linkiem - Finexa

Komentarze

Transkrypt

linkiem - Finexa
PROGRAM
43RD IAFEI WORLD CONGRESS
PołĄcZonY Z 6tH cFo sUmmit emerging eUroPe & cis
16-17 PaŹdZierniKa 2013
Pałac KUltUrY i naUKi W WarsZaWie
Kongres • UrocZYsta gala Z ceremoniĄ WręcZenia nagród
ZORGANIZOWANE PRZEZ:
http://43iafeiworldcongress.pl
WE WSPÓŁPRACY Z:
Pod patronatem:
Welcome
Slawomir Jędrzejczyk, CFO, PKN Orlen, Polska
Alexey Kornya, CFO, Mobile Telesystems, Rosja
Zaproszenie FINEXA / IAFEI
Pawel Domosławski,
Prezes Zarządu,
Finexa
Luis Ortiz-Hidalgo
Przewodniczący,
IAFEI
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele Międzynarodowej
Społeczności Finansowej,
Polska transformacja z kraju socjalistycznego w wolną
gospodarkę rozpoczęła się 24 lata temu. Od tego czasu
nasz kraj, który położony jest w Europie centralnej i liczy
ponad 40 milionów mieszkańców rozwinął się zarówno
pod względem produkcji gospodarczej, jak i udziału
w europejskim rynku. Polska jest silnym motorem
napędzającym gospodarkę europejską oraz korzystnym
terenem dla zagranicznych inwestorów.
To dla nas ogromny zaszczyt, że tegoroczny Światowy
Kongres IAFEI odbędzie się właśnie w Polsce. Jesteśmy
wdzięczni za okazane nam przez IAFEI zaufanie
i cieszymy się, że we współpracy z CFO Insight
przygotowano tak bogaty i interesujący program.
Z przyjemnością będziemy gościć wielu szacownych gości
z całego świata. Chciałbym wszystkich gorąco zaprosić
do uczestnictwa w Kongresie, który będzie
niepowtarzalnym wydarzeniem, umożliwiającym
wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów
z dyrektorami finansowymi z całego świata.
Jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia
IAFEI (International Association of Financial
Executives Institutes) mam przyjemność zaprosić
na 43 IAFEI World Congress, który po raz pierwszy
odbędzie się w połączeniu z 6th CFO Summit Emerging
Europe & CIS.
Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych
Finexa jest pierwszą organizacją z regionu Europy
Środkowowschodniej, która została członkiem IAFEI.
Z uwagi na duże zaangażowanie i entuzjazm Finexy
oraz wsparcie CFO Insight zdecydowaliśmy, że w tym
roku międzynarodowa społeczność finansowa spotka się
w Warszawie, pięknym i wartym odwiedzenia mieście,
ze względu na jego historię i kulturę oraz prężny rozwój
gospodarczy.
Dodając do tego bogaty program, który zawiera tematy
interesujące dla każdego dyrektora finansowego,
nie ma wątpliwości, że 43 Światowy Kongres IAFEI
16-17 października 2013 będzie sukcesem. Serdecznie
zachęcam do udziału w Kongresie.
Z poważaniem,
Pawel Domosławski
2
Luis Ortiz-Hidalgo
program
15 października 2013
Przeprowadzenie firmy zarówno przez okres koniunktury,
jak i kryzysu to z pewnością jedno z najważniejszych zadań
dla każdego CFO. Jak pozyskać fundusze przy zachowaniu kosztów
pod kontrolą w czasach gwałtownego rozwoju? Jak zapewnić płynność
i zagwarantować przetrwanie spółki w niesprzyjających okolicznościach
makroekonomicznych? CFO z całego świata stają przed podobnymi
wyzwaniami, jednak każdy opracowuje indywidulną strategię, jak sobie
z nimi radzić. Czego możemy się od siebie wzajemnie nauczyć w lepszych
i gorszych czasach?
Lokalizacja: do potwierdzenia
18:00
Powitalny koktail
16 października 2013
Pierwszy dzień Kongresu
Lokalizacja: Pałac Kultury i Nauki (IV piętro)
Dyrektor Administracyjny i Finansowy, Tetra Pak Meksyk,
Andrea Pal, CFO,
Nothern Capital Gateway,
Rejestracja
Nena Stoiljkovic,
10:00 – 10:15
Wiceprezes, Business Advisory Services, International Finance Corporation (IFC)
Powitanie
(tbc - do potwierdzenia)
10:15 – 10:45
Opening Keynote speech
(w języku angielskim,
tłumaczenie na język polski)
11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
• The world economy after the crisis:
de-coupling or de-globalising?
