Chorwacja O:Chorwacja O:Chorwacja O:Chorwacja

Komentarze

Transkrypt

Chorwacja O:Chorwacja O:Chorwacja O:Chorwacja
Chorwacja
Autor: Karpaty - 2014/11/28 10:26
_____________________________________
Witam. Kto z Was równie¿ jest fanem Chorwacji. Jakie polecacie piêkne zak±tki w tym kraju. Dok±d warto by³oby siê
wybrac?
Sam ze swojej strony mogê poleciæ wyspê Korcula:
http://www.qtravel.pl/inspiracje/wyspa-korcula-chorwacja-id327
Piêkne pla¿e, stare miasteczka oraz jedzenie ( smaczne i tanie owoce morza).
Chêtnie poczytam równie¿ o tym co Wy polecacie.
============================================================================
O:Chorwacja
Autor: michalina - 2014/12/09 14:58
_____________________________________
Korcula jest ¶wietna, równie¿ polecam, ale to niestety sam koniec Chorwacji, wiêc z Polski d³uga droga. Poza tym warto
zwiedziæ Dubrownik i Plitwickie Jeziora.
============================================================================
O:Chorwacja
Autor: funkadelia - 2015/06/29 11:27
_____________________________________
Ja jeszcze nie by³am, ale znajomi mnie wyci±gaj±, bo zakochali siê w tym kraju, wiêc mo¿e te¿ bêdê mia³a okazjê
zobaczyæ jak tam jest.
============================================================================
O:Chorwacja
Autor: michalina - 2015/07/07 13:45
_____________________________________
Na pewno warto siê tam wybraæ. Daj siê wyci±gn±æ :)
============================================================================
Sportowy Styl - SportowyStyl - Aktywny wypoczynek, Rekreacja
FireBoard Forum Component version: 1.0.4
Wygenerowano: 2 March, 2017, 18:48

Podobne dokumenty