instrukcja obsługi - Farm Works Software

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi - Farm Works Software
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Farm Works® Software Solutions
Oprogramowanie Farm Works™ Surface
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Farm Works Software® Solutions
Oprogramowanie Farm Works™ Surface
Wersja 2012 i późniejsze
Stan zmian A
Grudzień 2011 r.
Informacje kontaktowe
i prawne
Dane kontaktowe
Farm Works – zarządzanie informacją
Dział firmy Trimble
PO Box 250
Hamilton, IN 46742
USA
USA
Kanada
+1 800-282-4103
Inne kraje
+1 260-488-3492
Europa
+44 1786-465100
Australia
Nowa Zelandia
+61 (3) 8680-7222
Informacje prawne
Prawa autorskie i znaki towarowe
© 2010–2011, Trimble Navigation Limited. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Trimble, Farm Works Software, AgGPS, EZ-Guide,
FmX, Juno, Nomad oraz Yuma są znakami towarowymi firmy
Trimble Navigation Limited zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. EZ-Pilot, Farm Works oraz
WM-Drain są znakami towarowymi Trimble Navigation Limited.
Microsoft, ActiveSync, Windows, Windows Vista oraz Windows
Mobile są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach.
Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność
odnośnych właścicieli.
Informacje o wersji
Edycja Grudzień 2011 r. (wersja A) Farm Works Software
Solution - Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works
Surface.
Informacje dotyczące gwarancji
Aby uzyskać informacje dotyczące gwarancji, należy zapoznać
się z treścią informacji prawnych będących częścią umowy
licencyjnej lub skontaktować się z autoryzowanym
dystrybutorem rozwiązań Farm Works.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
2
Spis treści
Informacje kontaktowe i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informacje pokrewne i wsparcie techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7 .
Rejestracja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie i otwieranie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór układu jednostek miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana informacji o użytkowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana daty roboczej / daty systemowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interfejs użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu, podmenu i menu kontekstowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie kopii zapasowych projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów . . . . . . . . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 10
. 11
. 11
. 11
. 12
. 12
. 14
. 15
. 16
. 16
. 16
. 17
. 19
. 22
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcje konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karty Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole) lub Inputs (Wkłady)
Konfigurowanie klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie gospodarstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie gospodarza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie maszyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie zapasów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie nowego zapasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie nowej mieszanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie grupy zwierząt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie pracy uprawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja artykułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarządzanie gospodarstwami, polami i wkładami . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie i edycja informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie gospodarstwa, pola lub wkładu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oznaczanie gospodarstw, pól i wkładów jako nieużywane . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
. 26
. 26
. 28
. 29
. 30
. 32
. 35
. 38
. 39
. 41
. 44
. 44
. 48
. 51
. 51
. 55
. 57
. 58
. 58
. 59
3
Spis treści
3
Przechowywanie danych terenowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Karta Jobs (Zadania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korzystanie z menu View (Widok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie zaplanowanego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kończenie realizacji zaplanowanych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ręczne zapisywanie działań związanych z uprawą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ręczne zapisywanie działań związanych z siewem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ręczne zapisywanie działań związanych ze zbiorami . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzanie paragonów ważenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edytowanie informacji na temat gospodarza/zbiorów przy kończeniu zadania
Wyszukiwanie istniejącego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie zadania na karcie Farm (Gospodarstwo). . . . . . . . . . . .
Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania) . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyszukiwanie zadania na karcie Inputs (Wkłady) . . . . . . . . . . . . . . .
Edytowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksportowanie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksport plików CSV i XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importowanie plików FODM XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Łączenie zasobów przy synchronizacji lub importowaniu zadań. . . . . .
Łączenie prac uprawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karta Weather (Pogoda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie informacji o pogodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie i drukowanie raportu dotyczącego pogody . . . . . . . . . .
Wystawianie faktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukowanie raportów dotyczących zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukowanie raportów dotyczących pola oraz raportów dotyczących
wykorzystania sprzętu i zapasów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 62
. 62
. 63
. 68
. 69
. 72
. 74
. 76
. 80
. 81
. 81
. 81
. 83
. 83
. 84
. 84
. 84
. 85
. 87
. 89
. 90
. 90
. 91
. 94
. 97
. 97
. . . . . . . 99
Mapowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobieranie danych dotyczących dróg i arterii wodnych. . . . . . . .
Kalibracja i obrazowanie georeferencyjne bez użycia danych GPS .
Rejestracja punktów GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibracja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rysowanie i importowanie granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rysowanie map granic pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów . .
Importowanie granic pól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie map granic pola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie granic pola: Wyświetlanie zmian . . . . . . . . . . . . .
Eksportowanie map z granicami pól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
106
108
110
110
111
113
114
114
120
123
125
126
129
Spis treści
Zbiorczy eksport plików kształtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przypisywanie kolorów do pól według prac uprawowych . . . . . . . . . .
Przypisywanie wzorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja map pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie warstw prowadzenia / cech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie warstwy prowadzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie funkcji powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie funkcji linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie funkcji punktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z narzędziem bufora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z mapami plonów i zastosowanych dawek . . . . . . . . . . . . . . . .
Importowanie danych zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analiza danych dotyczących plonów i zastosowanych dawek . . .
Ponowne przetwarzanie danych dotyczących plonów Trimble . . .
Łączenie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzielenie danych punktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie uzgodnionych map plonów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie map odmian w formie wielokąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie map odmian w formie wielokąta . . . . . . . . . . . . . .
Ręczne rysowanie map odmian w formie wielokąta . . . . . . . . . .
Raport o odmianach plonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podział map zasiewów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja legend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie
Tworzenie własnych zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Filtr zbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcja Show Me (Pokaż) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Markery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z siatkami i mapami konturowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie siatek lub konturów do mapy . . . . . . . . . . . . . . . .
Uśrednianie wielokątów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Animowanie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suwak przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapy rodzaju gleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobieranie i importowanie map z rodzajami gleby . . . . . . . . . .
Próbki gleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie mapy siatki z próbkami gleby . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modyfikowanie map siatki próbek gleby . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksportowanie map siatek próbek gleby . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importowanie danych próbek gleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiowanie warstwy do innego gospodarstwa lub pola . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
130
132
133
135
137
139
140
144
144
146
147
148
149
155
157
159
161
162
165
165
167
172
176
177
178
180
181
185
186
187
188
189
189
193
195
196
196
197
198
198
202
203
205
210
5
Spis treści
Tworzenie map zmiennego dawkowania nawozu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksportowanie map zmiennego dawkowania nawozu . . . . . . . . . .
Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu na sterownik
lub monitor innego producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukowanie map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . 211
. . . . . . . . 215
. . . . . . . . 217
. . . . . . . . 222
Analiza map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Podsumowanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Plon normalizowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Generowanie formuł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
6
Moduł Surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Dane: Odczyt i zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeglądanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mapy topograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór sposobu wyświetlania danych topograficznych. . .
Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Widok 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie punktów odniesienia . . . . . . . . . . . . . . .
Mapy melioracyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z warstwami melioracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie linii melioracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narzędzie edycji węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tworzenie linii przesunięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana wyglądu linii melioracyjnych . . . . . . . . . . . . . .
Dodawanie etykiet do linii melioracyjnych . . . . . . . . . .
Usuwanie linii głównych, podrzędnych i bocznych . . . . .
Tworzenie projektu melioracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja zapasów rur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wprowadzanie parametrów projektu melioracyjnego . . .
Opcje wprowadzania / wyświetlania danych . . . . . . . . .
Tworzenie projektu melioracyjnego . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyświetlanie informacji na linii melioracyjnej . . . . . . . .
Zapisywanie zmian na warstwie melioracyjnej . . . . . . . .
Zmiana typów atrybutów na warstwie melioracyjnej . . . .
Zmiana koloru lub legendy cech systemu melioracyjnego
Pokaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narzędzie do tworzenia wałów . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drukowanie map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
242
245
246
247
250
254
257
258
258
261
263
264
265
266
267
267
268
270
272
273
276
278
279
279
281
283
285
290
Narzędzie Connected Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Korzystanie z narzędzia Connected Farm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Praca z urządzeniami przenośnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
6
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Spis treści
Logowanie do konta Connected Farm . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karta Connected Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysyłanie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przetwarzanie skrzynki odbiorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Śledzenie zasobów przy użyciu narzędzia Connected Farm (Dispatch) .
Przypisywanie urządzeń do sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokalizacje maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wirtualne ogrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
295
297
298
300
301
305
305
309
310
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne . . 317
Oznaczanie zaplanowanych zadań jako zlecenia w oprogramowaniu na urządzenia
przenośne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Synchronizacja z oprogramowaniem na urządzenia przenośne . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Synchronizacja danych GreenSeeker z oprogramowania na urządzenia przenośne . . . . 322
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
7
Spis treści
8
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
1
Wprowadzenie
W tym rozdziale:

Informacje pokrewne i wsparcie
techniczne

Instalacja oprogramowania

Uruchamianie oprogramowania po
raz pierwszy

Zmiana informacji o użytkowniku

Zmiana daty roboczej / daty
systemowej

Interfejs użytkownika

Tworzenie kopii zapasowych
projektów

Przywracanie danych z kopii
zapasowych projektów
1
Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do
obsługi oprogramowania Office. Opisano tu
również często wykonywane działania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
9
1
Wprowadzenie
Informacje pokrewne i wsparcie techniczne
Oprogramowanie Farm Works zapewnia dostęp do wsparcia technicznego na
kilka sposobów:
•
Można wysłać wiadomość e-mail do zespołu ds. wsparcia technicznego
na adres [email protected], zadając szczegółowe pytania lub
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem oprogramowania Farm
Works.
•
Jeśli posiadasz abonament Update Service Plan, możesz skontaktować
się z zespołem ds. wsparcia technicznego pod jednym z poniższych
numerów:
USA
+1 800-282-4103
Kanada
Inne kraje
+1 260-488-3492
Europa
+44 1786-465100
Australia
+61 (3) 8680-7222
Nowa Zelandia
Abonament Update Service Plan zapewnia dostęp do bieżących
aktualizacji wszystkich modułów oprogramowania oraz nielimitowanego
wsparcia telefonicznego.
Więcej informacji znaleźć można na stronie
http://www.farmworks.com/support/usp.php.
•
Internetowe grupy dyskusyjne, na których można zadawać pytania,
a także przeglądać pytania i odpowiedzi od wielu użytkowników.
Przejdź do strony http://www.farmworks.com/forum/.
•
Najczęściej zadawane pytania, które są systematycznie aktualizowane.
Przejdź do strony http://www.farmworks.com/support/faqs/index.php.
•
Tutoriale przedstawiające obsługę oprogramowania. Przejdź do strony
http://www.farmworks.com/support/flash/index.php.
•
Informacje o wersji zawierające opisy nowych funkcji produktu,
informacje niedostępne w instrukcjach oraz wszelkie zmiany instrukcji.
Przejdź do strony
http://www.farmworks.com/support/version_changes.php
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.farmworks.com.
10
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
Instalacja oprogramowania
Aby zainstalować oprogramowanie:
1.
Włóż płytę instalatora do napędu CD/DVD w komputerze stacjonarnym.
Instalacja zostanie uruchomiona automatycznie.
2.
Wybierz moduły oprogramowania lub instrukcje, które mają zostać
zainstalowane / pobrane, a następnie wykonaj polecenia wyświetlane
na ekranie.
Niektóre moduły oprogramowania wymagają podania kodu produktu –
kody dostępne są na koncie użytkownika Farm Works Store lub są
dostarczane wraz z oprogramowaniem.
Konfiguracja w systemie operacyjnym Windows Vista i Windows 7
W przypadku korzystania z oprogramowania w środowisku Windows Vista lub
Windows 7, jeśli pojawi się komunikat o błędzie (na przykład: DBI Create Table
Error), przy próbie uruchomienia programu konieczne może okazać się
ustawienie skrótu do programu w opcji Uruchom jako administrator. Więcej
informacji dostępnych na stronie
http://www.farmworks.com/files/faqs/General/Vista_and_7_Setup.pdf
Rejestracja oprogramowania
Aby móc w pełni korzystać z oprogramowania, należy je zarejestrować.
Można dokonać tego automatycznie, korzystając z Internetu, wybierając
odpowiednią opcję podczas pierwszego uruchomienia programu.
Inną możliwością jest przeprowadzenie rejestracji telefonicznej poprzez
kontakt z numerem podanym na początku niniejszej instrukcji lub
z dystrybutorem oprogramowania Farm Works. Przy telefonicznej rejestracji
należy mieć przed sobą otwarty komputer z zainstalowanym i uruchomionym
oprogramowaniem.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
11
1
Wprowadzenie
Uruchamianie oprogramowania po raz pierwszy
Tworzenie i otwieranie projektu
Przy każdym uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe Project
Selection (Wybór projektu).
W oknie tym:
Kliknij ...
aby ...
nazwę projektu na liście,
zaznaczyć projekt.
opcję New Project (Nowy
projekt),
utworzyć nowy projekt. Patrz Dodawanie nowego projektu, strona 13.
opcję Change Project Info
zmienić nazwę projektu lub hasło.
(Zmiana informacji o projekcie),
opcję Restore Project (Przywróć przywrócić kopię zapasową projektu zapisaną uprzednio na innym
projekt),
nośniku.
C
12
opcję Copy Project (Kopiuj
projekt),
skopiować projekt lub jego część.
opcję Delete (Usuń),
usunąć projekt.
UWAGA – Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych projektów w celu ochrony najważniejszych
informacji projektowych na wypadek awarii komputera lub wirusa. Oprogramowanie zapisuje kopię
zapasową na dysku twardym komputera, kopię można również zapisać na innym nośniku, takim jak
pamięć flash lub płyta CD. Patrz Tworzenie kopii zapasowych projektów, strona 19.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
Dodawanie nowego projektu
Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania w oknie Project Selection
(Wybór projektu) nie będą wyświetlane żadne projekty.
Aby utworzyć nowy projekt:
1.
W oknie Project Selection (Wybór projektu) kliknij New Project (Nowy
projekt).
2.
W oknie dialogowym Add New Project (Dodaj nowy projekt) wprowadź
nazwę nowego projektu w polu Project Name (Nazwa projektu).
Możesz również wprowadzić hasło w polu Password (Hasło) – jest to
opcjonalne.
Hasła rozróżniają małe i wielkie litery, mogą zawierać do ośmiu znaków
(litery lub cyfry), znaki specjalne, takie jak @ lub ~ są niedozwolone.
Jeśli hasło nie jest wymagane, należy pozostawić pole Password
(Hasło) puste.
Aby usunąć hasło:
C
a.
W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wybierz
projekt, a następnie kliknij Change Project Info (Edytuj informacje
o projekcie).
b.
Wprowadź hasło w polu Project Password (Hasło do projektu),
a następnie kliknij OK.
c.
W oknie dialogowym Project (Projekt) zaznacz hasło, naciśnij
przycisk [Delete] na klawiaturze, a następnie kliknij OK.
UWAGA – Hasło chroni projekt przed dostępem osób niepowołanych, ale w przypadku utraty hasła,
uniemożliwia wyświetlenie projektu. Upewnij się, że hasło jest łatwe do zapamiętania dla Ciebie,
a jednocześnie trudne do odgadnięcia dla innych. W przypadku utraty hasła, należy skontaktować się
z działem wsparcia technicznego.
3.
Kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Project Selection (Wybór
projektu).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
13
1
Wprowadzenie
4.
W oknie dialogowym Project Selection (Wybór projektu) wyświetlona
zostanie nazwa projektu. Aby otworzyć projekt, należy upewnić się, że
zaznaczono właściwy projekt na liście, a następnie kliknąć OK.
Oprogramowanie utworzy nowy, pusty projekt, w którym można
pracować.
Uwaga – Projekt oznacza wszystkie mapy, dokumenty oraz informacje
księgowe dotyczące określonych działań w gospodarstwie. Jeśli
zainstalowano oprogramowanie księgowe, każdy projekt będzie posiadać
oddzielny zestaw ksiąg i powinien stanowić oddzielny wpis podlegający
opodatkowaniu. Większość użytkowników korzysta z jednego projektu. Dane
w każdym projekcie przechowywane są oddzielnie od innych projektów, nie
ma możliwości łączenia danych z kilku projektów.
Wybór układu jednostek miar
Po pierwszym uruchomieniu programu konieczne jest wybranie układu
jednostek miar.
Zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij OK. Opcje są następujące:
•
US-English (Amerykański)
•
Metryczny
•
Show All Units (Pokaż wszystkie jednostki). Powoduje to wyświetlenie
jednostek obu układów – amerykańskiego i metrycznego;
oprogramowanie stosuje układ wybrany jako pierwszy (amerykański lub
metryczny) dla powierzchni oraz odległości, natomiast wszelkie
wielkości wyrażające objętość wyrażane są w jednostkach obu
układów.
Opcja „Pokaż wszystkie jednostki” znajduje zastosowanie na przykład
w Kanadzie, gdzie stosuje się układ amerykański do wyrażania odległości
i powierzchni, natomiast układ metryczny jest układem preferowanym
w odniesieniu do objętości i ilości.
14
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
Zmiana informacji o użytkowniku
Informacje kontaktowe drukowane na wielu raportach pochodzą
z wprowadzonych do programu informacji o użytkowniku. Aby zmienić którąś
z informacji:
1.
Wybierz File / Preferences / User Info (Plik / Preferencje / Informacje
o użytkowniku).
2.
W oknie dialogowym User Information (Informacje o użytkowniku)
wybieraj kolejno karty, aby wprowadzić dane, które mają pojawiać się
na drukowanych raportach, a następnie kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
15
1
Wprowadzenie
Zmiana daty roboczej / daty systemowej
Jeśli chcesz wprowadzić dane lub wydrukować raporty dla określonej daty,
możesz zmienić datę roboczą.
1.
Kliknij datę w prawym górnym rogu ekranu.
2.
Wpisz lub wybierz Working Date (Datę roboczą), której chcesz użyć do
wprowadzenia danych lub wygenerowania raportu, a następnie kliknij
OK.
3.
Po wprowadzeniu danych / wydrukowaniu raportów, powtórz kroki od
Krok 1 do Krok 2, aby przywrócić Working Date (Datę roboczą)
i zsynchronizować ją z System Date (Datą systemową).
Interfejs użytkownika
W tej części opisano wybrane elementy oprogramowania.
Menu, podmenu i menu kontekstowe
•
16
Z menu można wybierać dostępne pozycje. W przypadku gdy przy
danej pozycji znajduje się strzałka, oznacza to, że posiada ona
podmenu. W instrukcji opisano to jako „Wybierz File / Preferences /
User Info (Plik / Preferencje / Informacje o użytkowniku)”.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
•
Najedź myszką na wybraną pozycję, a następnie kliknij prawym
przyciskiem, aby wyświetlić menu kontekstowe. W instrukcji opisano to
jako „kliknij prawym przyciskiem myszy <User Info> (Informacje
o użytkowniku), a następnie wybierz New Client (Nowy klient)”.
Uwaga – Większość (ale nie wszystkie) pozycji zawarte w menu i podmenu
posiadają odpowiadające im ikony na pasku narzędzi (przyciski). Jeśli nie
możesz znaleźć ikony służącej do wykonania żądanego polecenia, poszukaj
tego polecenia w odpowiednim menu.
Paski narzędzi
Z listy rozwijanej można wybrać pasek narzędzi. Lista ta zawiera wszystkie
paski narzędzi dostępne dla danego oprogramowania.
Aby wyświetlić informacje o ikonach, najedź kursorem na wybraną ikonę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
17
1
Wprowadzenie
Kliknij dowolną ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno dialogowe –
w tym przykładzie kliknij ikonę „Struktura”,
aby otworzyć okno dialogowe
Structure Properties (Właściwości struktury), w którym można utworzyć nową
strukturę.
Okna dialogowe
Okna dialogowe pojawiają się, gdy trzeba wykonać jakieś działanie. Okna
dialogowe zawierają elementy, które można wykorzystywać do dodawania,
edycji, usuwania, wyświetlania i drukowania informacji – na przykład
przyciski, opcje, pola do zaznaczania, listy i pola.
•
Listy rozwijane: Listy rozwijane umożliwiają wybór pozycji. Aby
wyświetlić pozycje dostępne na liście, kliknij strzałkę. Aby wybrać daną
pozycję, należy na nią kliknąć.
Jeśli z listy można wybrać więcej niż jedną pozycję, naciśnij
i przytrzymaj przycisk [Ctrl] na klawiaturze, aby wybrać więcej pozycji.
<Add/Edit> (Dodaj/Edytuj): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście,
można wybrać ją w celu dodania nowej pozycji do listy lub edycji nazwy
pozycji, która już istnieje na liście.
<New> (Nowy): Jeśli taka pozycja pojawia się na liście, można wybrać
ją, a następnie wprowadzić nową pozycję w sąsiednim polu.
<All> (Wszystkie): Jeśli opcja ta pojawia się na liście, można przy jej
pomocy wybrać wszystkie pozycje sąsiadującej z nią listy.
18
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
•
Pola dialogowe: Możesz wprowadzić informacje bezpośrednio do pola
dialogowego, klikając w tym polu. Dotyczy to również pól Notes (Uwagi)
i Description (Opis), w których można wprowadzić opis lub
przypomnienie.
Uwaga – Jeśli pole jest zaznaczone na szaro, oznacza to, że jest
niedostępne. W takich polach nie można wprowadzać ani edytować
informacji.
Niektóre pola umożliwiają bezpośrednie wprowadzanie danych lub ich
wybór z listy lub kalendarza.
•
Przyciski opcji i pola do zaznaczania: Możesz kliknąć, aby wybrać
jedną opcję z listy przycisków opcji. Możesz również zaznaczyć więcej
niż jedno pole. Pola do zaznaczania z reguły służą do aktywacji jednej
lub większej liczby opcji. Jeśli wybierzesz przycisk opcji, zostanie on
oznakowany czarną kropką, jeśli zaznaczysz pole, pojawi się w nim
znak zaznaczenia. Aby dezaktywować przycisk opcji lub pole, należy
ponownie je kliknąć.
•
Przyciski: Kliknięcie przycisku (ikony na pasku narzędzi lub przycisku
polecenia) powoduje natychmiastowe wykonanie działania, takiego jak
aktywacja opcji lub otwarcie okna dialogowego. Przykładowo kliknięcie
OK zazwyczaj powoduje zamknięcie okna.
Poniżej przedstawiono często używane przyciski:
Przycisk
Działanie
OK
Zapisuje informacje i zamyka okno.
Cancel
(Anuluj)
Zamyka okno bez zapisywania informacji.
Zapisz
Zapisuje informacje i czyści okno dialogowe, tak aby można było wprowadzić nowe dane.
Gotowe
•
•
Jeśli nie wprowadzono informacji, okno zostanie zamknięte.
Jeśli wprowadzono informacje, przed zamknięciem okna wyświetlony zostanie monit
o ich zapisanie.
Tworzenie kopii zapasowych projektów
Ze względów związanych z bezpieczeństwem zalecane jest regularne
tworzenie kopii zapasowych projektów na nośniku innym niż dysk twardy
komputera (pamięć USB, płyta CD, inny dysk twardy itp.) na wypadek awarii,
utraty lub uszkodzenia danych. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie
utraconych danych projektu. Kopia zapasowa projektu jest także jedynym
sposobem na odzyskanie dokumentacji i map gospodarstwa.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
19
1
Wprowadzenie
1.
Wybierz File / Backup Project (Plik / Utwórz kopię zapasową projektu).
2.
Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu Backup To (Utwórz kopię
zapasową w) lub zastąp istniejącą kopię zapasową, wybierając ją
z rozwijanej listy.
Domyślną lokalizacją kopii zapasowych projektów jest folder na dysku
twardym komputera (c:\farmproj\backup). Aby zapisać kopię zapasową
w innym folderze lub na dysku wymiennym:
3.
20
a.
W oknie dialogowym Backup Project (Utwórz kopię zapasową
projektu) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj).
b.
W oknie dialogowym Save As (Zapisz jako) wykonaj jedną
z poniższych czynności:
–
Wybierz odpowiedni folder lub dysk wymienny z listy Save In
(Zapisz w).
–
Wybierz ikonę w lewej kolumnie okna dialogowego, a następnie
przeglądaj zawartość folderu lub dysku, na którym chcesz zapisać
kopię zapasową (na przykład aby zapisać kopie zapasową na
dysku USB, wybierz ikonę Mój komputer , wybierz literę
oznaczającą dysk wymienny, aby odpowiednia ścieżka pojawiła się
w polu Save In (Zapisz w)).
c.
Wprowadź nazwę kopii zapasowej w polu File Name (Nazwa pliku)
lub zastąp uprzednio utworzoną kopię zapasową, wybierając ją
z listy rozwijanej.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Kliknij Save (Zapisz), aby wrócić do okna dialogowego Backup
Project (Utwórz kopię zapasową projektu).
–
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez
zapisywania kopii zapasowej.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
4.
5.
C
W części Options (Opcje) okna dialogowego Backup Project (Utwórz
kopię zapasową projektu) z rozwijanej listy Compression (Kompresja)
wybierz odpowiednią wartość, aby zmienić rozmiar pliku kopii
zapasowej oraz czas trwania tworzenia kopii zapasowej. Dostępne
opcje to: Maximum (Maksymalna) (najwolniej), Normal (Normalna)
(ustawienie domyślne), Fast (Szybka), Super Fast (Bardzo szybka) lub
None (Brak):
–
Wybranie opcji Maximum (Maksymalna) spowoduje, że tworzenie
kopii zapasowej będzie trwało dłużej, ale plik będzie miał mniejszy
rozmiar.
–
Wybranie opcji None (Brak) spowoduje, że tworzenie kopii
zapasowej będzie trwało krócej, ale plik będzie miał bardzo duży
rozmiar.
W przypadku zapisu kopii zapasowej w pamięci USB lub na dysku,
przed zapisaniem kopii możesz wybrać opcję Wipe Disk (Oczyść dysk)
z rozwijanej listy Disk Prep (Przygotowanie dysku), aby usunąć
wszystkie pliki zapisane w pamięci USB lub na dysku.
UWAGA – Przed skorzystaniem z funkcji Wipe Disk (Oczyść dysk) należy upewnić się, że nie znajdują
się na nim żadne potrzebne dane.
6.
Można również wybrać pola do zaznaczania, tak aby uwzględnić tła i /
lub dane archiwalne z nośnika przenośnego.
Uwaga – Tła uwzględniają obrazy z anteny i zdjęcia cyfrowe. Dane
z urządzenia przenośnego to kopia oryginalnych danych z oprogramowania
w wersji na urządzenia przenośne.
7.
Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu.
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez tworzenia kopii
zapasowej.
8.
Powtórz kroki od Krok 1 do Krok 7, aby zapisać kolejną kopię zapasową
w innym folderze, na dysku wymiennym lub dyskietce.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
21
1
Wprowadzenie
Przywracanie danych z kopii zapasowych projektów
Jeżeli doszło do uszkodzenia lub utraty danych w wyniku awarii sprzętu,
możliwe jest przywrócenie danych z utworzonej wcześniej kopii zapasowej
(jak opisano powyżej).
Uwaga – Oprogramowanie nie pozwala na przywracanie danych z kopii
zapasowych utworzonych za pomocą innego oprogramowania, w tym funkcji
tworzenia kopii zapasowych systemu Windows XP.
Przywrócenie danych z kopii zapasowej projektu powoduje zastąpienie
aktualnego projektu informacjami dostępnymi w chwili tworzenia kopii
zapasowej. Jeżeli na przykład kopia zapasowa utworzona została
w poniedziałek, a w piątek tego samego tygodnia wystąpi konieczność
odtworzenia danych z kopii zapasowej, dojdzie do utraty wszystkich
informacji zapisanych między wtorkiem a czwartkiem tego tygodnia.
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
–
Wybierz File / Restore Backup (Plik / Przywróć kopię zapasową).
Na karcie Project Selection (Wybór projektu) kliknij Restore Project
(Przywróć projekt).
2.
3.
22
Z rozwijanej listy Backup Project (Utwórz kopię zapasową) wybierz
uprzednio utworzony plik kopii zapasowej. Jeśli kopia zapasowa nie
występuje na liście, wyszukaj ją ręcznie:
a.
Kliknij Browse (Przeglądaj), aby otworzyć drugie okno dialogowe
Restore Backup (Przywróć kopię zapasową).
b.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Przejrzyj zawartość folderu lub nośnika, na którym zapisana
została kopia zapasowa.
–
Wybierz ikonę z lewej kolumny, a następnie przeglądaj folder lub
dysk wymienny, na którym zapisano kopię zapasową (na przykład,
jeśli kopia zapasowa została zapisana w folderze Moje dokumenty,
wybierz ikonę Moje dokumenty, aby przenieść ją do pola Look In
(Szukaj w)).
Wybierz plik kopii zapasowej – zostanie on przeniesiony do pola File
Name (Nazwa pliku) – a następnie kliknij Open (Otwórz).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Wprowadzenie 1
4.
W oknie dialogowym Restore Backup (Przywróć kopię zapasową) plik
kopii zapasowej wyświetlany jest teraz w polu Restore From (Przywróć z).
5.
Z listy rozwijanej wybierz nazwę projektu, dla którego chcesz
przywrócić kopię zapasową.
Uwaga – Jeśli wybrano opcję Restore Backup (Przywróć kopię zapasową)
z menu File (Plik), nie można przywrócić ostatnio otwieranego projektu. Aby
przywrócić do tego projektu, należy zamknąć program, uruchomić go
ponownie, a następnie kliknąć Restore Project (Przywróć projekt) w karcie Project
Selection (Wybór projektu).
6.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Kliknij OK, aby przywrócić kopię zapasową z pliku.
–
Kliknij Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez
przywracania danych z kopii zapasowej.
7.
Po kliknięciu OK konieczne jest potwierdzenie zamiaru przywrócenia
danych z kopii zapasowej.
8.
Kliknij OK. Wyświetlony zostanie ekran postępu – możesz kliknąć
Cancel (Anuluj), aby zamknąć okno dialogowe bez przywracania kopii
zapasowej.
Podczas przywracania danych z kopii zapasowej program zastępuje aktualne
dane projektu danymi z kopii zapasowej. Po zakończeniu przywracania
danych z kopii zapasowej można rozpocząć pracę z odzyskanymi danymi.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
23
1
24
Wprowadzenie
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
2
Konfiguracja gospodarstw, pól
i danych
W tym rozdziale:

Konfiguracja gospodarstw, pól
i danych

Karty Client (Klient) / Farm
(Gospodarstwo) / Field (Pole) lub
Inputs (Wkłady)

