profit weekly

Komentarze

Transkrypt

profit weekly
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
PORTFELE
KALENDARZ MAKRO
EQUITY
ALIOR – Nabycie wydzielonej części BPH
GETIN NOBLE BANK – Wyniki za 4Q 2015
MBANK – Obniżenie przez KNF dodatkowego wymogu
MBANK – Brak dywidendy za rok 2015
BZ WBK – Dywidenda za rok 2014 oraz 2015
BANK MILLENNIUM – Nie będzie dywidendy
BOŚ BANK – Strata netto 51,12 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej
BPH – 1.1 mld PLN straty netto w 4Q15
IDEA BANK – Zalecenie KNF dotyczące zwiększenia funduszy własnych banku poprzez zatrzymanie zysku
BANKI RYNEK – Rząd rozważy zmiany w podatku bankowym na rok 2017
BANKI RYNEK – Ankieta KNF ukazała prognozy banków na najbliższy rok
BUDIMEX – Wygrany kontrakt na 913 mln zł
ERBUD – Propozycja 1,2 zł dywidendy na akcję
UNIBEP – 0,17 zł dywidendy na akcję za 2015 r.
CIECH – Zysk na kapitał zapasowy
POLICE – Zmiany w Radzie Nadzorczej
PUŁAWY – Wypłata dywidendy
BALTONA – Wyniki za IV kwartał 2015 r.
EUROCASH – Kandydatury członków do Rady Nadzorczej
RAINBOW TOURS – Informacja o przychodach spółki w lutym 2016 r.
GTC – Uproszczenie struktury grupy
ATAL – Plany na 2016 rok: sprzedaż, grunty i dywidenda
PHN – Zakup nieruchomości o wartości ponad 250 mln PLN
MARVIPOL – Dywidenda 50%
POLNORD – Strategia 2016-2019
ORION/VANTAGE/i2 – Pozostałe informacje z sektora deweloperskiego
ENEA – Wyniki za czwarty kwartał 2015 r.
ENERGA – Powołanie dwóch nowych członków zarządu
PGE – Powołania pana Henryka Baranowskiego na prezesa zarządu
ZE PAK – ABW sprawdza, czy władze ZE PAK nie działały na niekorzyść spółki
ENERGETYKA RYNEK – Audyt w JSW potrwa do połowy kwietnia, w KHW audytorzy są na etapie
formułowania wniosków i przygotowania raportu
PZU – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
KRUK – Przydzielenie obligacji o wartości 65 mln zł
ALTUS TFI – Fundusz AgioFunds pod zarządzaniem Altusa
QUERCUS TFI – Rekomendacja zarządu by przeznaczyć 29,8 mln zł na dywidendy lub skup akcji własnych
ASSECO POLAND – Zwołanie Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy
ASSECO POLAND – Przejęcie Infovide-Matrix
11 BIT STUDIOS – Wyniki za 4Q2015 i prognozy
ATENDE – Wyniki za 4Q2015
BLOOBER TEAM – Przeniesienie na GPW
COMARCH – Podpisanie umowy z T-Mobile Austria
MAGELLAN – Wyniki finansowe za 4Q 2015
ENEL-MED – Wyniki finansowe za 4Q 2015
MEDICALGORITHMICS – Przyjęcie programu emisji obligacji
AC AUTOGAZ – Decyzja o wypłacie dywidendy
GROCLIN – Informacja o połączeniu
LPP – Wzrost przychodów w marcu o około 10% r/r.
CCC – Wzrost przychodów w marcu o 2% r./r.
PGNiG – Nowa strategia grupy
PKN ORLEN – Wypłata dywidendy i nowe inwestycje
LOTOS – Nowy rating
ARCTIC PAPER - 3 mld przychodu w 2016 rok
AAT HOLDING – Pozytywne wyniki
NEWAG – Rekordowe przychody za 2015 rok
MENNICA POLSKA - Umowa z Bankiem Republiki Kolumbii
ZETKAMA
ARCTIC PAPER
ZPC Otmuchów ─ Przeznaczenie 40-60 mln zł na inwestycje w latach 2016-17
SEKO ─ Przeznaczenie do 50% zysków netto na wypłatę dywidendy
PKM DUDA ─ Rezygnacja z działalności w zakresie uboju wołowego
TARCZYŃSKI ─ Zarząd Tarczyńskiego powołany na kolejną kadencję w dotychczasowym składzie
KSG AGRO ─ list intencyjny dot. restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 20 mln USD
KGHM – Możliwe wstrzymanie wypłaty dywidend
JSW – Poprawa sytuacji w czerwcu
JSW- Dezinwestycja dotycząca Grupy SEJ
HAWE – Zawieszenie obrotu akcjami
SMT – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ORANGE – Emisja obligacji w ramach Grupy
ATM – Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
CYFROWY POLSAT – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
MAKRO
Dane z USA vs. silne euro
ROPA – Bieżąca sytuacja rynkowa
ZŁOTO – Bieżąca sytuacja rynkowa
Polski przemysł nabiera tempa
Zadłużenie zagraniczne Polski wzrasta
Dodatnie saldo handlowe w ostatnim kwartale 2015 roku
USA: Gołębie nastawienie przewodniczącej FED
EUROPA: EBC zapłaci za wzięcie pieniędzy przez banki komercyjne
INVESTMENT BANKING
X-TRADE BROKERS – Powrót do planów giełdowych pośrednika foreksowego
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH – Zmiany w harmonogramie
I2 DEVELOPMENT – Rozpoczęcie IPO 11 kwietnia 2016 r.
ALIOR przejmuje dużą część BANKU BPH
Połączenie ASSECO z Infovide - Matrix
Zmniejszenie kwoty zakupu w transakcji przejęcia udziałów Sharpa przez Foxconn
Hana Private Real Estate Poznań Holding przejmuje spółkę Amazona
JOBSQUARE – Tinder na rynku pracy
inEwi – rozwiązanie dla HRTART
TRADING
EURPLN – Analiza z dnia 3 kwietnia 2016
EURUSD - Spore zmiany na eurodolarze
MIEDŹ – Potencjalne longi w okolicach 2.14
ZŁOTO – Analiza z dnia 3 kwietnia 2016
- 6. grudnia
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Profit Akcji Spółek Wzrostowych – PERFORMANCE
Akcje
L. akcji
Początek
Koniec
Zmiana
Robyg
3759
3,05
2,95
-3,28%
CD Projekt
430
24,98
25,35
1,48%
Forte
188
57,23
57,00
-0,40%
Neuca
57
320,00
313,00
-2,19%
Monnari
810
15,71
15,70
-0,06%
Vistula
3797
2,88
2,99
3,82%
Ergis
2439
4,63
4,51
-2,59%
58
173,00
173,00
0,00%
96192,62
95650,47
-0,56%
Amica
RAZEM
IPO i2 DEVELOPMENT
HARMONOGRAM OFERTY
11.04
Podanie
informacji
o
przedziale
cenow ym lub cenie maksymalnej.
12–13.04
Budow a księgi popytu dla inw estorów
instytucjonalnych.
13.04
Podanie ceny emisyjnej i ostatecznej
ilości oferow anych akcji.
14–19.04
Przyjmow anie zapisów od inw estorów
indyw idualnych i instytucjonalnych.
21.04
Planow any
termin
przydziału
zakończenia publicznej oferty.
i
MIEDŹ
Źródło: Metatrader4, serwer: BossaFX-Demo
Na dziennym wykresie miedzi uformowała się formacja
głowy z ramionami, która wedle analizy technicznej
sygnalizuje zmianę trendu. Mając to na uwadze celem
miedzi jest cena 2.34 i może być to pozytywna informacja
dla spółki KGHM, której notowania są silnie skorelowane z
notowaniami miedzi.
KONTAKT:
[email protected]
1
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
PORTFELE
KALENDARZ MAKRO
PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH
SKŁAD PORTFELA
UPDATE: 3 kwietnia 2016
Akcje
L. akcji Początek
Robyg
3759
2,66
CD Projekt
430
23,25
Forte
188
53,40
Neuca
57
352,25
Monnari
810
12,34
Vistula
3797
2,63
Ergis
2439
4,10
Amica
58
172,00
Inter Cars
45
219,00
Godz.
Kraj
Wydarzenie
Poprz.
Prog.
Waga
03:30 Australia
0.30%
0.40%
●●●
11:00
10.30% 10.30%
●●○
Poniedziałek, 4 kw ietnia
Stop loss
2,38
20,00
48,00
310,00
10,95
2,3
3,65
152,00
195,00
- 6. grudnia
KOMENTARZ
W ostatnich dwóch tygodniach portfel stracił 0,56% na
wartości.
W ostatnich tygodniach na rynkach wśród inwestorów
dominowały pozytywne nastroje, a główne indeksy GPW
odrabiały straty z poprzednich miesięcy. Warszawski
indeks blue chipów dotarł do ważnego psychologicznego
oporu czyli poziomu 2000 punktów. Dla dalszych losów
warszawskiego parkietu istotne będą
zachowania
największych światowych indeksów oraz zmiany na rynku
walutowym w szczególności na parze USDPLN.
Wśród komponentów portfela największy wzrost
zanotowały akcję Vistuli(+3,82%). Prezes zarządu Pan
Grzegorz Pilch zapowiedział, że w 2016 powierzchnia
handlowa wzrośnie o ponad 10%, a spółka wyda 12 mln
PLN na rozwój sieci. Oceniamy te zapowiedzi jako
pozytywne.
Zdecydowaliśmy się na zakupienie walorów Inter Cars.
Uważamy, że spółka zajmująca się dystrybucją części
zamiennych
do
samochodów
osobowych
oraz
ciężarowych, jest w stanie poprawić dynamikę
przychodów ze sprzedaży w 2016, głównie poprzez
zwiększenie swojego udziału rynkowego w Europie
Środkowo-Wschodniej. Nowe centrum logistyczne
umożliwi dalszą ekspansję eksportu.
Fundusze inwestycyjne wchodzące w skład benchmarku
zanotowały stopy zwrotu równe odpowiednio:
-PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 4,66%
-Pioneer Dynamicznych Spółek 1,46%,
-Quercus Agresywny 1,26%.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KALENDARZ WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH
Sprzedaż
detaliczna (m/m)
Stopa
Europa
bezrobocia (Lut)
Według anality ków wartość stopy bezrobocia w stef ie Euro pozostanie na ty m
samy m poziomie. Polska wy pada dobrze na tle inny ch krajów danej stref y ,
stopa bezrobocia w naszy m kraju w luty m wy niosła 10,3%.
Wtorek, 5 kw ietnia
11:00
16:00
Sprzedaż
Europa detaliczna (m/m)
(Lut)
USA
0.40%
Wskaźnik ISM dla
53,4pkt.
usług (Mar)
0.10%
●●○
54pkt.
●●●
Wskaźnik ISM - jest to jeden z najpopularniejszy ch mierników w USA
prezentujący ch stan gospodarki amery kańskiej. Wartość neutralna dla tego
wskaźnika (podobnie jak dla PMI) wy nosi 50pkt. Anality cy przewidują, że w
marcu wy niesie 54pkt, możemy więc spodziewać się oży wienia i wzrostu na
ry nkach kapitałowy ch na cały m świecie.
Środa, 6 kw ietnia
13:05
Polska
16:30
USA
Decyzja w
spraw ie stóp
procentow ych
1.50%
1.50%
●●○
Zapasy ropy
naftow ej
2,299M
-
●●●
W środę zapadnie decy zja doty cząca wy sokości stóp procentowy ch w Polsce.
Nie należy jednak spodziewać się jakichkolwiek zmian. Ostatnia obniżka stóp
procentowy ch miała miejsce w luty m 2015 r. i wy niosła 0,5%.
Czw artek, 7 kw ietnia
14:00
Polska
21:00
USA
Rezerw y
w alutow e (EUR)
Kredyty
konsumenckie
(Lut)
90,6B
-
●○○
10,54B
14,34B
●○○
Anality cy przewidują wzrost ilości udzielany ch kredy tów konsumenckich w
luty m w porówniu do sty cznia. Oznacza to zwiększenie popy tu
konsumpcy jnego. Zarówno jak ISM dane zjawisko ukazuje prognozę oży wienia
gospodarczego w USA.
Piątek, 8 kw ietnia
08:00
Niemcy
Bilans handlow y
(Lut)
18,9B
18,5B
●●○
13:30
UK
Produkcja dóbr w
fabrykach (m/m)
(Lut)
0.70%
-0.20%
●●●
Wy niki w USA prezentują się bardzo dobrze. Europie zaś doskwiera spowolnienie
gospodarcze. Dwie największe gospodarki europejskie tj. Niemcy i Wielka
Bry tania według prognoz zanotują spadki. Niemcy w luty m odnotowały ujemny
bilans handlowy , a Wielka Bry tania spotkała się z spowolnieniem
produkcy jny m. Należy pamiętać również o spadającej sprzedaży detalicznej w
Europie. Czy gospodarka USA w najbliższy m okresie pobudzi Europejską
stagnację ?