Czy stworzenie wspólnej waluty europejskiej to projekt polityczny opracowany
bez wzięcia pod uwagę realiów gospodarczych?
Czy strefa euro rozpadnie się i jakie będą tego konsekwencje?
Czy globalizacja to droga bez wyjścia, czy może da się ten proces odwrócić?
Na te pytania odpowie profesor Harald James, historyk ekonomii.
Jego wnioski na pewno zainteresują każdego CFO, który chce poznać
długoterminowe trendy, globalne ryzyko i wyzwania.
Harold James,
Profesor Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Princeton
(tbc - do potwierdzenia)
(w języku angielskim,
tłumaczenie na język polski)
10:45 – 11:30
I Panel dyskusyjny
4
Central & Eastern Europe Holding, Commerzbank AG,
Fernando Liceaga,
09:30
Andre Carls, CEO
• Emerging Europe, Southeast Asia, Latin America:
boom and bust lessons from three world regions
11:45 – 12:45
I Sesja warsztatów
(do wyboru, warsztaty odbywają się równolegle)
• Creating Value with Foreign Trade Solutions
Rozwój zorientowany na eksport to kluczowy element długoterminowego
sukcesu ekonomicznego. Ta zasada dotyczy zarówno krajów, jak i spółek.
Jednak do osiągnięcia sukcesu za granicą nie wystarcza dobry produkt.
Potrzebne są również wydajne, dedykowane rozwiązania finansowe.
(w języku angielskim)
• Refinancing Alternatives on the Debt Capital Market
Rynki kapitału dłużnego stają się coraz ważniejszym elementem
finansowania korporacji w Europie. Mimo wielu ograniczeń i przeszkód już
dziś rynki kapitału dłużnego zapewniają atrakcyjne sposoby alternatywnego
finansowania wielu spółek.
(w języku angielskim)
program
• Business Model Optimization
– jak to się robi w Polsce
14:35 – 15:35
Jeżeli Polska jest dla Twojej firmy istotnym rynkiem produkcji lub zbytu,
to efektywność zmian modelu biznesowego i skutków podatkowych takiej
reorganizacji na poziomie europejskim mogą istotnie zależeć od tego,
czy proces ten zakończy się sukcesem nad Wisłą. W trakcie warsztatu
będziemy dyskutować o tym, jak dobrze zaplanować i skutecznie
zaimplementować taką reorganizację.
zorganizowane przez: Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.
(w języku polskim)
II Sesja warsztatów
(do wyboru, warsztaty odbywają się równolegle)
• Integrated Client Solutions in C&EE
Wraz z finansowym umacnianiem się Rynków Wschodzących,
CFO w tych regionach zyskują dostęp do coraz bardziej zróżnicowanych
i zaawansowanych rozwiązań finansowych. Dotyczy to przede wszystkim
europejskich rynków wschodzących. Sytuacja ta zapewnia coraz szerszy
dostęp do dedykowanych rozwiązań finansowych oraz zintegrowanych
systemów finansowania.
• IAFEI Working Committee: Global Tax Issues
(tylko dla członków Komisji IAFEI)
Stowarzyszenie IAFEI planuje zorganizowanie warsztatu dla członków
Komisji Podatkowej. Warsztat tylko dla członków IAFEI/FINEXA, liczba miejsc
ograniczona: 20. • Getting the Right Kind of Profile as a Debut Issuer
(w języku angielskim)
12:45 – 14:00
On-stage interview
• Insurance groups: suffocating from solvency
II or serving the long-term Funding needs
of other companies?
Pełnienie funkcji CFO dużej grupy ubezpieczeniowej to w dzisiejszych
czasach niełatwe zadanie. Ryzyko makroekonomiczne i zmienność rynkowa
sprawiają, że coraz trudniej zapewnić spółce dochodowość i stabilność.
Nowe regulacje sprawiają, że towarzystwa ubezpieczeniowe muszą
dokonywać zmian w swoich inwestycjach. Jednocześnie wiele z nich zaczęło
aktywnie oferować długoterminowe finansowanie spółek poprzez zakup
obligacji. Oznacza to, że nowe przepisy dotkną nie tylko ubezpieczycieli,
ale też cały rynek finansowy i każdego CFO, który szuka zewnętrznych
źródeł finansowania.
