ZADANIE 2

Komentarze

Transkrypt

ZADANIE 2
WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA
ZADANIE 1
Adam Nowak osiąga 60 000 zł rocznie dochodu z umowy o pracę. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą i
zastanawia się, czy wybrać podatek liniowy, czy progresywny. Przy jakim dochodzie korzystniejsza jest dana
forma?
ZADANIE 2
Alicja Wrona osiąga przychody z działalności handlowej. Zastanawia się nad wyborem formy opodatkowania
pomiędzy ryczałtem a kartą podatkową, której stawka wynosi 200 zł. Którą formę opodatkowania powinna wybrać,
jeśli szacuje osiągnąć przychód około 90 000 zł?
ZADANIE 3
Trzech przyjaciół planuje uruchomienie działalności gospodarczej: Aleksander – sklepu z artykułami spożywczymi,
Bronisław – zakładu usług budowlanych, Cezary – zakładu usług ślusarskich. Uwzględniając zakres planowanej
działalności ustalono, że miesięczna stawka karty podatkowej wyniesie dla każdej z nich 500 zł. Stawki ryczałtu
ewidencjonowanego są zróżnicowane i wynoszą: dla Aleksandra 3%, dla Bronisława 5,5%, dla Cezarego 8,5%.
Każdy z nich analizuje opłacalność podatków przy uwzględnieniu trzech wariantów odliczeń zależnych od
indywidualnej sytuacji oraz od zakresu obowiązku ubezpieczeniowego:
1) opłacane i odliczane są wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2) opłacane i odliczane są składki na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości oraz zdrowotne,
3) opłacane i odliczane są składki na ubezpieczenia społeczne w ulgowej wysokości oraz zdrowotne.
Porównaj ryczał od przychodów ewidencjonowanych z kartą podatkową każdego z przyjaciół, uwzględniając
powyższe informacje.
ZADANIE 4
Anna Zięba płaci podatek według karty podatkowej – stawka 400 zł. Kiedy opłaca się jej przejść na podatek
liniowy?
ZADANIE 5
Jacek i Placek prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, wykonując usługi w zakresie mechaniki
maszyn i urządzeń rolniczych. Zatrudniają dodatkowo jednego pracownika. Stawka karty podatkowej wynosi 481
zł/m-c. Jacek uzyskuje ponadto dochody z pracy w wysokości 1600 zł/m-c. Dla Placka działalność gospodarcza
jest jedynym źródłem dochodów i płaci on składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości. Udziałowcy
spółki analizują opłacalność karty podatkowej i podatku liniowego (Jacek) lub progresywnego (Placek).
Porównaj podatek progresywny oraz podatek liniowy odpowiedniego wspólnika z kartą podatkową, uwzględniając
powyższe informacje. Określ, która forma jest korzystniejsza.
ZADANIE 6
Agnieszka Czapla świadczy usługi informatyczne i jest opodatkowana podatkiem liniowym. Osiąga rocznie
przychody w kwocie 150 000 zł. Z uwagi na małe koszty, około 20 000 zł rocznie, rozważa wybór opodatkowania w
formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, czy taka zamiana jest dla niej korzystna, wiedząc,
że stawka ryczałtu wynosi 17%.
ZADANIE 7
Zenon Zabata osiąga dochody z pracy w wysokości 5800 zł/m-c. W 2010 roku planuje uruchomienie działalności
gospodarczej (usługi fryzjerskie). Ze względu na dochody z pracy przewiduje, że będzie płacił wyłącznie składki na
ubezpieczenie zdrowotne. Z uwagi na to, iż uzyskuje już dochody opodatkowane progresywnie, rozważa
opłacalność opodatkowania dochodów z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub ogólnym
podatkiem liniowym. Doradź Zenonowi Zabacie, którą formę powinien wybrać, jeśli planuje przychody 200 000 zł, a
koszty 100 000 zł. Usługi fryzjerskie są opodatkowane stawką 8,5%.

Podobne dokumenty