plik pdf - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

plik pdf - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
19. Festiwal
Kultury Żydowskiej
KRAKÓW
27.06–05.07.2009
pia,tek, 26 czerwca 2009
godz. 20.35 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
Kabbalat Szabat · Powitanie Szabatu
W piątkowy wieczór w synagodze, podczas uroczystości Kabbalat Szabat, witamy
Królową Szabat, zapraszając Ją do naszych serc i domów.
sobota, 27 czerwca 2009
godz. 9.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
godz. 9.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 13.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 18.00 ›
Muzeum Etnograficzne
Dom Esterki
ul. Krakowska 46
wstęp wolny
godz. 20.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
Szabatowa modlitwa poranna
Modlitewne nabożeństwo ku czci Królowej Szabat.
Żydowski Kraków · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Żydowski Kraków · zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Wernisaż wystawy
Wojciech Wilczyk · Niewinne oko nie istnieje
Fotografie autorstwa Wojciecha Wilczyka ukazują budynki dawnych synagog i domów modlitw z terenów całej Polski. Są to czasem dobrze zachowane, odrestaurowane budynki. Jednak zdecydowanie częściej są to budowle zniszczone, „wypatroszone” z sacrum, pozbawione swej pierwotnej funkcji. Wstrząsający dokument o
pamięci naszej powszedniej, o sparaliżowanej wrażliwości i niegodnym stosunku
do miejsc świętych.
Nu Klezmer Party
Didżejskie wieczory
piątek – sobota, 26–27 czerwca 2009
Meławe Małka ‹ godz. 22.03
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
Podniosła, przeciągająca się do późnych godzin nocnych ceremonia pożegnania
Szabatu z udziałem chóru kantorów.
wystawa
Cheder Café
ul. Józefa 36
wejście od ul. Jakuba
Wycinanka Galicja · Marta Gołąb
Praca dedykowana Henrykowi Halkowskiemu
Ekspozycja w trakcie trwania Festiwalu Kultury Żydowskiej
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Wernisaż wystawy
‹ godz. 17.00
Chasydzi w Leżajsku · w fotografii Marka Konarskiego,
Adama Bębnisty i Piotra Hejke
Galeria d’Art Naīf
ul. Józefa 11
wstęp wolny
niedziela, 28 czerwca 2009
Wycieczka · Z wizytą u cadyka w Lelowie
Prowadzenie w języku angielskim: David Singer (USA)
Wycieczka do jednego z najważniejszych chasydzkich miejsc – Lelowa. Jest nie
tylko sentymentalną podróżą do dawnej żydowskiej miejscowości, ale również
wyprawą dydaktyczną, podczas której David Singer poruszy szereg ważnych tematów dotyczących historii kultury chasydzkiej w Polsce. Głównym bohaterem opowieści będzie rabin David z Lelowa.
‹ godz. 8.00
Rezerwacje:
[email protected]
tel. 012 431 15 17
wyjazd: ul. Józefa 36
ilość miejsc
ograniczona
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
sobota – niedziela, 27–28 czerwca 2009
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 9.00 ›
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
godz. 10.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
godz. 11.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 12.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 12.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Warsztat · Projektujemy synagogę
Prowadzenie: Monika Krajewska (Polska)
Jakie elementy architektury synagogi są najważniejsze dla jej funkcjonowania? Jaki
jest związek synagogi ze Świątynią Jerozolimską? Po krótkiej prezentacji przykładów synagog z różnych czasów i krajów, uczestnicy warsztatów przy użyciu nożyczek, papieru i różnych materiałów będą mogli stworzyć własny projekt synagogi.
Uwaga: zabawa dla każdego, nie tylko dla artystów!
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
Śladami krakowskich rabinów · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
Koncert
Klasyka w południe
Barbara Łypik-Sobaniec (wiolonczela) Sławomir Cierpik (fortepian)
Koncert poświęcony twórczości Ernesta Blocha, którego 50-ta rocznica śmierci przypada
w tym roku. Jego dzieła nawiązują do treści
biblijnych, opowieści chasydów, intymnych
scen z życia żydowskich miasteczek. Koncert
wzbogacą utwory bardziej abstrakcyjne
– wczesna, romantyczna Sonata na wiolonczelę i fortepian oraz III Suita na wiolonczelę
solo, nawiązująca do stylu J. S. Bacha.
godz. 12.30 ›
początek zwiedzania:
Apteka „Pod Orłem”
plac Bohaterów
Getta 18
Dawne getto krakowskie w Podgórzu · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Pióro (Polska)
Szczegóły – str. 43
niedziela, 28 czerwca 2009
Wernisaż wystawy
Nieznana twórczość Henryka Halkowskiego
Henryk nie eksponował tych prac. Dbał jednak o nie, cenił, naprawiał, podklejając precyzyjnie rozerwane fragmenty. Z wykształcenia był architektem i filozofem, jednak to nie
projekty architektoniczne mówią tak wiele o człowieku, jakim był Henryk, a właśnie te
ulotne, kameralne miniatury, w których czujemy swobodną grę wyobraźni. Są to prace
dowcipne, ciekawe, trochę dziwne, zaskakujące. Tak o plastycznych pracach Henryka
Halkowskiego pisze Marta Gołąb – przyjaciółka i strażniczka spuścizny autora.
‹ godz. 13.00
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
(sala edukacyjna)
wstęp wolny
Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział
Stara Synagoga.
Spotkanie z ambasadorem Izraela Zvi Rav-Nerem
‹ godz. 14.00
Partnerstwo Polski i Izraela
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
wstęp wolny
Zvi Rav-Ner – nowy ambasador Izraela w Polsce, jest pierwszym, który urodził się
w... powojennej Polsce, w 1950 roku w Świdnicy. Do siódmego roku życia tam
mieszkał i biegle posługuje się językiem polskim. Od 1977 roku pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Ceremonia nadania honorowego obywatelstwa Izraela ‹ godz. 15.30
Muzeum Galicja
polskim Sprawiedliwym
Obowiązują imienne zaproszenia
ul. Dajwór 18
Koncert kantorów ‹ godz. 19.00
Synagoga Tempel
Chwalcie Pana w Jego świątyni (Ps. 150)
ul. Miodowa 24
Moshe Schulhof (USA), Yaacov Lemmer (USA),
Emil Zrihan (Izrael), chór kantorów The Neimah Singers (Wielka Brytania) pod dyrekcją Marca Temerliesa, akompaniament: kantor Daniel Gildar (USA)
Podniosły koncert, godny Świątyni Jerozolimskiej, w którym przedstawiciele dwóch wielkich
tradycji: aszkenazyjskiej (Schulhof, Lemmer)
i sefardyjskiej (Zrihan) połączą swoje głosy we
wspólnym hymnie pochwalnym, sławiącym wielkość Jedynego B-ga Izraela. Producentem koncertu jest Yossi Notkowitz.
Chór kantorów
The Neimah
Singers (Wielka
Brytania)
Emil Zrihan
Moshe Schulhof
niedziela, 28 czerwca 2009
Yaacov Lemmer
Marc Temerlies
Daniel Gildar
godz. 20.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
Nu Klezmer Party
Didżejskie wieczory
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
godz. 11.30 ›
Muzeum Narodowe
w Krakowie
al. 3 Maja 1
wstęp wolny
Warsztaty dla dzieci
Przez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej
· czyli skąd się wzięło święto Paschy?
Prowadzenie: Marta Sztwiertnia, Anna Grzelak (Polska)
Warsztaty pozwolą dzieciom poznać zwyczaje związane z żydowskim świętem
Pesach. Pomogą w tym przedmioty zgromadzone w Galerii Judaików Muzeum
Narodowego oraz uczestnictwo we wspólnej zabawie, przygotowywaniu potraw
sederowych i zajęciach plastycznych.
godz. 12.00 ›
Wernisaż wystawy
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
wstęp wolny
Filary judaizmu · Biblia, Talmud i literatura rabiniczna
Zrozumienie żydowskiej tradycji nie jest możliwe bez podstawowej bodaj wiedzy
na temat żydowskiej literatury religijnej. Tytułowymi filarami judaizmu są: Biblia
hebrajska i literatura rabiniczna, obejmująca Misznę i Talmud. Studiowanie Tory jest
żydowskim obowiązkiem. „Ten, kto jest zajęty Torą i pełnieniem dobrych uczynków,
ma przebaczone wszystkie grzechy”. Ta fundamentalna część żydowskiej spuścizny
jest tematem wystawy w Starej Synagodze, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Wystawa czynna od 28 czerwca do 30 grudnia 2009
godz. 12.00 ›
Muzeum Narodowe
w Krakowie
al. 3 Maja 1
wstęp wolny
godz. 13.30 ›
Muzeum Narodowe
w Krakowie
al. 3 Maja 1
wstęp wolny
10
Kultura i sztuka Żydów w przedwojennej Polsce
Zwiedzanie ekspozycji judaików Muzeum Narodowego w Krakowie
Prowadzenie: Anna Lebet-Minakowska (Polska)
W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się jeden z największych
w Polsce, a pod względem kolekcjonerskim – najważniejszy zespół judaików.
W latach 1936–1939 z subwencji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego kupowano judaika, tworząc kolekcję, która reprezentuje wszystkie
przejawy życia religijnego i codziennego żydowskiej mniejszości narodowej.
Warsztaty dla dzieci
Radość pod chupą · czyli jak wygląda ślub żydowski?
Prowadzenie: Marta Sztwiertnia, Anna Grzelak (Polska)
Co to jest chupa? Dlaczego trzeba uważać na szkło? Jak wyglądają ślubne podarunki? Podczas warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania. Dzieci będą
mogły zapoznać się z ciekawymi obyczajami ceremonii żydowskich zaślubin, przebrać się, a także nauczyć tańca weselnego.
niedziela, 28 czerwca 2009
Wernisaż wystawy
‹ godz. 16.30
Ruchome piaski · Tel Awiw w latach 30-tych
w obiektywie Ze’eva Aleksandrowicza
Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18
wstęp wolny
Wystawa fotografii autorstwa krakowskiego fotografa Ze’eva Aleksandrowicza,
zorganizowana w 100-lecie Tel Awiwu. Otwarcie wystawy uświetni obecność rodziny Ze’eva Aleksandrowicza.
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Wycieczka · Z wizytą u cadyka w Bobowej i Nowym Sączu
Prowadzenie w języku angielskim: David Singer (USA)
Wycieczka do Nowego Sącza i Bobowej to podróż do dwóch ważnych ośrodków
kultury chasydzkiej w Galicji. Dawne synagogi i cmentarze staną się tłem dla opowieści o rabinach Nowego Sącza. Odkrywaniu Bobowej towarzyszyć będą opowieści o rabinie Szlomo Halberstamie – założycielu dynastii chasydów bobowskich.
