Browse publication - Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

Komentarze

Transkrypt

Browse publication - Tarnowska Biblioteka Cyfrowa
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie
Kalendarium
rocznic Tarnowa
i okolic na 2016 rok
opracowanie:
Monika Gębala, Mariola Góra
Tarnów 2016
Kalendarium rocznic na 2016 rok
Rocznice daty ogólne:.
670 rocznica (1346 r.) ustanowienia w Tarnowie pierwszej miejskiej parafii przy kościele
p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
670 rocznica (1346 r.) wybudowania w Czchowie kościoła parafialnego w stylu gotyckim
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
635 rocznica (1381 r.) potwierdzenia praw miejskich Wojnicza przez Ludwika
Węgierskiego. Wojnicz został siedzibą powiatu. Powstała także szkoła parafialna.
525 rocznica (1491 r.) ufundowania Szpitala św. Ducha w Brzesku przez kasztelana
zawichojskiego Spytka z Melsztyna.
470 rocznica (1546 r.) urodzin Michała z Wojnicza, astronoma, profesora Akademii
Krakowskiej.
470 rocznica (1546 r.) objęcia probostwa w Radłowie przez Stanisława Hozjusza,
wybitnego zwolennika reformy Kościoła, sekretarza królewskiego, późniejszego biskupa
warmińskiego i kardynała oraz poważnego kandydata na papieża podczas konklawe
w 1565 r.
420 rocznica (1596 r.) powstania szkoły parafialnej w Borzęcinie.
395 rocznica (1621 r.) pojawienia się po raz pierwszy nazwy ulicy Tarnowska w Wojniczu.
340 rocznica (1676 r.) śmierci Stanisława Janaszowica, syna szewca wojnickiego, doktora
obojga praw, dziekana kapituły wojnickiej, proboszcza w Zalasowej, profesora Akademii
Krakowskiej.
285 rocznica (1731 r.) ufundowania przez mieszczan figury św. Floriana stojącej na Rynku
w Brzesku.
245 rocznica (1771 r.) wybudowania kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Dąbrowie
Tarnowskiej, ufundowanego przez Kajetana hrabiego Potockiego – kanonika krakowskiego.
240 rocznica (1776 r.) ukończenia budowy kościoła przy klasztorze ss. Bernardynek
– obecnie pw. Podwyższenia św. Krzyża w Tarnowie.
230 rocznica (1786 r.) założenia w Tarnowie pierwszej drukarni. Jej właścicielem był Jerzy
Matyaszewski.
230 rocznica (1786 r.) nadania Szczucinowi po raz pierwszy praw miejskich.
1
220 rocznica (1796 r.) nabycia przez Fortunata Dąmbskiego herbu Godziemba starostwa
wojnickiego i przybrania tytułu dziedzicznego starosty wojnickiego.
185 rocznica (1831 r.) wydania pierwszej monografii Tarnowa pt. „Miasto Tarnów pod
względem historycznym, statystycznym, topograficznym i naukowym” – autorstwa
ks. Wincentego Balickiego.
185 rocznica (1831 r.) wybuchu groźnego pożaru w Wojniczu, który zniszczył miasto
i ratusz. Z tej racji na rynku wybudowano pomnik św. Floriana.
170 rocznica (luty 1846 r.) wybuchu w Tarnowie powstania krakowskiego, które
przerodziło się w krwawą chłopską rewoltę (zwaną rabacją) pod wodzą Jakuba Szeli.
170 rocznica (1846 r.) założenia
– najnowocześniejszego w Tarnowie.
przez
Henryka
Szancera
młyna
parowego
170 rocznica (1846 r.) powstania nowego cmentarza żydowskiego w Brzesku, który został
wpisany do rejestru zabytków.
165 rocznica (1851 r. ) urodzin Eliasza Goldhammera, prawnika, wieloletniego radnego
miejskiego, pierwszego żydowskiego wiceburmistrza Tarnowa.
165 rocznica (1851 r. ) urodzin Szczęsnego Zaremby, architekta i budowniczego
miejskiego.
165 rocznica (1851 r.) powstania sądu powiatowego, a później grodzkiego w Wojniczu.
160 rocznica (1856 r.) otwarcia linii kolei żelaznej Karola Ludwika z Brzeska do Dębicy.