Przemysław Dąbrowski,
(w języku angielskim)
• Wycena ryzyka finansowego w transakcjach
handlowych
14:00 – 14:30
CFO, PZU S.A.
Rynki kapitałowe oferują coraz więcej finansowych alternatywa dla
tradycyjnego finansowania przez banki. Jednak aby wykorzystać ten
potencjał dyrektorzy finansowi muszą wiedzieć, jak stworzyć profil
korporacyjny atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów.
Lunch
(w języku angielskim)
(w języku angielskim,
tłumaczenie na język polski)
Aktualna koniunktura gospodarcza na rynkach zagranicznych
ma zasadniczy wpływ na zmianę wartości pieniądza, jakim dysponują
przedsiębiorcy realizując transakcje handlowe. Z jak dużym ryzykiem
walutowym muszą liczyć się spółki zawierające kontrakty? Eksperci
wskażą, jak oceniane jest ryzyko finansowe przez przedsiębiorcę, jak przez
ubezpieczyciela, a jak przez bank finansujący kontrakt eksportowy.
zorganizowane przez: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
(w języku polskim)
• IAFEI Working Committee: IFRS/Reporting
(tylko dla członków Komisji IAFEI)
Stowarzyszenie IAFEI planuje zorganizowanie warsztatu dla członków
Komisji ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i
Sprawozdawczości Finansowej. Warsztat tylko dla członków IAFEI/FINEXA,
liczba miejsc ograniczona: 20.
(w języku angielskim)
5
program
• Cross-Border M&A in CEE
– New Trends and Players
15:35 – 16:15
Keynote speech
• Which reforms to revive growth
in Emerging Europe?
W 2013 r. stało się jasne, że Rynki Wschodzące nie mogą w nieskończoność
odpierać negatywnych skutków spowodowanych powolnym rozwojem
rynków rozwiniętych. Dotyczy to w szczególności wschodzącej Europy,
która jest mocno powiązana z krajami Europy Zachodniej i która od
dłuższego czasu odczuwa skutki anemicznego rozwoju strefy euro.
Poza tym region boryka się również z problemami wewnętrznymi.
Jakie reformy należy wprowadzić, aby wschodząca Europa
i ogólnie rynki wschodzące zaczęły się znów dynamicznie rozwijać?
Erik Berglöf,
(tbc - do potwierdzenia)
(w języku angielskim,
tłumaczenie na język polski)
16:50 – 17:50
III Sesja warsztatów
(do wyboru, warsztaty odbywają się równolegle)
• Tailor-Made Banking Solutions
for Complex Investment Projects
Autostrada Wielkopolska to jeden z największych polskich
projektów inwestycyjnych ostatniej dekady. Autostrada stanowi część
transeuropejskiego korytarza transportowego i jest jednym z pierwszych
polskich projektów zorganizowanych dzięki współpracy sektora publicznego
i prywatnego. Łącznie zainwestowano ponad 2,5 miliarda euro,
wykorzystując wiele innowacyjnych i dedykowanych rozwiązań
finansowych, aby projekt został oddany na czas i zmieścił się
w budżecie.
zorganizowane przez:
BRE Bank SA/Commerzbank AG
6
zorganizowane przez: UniCredit Corporate & Investment Banking
(w języku angielskim)
• Praktyczne metody zarządzania
efektywnością
Jak zarządzać projektami z wykorzystaniem najlepszych technologicznych
rozwiązań dla biznesu.
Główny Ekonomista, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Spółki z regionu europejskich rynków wschodzących coraz częściej
chcą rozwijać się za granicą, będąc zarazem coraz częstszym obiektem
zainteresowania inwestorów z bardziej odległych regionów. Omówimy
i zanalizujemy obecne trendy oraz ich wpływ na rynek fuzji i przejęć we
wschodzącej Europie.
(w języku angielskim)
zorganizowane przez: Codec Systems Sp. z o. o.
(w języku polskim)
• IAFEI Working Committee:
Treasury
(tylko dla członków Komisji IAFEI)
Stowarzyszenie IAFEI planuje zorganizowanie warsztatu dla członków
Komisji Skarbowej. Warsztat tylko dla członków IAFEI/FINEXA, liczba miejsc
ograniczona: 20.