KONTAKT:
[email protected]
2
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
EQUITY
BANKI
ALIOR – Nabycie wydzielonej części BPH
Alior zawarł z GE umowę ws. nabycia wydzielonej części
BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów
hipotecznych w CHF, innych walutach obcych i w złotych
oraz BPH TFI. Cena za 87,2 proc. udziałów
w podstawowej działalności banku to 1,225 mln zł.
Analitycy rynkowi pozytywnie oceniają transakcję –
oczywiście pod warunkiem, że zarząd Aliora rzeczywiście
uzyska planowane 300 mln zł synergii. Specjaliści jednak
są dobrej myśli. Wskazują, że biznesy są podobne,
stąd duża szansa na realizację celu. Zamknięcie
transakcji przewiduje się do końca 2016 r. Alior Bank
szacuje koszty integracji z BPH na 0,9–1 mld zł na lata
2017–2018 – poinformował pan Wojciech Sobieraj, prezes
Alior Banku.
Dodatkowe informacje o transakcji w części M&A.
- 6. grudnia
GETIN NOBLE BANK – Wyniki za 4Q 2015
Getin Noble Bank (GNB)
m ln PLN
4Q15
Wynik odsetkow y
Wynik z prow izji
Saldo rezerw
Zysk brutto
Zysk netto
339,2
60,8
-106,9
-195,6
-195,4
4Q14
322,8
103,1
-188,6
34,0
14,4
WYNIKI 4Q 2015
r/r
Kons.
5,1%
-41,0%
-
316,6
74,0
-116,2
-162,1
W związku ze
stratą zanotowaną przez spółkę
w ostatnim kwartale 2015 roku, Getin Noble Bank
wystąpił do KNF o akceptację programu postępowania
naprawczego. Bank zapłacił już podatek bankowy za luty
– jednak w skali roku koszty opiewałyby na kwotę rzędu
240 mln zł. Ujemny wynik był efektem wystąpienia
zdarzeń jednorazowych, których koszty były znaczne –
upadłość SK Banku w Wołominie (wpłata 116,9 mln zł
do BFG) czy kwota 134,1 mln zł zarezerwowana
na rzecz przyszłej wpłaty na Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców.
W celu zwiększenia współczynników wypłacalności bank
nie przewiduje emisji akcji. Dodatkowo KNF zalecił
bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez
zatrzymanie
całości
zysku
wypracowanego
w zeszłym roku. Celem na lata 2016–2018 jest
kontynuacja
transformacji
Getin
Noble
Banku
w rentowny
i
efektywny
bank
uniwersalny
o powtarzalnych źródłach przychodów.
na poziomie skonsolidowanym został obniżony
do 3,72% z 4,39% dla TCR (Łączny współczynnik
kapitałowy, dawniej
znany jako współczynnik
wypłacalności. Informuje o relacji funduszy własnych
do aktywów ważonych ryzykiem, a mówiąc inaczej,
pokazuje czy bank jest w stanie posiadanymi
funduszami własnymi pokryć minimalny wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego
i pozostałych.
Im
wyższa
wartość
wskaźnika
tym większe bezpieczeństwo inwestorów) i do 2,79%
z 3,29% dla CET1 (Podobnie jak łączny współczynnik
kapitałowy informuje on o relacji posiadanych przez
bank kapitałów do aktywów ważonych ryzykiem, lecz
do jego obliczenia uwzględnia się wyłącznie kapitał
najwyższej jakości. Nie mogą więc wliczać się do niego
na przykład pożyczki podporządkowane oraz obligacje
podporządkowane.).
MBANK – Brak dywidendy za rok 2015
Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty
30 mln zł na fundusz ogólnego ryzyka, a kwotę
1,2 mld zł pozostawiono niepodzielną. WZA pozostawiło
również zysk za 2014 nadal niepodzielony.
BZ WBK – Dywidenda za rok 2014 oraz 2015
Planowana jest wypłata 13 zł dywidendy na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się
na 29 kwietnia, a termin wypłaty na 16 maja 2016 roku.
ZWZA jest zwołany na dzień 20 kwietnia 2016 roku.
Z niepodzielonego zysku za 2014 rok bank chce
wypłacić 588 mln zł, a pozostałą część – 365 mln zł
pozostawić niepodzieloną. Z zysku za 2015 rok bank
chce wypłacić 702 mln zł (40%), 878 mln zł przeznaczyć
na kapitał rezerwowy, a 176 mln zł pozostawić
niepodzielone.
BANK MILLENNIUM – Nie będzie dywidendy
W ostatni dzień marca Akcjonariusze Banku Millennium,
zgromadzeni
w
ramach
WZA,
zdecydowali
o przeznaczeniu całego zysku netto osiągniętego w roku
poprzednim (814,16 mln zł) na rzecz kapitału
rezerwowego. Taki sam los czeka również zysk z roku
2014. Do tej pory w ramach dywidendy wypłacany był
zysk na poziomie 35-50%. Przyjęcie przez bank takiego
stanowiska
wynika
z
dodatkowych
wymogów
kapitałowych narzuconych przez KNF w związku
z ryzykiem
udzielonych
hipotecznych
kredytów
walutowych,
a
także
z potrzeby utrzymania
odpowiedniego poziomu bufora zabezpieczającego.
dodatkowego
BOŚ BANK – Strata netto 51,12 mln zł w 2015 r.
wobec zysku rok wcześniej
KNF postanowiło obniżyć dodatkowy wymóg kapitałowy
w związku z kredytami walutowymi. Domiar kapitałowy
Bank Ochrony Środowiska zanotował 51,12 mln zł
skonsolidowanej
straty
netto
przypisanej
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec
MBANK –
wymogu
Obniżenie
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
przez
KNF
KONTAKT:
[email protected]
3
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
65,57 mln zł zysku w 2014 r.
Do takiego wyniku finansowego banku przyczynił się
m.in. spadek stóp procentowych, który doprowadził
do znaczącego obniżenia marż odsetkowych. Wpływ
na wynik miał również wzrost opłat na Bankowy
Fundusz Gwarancyjny oraz płatność na rzecz Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców. W skali całego 2015 r.,
te dodatkowe koszty sięgnęły prawie 52 mln zł.
- 6. grudnia
Priorytetowym
celem
nowego
zarządu
banku
jest podniesienie rentowności BOŚ do poziomu
najlepszych banków na rynku. Co w rezultacie miałoby
doprowadzić do wzrostu wartości akcji banku.
BOŚ zamierza osiągnąć postawione cele poprzez
wysoką jakość obsługi klienta oraz skupienie się
na wybranych
segmentach
rynku
adekwatnych
do rozwijanych kompetencji i profilu działalności.
BPH – 1.1 mld PLN straty netto w 4Q15
Strata netto grupy Banku BPH w IV kwartale 2015 r.
wyniosła 1,09 mld zł. Strata netto grupy Banku BPH
w całym
2015
r.
wynosiła
1,07
mld
zł,
podczas gdy w poprzednim roku skonsolidowany zysk
netto wynosił 111,8 mln zł. Bank tłumaczył, że strata
wynikała głównie z dokonania odpisu wartości firmy.
„Działając na podstawie potwierdzenia otrzymanego
od większościowych akcjonariuszy Banku BPH S.A.
z Grupy GE, że prawdopodobieństwo, iż potencjalna
transakcja sprzedaży Banku BPH osiągnie cenę
przekraczającą wartość księgową netto jest małe,
Zarząd Banku podjął decyzję o dokonaniu odpisu
wartości firmy z bilansu 2015 roku w wysokości
155 mln zł na poziomie Banku (oraz dodatkowych
761 mln zł na poziomie Grupy Banku).” – podał bank
w komunikacie.
IDEA BANK – Zalecenie KNF dotyczące zwiększenia
funduszy własnych banku poprzez zatrzymanie
zysku
Zarząd Idea Banku otrzymał pismo Komisji Nadzoru
Finansowego z zaleceniem zwiększenia funduszy
własnych poprzez zatrzymanie przez Spółkę całości
zysku wypracowanego w 2015 r.
Zarząd banku już wcześniej, w projektach uchwał
na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 r., zaproponował
przeznaczenie całego zysku na podwyższenie kapitału
zapasowego spółki.
BANKI RYNEK – Rząd rozważy zmiany w podatku
bankowym na rok 2017
„Obecnie nie toczą się prace w tym zakresie. Naturalne
jest natomiast, że prowadzone są obserwacje
funkcjonowania szczególnie nowych przepisów. Na tej
podstawie możliwe jest rozważanie ewentualnych
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
korekt”. O możliwości takiej mówił w środę (30.03)
na sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wicepremier
Mateusz Morawiecki. Rząd powinien zacząć dyskusję
nad zmianami w podatku w czerwcu 2016,
kiedy rozpoczną się prace nad budżetem na 2017 rok.
Zmiany mogą dotyczyć obniżenia obciążeń dla kredytów
korporacyjnych, ale Minister Rozwoju nie spodziewa się
obniżenia łącznych wpływów do budżetu.
BANKI RYNEK – Ankieta KNF ukazała prognozy
banków na najbliższy rok
Ankieta przeprowadzona przez KNF wykazała, że banki
prognozują spadek wyników finansowych o 9,6%
w tym roku. Wzrostowi ma natomiast ulec wynik
odsetkowy (o 8,1%) jak i ten z prowizji (o 6,7%).
Planowo, koszt działalności ma również zwiększyć się
o 5,8%. Na takie estymacje wpływ ma również „podatek
bankowy”. Banki w dalszym ciągu będą zmniejszać
swoje portfele złożone z kredytów na nieruchomości
mieszkaniowe
we
frankach
szwajcarskich.
Na przestrzeni tego roku ma on ulec obniżeniu o 8,9%.
Wzrost o 8,6% ma zanotować portfel kredytów
konsumpcyjnych. Opinią KNF, jest to związane
z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu
niskich stóp procentowych.
BUDOWNICTWO
BUDIMEX – Wygrany kontrakt na 913 mln zł
Firma
Budimex
podpisała
we
wtorek
umowę
z olsztyńskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad na wybudowanie 14,7 km
południowej obwodnicy Olsztyna. Droga, o którą
samorządowcy i politycy zabiegali od ponad 10 lat ma
być gotowa w 2018 roku.
Inwestycja Budimeksu będzie realizowana w systemie
„Projektuj i buduj". Rosnący portfel zamówień Budimeksu
nie cieszy jednak inwestorów. Ceny akcji spółki nie
reagują znacząco. Może być to spowodowane rosnącymi
obawami dotyczącymi pomyślnej realizacji wszystkich
wygranych kontaktów.
ERBUD – Propozycja 1,2 zł dywidendy na akcję
Zarząd
zamierza
zaproponować
wypłacenie
dywidendy z wypracowanego w 2015 roku zysku
w wysokości prawie 11,4 mln zł oraz kwoty prawie
4 mln zł pochodzącej z kapitału zapasowego spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Erbud S.A. na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyło kwotę
w wysokości 15 374 230,80 zł co stanowi po 1,20 zł
dywidendy na każdą akcję. Jako dzień dywidendy zarząd
proponuje ustalić 17 maja, a jako dzień wypłaty
dywidendy 2 lipca 2016 r.
KONTAKT:
[email protected]
4
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
UNIBEP – 0,17 zł dywidendy na akcję za 2015 r.
DETALICZNY I KONSUMENCKI
Zarząd Unibepu zdecydował o zarekomendowaniu
walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 5,96 mln zł
z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę
w wysokości 0,17 zł na akcję. Proponowana data jako
dzień dywidendy to 20 czerwca, a jako dzień wypłaty
dywidendy 5 lipca 2016 r.
BALTONA – Wyniki za IV kwartał 2015 r.
- 6. grudnia
Wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez
radę nadzorczą. W ub.r. akcjonariusze Unibepu
zdecydowali o przeznaczeniu 5,26 mln zł zysku za 2014 r.
na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,15 zł na
akcję. W 2015 r. Unibep odnotował 23,56 mln zł
skonsolidowanego
zysku
netto
przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,79 mln zł
zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto
w okresie 2015 r. wyniósł 16,45 mln zł.
CHEMIA
CIECH – Zysk na kapitał zapasowy
Zarząd Ciechu zamierza przeznaczyć cały zysk za rok
2015 na kapitał zapasowy. Kwota ta wynosi
331,6 mln zł. Decyzja została już zatwierdzona przez
Radę Nadzorczą spółki. Warto zaznaczyć, że spółka nie
wypłaciła dywidendy również za rok 2014.
Poniżej przedstawiono wyniki z czwartego kwartału
ubiegłego roku spółki Baltona.