‹ godz. 8.00
Rezerwacje:
[email protected]
tel. 012 431 15 17
wyjazd: ul. Józefa 36
ilość miejsc ograniczona
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 3
Warsztaty · Język hebrajski
Prowadzenie: Maciej Tomal (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty klezmerskie dla początkujących
Klezmer Basic
Prowadzenie: Sanne Möricke (Niemcy) i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
poniedziałek, 29 czerwca 2009
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
‹ godz. 9.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
‹ godz. 10.00
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
11
godz. 10.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 11.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 12.00 ›
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
wstęp wolny
godz. 12.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
godz. 12.30 ›
SCKM
ul. Wietora 15
Spotkania Otwarte
Miłość – alchemia pojednania
Prowadzenie: Anna Dodziuk i Tanna Jakubowicz-Mount (Polska)
Szczegóły – str. 44
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
Wykład · Muzyczny świat An-Skiego
Michael Alpert (USA)
Świat An-skiego, czyli Shloyme-Zanvl Rappoporta, był przepełniony muzyką: rosyjską, jidysz, hebrajską, aramejską, żydowskimi pieśniami z jego rodzinnej Białorusi,
pieśniami rewolucjonistów; jego Dybuk rozpoczyna się i kończy chasydzkimi pieśniami. Pieśni An-skiego i jego muzyczne inspiracje znalazły się na wydanej w 2006
roku przez Michaela Alperta i Stuarta Brotmana płycie „The Upward Flight” – wypełnią też one spotkanie z M. Alpertem.
Warsztaty dla dzieci
Prowadzenie: Etel Szyc i Monika Krajewska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Taniec żydowski
Prowadzenie: Steven Weintraub (USA)
Akompaniament: Jeff Warschauer, Deborah Strauss, Stuart Brotman (USA),
Sanne Möricke (Niemcy)
Szczegóły – str. 41
godz. 13.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Prowadzenie: Anna Małecka- Beiersdorf (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 14.00 ›
Wykład · Żydowska „inność” w dziejach Europy
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
wstęp wolny
Prof. Robert Wistrich (Izrael)
godz. 15.00 ›
Warsztaty genealogiczne · w języku polskim
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
12
Warsztaty · Wycinanka żydowska
Dlaczego i w jaki sposób Żydzi stali się „innymi” w Europie? Profesor Robert Wistrich
z Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism przedstawi, w jaki
sposób pojęcia „wykluczenia” i „inności” wpłynęły na wrogość wobec Izraela w Europie
i na Bliskim Wschodzie.
Prowadzanie: Anna Przybyszewska-Drozd i Yale J. Reisner (Polska)
Szczegóły – str. 42
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Warsztaty
Kaligrafia hebrajska · Początek i Prawda
Prowadzenie: Ewa Gordon (Polska)
Szczegóły – str. 42
‹ godz. 15.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Śladami krakowskich rabinów · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 15.00
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Warsztaty plastyczne ‹ godz. 15.30
Prowadzenie: Sylwia Liszka i Agnieszka Wozowicz (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Śpiew jidysz · Niezwykłe pieśni na niezwykłe czasy
Prowadzenie: Jeff Warschauer i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Kuchnia żydowska · Czulent rozmaitości,
czyli kuchnia Diaspory
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
‹ godz. 15.30
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
‹ godz. 16.00
Hotel Eden
ul. Ciemna 15
Prowadzenie: Hanna Kossowska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Spotkanie autorskie
‹ godz. 16.00
Prof. Rachel Elior · Mistyczne źródła chasydyzmu
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
„Niełatwo jest opisać fenomen chasydyzmu. Obejmuje on: mistyczne przebudzenie i odnowę duchową; historyczny punkt zwrotny z opozycją w tle; niepowtarzalny duchowy świat; zjawisko społeczne. Wiąże się on zarówno z tradycją kabalistyczną, jak i z ideologicznym nowatorstwem. Zawdzięcza swe powstanie wielu
twórczym osobowościom – natchnionym charyzmatycznym przywódcom oraz
społecznym nowatorom i płodnym myślicielom religijnym, którzy począwszy od
XVIII wieku tworzyli bogatą i różnorodną literaturę, do dnia dzisiejszego zyskującą
zwolenników chasydzkiej drogi życia”.
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Austeria.
poniedziałek, 29 czerwca 2009
13
godz. 17.00 ›
Restauracja Tupli
ul. Kupa 6
Warsztaty winiarskie
Wina Izraela · od Wzgórz Golan po pustynię Negev
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła (red. nacz. magazynu Świat Win)
Szczegóły – str. 42
godz. 17.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
godz. 18.00 ›
Cheder Café
ul. Józefa 36
(wejście od ul. Jakuba)
godz. 19.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Film · Pensjonat cztery pory roku (Four Seasons Lodge)
Reż. Andrew Jacobs, USA 2008, 96 min., napisy polskie
Wzruszająca opowieść o przemijaniu oraz miłości i przyjaźni ludzi, których połączył
wspólnie przeżyty koszmar. Grupa ocalonych z Holokaustu Żydów od lat spędza
wspólnie wakacje w zagubionym w lesie, wystawionym na sprzedaż ośrodku wypoczynkowym w stanie Nowy Jork. Wszędobylska kamera towarzyszy im podczas
ostatniego wspólnego lata w „Four Seasons Lodge”. Obserwujemy galerię nietypowych postaci, pełnych życia i humoru. I tylko niekiedy przelotnie rzucona wzmianka o krematorium, wspomnienie o doktorze Mengele czy podwinięty rękaw ukazujący obozowy tatuaż uświadamiają nam, że to już ostatni żyjący świadkowie
największej tragedii XX wieku.
Chederowe spotkania z gwiazdą
W Cheder Café, przy izraelskiej kawie parzonej w findżanie lub przy koszernym
winie, można spotkać artystów goszczących na Festiwalu Kultury Żydowskiej
w Krakowie.
Koncert · Kroke (Polska)
Jerzy Bawół (akordeon), Tomasz Kukurba (altówka),
Tomasz Lato (kontrabas)
Uznawany za jeden z najsłynniejszych zespołów klezmerskich na
świecie. Kroke w języku jidysz oznacza Kraków. Muzycy eksperymentują z jazzem oraz muzyką nowoczesną, współpracując z takimi legendami, jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Początkowo grali muzykę mocno osadzoną w tradycji klezmerskiej, z silnymi wpływami
bałkańskimi, by z czasem wzbogacić ją o brzmienia Orientu i Indii,
elementy jazzu i world music, tworząc w ten sposób własny, charakterystyczny styl. Każdy koncert Kroke jest niezapomnianym spektaklem...!
godz. 22.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Koncert · Emil Zrihan Ensemble (Izrael)
Azulay Yoram (tar), Vanunu Shimon Eliahu (oud),
Ohaion Haim (darbuka), Levi Elhad (skrzypce)
„Traktuję mój śpiew jako pomost łączący kulturę arabską i żydowską. Żyliśmy razem od wieków, jadaliśmy
razem, śpiewaliśmy wspólnie te same pieśni. I nagle
wybuchła pomiędzy nami wojna. A wojna nie jest tym,
co powinno się dziać między nami.” – mówi Emil
14
poniedziałek, 29 czerwca 2009
Zrihan, ambasador wielkiej marokańskiej tradycji wokalnej w Izraelu. Wraz z akompaniamentem oud, skrzypiec, kanoun oraz darbuki, Zrihan wykorzystuje swój
wielooktawowy głos do prezentacji melanżu marokańskiej i judeo-andaluzyjskiej
muzyki ludowej, sefardyjskich, północno-afrykańskich, śródziemnomorskich
i orientalnych pieśni oraz improwizacji mawal.
Jazz Klez Session ‹ godz. 24.00
Paul Brody (USA) oraz Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Szczegóły – str. 44
Alchemia
ul. Estery 5
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Wernisaż wystawy
Wypiski z niepamięci · Hanna Kossowska
Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza – „Alef-bejs” – dotyczy liter hebrajskich
spotykanych w formie obrazów we wnętrzach żydowskich domów. Druga część
„Wypiski z niepamięci” – to zatrzymane ślady obecności przodków. Obrazy Hanny
Kossowskiej stały się ogrodem, w którym artystka gromadzi okruchy pamięci.
‹ godz.18.00
Face2Face
ul. Paulińska 28
wtorek, 30 czerwca 2009
Wycieczka
Ospetzin i Kershanow · Żydowski Oświęcim i Chrzanów
Prowadzenie w języku angielskim: David Singer (USA)
Podróż do dwóch miejscowości galicyjskich, w których przed wojną tętniło żydowskie życie. Historyczny obraz regionu oraz opowieści z życia oświęcimskich i chrzanowskich rabinów pozwolą na odtworzenie dawnej atmosfery tych miast.
‹ godz. 8.00
Rezerwacje:
[email protected]
tel. 012 431 15 17
wyjazd: ul. Józefa 36
ilość miejsc
ograniczona
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
poniedziałek – wtorek, 29–30 czerwca 2009
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
15
godz. 9.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 10.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 10.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 11.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Warsztaty · Język hebrajski
Prowadzenie: Maciej Tomal (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty klezmerskie dla początkujących
Klezmer Basic
Prowadzenie: Sanne Möricke (Niemcy) i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
Spotkania Otwarte
Warsztat · Tora na trudny czas
Prowadzenie: Anna Dodziuk i Tanna Jakubowicz-Mount (Polska)
Szczegóły – str. 44
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 12.00 ›
Wykład
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
wstęp wolny
Co jest grane? · Muzyczny tygiel Izraela
godz. 12.00 ›
Warsztaty dla dzieci
Dubi Lenz (Izrael)
Wykład poświęcony muzyce izraelskiej postrzeganej jako potrawa gotująca się na
bardzo wolnym ogniu. Każdy muzyk dodaje do niej składniki i przyprawy z jego
rodzinnych stron, wywodzące się z jego własnej tradycji. Codziennie potrawa zyskuje nowy smak, jej zapach intryguje, jednocześnie otwiera nowe horyzonty, dając
wiele radości. To mieszanka Wschodu i Zachodu, tradycyjnych instrumentów, komputerów, folkloru i elektroniki, sacrum i profanum. Nic tak nie smakuje jak muzyka
izraelska.