Od 18:30
Uroczysta Gala połączona
z ceremonią wręczenia nagród
• Galeria Chwały Polskiej Ekonomii
• CFO of the Year (nagroda CFO Insight)
(w języku angielskim)
program
17 października 2013
Dzień drugi Kongresu
Lokalizacja: Pałac Kultury i Nauki (IV piętro)
konsekwencje. CFO będą musieli myśleć bardziej elastycznie i być
bardziej skłonni do improwizowania. Dlatego też sztuka improwizacji jest
nieodłącznym elementem ewoluującej roli CFO.
José María de Oriol Fabra,
CEO, Talgo,
Kemal Say, CFO,
Kastamonu Entegre Agac Sanayi ve Ticaret A.S.,
08:30
Rejestracja
Lauri Veijalainen,
General Director, Development Director International Operations, Stockmann Group
09:00 – 09:15
Powitanie
(w języku angielskim, tłumaczenie na język polski)
10:30 – 11:00
Przerwa kawowa
9:15 – 9:45
Keynote speech
11:00 – 12:00
• Transforming companies from local leaders
to global Players
Talgo to hiszpańska spółka utworzona przez inżyniera Alejandro Goicoechea
i przedsiębiorcę Jose Luisa Oriol, która odnosi duże sukcesy. Z powodu braku
potrzebnych rozwiązań technologicznych w Hiszpanii pierwsze pociągi Talgo
były produkowane w Stanach Zjednoczonych i reimportowane do Hiszpanii. Od
tamtego czasu spółka wyrobiła sobie mocną pozycję na hiszpańskim rynku. Poza
tym z lokalnego lidera Talgo przekształciła się w gracza międzynarodowego. Jak
przebiega transformacja i jaki ma ona wpływ na spółkę?
José María de Oriol Fabra,
CEO, Talgo
(w języku angielskim, tłumaczenie na język polski)
9:45 – 10:30
II Panel Dyskusyjny
• The Art of improvising – A new skill set for the CFO?
Rola pełniona przez CFO w spółce zmienia się. Większość ludzi z pewnością
zgodzi się z tym stwierdzeniem. Zakres obowiązków CFO jest coraz mniej
konkretny i przejrzysty. Dyrektorzy finansowi chętnie opisują swoją nową
rolę jako bardziej strategiczną, przedsiębiorczą, w stylu CEO z zapleczem
finansowym. Jednak taka zmiana może pociągnąć za sobą nieoczekiwane
8
IV Sesja warsztatów
(do wyboru, warsztaty odbywają się równolegle)
• State-of-the-Art Liquidity Management
Od upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku, który zapoczątkował kryzys
finansowy, płynność finansowa stała się jeszcze istotniejszym tematem
w świecie finansów korporacyjnych. Brak płynności nie stanowi problemu
na rynkach globalnych, jednak wielu CFO ma trudności z zapewnieniem
płynności umożliwiającej swobodne operacje spółek. Nic nie wskazuje na to,
żeby ta rozbieżność miała zostać w najbliższym czasie zlikwidowana, dlatego
też każdy CFO musi wybrać najlepsze rozwiązania, aby zoptymalizować
płynność, płatności i zarządzanie gotówką.
(w języku angielskim)
• Forum ekonomiczne
Wyzwania dla polskiej gospodarki po kryzysie.
Debata ekonomiczna z udziałem wybitnych polskich ekonomistów
na temat perspektyw rozwoju naszej gospodarki. Polska - określana
czasami mianem „zielonej wyspy” - na tle Europy okazała się
najskuteczniejsza w walce z kryzysem, ale czy równie dobrze obroni się
przed pokryzysowymi zagrożeniami? Co nas czeka w najbliższej przyszłości?
Rafał Antczak,
członek zarządu Deloitte Business Consulting
(w języku polskim)
program
• Global Trends and Best Practice in Controlling
Międzynarodowa Komisja IAFEI ds. Monitorowania Kontroli Zarządczej
przeprowadza coroczną ankietę dotyczącą globalnych trendów i dobrej
praktyki w zakresie wydajnej i efektywnej kontroli. Podczas warsztatu
przedstawione zostaną wyniki ankiety zawierające informacje dotyczące
36 krajów.