Konfigurowanie klienta

Konfigurowanie gospodarstwa

Konfigurowanie pola

Konfigurowanie gospodarza

Konfigurowanie budynku

Konfigurowanie osoby

Konfigurowanie maszyny

Konfigurowanie zapasów

Konfigurowanie grupy zwierząt

Konfigurowanie pracy uprawowej

Zarządzanie gospodarstwami, polami
i wkładami
2
W niniejszym rozdziale przedstawiono
sposób konfiguracji elementów
wykorzystywanych do tworzenia
dokumentacji, map, działań księgowych
oraz gospodarki wodą.
Opis dotyczący ręcznego wprowadzania
zadań / zleceń dostępny jest w Rozdział 3,
Przechowywanie danych terenowych.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie
księgowe, wymagana jest również
konfiguracja elementów związanych
z finansami. Elementy te opisano
w Instrukcji obsługi oprogramowania
księgowego.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
25
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Przed przystąpieniem do rejestracji działań w gospodarstwie, należy
skonfigurować następujące elementy:
•
•
•
Na karcie Farm (Gospodarstwo)
:
–
Klienci. Patrz strona 29.
–
Gospodarstwa. Patrz strona 30.
–
Pola i gospodarze. Patrz strona 32.
–
Zabudowania. Patrz strona 38.
Na karcie Inputs (Wkłady)
:
–
Ludzie. Patrz strona 39.
–
Maszyny. Patrz strona 41.
–
Zapasy. Patrz strona 44.
–
Zwierzęta. Patrz strona 51.
Inne:
–
Kampanie. Patrz strona 51.
–
Artykuły. Patrz strona 55.
–
Typy zadań. Patrz Rozdział 3, Przechowywanie danych
terenowych.
–
Markery. Patrz Markery, strona 188.
–
Rodzaje atrybutów. Patrz Konfigurowanie i wybór atrybutów
warstw, strona 137
Opcje konfiguracji
Aby dodać gospodarstwa, pola i dane do oprogramowania, użyj jednego
z poniższych:
26
•
Ikony paska narzędzi. Na przykład kliknij ikonę „Nowe zwierzę”
Patrz Narzędzia zadanie/zasoby, strona 27.
•
Menu. Przykładowo zaznacz Resources (Zasoby) / New Client (Nowy
klient). Patrz Menu, strona 27.
•
Menu kontekstowe. Przykładowo kliknij prawym przyciskiem myszy
nazwę klienta, a następnie wybierz opcję New Farm (Nowe
gospodarstwo). Patrz Menu skrótów, strona 28.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Narzędzia zadanie/zasoby
Ikony wyświetlane na pasku narzędzi Job/Resource (Narzędzia
zadanie/zasoby) umożliwiają wykonywanie następujących działań:
Ikona
Funkcja
Nowy klient
Dodaj nowego klienta.
Nowe
gospodarstwo
Dodaj nowe gospodarstwo.
Nowe pole
Dodaj nowe pole.
Nowy budynek
Dodaj nowy budynek do gospodarstwa, na przykład skład.
Nowa osoba
Dodaj nową osobę
Nowa maszyna
Dodaj nową maszynę
Nowe zapasy
Dodaj nowe zapasy
Nowe zwierzę
Dodaj nowe zwierzę
Wczytaj dane
zadania
Jeśli korzystasz z oprogramowania do mapowania, opcja ta służy do
wczytywania danych z gamy wyświetlaczy wykorzystywanych w rolnictwie,
w tym zintegrowanego wyświetlacza Trimble FmX, wyświetlacza Trimble CFX750 oraz CNH Pro 700.
Zapisz dane
zadania
Jeśli korzystasz z oprogramowania do mapowania, opcja ta służy do
zapisywania danych konfiguracji, w tym klientów / gospodarstw / pól i danych
na wyświetlaczach wykorzystywanych w rolnictwie, w tym na zintegrowanych
wyświetlaczach FmX, wyświetlaczach CFX-750 oraz CNH Pro 700.
Menu
Opcje menu mogą być wykorzystywane jednocześnie lub zamiast ikon paska
narzędzi.
W menu dostępne są także opcje niewidoczne na pasku narzędzi.
Przykładowo menu Resources (Zasoby) posiada takie same opcje jak pasek
narzędzi, podobnie jak Enterprises (Kampanie), Commodities (Artykuły), Job
Types (Rodzaje zadań), Markers (Markery), Attributes (Atrybuty) oraz
Landlords (Gospodarze). Jeśli zainstalowano oprogramowanie do
mapowania, menu Resources (Zasoby) będzie również zawierać Formulas
(Wzory).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
27
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Menu skrótów
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć dodatkowe menu skrótów
(nazywane również menu kontekstowym). Ta metoda stosowana jest przy
konfiguracji klientów, gospodarstw, pól, upraw, prac uprawowych i wkładów.
Karty Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole) lub Inputs
(Wkłady)
Aby pracować w kartach Client (Klient) / Farm (Gospodarstwo) / Field (Pole)
lub Inputs (Wkłady) w widoku drzewa:
28
•
Kliknij znak + znajdujący się przy odpowiedniej ikonie, aby rozwinąć
drzewo.
•
Kliknij znak - , aby zwinąć drzewo.
•
Aby wyświetlić lub edytować przypisane właściwości:
a.
Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrany element (Client (Klient),
Farm (Gospdarstwo), Person (Osoba), Machine (Maszyna), Supply
(Zapasy) itd.).
b.
Wybierz Properties (Właściwości).
c.
Wyświetl, dodaj lub zmień właściwości elementu, w zależności od
potrzeb.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
d.
Kliknij OK.
Karta Client (Klient)/
Karta Inputs (Wkłady)
Farm (Gospodarstwo)/Field (Pole)
Konfigurowanie klienta
Klienci wyświetlani są w karcie Client/Farm/Field (Klient/Gospodarstwo/Pole),
wraz z listą gospodarstw, pól, upraw, prac i, w miarę możliwości, zadań.
Wybranie nazwy klienta w karcie Farm (Gospodarstwo) umożliwia
wyświetlenie gospodarstw i pól przypisanych do danego klienta.
Klienci przydają się dla indywidualnych dozatorów, dystrybutorów nawozów,
konsultantów i innych, w przypadku chęci przechowywania map
i dokumentacji dla poszczególnych klientów.
Jako plantator możesz skonfigurować dla siebie jednego klienta.
Nie można zmieniać ani usuwać elementów takich, jak Unassigned Client
(Nieprzypisany klient), Unassigned Farm (Nieprzypisane gospodarstwo),
Unassigned Field (Nieprzypisane pole) czy Unassigned Crop (Nieprzypisana
uprawa). Stanowią one sieć bezpieczeństwa przechowującą zaimportowane
dane, których oprogramowanie nie może przypisać do żadnego klienta,
gospodarstwa ani pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
29
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Aby dodać klienta:
1.
Kliknij ikonę „Nowy klient”
.
2.
Wprowadź wymagane informacje w kartach General (Ogólne), Address
(Adres), Contact (Informacje kontaktowe) oraz Category (Kategoria),
a następnie kliknij OK.
Nowy klient pojawi się w karcie Farm (Gospodarstwo).
Konfigurowanie gospodarstwa
Gospodarstwa można wykorzystywać do grupowania pól.
Gospodarstwa tworzone są z uwzględnieniem różnych gospodarzy, a pola
można organizować według nazw gospodarstw. Przed dodaniem pól musisz
dodać gospodarstwa w zakładce Farm (Gospodarstwo).
Można również przenosić pola, które zostały wcześniej dodane w programie
do nowego gospodarstwa. Patrz Konfigurowanie pola, strona 32.
30
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
1.
Kliknij ikonę „Nowe gospodarstwo”
.
2.
W polu Description (Opis) wprowadź nazwę dla gospodarstwa.
3.
Pole Client (Klient) zostanie automatycznie uzupełnione nazwą klienta,
jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy Client Name (Nazwa klienta)
w karcie Barn (Stodoła), a następnie wybierzesz New Farm (Nowe
gospodarstwo). Możesz wybrać innego klienta z listy rozwijanej lub
wybrać Add (Dodaj) z listy, aby utworzyć nowego klienta, patrz
Konfigurowanie klienta, strona 29.
Pola obszaru nie są dostępne, ponieważ zostaną one uzupełnione
danymi na temat pól przypisanych do gospodarstwa.
4.
W polu Notes (Notatki) wprowadź dodatkowe informacje na temat
gospodarstwa (do 255 znaków).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
31
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Konfigurowanie pola
Po zakończeniu konfiguracji gospodarstwa możesz szybko skonfigurować
pola, tak aby rozpocząć rejestrację działań prowadzonych w gospodarstwie:
1.
Kliknij ikonę „Nowe pole”
.
2.
Wprowadź poniższe informacje w odpowiednich kartach:
Karta
Grupa
Description (Opis)
General
(Informacje
ogólne)
Description (Opis)
Wprowadź nazwę pola. Jest to pole wymagane.
Area (Powierzchnia)
•
•
•
Owner / Landlord
(Właściciel /
gospodarz)
•
•
32
Areał zmapowany obliczany jest automatycznie na podstawie zmapowanych
granic.
Wprowadź areał ewidencyjny.
Wprowadź areał uprawny. Podanie tych informacji jest wymagane. Będą one
wykorzystywane w dokumentacji i raportach dotyczących danego pola.
Wybierz klienta i gospodarstwo, do którego należy dane pole. Jeśli nie posiadasz takich informacji, wybierz opcję <Unassigned Farm> (Nieprzypisane
gospodarstwo) lub wybierz <Add> (Dodaj), aby dodać gospodarstwo, którego
nie ma na liście.
Określ status pola: Owned (Własność), Cash Rented (Dzierżawa) lub Share
Cropped (Wspólna uprawa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Karta
Grupa
Description (Opis)
State (Stan)
Wybierz stan, w którym zlokalizowane jest dane pole.
Info
Landlords
(Gospodarze)
(w przypadku
wspólnej
uprawy)
County (Obręb)
Wybierz obręb, w którym zlokalizowane jest pole.
FSA
W obszarze FSA uzupełnij informacje w polach Nr FSA gospodarstwa, Nr pola, Nr
ścieżki oraz Klasa ziemi.
Legal (Informacje
prawne)
Wprowadź prawidłowe informacje w polach Nr sekcji, Nr okręgu i Nr zakresu.
Description (Opis)
Podaj krótki opis pola, zawierający do 255 znaków ze spacjami i znakami
interpunkcyjnymi.
Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą wprowadzać inne wymagane
informacje dotyczące pola.
Zaznacz pole przy napisie Landlords (Gospodarze), a następnie wybierz opcję
Add/Edit (Dodaj/Edytuj). Patrz Konfigurowanie gospodarza, strona 35.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
33
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Karta
Grupa
Zdjęcie
(opcjonalnie)
Uwaga – Dostępne formaty zdjęć to bitmapa (.bmp), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Tagged Image
File Format (.tif) lub PC Paintbrush (.pcx).
Zdjęcia wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie pojawiają się na mapach ani w innych
obszarach.
Description (Opis)
Zmień zdjęcie
1. Kliknij Change Photo (Zmień zdjęcie).
2. Wskaż folder, w którym zapisano zdjęcie cyfrowe pola, np. folder „Moje
obrazy”.
3. Wybierz plik, a następnie kliknij Open (Otwórz). Zdjęcie wyświetlane jest
w oknie dialogowym Field Properties (Właściwości pola).
4. Aby wybrać inne zdjęcie, ponownie kliknij Change Photo (Zmień
zdjęcie)
Drukuj zdjęcie
Drukuj wybrane zdjęcie.
Usuń zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcie z okna dialogowego Field Properties (Właściwości pola):
Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku z dysku twardego komputera lub
dysku wymiennego.
5.
34
Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących pola kliknij OK.
Nazwa pola pojawi się w odpowiednim gospodarstwie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Konfigurowanie gospodarza
Działanie to wykonywane jest w ramach Konfigurowanie pola, strona 32,
w przypadku wyboru opcji upraw dzielonych w karcie General (Informacje
ogólne). Opcja Landlord (Gospodarz) dostępna jest również poprzez wybór
Resources / Landlords (Zasoby / Gospodarze).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
35
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
W oknie dialogowym Landlords (Gospodarze).
36
1.
Kliknij Add (Dodaj). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Contact
Properties (Dane kontaktowe).
2.
Wybierz kartę General (Ogólne), a następnie wprowadź imię i nazwisko
gospodarza bądź nazwę firmy, stanowisko i NIP (firmy lub osoby
fizycznej).
3.
Wybierz kartę Address (Adres), aby wprowadzić dane adresowe
gospodarza.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
4.
Wybierz kartę Contact (Dane kontaktowe), aby wprowadzić numery
telefonów, numer dokumentacji, adres e-mail i adres strony
internetowej.
5.
Wybierz kartę Categories (Kategorie), aby wybrać odpowiednie
informacje:
Sell To (Sprzedaż dla)
Buy From/Pay To (Zakup od/Zapłata dla)
1099 Required (Wymagane 1099)
Landlord (Gospodarz) (opcja wybierana automatycznie)
Other (Inne) (dotyczy etykiet, kontaktu)
6.
Kliknij dwukrotnie OK, aby powrócić do karty Landlord (Gospodarz)
w oknie dialogowym Fields Properties (Właściwości pola).
Jeśli jedno pole posiada kilku gospodarzy, kliknij Add L.L. (Dodaj
następnie powtórz te kroki tyle razy, ile jest to wymagane.
Gospodarza), a
Aby usunąć gospodarza z pola, wybierz nazwisko, a następnie kliknij
Remove L.L. (Usuń Gospodarza)
7.
Wprowadź odsetek upraw, jaki otrzymuje każdy gospodarz, wybierz
wkłady, za jakie płaci dany gospodarz i jaki odsetek należności
powinien pokryć. Jeśli za wszystkie pozycje gospodarz płaci taki sam
odsetek, kliknij Fill Coll (Wypełnij po równo).
8.
Jeśli gospodarz płaci za użytkowanie urządzeń, kliknij Add Equip (Dodaj
sprzęt), wybierz sprzęt, za użytkowanie którego gospodarz powinien
zapłacić, a następnie w polu Charge/Unit (Obciążenie/Jednostka)
wprowadź kwotę w dolarach (nie odsetek, jak w przypadku innych
danych).
Aby usunąć sprzęt, kliknij Remove Equip (Usuń sprzęt).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
37
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
9.
Jeśli pozycje, za które gospodarz płaci i odsetki są takie same, jak
w uprzednio uzupełnionym polu, kliknij Copy Landlord Info (Skopiuj
informacje o gospodarzu), aby uniknąć konieczności ponownego
wprowadzania informacji. Wybierz pole, z którego chcesz skopiować
dane gospodarza.
Konfigurowanie budynku
Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego, możesz korzystać
z budynków jako miejsc przechowywania zebranych upraw.
1.
Kliknij ikonę „Nowy budynek”
2.
Wprowadź opis w polu Description (Opis).
3.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
4.
38
.
–
Jeśli wybrano prawidłowe Farm (Gospodarstwo) i Client (Klienta),
pola te zostaną wypełnione automatycznie. Nie jest wymagane
podejmowanie żadnych działań.
–
Jeśli nie wybrano prawidłowego Farm (Gospodarstwa) i Client
(Klienta), należy zrobić to teraz, korzystając z list rozwijanych.
Kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Konfigurowanie osoby
Oprogramowanie może służyć do monitorowania działań prowadzonych
przez daną osobę (na przykład pracownika).
Przed przypisaniem pracowników do danego zlecenia, należy dodać ich
w karcie Inputs (Wkłady):
1.
Kliknij ikonę „Nowa osoba”
.
2.
Wprowadź informacje na kartach. Na karcie General (Informacje
ogólne) należy wprowadzić imię lub nazwisko danej osoby, podanie
pozostałych informacji jest opcjonalne.
Karta
Grupa/pole
Działanie
General
(Informacje
ogólne)
Opis
1. Zaznacz pole wyboru Business (Firma), aby dodać nazwę firmy jako kontakt.
2. Wybierz stanowisko, wprowadź pierwsze i drugie imię oraz nazwisko, a następnie
wybierz odpowiedni przyrostek.
Uwaga – Pola Full Name (Imię i nazwisko) oraz Sorted Name (Nazwa sortow.) wypełniane
są automatycznie: W razie potrzeby wartości te można zmienić. Nazwa sortowana
informuje o tym, w jaki sposób nazwa wyświetlana jest na wszystkich listach
w oprogramowaniu.
3. Wprowadź nazwę firmy, w której zatrudniona jest dana osoba oraz nazwę
zajmowanego przez nią stanowiska.
Adres
Adres
1. Wprowadź numer skrytki pocztowej lub adres w polach Street 1 (Adres 1) oraz
Street 2 (Adres 2).
2. Wprowadź nazwę miejscowości, województwo, kod pocztowy oraz kraj.
Dane
kontaktowe
Telefon
Wprowadź numer telefonu domowego, służbowego oraz komórkowego.
Internet
Wprowadź adres e-mail lub adres strony internetowej.
Kategoria
Kategorie
Wprowadź odpowiednie informacje.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
39
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Karta
Grupa/pole
Działanie
Pracownik
Pracownik
Jeśli pracownik posiada licencję aplikatora pestycydów, tutaj należy wpisać numer
licencji. Numer ten pojawia się w raporcie z realizacji zadania.
Koszty
Wprowadź wartość określającą wynagrodzenie pracownika w dolarach na godzinę.
Informacja ta wykorzystywana jest do celów związanych z kosztorysowaniem.
Zdjęcie
Umożliwia wymianę, usunięcie, obracanie i drukowanie zdjęć cyfrowych. Aby uzyskać
więcej informacji, patrz Zdjęcie, strona 34.
Faktura
Uwaga – Karta Invoice (Faktura) jest aktywna, jeśli oprogramowanie księgowe nie zostało zainstalowane. Jeśli
zainstalowano oprogramowanie księgowe, pojawi się karta Payroll (Paski wypłaty).
Include on Invoice Zaznacz to pole wyboru, aby dodać informacje do faktury.
(Dołącz do
faktury)
Description on
Invoice (Opis na
fakturze)
Jeśli wybierzesz opcję Include on Invoice (Dołącz do faktury), wprowadź informacje,
które zostaną uwzględnione na fakturze.
Invoice Rate
(Stawka na
fakturze)
Wprowadź odpowiednią stawkę. Przeczytaj uwagę znajdującą się pod tym polem.
3.
40
Po zakończeniu wprowadzania informacji, kliknij OK. Pracownik
zostanie wyświetlony w karcie Inputs (Wkłady) pod ikoną „Ludzie”.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Konfigurowanie maszyny
Aby skonfigurować nową maszynę:
1.
Kliknij ikonę „Nowa maszyna”
2.
Wprowadź informacje na kartach.
Karta
Grupa/pole
Działanie
General
(Informacje
ogólne)
Maszyna
•
•
.
Wprowadź nazwę maszyny.
Z listy rozwijanej Category (Kategoria) wybierz rodzaj maszyny.
Model
Wprowadź markę, model, rok oraz numer seryjny.
Konsola
Wprowadź numer konsoli (wyłącznie dla użytkowników AGCO GTA).
Eksploatacja
•
Z rozwijanej listy Costing Unit (Jedn. płatności) wybierz sposób naliczania
należności dla maszyny: za akr/hektar lub godzinę.
• W polu Charge Rate (Stawka) wprowadź stawkę za akr/hektar lub godzinę.
Stawka ta będzie wykorzystywana w raportach dotyczących prac, bezpośrednio
stosowana w stosunku do akrów lub godzin pracy maszyny oraz w raportach
dotyczących planowanej eksploatacji.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe i wybrano opcję Profit Enterprise
(Praca dochodowa), stawka będzie obciążać bezpośrednio pola obsługiwane przez
dany sprzęt. Jeśli została wybrana opcja Passive Enterprise (Praca pasywna), stawka
będzie wykorzystywana wyłącznie w przypadku raportów dotyczących planowania.
Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Instrukcji obsługi oprogramowania
księgowego.
• Jeśli korzystasz z modułu na urządzenia przenośne, podaj szerokość maszyny.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
41
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Karta
Grupa/pole
Działanie
Serwis
Serwis
•
•
•
•
•
Opcje
Notatki
z przeglądów
W tym polu możesz wprowadzać notatki (do 255 znaków).
Opcje
•
•
•
Paliwo
•
•
•
42
Z listy rozwijanej Service Interval Unit (Jednostka okresu międzyprzeglądowego)
wybierz wymaganą wartość.
W polu Current Meter (Stan bieżący) wprowadź aktualną liczbę akrów lub godzin
dla maszyny.
W polu Last Serviced (Ostatni przegląd) wprowadź liczbę akrów lub godzin
w czasie ostatniego przeglądu.
W polu Last Service Date (Data ostatniego przeglądu) wprowadź datę ostatniego
przeglądu lub kliknij ikonę kalendarza i wskaż datę z kalendarza.
W polu Service Interval (Okres międzyprzeglądowy) wprowadź liczbę akrów lub
godzin między dwoma kolejnymi przeglądami. Spowoduje to automatyczne
obliczenie i wskazanie w polu Next Service (Następny przegląd) liczby godzin lub
akrów do kolejnego przeglądu.
Zaznacz pole wyboru Fuelable (Napędzany paliwem), aby śledzić zużycie paliwa.
Zaznacz pole wyboru Harvester (Maszyna żniwna), jeżeli maszyna będzie
pracowała przy żniwach, na przykład jako kombajn lub prasa do belowania.
Zaznacz pole wyboru Metered (Mierzone), jeśli korzystasz z oprogramowania
w wersji na urządzenia przenośne, aby śledzić godziny i akry w ramach opcji
serwisowania.
Jeżeli maszyna napędzana jest paliwem, wybierz prawidłowy rodzaj paliwa
z listy Supply Fuel (Dostarczanie paliwa). W razie konieczności wybierz <Add>
(Dodaj), aby dodać nowy zapas paliwa.
Wprowadź wartość domyślnego zużycia paliwa i wybierz galony na akr lub
galony na godzinę.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, w części Enterprise Type (Typ
pracy), wybierz Passive lub Profit Enterprise (Praca dochodowa lub Praca
pasywna). Dalsze informacje znaleźć można w Instrukcji obsługi oprogramowania
księgowego. Opcje te są aktywne wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano
oprogramowanie księgowe. Część zatytułowana Enterprise Type (Rodzaj pracy)
pojawia się bezpośrednio pod częścią Fuel (Paliwo).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Karta
Grupa/pole
Zdjęcie
(opcjonalnie)
Uwaga – Dostępne formaty zdjęć to bitmapa (.bmp), Joint Photographic Experts Group (.jpg), Tagged Image File
Format (.tif) lub PC Paintbrush (.pcx).
Zdjęcia wykorzystywane są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie pojawiają się na mapach ani w innych
obszarach.
Zmień zdjęcie
Działanie
1. Kliknij Change Photo (Zmień zdjęcie).
2. Wskaż folder, w którym zapisano zdjęcie cyfrowe pola, np. folder „Moje obrazy”.
3. Wybierz plik, a następnie kliknij Open (Otwórz). Zdjęcie wyświetlane jest
w oknie dialogowym Field Properties (Właściwości pola).
4. Aby wybrać inne zdjęcie, ponownie kliknij Change Photo (Zmień zdjęcie).
Drukuj zdjęcie
Drukuj wybrane zdjęcie.
Usuń zdjęcie
Usuń wybrane zdjęcie z okna dialogowego Field Properties (Właściwości pola): Usunięcie zdjęcia nie powoduje usunięcia pliku z dysku twardego komputera lub dysku
wymiennego.
Faktura
•
•
Wybierz opcję Include on Invoice (Uwzględnij na fakturze).
W polu Invoice Rate (Stawka na fakturze) wprowadź kwotę, jeśli jest ona inna niż
Costing Rate (Koszt) wprowadzony w karcie General (Informacje ogólne).
Uwaga – Opcja Invoice (Faktura) dostępna jest wyłącznie w przypadku gdy nie
zainstalowano oprogramowania księgowego.
5.
Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących maszyny kliknij
OK. Maszyna pojawi się w odpowiedniej kategorii maszyn na karcie
Inputs (Wkłady) pod ikoną Maszyny.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
43
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Konfigurowanie zapasów
Oprogramowanie umożliwia przechowywanie kompleksowych informacji
dotyczących wszystkich zapasów wykorzystywanych na polach, takich jak
nasiona, nawozy, pestycydy i inne chemikalia.
Dodawanie nowego zapasu
1.
Kliknij ikonę „Nowy zapas”
2.
Wprowadź informacje na kartach:
Karta
Grupa/pole
Działanie
General
(Informacje
ogólne)
Description (Opis)
•
•
•
•
.
Wprowadź nazwę zapasu.
Wprowadź numer części, o ile istnieje.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, musisz wybrać odpowiednie
konto z listy rozwijanej.
W razie potrzeby zaznacz pole Add to Markers (Dodaj do markerów).
Type (Typ)
Wybierz typ zapasu.
Jednostki
Wprowadź wartości Purchased Units (Jednostka zakupu), Unit Cost (Koszt
Jednostkowy), Distributed Unit (Jednostka dystrybucji) oraz Default Application Rate
(Domyślna dawka aplikacji).
Uwaga – Koszt jednostkowy jest zbliżony do stawki za maszynę i osobę. Dane te
wykorzystywane są w Raportach dotyczących prac, w przypadku gdy oprogramowanie
księgowe nie zostało zainstalowane, lub w raportach dotyczących planowanej
eksploatacji. Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, należy wpisać tę wartość,
tak jak jest ona podawana we wszystkich raportach dotyczących planowanej
eksploatacji.
44
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Karta
Grupa/pole
Działanie
•
Chemical
(Środek
chemiczny)
•
Zaznacz pole wyboru Keep Detailed Chemical Records (Przechowuj szczegółowe
informacje o środku chemicznym).
Wprowadź następujące informacje: Przepisz informacje z etykiety produktu:
–
Nazwa środka chemicznego
–
Nr EPA
–
Producent
–
Formuła
–
Sposób użycia
–
Domyślny nośnik
Nośnik
1. Kliknij Add/Edit (Dodaj/Edytuj).
2. Wprowadź nazwę nośnika.
3. Wybierz z listy wartość jednostki, a następnie kliknij OK.
Domyśla dawka
nośnika
Wprowadź wartość.
Zwalczane
zagrożenia (maks. 5)
1. Kliknij Add/Edit Problem List (Dodaj/Edytuj listę zagrożeń).
2. Kliknij Add/Edit (Dodaj/Edytuj).
3. Kliknij Add (Dodaj), a następnie wprowadź nazwę szkodnika. Powtórz
procedurę, aby dodać więcej szkodników.
4.
5.
6.
7.
8.
Wskazówka – Aby dodać więcej szkodników w ramach pięciu dostępnych
nazw, użyj ogólniejszego pojęcia, np. szerokolistne lub trawy.
Po zakończeniu kliknij OK.
Z listy Pests (Szkodniki) wybierz do pięciu szkodników, które zostaną dodane do
listy Selected Pests (Wybrane szkodniki). Aby zaznaczyć więcej pozycji, naciśnij
i przytrzymaj [Ctrl] w czasie klikania nazw.
Aby dodać więcej nazw, kliknij >>--->.
Aby usunąć szkodnika z listy wybranych szkodników, wybierz jego nazwę,
a następnie kliknij <---<<. Aby usunąć wszystkie szkodniki, kliknij >>--->.
Aby dodać nowego szkodnika, powtórz procedurę od Krok 2.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
45
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Karta
Grupa/pole
Działanie
Fertilizer
(Nawóz)
Fertilizer Nutrients
(Składniki odżywcze
nawozu)
1. Kliknij puste pole w kolumnie Nutrient (Składnik odżywczy).
2. Z listy rozwijanej wybierz pierwszy składnik odżywczy, a w kolumnie Percent %
(Procent %) wprowadź zawartość procentową składnika odżywczego.
3. Aby dodać więcej składników odżywczych, kliknij Add Nutrient (Dodaj
składnik odżywczy), wprowadź nazwę z listy, a następnie określ zawartość
procentową. W razie konieczności powtórz powyższą procedurę.
4. Jeżeli dany składnik odżywczy nie znajduje się na liście, wybierz z listy opcję Add
Edit (Dodaj/Edytuj), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij Add
(Dodaj). Wprowadź nazwę składnika odżywczego i skrót, a następnie kliknij
OK.
5. Aby usunąć składnik odżywczy z listy, kliknij - obok jego nazwy.
Product Weight
(Masa produktu)
46
Współczynnik ten wprowadzany jest automatycznie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Karta
Grupa/pole
Działanie
Restrictions
(Ograniczenia)
Re-entry restrictions
(Wprowadź
ponownie
ograniczenia)
Wprowadź ograniczenia opisane na etykiecie produktu.
1. Zaznacz pole wyboru Re-entry Restrictions (Wprowadź ponownie ograniczenia),
a następnie wprowadź wymaganą liczbę godzin dla opcji Restricted-Entry Interval
(REI) (Okres karencji (OK)).
2. W polach PPE Required for Handlers (ŚOI wymagane przy pracy) oraz Early Entry PPE
Required for Workers (ŚOI wymagane przy pracy w okresie karencji) wprowadź opisy
wymaganego wyposażenia ochronnego dla osób mających kontakt ze środkiem.
3. W polu Other Label Requirements (Inne wymagania zapisane na etykiecie)
wprowadź pozostałe wymagania w stosunku do osób mających kontakt ze
środkiem.
4. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Treat Area Posting and Oral Notification
Required (Wymagane oznakowanie obszaru zastosowania i powiadomienie ustne).
Na przykład:
PHI (OPZ)
Okres przed zbiorami Jeżeli dotyczy to substancji chemicznej:
1. Z rozwijanej listy Crop (Uprawa) wybierz nazwę uprawy lub wybierz <Add/Edit>
(Dodaj/Edytuj), aby dodać uprawę.
2. Wprowadź wartość w kolumnie Pre-harvest Interval (Days) (Okres przed zbiorami)
(dni).
3. Jeżeli ograniczenia istnieją dla większej liczby upraw, kliknij Add Crop (Dodaj
uprawę), a następnie powtórz kroki 1 i 2.
Faktura
1. Wybierz opcję Include on Invoice (Uwzględnij na fakturze).
2. Wprowadź opis w polu Description (Opis).
3. Podaj wartość w polu Invoice Rate (Stawka na fakturze) tylko jeśli jest ona inna
niż wartość Unit Cost (Kosztu jednostkowego) podana w karcie General
(Informacje ogólne).
Uwaga – Opcja ta dostępna jest w przypadku gdy oprogramowanie księgowe nie
zostało zainstalowane.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
47
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Dodawanie nowej mieszanki
1.
W karcie Inputs (Wkłady) kliknij prawym przyciskiem myszy Supplies
Category (Kategoria zapasów), a następnie wybierz opcję New Tank Mix
(Nowa mieszanka).
2.
W oknie dialogowym Tank Mix Properties (Właściwości mieszanki)
wprowadź Description (Opis) mieszanki.
Wybierz odpowiedni Carrier (Nośnik) z listy rozwijanej lub wybierz opcję
Add/Edit (Dodaj/Edytuj), aby utworzyć nowy nośnik.
Aby dodać nośnik:
a. W oknie dialogowym Carriers (Nośniki) kliknij Add (Dodaj).
3.
48
b.
W oknie dialogowym Carrier Properties (Właściwości nośnika) wpisz
nazwę nośnika, wybierz wartość jednostki w polu Unit z listy,
a następnie kliknij OK.
c.
W oknie dialogowym Carriers (Nośniki) kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
4.
W oknie dialogowym Tank Mix Properties (Właściwości mieszanki) ,
w części Format (Format) wybierz Quantity (Ilość) lub Rate (Dawka),
a następnie podaj Total Quantity (Całkowitą ilość),
5.
W części Ingredients (Składniki) kliknij znak +, znajdujący się obok
odpowiedniej kategorii zapasów, a następnie wybierz dany rodzaj
zapasów.
6.
Kliknij Add (Dodaj), aby dodać zapasy do listy Tank Mix (Mieszanka).
Dodawaj inne zapasy zgodnie z wymaganiami, tak aby uzupełnić
mieszankę.
7.
Wprowadź Quantity (Ilość) w przypadku każdego zapasu, a następnie
kliknij Ok.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
49
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
8.
Na karcie Inputs (Wkłady) wyświetlana jest Tank Mix Category
(Kategoria mieszanki). Aby użyć danej Tank Mix (Mieszanki) w ramach
danego zadania, należy dodać ją do Working Group (Grupy roboczej),
a następnie użyć opcji Apply to (Zastosuj dla) dla wybranych pól.
Uwaga – Przy wprowadzaniu nowego zadania należy podać stawkę lub
całkowitą ilość wykorzystanej mieszanki. Jednakże we wszystkich rekordach
dotyczących pola wyświetlane będą poszczególne użyte składniki.
50
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Konfigurowanie grupy zwierząt
1.
Na karcie Inputs (Wkłady) kliknij znak +, aby rozwinąć widok drzewa,
prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę zwierzęcia, a następnie
wybierz opcję New Animal (Nowe zwierzę).
2.
W karcie Animal (Zwierzę) w oknie dialogowym Animal Properties
(Właściwości zwierzęcia) wprowadź Description (Opis).
3.
W karcie Photo (Zdjęcie) wstaw zdjęcie, o ile jest to wymagane.
4.
Kliknij OK.
Zwierzę pojawi się na karcie Inputs (Wkłady) pod ikoną zwierzęcia.
Konfigurowanie pracy uprawowej
Dla jednego pola można skonfigurować kilka prac uprawowych. Jeżeli na
przykład posiadasz pole o powierzchni 100 akrów i planujesz zasiać
kukurydzę na 75 akrach i soję na 25 akrach, możesz dodać 2 prace
uprawowe do pola i przypisać odpowiedni areał dla każdej z nich. Jeśli
następnie na 100 akrach zasiejesz kukurydzę, a potem na 50 kukurydzę i na
50 soję, oprogramowanie przyjmie każdy z tych scenariuszy i będzie
przechowywać historię uprawy danego pola.
Opcja pracy uprawowej umożliwia analizowanie upraw w danym roku lub na
przestrzeni lat: Na każdy rok dla poszczególnych upraw konfigurowany jest
nowy rodzaj pracy. Aby porównać rekordy i rentowność jednej uprawy
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
51
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
z drugą oraz jednego roku z innym, dla każdego z nich musi istnieć oddzielna
praca. Jeśli na przykład uprawiasz kilka rodzajów tej samej rośliny (soja i soja
niskolinolenowa) i chcesz porównać je ze sobą, musisz uprzednio założyć
oddzielne rodzaje pracy dla każdego z nich.
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij znak + przy odpowiednim kliencie
lub gospodarstwie, tak aby rozwinąć widok drzewa, następnie prawym
przyciskiem myszy kliknij pole, do którego praca zostanie dodana
i wybierz opcję New Crop Enterprise (Nowa praca uprawowa).
2.
Z listy rozwijanej Crop (Uprawa) w oknie dialogowym Enterprise
Properties (Właściwości pracy) wybierz opcję <Add> (Dodaj).
Domyślnie podawany jest bieżący rok. Można wybrać inny rok z listy
rozwijanej.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, musisz również wybrać
konto. Konto służy do śledzenia kosztów związanych z danymi
uprawami i zbiorami oraz innych kosztów.
52
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
3.
Z listy rozwijanej Commodity (Artykuł) w oknie dialogowym Crop
Properties (Właściwości uprawy) wybierz opcję <Add/Edit>
(Dodaj/Edytuj).
4.
Kliknij Add (Dodaj), a następnie wybierz artykuł z listy lub wybierz opcję
<New> (Nowy), aby dodać własny artykuł.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
53
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
5.
Kliknij OK.
W oknie dialogowym Commodity Properties (Wlaściwości artykułu)
niektóre pozycje wybrane z listy automatycznie uzupełnią pola,
z wyjątkiem koloru. Jeśli zainstalowano oprogramowanie do
mapowania, wybierz kolor, który będzie wyświetlany w widoku mapy.
54
–
Opcja RMA identity (Identyfikator RMA) służy do gromadzenia
informacji na temat ubezpieczenia upraw w przypadku
gospodarstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych.
–
Opcja Units (Jednostki) to jednostka zbiorów dla danego artykułu
–
Opcje Density (Gęstość) oraz Moisture (Wilgotność) służą do
obliczania ilości suchych produktów ze zbioru. Wilgotność powinna
być wartością, na podstawie której obliczana jest masa sucha:
Informacje te można uzyskać w punkcie skupu ziarna lub
w każdym innym miejscu dostawy ziarna.
–
Informacje na temat jednostek, gęstości i wilgotności służą do
mapowania zużycia oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji
upraw (w tym paragonów ważenia).
–
Wartość artykułu znajduje zastosowanie w raportach.
–
Opcja koloru odnosi się do koloru na mapie, na której uprawiany
jest dany artykuł.
6.
Kliknij OK, aby zapisać wpis i zamknąć okno dialogowe Commodity
Properties (Właściwości artykułu).
7.
Kliknij OK, aby zapisać konfigurację i zamknąć okno Commodities
(Artykuły).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
8.
W polu Area (Obszar) w oknie dialogowym Enterprise Properties
(Właściwości pracy) wprowadź liczbę akrów, na których uprawiany
będzie dany artykuł. W polu Area (Obszar) domyślnie wprowadzany jest
cały areał pola, tak aby nie było konieczności wpisywania powierzchni,
jeśli całe pole zostanie wykorzystane pod jeden rodzaj uprawy.
9.
Opcjonalnie można wprowadzić Plant Date (Datę siewu/sadzenia). Jeśli
nie wprowadzisz daty wysiewu, zostanie ona wprowadzona
automatycznie przy zapisie działania związanego z wysiewem.
10. W razie konieczności wprowadź dane w polach Crop Insurance Unit
(Jednostka ubezpieczeniowa uprawy) oraz Yield Number (Numer
plonu).
11. Wybierz opcje dla pól Process (Proces) oraz Type (Rodzaj) z listy
rozwijanej. Możesz wykorzystać te informacje w celu zgromadzenia
danych do ubezpieczenia upraw zlokalizowanych na terenie Stanów
Zjednoczonych.
12. Kliknij OK.
13. W przypadku wszelkich innych artykułów, które mają być uprawiane na
danym polu w danym roku, powtórz kroki od Krok 1 do Krok 12.
Edycja artykułu
Do artykułów wykorzystywanych przez oprogramowanie przypisywane są
właściwości, które można edytować. Możesz wybierać z listy wstępnie
wprowadzonych artykułów. Aby artykuły były wyświetlane jako aktywne,
należy je uprzednio dodać. Aby wyedytować właściwości artykułu:
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
55
2
56
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
1.
Wybierz Resources (Zasoby) / Commodities (Artykuły). Aktualnie
wykorzystywane artykuły pojawią się w oknie dialogowym Commodities
(Artykuły).
2.
Aby dodać wybrany artykuł, kliknij Add (Dodaj), a następnie wybierz
nowy artykuł z listy bądź wybierz opcję <New> (Nowy), aby dodać
własny artykuł.
3.
Aby usunąć dany artykuł, zaznacz go, a następnie kliknij Delete (Usuń).
4.
Aby edytować informacje na temat artykułów, wybierz artykuł,
a następnie kliknij Properties (Właściwości).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
5.
Wprowadź lub wyedytuj informacje zgodnie z wymaganiami:
–
Opcja Units (Jednostki) to jednostka zbiorów dla danego artykułu
–
Opcje Density (Gęstość) oraz Moisture (Wilgotność) służą do
obliczania ilości suchych produktów ze zbioru. Wilgotność powinna
być wartością, na podstawie której obliczana jest masa sucha:
Informacje te można uzyskać w punkcie skupu ziarna lub
w każdym innym miejscu dostawy ziarna.
–
Informacje na temat jednostek, gęstości i wilgotności służą do
mapowania zużycia oraz prowadzenia szczegółowej dokumentacji
upraw (w tym paragonów ważenia).
–
Wartość artykułu znajduje zastosowanie w raportach.
–
Opcja koloru odnosi się do koloru na mapie, na której uprawiany
jest dany artykuł.
Zarządzanie gospodarstwami, polami i wkładami
Uwaga – Nie możesz usunąć klienta, gospodarstwa, pola, osoby, sprzętu,
zwierzęcia ani zapasu, jeśli zostały one wykorzystane w ramach działalności
gospodarstwa lub zakupione przy użyciu oprogramowania księgowego.
W tym rozdziale przedstawiono sposób wyświetlania i modyfikacji informacji
dotyczących wybranych elementów (klienta, gospodarstwa, maszyny itd.)
oraz usuwania oraz oznaczania gospodarstw, pól czy wkładów jako
nieużywane. Wybierz kartę (Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady)),
z którą chcesz pracować.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
57
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Wyświetlanie i edycja informacji
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady) kliknij nazwę
elementu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję
Properties (Właściwości).
2.
W oknie dialogowym przeglądaj informacje lub wprowadź wymagane
zmiany, a następnie kliknij OK.
Usuwanie gospodarstwa, pola lub wkładu.
Można usuwać gospodarstwa, pola i wkłady, które nie są użytkowane, pod
warunkiem że nie zostały one wykorzystane w ramach działalności
gospodarstwa lub transakcji księgowej.
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady) prawym
przyciskiem myszy kliknij nazwę elementu, a następnie wybierz opcję
Delete (Usuń).
2.
Kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie elementu i wszystkich
powiązanych z nim rekordów.
Notes (Uwagi):
- Jeśli dany Wkład został wykorzystany w którymkolwiek zadaniu, nie można
go usunąć, ale można zaznaczyć go jako nieużywany.
- W przypadku usunięcia działania, w ramach którego wykorzystano dany
Wkład bądź jego edycji tak, że dany Wkład nie będzie stanowił jego części,
można usunąć Wkład.
- W przypadku usunięcia klienta, wszystkie gospodarstwa, pola, rekordy
i mapy przypisane do poszczególnych pól również zostaną usunięte.
58
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych 2
Oznaczanie gospodarstw, pól i wkładów jako nieużywane
Jeśli nie możesz usunąć gospodarstwa, pola lub wkładu, możesz zaznaczyć
go jako nieużywany.
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady) prawym
przyciskiem myszy kliknij nazwę gospodarstwa, pola lub wkładu,
a następnie wybierz opcję Retire (Oznacz jako nieużywany).
Gospodarstwa, pola i wkłady oznaczone jako nieużywane pozostają
w systemie. Program dodaje gwiazdkę do nazwy i przechowuje historię
danego elementu do wglądu.
2.
Aby wyświetlić gospodarstwo, pole lub wkład oznaczony jako
nieużywany, w karcie Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady)
wybierz View (Widok) z głównego menu, a następnie wybierz Show
Retired Land Areas (Pokaż nieużywane areały) lub Show Retired Inputs
(Pokaż nieużywane wkłady).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
59
2
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych
Aby ukryć nieużywany element, wybierz opcję View (Widok) z menu
głównego, a następnie kliknij Show Retired Land Areas (Pokaż
nieużywane areały) lub Show Retired Inputs (Pokaż nieużywane
wkłady), aby usunąć zaznaczenie.
60
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
3
Przechowywanie danych terenowych
W tym rozdziale:

Karta Jobs (Zadania)

Korzystanie z menu View (Widok)

Tworzenie zaplanowanego zadania

Kończenie realizacji zaplanowanych
zadań

Ręczne zapisywanie działań
związanych z uprawą

Ręczne zapisywanie działań
związanych z siewem

Ręczne zapisywanie działań
związanych ze zbiorami

Wprowadzanie paragonów ważenia

Edytowanie informacji na temat
gospodarza/zbiorów przy kończeniu
zadania

Wyszukiwanie istniejącego zadania

Edytowanie zadań

Usuwanie zadań

Eksportowanie zadań

Importowanie plików FODM XML

Łączenie prac uprawowych

Karta Weather (Pogoda)

