniszczenia cennych informacji, które
mogą ułatwić rozwiązanie problemu.
■ Należy obserwować stan urządzenia oraz zanotować operacje
wykonywane przez system i czynności wykonywane przez użytkownika
bezpośrednio przed wystąpieniem problemu. Wykonaj zrzut aktualnie
wyświetlanego ekranu.
Pytania i procedury zamieszczone w tym rozdziale należy traktować tylko
jako wskazówki i zalecenia; nie są one ostatecznymi procedurami
usuwania problemów. W praktyce wiele problemów można rozwiązać w
prosty sposób, jednak w niektórych okolicznościach wymagana może być
pomoc sprzedawca, dystrybutora lub usługodawcy. Jeżeli konieczna jest
konsultacja z innymi osobami, należy przygotować szczegółowy opis
problemu.
Wstępna lista kontrolna
Należy zawsze w pierwszej kolejności rozważyć najprostsze rozwiązanie.
Problemy uwzględnione na tej liście kontrolnej są łatwe do rozwiązania,
mimo że powodują z pozoru poważne awarie systemu.
■ Przed włączeniem komputera włącz wszystkie używane urządzenia
zewnętrzne takie jak drukarka.
Podręcznik użytkownika
8-1
Seria Satellite P750/P755
■ Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego należy wyłączyć
komputer (urządzenie zostanie rozpoznane po ponownym włączeniu
komputera).
■ Upewnij się, że wszystkie opcjonalne akcesoria są skonfigurowane
prawidłowo w programie do konfiguracji komputera, a wszystkie
wymagane sterowniki zostały załadowane (aby uzyskać więcej
informacji dotyczących instalacji i konfiguracji, skorzystaj z
dokumentacji dostarczonej z opcjonalnymi akcesoriami).
■ Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo przymocowane do
komputera (poluzowane przewody mogą być przyczyną sygnalizacji
błędów).
■ Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe, czy nie zawierają luźnych
przewodów oraz czy wtyczki nie zawierają uszkodzonych styków.
■ Sprawdź, czy dyskietka lub dysk CD lub DVD są prawidłowo
umieszczone w stacji i czy zabezpieczenie dyskietki przed zapisem jest
ustawione w odpowiednim położeniu.
Należy przechowywać szczegółowe informacje dotyczące obserwacji w
trwałym dzienniku błędów, aby ułatwić zgłoszenie problemów sprzedawcy,
dystrybutorowi lub usługodawcy. Ponadto, jeżeli problem wystąpi
ponownie, utworzony dziennik ułatwi identyfikację problemu.
Analiza problemu
Czasami zachowanie komputera może ułatwiać identyfikację przyczyny
błędu. Należy więc poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:
■ Która część komputera nie funkcjonuje prawidłowo (klawiatura, dysk
twardy, panel wyświetlacza, płytka dotykowa, przyciski płytki
dotykowej), ponieważ symptomy są inne w przypadku poszczególnych
urządzeń.
■ Sprawdź opcje systemu operacyjnego, aby upewnić się,
że konfiguracja jest prawidłowa.
■ Jakie informacje są widoczne na wyświetlaczu? Czy wyświetlane są
jakieś komunikaty lub przypadkowe znaki? Wykonaj zrzut aktualnie
wyświetlanego ekranu i sprawdź komunikaty w dokumentacji
dostarczonej razem z komputerem, oprogramowaniem lub systemem
operacyjnym, jeżeli jest to możliwe.
■ Należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone,
ponieważ poluzowane przewody mogą być przyczyną błędów lub
zniekształcenia przesyłanych sygnałów.
■ Czy wskaźniki są włączone. Jeżeli tak, to które i jakiego koloru i czy są
włączone na stałe czy migają? Należy zapisać spostrzeżenia.
■ Czy generowane są krótkie sygnały dźwiękowe. Jeżeli tak, to ile, czy są
to sygnały długie czy krótkie i czy są to sygnały o wysokiej czy niskiej
częstotliwości? Ponadto czy w komputerze występują nietypowe
odgłosy? Należy zapisać spostrzeżenia.
Należy zanotować obserwacje, aby przedstawić je szczegółowo
sprzedawcy, dystrybutorowi lub usługodawcy.
Podręcznik użytkownika
8-2
Seria Satellite P750/P755
Oprogramowanie
Sprzęt
Błędy w działaniu programu mogą być
spowodowane przez samo oprogramowanie lub
dysk. Jeżeli nie można załadować pakietu
oprogramowania, być może nośniki są uszkodzone
lub program jest uszkodzony, dlatego należy
próbować załadować inną kopię oprogramowania,
jeżeli jest to możliwe.
Jeżeli komunikat o błędzie zostanie wyświetlony
podczas korzystania z pakietu oprogramowania,
należy skorzystać z dostarczonej dokumentacji,
która zazwyczaj zawiera sekcję dotyczącą
rozwiązywania problemów lub podsumowanie
komunikatów o błędach.
Następnie należy sprawdzić opisy komunikatów o
błędach w dokumentacji systemu operacyjnego.
Jeżeli nie można zidentyfikować problemu
związanego z oprogramowaniem, należy sprawdzić
instalację i konfigurację sprzętu. W pierwszej
kolejności należy sprawdzić elementy uwzględnione
na omówionej w tej sekcji wstępnej liście kontrolnej,
a następnie, jeżeli nie można rozwiązać problemu,
spróbować zidentyfikować przyczynę. W następnej
sekcji zamieszczono listy kontrolne dla
poszczególnych komponentów komputera i
urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych).
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zewnętrznego lub
oprogramowania, które nie jest autoryzowanym produktem firmy
TOSHIBA, należy upewnić się, że urządzenie lub oprogramowanie może
współpracować z danym komputerem. Korzystanie z niezgodnych
urządzeń może być przyczyną zranienia użytkownika lub uszkodzenia
komputera.
Podręcznik użytkownika
8-3
Seria Satellite P750/P755
Lista kontrolna sprzętu i systemu
W tej sekcji opisano problemy spowodowane błędnym działaniem
składników sprzętowych systemu lub podłączonych do komputera
urządzeń zewnętrznych. Podstawowe problemy mogą dotyczyć
następujących obszarów:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Procedura uruchamiania systemu ■
Autotest
■
Zasilanie
■
Hasło
■
Klawiatura
■
Panel wyświetlacza komputera ■
Dysk twardy
■
Stacja DVD Super Multi
■
Stacja BD-Writer
■
Stacja BD-Combo
■
Karta SD/SDHC/SDXC
■
Karta Memory Stick
Karta xD Picture Card
Karta MultiMediaCard
Urządzenie wskazujące
Czujnik linii papilarnych
Urządzenie USB
Dodatkowy moduł pamięci
System dźwiękowy
Monitor zewnętrzny
Sieć LAN
Bezprzewodowa sieć LAN
Bluetooth
Nośniki do odzyskiwania
oprogramowania
Procedura uruchamiania systemu
Jeżeli komputer nie jest uruchamiany prawidłowo, należy sprawdzić
następujące elementy:
■ Autotest
■ Zasilanie komputera
■ Hasło włączania zasilania
Autotest
Podczas uruchamiania komputera autotest jest wykonywanny
automatycznie, a logo TOSHIBA jest wyświetlane na ekranie.
Ten komunikat jest wyświetlany na ekranie przez kilka sekund.
Jeżeli autotest zakończył się pomyślnie, komputer próbuje załadować
system operacyjny zgodnie z kolejnością uruchamiania (Boot Priority)
skonfigurowaną przy użyciu programu TOSHIBA HW Setup.
Wystąpienie dowolnej z poniższych sytuacji oznacza wykrycie błędu
podczas autotestu:
■ Uruchamianie komputera zostaje zatrzymane, a na ekranie nie widać
żadnych informacji ani komunikatów, z wyjątkiem logo firmy TOSHIBA.
■ Na ekranie wyświetlane są przypadkowe znaki, a komputer nie
funkcjonuje prawidłowo.
■ Na ekranie jest wyświetlany komunikat o błędzie.
W takich okolicznościach należy wyłączyć komputer, sprawdzić wszystkie
połączenia przewodówf, a następnie ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli autotest ponownie zakończy się niepowodzeniem, należy
skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-4
Seria Satellite P750/P755
Zasilanie
Jeżeli komputer nie jest podłączony do gniazda sieci elektrycznej, bateria
jest podstawowym źródłem zasilania. W urządzeniu dostępne są jednak
także inne źródła zasilania, włącznie z funkcją inteligentnego zasilania i
baterią zegara czasu rzeczywistego (RTC, Real Time Clock), które
wzajemnie na siebie oddziałują i mogą być przyczyną problemów z
zasilaniem.
W tej sekcji opisano procedury sprawdzania zasilania sieciowego i
bateryjnego. Jeżeli nie można rozwiązać problemu zgodnie z tymi
procedurami, przyczyną może być inne źródło zasilania. W takim wypadku
należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub usługodawcą.
Wyłączanie z powodu przegrzania
Jeżeli temperatura procesora osiągnie nieakceptowalnie wysoki poziom dla
dowolnego ustawienia, komputer jest automatycznie wyłączany,
aby zapobiec uszkodzeniu (w tym wypadku wszystkie niezapisane dane
przechowywane w pamięci zostaną utracone).
Problem
Procedura
Komputer jest
wyłączany,
a bursztynowy
wskaźnik DC IN miga.
Pozostaw komputer wyłączony do chwili,
gdy wskaźnik DC IN przestanie migać.
Zalecane jest pozostawienie komputera w stanie wyłączenia do chwili,
kiedy temperatura wewnątrz komputera osiągnie wartość temperatury
otoczenia, nawet jeżeli wskaźnik DC IN przestał migać.
Jeżeli po ochłodzeniu do temperatury otoczenia
komputer wciąż nie jest uruchamiany lub jest
wyłączany natychmiast po uruchomieniu, należy
skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem
lub usługodawcą.
Komputer jest
wyłączany, a biały
wskaźnik DC IN jest
włączony
Podręcznik użytkownika
Oznacza to, że wystąpił problem w systemie
rozpraszania ciepła i należy skontaktować się ze
sprzedawcą, dystrybutorem lub usługodawcą.
8-5
Seria Satellite P750/P755
zasilacz
Jeżeli problemy występują podczas włączania komputera zasilanego przy
użyciu zasilacza, należy sprawdzić stan wskaźnika DC IN. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz rozdział 6 (Zasilanie komputera).
Problem
Procedura
Zasilacz nie zasila
komputera (biały
wskaźnik DC IN jest
wyłączony)
Sprawdź połączenia, aby upewnić się,
że przewód zasilający/zasilacz jest prawidłowo
podłączony do komputera i gniazda sieci
elektrycznej.
Sprawdź stan przewodu i złączy. Jeżeli przewód
jest postrzępiony lub uszkodzony, powinien być
wymieniony, a jeżeli złącza są zanieczyszczone,
powinny być oczyszczone czystą ściereczką
bawełnianą.
Jeżeli zasilacz wciąż nie dostarcza prądu do
komputera, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-6
Seria Satellite P750/P755
Bateria
Jeżeli można przypuszczać, że wystąpił problem związany z baterią,
należy sprawdzić stan wskaźników DC IN i Bateria. Aby uzyskać więcej
informacji dotyczących tych wskaźników i funkcjonowania baterii, zobacz
rozdział 6 (Zasilanie komputera).
Problem
Procedura
Bateria nie zasila
komputera.
Być może bateria jest rozładowana. Podłącz
zasilacz, aby naładować baterię.
Bateria nie jest
ładowana po
podłączeniu zasilacza
(Bursztynowy
wskaźnik Bateria jest
wyłączony.)
Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana,
ładowanie nie rozpocznie się natychmiast, dlatego
należy poczekać kilka minut przed podjęciem
kolejnej próby. Jeżeli bateria wciąż nie jest
ładowana, sprawdź, czy napięcie jest dostępne w
gnieździe sieci elektrycznej, do którego jest
podłączony zasilacz. Aby to zrobić, podłącz inne
urządzenie do tego gniazda.