13:05 – 14:30
Lunch, spotkanie pożegnalne
(w języku angielskim)
12:05 – 13:05
V Sesja warsztatów
(do wyboru, warsztaty odbywają się równolegle)
• Financing Climate Friendly Investments: Challenges
and Benefits
Inwestycje przyjazne klimatowi mogą pomóc spółkom zaoszczędzić wydatki
np. na ogrzewanie, jednocześnie służąc szerszym celom społecznym. Jednak
nie zawsze łatwo pozyskać na nie środki finansowe, dlatego też CFO powinien
zrównoważyć inwestycje tego typu z innymi opcjami.
(w języku angielskim, tłumaczenie na język polski)
• Finance Transformation
Podniesienie rangi funkcji finansowej wymaga od CFO stałego
przekształcania środowiska pracy oraz podejścia do aspektów takich jak
kontrola czy zarządzanie ryzykiem w sposób równie profesjonalny, jak do
tematów stricte finansowych. Warsztat zostanie poświęcony zagadnieniu:
jak przekształcić fukcję finansową w czynnik napędzający całą spółkę.
(w języku angielskim, tłumaczenie na język polski)
• Shared Service Center or Outsourcing?
Poprawianie wydajności i optymalizacja kosztów w departamencie
finansowym to dla CFO nie tylko możliwość redukcji kosztów, ale też
podniesienia jakości swojej pracy. Może się to odbywać na rozmaite
sposoby, od utworzenia wewnętrznych centrów usług do procesu
całkowitego outsourcingu wszystkich procesów biznesowych.
Jakie są wady i zalety różnych opcji i co ogranicza takie rozwiązania?
(w języku angielskim, tłumaczenie na język polski)
9
Zdjęcie: © Ufficio Primo
16 października 2013, od 18:30
UROCZYSTA GALA
W budynku Ufficio Primo
gala połączona z ceremonią wręczenia nagród
galeria cHWałY PolsKieJ eKonomii
cFo oF tHe Year (nagroda cFo insigHt)
11
Organizatorzy i Partnerzy
Gospodarze
FINEXA
Nikolaus von Nathusius, Chairman of Supervisory Board
ul. Powsińska 23/6, 02-920 Warsaw, Poland
Tel.: +48 509 484 453
E-mail: [email protected]
IAFEI
c/o DFCG
Armand Angeli, President IAFEI EMEA
14 Rue Pergolèse - CS 11655, 75773 Paris Cedex 16, France Tel.: +33 6
0984 3969
E-mail: [email protected]
Partner
FINANCIAL GATES GmbH
CFO Insight
Franziska Pölert, Project Manager Events
Bismarckstr. 24, 61169 Friedberg, Germany
Tel.: +49 6031 7386 22
E-mail: [email protected]
Główni Sponsorzy
BRE Bank SA
Izabela Kieczeń, Deputy Head of International
Corporates Center
ul. Senatorska 18, 00-950 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 829 15 70
E-mail: [email protected]
Commerzbank AG
Meike Meyer-Rühen, Vice President Central & Eastern Europe Head
Office
Kaiserplatz, 60311 Frankfurt/Main, Germany
Tel.: +49 69 136 40590
E-mail: [email protected]
ING Commercial Banking
Vincent Verhoeff, Manager Marketing Communications C&EE
Bijlmerplein 888, 1000 BV, Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 20 56 66321
E-mail: [email protected]
UniCredit Corporate & Investment Banking
Carolin Eggstein, Associate Director
Arabellastr. 14, 81925 Munich, Germany
Tel.:+49 89 378 13701
E-mail: [email protected]
Sponsor
Fitch Polska S.A.
Miroslaw Dudzinski, Director, CEE Region
Krolewska 16, 00-103 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 338 6283
E-mail: [email protected]
12
organiZatorZY i PartnerZY
WYstaWcY
Rödl & Partner
Martin Wambach, Managing Partner
Kranhaus 1, im Zollhafen 18, 50678 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 949909 100
e-mail: [email protected]
Raiffeisen Polbank
Krzysztof Lubkiewicz, Head of international Customers
ul. Piekna 20, 00-549 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 585 2534
e-mail: [email protected]
PartnerZY
IFC International Finance Corporation
Nezhdana Bukova, external Communications Officer
36, bld 1, Bolshaya Molchanovka str, Moscow, Russia
Tel.: +7 495 411 7555 2026
e-mail: [email protected]
Informationsagentur
Mittel- und Osteuropa GmbH
imoe> - Informationsagentur Mittel- und Osteuropa GmbH
Nicola Stobbe, Managing Director
Gustav-Pries-Str. 36, 30966 Hemmingen, Germany
Tel.: +49 511 4157 96
e-mail: [email protected]
PolscY PartnerZY
ARPI Group
Marek Czetwertyński, Partner
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 559 0055
e-mail: [email protected]
Codec Systems Sp. z o.o.
