Watykan stawia na słońce - Solar-Tech

Komentarze

Transkrypt

Watykan stawia na słońce - Solar-Tech
María-Paz López/22.06.2007 08:05
Watykan stawia na słońce
Maleńkie państwo postanowiło pójść z duchem czasu w kwestii alternatywnych źródeł energii
Na dachu auli Pawła VI, gdzie odbywają się papieskie audiencje generalne, umieszczone
zostaną panele słoneczne.
Zastąpią jego obecne pokrycie, składające się z 4 800 dachówek z Ŝelazobetonu. Aula – zbudowana
w 1971 roku przez włoskiego architekta Pier Luigiego Nervi, jeden z niewielu nowoczesnych
budynków na niejednolitym architektonicznie terenie papieskim – wymagała pilnego remontu, stąd
pomysł wykorzystania prac renowacyjnych do zainstalowania nowego systemu produkcji energii.
Projekt przewiduje, Ŝe instalacja fotogalwaniczna zacznie działać w połowie 2008 roku i będzie
wytwarzać rocznie około 360 tysięcy kilowatów elektryczności, co wystarczy na pokrycie
zapotrzebowania energetycznego auli Pawła VI – znanej równieŜ jako aula Nerviego – a nawet
jeszcze jakiegoś innego sektora Stolicy Apostolskiej.
– Panele zostaną umieszczone ze ścisłym uwzględnieniem
projektu architektonicznego budynku, dach zachowa swój
charakterystyczny falisty wygląd, a liczba, wielkość i kolor
dachówek będą zgodne z planami opracowanymi przez Nerviego
– wyjaśnił dziennikowi "La Repubblica" fizyk Livio de Santoli,
profesor Uniwersytetu w Rzymie i autor projektu.
Wielkość powierzchni dachu auli – 5 tys. metrów kwadratowych
– pozwoli na instalację paneli słonecznych, które turyści będą
mogli zobaczyć z kopuły bazyliki Św. Piotra. Aula Pawła VI,
połoŜona na lewo od bazyliki, jeśli patrzeć od strony placu Św.
Piotra, znajduje się w obrębie Watykanu. MoŜna się do niej
dostać w środy, czyli w dniu, kiedy papieŜ udziela audiencji
generalnej wiernym, zimą lub kiedy pada deszcz. Jeśli pogoda
dopisuje, audiencja generalna odbywa się na placu Św. Piotra.
Aula Pawła VI ma 8 tysięcy miejsc siedzących, a loŜę, z której
papieŜ przemawia do zebranych, zdobi rzeźba z brązu
przedstawiająca zmartwychwstałego Chrystusa, dzieło Pericla
Fazziniego. W tym budynku odbywają się równieŜ synody
biskupie i kolegia kardynalskie.
Całkowity koszt prac wyniesie 2,5 miliona euro. Według
inŜyniera Piera Carla Cuscianny, odpowiedzialnego za obsługę
techniczną w administracji miasta Watykan, powodem tej
innowacji nie jest pragnienie ekonomicznego uniezaleŜnienia się Stolicy Apostolskiej od sieci
elektrycznej Rzymu, lecz nowa wraŜliwość ekologiczna. W magazynie "Petrus" Cuscianna przytacza
niedawne oświadczenie Benedykta XVI: "Niszczenie środowiska naturalnego, jego niewłaściwe i
egoistyczne wykorzystywanie oraz agresywne przywłaszczanie sobie zasobów ziemi powoduje
szkody, konflikty i wojny, właśnie dlatego, Ŝe jest owocem nieludzkiej wizji rozwoju".
Bazylika św. Piotra, Rzym
Po auli Pawła VI Watykan planuje instalację paneli słonecznych na innych budynkach naleŜących do
Stolicy Apostolskiej.