Sprawdź, czy temperatura baterii jest zbyt
wysoka lub zbyt niska, ponieważ może to być
przyczyną problemów z ładowaniem i konieczne
będzie poczekanie na wyrównanie temperatury
baterii z temperaturą pokojową przed
rozpoczęciem ładowania.
Odłącz zasilacz i wyjmij baterię, aby upewnić się,
że złącza są czyste. Jeżeli jest to konieczne,
przetrzyj je miękką suchą ściereczką zwilżoną
niewielką ilością alkoholu.
Podłącz zasilacz i wymień baterię, upewniając
się, że jest prawidłowo zainstalowany w
komputerze.
Sprawdź wskaźnik Bateria. Jeżeli nie jest
włączony, poczekaj na naładowanie baterii przez
co najmniej dwadzieścia minut. Jeżeli wskaźnik
Bateria zostanie włączony po tym czasie,
kontynuuj ładowanie baterii przez co najmniej
kolejnych dwadzieścia minut przed włączeniem
komputera. Jeżeli jednak wskaźnik wciąż nie jest
włączony, może to oznaczać, że okres
użytkowania baterii został zakończony i
konieczna jest wymiana baterii. Jeżeli jednak
można przypuszczać, że okres użytkowania
baterii nie został jeszcze zakończony, należy
skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem
lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-7
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Bateria nie zasila
komputera tak długo,
jak powinna.
Przy częstym ładowaniu częściowo rozładowanej
baterii może on nie ładować się do swojej
znamionowej pojemności, dlatego należy
całkowicie rozładować, a następnie spróbować
ponownie naładować baterię.
Zaznacz opcję Oszczędzanie energii w
obszarze Wybierz plan zasilania w oknie Opcje
zasilania.
Zegar czasu rzeczywistego
Problem
Procedura
Na ekranie
wyświetlany jest
następujący
komunikat:
OSTRZEŻENIE:
Brak zasilania
pamięci CMOS.
Naciśnij klawisz
<Esc>, aby
wznowić,
lub klawisz
<F2>, aby
skonfigurować.
Bateria czasu rzeczywistego (RTC, Real Time
Clock) jest rozładowana, dlatego konieczne jest
ustawienie daty i godziny w programie do
konfiguracji systemu BIOS zgodnie z
następującą procedurą:
1. Włącz komputer po naciśnięciu i
przytrzymaniu klawisza F2.
2. Zwolnij klawisz F2 po wyświetleniu ekranu
TOSHIBA Leading Innovation >>>.
Zostanie wczytany program do konfiguracji
systemu BIOS.
3. Ustaw datę w polu System Date
(Data systemowa).
4. Ustaw godzinę w polu System Time
(Godzina systemowa).
5. Naciśnij klawisz F10. Zostanie wyświetlony
komunikat potwierdzający.
6. Naciśnij klawisz Y. Spowoduje to zamknięcie
programu do konfigurajci systemu BIOS i
ponowne uruchomienie komputera.
Problem
Procedura
Nie można wpisać
hasła.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
”TOSHIBA Password Utility” w rozdziale 6
(Zasilanie komputera).
Hasło
Podręcznik użytkownika
8-8
Seria Satellite P750/P755
Klawiatura
Przyczyną problemów z klawiaturą może być nieprawidłowa instalacja i
konfiguracja komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 5
(Klawiatura).
Problem
Procedura
Naciśnięcie niektórych
klawiszy literowych
powoduje
wprowadzenie cyfr.
Upewnij się, że klawiatura numeryczny nie jest
aktywna. Naciśnij klawisze dostępu FN + F11 i
spróbuj pisać ponownie.
Znaki wyświetlane na
ekranie są inne niż
wpisywane z
klawiatury.
Skorzystaj z dokumentacji oprogramowania,
aby upewnić się, że oprogramowanie nie mapuje
klawiatury w żaden sposób (mapowanie jest
związane ze zmianą lub ponownym
przypisaniem funkcji poszczególnych klawiszy).
Jeżeli wciąż nie można korzystać z klawiatury,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Panel wyświetlacza komputera
Przyczyną problemów pozornie związanych z panelem wyświetlacza może
być nieprawidłowa instalacja i konfiguracja komputera. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz rozdział 7 (Program HW Setup).
Problem
Procedura
Brak obrazu.
Naciśnij klawisze dostępu FN + F5,
aby dostosować priorytety urządzeń
wyświetlających i upewnić się, że sygnał
wyjściowy nie jest kierowany do monitora
zewnętrznego.
Smugi są widoczne na
panelu wyświetlacza
komputera.
Smugi mogą pochodzić od kontaktu z klawiaturą
i płytką dotykową po zamknięciu wyświetlacza.
Należy spróbować usunąć smugi tego typu,
delikatnie przecierając panel wyświetlacza
czystą, suchą ściereczką lub, jeżeli ta metoda nie
jest skuteczna, wysokiej jakości środkiem do
czyszczenia ekranów LCD. W takim wypadku
należy zawsze postępować zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi środka do czyszczenia
ekranów i poczekać na osuszenie panelu
wyświetlacza przed zamknięciem panelu.
Podręcznik użytkownika
8-9
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Problemy opisane
powyżej nie zostały
rozwiązane lub
wystąpiły inne
Początkowo należy skorzystać z dokumentacji
dostarczonej z oprogramowaniem, aby ustalić,
czy oprogramowanie jest przyczyną problemów.
Można również uruchomić narzędzie
diagnostyczne TOSHIBA PC Diagnostic Tool w
celu sprawdzenia podstawowych funkcji
komputera.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Dysk twardy
Problem
Procedura
Komputer nie jest
uruchamiany z dysku
twardego.
Sprawdź, czy w stacji dyskietek znajduje się
dyskietka lub czy w stacji dysków optycznych
znajduje się dysk CD ROM/DVD ROM.
Jeżeli tak, wyjmij dyskietkę lub dysk i spróbuj
ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli to nie pomoże, sprawdź ustawienie Boot
Priority (Kolejność uruchamiania) w programie
TOSHIBA HW Setup. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz sekcję „Boot Setting
(Ustawienia uruchamiania)” w rozdziale 7
(Program HW Setup).
Skorzystaj z dokumentacji systemu
operacyjnego, aby ustalić, czy wystąpił problem
związany z plikami lub ustawieniami systemu
operacyjnego.
Komputer pracuje
bardzo wolno.
Pliki na dysku twardym mogą być
pofragmentowane. W takim wypadku należy
uruchomić narzędzie Defragmentator dysków,
aby sprawdzić stan plików na dysku twardym.
Skorzystaj z dokumentacji systemu
operacyjnego lub pliku Pomocy online,
aby uzyskać więcej informacji dotyczących
korzystania z narzędzia Defragmentator dysków.
W ostateczności należy ponownie sformatować
dysk twardy, a następnie ponownie załadować
system operacyjny oraz wszystkie pozostałe pliki
i dane. Jeżeli wciąż nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-10
Seria Satellite P750/P755
Stacja DVD Super Multi
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4, Podstawowe funkcje
produktu.
Problem
Procedura
Brak dostępu do
dysku CD/DVD
znajdującego się w
stacji.
Sprawdź, czy zasobnik stacji został prawidłowo
zamknięty.
Dociśnij ją delikatnie, aby znalazła się na swoim
miejscu.
Otwórz zasobnik i sprawdź, czy dysk CD/DVD
jest prawidłowo włożony. Powinien leżeć płasko z
etykietą skierowaną ku górze.
Przedmiot, który dostał się do zasobnika, mógł
zablokować odczyt dysku CD/DVD przez światło
lasera. Sprawdź, czy nic nie blokuje urządzenia.
Usuń obcy przedmiot.
Sprawdź, czy dysk CD/DVD nie jest zabrudzony.
Jeżeli jest to konieczne, wytrzyj czystą szmatką
nasączoną wodą lub łagodnym środkiem
czyszczącym.
Niektóre dyski CD/
DVD nie są
odtwarzane
prawidłowo
Problem może być spowodowany konfiguracją
oprogramowania lub sprzętu. Sprawdź,
czy konfiguracja sprzętu jest zgodna z
wymaganiami oprogramowania. Sprawdź
dokumentację dysków CD/DVD.
Sprawdź rodzaj używanego dysku.
Stacja obsługuje następujące dyski:
DVD-ROM: DVD-ROM, DVD-Video
CD-ROM:
CD-DA, CD-Text, Photo CD
(jednosesyjne/wielosesyjne),
CD-ROM Mode1, Mode2, CD-ROM
XA Mode 2 (Form1, Form2),
Enhanced CD (CD-EXTRA),
Metoda adresowania 2
Dyski DVD przystosowane do zapisu: DVD-R/-R
DL, DVD+R/+R DL, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-RAM
Sprawdź kod regionu dysku DVD. Wymagana
jest zgodność ze stacją DVD Super Multi Kody
regionów zamieszczono w sekcji Stacje dysków
optycznych w rozdziale 2, Przewodnik po
systemie.
Podręcznik użytkownika
8-11
Seria Satellite P750/P755
Stacja BD-Writer/BD-Combo
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4, Podstawowe funkcje produktu.
Problem
Procedura
Brak dostępu do
dysku CD/DVD/BD
znajdującego się w
stacji.
Upewnij się, że zasobnik stacji jest prawidłowo
zamknięty (naciśnij delikatnie, aby zablokować
zasobnik w odpowiednim położeniu).
Otwórz zasobnik stacji i upewnij się, że dysk CD,
DVD lub BD jest ułożony prawidłowo (płasko z
etykietą skierowaną do góry).
Być może przedmiot, który dostał się do stacji
dysków optycznych, zablokował odczyt dysku
CD, DVD lub BD przez światło lasera.
Usuń zbędne przedmioty ze stacji.
Sprawdź, czy dysk CD, DVD lub BD jest
zanieczyszczony. Jeżeli tak, przetrzyj go czystą
szmatką zwilżoną niewielką ilością wody lub
neutralnego środka czyszczącego.
Niektóre dyski CD/
DVD/BD nie są
odtwarzane
prawidłowo.
Przyczyną problemu może być konfiguracja
oprogramowania lub sprzętu komputera. Upewnij
się, że te konfiguracje są zgodne z wymaganiami
dotyczącymi dysków CD/DVD/BD (skorzystaj z
dokumentacji dysków CD, DVD lub BD, jeżeli jest
dostępna).
Sprawdź typ używanego dysku CD, DVD lub BD.
Stacja obsługuje następujące formaty:
BD:
BD-ROM
Dysk DVD: DVD-ROM, DVD-Video
CD:
CD-DA, CD-Text, Photo CD™
(jednosesyjne/wielosesyjne), CD-ROM
Mode 1, Mode 2, CD-ROM XA Mode 2
(Form1, Form2), Enhanced CD
(CD-EXTRA), Addressing Method 2
Podręcznik użytkownika
8-12
Seria Satellite P750/P755
Karta pamięci SD/SDHC/SDXC, miniSD/microSD
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 8, Urządzenia opcjonalne.
Problem
Procedura
Występują błędy karty
pamięci SD/SDHC/
SDXC, miniSD/
microSD
Wyjmij kartę pamięci SD/SDHC/SDXC, miniSD/
microSD z komputera, a następnie ponownie
włóż kartę, aby upewnić się, że jest prawidłowo
podłączona.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy
skorzystać z dokumentacji dostarczonej z kartą
pamięci SD/SDHC/SDXC, miniSD/microSD,
aby uzyskać więcej informacji.
Nie można zapisywać
na karcie pamięci SD/
SDHC/SDXC
Wyjmij kartę pamięci SD/SDHC/SDXC z
komputera i upewnij się, że nie jest
zabezpieczona przed zapisem.
Nie można odczytać
pliku.
Upewnij się, że wymagany plik znajduje się na
karcie pamięci SD/SDHC/SDXC, miniSD/
microSD włożonej do komputera.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Karta Memory Stick
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 3, Sprzęt, programy narzędziowe
i wyposażenie opcjonalne.
Problem
Procedura
Błąd karty Memory
Stick/Memory Stick
PRO/Memory Stick
PRO Duo.
Wyjmij kartę Memory Stick/Memory Stick PRO/
Memory Stick PRO Duo z komputera,
a następnie ponownie włóż kartę, aby upewnić
się, że jest prawidłowo podłączona.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy
skorzystać z dokumentacji dostarczonej z kartą
Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick
PRO Duo, aby uzyskać więcej informacji.