160 rocznica (1856 r.) urodzin Henryka Dolańskiego herbu Korab, dziedzica Grębowa,
działacza społecznego i gospodarczego. Rodzina Dolańskich na trwałe wpisała się
w historię Radłowa. Po dziś dzień budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych potocznie
nazywany jest pałacem Dolańskich.
155 rocznica (listopad 1861 r.) założenia w Tarnowie Kasy Oszczędności.
155 rocznica (1861 r.) połączenie kolejowego Brzeska ze Lwowem.
150 rocznica (1866 r.) powstania parku miejskiego w Tarnowie. Autorem założenia
ogrodowego był Antoni Schmidt.
150 rocznica (1866 r.) powstania nowoczesnego urzędu pocztowego w Wojniczu.
Pierwszym pracownikiem był Wincenty Krzemiński, późniejszy burmistrz miasta.
145 rocznica (1871 r.) ufundowania przez Jana Goetza biblioteki publicznej w Brzesku.
140 rocznica (1876 r.) powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
powstałej dzięki inicjatywie działacza społecznego Jana Kuklera, który został jej pierwszym
prezesem.
2
140 rocznica (1876 r.) wybudowania w stylu angielskiego gotyku pałacu na Zamościu
(Wojnicz) projektu Karola Polityńskiego.
135 rocznica (1881 r.) wybudowania Wielkich Schodów w Tarnowie.
125 rocznica (1891 r.) urodzin Juliana Bobrowskiego, kupca, wiceprezesa Federacji
Kupców Krakowskich (Brzesko).
125 rocznica (1891 r.) śmierci pułkownika Wojska Polskiego Władysława Jordana
– uczestnika walk o niepodległość Polski, adiutanta gen. Józefa Bema w Armii
Siedmiogrodzkiej, działacza emigracyjnego. Spoczywa na cmentarzu w Wojniczu.
125 rocznica (1891 r.) powstania w Wojniczu w miejsce dotychczasowych cechów
nowej struktury przemysłowej państwa – Stowarzyszenie Przemysłowe Połączonych
Rękodzielników.
120 rocznica (1896 r.) urodzin Stanisława Bobrowskiego, generała broni, honorowego
admirała floty Stanów Zjednoczonych, Rycerza Maltańskiego, Kanclerza Kapituły Orderu
Polonia Restituta (Brzesko).
120 rocznica (1896 r.) śmierci Michała Zieji, pierwszego znanego komendanta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wojniczu.
115 rocznica (grudzień 1901 r.) powstania pierwszej pozalwowskiej filii Towarzystwa
Literackiego im. A. Mickiewicza w Tarnowie.
110 rocznica (1906 r.) powołania na urząd burmistrza Tarnowa Eliasza Goldhammera,
wiceburmistrza Tarnowa, pierwszego w historii miasta Żyda. Odtąd na stanowisko
wiceburmistrza wybierano spośród kandydatów pochodzenia żydowskiego.
.
110 rocznica (1906 r.) oddania do użytku nowo wybudowanej linii kolejowej Tarnów
– Szczucin, na terenie której znalazła się Dąbrowa, co przyczyniło się do ponownego
rozwoju gospodarczego miasta.
105 rocznica (kwiecień 1911 r.) otrzymania przez główne ulice Tarnowa oświetlenia
elektrycznego.
105 rocznica (czerwiec 1911 r.) otwarcia pierwszego kina w Tarnowie. Był nim
kinematograf „Edison” przy ul. Seminaryjnej, obecnie J. Piłsudskiego.
105 rocznica (1911 r.) śmierci, urodzonego w Borzęcinie, Nachmana Kopalda
– znakomitego architekta narodowości żydowskiej. Zaprojektował i zrealizował w Krakowie
sporo budowli, które istnieją do dzisiaj i na trwale wpisały się w pejzaż stolicy Małopolski.
105 rocznica (1911 r.) odsłonięcia i poświęcenia pomnika grunwaldzkiego w Gręboszowie,
wybudowanego z inicjatywy działacza ruchu ludowego Jakuba Bojko, z okazji 500-setnej
rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
3
100 rocznica (1916 r.) urodzin Wincentego Zydronia, działacza ruchu ludowego,
przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1969-1978 podsekretarza
stanu w Ministerstwie Przemysłu (Brzesko).
100 rocznica (1916 r.) otwarcia Muzeum Wojennego i Szkolnego w brzeskim Gimnazjum.
Inicjatorem jego utworzenia był ówczesny dyrektor szkoły – Kazimierz Misson.