Wystawianie faktur

Raporty
3
W tym rozdziale opisano sposób pracy
z oprogramowaniem w ramach realizacji
działań w gospodarstwie („zadań”) oraz
wystawiania faktur dotyczących działań
zrealizowanych.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
61
3
Przechowywanie danych terenowych
Karta Jobs (Zadania)
Karta Jobs (Zadania) wyświetla zarówno zadania zaplanowane, jak
i zrealizowane.
Aby poszerzyć lub zwęzić kolumnę, przesuwaj kursor w obszarze pomiędzy
nagłówkami kolumn, dopóki nie zmieni się on w dwie strzałki
.
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij od lewej do prawej, aby zmienić
szerokość kolumny.
Na dole ekranu znajduje się kilka przycisków:
Kliknij ...
Aby ...
Clear Filter
(Wyczyść filtr)
Aby wyczyścić parametry filtra zastosowane dla karty Farm (Gospodarstwo), Input
(Zasoby) lub Jobs (Zadania).
Edit Filter
(Edytuj filtr)
Aby wybrać ustawienia filtra dla karty Jobs (Zadania). Patrz strona 81.
Merge (Połącz)
Aby połączyć ze sobą dwa lub większą liczbę wybranych zadań dla tego samego
pola, pracy i typu zadania.
Print (Drukuj)
Aby wydrukować raport dla wybranego zadania. Patrz Raporty, strona 97.
Complete
(Zakończ)
Aby zakończyć wybrane zaplanowane zadanie. Patrz Kończenie realizacji
zaplanowanych zadań, strona 68.
Export (Eksportuj)
Aby wyeksportować plik .xml dla wybranego zadania.
Delete (Usuń)
Aby zakończyć wybrane zaplanowane zadanie.
Properties
(Właściwości)
Aby wyświetlić lub edytować szczegóły wybranego zadania.
Korzystanie z menu View (Widok)
W menu View (Widok) można konfigurować preferencje dotyczące
wyświetlania zawartości kart Farm (Gospodarstwo) oraz Inputs (Wkłady) –
można wyświetlać lub ukrywać elementy karty Farm (Gospodarstwo), takie
jak areały wycofane z użytku, zadania zaplanowane i zakończone lub zasoby
takie, jak maszyny, ludzie czy zapasy. Jeśli zainstalowano oprogramowanie
do mapowania, można korzystać z menu View (Widok), aby wyświetlać lub
ukrywać obrazy tła, takie jak zdjęcia z lotu ptaka do wyświetlania z mapami
pól. Zaznaczone pola obok pozycji w menu View (Widok) wskazują, które
elementy są wyświetlane.
62
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Opcje są następujące:
Wybierz…
Aby ...
Show Retired Land Areas
(Pokaż areały z zakoń.
prod.)
Aby wyświetlić listę gospodarstw i pól z zakończoną produkcją na karcie Farm (Gospodarstwo) –
są one oznaczone gwiazdką (*).
Aby usunąć dane gospodarstwo lub pole z tej listy, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
wybierz opcję Un-Retire (Przywróć do użytku).
Aby ukryć areały z zakończoną produkcją, usuń zaznaczenie.
Show Retired Inputs
(Pokaż nieużywane
wkłady)
Aby wyświetlić nieużywane wkłady na karcie Inputs (Wkłady) – są one oznaczone gwiazdką (*).
Aby usunąć wkład z listy zasobów nieużywanych i przywrócić go do użytku, kliknij prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Un-Retire (Przywróć do użytku).
Aby ukryć wkłady wycofane z użytku, usuń zaznaczenie.
Show Jobs in Land Areas
(Pokaż zadania
w areałach)
Aby wyświetlić zadania zaplanowane i zrealizowane na karcie Farm (Gospodarstwo). Zadania
zostaną wyświetlone pod ikoną odpowiedniego gospodarstwa, pola i pracy uprawowej.
Aby ukryć zadania na karcie Farm (Gospodarstwo), usuń zaznaczenie.
Show Background in
Land Areas
(Pokaż tło na areałach)
Aby wyświetlić ikony obrazów tła na karcie Farm (Gospodarstwo), w przypadku gdy zainstalowano
oprogramowanie do mapowania. Ikona obrazu tła zostanie dodana do karty Farm
(Gospodarstwo) dla każdego obrazu tła, który został zaimportowany do oprogramowania.
Aby wyświetlić obraz, kliknij dwukrotnie jego nazwę lub ikonę. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz Rozdział 3, Przechowywanie danych terenowych.
Aby ukryć ikony obrazów i nazwy zdjęć z lotu ptaka, usuń zaznaczenie z pola.
Tworzenie zaplanowanego zadania
Aby utworzyć zaplanowane zadania, dodaj wszystkie wkłady (maszyny, ludzi
i zapasy), które zamierzasz wykorzystać, do obszaru Working (Grupa
robocza).
Uwaga – W chwili planowania zadania niektóre wymagane wkłady mogą nie
być znane. W takim przypadku należy zastosować wyłącznie znane wkłady,
a następnie dodać kolejne po zrealizowaniu zadania. Patrz Edytowanie
zadań, strona 83.
Aby zapisać zaplanowane zadanie:
1.
Na karcie Inputs (Wkłady) rozwiń widok drzewa.
2.
Kliknij dwukrotnie wszystkie wkłady (maszyny, ludzi, zapasy), które
zostaną wykorzystane do realizacji zadania, aby przenieść je do
obszaru Working (Grupa robocza). Możesz również zaznaczyć dany
wkład, a następnie kliknąć ikonę „Dodaj”
.
Aby usunąć wkład z obszaru Working (Grupa robocza), kliknij go
dwukrotnie lub zaznacz, a następnie kliknij ikonę „Usuń”
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
63
3
Przechowywanie danych terenowych
Aby usunąć wszystkie wkłady z obszaru Working (Grupa robocza),
kliknij ikonę „Usuń wszystko”
.
3.
64
Po dodaniu wszystkich wkładów, które planujesz wykorzystać przy
realizacji danego działania do obszaru Working Group (Grupa robocza),
kliknij Apply to Fields (Zastosuj do pól).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
4.
Kliknij znak+, aby rozwinąć drzewo, kliknij pole znajdujące się przy polu
(polach), dla których chcesz zaplanować dane zadanie, a następnie
kliknij Record Planned Jobs (Zapisz zaplanowane zadania).
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) wyświetlane są ogólne
informacje na temat zaplanowanego zadania (warto zwrócić uwagę na
pomarańczowy kolor), wraz z informacjami dotyczącymi
poszczególnych wkładów (w następującym porządku: ludzie, maszyny,
zapasy). Aby zobaczyć wszystkie pozycje, przewijaj listę w górę i w dół.
Jeśli wybrano więcej niż jedno pole, w oknie dialogowym zostanie
wyświetlona oddzielna kolumna dla każdego pola oraz kolumna Total
(Razem). Możesz wprowadzić całkowite wartości – są one następnie
rozkładane na poszczególne pola, w zależności od proporcji areału
uprawianego na poszczególnych polach.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
65
3
Przechowywanie danych terenowych
Możesz również zaznaczyć pola, dla których dane działanie zostanie
wykonane na karcie Map (Mapa). Aby wybrać kilka pól, naciśnij
i przytrzymaj klawisz [Shift] podczas zaznaczania. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Apply Working Group to
Planned (Zastosuj grupę roboczą do zaplanowanych).
5.
6.
Wprowadź informacje na temat zaplanowanego zadania – aby dokonać
zmian w polu, zaznacz je i nadpisz dane lub zaznacz inną opcję
w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone, lub kliknij Delete (Usuń),
aby usunąć dowolny element:
a.
Nazwa pola i typ zadania zostaną wyświetlone w polu Job Name
(Nazwa zadania).
b.
Aby zmienić zaplanowaną pracę uprawową, zaznacz inny artykuł
i rok na liście Crop Enterprise (Praca uprawowa). Wybierz opcję
<Add> (Dodaj), aby dodać nową pracę uprawową, jeśli jest to
wymagane.
Pole Crop Enterprise (Praca uprawowa) jest puste, jeśli nie wybrano
uprzednio żadnego pracy uprawowej dla danego pola – możesz
zaznaczyć lub dodać uprawę z listy rozwijanej.
Uwaga – Zalecamy, aby zaznaczać pracę uprawową, nawet w przypadku
braku pewności odnośnie uprawy – można ją edytować w dowolnym
momencie. Jeśli praca uprawowa zmieni się w ciągu roku (przykładowo
uprawiana będzie fasola zamiast kukurydzy), możesz dokonać edycji dla
każdego zadania.
7.
Pole Job Type (Typ zadania) jest uzupełniane automatycznie,
w zależności od typów maszyn wykorzystywanych do działań
w gospodarstwie, przykładowo w przypadku wyboru maszyny z folderu
Planting/Seeding (Sadzenie/siew), Planting / Seeding (Sadzenie / siew)
zostanie wprowadzone jako Job Type (Typ zadania). Możesz
zaznaczyć lub dodać inny Job Type (Typ zadania) z listy rozwijanej.
Z uwagi na fakt, iż typy zadań są często wykorzystywane przy
wyszukiwaniu działań realizowanych w ciągu danego roku i mogą być
wykorzystywane jako zapytania do raportów i edycji, ważne jest, aby
każdorazowo wybierać właściwy rodzaj zadania.
8.
Wprowadź/zmień wartość w polu Area Farmed (Powierzchnia upraw),
jeśli jest to wymagane.
Podczas realizacji zaplanowanego działania wartość w polu Area
Farmed (Powierzchnia upraw) zazwyczaj nie jest zmieniana, ponieważ
rzeczywista powierzchnia uprawy nie jest znana aż do zakończenia
realizacji zadania. Powierzchnię można zmienić w przypadku gdy
planowana jest częściowa realizacja zadania. Wartość z pola Area
Farmed (Powierzchnia upraw) wykorzystywana jest do obliczeń przy
jednostkach opłaty oraz zastosowanego obszaru.
66
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
9.
Daty domyślnie są datami utworzenia zaplanowanego zadania. Jeśli
jest to wymagane, można usunąć dane z tych pól, a następnie
wprowadzić datę początkową oraz datę końcową (rzeczywistą lub
szacunkową) w formacie m/d/rrrr lub kliknąć ikonę „Kalendarz” .
10. Wprowadź informacje wymagane dla poszczególnych wkładów.
Wartość w polu Job Hours (Liczba godzin na zadanie) oraz Charge
Units (Hours) (Jednostki opłaty w godzinach) obliczane są
automatycznie w oparciu o wprowadzone dane. Jeśli czas nie jest
znany, wprowadź szacunkową wartość lub pozostaw pola puste.
11. W razie potrzeby można dodawać lub usuwać wkłady:
–
Aby dodać wkład:
a.
Z menu Add (Dodaj) wybierz opcję Input (Wkład).
b.
Kliknij znak + przy odpowiedniej pozycji, aby rozwinąć drzewo,
kliknij w polu, aby wybrać żądany element, a następnie kliknij OK.
c.
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) wprowadź wymagane
informacje dotyczące dodanego wkładu:
Jeśli dodano osobę, wartość w polu Costing Rate (Koszt)
wprowadzana jest domyślnie na podstawie danych z okna Person
Properties (Właściwości osoby), natomiast wartość w polu Quantity
(hours) (Ilość w godzinach) wprowadzana jest domyślnie na
podstawie danych z pola Job Hours (Liczba godzin na zadanie). W
razie potrzeby wartości te można zmienić.
Jeśli dodano maszynę, wartości w polach Costing Rate (Koszt)
oraz Quantity (acres) (Ilość w akrach) zostanie wprowadzona
domyślnie na podstawie danych z okna dialogowego Machine
Properties (Właściwości maszyny). Jeśli maszyna napędzana jest
paliwem, wyświetlone zostaną pola Fuel Used (Użyte paliwo) oraz
Fuel Cost (Koszt paliwa).
W razie potrzeby wartości te można zmienić.
Aby usunąć jeden z zasobów, kliknij Delete (Usuń) obok niego.
–
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
67
3
Przechowywanie danych terenowych
12. Jeśli korzystasz z oprogramowania do mapowania i jedna z pozycji na
liście zostanie zastosowana przy użyciu zmiennej dawki nawożenia,
zaznacz to pole. Umożliwi to utworzenie mapy zlecenia zmiennej dawki
dla danej pozycji. Patrz Rozdział 4, Mapowanie w Instrukcji mapowania.
Wybierz maszynę, która będzie dawkować dany produkt i, w razie
potrzeby, edytuj wartości w polach Applied Area (Zastosowany obszar),
Planned Rate (Planowana dawka) oraz Cost (Koszt). Wartości w polach
Planned Rate (Planowana dawka) oraz Costing Rate (Koszt) zostały
wprowadzone przy konfiguracji danego elementu. Wartość w polu
Quantity Used (Wykorzystana ilość) obliczana jest na podstawie
wartości w polach Applied Area (Zastosowany obszar) oraz Planned
Rate (Planowana dawka). Zmiana wartości w polu Quantity Used
(Wykorzystana ilość) spowoduje zmianę wartości w polu Planned Rate
(Planowana dawka) i odwrotnie.
13. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zaznacz pole Chemical Carrier (Nośnik
środka chemicznego) i wprowadź wartość Carrier Rate (Szybkość
nośnika) dla każdej substancji (dotyczy środków o ograniczonych
możliwościach stosowania).
14. Jeśli wybrany element jest środkiem owadobójczym, herbicydem lub
innym środkiem należącym do grupy pestycydów, możesz kliknąć opcję
Pests Controlled (Zwalczane szkodniki), a następnie wybrać szkodniki (do
pięciu) zwalczane przez daną substancję.
15. Kliknij OK. Zaplanowane zadanie zostanie wyświetlone w kolorze
pomarańczowym na karcie Job (Zadanie). Jeśli wybrano więcej niż
jedno pole, oprogramowanie doda oddzielne zadanie dla każdego pola
na karcie Jobs (Zadania).
Kończenie realizacji zaplanowanych zadań
Po zrealizowaniu zadania możesz zakończyć zaplanowane zadanie
w oprogramowaniu i zaktualizować jego dane.
Aby zakończyć zaplanowane zadanie:
1.
Na karcie Jobs (Zadania) wyszukaj zadanie, które chcesz zaznaczyć
jako wykonane. Aby tego dokonać, możesz przewijać, sortować lub
filtrować zadania. Patrz Karta Jobs (Zadania), strona 62.
Uwaga – Zadania zrealizowane wyświetlane są w kolorze czarnym
i oznaczone są ikoną „Zakończone” , zadania na etapie planowania
wyświetlane są w kolorze pomarańczowym i oznaczone są ikoną
„Zaplanowane” .
2.
68
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję
Complete (Zakończ).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
3.
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) (które teraz wyświetlane jest na
szaro) dokonaj niezbędnych zmian, na przykład wprowadź informacje,
które nie były Ci znane na etapie planowania zadania i popraw
informacje, które uległy zmianie, a następnie kliknij OK.
Zadanie zostanie zaznaczone jako zrealizowane, kolor czcionki
zostanie zmieniony na czarny, a obok zadania pojawi się ikona
„Zakończone” .
Po oznaczeniu zadania jako zrealizowane nie można przywrócić mu statusu
zadania zaplanowanego. Zamiast tego można:
•
Zmienić zakończone zadanie na wymagane zadanie. Patrz Edytowanie
zadań, strona 83.
•
Usunąć zrealizowane zadanie i wprowadzić je ponownie jako
zaplanowane zadanie. Patrz Tworzenie zaplanowanego zadania,
strona 63.
Ręczne zapisywanie działań związanych z uprawą
Zamiast wprowadzania planowanych działań związanych z uprawą,
a następnie oznaczania ich jako zrealizowane, można również ręcznie
wprowadzać zakończone działania.
Aby zapisać działanie:
1.
Na karcie Inputs (Wkłady):
a.
Add Machines to the Working Group (Dodawanie maszyn do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji Machines (Maszyny), aby
rozwinąć widok, a następnie dwukrotnie kliknij maszynę (maszyny),
które chcesz wykorzystać do działań związanych z uprawą i dodaj
je do grupy roboczej.
b.
Add People to the Working Group (Dodawanie ludzi do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji People (Ludzie), aby rozwinąć
widok, a następnie dwukrotnie kliknij ludzi, których chcesz
wykorzystać do uprawy i dodaj ich do grupy roboczej.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
69
3
Przechowywanie danych terenowych
2.
Po dodaniu wszystkich wymaganych maszyn i ludzi do grupy roboczej
kliknij Apply to Fields (Zastosuj do pól).
3.
Kliknij znak +, aby rozwinąć drzewo, kliknij pole znajdujące się przy polu
(polach), dla których chcesz zaplanować dane zadanie, a następnie
kliknij Record Completed Jobs (Zapisz zakończone zadania)
Aby usunąć pole z listy działań związanych z uprawą, usuń
zaznaczenie z pola.
Jeśli zaznaczono niewłaściwe pole, kliknij je, a następnie wybierz inne
pole z okna dialogowego Fields (Pola).
4.
Pole Crop Enterprise (Praca uprawowa) jest puste, jeśli nie wybrano
uprzednio żadnego pracy uprawowej dla danego pola – możesz
zaznaczyć lub dodać uprawę z listy rozwijanej.
Uwaga – Zalecamy, aby zaznaczać pracę uprawową, nawet w przypadku braku
pewności odnośnie uprawy – można ją edytować w dowolnym momencie. Jeśli
praca uprawowa zmieni się w ciągu roku (przykładowo uprawiana będzie fasola
zamiast kukurydzy), możesz dokonać edycji dla każdego zadania.
5.
70
Pole Job Type (Typ zadania) jest uzupełniane automatycznie, w zależności od
typów maszyn wykorzystywanych do realizacji danego zadania, przykładowo
w przypadku wyboru maszyny z foldera Land Preparation (Przygotowanie
gleby), Land Preparation (Przygotowanie gleby) zostanie wprowadzone jako
Job Type (Typ zadania). Możesz zaznaczyć lub dodać inny Job Type (Typ
zadania) z listy rozwijanej. Z uwagi na fakt, iż typy zadań są często
wykorzystywane przy wyszukiwaniu działań realizowanych w ciągu danego
roku i mogą być wykorzystywane jako zapytania do raportów i edycji, ważne
jest, aby każdorazowo wybierać właściwy rodzaj zadania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
6.
Pole Area Farmed (Powierzchnia upraw) uzupełniane jest domyślnie
wartością areału uprawnego dla wybranego pola – jeśli uprzednio
prowadzono działania na części pola, pole uzupełniane jest domyślnie
pozostałą wartością areału uprawnego.
Wartość z pola Area Farmed (Powierzchnia upraw) wykorzystywana
jest do obliczeń przy jednostkach opłaty oraz zastosowanego obszaru.
Zrealizowane działanie zostanie dodane do karty Jobs (Zadania)
i zapisane czarną czcionką oraz oznaczone ikoną „Zakończone”
każdego pola, dla którego zostało wykonane.
dla
Jeśli nie planujesz konfigurować większej liczby zadań przy użyciu bieżących
wkładów, kliknij ikonę „Usuń wszystko”
, aby usunąć pozycje z listy Working
Group (Grupa robocza).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
71
3
Przechowywanie danych terenowych
Ręczne zapisywanie działań związanych z siewem
Aby ręcznie utworzyć zadanie zasiewowe:
1.
Na karcie Inputs (Wkłady):
a.
Add Machines to the Working Group (Dodawanie maszyn do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji Machines (Maszyny), aby
rozwinąć widok, a następnie dwukrotnie kliknij maszynę (maszyny),
które chcesz wykorzystać do zasiewu i dodaj je do grupy roboczej.
b.
Add People to the Working Group (Dodawanie ludzi do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji People (Ludzie), aby rozwinąć
widok, a następnie dwukrotnie kliknij ludzi, których chcesz
wyznaczyć do pracy przy zasiewie i dodaj ich do grupy roboczej.
c.
Dodawanie zapasów do grupy roboczej: Kliknij znak + przy opcji
Supplies (Zapasy), aby rozwinąć widok, a następnie dwukrotnie
kliknij zapasy, które chcesz wykorzystać do zasiewu i dodaj je do
grupy roboczej.
2.
Po dodaniu wszystkich wymaganych maszyn i ludzi do grupy roboczej
kliknij Apply to Fields (Zastosuj do pól).
3.
Kliknij znak +, aby rozwinąć drzewo, kliknij pole znajdujące się przy polu
(polach), dla których chcesz zaplanować dane zadanie, a następnie
kliknij Record Completed Jobs (Zapisz zakończone zadania).
Aby usunąć pole z listy działań związanych z siewem, usuń
zaznaczenie z pola.
Jeśli zaznaczono niewłaściwe pole, kliknij je, a następnie wybierz inne
pole z okna dialogowego Fields (Pola).
4.
Pole Crop Enterprise (Praca uprawowa) jest puste, jeśli nie wybrano
uprzednio żadnego pracy uprawowej dla danego pola – możesz
zaznaczyć lub dodać uprawę z listy rozwijanej.
Uwaga – Zalecamy, aby zaznaczać pracę uprawową, nawet w przypadku
braku pewności odnośnie uprawy – można ją edytować w dowolnym
momencie. Jeśli praca uprawowa zmieni się w ciągu roku (przykładowo
uprawiana będzie fasola zamiast kukurydzy), możesz dokonać edycji dla
każdego zadania.
5.
72
Pole Job Type (Typ zadania) jest uzupełniane automatycznie,
w zależności od typów maszyn wykorzystywanych do działań
w gospodarstwie, przykładowo w przypadku wyboru maszyny z folderu
Planting/Seeding (Sadzenie/siew), Planting / Seeding (Sadzenie / siew)
zostanie wprowadzone jako Job Type (Typ zadania). Możesz
zaznaczyć lub dodać inny Job Type (Typ zadania) z listy rozwijanej.
Z uwagi na fakt, iż typy zadań są często wykorzystywane przy
wyszukiwaniu działań realizowanych w ciągu danego roku i mogą być
wykorzystywane jako zapytania do raportów i edycji, ważne jest, aby
każdorazowo wybierać właściwy rodzaj zadania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
6.
Pole Area Farmed (Powierzchnia upraw) uzupełniane jest domyślnie
wartością areału uprawnego dla wybranego pola – jeśli uprzednio
prowadzono działania na części pola, pole uzupełniane jest domyślnie
pozostałą wartością areału uprawnego.
Wartość z pola Area Farmed (Powierzchnia upraw) wykorzystywana
jest do obliczeń przy jednostkach opłaty oraz zastosowanego obszaru.
Zrealizowane działanie zostanie dodane do karty Jobs (Zadania)
i zapisane czarną czcionką oraz oznaczone ikoną „Zakończone”
każdego pola, dla którego zostało wykonane.
dla
Jeśli nie planujesz konfigurować większej liczby zadań przy użyciu bieżących
wkładów, kliknij ikonę „Usuń wszystko”
, aby usunąć pozycje z listy
Working Group (Grupa robocza).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
73
3
Przechowywanie danych terenowych
Ręczne zapisywanie działań związanych ze zbiorami
Aby ręcznie utworzyć zadanie związane ze zbiorami:
1.
Na karcie Inputs (Wkłady):
a.
Add Machines to the Working Group (Dodawanie maszyn do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji Machines (Maszyny), aby
rozwinąć widok, a następnie dwukrotnie kliknij maszynę (maszyny),
które chcesz wykorzystać przy zbiorach i dodaj je do grupy
roboczej.
Uwaga – Należy wybrać przynajmniej jedną maszynę, która zostanie
oznaczona jako „Harvester” (maszyna żniwna). Można tego dokonać na
karcie Options (Opcje) w oknie dialogowym Machine Properties (Właściwości
maszyny).
b.
Add People to the Working Group (Dodawanie ludzi do grupy
roboczej): Kliknij znak + przy opcji People (Ludzie), aby rozwinąć
widok, a następnie dwukrotnie kliknij ludzi, których chcesz
zatrudnić przy zbiorach i dodaj ich do grupy roboczej.
Aby usunąć element z grupy roboczej, kliknij ikonę „Usuń”
usunąć wszystkie elementy, kliknij ikonę „Usuń wszystko”
. Aby
.
2.
Po dodaniu wszystkich wymaganych maszyn i ludzi do grupy roboczej
kliknij Apply to Fields (Zastosuj do pól).
3.
Kliknij znak +, aby rozwinąć drzewo, kliknij pole znajdujące się przy polu
(polach), dla których chcesz zaplanować dane zadanie, a następnie
kliknij Record Completed Jobs (Zapisz zakończone zadania).
Aby usunąć pole z listy działań związanych z siewem, usuń
zaznaczenie z pola.
Jeśli zaznaczono niewłaściwe pole, kliknij je, a następnie wybierz inne
pole z okna dialogowego Fields (Pola).
4.
Pole Crop Enterprise (Praca uprawowa) jest puste, jeśli nie wybrano
uprzednio żadnego pracy uprawowej dla danego pola – możesz
zaznaczyć lub dodać uprawę z listy rozwijanej.
Uwaga – Zalecamy, aby zaznaczać pracę uprawową, nawet w przypadku
braku pewności odnośnie uprawy – można ją edytować w dowolnym
momencie. Jeśli praca uprawowa zmieni się w ciągu roku (przykładowo
uprawiana będzie fasola zamiast kukurydzy), możesz dokonać edycji dla
każdego zadania.
5.
74
Pole Job Type (Typ zadania) jest uzupełniane automatycznie, w zależności
od typów maszyn wykorzystywanych do realizacji działania, przykładowo
w przypadku wyboru maszyny z folderu Harvesting (Zbiory), opcja
Harvesting (Zbiory) zostanie wyświetlona jako Job Type (Typ zadania).
Możesz zaznaczyć lub dodać inny Job Type (Typ zadania) z listy
rozwijanej. Z uwagi na fakt, iż typy zadań są często wykorzystywane przy
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
wyszukiwaniu działań realizowanych w ciągu danego roku i mogą być
wykorzystywane jako zapytania do raportów i edycji, ważne jest, aby
każdorazowo wybierać właściwy rodzaj zadania.
6.
Wprowadź/zmień dane w polu Console ID (Identyfikator konsoli), jeśli
jest to wymagane.
7.
Pole Area Farmed (Powierzchnia upraw) uzupełniane jest domyślnie
wartością areału uprawnego dla wybranego pola – jeśli uprzednio
prowadzono działania na części pola, pole uzupełniane jest domyślnie
pozostałą wartością areału uprawnego.
Wartość z pola Area Farmed (Powierzchnia upraw) wykorzystywana
jest do obliczeń przy jednostkach opłaty oraz zastosowanego obszaru.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
75
3
Przechowywanie danych terenowych
8.
Poza powyższymi krokami należy wykonać następujące działania:
a.
W obszarze Harvest Information (Informacje na temat zbiorów)
uzupełnij pole Yield/Ac (Plon/Akr) lub Qty. Harvested (Wielkość
zbioru). Wartość w drugim polu obliczana jest na podstawie danych
z pola Area Farmed (Powierzchnia upraw).
b.
Uzupełnij pole Unit Price (Cena jednostkowa). Jeśli pole Value
(Wartość) zostało uzupełnione w chwili konfiguracji danego
artykułu, oprogramowanie automatycznie wprowadzi jego wartość
jednostkową. Wprowadzona tutaj cena zostanie wykorzystana
w Zestawieniu prac polowych i zwykle jest ceną plonu w przypadku
sprzedaży w okresie zbiorów.
c.
Jeśli dostępne są paragony ważenia, kliknij Scale Tickets (Paragony
a następnie wprowadź wymagane informacje. Patrz
Wprowadzanie paragonów ważenia, strona 76.
ważenia),
d.
Jeśli zainstalowano oprogramowanie księgowe, kliknij Harvest
Aby uzyskać więcej informacji na
temat inwentaryzacji zbiorów, skorzystaj z Instrukcji obsługi
oprogramowania księgowego Farm Works. W chwili zapisu zbioru
jest on w rzeczywistości sprzedawany z przedsiębiorstwa rolnego
na rzecz przedsiębiorstwa handlowego. Korekty artykułu
dokonywane poprzez jego nadwyżkową sprzedaż lub
wprowadzanie korekt notowane są jako zysk lub strata
przedsiębiorstwa handlowego. Jeśli wielkość zbioru jest
nieprawidłowa, należy odpowiednio skorygować zadanie.
Destination (Miejsce docel. zbioru).
Zrealizowane działanie zostanie dodane do karty Jobs (Zadania)
i zapisane czarną czcionką oraz oznaczone ikoną „Zakończone”
każdego pola, dla którego zostało wykonane.
dla
Jeśli nie planujesz konfigurować większej liczby zadań przy użyciu bieżących
wkładów, kliknij ikonę „Usuń wszystko”
, aby usunąć pozycje z listy
Working Group (Grupa robocza).
Wprowadzanie paragonów ważenia
Przy wprowadzaniu działania związanego ze zbiorem można również
wprowadzić paragony ważenia. Mogą one służyć jako łatwy sposób
obliczania plonu i umożliwiają przechowywanie rekordów na ten temat oraz
drukowanie raportów dotyczących paragonów ważenia. Informacje na temat
paragonów ważenia przesyłane są do pól Qty. Harvested (Wielkość zbioru)
oraz Yield/ac (Plon/akr) w oknie dialogowym Farming (Uprawa).
Paragony ważenia mogą być niedostępne w chwili zbioru – podczas
konfiguracji zadania można wprowadzić wartości szacunkowe, a następnie
wprowadzić dokładne wartości, gdy będą dostępne. Spowoduje to nadpisanie
uprzednio wprowadzonych wartości.
76
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
1.
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) kliknij Scale Tickets (Paragony
ważenia) w obszarze Harvest Information (Informacje o zbiorze)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
77
3
Przechowywanie danych terenowych
2.
Wybierz opcję Commodity (Artykuł) lub opcję <Add/Edit>
(Dodaj/Edytuj), aby dodać nowy artykuł, jeśli żądany artykuł nie
znajduje się na liście. Jeśli pole posiada przypisany do niego artykuł,
program automatycznie uzupełni pole Commodity (Artykuł) dla
paragonów ważenia.
3.
Wprowadź wartości w polach Dry Moisture (Wilgotność) , Lbs/bushel
(Lbs/buszel) oraz Shrink (Kurczliwość). Przy wprowadzaniu danych do
paragonu wartości te zostaną wykorzystane do obliczenia wartości
w polu Qty. (Dry) (Ilość sucha).
Wartości w polach Dry Moisture (Wilgotność) oraz Lbs/Bushel
(Lbs/buszel) zostaną wprowadzone automatycznie w oparciu
o informacje wprowadzone w części Commodity Properties
(Właściwości artykułu).
4.
78
W tabeli uzupełnij pola Load ID (Identyfikator ładunku) (numer
paragonu), Gross Wt. (Masa brutto), Tare Wt. (Tara), % Moisture (%
wilgotności), oraz % FM (% wilgotności ostatecznej) z paragonu
ważenia.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
5.
Aby dodać dodatkowe kolumny umożliwiające śledzenie informacji,
takie jak masa testowa, zawartość białka i inne:
a.
Wybierz File / Edit User Defined Items (Plik / Edytuj elementy
definiowane przez użytkownika).
b.
Zaznacz pole User Value (Wartość użytkownika) lub User Text
(Tekst użytkownika), a następnie wprowadź nazwę kolumny w polu
znajdującym się poniżej pola wyboru. Można dodać do czterech
elementów liczbowych oraz jeden element tekstowy.
c.
Kliknij OK. Okno dialogowe Scale Ticket (Paragon ważenia)zawiera
teraz dodatkowe kolumny, w których można wprowadzać
dodatkowe informacje dla każdego ładunku / paragonu ważenia.
6.
Aby dodać nowe wiersze, kliknij New Load (Nowy ładunek).
7.
Po wprowadzeniu wszystkich informacji na temat paragonu ważenia
kliknij Calculate All (Oblicz wszystko). To spowoduje obliczenie wartości
w pozostałych polach oraz w wierszu Total (Razem).
Uwaga – Aby wydrukować skrócony raport dotyczący paragonu ważenia,
wybierz opcję File / Print (Plik / Drukuj). Jeśli chcesz wydrukować kompletny
raport, wybierz opcję Reports / All Reports (Raporty / Wszystkie raporty),
kliknij Field (Pole), a następnie wybierz Scale Ticket Report (Raport
dotyczący paragonu ważenia).
8.
Kliknij OK. Wartość z pola Total Qty. (Dry) (Ilość całkowita – sucha)
zostanie wprowadzona w polu Qty. Harvested (Wielkość zbioru)
w oknie dialogowym Farming (Uprawa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
79
3
Przechowywanie danych terenowych
Edytowanie informacji na temat gospodarza/zbiorów przy
kończeniu zadania
Wprowadź informacje w polu Sharecrop Information (Informacje o zbiorach)
w oknie dialogowym Farming (Uprawa). To umożliwia edycję opłat,
paragonów, przychodów i wkładów dla danego gospodarza podczas realizacji
działań rolniczych:
1.
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) kliknij Landlords (Gospodarze)
w obszarze Sharecrop Information (Informacje o zbiorach).
2.
Wyświetlona zostanie karta Landlords (Gospodarze) w oknie
dialogowym Field Properties (Właściwości pola). W tym miejscu można
dodawać/edytować informacje dotyczące opłat za zbiory/wkłady oraz
udziału danego gospodarza, a także informacje dotyczące opłat za
sprzęt, jeśli jest to wymagane.
3.
Można również dodawać i usuwać gospodarzy do upraw dzielonych dla
danego pola.
Więcej informacji na temat właściwości gospodarzy w części Rozdział 2,
Konfiguracja gospodarstw, pól i danych.
80
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Wyszukiwanie istniejącego zadania
Można wyszukiwać zaplanowane i zrealizowane działania na karcie Farm
(Gospodarstwo), Jobs (Zadania) lub Input (Wkłady).
Wyszukiwanie zadania na karcie Farm (Gospodarstwo)
1.
Zaznacz opcję View / Show Jobs in Land Areas (Widok / Pokaż zadania
w areałach).
2.
Kliknij znak +, aby otworzyć drzewo Farm (Gospodarstwo), w którym
zapisano zadanie.
3.
Aby wyszukać określone zadanie zapisane dla danego pola, zaznacz
właściwą pracę uprawową, a następnie zaznacz pole Filter Jobs by
Selection (Filtruj według wyborów). Na karcie Jobs (Zadania)
wyświetlone zostaną wyłącznie zadania zapisane dla danego pola
i pracy uprawowej.
Aby usunąć filtr, usuń zaznaczenie z pola Filter Jobs by Selection
(Filtruj według wyborów) lub kliknij opcję Clear Filter (Wyczyść filtr) na
karcie Jobs (Zadania).
Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania)
Na karcie Jobs (Zadania) wyświetlane są wszystkie zaplanowane zadania
(pomarańczowa czcionka, ikona „Zaplanowane” ) oraz zrealizowane
zadania (czarna czcionka, ikona „Zrealizowane” ), które zostały
wprowadzone przez użytkownika, zsynchronizowane lub zaimportowane do
oprogramowania.
Na karcie Jobs (Zadania) przewijaj do żądanego zadania lub skorzystaj
z opcji sortowania i filtrowania:
•
Kliknij nagłówek kolumny (na przykład Client (Klient) lub Date (Data)).
Kliknij ponownie nagłówek, aby odwrócić kolejność sortowania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
81
3
Przechowywanie danych terenowych
•
Zastosuj filtr, aby wyszukać zadanie:
a.
Kliknij Edit Filter (Edytuj filtr).
b.
Wprowadź kryteria filtrowania – zaznacz odpowiednie pole wyboru
(na przykład Commodity (Artykuł)), a następnie wybierz żądaną
pozycję z listy rozwijanej (na przykład Corn (Kukurydza)) i kliknij
OK. Możesz wprowadzić kilka filtrów jednocześnie, aby zmniejszyć
liczbę wyników wyszukiwania. Można na przykład wybrać również
opcję Status (Status), a następnie wybrać Planned (Zaplanowane)
lub określić przedział czasowy.
Na karcie Jobs (Zadania) wyświetlone zostaną wyłącznie zadania
spełniające zadane kryteria.
Aby usunąć kryteria z filtra zadania, usuń zaznaczenie z pól
wyboru.
c.
Kliknij OK.
Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, kliknij opcję Clear Filter (Wyczyść
filtr) na karcie Jobs (Zadania).
82
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Uwaga – W przypadku gdy po zastosowaniu filtra na karcie Jobs (Zadania)
nie zostaną wyświetlone żadne zadania, kliknij Clear Filter (Wyczyść filtr), aby
wyświetlić wszystkie zadania.
Wyszukiwanie zadania na karcie Inputs (Wkłady)
Umożliwia wyszukiwanie zadań według maszyn, ludzi lub zapasów:
1.
Na karcie Inputs (Wkłady) kliknij znak +, aby otworzyć kategorię
wkładów wykorzystanych do realizacji zadania.
2.
Aby wyszukać określone zadanie, zaznacz wkład, a następnie zaznacz
pole Filter Jobs by Input (Filtruj według wkładów). Na karcie Jobs
(Zadania) wyświetlone zostaną wszystkie zadania, do realizacji których
wykorzystano dany wkład.
Aby usunąć filtr, usuń zaznaczenie z pola Filter Jobs by Inputs (Filtruj
według wkładów) lub kliknij Clear Filter (Wyczyść filtr) na karcie Jobs
(Zadania).
Edytowanie zadań
Istnieje możliwość edycji zarówno zaplanowanych, jak i zrealizowanych
zadań.
1.
Wyszukaj zadanie, które chcesz edytować, patrz Wyszukiwanie
istniejącego zadania, strona 81, kliknij prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz Properties (Właściwości).
2.
Wprowadź wymagane zmiany w oknie dialogowym Farming (Uprawa) –
możesz edytować dane w każdym polu. Patrz Tworzenie
zaplanowanego zadania, strona 63.
3.
Możesz również:
4.
–
Dodać wkład. w tym celu wybierz opcję Add/ Input (Dodaj/Wkład).
Patrz strona 67.
–
Usunąć wkład. Patrz strona 67.
Kliknij OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w zadaniu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
83
3
Przechowywanie danych terenowych
Usuwanie zadań
C
UWAGA – Po usunięciu zadania, dotyczące go rekordy są trwale usuwane.
Możliwe jest usunięcie zaplanowanego lub zrealizowanego zadania
w dowolnym momencie. Usunięcie zadania spowoduje trwałe usunięcie jego
danych i zamianę wszystkich zapasów (wyłącznie w przypadku gdy
zainstalowano oprogramowanie księgowe), a następnie oprogramowanie
odejmie jednostki opłaty za wykorzystane wkłady.
1.
Wyszukaj zadanie, które chcesz usunąć. Patrz Wyszukiwanie
istniejącego zadania, strona 81.
2.
Sprawdź, czy wybrano właściwe zadanie – kliknij je prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Properties
(Właściwości). Aby powrócić do karty Jobs (Zadania), kliknij Cancel
(Anuluj).
3.
Jeśli jest to zadanie, które chcesz usunąć, zaznacz je na karcie Jobs
(Zadania), a następnie kliknij Delete (Usuń).
Aby usunąć jednocześnie kilka zadań znajdujących się na różnych pozycjach
listy, przytrzymaj klawisz [Ctrl] przy zaznaczaniu poszczególnych działań na
karcie Jobs (Zadania), a następnie kliknij Delete (Usuń).
Aby usunąć jednocześnie kilka zadań położonych kolejno na liście,
przytrzymaj klawisz [Shift] i zaznacz pierwsze i ostatnie zadanie z grupy,
a następnie kliknij Delete (Usuń).
Eksportowanie zadań
Po utworzeniu zadań można eksportować zarówno zadania zaplanowane, jak
i zadania zrealizowane, a następnie wykorzystywać je do różnych celów poza
biurem oraz na innych urządzeniach. To działanie można nazwać
eksportowaniem lub wczytywaniem danych. Zadania można eksportować
w kilku formatach, między innymi w formacie CSV i FODM (.xml), również do
użytku na urządzeniach przenośnych.
Wyeksportowanie zadania nie powoduje jego usunięcia i nie zmienia sposobu
jego wyświetlania na liście Jobs (Zadania). Można wykorzystywać dane
zadania w danych innego pola lub w oprogramowaniu do mapowania.
Eksport plików CSV i XML
Jednorazowo można wyeksportować jeden plik CSV, jednak można
wyeksportować kilka zadań w jednym pliku XML.
1.
84
Na karcie Jobs (Zadania) przewiń do zadania lub skorzystaj z opcji
sortowania i filtrowania, aby wyszukać zadania. Patrz Wyszukiwania
zadania na karcie Jobs (Zadania), strona 81.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy żądane zadanie, a następnie wybierz
opcję Export (Eksportuj) lub kliknij Export (Eksportuj).
3.
Wybierz lokalizację w polu Save in (Zapisz w), wprowadź nazwę
zadania w polu File Name (Nazwa pliku), a następnie wybierz opcję
z listy Save as type (Zapisz w formacie). Do wyboru są następujące
opcje: plik z wartościami oddzielonymi przecinkiem (*.csv) lub plik
FODM XML (*.xml).
4.
Kliknij Save (Zapisz).
Wyeksportowane zadanie zostanie zapisane w wybranej lokalizacji. Aby
zlokalizować plik i skopiować go na dysk wymienny, dołączyć jako załącznik
do wiadomości e-mail lub zaimportować z powrotem do oprogramowania,
skorzystaj z Eksploratora Windows.
Importowanie plików FODM XML
Można importować pliki FODM (*.xml) utworzone przez innego użytkownika
oprogramowania Farm Works lub przy użyciu innego oprogramowania. Pliki
FODM uwzględniają dane zapisane w terenie oraz powiązane dane mapy.
Zaimportowane zadanie dodawane jest do karty Jobs (Zadania), gdzie można
je wyświetlać, edytować, drukować lub eksportować.
Importowanie zadań nie jest jednoznaczne z synchronizacją. Więcej
informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi oprogramowania do
mapowania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
85
3
Przechowywanie danych terenowych
1.
Zaznacz opcję File / Read Job Data (Plik / Odczyt danych zadania) lub
kliknij ikonę „Odczyt danych zadania”
.
2.
Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację pliku.
3.
Kliknij OK, plik zostanie wyświetlony na karcie Job (Zadanie).
Wyświetlone zostanie okno Linker (Konsolidator), – kliknij znak + obok
opcji Generic Import (Importuj dane pierwotne), a następnie wybierz
FODM XML (*.xml)
4.
Kliknij OK.
Zaimportowane zadanie zostanie dodane do karty Jobs (Zadania).
86
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Łączenie zasobów przy synchronizacji lub importowaniu zadań
Przy importowaniu zadań z pliku lub oprogramowania na urządzenie
przenośne mogą pojawić się zasoby i elementy zadań, które nie zostały
wcześniej wprowadzone do oprogramowania stacjonarnego. Można utworzyć
zasoby, korzystając z innego urządzenia, a następnie skonfigurować je
podczas importu. W chwili tworzenia zasobu w terenie może zdarzyć się, że
zostanie mu nadana inna nazwa niż w oprogramowaniu stacjonarnym.
Okno dialogowe Linker (Konsolidator) wyświetlane jest podczas
importowania i umożliwia tworzenie nowych zasobów oraz łączenie nowych
elementów z istniejącymi. Po połączeniu elementów ze sobą
oprogramowanie zakłada, że dwa różne elementy są w rzeczywistości tym
samym elementem. Oprogramowanie wyświetla dwie listy zasobów:
Operation (Robocze) oraz Desktop (Stacjonarne). Jeśli na liście Operation
(Robocze) znajdują się elementy, należy utworzyć je lub połączyć
z elementami istniejącymi w oprogramowaniu stacjonarnym.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
87
3
Przechowywanie danych terenowych
1.
Zaznacz pozycję na liście Operation Resources (Zasoby robocze),
a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
–
Kliknij Create (Utwórz), gdy odpowiednia pozycja będzie zaznaczona
na liście zasobów roboczych. Spowoduje to wyświetlenie okna
dialogowego Commodity Properties (Właściwości artykułu), aby
umożliwić konfigurację żądanego elementu.
–
Jeśli jest to nowy element, kliknij OK, a następnie wprowadź
wymagane informacje w oknie dialogowym Commodity Properties
(Właściwości artykułu).
Uwaga – Monit o wprowadzenie tych informacji pojawi się dopiero wówczas,
gdy wszystkie ekrany okna Link (Połącz) zostaną uzupełnione.
–
Jeśli dany element jest taki sam, jak jeden z elementów listy
Desktop Resources (Zasoby stacjonarne), zaznacz oba elementy,
a następnie kliknij Link (Połącz).
Jeśli dany element został skonfigurowany w oprogramowaniu
stacjonarnym, jednak nie ma go na liście Desktop Resources
(Zasoby stacjonarne), być może jest to element wycofany z użytku.
Zaznacz pole wyboru Show Retired (Pokaż nieużyw.).
2.
88
Po zakończeniu łączenia i tworzenia elementów kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Łączenie prac uprawowych
1.
2.
Zaznacz opcję Resources / Enterprises (Zasoby / Prace uprawowe).
Wybierz dwie prace uprawowe, które chcesz połączyć ze sobą i kliknij
Merge (Połącz).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
89
3
Przechowywanie danych terenowych
Karta Weather (Pogoda)
Na karcie Weather (Pogoda) można wprowadzać obserwacje dotyczące
pogody i przypisywać je do jednego lub większej liczby pól. Informacje te
można edytować, przypisywać do innych pól, usuwać z pól, a także usuwać
z programu.
Dodawanie informacji o pogodzie
90
1.
Na karcie Weather (Pogoda) kliknij opcję Add (Dodaj).
2.
W oknie dialogowym Weather (Pogoda):
a.
W obszarze Fields (Pola) wybierz gospodarstwo / pola, dla których
informacje te zostaną zastosowane.
b.
W obszarze Weather information (Informacja pogodowa) wprowadź
dane w polach Date (Data), High Temperature (Temperatura
maksymalna), Low Temperature (Temperatura minimalna),
Precipitation (Opady) oraz Humidity (Wilgotność).
c.
Kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
Informacje dotyczące pogody pojawią się na karcie Weather (Pogoda).
Możesz wykonać następujące działania:
•
Aby edytować informacje dotyczące pogody, zaznacz żądany element,
a następnie kliknij Edit (Edytuj). Aby wyczyścić
klientów/gospodarstwa/pola, usuń zaznaczenie z pola wyboru. Po
wprowadzeniu zmian kliknij OK.
•
Aby usunąć informacje dotyczące pogody, zaznacz żądany element,
a następnie kliknij Delete (Usuń).
•
Aby dodać informacje dotyczące pogody, kliknij Add (Dodaj).
Wyświetlanie i drukowanie raportu dotyczącego pogody
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Wybierz opcję Reports / All Reports (Raporty / Wszystkie raporty).
–
Kliknij ikonę „Raport”
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
91
3
Przechowywanie danych terenowych
2.
92
Kliknij znak + znajdujący się obok kategorii Field (Pole) lub kliknij Expand
All (Rozwiń wszystkie).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
3.
Zaznacz opcję Weather Report (Raport pogodowy), a następnie kliknij OK.
4.
Zaznacz poszczególne elementy, które chcesz uwzględnić w raporcie
lub kliknij Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć wszystkie
elementy.
5.
Wprowadź zakres dat, a następnie kliknij Preview (Podgląd).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
93
3
Przechowywanie danych terenowych
W oknie Print Preview (Podgląd wydruku) wyświetlona zostanie
pierwsza strona raportu. Aby wyświetlić pozostałe strony, kliknij ikonę
„Następna strona” [>] lub „Poprzednia strona” [<] .
Wystawianie faktur
Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego, możesz przy jego pomocy
wystawiać faktury za pracę, zapasy i sprzedaż plonów, a także za udziały
innych gospodarzy.
Więcej informacji na temat wystawiania faktur w oprogramowaniu księgowym
dostępne jest w Instrukcji obsługi oprogramowania księgowego Farm Works.
94
1.
Upewnij się, że sprzęt, ludzie i zapasy, które zamierzasz uwzględnić
w fakturze, zostały poprawnie skonfigurowane.
2.
Na karcie Inputs (Wkłady) rozwiń drzewo dla żądanej kategorii, kliknij
prawym przyciskiem myszy element, który chcesz uwzględnić na
fakturze, a następnie wybierz opcję Properties (Właściwości).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
3.
W oknie dialogowym Properties (Właściwości) zaznacz kartę Invoice
(Faktura), a następnie zaznacz pole Include on Invoice (Dołącz do
faktury). Zmień zawartość pola Description on Invoice (Opis na
fakturze) (jeśli zachodzi taka potrzeba), a następnie wprowadź kwotę
w dolarach w polu Invoice Rate (Stawka na fakturze).
4.
Kliknij OK.
5.
Wykonaj kroki od Krok 2 do Krok 4 dla sprzętu, zapasów i ludzi, których
dotyczyć będzie faktura.
6.
Na karcie Jobs (Zadania) przewiń do zadania lub skorzystaj z opcji
sortowania i filtrowania, aby wyszukać żądane zadanie. Patrz
Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania), strona 81.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
95
3
Przechowywanie danych terenowych
7.
Zaznacz żądane zadania, a następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcję Create Invoice (Utwórz fakturę).
8.
Wybierz klienta / gospodarza, na którego faktura ma zostać
wystawiona, a następnie uzupełnij pozostałe pola. Elementy
skonfigurowane w ramach kroków od Krok 2 do Krok 4 zostaną
wyświetlone na ekranie.
Aby dodać większą liczbę elementów, kliknij znak +, wybierz opcję Add
Input (Dodaj wkład), a następnie wprowadź wymagane wkłady. Kliknij
znak - przy wybranej pozycji, jeśli chcesz ją usunąć.
9.
Jeśli jest to wymagane, zaznacz pole Comment (Komentarz) lub Footer
(Stopka) i wprowadź komentarz lub stopkę, która zostanie dodana do
faktury.
10. Kliknij OK.
Faktury wyświetlane są na karcie Invoice (Faktura).
96
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
11. Aby wydrukować fakturę, kliknij prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję Print (Drukuj). Na ekranie podglądu wydruku
możesz wydrukować lub wyeksportować fakturę.
Możesz również:
•
Zaznaczyć fakturę jako zapłaconą: Kliknij prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję Paid (Zapłacone). W kolumnie Paid
(Zapłacone) pojawi się krzyżyk.
W razie konieczności można cofnąć to działanie: Kliknij prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Unpaid (Niezapłacone).
Krzyżyk zniknie z kolumny Paid (Zapłacone).
•
Edytować fakturę: Kliknij prawym przyciskiem myszy na fakturze,
wybierz opcję Properties (Właściwości), a następnie wprowadź
wymagane zmiany.
•
Usunąć fakturę: Kliknij prawym przyciskiem myszy na fakturze,
a następnie wybierz opcję Delete (Usuń).
Raporty
Oprogramowanie daje możliwość drukowania raportów dotyczących
wszystkich maszyn, prac polowych i wykorzystania zapasów, w tym między
innymi następujących raportów:
•
Raporty sprzętu: Raport kampanii, Zarządzanie flotą, Zestawienie
uwag/notatek, Raport dotyczący wykorzystania zasobów (wartości
uśrednione, szczegóły zadania i wartości całkowite)
•
Raporty dotyczące pól: Zużycie sprzętu w polu, Zestawienie prac
polowych, Podsumowanie planu - wg uprawy oraz Podsumowanie
planu - ogólne
•
Raporty dotyczące zużycia nawozów i zapasów
•
Raporty dotyczące personelu
Raporty można drukować w oknie dialogowym Reports (Raporty) lub na
karcie Jobs (Zadania) oraz zapisywać w formacie dokumentów Word,
arkuszy Excel czy dokumentów PDF.
Drukowanie raportów dotyczących zadań
Tego typu raporty dotyczą zaplanowanych i zrealizowanych zadań:
•
Raport dotyczący zaplanowanego zadania jest zleceniem, które można
przekazać pracownikom przypisanym do realizacji danego zadania.
•
Raport dotyczący zrealizowanego zadania jest podsumowaniem
szczegółów działań, które zostały zrealizowane.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
97
3
Przechowywanie danych terenowych
Aby wydrukować raport(y):
1.
Na karcie Jobs (Zadania) przewiń do zadania lub skorzystaj z opcji
sortowania i filtrowania, aby wyszukać żądane zadanie. Patrz
Wyszukiwania zadania na karcie Jobs (Zadania), strona 81.
2.
Kliknij zadanie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję
Print (Drukuj).
Podgląd raportu, który zostanie wyświetlony, obejmuje wszystkie
elementy zadania.
3.
98
W oknie podglądu raportu można wykonać następujące działania:
–
Kliknij ikonę „Ustawienia drukowania”
drukarki.
–
Kliknij ikonę „Drukuj”
, aby wydrukować raport. W oknie
dialogowym Print (Drukuj) możesz określić numery stron i liczbę
kopii.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
, aby ustawić właściwości
Przechowywanie danych terenowych 3
–
Kliknij ikonę „Eksportuj”
jego kopię.
, aby wyeksportować raport i zapisać
a.
W oknie dialogowym Export (Eksport) wybierz parametry Format
(Format) oraz Destination (Lokalizacja docelowa), a następnie
kliknij OK.
b.
W oknie dialogowym Export Options (Opcje eksportu) podaj strony,
które chcesz wyeksportować lub kliknij OK, aby wyeksportować
cały raport.
c.
W oknie dialogowym Choose Export File (Wybierz plik do eksportu)
wybierz folder lub dysk wymienny, na którym chcesz zapisać
raport, wprowadź nazwę pliku w polu File name (Nazwa pliku),
a następnie kliknij Save (Zapisz).
Raport zostanie wyeksportowany do wybranej lokalizacji, w której
można go drukować, kopiować i wysyłać jako załącznik do
wiadomości e-mail.
Drukowanie raportów dotyczących pola oraz raportów dotyczących
wykorzystania sprzętu i zapasów
Oprogramowanie umożliwia drukowanie raportów dotyczących wszystkich
maszyn, prac polowych i wykorzystania zapasów
1.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Wybierz opcję Reports / All Reports (Raporty / Wszystkie raporty).
–
Kliknij ikonę „Raport”
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
99
3
Przechowywanie danych terenowych
–
2.
100
Na karcie Farm (Gospodarstwo) lub Inputs (Wkłady) prawym
przyciskiem myszy kliknij jeden z elementów, a następnie wybierz
opcję Reports (Raporty).
Wybierz raport, który chcesz wydrukować. Aby tego dokonać, kliknij
znak + przy każdej kategorii lub kliknij Expand All (Rozwiń wszystkie).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Przechowywanie danych terenowych 3
3.
Zaznacz wymagany raport, a następnie kliknij OK.
a.
Zaznacz poszczególne elementy, które chcesz uwzględnić
w raporcie lub kliknij Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć
wszystkie pozycje.
b.
Wprowadź zakres dat.
c.
Kliknij Preview (Podgląd).
W oknie Print Preview (Podgląd wydruku) wyświetlona zostanie
pierwsza strona raportu. Aby wyświetlić pozostałe strony, kliknij
ikonę „Następna strona” > lub „Poprzednia strona” <.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
101
3
Przechowywanie danych terenowych
4.
102
W oknie podglądu raportu można wykonać następujące działania:
–
Kliknij ikonę „Ustawienia drukowania”
drukarki.
–
Kliknij ikonę „Drukuj”
, aby wydrukować raport. W oknie
dialogowym Print (Drukuj) możesz określić numery stron i liczbę
kopii.
–
Kliknij ikonę „Eksportuj”
jego kopię.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
, aby ustawić właściwości
, aby wyeksportować raport i zapisać
Przechowywanie danych terenowych 3
a.
W oknie dialogowym Export (Eksport) wybierz parametry Format
(Format) oraz Destination (Lokalizacja docelowa), a następnie
kliknij OK.
b.
W oknie dialogowym Export Options (Opcje eksportu) podaj strony,
które chcesz wyeksportować lub kliknij OK, aby wyeksportować
cały raport.
c.
W oknie dialogowym Choose Export File (Wybierz plik do eksportu)
wybierz folder lub dysk wymienny, na którym chcesz zapisać
raport, wprowadź nazwę pliku w polu File name (Nazwa pliku),
a następnie kliknij Save (Zapisz).
Raport zostanie wyeksportowany do wybranej lokalizacji, w której można go
drukować, kopiować i wysyłać jako załącznik do wiadomości e-mail.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
103
3
Przechowywanie danych terenowych
104
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
4
Mapowanie
4
W tym rozdziale:

Paski narzędzi

Pobieranie danych dotyczących dróg
i arterii wodnych

Kalibracja i obrazowanie
georeferencyjne bez użycia danych
GPS

Filtr zbioru

Praca z siatkami i mapami
konturowymi

Animowanie warstw

Suwak przezroczystości

Mapy rodzaju gleby

Próbki gleby

Kopiowanie warstwy do innego
gospodarstwa lub pola

Rysowanie i importowanie granic

Wyświetlanie map granic pola

Wyświetlanie granic pola:
Wyświetlanie zmian

Tworzenie map zmiennego
dawkowania nawozu

Eksportowanie map z granicami pól

Drukowanie map

Zbiorczy eksport plików kształtu

Przypisywanie kolorów do pól według
prac uprawowych

Przypisywanie wzorów

Edycja map pracy

Konfigurowanie i wybór atrybutów
warstw

Tworzenie warstw prowadzenia / cech

Praca z narzędziem bufora

Praca z mapami plonów
i zastosowanych dawek

Praca z mapami plonów
i zastosowanych dawek

Tworzenie map odmian w formie
wielokąta

Raport o odmianach plonów

Podział map zasiewów

Edycja legend
Oprogramowanie do mapowania dostarcza
nielimitowanej liczby warstw do mapowania
plonów, rejestracji dawkowania, rodzajów
gleby, wyników próbkowania gleby, linii
fragmentów i nie tylko.
W przypadku importu danych dotyczących
plonów lub dawkowania do
oprogramowania do mapowania, program
z łatwością przekształca dane przestrzenne
w rekord pola.
Patrz także Rozdział 7, Narzędzie
Connected Farm.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
105
4
Mapowanie
Paski narzędzi
Paski narzędzi zawierają ikony (nazywane również przyciskami),
umożliwiające wykonywanie kilku funkcji za jednym kliknięciem. Opisy
pasków narzędzi znajdują się w rozdziale Paski narzędzi, strona 17.
•
Zlecenie – zasób
•
Mapa
Dodatkowo oprogramowanie do mapowania zawiera pasek narzędzi
umożliwiający edycję map.
Ten pasek narzędzi pojawia się, gdy prawym przyciskiem myszy klikniesz
nazwę pola w karcie Farm (Gospodarstwo), a następnie wybierzesz opcję
Edit Boundaries (Edytuj granice) lub klikniesz ikonę edycji warstw. Aby
narysować granice pola, skorzystaj z narzędzi do rysowania.
W zależności od rodzajów map wyświetlanych w karcie Map (Mapy), pasek
narzędzi zawiera do 23 ikon.
Ikona/Narzędzie
106
Działanie
Wybierz
Wybierz obiekty w karcie Map (Mapa). Z funkcji tej można korzystać do
wyboru elementów w kształcie prostokąta, okręgu lub wieloboku – dokonuje
się tego, klikając strzałkę zwróconą w dół.
Użyj opcji Invert Selection (Odwróć wybór), aby odwrócić elementy
zaznaczone na mapie.
Edycja węzła
Przesuwaj punkty węzłowe na mapie granic lub obszaru / wieloboku oraz na
mapie liniowej, tak aby dostosować kształt granic/obszaru/wieloboku/linii:
Opcja niedostępna dla map punktowych.
• Aby zmienić położenie węzła, należy kliknąć i przesunąć wybrany węzeł.
• Aby utworzyć nowy węzeł, należy dwukrotnie kliknąć odcinek linii.
• Aby usunąć węzeł, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybrać opcję Delete (Usuń).
Wyświetlony zostanie zaznaczony obszar, wraz ze zmianami wprowadzanymi
w miarę modyfikacji wieloboku.
Dołącz wielokąt
Narysuj lub dodaj do granicy pola lub obszaru / wieloboku: Opcja
niedostępna dla map punktowych.
Wyklucz wielokąt
Umożliwia wyłączanie obszarów, takich jak stawy czy rowy, z granic pola lub
obszaru/wieloboku: Opcja niedostępna dla map punktowych.
Wielokąt dzielony
Umożliwia dzielenie granic pola lub obszaru / wieloboku na oddzielne
obszary / wieloboki: Opcja niedostępna dla map punktowych.
Pomiar
Umożliwia mierzenie obiektów w widoku Map (Mapa). Kliknij w miejscu,
w którym chcesz rozpocząć pomiar, a następnie kliknij ponownie, aby
zainicjować kolejny odcinek. Całkowita długość i odległości w kierunkach X
i Y pojawią się w prawym dolnym rogu ekranu. Wartości X i Y dotyczą tylko
ostatniego odcinka. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przerwać pomiar.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Ikona/Narzędzie
Działanie
Bufor
Zaznacz część lub całość obszaru lub granicy pola. Następnie wprowadź
odległość lub rozmiar obszaru, a oprogramowanie podzieli ten obszar
w oparciu o zadane ustawienia. Opcja ta jest przydatna przy tworzeniu
odrzutów, granic awaryjnych lub tarasów.
Punkt końcowy
Wymusza przejście kursora bezpośrednio na koniec odcinka linii.
Punkt środkowy
Wymusza przejście kursora na środek odcinka linii.
Zdjęcie siatki
Wytycza siatkę na ekranie i wymusza przechodzenie kursora do rogów
każdej siatki przy rysowaniu. Kliknij tę ikonę prawym przyciskiem myszy, aby
zmienić wymiary siatki.
Poziomo
Wymusza idealnie poziome przemieszczenie się kursora podczas rysowania.
Pionowo
Wymusza idealnie pionowe przemieszczenie się kursora podczas rysowania.
Przesuń
Kliknij tę ikonę, a następnie kliknij i przeciągnij na mapie, aby przesunąć
mapę na ekranie.
Zmiana rozmiaru
Kliknij lewy przycisk, aby przybliżyć, lub prawy, aby oddalić. Środek mapy
znajdować się będzie w miejscu kliknięcia.
Możliwe jest także kliknięcie i przeciągnięcie w celu przybliżenia obszaru
o określonej wielkości.
Powiększ
Umożliwia przybliżanie bez środkowania mapy.
Pomniejsz
Umożliwia oddalanie bez środkowania mapy.
Powiększ warstwę
Umożliwia przybliżanie aktywnej warstwy. Aktywna warstwa to pierwsza
warstwa na liście Displayed Layers (Wyświetlone warstwy).
Powiększ wszystko
Przybliżyć do rozmiaru wszystkich wyświetlonych warstw na mapie.
Importuj plik kształtu
Umożliwia importowanie zawartości pliku do bieżącej warstwy, na przykład
do granic pola.
Auto rysuj
Umożliwia automatyczne rysowanie granic pola w oparciu o zaimportowane
dane punktów (na przykład z mapy plonów) dla danego pola.
Opcje wyświetlania
Umożliwia zmianę kolorów i wyglądu obiektów oraz dodawanie etykiet do
warstw.
Drogi i ulice
Wyświetla drogi i ulice oraz inne dane mapy.
Aby skorzystać z tej opcji, konieczne jest posiadanie połączenia z Internetem.
Save (Zapisz)
Save and Close
(Zapisz i zamknij)
Cancel (Anuluj)
Umożliwia zapisywanie zmian na mapie – użytkownik pozostaje w trybie
edycji mapy.
Zapisuje zmiany wprowadzone na mapie i powraca do karty Map (Mapa).
Umożliwia powrót do karty Map (Mapa) bez zapisywania zmian.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
107
4
Mapowanie
Pobieranie danych dotyczących dróg i arterii wodnych
Importowanie danych dotyczących dróg i arterii wodnych ułatwia rysowanie
pól i umożliwia dodawanie współrzędnych GPS do map rysowanych ręcznie.
Do wyświetlania dróg i arterii wodnych służy ikona dróg i ulic. Program
umożliwia wyświetlanie wielu dróg i ulic z całego świata, wraz z etykietami.
Drogi i arterie wodne Ameryki Północnej można pobrać jako dane liniowe,
dostępne są również inne rodzaje zdjęć lotniczych. Więcej informacji
dostępnych pod adresem http://www.farmworks.com/support/faqs/index.php.
Kliknij ikonę dróg i ulic
108
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Zostaną wyświetlone drogi dla danego obszaru.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
109
4
Mapowanie
Kalibracja i obrazowanie georeferencyjne bez użycia danych GPS
Niektóre obrazy (na przykład zeskanowane mapy FSA) nie posiadają
automatycznie przypisanych danych georeferencyjnych. Oprogramowanie
posiada funkcję kalibracji, umożliwiającą przypisanie trzech współrzędnych
GPS do tych obrazów, tak aby były one zgodne z innymi mapami
posiadającymi georeferencje (takimi jak mapy dróg i arterii wodnych). Aby
przeprowadzić obrazowanie georeferencyjne, należy zarejestrować punkty
GPS, skalibrować obraz, a następnie załadować obraz do programu).
Rejestracja punktów GPS
110
1.
Uzyskaj trzy współrzędne GPS na obrazie, z którym pracujesz –
najprościej można to zrobić, korzystając z danych dotyczących dróg
i arterii wodnych pobranych do oprogramowania do mapowania.
2.
Wyświetl drogi i arterie wodne w karcie Map (Mapa).
3.
Prawym przyciskiem myszy kliknij pierwszy punkt, jaki możesz
zlokalizować na obrazie, a następnie wybierz opcję Register Location
(Zarejestruj lokalizację).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
4.
Współrzędne pojawią się w oknie dialogowym Registration Points
(Punkty rejestracji). W polu Description (Opis) wprowadź opis
definiujący daną lokalizację, na przykład Home 11 NW Corner, a następnie
kliknij OK.
5.
Powtórz kroki od Krok 3 do Krok 4, aby zapisać dwa dodatkowe punkty.
Uwaga – Funkcja kalibracji działa najlepiej, gdy trzy punkty nie tworzą prostej
linii, a są rozrzucone na mapie. Najlepiej jest, jeśli punkty tworzą trójkąt
prostokątny. Im kształt jest bliższy trójkątowi prostokątnemu, tym bardziej
precyzyjne będą wyniki obrazowania georeferencyjnego/kalibracji.
Kalibracja obrazu
1.
Wybierz ścieżkę Start / Programy / Farm Works Software / Calibrate lub
Start / Wszystkie programy / Farm Works Software / Calibrate.
2.
Kliknij Open (Otwórz). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Load Image
(Załaduj obraz).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
111
4
Mapowanie
3.
Przejdź do miejsca, w którym zapisano obraz do kalibracji, zaznacz go,
a następnie kliknij Open (Otwórz), aby załadować obraz.
4.
Aby skalibrować obraz, przybliż go w miejscu rejestracji pierwszego
punktu (zgodnie z instrukcją podaną w poprzednim punkcie),
a następnie kliknij ikonę rejestracji punktów
.
5.
Wyszukaj i kliknij pierwszy punkt na mapie, a następnie wykonaj jedno
z poniższych działań:
–
Wybierz uprzednio utworzony punkt (na przykład Home 11 NW
Corner) z listy rozwijanej Registered Points (Zarejestrowane
punkty).
–
Pozostaw pole Registered Points (Zarejestrowane punkty) puste
i wprowadź współrzędne punktu. To działanie należy wykonać, jeśli
współrzędne GPS zostały odczytane ręcznie przy użyciu
odbiornika GPS.
6.
Kliknij OK.
7.
Powtórz kroki od Krok 1 do Krok 6, aby zapisać kolejne dwa punkty. Po
zapisaniu trzeciego punktu rozpocznie się proces kalibracji.
Po zakończeniu procesu kalibracji mapa powinna zostać odpowiednio
obrócona. Jeśli mapa nie zostanie poprawnie skalibrowana, powtórz
kroki od Krok 5 do Krok 6, aby ponownie przeprowadzić proces
kalibracji lub wybierz nowe punkty rejestracji. Patrz Rejestracja punktów
GPS, strona 110.
8.
112
Po zakończeniu kalibracji kliknij ikonę Save As (Zapisz jako)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Mapowanie 4
9.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Save As (Zapisz jako).
Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Save (Zapisz). Domyślną
ścieżką zapisu jest C:\Farmproj\Images\Backdrop folder/directory.
10. Wybierz File / Exit (Plik / Wyjście).
Ładowanie obrazu
1.
Wyjdź z funkcji kalibracji i powróć do oprogramowania do mapowania.
2.
Wybierz nazwę klienta, gospodarstwa lub pola, a następnie wybierz
opcję Import Background (Importuj tło).
3.
Wyszukaj skalibrowany obraz w folderze
C:\Farmproj\Images\Backdrop, a następnie kliknij Open (Otwórz).
Zaimportowany obraz zostanie automatycznie wyświetlony w karcie
Map (Mapa) w odpowiedniej lokalizacji.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
113
4
Mapowanie
Rysowanie i importowanie granic
Aby dodać mapy granic pola, należy wykonać jedno z poniższych działań:
•
Narysować granice, korzystając z rysunku oraz bezpłatnych zdjęć
satelitarnych pobranych z Internetu. Aby granice były bardziej
precyzyjne, możesz śledzić zarysy pól.
•
Automatycznie narysować granice przy użyciu zaimportowanych
danych dotyczących plonów.
•
Zaimportować granice z innego oprogramowania (na przykład ArcView
Shape lub plik .fgp). Aby tego dokonać, prawym przyciskiem myszy
kliknij nazwę pola i wybierz opcję Import Boundaries (Importuj granice).
•
Wczytaj inne precyzyjne dane dotyczące gospodarstwa przy użyciu
opcji Read Job Data (Wczytaj dane zlecenia). Patrz Importowanie
danych zadania, strona 149.
•
Zsynchronizuj granice zgromadzone przy użyciu oprogramowania
w wersji na urządzenia przenośne. Patrz Rozdział 8, Synchronizacja
danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne.
Po narysowaniu lub zaimportowaniu map granic pola możesz dodać etykiety
z nazwami pól i zmieniać kolory map zgodnie z preferencjami. Aby
z łatwością przeglądać mapy pól, wybierz nazwy pól w karcie Farm
(Gospodarstwo): W ten sposób wyświetlisz każdą mapę granic pola dla
danego gospodarstwa.
Rysowanie map granic pola
Jeśli chcesz ręcznie narysować pola, możesz wykorzystać drogi i arterie
wodne oraz zaimportowane obrazy tła w celu jak najbardziej precyzyjnego
naniesienia pól. Jeśli korzystasz z danych dotyczących plonów, możesz użyć
funkcji Auto Draw, która narysuje mapę granic pola za Ciebie. Patrz
Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów, strona 120.
Rysowanie mapy granic pola przy użyciu narzędzi do rysowania
114
1.
Wybierz kartę Map (Mapa), aby otworzyć okno z mapą, a następnie
wybierz kartę Layers (Warstwy)
poniżej okna Map (Mapa), aby
przeglądać Displayed Layers (Wyświetlane warstwy).
2.
Kliknij ikonę dróg i ulic
3.
Wyświetl wymagane obrazy.
4.
Użyj narzędzi do powiększania, aby odnaleźć pole w obrazie tła.
5.
Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę pola w karcie Farm
(Gospodarstwo), a następnie wybierz opcję Edit Boundaries (Edycja
granic).
, aby wyświetlić drogi i ulice.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Uwaga – Jeśli pole nie znajduje się w karcie Farm (Gospodarstwo), przejdź
do Rozdział 3, Przechowywanie danych terenowych, aby dowiedzieć się, jak
dodać pole.
6.
W pasku narzędzi do edycji map kliknij ikonę Include Tool – Polygon
(Dołącz narzędzie - Wielokąt),
aby wyświetlić dostępne opcje:
wybierz Include Tool Rectangle (Wybierz narzędzie - Prostkokąt),
Include Tool - Circle Radius (Dołącz promień okręgu), Include Tool Circle Diameter (Dołącz narzędzie - Średnica koła) lub Include Tool Polygon (Dołącz narzędzie - Wielokąt). Opisy narzędzi dostępne są
w Paski narzędzi, strona 106.
Jeśli wykorzystasz prostokąt lub okrąg, kliknij i przeciągnij kształt na
mapie, w miejscu w którym chcesz ustalić granicę. Po zwolnieniu
przycisku myszy wielokąt zostanie narysowany. Narzędzie okręgu
umiejscawia środek okręgu w miejscu kliknięcia myszą.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
115
4
Mapowanie
7.
Aby narysować granicę pola przy użyciu narzędzia wielokąta:
a.
Kliknij w jednym rogu pola. Przesuwaj kursorem wokół pola i klikaj,
aby dodać wymaganą liczbę węzłów. Aby uzyskać efekt
zakrzywień, umieszczaj węzły blisko siebie.
b.
Przesuwaj suwak w lewo, aby lepiej widzieć obraz podczas
rysowania wieloboku.
c.
Aby usunąć ostatni dodany węzeł, kliknij prawym przyciskiem
myszy, a następnie wybierz opcję Undo (Cofnij).
Aby anulować wielokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję Cancel (Anuluj).
8.
d.
Dodawaj węzły aż do zakończenia mapowania granicy pola.
e.
Aby ukończyć wielokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz
opcję Finish (Zakończ), a następnie kliknij Save and Close (Zapisz
i zamknij), aby wyjść z trybu edycji i powrócić do karty Map (Mapa).
W razie potrzeby użyj narzędzia do edycji węzłów, aby wyedytować
granicę pola. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Paski narzędzi,
strona 106.
Wykorzystaj jeden z poniższych sposobów, aby zmienić granice pola. Po
wprowadzeniu zmian kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
•
116
Użyj narzędzia Exclude Polygon (Wyklucz narzędzie Wielokąt), aby
usunąć część pola mieszczącą się wewnątrz jego granic, na przykład
arterie wodne, stawy, drzewa i tym podobne, znajdujące się wewnątrz
pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Narzędzia wyłączania działają na tej samej zasadzie, jak narzędzia
włączania: usuwają części pola zamiast dodawać elementy.
•
Aby ponownie włączyć wyłączony obszar, zaznacz go przy użyciu
narzędzia Include (Włącz).
•
Użyj narzędzia Split Polygon Tool (Narzędzie podziału wielokąta), aby
podzielić istniejące granice pola na kilka odrębnych wieloboków.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
117
4
Mapowanie
Przykładowo użyj narzędzia Split Line (Podziel linię), aby podzielić
każdy odcinek linii przechodzący przez wielokąt na dwa wielokąty. W
przypadku prostych kształtów najłatwiej jest użyć funkcji liniowej.
Możesz również użyć narzędzi do dzielenia prostokąta, okręgu
i wieloboku.
Aby usunąć część, która została wydzielona z jednego pola i wkleić ją
do innego pola:
118
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
a.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
podzielone pole, a następnie wybierz opcję Edit Boundaries (Edytuj
granice).
b.
Na karcie Map (Mapa) kliknij obszar, który ma zostać podzielony
lub skopiowany do innego pola. Część, która zostanie oddzielona,
będzie oznaczona.
c.
Prawym przyciskiem myszy kliknij tę część pola, która ma zostać
przypisana do innego pola, a następnie kliknij przycisk Copy
(Kopiuj).
d.
Prawym przyciskiem myszy kliknij tę samą część pola, a następnie
wybierz opcję Delete (Usuń).
e.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij), aby wyjść z trybu edycji mapy.
f.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
pole, do którego chcesz dodać oddzieloną część, a następnie
wybierz opcję Edit Boundaries (Edytuj granice).
g.
Prawym przyciskiem myszy kliknij poza granicami pola,
a następnie wybierz opcję Paste Addition (Wklej dodatkową część).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
119
4
Mapowanie
h.
Aby usunąć linie znajdujące się pomiędzy pierwotną granicą
a dodanym fragmentem, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Shift],
a następnie kliknij każdy odcinek. Po zaznaczeniu obu części kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Merge Polygons
(Połącz wielokąty).
i.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Automatyczne rysowanie pól na podstawie map plonów
W przypadku zaimportowania map, takich jak mapy plonów, zasiewów lub
oprysków, oprogramowanie może automatycznie narysować granice pola
w oparciu o zaimportowane dane. Pozwala to zaoszczędzić czas, a mapy są
zwykle bardziej precyzyjne niż w przypadku ręcznego rysowania granic.
1.
120
Wybierz kartę Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
2.
W widoku drzewa na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie
zlecenie zawierające dane punktowe (plon lub inne zlecenie), na
podstawie którego program automatycznie narysuje mapę z granicami
pola. Mapa zbiorów pojawi się w karcie Map (Mapa).
3.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę pola, dla którego chcesz
narysować granice, a następnie wybierz opcję Edit Boundaries (Edytuj
granice). Wyświetlony zostanie pasek narzędzi do edycji map.
4.
Kliknij ikonę automatycznego rysowania
na pasku narzędzi, powyżej
wyświetlanej mapy. W oknie dialogowym Layers (Warstwy) wybierz
warstwę, z której zostanie narysowana granica. Domyślnie jest to
warstwa aktualnie wyświetlana.
5.
W oknie dialogowym Auto Draw Options (Opcje automatycznego
rysowania) wprowadź szerokość sprzętu, tak aby oprogramowanie
wiedziało, w jakiej odległości narysować granice pola. Wprowadź
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
121
4
Mapowanie
minimalny obszar, aby uniknąć rysowania małych części pola wokół
punktów, które nie są pogrupowane razem. Możesz modyfikować tę
opcję, aby uzyskać bardziej precyzyjne granice pola.
122
6.
Kliknij OK, aby rozpocząć proces automatycznego rysowania.
Wyświetlony zostanie pasek postępu.
7.
Przed zapisaniem granic pola wprowadź wymagane zmiany. Jeśli
granica nie wygląda prawidłowo z uwagi na dziury na środku pola lub
uwzględniono niewielki obszar, który należało pominąć, możesz
zmodyfikować granicę przy użyciu narzędzi do edycji, a następnie
spróbować zastosować inny obszar minimalny dla funkcji
automatycznego rysowania.
8.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Importowanie granic pól
Możesz importować i wyświetlać mapy granic pól, utworzone przy użyciu
oprogramowania na urządzenia przenośne, zainstalowanego na komputerze
przenośnym lub innym urządzeniu, oraz mapy utworzone przy użyciu innego
oprogramowania, pod warunkiem że zapisano je w kompatybilnym formacie.
Jednym z najpopularniejszych formatów plików używanym do importowania
i eksportowania jest plik kształtu AcrView. Zanim zaimportujesz pliki kształtu,
zawierające mapy granic pola, musisz najpierw zapisać je w folderze
komputera, a następnie dodać nazwy pól do karty Farm (Gospodarstwo) dla
map, które chcesz zaimportować. Więcej informacji dostępne w Rozdział 5,
Analiza map oraz w Rozdział 3, Przechowywanie danych terenowych.
Uwaga – Wszystkie pliki kształtu składają się z trzech plików: .shp, .shx oraz
.dbf. Aby plik kształtu był kompletny, musi zawierać wszystkie powyższe
elementy.
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
w odpowiednim polu, a następnie wybierz opcję Import Boundaries
(Importuj granice).
2.
W oknie dialogowym Import Boundaries (Importuj granice) zlokalizuj
plik kształtu, który chcesz zaimportować – wyświetlony zostanie
wyłącznie plik .shp – a następnie kliknij Open (Otwórz).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
123
4
Mapowanie
124
3.
Po wyświetleniu monitu kliknij Yes (Tak), aby zaktualizować pracę
uprawową przy użyciu tego samego pliku .shp lub kliknij No (Nie), aby
zastosować ten plik wyłącznie dla wskazanego pola. Okno dialogowe
zostanie wyświetlone wyłącznie w przypadku gdy utworzono prace
uprawowe, na przykład „Kukurydza 2010”.
4.
W menu Coordinate System (Układ współrzędnych) w oknie
dialogowym Import (Import) wybierz układ współrzędnych, w którym
utworzono plik kształtu. Program domyślnie wybiera układ
współrzędnych, który przypisano do pliku kształtu.
5.
Kliknij OK: Granica zostanie dodana do warstwy granicy i będzie można
wyświetlić ją w karcie Map (Mapa).
6.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij), aby zapisać mapę lub kliknij Cancel
(Anuluj), jeśli nie chcesz zapisać mapy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Wyświetlanie map granic pola
Po utworzeniu mapy granic pola możesz ją wyświetlać wraz z obrazami tła
oraz innymi mapami i granicami innych pól.
1.
Wybierz odpowiednie gospodarstwo, a następnie zaznacz jedno z jego
pól. Granice pola pojawią się w karcie Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
125
4
Mapowanie
2.
Aby wyświetlić wszystkie granice pól dla danego gospodarstwa,
zaznacz Farm (Gospodarstwo). Aby wyświetlić wszystkie granice pól
dla danego klienta, zaznacz Client (Klient). Aby wyświetlić wszystkie
granice pól dla wszystkich gospodarstw, kliknij ikonę informacji
o użytkowniku
na górze widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo).
Wyświetlanie granic pola: Wyświetlanie zmian
Aby szybko przejrzeć ostatnie zmiany dokonane na danym polu, co jest
uprawiane na polu lub które pola przynależą do którego gospodarstwa,
możesz zmieniać widok na warstwie zawierającej granice.
126
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) wybierz wymaganego klienta,
gospodarstwo lub pole.
2.
Jeśli warstwa z granicami nie jest pierwsza wśród wyświetlanych
warstw, kliknij dwa razy, aby przenieść ją na pierwsze miejsce.
3.
Sposób wyświetlania warstwy z granicami możesz zmienić w karcie
Views (Widoki). Istnieje siedem opcji:
–
Clients (Klienci): Kolory granic zależne są od klientów, do których
są one przypisane.
–
Enterprises (Kampanie): Wybierz rok, aby wyświetlić pola
pokolorowane w zależności od upraw na dany rok.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
Farms (Gospodarstwa): Granice pokolorowane są według
gospodarstw, do których przynależą.
–
Field Boundaries (Granice pola): Wszystkie granice są w tym
samym kolorze.
–
Last Job (Ostatnie zadanie): Wybierz rok, aby wyświetlić pola
pokolorowane w zależności od upraw na dany rok. Posiadają one
również wzór przypisany do ostatniego zadania zaplanowanego
w danym roku. Zmień wzór z poziomu opcji Resources / Job Types
(Zasoby / Rodzaje zadań).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
127
4
Mapowanie
128
–
Restricted Entry (Ograniczony dostęp): Wybierz zakres dat, aby
wyświetlić pola z ograniczonym dostępem (w zależności od
karencji ze względu na użycie chemikaliów) w danych ramach
czasowych.
–
Restricted Harvest (Ograniczone zbiory): Wybierz zakres dat, aby
dowiedzieć się, które pola posiadają interwał czasowy przed
zbiorami (w oparciu o użycie OPZ) dla danych ram czasowych
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Eksportowanie map z granicami pól
Mapy z granicami pól można eksportować w wielu formatach, tak aby inne
osoby mogły korzystać z nich przy użyciu innego oprogramowania.
Obsługiwane formaty obejmują plik kształtu ArcView oraz format .kml
obsługiwany przez Google Earth.
Aby wyeksportować mapy granic:
1.
Wybierz kartę Map (Mapa).
2.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij pole prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję Export Boundaries (Eksportuj granice). Aby
wyeksportować granice pola dla gospodarstwa lub klienta, kliknij
prawym przyciskiem myszy nazwę gospodarstwa lub klienta.
3.
W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, zaznacz folder lub
dysk, na którym zapisany zostanie wyeksportowany plik, a następnie
wpisz nazwę pliku.
4.
Wybierz format pliku, w jakim chcesz wyeksportować granice (.shp lub
.kml).
5.
Kliknij Save (Zapisz). Mapa z granicami pola zostanie zapisana we
wskazanym folderze lub na dysku.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
129
4
Mapowanie
Zbiorczy eksport plików kształtu
W przypadku gdy istnieje kilka zadań, które chcesz wyeksportować jako pliki
kształtu, możesz skorzystać z funkcji eksportu zbiorczego:
130
1.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl], a następnie kliknij zadania, które
chcesz wyeksportować.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne zadanie, a następnie
wybierz funkcję Export (Eksport).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
W polu File Export Type (Format eksportowanych plików) wybierz
format pliku (będzie to plik kształtu Arcview lub FODM (*.xml),
a następnie wybierz miejsce, w którym pliki zostaną zapisane.
Format nazw plików jest następujący: Klient_Gospodarstwo_Pole_Rodzaj
zadania_Data. Poniższa ilustracja przedstawia przykłady utworzonych plików.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
131
4
Mapowanie
Przypisywanie kolorów do pól według prac uprawowych
Każde pole może mieć inny kolor, w zależności od uprawianych tam roślin.
Przykładowo kukurydza może mieć inny kolor niż pszenica czy soja. Funkcja
ta jest przydatna, gdy chcemy szybko sprawdzić, co rośnie na
poszczególnych polach.
132
1.
Z menu Resources (Zasoby) wybierz opcję Commodities (Artykuły).
2.
W oknie dialogowym Commodities (Artykuły) wybierz uprawy, do
których chcesz przypisać kolor lub wybierz opcję Add (Dodaj), aby
dodać nową uprawę.
3.
Kliknij Properties (Właściwości), aby otworzyć okno dialogowe Commodity
Properties (Właściwości artykułu).
4.
Z listy Color (Kolor) wybierz kolor dla danej uprawy, a następnie kliknij
OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Pola, do których przypisano prace uprawowe, zostaną wyświetlone
w wybranym kolorze w karcie Map (Mapa).
Przypisywanie wzorów
Aby móc szybko sprawdzać, które pole zostało zasiane, na którym zebrano
plony i tak dalej, do rodzajów zadań można przypisać wzory, które będą
widoczne, gdy dane zadanie zostanie wykonane na polu.
1.
Z menu Resources (Zasoby) wybierz opcję Job Types (Rodzaje zadań).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
133
4
Mapowanie
2.
W oknie dialogowym Operation Types (Rodzaje operacji) wprowadź
opis nowego działania, na przykład „zbiór kukurydzy“.
3.
Wybierz wzór, który zostanie przypisany do tego rodzaju zadania,
a następnie kliknij OK.
Każde pole, na którym wykonano dane działanie w ostatniej kolejności,
przedstawia wybrany wzór. Kolor nadal pokazuje uprzednio wybraną
pracę uprawową.
4.
134
W części Views (Widoki) wybierz rok uprawowy w ramach opcji Last
Job (Ostatnie zadanie).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Edycja map pracy
W niektórych latach na jednym polu można uprawiać więcej niż jedną
uprawę. Do każdego pola można przypisać kilka upraw oraz utworzyć mapę
ich lokalizacji.
Więcej informacji dotyczących map upraw dostępnych jest w części
Konfigurowanie pracy uprawowej, strona 51.
1.
W karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij pracę
uprawową, aby dokonać edycji, a następnie wybierz opcję Edit
Boundaries (Edytuj granice).
2.
Użyj paska narzędzi do edycji map, aby tworzyć i dzielić granice pól.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
135
4
Mapowanie
3.
Z listy opcji narzędzia Split (Podział)
wybierz opcję Split Line
(Podziel linię), aby wyodrębnić części z poszczególnymi uprawami.
Kliknij na zewnątrz granic, w ramach których podział ma się zaczynać,
kliknij na zewnątrz granic, w ramach których podział ma się kończyć,
kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Finish (Zakończ).
4.
Przy użyciu narzędzia wyboru
kliknij w każdej części, aby
zweryfikować areał podany w prawym dolnym rogu.
5.
Jeśli areał jest nieprawidłowy, użyj narzędzia edycji węzłów, aby
dostosować węzły.
6.
Przy użyciu narzędzia wyboru:
7.
136
a.
Prawym przyciskiem myszy kliknij część pola, która ma zostać
przypisana do innej uprawy, a następnie kliknij Delete (Usuń).
b.
Prawym przyciskiem myszy kliknij pozostałą część, a następnie
kliknij Copy (Kopiuj).
c.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Prawym przyciskiem myszy kliknij drugie zadanie uprawowe,
a następnie wybierz opcję Edit Boundaries (Edytuj granice).
a.
Prawym przyciskiem myszy kliknij mapę granic, a następnie kliknij
opcję Paste Subtraction (Wklej wycięty fragment). W ten sposób
umieścisz usunięty fragment na mapie.
b.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
8.
Aby wyświetlić pracę uprawową, wybierz opcję Field (Pole) z widoku
drzewa karty Farm (Gospodarstwo): W karcie Map (Mapa) w ramach
opcji Views (Widoki) wybierz opcję Crop Enterprises (Prace uprawowe)
oraz bieżący rok.
Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw
Atrybuty zawierają dane w ramach jednej warstwy. Przykładowo warstwa
plonu zaimportowana z monitora plonów może zawierać następujące
atrybuty: przepływ masy, wilgotność, suchy plon, flagi, region i tym podobne.
Przykładowo przy importowaniu mapy tła (zwanej również warstwą) lub
danych próbki gleby należy podać każdy atrybut i określić jego rodzaj. Istnieje
wiele predefiniowanych atrybutów. Można również dodać własne atrybuty.
Konfiguracja rodzaju atrybutu jest bardzo ważna: istnieją atrybuty ogólne,
takie jak liczby, tekst oraz tak/nie, zdefiniowane rodzaje atrybutów mogą być
bardzo pomocne, ponieważ przy wyborze danego atrybutu jednostki będą
zawsze takie same, a także można stosować jedną wspólną legendę dla
wszystkich warstw. Jest to bardzo pomocne przy wzrokowym porównywaniu
ze sobą dwóch map, na przykład przy porównywaniu poziomów badań gleby
na dwóch polach. Jest to także niezwykle ważne przy tworzeniu formuł do
generowania zleceń.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
137
4
Mapowanie
Aby dodać rodzaj atrybutu:
1.
Z menu Resources (Zasoby) wybierz opcję Attribute Types (Rodzaje
atrybutów).
2.
Aby dodać rodzaj do listy, kliknij Add (Dodaj).
Wprowadź opis, a następnie określ rodzaj.
138
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
W oknie dialogowym Attribute Type Properties (Właściwości rodzaju
atrybutu):
Pole
Rodzaj atrybutu
Właściwości
numeryczne
Działanie
Description
(Opis)
Wprowadź opis w polu Description (Opis).
Type (Typ)
Wybierz:
• Number (Liczba), jeśli atrybut ma zawierać wyłącznie liczby.
• Text (Tekst), w przypadku atrybutów tekstowych.
• Choice (Wybór), w przypadku gdy istnieje lista wartości, które dany atrybut będzie
wykorzystywać. Legendy można tworzyć na podstawie różnych wyborów. Po
dokonaniu wyboru, przy każdym użyciu atrybutu na jednej z warstw, wszystkie
warstwy będą mieć wspólną legendę.
• Wybór opcji Yes/No (Tak/Nie) umożliwia zwracanie tylko jednej z tych wartości.
Jest to często stosowane w monitorach plonów do określenia, czy nagłówek jest
aktywny, czy nieaktywny.
Decimals (Liczby
dziesiętne)
Jeśli wybierzesz liczby, wprowadź liczbę miejsc po przecinku, które będą wyświetlane.
Minimum
(Minimum)
W przypadku wyboru liczb, wprowadź wartość. Oprogramowanie zignoruje wszelkie
liczby poza podanym przedziałem.
Maximum
(Maksymalna)
Jednostka miary
None (Brak)
W przypadku wyboru liczb, wprowadź wartość, jeśli dana liczba nie posiada
przypisanej jednostki.
Rate (Dawka)
W przypadku wyboru liczb, wprowadź wartość, jeśli jednostki wynoszą
<jednostka1>/<jednostka2>, na przykład buszele/akry.
Simple Units
(jednostki
proste)
W przypadku wyboru liczb, wprowadź wartość dla innych jednostek (sekundy, funty,
buszele i tak dalej).
4.
Po zakończeniu kliknij OK.
Tworzenie warstw prowadzenia / cech
Warstwy można wykorzystywać do wielu rodzajów informacji, w tym do
ścieżek prowadzenia, rodzajów gleby, dróg i arterii wodnych. Aby utworzyć
nową warstwę, przejdź do widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo),
a następnie wybierz opcję Add Layer (Dodaj warstwę). Można dodawać
warstwy punktowe, punktowo/liniowe oraz warstwy wielokąta.
Można również dodawać warstwy prowadzenia/właściwości do eksportu do
precyzyjnych wyświetlaczy wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak
zintegrowany wyświetlacz Trimble FmX, Trimble CFX-750 oraz wyświetlacz
CNH Pro 700. Warstwy te obejmują linie prowadzenia, właściwości areału
(dla stref bez rozprowadzania), właściwości linii (fragmenty, identyfikacja
właściwości i tak dalej) oraz właściwości punktów.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
139
4
Mapowanie
Każde pole może posiadać po jednej z czterech warstw prowadzenia /
właściwości. Po utworzeniu warstwy kliknij dwukrotnie widok drzewa karty
Farm (Gospodarstwo), a następnie narzędzie edycji
, aby przystąpić do
edycji.
W przypadku skorzystania z opcji Read Job Data (Odczyt danych zadania),
oprogramowanie automatycznie odczyta warstwy pobrane z urządzenia.
Warstwy te pojawią się w widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo), gdzie
można je będzie wyświetlać i edytować.
Tworzenie warstwy prowadzenia
1.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem
myszy kliknij gospodarstwo, wybierz opcję Guidance / Features
(Prowadzenie / Właściwości), a następnie opcję Create Guidance Lines
(Utwórz linie prowadzenia). Warstwa zostanie otwarta w trybie edycji
mapy.
2.
Na pasku narzędzi mapy wybierz jedną z następujących opcji:
–
Aby utworzyć krzywą linię prowadzenia, patrz strona 140.
–
Aby utworzyć prostą linię prowadzenia, patrz strona 141
–
Aby utworzyć linię prowadzenia pod określonym kątem, patrz
strona 141.
Tworzenie krzywej linii prowadzenia
140
1.
Z listy rozwijanej Line (Linia) wybierz narzędzia Curved A-B Line
(Krzywa linia A-B)
.
2.
Kliknij, aby utworzyć pierwszy punkt, a następnie kliknij, aby utworzyć
każdy kolejny punkt wzdłuż wymaganej ścieżki prowadzenia.
3.
Po zakończeniu prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Finish
(Zakończ).
4.
W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, kliknij OK, aby
zaakceptować przypisaną nazwę lub wprowadź inną nazwę,
a następnie kliknij OK. Wprowadzona nazwa będzie pojawiać się
w urządzeniu, z którego korzystasz.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Linia A-B zostanie dodana do warstwy nawigacji.
Tworzenie prostej linii prowadzenia
1.
Z listy rozwijanej Line (Linia) wybierz narzędzie Straight Line A-B (Linia
prosta A-B)
.
2.
Kliknij, aby utworzyć Punkt A, a następnie kliknij w odpowiednim
miejscu, aby utworzyć Punkt B.
3.
W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, kliknij OK, aby
zaakceptować przypisaną nazwę lub wprowadź inną nazwę,
a następnie kliknij OK. Wprowadzona nazwa będzie pojawiać się
w urządzeniu, z którego korzystasz.
Linia A-B zostanie dodana do warstwy nawigacji.
Tworzenie linii prowadzenia pod określonym kątem (linia A+)
1.
Z listy rozwijanej Line (Linia) wybierz narzędzie A+ Line (linia A+)
Domyślna długość linii wynosi 1,55 mil.
.
2.
Kliknij, aby utworzyć Punkt A.
3.
Przytrzymując lewy przycisk myszy, przeciągnij kursor, aby narysować
linię w wymaganym kierunku. Gdy znajdziesz odpowiedni kierunek
biegu linii, zwolnij przycisk myszy.
Okno dialogowe A+ Direction (Kierunek A+) wyświetla kąt linii.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
141
4
Mapowanie
4.
W razie potrzeby zmień kąt. W przypadku zmiany kąta ścieżka zostanie
również odpowiednio zmieniona.
5.
Kliknij OK.
6.
Wprowadź nazwę linii prowadzenia, a następnie kliknij OK. Linia A+
zostanie dodana do warstwy prowadzenia.
Możesz tworzyć następujące linie prowadzenia.
•
•
142
Korekta linii prowadzenia:
a.
Wybierz narzędzie do edycji węzłów.
b.
Kliknij linię A-B.
c.
Najedź na jeden z punktów węzła – kształt kursora zmieni się w dłoń.
d.
Aby przejść do określonego węzła, kliknij i przeciągnij węzeł zgodnie
z wymaganiami.
e.
Aby dodać węzeł, dwukrotnie kliknij linię, na której potrzebny jest
węzeł lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz
opcję Add (Dodaj).
f.
Aby usunąć węzeł, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
wybierz Delete (Usuń).
Korekta umiejscowienia linii:
a.
Kliknij narzędzie wyboru
b.
Kliknij i przytrzymaj kursor na linii prowadzenia – kształt kursora
zmieni się w dłoń.
c.
Kliknij i przeciągnij linię zgodnie z wymaganiami.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Mapowanie 4
•
•
Tworzenie ścieżki domiaru:
a.
Kliknij narzędzie wyboru
.
b.
Kliknij prawym przyciskiem myszy linię A-B, a następnie wybierz
opcję Create Offset (Utwórz domiar).
c.
Wprowadź wartości w polach Original Implement Width (Pierwotna
szerokość narzędzia) oraz New Implement Width (Nowa szerokość
narzędzia). Oprogramowanie automatycznie wygeneruje wartość
pola Net Offset (Domiar netto).
d.
Uzupełnij pole Offset Direction (Kierunek domiaru), a następnie
kliknij OK.
e.
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Kopiowanie z warstwy do warstwy:
a.
Wyświetl warstwę zawierającą linie, które chcesz skopiować.
b.
Prawym przyciskiem myszy kliknij linię, a następnie wybierz opcję
Copy (Kopiuj).
c.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) wybierz warstwę, do
której linia zostanie skopiowana.
d.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edit
Layer (Edytuj warstwę) lub kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić
warstwę, a następnie wybierz narzędzie do edycji
na karcie
Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
143
4
Mapowanie
Tworzenie funkcji powierzchni
Funkcje powierzchni mogą obejmować strefy bez oprysku, takie jak trawiaste
ciągi wodne, stawy, laguny oraz zagrożenia.
1.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem
myszy kliknij element Field (Pole), wybierz opcję Guidance/Features
(Prowadzenie/Właściwości), a następnie wybierz Create Area Features
(Utwórz funkcje powierzchni).
2.
Utwórz funkcje przy użyciu narzędzi do mapowania. Na przykład użyj
narzędzia Include Polygon (Dołącz wielokąt)
, aby poprzez kliknięcie
(należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć) utworzyć
obszar wyłączenia.
3.
W oknie dialogowym Area Feature (Właściwości powierzchni) wybierz
rodzaj cechy z listy Name (Nazwa), a następni kliknij OK.
Tworzenie funkcji linii
Możesz dodawać funkcje linii na warstwie, takie jak kable, fragmenty
i zagrożenia.
1.
144
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem
myszy kliknij element Field (Pole), wybierz opcję Guidance/Features
(Prowadzenie/Właściwości), a następnie wybierz Create Line Features
(Utwórz funkcje linii).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
2.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Skopiuj istniejącą linię:
a.
Prawym przyciskiem myszy kliknij linię, a następnie wybierz opcję
Copy (Kopiuj).
b.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) wybierz warstwę, do
której linia zostanie skopiowana.
c.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edit
Layer (Edytuj warstwę) lub kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić
warstwę, a następnie wybierz narzędzie do edycji
na karcie
Map (Mapa).
d.
W ramach opcji Map Editing (Edycja mapy) kliknij prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Paste (Wklej).
–
Ręcznie narysuj linię przy użyciu narzędzia do rysowania linii:
a.
Wybierz warstwę Feature Line (Linia właściwości), a następnie
wybierz tryb Edit (Edycja).
b.
Wybierz narzędzie linii
c.
Kliknij, aby utworzyć pierwszy punkt, a następnie klikaj, aby
tworzyć kolejne punkty wzdłuż wymaganej ścieżki.
d.
Po zakończeniu prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Finish
(Zakończ).
e.
W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz nazwę
z listy rozwijanej, a następnie kliknij OK.
.
Narysowana linia zostanie wyświetlona na mapie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
145
4
Mapowanie
Tworzenie funkcji punktu
Funkcje punktów mogą oznaczać punkty orientacyjne w terenie, takie jak
skały, drzewa i inne obiekty.
1.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem
myszy kliknij element Field (Pole), wybierz opcję Guidance/Features
(Prowadzenie/Właściwości), Create Point Features (Utwórz funkcję
punktu).
2.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Aby ręcznie utworzyć punkty, wybierz narzędzie do definiowania
punktów
, a następnie kliknij, aby dodać punkt. W oknie
dialogowym, które zostanie wyświetlone, z listy rozwijanej wybierz
nazwę punktu (rodzaj).
Punkty pojawią się na mapie.
146
a.
Wyświetl warstwę zawierającą punkt, który ma zostać skopiowany.
b.
Prawym przyciskiem myszy kliknij punkt, a następnie wybierz opcję
Copy (Kopiuj).
c.
W widoku drzewa karty Farm (Gospodarstwo) wybierz warstwę, do
której zostanie skopiowany wybrany punkt.
d.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Edit
Layer (Edytuj warstwę) lub kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić
warstwę, a następnie wybierz narzędzie do edycji na karcie Map
(Mapa).
e.
W ramach opcji Map Editing (Edycja mapy) kliknij prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Paste (Wklej).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Praca z narzędziem bufora
Narzędzie bufora umożliwia tworzenie linii odrzutów (stref buforowych).
1.
Jeśli pracujesz w warstwie powierzchni, użyj przycisku edycji warstwy
na pasku narzędzi, aby wyświetlić opcję Map Editing (Edycja mapy).
Jeśli pracujesz w warstwie granic, kliknij prawym przyciskiem myszy
nazwę pola lub artykułu, a następnie wybierz opcję Edit Boundaries
(Edycja granic).
2.
Na pasku narzędzi edycji mapy kliknij ikonę narzędzia bufora
3.
Kliknij linię granicy – linia zostanie zaznaczona na niebiesko.
.
Aby zaznaczyć więcej niż jedną linię, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl],
a następnie klikaj poszczególne linie lub „wymaż” cały obszar.
4.
Prawym przyciskiem myszy kliknij zaznaczoną linię, a następnie
wybierz opcję Buffer All (Buforuj wszystkie).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
147
4
Mapowanie
5.
W oknie dialogowym Buffer (Bufor) wpisz Size (Wymiary) i jednostki,
aby utworzyć bufor, w polu Count (Liczba) wpisz liczbę buforów, które
chcesz utworzyć, a następnie kliknij OK:
Bufor zostanie utworzony.
6.
Aby usunąć bufor, wybierz narzędzie wskaźnika. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz [Ctrl], a następnie klikaj każdą część.
7.
Prawym przyciskiem myszy kliknij zaznaczoną część i wybierz opcję
Merge Polygons (Połącz wielokąty).
8.
Po zakończeniu edycji kliknij Save and Close Editing (Zapisz i zakończ
edycję).
Praca z mapami plonów i zastosowanych dawek
Oprogramowanie potrafi odczytywać dane dotyczące zadań z wielu różnych
rodzajów wyświetlaczy stosowanych w rolnictwie. Dotyczy to również map
plonów i pokrycia, pobranych z urządzeń takich, jak wyświetlacze Trimble
FmX, CFX-750 oraz CNH Pro 700 i FM-1000.
148
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Importowanie danych zadania
Korzystaj z opcji Read Job Data (Odczyt danych zadania), aby odczytywać
precyzyjne dane, w tym mapy plonów i zastosowanych dawek. Podłącz kartę
pamięci lub dysk USB wyświetlacza do czytnika kart w komputerze,
a następnie wybierz opcję Read Job Data (Odczyt danych zadania). Kreator
Smart Import przeprowadzi Cię przez cały proces.
1.
Z menu File (Plik) wybierz opcję Read Job Data (Odczyt danych
zadania) lub kliknij ikonę Read Job Data (Odczyt danych zadania) na
pasku narzędzi Job/Resource Tools (Narzędzia zadania/zasobów).
2.
W lewej kolumnie okna dialogowego Read Job Data (Odczyt danych
zadania) kliknij znak + znajdujący się obok rodzaju monitora, którego
użyto do zgromadzenia danych, a następnie wybierz rodzaj danych. W
ten sposób można filtrować pliki wyświetlane z prawej strony okna
dialogowego, tak aby przeglądać wyłącznie pliki w określonym
formacie.
3.
W ramach opcji File Path (Ścieżka pliku) kliknij Browse (Przeglądaj), aby
odnaleźć kartę pamięci lub folder, w którym zapisano dane dotyczące
plonów lub zastosowanej dawki.
4.
W oknie dialogowym opcji Open (Otwórz) wybierz odpowiedni plik.
Przykładowo aby zaimportować dane Trimble (ze zintegrowanego
wyświetlacza FmX, wyświetlacza CFX-750 lub systemu EZ-Guide),
przejdź i wybierz folder AgGPS; w przypadku Voyager Data, wybierz
opcję Index File.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
149
4
Mapowanie
5.
6.
Wszystkie zadania znajdujące się w wybranym pliku lub folderze
zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Read Job Data (Odczyt
danych zadania). Aby wybrać zadania do importu, należy je zaznaczyć.
Aby wybrać kilka plików, kliknij i przytrzymaj klawisz [Ctrl] podczas
zaznaczania.
Aby zmienić kalibrację i włączyć opcje opóźnienia kombajnu, kliknij
Każdy monitor posiada własne
ustawienia zaawansowane, które mogą uwzględniać ustawienia
opóźnień kombajnu, opóźnień startu i opóźnień zakończenia.
Advanced Setup (Zaawansowane).
7.
–
Opcja Combine Delay (Opóźnienie kombajnu) ustawia czas od
chwili wejścia do nagarniacza, do chwili gdy ziarno przejdzie przez
czujnik. Jeśli ta wartość jest nieprawidłowa, zobaczysz
„postrzępiony” wygląd przejścia jednego kroku w kolejny
w obszarach wysokich i niskich plonów.
–
Opcja Start Delay (Opóźnienie startu) to czas od chwili obniżenia
nagarniacza, do chwili gdy ziarno zacznie przechodzić przez
czujnik. Jeśli czas ten jest zbyt długi, możesz dostrzec przerwy
przy przechodzeniu do kolejnych kroków: Jeśli czas ten jest zbyt
krótki, możesz dostrzec obszary bardzo niskiego plonu na
początku każdego kroku.
–
Opcja Stop Delay (Opóźnienie zatrzymania) to czas od chwili
obniżenia nagarniacza, do chwili gdy ziarno przestanie przechodzić
przez czujnik. Jeśli wartość ta jest nieprawidłowa, możesz dostrzec
przerwy przy przejściach od kroku do kroku lub obszary bardzo
niskich plonów na końcu każdego przejścia.
Aby odfiltrować dane, które mogą być nieprawidłowe, kliknij opcję
Harvest Filter (Filtr zbioru).
150
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
a.
Wybierz opcję Use the harvest filter (Zastosuj filtr zbioru).
b.
Wprowadź wartości dla poszczególnych elementów, aby podjąć
próbę odfiltrowania nieprawidłowych danych. Filtry Minimum
i Maksimum można ustawiać dla wartości Grain Flow (Przepływ
ziarna), Mass Yield (Plon masowy), Moisture (Wilgotność) oraz
Speed (Prędkość). Można zastosować dowolną ilość filtrów, jednak
należy uważać, aby nie było ich zbyt dużo. W przeciwnym wypadku
można odfiltrować dobre dane.
W razie konieczności można modyfikować filtry po zaimportowaniu
pliku.
8.
Wybierz jedną z poniższych opcji:
–
Delete fly away points (Usuń punkty niezmienione), aby odfiltrować
punkty położone z dala od pola z uwagi na nieprecyzyjne dane
GPS. Jest to działanie zalecane.
–
Import Fields Without Tasks (Importuj pola bez zleceń) umożliwia
importowanie i konfigurację w gospodarstwie klienta i na liście pól
nazw pól skonfigurowanych w monitorze, bez konieczności
rejestracji zadania dla tego pola.
–
Update Field Boundaries (Aktualizuj obrysy pól). W przypadku
określonych monitorów opcja ta umożliwia aktualizację granic
zarejestrowanych i zapisanych na karcie, w chwili odczytu zadań.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
151
4
Mapowanie
–
9.
Skip confirming Farm/Field Information (Pomiń zatwierdzanie
informacji na temat gospodarstwa/pola). Wybierz tę opcję, aby
dodać nowych klientów, gospodarstwa i pola do karty Farm
(Gospodarstwo), bez konieczności potwierdzania nazwy każdego
klienta / gospodarstwa / pola.
Kliknij OK. Postęp importu zostanie wyświetlony po wczytaniu każdego
pliku.
Okno dialogowe Linker (Konsolidator) pojawia się, jeśli dane zawierają
cokolwiek (na przykład klienta, gospodarstwa, pola, uprawy lub wkłady),
czego nie ma jeszcze w projekcie. To umożliwi połączenie nowych
zasobów z danymi, które zostały już skonfigurowane w systemie.
Okno dialogowe Linker (Konsolidator) wyświetla dwie listy zasobów:
Operation (Robocze) (elementy utworzone na terminalu) oraz Desktop
(Pulpit) (elementy utworzone w oprogramowaniu stacjonarnym).
152
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Elementy w części Operation Resources (Zasoby robocze) muszą
zostać utworzone lub powiązane z elementami w części Desktop
Resources (Zasoby stacjonarne).
a.
Wybierz element w części Operation Resources (Zasoby robocze)
i wykonaj jedną z poniższych czynności:
–
Jeśli jest to nowy element, kliknij Create--> (Utwórz), a następnie
wprowadź wszystkie wymagane informacje na ekranie, który pojawi
się dla tego elementu. W ten sposób utworzysz nowy zasób
w oprogramowaniu stacjonarnym. Można również pozostawić ten
zasób połączony z nowym elementem i po zakończeniu pracy na
ekranie Linker (Konsolidator) wyświetlony zostanie monit
o utworzenie nowego elementu. Jeśli zostanie wybrane pole Skip
confirming Farm and Field information (Pomiń potwierdzanie
informacji na temat gospodarstwa i pola), program automatycznie
utworzy klientów, gospodarstwa i pola w odpowiedniej lokalizacji
–
Jeśli dana pozycja pokrywa się z pozycją znajdującą się na liście
Desktop Resources (Zasoby stacjonarne), zaznacz oba zasoby,
a następnie kliknij <--Link--> (Połącz).
b.
Jeśli dany zasób nie jest widoczny na liście Desktop Resources
(Zasoby stacjonarne), może być zasobem nieużywanym: Wybierz
opcję Show Retired (Wyświetl nieużywane).
c.
Po zakończeniu łączenia i tworzenia elementów kliknij OK.
10. W oknie dialogowym Farming (Uprawa) wprowadź wymagane
informacje dotyczące działań uprawowych, a następnie kliknij OK.
Możesz powrócić do edycji zadań w karcie Jobs (Zadania). Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 3, Przechowywanie danych
terenowych.
Mapy plonów lub zastosowanej dawki zostaną dodane do listy Jobs
(Zadania) w ramach odpowiedniego gospodarstwa i pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
153
4
Mapowanie
11. Aby obejrzeć zaimportowaną mapę:
a.
Upewnij się, że opcja Show Jobs In Land Areas (Pokaż zadania
w obszarach) w menu View (Widok) została zaznaczona.
b.
Wybierz kartę Map (Mapa).
c.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) wyszukaj zadanie w ramach
odpowiedniego gospodarstwa i pola.
d.
Kliknij dwukrotnie zadanie z danymi dotyczącymi plonów lub
zastosowanej dawki, aby wyświetlić mapę.
12. Aby wyświetlić inny rodzaj danych, zaznacz warstwę punktową na liście
Displayed Layers (Wyświetlane warstwy) na karcieLayers (Warstwy),
a następnie wybierz wymagane dane. Aby uzyskać więcej informacji na
temat przeglądania danych dotyczących plonów i modyfikacji widoków,
zapoznaj się z kolejnymi rozdziałami.
154
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Analiza danych dotyczących plonów i zastosowanych dawek
Po zaimportowaniu danych zadania możesz zauważyć, że niektóre wzory lub
obszary na mapie w mniejszym lub większym stopniu różnią się od
pozostałych.
Aby porównać i przeanalizować dane na zaimportowanych mapach:
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie wybrane zadanie,
aby wyświetlić mapę.
2.
Na karcie Layers (Warstwy) w części Views (Widoki) wybierz atrybut
i widok, który chcesz przeanalizować.
3.
Wybierz kartę Information (Informacje), aby wyświetlić atrybuty danych,
które chcesz wybrać.
4.
Wybierz jedno z narzędzi wyboru.
5.
Aby wyświetlić informacje na temat całego pola, kliknij i przeciągnij
wokół wszystkich punktów, aby je zaznaczyć.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
155
4
Mapowanie
Minimalne, maksymalne i średnie zmapowane atrybuty pojawią się na
karcie Information (Informacje). Średnie oznaczają średnią dla każdego
punktu, dotyczy to wyłącznie plonu i nie oznacza średniego plonu dla
danego pola.
6.
Aby wybrać części pola do analizy, na przykład schemat lub obszar,
który różni się od pozostałej części, użyj narzędzia do zaznaczania
i wybierz obszar na mapie, który zostanie poddany analizie.
Jeśli do zaznaczania wybierzesz narzędzie wielokąta, kliknij każdy róg
obszaru, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Finish (Zakończ), aby zamknąć wielokąt i wybrać punkty.
7.
Po zakończeniu przeglądania danych, na przykład danych dotyczących
średniego suchego plonu, wybierz opcję Invert Selection (Odwróć
zaznaczenie), aby odwrócić wybór punktów.
8.
Teraz możesz porównać te informacje z pierwotnie wybranymi danymi.
Możesz również skorzystać z funkcji Show Me (Pokaż) podczas analizy map
plonów.
1.
Kliknij ikonę Show Me (Pokaż)
porównania.
, a następnie wybierz atrybut do
2.
Wprowadź zakres do wyświetlenia: Od: 1 Do: 1 Od: 2 Do: 2 Od: 3 Do: 3.
Dane, które nie zostaną określone, zostaną ukryte.
3.
156
Użyj narzędzia wyboru, aby zaznaczyć wszystkie dane na mapie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
4.
Na karcie Information (Informacje) przeglądaj dane do wyboru. Na
przykład Region 2.
5.
Powtarzaj kroki od Krok 2 do Krok 4, aby wyświetlać i analizować
poszczególne części pola. Na przykład Region 1 i 3.
Porównanie suchego plonu dla poszczególnych regionów wskazało
Region 1 jako najlepszy, natomiast Regiony 2 i 3 osiągnęły taki sam
wynik.
6.
Aby anulować wybór, ponownie kliknij ikonę Show Me (Pokaż),
a następnie wybierz opcję Make All Data Visible (Pokaż wszystkie
dane).
Przy użyciu tej metody możesz również analizować siatki i mapy konturowe,
jednak uważaj, ponieważ punkty te już zostały uśrednione.
Ponowne przetwarzanie danych dotyczących plonów Trimble
Oprogramowanie umożliwia ponowne przetwarzanie danych dotyczących
plonów Trimble poprzez zastosowanie uprzednio utworzonych kalibracji na
inne dane dotyczące plonów, zgromadzone przy użyciu tego samego
sterownika. Jest to przydatne w przypadku posiadania map plonów
z lepszymi danymi kalibracyjnymi i chęci zastosowania tych danych dla
innych istniejących map. Możesz również wykorzystać tę opcję do korekty
danych, w przypadku gdy operator korzystający z wyświetlacza FmX popełni
błąd i wykorzysta błędne dane w terenie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
157
4
Mapowanie
Aby ponownie przetworzyć dane dotyczące plonów Trimble:
1.
Wybierz opcję Tools / Reprocess Yield Data (Narzędzia / Ponownie
przetwórz dane dotyczące plonów).
W oknie dialogowym Reprocess Yield Data (Ponownie przetwórz dane
dotyczące plonów) wyświetlone zostaną wszystkie regiony z plonami
zarejestrowanymi przy użyciu zintegrowanego wyświetlacza FmX.
2.
158
Z listy rozwijanej Monitor (Monitor) wybierz numer seryjny wyświetlacza
FmX.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
Wybierz Commodity (Artykuł), z którym pracujesz. Po wykonaniu tego
działania wyświetlone zostaną wszystkie regiony dla wybranego
monitora i artykułu.
Aby posortować Yield Regions (Regiony upraw), kliknij nagłówek
dowolnej kolumny (przykładowo Date (Data) lub Calibration
(Kalibracja)). Aby odwrócić kolejność sortowania, kliknij ponownie ten
sam nagłówek.
4.
Aby zmniejszyć liczbę wyświetlanych regionów, skorzystaj z listy
rozwijanej Crop Year (Rok plonów).
5.
Z listy rozwijanej Calibration (Kalibracja) wybierz kalibrację, którą
chcesz zastosować do ponownego przetworzenia danych.
Szczegółowe informacje na temat wybranej kalibracji zostaną
wyświetlone poniżej listy.
6.
Wybierz regiony, dla których chcesz zastosować wybraną kalibrację.
Aby wybrać kilka regionów, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl],
a następnie klikaj regiony. Aby wybrać serię regionów, kliknij pierwszy
region, naciśnij i przytrzymaj klawisz [Shift], a następnie kliknij ostatni
region w serii.
7.
Kliknij Reprocess Regions (Ponowne przetwarzanie regionów), aby
zastosować wybraną kalibrację dla wybranych regionów – dotyczy to
plonów, opóźnienia rozpoczęcia oraz opóźnienia zatrzymania. Ponadto
gęstość plonu i dotyczące jej dane kalibracyjne zostaną wykorzystane
do zmiany wartości dotyczących plonów dla danych plonów
w poszczególnych regionach.
Łączenie zadań
W przypadku zaimportowania danych dotyczących plonów lub
zastosowanych dawek może powstać kilka zadań, które warto połączyć
w jedno. Zanim przystąpisz do tego, upewnij się, że zadania te oznaczone są
tą samą nazwą klienta, gospodarstwa i pola, rodzajem zadania i pracą
uprawową.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
159
4
Mapowanie
Aby połączyć zadania, wykonaj następujące działania:
1.
W widoku drzewa wyszukaj gospodarstwo i pole, dla których