Nie można zapisywać
na karcie Memory
Stick/Memory Stick
PRO/Memory Stick
PRO Duo.
Wyjmij kartę Memory Stick/Memory Stick PRO/
Memory Stick PRO Duo z komputera i upewnij
się, że nie jest zabezpieczona przed zapisem.
Podręcznik użytkownika
8-13
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Nie można odczytać
pliku.
Upewnij się, że wymagany plik znajduje się na
karcie Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory
Stick PRO Duo włożonej do komputera.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Karta xD Picture Card
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 3, Sprzęt, programy narzędziowe
i wyposażenie opcjonalne.
Problem
Procedura
Błąd karty xD Picture
Card.
Wyjmij kartę xD Picture Card z komputera,
a następnie ponownie włóż kartę, aby upewnić
się, że jest prawidłowo podłączona.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy
skorzystać z dokumentacji dostarczonej z kartą
xD Picture Card, aby uzyskać więcej informacji.
Nie można odczytać
pliku.
Upewnij się, że wymagany plik znajduje się na
karcie xD Picture Card włożonej do komputera.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Karta MultiMediaCard
Więcej informacji znajduje się w rozdziale 3, Sprzęt, programy narzędziowe
i wyposażenie opcjonalne.
Problem
Procedura
Błąd karty
MultiMediaCard.
Wyjmij kartę MultiMediaCard z komputera,
a następnie ponownie włóż kartę, aby upewnić
się, że jest prawidłowo podłączona.
Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy
skorzystać z dokumentacji dostarczonej z kartą
MultiMediaCard, aby uzyskać więcej informacji.
Nie można zapisywać
danych na karcie
MultiMediaCard.
Wyjmij kartę MultiMediaCard z komputera i
upewnij się, że nie jest zabezpieczona przed
zapisem.
Podręcznik użytkownika
8-14
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Nie można odczytać
pliku.
Upewnij się, że wymagany plik znajduje się na
karcie MultiMediaCard włożonej do komputera.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Urządzenie wskazujące
Jeżeli używana jest mysz USB, należy przeczytać również sekcję
”Urządzenie USB” w tym rozdziale i skorzystać z dokumentacji
dostarczonej z daną myszą komputerową.
Płytka dotykowa
Problem
Procedura
Nie można obsługiwać
wskaźnika na ekranie
przy użyciu
urządzenia
wskazującego.
W takim wypadku system może być zajęty.
Należy poczekać przez chwilę i spróbować
ponownie poruszyć mysz komputerową.
Sprawdź, czy powyższy przycisk płytki dotykowej
nie jest wyłączony. Naciśnij, aby uaktywnić
wskaźnik na płytce dotykowej.
Funkcja dwukrotnego
dotknięcia nie działa
Spróbuj zmienić ustawienie szybkości
dwukrotnego kliknięcia w programie
narzędziowym do sterowania myszą
komputerową.
1. Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i
dźwięk -> Mysz.
2. W oknie właściwości myszy kliknij kartę
Przyciski.
3. Ustaw szybkość dwukrotnego kliknięcia
zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk OK.
Podręcznik użytkownika
8-15
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Wskaźnik myszy
porusza się zbyt
szybko lub zbyt wolno.
Spróbuj zmienić ustawienie szybkości wskaźnika
w programie narzędziowym do sterowania
myszą komputerową.
1. Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i
dźwięk -> Mysz.
2. W oknie właściwości myszy kliknij kartę
Opcje wskaźnika.
3. Ustaw szybkość wskaźnika zgodnie z
wymaganiami i kliknij przycisk OK.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Czułość płytki
dotykowej jest zbyt
duża lub zbyt mała.
Dopasuj czułość na dotyk.
1. Kliknij Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i
dźwięk -> Mysz.
2. W oknie Właściwości myszy kliknij kartę
Ustawienia urządzenia (Device Settings).
3. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
4. Wyświetlane jest okno Properties for
Synaptics Touchpad V7.4 on PS/2 Port
(Właściwości płytki dotykowej na porcie PS/
2).
5. Wybierz pozycję Sensitivity (Czułość) z listy
Select an item (Wybierz element).
6. Wybierz opcję Touch Sensitivity (Czułość
na dotyk) i przesuń suwak, aby dostosować
czułość.
7. Kliknij przycisk OK.
Mysz USB
Problem
Procedura
Nie można obsługiwać
wskaźnika na ekranie
przy użyciu myszy
komputerowej.
W takim wypadku system może być zajęty.
Należy poczekać przez chwilę i spróbować
ponownie poruszyć mysz komputerową.
Podręcznik użytkownika
Odłącz mysz od komputera, a następnie
ponownie podłącz ją do wolnego portu USB,
aby upewnić się, że jest prawidłowo podłączona.
8-16
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Funkcja dwukrotnego
kliknięcia nie działa.
Spróbuj zmienić ustawienie szybkości
dwukrotnego kliknięcia w programie
narzędziowym do sterowania myszą
komputerową.
1. Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i
dźwięk -> Mysz.
2. W oknie właściwości myszy kliknij kartę
Przyciski.
3. Ustaw szybkość dwukrotnego kliknięcia
zgodnie z wymaganiami i kliknij przycisk OK.
Wskaźnik ekranowy
porusza się zbyt
szybko lub zbyt wolno.
Spróbuj zmienić ustawienie szybkości wskaźnika
w programie narzędziowym do sterowania
myszą komputerową.
1. Aby uzyskać dostęp do tego programu, kliknij
Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i
dźwięk -> Mysz.
2. W oknie właściwości myszy kliknij kartę
Opcje wskaźnika.
3. Ustaw szybkość wskaźnika zgodnie z
wymaganiami i kliknij przycisk OK.
Wskaźnik ekranowy
porusza się
nieprawidłowo.
Być może elementy myszy komputerowej
odpowiedzialne za wykrywanie ruchu są
zanieczyszczone. Aby uzyskać informacje
dotyczące czyszczenia, skorzystaj z
dokumentacji dostarczonej z myszą
komputerową.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-17
Seria Satellite P750/P755
Czujnik linii papilarnych
Problem
Procedura
Odczyt linii
papilarnych nie
powiódł się.
W tym wypadku należy spróbować powtórzyć
operację odczytu linii papilarnych, prawidłowo
ustawiając palec. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz sekcję „Korzystanie z czujnika linii
papilarnych” w rozdziale 4 (Podstawowe funkcje
produktu).
Można również spróbować powtórzyć proces
rozpoznawania przy użyciu zarejestrowanych linii
papilarnych na innym palcu.
Czujnik linii papilarnych porównuje i analizuje
unikatowe charakterystyki linii papilarnych.
W niektórych okolicznościach określeni
użytkownicy nie mogą jednak zarejestrować linii
papilarnych na skutek niedostatecznie
unikatowych charakterystyk linii papilarnych.
Efektywność procesu rozpoznawania linii
papilarnych jest różna dla poszczególnych
użytkowników.
Nie można odczytać
linii papilarnych z
powodu skaleczenia
na palcu.
W tym przypadku należy spróbować powtórzyć
proces rozpoznawania przy użyciu
zarejestrowanych linii papilarnych na innym
palcu. Jeżeli jednak nie można odczytać żadnych
zarejestrowanych linii papilarnych, należy
zalogować się do komputera, wpisując hasło
przy użyciu klawiatury.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-18
Seria Satellite P750/P755
Urządzenie USB
Oprócz informacji zamieszczonych w tej sekcji należy również skorzystać z
dokumentacji dostarczonej z danym urządzeniem USB.
Problem
Procedura
Magistrala USB nie
działa.
Odłącz urządzenie USB od komputera,
a następnie ponownie podłącz je do wolnego
portu USB, aby upewnić się, że jest prawidłowo
podłączone.
Upewnij się, że wymagane sterowniki urządzeń
USB są prawidłowo zainstalowane.
Aby to zrobić, skorzystaj z dokumentacji
urządzenia i systemu operacyjnego.
Jeżeli korzystasz z systemu operacyjnego, który
nie obsługuje urządzeń USB, możesz włączyć
obsługę myszy komputerowej i/lub klawiatury
USB, konfigurując opcję emulacji (USB KB/
Mouse Legacy Emulation) w programie
TOSHIBA HW Setup z wartością Enabled
(Włączone).
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Podręcznik użytkownika
8-19
Seria Satellite P750/P755
Funkcja wstrzymania i ładowania
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Korzystanie z programu
TOSHIBA Sleep Utility w rozdziale 4, Podstawowe funkcje produktu.
Problem
Procedura
Nie mogę korzystać z
funkcji wstrzymania i
ładowania
Funkcja wstrzymania i ładowania może być
wyłączona.
Zaznacz pole wyboru „Funkcja wstrzymania i
ładowania ” w programie TOSHIBA Sleep,
aby włączyć tę funkcję.
W przypadku nadmiernego natężenia prądu
pobieranego przez urządzenie zewnętrzne
podłączone do zgodnego portu zasilanie
magistrali USB (5 V DC) może zostać wyłączone
przez system zabezpieczeń. W takim wypadku
należy odłączyć urządzenie zewnętrzne, jeżeli
urządzenia zewnętrzne są podłączone.
Następnie należy włączyć/wyłączyć zasilanie
komputera, aby przywrócić tę funkcję.
Jeżeli wciąż nie można korzystać z tej funkcji
nawet wówczas, gdy podłączone jest tylko
pojedyncze urządzenie zewnętrzne, należy
zrezygnować z korzystania z danego urządzenia
zewnętrznego, ponieważ natężenie pobieranego
prądu przekracza wartość dozwoloną dla tego
komputera.
Niektóre urządzenia zewnętrzne nie mogą
korzystać z funkcji wstrzymania i ładowania W
takim wypadku należy spróbować skorzystać z
jednej lub kilku z następujących metod.
■ Wybierz inny tryb.
■ Wyłączenie komputera wówczas,
gdy urządzenia zewnętrzne są podłączone.
■ Podłączenie urządzeń zewnętrznych po
wyłączeniu komputera.
Jeżeli wciąż nie można korzystać z tej funkcji,
zmień ustawienie, aby wyłączyć tę funkcję.
Bateria jest szybko
rozładowywana nawet
po wyłączeniu
zasilania komputera.
Podręcznik użytkownika
Jeżeli funkcja wstrzymania i ładowania jest
włączona, bateria komputera ulega rozładowaniu
w stanie hibernacji lub po wyłączeniu komputera.
Należy podłączyć zasilacz do komputera lub
wyłączyć funkcję wstrzymania i ładowania
8-20
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Urządzenia
zewnętrzne
podłączone do
zgodnych portów nie
działają.
Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie
działać po podłączeniu do zgodnego portu
wówczas, gdy funkcja wstrzymania i ładowania
jest włączona.
Należy ponownie podłączyć urządzenie
zewnętrzne po włączeniu komputera.
Jeżeli urządzenie zewnętrzne wciąż nie działa,
należy podłączyć urządzenie do portu, który nie
jest oznaczony ikoną zgodności z funkcją
wstrzymania i ładowania ( ), lub wyłączyć tę
funkcję.
Funkcja uaktywniania
poprzez USB nie
działa.
Jeżeli funkcja wstrzymania i ładowania jest
włączona, funkcja uaktywniania poprzez nie jest
dostępna dla portów obsługujących funkcję
wstrzymania i ładowania USB.
W takim wypadku należy skorzystać z portu,
który nie jest oznaczony ikoną zgodności z
funkcją wstrzymania i ładowania ( ),
lub wyłączyć tę funkcję.
System dźwiękowy
Oprócz informacji zamieszczonych w tej sekcji należy również skorzystać z
dokumentacji dostarczonej z danym urządzeniem audio.
Problem
Procedura
Nie słychać dźwięku.
Dostosowanie głośności.
Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, kliknij
odpowiedni przycisk.
Sprawdź ustawienia głośności w programie.
Sprawdź, czy funkcja wyciszenia dźwięku jest
wyłączona
Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
podłączone.