95 rocznica (1921 r.) urodzin Józefa Stósa jr., brzeskiego architekta (kościół parafialny
w Złotej), byłego więźnia KL Auschwitz, wywiezionego pierwszym transportem z Tarnowa.
90 rocznica (październik 1926 r.) założenia w Tarnowie Oddziału Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Grobami Bohaterów.
90 rocznica (1926 r.) utworzenia orkiestry OSP w Szczurowej.
90 rocznica (1926 r.) przyłączenia do Dąbrowy Tarnowskiej gmin Bagienica, Podkościelne
i Ruda-Zazamcze, obecnie dzielnice miasta.
85 rocznica (1931 r.) urodzin prof. dr hab. Józefa Szomańskiego, historyka, rektora UMCS
w Lublinie w latach 1982-1984. Specjalisty w zakresie nauk pomocniczych historii oraz
znawcy dziejów społeczeństwa wczesnego średniowiecza. Współpracownika oraz
Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.
80 rocznica (1936 r.) powstania huty szkła pod nazwą Spółdzielcza Huta „Laura”
w Tarnowie.
80 rocznica (1936 r.) otwarcia przez ss. Felicjanki przedszkola w domu Rudnickiej
w Rynku 24 (jest to późniejsze Przedszkole nr 2) w Wojniczu.
75 rocznica (1941 r.) utworzenia w Brzesku przez Niemców getta dla ludności żydowskiej
z miasta i powiatu.
75 rocznica (1941 r.) likwidacji Żydów wojnickich, częściowo mordowanych na miejscu,
a w końcu wywiezionych do getta w Zakliczynie.
70 rocznica (1946 r.) utworzenie w Tarnowie Oddziału Związku Polskich Artystów
Plastyków.
70 rocznica (1946 r.) powstania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku.
70 rocznica (1946 r.) powstania spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która przejmuje
handel w Wojniczu.
65 rocznica (1951 r.) utworzenia w Tarnowie Biblioteki Pedagogicznej.
65 rocznica (1951 r. ) powstania w Tarnowie Pałacu Młodzieży.
65 rocznica (1951 r.) upaństwowienia apteki będącej własnością mgr. Józefa Pazdirka
w Wojniczu (apteka ta była prowadzona przez rodzinę Pazdirków do 1991 r.).
4
60 rocznica (1956 r.) uzyskania statusu technikum przez szkołę rolniczą w Wojniczu.
60 rocznica (1956 r.) śmierci Franciszka
i politycznego, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
Batorowicza,
działacza
społecznego
55 rocznica (1961 r.) gazyfikacji miasta Brzesko.
55 rocznica (grudzień 1961 r.) oddania nowego budynku szkoły w Wojakowej (gmina
Iwkowa).
45 rocznica (1966 r.) otwarcia
ul. Głowackiego 51 w Brzesku.
nowego
biurowca
Urzędu
Powiatowego
przy
50 rocznica (1966 r.) wybudowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Brzesku.
45 rocznica (1971 r.) rozpoczęcia budowy nowego osiedla popularnie zwanego Blaszanką
przy dzisiejszej ul. Legionów Piłsudskiego w Brzesku.
45 rocznica (1971 r.) powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej.
45 rocznica (1971 r.) zorganizowania po raz pierwszy Dni Ziemi Brzeskiej.
45 rocznica (1971 r.) wydania przez działacza ludowego Stanisława Sikonia swoich
wspomnień, pt.: „Ciernista droga” (Wojnicz).
45 rocznica (grudzień 1971 r.) ukończenia gazyfikacji Wojnicza
40 rocznica (1976 r. ) uruchomienia w Brzesku Zakładów Naprawczych Taboru
Samochodowego i Sprzętu.
25 rocznica (1991 r.) utworzenia filii Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Brzesku, która
po zamianach administracyjnych stała się filią Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Tarnowie
20 rocznica (1996 r. ) istnienia Festiwalu Muzyki Kameralnej „Bravo Maestro”,
zainicjowanego przez Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna.
20 rocznica (styczeń 1996 r. ) powstanie Tarnowskiej Kongregacji Kupieckiej.
20 rocznica ( kwiecień 1996 r.) powstania Tarnowskiego Klubu Literackiego, działającego
przy Tarnowskim Centrum Kultury, jako filia oddziału Związku Literatów Polskich
w Krakowie.
20 rocznica (październik 1996 r.) reaktywowania w Tarnowie Bractwa Kurkowego.