PLNm
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
r/r
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
marża EBITDA
marża EBIT
marża netto
96,7
2,6
0,9
-1,0
2,7%
0,9%
-1,0%
92,3
-0,5
-2,2
-3,5
-0,6%
-2,4%
-3,8%
120,0
5,7
3,9
2,6
4,7%
3,3%
2,2%
134,6
10,4
8,5
7,5
7,7%
6,3%
5,6%
93,9
0,7
-1,6
-2,7
0,7%
-1,7%
-2,8%
-3%
-73%
-
Przychody ze sprzedaży we wszystkich segmentach
działalności odnotowały dwucyfrowy wzrost wartości.
Przychody z travel retail w 2015 r. wyniosły 284,9 mln zł
(+16% r/r), z food & beverage 45,1 mln zł (+32% r/r),
a w sektorze B2B 138,6 mln zł (+30% r/r). Całkowite
przychody wyniosły łącznie 440,8 mln zł, co jest wynikiem
wyższym aż o 21% w stosunku do roku 2014
(364,7 mln zł).
Wynik EBITDA w 2015 r. wyniósł 16,1 mln zł, a w 2014 r.
9,4 mln zł, co stanowi wzrost o 71%. Cash flow
operacyjny wzrósł do poziomu 8,2 mln zł w 2015 r.
(4,1 mln zł w 2014 r.)
POLICE – Zmiany w Radzie Nadzorczej
–
Kandydatury
członków
do
Rady
W spółce Police doszło do zmian w składzie Rady
Nadzorczej. 30 marca swoja rezygnacje przedstawił
Wojciech Wardacki. W latach 2006-2010 był członkiem
zarządu Ciechu. Na chwilę obecną nie ma informacji,
kto zastąpi Wardeckiego na stanowisku.
EUROCASH
Nadzorczej
PUŁAWY – Wypłata dywidendy
Dr. Hans - Joachim Körber w latach 1999-2007 pełnił
funkcję Prezesa Zarządu Metro AG. Wcześniej pełnił
funkcje kierownicze grupie RA Oetker. Obecnie pełni
funkcje przewodniczącego Rady Dyrektorów Air Berlin
PLC oraz jest członkiem rad nadzorczych wielu
międzynarodowych przedsiębiorstw.
Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy
za rok 2015. Na ten cel miałaby zostać przeznaczona
kwota około 200 mln złotych. Wówczas na pojedynczą
akcję przypadłoby 10,5 złotego. Nie jest to jednak całość
wypracowanego
ubiegłorocznego
wyniku
netto.
Pozostała część, czyli kwota ponad 272 mln miałaby
zasilić kapitał zapasowy spółki.
Zarząd
spółki
poinformował
o
otrzymaniu
od
akcjonariuszy kandydatur na stanowisko członka Rady
Nadzorczej. Swoje zgłoszenia złożyli: Pan HansJoachim Körber oraz Pan Jacek Szwajcowski.
Pan Jacek Szwajcowski jest Prezesem Zarządu Pelion
Healthcare Group. Od 2001 roku jest uczestnikiem
corocznych spotkań World Economic Forum w Davos,
a w 2005 r. został członkiem międzynarodowej organizacji
Forum of Young Global Leaders.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie
się 19 kwietnia. Na tym spotkaniu zostanie ustalona
również kwestia wypłaty 1 zł dywidendy na akcję.
RAINBOW TOURS – Informacja o przychodach spółki
w lutym 2016 r.
Z informacji podanych przez zarząd spółki dowiadujemy
się, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
5
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
sekcji dotyczącej organizacji imprez turystycznych
w lutym 2016 r. wyniosła 71,5 mln zł, co stanowi wzrost
aż o 15% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.
własności budynku klasy A (powierzchnia 25 tys. mkw.).
Działanie zgodne jest ze strategią spółki zakładającą
zakup nowoczesnych powierzchni biurowych.
Przychody spółki narastająco od 1 stycznia do 29 lutego
br. wyniosły 143,3 mln zł – jest to wynik o 10,4% wyższy
w stosunku do roku wcześniejszego (129,9 mln zł).
MARVIPOL – Dywidenda 50%
Natomiast wartość skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours S.A.
w lutym br. wynosi 76,3 mln zł (+ 15,4% r/r). Narastająco
przychody ze sprzedaży wyniosły 145,2 mln zł (wynik
wyższy o 9,6% do analogicznego okresu roku ubiegłego).
- 6. grudnia
GTC – Uproszczenie struktury grupy
Spółka zamierza uprościć strukturę poprzez połączenie
ze spółkami zależnymi GTC RH oraz GTC REI Ukraine.
Zmiany mają przyczynić się do obniżki kosztów
funkcjonowania Grupy. Działanie zgodne jest ze strategią
GTC
dotyczącą
obniżania
kosztów
działalności
poszczególnych spółek. W komunikacie nie podano
dokładnej kwoty potencjalnych oszczędności.
2016
rok:
sprzedaż,
grunty
SPRZEDAŻ
Spółka w 1Q16 sprzedała rekordowe 509 lokali
i chciałaby ten poziom utrzymać. Docelowo w 2016
sprzedaż ma wynieść 1600-2000 lokali (1690 w 2015 –
wzrost o 55% r/r). W latach 2018-2020 Atal planuje
sprzedawać 2000-2500 lokali.
Prezes spółki Pan Zbigniew Juroszek zapowiedział iż Atal
chce nadal utrzymywać wysoką marżę brutto natomiast
jej wielkość zależeć będzie od kosztów osobowych.
Obecnie w ofercie spółki jest 2227 lokali (+794 od
początku roku). Dodatkowo w najbliższym roku, zgodnie
ze strategią dywersyfikacji, deweloper planuje poszerzyć
ofertę o lokale w Poznaniu i Gdańsku.
GRUNTY
Spółka zamierza przeznaczać ok. 160 mln PLN na
powiększanie banku ziemi (podobnie jak w 2015 roku).
W 1Q16 Atal wydał ok. 60 mln PLN na grunty.
DYWIDENDA
Zarząd zarekomendował WZA wypłatę dywidendy
w wysokości 0.61 PLN na akcję (DY: 2.7%). Spółka
planuje utrzymać wypłaty w kolejnych latach.
PHN – Zakup nieruchomości o wartości ponad
250 mln PLN
Spółka
zależna
PHN
zawarła
umowę
kupna
nieruchomości od firmy Torus na kwotę 60.6 mln EUR
(ok. 257 mln PLN). Umowa dotyczy użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku i prawa
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
POLNORD – Strategia 2016-2019
Strategia spółki na lata 2016-2019 zakłada osiągnięcie
ponad 500 mln PLN przychodów. OD 2018 spółka
powinna wrócić do wpłaty dywidendy.
DEWELOPERSKI
ATAL – Plany na
i dywidenda
Zarząd spółki zarekomendował wypłatę 50% zysku netto
na poczet dywidendy. W 2015 roku Marvipol wypracował
6.1 mln PLN zysku.
Zakładając wypłatę 3.1 mln zysku otrzymujemy 0.08 PLN
na akcję (DY: 1.14%)
W 2015 roku wyniki spółki były obciążone korektami
związanymi z wyceną projektów deweloperskich
w wysokości 356 mln PLN (151 mln na wynik finansowy
a 205 mln jako korekty błędów z lat ubiegłych).
Spółka zamierza zdecydowanie zredukować zadłużenie
do ok. 100 mln PLN (na koniec 2015 437 mln PLN). Do
końca 2019 roku spółka powinna uzyskać ok. 530 mln
PLN, które pozwolą na obniżenie zadłużenia (233 mln
z projektów gotowych i w realizacji, 75 mln uwolnionych
środków ze spółki Fadesa Polnord Polska i ok. 239 mln
ze sprzedaży nieruchomości).
Do 2017 roku Polnord planuje uruchomić projekty na
łącznie 2869 lokali.
ORION/VANTAGE/i2 – Pozostałe informacje z sektora
deweloperskiego
ORION INVESTMENTS
Spółka poinformowała o planowanej wypłacie dywidendy
za 2015 rok w kwocie 1.9 PLN na akcję (DY: 1.9%).
Orion to spółka deweloperska działająca w Krakowie
o kapitalizacji 106 mln PLN. Głównymi akcjonariuszami
spółki są osoby wchodzące w skład organów
zarządzających.
VANTAGE DEVELOPMENT
Vestor DM zaktualizował cenę docelową (4.09 PLN)
wrocławskiego dewelopera w wydal rekomendację
„kupuj”.
Analitycy
oczekują
dalszej
poprawy
wyników
przedsprzedaży w związku z dużym bankiem ziemi
w spółce. Dodatkowo pozytywnie odebrali podpisanie
umowy sprzedaży projektu Galaktyka.
Obecna cena jednej akcji spółki to 2.82 PLN (upside
+45% na rekomendacji).
i2DEVELOPMENT
Spółka w najbliższym
czasie
rozpocznie
przygodę
KONTAKT:
[email protected]
6
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
z GPW. Więcej informacji o planowanej transakcji
w części poświęconej IPO.
ENERGETYKA
ENEA – Wyniki za czwarty kwartał 2015 r.
Enea (ENA)
m ln PLN
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
marża EBITDA
marża netto
4Q15
4Q14
2698,0
525,0
-1209,0
-1237,0
19,5%
-45,8%
2628,0
399,0
195,0
73,0
15,2%
2,8%
WYNIKI 4Q 2015
r/r
Kons.
- 6.2757,0
grudnia
2,7%
31,6%
4,3 pp
-48,6 pp
524,0
267,0
177,0
-
Enea opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2015 roku.
Przychody w IV kwartale 2015 roku były wyższe od
przychodów w tym samym okresie w 2014 roku o 2,7%
i wyniosły 2,7 mld zł, co nieznacznie różniło się od
konsensusu. EBITDA również była wyższa niż
w czwartym kwartale 2014 roku o 31,6% i wyniosła 525
mln zł, co praktycznie równało się konsensusowi
rynkowemu, który wynosił 524 mln zł. Ujemny zysk netto
związany jest z dokonanymi przez spółkę odpisami
i znacznie odbiega od przewidywań analityków.
Perspektywy na 2016 rok nie napawają optymizmem,
ponieważ analitycy dla wydobycia, dystrybucji i obrotu
dają negatywną opinię, dla wytwarzania neutralną,
a jedynie dla odnawialnych źródeł energii pozytywną.
ENERGA – Powołanie dwóch nowych członków
zarządu
Energa poinformowała w komunikacie, że powołała dwóch
nowych członków zarządu. Spółki podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 21 marca 2016 roku w skład Zarządu
V kadencji ENERGA SA następujących osób: Panią
Mariolę Annę Zmudzińską, powierzając jej pełnienie
funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Relacji
Inwestorskich, a także Pana Przemysława Piesiewicza,
powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu
ENERGA SA ds. Strategii Rozwoju.
PGE – Powołania pana Henryka Baranowskiego na
prezesa zarządu
PGE wydała komunikat, że Rada Nadzorcza PGE
powołała na stanowisko prezesa spółki z dniem 31 marca
Henryka Baranowskiego.
Czym wcześniej zajmował się pan Henryk Baranowski?
Był wiceministrem w resorcie skarbu od listopada 2015
roku. Na początku marca tego roku premier Beata Szydło
przyjęła jego rezygnację ze stanowiska podsekretarza
stanu w MSP.
Na rynku już wcześniej spekulowało się, że Baranowski
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
miałby zostać prezesem PGE. Henryk Baranowski był już
w zarządzie PGE. W latach 1990-2001 był związany ze
spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne, od 2001 do
2006 roku był prezesem zarządu Polskich Sieci
Elektroenergetycznych, a następnie – do 2008 roku
wiceprezesem spółki PGE. Od 2013 r. pracował jako
dyrektor w Alstom Power Polska.
ZE PAK – ABW sprawdza, czy władze ZE PAK nie
działały na niekorzyść spółki
ABW sprawdza na zlecenie poznańskiej prokuratury, czy
władze Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin
działały na szkodę spółki. Śledczy zajęli się sprawą po
doniesieniu złożonym przez działające w ZE PAK związki
zawodowe.
Z treści zawiadomienia wynika, że chodzi o nadużycie
udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących
obowiązków na członkach zarządu i rady nadzorczej ZE
PAK z siedzibą w Koninie. Miało to miejsce poprzez
podjęcie niekorzystnych dla spółki decyzji majątkowych
i przeprowadzanie nieprawidłowych przedsięwzięć
ekonomicznych – poinformowała prokurator Hanna
Grzeszczyk.
Do takich działań miało dochodzić w latach 2005 - 2013.
Na skutek działań zarządu i rady nadzorczej spółki, ZE
PAK miał rzekomo stracić ok. 100 mln zł.
ENERGETYKA RYNEK – Audyt w JSW potrwa do
połowy kwietnia, w KHW audytorzy są na etapie
formułowania wniosków i przygotowania raportu
Naczelnik wydziału prasowego w Ministerstwie Energii
Mariusz Kozłowski przekazał informację o wydłużeniu
terminu zakończenia prac audytorów w JSW. Zmiana
terminu wiąże się przede wszystkim ze skalą audytu,
wielkością badanych firm i szerokim zakresem badania eksperci potrzebują więcej czasu na zapoznanie się
i analizę materiałów spółek oraz przedstawienie
wniosków.