Korzystając z Menedżera urządzeń systemu
Windows, upewnij się, że urządzenie dźwiękowe
jest włączone i działa prawidłowo.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
„Rozwiązywanie problemów w systemie
Windows” w Pomocy i obsłudze technicznej
Windows.
Podręcznik użytkownika
8-21
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Nie słychać dźwięku.
W tym wypadku może występować sprzężenie z
mikrofonu komputera lub zewnętrznego
mikrofonu podłączonego do komputera.
Zobacz sekcję „System dźwiękowy” w rozdziale
4 (Podstawowe funkcje produktu), aby uzyskać
więcej informacji.
Nie można regulować głośności podczas
uruchamiania lub zamykania systemu Windows.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Monitor zewnętrzny
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz również rozdział 3 (Sprzęt,
programy narzędziowe i wyposażenie opcjonalne) i skorzystaj z
dokumentacji dostarczonej z monitorem.
Problem
Procedura
Monitor nie jest
włączany.
Po ustaleniu, że zasilanie monitora jest
włączone, należy sprawdzić połączenia,
aby upewnić się, że przewód zasilania/zasilacz
jest prawidłowo podłączony do monitora i
gniazda sieci elektrycznej.
Brak obrazu.
Spróbuj wyregulować kontrast i jasność monitora
zewnętrznego.
Naciśnij klawisze dostępu FN + F5, aby zmienić
priorytet urządzenia wyświetlającego, i upewnij
się, że nie wybrano tylko panelu wyświetlacza
komputera.
Sprawdź, czy monitor zewnętrzny jest
podłączony.
Jeżeli monitor zewnętrzny jest skonfigurowany
jako podstawowe urządzenie wyświetlające w
trybie pulpitu rozszerzonego i zostanie odłączony
wówczas, gdy komputer jest przełączony do
stanu wstrzymania, obraz nie będzie wyświetlany
na tym monitorze po uruchomieniu komputera ze
stanu wstrzymania.
Aby zapobiec takiej sytuacji, nie należy odłączać
monitora zewnętrznego wówczas, gdy komputer
jest przełączony do stanu wstrzymania lub
hibernacji.
Należy wyłączyć komputer przed odłączeniem
monitora zewnętrznego.
Podręcznik użytkownika
8-22
Seria Satellite P750/P755
Problem
Procedura
Jeżeli panel wyświetlacza i monitor zewnętrzny
są skonfigurowane w trybie klonowania obrazu,
a następnie zostaną wyłączone przez
czasomierz, obraz może nie być wyświetlany na
panelu wyświetlacza lub monitorze zewnętrznym
po ponownym włączeniu.
W takim wypadku należy nacisnąć klawisze
dostępu FN + F5, aby ponownie skonfigurować
panel wyświetlacza i monitor zewnętrzny w trybie
klonowania obrazu.
Błąd monitora.
Sprawdź, czy przewód łączący monitor
zewnętrzny z komputerem jest prawidłowo
podłączony.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Sieć LAN
Problem
Procedura
Nie można uzyskać
dostępu do sieci LAN.
Sprawdź poprawność połączenia przewodowego
między gniazdem sieci LAN a koncentratorem
LAN.
Funkcja uruchamiania
poprzez
bezprzewodową sieć
LAN (Wake up on
LAN) nie działa
Upewnij się, że zasilacz jest podłączony. Funkcja
uruchamiania poprzez sieci LAN (Wake-up on
LAN) pobiera zasilanie nawet przy wyłączonym
systemie.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany,
skontaktuj się z administratorem sieci LAN.
Bezprzewodowa sieć LAN
Jeżeli następujące procedury nie umożliwią przywrócenia dostępu do sieci
LAN, należy się skontaktować z administratorem sieci LAN.
Więcej informacji o łączności bezprzewodowej znajduje się w rozdziale 4,
Podstawowe funkcje produktu.
Problem
Procedura
Brak dostępu do
bezprzewodowej sieci
LAN.
Upewnij się, że funkcja komunikacji
bezprzewodowej w komputerze jest włączona.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany,
skontaktuj się z administratorem sieci LAN.
Podręcznik użytkownika
8-23
Seria Satellite P750/P755
Bluetooth
Dalsze informacje o łączności bezprzewodowej Bluetooth znajdują się w
rozdziale 4, Podstawowe funkcje produktu.
Problem
Procedura
Nie można uzyskać
dostępu do
urządzenia Bluetooth.
Sprawdź, czy funkcja komunikacji
bezprzewodowej w komputerze jest włączona.
Upewnij się, że Manager Bluetooth jest
uruchomiony na komputerze i zasilanie
zewnętrznego urządzenia Bluetooth jest włączone.
Upewnij się, że żaden opcjonalny adapter
Bluetooth nie jest zainstalowany w komputerze,
ponieważ wbudowany sprzęt Bluetooth nie może
funkcjonować równocześnie z innym kontrolerem
Bluetooth.
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się ze sprzedawcą,
dystrybutorem lub usługodawcą.
Nośniki do odzyskiwania oprogramowania
Problem
Procedura
Następujący
komunikat pojawia się
po uruchomieniu
programu Recovery
Media Creator.
”The Recovery
Media Creator
can not be
launched because
there is no
recovery
partition.
(Nie można
uruchomić
programu
Recovery Media
Creator,
ponieważ nie
utworzono
partycji
odzyskiwania).”
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, jeżeli
wybrano opcję usunięcia tej partycji i podejmowana
jest próba utworzenia dysku do odzyskiwania
oprogramowania („Recovery Media”).
Jeżeli nie utworzono partycji odzyskiwania,
program Recovery Media Creator nie może
utworzyć nośników do odzyskiwania
oprogramowania.
Jeżeli jednak utworzono już dysk „Recovery
Media”, można użyć go do przywrócenia partycji
odzyskiwania.
Wystarczy wykonać instrukcje zamieszczone w
sekcji Przywracanie preinstalowanego
oprogramowania z dysków do odzyskiwania
utworzonych przez użytkownika w rozdziale 1
(Pierwsze kroki).
Zostanie wyświetlony monit o wybranie polecenia
„Restore Original Factory Image” (Przywróć
oryginalny obraz fabryczny) z listy rozwijanej.
Jeżeli nie utworzono dysku „Recovery Media”,
skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy
TOSHIBA.
Podręcznik użytkownika
8-24
Seria Satellite P750/P755
Pomoc techniczna firmy Toshiba
Jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowej pomocy technicznej związanej
z korzystaniem z komputera lub rozwiązywaniem problemów, należy
skontaktować się z firmą TOSHIBA.
Zanim zadzwonisz...
Przyczyną niektórych problemów może być używane oprogramowanie lub
system operacyjny, ważne jest więc uprzednie skorzystanie z innych
dostępnych źródeł pomocy. Przed skontaktowaniem się z firmą TOSHIBA:
■ Przeczytaj sekcje dotyczące rozwiązywania problemów w dokumentacji
oprogramowania i/lub urządzeń zewnętrznych.
■ Jeżeli problem występuje podczas korzystania z określonych
programów, poszukaj w ich dokumentacji wskazówek dotyczących
rozwiązywania problemów i rozważ możliwość skontaktowania się z
działem pomocy technicznej producenta oprogramowania w celu
uzyskania pomocy.
■ Skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem od którego zakupiono
komputer i/lub oprogramowanie, aby uzyskać aktualne informacje i
pomoc techniczną.
Dokąd się zwrócić?
Jeżeli wciąż nie można rozwiązać problemu i można przypuszczać, że jest
on związany ze sprzętem, skontaktuj się z firmą TOSHIBA, korzystając z
adresu podanego w broszurze gwarancyjnej lub odwiedź stronę
www.toshiba-europe.com w Internecie.
Podręcznik użytkownika
8-25
Seria Satellite P750/P755
Dodatek A
Specyfikacje
W tym dodatku zamieszczono specyfikacje techniczne komputera.
Wymiary
Rozmiar
380.5 (szer.) x 254.0 (dł.) x 28.0/36.5 (wys.)
milimetrów (bez elementów wystających poza
obudowę).
Warunki otoczenia
Warunki
Temperatura otoczenia
Wilgotność
względna
Urządzenie
włączone
Od 5°C do 35°C
20% do 80%
(bez kondensacji)
Urządzenie
wyłączone
od -20°C (-4°F) do 60°C
(140°F)
10% do 90%
(bez kondensacji)
Warunki
Wysokość (nad poziomem morza)
Urządzenie
włączone
Od 0 do 3 000 metrów
Urządzenie
wyłączone
Od 0 do 10000 metrów
Wymagania dotyczące zasilania
Zasilacz
100–240 V AC
50 lub 60 Hz (cyklów na sekundę)
Komputer
Podręcznik użytkownika
19V DC
A-1
Seria Satellite P750/P755
Przypisanie końcówek portu zewnętrznego monitora RGB
5
1
10
6
15
11
Końcówka
Nazwa sygnału
Opis
We/
Wy
1
CRV
Czerwony składnik obrazu wideo O
2
CGV
Zielony składnik obrazu wideo
3
CBV
Niebieski składnik obrazu wideo O
4
Zarezerwowane
Zarezerwowane
5
GND
Masa
6
GND
Masa
7
GND
Masa
8
GND
Masa
9
+5V
+5V
10
GND
Masa
11
Zarezerwowane
Zarezerwowane
12
SDA
Sygnał danych
We/
Wy
13
HSYNC
Sygnał synchronizacji poziomej
O
14
VSYNC
Sygnał synchronizacji pionowej
O
15
SCL
Sygnał zegara danych
O
O
We/Wy (I): Wejście komputera
We/Wy (O): Wyjście komputera
Podręcznik użytkownika
A-2
Seria Satellite P750/P755
Dodatek B
Sterownik ekranu i tryb wideo
Sterownik wyświetlacza
Sterownik wyświetlacza interpretuje polecenia programowe i zamienia je
na polecenia sprzętowe, które włączają i wyłączają poszczególne części
ekranu.
Ze względu na większą rozdzielczość panelu wyświetlacza w
pełnoekranowym trybie tekstowym mogą być wyświetlane nieciągłe
wiersze/linie.
Sterownik wyświetlacza kontroluje również tryb wideo, zgodnie ze
standardami przemysłowymi określając rozdzielczość ekranu i liczbę
kolorów, które mogą być równocześnie wyświetlane na ekranie.
Oprogramowanie przeznaczone dla danego trybu wideo będzie więc
działać na dowolnym komputerze, który obsługuje ten tryb.
Tryb wideo
Ustawienia trybu wideo są konfigurowane przy użyciu okna dialogowego
Właściwości ekranu.
Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości ekranu, kliknij Start -> Panel
sterowania -> Wygląd i personalizacja -> Ekran.
Podczas korzystania z niektórych aplikacji (na przykład aplikacji
wyświetlających obiekty 3W lub obraz wideo) mogą występować
zakłócenia, niestabilność obrazu lub pomijanie ramek wideo
wyświetlanych na ekranie.
W takim wypadku należy dostosować rozdzielczość ekranu, zmniejszając
ją do poziomu, przy którym obraz jest wyświetlany prawidłowo.
Wyłączenie funkcji Windows Aero™ może również ułatwić rozwiązanie
tego problemu.
Podręcznik użytkownika
B-1
Seria Satellite P750/P755
Dodatek C
Informacje dotyczące urządzeń
bezprzewodowych
Współdziałanie bezprzewodowej sieci LAN
Bezprzewodowa sieć LAN jest zgodna z innymi systemami sieci LAN
opartymi na technologii radiowej DSSS/OFDM (Direct Sequence Spread
Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing), które są zgodne z
następującymi standardami.
■ Standard IEEE 802.11 bezprzewodowych sieci LAN (wersje a/b/g/n,
b/g/n), zdefiniowany i zatwierdzony przez organizację Institute of
Electrical and Electronics Engineers.
■ Certyfikat Wireless Fidelity (WiFi®) zdefiniowany przez organizację
WiFi Alliance®.
Logo „WiFi CERTIFIED™” oznacza uzyskanie certyfikatu WiFi
Alliance®.