20 rocznica (1996 r.) otwarcia w Brzesku jednej z pierwszych w Polsce lokalnych sieci
telefonicznych z centralą miejsko-okręgowo-tranzytową należącą do Telefonów Brzeskich
SA (obecnie Multimedia Polska).
5
20 rocznica (1996 r.) powstania Muzeum Judaistycznego jako filii Muzeum Powiśla
Dąbrowskiego, obecnego zwanego Izbą Pamięci Żydów, które powstało z inicjatywy
redaktora naczelnego „Kuriera Dąbrowskiego” Jerzego Rzeszuty oraz władz
samorządowych.
20 rocznica (listopad 1996 r.) przyjęcia Wojnicza do Kapituły Najstarszych Miast
i Miejscowości w Polsce, zawiązanej z inicjatywy prezydenta Sieradza i skupiającej 37
miast i miejscowości.
15 rocznica (2001 r. ) otwarcia obwodnicy Brzeska.
10 rocznica (2006 r.) wydania pierwszego tomu „Rodowodu mieszczan wojnickich”
Mariusza Lesława Krogulskiego.
10 rocznica (listopad 2006 r.) rozpoczęcia budowy pierwszego odcinka sieci
kanalizacyjnej w Wojniczu, w oparciu o dotacje z Unii Europejskiej.
Rocznice, daty dzienne:
3 I 1906 r. – 110 rocznica urodzin Romana Brandstaettera, ucznia tarnowskiego
I Gimnazjum, katolickiego pisarza, poety, dramaturga i tłumacza.
5 I 1901 r. – 115 rocznica urodzin Adama Ciołkosza, działacza harcerskiego, polityka,
przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej w kraju i na emigracji, żołnierza, publicysty.
Mieszkał w Tarnowie i tu ukończył gimnazjum.
9 I 1996 r. – 20 rocznica śmierci Marii Kusion-Pokorny, najznakomitszej w historii Tarnowa
lekkoatletki, olimpijki z Melbourne (1956 r.) i Rzymu (1960).
16 I 1966 r. – 50 rocznica utworzenia Klubu Techniki i Kultury „Zachęta”, mieszczącego się
w zabytkowym budynku przy pl. Rybnym w Tarnowie.
25 I 1946 r. – 70 rocznica śmierci Jana Studniarskiego, inżyniera elektryka,
dyrektora elektrowni miejskiej w Tarnowie. Rektora AGH w Krakowie.
pierwszego
25 I 1941 r. – 75 rocznica urodzin ks. bp. Jana Styrny (urodzony w Przyborowie),
absolwenta IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, ordynariusza Diecezji Elbląskiej,
Krajowego Duszpasterza Rolników.
28 I 1806 r. – 210 rocznica urodzin Rufina Piotrowskiego, powstańca, Sybiraka,
pamiętnikarza. Na Starym Cmentarzu, obok Kopca Powstańców 1863 r. stanął jego pomnik
nagrobny według projektu Antoniego Kurzawy, w formie ściętej piramidy, z posągiem
kobiety symbolizującej Polskę.
30 I 1986 r. – 30 rocznica śmierci Leona Saka, najmłodszego z braci Saków, żołnierza AK
o ps. „Maciejewski”, więźnia obozów: Gross-Rosen, Buchenwald i Ebensee.
6
3 II 1941 r. – 75 rocznica śmierci Józefa Żmudy, jednego z czterech braci Żmudów,
działacza konspiracyjnego.
4 II 1981 r. – 35 rocznica powstania tarnowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
4 II 1981 r. – 35 rocznica powstania chłopięco-męskiego chóru katedralnego „Pueri
Cantores Tarnovienses”, założonego przez ks. A. Zająca.
10 II 1846 r. – 170 rocznica śmierci barona Prospera Konopki z Brnia, odznaczonego
w wielu bitwach powstania listopadowego, porucznika pułku ułanów Legii Nadwiślańskiej,
zamordowanego w Gruszowie podczas rabacji galicyjskiej, pochowanego w Tarnowie na
Starym Cmentarzu razem z innymi ofiarami rabacji.
10 II 1881 r. – 125 rocznica urodzin Stanisława Kobyłeckiego, proboszcza parafii
w Zembrzycach, zasłużonego działacza społecznego, opiekuna młodzieży. Budowniczego
Domu Polskiego i polskiej szkoły w Lipniku, Domu Parafialnego z kręgielnią
w Zembrzycach. Nazywany Twórcą Nowych Zembrzyc.