W Katowickim Holdingu Węglowym nie było potrzeby
wydłużania terminu prac, jednak także w tej spółce
ostateczny raport nie jest jeszcze gotowy. Wnioski
audytorów powinny być znane w przyszłym tygodniu.
Raport audytorów otrzyma w pierwszej kolejności minister
energii i rada nadzorcza spółki.
FINANSOWY
PZU – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Z dniem 22 marca Zarząd PZU S.A. powołał do składu
Pana Sebastiana Klimka oraz Pana Macieja
Rapkiewicza. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej
kadencji, rozpoczętej w dniu 1 lipca 2015 roku. Kadencja
obejmuje trzy pełne lata obrotowe, z których pierwszym
jest 2016.
KONTAKT:
[email protected]
7
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
KRUK – Przydzielenie obligacji o wartości 65 mln zł
W ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych
wyemitowano 650 tys. obligacji na okaziciela serii
AB1 o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie
wykupu w dniu 24 marca 2021 roku. Z oferty
skorzystało 979 inwestorów indywidualnych, a suma
zapisów opiewała na kwotę ponad 336 mln zł.
Obligacje Kruka cieszą się sporym zainteresowaniem
wśród polskich inwestorów, a obecna emisja była kolejną
zakończoną sukcesem.
Prezes Kruka poinformował, że już jest gotowy nowy
prospekt emisyjny dający możliwość emisji kolejnych 235
mln zł do lutego 2017 roku.
- 6. grudnia
ALTUS TFI – Fundusz AgioFunds pod zarządzaniem
Altusa
22 marca 2016 r. Altus TFI poinformowało o zawarciu
z AgioFunds TFI umowy, dotyczącej przejęcia przez Altus
TFI
zarządzania
nad
funduszem
AGIO
EGB
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ. AgioFunds
przeniesie nieodpłatnie na Altus TFI zarządzanie
funduszem.
QUERCUS TFI – Rekomendacja zarządu by
przeznaczyć 29,8 mln zł na dywidendy lub skup akcji
własnych
Zarząd Quercus TFI zarekomendował wypłatę 0,47 zł
dywidendy na akcję lub nabycie akcji własnych
za 29,8 mln zł po proponowanej cenie 9,50 zł za sztukę.
W 2015 roku zysk netto TFI osiągnął próg 30,5 mln zł.
Decyzję w tej kwestii ma podjąć WZA. QUERCUS TFI
wskazuje w raporcie, że spełnia kryteria KNF pozwalające
na wypłatę do 100% zysku osiągniętego w 2015 roku.
efekt synergii i dążyć do dalszego rozwoju Spółki
w zakresie
usług
IT
w
sektorze
bankowym,
energetycznym i telekomunikacyjnym.
11
BIT
i prognozy
STUDIOS
11 BIT STUDIOS (11BIT)
m ln PLN
4Q15
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
marża EBITDA
marża netto
7,3
3,1
2,7
2,0
42,5%
27,4%
–
Wyniki
4Q14
14,2
13,0
12,4
10,4
91,5%
73,2%
za
4Q2015
WYNIKI 4Q 2015
r/r
Kons.
-48,6%
-76,2%
-78,2%
-80,8%
-49,1 pp
-45,8 pp
-
Na spadek zysku netto oraz rentowności wpływ miały
zdarzenia jednorazowe takie jak utworzenia rezerw na
należności (0,3 mln zł) oraz rozliczenie kosztów
związanych ze spółką zależną Games Republic
(0,2 mln zł).
11 BIT Studios na konferencji podsumowującej wyniki
zapowiedziała premierę gry „Industrial” na drugi kwartał
2017 roku. Gra ma wygenerować większe przychody niż
„This War of Mine”. Premiery gier są zapowiedziane
również na przełom trzeciego i czwartego kwartału.
Planowane jest także udostępnienie narzędzia Babel
pozwalającego na tworzenie różnych wersji językowych
przez użytkowników „This War of Mine” a później
kolejnych gier.
Spółka zamierza zbudować kilkuosobowy zespół R&D
przeznaczony do testowania i sprawdzania nowych
pomysłów dotyczących gier.
ATENDE – Wyniki za 4Q2015
IT
ASSECO POLAND – Zwołanie Walnego Zgromadzenia
w sprawie wypłaty dywidendy
ATENDE (ATD)
m ln PLN
4Q15
4Q14
29 kwietnia odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy, która ma
wynosić 3,01 zł na akcję. Dywidenda prawdopodobnie
zostanie wypłacona 2 czerwca 2016 r.
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
marża EBITDA
marża netto
83,6
12,4
10,9
8,2
14,8%
9,8%
85,5
12,5
11,0
7,5
14,6%
8,8%
WYNIKI 4Q 2015
r/r
Kons.
-2,2%
-0,8%
-0,9%
9,3%
0,2 pp
1,0 pp
-
ASSECO POLAND – Przejęcie Infovide-Matrix
W wyniku połączenia spółek cały majątek InfovideMatrix zostanie przeniesiony do Asseco, która posiada
12 476 705
akcji
na
okaziciela
o
wartości
nominalnej 0,10 zł,
stanowiące
całość
kapitału
zakładowego spółki przejmowanej. W związku z tym
kapitał zakładowy Asseco nie ulegnie podwyższeniu,
a statut Spółki nie ulegnie zmianie.
Zarząd Asseco w wyniku połączenia chce wykorzystać
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Wyniki za ostatni kwartał 2015 roku są gorsze od wyników
z analogicznego okresu ubiegłego roku, jednak na
poziomie rocznym Atende wypracowała o 32% większe
przychody (273 mln zł) niż w roku 2014.
Na wyniki Spółki wpływ miały przede wszystkim projekt
innowacyjnego
licznika
energii
elektrycznej,
rozbudowa Smart Grid – inteligentne sieci elektryczne.
Prowadzone były także prace związane z rozbudową
„Nowoczesnego Urzędu” a także nabyto od Sygnity S.A.
KONTAKT:
[email protected]
8
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
autorskie prawa majątkowe do konkurencyjnych aplikacji.
W ostatnim kwartale 2015 roku Atende podpisała umowę
przejęcia 60% udziałów Energy Data Lab –
specjalizującej się w zaawansowanej analizie dużych
ilości danych z różnych źródeł.
W 2015 r. Spółka podwoiła sprzedaż w sektorze
publicznym (z 55,19 tys. do 119,071 tys. zł)
poprzedniego. Wartości EBITDA oraz EBIT wzrosły o taką
samą wartość, tj. 0,9% r./r. Wartość zysku netto
zmniejszyła się aż o 16,7%, co najprawdopodobniej
spowodowane jest spadkiem przychodów ze sprzedaży.
Porównując wartości można dojść do prostego wniosku,
że spółka Magellan w analogicznym okresie roku
poprzedniego radziła sobie lepiej, niż w roku 2015.
- 6. grudnia
BLOOBER TEAM – Przeniesienie na GPW
ENEL-MED – Wyniki finansowe za 4Q 2015
Bloober Team planuje przeniesienie z NewConnect na
Giełdę Papierów Wartościowych w drugiej połowie
2016 roku. Spółka nie zamierza emitować papierów
wartościowych ani wypłacać dywidend. Obecnie projekty
finansowane są kapitałem własnym. Trwają prace nad
prospektem, który musi być złożony do końca czerwca
w KNF, jeśli Bloober chce znaleźć się w drugiej połowie
tego roku na GPW.
Spółka Enel-Med opublikowała dane za IV kwartał 2015
roku. Poniższa tabela przedstawia zestawienie tych
danych:
Spółka od 2017 roku planuje wydawać dwie gry
rocznie. W tym roku nastąpi premiera „Layers of Fear”
w Azji. Dotychczas przychody z jej sprzedaży wyniosły
8 mln zł. Gra „>observer_” pojawi się w drugiej połowie
2016 roku. W tym roku ukaże się także „Scopophobia”.
COMARCH – Podpisanie umowy z T-Mobile Austria
Według umowy zawartej z T-Mobile Austria, Spółka ma
rozbudować i skonsolidować projekt zapewniający
inwentaryzację i widok sieci z wykorzystaniem
nieskomplikowanego interfejsu – Next Generation
Network Inventory.
Ponadto Spółka wdroży moduł Comarch Auto-Discovery
&
Reconciliation
umożliwiający
natychmiastowe
aktualizacje istniejących danych o zmiany zachodzące
w sieci oraz dodawanie (usuwanie) elementów sieciowych
do (z) bazy
ENEL-MED (ENE)
m ln PLN
4Q15
4Q14
WYNIKI 4Q 2015
r/r
Kons.
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
marża EBITDA
marża netto
62,9
1,7
-1,7
-1,5
2,7%
-2,4%
54,3
2,5
0,1
-0,1
4,6%
-0,2%
15,8%
-32,0%
-1,9 pp
-2,2 pp
-
Pomimo wyraźnego wzrostu wartości przychodów (z 54,3
mln PLN w 4Q 2014 do 62,9 mln PLN w 4Q 2015),
pozostałe przedstawione wielkości kształtują się na
poziomie niższym, niż w roku 2014.
Na wynik operacyjny negatywny wpływ miały pozostałe
koszty operacyjne, a konkretnie strata ze zbycia majątku
trwałego, która w roku 2015 wyniosła 1,4 mln PLN.
Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 10,6 mln
PLN (+330% r./r.) – na poprawę tej wartości w 4Q 2015
wpływ miał wzrost amortyzacji oraz zobowiązań.
Co do planów na 2016 rok, spółka planuje przeznaczyć
na inwestycje 27 mln PLN. Środki mają pochodzić
zarówno z aktywów własnych, jak i zewnętrznych źródeł
finansowania.
MEDYCZNY
MEDICALGORITHMICS – Przyjęcie programu emisji
obligacji
MAGELLAN – Wyniki finansowe za 4Q 2015
W tabeli poniżej zaprezentowano
Magellan za IV kwartał 2015 roku:
wyniki
spółki
mln PLN
4Q15
4Q14
r/r
Kons.
Zarząd spółki poinformował, że 24 marca br. Spółka
przyjęła program emisji obligacji (”Program Emisji”),
w ramach którego spółka mogła będzie wielokrotnie
zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji
niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
47,1
11,6
11,3
9,0
50,0
11,5
11,2
10,8
-5,8%
0,9%
0,9%
-16,7%
-
Łączna
wielkość
emisji
wszystkich
obligacji
wyemitowanych w ramach programu nie będzie większa
niż 70 000 000 PLN.
24,6%
19,1%
23,0%
21,6%
1,6 pp
-2,5 pp
-
MAGELLAN (MAG)
marża EBITDA
marża netto
WYNIKI 4Q 2015
Przychody spółki w 4Q 2015 wyniosły 47,1 mln PLN, co
jest wartością niższą o 5,8% w stosunku do roku
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej lub
prywatnej. Spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie
wyemitowanych obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
KONTAKT:
[email protected]
9
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
Według planu rozliczenie pierwszej serii obligacji
wyemitowanych w ramach Programu Emisji ma nastąpić
8 kwietnia 2016 roku.
MOTORYZACJA
AC AUTOGAZ – Decyzja o wypłacie dywidendy
Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wypłacie dywidendy w
wysokości 2,50 zł na akcje. Prawo do dywidendy będą
mieli wszyscy akcjonariusze spółki do dnia 05 maja
2016 roku, z kolei wypłata nastąpi 19 maja 2016 roku.
- 6. grudnia
GROCLIN – Informacja o połączeniu
Informacja o połączeniu spółki zależnej emitenta IGA
Nowa Sól Sp. z o.o. Decyzja ta swoje uzasadnienie
znajduje w fakcie optymalizacji działalności operacyjnej
i uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej.
Proces połączenia będzie miał formę przejęcia spółki
zależnej.
PALIWA
PGNiG – Nowa strategia grupy
Zarząd spółki poinformował media, że zamierzają
zaktualizować strategię grupy. Spółka nie wyklucza
dalszych inwestycji w Norwegii, gdzie opracowywany
jest projekt budowy korytarza norweskiego. Dalsze
zmiany zarząd ma zamiar przedstawić w najbliższym
terminie.
PKN ORLEN – Wypłata dywidendy i nowe inwestycje
Pod koniec marca zarząd spółki zadecydował
zarekomendować przeznaczenie 855,42 zł z zysku za
2015 rok na dywidendę. Wówczas Skarbowi Państwa
przypadłaby prawie połowa docelowej kwoty. Pozostała
cześć przeznaczona zostałaby na kapitał zapasowy.
Spółka także planuje nowe inwestycje m.in. budowę
nowych zbiorników do magazynowania ropy.
LOTOS – Nowy rating
ODZIEŻOWY
LPP – Wzrost przychodów w marcu o około 10% r/r.
Grupa LPP odnotowała w marcu 2016 przychody ze
sprzedaży w wysokości ok. 415 mln zł. Jest to wynik
o około 10 % lepszy niż w roku ubiegłym.
