C i ą g ó w k a Zaczynając od wyróżnionej litery i poruszając się

Komentarze

Transkrypt

C i ą g ó w k a Zaczynając od wyróżnionej litery i poruszając się
ZESTAW 2
termin dostarczenia rozwiązań PONIEDZIAŁEK 16.11.2015r. sala 302
nagroda za najlepsze rozwiązanie zestawu zostanie przyznana we wtorek 17 listopada 2015r.
rozwiąż Ciągówkę i Maraton literowy
W KAŻDYM PRZYPADKU UZASADNIJ swoje odpowiedzi, CZYLI DOŁĄCZ NP.: OBLICZENIA, RYSUNKI, OPIS
ROZUMOWANIA, ITP.
W razie wątpliwości informacji udziela nauczyciel matematyki – Agnieszka Szkołda
C i ą g ó w k a
Zaczynając od wyróżnionej litery i poruszając się ruchem wirowym, wpisz hasła w ten sposób,
aby ostatnia litera danego wyrazu, była zarazem pierwszą literą wyrazu następnego.
1 - 2 liczba 1018,
2 - 3 0,000001 milimetra,
3 - 4 równoległobok, którego przekątne są prostopadłe,
4 - 5 netto + tara,
5 - 6 element łamanej,
6 - 7 każdy jest prostokątem,
7 - 8 jeden z czworokątów,
8 - 9 liczba elementów zbioru pustego,
9 - 10 odjemna minus różnica,
10 - 11 część płaszczyzny ograniczonej okręgiem,
11 - 12 zbiór punktów płaszczyzny równo odległych od danego punktu,
12 - 13 dział matematyki,
13 - 14 element należący do dziedziny funkcji,
14 - 15 składa się z założenia i tezy,
15 - 16 ma go każdy niepusty zbiór,
16 - 17 kwadrat pocięty na 7 części,
17 - 18 kwadrat, w którym suma liczb w wierszach, kolumnach i po przekątnych jest taka
sama.
M a r a t o n
l i t e r o w y
Otrzymane liczby z rozwiązań punktów od 1 do 15 wpisz do pustych kratek w wierszu:
LICZBA. Następnie wykreśl z ciągu (maratonu) liter, litery odpowiadające danym liczbom
i wpisz je do pustych kratek w wierszu: HASŁO.
1. Liczba liter w wyrazie oznaczającym 60 sztuk.
2. Pierwsza cyfra liczby będącej ilością wszystkich liczb dwucyfrowych.
3. Średnia arytmetyczna liczb: 8, 13, 21, 18.
4. NWD(105, 231, 357).
5. Obwód prostokąta o bokach: 9,5 i 5,5.
6. Pięciokrotność największej liczby pierwszej jednocyfrowej.
7. Wartość wyrażenia: 3074:29-(653+1237-1862):0,5.
8. NWW(33, 11, 6).
9. Liczba, której pierwszą cyfrą jest 7, a drugą cyfrą jest reszta z dzielenia 93 przez 15.
10.Rozwiązanie równania: 3x+7=247.
11.Liczba o 2 większa od liczby otrzymanej w punkcie 10.
12.Połowa sumy liczb: 45 i 141.
13.102.
14.Iloczyn liczb: NWD(23, 5) i NWW(23, 5).
15.Liczba trzycyfrowa podzielna przez 4, większa od 121, a mniejsza od 127.
HASŁO
LICZBA
PYTANIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Podobne dokumenty