17 II 1996 r. – 20 rocznica odsłonięcia, na Starym Cmentarzu, tablicy upamiętniającej
miejsce pochówku ofiar Rabacji 1846 r.
19 II 1846 r. – 170 rocznica śmierci Karola Kotarskiego, właściciela Olesna i Żelichowa,
zwanego „królem chłopków”, zamordowanego w Brzyskach. Był jedną z najgłośniejszych
ofiar rabacji tarnowskiej.
20 II 1856 r. – 160 rocznica otwarcia linii kolejowej Kraków – Bochnia – Tarnów –Dębica.
23 II 1846 r. – 165 rocznica pierwszej warki piwa w Okocimiu – 7500 wiader (1 wiadro
= ok. 60 l).
24 II 1936 r. – 80 rocznica utworzenia Sekcji Lekkoatletycznej TG „Sokół” w Brzesku.
28 II 1916 r. – 100 rocznica śmierci Jana Witolda Rogoyskiego, powstańca 1863 r. posła
do Sejmu Krajowego, burmistrza Tarnowa w latach 1844-1906.
1 III 1861 r. – 155 rocznica urodzin Józefa Jakubowskiego, radnego i asesora Rady
Miejskiej Tarnowa, inicjatora powołania Muzeum Miejskiego w Tarnowie.
8 III 1791 r. – 225 rocznica urodzin Kazimierza Brodzińskiego, poety, tłumacza, publicysty,
prekursora romantyzmu, historyka i teoretyka literatury, estety i krytyka literackiego,
pedagoga, absolwenta tarnowskiego gimnazjum.
10 III 1791 r. – 225 rocznica urodzin biskupa Józefa Grzegorza Wojtarowicza,
ordynariusza Diecezji Tarnowskiej.
13 III 1786 r. – 230 rocznica utworzenia diecezji tarnowskiej i nadania kolegiacie
tarnowskiej godności katedry biskupiej.
7
19 III 2001 r. – 15 rocznica śmierci Jerzego Chumińskiego, społecznika, twórcy
i redaktora naczelnego „Zeszytów Wojnickich”, założyciela i wieloletniego prezesa TPZW,
człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach i wielu pasjach.
21 III 1876 r. – 140 rocznica urodzin Jana Studniarskiego, inżyniera elektryka, pierwszego
dyrektora elektrowni miejskiej w Tarnowie. Rektora AGH w Krakowie.
4 IV 1976 r. – 40 rocznica otwarcia Oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Seweryna Goszczyńskiego „Seweryniacy” w Wojniczu.
6 IV 1656 r. – 360 rocznica śmierci Szymona Starowolskiego, polihistora, jednego
z najwybitniejszych ludzi nauki XVII w. Polski. Duchownego, kantora Kolegiaty Tarnowskiej,
kaznodziei i kanonika katedry krakowskiej.
7 IV 1846 r. – 170 rocznica włączenia do miasta Tarnowa dóbr rodowych książąt
Sanguszków, wsi: Grabówka, Strusia, Zabłocie i Terlikówka. Na pamiątkę tego aktu na
wieży ratuszowej, w miejsce herbu miasta „Leliwy”, umieszczony został herb książąt
Lubartowiczów Sanguszków „Pogoń litewska”.
9 IV 1911 r. – 100 rocznica śmierci Kleofasa Stanisza, podurzędnika pocztowego, członka
Towarzystwa Szkoły Ludowej. Fundatora domu TSL w Tarnowie.
17 IV 1946 r. – 70 rocznica utworzenia punktu bibliotecznego przy Zarządzie Gminnym
w Iwkowej, a rok później została otwarta Gminna Biblioteka Publiczna.
18 IV 1926 r. – 90 rocznica śmierci Jana Szczepanika zwanego „Polskim Edisonem”.
19 IV 1921 r. – 95 rocznica śmierci Józefa Gabriela hrabiego Męcińskiego (ur. 16 III 1839),
powstańca styczniowego, marszałka powiatowego w Tarnowie i w Dąbrowie Tarnowskiej,
posła siedmiu kadencji na Sejm Krajowy we Lwowie.
22 IV 1921 r. – 95 rocznica śmierci Franciszka Habury, urodzonego w Woli Radłowskiej,
powstańca styczniowego, pedagoga, inspektora szkolnego, filologa klasycznego, autora
wielu inicjatyw patriotycznych i kulturalnych.
