kps v kongres

Komentarze

Transkrypt

kps v kongres
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
4-5 marca 2014 roku
Centrum Kongresowe Warszawianka
Hotel Wellness & SPA
w Jachrance
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Szanowni Państwo,
W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa
zaprosić na V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, który
w tym roku będzie przebiegał w nieco innej formule, jednak poruszane zagadnienia wciąż będą dotyczyły kwestii prawnych, istotnych
z punktu widzenia Emitenta. Kongres odbędzie się w dniach 4-5 marca 2014 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka
w Jachrance.
Pierwszego dnia zaplanowaliśmy trzy sesje plenarne – jak raportować bez rozporządzenia, raportowanie danych finansowych oraz
najlepsze praktyki WZA. Po części merytorycznej uczestników zapraszamy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.
Jak co roku, drugiego dnia Kongresu, odbędą się zajęcia praktyczne, podczas których poruszymy
zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania
spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego,
projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji.
Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić
w programie Kongresu. Część z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych
oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.
Gorąco zachęcam do udziału w tym wydarzeniu, które nie tylko gwarantuje wysoki poziom
merytoryczny, ale również jest bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem
kapitałowym w Polsce.
Do zobaczenia na Kongresie!
dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział
w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym, bądź przystępując do Stowarzyszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają spółki SEG.
Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie
i odesłać do dnia 11.02.2014 roku, klikając w prawym górnym rogu „wyślij formularz”.
W sprawie członkostwa w SEG prosimy o kontakt z p. Joanną Bielecką pod numerem tel. (22) 826 26 89
bądź mailowo na adres: [email protected]
Program Kongresu
4 MARCA 2014 roku (wtorek)
12.00 – 12.50
Rejestracja gości oraz lunch
12.50 – 13.00
Otwarcie Kongresu
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
13.00 – 14.00
Jak raportować bez rozporządzenia
• Nowe regulacje UE
• Jak wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych
• Standardy rynkowe – opracowywanie, konsultowanie, egzekwowanie
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci
i Radcowie Prawni
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji
Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14.00 – 14.30
Przerwa kawowa
14.30 – 15.30
Raportowanie danych finansowych
• Czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych
• Dane finansowe jako informacja cenotwórcza
• Projekt standardu raportowania danych finansowych
Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego
15.30 – 16.00
Przerwa kawowa
16.00 – 17.30
Najlepsze Praktyki WZA
• Czy potrzebujemy wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA?
• Jakie kwestie powinny się tam znaleźć?
• Jak należy je egzekwować?
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Uczestnicy:
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Leszek Koziorowski, Wspólnik, GESSEL Koziorowski
Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL
& Partnerzy
Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
19.00 Wieczór Ostatkowy połączony z kolacją i zabawą przy muzyce
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Program Kongresu
5 MARCA 2014 roku (środa)
7.00 – 8.00
Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9.00 – 10.30
I TURA warsztatów tematycznych
10.30 – 11.00
Przerwa kawowa
11.00 - 12.30
II TURA warsztatów tematycznych
Grupa I
WZA: kto nie może uczestniczyć lub głosować – skutki wadliwych
decyzji zarządów – jak uniknąć nieważności uchwał – GŁOŚNE
SPORY na WZA i po ich zakończeniu
dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający
w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Damian Dworek, Radca Prawny, Partner w Kancelarii RKKW
– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy
Grupa II Finansowanie spółek publicznych – wybrane zagadnienia prawne
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Łukasz Szegda, Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Grupa III
PUŁAPKI I KANAŁY czyli odpowiedzialność doradców za
niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski
i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
Sebastian Rudnicki, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni
Grupa IV
Nowe obligacje, nowe regulacje – wybrane zagadnienia projektu
ustawy o obligacjach
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski
Krzysztof Marczuk, Radca Prawny, Managing Associate, GESSEL
Koziorowski
Tomasz Bardziłowski, Wiceprezes Zarządu, DI Investors
Grupa V Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Wojciech Wąsowicz, Of Counsel, K&L Gates
Marta Janowska, Associate, K&L Gates
Marcin Trepka, Associate, K&L Gates
Grupa VI Jak przeprowadzić scalanie akcji
Jacek Michalczyk, Dyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych
12.30 – 13.30
Podsumowanie Kongresu oraz lunch
Prelegenci
Tomasz Bardziłowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor
Zarządzający ds. Rynku Kapitałowego
DI Investors
Odpowiedzialny jest za rozwój działalności brokerskiej.