Marżę brutto na sprzedaży oszacowano na około 52% jest to o 5 p. p. mniej niż rok temu.
Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016
wyniosły 1174 mln zł i jest to wynik o ok. 17% lepszy
niż w roku 2015.
Powierzchnia sklepów na koniec marca była większa
o 14% niż rok wcześniej i wyniosła około 854 tys. m kw.
CCC – Wzrost przychodów w marcu o 2% r./r.
Spółka CCC opublikowała informacje z których wynika, że
skonsolidowane przychody w marcu 2016 roku
wyniosły około 208 mln zł. Był to wynik o 2% lepszy niż
w tym samym miesiącu w roku 2015.
Przychody za pierwszy kwartał 2016 wyniosły natomiast
529 mln zł i jest to wynik lepszy od osiągniętego
w analogicznym okresie roku 2015 o 22,6%
W ujęciu rok do roku spadły przychody ze sprzedaży
detalicznej w sieciach stacjonarnych. Spadek wyniósł
8,5%, a wynik za marzec 2016 to 177 mln zł. W ujęciu
kwartalnym mimo wszystko wciąż wzrostowo: w 2016
przychody ze sprzedaży detalicznej w sieciach
stacjonarnych wyniosły 454 mln zł i były o 10,4%
wyższe nić w tym samym okresie 2015.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Agencja ratingowa EuroRating nadała Grupie Lotos rating
na poziomie BBB-. Perspektywa dla spółki jest stabilna.
Swoją decyzję agencja argumentowała stabilną pozycją
spółki na rynku paliw w Polsce, a także posiadanie przez
Skarb
Państwa
większości
udziałów.
Jednakże
EuroRating za czynniki ryzyka obrało wrażliwość spółki na
wahania cen ropy oraz wysoki poziom kapitału obcego
w strukturze pasywów. Agencja określiła nowy rating ze
względu na włączenie spółki przez GPW w skład indeksu
WIG20.
PRZEMYSŁ
ARCTIC PAPER - 3 mld przychodu w 2016 rok
W tym roku przychody mogą przekroczyć 3mld PLN, ale
zależy to głównie od cen surowców i poziomów walut.
Spółka planuje w tym roku podwyżki cen rzędu 4-5%,
choć będą one zależeć od otoczenia rynkowego,
szczególnie od cen surowców. W poprzednim roku grupa
osiągnęła 2,9 mld zł przychodów.
Majewska-Śliwa
stwierdziła, że Arctic Paper chce zbliżyć CAPEX
w segmencie papieru do poziomu amortyzacji.
W IV kw. 2015 r. Arctic Paper miał 64,5 mln zł straty netto
wobec konsensusu 53,8 mln zł straty netto, 34,5 mln zł
EBITDA wobec konsensusu 27,7 mln zł oraz 645,6 mln zł
przychodów wobec 699,9 mln zł prognozowanych przez
analityków.
KONTAKT:
[email protected]
10
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
AAT HOLDING – Pozytywne wyniki
ZETKAMA
Spółka AAT Holding opublikowała skonsolidowane wyniki
finansowe za 2015 r.
AAT HOLDING (AHL)
WYNIKI 2015
mln PLN
2015
2014
r/r
Kons.
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
187,5
30,4
25,2
15,2
171,1
29,7
25,2
5,2
9,6%
2,4%
0,0%
192,3%
-
- 6. grudnia
16,2%
8,1%
17,4%
3,0%
-1,1 pp
5,1 pp
-
marża EBITDA
marża netto
Zetkama SA (ZKA)- polska Grupa Kapitałowa, skupiająca
8 innych Spółek takich jak np. Armak Sp. z o.o., czy
Kuźnia Polska S.A.. Grupa koncentruje swoją działalność
w branży metalowej, produkując armaturę przemysłową,
odlewny żeliwne oraz śruby i elementy łączne. Spółka
jest jedną z najlepiej rozwijających się w branży
zarówno w Polsce jak i Europie Środkowo-Wschodniej
co oddaje stale rosnący kurs akcji. Zetkama
zadebiutowała 08.03.2005 po cenie za akcję równą 12
zł. Obecnie za jedną akcję zapłacimy 100,05 zł.
Dane napawają optymizmem. Firma osiągnęła o 9,6%
wyższe zyski niż w roku ubiegłym, jednak co ciekawe
zanotowała 192% wzrost zysku netto czego należy
doszukiwać w m.in. znacznym obniżeniu kosztów
produkcji. Jeśli chodzi o wskaźniki EBIT i EBITDA to ten
pierwszy pozostaje bez zmian w stosunku r/r natomiast
ten drugi wzrósł o 2,4%.
NEWAG – Rekordowe przychody za 2015 rok
W wyniku efektywności w pozyskaniu zamówień
w latach 2014-2015, Spółka Newag zanotowała
rekordowy poziom przychodów na poziomie 1,026
mld zł. EBITDA w 2015 roku ukształtowała się na
poziomie 112,9 mln zł, zysk netto sięgnął kwotę
w wysokości 64,9 mln zł, a suma bilansowa zamknęła się
w 919,7 mln zł- o 11 mln zł więcej niż w roku poprzednim.
W 2015 roku Spółka zawarła znaczące umowy z m.in.:
Kolejami
Dolnośląskimi,
Metropolitan
EAD,
Województwem Opolskim, LOTOSem, Freightlinerem.
Dodatkowo włoski przewoźnik FCE zlecił Spółce
zaprojektowanie i produkcję pojazdu wąskotorowego do
transportu pasażerów wokół wulkanu Etna. W sierpniu
2015 roku w Krakowie zostało uruchomione biuro
konstrukcyjne w Krakowie. Spółka planuje dalszą
ekspansję na rynku polskim i zagranicznym.
MENNICA POLSKA - Umowa z Bankiem Republiki
Kolumbii
Źródło: bankier.pl
Zatrudnienie w Grupie wyniosło 998 osób, a w Spółce
dominującej 360 pracowników w 2014 roku. W ostatnich 4
latach wyniki systematycznie poprawiają się- EBITDA
wzrosła o 14,4 mln zł, a przychody wzrosły aż o 100 mln
zł. Spółka dystrybuuje na 70 rynkach zagranicznych.
Akcjonariat jest obecnie rozdrobniony pomiędzy 7
podmiotów, a free float utrzymuje się na poziomie 44,14.
Największymi akcjonariuszami jest Spółka Avallon MBO
SA (10%) oraz Pan Tomasz Jurczyk (10%) - członek Rady
Nadzorczej. Obecnie Prezesem Zarządu jest Pan Leszek
Jurasz, a Pan Dariusz Przełomski jest dyrektorem
finansowym.
PLNm
2015
2014
2013
2012
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
377,1
52,4
38,5
33,4
306,3
44,3
34,3
29,6
291,9
38,6
29,6
25,4
277,2
38,0
29,2
22,7
Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy
z Bankiem Republiki Kolumbii na dostawę monet.
Przedmiotem
umowy
jest
wyprodukowanie
i dostarczenie monet o nominale 200 i 500 pesos
kolumbijskich. Łącznie Mennica wyprodukuje 418 mln
sztuk monet. Wartość umowy wynosi 18 318 721,52
USD. Przez ostatnie 12 miesięcy Mennica Polska zawarła
umowy z Bankiem Republiki Kolumbii o wartości
45.3 mln USD.
POLSKI SEKTOR PRZEMYSŁOWY
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
11
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
SPOŻYWCZY
ARCTIC PAPER
Arctic Paper SA (ATC) - Spółka holdingowa realizująca
swoją działalność w produkcji i sprzedaży papieru. Jej
strukturę tworzą 3 główne spółki zależne tj. Arctic Paper
Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals i Mochenwangen.
Ostatnia z nich dała początek Grupie i została założona w
1868 roku. Kurs akcji Spółki systematycznie spada.
W momencie debiutu na GPW- 23.10.2009, jedna akcja
kosztowała 15,40 zł. Pierwsze kwietnia akcje Spółki
były notowane na poziomie 4,39 zł.
- 6. grudnia
Źródło: bankier.pl
Spółka jest jednym z największych producentów papieru
w Europie (drugi co do wielkości wolumenu produkcji
papieru książkowego ), co oczywiście rozszerza wachlarz
towarzyszących jej ryzyk. Odnajdujemy ich echa
w wynikach finansowych. W ostatnich 2 latach Spółka
poprawiła swoją kondycję jednak wcześniej zauważamy
ujemne wyniki Grupy. Było to spowodowane osłabioną
koniunkturą na rynku, niekorzystnymi zmianami kursów
walut oraz stale drożejącą ceną celulozy, która
potęgowała koszty prowadzonej działalności. Akcjonariat
Spółki jest skoncentrowany- Nemus Holding AB posiada
57,73% akcji, Onstad Thomas posiada 8,44%,
a pozostałą część stanowią akcje w wolnym obrocie.
Prezesem Zarządu jest Pan Lübbert Wolfgang,
a dyrektorem finansowym jest Pani Małgorzata MajewskaŚliwa.
PLNm
Przychody
EBITDA
EBIT
Zysk netto
2015
2014
2013
2012
2900,5
219,3
100,2
-71,3
2865,1
257,6
135,7
50,5
3104,9
-30,1
-151,6
-132,3
2631,7
103,3
-20,0
-102,4
ZPC Otmuchów ─ Przeznaczenie 40-60 mln zł na
inwestycje w latach 2016-17
ZPC Otmuchów zamierza w następnych latach
skoncentrować się na produktach śniadaniowych,
batonach i żelkach, które mają potencjał na rynkach
eksportowych i charakteryzują się wyższym poziomem
innowacyjności.
Celem
strategicznym
Otmuchowa
jest
poprawa
rentowności poprzez wzrost i dywersyfikację
sprzedaży realizowanej do głównych odbiorców
produktów private label i B2B, wzrost poziomu
innowacyjności oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży
ogółem. Zarząd zamierza zwiększyć rentowność Grupy
poprzez
koncentrację
działalności
i
dalszą
optymalizację. Koncentracja ma dotyczyć produktów
śniadaniowych, batonów oraz żelek.
Spółka planuje rozwinąć działalność logistyczną
i magazynową, która poprawi efektywność zarządzania
zapasami i procesem dostaw w Grupie, a dodatkowo
wpłynie na wzrost przychodów ze strony klientów
zewnętrznych.
Grupa
zamierza
zainwestować
w odnowienie parku maszynowego, planowany jest też
zakup linii technologicznych. W latach 2016-2017
Otmuchów planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 4060 mln zł. Będą to środki własne i pochodzące z środków
zewnętrznych.
SEKO ─ Przeznaczenie do 50% zysków netto na
wypłatę dywidendy
Zarząd Seko zamierza rekomendować akcjonariuszom
wypłatę dywidendy w wysokości stanowiącej do 50
proc. zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
Pozostała część zysku ma zostać przeznaczona na
zwiększenie kapitału zapasowego spółki. W 2015 roku
zysk netto spółki wynosił 5 mln zł. Z zysku osiągniętego
w 2014 roku na dywidendę trafiło 2,13 mln zł, co dało 0,32
zł na akcję.
Seko S.A. produkuje i sprzedaje marynaty rybne
w opakowaniach plastikowych i szklanych oraz ryby
solone, w szczególności: przetwory rybne marynowane
zimne w zalewie octowej i olejowej, sałatki, pasty
i galarety rybne, przetwory rybne solone ze śledzi
w zalewie, przetwory rybne marynowane - smażone.
Spółka oferuje ponad 80 produktów.
PKM DUDA ─ Rezygnacja z działalności w zakresie
uboju wołowego
Polski Koncern Mięsny Duda zdecydował o likwidacji
oddziału spółki w Hucie i zakończeniu działalności
w zakresie uboju wołowego. Powyższa decyzja była
następstwem analizy perspektyw rozwoju tego segmentu
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
12
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
biznesu w Polsce oraz kosztów funkcjonowania zakładu
ubojowego
w
Hucie
w odniesieniu do stosunkowo małej skali prowadzonej
działalności przez grupę kapitałową w tym obszarze.
Spółka zamierza koncentrować się na swojej
działalności podstawowej, tj. uboju wieprzowym,
rozwoju sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju oraz
działaniach mających na celu rozwinięcie produkcji wędlin
i przetwórczych mocy produkcyjnych w ramach grupy.
Zamknięcie oddziału w Hucie nie wpłynie na kierunki oraz
sposoby realizacji przyjętej przez spółkę strategii.
produkcję zbóż takich jak kukurydza, pszenica, jęczmień,
rzepak oraz soja, jak również produkcję warzyw oraz
dostarczanie
produktów
spożywczych
do
sieci
handlowych. Spółka produkuje, magazynuje, przetwarza
i sprzedaje produkty rolne. Spółka rozwija hodowlę
zwierząt oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Jest
notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
- 6. grudnia
TARCZYŃSKI ─ Zarząd Tarczyńskiego powołany na
kolejną kadencję w dotychczasowym składzie
Rada Nadzorcza powołała Zarząd na kolejną pięcioletnią
kadencję w niezmienionym składzie, z Jackiem
Tarczyńskim jako prezesem zarządu. Wiceprezesami
zarządu nadal będą Krzysztof Wachowski i Radosław
Chmurak.
