nr 12 (31) styczeń 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

nr 12 (31) styczeń 2016 r.
Miesięcznik społeczno-kulturalny Mieszkańców Gminy Klembów
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r. bezpłatny
ISSN 2300-571 8
Maraton
Mikołajów
Czytaj str. 3 - 7
Świetlica
internetowa
w
GOK
Czytaj str. 9
Nowe numery telefonów
w
Urzędzie
Gminy
Czytaj str. 8
Wersja elektroniczna "Między Rządzą i Cienką" dostępna na stronie www.klembow.pl
2
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Zdrowych, radosnych
i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku
życzy redakcja
"Między Rządzą i Cienką"
MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ
MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW
GMINY KLEMBÓW
BEZPŁATNY
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury
w Klembowie,
ul. Strażacka 8, 05-205 Klembów
Redaktor
naczelna: Iwona Świebioda
Redaguje: Zespół
Adres
redakcji: GOK, ul. Strażacka 8,
05-205 Klembów,
tel. 29 741 03 50,
e-mail: [email protected]
Skład: Jarosław Przybysz
Druk: Mdruk Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Jagiellońska 82,
03-301 Warszawa,
www.m-druk.pl
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść płatnych reklam.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
3
I KLEMBOWSKI MARATON MIKOŁAJÓW
6 grudnia 201 5 r. w piękne niedzielne popołudnie dzieci z Gminy Klembów z niecierpliwością oczekiwały na przyjazd
Mikołajów w Parku w Ostrówku. Pogoda dopisała, a więc i uczestnicy nie zawiedli. O godzinie 1 4.00 rozpoczęła się parada
ulicami Ostrówka, na czele której szło aż dziesięciu Mikołajów pod przewodnictwem biskupa Mikołaja oraz innych postaci
symbolizujących święta.
Zanim jednak dzieci przybyły do Parku w Ostrówku,
wcześniej spotkały się z Mikołajem w swoich miejscowościach.
Każdy z trzynastu organizatorów dołożył mnóstwo starań, aby
w jego wsi wizyta Mikołaja wypadła bardzo atrakcyjnie. Tak więc,
Mikołaje przyjeżdżali różnymi środkami transportu, ozdabiali
z dziećmi choinki, wspólnie się bawili i kolędowali, a na
zakończenie rozdawali wyczekiwane prezenty. Dzieci gościły
Mikołajów w Woli Rasztowskiej, Nowym Kraszewie, Dobczynie,
Starym Kraszewie, Kruszu, Sitkach, Roszczepie, Michałowie,
Klembowie, Pieńkach, Ostrówku, Tule i Krzywicy.
Po tych atrakcjach Mikołaje udali się do Ostrówka, by
wspólnie z dziećmi dalej świętować. Chętni mieszkańcy mogli na
miejsce spotkania dojechać autokarami. Na uczestników imprezy
w Ostrówku czekały - poza paradą Mikołajów - inne liczne
atrakcje. Były to: gry i zabawy sportowe z Mikołajami, konkursy
sportowe z nagrodami, bieg sztafetowy, loteria z atrakcyjnymi
fantami, ozdabianie pierników połączone z degustacją, wspólne
tworzenie ozdób choinkowych, pokaz klembowskiej straży
pożarnej, zdjęcia z Mikołajem i świątecznymi postaciami, gorący
żurek, kiełbaski z grilla, ciepłe napoje, wspólne kolędowanie
i ubieranie choinki oraz na zakończenie rozświetlenie jej pod
osłoną nocy przy dźwiękach gitar.
Uroczystość była bardzo udana. Ponad pięćset dzieci
z całej gminy i nie tylko oraz bardzo duża grupa dorosłych
skorzystała z bezpłatnych atrakcji przygotowanych dla nich przez
organizatorów. Wszystko było możliwe dzięki realizacji projektu
partnerskiego „Maraton Mikołajów”, współfinansowanego przez
Gminę Klembów oraz pracy około 50 wolontariuszy nie tylko
z naszej gminy, ale i gmin ościennych. Po raz pierwszy dla takiej
inicjatywy zawarło partnerstwo dwadzieścia organizacji: Gminny
Ośrodek Kultury w Klembowie, Fundacja „Przytul Misia”,
Towarzystwo sportowe „Dębina”, Regionalne Stowarzyszenie
Inicjatyw „Impuls”, Stowarzyszenie „Quercus”, Stowarzyszenie
„Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Tukaro „Lepsza przyszłość”,
Stowarzyszenie „Czas na działanie”, Stowarzyszenie Wola
Rasztowska, Stowarzyszenie Mieszkańców Starego Kraszewa
„Rządza”, Zagroda Per-Zoo, OSP Klembów, OSP Dobczyn,
Sołectwa: Klembów, Krusze, Pieńki, Nowy Kraszew, Krzywica,
Michałów. Swój wkład w organizację mieli także przedsiębiorcy:
Piekarnia Państwa Kotulskich oraz Masarnia Państwa
Jasińskich.
Wszystkim dziękujemy za współpracę i wspaniałą zabawę,
która stała się pięknym wprowadzeniem do nadchodzących świąt
Bożego Narodzenia.