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Prowadzenie: Etel Szyc i Monika Krajewska (Polska)
‹ godz. 12.30 ›
Dawne getto krakowskie w Podgórzu
· zwiedzanie w języku polskim
początek zwiedzania:
Apteka „Pod Orłem”
plac Bohaterów
Getta 18
16
Szczegóły – str. 41
Prowadzenie: Anna Pióro (Polska)
Szczegóły – str. 43
wtorek, 30 czerwca 2009
Warsztaty · Taniec żydowski
Prowadzenie: Steven Weintraub (USA)
Akompaniament: Jeff Warschauer, Deborah Strauss, Stuart Brotman (USA),
Sanne Möricke (Niemcy)
‹ godz. 12.30
SCKM
ul. Wietora 15
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Wycinanka żydowska
‹ godz. 13.00
Prowadzenie: Anna Małecka- Beiersdorf (Polska)
Centrum
Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Szczegóły – str. 41
Wykład
‹ godz. 14.00
Podstawowe zagadnienia judaizmu · Tora i jej ozdoby
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Monika Krajewska i Stanisław Krajewski (Polska)
Znaczenie Tory dla Żydów znajduje swe odzwierciedlenie także w tym, jak zwój
Tory jest sporządzany, „ubierany” i używany w synagodze. Sam tekst – pisany ręcznie z wielką pieczołowitością – nie może być zdobiony, ale nakładane na niego
ozdobne tkaniny i srebra prezentują bogactwo motywów odnoszących się do liturgii, tradycji, pamięci o Świątyni, wersetów z Tory i jej komentarzy. Tora ukazana
poprzez sztukę będzie tematem tej bogato ilustrowanej prezentacji.
Cmentarz Remu · zwiedzanie w języku polskim ‹ godz. 14.00
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Warsztaty
‹ godz. 15.00
Kaligrafia hebrajska · Początek i Prawda
Centrum
Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Prowadzenie: Ewa Gordon (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty genealogiczne · w języku angielskim ‹ godz. 15.00
Prowadzanie: Anna Przybyszewska-Drozd i Yale J. Reisner (Polska)
Szczegóły – str. 42
wtorek, 30 czerwca 2009
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
17
godz. 15.30 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
godz. 15.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
godz. 16.00 ›
Hotel Eden
ul. Ciemna 15
Warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Sylwia Liszka i Agnieszka Wozowicz (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Śpiew jidysz · Niezwykłe pieśni na niezwykły czas
Prowadzenie: Jeff Warschauer i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Kuchnia żydowska · Czulent rozmaitości,
czyli kuchnia Diaspory
Prowadzenie: Hanna Kossowska (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 16.00 ›
Spotkanie autorskie
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Boaz Pash · The Remuh Synagogue and the Old Cemetery Guide
Najnowszy anglojęzyczny przewodnik po synagodze Remu i starym cmentarzu
żydowskim w Krakowie, autorstwa rabina Boaza Pasha, zawiera wiele niepublikowanych wcześniej informacji. Czytelnik znajdzie w nim także istotne wiadomości
o wybitnych rabinach i wielkich reprezentantach społeczności żydowskiej w Krakowie, spoczywających na starym cmentarzu.
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Jarden.
godz. 17.00 ›
Restauracja Tulip
ul. Kupa 6
Warsztaty winiarskie
Wina Izraela · od Wzgórz Golan po pustynię Negev
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła (red. nacz. magazynu Świat Win)
Szczegóły – str. 42
godz. 17.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
18
Film · Walc z Baszirem (Waltz with Bashir)
Reż. Ari Folman, Izrael / Niemcy / Francja, 2008, 87 min., napisy polskie
Ari Folman – reżyser i bohater tego animowanego filmu dokumentalnego – podczas służby w izraelskim wojsku był świadkiem masakry na palestyńskich cywilach,
do jakiej doszło w 1982 r. w libańskich obozach dla uchodźców Sabra i Szatila. Jego
film to dokument o współczesnej historii Izraela – wciąż żywej, wciąż trudnej do
jednoznacznego ocenienia; to głos w sprawie politycznej i wreszcie – film pacyfistyczny, obnażający absurd wojny. To także film o zespole stresu pourazowego
i równocześnie forma autoterapii jego reżysera i bohatera.
wtorek, 30 czerwca 2009
Chederowe spotkania z gwiazdą ‹ godz. 18.00
W Cheder Café, przy izraelskiej kawie parzonej w findżanie lub przy koszernym
winie można spotkać artystów goszczących na Festiwalu Kultury Żydowskiej
w Krakowie.
Koncert
Birds on Fire. Jewish Music for Viols
· Fretwork (Wielka Brytania)
Cheder Café
ul. Józefa 36
(wejście od ul. Jakuba)
‹ godz. 19.00
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Wendy Gillespie, Asako Morikawa, Susanna Pell, Richard Boothby, Richard Campbell,
Richard Tunnicliffe – renesansowe i elżbietańskie wiole
Fretwork to jeden z najlepszych współczesnych
sekstetów skrzypcowych, grający repertuar dawny i współczesny. Przez 20 lat swego istnienia,
zespół odkrywa świat największych dzieł angielskiej muzyki kameralnej – od Tavernera aż do
Purcella, a jego nagrania muzyki klasycznej uważane są obecnie za wzorcowe. Najnowsza płyta,
zatytułowana Birds on Fire, została oceniona
przez krytyków jako „wymagająca, cudownie
niekonwencjonalna muzyka, czerpiąca inspirację
z tradycji klezmerskiej, aranżowanej z zadziwiającym rozmachem.”
Koncert
‹ godz. 22.00
Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Daniel Kahn (śpiew, akordeon, pianino, gitara), Michael Tuttle (bas), Hampus Melin
(perkusja), Michael Winograd (klarnet), Vanya Zhuk (gitara elektryczna). Gościnnie:
Michael Alpert (skrzypce, akordeon, śpiew)
Daniel Kahn – bardzo kontrowersyjny i bezkompromisowy twórca żydowski młodego pokolenia.
Muzyka The Painted Bird to połączenie muzyki
klezmerskiej, radykalnych żydowskich pieśni,
politycznego kabaretu i punk-rocka. Istotą działania Kahna jest snucie niepowtarzalnych, ciemnych i tragikomicznych opowieści, pełnych czarnego humoru, którym obca jest poprawność
polityczna. W tym roku zespół wydał nową płytę
Partisans & Parasites, którą zaprezentuje podczas
tegorocznego Festiwalu Kultury Żydowskiej.
wtorek, 30 czerwca 2009
19
godz. 24.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
Jazz Klez Session
Paul Brody (USA) oraz Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Szczegóły – str. 44
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
godz.8.00 ›
Wycieczka w języku angielskim
początek:
Restauracja
Klezmer-Hois
ul. Szeroka 16
Sztetl · śladami żydowskich miasteczek
Organizator:
Biuro Turystyczne
Marco der Pole
oraz Klezmer-Hois
tel. 012 430 21-31
godz. 16.00 ›
Muzeum Narodowe
w Krakowie
al. 3 Maja 1
Polska była przez wieki centrum żydowskiego życia w Europie. Pod koniec XVIII
wieku mieszkało tutaj około 80% wszystkich europejskich wyznawców judaizmu.
Przed rokiem 1939 żyło w Polsce 3,5 miliona Żydów. Kres ich obecności położyła
Zagłada. Pozostały jedynie liczne ślady niepowtarzalnej, na zawsze zniszczonej
kultury. Jej ostoją był sztetl – małe miasteczko zamieszkiwane w większości przez
Żydów. Sztetli było przed ostatnią wojną wiele, także w okolicach Krakowa, ale tylko w nielicznych przetrwały do dzisiaj ślady żydowskiej obecności.
Wykład i prezentacja multimedialna
Synagoga i kościół · Podobieństwa i różnice
w symbolicznym wystroju miejsca modlitwy
Anna Lebet - Minakowska (Polska)
Osoba wychowana w kulturze chrześcijańskiej, której znany jest wygląd kościoła katolickiego, wchodząc do synagogi nie może oprzeć się wrażeniu, że wystrój obu tych
miejsc jest podobny. Wykład poświęcony podobieństwom i różnicom miejsc modlitwy w kulturze żydowskiej i chrześcijańskiej.
środa, 1 lipca 2009
godz.9.00 ›
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
godz.9.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
20
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
wtorek–środa, 30 czerwca – 1 lipca 2009
Warsztaty · Język hebrajski
Prowadzenie: Maciej Tomal (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty muzyczne · Meron Mish Mosh
Prowadzenie: Christian Dawid (Niemcy), Aaron Alexander (USA),
Moussa Berlin (Izrael), Odeleya Berlin (Izrael)
‹ godz. 9.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
‹ godz. 10.00
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Szczegóły – str. 42
Warsztaty klezmerskie dla początkujących
Klezmer Basic
Prowadzenie: Sanne Möricke (Niemcy) i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
Spotkania Otwarte
Warsztat · Tora na trudny czas
Prowadzenie: Anna Dodziuk i Tanna Jakubowicz-Mount (Polska)
Szczegóły – str. 44
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Śpiew chasydzki
Prowadzenie: kantor Benzion Miller (USA), akompaniament: kantor Daniel Gildar (USA)
Szczegóły – str. 42
‹ godz. 10.00
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
‹ godz. 10.30
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
‹ godz. 11.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
‹ godz. 12.00
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
Wykład
‹ godz. 12.00
Projekt „Inni Europejczycy: klezmerzy i Cyganie”
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Alan Bern (Niemcy)
Projekt Inni Europejczycy: klezmerzy i Cyganie to niekończące się poszukiwanie wspólnych
korzeni. Czy istnieje podobieństwo pomiędzy muzyką klezmerską i cygańską? Czy może
się różnią? Kim są muzycy, którzy mogą udzielić odpowiedzi na te pytania? Jak ich znaleźć? W jaki sposób możemy współpracować? Czego możemy się od siebie nauczyć.
Alanowi Bernowi, dyrektorowi artystycznemu projektu, towarzyszyć będą uczestniczący
w projekcie muzycy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i muzyką.
Wspólny projekt Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Yiddish Summer w Weimarze i KlezMore w Wiedniu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kultura 2007-2013” .