Wcześniej m.in. Dyrektor Zarządzający Credit Suisse Securities, Szef Działu Akcji na Europe Środkowo-Wschodnią
UniCredit CAIB oraz Prezes Zarządu CAIB Securities. Ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz magisterskie na kierunku finanse międzynarodowe w University of
Amsterdam. Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 r.
Marta Janowska
Associate, K&L Gates
Pracuje na stanowisku Associate w warszawskim biurze kancelarii w dziale korporacyjnym. Jej praktyka koncentruje się w zakresie prawa gospodarczego i prawa papierów wartościowych, ze
szczególnym uwzględnieniem transakcji typu M&A. Praktyka Marty Janowskiej skupia się na stosowaniu prawa cywilnego oraz gospodarczego w transakcjach, w szczególności Marta Janowska
doradzała klientom w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji
spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce, jak również doradza zarówno polskim jak i zagranicznym klientom w bieżącej obsłudze korporacyjnej związanej
z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej w Polsce.
Marta Janowska ma również doświadczenie w prowadzeniu
procesów due diligence jak i przygotowaniu i współprowadzeniu
procesów IPO, a także w przygotowaniu i negocjowaniu różnych
umów w tym umów inwestycyjnych czy umów zbycia akcji.
Damian Dworek
Radca Prawny,
Partner w Kancelarii RKKW
– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Kieruje Departamentem Sporów Sądowych oraz Departamentem Prawa Pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach cywilnych, ze szczególnym
uwzględnieniem sporów między przedsiębiorcami oraz
sporów korporacyjnych; posiada także bogatą praktykę
w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Autor i współautor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego i handlowego. Wykładowca na konferencjach
i seminariach dotyczących prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym w szczególności dotyczących kontraktów
w obrocie gospodarczym i prawa spółek. W 2008 r. ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski w Sądzie
Apelacyjnym w Warszawie. Biegle posługuje się językiem
angielskim.
dr Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych
Jest odpowiedzialny za zarządzanie pracą biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu.
Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń
Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest absolwentem wydziału Handlu
Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych,
liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).
Andrzej Knap
Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Ur. 2.05.1964 w Warszawie, ekonomista, prezes zarządu Unicomp-WZA Sp. z o.o. specjalizującej się w organizacji i obsłudze informatycznej walnych zgromadzeń
spółek kapitałowych oraz tworzeniu i eksploatacji informatycznych systemów głosowań i interakcji. W karierze
zawodowej nadzorował m.in. od strony eksploatacyjnej
centralny system informatyczny statystyki handlu zagranicznego całego kraju. Od 1991 roku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji walnych zgromadzeń spółek
kapitałowych w kraju jak również tworzy i współtworzy
procedury informatyczne służące usprawnieniu przebiegu obrad tych zgromadzeń. Z zamiłowania motorowodniak, narciarz, pasjonat wędrówek wodnych, rowerowych i pieszych.
Leszek Koziorowski
Wspólnik, Radca Prawny
GESSEL Koziorowski
Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Doradza m.in. przy publicznych
i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów war-
tościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich
i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie
obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego
rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych
związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. W kancelarii GESSEL, Koziorowski kieruje
działem prawa rynków kapitałowych.
Artur Kulesza
Dyrektor Departamentu Relacji
z Inwestorami,
Bank Millennium
Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery,
w 1991 roku, związany z Bankiem Millennium (dawniej Bank
Inicjatyw Gospodarczych), gdzie zdobywał doświadczenie
w wielu dziedzinach bankowości, głównie w obszarze finansów, zarządzania ryzykiem oraz planowania. Od 1996 roku
na stanowisku dyrektora, kierował takimi jednostkami Banku jak: departament oceny ryzyka, departament informacji
zarządczej, departament planowania strategicznego oraz
departament kredytów hipotecznych. Od 2003 roku pełni
funkcję dyrektora departamentu relacji z inwestorami. Artur
Kulesza jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich (PIRI).