Do zobaczenia za rok!
A.S.
4
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom takie przedsięwzięcie, które zintegrowało praktycznie wszystkie
zaangażowanym przy organizacji Maratonu Mikołajów – za ich środowiska, wszystkie organizacje i większość sołectw z naszej
pracę oraz poświęcony czas. W mojej ocenie i wszystkich, gminy. Jestem pod ogromnym wrażeniem i pełen podziwu.
z którymi rozmawiałem, wyszła super impreza, super
Tak trzymać. DZIĘKUJĘ!
wydarzenie, którego jeszcze w naszej gminie nie było. Pierwsze
Wójt Rafał Mathiak
Fotorelacje:
Dobczyn
Klembów
Krusze
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Krzywica
Michałów
Nowy Kraszew
Ostrówek
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
5
6
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Pieńki
Roszczep
Sitki
Stary Kraszew
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Tuł
Wola Rasztowska
Niższa stawka za wodę
Od 1 stycznia 201 6 r. będzie obowiązywała nowa, niższa
stawka za dostarczaną wodę i będzie wynosiła 3,30 zł brutto
za 1 m3. Do tej pory było to 4,1 8 zł za 1 m3.
Obniżka możliwa jest dzięki prowadzonej rozbudowie sieci
wodociągowej w kolejnych miejscowościach i znacznemu
zwiększeniu liczby mieszkańców korzystających z wodociągu.
Natomiast stawka za odprowadzenie ścieków ulegnie
niewielkiemu podwyższeniu o 45 groszy do 7,74 zł brutto za
1 m3. Podyktowane jest to rosnącymi kosztami utrzymania sieci
kanalizacyjnej m.in. energia elektryczna, remonty, eksploatacja.
Od stycznia 201 6 r. łączna cena wody i ścieków w Gminie
Klembów będzie wynosiła zatem 1 1 ,04 zł za m3 i zbliżona jest do
tzw. średniej krajowej.
Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców
pozostaje na niezmienionym poziomie i będzie wynosiła - 6,70 zł
brutto/osobę/kwartał.
Leszek Boruc
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
7
8
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
Wizyta dzieci ze
Starego Kraszewa
w Urzędzie Gminy
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Nowe numery telefonów
w Urzędzie Gminy
Urząd Gminy informuje, że w związku z modernizacją sieci
telefonicznej zmianie uległy numery telefonów poszcze1 1 grudnia, w piątkowe przedpołudnie w Urzędzie Gminy gólnych stanowisk. Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz.
mieliśmy wyjątkowych gości. Urząd odwiedziły dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie. W rolę przewodnika po urzędzie wcielił się osobiście Wójt, Rafał Mathiak.
Dzieci zobaczyły m.in. gabinet wójta, gdzie mogły poczuć
się jak wójt, zasiadając w jego fotelu.
W czasie rozmowy ze strony gości padały bardzo poważne
pytania – m.in. co zrobić, aby zostać wójtem. Był słodki
poczęstunek, Dzieci uczyły się adresować listy, które w formie
pocztówek niedługo trafią - na pamiątkę - do ich domów. Dzieci
zostawiły także oficjalną prośbę w sprawie wybudowania
kąpieliska nad rzeką Rządza:)
Było to bardzo miłe i inspirujące spotkanie:)
AD
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
9
POMOC DLA DOMU DZIECKA
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi” Jan Paweł II
Samorząd Uczniowski SP w Dobczynie zorganizował
w dniach 4XI - 5XII 201 5 r. zbiórkę dla Domu Małego Dziecka
przy ulicy Międzyparkowej w Warszawie. Wybór nie był
przypadkowy, bowiem pani Kasia Górecka, która jest opiekunem
w tej placówce, pracuje również w naszej szkole. Celem akcji
było kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie
dzieci i zwrócenie uwagi uczniów na osoby potrzebujące
odrobiny ciepła i pomocy. Podjęte działania polegały na zbiórce
materiałów potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu:
artykułów higienicznych, przyborów szkolnych i biurowych,
baterii, książeczek do czytania i kolorowania, balonów oraz
słodyczy. Dzięki dużemu zaangażowaniu w akcję uczniów naszej
szkoły oraz rodziców, udało się skompletować 1 0 dużych
paczek. 6 grudnia Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami:
p. Moniką Rybak i p. Beatą Szymborską przekazał dary do
placówki. Prezenty sprawiły dzieciom wielką radość, ale
najbardziej ucieszyła je sama wizyta miłych gości oraz rozmowa
i wspólne zabawy. Łzy smutku podczas rozstania pojawiły się
u jednych i drugich.
Wszystkim, którzy włączyli się do tej pięknej akcji
dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie. Wesołych Świąt!
Uczniowie i opiekunki SU w Dobczynie
MR
Świetlica internetowa w GOK
Komputery z dostępem do Internetu, drukarka, sprzęt multimedialny oraz meble otrzymała nasza gmina w ramach Projektu
„[email protected]”. W Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie wyposażona została świetlica internetowa, pod nazwą
Lokalne Centrum Kompetencji.