środa, 1 lipca 2009
21
godz. 12.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
godz. 12.30 ›
SCKM
ul. Wietora 15
Warsztaty dla dzieci
Prowadzenie: Etel Szyc i Monika Krajewska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Taniec żydowski
Prowadzenie: Steven Weintraub (USA)
Akompaniament: Jeff Warschauer, Deborah Strauss, Stuart Brotman (USA),
Sanne Möricke (Niemcy)
Szczegóły – str. 41
godz. 13.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Warsztaty ·
Wycinanka żydowska
Prowadzenie: Anna Małecka- Beiersdorf (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 14.00 ›
Wykład
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Podstawowe zagadnienia judaizmu ·
Remuh: ojciec aszkenazyjskiej Halachy
Boaz Pash, Naczelny Rabin Krakowa (Izrael / Polska)
Przechodząc obok Bet Midrash (szkoły), często słychać słowa: Mechaber tak rzekł
i Remu też tak rzekł… Co takiego uczynił Remu, że zyskał pozycję „pierwszego wśród
równych”, wśród wszystkich Poskim? Dlaczego jego książka stała się tak ważna
w kwestiach dotyczących Halachy u Aszkenazyjczyków? Podczas wykładu spróbujemy opisać halachiczne dzieła Remu, zrozumieć jego sposób myślenia, opierając się
na jego dziełach Mapa, Darkei Moshe, Torat haChatat oraz jego księdze odpowiedzi.
godz. 14.00 ›
początek zwiedzania:
ul. Miodowa 55
godz. 14.00 ›
początek zwiedzania:
Cmentarz Remu
ul. Szeroka 40
22
Cmentarz Nowy · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Cmentarz Remu · zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Edgar Gluck, Naczelny Rabin Galicji (USA)
Szczegóły – str. 43
środa, 1 lipca 2009
Warsztaty
‹ godz. 15.00
Kaligrafia hebrajska · Początek i Prawda
Centrum
Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Prowadzenie: Ewa Gordon (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty genealogiczne · w języku polskim ‹ godz. 15.00
Prowadzanie: Anna Przybyszewska-Drozd i Yale J. Reisner (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Śpiew jidysz · Niezwykłe pieśni na niezwykły czas
Prowadzenie: Jeff Warschauer i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
‹ godz. 15.30
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
Warsztaty plastyczne ‹ godz. 15.30
Prowadzenie: Sylwia Liszka i Agnieszka Wozowicz (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Kuchnia żydowska · Czulent rozmaitości,
czyli kuchnia Diaspory
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
‹ godz. 16.00
Hotel Eden
ul. Ciemna 15
Prowadzenie: Hanna Kossowska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Spotkanie autorskie
‹ godz. 16.00
The Holocaust · Voices of Scholars
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Prof. Stanisław Krajewski, prof. Jan Woleński, prof. Feliks Tych, prof. Zdzisław Mach
Współpraca podjęta przez Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau zaowocowała zbiorem esejów pt. The Holocaust: Voices
of Scholars (pod redakcją Jolanty Ambrosewicz-Jacobs). Książka porusza najbardziej
kontrowersyjne kwestie w dziedzinie badań nad Zagładą, a do podzielenia się osobistymi refleksjami i podjęcia prób odpowiedzi na trudne pytania w tej dziedzinie zaproszono naukowców i autorytety publiczne, których praca wiąże się z tematyką
Holokaustu. Wkład osób poproszonych o udział w tym przedsięwzięciu w znaczący
sposób przyczynił się do pogłębionej refleksji nad problematyką Zagłady.
Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Centrum Badań Holokaustu UJ.
środa, 1 lipca 2009
23
godz. 17.00 ›
Restauracja Tupli
ul. Kupa 6
Warsztaty winiarskie
Wina Izraela · od Wzgórz Golan po pustynię Negev
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła (red. nacz. magazynu Świat Win)
Szczegóły – str. 42
godz. 17.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
Film
Po-lin · Okruchy życia
Reż. Jolanta Dylewska, Polska 2008, 82 min., napisy w języku angielskim
Po-lin to dokument prawie w całości oparty na materiałach archiwalnych. Autorami
tych unikalnych nagrań byli Żydzi, którzy wyemigrowali do USA, ale w latach trzydziestych XX wieku przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych. Często
przywozili ze sobą kamery. Te amatorskie filmy pokazują codzienne życie Żydów w
przedwojennej Polsce, ocalając dla nas piękno historii, która minęła bezpowrotnie
po wrześniu 1939 roku.
godz. 18.00 ›
Cheder Café
ul. Józefa 36
(wejście od ul. Jakuba)
godz. 19.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Chederowe spotkania z gwiazdą
W Cheder Café, przy izraelskiej kawie parzonej w findżanie lub przy koszernym
winie można spotkać artystów goszczących na Festiwalu Kultury Żydowskiej w
Krakowie.
Koncert
Haran · Pharaoh’s Daughter (USA)
Basya Schechter (oud, saz, gitara i śpiew), Daphna Mor (shams, ney), Meg Okura (skrzypce
i erhu), Uri Sharlin (instrumenty klawiszowe i akordeon), Yuval Lion (bębny), Mathias
Kunzli (perkusja), Shanir Ezra Blumenkranz (kontrabas).
Basya Schechter – liderka zespołu Pharaoh’s
Daughter, dorastała w środowisku ultraortodoksyjnym, ale w rodzinnym domu
– dzięki przybranym rodzicom pochodzącym z Syrii – poznała również tradycję sefardyjską. Twórczość Pharaoh’s Daughter
obraca się w magicznym kręgu Kabały,
poezji ladino, mistycznych niggunów
i śródziemnomorskich hymnów. Jest to
jednocześnie oryginalna muzyka tchinis –
średniowiecznych modlitw w jidysz, pisanych specjalnie dla kobiet, którym towarzyszą nowe, współczesne kompozycje
osnute wokół tekstu Pieśni nad Pieśniami.
Projekt współfinansowany przez Trust for
Mutual Understanding.
24
środa, 1 lipca 2009
Koncert
‹ godz. 22.00
Ben Ish Chai – Muzyka Kabały · HaYona Ensemble (Izrael)
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Yehuda Ovadya Fetaya (śpiew), Naor Carmi (tanbur, yeli, bas), Eliahu Dagmi (oud, saz),
Itamar Shachar (ney), Gil Hameiri (perkusja), gościnnie: Piris Eliyahu (tar), Mark Eliyahu
(kamancha, baglama); dyrektor artystyczna: Haviva Pedaya
Zespół siedmiu wirtuozów, którzy z dbałością
o szczegół i z pasją odkrywców wydobywają z zapomnienia sięgające tysięcy lat wstecz muzyczne tradycje islamu i judaizmu. HaYona Ensemble rekonstruuje wspólną przestrzeń żydowskiej i muzułmańskiej
muzyki sakralnej. Ekstatyczna, arabska muzyka suficka i orientalna muzyka żydowska wzajemnie się
wzbogacają i uzupełniają. HaYona Ensemble osiąga
artystyczną doskonałość, prezentując kompletnie
inne, niemal nieznane oblicze Żydów ze wschodniej
Diaspory – Pakistanu i Iraku.
Projekt zrealizowany dla 2008 Jerusalem International Oud Festival.
Jazz Klez Session ‹ godz. 24.00
Paul Brody (USA) oraz Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Szczegóły – str. 44
Alchemia
ul. Estery 5
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Koncert ·
Koby Israelite Band
Tim Jiles (bębny), Jez Franks ( gitara), John Turville (fortepian), Yaron Stavi (bas),
Koby Israelite (akordeon, gitary, banjo, bas, klarnet, flet, keyboard, perkusja, śpiew)
‹ godz. 21.00
Alchemia
ul. Estery 5
Fenomenalny żydowski muzyk, reprezentujący założoną przez Johna Zorna legendarną nowojorską wytwórnię Tzadik. Koby Israelite łączy w swej twórczości wątki
tradycyjnej muzyki klezmerskiej z jazzem i rockiem, przeplatając je elementami
muzyki rozrywkowej.
środa, 1 lipca 2009
25
czwartek, 2 lipca 2009
godz. 9.00 ›
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
godz. 9.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 9.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 10.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
Warsztaty · Język
hebrajski
Prowadzenie: Maciej Tomal (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty muzyczne ·
Meron Mish Mosh
Prowadzenie: Christian Dawid (Niemcy) , Aaron Alexander (USA), Moussa Berlin (Izrael),
Odeleya Berlin (Izrael)
Szczegóły – str. 42
godz. 10.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 10.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
26
Warsztaty klezmerskie dla początkujących
Klezmer Basic
Prowadzenie: Sanne Möricke (Niemcy) i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
Spotkania Otwarte
Miłość · alchemia pojednania
Prowadzenie: Tanna Jakubowicz-Mount i Anna Dodziuk (Polska)
Szczegóły – str. 44
czwartek, 2 lipca 2009
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Śpiew
chasydzki
Prowadzenie: kantor Benzion Miller (USA), akompaniament: kantor Daniel Gildar (USA)
Szczegóły – str. 42
‹ godz. 11.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
‹ godz. 12.00
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
Wykład i projekcja filmu
‹ godz. 12.00
Tratwa muzykantów
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Małgorzata Czyżewska i Wojciech Szroeder (Polska)
Fundacja Pogranicze Sejny
W czerwcu 2001 r. Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego była gospodarzem historycznego spotkania młodych muzykantów z Sejn z wybitnymi klezmerskimi
muzykami: Davidem Krakauerem, Michaelem Alpertem, Jeffem Warschauerem,
Deborah Strauss, Stuartem Brotmanem. „Chcieliśmy – mówią M. i K. Czyżewscy
– aby sejneńskie spotkanie stało się twórczą przygodą artystyczną, by zaowocowało
poszukiwaniem nowych brzmień, by – w odniesieniu do tradycji muzycznych miejsc,
z których pochodzą uczestnicy – inspirowało tworzenie muzyki nowoczesnej, wypływającej z dzisiejszej wrażliwości młodych ludzi. Chcieliśmy, by nasza «Tratwa muzykantów» płynęła pomiędzy starym i nowym światem, pomiędzy tradycją i nowoczesnością,
pomiędzy pokoleniami.” Wykładowi towarzyszy film, który jest fascynującą relacją z
tego muzycznego spotkania.
Warsztaty dla dzieci ‹ godz. 12.00
Prowadzenie: Etel Szyc i Monika Krajewska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Dawne getto krakowskie w Podgórzu · zwiedzanie w języku polskim ‹ godz. 12.30
Prowadzenie: Anna Pióro (Polska)
Szczegóły – str. 43
Warsztaty ·
Taniec żydowski
Prowadzenie: Steven Weintraub (USA)
Akompaniament: Jeff Warschauer, Deborah Strauss, Stuart Brotman (USA),
Sanne Möricke (Niemcy)
początek zwiedzania:
Apteka „Pod Orłem”
plac Bohaterów
Getta 18
‹ godz. 12.30
SCKM
ul. Wietora 15
Szczegóły – str. 41
czwartek, 2 lipca 2009
27
godz. 13.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Prowadzenie: Anna Małecka- Beiersdorf (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 14.00 ›
Wykład
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Podstawowe zagadnienia judaizmu · Rabin Remu: kabalista i filozof
godz. 14.00 ›
Cmentarz Nowy · zwiedzanie w języku polskim
początek zwiedzania:
ul. Miodowa 55
godz. 14.00 ›
początek zwiedzania:
Cmentarz Remu
ul. Szeroka 40
godz. 15.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 15.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 15.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
28
Warsztaty · Wycinanka żydowska
Boaz Pash, Naczelny Rabin Krakowa (Izrael / Polska)
Kim był rabin Mojżesz Isserles, Remu, kiedy przyswajał sobie tajniki filozofii, ukrywając ją przed innymi rabinami? Kim był, kiedy zagłębiał się w tajemnice kabały?
