plan warstwicowy powierzchni topograficznej terenu ω, rzut

Komentarze

Transkrypt

plan warstwicowy powierzchni topograficznej terenu ω, rzut
Na rysunku przedstawione są: plan warstwicowy powierzchni topograficznej terenu , rzut
prostokątny zorientowanej osi l projektowanej drogi, rzut cechowany punktu A(10)
należącego do linii l. Linia l jest zarówno linią spadu powierzchni  drogi, jak i linią stokową.
Przedstaw skarpy nasypu i wykopu związanych z wykonaniem w/ w drogi w postaci obrazów
wycinków płaszczyzn lub powierzchni stokowych. Przyjmij, że nachylenie osi l wynosi 12,5
%, nachylenie skarp nasypu 0,5, nachylenie skarp wykopu 1,0, szerokość drogi 4 m.

Podobne dokumenty