Rada nadzorcza ustaliła, że zarząd spółki V kadencji
będzie działał w składzie trzyosobowym, to jest: prezes
zarządu i dwóch członków zarządu. Członkowie zarządu
zostali powołani na wspólną pięcioletnią kadencję na lata
2016 / 2020.
Spółka podała również, że uchwała wejdzie w życie
z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2015
rok. Zgodnie ze statutem spółki IV kadencja członków
zarządu zakończy się w dniu 8.04.2016 r. jednak rada
nadzorcza emitenta stwierdziła, że mandaty wszystkich
członków zarządu wygasną po dniu odbycia zwyczajnego
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe spółki za 2015 rok.
Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów
wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami
Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje
ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym
obszarem działalności jest segment produktów premium.
Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej
giełdy w czerwcu 2013 r.
KSG AGRO ─ list intencyjny dot. restrukturyzacji
zobowiązań w kwocie 20 mln USD
KSG Agro ma wstępny list intencyjny z międzynarodowymi
kredytodawcami
(w
tym
ECA,
bankami
i międzynarodowymi
dostawcami)
dotyczący
restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 20 mln USD.
W najbliższym czasie prawnicy stron rozpoczną prace nad
dokumentacją prawną umowy o restrukturyzacji długu.
KSG Agro jest zintegrowanym pionowo holdingiem
rolniczym kontrolującym areał o powierzchni około 33.700
hektarów. Do głównych zadań Grupy zaliczyć należy
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
SUROWCE
KGHM – Możliwe wstrzymanie wypłaty dywidend
Decyzja w sprawie wypłaty dywidend nie została jeszcze
podjęta, jednak jak informuje minister skarbu pan Dawid
Jackiewicz słabe wyniki KGHM mogą być okolicznością
łagodzącą przy podejmowaniu tej decyzji. Zdaniem pana
Jackiewicza dywidendy są potrzebne jednak istnieją
podmioty z których nie będzie można ich pobrać z uwagi
na sytuacje finansową lub inne priorytety.
Przyczyną braku wypłaty dywidend może być 2.788 mln zł
straty na poziomie jednostkowym i 5.012 mln zł straty
netto na poziomie skonsolidowanym za rok 2015
Ostateczna rekomendacja zarządu w tej sprawie ma się
pojawić w maju. Jednak polityka dywidendowa KGHM
zakłada, że zarząd będzie rekomendował wypłatę
dywidend na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego
wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim
roku obrotowym, uwzględniając przy tym aktualną oraz
przewidywaną sytuacje finansową spółki oraz grupy
kapitałowej
JSW – Poprawa sytuacji w czerwcu
Zdaniem
wiceministra
energii
pana
Grzegorza
Tobiszowskiego budowana dla Spółki konstrukcja
naprawcza jest realna oraz spójna biznesowo, co pozwoli
do czerwca bieżącego roku ustabilizować sytuację
finansową i tym samym sprostać wymogom porozumienia
z bankami.
Obecnie w Spółce przeprowadzany jest proces
restrukturyzacji, która zakłada obniżenie kosztów.
Ponadto w konstrukcji naprawczej zaplanowano proces
łączenia kopalń JSW.
30 czerwca 2016 roku upływa termin porozumienia
z obligatariuszami JSW, w którym zobowiązali się do
powstrzymania od wykonania swoich praw wynikających
z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji
Spółki
JSW- Dezinwestycja dotycząca Grupy SEJ
Obecnie trwają rozmowy pomiędzy JSW a jej
obligatariuszami w sprawie przedłużenia terminów
KONTAKT:
[email protected]
13
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
dezinwestycji. Początkowy termin wyjścia JSW z Grupy
SEJ przypadał na 31 marca, jednak poinformowano, że
zostanie przesunięty. Termin sprzedaży był ujęty
w umowie co otwiera obligatariuszom drogę do wezwania
JSW do przedterminowej spłaty zadłużenia.
Jeżeli porozumienie między obligatariuszami, a Spółką
nie zostanie zawarte wówczas wierzycielom Spółki będzie
przysługiwać prawo wypowiedzenia umowy o dalszej
współpracy oraz zażądania wcześniejszego wykupu
obligacji wyemitowanych przez JSW.
- 6. grudnia
ATM – Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji
Spółki
24 marca 2016 r. MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ogłosił
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
ATM S.A. Przedmiotem wezwania jest 6.817.573 sztuk
akcji zwykłych, zdematerializowanych, na okaziciela
po cenie 10,37 zł za jedną Akcję. Zapisy trwają od 14 do
27 kwietnia 2016 r. Jedynym nabywającym jest
Wzywający, który po przeprowadzonym Wezwaniu będzie
w posiadaniu 26,83% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
TMT
HAWE – Zawieszenie obrotu akcjami
22 marca 2016 r. weszła w życie uchwała Nr 278/2016
Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie zawieszenia
obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Spółki
HAWE S.A. w restrukturyzacji od dnia 22 marca 2016
r. do dnia 22 kwietnia 2016 r. Uchwała jest wynikiem
złożonego przed KNF żądania zawieszenia obrotu
akcjami Emitenta w związku z nieprzekazaniem 21 marca
do publicznej wiadomości raportu rocznego, które zawiera
jednostkowe
oraz
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2015. HAWE SA
poinformowało o opóźnieniu publikacji w raporcie
bieżącym 22/2016 z 20.03.2016 r.
SMT – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
30 marca 2016 roku miało miejsce posiedzenie Rady
Nadzorczej Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, na
którym powierzono Panu Konradowi Pankiewiczowi
pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Dokonano również wyboru Komitetu ds. Audytu, w skład
którego weszli: Pan Grzegorz Kiczmachowski, Pan
Wojciech Napiórkowski, Pan Marcin Godlewski oraz Pan
Tomasz Krześniak.
CYFROWY POLSAT – Podwyższenie
zakładowego w spółce zależnej
kapitału
30 marca 2016 r. Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
Emitenta - Polkomtel Sp. z o.o. o 15 mln zł
(z 3.510,3 mln do 3.525,3 mln zł). Nowe udziały stanowią
około 4% głosów na Zgromadzeniu Wspólników i zostały
pokryte za pomocą środków pieniężnych w kwocie
362.439.000 dolarów amerykańskich. Łączna cena
emisyjna wynosi 1.429.930.586,70 zł, czyli 9.532,87 zł za
jeden udział. Po uwzględnieniu zmian, kapitał zakładowy
Polkomtelu dzieli się na 35.253.000 niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Nadwyżka
powstała po opłaceniu Nowych Udziałów została
wykorzystana do podwyższenia kapitału zapasowego
Polkomtelu. Nowe udziały wynikają ze spłaty dłużnych
instrumentów, które zostały wyemitowane wewnątrz grupy
na podstawie umowy z 17 lutego 2012 r.
ORANGE – Emisja obligacji w ramach Grupy
31 marca 2016 r. Spółka wyemitowała Obligacje Orange
Polska S.A. o łącznej wartości nominalnej 126,5 mln zł
z datą wykupu w kwietniu 2016 r. Orange Szkolenia Sp.
z o.o. nabyła obligacje w wysokości 73,5 mln zł
z rentownością emisyjną 1,29%. Pozostałą część nabyła
spółka TP Teltech Sp. z o.o. z rentownością emisyjną
1,24% dla obligacji o wartości 28 mln zł oraz
z rentownością emisyjną 1,09% dla pozostałych 25 mln zł.
Warto podkreślić, iż są to spółki, w których Emitent
posiada udziały w wysokości 100% kapitału zakładowego
Wszystkie Obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji
niepublicznej jako obligacje zdematerializowane, na
okaziciela, niezabezpieczone oraz dyskontowe.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 10 tys. zł. Na
dzień 31 marca 2016 r. łączna wartość wyemitowanych
obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Orange
Polska S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. wynosi 242,5 mln zł.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
14
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
MAKRO
SUROWCE
MIEDŹ – Bieżąca sytuacja rynkowa
WALUTY
Dane z USA vs. silne euro
Miniony tydzień był dla EUR/USD wzrostowy. Kurs
po przebiciu silnych oporów w okolicy 1.1300-1.1350
dotarł powyżej 1.1420 lecz po lepszych niż
prognozowane piątkowych danych z rynku pracy
Stanów Zjednoczonych wykonał gwałtowne zejście
do poziomu 1.1350. Ostatecznie presja wzrostowa
okazała się silniejsza i dzięki wsparciu na tym poziomie
euro odrobiło dużą cześć strat. EUR/USD zamknął sesje
tygodniową po kursie 1.1390 pozostając w silnym trendzie
wzrostowym. Kolejnym trudnym do pokonania oporem
będzie poziom 1.1500-1.1550 i dopiero po jego przebiciu
można oczekiwać trwalszego trendu aprecjacyjnego euro.
Pomimo wzrostu stopy bezrobocia w USA do 5,0%
z 4,9%, ważniejszy z punktu widzenia przedstawicieli
Rezerwy Federalnej był wyższy od oczekiwań odczyt
dynamiki płacy godzinowej m/m, który wyniósł 0,3%
(progn. 0,2%). Kiedy to ostatnio FED postanowił
pozostawić stopy procentowe bez zmian, podparto
decyzje m.in. niewystarczającym wzrostem płac.
Pozytywne dane w tym zakresie wydają się przybliżać
kolejną podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych, jednak
ta też już w dużej mierze jest zdyskontowana przez rynek
i
może
nie
być
wystarczającym
powodem
do powstrzymania zwyżek euro.
- 6. grudnia
EUR/PLN po kilku nieudanych próbach wybił się górą
z kanału
spadkowego
i zapoczątkował
nowy
spowolniony trend spadkowy, a sesje piątkową
zakończył na poziomie 4.2553. Do dalszych spadków
potrzebne jest przebicie silnego wsparcia przy 4.2400.
Niewykluczone, że bez istotnych informacji dotyczących
planów Rady Polityki Pieniężnej kurs może nakreślić
krótkoterminową strefę konsolidacji w obszarze
4.2400-4.2800. Dopiero utrzymywanie się kursu powyżej
4.2700-4.2800 byłoby sygnałem do zmiany obecnego
trendu, natomiast w dłuższym terminie bez obniżki stóp
procentowych w Polsce poziomy te są zbyt wysokie,
by powstrzymać presje aprecjacyjną złotego.
Źródło: money.pl
W minionych dwóch tygodniach ceny miedzi
charakteryzował trend spadkowy. 21 marca nastąpiło
odwrócenie trendu wzrostowego i cena miedzi spadła
o 4,69% do poziomu 4813,5 USD za tonę. Pomimo,
iż cena miedzi urosła od początku roku o kilkanaście
procent, nie można jednak zapominać o fundamentach,
które nie są jednoznaczne z umocnieniem ceny surowca.
Być może to było powodem korekty na rynku. Chiny
notorycznie zwiększają podaż miedzi, a zapasy surowca
dynamicznie rosną. Warto dodać, iż analitycy Goldman
Sachs w 12-miesięcznej prognozie przewidują, iż cena
miedzi oscylować będzie wokół 4000 USD/tonę.
ROPA – Bieżąca sytuacja rynkowa
Źródło: money.pl
EUR/GBP na koniec tygodnia dotarł do 0.8007.
Sukcesywne przebicie oporu w przedziale 0.7850-0.7900
pozwoliło na utrzymanie silnych wzrostów na tej parze
walutowej. Kolejnym poziomem do pokonania jest okolica
0.8200-0.8250, jednakże racjonalnym wydaję się
oczekiwać drobnej korekty ostatnich wzrostów, które
trwają nieprzerwanie od początku grudnia 2015 roku.
Rynek nie spodziewa się jednak podwyżek stóp
procentowych w Anglii i przez to czerwcowe referendum
w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii
Europejskiej
pozostaje
topowym
czynnikiem
oddziaływującym na funta szterlinga.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Na rynku ropy zakończyła się „era zwyżek”. Cena
surowca spadła w przeciągu ostatnich dwóch tygodni
o 6,71% do poziomu 38,64 USD za baryłkę. Spadkowy
trend spowodowany jest m.in. danymi o kolejnym
wzroście zapasów surowca w USA oraz wzrostem podaży
ropy w krajach OPEC. Analitycy wieszczą, iż zakończył
się rajd cenowy. Pomimo, iż pod koniec minionego
tygodnia ceny surowca odbiły się w reakcji na słowa
prezes FED o ostrożności w dostosowywaniu polityki
monetarnej i osłabienie dolara, większość analityków
uważa, iż trwająca wciąż nadpodaż surowca i obecna
sytuacja na rynkach nie przełoży się na wzrost surowca
powyżej 40 USD za baryłkę.