Czy był filozofem? Może kabalistą? A może kimś jeszcze innym? Wykład, oparty na
jego dziełach Torat haOla i Shut Remu, poświęcony będzie podstawom kabalistyczno-filozoficznej doktryny Remu. Ukaże napięcie pomiędzy mistycznymi i praktycznymi aspektami jego wizji.
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Cmentarz Remu · zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Edgar Gluck, Naczelny Rabin Galicji (USA)
Szczegóły – str. 43
Warsztaty
Kaligrafia hebrajska · Początek i Prawda
Prowadzenie: Ewa Gordon (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty genealogiczne · w języku angielskim
Prowadzanie: Anna Przybyszewska-Drozd i Yale J. Reisner (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Śpiew jidysz · Niezwykłe pieśni na niezwykły czas
Prowadzenie: Jeff Warschauer i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 42
czwartek, 2 lipca 2009
Warsztaty plastyczne ‹ godz. 15.30
Prowadzenie: Sylwia Liszka i Agnieszka Wozowicz (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Kuchnia żydowska · Czulent rozmaitości,
czyli kuchnia Diaspory
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
‹ godz. 16.00
Hotel Eden
ul. Ciemna 15
Prowadzenie: Hanna Kossowska (Polska)
Szczegóły – str. 41
Spotkanie autorskie
‹ godz. 16.00
Szewach Weiss · My, Żydzi – między Izraelem a Diasporą
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
Szewach Weiss jest znakomitym obrońcą spraw Izraela. Demaskując sposoby działania
wroga, nigdy nie popada w nienawiść, która w skomplikowanych warunkach społeczno-politycznych Izraela byłaby zrozumiała. Były ambasador Izraela w Polsce jest wciąż
doskonałym ambasadorem pluralizmu i w swoim kraju, i na całym świecie.
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Austeria.
Warsztaty winiarskie
Wina Izraela · od Wzgórz Golan po pustynię Negev
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła (red. nacz. magazynu Świat Win)
‹ godz. 17.00
Restauracja Tulip
ul. Kupa 6
Szczegóły – str. 42
Film · Pierwszy kosz (The First Basket)
Reż. David Vyorst, USA, 2008, 86 min., napisy w języku polskim
Film ukazuje głęboki wpływ, jaki koszykówka wywarła na historię współczesnych
Żydów. Pierwszy kosz to jedyny dokument ukazujący ogromną rolę, jaką żydowscy
zawodnicy odegrali w przekształceniu tej niegdyś ulicznej gry w drugą co do popularności na świecie dyscyplinę sportu. Podkreśla też znaczenie koszykówki dla
procesu asymilacji amerykańskich Żydów w Ameryce.
‹ godz. 17.00
Alchemia
ul. Estery 5
Serdeczne podziękowania dla Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy.
Chederowe spotkania z gwiazdą ‹ godz. 18.00
W Cheder Café, przy izraelskiej kawie parzonej w findżanie lub przy koszernym
winie można spotkać artystów goszczących na Festiwalu Kultury Żydowskiej
w Krakowie.
czwartek, 2 lipca 2009
Cheder Café
ul. Józefa 36
(wejście od ul. Jakuba)
29
godz. 19.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Koncert · The Sway Machinery (USA)
Jeremiah Lockwood (gitara i śpiew), Kelly Pratt (trąbka), Collin Stetson (saksofon basowy),
Edward Rosenberg (saksofon tenorowy), John Bowlinger (perkusja)
Dziedzictwo śpiewu synagogalnego
jako źródło inspiracji dla współczesnej,
żydowskiej muzycznej awangardy!
The Sway Machinery wydobywa z zapomnienia piękno i potęgę sztuki wokalnej XIX-wiecznych kantorów i napełnia
ją energią rockowego brzmienia.
Mistyczne frazy i transowe uniesienie
rezonują z radykalnym brzmieniem
gitary elektrycznej i sekcji dętej. Jeden
z najciekawszych zespołów młodego
pokolenia!
godz. 21.00 ›
Synagoga Izaaka
ul. Kupa
wstęp wolny
godz. 22.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Koncert · Melodie chasydzkie
Moussa Berlin (Izrael), Odeleya Berlin (Izrael)
Moussa Berlin – mistrz muzyki klezmerskiej i chasydzkiej oraz Odeleya Berlin prezentują pieśni meronowe związane z tradycyjnym świętem Lag B’Omer.
Koncert · Chasydzki śpiewnik rodziny Millerów (USA)
Kantor Benzion Miller, Kantor Chaim Szymi Miller, Kantor Eli Oizer Miller, Chaim Mandelbaum, Isaak M. Cziment oraz Frank London (trąbka), Michael Alpert (skrzypce)
Tak jak chasydzki tisz nie jest zwyczajnym stołem, tak ten koncert nie jest zwyczajnym koncertem! Kantor Benzion Miller, chasyd bobowski, jego dwaj synowie, chasydzi Eli i Szymi, kuzyni i przyjaciele – zapraszają do chasydzkiego domu, gdzie
w każdy Szabat, skupieni wokół stołu jak wokół ołtarza w Świątyni, śpiewają niguny
i zmirosy – żarliwe, wzniosłe i radosne modlitwy, śpiewane od wieków przez ludzi
pobożnych. Jedyny taki „koncert”, który jest odzwierciedleniem żywej, autentycznej tradycji chasydzkiej.
godz. 24.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
godz. 24.00 ›
Drukarnia
ul. Nadwiślańska 1
30
Jazz Klez Session
Paul Brody (USA) oraz Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Szczegóły – str. 44
Thursday Night Dance Party · Festival Hassidic Dance Band
„Kiedy człowiek czyni coś z radością, gdy otwiera się na cud przyszłości, oswobadza
uwięzione w istotach iskry świętości. Radość z działania wyzwala iskry, ale to wyzwalanie iskier jest właśnie źródłem radości. Kiedy radość ogarnia ciało człowieka,
czwartek, 2 lipca 2009
podnoszą się jego ręce i stopy. Nie może wtedy powstrzymać się od tańczenia”
– mawiał rabin Nachman z Bracławia. Do wspólnego, radosnego tańca zapraszają
Frank London i Steven Weintraub oraz The Festivals Hassidic Dance Band.
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Wernisaż wystawy
‹ godz. 14.00
Faye Schulman · Obrazy oporu: Fotografie
żydowskich partyzantów
Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18
Wstęp wolny
Wystawa zorganizowana przez Jewish Partisan Educational Foundation, kurator:
dr Jill Vexler. Otwarcia wystawy dokona dr Jill Vexler oraz Shana Penn – dyrektor
Taube Foundation for Jewish Life and Culture.
Koncert · Koby Israelite Band
Tim Jiles (bębny), Jez Franks ( gitara), John Turville (fortepian), Yaron Stavi (bas),
Koby Israelite (akordeon, gitary, banjo, bas, klarnet, flet, keyboard, perkusja, śpiew)
‹ godz. 21.00
Alchemia
ul. Estery 5
piątek, 3 lipca 2009
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku polskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
Synagogi Kazimierza · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 9.00
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
Warsztaty · Język hebrajski
Prowadzenie: Maciej Tomal (Polska)
Szczegóły – str. 41
czwartek – piątek, 2–3 lipca 2009
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
‹ godz. 9.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
31
godz. 10.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Warsztaty muzyczne · Meron Mish Mosh
Prowadzenie: Christian Dawid (Niemcy) , Aaron Alexander (USA),
Moussa Berlin (Izrael), Odeleya Berlin (Izrael)
Szczegóły – str. 42
godz. 10.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 10.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 11.00 ›
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
godz. 12.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
godz. 12.00 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Warsztaty klezmerskie dla początkujących
Klezmer Basic
Prowadzenie: Sanne Möricke (Niemcy) i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 41
Spotkania Otwarte
Miłość · alchemia pojednania
Prowadzenie: Tanna Jakubowicz-Mount i Anna Dodziuk (Polska)
Szczegóły – str. 44
Warsztaty · Język jidysz
Prowadzenie: Przemysław Piekarski, Julia Makosz i Urszula Makosz (Polska)
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Śpiew chasydzki
Prowadzenie: kantor Benzion Miller (USA), akompaniament: kantor Daniel Gildar (USA)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty dla dzieci
Prowadzenie: Etel Szyc i Monika Krajewska (Polska)
Szczegóły – str. 41
godz. 12.00 ›
Wykład
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Historia brzmi inaczej, jeśli wiesz, gdzie ucho
przyłożyć · czyli historia amerykańskich Żydów
opowiedziana dawno zapomnianą muzyką
Roger Bennett, David Katznelson (USA)
Roger Bennett – za pomocą tysięcy płyt winylowych z muzyką żydowską, zebranych
przez młodych kolekcjonerów z USA – przedstawi historię amerykańskich Żydów.
Towarzyszyć mu będzie David Katznelson, współzałożyciel Idelsohn Society for Musical Preservation. Oryginalna muzyka i fascynująca opowieść zabierze nas w podróż
32
piątek, 3 lipca 2009
do zapomnianego świata muzyki w wykonaniu mistrzów latynoskich brzmień lat
50-tych, Afro-Amerykanów śpiewających Kol Nidre w latach 60-tych, chasydów grających progresywnego rocka lat 70-tych. To nie jest wykład – to spektakl!
Warsztaty · Taniec żydowski
Prowadzenie: Steven Weintraub (USA)
Akompaniament: Jeff Warschauer, Deborah Strauss, Stuart Brotman (USA),
Sanne Möricke (Niemcy)
‹ godz. 12.30
SCKM
ul. Wietora 15
Szczegóły – str. 41
Warsztaty · Wycinanka żydowska
Prowadzenie: Anna Małecka- Beiersdorf (Polska)
Szczegóły – str. 41
‹ godz. 13.00
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
Spotkanie autorskie
‹ godz. 14.00
Bella Szwarcman-Czarnota · Znalazłam wczorajszy dzień.
Moja osobista tradycja żydowska
Synagoga Kupa
ul. Miodowa 27
Wstęp wolny
„Dopiero niedawno doszłam do wniosku, że miałam szczęśliwe dzieciństwo, chociaż nie zdołałam poznać żadnej ze swoich babć ani żadnego z dziadków – podobnie jak inne żydowskie dzieci urodzone jako drugie pokolenie po Zagładzie. Wielu
Żydów postanowiło już na zawsze zamilknąć – nie opowiadać ani o tragediach, jakie były ich udziałem, ani o dziejach rodziny, ani o bogatej tradycji. Na szczęście
nasza rodzina miała inny pomysł na życie – chciała przekazać swoim dzieciom
wszystko, czym żyła dawniej i wszystko, co wiedziała. Pisałam teksty składające się
na tę książkę przez dziesięć lat. Miałam przy tym nadzieję, że zdołam coś przekazać
dalej, w przyszłość – mojej córce, a może i jej dzieciom, a także wszystkim tym,
którym tradycja domowa nie była dana, ale którzy do niej zawsze tęsknili.”