Dariusz Kulgawczuk
Radca Prawny w Kancelarii RKKW
– KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Kieruje Departamentem Prawa Spółek oraz Współzarządza
Departamentem Sporów Korporacyjnych. Specjalizuje się
w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze
korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym
oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz
transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami.
Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego
w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.:
2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012. Wykładowca
na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności
zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów Prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Biegle posługuje się
językiem angielskim i niemieckim.
dr Radosław L. Kwaśnicki
Radca Prawny, Partner Zarządzający
w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy
Kieruje Departamentem Sporów Korporacyjnym oraz Departamentem Rynku Kapitałowego. Specjalizuje się w prawie
spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach
sądowych. W 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację
Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie
prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez
Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A),
gdzie wskazano m.in., iż „ … Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza
przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG,
farmaceutycznych oraz budowlanych.“ Arbiter krajowy
i międzynarodowy; w latach 2010 - 2012 Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego
Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy
Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego
Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej
(ICC) w Paryżu. Bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych
oraz instytucji finansowych. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu
Dyrektorów. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych
związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Redaktor
oraz autor a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi
poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa
Handlowego”. Wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prowadzi blog
poświęcony prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU –
LAW IN ACTION” (www.kwasnicki.com.pl).
Krzysztof Marczuk
Radca Prawny, Managing Associate,
GESSEL Koziorowski
Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. Doradza przy publicznych
i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze
prawnej domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych,
wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych.
Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF. Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji
Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach
nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Marcin Marczuk
Partner, Radca Prawny
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
– Adwokaci i Radcowie Prawni
W ramach Kancelarii kieruje praktyką rynku kapitałowego.
Zajmuje się prawnymi aspektami przejęć, fuzji oraz podziałów i przekształceń spółek kapitałowych. Doradza w sprawach korporacyjnych spółek publicznych oraz związanych
z funkcjonowaniem grup kapitałowych. W ramach Kancelarii Mec. Marczuk wraz z zespołem przygotował i doradzał
przy przeprowadzeniu ok 50 ofert publicznych IPO, ok . 30
SPO, licznych ofert niepublicznych, a także wielu transakcji
typu M&A. Reprezentował podmioty nadzorowane i strony w postępowaniach administracyjnych przed KNF czy
PARP. Wraz z zespołem prawników przeprowadzał transakcje restrukturyzacyjne spółek, w tym spółek zależnych
od Skarbu Państwa. Przygotowywał również różnorodne
pracownicze i menadżerskie programy lojalnościowe oraz
motywacyjne. Legitymuje się ponadto doświadczeniem
w sprawach z zakresu prawa karnego i ubezpieczeń.
Wskazywany jako prawnik rekomendowany w wydawnictwach Chambers Europe, Legal 500 czy IFLR 1000.
Autor licznych publikacji w zakresie prawa rynku kapitałowego. Wykładowca szkoleń, kongresów, seminariów czy
konferencji poświęconych prawu gospodarczemu. Współautor fragmentów części do ustawy o ofercie publicznej
(…) w ramach Komentarza pod red. Prof. Marka Wierzbowskiego „Prawo rynku kapitałowego” (Wydawnictwo
C.H. Beck duża seria), obecnie wznawianego.
Andrzej Mikosz
Partner
K&L Gates
Jest Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego
praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku ka-
pitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Jest również uznanym
specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate
governance). Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates,
Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii
prawnych. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra
Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę
systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych.
Danuta Pajewska
Radca Prawny, Starszy Wspólnik,
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, starszym wspólnikiem kierującym
Zespołem Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.
Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych
oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych,
problematyce corporate governance i business compliance,
zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnień outsourcingu. Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych, doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu
znacznych pakietów akcji spółek publicznych, oferowaniu
zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także
w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów
finansowych oraz outsourcingu usług. Ukończyła Wydział
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1990
pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów
oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń
Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej
tworzącej prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce.
Od 1991 roku była doradcą przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu
Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
a do roku 2006 – sędzią tego sądu. W latach 1995-1999
była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych
Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Od grudnia 1999 roku
współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie
dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku
kapitałowego. Od grudnia 2004 r. jest wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez
LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński
i Wspólnicy (Warszawa 2013).
Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge. W latach 2003-2004
pracował w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy należącej
do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku.
Sebastian Rudnicki
Radca Prawny, Senior Associate,
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni
Marcin Pietkiewicz
Radca Prawny, Zespół Rynków
Kapitałowych i Instytucji Finansowych
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych. Specjalizuje się w prawie
instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Przygotowuje opinie
prawne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym,
m.in. z branży leasingu, w zakresie wewnętrznej obsługi
korporacyjnej. Doradza również w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, nabywanie znacznych pakietów akcji,
przeprowadzanie publicznego wezwania oraz obowiązki
informacyjne emitentów. Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie
udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych),
odpowiadając za sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne.
Wspomaga przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy transakcyjne. Uczestniczy również
w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy
kredytu, nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania),
przejmowania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń
oraz sekurytyzacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum
Radca prawny, senior associate Kancelarii. Absolwent
WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku
Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies.
Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych
i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych
oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Zajmuje
się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego
zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek
handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. W ramach
Kancelarii kieruje praktyką w zakresie rynku NewConnect
oraz CATALYST.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Michał Stępniewski
Członek Zarządu, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych
Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge, a także IESE Businesss School University of Navarra w Barcelonie (AMP). Od 1997 r. do 2004 r.
związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełnił między innymi funkcję radcy Przewodniczącego Komisji
oraz rzecznika prasowego Komisji. W 2004 r. został powołany
na stanowisko szefa gabinetu Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie koordynował procesy restrukturyzacyjne
oraz procesy związane z wprowadzaniem do publicznego
obrotu spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2005 r. objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa – odpowiadał za nadzór właścicielski nad spółkami
Skarbu Państwa. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję członka
Zarządu PKO TFI S.A. Od 2009 roku Członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, od 2011 roku
– Członek Zarządu KDPW_CCP.
Zaangażowany równolegle w działalność edukacyjną. W latach 1999 - 2007 wykładowca i dyrektor studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził również wykłady w Instytucie Rozwoju
Biznesu oraz w Euro Finanse i Twiggerze. Jest współautorem książek: ”Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz
„Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”.
W latach 2003 - 2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w okresie 2010 – 2013 pełniący funkcję Dziekana Rady.
W roku 2013 r. za zasługi w świadczeniu pomocy prawnej
pro publico bono, za szerzenie i rozwój idei wolontariatu
został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi (na mocy
Postanowienia Prezydenta RP z dnia 15 listopada 2012 r.).
Zasiadał w radach nadzorczych m.in. spółek: PKN Orlen
S.A., BGŻ S.A., BondSpot S.A., PKL S.A. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Tramwajów Warszawskich
Sp. z o.o.
Łukasz Szegda
Wspólnik, Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy
Jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii odpowiedzialnym za Zespół Bankowości i Finansowania Projektów. Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym w finansowaniem
przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych, projektów
inwestycyjnych, a także w restrukturyzacji i refinansowaniu
zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji długu zdobył przy wielu z największych projektów tego
rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca polskich banków. Ma również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych.
Doradza klientom w zakresie zagadnień regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz
kredytów konsumenckich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył
z wyróżnieniem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowane przez University of Cambridge oraz
Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez
University of Florida. Posiada dyplomy ukończenia kursów
z zakresu Joint Ventures oraz Mergers & Acquisitions w ramach programu IBA’s International Practice Diploma Programme (organizowanego przez International Bar Association oraz The College of Law of England and Wales). W roku
2006 odbył staż w grupie bankowej w międzynarodowej
kancelarii Simmons & Simmons w Londynie. Od 2004 roku
jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie. Jest również członkiem Komisji
Prawa Bankowego przy International Bar Association. Jest
współautorem książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji
i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy
z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).