W świetlicy znajduje się pięć stanowisk komputerowych dla
mieszkańców oraz stanowisko obsługi. Mieszkańcy otrzymają
informatyczne wsparcie np. w poszukiwaniu pracy, podnoszeniu
kompetencji i e – usługach.
Ku naszemu zadowoleniu, w zestawie projektowym
znajdowała się również drukarka 3D. Ta niesamowita
i zadziwiająca forma druku ma niebagatelny wpływ na wiele
dziedzin życia. Pozwala drukować przedmioty, które mają
zastosowanie w przemyśle i medycynie. Dzięki wykorzystaniu
drukarek 3D powstał np. pierwszy silnik odrzutowy do samolotu,
a chorzy pacjenci otrzymują m.in. idealnie dopasowane protezy.
Dzięki nowej technologii dzieci będą mogły nauczyć się
czegoś nowego, a przy okazji ćwiczyć koncentrację uwagi
i koordynację wzrokową.
Być może już za kilkanaście lat będziemy mogli postawić
drukarkę 3D w naszych domach obok laptopów, komputerów
stacjonarnych i swobodnie z niej korzystać.
A tym czasem zapraszamy osoby, które mają utrudniony
dostęp do technologii komputerowych i dzieci do Gminnego
Ośrodka Kultury w Klembowie.
GOK
10
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
OSP Klembów w KSRG
27 listopada 201 5 r. na placu apelowym przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie, odbyła się uroczysta
zbiórka pododdziałów z okazji włączenia OSP Klembów do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku, który
przyjął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen.
brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Gospodarzami uroczystości
byli: prezes Zarządu OSP w Klembowie, dh Michał Marcinkiewicz
oraz wójt gminy Klembów, Rafał Mathiak.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, nadbryg.
Józefa Galicy, starosty wołomińskiego, Kazimierza
Rakowskiego, komendanta powiatowego PSP, st. bryg. Jacka
Pietranika i jego zastępcy mł.bryg., Andrzeja Wysockiego,
wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Wołominie, dh. Grzegorza
Mianowskiego oraz wiceprzewodniczącej Rady Gminy Klembów,
Hanny Stańczyk.
Po uroczystym przekazaniu Aktu Włączenia nastąpiły
gratulacje oraz życzenia wytrwałości i sukcesów w dalszej
służbie. Podsumowania uroczystości dokonał prezes OSP,
stwierdzając, że marzenia naprawdę się spełniają i po
kilkuletnich staraniach udało się wprowadzić jednostkę do elit
ratownictwa.
dh Grzegorz Kamiński, naczelnik OSP Klembów
Zdjęcia: Sławomir Kuciński
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
11
Kiermasz Bożonarodzeniowy w Zespole Szkół w Ostrówku
Po raz drugi odbył się w naszej szkole kiermasz świąteczny. W zeszłym roku po raz pierwszy przygotowali nasi Uczniowie,
Rodzice i Nauczyciele mnóstwo ozdób świątecznych.
1 3 grudnia br. także odbyła się taka impreza. Pani Dyrektor
serdecznie przywitała wszystkich, życząc dobrej zabawy i złożyła
gorące życzenia świąteczne. Odwiedził nas też wójt naszej
gminy - pan Rafał Mathiak. Możemy być dumni, iż nastrój świąt
Bożego Narodzenia pojawił się w to pochmurne i deszczowe
popołudnie. Jednak wystarczyło przekroczyć próg naszej szkoły,
aby przekonać się, że atmosferę tworzą ludzie…
Uczniowie poważnie potraktowali wyzwanie, jakie rzuciła
pani dyrektor Jolanta Paderewska - pomysłodawczyni tego
przedsięwzięcia. Jednak duch rywalizacji nie zakłócił miłej,
rodzinnej, ciepłej i świątecznej atmosfery, która panowała
podczas tego spotkania.
Na „spacer” po świątecznych stanowiskach wybrałam się,
by coś kupić. Tylko jak wybrać coś wyjątkowego z tak wieeeelu
cudownych rzeczy?! Zachwycały z precyzją wykonane śliczne
bombki choinkowe, stroiki, choineczki, świeczniki, lampiony…
A jak pachniało świątecznymi potrawami: pierożki, barszczyk,
kapustka…och, na samo wspomnienie aż ślinka cieknie…
Można też było zasmakować ciasta domowego wypieku,
porozmawiać przy kawie czy herbacie ze znajomymi; barek też
był świetnym pomysłem…
Kontynuując moje poszukiwania, trafiłam na kilka kramów
z chlebem własnego wypieku, do tego smalec i ogóreczek… Nie
potrafiłam pohamować się, by tego nie skosztować, znowu…
Pierniki, orzeszki lub smalczyk profesjonalnie zapakowane także
można było zakupić. Klasa 5a przygotowała warsztaty
plastyczne, w czasie których można było wyczarować aniołki
czy gwiazdki z gliny… Rodzice z dziećmi z klasy 3 wykonywali
podłaźniczki, czyli ozdoby wiszące u sufitu. Widziałam też
Mikołaja, choć po kuracji odchudzającej, z którym można było
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ale trochę się go wystraszyłam,
bo obok niego stały rózgi…a ja przecież byłam grzeczna…chyba.