KONTAKT:
[email protected]
15
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
ZŁOTO – Bieżąca sytuacja rynkowa
- 6. grudnia
Źródło: money.pl
Źródło: money.pl
Rynek złota w czasie ostatnich dwóch tygodni
charakteryzowały względnie duże wahania. 21 marca
cena surowca obrała kierunek południowy i nastąpiła
korekta po pozytywnej reakcji rynku na informacje FOMC
o
możliwości
podniesienia
tylko
dwóch
stóp
procentowych. W dalszej części tygodnia na wzrost ceny
złota przełożyły się słowa prezes FED. Janet Yellen
przyznała, że obecna sytuacja na rynku jest gorsza niż
w grudniu i należy być ostrożnym przy zacieśnianiu
polityki monetarnej. Ubiegły tydzień na rynku złota
zakończył się ceną 1222,5 USD za uncję. Można również
wspomnieć, że kończący się w zeszłym tygodniu pierwszy
kwartał był najlepszy na rynku złota od 30 lat.
GOSPODARKA POLSKA
Polski przemysł nabiera tempa
Liczony przez międzynarodową firmę badawczą Markit
Economics wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego
sektora przemysłowego, wzrósł w marcu do 53.8 pkt.
wobec 52.8 pkt. w lutym. Są to bardzo dobre informacje
zważywszy na słabości naszego głównego partnera
handlowego, czyli Niemiec. Nastroje w Polsce są zaraz
po Irlandii najlepsze na świecie. Szybszy wzrost liczby
nowych zamówień, poziomu zatrudnienia oraz zapasów
wróżą dobrze dla drugiego kwartału. Warto również
wiedzieć, że wartość głównego wskaźnika PMI
powyżej 50 pkt. oznacza ogólną poprawę warunków
w sektorze. Z danych zaprezentowanych przez Markit
wynika, że głównym sygnałem wskazującym na poprawę
warunków pod koniec pierwszego kwartału był silniejszy
wzrost liczby nowych zamówień.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Zadłużenie zagraniczne Polski wzrasta
Jak podaje Narodowy Bank Polski, na zakończenie
2014 roku dług wynosił 291.88 mld euro, natomiast
na koniec 2015 roku osiągnęło wartość 300.67 mld
euro. Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego również
było wyższe w czwartym kwartale ubiegłego roku
i wynosiło 124.87 mld euro, rok wcześniej w tym
samym czasie wynosiło 119.15 mld euro. Zadłużenie
z tytułu inwestycje bezpośrednie miało wartość na koniec
2015 roku 72.53 mld euro wobec 70.74 mld euro rok
wcześniej.
Dodatnie saldo handlowe w ostatnim kwartale 2015
roku
Narodowy Bank Polski poinformował o danych
ekonomicznych za ostatni kwartał 2015 roku. W badanym
okresie wzrósł eksport i zadłużenie, natomiast niższy
niż w tym samym okresie 2014 roku był import.
Odnotowano również dodatnie saldo handlowe. Eksport
towarów, w IV kwartale 2015 roku został oszacowany
na poziomie 191.1 mld zł, zaś import w wysokości
186.3 mld zł. Wyższa dynamika eksportu niż importu
towarów spowodowała znaczącą poprawę salda obrotów
towarowych, które w omawianym okresie było dodatnie
i wyniosło 4.8 mld zł. W analogicznym kwartale 2014 roku
saldo to było ujemne i wyniosło 5.2 mld zł.
GOSPODARKI ZAGRANICZNE
USA: Gołębie nastawienie przewodniczącej FED
Przewodnicząca
FED,
Janet
Yellen, oświadczyła
we wtorek, że wskazana jest ostrożność przy
dostosowaniach w polityce monetarnej w USA.
Szefowa FED przyznała, że sytuacja w światowej
gospodarce jest obecnie mniej korzystna, niż była
w grudniu. Zdaniem analityków złoty pozostaje mocny
i może oscylować na poziom 4,24 na parze EUR/PLN
oraz dalej umacniać się do dolara. W ocenie ekspertów
Raiffeisen wypowiedź Yellen istotnie obniżyła szanse
na zmianę stóp na najbliższym posiedzeniu
w kwietniu i podwyższyła niepewność co do wyników
czerwcowej decyzji, kontrastując z ostatnimi jastrzębimi
KONTAKT:
[email protected]
16
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
wypowiedziami innych przedstawicieli banku centralnego.
Na parze USD/PLN analitycy widzą natomiast w krótkim
terminie potencjał do spadku w okolice 3,70.
EUROPA: EBC zapłaci za wzięcie pieniędzy przez
banki komercyjne
10 marca EBC zdecydował się na kolejną obniżkę stóp
procentowych oraz zwiększenie zakresu swojego
luzowania ilościowego. Wszystko w celu zachęcenia
banków do bardziej żwawego rozkręcania akcji kredytowej
w nadziei, że pomoże to w ożywieniu gospodarki
i w efekcie przyniesie wzrost inflacji. W skrócie, to nie
bank będzie musiał zapłacić bankowi centralnemu
za pożyczkę, ale bank centralny zapłaci bankowi
komercyjnemu za to, by raczył od niego wziąć
pieniądze. Aby rzeczywiście tak się mogło stać, bank
będzie musiał wykazać na koniec stycznia 2018 roku
przynajmniej 2,5 proc. wzrost akcji kredytowej. Wówczas,
od danego banku zostanie pobrana opłata równa
obowiązującej stopie depozytowej, a że stopa jest
ujemna, to nastąpi dopłata ze strony EBC. Jeśli nie uda
się osiągnąć tak wygórowanego progu, to dopłata z banku
centralnego będzie niższa.
- 6. grudnia
INVESTMENT BANKING
IPO
X-TRADE BROKERS – Powrót do planów giełdowych
pośrednika foreksowego
X-Trade Brokers o swoich planach giełdowych informował
już w czerwcu 2015 r., lecz ich sfinalizowanie odbędzie
się w drugim kwartale bieżącego roku. Należy zwrócić
uwagę, iż w ubiegłym roku nastąpił znaczny rozwój
pośrednika foreksowego. Wynik netto XTB wzrósł o 58%
(do 119 mln zł) a zysk operacyjny o 38% (do
282,5 mln zł).
Prospekt
emisyjny został
złożony
w KNF we wrześniu 2015 r. Globalnym koordynatorem
i współzarządzającym księgą popytu jest JP Morgan.
Pekao Investment Banking, UniCredit Bank (oddział
w
Londynie)
oraz
Ipopema
Securities
są
współzarządzającymi. Pekao Investment Banking jest
również oferującym.
XXZW Investment Group zamierza dopuścić do
sprzedaży 16,4 mln akcji spółki, czyli ok. 14% jej kapitału.
Do inwestorów indywidualnych zostanie skierowane 1015% oferty. Pozostała część oferty publicznej będzie
kierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce.
Poza tym spółka planuje przeprowadzić również ofertę
prywatną skierowaną do inwestorów instytucjonalnych
zagranicą,
w
tym
kwalifikowanych
inwestorów
instytucjonalnych
w
Stanach
Zjednoczonych.
W przyszłości XTB planuje wypłatę dywidendy na
poziomie 50–100% jednostkowego zysku netto za dany
rok obrotowy przy uwzględnieniu wyników finansowych
i możliwości finansowych, zapewnieniu odpowiedniego
poziomu współczynników adekwatności kapitałowej,
a także kapitału niezbędnego do rozwoju grupy.
XTB to grupa zajmująca się międzynarodową dostawą
produktów i usług w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi na rynku pozagiełdowym, założona w roku
2004 w Polsce. Obecnie koncentruje się na rozwijaniu
swojej działalności na 12 rynkach, w tym w Polsce,
Hiszpanii, Czechach, Turcji, Portugalii, Niemczech i we
Francji. Ostateczny termin IPO będzie uzależniony od
koniunktury giełdowej.
BIURO INWESTYCJI
w harmonogramie
KAPITAŁOWYCH
–
Zmiany
Spółka deweloperska Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.,
specjalizująca się w budowie i wynajmie powierzchni
magazynowych, zaprezentowała nowy harmonogram
planowanej na maj pierwszej oferty publicznej. Zmiany
opublikowane zostały w komunikacie aktualizującym do
prospektu emisyjnego oraz informacji prasowej.
Obecny harmonogram IPO Biura przedstawia
następująco:
- 11 kwietnia – początek procesu book-building;
- 12 kwietnia godz. 15.00 – koniec book-building;
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
się
KONTAKT:
[email protected]
17
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
- 13 kwietnia do godz. 12.00 – ustalenie i podanie do
publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz
ceny sprzedaży, a także informacji o ostatecznej liczbie
akcji oferowanych i akcji sprzedawanych, w tym liczbie
akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
- 14 kwietnia – rozpoczęcie publicznej oferty oraz
przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej i transzy
indywidualnej;
- 19 kwietnia – zakończenie przyjmowania zapisów
w transzy indywidualnej;
- 20 kwietnia – zakończenie przyjmowania zapisów
w transzy instytucjonalnej;
- do 22 kwietnia – przydział akcji oferowanych w transzy
indywidualnej i transzy instytucjonalnej oraz ostateczny
termin zamknięcia oferty publicznej.
- 6. grudnia
Doradcą i oferującym w ofercie BIK S.A. jest Dom
Maklerski BDM.
I2 DEVELOPMENT – Rozpoczęcie IPO 11 kwietnia
2016 r.
Wrocławski deweloper przeznaczy na ofertę publiczną
do 2 mln. nowych akcji - z czego ok. 10% przeznaczonych
będzie dla inwestorów indywidualnych. Emisja stanowić
będzie 20 % podwyższonego kapitału zakładowego
spółki. Firma planuje w ten sposób pozyskać
ok. 58 mln zł;
ok.
48
mln
na
finansowanie
przeprowadzonych projektów, pozostałe 10 na kapitał
obrotowy spółki KPB Sp. z o.o. – generalnego wykonawcy
wszystkich projektów Grupy i2 Development. Szacowana
wielkość pozyskanych funduszy oraz liczba nowych akcji
pozwala wnioskować, że cena będzie oscylowała wokół
29 zł, cena maksymalna lub przedział cenowy zostanie
jednak podany 11 kwietnia. Po otrzymanym zysku
za 2015 rok zarząd zamierza rekomendować wypłatę
dywidendy w wysokości ok. 50% osiągniętego zysku
netto.
Harmonogram oferty:
HARMONOGRAM OFERTY
11.04
Podanie
informacji
o
przedziale
cenow ym lub cenie maksymalnej.
12–13.04
Budow a księgi popytu dla inw estorów
instytucjonalnych.
13.04
Podanie ceny emisyjnej i ostatecznej
ilości oferow anych akcji.
14–19.04
21.04
Przyjmow anie zapisów od inw estorów
indyw idualnych i instytucjonalnych.
Planow any
termin
przydziału
zakończenia publicznej oferty.
i
Źródło: i2 Development S.A.
„Nie idziemy do inwestorów po pieniądze na zakup działek
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
i nie każemy im długo czekać na efekty, tylko na realizację
konkretnych projektów, które są zaawansowane,
co gwarantuje
szybki
zwrot
z
inwestycji”
–
mówił wiceprezes Marcin Misztal.
i2 Development to firma istniejąca na rynku od 2012 r.
Działalność firmy obejmuje usługi deweloperskie,
budowlane
oraz
architektoniczne.
Oferowane
nieruchomości
mieszkaniowe
o
podwyższonym
standardzie oraz nieruchomości komercyjne ulokowane
są głównie we Wrocławiu. Spółka rozważa rozszerzenie
działalności na inne duże polskie miasta.
M&A
ALIOR przejmuje dużą część BANKU BPH
Alior Bank ogłosił, że doszedł do porozumienia z grupą
GE Capital co do przejęcia sporej części Banku BPH.
Wydzielona część BPH obejmuje tylko podstawową
działalność bez BPH TFI a także portfela kredytów
hipotecznych. Umowa obejmuje 87,2% udziałów, których
wartość to 1,225 mld zł. Alior ma zamiar sfinansować
transakcje z emisji nowych akcji z uwzględnieniem praw
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Właściciel Alior
Banku, grupa PZU ogłosiła ,że wykupi swój pakiet
nowych akcji. Przejęcie jest także związane ze strategią
obraną przez PZU, które ma zamiar stopniowo zwiększać
swój udział w sektorze bankowym.
Połączenie ASSECO z Infovide Matrix
Decyzja o rozpoczęciu działań w celu przeprowadzenia
połączenia zapadła 16 marca 2016 roku. Sama
transakcja kupna 100 % udziałów Infovide – Matrix miała
miejsce w ubiegłym roku (75 mln zł). Połączenie ma
nastąpić poprzez likwidację spółki Infovide – Matrix
i przeniesienie jej całego majątku na Asseco.
Do przeprowadzenia tych działań wymagana jest zgoda
walnego zgromadzenia akcjonariuszy dwóch spółek.