Marcin Trepka
Associate, K&L Gates
Doradza w sprawach regulacyjnych oraz postępowaniach
spornych związanych z polskim i europejskim prawem
antymonopolowym oraz prawem energetycznym. Zdobył również bogate doświadczenie doradzając klientom
w precedensowych sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, w tym w szczególności w porozumieniach
ograniczających konkurencję (sprawy kartelowe przeciwko
producentom cementu i chemii budowlanej), nadużywaniu
pozycji dominującej przez duże przedsiębiorstwa sieciowe
oraz kontroli koncentracji przedsiębiorców (przejęcie banku
Nordea przez PKO S.A., czy spółek Iberdrola i Dong przez
PGE S.A.). Marcin Trepka posiada szczególne doświadczenie w zakresie kontroli antymonopolowej i compliance.
Z sukcesem przygotował oraz wdrożył innowacyjne polityki
konkurencji w wielu spółkach z sektora farmaceutycznego,
energetycznego, spożywczego oraz sportowego. Przeprowadził również szereg szkoleń z zakresu prawa konkurencji.
Począwszy od 2013 roku Marcin Trepka pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Konkurencji Międzynarodowej
Izby Handlowej (ICC) w Polsce.
Wojciech Wąsowicz
Of Counsel, K&L Gates
Pracuje na stanowisku Of Counsel w warszawskim biurze
kancelarii. Zajmuje się sprawami z zakresu praktyki bankowej: przygotowaniem, negocjacjami i sporami dotyczącymi
dokumentacji kredytowej, zabezpieczeń jak również kwestiami związanymi z oceną ryzyka prawnego przy udzielaniu
finansowania albo w związku z naruszeniem zobowiązań
przez kredytobiorców. Praktykuje także w zakresie postę-
powań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych,
a także w zakresie spraw korporacyjnych. Ponadto, w swojej praktyce dr Wąsowicz koncentruje się na sporach sądowych dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych oraz
korporacyjnych. Wojciech Wąsowicz praktykuje również
w dziedzinie prawa karnego, w szczególności w sprawach
przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące funkcje
kierownicze w przedsiębiorstwach. W powyższym zakresie
Wojciech Wąsowicz zajmuje się w szczególności postępowaniami sądowymi dotyczącymi odpowiedzialności z tytułu
wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjonariuszy, a także sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych.
Marek Wodnicki
Dyrektor Biura Prawnego,
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył aplikację
radcowską i sędziowską. Od 1995 roku wpisany na listę
radców prawnych. Pracował między innymi w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w Ministerstwie Finansów. Od
1995 roku związany zawodowo z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 1998 roku dyrektor Biura
Prawnego GPW. Pełnił funkcje w radach nadzorczych, m.in.
MTS-CeTO S.A., WSE InfoEngine S.A. oraz Towarowej
Giełdy Energii S.A. Obecnie członek rady nadzorczej Izby
Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Sędzia Sądu Giełdowego, przez trzy kadencje pełnił w nim funkcję wiceprezesa.
Sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Wykładowca z zakresu prawa
rynku kapitałowego, m.in. podyplomowych studiów Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej.
www.seg.org.pl
Patronat Merytoryczny
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji panstwowej sprawujacym nadzór nad
rynkiem finansowym w Polsce. KNF sprawuje nadzór nad
sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi
i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności,
bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.
Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Partner Instytucjonalny
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedną z
najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych, rynków alternatywnych regulowanych
przez giełdy oraz największą krajową giełdą instrumentów
finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje inwestorom szeroką gamę produktów i usług. Prowadzi rynek
regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony
dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych.