Pod opieką naszych nauczycieli, uczniowie przygotowali
także część muzyczną dla gości. Kolędy i pastorałki brzmiały
przez kilkadziesiąt minut, wprowadzając wszystkich w świąteczny
nastrój. Chłopcy ze szkolnego radiowęzła czuwali nad tą stroną
uroczystości. Panowie, dziękuję za zaangażowanie.
Uff. Muszę trochę odpocząć… Kawa. Siadam przy stoliku
pani Stasi, która sprzedaje cudne aniołki z koralików. Chwila
refleksji: dużo gości, wszyscy uśmiechnięci, gdzieś słyszę
dzwoneczki… Na pewno każdy znalazł coś dla siebie. Można
było pomóc naszym pociechom zarobić parę groszy, dla ucha piękna muzyka, dla oka - setki ozdób świątecznych, dla ciała pyszne potrawy, dla zmysłu powonienia - te najcudowniejsze
zapachy mojego dzieciństwa… Było ciepło mi…na sercu.
Obserwuję nadal. Myślę, że wszystkim należą się
podziękowania: Uczniom i ich Rodzinom, Nauczycielom, Paniom
Dyrektorkom, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu,
Chłopakom z radiowęzła, Paniom Wożnym…mam nadzieję, że
nikogo nie pominęłam!
Korzystając z okazji: abyśmy wszyscy szczęśliwie doczekali
do drugiego roku!
Jola Oleksiak
12
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
List otwarty Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana III Sobieskiego w Woli Rasztowskiej do Rady Gminy Klembów
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Powodem, dla którego zdecydowaliśmy się na napisanie tego listu jest krzywdzące szkołę
i naruszające naszą godność osobistą publiczne zachowanie i postawa Radnej Gminy Klembów Pani Jadwigi Szewczyk – wypowiadanie
w przestrzeni publicznej niepopartych dowodami zarzutów i nieprzychylnych opinii o szkole w Woli Rasztowskiej.
Już od dłuższego czasu obserwujemy to niepokojące zjawisko, ale
eskalacja agresji słownej Pani Radnej w ostatnim czasie, zwłaszcza na
sesjach Rady Gminy, każe nam – odpowiedzialnym za dobre imię naszej
szkoły i środowiska oświatowego - zaprotestować przeciwko temu
procederowi.
Oto przykład: Pani Radna Jadwiga Szewczyk na sesji w dn.
21 .09.201 5 r. mówi: „Druga sprawa to jest problem szkoły w Woli
Rasztowskiej. Do pana pewnie też wpływają niepokojące informacje.
My jako radni nie możemy sobie z tym problemem, powiem szczerze,
poradzić, bo bardziej to leży w pana gestii niż w naszej. Natomiast
chcielibyśmy, ja kiedyś zgłaszałam, żeby pan się przyjrzał tej szkole,
żeby pan sam zadecydował i jakieś decyzje podjął, znaczy przyjrzał się
czy wszystko w tej szkole jest wykonywane w prawidłowy sposób. Teraz
mamy kolejne sygnały i nie wiem czy do pana tez już dotarły jakieś
sygnały nieprawidłowości w szkole w Woli Rasztowskiej." Wójt: "Do mnie
żadne informacje nie dotarły, natomiast jeżeli ma pani wiedzę o takich
nieprawidłowościach to proszę skonkretyzować" Radna: „ ..to myślę, że
ja powiem właśnie mieszkańcom, bo my mamy tylko tzw. z drugiej ręki
informacje i czy możemy zadziałać, my nie możemy, możemy tylko panu
zgłosić i dlatego chciałam wiedzieć czy pan już otrzymał jakieś sygnały,
jeśli nie, to powiemy, żeby zgłoszono się do pana…” sugerując, że
w szkole dzieją się jakieś „nieprawidłowości”. Nie wiadomo „jakie”, nie
wiadomo czy na pewno, ale Pani Radna wie, że trzeba „jakieś decyzje
podjąć” (nie wiadomo „jakie”), bo „mamy sygnały”(co znaczą owe
„sygnały i kto je „nadaje”?).
Pani Radna Jadwiga Szewczyk powzięła informacje „z drugiej ręki”.
Czyżby wiedza Pani Radnej opierała się na plotkach? I czy radna –
osoba publiczna – powinna się powoływać na takie źródło informacji?
A może próbuje skłócić środowisko? A może zależy Pani Radnej na
niszczeniu ludzkich związków, sianiu zamętu, niepewności i niepokoju,
podejrzeń i strachu? Tylko czy na tym da się cokolwiek zbudować?
Oczywiście nie! I stanowczo przeciwko takiej postawie protestujemy!
Dziwimy się dlaczego Pani Radna Jadwiga Szewczyk nie zwróciła
się do Rady Pedagogicznej czy Dyrektora Szkoły jeśli coś ją
zaniepokoiło? Wiemy, że wielokrotnie wcześniej to robiła, np. wtedy kiedy
trzeba było opracować Plan rozwoju miejscowości Wola Rasztowska.
