Stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania PLC i HMI

Komentarze

Transkrypt

Stanowiska technodydaktyczne do nauki programowania PLC i HMI
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
rozwój kompetencji, umiejętności i talentów
5 grudnia 2016 r., Warszawa
Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98
Stanowiska technodydaktyczne
do nauki programowania PLC i HMI
Mariusz Siczek, dr inż. Jacek Wojutyński
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Potrzeba upraktycznienia kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce oraz wzrost
zapotrzebowana na umiejętności potrzebne innowacyjnej gospodarce implikuje
rozwój nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Przykładem takich metod są
stanowiska technodydaktyczne
do nauki programowania sterowników PLC
(Programming Logic Controller) i pulpitów operatora HMI (Human Machine
Interface). Charakterystyczną cechą tych stanowisk jest to, że
są one
odwzorowaniem
dowolnego
modelu
fizycznego
występującego
w przedsiębiorstwach, co sprawia, że kształtowanie umiejętności uczącego się
realizowane jest w warunkach zbliżonych do realnego środowiska pracy.
Uczestnicy sesji „Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój oraz uznawanie
kompetencji zawodowych” będą mieli okazję zobaczenia jak wygląda i jakie
możliwości funkcjonale posiada stanowisko technicystyczne, traktowane jako
innowacyjny środek dydaktyczny. Przedstawiona zostanie koncepcja wirtualnego
laboratorium do zdalnego nauczania programowania sterowników PLC i pulpitów
operatora HMI z uwypukleniem pracy sieciowej urządzeń (intranet, Modbus, itp.).
W ramach sesji zaprezentowane zostaną wybrane stanowiska technodydaktyczne,
w tym demonstracja sprawdzenia poprawności działania oprogramowania
(docelowo przygotowanego przez nauczyciela, ucznia, studenta czy pracownika), na
rzeczywistym obiekcie oraz zaobserwowania tego faktu za pomocą kamery CCD (w
przekazie wideo). Stanowiska technodydaktyczne zaprezentowane w ramach sesji
są dedykowane dla szkół zawodowych, centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, a także dla działów utrzymania
ruchu w przedsiębiorstwach oraz instytucji walidujących i certyfikujących
kompetencje zawodowe w zakresie programowania sterowników PLC i pulpitów
operatora HMI.
Więcej informacji:
http://www.itee.radom.pl/index.php/pl/technologie-informatyczne/produkty

Podobne dokumenty