Warszawska giełda to jedna z najlepiej rozpoznawalnych na
świecie polskich instytucji finansowych. Systematycznie realizuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie
z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Od 9 listopada 2010 r. warszawska giełda jest spółką publiczną notowaną na własnym parkiecie.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Partner Instytucjonalny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) powstał
w 1991 r. jako integralna część Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 7 listopada 1994 r. stał się niezależną instytucją działającą w formie spółki akcyjnej. Akcjonariuszami spółki są w równych częściach: Skarb Państwa,
reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank
Polski.
KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na światowych wzorcach,
w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów
wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
jest odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji
zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym
systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW realizuje
również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie
w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru. Od
listopada 2012 KDPW oferuje także usługę Repozytorium
Transakcji. Dzięki tej usłudze wszystkie podmioty zobowiązane prawem do raportowania informacji o zawieranych
kontraktach w instrumentach pochodnych, zgodnie z zapisami Rozporządzenia EMIR, będą mogły wypełnić ten
obowiązek. W tym celu od dnia 29 listopada 2013 KDPW
rozpoczął nadawanie kodów pre-LEI. Repozytorium KDPW
(KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym, działającym
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki którym możliwy jest
rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych
na GPW w formule dual-listing. Krajowy Depozyt utrzymuje
19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi.
Partner Technologiczny
Unicomp-WZA – to zespół ludzi, który od 1991 roku funkcjonuje jak dobrze skonstruowany i niezawodnie działający
mechanizm. Zarówno w dawnej jak i obecnej strukturze
specjalizujemy się w organizacji, obsłudze merytorycznej
i technicznej przedsięwzięć, które dla swojej realizacji wymagają użycia niezawodnych, nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie platform sprzętowych, umożliwiających realizację dowolnego rodzaju głosowania lub zbadania
preferencji, opinii i wiedzy zgromadzonych uczestników.
Jako zespół, byliśmy prekursorami we wprowadzeniu na
rynek krajowy rozwiązań informatycznych i sprzętowych
dedykowanych do profesjonalnej obsługi szczególnego rodzaju głosowań. Nasze wieloletnie doświadczenie zostało
zbudowane dzięki spełnianiu złożonych i nierzadko skomplikowanych zadań postawionych nam przez naszych Klientów, w trakcie realizacji głosowań, związanych z obsługą
walnych zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników spółek
prawa handlowego. Uczestniczyliśmy jako organizator głosowań i dostawca usług z tym tematem związanych w największych w kraju walnych zgromadzeniach, największych
podmiotów gospodarczych - międzynarodowych instytucji
finansowych, stoczni, hut, browarów, elektrowni i wielu,
wielu innych, znaczących firm, praktycznie z każdej gałęzi
gospodarki. Większość z nich to nasi stali Klienci, co najlepiej świadczy o naszym profesjonalizmie i niezmienności
wysokiego standardu dostarczanych usług.
Równolegle z działalnością w temacie organizacji głosowań
niosących za sobą skutek prawny (walne zgromadzenia),
wdrażamy, rozwijamy i doskonalimy platformy związane
z realizacją głosowań mających na celu zebranie informacji, opinii, odczuć bądź nawiązaniu interakcji z zebranymi uczestnikami danego wydarzenia. Dysponując jednym
z największych w kraju, własnym zapleczem sprzętowym
do realizacji tego typu przedsięwzięć – ponad 2.000 własnych bezprzewodowych terminali do głosowania, kilkaset
tabletów również do takich zastosowań, największa sieć
przewodowych czytników kart.
Partnerzy
Kancelaria GESSEL, założona w 1993 roku, jest jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku usług prawniczych. Ma
ugruntowaną pozycję w dziedzinie fuzji i przejęć, a zwłaszcza w
transakcjach typu private equity i venture capital. Jest ekspertem
w dziedzinie prawa rynków kapitałowych. Kancelaria odegrała
znaczącą rolę w transformacji polskiej gospodarki, jej rozwoju i
budowaniu wartości firm działających na polskim rynku.
Kancelaria GESSEL świadczy usługi doradcze w niemalże
wszystkich sektorach gospodarki, w tym m.in.: branży finansowej, energetyce, budownictwie, nieruchomościach, branży
spożywczej, transportowej, handlu, farmaceutyce, mediach, IT.