Pani Radna Jadwiga Szewczyk bywa zapraszana i obecna na
uroczystościach w szkole, uśmiechając się i chwaląc działalność tej
placówki. Jak określić postawę kogoś, kto co innego mówi w oczy, a co
innego za plecami? My nauczyciele wyrażamy sprzeciw wobec takiego
stanu rzeczy. Nasz osobisty system wartości i program wychowawczy,
który realizujemy w szkole z naszymi uczniami jest całkowitym
zaprzeczeniem tego co prezentuje postawa Pani Radnej Jadwigi
Szewczyk.
I kolejny przykład : Sesja Rady Gminy 29.1 0. 201 5 r. - Radna
Szewczyk „ …ja nie upieram się przy swojej szkole. Wmojej szkole, żeby
dzieci miały najwyższe wyniki ze szkół w gminie Klembów, bo od kilku lat
uczą się prywatnie, więc rodzice wykładają pieniądze, nie korzystają
z projektów. To jest mało sprawiedliwe… Mnie interesuje też fakt,
dlaczego szkoła w Woli Rasztowskiej i być może też ze Starego
Kraszewa nie potrafiła sobie wniosku tak napisać, żeby dostać. Wola
Rasztowska proszę państwa dlatego, że przekroczyła pewien próg jak
tutaj pani dyrektor wyjaśniała (chodzi o p. dyr. ZEAS - E. Solis - przyp.
autorów) . Natomiast no przekroczyła ten próg, bo prywatnie rodzice
płacili za to”.
Twierdzenie Pani Radnej, że wysokie wyniki są zasługą,
„prywatnych lekcji” sugeruje jakoby nauczyciele nie wykonywali swoich
obowiązków albo przyjmowali pieniądze od rodziców(!). Czy zdaje sobie
sprawę, że takie stawianie sprawy jest dla nas obraźliwe? A może
według Pani Radnej szkoła nie jest potrzebna? A może Pani Radna po
prostu jej nie zna? Gdyby zwróciła się do dyrektora czy nauczycieli
wiedziałaby, że szkoła pisze wiele różnych wniosków i uczestniczy
w wielu projektach. A może służyłaby radą i pomocą w ich
przygotowaniu, a nie zarzuca brak kompetencji twierdząc, że szkoła nie
potrafiła sobie wniosku napisać? Na jakiej podstawie Pani Radna
Szewczyk wyraża taką opinię? Jakie ma kompetencje, by formułować tak
daleko idące wnioski? Czy Pani Radna jest pedagogiem? Czy jest
specjalistką od prawa oświatowego i zarządzania szkołą? Czy wie jakie
są zadania szkoły? Czy jest prawnym opiekunem któregoś z naszych
uczniów i czy na co dzień współpracuje ze szkołą?
Czy wie, że w szkole istnieją wspólnie opracowane przez
nauczycieli, uczniów i rodziców standardy postępowania w różnych
sytuacjach (również trudnych i konfliktowych) pod nazwą „Szkolny
Program Aktywnej Współpracy”, w ramach udziału w projekcie POKL
„Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym szkoły” w latach 201 3-201 4 ?
Warto przy okazji uświadomić Panią Radną, że Szkoła Woli
Rasztowskiej może pochwalić się wieloma sukcesami, zarówno
w dydaktyce jak i działalności wychowawczej (nie tylko wysokim,
surowym wynikiem ze sprawdzianu, do interpretacji którego również
należy posiadać odpowiednią wiedzę, i który jest tylko jedną z wielu
składowych wiedzy o szkole). Jesteśmy zaangażowani w życie całej
szkoły i każdego ucznia z osobna, wspieramy najbardziej potrzebujących,
organizujemy np. warsztaty dla rodziców czy wycieczki dla uczniów,
w ramach współpracy z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci
SZANSA z Warszawy. I jak inne placówki - również i my - mamy trudności
i popełniamy błędy, ale nie udajemy że ich nie ma, przeciwnie –
rozmawiamy, analizujemy, poprawiamy, zapraszamy podmioty do
podejmowania uzgodnień, konsultujemy, przedstawiamy stanowiska
(mamy na to dowody), jesteśmy dostępni, nawet późno w nocy (np. na
zebraniach z rodzicami, biwakach w szkole itd).
Długo możemy wymieniać osiągnięcia naszej placówki: realizacja
potwierdzonych certyfikatami programów po patronatem Ministra
Edukacji Narodowej, projektów autorskich, wyróżnień, bardzo wysoki
wynik ewaluacji (raport dostępny na stronie www.npseo.pl/) ,
działalność charytatywna w projektach UNICEF, udział i sukcesy
w konkursach, działalność społeczna i inicjatywy nauczycieli na rzecz
szkoły, czy chociażby owocna współpraca z organizacjami działającymi
na rzecz dzieci (więcej na stronie www.spwolarasztowska.pl) .
Jesteśmy doceniani za wysoką aktywność w zakresie dokształcania
i doskonalenia zawodowego, otwarci na nowatorskie rozwiązania
metodyczne i organizacyjne (np. wprowadzenie strategii Oceniania
Kształtującego, dziennika elektronicznego i wielu innych). Wszystkie
działania czynimy z pasją i odpowiedzialnością za rozwój naszych
podopiecznych, również z poświęceniem własnego wolnego czasu.