Współdziałanie bezprzewodowe w technice Bluetooth
Karty Bluetooth™ firmy TOSHIBA zostały zaprojektowane do
współdziałania ze wszystkimi produktami wykorzystującymi technologię
bezprzewodową Bluetooth, opartą na technologii radiowej FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum) i zgodną z następującymi
standardami:
■ Wer. specyfikacji Bluetooth 3.0+HS lub wer. 3.0 (zależnie od
zakupionego modelu), zgodnie z definicją i zatwierdzeniem organizacji
Bluetooth Special Interest Group.
■ Certyfikat logo zgodności z bezprzewodową technologią Bluetooth,
zdefiniowany przez organizację Bluetooth Special Interest Group.
Podręcznik użytkownika
C-1
Seria Satellite P750/P755
PRZESTROGA dotycząca urządzeń bezprzewodowych
Nie zweryfikowano łączności i współpracy urządzeń bezprzewodowych ze
wszystkimi urządzeniami korzystającymi z radiowej technologii
bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth.
Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN działają w tym samym
zakresie częstotliwości i mogą powodować wzajemne zakłócenia.
Jednoczesne korzystanie z urządzeń Bluetooth i bezprzewodowej sieci
LAN może powodować czasowe obniżenie jakości funkcji sieciowych,
a nawet zerwanie połączenia z siecią.
W takim wypadku należy niezwłocznie wyłączyć jedno z urządzeń
Bluetooth lub bezprzewodowej sieci LAN.
W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z modułów
bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth firmy TOSHIBA należy odwiedzić
witrynę http://www.pc.support.global.toshiba.com.
W Europie należy odwiedzić stronę
http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm
Twój produkt Bluetooth nie jest zgodny z urządzeniami korzystającymi z
technologii Bluetooth w wersji 1.0B.
Urządzenia bezprzewodowe a zdrowie
Produkty bezprzewodowej sieci, podobnie jak inne urządzenia radiowe,
emitują energię elektromagnetyczną o częstotliwosci radiowej.
Poziom energii emitowanej przez urządzenia bezprzewodowe jest jednak
znacznie niższy niż energii elektromagnetycznej emitowanej przez inne
urządzenia bezprzewodowe takie jak telefony komórkowe.
Urządzenia bezprzewodowe są zgodne z zaleceniami uwzględnionymi w
standardach bezpieczeństwa dla częstotliwości radiowej, dlatego firma
TOSHIBA jest przekonana, że urządzenia bezprzewodowe są bezpieczne
dla użytkowników. Standardy te odzwierciadlają konsensus środowiska
naukowego osiagnięty w wyniku uzgodnień w komisjach i komitetach
naukowych na podstawie badań i interpretacji bogatej literatury fachowej.
W niektórych sytuacjach czy warunkach właściciel budynku lub władze
instytucji mogą ograniczać korzystanie z urządzeń bezprzewodowych.
Przykładem mogą być następujące okoliczności:
■ Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu.
■ Użytkowanie we wszystkich inych miejscach, w których istnieje ryzyko
szkodliwych zakłóceń działania innych urządzeń lub usług.
W przypadku wątpliwości dotyczących zasad korzystania z urządzeń
bezprzewodowych w określonej organizacji lub środowisku (np. lotniska),
firma Toshiba zaleca, aby przed włączeniem urządzenia uzyskać
autoryzację do korzystania z tego urządzenia.
Podręcznik użytkownika
C-2
Seria Satellite P750/P755
Przepisy dotyczące łączności radiowej
Urządzenie bezprzewodowe musi być instalowane i używane zgodnie z
instrukcjami producenta zamieszczonymi w dokumentacji dla użytkownika
dostarczanej z urządzeniem. Urządzenie jest zgodne z następującymi
standardami dotyczącymi częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa.
Europa
Ograniczenia użytkowania częstotliwości 2400,0–2483,5MHz w
Europie
Francja:
Użytkowanie
poza budynkami
jest ograniczone
do 10mW e.i.r.p.
w paśmie 2454–
2483,5MHz.
Radiolokacyjne zastosowania
militarne. Zmiana podziału pasma
2,4GHz była kontynuowana przez
ubiegłe lata i umożliwiła pełne
wdrożenie mniej restrykcyjnych
przepisów, zaplanowaną na 2012
rok.
Włochy:
-
Urządzenie jest przeznaczone do
użytku osobistego.
Ogólna autoryzacja jest wymagana,
jeżeli urządzenia WAS/RLAN są
używane poza siedzibą użytkownika.
W przypadku użytku publicznego
wymagana jest ogólna autoryzacja.
Luksemburg:
Implementacje
Ogólna autoryzacja jest wymagana
w przypadku sieci i świadczenia
usług.
Norwegia:
Implementacje
Ta sekcja nie dotyczy
geograficznego obszaru w promieniu
20km od centrum Ny-Alesund.
Federacja
Rosyjska:
–
Tylko do zastosowań poza
budynkami.
Podręcznik użytkownika
C-3
Seria Satellite P750/P755
Ograniczenia użytkowania częstotliwości 5150–5350MHz w
Europie
Włochy:
-
Urządzenie jest przeznaczone do
użytku osobistego.
Ogólna autoryzacja jest wymagana,
jeżeli urządzenia WAS/RLAN są
używane poza siedzibą użytkownika.
Luksemburg:
Implementacje
Ogólna autoryzacja jest wymagana
w przypadku sieci i świadczenia
usług.
Federacja
Rosyjska:
Ograniczone
e.i.r.p 100mW. Dopuszczone tylko do
użytku w budynkach, zamkniętych
obiektach przemysłowych i
magazynach oraz na pokładzie
samolotu.
1. Dopuszczone do użytku w
lokalnych sieciach
komunikacyjnych związanych z
obsługą załóg samolotów na
lotniskach i na wszystkich
etapach lotu.
2. Dopuszczone do użytku w
publicznych sieciach dostępu
bezprzewodowego na pokładzie
samolotu podczas lotu na pułapie
nie większym niż 3000 metrów.
Podręcznik użytkownika
C-4
Seria Satellite P750/P755
Ograniczenia użytkowania częstotliwości 5470–5725MHz w
Europie
Włochy:
-
Urządzenie jest przeznaczone do
użytku osobistego.
Ogólna autoryzacja jest wymagana,
jeżeli urządzenia WAS/RLAN są
używane poza siedzibą użytkownika.
Luksemburg:
Implementacje
Ogólna autoryzacja jest wymagana
w przypadku sieci i świadczenia
usług.
Federacja
Rosyjska:
Ograniczone
e.i.r.p 100mW. Dopuszczone tylko do
użytku w budynkach, zamkniętych
obiektach przemysłowych i
magazynach oraz na pokładzie
samolotu.
1. Dopuszczone do użytku w
lokalnych sieciach
komunikacyjnych związanych z
obsługą załóg samolotów na
lotniskach i na wszystkich
etapach lotu.
2. Dopuszczone do użytku w
publicznych sieciach dostępu
bezprzewodowego na pokładzie
samolotu podczas lotu na pułapie
nie większym niż 3000 metrów.
Aby zachować zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi użycia
zakresu częstotliwości dla bezprzewodowej sieci LAN, należy uwzględnić
powyższe ograniczenia dotyczące kanałów 2,4GHz i 5GHz w przypadku
użycia na zewnątrz budynków. Użytkownik powinien sprawdzić bieżący
kanał przy użyciu narzędzi bezprzewodowej sieci LAN. W przypadku
przekroczenia zakresu częstotliwości dozwolonego w przypadku użycia na
zewnątrz budynków użytkownik jest zobowiązany do skontaktowania się z
odpowiednim krajowym urzędem w celu uzyskania licencji na użycie na
zewnątrz budynków.
Kanada – normy przemysłowe Industry Canada (IC)
Urządzenie jest zgodne z normą RSS 210.
Zezwolenie na użytkowanie jest zależne od dwóch warunków: (1)
urządzenie nie powinno powodować zakłóceń i (2) powinno być odporne
na zakłócenia, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe
funkcjonowanie urządzenia.
Określenie „IC” przed numerem certyfikatu wyposażenia oznacza tylko,
że spełnione są specyfikacje techniczne określone przez organizację
Industry Canada.
Podręcznik użytkownika
C-5
Seria Satellite P750/P755
Federalna komisja komunikacji USA (FCC)
Urządzenie zostało przetestowane oraz potwierdzona została jego
zgodność z wymaganiami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, wynikającymi z
Części 15 Przepisów FCC. Te limity zostały określone w celu zapewnienia
uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach na
terenach mieszkalnych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Informacje Komisji FCC”.
Przestroga: Wystawienie na działanie częstotliwości radiowych
Moc wypromieniowywana przez urządzenie bezprzewodowe jest znacznie
niższa niż limity narażenia na częstotliwości radiowe, określone przez
Komisję FCC. Urządzenie bezprzewodowe powinno być jednak używane w
sposób minimalizujący możliwość zetknięcia z ciałem użytkownika w
typowych warunkach użytkowania.
W typowej konfiguracji odległość anteny od użytkownika nie powinna być
mniejsza niż 20cm. Aby uzyskać informacje dotyczące lokalizacji anteny,
należy skorzystać z podręcznika użytkownika komputera.
Instalator tego wyposażenia radiowego musi upewnić się, że antena jest
rozmieszczona i ustawiona w sposób zapobiegający emitowaniu pola o
częstotliwości radiowej (RF), którego natężenie przekracza ogólne limity
określone dla populacji przez Służbę Zdrowia Kanady (zobacz Safety Code
w witrynie Służby Zdrowia Kanady w sieci Web www.hc-sc.gc.ca/237
Przestroga: Wymagania dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w budynkach ze względu na
zakres częstotliwości 5,15–5,25GHz.
Tajwan
Artykuł 12
Podręcznik użytkownika
Bez zezwolenia NCC żadna firma,
przedsiębiorstwo lub użytkownik nie może
zmienić częstotliwości, zwiększyć mocy
nadajnika lub zmodyfikować oryginalnej
charakterystyki i wydajności zatwierdzonych
urządzeń o małej mocy emitujących fale o
częstotliwościach radiowych.
C-6
Seria Satellite P750/P755
Artykuł 14
Urządzenia o małej mocy emitujące fale o
częstotliwościach radiowych nie powinny
wpływać na bezpieczeństwo w samolotach i
zakłócać legalnej komunikacji.
Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, użytkownik
powinien niezwłocznie zrezygnować z użycia
urządzenia do chwili, gdy przyczyna zakłóceń
zostanie usunięta.
Określenie „legalna komunikacja” oznacza
komunikację radiową zgodną z ustawą
telekomunikacyjną (Telecommunications Act).
Urządzenia o małej mocy emitujące fale o
częstotliwościach radiowych muszą być wrażliwe
na zakłócenia generowane w związku z legalną
komunikacją lub urządzenia radiowe ISM.
Korzystanie ze sprzętu w Japonii
W Japonii szerokość pasma częstotliwości 2400–2483,5MHz dla drugiej
generacji systemów komunikacyjnych o niskiej mocy, takich jak to
urządzenie, nakłada się z pasmem systemów identyfikacji obiektów
(radiostacje zakładowe oraz radiostacja niskiej mocy).
1. Ważna uwaga
W zakresie częstotliwości wykorzystywanym przez to wyposażenie mogą
również działać urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne oraz
kuchenki mikrofalowe, licencjonowane stacje radiowe i nielicencjonowane
stacje radiowe o ograniczonej mocy nadajników należące do systemów
identyfikacji obiektów mobilnych (RFID), używane na fabrycznych liniach
produkcyjnych (inne stacje radiowe).
1. Przed rozpoczęciem korzystania z tego wyposażenia należy upewnić
się, że nie powoduje konfliktów z innym wyposażeniem wymienionym w
tym rozdziale.
2. Jeżeli to wyposażenie zakłóca funkcjonowanie innych stacji radiowych,
należy niezwłocznie zmienić używaną częstotliwość, zmienić
lokalizację lub wyłączyć źródło emisji.
3. Jeżeli to urządzenie zakłóca funkcjonowanie innych stacji radiowych,
należy skontaktować się z usługodawcą autoryzowanym przez firmę
TOSHIBA.
Podręcznik użytkownika
C-7
Seria Satellite P750/P755
2. Zalecenia dotyczące bezprzewodowej sieci LAN
Pokazany poniżej wskaźnik informacyjny pojawia się na tym sprzęcie.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2.4
DS
OF
4
: Sprzęt ten korzysta z częstotliwości 2,4GHz.