Obszary działania Kancelarii to: fuzje i przejęcia oraz private equity i venture capital, transakcje kapitałowe, prawo
papierów wartościowych, prawo spółek, prawo handlowe,
prawo konkurencji, prawo własności intelektualnej, prawo
pracy, prawo podatkowe, prawo farmaceutyczne, zamówienia publiczne, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe, White-Collar Cirme, inwestycje zagraniczne oraz
Private Lawyer. Kancelaria prowadzi także German Desk.
K&L Gates zatrudnia prawników w 48 biurach w Ameryce Płn.
i Płd., Europie, Azji, Australii i na Bliskim Wschodzie. Reprezentuje liczne krajowe i międzynarodowe spółki należące do
GLOBAL 500, FORTUNE 100 oraz FTSE 100, a także przedsiębiorców i uczestników rynku kapitałowego oraz podmioty
sektora prywatnego. Posiadając bogate doświadczenie w
doradztwie dla wielu największych inwestorów zagranicznych
w kraju oraz we współpracy z polskimi władzami, nasi prawnicy
świadczą na rzecz polskich i zagranicznych klientów usługi doradztwa prawnego dotyczące obsługi transakcji, bieżącej działalności oraz rozstrzygania sporów. Prawnicy K&L Gates są rekomendowani przez niezależne międzynarodowe rankingi takie
jak Chambers Global, Chambers Europe oraz Legal500 m.in.
w dziedzinie rozwiązywania sporów, restrukturyzacji, własności
intelektualnej oraz energetyki; biorą aktywny udział w dyskusjach panelowych na kluczowych konferencjach sektorowych,
prowadzą działalność edukacyjną uczestnicząc w charakterze
prelegentów w seminariach i warsztatach dotyczących m.in.
zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa
energetycznego, podatkowego, budowlanego, arbitrażu i sporów sądowych. Główne obszary praktyki biura K&L Gates
w Warszawie obejmują bankowość i finanse, nieruchomości,
restrukturyzację i upadłości, rynki kapitałowe, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, własność intelektualną, rozstrzyganie
sporów, kwestie regulacyjne oraz umowy w ramach zamówień
publicznych. Biuro również w sposób szczególny koncentruje
się na branży energetycznej i infrastrukturze, a także przemyśle
obronnym. W ostatnim czasie prężnie rozwija się praktyka prawa konkurencji i compliance.
K&L Gates posiada biura w: Anchorage, Austin, Pekinie, Berlinie, Bostonie, Brisbane, Brukseli, Charleston, Charlotte, Chicago, Dallas, Doha, Dubaju, Fort Worth, Frankfucie, Harrisburgu,
Hong Kongu, Houston, Londynie, Los Angeles, Mediolanie,
Melbourne, Miami, Moskwie, Newark, Nowym Jorku, Orange
County, Palo Alto, Paryżu, Pekinie, Perth, Pittsburgu, Portland,
Raleigh, Research Triangle Park, San Diego, San Francisco,
São Paulo, Seattle, Seulu, Sydney, Szanghaju, Singapurze,
Spokane/Coeur d’Alene, Taipei, Tokio, Warszawie, Waszyngtonie i Wilmington.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Partnerzy
Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oferuje pełen wachlarz usług w zakresie świadczenia pomocy
prawnej. Specjalizuje się w prawie spółek (korporacyjnym),
prawie cywilnym (prawie umów), fuzjach i przejęciach (transakcjach M&A ), prawie pracy i kontraktów menedżerskich,
prawie rynku kapitałowego, prawie własności intelektualnej,
prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie podatkowym, prawach pacjenta oraz prawie procesowym.
Kancelaria RKKW współpracuje z polskimi i międzynarodowymi firmami będącymi liderami w swoich branżach.