24 IV 1931 r. – 85 rocznica śmierci Jana II Albina barona Goetz-Okocimskiego,
ziemianina, przemysłowca, właściciela browaru w Okocimiu, działacza społecznego
i politycznego, filantropa, mecenasa sztuki.
24 IV 1951 r. – 65 rocznica powołania w Tarnowie Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego
25 IV 1866 r. – 150 rocznica śmierci Józefa Bonawentury Załuskiego herbu Junosza,
generała, żołnierza napoleońskiego, uczestnika powstania listopadowego, właściciela
Siedliszowic i Gręboszowa, pochowanego w kościele w Gręboszowie.
25 IV 1966 r. – 50 rocznica powołania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej.
8
1 V 1881 r. – 135 rocznica ukazania się pierwszego numeru czasopisma „Pogoń”,
opisującego życie społeczno-polityczne i kulturalno-oświatowe Tarnowa. Wychodziło
nieprzerwanie przez 34 lata.
1 V 1886 r. – 130 rocznica urodzin Wojciecha Kornausa, wikarego, a później proboszcza
radłowskiej parafii w latach 1925-1949. Zmarł 13 VII 1949 r. w wyniku pobicia przez
nieznanych sprawców.
4 V 1931 r. – 85 rocznica urodzin, mieszkającego w młodości w Dąbrowie Tarnowskiej,
Ignacego Trybowskiego, późniejszego prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
15 V 1906 r. – 110 rocznica urodzin Jana Barana, urodzonego w Borzęcinie poety, autora
fraszek, humoresek, satyr, powieści, opowiadań, tłumacza i prozaika. Autora baśni
opartych na folklorze śląskim, bułgarskim i cygańskim.
16 V 1561 r. – 455 rocznica śmierci hetmana Jana Tarnowskiego, hetmana wielkiego
koronnego, kasztelana krakowskiego, reformatora taktyki wojennej, humanisty, mecenasa
kultury.
25 V 1811 r. – 205 rocznica urodzin, pochodzącego z Radłowa, biskupa Antoniego
Gałeckiego, herbu Junosza, administratora apostolskiego diecezji krakowskiej, wcześniej
dziekana kapituły tarnowskiej, przeciwnika powstania styczniowego.
26 V 1931 r. – 85 rocznica śmierci Adama de Kopff, właściciela apteki „Pod Srebrnym
Orłem”, wieloletniego prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego.
1 VI 1886 r. – 130 rocznica odsłonięcia w Tarnowie pomnika Józefa Szujskiego, będącego
dziełem artysty rzeźbiarza Piotra Kozakiewicza.
1 VI 1931 r. – 85 rocznica otwarcia Rzeźni Miejskiej w Klikowej.
3 VI 1991 r. – 25 rocznica powstania Mościckiej Fundacji Kultury, obecnie Centrum Sztuki
Mościce.
3 VI 1841 r. – 175 rocznica urodzin Jana Witolda Rogoyskiego, powstańca 1863 r., posła
do Sejmu Krajowego, burmistrza Tarnowa w latach 1844-1906.
5 VI 1986 r. – 30 rocznica odsłonięcia pomnika Sandora Petöfiego na skwerze przy
ul. Krakowskiej w Tarnowie, dar autora dzieła węgierskiego rzeźbiarza Gustawa Palfy.
10 VI 1931 r. – 85 rocznica powstania w Tarnowie Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego, którego pierwszym założycielem i prezesem został Zdzisław Simche.
14 VI 1996 r. – 20 rocznica nadania Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie imienia „Orląt
Lwowskich”.
18 VI 1896 r. – 120 rocznica urodzin Władysława Aleksandra Langnera, współzałożyciela
polskiej drużyny strzeleckiej w Tarnowie. Dowódcy obrony Lwowa, generała dywizji.
9
18 VI 1916 r. – 100 rocznica poświęcenia pomnika Karoliny Kózki, usytuowanego przy
kościele w Wał-Rudzie, ufundowanego przez jej rodziców.
19 VI 1941 r. – 75 rocznica ukazania się zarządzenia Starosty Adolfa Kipke dotyczącego
przesiedlenia Żydów w Tarnowie. Data ta jest uznawana za początek tworzenia getta
w Tarnowie.
19 VI 1966 r. – 50 rocznica odsłonięcia Pomnika Ofiar Wojny i Faszyzmu w Tarnowie,
według projektu Bogdany i Anatola Drwalów.