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem Homini.
Cmentarz Remu · zwiedzanie w języku angielskim ‹ godz. 14.00
Prowadzenie: Edgar Gluck, Naczelny Rabin Galicji (USA)
Szczegóły – str. 43
Warsztaty
Kuchnia żydowska · Czulent rozmaitości,
czyli kuchnia Diaspory
początek zwiedzania:
Cmentarz Remu
ul. Szeroka 40
‹ godz. 14.00
Hotel Eden
ul. Ciemna 15
Prowadzenie: Hanna Kossowska (Polska)
Szczegóły – str. 41
piątek, 3 lipca 2009
33
godz. 15.00 ›
VI Liceum
Ogólnokształcące
ul. Wąska 7
godz. 15.30 ›
VI Liceum
Ogólnokształcącej
ul. Wąska 7
godz. 15.30 ›
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
godz. 16.30 ›
Warsztaty genealogiczne · w języku polskim
Prowadzanie : Anna Przybyszewska-Drozd i Yale J. Reisner (Polska)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty
Śpiew jidysz · Niezwykłe pieśni na niezwykły czas
Prowadzenie: Jeff Warschauer i Deborah Strauss (USA)
Szczegóły – str. 42
Warsztaty plastyczne
Prowadzenie: Sylwia Liszka i Agnieszka Wozowicz (Polska)
Szczegóły – str. 42
Zachor · Pamięci Żydów krakowskich
plac
Bohaterów Getta
Wstęp wolny
Ceremonia z udziałem kantora Benziona Millera, Moussy Berlina, Odeleya Berlin, Daniela
Gildara. Wprowadzenie: Tad Taube, Prezes Taube Foundation
godz. 17.00 ›
Warsztaty winiarskie
Restauracja Tupli
ul. Kupa 6
Przed II wojną światową w Krakowie żyło blisko 70 000 Żydów – ¼ wszystkich
mieszkańców. Bramy krakowskiego getta, założonego przez Niemców, wiodły ku
zagładzie. W trakcie Festiwalu, który jest celebracją żydowskiego życia, pamiętamy
również o śmierci. Dlatego wracamy tam, skąd kiedyś nie było powrotu – na plac
Zgody, dzisiejszy plac Bohaterów Getta. W skupieniu, w modlitwie, poprzez pieśni
– oddajemy hołd pamięci naszym wszystkim pomordowanym żydowskim braciom
i siostrom. Niech Ich pamięć będzie błogosławiona!
Wina Izraela · od Wzgórz Golan po pustynię Negev
Prowadzenie: Zbigniew Pakuła (red. nacz. magazynu Świat Win)
Szczegóły – str. 42
godz. 17.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
godz. 17.30 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
34
Film · Think Pop-corn
Reż. Dan Geva, Izrael, 2004, 60 min., napisy w języku polskim
Naiwny dokumentalista, uzbrojony w trzy kamery i małą, prowizoryczną scenę,
wyrusza w życiową podróż. W poszukiwaniu prawdy, na zdezelowanym motorze
włóczy się po romantycznych miejscach swego ukochanego kraju, Izraela. Szokujący obraz ukazujący głęboko chowane urazy, demaskujący źródła odwiecznych
konfliktów narodowościowych, etnicznych i światopoglądowych.
Koncert · Inni Europejczycy: klezmerzy i Cyganie
Alan Bern (dyrektor artystyczny projektu, pianino, akordeon) Kalman Balogh (cymbały),
Dan Blacksberg (puzon), Paul Brody (trąbka), Marin Bunea (skrzypce), Christian Dawid
(klarnet), Matt Darriau (flet), Csaba Novak (gitara basowa), Petar Ralchev (akordeon), Stas
Rayko (skrzypce), Adrian Receanu (klarnet), Mark Rubin (tuba), Guy Shalom (perkusja),
Adam Stinga (trąbka)
piątek, 3 lipca 2009
Inni Europejczycy powracają! Projekt pod kierownictwem
Alana Berna połączył czternastu wybitnych muzyków,
którzy odkrywają korzenie muzyki klezmerskiej i cygańskiej odnajdując przy tym to, co między nimi wspólne.
W pierwszym roku istnienia projektu stworzono dwa zespoły – klezmerski i cygański. Teraz zespoły połączyły się,
tworząc muzyczne dua i tria. Projekt Inni Europejczycy:
klezmerzy i Cyganie jest wspólnym przedsięwzięciem
trzech festiwali europejskich: Yiddish Summer w Weimarze, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, KlezMore
w Wiedniu i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Wspólny projekt Stowarzyszenia Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, Yiddish Summer w Weimarze i KlezMore
w Wiedniu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu „Kultura 2007-2013”
Smak i zapach Szabatu · pokaz kulinarny wraz z degustacją potraw ‹ godz. 18.00
Prowadzenie Hanna Kossowska i Etel Szyc (Polska)
Hanna Kossowska i Etel Szyc to mistrzynie żydowskiej kuchni. Jako gospodynie
czynią z potraw kulinarne cuda, będące pysznym posiłkiem, ale i nośnikiem tradycji
i kultury żydowskiej. W pokazie gotowania odsłonią tajniki przyrządzania wielu
potraw, m.in.: cymesu, macy brejl, czulentu...
Koncert · Frank London (USA) i Cukunft (Polska)
Frank London (trąbka), Raphael Rogiński (gitara elektryczna), Paweł Szamburski (klarnet),
Michał Górczyński (klarnet), Paweł Szpura (perkusja)
Mleczarnia (ogródek)
ul. Meiselsa 20
Wstęp wolny
‹ godz. 19.00
Cheder Café
ul. Józefa 36
(wejście od ul. Jakuba)
Kabbalat Szabat · Ma-ariv ‹ godz. 20.30
Chór amerykańskiego The Cantors Assembly, największy zespół kantorów na świecie, poprowadzi tradycyjną modlitwę piątkową. Wypełni ją chasydzka i kantoralna
muzyka polskich Żydów. Tu, w Galicji, będącej kolebką chasydyzmu, najwięksi
chazzani powitają Królową Szabat. Synagogę Tempel wypełni potężny śpiew kantoralny. Nabożeństwo uświetnią pieśni ku chwale „mistrzów chasydyzmu”: Baal
Szeem Towa, rabina Nachmana z Bracławia, Raw Szneur Zalmana z Ladów. Usłyszymy kompozycje Lewandowskiego, Wassilkowskiego, Dunajewskiego i Koussevitskiego. Jedyna taka modlitwa w historii krakowskiej świątyni!
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Wstęp wolny
Wydarzenie specjalne zorganizowane we współpracy z The Cantors Assembly i Taube
Philantropies.
Jazz Klez Session ‹ godz. 24.00
Paul Brody (USA) oraz Daniel Kahn & The Painted Bird (USA / Niemcy)
Szczegóły – str. 44
piątek, 3 lipca 2009
Alchemia
ul. Estery 5
35
sobota, 4 lipca 2009
godz. 9.00 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 10.00 ›
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
Żydowski Kraków · zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
Poranna modlitwa szabatowa
Poranna modlitwa w jednej z najpiękniejszych synagog Kazimierza, prowadzona
przez chór The Cantors Assembly, podczas której spotkają się współczesność i przeszłość. Chór The Cantors Assembly łączy tradycję muzyki synagogalnej z Północnej
i Południowej Ameryki, Izraela i Europy Wschodniej sprzed II wojny światowej. Muzyka rabina Shlomo Carlebacha, Craig Taubman, Debbie Freidman, kantorów Meira
Finkelsteina, Sol Zima, Israela Altera, Arye Schlossberga, Moshe Ganshoffa.
Wydarzenie specjalne zorganizowane we współpracy z The Cantors Assembly i Taube
Philantropies.
godz. 10.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
godz. 12.00 ›
Świadectwo ocalonego
Spotkanie z reżyserem Bernardem Offenem i prezentacja filmów: The Work oraz My
Hometown Concentration Camp.
Żydowski Kraków · zwiedzanie w języku angielskim
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Centrum Społeczności
Żydowskiej
ul. Miodowa 24
wstęp wolny
Wydarzenia specjalne
· zorganizowane we współpracy z The Cantors Assembly
Szczegóły – str. 43
i Taube Philantropies:
godz. 12.00 ›
Improwizacja kantoralna w oparciu o tekst muzyczny
godz. 13.30 ›
Perły teatru jidysz
godz. 14.45 ›
Tradycja w piosenkach jidysz
Wykład kantora Jacoba Mendelsona
Prezentacja kantor Arianne Brown i przyjaciół z akompaniamentem Davida Kamenira
Wykład kantora Sama Weissa (USA)
36
sobota, 4 lipca 2009
Holokaust, a akt twórczy · Twórczość w czasach opresji.
Przykłady z muzyki, literatury i sztuk pięknych z gett i obozów
‹ godz. 16.00
Prezentacja dr. Nicka Strimple (USA)
Zmartwychwstanie, śmierć i odrodzenie
Wykład dr. Stephena Berka (USA)
Koncert
Szalom na Szerokiej
Największa scena żydowska na świecie!
Siedem godzin żydowskiej muzyki non-stop!
Żydowski Woodstock w sercu XIV-wiecznego
Kazimierza! Gwiazdami tegorocznego koncertu będą Balkan Beat Box – jeden z najbardziej elektryzujących zespołów, nie stroniący
od ekstrawaganckich i odważnych fuzji muzyki żydowskiej, bałkańskiej i arabskiej – oraz
porywający do tańca Cukunft, zespół Raphaela Rogińskiego, grający współczesną wersję
weselnej muzyki chasydzkiej z Galicji. Kulminacją konceertu będzie jak co rok występ
Festival All Stars Orchestra pod wodzą
Franka Londona. Zespół Balkan Beat Box wystąpi w składzie: Tamir Muskat (perkusja, laptop, wokal), Ori Kaplan (saksofon, wokal), Tomer Yosef (instr. perkusyjne,
sampler, wokal / M.C.), Itamar Ziegler (bass, wokal), Uri Kinrot (gitara, wokal), Eyal
Talmudi (saksofon, klarnet). Cukunft wystąpi w składzie: Raphael Rogiński (gitara
elektryczna), Paweł Szamburski (klarnet), Michał Górczyński (klarnet), Paweł Szpura (perkusja). Na fotografii: Balkan Beat Box.