Klienci kancelarii wywodzą się z różnych sektorów gospodarki, w tym m.in. z: farmaceutycznego, transportowego
(kolejowego, lądowego oraz morskiego), usług finansowych
(w tym bankowego i ubezpieczeniowego), energetyczno-paliwowego, górniczego, informatycznego, spożywczego,
mediów i reklamy, budownictwa, obrotu nieruchomościami
i wielu innych.
Kancelarię RKKW wyróżnia wyjątkowe doświadczenie zdobyte zarówno poprzez wieloletnie świadczenie przez jej
prawników pomocy prawnej (także w międzynarodowych
kancelariach), jak też pełnienie przez nich funkcji członków
organów spółek kapitałowych (w szczególności rad nadzorczych), prowadzenie wykładów na krajowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach oraz ich doświadczenie
jako samodzielnych przedsiębiorców. Dzięki temu prawnicy z Kancelarii RKKW znakomicie rozumieją istotę biznesu
i identyfikują się z Klientami, co pozwala na wspólne rozwiązywanie ich problemów.
Partnerami Kancelarii są dr Radosław L. Kwaśnicki (Partner
Zarządzający), mec. Krzysztof Wróbel oraz mec. Damian
Dworek. Zespół Kancelarii RKKW liczy powyżej 30 osób
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci
i Radcowie Prawni prowadzi praktykę w zakresie szeroko
pojętego prawa gospodarczego.
Kancelaria powstała w 2004 roku, po zakończeniu przez
Prof. Marka Wierzbowskiego ponad dziesięcioletniej działalności w ramach zagranicznych kancelarii prawniczych jako
radca prawny i partner.
Zdobyte doświadczenie prawnicze oraz rozumienie biznesu umożliwia nam wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz najlepiej wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów. Specjalistyczna wiedza,
zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, a także
odpowiedzialność naszych prawników sprawiają, że liczni
Klienci obdarzają nas zaufaniem.
Według rankingów „Gazety Giełdy Parkiet” Kancelaria od
2007 r. zajmuje pierwsze miejsca w zakresie liczby pierwszych ofert publicznych (IPO) przeprowadzanych w Polsce.
W rankingu Deal Watch za 2009 rok zajęliśmy piąte miejsce
wśród kancelarii zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć
(ex aequo z kancelariami Linklaters i Gide Loyrette Nouel).
Według tego samego rankingu Deal Watch za 2010 r. Kancelaria zajmuje siódme miejsce wśród kancelarii działających w Polsce zajmujących się transakcjami fuzji i przejęć.
Międzynarodowe rankingi firm prawniczych – „Chambers
Europe”, „Legal 500” czy „ILFR 1000” – wymieniają Kancelarię wśród czołowych kancelarii prawa gospodarczego
działających na rynku polskim.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała
Kancelarii następujące tytuły:
• Firma Partnerska GPW dla MSP,
• Firma Partnerska GPW – Lider Rynku Pierwotnego.
Kancelaria była także klasyfikowana w Rankingu Kancelarii
Prawniczych Rzeczpospolitej cyklicznie od rankingu pierwszego w 2009 roku jak i w 2011 roku. Kancelaria była także
klasyfikowana w rankingu Forbes za 2010 rok.
Partner
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedną z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.
Kancelaria specjalizuje się m.in. w następujących dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje
i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii
Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo
ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP, rozwiązywanie sporów, doradztwo dla sektora
energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, upadłości i postępowania naprawcze, własność intelektualna i zamówienia publiczne.
Kancelaria jest wydawcą Portalu Procesowego prezentującego aktualności i analizy z tematyki postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych, oraz Portalu
Transakcyjnego opisującego prawne aspekty transakcji fuzji
i przejęć na polskim rynku. Oba portale są dostępne w wersji polskiej i angielskiej.
Kancelaria jest też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada
i Androida. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store
i Google Play.
www.seg.org.pl
KPS
V
KONGRES
PRAWNIKÓW SEG 2014
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa
tel.: (22) 826 26 89, faks: (22) 892 90 91
e-mail: [email protected]rg.pl
www.seg.org.pl
Patronat Merytoryczny
Partnerzy Instytucjonalni
Partner Technologiczny
Partnerzy

Podobne dokumenty