Magazynowanie drzwi - Pol

Komentarze

Transkrypt

Magazynowanie drzwi - Pol
Instrukcja przechowywania na magazynach oraz transportu
drzwi, skrzydeł drzwiowych oraz ościeżnic produkcji
POL-SKONE Sp. z o.o.
1.

Warunki przechowywania wyrobów na magazynach.
Drzwi / skrzydła drzwiowe / ościeżnice drewniane oraz stalowe należy
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o
dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana
do ich stosowania (nie przekraczającej 60%).

Miejsce
przechowywania
drzwi
/
skrzydeł
drzwiowych
/
ościeżnic
drewnianych oraz stalowych nie powinno narażać ich na zamoknięcie,
wysoką
temperaturę,
chemikalia,
nieusuwalne
zanieczyszczenia,
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, itp..

Drzwi / skrzydła drzwiowe / ościeżnice stalowe należy układać w pozycji
pionowej na dolnej krawędzi, na równym podłożu posadzki magazynowej
(dolnej części regału) lub na wózkach transportowych. Drzwi / skrzydła
drzwiowe / ościeżnice stalowe powinny być równo oparte o ścianę lub inną
przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia.

Skrzydła drzwiowe / ościeżnice drewniane mogą być przechowywane na
paletach na których zostały dostarczone.

Drzwi / skrzydła drzwiowe / ościeżnice drewniane oraz stalowe nie mogą być
narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się,
zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp..

Drzwi / skrzydła drzwiowe / ościeżnice drewniane oraz stalowe nie mogą być
składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od
czynnych urządzeń grzewczych.

Drzwi / skrzydła drzwiowe / ościeżnice drewniane oraz stalowe należy
pozostawić w oryginalnym opakowaniu do czasu transportu do Klienta
finalnego.
2.
Warunki transportu.
Środki transportowe powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed opadami
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie załadowcze powinny być suche
i czyste. Płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć wystających oraz ostrych
elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów. Środki transportowe
powinny być wyposażone w pasy transportowe umożliwiające zabezpieczenie
towaru przed przemieszczaniem się.
3. Transport skrzydeł, drzwi, ościeżnic drzwi technicznych

Transport drzwi technicznych / skrzydeł drzwiowych technicznych należy
odbywać się w pozycji pionowej.

Transport ościeżnic stalowych może odbywać się w pozycji pionowej lub
poziomej na palecie. Paletę należy zabezpieczyć w taki sposób (np.
wzmocnić narożnikami poliuretanowymi oraz owinąć folią strecz) żeby
zapewnić stabilność ładunku. Maksymalnie 10 szt. ościeżnic na palecie.
Ościeżnice powinny być tego samego wymiaru.

Drzwi techniczne (pakowane w kartony) należy ustawiać na dolnej krawędzi
lub dłuższym boku od strony zamkowej, skrzydła drzwiowe techniczne
(pakowane w kartony) należy ustawiać na dolnej krawędzi tak, aby
płaszczyzny drzwi technicznych / skrzydeł drzwiowych technicznych były
równoległe do podłużnej osi części ładunkowej pojazdu.

Drzwi techniczne/ skrzydła drzwiowe techniczne/ ościeżnice stalowe należy
zabezpieczyć przed przemieszczaniem się ładunku podczas transportu.
4. Transport skrzydeł, drzwi, ościeżnic drzwi wewnątrzlokalowych

Drzwi wewnątrzlokalowe należy transportować w pozycji pionowej.

Transport skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych może odbywać się w
pozycji pionowej lub poziomej na palecie.

Ościeżnice drzwiowe drewniane należy transportować w pozycji poziomej na
palecie.

Transport ościeżnic stalowych może odbywać się w pozycji pionowej lub
poziomej na palecie. Paleta powinna być zabezpieczona w taki sposób (np.
wzmocniona narożnikami poliuretanowymi oraz owinięta folią strecz) żeby
zapewnić stabilność ładunku. Maksymalnie 10 szt. ościeżnic na palecie.
Ościeżnice powinny być tego samego wymiaru.

Drzwi wewnątrzlokalowe (pakowane w kartony) / skrzydła drzwiowe
wewnątrzlokalowe / ościeżnice stalowe należy ustawiać na dolnej krawędzi
tak, aby płaszczyzny drzwi / skrzydeł drzwiowych / ościeżnic stalowych były
równoległe do podłużnej osi części ładunkowej pojazdu.

Drzwi
wewnątrzlokalowe
/
skrzydła
wewnątrzlokalowe
/
ościeżnice
drewniane oraz stalowe należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się
ładunku podczas transportu.

Podobne dokumenty