Termin finalizacji połączenia nie został jeszcze podany.
Podczas negocjacji dotyczącej przejęcia, spółki
zapewniły, że klienci obu firm będą mieli dostęp do pełnej
oferty grupy Asseco oraz spółki Infovide – Matrix. W br.
grupa Asseco zamierza podejmować także inne działania
zmierzające do uporządkowania struktury grupy.
Zmniejszenie kwoty zakupu w transakcji przejęcia
udziałów Sharpa przez Foxconn
Kwotę zakupu udziałów Sharpa przez Foxconn
zmniejszono o 900 mln dol. Przyczyną zmiany
warunków było ujawnienie nieznanych wcześniej ryzyk.
Japoński koncern (Sharp) już kilka tygodni wcześniej
zaakceptował nabycie 2/3 udziałów. Po zmniejszeniu
kwoty ostateczna wartość transakcji wyniesie 3,5 mln
dol. Dużą korzyścią wynikającą z przejęcia firmy będzie
pozyskanie nowej technologii produkcji wyświetlaczy.
Dzięki temu Foxconn mógłby zaopatrywać urządzenia
KONTAKT:
[email protected]
18
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
Apple’a w ekrany własnej produkcji. Spekuluje się, że od
2018 roku w IPhone’ach będą montowane ekrany
OLED. A firma Foxconn chce być głównym dostawcą
tych podzespołów.
Hana Private Real Estate Poznań Holding przejmuje
spółkę Amazona
- 6. grudnia
Wniosek o przejęcie wpłynął 23 marca do UOKiK.
Kwota transakcji nie została ujawniona. Hana Private
Real Estate zamierza dokonać przejęcia 100 proc.
udziałów spółki Amazona (Amazon Fulfillment Poznań
sp. z o.o.), która jest odpowiedzialna za zarządzanie
centrum logistycznym w Sadach niedaleko Poznania.
Hana Private Real Estate Poznań Holding należy do
grupy kapitałowej Hana Financial Group Inc., która jest
notowana
na
koreańskiej
giełdzie
papierów
wartościowych. Natomiast spółka Amazon Fulfillment
Poznań sp. z o.o. jest częścią grupy kapitałowej, której
właścicielem jest Amazon. W związku z transakcją
rzeczniczka Amazona zapewniła, że Amazon jest i
będzie nadal zaangażowany w działalność na rynku
lokalnym.
wniosków urlopowych, a także umożliwia stały wgląd
w grafik. Co ważne, aplikacja pozwala pracownikom
rejestrować
swoją
obecność
za
pomocą
spersonalizowanego kodu QR i tabletu.
Docelową grupą odbiorców systemu, są podmioty, które
zatrudniają od 5 do 100 osób. Cena za usługę zależy od
liczby użytkowników, okresu abonamentu i wybranych
modułów (RCP, grafik, urlopy, delegacje). Decydując się
na roczny grafik dla 100 podwładnych zapłacimy 400 zł
miesięcznie.
Celem firmy jest pozyskanie 10 tys. użytkowników do
2020 roku. Spółka poszukuje obecnie inwestora i kapitału
na dalszy rozwój.
PE/VC/START-UP
JOBSQUARE – Tinder na rynku pracy
Tinder to słynna aplikacja randkowa, która w prosty
sposób pozwala przeglądać zdjęcia potencjalnych
partnerów. Wystarczy przesuwać palcem po ekranie w
lewo lub w prawo. Ten sam mechanizm wykorzystuje
serwis rekrutacyjny Jobsquare.
Pracownik „lajkuje” ogłoszenie o pracę, a pracodawca
wybiera profile osób spełniających jego kryteria.
Wystarczy, że internauta poszukujący zatrudnienia
przesunie palcem w lewo lub w prawo, żeby udostępnić
przyszłemu szefowi swój profil zawierający informację
o wykształceniu, doświadczeniu i oczekiwanych
zarobkach.
Narzędzie jest przeznaczone głównie do właścicieli
małych i średnich firm, które prowadzą działalność
w takich branżach jak hotelarstwo, gastronomia
i sprzedaż. Z drugiej strony, osobami poszukującymi
pracy tymczasowej mają być głównie studenci.
inEwi – rozwiązanie dla HRTART
Wersja testowa aplikacji inEwi pojawiła się na rynku
w październiku ubiegłego roku, a produkt finalny,
2 miesiące temu. Za jej pośrednictwem działy HR mogą
monitorować czas pracy podwładnych.
inEwi to system działający w chmurze, dzięki któremu
firmy mogą zautomatyzować proces ewidencji czasu
pracy, monitorować spóźnienia podwładnych i liczyć
wypracowane przez nich nadgodziny. Z punktu
widzenia pracowników, system ułatwia składanie
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
19
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
TRADING
przybyło miejsc pracy w sektorze pozarolniczym,
a z drugiej strony wzrosła stopa bezrobocia w USA.
WALUTY
SUROWCE
EURPLN – Analiza z dnia 3 kwietnia 2016
MIEDŹ – Potencjalne longi w okolicach 2.14
- 6. grudnia
Źródło: Metatrader4, serwer: BossaFX-Demo
Od ponad dwóch miesięcy para EURPLN utrzymuje się w
trendzie spadkowym. Złotówka odrobiła już stratę
z pierwszych trzech tygodni tego roku. Niedźwiedzie
testowały już kilkukrotnie bardzo silne wsparcie stworzone
z dwóch poziomów Fibonacciego oraz poziomu
technicznego z końca zeszłego roku. Poziom 4.2000 jest
bardzo silną barierą psychologiczną, która nie powinna
zostać przebita. Prawdopodobnie opór ten zostanie
przetestowany jeszcze kilkukrotnie. Do końca tego
tygodnia prawdopodobnie dojdzie do konsolidacji. Jeżeli
dojdzie do trendu bocznego to w wypadku wybicia
z kanału spadkowego górą prawdopodobnie rynek będzie
ustawiał się w długich pozycjach do tej pary.
EURUSD - Spore zmiany na eurodolarze
Źródło: stooq.pl
12ty tydzień w roku upłynął pod znakiem korekty na
eurodolarze, by tydzień później mogło nastąpić
odwrócenie trendu. Indeks dolarowy dzięki wystąpieniu
Yellen drastycznie się osłabił (prawie 3% w ciągu
tygodnia) i znalazł się na tegorocznych minimach.
Wszystko to z powodu wypowiedzi szefowej FEDu, która
ogłosiła brak pospiechu przy kolejnych podwyżkach stóp
procentowych. Ponadto dobre dane z Niemiec dot.
wzrostu inflacji pomogły europejskiej walucie. W końcu
dane z 01.04 okazały się mieszane, z jednej strony
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
Żródło: Metatrader 4, serwer: Oanda-GMT+2 Live
Wykres cen miedzi między listopadem 2015, a lutym 2016
uformował zauważalną formację odwróconej głowy
z ramionami. Znajduje się ona na wieloletnich minimach
cenowych co może być przesłanką do zmiany trendu na
wzrostowy. Wejść w pozycje długie możemy poszukiwać
w okolicach szyi formacji (poziom 2.14). Warto również
zwrócić uwagę na kształtującą się wzrostową linię trendu,
która może pomóc w podjęciu decyzji tradingowych.
Minimalny zakres ruchu cenowego jaki można oczekiwać
po realizacji formacji głowy z ramionami jest równy jej
wysokości. Na opisywanym wykresie odpowiada to
poziomowi 2.35.
ZŁOTO – Analiza z dnia 3 kwietnia 2016
Źródło: Metatrader4, serwer: BossaFX-Demo
Jak widać na załączonym wykresie złoto na ramie
czasowej H4 wybiło kolejny lokalny dołek, co potwierdza
trend spadkowy trwający od połowy marca. Tym samym,
dobrym rozwiązaniem byłoby szukanie pozycji krótkich, po
wskazaniu wykupienia na rynku na wskaźniku Stochastic.
Na ten moment oscylator ten znajduje się dość nisko, tym
samym wskazując, że korekta może potrwać jeszcze
trochę czasu. Sygnałem możliwej zmiany trendu byłoby by
przebicie szczytu na poziomie 1246$.
KONTAKT:
[email protected]
20
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
INVESTMENT BANKING
IPO
Anna Zięciak
Natalia Kotomska
Marcin Doliwka
Zuzanna Borowczyk
EQUITY
Banki
Krzysztof Król
Zuzanna Grądalska
Ania Juszczak
Budowlanka
Marcin Nowak
Dawid Gołaszewski
Chemia
Jan Jankowiak
Dawid Pabich
Detaliczny i konsumencki
Tomasz Tomaszewski
Iza Fabisiak
Deweloperka
Adam Maćkowiak
Dystrybucja i detal IT
Marcin Ostojski
Energia
Karol Bąk
Szymon Szpakowski
Finansówka
Ania Frejliszek
Tatiana Przewoźna
IT
Agnieszka Miszewska
Paulina Hądzlik
Logistyka
Patryk Dąbrowski
Medyczny
Paulina Kowal
Motoryzacja
Paweł Bąkowski
Odzieżowy
Weronika Kowalewska
Jan Ołowski
Paliwa
Daria Stefankiewicz
Paweł Głowacki
Przemysł
Miłosz Zemroch
Filip Lamański
Olek Władyko
Bartosz Urbański
Spożywczy
Krzysztof Knopp
Surowce
Paula Marciniszyn
Wiktor Tomaszewski
TMT
Dagmara Pawełkiewicz
Maja Raczyńska
Joanna Sobkowiak
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
- 6. grudnia
M&A
Marcin Siewodnik
Damian Kudła
Mikołaj Baryga
Przemysław Polowczyk
PC, VC, Start-up
Paweł Kotyś
Piotr Frankiewicz
MAKRO
Waluty
Robert Grygorowicz
Surowce
Jacek Fiedziukiewicz
Kuba Multański
Gospodarka Polska
Andrzej Sobczak
Jakub Gwizdała
Maciej Kowalczyk
Gospodarka Zagranica
Mateusz Łukomski
Filip Alammari
Kalendarz Makro
Mateusz Gajtkowski
TRADING
Jacek Czarniawski
Dawid Łysko
Kamila Połomka
Wojciech Biernaczyk
Michał Bażak
Bartłomiej Skibka
Paweł Kubacki
PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK WZROSTOWYCH
Piotr Pięta
REDAKTOR: Adam Maćkowiak
KONTAKT:
[email protected]
21
PROFIT WEEKLY
21. marca - 3. kwietnia
ZAŁOŻENIA OGÓLNE – PORTFELE:
Inwestycje dzielą się na trzy rodzaje wg zainwestowanej
kwoty: niskokapitałowe (5000 zł), średniokapitałowe
(10000 zł) oraz wysokokapitałowe (20000 zł). Decyzje
o tym jakiej wysokości środki portfel zainwestuje
podejmowane są w oparciu o nasze przekonania co do
słuszności prognozowanych zmian.
- 6. grudnia
STRATEGIA PORTFELA PROFIT AKCYJNY SPÓŁEK
WZROSTOWYCH
Portfel skupia się na małych i średnich spółkach, które są
staranie dobierane do portfela głównie na podstawie
analizy
fundamentalnej.
W
procesie
selekcji
zdecydowaliśmy się na zastosowanie poniższych
kryteriów, które pozwalają na znalezienie dynamicznie
rozwijających się spółek:
 Cena/Zysk od 5 do 30,
 ROE min. 15%,
 wzrost zysku netto r/r min.15%,
 wzrost przychodów ze sprzedaży r/r min.15%,
 dodatnie przepływy pieniężne z działalności
operacyjnej.
Następnie dogłębnie analizujemy wyselekcjonowane
spółki pod kątem dalszych perspektyw i otoczenia
makroekonomicznego. Portfel składa się w 100% z akcji.
Głównym celem portfela jest osiągnięcie jak najwyższej
stopy zwrotu z posiadanych aktywów.
ZASTRZEŻENIA
Niniejsze
opracowanie
ma
charakter
wyłącznie
edukacyjny, skonstruowane zostało przez studentów
w celach samokształcenia na rynku kapitałowym i nie
stanowi
rekomendacji
w
rozumieniu
przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje
dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów
lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Twórcy opracowania nie ponoszą odpowiedzialności
prawnej za decyzje inwestycyjne osób trzecich podjęte
w oparciu o powyższe opracowanie, ani też za będące ich
skutkiem szkody. Opracowanie nie powinno być
wykorzystywane w praktyce podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Twórcy opracowania nie gwarantują
autentyczności zawartych w nim danych ani kompletności
samego opracowania.
Benchmarkiem dla portfela do którego będziemy
porównywać
wyniki
będzie
indeks
funduszu
inwestycyjnego PZU akcji małych i średnich spółek,
Pioneer dynamicznych spółek i Quercus agresywny,
gdzie każdy z funduszy będzie miał równą wagę.
PARTNERZY
SKN IK PROFIT:
KONTAKT:
[email protected]
22

Podobne dokumenty