‹ godz. 17.30
‹ godz. 18.00
ul. Szeroka
wstęp wolny
Dziękujemy Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa Oddział Stara Synagoga za
współpracę przy organizacji koncertu.
Nu Klezmer Party ‹ godz. 20.00
Didżejskie wieczory
Alchemia
ul. Estery 5
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Wernisaż wystawy
‹ godz. 10.30
Mayer Kirshenblatt · Nazywali mnie Mayer Lipiec
Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18
Wstęp wolny
Wernisaż z udziałem Mayera Kirshenblatta i Barbary Kirshenblatt-Gimblett oraz
Tada Taube, Prezesa Taube Foundation for Jewish Life and Culture. Muzeum Galicja
zaprasza również na spotkania z Mayerem Kirshenblattem i Barbarą KirshenblattGimblett – szczegóły w programie Muzeum Galicja.
Wystawa zorganizowana przez Muzeum Galicja, Muzeum Historii Żydów Polskich
i Taube Foundation.
sobota , 4 lipca 2009
37
niedziela, 5 lipca 2009
godz. 8.30 ›
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
godz. 8.30 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
godz. 10.00 ›
Alchemia
ul. Estery 5
godz. 11.30 ›
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Śladami Bałabana · Spacer po żydowskim Kazimierzu
zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Julia Lasek (Polska)
Szczegóły – str. 43
Śladami Bałabana · Spacer po żydowskim Kazimierzu
zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Anna Kiessel (Polska)
Szczegóły – str. 43
Świadectwo ocalonego
Spotkanie z reżyserem Bernardem Offenem (USA) i prezentacja filmów: B-7815
oraz Hawaii and the Holocaust
Zwiedzanie · Cmentarz Remu i Cmentarz Nowy
Prowadzenie: Monika Krajewska (Polska)
Spacer po dwóch nekropoliach Kazimierza pozwoli nam porównać dwa odmienne
w charakterze zabytki. Na szesnastowiecznym cmentarzu Remu, miejscu spoczynku sławnych rabinów i komentatorów prawa religijnego, odrestaurowano renesansowe i barokowe nagrobki (macewy), a wiele odkrytych epitafiów to wspaniałe
przykłady „kaligrafii w kamieniu”. Zapuszczając się w głąb cmentarza przy ul. Miodowej, trafimy na wyryte na macewach korony, lwy, ptaki, gryfy, a nawet zwoje
Tory. Symbolika tych płaskorzeźb będzie głównym tematem komentarza.
godz. 12.00 ›
Chroniąc pamięć · Uroczystość rozdania dyplomów dla Polaków
Muzeum Galicja
ul. Dajwór 18
zasłużonych dla ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej
Ceremonia honorująca zasłużonych Polaków, zaangażowanych w projekty pomagające zachować pamięć żydowską w Polsce, odbyła się po raz pierwszy ponad
dziesięć lat temu. Podczas ceremonii nie tylko dziękujemy tym wielkim ludziom, ale
przede wszystkim pokazujemy ich dokonania światu, zapewniając, że to dzięki ich
ciężkiej pracy pamięć o wspaniałej cywilizacji żydowskiej, niegdyś tutaj wszechobecnej, nie znika z naszych wspomnień.
Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich.
godz. 12.30 ›
początek zwiedzania:
Apteka „Pod Orłem”
plac Bohaterów
Getta 18
38
Dawne getto krakowskie w Podgórzu
· zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Agnieszka Legutko (Polska)
Szczegóły – str. 43
niedziela, 5 lipca 2009
Śladami Bałabana · Spacer po żydowskim Kazimierzu ‹ godz. 16.00
zwiedzanie w języku angielskim
Prowadzenie: Anna Kiesell (Polska)
Szczegóły – str. 43
początek zwiedzania:
Synagoga Remu
ul. Szeroka 40
Spektakl teatralny ‹ godz. 16.00
w wykonaniu uczestników warsztatów dla dzieci
Prowadzenie: Etel Szyc (Polska)
Synagoga Poppera
ul. Szeroka 16
Śladami Bałabana · Spacer po żydowskim Kazimierzu ‹ godz. 16.30
zwiedzanie w języku polskim
Prowadzenie: Julia Lasek (Polska)
Szczegóły – str. 43
Koncert · Leopold Kozłowski i Przyjaciele (Polska)
Leopold Kozłowski, Jacek Cygan, Kamila Klimczak, Katarzyna Jamróz, Renata Świerczyńska, Marta Bizoń, Andrzej Róg, Jacek Hołubowski (akordeon), Halina Jarczyk (skrzypce)
początek zwiedzania:
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24
‹ godz. 19.00
Synagoga Tempel
ul. Miodowa 24
Nazywany ostatnim klezmerem Galicji, skarbem Kazimierza. Pianista, kompozytor, dyrygent jest ostatnim żyjącym w Polsce przedwojennym klezmerem. Wnuk Pejsacha
Brandweina, który wraz z tuzinem swoich
muzykujących synów założył najsłynniejszą w
Galicji kapelę klezmerską. Jeden z jego wujów, klarnecista Naftuli Brandwein, uważany
jest w Ameryce za„króla” muzyki klezmerskiej.
Jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej sceny żydowskiej na świecie.
w y d a r z e n izaa, c e
towarzys
Koncert z okazji Amerykańskiego Dnia Niepodległości
Śpiewnik amerykański
Pieśni ze Śpiewnika Amerykańskiego napisane przez kompozytorów posiadających
polskie korzenie będą śpiewane przez członków i przyjaciół The Cantors Assembly.
Wystapią między innymi Charles Fox, Michael Weiner, Krzesimir Dębski oraz Marek
Żebrowski. Usłyszymy utwory George’a Gershwina, Irvinga Berlina, Jerome Kerna,
Leonarda Bernsteina, Charlesa Foxa, Michaela Weinera oraz Henryka Warsa.
‹ godz. 17.00
Filharmonia
Krakowska
ul. Zwierzyniecka 1
Organizatorzy: Amerykański Konsulat Generalny w Krakowie i Taube Philantropies.
Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne zaproszenie do odebrania w Cheder Café.
niedziela, 5 lipca 2009
39
wydarzenia towarzyszące
2.07.2009 ›
godz. 12.00–13.30
wstęp wolny
2.07.2009 ›
godz. 14.00–15.30
wstęp wolny
18.06–9.07.2009 ›
wstęp wolny
3.07.2009 ›
godz. 13.00
wstęp wolny
3.07–5.07.2009 ›
wstęp wolny
w Centrum Społeczności Żydowskiej
Kraków, ul. Miodowa 24
Why Not Here?... · The Future of Jewish Krakow
and the Jewish Community Centre
Jonathan Ornstein, dyrektor JCC (prezentacja w języku angielskim)
Epicentrum · Jak działa Centrum Społeczności Żydowskiej
w Krakowie?
Anna Gulińska, Alicja Beryt (prezentacja w języku polskim)
Wystawa · 12 plemion Izraela
Wystawa szklanych obrazów autorstwa Tomasza Łączyńskiego z Galerii Sztuka-Szkło
w Warszawie
Życie żydowskie w Polsce w 2009 roku · Gdzie jesteśmy
i dokąd zmierzamy?
Panel dyskusyjny z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha,
Kariny Sokołowskiej-Folwarczny (dyrektor AJDC w Polsce)
oraz Jonathana Ornsteina (dyrektor JCC Kraków). Panel w języku angielskim.
Pre-Limud
Seria wykładów prowadzonych przez młodych polskich Żydów o historii i współczesności.
We współpracy z żydowskimi organizacjami ŻOOM oraz „Czulent”.
Więcej informacji:
[email protected]
tel. 012 370 57 70
3.07.2009 ›
godz.21.00
Kolacja szabatowa w JCC
Serdecznie zapraszamy na kolację szabatową z udziałem Naczelnego Rabina Polski
Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Krakowa Boaza Pasha, dyrektora Festiwalu Janusza Makucha, festiwalowych gości oraz członków krakowskiej społeczności
żydowskiej. Cały dochód zostanie przeznaczony na wsparcie działalności JCC.
Koszt: 150 zł. Wymagana rezerwacja miejsc.
Kontakt: [email protected] lub tel. 012 370 57 70
40
19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – wydarzenia towarzyszące
wydarzenia cykliczne 19. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
Warsztaty · Język jidysz
Po raz kolejny Perl (Julia), Ula i Josl (Przemek) wprowadzą uczestników warsztatów w świat języka jidysz. Będziemy go odkrywać poprzez naukę alfabetu, podstawowych słów, zwrotów, zagadnień
gramatycznych oraz wielu piosenek. Jidysz to język, którym do II wojny światowej posługiwało się
80% wszystkich Żydów. Bez tego języka niemożliwe jest bliższe poznanie kultury aszkenazyjskiej.
Warsztaty · Język hebrajski
Warsztaty współczesnego języka hebrajskiego – iwrit – mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami języka, którym posługują się współcześni Izraelczycy.
Warsztaty klezmerskie dla początkujących · Klezmer Basic
Muzyka klezmerska jest narzędziem do wyrażania żydowskości - jidyszkajt. Podczas zajęć zgłębiane
będą podstawy muzyki klezmerskiej, kształcone umiejętności coraz lepszego jej wykonywania. Klezmer Basic wprowadzają muzyków wszelkich instrumentów w świat melodii, rytmów, stylów i gatunków instrumentalnej muzyki jidysz.
Warsztaty dla dzieci
Jak co roku, zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty, podczas których poprzez opowieści, śpiew,
taniec, zajęcia plastyczne i teatralne przybliżamy tradycję żydowską. Tym razem tematem warsztatów
będą święta żydowskie, a zwłaszcza jesienne święto Rosz Haszana, czyli Nowy Rok. Opowiemy też
o tym, co łączy, a co różni obyczaje świąteczne Żydów w Polsce i w innych krajach świata.
Warsztaty · Taniec żydowski
Muzyka klezmerska, grana najczęściej na weselach, od lat przeżywa prawdziwy renesans. Ale jak
i gdzie tańczyć w rytm takiej muzyki? Tylko podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej nauczycie się stylów, figur i ozdobników tradycyjnego i współczesnego tańca żydowskiego! Tegoroczne warsztaty
związane będą z Purim – cudownym świętem żydowskim, pełnym humoru, muzyki tańca i ... wina!
Warsztaty · Wycinanka żydowska
Wycinanka była i wciąż jest bardzo popularna wśród społeczności żydowskiej. Jej największy rozkwit
przypada na wiek XIX, a w drugiej połowie minionego stulecia nastąpiła jej reaktywacja w dwóch
odległych od siebie ośrodkach: w Izraelu i USA. Na warsztatach będziecie mogli zapoznać się nie
tylko z historią wycinanki, ale też poznać tajniki tej sztuki, jej rodzaje i symbolikę.