Szkoła to uczniowie, rodzice i nauczyciele. Mówiąc źle o szkole
Pani Radna godzi we wszystkie te podmioty, kala własne gniazdo.
Jesteśmy dumni z naszej pracy, a szczególny charakter zawodu
nauczyciela zobowiązuje do reakcji na każdy przejaw krzywdy
i niesprawiedliwości.
Oświadczamy, że nie ma naszej zgody na insynuacje kierowane
pod naszym adresem. Pani Radna Jadwiga Szewczyk, podkreślająca
swoje prawnicze wykształcenie wie, że póki nie udowodni się winy, wina
nie istnieje. Powinna również wiedzieć czym są i jakie mogą być
konsekwencje zniesławienia, spowodowania strat moralnych, godzenie
w czyjeś dobre imię czy wręcz nękanie.
Nie pozwolimy, by Pani Radna, osoba publiczna, od której wymaga
się szczególnego etosu, podważała nasz autorytet w środowisku,
manipulowała opinią publiczną, niszczyła to, co przez lata i z takim
trudem udało się zbudować.
Apelujemy bezpośrednio do Pani Radnej Jadwigi Szewczyk
o natychmiastowe zaniechanie naruszeń i zaprzestanie szkodliwych dla
całego środowiska praktyk, w przeciwnym razie zmuszeni będziemy
dochodzić naszych praw w sądzie.
Z poważaniem,
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
w Woli Rasztowskiej - Dorota Agnieszka Bilska, Krzysztof Bilski,
Małgorzata Guba, Bożena Mordecka, Ewa Urszula Nowakowska,
Ewa Nowakowska, Kinga Popińska, Piotr Turbacz, Ks. Jacek Turek,
Wioleta Wilkowska, Anna Wiśniewska, Arleta Wiśniewska,
Beata Wojda, Agnieszka Zabielska
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
UKS Ostrówek.
Drugi rok za nami...
Jesteśmy Klubem-Stowarzyszeniem non profit, działającym
wyłącznie w oparciu o składki członkowskie, darowizny
oraz dotacje celowe, które w 1 00% są przekazywane na
realizację działań statutowych. Podejmowane przez Klub
działania skupiają się przede wszystkim na szkoleniu dzieci
i młodzieży w duchu sportu fair play, podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności piłkarskich swoich podopiecznych.
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
13
Rok sukcesów
Łukasza Dorucha
Łukasz Doruch w minionym 201 5 roku po raz czwarty został
mistrzem Polski juniorów do 23 lat. Dwa razy wygrał w
wyciskaniu sztangi leżąc i dwa razy w trójboju siłowym. W
trójboju siłowym klasycznym ustanowił rekord Polski
juniorów do 23 lat w wyciskaniu wynikiem 1 85,5 kg.
W ostatnich zawodach w 201 5 r., które odbyły się 5 grudnia
w Giżycku, zdobył złoty medal. Wynik 675 kg, jaki uzyskał, był
nieco słabszy, ale tylko dlatego, że od października zmagał się
z kontuzją łokcia.
Należy podkreślić, że rok 201 5 to bez wątpienia rok samych
złotych medali. Łukasz w przyszłym roku będzie startował już
w grupie seniorów. Liczymy na udane starty i kolejne medale.
Stanisław Bielewicz
Nowości dostępne w Bibliotece
Publicznej w Klembowie
Ponad milion sprzedanych
egzemplarzy w samej
Skandynawii!
Klub prowadzi treningi dla trzech kategorii wiekowych:
2001 -2003, 2004-2006, 2007-2008. Zajęcia odbywają się trzy
razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W bieżącym roku
Klub na obiektach sportowych położonych na terenie gminy
Klembów zrealizował ponad 400 godzin treningów i innych zajęć
sportowych. W ramach rozgrywek ligowych organizowanych
przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zawodnicy UKS-u
wybiegali na boiska 36 razy, strzelając we wszystkich meczach
78 bramek. Klub jako gospodarz, organizował swoje mecze na
boisku "Orlik" w Ostrówku i boisku "Huraganu" Wołomin.
W ramach realizacji założonych przez nas celów, w oparciu
o uzyskane środki w bieżącym roku, Klub zorganizował dwa
gminne turnieje piłkarskie, w których uczestniczyło przeszło 200
osób. Ponadto, zawodnicy zrzeszeni w Klubie wzięli udział
w czterech ogólnopolskich zawodach piłkarskich organizowanych na terenie województwa mazowieckiego. W sezonie
wakacyjnym zapewniliśmy naszym podopiecznym wyjazd na
obóz sportowy, natomiast w całym sezonie udało nam się
zorganizować wspólne wyjazdy na: programy telewizyjne na
żywo, mecze Legii Warszawa, basen, imprezy kulturalnorozrywkowe itp.