: Sprzęt ten korzysta z modulacji DS-SS.
: To wyposażenie korzysta z modulacji OFDM.
: Zasięg zakłóceń tego sprzętu nie przekracza 40m.
: Urządzenie wykorzystuje zakres częstotliwości od
2400MHz do 2483,5MHz. Można uniknąć pasma
systemów identyfikacji obiektów ruchomych.
3. Zalecenia dotyczące Bluetooth
Pokazany poniżej wskaźnik informacyjny pojawia się na tym sprzęcie.
(1) 2.4
(2) FH
(3) 1
: Sprzęt ten korzysta z częstotliwości 2,4GHz.
: W tym urządzeniu stosowana jest modulacja FH-SS.
: Obszar zakłóceń tego urządzenia nie przekracza 10m.
(4)
: Urządzenie wykorzystuje zakres częstotliwości od
2400MHz do 2483,5MHz. Nie jest możliwe uniknięcie
pasma systemów identyfikacji obiektów ruchomych.
4. Informacje dotyczące JEITA
Bezprzewodowa sieć LAN 5GHz obsługuje kanał W52/W53/W56.
Podręcznik użytkownika
C-8
Seria Satellite P750/P755
Autoryzacja urządzenia
To urządzenie uzyskało certyfikat zgodności z przepisami technicznymi
(Technical Regulation Conformity Certification) i należy do klasy radiowych
urządzeń komunikacyjnych małej mocy określonej przez biznesowe
przepisy dotyczące komunikacji, obowiązujące w Japonii.
■ Moduł bezprzewodowej sieci LAN Atheros AR9285 b/g/n (b/g)
Nazwa wyposażenia radiowego: AR5B95
DSP Research Inc.
Numer atestu: D081038003
■ Moduł bezprzewodowej sieci LAN Realtek® RTL8188CE 802.11n PCI-E
NIC b/g/n
Nazwa wyposażenia radiowego: RTL8188CE
Japoński instytut certyfikacji sprzętu telekomunikacyjnego Japan
Approvals Institute for Telecommunications
Numer atestu: D100075001
■ Moduł bezprzewodowej sieci LAN i Bluetooth Atheros AR9002WB-1NG
b/g/n(b/g)
Nazwa wyposażenia radiowego: AR5B195
DSP Research Inc.
Numer atestu: D091014003
Do sprzętu stosują się następujące ograniczenia:
■ Nie rozmontowywać ani nie modyfikować.
■ Nie instalować wbudowanego modułu bezprzewodowego w innym
urządzeniu.
W przypadku korzystania z urządzenia bezprzewodowego w określonym
kraju lub regionie należy zajrzeć do sekcji „Zatwierdzone kraje/regiony” w
wersji online podręcznika.
Zatwierdzenia radiowe urządzeń bezprzewodowych
Zatwierdzone kraje/regiony dla modułu bezprzewodowej sieci LAN
Atheros® AR9285 b/g/n (b/g)
Wyposażenie jest zatwierdzone pod kątem zgodności ze standardami
radiowymi w następujących krajach / regionach.
Nie wolno używać tego wyposażenia w krajach/regionach, które nie
zostały uwzględnione w poniższej tabeli.
■ Dostępny kanał połączenia równorzędnego w trybie ad-hoc:
Ch1-Ch11.
■ Połączenie z punktem dostępu w trybie infrastruktury: Ch1-Ch13.
Podręcznik użytkownika
C-9
Seria Satellite P750/P755
marzec 2011
Albania
Australia
Austria
Azerbejdżan
Argentyna
Bahrajn
Belgia
Boliwia
Bośnia i
Hercegowina
Bułgaria
Kanada
Kambodża
Chile
Chiny
Kolumbia
Kostaryka
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Dominikana
Ekwador
Egipt
Salwador
Estonia
Finlandia
Francja
Germany
Ghana
Grecja
Gwatemala
Hongkong
Węgry
Islandia
Indie
Indonezja
Irlandia
Włochy
Japonia
Jordania
Kazachstan
Kenia
Kuweit
Kirgistan
Łotwa
Liban
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Macedonia
Malezja
Malta
Meksyk
Monaco
Czarnogóra
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Oman
Panama
Pakistan
Papua New Guinea Paragwaj
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Portoryko
Katar
Rumunia
Arabia
Saudyjska
Serbia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Republika
Południowej
Afryki
Korea Południowa
Hiszpania
Sri Lanka
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Ukraina
Stany
Zjednoczone
Urugwaj
Wenezuela
Wietnam
Jemen
Zimbabwe
Podręcznik użytkownika
C-10
Seria Satellite P750/P755
Zatwierdzone kraje/regiony dla modułu bezprzewodowej sieci LAN
Realtek® RTL8188CE 802.11n PCI-E NIC b/g/n
Wyposażenie jest zatwierdzone pod kątem zgodności ze standardami
radiowymi w następujących krajach / regionach.
Nie wolno używać tego wyposażenia w krajach/regionach, które nie
zostały uwzględnione w poniższej tabeli.
■ Tryb ad-hoc jest niedostępny w trybie 802.11n.
■ Dostępny kanał połączenia równorzędnego w trybie ad-hoc:
Ch1-Ch11.
■ Połączenie z punktem dostępu w trybie infrastruktury: Ch1-Ch13.
marzec 2011
Argentyna
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahrajn
Belgia
Boliwia
Bośnia i
Hercegowina
Brazylia
Bułgaria
Kambodża
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Kostaryka
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Dominikana
Ekwador
Egipt
Salwador
Estonia
Finlandia
Francja
Germany
Ghana
Grecja
Gwatemala
Hongkong
Węgry
Islandia
Indie
Indonezja
Irlandia
Włochy
Japonia
Jordania
Kazachstan
Kenia
Kuweit
Kirgistan
Łotwa
Liban
Lesoto
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Macedonia
Malezja
Malta
Meksyk
Monaco
Czarnogóra
Mozambik
Namibia
Holandia
Nowa
Zelandia
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paragwaj
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Portoryko
Katar
Rumunia
Arabia
Saudyjska
Senegal
Serbia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Republika
Południowej
Afryki
Korea Południowa
Hiszpania
Sri Lanka
Szwecja
Podręcznik użytkownika
C-11
Seria Satellite P750/P755
Szwajcaria
Tajwan
Tajlandia
Turcja
Ukraina
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Wielka Brytania
Stany
Zjednoczone
Urugwaj
Wenezuela
Wietnam
Zatwierdzone kraje/regiony dla modułu bezprzewodowej sieci LAN i
Bluetooth Atheros AR9002WB-1NG b/g/n(b/g)
Wyposażenie jest zatwierdzone pod kątem zgodności ze standardami
radiowymi w następujących krajach / regionach.
Nie wolno używać tego wyposażenia w krajach/regionach, które nie
zostały uwzględnione w poniższej tabeli.
■ Dostępny kanał połączenia równorzędnego w trybie ad-hoc:
Ch1-Ch11.
■ Połączenie z punktem dostępu w trybie infrastruktury: Ch1-Ch13.
marzec 2011
Albania
Algieria
Angola
Australia
Austria
Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
Białoruś
Belgia
Boliwia
Bośnia i
Hercegowina
Botswana
Brazylia
Bułgaria
Burkina Faso
Burundi
Kambodża
Kamerun
Kanada
Republika
Środkowej Afryki
Chile
Chiny
Kolumbia
Komory
Kostaryka
Chorwacja
Cypr
Czechy
Demokratyczna
Republika
Dania
Konga
Dominikana
Ekwador
Egipt
Salwador
Estonia
Finlandia
Francja
Gruzja
Germany
Ghana
Grecja
Gwatemala
Honduras
Hongkong
Węgry
Islandia
Indie
Indonezja
Irlandia
Izrael
Włochy
Wybrzeże Kości
Słoniowej
Japonia
Jordania
Kazachstan
Kenia
Kuweit
Kirgistan
Łotwa
Liban
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Libia
Podręcznik użytkownika
Argentyna
C-12
Seria Satellite P750/P755
Madagaskar
Malawi
Mauritius
Meksyk
Monaco
Czarnogóra
Maroko
Mozambik
Namibia
Holandia
Nowa Zelandia
Nikaragua
Niger
Nigeria
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Paragwaj
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Portoryko
Katar
Czad
Dżibuti
Gambia
Wyspa Reunion Rumunia
Rwanda
Arabia Saudyjska
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Republika
Południowej Afryki
Korea Południowa
Hiszpania
Sri Lanka
Suazi
Szwecja
Szwajcaria
Tajwan
Tadżykistan
Tajlandia
Togo
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Zjednocz.
Emiraty
Arabskie
Wielka
Brytania
Ukraina
Urugwaj
Stany
Zjednoczone
Wenezuela
Wietnam
Jemen
Zambia
Zimbabwe
Podręcznik użytkownika
Malezja
Malta
C-13
Seria Satellite P750/P755
Dodatek D
Przewody i wtyczki zasilające
Wtyczka przewodu zasilającego musi odpowiadać różnym krajowym
standardom gniazd zasilających, a przewód musi spełniać wymagania
przepisów kraju/regionu, w którym jest używany. Wszystkie przewody
muszą być zgodne z następującymi danymi technicznymi:
Powierzchnia
przekroju
przewodu:
min. 75,2 mm2
Prąd
znamionowy:
min. 2,5 A
Napięcie
znamionowe:
125 lub 250V AC
(zależnie od standardów danego kraju/regionu)
Instytucje wystawiające certyfikaty
Chiny:
CQC, CEMC
USA i Kanada:
Zgodnie z listą UL oraz atestem CSA
Nr 18 AWG, typ SVT lub SPT-2
Australia:
AS
Japonia:
DENANHO
Europa:
Austria:
OVE
Włochy:
IMQ
Belgia:
CEBEC
Holandia:
KEMA
Dania:
DEMKO
Norwegia:
NEMKO
Finlandia:
FIMKO
Szwecja:
SEMKO
Francja:
LCIE
Szwajcaria:
SEV
Germany:
VDE
Wielka Brytania:
BSI
Podręcznik użytkownika
D-1
Seria Satellite P750/P755
W Europie dwużyłowe przewody zasilające muszą być typu VDE,
H05VVH2-F lub H03VVH2-F, a trzyżyłowe przewody zasilające muszą być
typu VDE, H05VV-F.
W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wtyczka z dwoma bolcami musi być
zgodna ze specyfikacją 2-15P (250V) lub 1-15P (125V), a wtyczka z
trzema bolcami musi być zgodna ze specyfikacją 6-15P (250V) lub 5-15P
(125V) zgodnie z przepisami U.S. National Electrical i Canadian Electrical
Code Part II.
Na rysunkach przedstawiono kształty wtyczki dla USA i Kanady, Wielkiej
Brytanii, Australii i Europy.
Wielka Brytania
Stany
Zjednoczone
Zatwierdzona przez UL
Zatwierdzona przez BS
Australia
Zatwierdzona przez AS
Kanada
Zatwierdzone przez CSA
Podręcznik użytkownika
Europa
Zatwierdzone przez
odpowiednią agencję
Chiny
Zatwierdzona przez CCC
D-2
Seria Satellite P750/P755
Dodatek E
Program TOSHIBA PC Health Monitor
Program TOSHIBA PC Health Monitor aktywnie monitoruje kilka funkcji
systemu, takich jak zużycie energii, poziom naładowania baterii i
chłodzenie systemu, informując o istotnych warunkach systemowych.
Ten program rozpoznaje numery seryjne systemu i poszczególnych
składników i śledzi specyficzne operacje związane z komputerem i
wykorzystaniem tych składników.
Zebrane informacje dotyczą czasu działania urządzenia i liczby aktywacji
lub zmian stanu (tzn. użycie przycisku zasilania i kombinacji z klawiszem
FN, zasilacza sieciowego, baterii, wyświetlacza LCD, wentylatora, dysku
twardego, głośności dźwięku, funkcji komunikacji bezprzewodowej,
replikatora portów TOSHIBA Express Port Replicator i magistrali USB),
daty początkowego użycia systemu oraz korzystania z komputera i
urządzeń (tzn. ustawienia zasilania, temperatury akumulatora i ładowania,
procesora, pamięci, czasu podświetlenia i temperatury poszczególnych
urządzeń). Zapisane dane zajmują niewiele miejsca na dysku twardym
(w przybliżeniu 3MB lub mniej na każdy rok).