24 VI 1996 r. – 20 rocznica śmierci Norberta Lippóczego, Węgra, potomka starego
ziemiańskiego rodu, który od XVII w. zajmował się uprawą winnej latorośli i produkcją wina
tokajskiego. Kolekcjonera, znawcy sztuki ludowej, bibliofila, współzałożyciela Tarnowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
28 VI 1931 r. – 85 rocznica odsłonięcia Pomnika Nieznanego Żołnierza, wykonanego
według projektu Bronisława Kulki.
29 VI 1941 r. – 75 rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, kompozytora,
męża stanu, polityka. Na ziemi tarnowskiej miał jedną z trzech wiejskich posiadłości.
W latach 1897–1903 polskim domem artysty była Kąśna Dolna
29 VI 1981 r. – 35 rocznica odsłonięcia pomnika Jana Pawła II, mieszczącego się na
pl. Katedralnym w Tarnowie, wykonanego w brązie, według projektu Bronisława Chromego.
6 VII 1901 r. – 115 rocznica urodzin księcia Romana Sanguszki, ostatniego pana na
Gumniskach.
23 VII 1941 r. – 75 rocznica śmierci Stefanii Melanii Hanusek, członkini Związku Walki
Zbrojnej, więźniarki gestapo, skazanej na śmierć za szpiegostwo, zamordowanej 23 lipca
1941 r.
22 VII 1951 r. – 65 rocznica uroczystego otwarcia Domu Kultury w Zaborowie (gmina
Szczurowa).
23 VII 1966 r. – 50 rocznica uroczystości milenijnych 1000-lecia Chrztu Polski, które
odbyły się w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, ks. abpa
Karola Wojtyły.
25 VII 1926 r. – 90 rocznica urodzin pochodzącego z Dąbrowy Tarnowskiej
prof. Włodzimierza Kunza, rektora trzech kadencji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
światowej sławy malarza i grafika.
27 VII 2006 r. – 10 rocznica nadania po raz drugi miejscowości Wojnicz statusu miasta.
1 VIII 1946 r. – 70 rocznica powołania chóru męskiego w Państwowych Zakładach
Przemysłu Rolnego w Brzesku.
8 – 9 VIII 1931 r. – 85 rocznica odbywającego się w Tarnowie X Ogólnopolskiego Zjazdu
Legionistów Polskich. Na tę okoliczność przyjechało ok. 10 tys. osób, w tym wszystkie
10
osobistości polityczne i wojskowe Polski, m.in. prezydent Ignacy Mościcki, premier
Aleksander Prystor, marszałek Sejmu Franciszek Świtalski i marszałek Edward ŚmigłyRydz.
8 VIII 1981 r. – 35 rocznica śmierci Stefanii Kasprzyk, pedagoga, organizatorki
i nauczycielki tajnego nauczania.
10 VIII 1991 r. – 25 rocznica śmierci Tadeusza Nowaka, poety i prozaika, urodzonego
w Sikorzycach koło Dąbrowy Tarnowskiej.
18 VIII 1876 r. – 140 rocznica uruchomienia linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz –
Leluchów.
30 VIII 1946 r. – 50 rocznica śmierci, urodzonego w Gręboszowie, majora Henryka
Sucharskiego, dowódcy Wojska Polskiego, obrońcy Westerplatte w 1939 r.
1 IX 1901 r. – 115 rocznica urodzin Jerzego Brauna, harcerza, poety, pisarza, filozofa
i działacza politycznego, autora popularnej pieśni harcerskiej „Płonie ognisko i szumią
knieje”.
3 IX 2006 r. – 10 rocznica odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Wojniczu, upamiętniającej początek szkolnictwa w Wojniczu.
5 IX 1896 r. – 120 rocznica urodzin Franciszka Żmudy, nauczyciela, działacza
konspiracyjnego, więźnia Oświęcimia, absolwenta I Gimnazjum w Tarnowie.
9 IX 1976 r. – 40 rocznica utworzenia Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego.
12 IX 1891 r. – 125 rocznica urodzin Zenona Klemensiewicza, wybitnego językoznawcy,
badacza stylu i dydaktyki. Absolwenta I Gimnazjum w Tarnowie.