Zapraszamy zainteresowanych do współpracy z Klubem
w nadchodzącym 201 6 roku. Miejmy nadzieję, że będzie on
równie udany, jak obecny. Dziękujemy także wszystkim osobom
i instytucjom, które wspierały nasze działania samego początku
założenia Klubu. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się
władzom Gminy Klembów, Lokalnej Grupie Działania Równiny
Wołomińskiej oraz naszym lokalnym przedsiębiorcom: Interfiber
Sp. z o.o. i Konsorcjum Stali S.A.
W.F.
Życiowa podróż szwedzkiego
Forresta Gumpa po ostatnich
stu latach losów świata.
Właśnie minęło dziesięć
dekad nadzwyczaj bogatego
w wydarzenia życia Allana
Karlssona. Problem tylko
w tym, że zdrowie nie
odmawia
posłuszeństwa
i wygląda na to, że wielka feta
z okazji setnych urodzin
będzie musiała się odbyć
w domu spokojnej starości.
Jednak człowiek, który jadł kolację z przyszłym prezydentem
Trumanem, leciał samolotem z premierem Churchilem, pił
wódkę ze Stalinem i zaznajomił się z Mao Zedongiem, nie
może tak po prostu zdmuchnąć świeczek na torcie. Wymyka
się przez okno i rusza w swą ostatnią życiową podróż...
14
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
Smacznie i zdrowo dla gości
W czasie karnawału często zapraszamy do siebie znajomych. Warto zamiast gotowych, wysoko przetworzonych, czyli niezdrowych
przekąsek, podać gościom wartościowe alternatywy. Oto kilka pomysłów. Smacznego!
Aleksandra Kossakowska
FRITATTA Z POREM I KARCZOCHAMI
ŻURAWINOWE BATONIKI MUSLI Z AMARANTUSEM
Składniki:
- 1 szklanka płatków owsianych
- 1 /2 szklanki ekspandowanego amarantusa
- 1 0 orzechów laskowych obranych ze skorupek
i rozdrobnionych
- 1 /2 szklanki słonecznika
- 1 /3 szklanki suszonej żurawiny
- 2 – 3 łyżki naturalnego miodu o płynnej konsystencji
- 1 łyżka oliwy z oliwek
- 1 łyżeczka soku z cytryny
Oliwę, miód i sok z cytryny dokładnie wymieszać w dużej
misce osiągając gładką konsystencję. Dodawać powoli,
partiami płatki owsiane oraz pozostałe suche składniki.
Dokładnie wymieszać, by wszystkie składniki się połączyły.
Piekarnik rozgrzać do temperatury ok. 1 00 stopni C. Blachę
wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotowaną masę wyłożyć
na blachę, uklepać łyżką, aby dokładnie przylegała. Piec przez
ok. 45 minut. Po wyjęciu z piekarnika wypiek ostudzić,
a następnie pokroić w prostokąty na kształt batoników.
Składniki:
-
2 łyżki mąki owsianej
2 łyżki masła
2 szklanki pociętego pora
1 00 g karczochów
½ łyżeczki suszonego estragonu (lub ziół prowansalskich
albo tymianku)
- ¼ łyżeczki soli
- 5 jajek
- szklanka serka wiejskiego lub ricotty
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia
- szklanka startego parmezanu
- pokrojony szczypiorek lub pietruszka do przybrania
Na patelni stop łyżkę masła na średnim ogniu. Dodaj por i smaż przez
około 1 0 min. Kiedy por zmięknie, dodaj karczochy, estragon i sól.
Gotuj aż karczochy będą ciepłe, po czym przełóż wszystko do miski
i odstaw na bok. W średniej wielkości misce wymieszaj jajka i serek
wiejski. W małej misce wymieszaj mąkę, parmezan i proszek do
pieczenia. Dodaj tę mieszankę do jajek i dokładnie wymieszaj. Dodaj
pora i karczochy. Przetrzyj patelnię papierowym ręcznikiem. Dodaj
kolejną łyżkę masła i rozpuść na średnim ogniu. Wlej mieszankę jajek,
mąki i warzyw na patelnię i równo ją rozprowadź. Zmniejsz ogień
i przykryj patelnię. Gotuj przez 1 2 do 1 5 minut tak, by frittata ścięła się
na zewnątrz. Rozgrzej piekarnik do 1 80 stopni. Włóż patelnię na
środkowy poziom i piecz przez około 5 minut. Wyciągnij frittatę
z piekarnika, przełóż na talerz i podawaj posypaną szczypiorkiem
lub pietruszką.
GRUSZKI I JABŁKA ZAPIEKANE
W MUSIE CZEKOLADOWYM
PIECZONE JABŁKO Z NADZIENIEM Z TWAROŻKU
Składniki:
- jabłka
- ser twarogowy półtłusty
- suszona żurawina
- miód naturalny
- cynamon
Jabłka przekroić i wydrążyć gniazda nasienne. Do twarogu
dodać miód, żurawinę i cynamon, dokładnie wymieszać.
Jabłka nadziać przygotowanym farszem twarogowym,
posypać cynamonem i owinąć folią aluminiową. Zapiekać
w temperaturze 1 80ºC przez ok. 30 min.