Warsztaty · Kuchnia żydowska: Czulent rozmaitości, czyli kuchnie Diaspory
Podobno nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie nie byłoby Żydów, co w wielkiej mierze jest wynikiem Diaspory, czyli rozproszenia. Dzięki temu do żydowskich kuchni trafiły miejscowe produkty
i lokalne przepisy, co w rezultacie zmieniło smak i zapach tradycyjnych potraw żydowskich. Czy można sobie wyobrazić gospodynię, która ominie okazję poprawienia przepisu? Zapraszamy w kulinarną
podróż po kuchniach Diaspory.
19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – wydarzenia cykliczne
41
Warsztaty genealogiczne
Anna Przybyszewska-Drozd (Fundacja Ronalda S. Laudera) i Yale J. Reisner (Żydowski Instytut Historyczny) wspólnie rozwiązują zagadki genealogii żydowskiej. Codziennie odpowiadają na wiele pytań dotyczących rozmaitych aspektów poszukiwań swoich korzeni przez Żydów. W ramach warsztatów genealogicznych opowiedzą o specyfice poszukiwań śladów rodzin żydowskich w Polsce. Na wielu
przykładach wytłumaczą, jak można interpretować dokumenty, zdjęcia lub przekazy rodzinne.
Warsztaty plastyczne
Warsztaty plastyczne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy posiadają – lub nie –
zdolności plastyczne; którzy lubią tworzyć: rysować, malować, lepić i ciąć. Poprzez kontakt z dziełami
sztuki, z architekturą krakowskiego Kazimierza i różnorodne działania twórcze, chcemy zaprezentować fenomen, jakim jest kultura i tradycja żydowskiej Diaspory. Podsumowaniem pięciodniowych
warsztatów będzie wystawa prac ich uczestników, która odbędzie się na przełomie sierpnia i września
2009 roku w synagodze Poppera.
Warsztaty · Śpiew jidysz: Niezwykłe pieśni na niezwykły czas
Muzyka jidysz daje wyjątkową możliwość wyrażenia głęboko skrywanych emocji, artystycznych
ambicji, radości i poczucia humoru, duchowych i politycznych przekonań. Uczestnicy warsztatów
nauczą się wspaniałych pieśni i melodii, ale jednocześnie poznają, w jaki sposób można wyrażać
pełnię mocy muzyki w grupowych i indywidualnych występach.
Warsztaty · Śpiew chasydzki
Tak jak jego dziadek i jak jego ojciec, Benzion Miller jest chasydem, wyznawcą cadyka z Bobowej.
Warsztaty z Benzionem Millerem otwierają przed nami niezmierzone piękno chasydzkich pieśni,
które od wieków służą jednemu – wychwalaniu B-ga i jego stworzenia.
Warsztaty muzyczne · Meron Mish Mosh
Z tradycyjnym świętem Lag B’Omer w Meronie, w którym uczestniczą setki tysięcy ludzi, wiąże się
jedną z najbardziej fascynujących muzycznych tradycji z Izraela. Moussa Berlin – mistrz muzyki klezmerskiej i chasydzkiej – jest jednym z najwspanialszych wykonawców tego gatunku. Towarzyszyć
mu będą klarnecista Christian Dawid z Berlina oraz nowojorski perkusista Aaron Alexander, którzy
zaprezentują tradycyjne brzmienia we współczesnych kontekstach. Ostatnie warsztaty przerodzą się
w muzyczną paradę, która przejdzie radośnie ulicami Kazimierza.
Warsztaty · Winnice Izraela: od Wzgórz Golan po Pustynię Negev
Prezentacja winnic i degustacja win połączona z opowieścią o tradycjach winiarskich
i znaczeniu wina w religii żydowskiej.
Warsztaty · Kaligrafia hebrajska: Początek i prawda
Pierwsze zdanie w Torze brzmi: /Bereszit bara Elohim et haszamajim weet haarec/ „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię”. Bóg wybrał literę /bet/ , by zacząć nią Torę, choć jest to druga litera alfabetu
hebrajskiego, ponieważ litera /bet/ rozpoczyna także słowo /bracha/ „błogosławieństwo”. Litera /bet/,
związana z liczbą 2 jest także symbolem dwóch światów: obecnego świata i świata przyszłego, oraz
symbolem Tory Pisanej i Tory Ustnej, co ma przypominać, że świat został stworzony dla studiowania
Tory.
42
19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – wydarzenia cykliczne
Zwiedzanie · Cmentarz Remu
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia cmentarza Remu, najstarszej zachowanej żydowskiej nekropolii w Krakowie. Spacer po tym niewielkim cmentarzu to podróż przez historię krakowskiej gminy od
połowy XVI do końca XVIII wieku. Ale podróż ta nie jest wolna od akcentów tragicznych, szczególnie
tych związanych z II wojną światową. Dzisiejszy cmentarz to około 700 nagrobków – pięknych przykładów sztuki sepulkralnej, za którymi kryją się wielkie nazwiska, czasem proste, a czasem niezwykłe
historie.
Zwiedzanie · Cmentarz Nowy
Cmentarz Nowy został założony w roku 1800 poza murami ówczesnego Kazimierza, podobnie jak
Cmentarz Rakowicki założono poza murami Krakowa. Na Rakowicach pochowano wielu znamienitych obywateli naszego miasta – dla jego mieszkańców jest to więc miejsce szczególne. Podobnie
Cmentarz Nowy, na którym swój spoczynek znaleźli równie wielcy, żydowscy obywatele Krakowa.
Zwiedzanie · Śladami Bałabana. Spacer po żydowskim Kazimierzu
Już tradycyjnie, w ostatnią niedzielę Festiwalu, zapraszamy na spotkanie pod Starą Synagogą i Synagogą Remu. Stąd rozpoczniemy zwiedzanie żydowskiego Kazimierza szlakiem opisanym jeszcze przed
wojną przez profesora Majera Bałabana. Ten wybitny historyk, twórca fundamentalnych dzieł o historii
i kulturze polskich Żydów, jest również autorem Przewodnika po żydowskich zabytkach Krakowa-książeczki niewielkiej, a wciąż aktualnej. Opisane przez Bałabana synagogi, kamienice i place – najtrwalsze
materialne ślady żydowskiej obecności na Kazimierzu – w większości przetrwały po dziś dzień.
Zwiedzanie · Żydowski Kraków
Po raz pierwszy opuszczamy mury Kazimierza, by poznać dawny żydowski Kraków. Większość z nas
kulturę żydowską kojarzy wyłącznie z Kazimierzem. Ale Żydzi, stanowiący przed II wojną światową
¼ ludności, zamieszkiwali także Stare Miasto, Podgórze i inne dzielnice Krakowa. Ślady ich wielowiekowej obecności są nieprzemijające. Pora, by je odkryć.
Zwiedzanie · Synagogi Kazimierza
Skąd się wzięła i czym jest synagoga? Czy synagoga to żydowski kościół? A co oznacza menora lub
ner tamid? Tego oraz wielu innych rzeczy na temat funkcji synagogi, liturgii, architektury, ikonografii,
historii i legend Kazimierza dowiecie się Państwo w czasie wędrówki szlakiem siedmiu kazimierskich
synagog.
Zwiedzanie · Śladami krakowskich rabinów
W Krakowie żyli i nauczali rabini znani niegdyś na całym świecie. Mojżesz Isserles zwany „Remu”, Natan
Nata Spira zwany „Megale Amukot”, Joel Sirkes zwany „BaCh”, Dawid Ben Samuel ha-Lewi zwany „TaZ”
i wielu, wielu innych. Byli chlubą i światłem naszego miasta. Dzięki ich wiedzy i mądrości nazywano Kraków „Polską Jerozolimą”. Pozostały po nich dzieła, miejsca, opowieści i pamięć. Podążymy śladami ich
obecności.
Zwiedzanie · Dawne getto krakowskie w Podgórzu
Oddajemy hołd krakowskim Żydom, którzy zginęli w czasie Holokaust, podążając ich śladami na terenie byłego getta w Podgórzu. Spacer po getcie, jak i coroczny marsz upamiętniający rocznicę likwidacji getta, są wyrazem nieustającej pamięci: życia, cierpienia i śmierci tysięcy krakowskich Żydównaszych współbraci, sąsiadów i współobywateli.
19. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – wydarzenia cykliczne
43
Spotkania Otwarte · Miłość – alchemia pojednania
Opierając się na źródłach płynących z naszego duchowego dziedzictwa, będziemy rozmawiać o tym,
jak rozpoznać i pojednać zarówno nasze wewnętrzne konflikty, jak i podziały między nami a innymi.
Będziemy czerpać z przekazów rabinów i uczonych mężów dawnych i współczesnych, takich jak:
Izaak Luria, Baal Szem Tow, Nachman z Bracławia, Abraham Joshua Heschel, Shlomo Karlebach, David
Cooper, Harold Kasimow i Michael Lerner.
Spotkania Otwarte. Warsztat · Tora na trudny czas
Znaczna część dziedzictwa duchowego judaizmu to nauka życia w trudnych czasach, których los nie
szczędził Żydom od początku ich istnienia jako narodu. Z wyjątkiem rzadkich okresów odpoczynku,
historia Żydów obfitowała w kryzysy: długoletnie wygnania, klęski, prześladowania, zniewolenie, głód,
wojny... Ale przecież trzeba było jakoś żyć. Tylko jak? Zgodnie z żydowską tradycją będziemy studiować
w chawrutach – kilkuosobowych grupach – starając się wydobyć osobiste znaczenia i wskazówki
z tekstów biblijnych, wypowiedzi chasydzkich cadyków i współczesnych myślicieli.
Jazz Klez Session
Kiedy gorące słońce zachodzi nad Krakowem i kończą się koncerty w synagogach, Festiwal Kultury Żydowskiej zaczyna żyć nocnym życiem. W piwnicach Klubu Alchemia na
placu Nowym rozpoczyna się nocne granie. Mistrzem ceremonii będzie Paul Brody. Towarzyszyć mu będzie Daniel Kahn i jego zespół The Painted Bird oraz muzycy goszczący na Festiwalu.
Przez cały tydzień prowadzić będą Jazz Klez, prezentując muzykę z ich najnowszych albumów i stwarzając nową alchemiczną jakość w oparciu o muzykę skomponowaną do utworów Brechta, Gebirtiga,
Geneta oraz myzukę Zorna i Zappy.
Cheder cafÉ • CONVIVENCIA
Świat Żydów Europy i Bliskiego Wschodu
Koncer ty • Wykłady • Warsztaty • Pokaz y filmowe
Cheder Café • ul. Józefa 36, 31-056 Kraków
www.cheder.pl
Współfinansowane przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Edukacja kulturalna
44

Podobne dokumenty