Te informacje są używane do identyfikacji i sygnalizacji stanów systemu,
które mogą wpływać na wydajność komputera firmy TOSHIBA. Mogą być
również używane do diagnozowania problemów, jeżeli konieczne będzie
wykonanie prac związanych z serwisem komputera przez firmę TOSHIBA
lub punkty serwisowe autoryzowane przez firmę TOSHIBA. Ponadto firma
TOSHIBA może również wykorzystać te informacje do analizy systemu
zapewniania jakości.
Zgodnie z powyższymi ograniczeniami, dane rejestrowane na dysku
twardym mogą być przekazywane do lokalizacji znajdujących się poza
danym krajem lub regionem (np. Unią Europejską). W tych krajach mogą
obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych.
Program TOSHIBA PC Health Monitor można wyłączyć w dowolnej chwili,
odinstalowując go przy użyciu opcji Odinstaluj program w Panelu
sterowania. Spowoduje to automatyczne usunięcie wszystkich zebranych
informacji z dysku twardego.
Program TOSHIBA PC Health Monitor nie powoduje rozszerzenia lub
modyfikacji zobowiązań firmy TOSHIBA wynikających ze standardowej
ograniczonej gwarancji. Obowiązują warunki i zastrzeżenia związane ze
standardową ograniczoną gwarancją firmy Toshiba.
Podręcznik użytkownika
E-1
Seria Satellite P750/P755
Uruchamianie programu TOSHIBA PC Health Monitor
Dostępne są następujące metody uruchamiania programu TOSHIBA PC
Health Monitor:
■ Kliknij Start -> Wszystkie programy -> TOSHIBA -> Utilities ->
PC Health Monitor.
■ Kliknij ikonę (
) w obszarze powiadomień, a następnie kliknij
polecenie „Enable PC Health Monitor” (Uaktywnij program PC
Health Monitor), jeżeli program nie został jeszcze uaktywniony,
lub polecenie „Run PC Health Monitor” (Uruchom program PC
Health Monitor), jeżeli program został już uaktywniony.
Niezależnie od wybranej metody wyświetlany jest ekran opisu programu
TOSHIBA PC Health Monitor.
Kliknięcie przycisku Next (Dalej) powoduje wyświetlenie ekranu PC
Health Monitor Software Notice & Acceptance (Powiadomienia
programu PC Health Monitor). Należy uważnie przeczytać wyświetlone
informacje. Zaznaczenie opcji ACCEPT (Akceptuję) i kliknięcie przycisku
OK spowoduje uaktywnienie programu. Włączenie programu TOSHIBA PC
Health Monitor oznacza zaakceptowanie tych warunków i zastrzeżeń oraz
wykorzystania i udostępniania zebranych informacji. Po włączeniu tego
programu wyświetlany jest ekran TOSHIBA PC Health Monitor oraz
rozpoczynane jest monitorowanie funkcji systemu i zbieranie systemu.
Podręcznik użytkownika
E-2
Seria Satellite P750/P755
Dodatek F
Uwagi prawne
W tym rozdziale zamieszczono uwagi prawne dotyczące komputerów
TOSHIBA.
Nieużywane ikony
Obudowa komputera została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić
instalację wszystkich elementów wyposażenia dostępnych dla całej serii
produktów. W przypadku określonego modelu niektóre funkcje i
specyfikacje, związane z ikonami lub przełącznikami na obudowie
komputera, są więc niedostępne.
procesor (CPU)
Uwagi prawne dotyczące wydajności procesora (CPU)
Wydajność procesora głównego komputerze może odbiegać od
specyfikacji w następujących przypadkach:
■ korzystanie z niektórych urządzeń zewnętrznych
■ korzystanie z zasilania bateryjnego zamiast sieciowego
■ korzystanie z multimediów, grafiki komputerowej lub aplikacji wideo
■ korzystanie ze standardowej linii telefonicznej lub wolnego połączenia
sieciowego
■ korzystanie z profesjonalnych aplikacji, stosowanych na przykład w
komputerowo wspomaganym projektowaniu
■ korzystanie z kilku aplikacji lub funkcjonujących jednocześnie
■ korzystanie z komputera w miejscach, gdzie ciśnienie powietrza
jest niskie (powyżej 1000 m n.p.m.),
■ korzystanie z komputera w temperaturach poza zakresem 5–30°C
lub powyżej temperatury 25°C na dużych wysokościach n.p.m.
(temperatury podano w przybliżeniu i mogą się one różnić zależnie od
modelu komputera; aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z
dokumentacji komputera lub odwiedź witrynę
www.pcsupport.toshiba.com firmy TOSHIBA w sieci Web).
Wydajność procesora może również różnić się od specyfikacji zależnie od
konfiguracji.
Podręcznik użytkownika
F-1
Seria Satellite P750/P755
Komputer może niekiedy uruchomić automatycznie procedurę
zamykania systemu. Jest to standardowa cecha mająca za zadanie
zmniejszenie ryzyka utraty danych lub uszkodzenia produktu, gdy jest on
wykorzystywany w warunkach wykraczających poza zalecane przedziały.
Aby uniknąć ryzyka utraty danych, należy okresowo tworzyć kopie
zapasowe danych na nośniku zewnętrznym. W celu uzyskania
optymalnych osiągów należy używać komputera tylko w zalecanych
warunkach zewnętrznych. Należy zapoznać się z dodatkowymi
ograniczeniami zawartymi w dołączonych dokumentach. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy TOSHIBA i
zobacz sekcję „Pomoc techniczna firmy Toshiba” w rozdziale 8
(Podstawowe funkcje produktu).
64-bitowe przetwarzanie danych
Procesory 64-bitowe są przystosowane do przetwarzania danych w trybie
32-bitowym i 64-bitowym.
W przypadku przetwarzania 64-bitowego obowiązują następujące
wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania:
■ 64-bitowy system operacyjny
■ 64-bitowy procesor, mikroukład i system podstawowych operacji
wejścia/wyjścia (BIOS)
■ 64-bitowe sterowniki urządzeń
■ 64-bitowe aplikacje
Niektóre sterowniki urządzeń i/lub aplikacje mogą nie być zgodne z
procesorem 64-bitowym i mogą funkcjonować nieprawidłowo.
Pamięć główna (systemowa)
Część głównej pamięci systemowej komputera może być używana przez
system obsługi grafiki w celu zwiększenia wydajności, dlatego ilość pamięci
systemowej przeznaczona na inne operacje obliczeniowe może zostać
przez to zmniejszona. Ilość pamięci systemowej przypisywanej do obsługi
grafiki jest zależna od systemu grafiki, używanych aplikacji, rozmiaru
pamięci systemowej i innych czynników. Komputery skonfigurowane z
32-bitowym systemem operacyjnym mogą adresować maksymalnie 3GB
pamięci systemowej. Pamięć systemową równą lub większą od 4 GB mogą
adresować komputery wyposażone w 64-bitowy system operacyjny.
Podręcznik użytkownika
F-2
Seria Satellite P750/P755
Wydajność baterii
Wydajność baterii jest zależna od modelu produktu, konfiguracji, aplikacji,
ustawień oszczędzania energii i używanych funkcji, jak również od
naturalnych odchyleń wydajności generowanych przez poszczególne
składniki. Publikowany czas pracy baterii jest osiągany na wybranych
modelach i konfiguracjach, przetestowanych przez firmę TOSHIBA w
czasie publikacji. Czas ładowania jest zależny od sposobu użytkowania.
Bateria może nie być ładowana wówczas, gdy komputer zużywa pełną
moc.
Po pewnym czasie bateria nie działa z maksymalną wydajnością i należy ją
wymienić. Jest to naturalne zjawisko w przypadku wszystkich baterii.
Informacje na temat kupna nowej baterii można znaleźć w sekcji
poświęconej informacjom o akcesoriach dołączonych do komputera.
Pojemność dysku twardego
1 gigabajt (GB) oznacza 109 = 1,000,000,000 bajtów wyrażonych za
pomocą potęgi liczby 10. System operacyjny komputera określa jednak
pojemność dysku z zastosowaniem potęgi o podstawie 2 tzn.
1GB = 230 = 1073741824 bajtów, dlatego może wykazywać mniejszą
pojemność. Dostępna pojemność pamięci jest mniejsza, jeżeli produkt
zawiera jeden lub więcej wstępnie zainstalowanych systemów
operacyjnych, takich jak system operacyjny Microsoft i/lub wstępnie
zainstalowane aplikacje oprogramowania, zawartość nośnika. Rzeczywista
sformatowana pojemność może się zmieniać.
Wyświetlacz LCD
Jasność wyświetlacza LCD obniża się w stopniu uzależnionym od czasu i
sposobu użytkowania komputera. Jest to immanentna cecha technologii
LCD.
Maksymalna wartość jasności jest dostępna jedynie w trybie zasilania z
sieci. Jasność ekranu jest mniejsza w trybie zasilania bateryjnego i nie ma
możliwości jej zwiększenia.
Procesor grafiki (GPU)
Wydajność procesora grafiki (GPU) jest zależna od modelu produktu,
konfiguracji, aplikacji, ustawień zarządzania energią i używanych funkcji.
Wydajność procesora grafiki jest optymalizowana tylko w trybie zasilania z
sieci elektrycznej i może być znacznie niższa w trybie zasilania przy użyciu
baterii.
Całkowita ilość pamięci graficznej jest sumą, zależnie od okoliczności,
dedykowanej pamięci wideo, systemowej pamięci wideo i udostępnionej
pamięci systemowej. Ilość udostępnionej pamięci systemowej jest zależna
od wielkości pamięci systemowej oraz innych czynników.
Podręcznik użytkownika
F-3
Seria Satellite P750/P755
Bezprzewodowa sieć LAN
Prędkość transmisji oraz odległości pomiędzy punktami w bezprzewodowej
sieci LAN mogą się zmieniać i zależą od warunków elektromagnetycznych
otoczenia, przeszkód, architektury i konfiguracji punktu dostępu/klienta
oraz konfiguracji oprogramowania/sprzętu.
Rzeczywista prędkość transmisji jest niższa od maksymalnej teoretycznej.
Ochrona przed kopiowaniem
Aktualne standardy zabezpieczeń określonych dysków przed
nieautoryzowanym kopiowaniem mogą blokować lub ograniczać
możliwości nagrywania lub odtwarzania treści multimedialnych.
Podręcznik użytkownika
F-4
Seria Satellite P750/P755
Glosariusz
Glosariusz zawiera terminy występujące w tym podręczniku. Dołączone
zostały również odsyłacze do terminów stosowanych opcjonalnie.