19 IX 1976 r. – 40 rocznica poświęcenia nowego kościoła w Zaborowie (gmina Szczurowa)
25 IX 1911 r. – 105 rocznica uruchomienia komunikacji tramwajowej w Tarnowie.
1 X 1906 r. – 110 rocznica powstania Powiatowej Kasy Oszczędności w Brzesku.
2 X 1946 r. – 70 rocznica śmierci Ignacego Mościckiego, profesora chemii, wynalazcy,
budowniczego Mościc, ostatniego przedwojennego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
5 X 1996 r. – 20 rocznica powstania Wyższej szkoły Biznesu w Tarnowie, jako
samodzielnej uczelni niepaństwowej.
6 X 1956 r. – 60 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego p.w. Marii Panny Królowej
Polski w Tarnowie–Mościcach. Kościół budowano w latach 1948–1956 według projektu
Stanisława Gałęziowskiego i Władysława Pieńkowskiego.
16 X 1906 r. – 110 rocznica otwarcia linii kolejowej Tarnów – Szczucin.
11
20 X 1876 r. – 140 rocznica śmierci Josefa Ungera, rabina, drugiego cadyka chasydzkiej
dynastii Dombrow w Dąbrowie Tarnowskiej, pochowanego w ohelu na cmentarzu
żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej.
22 X 1996 r. – 20 rocznica powstania Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Tarnowie.
7 XI 1946 r. – 70 rocznica śmierci Juliana Nowaka, profesora, dr nauk med., bakteriologa,
kolekcjonera, premiera rządu II Rzeczypospolitej.
7 XI 1946 r. – 70 rocznica śmierci Stefanii Łąckiej urodzonej w Woli Żelichowskiej,
nauczycielki, więźniarki obozu koncentracyjnego Oświęcim–Brzezinka, wielkiej patriotki
i działaczki obozowego ruchu oporu.
8 XI 1971 r. – 45 rocznica śmierci Stanisława Kasprzyka, pedagoga, nauczyciela tajnego
nauczania.
11 XI 1941 r. – 75 rocznica urodzin i 15 XII 2006 r. – 10 rocznica śmierci Józefa
Szczupały, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie i Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nauczyciela szkół średnich powiatu
głubczyckiego – Śląsk Opolski.
11 XI 1991 r. – 25 rocznica uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej pięciu
członków rodziny Mirochnów zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej
w Wojniczu.
13 XI 1906 r. – 110 rocznica urodzin Stanisława Westwalewicza, artysty malarza, nestora
tarnowskich artystów plastyków, więźnia Kozielska, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie.
25 XI 1881 r. – 135 rocznica urodzin Franciszki Czerneckiej, dyrektorki Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej (obecna Szkoła Podstawowa nr 3), działaczki ZHP
i tajnej organizacji nauczycielskiej.
31 XI 1926 r. – 90 rocznica oddania do użytku więzienia przy ul. St. Konarskiego
w Tarnowie.
1 XII 2001 r. – 15 rocznica działalności Tarnowskiego Towarzystwa Żużlowego.
6 XII 1956 r. – 60 rocznica powstania Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier.
8 XII 1941 r. – 75 rocznica pierwszej masowej akcji eksterminacyjnej Żydów w Tarnowie,
podczas której rozstrzelano około 70 osób.
12 XII 1926 r. – 90 rocznica „Konkursu Piękności Tarnowian”. Zwycięzcami zostali: Janina
Kopffówna (córka właściciela apteki „Pod Srebrnym Orłem”) i Józef Ziemian (piłkarz Klubu
Sportowego „Tarnovia”).
12/13 XII 1981 r. – 35 rocznica pierwszych aresztowań działaczy „Solidarności” w związku
z wprowadzeniem stanu wojennego.
12
13 XII 1981 r. – 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wojnicz przechodzi pod
zarząd komisarza wojskowego.
24 XII 1946 r. (data przypuszczalna) – 70 rocznica śmierci Leopolda Okulickiego
– dyplomowanego oficera piechoty Wojska Polskiego, Generała Brygady, ostatniego
komendanta Armii Krajowej, ps. „Niedźwiadek”.
7 XII 1991 r. – 25 rocznica śmierci ks. Jana Królikiewicza – społecznika, założyciela Koła
PTTK i Izby Regionalnej w Wojniczu, popularyzatora miejscowych tradycji historycznych,
organizatora licznych przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych.
„Kalendarium rocznic Tarnowa i okolic na 2016 rok” zostało opracowane na podstawie
zbiorów znajdujących się w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tarnowie oraz przy wykorzystaniu stron internetowych poszczególnych
miejscowości wymienionych w Kalendarium.
13

Podobne dokumenty