zarejestrowano zadania, które chcesz połączyć, a następnie wybierz
odpowiednią pracę uprawową:
2.
Zaznacz pole Filter Jobs by Selection (Filtruj zadania według
zaznaczenia).
Lista zadań dla wybranej pracy uprawowej zostanie wyświetlona
w karcie Jobs (Zadania).
160
3.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl], a następnie kliknij każde zadanie,
które chcesz połączyć.
4.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
W dolnej części karty Jobs (Zadania) kliknij Merge (Połącz)
–
Prawym przyciskiem myszy kliknij wybrane zadania, a następnie
wybierz opcję Merge (Połącz).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Mapowanie 4
Po połączeniu zadań na karcie Jobs (Zadania) wyświetlane będzie tylko
jedno zadanie.
Dzielenie danych punktu
W przypadku danych zawierających kilka pól dla jednego zadania,
oprogramowanie umożliwia podział zadania, tak aby można było przypisać je
do odpowiedniego pola.
1.
Aby wyświetlić warstwę punktową, wyszukaj kartę Jobs (Zadania)
a następnie zaznacz pole obok wybranego zadania w kolumnie View
(Widok).
2.
Po wyświetleniu warstwy na karcie Map (Mapa) „wymaż” punkty
należące do innego pola. Wybrany obszar zostanie zaznaczony na
czarno.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
161
4
Mapowanie
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Split
(Podziel).
4.
Aby podzielić zaznaczone punkty i przypisać im nowe zadanie, kliknij
Yes (Tak), gdy pojawi się monit.
Nowo podzielone zadanie zostanie wyświetlone na karcie Jobs
(Zadania) z taką samą nazwą, jak bieżące zadanie, z wytłuszczonym
polem w kolumnie View (Widok).
5.
Aby zmienić nazwę pola, prawym przyciskiem myszy kliknij nowo
podzielone zadanie, a następnie wybierz opcję Properties
(Właściwości).
6.
W oknie dialogowym Properties (Właściwości) zmień dane w polu Field
Name (Nazwa pola) oraz inne informacje w zależności od potrzeb,
a następnie kliknij OK. To spowoduje umieszczenie danych puntów
w odpowiednim polu
Tworzenie uzgodnionych map plonów
Po zaimportowaniu mapy plonu z monitora plonów do oprogramowania,
program umożliwia edytowanie zebranych ilości, tak aby dopasować je do
paragonów ważenia i innych zasobów. Edytowanie zebranych ilości
umożliwia również utworzenie uzgodnionej mapy plonu.
162
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
1.
Wyszukaj zadanie, które chcesz wyedytować – patrz Wyszukiwanie
istniejącego zadania, strona 81, kliknij zadanie prawym przyciskiem
myszy, a następnie wybierz opcję Properties (Właściwości).
2.
W oknie dialogowym Farming (Uprawa) wybierz opcję Scale Ticket
(Paragon ważenia) i w razie potrzeby wprowadź dane paragonu
ważenia lub zmień bu/akr lub całkowitą wartość w polu Qty Harvested
manually (Ilość zebrana ręcznie), a następnie kliknij OK. Patrz także
Wprowadzanie paragonów ważenia, strona 76.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
163
4
Mapowanie
3.
Gdy pojawi się monit o utworzenie uzgodnionej mapy, kliknij Yes (Tak),
aby utworzyć uzgodnioną mapę. Kliknij No (Nie), aby dokonać zmian bez
tworzenia uzgodnionej mapy lub kliknij Cancel (Anuluj), aby anulować
zmiany i powrócić do okna dialogowego Farming (Uprawa).
W przypadku wyboru opcji Yes (Tak), w kolumnie widoku wyświetlanych
warstw wyświetlony zostanie widok Dry Yield (Reconciled) (Suchy plon
(Uzgodniony)).
164
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Tworzenie map odmian w formie wielokąta
Oprogramowanie umożliwia automatyczne tworzenie map odmian w formie
wielokąta w oparciu o zadania zasiewowe przypisane do prac uprawowych
zaimportowanych do programu przy użyciu opcji Read Job Data (Odczyt
danych zadania). Mapy odmian mogą być wykorzystywane do lokalizacji
odmian w urządzeniach obsługujących funkcje lokalizacji odmian. Mapy te
zostaną uwzględnione przy wyborze obsługiwanego urządzenia (na przykład
zintegrowanego wyświetlacza FmX lub wyświetlacza CNH Pro 700) w polu
Write Job Data (Zapis danych zadania).
Ponadto w przypadku posiadania map plonów program porównuje odmiany
do map plonów i tworzy plony w podziale na odmiany, co zostanie
uwzględnione w dokumencie Yield Variety Report (Raport odmian plonów).
Jeśli zadanie zasiewowe nie zostało przypisane do pracy uprawowej, jednak
istnieje zadanie zasiewowe z zapasem nasion, można nadal dodać mapę
odmiany. Mapę odmian w formie wielokąta można również utworzyć przy
użyciu narzędzi do mapowania, w przypadku gdy zaimportowana mapa
odmian jest niedostępna.
Dodawanie map odmian w formie wielokąta
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
pracę obejmującą pole, dla którego chcesz utworzyć mapę odmian
(przykładowo Kukurydza 2012), a następnie wybierz opcję Add Layer/
Add Variety Layer (Dodaj warstwę / Dodaj warstwę z odmianą).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
165
4
Mapowanie
Warstwa z odmianą zostanie umieszczona w ramach pracy.
2.
166
Kliknij dwukrotnie warstwę wieloboku Variety Map (Mapa odmiany), aby
wyświetlić ją na karcie Map (Mapa). Zostanie ona wyświetlona jako
mapa w formie wielokąta/mapa obszaru, z odmianami przedstawionymi
w ramach jednej mapy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Ręczne rysowanie map odmian w formie wielokąta
W przypadku gdy nie korzystano z odbiornika GPS podczas zasiewu odmian,
można utworzyć mapę odmian ręcznie. Tego rodzaju mapy nie są tak
precyzyjne, jak mapy utworzone przy użyciu GPS, jednak są dobrym
narzędziem szacunkowym w przypadku korzystania z lokalizatorów odmian
i obliczania odmian plonów do Raportu dotyczącego odmian plonów.
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
pracę obejmującą pole, dla którego chcesz utworzyć mapę odmian
(przykładowo Soja 2012), a następnie wybierz opcję Add Layer/ Add
Variety Layer (Dodaj warstwę / Dodaj warstwę z odmianą).
2.
Najczęściej punktem początkowym jest granica pola. Aby rozpocząć
w granicy pola, kliknij nazwę pola. Granica zostanie wyświetlona na
karcie Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
167
4
Mapowanie
168
3.
Prawym przyciskiem myszy kliknij granicę pola, a następnie wybierz
opcję Copy (Kopiuj).
4.
Warstwa z odmianą zostanie dołączona do listy prac. Kliknij dwukrotnie
warstwę wielokąta na mapie odmian– ponieważ nie jest to
zaimportowana mapa odmian, warstwa na karcie Map (Mapa) jest
pusta.
5.
Przy warstwie odmian znajdującej się na wierzchu kliknij ikonę edycji
warstwy
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
6.
Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu mapy,
a następnie wybierz opcję Paste Addition (Wklej dodatek), aby wkleić
granicę pola do mapy z odmianą.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
169
4
Mapowanie
7.
170
Kliknij ikonę narzędzia podziału
, a następnie wybierz opcję Split
Line (Podziel linię) z listy rozwijanej, tak aby podzielić poszczególne
odmiany. Kliknij poza granicami, w ramach których podział ma się
rozpoczynać, kliknij poza granicami, w ramach których podział ma się
kończyć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Finish (Zakończ):
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
8.
Wybierz narzędzie „Wskaźnik”
, a następnie prawym przyciskiem
myszy kliknij jedną z oddzielonych części i wybierz opcję Properties
(Właściwości).
9.
W oknie dialogowym Object Properties (Właściwości obiektu) wybierz
prawidłową odmianę dla wybranego elementu z pola Variety (Odmiana)
na liście rozwijanej Data (Dane), a następnie kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
171
4
Mapowanie
10. Powtarzaj kroki od Krok 8 do Krok 9, aby przypisać prawidłowe
odmiany do innych części.
11. Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij), aby zapisać zmiany. Mapa odmian
będzie pokazywać poszczególne odmiany, wraz z odpowiednią
legendą.
Raport o odmianach plonów
W raportach dotyczących odmian plonów wykorzystywane są mapy odmian w
formie wielokąta oraz zaimportowane mapy danych dotyczących plonów
w celu uzyskania średnich plonów według odmiany dla poszczególnych
artykułów. Następnie wyniki są porównywane, tak aby uzyskać średni plon dla
każdej zasianej odmiany.
Aby skorzystać z tej funkcji, musisz posiadać mapę odmian (patrz Tworzenie
map odmian w formie wielokąta, strona 165) oraz mapę plonów, przy czym
obie muszą być zlokalizowane w ramach właściwej/tej samej pracy.
Aby wyświetlić raport dotyczący odmian plonów:
1.
2.
172
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Wybierz opcję Reports / All Reports (Raporty / Wszystkie raporty).
–
Kliknij ikonę „Raporty”
.
Kliknij znak + znajdujący się obok kategorii pola lub kliknij Expand All
(Rozwiń wszystkie).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
Wybierz opcję Yield Variety Report (Raport dotyczący odmian plonów),
a następnie kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
173
4
Mapowanie
174
4.
Zaznacz poszczególne elementy, które chcesz uwzględnić w raporcie
lub kliknij Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć wszystkie
elementy.
5.
Kliknij Preview (Podgląd).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
W oknie Print Preview (Podgląd wydruku) wyświetlona zostanie
pierwsza strona raportu. Aby wyświetlić pozostałe strony, kliknij ikonę
„następna strona” > lub „poprzednia strona” <.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
175
4
Mapowanie
Podział map zasiewów
Mapy zasiewów tworzone są automatycznie w chwili zaimportowania danych
dotyczących dzielonych zasiewów do oprogramowania przy użyciu opcji
Read Job Data (Wczytaj dane zadania). Mapy zasiewów wyświetlane są jako
dane punktowe, które mogą przedstawiać dawkę, w przeciwieństwie do map
odmian, które wyświetlają wyłącznie odmiany.
Aby wyświetlić mapę zasiewu:
1.
176
Kliknij znak +, aby otworzyć klienta, gospodarstwo, pole i pracę
uprawową, dla której zarejestrowano dane zadanie. Kliknij dwukrotnie,
aby wyświetlić mapę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
2.
Mapa zasiewów zostanie wyświetlona na karcie Map (Mapa).
Zastosowana dawka pojawi się w legendzie w prawym dolnym rogu
ekranu.
Edycja legend
Po zaimportowaniu danych dotyczących plonów lub zastosowanej dawki
oprogramowanie automatycznie utworzy legendę. Istnieje możliwość zmiany
kolorystyki według własnych potrzeb, a także dodawania informacji do
legendy, takich jak opis dla każdej gamy kolorów.
1.
Kliknij dwukrotnie zadanie na karcie Farm (Gospodarstwo).
2.
Wybierz kartę Layers (Warstwy).
3.
W części Views (Widoki) wybierz dane, dla których chcesz edytować
legendę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
177
4
Mapowanie
4.
Kliknij ikonę „Legenda”
.
Aby zmienić legendę i tym samym wygląd mapy, wykonaj jedną z poniższych
czynności:
•
Wykorzystaj zakresy utworzone przez oprogramowanie. Patrz
Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie,
strona 178.
•
Tworzenie własnych zakresów. Patrz Tworzenie własnych zakresów,
strona 180.
•
Edycja kolorów. Patrz Edycja kolorów, strona 181.
•
Tworzenie szablonów. Patrz Tworzenie szablonu, strona 185.
Wykorzystywanie zakresów utworzonych przez oprogramowanie
1.
178
Wybierz kartę Ranges (Zakresy)
. Istnieją cztery różne opcje
wykorzystywane przez oprogramowanie do obliczania zakresów.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
Opcja Equal Ranges (Równe zakresy) zakłada, że wszystkie
zakresy mają takie same rozmiary. Przykładowo każdy zakres
może zawierać 10 jednostek (10-20, 20-30, 30-40 i tak dalej).
Musisz podać przynajmniej trzy z następujących czterech
elementów: High Value (Wartość najwyższa), Low Value (Wartość
najniższa), Spacing (Odstępy) oraz Divisions (Podziały).
Oprogramowanie obliczy czwartą wartość.
–
Opcja Equal Count (Równa liczba) zakłada, że każdy zakres
zawiera taką samą liczbę punktów/obszarów. Wprowadź liczbę
podziałów, które chcesz widzieć w legendzie. Oprogramowanie
obliczy miejsca granic podziałów.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
179
4
Mapowanie
–
Opcja Statistical (Statystyczne) oblicza zakresy w oparciu
o obliczoną wartość odchylenia standardowego punktów warstwy.
Jedno odchylenie standardowe obejmuje 68% wszystkich punktów
(wyśrodkowanych na średniej). Wybierz interwał odchylenia
standardowego (1, ½, lub ¼). Możesz również wybrać opcję
zaokrąglania wartości do liczb całkowitych, tak aby legenda była
bardziej przejrzysta.
–
Pojedyncze zakresy zazwyczaj nie są dobrym wyborem
w przypadku danych zadania. Opcja ta powoduje tworzenie
oddzielnych zakresów dla poszczególnych wartości na warstwie.
Służy ona przede wszystkim do obsługi atrybutów, które nie
posiadają wielu różnych wartości, takich jak dane z badań gleby.
Opcje równej liczby zakresów, zakresów statystycznych oraz pojedynczych
umożliwiają uzyskanie informacji o charakterze statystycznym na temat
danych na warstwie. Obliczane są następujące elementy: liczba elementów
(punktów), liczba unikalnych wartości, wartości minimalne i maksymalne,
średnia oraz odchylenie standardowe. Dane te są przydatne przy
decydowaniu, jaki rodzaj zakresu powinien zostać zastosowany do
przeglądania danych.
Tworzenie własnych zakresów
1.
Wprowadź wartości minimalne i maksymalne dla każdego zakresu.
W chwili wprowadzenia wartości minimalnej dla danego zakresu
oprogramowanie wprowadza wartość maksymalną bezpośrednio pod
nią i vice versa.
–
180
Aby dodać zakres, kliknij znak + na górze lub na dole zakresów.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
2.
Aby usunąć zakres, kliknij znak - po jego lewej stronie.
Po wybraniu rodzaju zakresu kliknij Apply (Zastosuj).
Edycja kolorów
1.
Wybierz kartę Colors (Kolory).
Możesz wykorzystać gamy kolorów utworzone przez oprogramowanie
lub wybrać własne kolory, a następnie zapisać schemat kolorystyczny
i wykorzystywać go na kilku warstwach. Istnieją cztery opcje gam
kolorów:
–
Wąskie spektrum umożliwia wybór koloru górnego i dolnego,
a następnie oprogramowanie tworzy gamę pomiędzy nimi
w oparciu o trzy kolory podstawowe. Aby wybrać kolory, kliknij
przycisk koloru w górnej lub dolnej części spektrum.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
181
4
Mapowanie
Z palety kolorów wybierz kolory podstawowe lub własne, aby dodać je
do spektrum.
182
–
Szerokie spektrum również umożliwia wybór kolorów na górze i na
dole, ale do stworzenia gamy pomiędzy nimi wykorzystuje pięć
kolorów.
–
Spektrum 3-kolorowe jest podobne do wąskiego spektrum, ale
umożliwia wybór koloru w środkowej części.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
Kontrast umożliwia przypisanie każdemu kolejnemu zakresowi
kontrastowego koloru, zamiast tworzenia spektrum kolorów. Dzięki
temu można z łatwością odróżnić poszczególne zakresy od siebie.
Nie jest to zalecane dla map plonów, ponieważ utrudnia
rozróżnianie wysokich i niskich wartości.
Przycisk Invert Colors (Odwróć kolory) powoduje zmianę kolejności
kolorów od góry do dołu.
2.
Aby zapisać schemat kolorów do późniejszego użycia, wprowadź opis
schematu, a następnie kliknij Save Color Scheme (Zapisz schemat kolorów).
Schemat zostanie wyświetlony na liście rozwijanej.
3.
Aby usunąć zapisany schemat kolorów, zaznacz go na liście rozwijanej,
a następnie kliknij Delete (Usuń).
4.
Po wybraniu kolorów legendy kliknij Apply (Zastosuj). Wybrane kolory lub
spektrum pojawią się obok każdego zakresu w legendzie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
183
4
Mapowanie
5.
Aby wybrać pojedyncze kolory z palety dla poszczególnych zakresów,
wybierz przycisk kolorów, znajdujący się przy każdym zakresie, który
chcesz edytować.
Istnieją cztery opcje, które można wykorzystać w przypadku legendy dla
warstwy.
184
–
Opcja Range Count (Liczba zakresów) pozwala dowiedzieć się, ile
pojedynczych wartości (punktów lub obszarów) znajduje się
w każdym zakresie. Jeśli wybrano opcję Equal Count (Równa
liczba), wszystkie zakresy powinny zawierać zbliżoną liczbę
punktów i obszarów.
–
Opcja Histogram (Histogram) przedstawia wykres porównujący
liczbę wartości w poszczególnych zakresach. Jeśli wybrano opcję
Statistical Range (Zakres statystyczny), histogram powinien mieć
kształt paraboli.
–
Opcja Range Descriptions (Opisy zakresów) umożliwia
wprowadzanie opisów przy zakresach. Z opcji tej można korzystać,
aby dodawać informacje do map, w przypadku których liczby nie są
wystarczające.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
Opcja Values & Descriptions (Wartości i opisy) umożliwia
wyświetlanie wartości i opisów dla wszystkich zakresów.
Tworzenie szablonu
To działanie może być przydatne przy porównywaniu map. Przykładowo
można używać tej samej legendy dla wszystkich map plonów kukurydzy
i innej legendy dla wszystkich map plonów soi: Jeśli stosujesz inną legendę
dla każdej mapy, kolory mogą być mylące. Można jednak dodać szablon,
który będzie stosowany dla określonego artykułu lub dla wszystkich
artykułów.
1.
Na karcie Templates (Szablony) prawym przyciskiem myszy kliknij
artykuł, a następnie wybierz opcję Add (Dodaj).
2.
Wprowadź nazwę szablonu.
3.
Aby zastosować uprzednio utworzony szablon, wybierz szablon,
a następnie kliknij Apply (Zastosuj).
Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę szablonu,
a następnie wybrać opcję Apply (Zastosuj).
4.
Aby przypisać utworzoną legendę jako domyślną do określonego
atrybutu warstwy, kliknij prawym przyciskiem myszy szablon,
a następnie wybierz opcję Default (Domyślna).
5.
Aby zmienić zapisany szablon, dokonać zmian w zakresie lub
kolorystyce, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę szablonu,
a następnie wybierz opcję Update (Aktualizacja).
6.
Aby usunąć zapisany szablon, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę
szablonu, a następnie wybierz opcję Delete (Usuń).
Górny obszar okna dialogowego Legend (Legenda) przedstawia
informacje na temat aktualnej legendy.
7.
Po wprowadzeniu wszystkich modyfikacji kliknij OK.
Utworzona legenda zostanie przypisana do atrybutu na wybranej
warstwie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
185
4
Mapowanie
Filtr zbioru
Po zaimportowaniu danych dotyczących plonów lub zastosowanej dawki
niektóre informacje, takie jak błędne dane GPS lub nieprawidłowe odczyty
przepływu, mogą zostać uznane za niepotrzebne. W takich przypadkach
należy użyć filtra zbioru.
Aby włączyć lub zmodyfikować filtr:
1.
Na karcie Map (Mapa) kliknij ikonę „Filtr zbioru”
.
2.
Wybierz opcję Use the harvest filter (Zastosuj filtr zbioru).
3.
Wprowadź minimalne i maksymalne wartości dla dowolnych
elementów, aby odfiltrować nieprawidłowe dane.
Uwaga – Możesz użyć tyle filtrów, ile jest konieczne, jednak uważaj, aby nie
wykluczyć dobrych danych.
4.
Kliknij OK.
Dane niespełniające warunków filtra zostaną usunięte.
Te dane filtrowane są tymczasowo, pierwotne dane pozostaną
nienaruszone.
5.
186
Aby usunąć lub zmodyfikować filtr, kliknij ikonę „Filtr zbioru”.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Funkcja Show Me (Pokaż)
Przy przeglądaniu danych dotyczących plonów lub zastosowanej dawki
można wyświetlać określony zmapowany atrybut lub właściwość, bądź
wyświetlać wyłącznie dane spełniające określone warunki. To może być
przydatne na przykład przy analizowaniu danych dotyczących plonów.
W takich przypadkach warto skorzystać z funkcji Show Me (Pokaż).
1.
Na karcie Map (Mapa) kliknij ikonę Show Me (Pokaż)
.
2.
W kolumnie Use (Użyj) wybierz jeden lub większą liczbę elementów do
odfiltrowania. Elementy, które nie zostaną zaznaczone, zostaną ukryte.
–
Jeśli zaznaczony element posiada dane do wyboru lub różne
wartości, przykładowo markery, informacje te zostaną wyświetlone.
–
Jeśli zaznaczony element posiada przypisane do niego liczby,
należy otworzyć zakres, aby je wyświetlić.
Uwaga – Możesz zastosować tyle filtrów, ile jest konieczne, jednak uważaj,
aby nie wykluczyć zbyt wielu danych.
Przykładowo, aby wyświetlić wszystkie punkty o plonach powyżej 200 bu/akr
o wilgotności poniżej 21%, wprowadź 200 w polu From (Od), a następnie 21
w polu To (Do).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
187
4
Mapowanie
W oknie Show Me (Pokaż) wyświetlone zostaną wszystkie wymagane dane.
3.
Kliknij OK.
Wszelkie dane niespełniające warunków filtra zostaną ukryte.
Te dane filtrowane są tymczasowo, pierwotne dane pozostaną
nienaruszone.
4.
Aby usunąć filtr Show Me (Pokaż), kliknij ponownie ikonę Show Me
(Pokaż), a następnie kliknij Make all data visible (Pokaż wszystkie dane).
5.
Aby zmienić warunki filtra, kliknij Edit (Edytuj) przy elemencie danych.
Markery
Wiele monitorów posiada możliwość umieszczania markerów (lub flag) na
mapie w celu zaznaczenia miejsc, w których znajdują się przeszkody lub inne
punkty, takie jak skały, dziury i miejsca podmokłe, które można wyświetlać na
mapie plonów, do przeglądania w przyszłości lub do drukowania.
Aby wyświetlić markery na mapie plonów lub zastosowanej dawki:
1.
Kliknij ikonę „Markery”
.
2.
W oknie dialogowym Markers (Markery) wybierz marker, który zostanie
wyświetlony.
3.
Wybierz symbol, który będzie reprezentować dany marker.
4.
Wybierz przycisk koloru, znajdujący się przy symbolu, aby wybrać inny
kolor markera.
Możesz wyświetlić dowolną liczbę markerów.
5.
Kliknij OK.
Markery wyświetlane są na mapie w miejscach, w których się znajdują,
a opisy znajdują się w karcie Legend (Legenda).
188
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Praca z siatkami i mapami konturowymi
Dodawanie siatek lub konturów do mapy
Wyświetlanie wszystkich zgromadzonych punktów może uczynić mapę
plonów lub zastosowanych dawek mało czytelną i może utrudniać oglądanie
wzorów na polu oraz analizę danych. Aby tego uniknąć, można utworzyć kilka
widoków dla jednej warstwy, takich jak siatki i kontury. Można również
wykorzystać siatkę lub mapy konturowe do tworzenia map zmiennego
dawkowania nawozu.
Uwaga – Zanim dodasz widok siatki lub kontury, pole musi posiadać
narysowane granice.
Aby utworzyć inny widok mapy plonu lub zastosowanej dawki:
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie zadanie, aby
wyświetlić je na mapie.
2.
Na karcie Layers (Warstwy) zaznacz warstwę, na której chcesz
utworzyć nowy widok.
3.
Wybierz atrybut danych (na przykład Dry Yield (Suchy plon)) do
wyświetlenia w karcie Views (Widoki), a następnie kliknij ikonę „Dodaj
widok” .
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
189
4
Mapowanie
4.
W oknie dialogowym New View (Nowy widok) wybierz opcje
siatki/konturów.
Opcja
Działanie
Wyjście
Wybierz opcję Grid (Siatka), aby wyświetlić dane w formie siatki.
Wybierz opcję Contour (Kontur), aby wyświetlić dane w formie konturów.
Wybierz opcję Area (Obszar), aby za bazę dla widoku przyjąć inny zestaw danych mapy
obszaru, taki jak mapa rodzaju gleby.
Rozdzielczoś
ć komórek
Wprowadź wymiary komórki.
• Mniejsze komórki oznaczają wyższą rozdzielczość, jednak w takim przypadku obliczenia
zajmują więcej czasu.
• Większe komórki wyglądają lepiej, jednak przedstawiają dane mniej precyzyjnie.
190
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Opcja
Dane
komórki
Działanie
Metoda
Wybierz opcję Average (Średnio) lub Inverse Distance (Odwrotność odległości).
• Opcja „Średnio” wykorzystuje wszystkie punkty w ramach komórki i przypisuje im takie
same wartości wagi. Opcję tę zwykle wykorzystuje się w przypadku danych plonów oraz
map dawkowania zawierających dużą liczbę punktów.
• Opcja „Odwrotność odległości” kładzie większy nacisk na punkty położone pośrodku
każdej siatki i mniejszy na punkty oddalone. Wprowadź dane w polach Search Radius
(Promień przeszukiwania) oraz Neighbors (Sąsiadujące). Opcję tę zwykle wykorzystuje się
dla wyników badań gleby oraz map, które zawierają mniejszą liczbę punktów.
Search Radius Wprowadź odległość od środka punktu, aby wyszukać punkty, które zostaną uwzględnione
w obliczeniach.
(Promień
wyszukiwania)
Neighbors
(Sąsiadujące)
Wprowadź liczbę punktów sąsiadujących, które zostaną wykorzystane w obliczeniach.
Jeśli w danych są luki, wybierz tę opcję, aby uniknąć przerw na polu.
Fill Blanks
(Wypełnij
puste miejsca)
Smoothing
Przesuwaj suwak, aby wygładzić przejścia pomiędzy zakresami. Dzięki temu mapa będzie
(Wygładzanie) wyglądać lepiej.
Kontur
Minimum area Wprowadź minimalny obszar dla każdej strefy. Mniejsze obszary minimalne wyglądają lepiej,
jednak mogą nie uwzględniać wszystkich elementów istniejących w danej strefie.
(Minimalny
obszar)
5.
Po zakończeniu kliknij OK.
–
Każdy widok posiada opis w części Views (Widoki).
–
Aby wyświetlić widok w oknie Map (Mapa), zaznacz go.
–
Aby zobaczyć, ile akrów znajduje się w każdym zakresie siatki lub
mapy konturowej, kliknij Range Count (Liczba zakresów) w ramach
opcji Legend (Legenda).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
191
4
Mapowanie
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Edycja legend, strona 177.
–
6.
192
Aby umieścić granice wokół konturów lub siatek, kliknij ikonę
„Opcje wyświetlania” , wybierz opcję Border (Granica),
a następnie wybierz kolor granicy z listy rozwijanej.
Aby wyświetlić pierwotne mapy, kliknij Base Data (Dane podstawowe).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Lista danych podstawowych wyświetlana jest poniżej atrybutu, na
którym został oparty dany kontur. Przykładowo, jeśli do utworzenia
konturu użyto informacji na temat suchego plonu, dane podstawowe
i widok konturu znajdują się wśród opcji na liście Views (Widoki).
7.
Aby usunąć widok, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Views
(Widoki), a następnie wybierz opcję Delete View (Usuń widok).
Przykład
Poniżej opisano, w jaki sposób program tworzy nowy widok przy użyciu opcji
Inverse Distance (Odwrotność odległości):
1.
Program dzieli pola na siatki w oparciu o zadane wymiary siatki.
2.
Aby określić wartość siatki, oprogramowanie rysuje okrąg o zadanym
promieniu.
3.
Następnie program pobiera wartości punktów X (zdefiniowanych jako
liczba sąsiadujących punktów do wykorzystania), które są najbliższe
środka okręgu.
4.
Program określa wartość dla siatki poprzez zastosowanie ważenia dla
punktów w oparciu o ich odległość od okręgu, tak aby punkt najbliższy
środka okręgu posiadał większa wagę niż punkt od niego oddalony.
5.
Program przyjmuje obliczoną wartość, dołącza legendę i ustala kolor.
Uśrednianie wielokątów
Oprogramowanie umożliwia uśrednianie wszystkich punktów przynależących
do różnych warstw tego samego wielokąta, co pomaga porównywać plony
z rodzajami gleby.
Do tego celu należy posiadać warstwę z wielokątami na tym samym
obszarze, co warstwa punktów. Przykładowo mapa rodzajów gleby dla pola,
które obejmuje mapa plonów.
1.
Wyświetl warstwę punktów do uśrednienia, a następnie wybierz atrybut
do analizy z kolumny Views (Widoki) do analizy.
2.
Kliknij Add View (Dodaj widok), a następnie wybierz opcję Area (Obszar)
w ramach listy New View (Nowy widok).
3.
Kliknij Browse (Przeglądaj), a następnie wyszukaj warstwę obszaru, która
zostanie wykorzystana do analizy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
193
4
Mapowanie
4.
5.
194
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Wybierz opcję Grid then average base data (Siatka, a następnie
uśrednione dane bazowe), tak aby program umieścił punkty na
siatce przed uśrednieniem ich na wielokącie. To pomoże wygładzić
dane.
–
Wybierz opcję Create new composite layer (Utwórz nową warstwę
kompozytową), aby utworzyć nową warstwę z wielokątami, która
będzie obejmować atrybuty z obu warstw (punktowej i wielokątów).
Nowa warstwa będzie warstwą obszaru, posiadającą te same
obszary/warstwy, które istniały w wybranej warstwie obszaru.
Jednakże atrybuty będą uwzględniać atrybuty z warstwy punktowej
(oraz atrybuty obszaru).
Kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Oprogramowanie utworzy nowy widok zawierający uśrednione punkty
w ramach poszczególnych wielokątów.
Animowanie warstw
Kliknij ikonę „Animacja warstwy”, aby wyświetlić mapę w porządku, w jakim
została utworzona. Jest to przydatne w celu odtworzenia sposobu pracy na
danym polu.
1.
Upewnij się, że widoczna warstwa znajduje się na górze listy Displayed
Layers (Wyświetlane warstwy).
2.
Kliknij ikonę „Rozpocznij animację warstwy”
3.
Po rozpoczęciu odtwarzania, ikona „Zatrzymaj animację warstwy”
stanie się aktywna. Kliknij ją, aby zatrzymać odtwarzanie.
4.
W razie potrzeby kliknij strzałkę i wybierz prędkość odtwarzania.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
195
4
Mapowanie
Suwak przezroczystości
Użyj suwaka przezroczystości, aby umieścić warstwę mapy bezpośrednio
pod bieżącą mapą:
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie wymagane warstwy,
tak aby przenieść je na listę Displayed Layers (Wyświetlane warstwy).
2.
Zaznacz warstwę, która ma stać się przezroczysta, a następnie przesuń
suwak do prawego dolnego rogu, aby „przejrzeć” przez górną warstwę
i wyświetlić drugą warstwę.
Możesz dokonać korekty w dowolnej widocznej warstwie, a następnie
zmienić kolejność wyświetlania przy użyciu przycisków znajdujących się
obok listy.
Mapy rodzaju gleby
Jeśli zainstalowano oprogramowanie do mapowania, możesz importować
pliki kształtu ArcView oraz pliki tekstowe zawierające dane na temat rodzajów
gleby. Jeśli pliki te zawierają współrzędne GPS, oprogramowanie może
wkleić mapy konturowe rodzajów gleby do granic pól. Jeśli pobierzesz duże
mapy z rodzajami gleby, wklejone zostaną wyłącznie dane o rodzajach gleby
w ramach granic pola. Po zaimportowaniu map z rodzajami gleby
oprogramowanie automatycznie utworzy legendę. Możesz wyświetlać mapy
z rodzajami gleby nałożone na mapy plonów, aby przeprowadzać analizy
w oparciu o rodzaj gleby.
Uwaga – Aby przykleić rodzaje gleby do pola, musi ono posiadać granice.
196
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Pobieranie i importowanie map z rodzajami gleby
Aby pobrać dostępne cyfrowe mapy rodzajów gleby, przejdź na stronę
http://www.ncgc.nrcs.usda.gov/products/datasets/ssurgo/.
Aby zaimportować mapę rodzaju gleby:
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij pole,
dla którego chcesz zaimportować rodzaje gleby, a następnie wybierz
opcję Import Background (Importuj tło).
2.
Wyszukaj mapę rodzajów gleby do zaimportowania, a następnie kliknij
Open (Otwórz). Musisz wybrać opcję Clip background to field boundary
(Wklej tło w granicach pola), aby ograniczyć mapę rodzajów gleby do
samego pola. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy nazwę pola (nie nazwę gospodarstwa ani klienta).
3.
W oknie dialogowym Shapefile Import (Importuj plik kształtu) wybierz
Coordinate System (Układ współrzędnych), Datum (Układ odniesienia)
oraz Zone (Strefę). Informacje te zwykle znaleźć można w pliku
tekstowym pobranym wraz z danymi dotyczącymi rodzaju gleby.
4.
Kliknij OK. Mapa rodzajów gleby jest importowana i wklejana w ramach
granic wybranego pola.
5.
Wybierz właściwość do wyświetlenia z kolumny Views (Widoki).
Zostanie utworzona legenda w oparciu o bieżące atrybuty.
6.
W razie potrzeby wybierz obszar i wyświetl dane na karcie Information
(Informacje).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
197
4
Mapowanie
Próbki gleby
Można z łatwością tworzyć siatki próbkowania, które następnie można
wykorzystywać w oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniach przenośnych
(laptopy, tablety itp.). Wyeksportowane siatki dostarczają punktów docelowych
wykorzystywanych do próbkowania gleby w terenie. Siatki do próbkowania można
tworzyć jako zaplanowane zadanie w celu synchronizacji z oprogramowaniem na
urządzenia przenośne i inne konsole.
Później, po otrzymaniu pliku cyfrowego z wynikami badań gleby z laboratorium,
dane można z łatwością zaimportować. Oprogramowanie przedstawia dane
z badań gleby i umożliwia szybkie tworzenie widoków siatki lub konturów,
zawierających wyniki badań. Na podstawie zaimportowanych wyników badań
można tworzyć mapy dawkowania nawozu.
Tworzenie mapy siatki z próbkami gleby
Należy wykorzystać pole, które posiada mapę granic oraz należy wiedzieć, jak
duże powinny być siatki do próbkowania gleby. Możesz utworzyć mapę siatki do
próbkowania gleby, punkty próbkowania, a następnie wyeksportować mapę do
oprogramowania na urządzenia przenośne.
1. Na karcie Farm (Gospodarstwo) zaznacz pole, dla którego chcesz
utworzyć siatkę do próbkowania.
2. Na karcie Map (Mapa) prawym przyciskiem myszy kliknij mapę granic,
a następnie wybierz opcję Make Sampling Grid (Utwórz siatkę próbek).
198
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
W oknie dialogowym Create Sampling Grid (Utwórz siatkę próbek)
skonfiguruj następujące opcje:
–
Uwzględnij punkty pobierania próbek lub obszary.
–
Utwórz zaplanowane zadanie. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie
będziesz mieć możliwości wyczyszczenia punktów.
–
Wybierz wymiary siatki w stopach, milach lub akrach (metrach,
kilometrach lub hektarach).
–
Wybierz, w jaki sposób ułożyć wzór siatki.
Opcja Uniform (Jednolite) powoduje umieszczenie punktów na
środku każdej siatki.
Opcja Stagger Vertically (Przemiennie w pionie) powoduje
umieszczenie punktów na środku siatki od boku do boku,
przemiennie od góry do dołu.
Opcja Stagger Horizontally (Przemiennie w poziomie) daje
odwrotny efekt.
–
Wybierz, czy chcesz utworzyć identyfikatory próbek i określ liczbę,
od której chcesz rozpocząć numerację.
Kursor zmieni się w siatkę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
199
4
Mapowanie
4.
Kliknij w jednym rogu pola, przesuń kursor w kierunku, w którym chcesz
ułożyć i ponumerować siatki, a następnie kliknij ponownie.
Siatka próbek zostanie utworzona, a warstwa zostanie dodana do listy
Displayed Layers (Wyświetlane warstwy), natomiast siatki pojawią się
na karcie Map (Mapa).
200
–
Jeśli wybrano punkty i obszary, zostaną utworzone oddzielne
warstwy dla punktów i obszarów.
–
Jeśli wybrano zadanie i obszar, dla obszaru zostanie utworzona
oddzielna warstwa.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
–
5.
Jeśli wybrano zaplanowane zadanie, zawiera ono punkty, nie
będzie oddzielnej warstwy.
Aby wyświetlić etykiety identyfikatorów punktów poboru próbek gleby:
a.
Kliknij ikonę „Wyświetl opcje”
, a następnie upewnij się, że opcja
Show Labels (Pokaż etykiety) jest zaznaczona. Aby zmienić
czcionkę i rozmiar, kliknij ikonę „Czcionka domyślna”.
b.
Kliknij ikonę „Edytuj warstwę”
edycji mapy.
c.
Kliknij i przeciągnij wokół wszystkich punktów, aby je zaznaczyć.
d.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Add
Label (Dodaj etykietę).
, aby wyświetlić pasek narzędzi do
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
201
4
Mapowanie
e.
Po zakończeniu dodawania etykiet kliknij Save and Close (Zapisz
i zamknij) lub kliknij Cancel (Anuluj), aby odrzucić etykiety.
Modyfikowanie map siatki próbek gleby
W zależności od potrzeb można przenosić, dodawać i usuwać punkty
pobierania próbek:
202
1.
W ramach opcji Displayed Layers (Wyświetlane warstwy) kliknij
dwukrotnie lub użyj strzałek, aby przenieść warstwę na górę listy.
2.
Kliknij ikonę „Edytuj warstwę”
edycji mapy.
3.
Aby przenieść punkt, kliknij i przytrzymaj, dopóki kursor nie zmieni się
w dłoń. Przeciągnij i upuść punkt w nowym miejscu.
4.
Aby dodać punkt pobierania próbek do mapy, kliknij ikonę „Definiuj
punkty”
, a następnie kliknij na mapie w miejscu, w którym chcesz
umieścić nowe miejsce pobierania próbek.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
, aby wyświetlić pasek narzędzi do
Mapowanie 4
5.
Jeśli zdecydujesz się utworzyć identyfikatory próbek, możesz
wprowadzić identyfikator nowego punktu.
6.
Aby usunąć punkt, zaznacz go, a następnie naciśnij przycisk [Delete].
Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję
Delete (Usuń).
7.
Po wprowadzeniu modyfikacji punktów pobierania próbek kliknij Save
and Close (Zapisz i zamknij) lub kliknij Cancel (Anuluj), aby odrzucić zmiany.
Eksportowanie map siatek próbek gleby
Można eksportować punkty siatki do pobierania próbek gleby oraz mapy
obszaru do użytku z oprogramowaniem na urządzenia przenośne. Po
utworzeniu zaplanowanego zadania:
1.
Na karcie Jobs (Zadania) przewiń do zadania lub skorzystaj z opcji
sortowania i filtrowania, aby wyszukać zadania. Patrz Wyszukiwania
zadania na karcie Jobs (Zadania), strona 81. Zaplanowane zadania
mają kolor pomarańczowy i oznaczone są ikoną „Zaplanowane”.
2.
Wybierz zadanie.
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne zadanie, a następnie
wybierz opcję Work Order / Mobile (Kolejność prac / Urządzenie
przenośne). Ikona „Eksport” zostanie dodana do każdego
zaznaczonego zaplanowanego zadania. Po dokonaniu synchronizacji
z oprogramowaniem do mapowania na urządzenia przenośne, ikona
„Eksport” zostanie usunięta z zadań.
Możesz oznaczyć zadanie jako przeznaczone do eksportu (w ramach
zlecenia prac) i zsynchronizować tyle razy, ile będzie to wymagane.
Po skopiowaniu map siatek do pobierania próbek gleby do urządzenia
możesz wyświetlać je jako warstwy tła, a następnie przechodzić do
poszczególnych punktów na mapie, aby pobrać próbki.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
203
4
Mapowanie
204
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) wybierz warstwę Sample Grid (siatka
do pobierania próbek), która zostanie wyeksportowana. Kliknij
dwukrotnie warstwy, aby wyświetlić mapę w karcie Map (Mapa) tab.
2.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
warstwę, a następnie wybierz opcję Export (Eksport).
3.
W oknie dialogowym Layer Export (Eksport warstw) wybierz
następujące:
Pole
Działanie
Export Type
(Rodzaj eksportu)
Wybierz:
• AgLeader Basic lub Advanced (przykładowo do użytku z pojazdem
PF3000)
• Plik kształtu ArcView (oprogramowanie GIS)
• Wartości oddzielone przecinkami (arkusz kalkulacyjny programu
Microsoft Excel®)
Eksport warstwy siatki do pobierania próbek możliwy jest w formacie
ArcView oraz .kml Google Earth.
Warstwa
Wprowadź wymaganą warstwę.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Export (Eksport)
warstwa zostanie ustawiona automatycznie i nie można jej zmieniać.
Widok
Jeśli utworzono kilka widoków, wybierz ten, który zostanie
wyeksportowany.
W tym przypadku jedyną dostępną opcją jest opcja Base data (Dane
podstawowe).
4.
Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać lokalizację eksportu.
5.
Kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Importowanie danych próbek gleby
Po otrzymaniu wyników badań gleby z laboratorium możesz zaimportować te
dane bezpośrednio do warstwy, która została wykorzystana podczas
pobierania próbek. Oprogramowanie może następnie utworzyć mapy siatki
lub mapy konturowe, w oparciu o wartości odżywcze. Możesz również
wykorzystać te informacje do tworzenia map zmiennego dawkowania
nawozu.
1.
Kliknij ikonę „Odczyt danych zadania”
.
2.
Wybierz odpowiedni rodzaj pliku w ramach opcji Generic Import (Import
ogólny) (.csv, .txt lub.shp).
3.
Kliknij Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować plik zawierający dane
dotyczące próbek gleby.
4.
Zaznacz plik, a następnie kliknij OK.
5.
Zaznacz, czy plik, oprócz próbek gleby, posiada współrzędne
szerokości i wysokości, lub czy musi zostać połączony z innym plikiem,
aby uzyskać współrzędne.
Możesz otworzyć pliki w formacie .csv lub .txt w arkuszu kalkulacyjnym,
aby sprawdzić, czy współrzędne zostały uwzględnione: W przypadku
danych przesłanych bezpośrednio przez laboratorium, współrzędne
zwykle nie są uwzględnione. W przypadku gdy konieczne okaże się
połączenie pliku z danymi z innym plikiem, a punkty pobierania próbek
zostały już utworzone, należy dokonać eksportu warstwy punktów,
zgodnie z opisem podanym w Eksportowanie map siatek próbek gleby,
strona 203.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
205
4
Mapowanie
Czasami łatwiej jest otworzyć plik z danymi w arkuszu kalkulacyjnym
w trakcie procesu importu.
W przypadku importu większej liczby plików, możesz utworzyć i zapisać
szablon, tak aby przyspieszyć proces importu. Jeśli szablon już istnieje,
wybierz go z listy rozwijanej. Możesz również usunąć wszelkie
utworzone wcześniej szablony.
6.
Wybierz rodzaj separatora w pliku. Jeśli otworzysz plik przy użyciu
oprogramowania do edycji tekstu typu aa, takiego jak Notepad, znak
oddzielający poszczególne wartości jest separatorem. Pliki CSV
posiadają przecinek jako separator.
Wiersz Header (Nagłówek) pokazuje, ile wierszy znajduje się w pliku
przed danymi. Oprogramowanie pominie te wiersze przy importowaniu
danych.
Wiersz Title (Tytuł) zawiera nazwę atrybutu, który zostanie
zaimportowany. Przykładowo może to być klient, pole, pH, K lub OM.
206
7.
Jeśli połączysz zaimportowany plik z plikiem kształtu, musisz wybrać
atrybut, tak aby dopasować wiersze w pliku z danymi do punktów
w pliku kształtu. Do tego zwykle służą kody próbek.
8.
Zaznacz, które kolumny pliku danych należy wykorzystać: Zaznacz pole
powyżej poszczególnych atrybutów, które mają zostać zaimportowane.
Jeśli wybrano właściwy wiersz Title (Tytuł), pole zostanie wypełnione.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
9.
Wprowadź rodzaj atrybutu, jednostki oraz inne dane w poszczególnych
kolumnach. Aby wyświetlić przykładowe dane bezpośrednio z pliku,
przejdź niżej w tym oknie. Użyj tej opcji, aby poprawić liczbę wierszy
nagłówka oraz wiersz tytułowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz
Konfigurowanie i wybór atrybutów warstw, strona 137.
a.
Wprowadź lub wybierz wartości dla następujących elementów:
–
Used (Używane): Wybierz atrybuty do zaimportowania.
–
Type (Rodzaj): Wybierz rodzaj atrybutów do zaimportowania. Aby
dodać nowy rodzaj, wybierz opcję Add/Edit (Dodaj/Edytuj). Musisz
wybrać właściwy rodzaj. Jeśli legendy mają być udostępniane
pomiędzy warstwami, należy utworzyć rodzaj atrybutu dla danego
atrybutu. W przeciwnym wypadku zamiast rodzaju można wybrać
tekst lub liczbę.
–
Title (Nazwa): Jeśli wybierzesz tekst lub liczbę, musisz wprowadzić
również nazwę.
–
Jeśli atrybut jest liczbą, możesz wybrać jednostki przypisane do
atrybutu, a także ustalić minimalne i maksymalne wartości
importowanych danych. Dane spoza podanego przedziału nie
zostaną zaimportowane.
–
No Data (Brak danych): Jeśli w tym wierszu wprowadzisz wartość,
atrybuty równe tej wartości nie zostaną zaimportowane.
b.
Po zakończeniu kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
207
4
Mapowanie
10. Aby zapisać szablon do importowania podobnych plików, kliknij opcję
Save Template (Zapisz szablon), a następnie nadaj szablonowi nazwę.
11. Kliknij OK.
12. W oknie dialogowym Farming (Uprawa) wprowadź wszystkie
odpowiednie informacje.
13. Wybierz prawidłową nazwę pola, a następnie kliknij OK. Zadanie
zostanie przypisane do wybranego pola.
14. Aby wyświetlić mapę, kliknij dwukrotnie nazwę zadania na karcie Farm
(Gospodarstwo).
15. Teraz możesz wybrać dowolne atrybuty, aby automatycznie utworzyć
legendę w ramach opcji Views (Widoki).
208
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
16. Możesz utworzyć mapy siatki oraz mapy konturowe zawierające punkty
poboru próbek gleby, podobne do map plonów. Przy rysowaniu siatki
lub mapy konturowej na podstawie danych dotyczących próbek gleby
w porównaniu do plonów, rozważ zmianę parametrów. Przykładowo
użyj mniejszej liczby punktów sąsiadujących – 6 zamiast 800 –
i zastosuj większy promień przeszukiwania ze względu na mniejszą
liczbę punktów.
Teraz możesz wykorzystać siatki i mapy konturowe do utworzenia map
zmiennego dawkowania nawozu. Zapoznaj się z kolejnymi rozdziałami.
Wybór atrybutów i rodzajów atrybutów
W przypadku importu pliku ogólnego (.csv, .txt itp.) lub pliku kształtu, musisz
wybrać, które atrybuty zostaną użyte, a następnie skonfigurować ich
właściwości i granice. Powyżej przedstawiono przykładowy import próbek gleby.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
209
4
Mapowanie
1.
2.
Wprowadź lub wybierz wartości dla następujących elementów:
–
Used (Używane): Wybierz atrybuty do zaimportowania.
–
Type (Rodzaj): Wybierz rodzaj atrybutów do zaimportowania. Aby
dodać nowy rodzaj, wybierz opcję Add/Edit (Dodaj/Edytuj). Musisz
wybrać właściwy rodzaj. Jeśli legendy mają być udostępniane
pomiędzy warstwami, należy utworzyć rodzaj atrybutu dla danego
atrybutu. W przeciwnym wypadku zamiast rodzaju można wybrać
tekst lub liczbę.
–
Title (Nazwa): Jeśli wybierzesz tekst lub liczbę, musisz wprowadzić
również nazwę.
–
Jeśli atrybut jest liczbą, możesz wybrać jednostki przypisane do
atrybutu, a także ustalić minimalne i maksymalne wartości
importowanych danych. Dane spoza podanego przedziału nie
zostaną zaimportowane.
–
No Data (Brak danych): Jeśli w tym wierszu wprowadzisz wartość,
atrybuty równe tej wartości nie zostaną zaimportowane.
Po zakończeniu kliknij OK.
Kopiowanie warstwy do innego gospodarstwa lub pola
Czasami wymagane jest skopiowanie warstwy z jednego gospodarstwa, pola
lub kategorii, do drugiego. Przykładowo jeśli warstwa została nieprawidłowo
umieszczona lub potrzebna jest jej kopia do kolejnej uprawy – w przypadku
gdy chcesz wykorzystać te same lokalizacje próbek gleby w różnych latach.
1.
210
Na karcie Farm (Gospodarstwo) prawym przyciskiem myszy kliknij
warstwę do skopiowania, a następnie wybierz opcję Copy (Kopiuj).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
2.
Prawym przyciskiem myszy kliknij gospodarstwo, pole lub kategorię, do
której warstwa zostanie wklejona, a następnie wybierz opcję Paste
(Wklej).
Po wybraniu opcji Wklej wyświetlony zostanie monit o wybranie jednej
z poniższych opcji:
All Data (Wszystkie dane): Spowoduje skopiowanie atrybutów oraz
mapy.
Map Objects Only (Tylko mapy): Spowoduje skopiowanie samej mapy.
Layer Objects Only (Tylko warstwy): Spowoduje skopiowanie samych
właściwości warstwy.
Warstwa powinna zostać wyświetlona z prawidłowymi właściwościami
widocznymi poniżej lokalizacji.
Tworzenie map zmiennego dawkowania nawozu
Mapy glebowe lub wszelkie zaimportowane mapy z próbkami gleby można
wykorzystywać do tworzenia map zmiennego dawkowania nawozu. Możesz
eksportować mapy dawkowania do użytku przez najpopularniejsze sterowniki
dawki i sprzęt.
1.
Dodawaj ludzi, maszyny i zapasy, które zostaną wykorzystane przy
realizacji zadania w grupie roboczej. Jeśli wolisz, możesz dodać
wyłącznie zapasy wykorzystywane w danym okresie, a ludzi i sprzęt
dodać później.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
211
4
Mapowanie
212
2.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie warstwę, która
zostanie wykorzystana do utworzenia mapy zmiennego dawkowania
nawozu, aby wyświetlić ją na karcie Map (Mapa). Musi to być warstwa
obszaru posiadająca różne strefy (na przykład warstwa rodzajów gleby)
lub warstwa punktowa posiadająca widoki siatki lub konturów. Aby
utworzyć własną warstwę ze spersonalizowanymi strefami, Edycja map
pracy, strona 135.
3.
W ramach opcji Views (Widoki) wybierz atrybut i widok, na podstawie
których zostanie utworzona mapa zmiennego dawkowania nawozu.
4.
Prawym przyciskiem myszy kliknij widok, a następnie wybierz opcję
Create Application Plan (Utwórz plan zastosowania).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Farming (Uprawa),
umożliwiające utworzenie zaplanowanego zadania dotyczącego
zmiennego dawkowania nawozu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
213
4
Mapowanie
214
5.
Wprowadź niezbędne zmiany do planu, a następnie kliknij OK.
6.
Wprowadź wartość w polu Default Rate (Dawka domyślna), która
zostanie zastosowana zawsze wtedy, gdy maszyna wyjedzie poza
granice mapy zmiennego dawkowania.
7.
Wybierz produkt, który będzie dawkowany, a następnie wprowadź
wartości dawkowania do komórek odpowiadających kolorom stref na
mapie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
Średnia dawka, całkowita ilość i koszt zostaną obliczone
automatycznie. Informacje te mogą być bardzo pomocne przy
gromadzeniu zapasów.
8.
Aby dostosować całkowitą wartość, która zostanie wykorzystana
w zadaniu, kliknij Adjust (Dostosuj), a następnie wprowadź zmiany.
Spowoduje to zmianę dawki w każdej strefie, tak aby zrekompensować
dodaną/odjętą całkowitą ilość.
9.
Jeśli pod warstwą dawkowania znajduje się widoczna warstwa,
dostosuj suwak przezroczystości, aby wyświetlić tę warstwę przez
nową warstwę dawkowania.
10. Po zakończeniu tworzenia mapy zmiennego dawkowania nawozu kliknij
Save and Close (Zapisz i zamknij).
Planowane zadanie zostanie wyświetlone w odpowiednim polu na
karcie Jobs (Zadania) oraz Farm (Gospodarstwo).
Eksportowanie map zmiennego dawkowania nawozu
Po utworzeniu mapy zmiennego dawkowania nawozu możesz ją
wyeksportować do wykorzystywania przez różne urządzenia i aplikacje, takie
jak oprogramowanie do mapowania na urządzenia przenośne.
W zależności od potrzeb możesz wyeksportować:
•
Samą mapę w formacie pliku kształtu na dysk przenośny, taki jak dysk
USB czy karta pamięci.
•
Zaplanowane zadanie, wraz z mapą, do urządzenia takiego jak Nomad
czy Juno, wyposażonego w oprogramowanie do mapowania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
215
4
Mapowanie
•
Mapę, wraz z wkładami, nazwami pól, granicami i (jeśli istnieją) mapy
odmian w formie wielokąta na sterownik lub monitor innej firmy, przy
użyciu procesu Write Job Data (Zapis danych zadania).
Uwaga – Najpierw musisz utworzyć mapę odmian w formie wielokąta, patrz
Tworzenie map odmian w formie wielokąta, strona 165. Mapa odmian może
być wykorzystywana do lokalizacji odmian w urządzeniach, które obsługują tę
funkcję.
Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu jako plik kształtu
Aby wyeksportować mapę zmiennego dawkowania nawozu jako plik kształtu
do użytku ze sterownikiem innej firmy:
216
1.
Na karcie Map (Mapa) wybierz kartę Jobs (Zadania) poniżej okna Map
(Mapa).
2.
Wyszukaj zaplanowane działanie zawierające mapę dawkowania, która
ma zostać wyeksportowana, a następnie zaznacz pole View (Widok).
Mapa dawkowania zostanie wyświetlona w oknie Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Export
(Eksportuj).
4.
W oknie dialogowym Job Export (Eksportuj zadanie) wybierz miejsce
zapisu mapy dawkowania, wprowadź nazwę pliku, a następnie wybierz
opcję Arcview shapefiles w ramach Save as type (Zapisz jako typ).
5.
Kliknij Save (Zapisz).
Teraz możesz zapisać plik kształtu lub w razie potrzeby wykorzystać go
z miejsca, w którym został zapisany.
Uwaga – Przy kopiowaniu i wklejaniu plików kształtu należy pamiętać, że
zawierają one trzy pliki (.shp, .shx oraz .dbf).
Eksportowanie mapy zmiennego dawkowania nawozu na sterownik lub monitor
innego producenta
1.
Na karcie Map (Mapa) wybierz kartę Jobs (Zadania) poniżej okna Map
(Mapa).
2.
Wyszukaj zaplanowane działanie zawierające mapę dawkowania, która
ma zostać wyeksportowana, a następnie zaznacz pole View (Widok).
Mapa dawkowania zostanie wyświetlona w oknie Map (Mapa).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
217
4
Mapowanie
3.
Prawym przyciskiem myszy kliknij zadanie, wybierz opcję Work Order
(Zlecenie), a następnie wybierz opcję Console (Konsola).
Ikona „Eksportuj zadanie”
zadania.
4.
zostanie wyświetlona w wierszu danego
Wykonaj jedną z następujących czynności:
–
Wybierz ikonę „Zapisz dane zadania”
.
–
Wybierz opcję File / Write Job Data (Plik / Zapisz dane zadania).
W oknie dialogowym Write Job Data (Zapisz dane zadania)
wyświetlane są sterowniki i monitory innych producentów, na których
można zapisywać mapy zmiennego dawkowania nawozu, wkłady,
nazwy pól oraz granice.
5.
Jeśli żądany sterownik lub monitor nie znajduje się na liście, kliknij
Cancel (Anuluj), a następnie wybierz opcję Help / Check for Updates
(Pomoc / Sprawdź aktualizacje).
Wyświetlone zostaną nowsze lub niezainstalowane wersje sterowników
danych.
218
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
6.
Sprawdź aktualizacje:
a.
Idź do menu Help (Pomoc), aby sprawdzić, czy dostępne są
aktualizacje oprogramowania.
Wyszukiwanie aktualizacji (wymagane jest połączenie
z Internetem) spowoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych
aktualizacji dla zainstalowanych programów lub sterowników.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
219
4
Mapowanie
b.
W przypadku zaznaczenia pola Show all available components
(Pokaż wszystkie dostępne elementy), wszystkie dostępne
aktualizacje zostaną wyświetlone, nawet jeśli nigdy wcześniej ich
nie instalowano.
c.
W przypadku zaznaczenia pola Check for updates at start-up
(Sprawdź aktualizacje przy starcie), serwer będzie wyszukiwał
aktualizacje przy każdym uruchomieniu programu (wymagane jest
połączenie z Internetem).
7.
Aby pobrać aktualizacje, zaznacz pole obok właściwego sterownika,
a następnie kliknij OK.
8.
Zostanie wyświetlony monit o zamknięcie programu. Kliknij OK.
Wyświetlony zostanie ekran Farm Works Office Updates (Aktualizacje
oprogramowania Farm Works Office) z listą wszystkich aktualizacji do
zainstalowania.
220
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
9.
Zaznacz sterownik, a następnie kliknij Install (Zainstaluj).
10. Powtarzaj to działanie, aby zakończyć instalację sterownika.
11. Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie programu, kliknij Yes (Tak).
12. Nie zamykając programu, kontynuuj proces importu.
13. W oknie dialogowym Write Job Data (Zapis danych zadania) kliknij znak
+ znajdujący się obok odpowiedniego urządzenia.
Poszczególne urządzenia obsługują różne formaty zapisu informacji.
14. Wybierz odpowiedni format, tak aby został on zaznaczony.
15. Kliknij Resource List (Lista zasobów). Tutaj możesz ograniczyć liczbę
klientów/gospodarstw/pól i wkładów, które zostaną zapisane wraz
z zaplanowanym zadaniem.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
221
4
Mapowanie
16. W zależności od wyboru urządzenia dostępna może być opcja
zaawansowanej konfiguracji, z funkcjami zależnymi od urządzenia.
Uzupełnij opcje zgodnie z potrzebami.
17. Kliknij Browse (Przeglądaj), aby wybrać dysk do odczytu dysku
wymiennego, takiego jak karta pamięci czy pamięć USB.
18. Zaznacz odpowiedni dysk w oknie Browse for Folder (Szukaj folderu),
a następnie kliknij OK.
Właściwy dysk pojawi się w części File Location (Lokalizacja pliku).
19. Kliknij OK. Gdy oprogramowanie będzie zapisywać wybrane informacje,
na ekranie pojawi się pasek postępu.
20. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, kliknij OK.
21. Teraz możesz włożyć kartę do innego urządzenia.
Uwaga – Możesz zapisać informacje na temat wkładów oraz
gospodarstwa/pola na innym urządzeniu bez konieczności eksportowania
zadania.
Drukowanie map
W przypadku drukowania map legenda utworzona dla danej mapy (wraz
z histogramami i opisami), a także szczegółowe informacje na temat zadania
zostaną uwzględnione na wydruku.
Aby wydrukować mapę plonów lub danych dotyczących zastosowanej dawki:
1.
222
W ramach opcji Job/Resource Tools (Narz. zadanie/zasoby) kliknij
ikonę „Raport dotyczący mapy” .
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
2.
W ramach opcji Layout (Układ) wybierz układ strony, który zostanie
zastosowany: Standardowe układy to orientacja typu portret lub
krajobraz. Aby utworzyć własny układ, wybierz opcję <Add/Edit>
(Dodaj/Edytuj).
3.
Jeśli wybierzesz opcję <Add/Edit> (Dodaj/Edytuj), wyświetlone zostanie
okno dialogowe Map Print Layout (Układ wydruku mapy).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
223
4
Mapowanie
4.
a.
Wprowadź opis, a następnie wybierz orientację strony.
b.
Jeśli jest to wymagane, zmień marginesy obszaru zadrukowanego
na papierze.
c.
Jeśli jest to wymagane, zmień wymiary elementów na stronie:
Wybierz elementy, a następnie przeciągnij ich granice.
d.
Aby usunąć wybrany element, zaznacz go i naciśnij przycisk [Delete].
e.
Aby przenieść element, przeciągnij go i upuść.
f.
Na karcie Items (Elementy) zaznacz elementy (które zostaną
dodane na stronę) lub usuń zaznaczenie (aby usunąć je ze strony).
g.
Aby zapisać i zastosować wybrany układ, kliknij Record (Zapisz),
a następnie kliknij Done (Zrobione). Nowy układ strony pojawi się na
liście rozwijanej i będzie można wykorzystywać go w przyszłości.
Wybierz obszar do drukowania:
–
Opcja Window (Okno) drukuje wszystko, co znajduje się na karcie
Map (Mapa).
–
Opcja All (Wszystko) drukuje wszystkie wyświetlone warstwy
i oddala w największym możliwym zakresie.
–
Opcja Select Area (Zaznacz obszar) umożliwia przeciągnięcie
konturów wokół obszaru do druku.
–
Opcja Specific Field (Wybrane pole) drukuje tylko wybrane pole.
Uwaga – Możesz klikać i przeciągać paski w lewo i w dół obszaru mapy, aby
zmienić wymiary okna z mapą. To spowoduje zmiany drukowanego obszaru
w przypadku wyboru opcji Window (Okno). Po ustawieniu preferencji mapy
będą drukowane w tej samej skali.
224
5.
Możesz wprowadzić określoną skalę lub wybrać opcję dopasowania,
tak aby oprogramowanie dostosowało wymiary mapy do papieru.
6.
Możesz wydrukować mapę z domyślnymi informacjami lub możesz
nadać jej tytuł, a następnie wprowadzić informacje na jej temat.
7.
W ramach opcji Logo Options (Opcje logo) możesz wydrukować logo
oprogramowania w kolorze lub czarno-białe. Możesz również wybrać
własne logo, które zostanie wydrukowane na mapie.
8.
W oknie Printer Setup (Konfiguracja drukarki) wybierz drukarkę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Mapowanie 4
9.
Kliknij Print (Drukuj). Wyświetl mapę na podglądzie wydruku, a następnie
wydrukuj ją.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
225
4
Mapowanie
226
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
5
Analiza map
W tym rozdziale:

Podsumowanie pracy

Plon normalizowany

Generowanie formuł
5
Oprogramowanie dostarcza narzędzi
analitycznych służących do uśredniania
plonów w skali kilku lat, mapowania
zysków/strat oraz tworzenia opartych na
formułach map zmiennego dawkowania
nawożenia.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
227
5
Analiza map
Podsumowanie pracy
Poniżej każdej pracy uprawowej znajduje się podsumowanie pracy (mapa
warstwowa areału) z następującymi widokami: Expenses (Flat) (Wydatki –
płaskie), Expenses (VRA) (Wydatki – zmienne dawkowanie nawożenia),
Income (Dochód), Profit (Zysk) oraz Variety (Odmiana).
Warstwa dotycząca podsumowania pracy stanowi graficzne odwzorowanie
obszarów najbardziej i najmniej rentownych:
•
Jeśli w Twoim gospodarstwie stosowane jest zmienne dawkowanie
nawożenia, koszty będą różnić się w zależności od pola i od ilości
rozprowadzonego produktu.
•
Jeśli używasz monitora plonów, przychody z upraw będą rozdzielane
na całe pole w oparciu o dane dotyczące plonów.
•
Jeśli korzystasz z oprogramowania mapującego, koszty zostaną oparte
o ręcznie wprowadzone koszty dla każdego wkładu.
•
Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego, koszty zostaną oparte
o rzeczywiste poniesione koszty, które uwzględniają również koszty
pośrednie, takie jak dzierżawa ziemi oraz koszty ogólne.
Aby wyświetlić te dane w karcie Map (Mapa) kliknij dwukrotnie opcję
Enterprise Summary (Podsumowanie pracy).
Aby wyświetlić rozbicie w ramach legendy, kliknij jeden z widoków.
Przesuń kursor legendy w prawo, aby zobaczyć rozbicie wykresu areału.
228
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
Kliknij dwukrotnie kolejne podsumowanie pracy, tak aby obydwa
sprawozdania pojawiły się ponad granicą. Wykorzystując suwak do szybkiego
wymazania górnej warstwy można szybko porównać je ze sobą, ponieważ
kolory poszczególnych wyników są takie same w przypadku obu map.
Kliknij dwukrotnie kolejne podsumowania prac. Pod wyświetlaną warstwą
zaznaczaj poszczególne mapy, aby zapoznać się ze szczegółową legendą.
Plon normalizowany
1.
W widoku drzewa w karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Normalize Yield
(Normalizuj plon).
Pole
Dane komórki
Działanie
Cell Size
Wprowadź wymiary poszczególnych komórek pola. Jednostką domyślną są stopy (ft).
(Rozmiar komórki)
Search Radius
(Promień
wyszukiwania)
Wprowadź długość promienia wyszukiwania. Promień wyszukiwania będzie rozciągać
się od środka komórki, do wartości wprowadzonej w tym polu. W tym przykładzie
wyszukiwanie rozpoczyna się w środku komórki o powierzchni 50 stóp i rozciąga się
w promieniu 100 stóp.
Neighbors
(Sąsiadujące)
Wprowadź liczbę sąsiadujących punktów do uwzględnienia w danych. W tym
przykładzie uwzględniono 12 punktów sąsiadujących. Jeśli w promieniu znajduje się
mniej niż 12 punktów sąsiadujących, wszystkie zostaną uwzględnione. Jeśli w promieniu
znajduje się więcej niż 12 punktów sąsiadujących, uwzględnione zostanie 12
najbliższych punktów.
Crop Year
(Rok uprawy)
Wybierz rok uprawy, z którego zaczerpnięte zostaną dane. W tym przykładzie wybrano
wszystkie lata. Zazwyczaj niektóre lata są wyłączane z analizy, dotyczy to zwłaszcza lat
nietypowych, takich jak lata wyjątkowo suche lub deszczowe. W przypadku normalizacji
danych dla jednej uprawy, program automatycznie zignoruje lata, w których nie była
ona uprawiana.
Commodities
(Artykuły)
Wybierz jeden lub więcej artykułów do uwzględnienia.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
229
5
Analiza map
B
Wskazówka – Gdy program utworzy znormalizowana mapę, mapa plonów z każdego roku zostanie
naniesiona na skalę 100, przy czym 100 oznacza 100% średniego plonu na dany rok. Jeśli na przykład
na danym polu uzyskano średnio 200 buszeli na akr, a jedna komórka posiada wartość 180, otrzyma
ona wartość 90 (która stanowi 90% uśrednionego plonu z 200). Po naniesieniu każdego roku na skalę
100, dane dla wszystkich wybranych lat zostaną uśrednione. To umożliwia uśrednianie plonów
z różnych upraw razem.
2.
Kliknij OK.
Mapa normalizacji plonu pojawia się w ramach opcji Crop Enterprises
(Prace uprawowe) w wybranych polach, jako dodatkowa warstwa.
3.
230
Kliknij dwukrotnie warstwę, aby wyświetlić ją w karcie Map (Mapa). Dla
znormalizowanych danych automatycznie tworzona jest legenda.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
Generowanie formuł
Oprogramowanie obejmuje przykładową formułę rekomendacji Tri State.
Opcja ta pojawia się automatycznie.
Aby skonfigurować formuły, wybierz opcję Resources (Zasoby) / Formulas
(Formuły).
Pamiętaj, że:
•
Nie możesz wykorzystywać formuł na warstwie areału/poligonu ani
w widoku uśrednionym warstwy punktowej. Aby móc korzystać
z formuł, musisz posiadać widok siatki warstwy punktowej. Patrz
Dodawanie siatek lub konturów do mapy, strona 189.
•
Widoki siatki uwzględniają wszystkie atrybuty na warstwie dostępnej dla
formuł.
•
W chwili obecnej dane, które mają zostać wykorzystane w formule
muszą posiadać zdefiniowany atrybut, taki jak pH, N, P, K itd.
W formułach nie można stosować atrybutów liczbowych.
•
Aby sprawdzić, czy poprawnie zdefiniowano atrybuty, należy wykonać
poniższe czynności:
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
231
5
Analiza map
a.
232
W karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij zadanie lub warstwę, którą
chcesz wykorzystać do utworzenia formuły, a następnie wybierz
opcję Layer Properties (Właściwości warstwy).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
b.
•
Sprawdź, czy atrybuty wykorzystane do utworzenia formuły nie
posiadają liczby w polu Type (Typ).
Zanim utworzysz zlecenie na podstawie formuły, przenieś zapas, który
ma zostać zróżnicowany (nawóz, nasiona itp.) z karty Inputs (Wkłady)
do działu Working Group (Grupa robocza).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
233
5
Analiza map
•
Prawym przyciskiem myszy kliknij obszar Attribute (Atrybut) w widoku
(siatka lub kontury danych punktowych) atrybutu, który ma zostać
wykorzystany, a następnie wybierz opcję Create Formula Application
(Utwórz formułę dawkowania).
•
Istniejące formuły pojawią się na liście rozwijanej. Możesz wybrać
istniejącą formułę, aby ją wykorzystać lub wyedytować. Możesz również
wybrać opcję <New> (Nowa), aby utworzyć nową formułę.
•
234
–
Utworzenie nowej formuły spowoduje utworzenie nowego pliku .xml
w folderze z formułami, w katalogu, w którym zainstalowane jest
oprogramowanie (zazwyczaj jest to C:\farmproj).
–
Możesz wysyłać formuły do użytku dla innych użytkowników
posiadających oprogramowanie Farm Works.
Aby skonfigurować nową formułę:
a.
W polu Name (Nazwa) podaj nazwę formuły.
b.
Kliknij znak +, aby dodać wszystkie zmienne, które mają zostać
wykorzystane w formule. Zmienne to elementy takie, jak pH gleby,
N, P, K, które zostaną wykorzystane w ramach formuły.
c.
Wybierz spośród dostępnych wariantów opcji Type (Typ),
a następnie wprowadź nazwę atrybutu. Nazwy atrybutów powinny
być jak najkrótsze, tak aby formuła była czytelna.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
d.
Wybierz opcję Constant (Stała) w przypadku wartości, które chcesz
wprowadzić ręcznie.
W przypadku formuł zawierających stałe, w chwili uruchomienia
równania wyświetlony zostanie monit o podanie wartości.
Przykładowo jeśli formuła wykorzystuje Yield Goal (Plon docelowy),
możesz wpisać plon docelowy na przyszły rok do wykorzystania
w formule.
Dostępne są następujące operatory:
Operator
Znaczenie
Przykład
?
Jeżeli/to
pH<5 ? 6
Jeżeli pH jest niższe niż 5, to zastosuje 6.
:
W przeciwnym razie
pH<5 ? 6: 7
Jeżeli pH jest niższe niż 5, to zastosuje 6. W przeciwnym razie zastosuje 7
Każde zdanie z wyrazem Jeżeli musi posiadać przynajmniej jedno zdanie z wyrazem To.
Nie można utworzyć formuły: pH<5 ? 6
Wymagane jest przynajmniej: pH<5 ? 6 : 0. W takim przypadku dawka wyniesie 6 przy pH niższym niż 5 i zero
we wszystkich innych przypadkach.
W przypadku gdy istnieje kilka zdań z Jeżeli, oprogramowanie będzie przetwarzać je sekwencyjnie. Jeśli
pierwsze Jeżeli spowoduje zastosowanie dawki, program nie będzie brać pod uwagę pozostałych zdań. Zatem
wynik następujących zdań:
K > 2,9 ? 0:
K > 2,7 ? 50:
K > 2,5 ? 100:
K > 2,1 ? 125:150
Będzie taki sam jak to:
K > 2,9 ? 0:
K > 2,7 i K <= 2,9 ? 50:
K > 2,5 i K <= 2,7 ? 100:
K > 2,1 i K <= 2,5 ? 125:
K <= 2,1 ? 150: 0
<
Mniejsze niż
<=
Mniejsze lub równe
>
Większe niż
>=
Większe lub równe
i
oraz
+
Plus
-
Minus
*
Pomnóż
/
Podziel
^
Potęga
pH<=5 i pH >= 4 ? 1000 : 0
Jeżeli pH jest mniejsze lub równe 5 oraz większe lub równe 4, zastosowana
dawka wyniesie 1000. W przeciwnym wypadku dawka wyniesie zero.
Zmienna, po której następuje liczba uznawana jest za działanie mnożenia.
Przyjmuje się, że 5pH oznacza 5 * pH.
x^2 podnosi x do kwadratu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
235
5
Analiza map
Operator
Znaczenie
Przykład
()
Ustaw priorytety
Domyślna kolejność to dzielenie, mnożenie, dodawanie i odejmowanie. Zatem
działanie X+2*3/4 zostanie zrealizowane jako ¾, następnie *2, a na końcu + X.
Aby ustalić kolejność, wprowadź ((x+2)3)/4. Działanie zostanie wykonane jako X
+ 2, wynik zostanie pomnożony przez 3, a następnie otrzymany wynik zostanie
podzielony przez 4.
#
Uwagi
Wszystko po znaku # zostanie zignorowane i nie zostanie wykorzystane
w formule. Zazwyczaj dodawane jest na końcu formuły w celu objaśnienia jej
przeznaczenia.
K < 75+2,5*CEC? potencjał_plonu*0,27 + 20 + (75+2,5*CEC - K)*(1 + 0,05*CEC) :
#buildup
Uwaga – Oprogramowanie usiłuje wyeliminować spacje w formule.
4.
236
W oknie dialogowym Prescription (Zlecenie) wybierz właściwą formułę,
wprowadź wymaganą konfigurację, a następnie kliknij OK, aby utworzyć
mapę zlecenia dla tej formuły. Opcje są następujące:
–
Zaokrąglanie: Określ, w jaki sposób wygenerowane wartości będą
zaokrąglane. Jeśli wprowadzisz wartość zaokrąglenia wynoszącą
10, a formuła obliczy wartość 7, wynik zostanie zaokrąglony do 10.
–
Minimum: Program przypisze minimalną wartość do obszaru,
w którym wygenerowana liczba jest równa lub niższa od wartości
minimalnej. Jeżeli na przykład wprowadzisz minimalną wartość 10,
po wygenerowaniu formuły i przy wartości mniejszej lub równej 10,
przypisana zostanie wartość 10.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
5.
–
Maksimum: Program przypisze maksymalną wartość do obszaru,
w którym wygenerowana liczba jest większa lub równa wartości
maksymalnej. Jeżeli przykładowo maksymalna wartość to 350, po
wygenerowaniu formuły i przy wartości większej lub równej 350,
przypisana zostanie wartość 350.
–
Default Rate (Dawka domyślna): Dawka domyślna nie wpływa na
dawki obliczone przy użyciu formuły. Jest to dawka domyślna
przesyłana do niektórych sterowników zmiennego dawkowania.
Z reguły jest to dawka stosowana przez kontroler w przypadku
pozycji GPS zlokalizowanych poza mapą zlecenia zmiennego
dawkowania.
Po utworzeniu mapy wyświetlone zostanie okno dialogowe Planned
Farming (Zaplanowane działania rolnicze). Umożliwia to utworzenie
Planned Job (Planowanego zlecenia). W razie potrzeby możesz
zmienić Job Name (Nazwę zlecenia), tak aby było ono łatwe do
identyfikacji. Funkcja ta jest przydatna w przypadku gdy dla jednej
formuły istnieje kilka scenariuszy (na przykład kilka plonów
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
237
5
Analiza map
docelowych). W takim przypadku możesz wprowadzić nazwy zlecenia,
takie jak Aggressive (agresywne), Conservative (konserwatywne)
i Average (przeciętne).
238
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Analiza map 5
6.
Kliknij OK, aby zapisać zaplanowane zlecenie. Mapa oparta na zleceniu
powinna pojawić się w karcie Map (Mapa). Aby uzyskać więcej
informacji na temat edycji map zlecenia, patrz Rozdział 4, Mapowanie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
239
5
Analiza map
240
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
6
Moduł Surface
W tym rozdziale:

Dane: Odczyt i zapis

Przeglądanie danych

Mapy topograficzne

Widok 3D

Mapy melioracyjne

Tworzenie projektu melioracyjnego

Drukowanie map
6
Moduł Surface potrafi odczytywać
(importować) dane zgromadzone przy
użyciu wyświetlacza zintegrowanego
Trimble FmX. Dane można kopiować do
oprogramowania przy użyciu dysku USB lub
bezprzewodowo, przy użyciu narzędzia
Connected Farm. Ponadto istnieje
możliwość wykorzystania modułu
oprogramowania Surface do tworzenia
rurociągów, zarówno poziomych, jak
i pionowych.
Po dokonaniu synchronizacji
oprogramowania z wyświetlaczem
zintegrowanym FmX można korzystać
z funkcji Autoslope, która umożliwia
optymalizację nachyleń i wgłębień. Dzięki
temu można tworzyć wydajne sieci
melioracyjne pól lub rowy powierzchniowe
zapewniające optymalne odprowadzanie
wody, co pozwala na uzyskiwanie
większych plonów.
W połączeniu z modułem Connected Farm
oprogramowanie umożliwia
bezprzewodowe przesyłanie kompletnych
projektów systemów melioracyjnych do
zintegrowanych wyświetlaczy FmX za
pośrednictwem serwera Connected Farm.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
241
6
Moduł Surface
Dane: Odczyt i zapis
1.
Wybierz opcję File/ Read Job Data (Plik / Odczyt danych zadania) lub
kliknij ikonę „Odczyt danych zadania” na pasku narzędzi Job/Resource
Tools (Narz. zadanie/zasoby).
2.
W lewej kolumnie okna dialogowego Read Job Data (Odczyt danych
zadania) kliknij znak + obok Trimble FMX Display (Wyświetlacz Trimble
FMX), a następnie wybierz Application Logs (Rejestry aplikacji) lub
Memory Drive (Pendrive).
To spowoduje odfiltrowanie plików tak, aby wyświetlone zostały
wyłącznie pliki we wskazanym formacie.
3.
242
Po prawej stronie kliknij Browse (Przeglądaj) (obok File Path (Ścieżka
dostępu do pliku)), aby odnaleźć kartę pamięci lub folder, w którym
zapisano dane powierzchniowe FieldLevel II.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
4.
Zaznacz folder AgGPS i kliknij OK.
5.
Wszystkie pliki w wybranym formacie zostaną wyświetlone w oknie
dialogowym Read Job Data (Odczyt danych zadania). Wybierz pliki,
które chcesz zaimportować – aby wybrać więcej niż jeden plik, naciśnij
i przytrzymaj przycisk [Ctrl] podczas zaznaczania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
243
6
Moduł Surface
6.
7.
Następnie można wykonać jedną z następujących czynności:
–
Zaznacz pole Delete fly away points (Usuń punkty niezmienione),
aby odfiltrować punkty położone poza polem, zarejestrowane
z powodu uzyskania nieprawidłowych danych GPS. Jest to
zalecane, jednak biorąc pod uwagę jakość nowoczesnych
odbiorników GPS, funkcja ta rzadko jest potrzebna. Jeśli po
zaimportowaniu danych brakuje części mapy, należy ponownie
zaimportować dane, a następnie usunąć zaznaczenie z pola.
–
Zaznacz pole Import fields without tasks (Importuj pola bez zleceń),
aby umożliwić import nazw pól skonfigurowanych na monitorze
i ich konfigurację na listach klientów, gospodarstw i pól bez
konieczności uprzedniej rejestracji zadania dla danego pola.
–
Zaznacz pole Update field boundaries (Aktualizuj obrysy pól), aby
w chwili wczytywania zadań dokonać aktualizacji zarejestrowanego
i zapisanego na karcie obrysu. Ma to zastosowanie wyłącznie
w przypadku wybranych monitorów.
–
Zaznacz pole Skip confirming farm/field Information (Pomiń
zatwierdzanie informacji o polach), aby sprawdzić przy
uzupełnianiu danych na ekranie Linker (Konsolidator), czy istnieją
nowe gospodarstwa lub pola. W takim przypadku oprogramowanie
dokona automatycznej konfiguracji i umieści dane na odpowiedniej
liście klienta/gospodarstwa/pola.
Kliknij OK. Postęp importu będzie wyświetlać każdy wczytywany plik.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Linker (Konsolidator). Umożliwia
ono łączenie zasobów wykorzystywanych podczas pracy z zasobami
zapisanymi na komputerze stacjonarnym, a także dodawanie nowych
pól.
244
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Podczas importu zadań z pliku danych niektóre zasoby i elementy
zadań mogą nie istnieć w oprogramowaniu stacjonarnym. Przykładowo
przy przypisywaniu zasobu do pola można wprowadzić inną nazwę niż
nazwa użyta w oprogramowaniu stacjonarnym. Podczas importu zadań
w oknie dialogowym Linker (Konsolidator) tworzone są nowe zasoby
lub dane łączone są z istniejącymi elementami. W przypadku łączenia
elementów, oprogramowanie zakłada, że dwa łączone ze sobą
elementy są takie same.
8.
W oknie dialogowym Linker (Konsolidator) wyświetlane są dwie listy
zasobów: Operation (Robocze) oraz Desktop (Stacjonarne). Teraz
musisz utworzyć lub przyporządkować elementy na liście Operation
Resources (Zasoby robocze) do elementów z listy Desktop Resources
(Zasoby stacjonarne). W tym celu:
a.
Wybierz element z listy Operation Resources (Zasoby robocze),
a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
–
Jeśli jest to nowy element, kliknij Create (Utwórz), a następnie
wprowadź odpowiednie informacje na ekranie, który zostanie
wyświetlony. Spowoduje to utworzenie nowego zasobu
w oprogramowaniu stacjonarnym.
–
Możesz pozostawić ten element powiązany z opcją New (Nowy)—
po uzupełnieniu ekranu Linker (Konsolidator) pojawi się monit
o utworzenie nowego elementu. Jeśli zaznaczono pole Skip
confirming Farm and Field information (Pomiń potwierdzanie
informacji o gospodarstwach/polach), oprogramowanie
automatycznie utworzy klientów, gospodarstwa i pola
w odpowiedniej lokalizacji.
–
Jeśli dany element jest taki sam, jak jeden z elementów na liście
Desktop Resources (Zasoby stacjonarne), zaznacz oba zasoby,
a następnie kliknij Link (Połącz).
b.
Jeśli zasób nie pojawi się na liście Desktop Resources (Zasoby
stacjonarne), może on być zasobem nieużywanym. Zaznacz pole
Show Retired (Pokaż nieużywane).
c.
Po powiązaniu lub utworzeniu wszystkich elementów kliknij OK.
Mapy powierzchni zostaną dodane do odpowiedniego gospodarstwa
i pola.
Przeglądanie danych
Oprogramowanie umożliwia łatwe wyświetlanie map topograficznych –
w normalnym widoku „z lotu ptaka” lub w widoku 3D, co ułatwia identyfikację
obszarów położonych wyżej i niżej oraz ich nachylenia. W miarę wczytywania
danych do oprogramowania tworzone są warstwy tła. Poszczególne warstwy
posiadają przypisane do nich mapy z danymi topograficznymi, które
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
245
6
Moduł Surface
wykorzystywane są jako dane referencyjne przy tworzeniu map
melioracyjnych. Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie tych danych na
inny sposób, dzięki czemu można z łatwością ustalić rowy melioracyjne, wraz
z kierunkiem przepływu wody i innymi istotnymi informacjami. Ponadto
podczas importu danych oprogramowanie automatycznie tworzy pustą
warstwę melioracyjną.
Warstwa melioracyjna jest warstwą predefiniowaną, zawierającą projekty
systemów melioracyjnych utworzonych przez użytkownika. Zawartość
warstwy może zostać zapisana na wyświetlaczu FMX i wykorzystana do
rzeczywistych prac melioracyjnych. Oprogramowanie Site posiada funkcje
umożliwiające zmianę sposobu wyświetlania i drukowania map. Między
innymi dostępna jest funkcja Edit Legend (Edytuj legendę), umożliwiająca
modyfikację kolorów i zakresów stosowanych w legendzie, a także zmianę
wyglądu legend drukowanych na mapach. Można również wyświetlać
warstwy map zawierające obrazy Google Earth, dane dotyczące plonów,
rodzaju gleby i inne.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 4, Mapowanie.
Mapy topograficzne
Po wczytaniu danych do oprogramowania zostaną one wyświetlone jako
warstwa tła (lub mapa) na liście klienta/gospodarstwa/pola/zdarzenia (lub
prac).
Aby wyświetlić warstwę tła, kliknij ją dwukrotnie. Warstwa ta pojawi się
w oknie Displayed Layers (Wyświetlone warstwy) w dolnej części ekranu.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 4, Mapowanie.
246
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Wybór sposobu wyświetlania danych topograficznych
W obszarze widoków na dole ekranu można wybierać atrybuty zmieniające
wygląd mapy.
W przypadku mapy topograficznej można wybierać spośród następujących
opcji:
•
Base Data (Dane podstawowe): Wyświetla pierwotne dane punktowe,
które zostały zgromadzone. Dane te wyświetlane są z legendą, która
wykorzystuje przypisany do niej atrybut wysokości. Jedyne punkty,
które są wyświetlane to te reprezentujące fizycznie zmapowane
obszary.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
247
6
Moduł Surface
•
Topography (Topografia): Powoduje wyświetlenie pełnej mapy
pokolorowanej zgodnie z danymi dotyczącymi wysokości.
Mapa w tym widoku w całości wypełnia pole, odzwierciedlając cały
obszar znajdujący się w ramach obrysu pola. Aby wyświetlić ten widok,
pole musi posiadać prawidłowo zmapowany obrys GPS. Mapy obrysu
utworzone przy użyciu wyświetlacza FmX tworzone są automatycznie,
przy wczytywaniu danych do oprogramowania przy użyciu funkcji Read
Job Data (Odczyt danych zadania) lub Synchronization
(Synchronizacja).
Można również ręcznie utworzyć obrysy: Kliknij prawym przyciskiem
myszy (w widoku drzewa po lewej stronie), a następnie wybierz opcję
Import Boundary (Importuj granice) lub Create Boundary (Utwórz
granice).
W przypadku wyboru opcji Update field boundaries (Aktualizuj obrysy
pól) w ramach opcji Read Job Data (Odczyt danych zadania),
oprogramowanie dokona aktualizacji wszystkich obrysów o najnowsze
dane z importowanych plików. Dotyczy to wszelkich obrysów
utworzonych w ramach pomiaru WM-Drain, zawartych w danych FmX
wczytanych do oprogramowania.
W przypadku chęci dokonania edycji obrysu i aktualizacji widoku
topograficznego, kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwie
topograficznej i wybierz opcję Refresh Surface (Odśwież powierzchnię).
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 4, Mapowanie.
248
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
•
Obliczanie widoku topograficznego: Oprogramowanie uwzględnia
szerokość/długość (widok z lotu ptaka, z pominięciem wysokości)
punktów i generuje triangulację Delaunaya. Po połączeniu punktów
w trójkąty na całym obszarze powstaje siatka komórek (2 m x 2 m).
Program sprawdza wysokość trójkątów na środku każdej komórki na
siatce, tak aby ustalić wysokość poszczególnych komórek.
•
Watershed (Rów melioracyjny): Oblicza i wyświetla rowy melioracyjne
na wyświetlanym polu.
Rowy melioracyjne obliczane są według wartości wysokości na danym
polu i odzwierciedlają te obszary pola, które gorzej odprowadzają wodę
i mogą wymagać opracowania planów melioracyjnych. Rowy
melioracyjne definiowane są przez ich końcowy punkt lub komórkę
końcową, która jest albo otworem/zbiornikiem na środku pola, albo
ujściem z boku pola. Wszystkie komórki spływające do tego samego
ujścia będą mieć ten sam kolor. Podobnie jak w przypadku topografii,
opcja ta wymaga posiadania aktualnego obrysu pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
249
6
Moduł Surface
Opcje wyświetlania
Kliknij ikonę „Opcje wyświetlania”, aby wyświetlić okno dialogowe Display
Options (Opcje wyświetlania), w którym można zmienić sposób wyświetlania
warstwy. Gdy wyświetlana jest warstwa (mapa) topograficzna, okno to
uwzględnia również opcje edycji widoku map topograficznych.
•
250
Point Size (Rozmiar w punktach): Zmienia rozmiar punktów w widoku
danych podstawowych.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
•
Tributary Lines (Linie doprowadzające): Wyświetla linie
doprowadzające na wierzchu mapy.
Linie te odzwierciedlają przewidywany tor przepływu wody na polu
w oparciu o dane topograficzne.
•
Minimum Volume (Objętość minimalna): Opcja objętości minimalnej
kontroluje rysowanie linii w oparciu o liczbę komórek, które
wpływają/wypływają z danej komórki. Po osiągnięciu wartości
granicznej rysowana jest linia łącząca komórki, tak aby pokazać ścieżkę
wody płynącej z komórki do komórki. Obniżenie objętości minimalnej
spowoduje odsłonięcie większego obszaru rzeki/ścieżki obliczonej do
przepływu wody na polu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
251
6
Moduł Surface
•
Flow Arrows (Strzałki przepływu): Wyświetla linie doprowadzające, wraz
ze strzałkami, przedstawiające kierunek przepływu.
W miarę przybliżania widoku mapy wyświetlana jest większa liczba
strzałek, które położone są blisko siebie
252
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
•
Contours (Kontury): Wyświetla kontury wzniesień na wierzchu mapy.
Kontury odzwierciedlają różne poziomy wzniesień na mapie.
W przypadku wyboru opcji Label (Etykieta), na etykietach wyświetlana
jest wysokość każdej linii konturu. Użyj ustawienia Minor (Mniejsze),
aby kontrolować liczbę konturów poprzez wprowadzanie wymaganej
różnicy wzniesień pomiędzy konturami. Przykładowo jeśli chcesz
widzieć kontury co dwie dziesiąte stopy, wprowadź wartość 0,2.
Ustawienie Major (Większe) określa częstotliwość występowania
konturów, które będą bardziej wyraźne, oraz które będą posiadać
etykiety tekstowe na mapie (w przypadku gdy opcja Labels (Etykiety)
jest aktywna).
Wartość w polu Major musi być podzielna przez wartość Minor.
Przykładowo ustawienie Minor o wartości 2 i ustawienie Major
o wartości 6 oznacza, że kontury pojawiają się co 2 stopy, a linie
z etykietami – co 6 stóp (co trzeci kontur posiada etykietę).
Aby zmienić kolor i czcionkę etykiet, kliknij Default Font (Czcionka domyślna).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
253
6
Moduł Surface
Widok 3D
Kliknij ikonę Widok 3D
, aby wyświetlić bieżącą mapę w 3D w nowym oknie.
To ułatwia dostrzeganie wyżej i niżej położonych obszarów pola oraz
ustalanie nachylenia i innych informacji. Widok 3D obejmuje następujące
opcje:
•
Grid Lines (Linie siatki): Wyświetla linie siatki na wierzchu mapy 3D.
W miarę zwiększania skali mapy, rozbieżność pomiędzy
poszczególnymi wysokościami zwiększa się, a linie siatki są
dostosowywane w celu ułatwienia identyfikacji ostrzejszych nachyleń
spowodowanych zmianą wysokości.
254
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
•
Tributary Lines (Linie doprowadzające): Wyświetla linie
doprowadzające na wierzchu mapy 3D.
Linie te odzwierciedlają przewidywany tor przepływu wody na polu
w oparciu o dane topograficzne.
•
Contours (Kontury): Wyświetla kontury na wierzchu mapy 3D.
Kontury wyświetlane są zgodnie z konfiguracją ustaloną w oknie
Display Options (Opcje wyświetlania), patrz Opcje wyświetlania,
strona 250. Kontury mogą posiadać etykiety, które przedstawiają
wysokość linii.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
255
6
Moduł Surface
•
Scale (Skala): Zwiększa rozbieżność pomiędzy różnymi wysokościami
na mapie.
W miarę przesuwania suwaka skali w prawo, nachylenie pola wydaje
się większe niż jest w rzeczywistości, co sprawia, że zmiany wysokości
są łatwiejsze do zauważenia.
256
•
Rotating (Obrót): Najedź kursorem na mapę, przytrzymaj lewy przycisk
myszy, a następnie przeciągnij mapę. To umożliwia wyświetlanie mapy
pod różnymi kątami i w różnych kierunkach, tak aby ułatwić
przeglądanie poszczególnych nachyleń pola.
•
Panning (Przesuwanie): Najedź kursorem na mapę, przytrzymaj prawy
przycisk myszy, a następnie przeciągnij mapę. To umożliwia
przesunięcie mapy w oknie, tak aby można było łatwiej przeglądać
poszczególne części mapy.
•
Zooming (Przybliżanie): Użyj środkowego przycisku myszy, aby
przybliżyć (przewijaj do przodu) lub oddalić (przewijaj do tyłu) mapę 3D.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Wyświetlanie punktów odniesienia
Po zaznaczeniu widoku danych podstawowych mapy kliknij ikonę „Markery”
, aby przypisać symbole punktu odniesienia oraz głównego punktu
odniesienia na mapie.
Markery wyświetlane są na punktach mapy i są uwzględnione w legendzie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
257
6
Moduł Surface
Mapy melioracyjne
Oprogramowanie posiada łatwe w użyciu i wszechstronne narzędzia do
rysowania, za pomocą których można tworzyć mapy melioracyjne.
Uwzględnia również możliwość tworzenia projektów kontrolujących zarówno
poziome, jak i pionowe rozmieszczenie rurociągów melioracyjnych,
w przypadku korzystania z oprogramowania przy użyciu zintegrowanego
wyświetlacza FmX oraz systemu WM-Drain.
Mapy melioracyjne utworzone przez oprogramowanie można wykorzystywać
do pracy w systemie WM-Drain i na zintegrowanym wyświetlaczu FmX. Dane
można kopiować do wyświetlacza FmX przy użyciu dysku USB lub
bezprzewodowo, przy użyciu oprogramowania Connected Farm.
W niniejszym rozdziale opisano sposób pracy z mapami melioracyjnymi,
warstwami i liniami.
Praca z warstwami melioracyjnymi
Po wczytaniu map topograficznych oraz wykorzystaniu opcji wyświetlania
i przeglądania w celu przejrzenia danych, kolejnym krokiem jest tworzenie
map melioracyjnych. W tym rozdziale opisano sposób tworzenia i edycji
głównych, podrzędnych i bocznych linii melioracyjnych.
1.
258
Z listy klienta/gospodarstwa/pola wybierz wymaganą topograficzną
warstwę tła.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
2.
Kliknij dwukrotnie nazwę, a warstwa zostanie dodana do listy Displayed
Layers (Wyświetlone warstwy).
3.
Wybierz widok (Base Data (Dane podstawowe), Topography
(Topografia) lub Watersheds (Rowy melioracyjne)), aby łatwo odnaleźć
obszary wymagające odwodnienia.
4.
Kliknij ikonę „Opcje wyświetlania” , aby zmienić wygląd mapy i łatwo
lokalizować miejsca instalacji rur melioracyjnych.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
259
6
Moduł Surface
Możesz również wyświetlać inne mapy, takie jak obrazy z Google Earth,
dane dotyczące plonów lub mapy rodzajów gleby. Z reguły wyświetlane
są one na liście Displayed Layers (Wyświetlone warstwy), poniżej
warstwy topograficznej.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją modułu
Site.
5.
260
Użyj klawiszy strzałek na liście Displayed Layers (Wyświetlone
warstwy), aby przesunąć wybraną warstwę w górę lub w dół. Górna
warstwa zawsze wyświetlana jest przed warstwami znajdującymi się
pod nią. Edytować można tylko górną warstwę.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
6.
Gdy warstwy wyświetlone zostaną poprawnie, kliknij dwukrotnie
warstwę melioracyjną pola na liście klient/gospodarstwo/pole, tak aby
pojawiła się ona na liście Displayed Layers (Wyświetlone warstwy),
powyżej mapy topograficznej.
7.
Kliknij ikonę „Edytuj warstwę”
.
Oprogramowanie wejdzie w tryb edycji, w którym można tworzyć nowe
lub edytować istniejące mapy melioracyjne. W trybie edycji dostępna
jest szeroka gama narzędzi do rysowania oraz funkcji.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją modułu
Site.
Tworzenie linii melioracyjnej
1.
Kliknij strzałkę menu rozwijanego narzędzia Main Pipe Tool (Rurociąg
główny), a następnie wybierz rodzaj linii.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
261
6
Moduł Surface
2.
Kliknij na mapie w miejscu, w którym linia ma się rozpoczynać.
3.
Kliknij na mapie w miejscach narożników lub załamań oraz tam, gdzie
linia ma się kończyć.
Każde kliknięcie powoduje zamknięcie poprzedniego odcinka linii
i otwarcie kolejnego.
Uwaga – W dowolnej chwili można kliknąć prawym przyciskiem myszy
i wybrać opcję Undo (Cofnij), aby usunąć ostatni utworzony odcinek.
Aby całkowicie usunąć linię, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie
wybierz opcję Cancel (Anuluj).
4.
Po ukończeniu linii kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Finish (Zakończ).
Uwaga – Jeśli wybierzesz narzędzie Submain (Podrzędna) lub Lateral
(Boczna), kursor będzie mieć kształt krzyżyka.
262
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Kliknij na mapie w pobliżu wymaganego miejsca przebiegu linii głównej lub
podrzędnej. Oprogramowanie automatycznie połączy linię podrzędną lub
boczną z najbliższą linią główną lub podrzędną.
Narzędzie edycji węzłów
Narzędzie to umożliwia edycję istniejących linii głównych, podrzędnych lub
bocznych.
Zaznacz narzędzie edycji węzłów
, a następnie:
•
Kliknij linię, którą chcesz edytować. Na wszystkich załamaniach linii
pojawią się niebieskie punkty.
•
Aby zaznaczyć punkt, kliknij go, a jego kolor zmieni się na czerwony.
•
Aby przenieść punkt, kliknij go i przeciągnij.
•
Aby usunąć punkt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie
wybierz opcję Delete (Usuń).
•
Aby dodać nowy punkt, który następnie można przesuwać, kliknij
dwukrotnie w dowolnym punkcie linii.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
263
6
Moduł Surface
Tworzenie linii przesunięcia
Oprogramowanie umożliwia powtarzanie linii głównych, podrzędnych
i bocznych. Funkcja ta jest przydatna w przypadku chęci montażu rur
w układzie równoległym, w określonej odległości od siebie:
264
1.
Kliknij ikonę „Narzędzie wyboru”
2.
Prawym przyciskiem myszy kliknij istniejącą linię główną podrzędną lub
boczną, a następnie wybierz opcję Create Offset (Utwórz przesunięcie).
3.
W polu Distance (Odległość) wprowadź wymaganą odległość pomiędzy
liniami.
4.
W polu Count (Liczba) wprowadź liczbę linii do utworzenia.
5.
Wybierz kierunek linii. Jest to kierunek w odniesieniu do zaznaczonej
linii oraz w stosunku do kolejności, w której zaznaczona linia została
utworzona (narysowana).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Moduł Surface 6
6.
Kliknij OK. Oprogramowanie utworzy linie przesunięcia. Jeśli
zaznaczona linia była linią boczną lub podrzędną połączoną z linią
główną lub podrzędną, linie przesunięcia zostaną automatycznie
połączone z tą samą linią główną lub podrzędną.
Zmiana wyglądu linii melioracyjnych
1.
Wybierz ikonę „Opcje wyświetlania”
.
2.
Wprowadź nową wartość w polu Line Width (Szerokość linii).
3.
Jeśli wybrano atrybut (wyświetlany na dole ekranu), który nie posiada
legendy, można wybrać kolor linii, który zostanie zastosowany
w przypadku wszystkich linii na danej warstwie.
Jeśli atrybut posiada legendę, linie posiadają kolory zgodne z legendą.
4.
Aby wyświetlić etykiety na liniach danej warstwy, zaznacz pole Show
Labels (Pokaż etykiety).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
265
6
Moduł Surface
5.
W przypadku zaznaczenia pola Show Label Descriptions (Pokaż opisy
etykiet), wraz z wartością dla zaznaczonych linii, pojawi się opis
atrybutu (na przykład długość lub materiał) .
6.
Wybierz atrybuty do uwzględnienia na etykiecie.
7.
W polu Font (Czcionka) wybierz czcionkę tekstu na etykietach.
8.
Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
Dodawanie etykiet do linii melioracyjnych
Poprzez dodanie etykiet można poprawić wygląd linii melioracyjnych. Może to
być szczególnie przydatne w przypadku chęci wydrukowania mapy wysokiej
jakości.
1.
Kliknij ikonę „Narzędzie wyboru”
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną linię i wybierz opcję Add
Label (Dodaj etykietę).
Aby zaznaczyć więcej niż jedną linię, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Shift]
lub [Ctrl] i zaznaczaj żądane linie. Etykiety zostaną wyświetlone.
266
3.
Aby usunąć etykietę, kliknij prawym przyciskiem myszy linię i wybierz
opcję Remove Label (Usuń etykietę).
4.
Aby edytować etykietę, wybierz ikonę „Tekst”
etykietę, którą chcesz edytować.
5.
Aby przenieść etykietę na mapie, przeciągnij i upuść ją w nowym
miejscu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
, a następnie wybierz
Moduł Surface 6
6.
Aby zmienić orientację lub czcionkę wybranej etykiety, kliknij prawym
przyciskiem myszy i skorzystaj z dostępnych opcji.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją modułu Site.
Usuwanie linii głównych, podrzędnych i bocznych
1.
Kliknij ikonę „Narzędzie wyboru”
.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy linię, którą chcesz usunąć,
a następnie wybierz opcję Delete (Usuń).
Możesz również kliknąć linię, aby ją zaznaczyć, a następnie nacisnąć
[Delete] na klawiaturze.
Tworzenie projektu melioracyjnego
Moduł Surface umożliwia tworzenie pionowych profili rur, które mają zostać
zainstalowane. Po utworzeniu mapy z miejscami instalacji rur można
w każdym odcinku projektu wprowadzać parametry instalacyjne, w tym
minimalną głębokość, optymalną głębokość, maksymalną głębokość oraz
minimalne nachylenie. Wartości te służą do automatycznego obliczania
optymalnej głębokości montażu rury. Po potwierdzeniu tych wartości dla
każdej linii można wyświetlić profil i zapisać projekt. Projekt melioracyjny
można następnie wyeksportować do użytku ze zintegrowanym
wyświetlaczem FmX z zainstalowanym systemem WM-Drain. Do projektu
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
267
6
Moduł Surface
melioracyjnego można również wprowadzać inne przydatne informacje,
w tym rodzaj i rozmiary rur, które zostaną zastosowane oraz etapy.
Definiowanie atrybutów dla danego etapu projektu może być przydatne
w przypadku projektów realizowanych w dłuższym okresie.
Konfiguracja zapasów rur
Moduł Surface umożliwia przypisywanie rodzajów rur do poszczególnych
odcinków projektu melioracyjnego. Rodzaje rur tworzone są jako zapasy, tak
aby umożliwić łatwe śledzenie ilości i kosztów poszczególnych zapasów
wymaganych do realizacji zadania. Zalecane jest skonfigurowanie
wszystkich rodzajów rur, które zostaną użyte, przed przypisaniem ich do
odcinków na mapie.
Aby skonfigurować poszczególne rodzaje rur:
1.
268
Na karcie Inputs (Wkłady) wybierz ikonę „Zapasy”
lub prawym
przyciskiem myszy kliknij kategorię Supplies (Zapasy) bądź Pipe
(Rura), a następnie wybierz opcję New Pipe (Nowa rura).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
2.
Wypełnij wymagane pola w oknie dialogowym Supply Properties
(Właściwości zapasu), a następnie kliknij OK:
Pole
Opis
Description (Opis)
Służy do raportowania. Opis zazwyczaj składa się z rozmiaru/średnicy rury oraz materiału,
z jakiego jest zrobiona.
Part # (Nr części)
Służy jako odnośnik do numeru części, który może być wymagany przez dostawcę przy
zamawianiu materiału.
Size (Rozmiar)
Średnica/rozmiar rury.
Purchased Unit
(Jednostka zakupu)
Jednostka miary, w której zakupiono rurę (zazwyczaj zakupiona długość). Prawdopodobnie będą
to stopy lub metry.
Unit Cost
(Koszt jednostkowy)
Koszt jednostkowy rury.
Nowa rura zostanie dodana w karcie Supplies (Zapasy):
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
269
6
Moduł Surface
Wprowadzanie parametrów projektu melioracyjnego
Moduł Surface umożliwia wprowadzanie parametrów systemu melioracyjnego
wymaganych przez wtyczkę WM-Drain wyświetlacza zintegrowanego FmX.
Po narysowaniu linii głównej, podrzędnej lub bocznej, zaznacz ją. Możesz
wykorzystać obszar Drainage Design (Projekt melioracyjny) po lewej stronie
ekranu, aby wprowadzić konfigurację zaznaczonej linii.
Konfiguracja domyślnych wartości projektu
Kliknij Set Defaults (Konfiguruj wartości domyślne), aby wprowadzić wartości
domyślne, które zostaną wykorzystane w obszarze Drainage Design (Projekt
melioracyjny).
Po wprowadzeniu wartości domyślnych można wykorzystywać je dla
wszystkich linii głównych, podrzędnych i bocznych, jakie zostaną utworzone.
Ustawienia domyślne nie wpływają na linie, dla których uprzednio
wprowadzono parametry projektowe.
Uwaga – Zalecamy ustawienie wartości domyślnych przed utworzeniem linii
melioracyjnych.
Aby skonfigurować ustawienia domyślne:
1.
270
Kliknij Set Defaults (Ustaw domyślne).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
2.
Uzupełnij dane w polu AutoSlope Options (Opcje funkcji AutoSlope),
a następnie kliknij OK:
Pole
Opis
Min. Depth
(Głębokość minimalna)
Ten parametr ustala, jak płytko można zaprojektować lub umieścić instalację i z reguły
definiowany jest w drodze działań terenowych oraz przez urządzenie melioracyjne. Jest on
wykorzystywany podczas montażu rury przy użyciu systemu WM-Drain, w celu utworzenia
rzeczywistego projektu rurociągu. Jeśli projekt przekroczy minimalną głębokość, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie.
Optimal Depth
(Głębokość optymalna)
Ten parametr wykorzystywany jest podczas montażu rury przy użyciu systemu WM-Drain. Jest
to docelowa głębokość optymalna służąca do utworzenia projektu rurociągu.
Max. Depth
(Głębokość maksymalna)
Ten parametr informuje o maksymalnej głębokości, na jakiej można zamontować system
melioracyjny i często podawany jest w oparciu o graniczne wartości urządzenia melioracyjnego.
Jest on wykorzystywany podczas montażu rury przy użyciu systemu WM-Drain, w celu
utworzenia rzeczywistego projektu rurociągu. Jeśli projekt przekroczy maksymalną głębokość,
wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Outlet Depth
(Głębokość odpływu)
Wymagana głębokość odpływu dla linii głównej. Parametr ten wykorzystywany jest wyłącznie
w przypadku wprowadzenia szczegółowych informacji na temat projektu melioracyjnego dla
linii głównej (nie wpływa on na projekty linii podrzędnych czy bocznych).
Outlet to Optimal
(Odpływ do optymalnej)
Odległość wykorzystywana do złagodzenia nachylenia linii, w przypadku gdy obliczona wartość
głębokości odpływu jest większa niż głębokość optymalna. Jest to odległość, na której linia jest
wygładzana i służy do wygładzania dużych spadków położonych w pobliżu odpływu.
Min. Slope
(Min. nachylenie)
Minimalne nachylenie użyte w projekcie melioracyjnym.
Connection Offset
(Przesunięcie podłączenia)
W przypadku gdy planowane są linie boczne zlokalizowane powyżej linii głównych, wprowadź
przeciętną odległość pomiędzy odpływem linii bocznej a linią główną, do której jest ona
podłączona. Gdy oprogramowanie będzie obliczać wartości projektowe dla linii bocznej (lub
podrzędnej), dokona weryfikacji, czy odpływ znajduje się w zadanej odległości powyżej linii
głównej, z którą jest połączony. Przykładowo gdy linia boczna łączy się z linią główną znajdującą
się na głębokości 3 stóp i wprowadzono wartość przesunięcia podłączenia o wartości 6 cali,
oprogramowanie zastosuje głębokość odpływu o wartości 2 stopy 4 cale dla linii bocznej.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
271
6
Moduł Surface
Opcje wprowadzania / wyświetlania danych
Obszar Drainage Design (Projekt melioracyjny) umożliwia dostosowywanie
sposobu wprowadzania wymaganej konfiguracji. Obszar ten zawiera również
filtr ułatwiający wyszukiwanie błędów w liniach na mapie. Obszar ten
obejmuje następujące opcje:
Opcja
Opis
Show feet and inches
(Pokaż w stopach i calach)
Opcję tę należy wybrać w przypadku chęci wyświetlania i wprowadzania wszelkich konfiguracji
głębokości przy użyciu stóp i cali. Jeśli nie wybrano tej opcji, głębokość należy podawać
w stopach z miejscami dziesiętnymi (przykładowo wartość 3 stopy 6 cali podawana jest jako 3,5
stopy).
Modify connection offset
(Edytuj przesunięcie
podłączenia)
W przypadku linii bocznych i podrzędnych program oblicza Outlet Depth (głębokość odpływu).
• Zrezygnuj z tej opcji, aby nadpisać obliczoną wartość i wprowadzić rzeczywistą wartość
Outlet Depth (głębokości odpływu), która zostanie zastosowana.
• Wybierz tę opcję, aby wprowadzić wartość Offset (przesunięcia) do obliczenia rzeczywistej
wartości Outlet Depth (głębokości odpływu).
Auto-update connected
sections
(Automatyczna aktualizacja
podłączonych odcinków)
Wybierz tę opcję, aby zaktualizować odcinki podrzędne połączone z odcinkiem, na którym
występują zmiany. Przykładowo, jeśli zmienisz projekt linii głównej i w wyniku tego zmienia się
głębokość, oprogramowanie dokona aktualizacji linii podrzędnych i bocznych, tak aby
odpowiednio połączyć je z odpływami. Jest to wykonywane dla całego projektu, aż do
aktualizacji wszystkich odcinków i prawidłowego podłączenia wszystkich odpływów.
Verify Entire Design
(Weryfikacja całego
projektu)
Kliknij ten przycisk, aby sprawdzić cały projekt pod kątem błędów – wyświetlony zostanie
komunikat wskazujący części zawierające błędy (lub komunikat o braku błędów).
Aby poprawić błędy, kliknij dany element i wprowadź zmiany w projekcie.
272
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Opcja
Opis
Filter (Filtr)
Wybierz opcję filtrowania linii wyświetlanych na mapie, aby wyszukać linie z brakującymi
najważniejszymi danymi. Opcje są następujące:
• All Lines (Wszystkie linie): Na mapie wyświetlane będą wszystkie linie, niezależnie od ich
konfiguracji.
• Connection Error (Błąd połączenia): Wyświetlone zostaną wszystkie linie zawierające błędy
połączeń. Błąd połączenia zdarza się zazwyczaj wtedy, gdy obliczona głębokość odpływu
znajduje się powyżej rzeczywistej głębokości odpływu. Aby poprawić błąd, kliknij linię,
zmień konfigurację, a następnie kliknij Update (Aktualizuj).
• Design Error (Błąd projektu): Wyświetlone zostaną linie zawierające błędy projektowe
(przykładowo linia boczna, która nie odpowiada minimalnemu spadkowi). Aby poprawić
błąd, kliknij linię, zmień konfigurację, a następnie kliknij Update (Aktualizuj).
• Design Not Set (Projekt bez konfiguracji): Wyświetlone zostaną linie, które nie posiadają
przypisanych ustawień. Jeśli nie wykorzystano opcji Set Defaults (Ustaw domyślne), aby
wprowadzić wartości domyślne i utworzono linie melioracji bez podania informacji
projektowych, takie linie nie będą posiadać przypisanych do nich ustawień.
• Design OK (Bez błędów): Wyświetlone zostaną te elementy projektu, które nie zawierają
błędów.
• Pipe not Set (Nie skonfigurowano rury): Wyświetlone zostaną te części projektu, do których
nie przypisano rury (zasobu). Aby przypisać rurę do jednej z linii, kliknij linię, wybierz rurę
z listy rozwijanej, a następnie kliknij Update (Aktualizuj).
Current Section
(Bieżący odcinek)
Zlokalizuj linię melioracyjną (lub odcinek) na mapie, wybierając jej nazwę z listy rozwijanej.
Tworzenie projektu melioracyjnego
Po narysowaniu linii głównej, podrzędnej lub bocznej na mapie, zaznacz ją,
a następnie wprowadź parametry projektowe w obszarze Drainage Design
(Projekt melioracyjny).
Aby wprowadzić parametry projektowe:
1.
Kliknij żądaną linię główną, podrzędną lub boczną na mapie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
273
6
Moduł Surface
2.
Uzupełnij dane w oknie dialogowym Drainage Design (Projekt
melioracyjny), a następnie kliknij Update (Aktualizuj):
Opcja
Opis
Section Name
(Nazwa odcinka)
Nazwa wpisana tutaj będzie wykorzystywana przez system WM-Drain działający na
zintegrowanym wyświetlaczu FmX podczas montażu systemu. Domyślna nazwa pierwszego
odcinka to L1, a kolejne będą numerowane w kolejności rosnącej (L2, L3 itd.).
Type (Typ)
Domyślne dane zależą od tego, jakie narzędzie do rysowania wykorzystano. Przykładowo
w przypadku wykorzystania narzędzia Lateral Pipe (Rura boczna), w polu pojawi się wartość
Lateral (Boczna). Jeśli nie jest to prawidłowy typ (ponieważ zastosowano niewłaściwe narzędzie),
można dokonać jego zmiany.
Phase (Etap)
Opcjonalne. Wprowadź czas, w którym spodziewane jest ukończenie projektu. Jest to przydatne,
jeśli projekt ma trwać przez dłuższy okres. Według tego scenariusza Phase 1 (Etap 1) może
dotyczyć rury, którą chcesz zamontować teraz, a Phase 2 (Etap 2) może dotyczyć rury, która
zostanie zainstalowana w przyszłości.
274
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Opcja
Opis
Pipe (Rura)
Opcjonalne. Typ rury, która zostanie wykorzystana. Wybierz opcję Add (Dodaj), aby utworzyć
nowy zapas rur. Wybierz opcję Multiple (Kilka), jeśli linia utworzona jest z kilku rodzajów rur.
Multiple Sizes
(Kilka rozmiarów)
Wybierz opcję Multiple (Kilka) z listy rozwijanej Pipe (Rura) lub kliknij Multiple Sizes (Kilka
rozmiarów), aby wykorzystać więcej niż jeden rozmiar lub typ rury na wybranym odcinku linii
melioracyjnej.
W oknie dialogowym Multiple Pipe Sizes (Kilka rozmiarów rur) wprowadź długości oraz
typy/wymiary rur, które zostaną użyte.
Aby dodać linie do tego obszaru, kliknij Add Pipe Size (Dodaj rozmiar rury) – tutaj można
wprowadzać długości oraz typy/rozmiary rur dla każdej linii. Oprogramowanie przypisuje
typy/rozmiary linii do linii melioracyjnej, wykorzystując pierwszy typ/rozmiar na liście przypisany
do linii, która rozpoczyna się przy odpływie. Jeśli dana rura została zarejestrowana przy użyciu
zintegrowanego wyświetlacza FmX, rozmiar wprowadzony na wyświetlaczu pojawi się
w kolumnie FMX. Następnie możesz wybrać rurę przypisaną do danego rozmiaru.
Minimum Depth
(Głębokość minimalna)
Minimalna głębokość linii melioracyjnej. Jeśli wykorzystano opcję Set Defaults (Ustaw
domyślne), zastosowana zostanie domyślna wartość projektowa. Oprogramowanie wykorzysta
tę konfigurację do utworzenia rzeczywistego projektu rurociągu. Jeśli projekt przekroczy
minimalną głębokość, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Optimal Depth
(Głębokość optymalna)
Optymalna głębokość linii melioracyjnej. Jeśli wykorzystano opcję Set Defaults (Ustaw
domyślne), zastosowana zostanie domyślna wartość projektowa. Jest to docelowa optymalna
głębokość, jaką oprogramowanie zakłada przy tworzeniu projektu rurociągu.
Maximum Depth
Maksymalna głębokość linii melioracyjnej. Jeśli wykorzystano opcję Set Defaults (Ustaw
(Głębokość maksymalna) domyślne), zastosowana zostanie domyślna wartość projektowa. Oprogramowanie wykorzysta
tę konfigurację do utworzenia rzeczywistego projektu rurociągu. Jeśli projekt przekroczy
maksymalną głębokość, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Outlet Depth (Calc)
(Głębokość odpływu –
obliczona)
Wyświetlona zostanie obliczona głębokość odpływu. W przypadku linii bocznych i podrzędnych,
będzie to głębokość linii głównej, z którą są połączone. Linie główne nie posiadają obliczonej
głębokości odpływu.
Outlet Depth
(Głębokość odpływu)
Jeśli nie wybrano opcji Modify Connection Offset (Zmień przesunięcie podłączenia), można
wprowadzić wymaganą głębokość odpływu (jeśli jest inna niż głębokość obliczona). Domyślnie
przyjmowana jest obliczona głębokość odpływu (zazwyczaj jest to głębokość linii głównej). Jeśli
linie boczne lub podrzędne będą podłączone powyżej rzeczywistej linii głównej, można zmienić
głębokość, tak aby dopasować ją do ich umiejscowienia.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
275
6
Moduł Surface
Opcja
Opis
Offset (Przesunięcie)
Jeśli wybrano opcję Modify Connection Offset (Zmień przesunięcie podłączenia), można wprowadzić
wymaganą odległość przesunięcia. W przypadku gdy planowane są linie boczne zlokalizowane
powyżej linii głównych, wprowadź przeciętną odległość pomiędzy odpływem linii bocznej a linią
główną, do której jest ona podłączona.
Oprogramowanie zmieni wartość głębokości odpływu, tak aby odzwierciedlała ona przesunięcie.
Przykładowo gdy linia boczna łączy się z linią główną znajdującą się na głębokości 3 stóp
i wprowadzono wartość przesunięcie podłączenia o wartości 6 cali, oprogramowanie zastosuje
głębokość odpływu o wartości 2 stóp i 4 cali.
Outlet to Optimal
(Odpływ do optymalnej)
Odległość wykorzystywana do złagodzenia nachylenia linii, w przypadku gdy obliczona wartość
głębokości odpływu jest mniejsza niż głębokość optymalna. Jest to odległość, na której zostanie
zastosowane wygładzenie. Opcja ta służy do wygładzania dużych spadków położonych w pobliżu
odpływu.
Minimum Slope
(Minimalne nachylenie)
Wprowadź wartość minimalnego nachylenia w procentach – zostanie ona zastosowana
w projekcie melioracyjnym.
3.
Kliknij Update (Aktualizuj), aby zaktualizować projekt melioracyjny
w oparciu o wprowadzoną konfigurację.
4.
Kliknij Switch Outlet Insert (Przesuń odpływ), aby przesunąć odpływ z jednego
końca linii głównej na drugi.
Uwaga – Oprogramowanie domyślnie umieszcza odpływ na początku linii
głównej (w oparciu o to, jak została ona narysowana). Opcja ta dostępna jest
wyłącznie w przypadku linii głównej, ponieważ linie boczne i podrzędne
zawsze posiadają odpływy przy linii głównej, z którą są połączone.
Wyświetlanie profilu
Karta Profile (Profil) w dolnej części ekranu wyświetla kluczowe informacje na
temat wybranej linii melioracyjnej. Informacje wyświetlane w tym obszarze
obejmują:
276
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Dane opisane poniżej wyświetlane są dla poszczególnych linii w widoku
profilowym:
Opcja
Opis
Errors (Błędy)
Jeśli projekt zawiera błędy, profil wyświetlony zostanie na pomarańczowym tle, którym
zaznaczone są obszary projektu zawierające błędy. W obszarze po lewej stronie zawarto więcej
informacji na temat błędu.
Błędy mogą wynikać z tego, że obliczony układ systemu melioracyjnego nie odpowiada
głębokościom minimalnym i maksymalnym lub odpływ przekracza wartości głębokości
minimalnej i maksymalnej.
Aby poprawić błąd, zmień parametry projektowe, a następnie kliknij Update (Aktualizuj).
Mapa wyświetli ikonę z zaznaczeniem odcinka zawierającego błąd.
Surface Elevation
(Wysokość powierzchni)
Czarna linia informująca o rzeczywistej wysokości podłoża.
Minimum Depth
(Głębokość minimalna)
Czerwona linia oznacza głębokość minimalną w oparciu o dane wprowadzone do projektu.
Drainage Depth
(Głębokość melioracji)
Zielona linia oznacza obliczone wartości planowanego systemu melioracyjnego.
Maximum Depth
Niebieska linia oznacza głębokość maksymalną w oparciu o dane wprowadzone do projektu.
(Głębokość maksymalna)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
277
6
Moduł Surface
Opcja
Opis
Outlet to Optimal
(Odpływ do optymalnej)
Pozioma czarna linia ze strzałkami wskazuje obszar, na którym istnieje możliwość korekty
odpływu.
Lateral Connections
(Połączenia boczne)
Po zaznaczeniu linii głównej miejsca, w których linie boczne łączą się z linią główną oznaczone są
czarnymi kółkami. Jeśli nie zastosowano przesunięcia, są one zlokalizowane bezpośrednio na
górze linii głębokości melioracji. Jeśli zastosowano przesunięcie, symbole będą wyświetlane
oddzielnie od linii głębokości melioracji.
Details for a point
(Szczegóły punktu)
Obszar w prawym dolnym rogu ekranu, w którym wyświetlane są szczegółowe informacje na
temat wybranego punktu na ścieżce głębokości melioracji. Kliknij dowolny punkt na linii Głębokość
melioracji, aby wyświetlić szczegółowe dane wybranego miejsca. Można również wprowadzić
wymaganą odległość w prawym dolnym rogu ekranu – program wyświetli informacje dla tego
miejsca na linii.
Wyświetlanie informacji na linii melioracyjnej
Aby wyświetlić atrybuty wybranej linii melioracyjnej.
278
1.
Upewnij się, że warstwa melioracyjna znajduje się na pierwszym
miejscu listy Displayed Layers (Wyświetlone warstwy).
2.
Kliknij ikonę „Narzędzie wyboru ”
, a następnie kliknij linię
melioracyjną (główną, podrzędną lub boczną).
3.
Wybierz kartę Information (Informacje)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
.
Moduł Surface 6
Zapisywanie zmian na warstwie melioracyjnej
Zmiany wprowadzane w trybie edycji nie są automatycznie zapisywane:
Musisz kliknąć Save (Zapisz) (zapisuje bieżące modyfikacje i umożliwia
kontynuowanie wprowadzania zmian w warstwie) lub Save and Close (Zapisz
i zamknij) (aby zapisać wszystkie zmiany i wyjść z trybu edycji mapy).
Aby wyjść z trybu edycji bez zapisywania zmian, kliknij Cancel (Anuluj).
Zmiana typów atrybutów na warstwie melioracyjnej
Gdy oprogramowanie tworzy nową warstwę melioracyjną, automatycznie
konfigurowane są atrybuty typu linii (główna, podrzędna lub boczną),
zastosowany materiał, rozmiar (szerokość) rury, długość rury (obliczona
przez oprogramowanie w oparciu o długość linii) oraz etap, na którym rura
zostanie zamontowana.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
279
6
Moduł Surface
Aby śledzić dodatkowe atrybuty:
280
1.
Z listy klient/gospodarstwo/pole wybierz wymaganą warstwę
melioracyjną.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę, a następnie wybierz opcję
Properties (Właściwości).
3.
Aby dodać atrybuty do listy, kliknij Add (Dodaj).
4.
Wprowadź opis typu atrybutu.
5.
Wybierz rodzaj danych dopasowanych do rodzaju atrybutu.
6.
Tam, gdzie jest to wymagane, wprowadź rozmiar atrybutu (liczbę miejsc
dziesiętnych, która zostanie zastosowana w przypadku liczb lub liczbę
znaków w tekście).
7.
W przypadku danych liczbowych możesz wprowadzić jednostkę miary.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Zmiana koloru lub legendy cech systemu melioracyjnego
Oprogramowanie może automatycznie tworzyć legendy dla poszczególnych
atrybutów wyświetlanych na mapie. Legendy te określają kolory stosowane
dla poszczególnych atrybutów warstwy.
Aby zmienić kolory:
1.
Wybierz odpowiedni rodzaj atrybutu.
Linie melioracyjne są pokolorowane w zależności od atrybutów
przypisanych do poszczególnych linii oraz legendy.
2.
Kliknij ikonę „Edytuj legendę”
.
3.
W oknie dialogowym Legend (Legenda) kliknij kolor, a następnie
wybierz inny kolor.
4.
Możesz edytować opis, aby zmienić sposób wyświetlania w legendzie.
5.
Zaznacz pole Range Count (Liczba zakresów), aby oprogramowanie
wyświetliło całkowitą długość wszystkich linii dla poszczególnych
rodzajów legendy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
281
6
Moduł Surface
Funkcja ta jest szczególnie przydatna w połączeniu z typem lub
materiałem, ponieważ legenda pokazuje całkowitą długość rur
poszczególnych typów lub zastosowanych materiałów.
6.
282
Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
Pokaż
Wykorzystaj ikonę Pokaż , aby wyświetlić tylko te linie, które posiadają
określony atrybut (na przykład typ rury). Możesz skorzystać z tej opcji
w połączeniu z kartą Information (Informacje), aby wyszukiwać najważniejsze
informacje, takie jak liczba rur określonego rodzaju, która została
zmapowana.
1.
Wybierz warstwy, które zostaną wykorzystane. Upewnij się, że warstwy
te ułożone są w odpowiednim porządku, a wymagana warstwa jest na
wierzchu.
2.
Kliknij ikonę „Pokaż”
3.
W kolumnie Use (Użyj) wybierz wymagane atrybuty.
4.
Wybierz atrybuty, które zostaną zastosowane dla filtra.
5.
Kliknij OK. Na mapie wyświetlone zostaną wyłącznie te linie, które
odpowiadają wybranym opcjom.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
283
6
Moduł Surface
284
6.
Kliknij ikonę „Narzędzie wyboru”
, a następnie kliknij i przeciągnij,
aby zaznaczyć wszystkie widoczne linie.
7.
Wybierz zakładkę Information (Informacje) , aby sprawdzić całkowitą
długość linii, które odpowiadają wybranemu atrybutowi.
8.
Aby przywrócić pierwotny wygląd mapy, wybierz opcję Make All Data
Visible (Pokaż wszystkie dane) w oknie dialogowym Show Me (Pokaż).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
9.
Aby zaznaczyć linie posiadające określony atrybut, kliknij dwukrotnie
atrybut w legendzie.
Narzędzie do tworzenia wałów
W celu utworzenia wału lub konturów, narzędzie do tworzenia wałów
wykorzystuje mapę topograficzną utworzoną przy użyciu zintegrowanego
wyświetlacza FmX i wtyczki WM-Survey. Kontury wysokości można zapisać
w warstwie Feature Lines (Linie cech), którą następnie można
wyeksportować do wyświetlacza zintegrowanego FmX z opcją automatycznej
nawigacji w celu zbudowania wałów lub nasypów, które następnie można
opcjonalnie wygładzić, tak aby dopasować je do maszyny i narzędzia
stosowanego do montażu wałów. Narzędzie do tworzenia wałów,
w połączeniu z wyświetlaczem zintegrowanym FmX z systemem
automatycznej nawigacji może zastąpić potrzebę ręcznego mierzenia
i oznaczania ścieżek, którymi operator musi następnie podążać. Umożliwia to
zwiększenie precyzji i zwiększa wydajność.
Aby użyć narzędzia do tworzenia wałów:
1.
Wyświetl warstwę Topographic Layer (Warstwa topograficzna) jako
warstwę górną (aktywną).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
285
6
Moduł Surface
2.
Wybierz widok, który chcesz wyświetlić – w tym przykładzie jest to
widok topograficzny:
3.
Kliknij ikonę „Utwórz ścieżki wałów”
.
W ten sposób oprogramowanie wejdzie w tryb edycji, a pasek narzędzi
do tworzenia ścieżek wałów wyświetlany będzie po lewej stronie
ekranu. Przy użyciu tego paska narzędzi można ustalić konfigurację
wałów (lub konturów), które zostaną narysowane na mapie
topograficznej.
286
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
4.
Zaznacz lub usuń zaznaczenie z pola Show unsmoothed lines (Pokaż
niewygładzone linie), aby wyświetlić kontury wysokości bez obróbki.
W przypadku zaznaczenia tej opcji wyświetlone zostaną niewygładzone
kontury/linie wałów (na niebiesko) oraz wygładzone kontury/linie wałów
(na czerwono):
5.
Zaznacz pole Show Feet and Inches (Pokaż w stopach i w calach), aby
wprowadzić wartość podstawy i interwału w stopach i calach (w
przeciwieństwie do stóp z miejscami dziesiętnymi).
Oprogramowanie wyświetla wartości minimalnej oraz maksymalnej
wysokości dla wyświetlanych danych topograficznych. Informacje te
mogą być przydatne przy ustalaniu różnic wysokości pomiędzy
konturami.
Wartość Base Contour (Kontury podstawy) to wysokość, która zostanie
wykorzystana do ustalenia wysokości, na której utworzona zostanie
linia konturu (lub wał). Oprogramowanie utworzy kontur przebiegający
przez tę wysokość i zastosuje zadany interwał, aby ustalić kontury
w położeniu według podstawy. Jeśli przykładowo wprowadzona
zostanie wartość podstawy 600 stóp oraz interwał 2 dziesiątych cala,
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
287
6
Moduł Surface
oprogramowanie utworzy linie konturów w odstępach 2 dziesiątych cala
ponad i pod podstawą. W ten sposób utworzone zostaną kontury na
wysokości 599,8, 600 oraz 600,2 stóp.
288
6.
Aby wybrać Base Contour (Kontury podstawy) z mapy, kliknij prawym
przyciskiem myszy w dowolnym miejscu mapy i wybierz opcję Set Base
Contour (Ustaw kontury podstawy). Oprogramowanie ustali wysokość
w miejscu kliknięcia i przyjmie ją jako podstawę:
7.
Po ustawieniu wartości w polu Base Contour (Kontury podstawy)
i wprowadzeniu wartości w polu Interval (Interwał) oprogramowanie
wyświetli liczbę konturów, które zostaną narysowane w oparciu
o zadane ustawienia. Jeśli liczba ta będzie zbyt wysoka lub zbyt niska,
można zmienić wartość w polu Base Contour (Kontury podstawy) lub
Interval (Interwał): Liczba zostanie zaktualizowana automatycznie.
8.
Teraz można wprowadzić wartość w polu Turn Radius (Promień skrętu).
Służy to do ustalenia stopnia wygładzenia konturów (wyświetlanych na
czerwono), tak aby umożliwić systemowi Trimble Autopilot lub EZ-Pilot™
precyzyjne podążanie według ścieżek. Jeśli wartość w polu Turn Radius
(Promień skrętu) będzie niska, utworzone zostaną kontury o ostrych
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
narożnikach (które mogą być ciężkie do manewrowania). Jeśli wartość
w polu Turn Radius (Promień skrętu) będzie wyższa, oprogramowanie
utworzy ścieżki, które będą łatwiejsze do nawigacji.
Uwaga – Przy wygładzaniu linii konturów oprogramowanie nie bierze
pod uwagę wysokości. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przypadku
korekty, linie konturów zostaną skorygowane zarówno w przypadku
większych, jak i mniejszych wysokości, po obu stronach linii.
9.
Kliknij Update (Aktualizuj). Linie konturów (wały) zostaną utworzone
i narysowane na mapie. W przypadku zmiany wartości, kliknij ponownie
Update (Aktualizuj), aby ponownie utworzyć linie konturów.
10. Kliknij Save (Zapisz), aby zapisać bieżącą pracę i kontynuować edycję lub
kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij) po zakończeniu pracy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
289
6
Moduł Surface
Po kliknięciu Save and Close (Zapisz i zamknij) wyświetlony zostanie
komunikat.
11. Następnie można wykonać jedną z następujących czynności:
–
W przypadku zaznaczenia pola Delete existing Feature Lines
(Usuń istniejące linie cech) wszelkie linie istniejące na warstwie
cech dla danego pola zostaną usunięte przed dodaniem linii
konturów. W przypadku usunięcia zaznaczenia linie konturów
zostaną dodane do istniejących linii na mapie.
–
W przypadku zaznaczenia pola Save Unsmoothed Paths (Zapisz
niewygładzone ścieżki) oprogramowanie zapisze zarówno
wygładzone (wyświetlane na czerwono), jak i niewygładzone
kontury/linie wałów na warstwie linii cech.
12. Kliknij OK. Oprogramowanie zapisze linie konturów/wałów na warstwie
linii cech.
Warstwa zostanie wyeksportowana do wyświetlacza zintegrowanego
FmX po kliknięciu ikony „Zapis danych zadania”
lub, jeśli korzystasz
z oprogramowania Connected Farm, gdy klikniesz
ikonę
„Lista zasobów”
.
Drukowanie map
Aby uzyskać wysokiej jakości wydruk mapy:
1.
290
Wybierz warstwy, które chcesz wydrukować. Upewnij się, że warstwy te
ułożone są w odpowiednim porządku, a wymagana warstwa znajduje
się na wierzchu. Użyj klawiszy strzałek na liście Displayed Layers
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Moduł Surface 6
(Wyświetlone warstwy), aby przesunąć wybraną warstwę w górę lub
w dół. Górna warstwa zawsze wyświetlana jest przed warstwami
znajdującymi się pod nią.
2.
W warstwie widoków wybierz atrybut, który ma znajdować się na
wierzchu.
3.
Upewnij się, że wymagana legenda jest widoczna.
4.
Kliknij ikonę „Raport dotyczący mapy”
5.
Wprowadź konfigurację wydruku mapy.
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
291
6
Moduł Surface
292
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
7
Narzędzie Connected Farm
W tym rozdziale:

Opis

Korzystanie z narzędzia Connected
Farm

Śledzenie zasobów przy użyciu
narzędzia Connected Farm (Dispatch)
7
Narzędzie Connected Farm™ jest
dodatkiem do pakietu oprogramowania.
Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie
danych i zapewnia rozbudowane
możliwości zarządzania informacjami dla
plantatorów i gospodarstw rolnych.
Patrz również Rozdział 4, Mapowanie.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
293
7
Narzędzie Connected Farm
Opis
Narzędzie Connected Farm jest kompatybilne z urządzeniami przenośnymi
obsługującymi technologię bezprzewodową, takimi jak Trimble Juno SC czy
Trimble Nomad 800XC, które wykorzystują oprogramowanie do mapowania
w wersji dla urządzeń przenośnych.
Dzięki temu narzędziu do połączenia działań terenowych
z oprogramowaniem biurowym nie będą konieczne karty pamięci ani dyski
zewnętrzne. Po zgromadzeniu danych w terenie oprogramowanie zapisze je,
a następnie prześle do żądanej lokalizacji. Dane te mogą zawierać zadania
zaplanowane i zakończone, linie prowadzenia, mapy próbek gleby oraz
monitoringu szkodników, mapy dawkowania oraz mapy zleceń zmiennego
dawkowania.
Ponadto oprogramowanie umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych
z pojazdu (traktora, opryskiwacza czy kombajnu) wyposażonego
w zintegrowany wyświetlacz FmX. Dane te mogą obejmować zlecenia prac
z mapami zmiennego dawkowania. Po zrealizowaniu zadania na polu można
przesłać mapę zastosowanej dawki do biura, tak aby ułatwić zarządzanie
danymi.
Korzystanie z narzędzia Connected Farm
Narzędzie Trimble Connected Farm wykorzystuje serwer sieciowy do
ładowania i pobierania danych.
Praca z urządzeniami przenośnymi
Narzędzie Connected Farm współpracuje z urządzeniami przenośnymi
w następujący sposób:
294
•
Moduł Connected Farm regularnie komunikuje się z serwerem
Connected Farm – zazwyczaj co minutę. Za każdym razem ładuje nowe
informacje utworzone przy użyciu oprogramowania stacjonarnego do
miejsca przechowywania danych narzędzia Connected Farm.
Informacje te dotyczą między innymi klientów, gospodarstw, pól,
wkładów (zapasy i sprzęt) oraz ścieżek prowadzenia wybranych przy
użyciu przycisku Resource List (Lista zasobów).
•
Urządzenia przenośne, takie jak zintegrowany wyświetlacz FmX lub
urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem do mapowania
wyszukuje zaktualizowane informacje na temat klientów, gospodarstw,
pól, wkładów i ścieżek prowadzenia do pobrania z obszaru
przechowywania danych narzędzia Connected Farm.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
•
Po nawiązaniu połączenia zadania zrealizowane na polu (przy użyciu
wymaganego sprzętu) wysyłane są na serwer sieciowy. W przypadku
zerwania połączenia z serwerem zrealizowane zadania przesyłane są
po wznowieniu komunikacji. Wszystkie dane są bezpieczne.
•
Moduł Connected Farm sprawdza obszar przechowywania danych
narzędzia Connected Farm w poszukiwaniu zrealizowanych zadań,
które następnie pobiera na dysk twardy komputera. Powiadamia
również użytkownika o liczbie zadań powiązanych z poszczególnymi
urządzeniami przenośnymi.
•
Moduł Connected Farm umożliwia przesyłanie zleceń z komputerów
stacjonarnych na urządzenia przenośne, za pośrednictwem obszaru
przechowywania danych narzędzia Connected Farm na serwerze.
•
Serwer Connected Farm tworzy kopię zapasową danych surowych
w obszarze przechowywania, nawet po pobraniu ich przez
oprogramowanie stacjonarne.
Logowanie do konta Connected Farm
1.
Z menu File (Plik) wybierz opcję Connected Farm.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
295
7
Narzędzie Connected Farm
2.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Dane te otrzymasz przy
zamawianiu usługi Connected Farm. Zwykle dokonuje się tego za
pośrednictwem sklepu internetowego lub dystrybutora.
3.
Kliknij Login and Refresh Options (Zaloguj i zaktualizauj opcje). System
zweryfikuje Twoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie potwierdzi
pomyślne logowanie.
4.
Kliknij OK, aby potwierdzić, a następnie kliknij OK na karcie Connected
Farm, aby powrócić do programu głównego.
Uwaga – Te informacje wystarczy podać tylko raz, chyba że wystąpi
konieczność ponownej instalacji oprogramowania, na przykład po awarii
komputera lub na nowym komputerze.
296
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
Karta Connected Farm
Karta Connected Farm zawiera wszystkie urządzenia zdalne powiązane
z danym kontem Connected Farm.
Każde urządzenie wyświetla następujące informacje:
Kolumna
Description (Opis)
Opis
Nazwa każdego urządzenia. Nazwa konfigurowana jest w urządzeniu przenośnym – wyświetlaczu FmX
lub urządzeniu z zainstalowanym oprogramowaniem do mapowania.
Skrzynka odbiorcza Liczba zadań zrealizowanych w urządzeniu przenośnym, załadowanych na serwer Connected Farm,
a następnie pobranych na dysk twardy komputera. Zadania te nie zostaną dodane do projektu, aż do
kliknięcia Process Inbox (Użyj skrzynki odbiorczej). Następnie zadania są usuwane ze skrzynki
odbiorczej i dodawane do projektu. Funkcja ta jest dostępna w przypadku korzystania z usług
synchronizacji.
Skrzynka nadawcza Aby załadować zasoby (klientów, gospodarstwa, pola, wkłady oraz linie A/B) na serwer Connected Farm,
kliknij opcję Resource List (Lista zasobów). Zasoby będą oczekiwać w skrzynce nadawczej do
chwili nawiązania połączenia przez moduł Connected Farm z serwerem (zwykle następuje to co
minutę), następnie dane zostaną załadowane. Jeśli Twój komputer stacjonarny nie jest aktualnie
połączony z Internetem, zadania będą oczekiwać w skrzynce nadawczej, aż do nawiązania połączenia.
Funkcja ta jest dostępna w przypadku korzystania z usług synchronizacji.
Skrzynka
urządzenia
Po przesłaniu zasobów lub zleceń na serwer Connected Farm zostaną one przypisane do skrzynki
odbiorczej określonego urządzenia. Pozostaną tam, dopóki urządzenie nie połączy się bezprzewodowo
z serwerem Connected Farm – wtedy dane zostaną pobrane. Funkcja ta jest dostępna w przypadku
korzystania z usług synchronizacji.
Pozycja
Program wykorzystuje ostatnią pozycję GPS, która została otrzymana w celu obliczenia i wyświetlenia
przybliżonej pozycji urządzenia. Funkcja śledzenia zasobów w narzędziu Connected Farm w pełni
korzysta z tej funkcji. Funkcja ta jest dostępna w przypadku korzystania z usług Dispatch.
Czas
Program wyświetla datę i godzinę ostatniego przesłania informacji na serwer Connected Farm przez
urządzenie. Funkcja ta jest dostępna w przypadku korzystania z usług Dispatch.
Zapłon
Program wyświetla status zapłonu (wł./wył.) według stanu na godzinę ostatniego połączenia. Funkcja ta
jest dostępna w przypadku korzystania z usług Dispatch.
Grupa
Program wyświetla nazwę grupy, do której przypisane jest urządzenie. Więcej informacji dostępne jest
w rozdziale zatytułowanym Przypisywanie urządzeń do sprzętu.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
297
7
Narzędzie Connected Farm
Aby posortować listę urządzeń przenośnych, kliknij nagłówek kolumny
zgodnie z poniższym:
Nagłówek
Działanie
Opis
Urządzenia sortowane są alfabetycznie, według nazw.
Aby odwrócić kolejność, kliknij ponownie.
Skrzynka odbiorcza, Urządzenia sortowane są według liczby zadań w danej kategorii: Te, które posiadają najmniej zadań,
skrzynka nadawcza znajdują się wyżej na liście.
Skrzynka
Aby odwrócić kolejność, kliknij ponownie.
urządzenia
Czas, pozycja,
grupa, status
Ładowanie zasobów
Z oprogramowania stacjonarnego można korzystać do tworzenia zasobów
takich, jak klienci, gospodarstwa i pola. Zasoby uwzględniają również wkłady,
takie jak zapasy i sprzęt, oraz linie prowadzenia. Przy użyciu
oprogramowania Connected Farm można synchronizować najnowsze zasoby
z urządzeniami przenośnymi.
Ikona „Lista zasobów”
Kliknij Resource List (Lista zasobów), aby załadować najnowsze zasoby na
serwer Connected Farm i umożliwić ich pobranie na urządzenia przenośne.
Możesz również użyć tej opcji do ograniczania ładowanych zasobów – jest to
przydatne, jeśli przykładowo chcesz załadować wyłącznie pola dla
określonego klienta lub gospodarstwa, w którym prowadzone będą prace.
Aby zaktualizować listę Resource (Zasoby) w obszarze Connected Farm:
1.
298
Kliknij Resource List (Lista zasobów).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
2.
Na karcie Farms/Fields (Gospodarstwa/Pola) wybierz
klientów/gospodarstwa/pola do załadowania.
3.
Na karcie Inputs (Wkłady) zaznacz ludzi/sprzęt/zapasy do załadowania.
4.
Wybierz kartę Options (Opcje), aby przesłać granice pola lub jego
historię przy użyciu modułu Connected Farm na urządzeniu
przenośnym z zainstalowaną wersją oprogramowania na urządzenia
przenośne, na przykład na urządzeniu Nomad z oprogramowaniem do
mapowania. Patrz także Synchronizacja danych z oprogramowaniem
na urządzenia przenośne, strona 317.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
299
7
Narzędzie Connected Farm
5.
Kliknij OK.
6.
Wybierz urządzenia przenośne, na które załadowane zostaną zasoby,
a następnie kliknij OK.
Zaznaczone zasoby zostaną dodane do skrzynek nadawczych wybranych
urządzeń. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Connected Farm
(zazwyczaj następuje to raz na minutę w przypadku gdy połączenie
z Internetem jest dostępne), dane są ładowane i przenoszone do skrzynki
urządzenia, gdzie pozostają do chwili pobrania zasobów przez urządzenie.
Wysyłanie zlecenia
Zlecenie to zaplanowane zadanie do wykonania na wybranych polach. Może
uwzględniać ludzi, sprzęt, zapasy i mapy (na przykład mapy zmiennego
dawkowania i miejsc pobierania próbek gleby). Użyj modułu Connected
Farm, aby przesłać zlecenie do urządzeń przenośnych przy użyciu serwera
Connected Farm:
1.
300
Wybierz kartę Jobs (Zadania).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
2.
Wybierz zaplanowane zadania do wysyłki. Aby wybrać kilka zadań,
naciśnij i przytrzymaj klawisz [Ctrl], klikając poszczególne zadania.
Zaplanowane zadania zostaną wyświetlone na brązowo.
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Work Order
(Zlecenie), a następnie wybierz urządzenie przenośne, na które
zlecenie zostanie przesłane.
Zadanie zostanie przesłane na serwer Connected Farm. Po nawiązaniu
przez urządzenie przenośne połączenia z serwerem nastąpi transfer
zadania.
Przetwarzanie skrzynki odbiorczej
W miarę realizacji zadań przez urządzenia przenośne, zadania są ładowane
na serwer Connected Farm. Moduł Connected Farm pobiera zrealizowane
zadania i zapisuje je w skrzynce odbiorczej urządzenia. Dane te są następnie
przetwarzane i importowane do oprogramowania do mapowania oraz
obrazowania powierzchni, tak aby umożliwić drukowanie raportów i map oraz
analizę danych. Aby przetworzyć dane zawarte w skrzynce odbiorczej
i wczytać dane zadania do oprogramowania:
1.
Na karcie Connected Farm kliknij opcję Process Inbox (Użyj skrzynki
odbiorczej).
Jeśli importowane zadania zawierają nowe elementy, takie jak klienci,
gospodarstwa, pola czy wkłady, wyświetlone zostanie okno dialogowe
Linker (Konsolidator). Lista Operation Resources (Zasoby robocze)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
301
7
Narzędzie Connected Farm
wyświetla nazwy elementów zgodnie z danymi wprowadzonymi do
urządzenia przenośnego. Lista zasobów stacjonarnych wyświetla
dostępne zasoby zgodnie z ich konfiguracją w oprogramowaniu
stacjonarnym.
2.
Aby powiązać ze sobą te listy, zaznacz odpowiedni element na każdej
z nich, a następnie kliknij <-Link-> (Połącz).
3.
Zanim klikniesz Create (Utwórz), wykonaj jedną z poniższych czynności:
–
302
Aby wykorzystać istniejącego klienta lub gospodarstwo, zaznacz
go na liście Desktop Resources (Zasoby stacjonarne).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
–
4.
Jeśli jest to nowy element, zaznacz go na liście Operation
Resources (Zasoby robocze). W oknach dialogowych Client/Farm
(Klient/Gospodarstwo) oraz Field Properties (Właściwości pola)
wprowadź informacje w celu utworzenia nowego klienta,
gospodarstwa i pola.
Jeśli zadanie zawiera nowe wkłady (takie jak zapasy lub sprzęt),
możesz połączyć również te nowe elementy lub utworzyć je,
w zależności od wymagań.
Więcej informacje dostępnych jest w rozdziale Rozdział 3,
Przechowywanie danych terenowych.
Jeśli zadania pochodzą z oprogramowania do mapowania na
urządzenia przenośne, zostanie wyświetlone okno dialogowe Job
Properties (Właściwości zadania) z podsumowaniem danych zadania.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
303
7
Narzędzie Connected Farm
5.
Wprowadź zmiany zgodnie z wymaganiami.
Po wczytaniu zadań do oprogramowania pojawią się one na karcie
Jobs (Zadania) i zostaną przypisane do odpowiednich pól.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Rozdział 3, Przechowywanie
danych terenowych.
304
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
Śledzenie zasobów przy użyciu narzędzia Connected Farm (Dispatch)
Przypisywanie urządzeń do sprzętu
Opcja śledzenia zasobów umożliwia przypisywanie urządzeń do maszyn
skonfigurowanych w programie. Dzięki niej można personalizować
nazwy/opisy, które zostaną wykorzystane dla urządzeń w karcie Connected
Farm. Więcej informacji na temat konfiguracji sprzętu dostępne w części
Konfigurowanie budynku, strona 38 oraz Konfigurowanie maszyny, strona 41.
Urządzenia mogą obejmować urządzenia do śledzenia, takie jak modem
DCM-300 oraz urządzenia wysyłające i odbierające dane przy użyciu modulu
Sync, takie jak zintegrowany wyświetlacz FmX, wyświetlacz CFX-750 lub
komputer z oprogramowaniem do mapowania na urządzenia przenośne.
Jeśli maszyna posiada zarówno urządzenie śledzące, jak i rejestrujące, oba
urządzenia można przypisać do tego samego sprzętu. Dzięki temu jedno
urządzenie na karcie Connected Farm będzie wyświetlać zarówno dane
monitoringu, jak i informacje na temat zadania.
Aby skonfigurować sprzęt do korzystania z funkcji śledzenia zasobów:
1.
Na karcie Equipment (Sprzęt) prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę
sprzętu, a następnie wybierz opcję Properties (Właściwości):
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
305
7
Narzędzie Connected Farm
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Machine Properties (Właściwości
maszyny):
306
2.
Wybierz kartę Devices (Urządzenia):
3.
Aby utworzyć nową grupę lub zmienić nazwę istniejącej, wybierz opcję
Add/Edit (Dodaj/Edytuj).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
4.
W oknie dialogowym Device Group (Grupa urządzeń) kliknij Add (Dodaj).
Uwaga – Grupa może obejmować region, w którym sprzęt jest zlokalizowany
lub właściciela sprzętu. Opcja grupowania służy do sortowania sprzętu
w karcie Connected Farm.
5.
Wyświetlone zostanie pole tekstowe – wprowadź odpowiednią nazwę
grupy.
6.
Powtórz kroki od Krok 4 do Krok 5 dla każdej grupy, którą chcesz dodać
– po dodaniu wszystkich grup kliknij OK, aby powrócić do okna
dialogowego Machine Properties (Właściwości maszyny).
7.
Aby przypisać sprzęt do grupy, wybierz opcję z listy rozwijanej Device
Group (Grupa urządzeń).
8.
Kliknij Assign (Przypisz).
Domyślnie w oknie dialogowym Devices (Urządzenia) wyświetlane są
urządzenia, które nie zostały przypisane do maszyn. Aby wyświetlić
wszystkie urządzenia, usuń zaznaczenie z pola Show only devices
unassigned to a machine (Pokaż wyłącznie te urządzenia, które nie
zostały przypisane do maszyny).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
307
7
Narzędzie Connected Farm
9.
Zaznacz pole obok urządzenia, które chcesz przypisać do maszyny,
a następnie kliknij OK.
10. Aby usunąć urządzenie przypisane do maszyny, zaznacz je na liście
Assigned Devices (Przypisane urządzenia), a następnie kliknij Remove
(Usuń).
11. Aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu głównego, kliknij OK.
308
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
Lokalizacje maszyny
Jeśli zainstalowano usługi Dispatch, możesz wykorzystywać warstwę
Machine Locations (Lokalizacje maszyny) do wyświetlania lokalizacji maszyn
posiadających urządzenia do śledzenia, takie jak modem DCM-300.
1.
Kliknij ikonę „Lokalizacja maszyny”
mapowania.
na pasku narzędzi do
2.
Aby wyświetlić również drogi i ulice, kliknij ikonę „Drogi i ulice”
.
Każda maszyna przypisana do urządzenia śledzącego pojawia się na
warstwie Machine Locations (Lokalizacje maszyn) ze strzałką
.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
309
7
Narzędzie Connected Farm
Na karcie Connected Farm wyświetlane są wszystkie maszyny /
urządzenia wraz ze strzałkami – jeśli klikniesz maszynę / urządzenie
prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierzesz opcję Zoom to
Device (Przybliż do urządzenia), program przybliży lokalizację
wybranego urządzenia.
Wirtualne ogrodzenia
Jeśli zainstalowano usługi Dispatch, można korzystać z funkcji śledzenia
zasobów, która obejmuje opcję wirtualnych ogrodzeń – w ten sposób można
stworzyć strefę w określonym obszarze. Za każdym razem, gdy sprzęt
znajdzie się w strefie lub poza nią, otrzymasz powiadomienie za
pośrednictwem wiadomości e-mail.
Uwaga – Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku sprzętu z urządzeniami do
śledzenia, takimi jak modem Trimble DCM-300.
310
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
Konfiguracja wirtualnego ogrodzenia
1.
Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę „Wirtualne ogrodzenie”
na
karcie Farm (Gospodarstwo), a następnie wybierz opcję New Virtual
Fence (Nowe wirtualne ogrodzenie).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Virtual Fence and Alert
Properties (Właściwości wirtualnego ogrodzenia i alarmu).
2.
Wprowadź nazwę wirtualnego ogrodzenia, a następnie kliknij Add
(Dodaj).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
311
7
Narzędzie Connected Farm
3.
Pojawi się monit o wpisanie adresu e-mail. Na ten adres będą wysyłane
powiadomienia.
4.
Aby dodać więcej adresów do listy, kliknij opcję Add (Dodaj).
5.
Kliknij OK.
Rysowanie wirtualnego ogrodzenia
Po zapisaniu adresu e-mail program otworzy ekran edycji mapy, na którym
można narysować wirtualne ogrodzenie. W tym celu należy:
1.
Na pasku narzędzi do edycji mapy kliknij ikonę „Dołącz narzędzie Wielokąt”.
2.
Narysuj granice pola. W tym celu należy:
a.
Kliknij w jednym rogu pola.
b.
Klikaj wokół pola, aby dodać wymagane węzły na całym obwodzie
granicy. Aby uzyskać efekt zakrzywień, umieszczaj węzły blisko
siebie.
Uwaga – Aby lepiej widzieć obraz na rysunku wielokąta, przesuwaj suwak
przezroczystości w lewo.
Aby usunąć ostatni dodany węzeł, kliknij prawym przyciskiem
myszy, a następnie wybierz opcję Undo (Cofnij). Aby anulować
wielokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz
opcję Cancel (Anuluj).
c.
3.
312
Aby ukończyć wielokąt, kliknij prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz opcję Finish (Zakończ).
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij).
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
Za każdym razem, gdy maszyna wyposażona w urządzenie do śledzenia
znajdzie się w granicach lub poza granicami wytyczonego obszaru, na
wskazane adresy wysłana zostanie wiadomość e-mail.
Uwaga – Funkcja śledzenia zasobów zawsze tworzy prostokątne wirtualne
ogrodzenia. Jeśli narysujesz wirtualne ogrodzenie o innym kształcie, program
będzie stosować prostokąt tworzony przez północno-zachodni i południowowschodni róg utworzonego wielokąta/obszaru.
Edycja wirtualnych ogrodzeń
Aby zmienić nazwę i adres e-mail:
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie ikonę „Wirtualne
ogrodzenia”, aby wyświetlić ogrodzenia, które zostały już utworzone,
a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wirtualne ogrodzenie,
które chcesz edytować i wybierz opcję Properties (Właściwości).
2.
Możesz wykonać następujące czynności:
–
–
Kliknij opcję Name (Nazwa), aby zmienić nazwę wirtualnego
ogrodzenia.
Aby zmienić adres e-mail, zaznacz go i kliknij opcję Rename (Zmień
nazwę).
–
3.
Aby usunąć adres e-mail, zaznacz go i kliknij opcje Delete (Usuń).
Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
313
7
Narzędzie Connected Farm
Edycja granic wirtualnych ogrodzeń
1.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) kliknij dwukrotnie ikonę „Wirtualne
ogrodzenia”, aby wyświetlić wirtualne ogrodzenia, które zostały
utworzone wcześniej, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy
wirtualne ogrodzenie, które chcesz edytować i wybierz opcję Edit
Boundaries (Edytuj granice).
2.
Wybierz odpowiednie narzędzie do edycji granicy. Możesz wykonać
następujące działania:
–
314
Użyj narzędzia Exclude Polygon (Wyklucz wielokąt), aby usunąć
dowolną część granicy.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Narzędzie Connected Farm 7
–
3.
Aby ponownie włączyć wyłączony obszar, zaznacz go przy użyciu
narzędzia Include (Włącz).
Kliknij Save and Close (Zapisz i zamknij), aby zapisać zmiany i powrócić do
ekranu głównego.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
315
7
Narzędzie Connected Farm
316
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
ROZDZIAŁ
8
Synchronizacja danych
z oprogramowaniem na urządzenia
przenośne
W tym rozdziale:

Oznaczanie zaplanowanych zadań
jako zlecenia w oprogramowaniu na
urządzenia przenośne

Synchronizacja z oprogramowaniem
na urządzenia przenośne

Synchronizacja danych GreenSeeker
z oprogramowania na urządzenia
przenośne
8
W niniejszym rozdziale opisano, jak
synchronizować informacje z urządzeniami
wyposażonymi w oprogramowanie do
mapowania w wersji na urządzenia
przenośne.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
317
8
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
Oznaczanie zaplanowanych zadań jako zlecenia
w oprogramowaniu na urządzenia przenośne
Możesz zapisywać zadania specjalnie z myślą o ich realizacji
w oprogramowaniu na urządzenia przenośne. Po dokonaniu synchronizacji
z urządzeniem przenośnym (na przykład serii Juno lub Nomad, bądź
z tabletem Yuma) możesz otwierać i realizować zaplanowane zadania na
polu.
Uwaga – Wyłącznie zaplanowane zadania można zapisywać jako zlecenia.
1.
Utwórz zaplanowane zadanie. Patrz Tworzenie zaplanowanego
zadania, strona 63 oraz Tworzenie map zmiennego dawkowania
nawozu, strona 211.
2.
Na karcie Jobs (Zadania) przewiń do zadania lub skorzystaj z opcji
sortowania i filtrowania, aby wyszukać zadania. Patrz Wyszukiwania
zadania na karcie Jobs (Zadania), strona 81. Zaplanowane zadania
wyświetlane są w kolorze pomarańczowym i posiadają ikonę
„Zaplanowane” .
3.
Wybierz zadanie.
4.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne zadanie, a następnie
wybierz opcję Work Order / Mobile (Kolejność prac / Urządzenie
przenośne).
Do każdego wybranego zadania dodawana jest ikona „Eksport”
. Po
dokonaniu synchronizacji z oprogramowaniem na urządzenia
przenośne ikona eksportu zostanie usunięta z zadań. Możesz oznaczyć
zadanie jako przeznaczone do eksportu (w ramach zlecenia prac)
i zsynchronizować tyle razy, ile będzie to wymagane.
318
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
8
Synchronizacja z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
Proces wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem terenowym
i stacjonarnym nazywany jest synchronizacją. Proces ten dokonuje
aktualizacji danych na temat upraw w oprogramowaniu stacjonarnym o dane
wprowadzone w terenie, a także aktualizuje oprogramowanie terenowe
o nowe pozycje dodawane na listy pól, sprzętu i zapasów. Aktualizacji
podlegają również zaplanowane zadania utworzone przy użyciu
oprogramowania stacjonarnego.
Aby zsynchronizować więcej niż jeden projekt, musisz zakończyć proces
synchronizacji w ramach projektu w oprogramowaniu stacjonarnym.
Oprogramowanie umożliwia synchronizację większej ilości informacji
dotyczących klientów. Zsynchronizowani zostaną wyłącznie ci klienci, którzy
zostali zaznaczeni na liście zasobów.
1.
Upewnij się, że oprogramowanie terenowe nie jest uruchomione na
urządzeniu przenośnym.
2.
Użyj technologii ActiveSync lub Windows Mobile Device Center, aby
połączyć urządzenie przenośne z komputerem stacjonarnym.
Możesz również włożyć dysk USB do portu USB w komputerze
stacjonarnym.
3.
Wybierz opcję File / Synchronize Mobile (Plik / Synchronizacja
przenośnych) lub kliknij ikonę „Synchronizacja”
.
4.
Na karcie Location (Lokalizacja):
–
Zaznacz CE Device (Urządzenie CE), jeśli synchronizujesz
z urządzeniem przenośnym lub Local Drive (Dysk lokalny)
w przypadku synchronizacji z dyskiem USB.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
319
8
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
–
5.
Z listy rozwijanej wybierz miejsce synchronizacji. Wybierz:
CE Main Memory (Pamięć główna CE), aby wybrać główną pamięć
podłączonego urządzenia przenośnego. (Jest to pamięć, która
może zostać utracona na przykład jeśli akumulator urządzenia
wyładuje się. W przypadku nowych urządzeń przenośnych brak
zasilania nie powoduje utraty danych).
CE SD Card (Karta SD CE), aby użyć karty pamięci podłączonej do
urządzenia przenośnego. Jest to opcja zalecana.
Dysk, aby użyć dysku USB w przypadku urządzeń, które nie
obsługują technologii ActiveSync.
Z list Options (Opcje) wybierz jedną lub większą liczbę opcji:
–
Preview job details before recording (Podgląd szczegółów zadania
przed zapisem): Umożliwia podgląd lub edycję działania przed
zakończeniem procesu synchronizacji. Jeśli wybrano tę opcję,
wyświetlone zostanie pole Farming (Uprawa), w którym można
wyświetlać lub edytować działania dotyczące upraw.
Uwaga – Służy to wyłącznie do obsługi zadań realizowanych na
urządzeniach przenośnych zsynchronizowanych z programem stacjonarnym.
6.
320
–
Upload Field Boundaries (Załaduj granice pola): Umożliwia
wyświetlanie granic pola jako mapy tła dla oprogramowania
terenowego. (wyłącznie w przypadku gdy zainstalowano
oprogramowanie na urządzenia przenośne).
–
Upload Field History (Załaduj historię pola): W przypadku
korzystania z oprogramowania na urządzenia przenośne opcja ta
umożliwia załadowanie historii pola od wybranej daty. Historia
obejmuje krótkie podsumowanie każdego zadania, w tym
informacje na temat zużytych zapasów i dawek, koszty oraz uwagi.
Należy również wybrać datę w polu From (Od).
Kliknij Resource List (Lista zasobów) , aby ograniczyć klientów,
gospodarstwa, pola i wkłady zapisane do użytku z oprogramowaniem
terenowym.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
7.
8
Kliknij OK.
Na ekranie Synchronization (Synchronizacja) wyświetlone zostaną
zadania wprowadzone przy użyciu oprogramowania na urządzenia
przenośne:
–
Na karcie Field Records (Dokumentacja pola) wyświetlane są
zadania zrealizowane przy użyciu opcji Field Record Job (Praca ze
zleceniem) w oprogramowaniu do mapowania w wersji na
urządzenia przenośne.
–
Na karcie Mapping (Mapowania) wyświetlane są zadania
zrealizowane przy użyciu opcji New Mapping Job (Nowe zlecenie
mapowania), New Sensor Job (Nowe zadanie z czujnikiem) itp.
–
Na karcie GPS Logs (Dzienniki GPS) wyświetlane są zadania typu
New Mapping Job (Nowe zlecenie mapowania), New Sensor Job
(Nowe zadanie z czujnikiem) itp., które zostały zrealizowane bez
użycia opcji automatycznego nadawania nazw plikom.
8.
W każdej karcie zaznacz zadania, które chcesz zsynchronizować.
Kliknij opcję Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć wszystko lub
Select None (Nie zaznaczaj nic), aby wyczyścić wszystkie listy.
9.
Kliknij OK.
Zrealizowane zadania wyświetlane są na karcie Jobs (Zadania) na czarno,
zaplanowane zadania przeznaczone do eksportu eksportowane są do
urządzenia przenośnego lub na dysk USB do wykorzystania
w oprogramowaniu na urządzenia przenośne jako zlecenia.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
321
8
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
Synchronizacja danych GreenSeeker z oprogramowania na
urządzenia przenośne
1.
Wybierz opcję File / Synchronize Mobile (Plik / Synchronizacja
przenośnych) lub kliknij ikonę „Synchronizacja”
.
2.
Na karcie Location (Lokalizacja):
3.
–
Zaznacz CE Device (Urządzenie CE), jeśli synchronizujesz
z urządzeniem przenośnym lub Local Drive (Dysk lokalny)
w przypadku synchronizacji z dyskiem USB.
–
Z listy rozwijanej wybierz miejsce synchronizacji. Wybierz:
CE Main Memory (Pamięć główna CE), aby wybrać główną pamięć
podłączonego urządzenia przenośnego. (Jest to pamięć, która
może zostać utracona na przykład jeśli akumulator urządzenia
wyładuje się. W przypadku nowych urządzeń przenośnych brak
zasilania nie powoduje utraty danych).
CE SD Card (Karta SD CE), aby użyć karty pamięci podłączonej do
urządzenia przenośnego. Jest to opcja zalecana.
Dysk, aby użyć dysku USB w przypadku urządzeń, które nie
obsługują technologii ActiveSync.
Z listy Options (Opcje) wybierz Preview job details before recording
(Podgląd szczegółów zadania przed zapisem): Umożliwia podgląd lub
edycję działania przed zakończeniem procesu synchronizacji. W
przypadku wyboru tej opcji wyświetlone zostanie pole Farming
(Uprawa), w którym można wyświetlać lub edytować działania
dotyczące upraw.
Uwaga – Służy to wyłącznie do obsługi zadań realizowanych na
urządzeniach przenośnych zsynchronizowanych z programem stacjonarnym.
4.
322
Kliknij OK.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
8
W oknie dialogowym Synchronization (Synchronizacja) wyświetlone
zostaną zadania wprowadzone przy użyciu oprogramowania na
urządzenia przenośne.
–
Na karcie Field Records (Dokumentacja pola) wyświetlane są
zadania zrealizowane przy użyciu opcji Field Record Job (Praca ze
zleceniem) w oprogramowaniu do mapowania w wersji na
urządzenia przenośne.
–
Na karcie Mapping (Mapowania) wyświetlane są zadania
zrealizowane przy użyciu opcji New Mapping Job (Nowe zlecenie
mapowania), New Sensor Job (Nowe zadanie z czujnikiem) itp.
–
Na karcie GPS Logs (Dzienniki GPS) wyświetlane są zadania typu
New Mapping Job (Nowe zlecenie mapowania), New Sensor Job
(Nowe zadanie z czujnikiem) itp., które zostały zrealizowane bez
użycia opcji automatycznego nadawania nazw plikom.
5.
W każdej karcie zaznacz zadania, które chcesz zsynchronizować.
Kliknij opcję Select All (Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć wszystko lub
Select None (Nie zaznaczaj nic), aby wyczyścić wszystkie listy.
6.
Kliknij OK.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Linker (Konsolidator). Umożliwia
ono połączenie zasobów użytych podczas realizacji zadania
z zasobami zapisanymi na komputerze stacjonarnym. Tutaj dodawane
są również nowe pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
323
8
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
W przypadku importu zadań z pliku danych niektóre zasoby i elementy
zadań mogą nie istnieć w oprogramowaniu stacjonarnym. Przykładowo
podczas wprowadzania zasobu w terenie można wprowadzić inną
nazwę niż nazwa wprowadzona w biurze. Przy importowaniu zadań
okno dialogowe Linker (Konsolidator) tworzy nowe zasoby lub łączy je
z istniejącymi. Jeśli zasoby są połączone ze sobą, oprogramowanie
przyjmuje, że dwa połączone elementy są takie same.
W oknie dialogowym Linker (Konsolidator) wyświetlane są dwie listy.
Elementy wyświetlane na liście Operation Resources (Zasoby robocze)
muszą zostać utworzone lub połączone z elementami wyświetlanymi na
liście Desktop Resources (Zasoby stacjonarne). Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Łączenie zasobów przy synchronizacji lub
importowaniu zadań, strona 87.
7.
Po zakończeniu łączenia i tworzenia elementów kliknij OK.
8.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Farming (Uprawa). Wprowadź
informacje wymagane do realizacji działań związanych z uprawami,
a następnie kliknij OK.
Uwaga – Możesz powrócić do edycji zadań w karcie Jobs (Zadania). Aby
uzyskać więcej informacji, patrz Oznaczanie zaplanowanych zadań jako
zlecenia w oprogramowaniu na urządzenia przenośne, strona 318.
9.
Na ekranie Sensor Configuration (Konfiguracja czujnika) wprowadź
odpowiednie ustawienia następujących parametrów czujnika:
–
–
–
–
324
Pozycja anteny GPS
Pozycja wysięgnika
Rozmiar punktu na warstwie
Pozycja czujnika (w lewo czy w prawo od środka)
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
8
10. Wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie ustawień konfiguracji dla
każdego zadania zaznaczonego do importu. Po zakończeniu kliknij OK.
Mapy GreenSeeker zostaną dodane do karty Jobs (Zadania) dla
odpowiedniego gospodarstwa i pola.
11. Aby wyświetlić zaimportowaną mapę
a.
Upewnij się, że opcja Show Jobs In Land Areas (Pokaż zadania
w obszarach) w menu View (Widok) została zaznaczona.
b.
Wybierz kartę Map (Mapa).
c.
Na karcie Farm (Gospodarstwo) wyszukaj zadanie w ramach
odpowiedniego gospodarstwa i pola.
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
325
8
Synchronizacja danych z oprogramowaniem na urządzenia przenośne
326
Instrukcja obsługi Oprogramowanie Farm Works Surface
Farm Works Information Management
A Division of Trimble
P.O. Box 250
Hamilton, IN 46742
USA
[email protected]
www.farmworks.com
+1 800-282-4103
+1 260-488-3492
+44 1786-465100
+61 (3) 8680-7222

Podobne dokumenty