Radosław Kozieja, Country Director,
ul. Postępu 21, 02-676 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 496 6000
e-mail: [email protected]
Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o.
iwona Georgijew, Partner, Transfer Pricing
al. Jana Pawła ii 19, 00-854, Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 511 0824
e-mail: [email protected]
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Marek Jakubicz, Director of Sales and Customer Service
Department
ul.Sienna 39, 00-121 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 35 68 244
e-mail: [email protected]
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.
Jarosław Oworuszko, Financial Director
ul. Domaniewska 52, 02-672 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 335 16 66
e-mail: [email protected]
13
Organizatorzy i Partnerzy
Partnerzy Medialni
businessneweurope
www.bne.eu
Dünya Gazetesi
www.dunya.com
Kariera w Finansach
www.karierawfinansach.pl
Professional Outsourcing
www.professionaloutsourcingmagazine.net
14
CFO Russia
www.cfo-russia.ru
International Herald Tribune
www.gobal.nytimes.com
Money.pl
www.money.pl
“GCPE” JURY konkursu
Galeria Chwały Polskiej Ekonomii (GCPE) to doroczna nagroda przyznawana polskim ekonomistom za ich życiowe osiągnięcia. Członkowie
ośmioosobowego jury pod przewodnictwem Henryka Orfingera są znanymi osobistościami w dziedzinie nauki, polityki oraz ekonomii.
16
Prof. Adam Budnikowski,
Paweł Domosławski,
Mieczysław Groszek,
Były Rektor
Szkoła Główna Handlowa
Prezes Zarządu
Finexa
Wiceprezes
Związek Banków Polskich
Alicja Kornasiewicz,
Adam Maciejewski,
Prof. Krzysztof Obłój,
Dyrektor Zarządzający
Morgan Stanley
Była sekretarz stanu
Ministerstwo Skarbu
Prezes Zarządu
Warszawska Giełda
Papierów Wartościowych
Profesor
Uniwersytet Warszawski
Akademia Leona Koźmińskiego
Henryk Orfinger,
Prof. Witold Orłowski,
Przewodniczący Rady Głównej
PKPP Lewiatan
Rektor
Szkoła Biznesu
Politechniki Warszawskiej
Rejestracja
Jak zarejestrować się na Kongres
Kongres organizowany jest z myślą o dyrektorach finansowych korporacji (w tym CFO, dyrektorach finansowych, jak również dyrektorach
ds. księgowości, kontroli wewnętrznej, nadzoru, skarbu oraz zarządzania ryzykiem średnich i dużych przedsiębiorstw). Prosimy pamiętać,
że przedstawiciele firm consultingowych, zajmujących się kwestiami związanymi z biznesem, finansami, prawem czy HR, mogą wziąć udział
w wydarzeniu tylko w przypadku, gdy dana firma jest sponsorem kongresu i otrzymali zaproszenie z puli sponsora (limitowana liczba).
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji uczestnika.
Opłata za uczestnictwo
Lokalizacja
Dyrektorzy Finansowi: 2700 PLN + VAT za osobę
Rejestracja z wyprzedzeniem (do 31.08.2013): 400 PLN zniżki
Członek Stowarzyszenia Finexa: 500 PLN zniżki
Przyprowadzenie drugiego uczestnika: 300 PLN zniżki
Aktywny klient Deloitte: 300 PLN zniżki
Kongres
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, Polska
www.pkin.pl
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie:
http://43iafeiworldcongress.pl/rejestracja
Uroczysty Wieczór
Ufficio Primo
Ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa, Polska
www.ufficioprimo.pl
Kontakt
W razie pytań prosimy o kontakt
Kinga Przepióra, Association Manager
Tel. (+48) 22 245 40 41
Tel. kom. (+48) 660 530 775
E-mail: [email protected]
17
głóWni sPonsorZY
sPonsor
WYstaWcY
PartnerZY
Informationsagentur
Mittel- und Osteuropa GmbH
PolscY PartnerZY
http://43iafeiworldcongress.pl

Podobne dokumenty