Skróty
AC: prąd zmienny
ACPI: interfejs ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
AMT: technologia Active Management Technology firmy Intel
ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Amerykański
Standardowy Kod do Wymiany Informacji
BIOS: basic input output system (podstawowy system wejścia-wyjścia)
b/s: liczba bitów na sekundę
CD: dysk kompaktowy
CD-ROM: Compact Disc-Read Only Memory (dysk kompaktowy tylko do
odczytu)
CD-RW: Compact Disc-ReWritable (dysk kompaktowy wielokrotnego
zapisu)
CMOS: complementary metal-oxide semiconductor (układ
komplementarny MOS)
CPU: central processing unit (procesor)
CRT: cathode ray tube (kineskop)
DC: direct current (prąd stały)
DDR: Double Data Rate (podwójna szybkość przesyłania danych)
DIMM: Dual Inline Memory Module (podwójny wbudowany moduł pamięci)
DVD: Digital Versatile Disc (uniwersalny dysk optyczny)
DVD-R: Digital Versatile Disc Recordable (uniwersalny dysk optyczny do
zapisu)
DVD-RAM: Digital Versatile Disc Random Access Memory (uniwersalny
dysk optyczny z pamięcią swobodnego dostępu)
DVD-R DL: Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer (uniwersalny dysk
optyczny do zapisu na dwóch warstwach)
DVD-ROM: Digital Versatile Disc-Read Only Memory (uniwersalny dysk
optyczny z pamięcią tylko do odczytu)
DVD-RW: Digital Versatile Disc-ReWritable (uniwersalny dysk optyczny do
wielokrotnego zapisu)
DVD+R DL: Digital Versatile Disc Recordable Double Layer (uniwersalny
dysk optyczny do wielokrotnego zapisu na dwóch warstwach)
eSATA: zewnętrzne szeregowe urządzenie ATA
FDD: floppy diskette drive (stacja dyskietek)
Podręcznik użytkownika
Glosariusz-1
Seria Satellite P750/P755
FIR: fast infrared (szybki port podczerwieni)
GB: gigabajt
HDD: Hard Disk Drive (dysk twardy)
IDE: Integrated Drive Electronics (zintegrowane elektroniczne podzespoły
stacji)
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (organizacja IEEE)
IMSM: Intel Matrix Storage Manager (menedżer magazynów
macierzowych firmy Intel)
I/O: Input/Output (wejście/wyjście)
IRQ: Interrupt Request (żądanie przerwania)
KB: kilobajt
LAN: Local Area Network (sieć lokalna)
LCD: Liquid Crystal Display (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
LED: Light Emitting Diode (dioda świecąca)
MB: megabyte (megabajt)
MMC: Multi Media Card (karta MMC)
OCR: optical character recognition (optyczne rozpoznawanie znaków)
PC: personal computer (komputer osobisty)
PCI: peripheral component interconnect (połączenia elementów
peryferyjnych)
RAM: random access memory (pamięć o dostępie swobodnym)
RGB: red, green, blue (czerwony, zielony, niebieski)
ROM: read only memory (pamięć tylko do odczytu)
RTC: Real Time Clock (zegar czasu rzeczywistego)
S/P DIF: Sony/Philips Digital Interface Format (interfejs S/P DIF)
SDRAM: Synchronized Dynamic Random Access Memory (synchroniczna,
dynamiczna pamięć o dostępie bezpośrednim)
SLI: Scalable Link Interface (interfejs SLI)
SO-DIMM: small-outline dual in-line memory module (mniejszy rodzaj
podwójnego modułu pamięci)
SSD: Solid state drive (dysk półprzewodnikowy)
TFT: Thin-Film Transistor (tranzystor cienkowarstwowy)
USB: Universal Serial Bus (uniwersalny interfejs szeregowy)
UXGA: wide extended graphics array (ultrarozszerzona matryca graficzna)
VGA: video graphics array (matryca graficzna wideo)
WAN: Wide Area Network (sieć rozległa)
WSXGA: Wide Super Extended Graphics Array (ultrarozszerzona matryca
graficzna)
WSXGA+: Wide Super Extended Graphics Array Plus (super matryca
graficzna o dodatkowym rozszerzeniu)
WUXGA: Wide Ultra Extended Graphics Array (ultrarozszerzona matryca
graficzna)
Podręcznik użytkownika
Glosariusz-2
Seria Satellite P750/P755
WXGA: Wide Extended Graphics Array (ultrarozszerzona matryca
graficzna)
WXGA+: Wide Extended Graphics Array Plus(ultrarozszerzona matryca
graficzna)
XGA: extended graphics array (rozszerzona matryca graficzna)
Podręcznik użytkownika
Glosariusz-3
Seria Satellite P750/P755
Indeks
B
F
Bateria, 3-3
Dodatkowa, 6-1
Ładowanie, 6-5
Monitorowanie pojemności, 6-7
Tryb oszczędzania, 3-9
Typy, 6-3
Wskaźnik, 2-13, 6-2
Wydłużanie okresu użytkowania
baterii, 6-8
bateria
wymiana, 6-9
zegar czasu rzeczywistego, 3-3, 6-4
Bezprzewodowa sieć LAN, 3-7, 4-44
bezprzewodowa sieć LAN
problemy, 8-23
Blokada zabezpieczająca, 3-36
Bluetooth, 3-7, 4-45
Bluetooth Stack firmy Toshiba dla
Windows, 3-14
problemy, 8-24
Boot priority (Kolejność uruchamiania), 7-3
FN + ESC (wyciszenie), 5-2
FN + F1 (blokada), 5-2
FN + F2 (plan zasilania), 5-2
FN + F3 (stan wstrzymania), 5-2
FN + F4 (hibernacja), 5-2
FN + F5 (wyjście), 5-2
FN + F6 (zmniejszanie jasności), 5-3
FN + F7 (zwiększanie jasności), 5-3
FN + F8 (bezprzewodowe), 5-3
FN + F9 (płytka dotykowa), 5-3
FN + Spacja (powiększenie), 5-3
C
Czujnik linii papilarnych
Korzystanie, 4-2
Problemy, 8-18
Czyszczenie komputera, 4-49
D
Display (Wyświetlacz), 3-4
Dysk twardy, 3-3
Automatyczne wyłączanie, 3-8
Dysk twardy do odzyskiwania
oprogramowania, 1-14, 1-16
Dyski do odzyskiwania oprogramowania,
1-17
Podręcznik użytkownika
G
Gniazdo Bridge media, 2-2, 3-20
Wskaźnik, 2-13
gniazdo Bridge media
korzystanie, 3-20
H
Hasło
Problemy, 8-8
Użytkownik, 6-10
Włączenie, 3-8
HW Setup
Boot priority (Sekwencja rozruchowa),
7-3
Display (Wyświetlacz), 7-3
General (Ogólne), 7-2
Keyboard (Klawiatura), 7-5
Okno, 7-1
SATA, 7-6
Sieć LAN, 7-5
Uruchamianie, 7-1
USB, 7-6
Indeks-1
Seria Satellite P750/P755
K
L
Kamera internetowa, 2-9, 3-7, 4-11
Karta Memory Stick, 3-20
Problemy, 8-13
Karta MultiMediaCard, 3-20
karta MultiMediaCard
problemy, 8-14
Karta pamięci SD/SDHC/SDXC, miniSD/
microSD
Problemy, 8-13
Karta SD/SDHC/SDXC
Formatowanie, 3-22
Instalowanie, 3-23
Uwaga, 3-21
Wyjmowanie, 3-24
Karta xD Picture Card, 3-20
Problemy, 8-14
Klawiatura, 5-1
Klawisze dostępu, 5-2
Klawisze funkcyjne F1...F9, 5-1
Klawisze specjalne systemu Windows,
5-4
Stały klawisz FN, 5-3
klawiatura
problemy, 8-9
Klawisze dostępu, 3-8
Blokada, 5-2
Plan zasilania, 5-2
Płytka dotykowa, 5-3
Powiększenie, 5-3
Stan hibernacji, 5-2
Stan wstrzymania, 5-2
Wyciszenie, 5-2
Wyjście, 5-2
Zmniejszanie jaskrawości, 5-3
Zwiększanie głośności, 5-3
Zwiększanie jaskrawości, 5-3
klawisze dostępu
pomniejszenie, 5-3
powiększenie, 5-3
Klawisze dostępy
Komunikacja bezprzewodowa, 5-3
Klawisze funkcyjne, 5-1
Komunikacja bezprzewodowa, 4-44
Wskaźnik, 2-14, 4-47
Kontroler graficzny, 3-5
LAN
Podręcznik użytkownika
Odłączanie, 4-49
Podłączanie, 4-48
Problemy, 8-23
Typy przewodów, 4-48
Lista dokumentacji, 1-1
Lista kontrolna wyposażenia, 1-1
M
Memory Stick
Instalowanie, 3-23
wyjmowanie, 3-24
Monitor zewnętrzny, 3-29
monitor zewnętrzny
problemy, 8-22
MultiMediaCard
Instalowanie, 3-23
wyjmowanie, 3-24
N
Nośniki do odzyskiwania oprogramowania
Problemy, 8-24
O
Obchodzenie się z nośnikami, 4-39
obchodzenie się z nośnikami
obchodzenie się z kartami, 3-22
obchodzenie się z kartami pamięci,
3-22
Ochrona dysku twardego, 4-50
P
Pamięć, 3-2
Dodatkowa, 3-37
Instalowanie, 3-25
Wyjmowanie, 3-28
Pamięć RAM wideo, 3-2
Ponowne uruchamianie komputera, 1-12
Port USB 3.0, 2-3
Problemy
Autotest, 8-4
Czujnik linii papilarnych, 8-18
Dysk twardy, 8-10
Hasło, 8-8
Karta Memory Stick, 8-13
Indeks-2
Seria Satellite P750/P755
Karta pamięci SD/SDHC, miniSD/
microSD, 8-13
Karta xD Picture Card, 8-14
LAN, 8-23
Nośniki do odzyskiwania
oprogramowania, 8-24
Stacja DVD Super Multi, 8-11
Uruchamianie systemu, 8-4
Zegar czasu rzeczywistego, 8-8
problemy
analiza problemu, 8-2
bateria, 8-7
bezprzewodowa sieć LAN, 8-23
Bluetooth, 8-24
karta MultiMediaCard, 8-14
klawiatura, 8-9
lista kontrolna sprzętu i
oprogramowania, 8-4
monitor zewnętrzny, 8-22
mysz USB, 8-16
płytka dotykowa, 8-15
Pomoc techniczna firmy Toshiba, 8-25
system dźwiękowy, 8-21
urządzenie USB, 8-19
urządzenie wskazujące, 8-15
wbudowany panel wyświetlacza, 8-9
wyłączanie z powodu przegrzania, 8-5
zasilacz, 8-6
zasilanie, 8-5
Procesor, 3-1
Przenoszenie komputera, 4-49
Przycisk eco, 3-8
Przyciski płytki dotykowej, 2-10, 4-1
R
Rozpraszanie ciepła, 4-56
S
Sieć LAN, 3-7, 4-47
Stacja DVD Super Multi
Korzystanie, 4-16
Problemy, 8-11
Stan hibernacji, 3-10
Stan wstrzymania
Automatyczne przełączanie systemu,
3-8
Ustawianie, 1-8
Podręcznik użytkownika
System dźwiękowy
Głośniki stereofoniczne, 2-10
Mikrofon, 2-9
Złącze mikrofonu, 2-5
Złącze słuchawek, 2-4
system dźwiękowy
problemy, 8-21
Szczeliny wentylacyjne, 2-2
T
TOSHIBA Assist, 3-15
TOSHIBA ConfigFree, 3-15
TOSHIBA Disc Creator, 3-15, 4-26
TOSHIBA DVD-RAM Utility, 3-16
TOSHIBA HDD Protection, 3-10
TOSHIBA HDD/SSD Alert Utility, 3-18
TOSHIBA PC Diagnostic Tool, 3-12
TOSHIBA Service Station, 3-18
TOSHIBA Value Added Package, 3-11
Touch Pad (Płytka dotykowa), 2-10
Tryb wideo, B-1
Tuner TV, 4-39
U
Urządzenie HDMI, 3-31
urządzenie USB
problemy, 8-19
W
Wskaźnik DC IN, 2-13, 6-3
Wskaźnik dysku twardego/stacji dysków
optycznych, 2-13
Wskaźniki, 2-13
Wyświetlacz
Automatyczne wyłączanie/włączanie
zasilania, 3-8
Otwieranie, 1-6
Sterownik, B-1
Zmniejszanie jasności, 5-3
Zwiększanie jasności, 5-3
wyświetlacz
ekran, 2-9
zawiasy, 2-9
Indeks-3
Seria Satellite P750/P755
X
xD Picture
Instalowanie, 3-23
xD picture
Wyjmowanie, 3-24
Z
Zasilacz, 3-3
zasilacz
dodatkowy, 3-37
podłączanie, 1-3
Zasilanie
Automatyczne wyłączanie systemu,
6-12
Stan hibernacji, 1-11
Stan wstrzymania, 1-8
Warunki, 6-1
Włączanie, 1-7
Włączanie i wyłączanie panelu, 3-9,
6-12
wskaźniki, 6-2
zasilanie
stan zamknięcia systemu, 1-8
wyłączanie, 1-8
Znaki ASCII, 5-4
Podręcznik użytkownika
Indeks-4

Podobne dokumenty