Składniki:
- 2 łyżki oliwy
- 4 jajka z wolnego chowu
- 50 g cukru trzcinowego
- 1 00g gorzkiej czekolady
Jajka trzeba rozdzielić, żółtka utrzeć z cukrem, dodać
rozpuszczoną czekoladę i oliwę. Białka ubić na sztywną pianę
i wymieszać delikatnie z masą czekoladową. Zapiekać
z obranymi jabłkami i gruszkami przez 20 min w piekarniku
rozgrzanym do 1 80 stopni C.
MI ĘDZY RZĄDZĄ I CI ENKĄ
nr 1 2 (31 ) styczeń 201 6 r.
15
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie odpadów przed posesję do godz. 7.30 rano.
W przeciwnym razie odpady mogą zostać nie odebrane, a reklamacje nie będą uwzględniane.
REJON I
REJON II
Tuł, Karolew, Ostrówek,
Krzywica, Lipka
Pasek, Klembów, Michałów,
Sitki, Pieńki, Dobczyn
Przeznaczenie worków na odpady segregowane:
Worek żółty – plastik, metal
Worek niebieski – papier, tektura
Worek zielony – szkło
Worek czerwony – opakowania wielomateriałowe
Worek brązowy – odpady biodegradowalne
Worek czarny / Pojemnik – zmieszane odpady komunalne
Worek szary – popiół
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
bieżący miesiąc należy wnosić do 27 dnia każdego miesiąca.
Wpłatę można wnosić w punkcie kasowym znajdującym się
w Urzędzie Gminy w Klembowie, otwartym codziennie
w godzinach od 8.00 do 1 4.00, przekazem pocztowym lub
drogą elektroniczną na rachunek bankowy nr:
54 1 240 5282 1 1 1 1 001 0 51 73 8478
W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, której
dotyczy opłata oraz dane osoby, która złożyła deklarację.
UWAGA !!! Należy pamiętać, że rachunek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest dostarczany
do domu. Opłatę należy uiszczać bez wezwania.
URZĄD GMINY W KLEMBOWIE
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów
www.klembow.pl
29 753 88 00
[email protected]
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00 - 1 7.00
wtorek - czwartek 8.00 - 1 6.00
piątek 8.00 - 1 5.00
Gmina
Kl em bó w
Kontakt:
REJON III
Nowy Kraszew, Stary Kraszew, Rasztów,
Wola Rasztowska, Roszczep, Krusze
Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05–205 Klembów
tel.: 29 753 88 1 0
e-mail: [email protected]
KOBE S.C.
ul. Myśliwska 8
05–200 Wołomin
tel.: 506 074 605
601 053 265
ZADBAJ O OZNACZENIE SWOJEGO DOMU
- ZAMÓW TABLICZKĘ ADRESOWĄ
Informujemy mieszkańców o możliwości zamówienia tablic
adresowych na budynek. Dbając o estetykę naszej Gminy,
gorąco zachęcamy mieszkańców do stosowania jednolitego
wzoru tabliczki.
Opis techniczny tabliczki
z numerem domu: wymiar
33×40 cm, wykonana na
podkładzie di-bond, grubość
2,5 mm, zabezpieczona
laminatem UV, nie blaknie, nie
pęka i jest odporna na
wszelkie zmiany warunków
atmosferycznych.
Jak zamówić tabliczkę adresową?
1 sposób - osobiście w Urzędzie Gminy.
Złóż wypełnione zamówienie na tabliczkę adresową w Biurze
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy (wzór zamówienia
dostępny na stronie www.klembow.pl oraz w BOI) oraz dokonaj
opłaty w Kasie Urzędu Gminy.
2 sposób - przez Internet.
Wyślij wypełnione zamówienie na tabliczkę adresową na adres
e-mail [email protected], zapłać przelewem za tabliczkę oraz
dołącz potwierdzenie opłaty.
Czas oczekiwania na tabliczkę wynosi do 1 0 dni.
Poinformujemy zamawiającego o możliwości odebrania tabliczki
z Urzędu Gminy Klembów.
Cena - 28,00 zł brutto
DANE DO PRZELEWU
Urząd Gminy Klembów
ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Numer konta:
69 1 240 6074 1 1 1 1 0000 4997 0007 Bank Pekao SA
Red.

Podobne dokumenty

nr 2 (33) marzec 2016 r.

nr 2 (33) marzec 2016 r. Siostry Jezusa Miłosiernego tel. (29) 777 04 92 , [email protected] www.domfaustyny.pl MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW GMINY KLEMBÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

nr 3 (34) kwiecień 2016 r.

nr 3 (34) kwiecień 2016 r. o wydarzeniach, konkursach, imprezach organizowanych z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w całej gminie.

Bardziej szczegółowo

nr 7 (26) sierpień 2015 r.

nr 7 (26) sierpień 2015 r. 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Klembów Nr IX.78.2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Klembów zarzą...

Bardziej szczegółowo

nr 1 (32) luty 2016 r.

nr 1 (32) luty 2016 r. MIĘDZY RZĄDZĄ I CIENKĄ MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOKULTURALNY MIESZKAŃCÓW GMINY KLEMBÓW BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo