1923 ... Thy Will B_ Don_ ST. [email protected]@US [email protected] PARAFIA

Komentarze

Transkrypt

1923 ... Thy Will B_ Don_ ST. [email protected]@US [email protected] PARAFIA
ST. [email protected]@US [email protected]
1923
CHURCH
St[t_n Isl[n^, N_w York
Thy Will B_
Don_
PARAFIA
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Pastor - Proboszcz: Rev. Jacek Piotr Woźny
PARISH OFFICE
109 York Avenue, Staten Island, New York 10301
Tel: 718-447-3937
Fax: 718-815-5733
E-Mail: [email protected]
www.stanislawkostkasi.org
2014
MASS SCHEDULE
MSZE ŚWIĘTE
Weekdays: Tuesday to Saturday
9:00 AM - English
Saturday: 6:00 PM - Polish
Sunday: 8:30 AM - Polish
10:00 AM - English
11:30 AM - Polish
(Msza św. dla dzieci)
1:00 PM - Polish
Holy Day Masses - Święta:
9:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Friday - Pierwszy Piątek Miesiąca:
Spowiedź: 6:00 PM
Msza Św.: 7:00 PM – Polish
Confessions – Spowiedź:
15 minutes before each mass
15 minut przed Mszą.
Baptisms - Chrzty:
First Sunday of every month 1:00 PM;
Pierwsza niedziela miesiąca 1:00 PM.
Weddings – Śluby:
By appointment 6 months before;
Zgłoszenie 6 miesięcy przed ślubem.
Music Director - Organistka:
Alicja Kenig- Stola
tel:718-689-4720
Polska Szkoła:
Aneta Jedynasty – Dyrektor
tel: 718-450-0236
Piątek: 6:00 P.M. – 9:00 P.M.
Sobota: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.
www.psstatenisland.w.interia.pl
Office Hours - Kancelaria Parafialna:
Secretary - Sekretarka: Monika Tutka
tel: 718-447-3937
Monday: closed - nieczynne
Tuesday:
9:00 AM - 3:00 PM
Wednesday: 9:00 AM - 3:00 PM
Thursday: 1:00 PM - 4:00 PM
Friday:
10:00 AM - 3:00 PM
Saturday: closed - nieczynne
Art Class, Kółko teatralne oraz chór dla
dzieci: - Sobota - 1:00 PM.
Chór parafialny:
Środa - 8:00 PM.
Spotkania biblijne:
Pierwszy Piątek Miesiąca 8:00 P.M.
DECEMBER 6, 2015
SECOND SUNDAY OF ADVENT
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
Saturday/Sobota
6:00 P.M. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Sabiny i Grzegorza Gerjatowicz od
Wandy i Abrahama.
Sunday/ Niedziela
8:30 A.M
1. Ś.P. Artur Kasprzak.
2. Ś.P. z rodzin Kasprzak oraz LiGreci.
3. Ś.P. Stanisław Mruczyński.
4. Ś.P. Jan Tworek od żony.
5. Ś.P. Janina Sobolewska.
6. Ś.P. Janina Stefan Wicher.
7. Ś.P. Broniszława Jan Mierzwa.
8. Ś.P. z rodzin Duda, Wicher, Mierzwa, Chciuk.
9. Ś.P. Maria, Franciszek, Henryk.
10. Ś.P. Cecylia Karch.
11. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Magdy z okazji urodzin od rodziców i
rodzeństwa.
10:00 A.M. L.M. John Ostrowski from Ostrowski
Family.
11:30 A.M. Ś.P. Jan Szewczyk (1 rocznica śmierci) od
żony i rodziny.
1:00 P.M. ZA PARAFIAN.
TUESDAY/WTOREK
9:00 A.M. L.M. Ann & Frank Wojtowicz.
7:00 P.M. O opiekę Bożą i bezpieczny pobyt i
powrót dla Elizy od rodziców.
WEDNESDAY/ ŚRODA
9:00 A.M.
THURSDAY / CZWARTEK
9:00 A.M.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
FRIDAY / PIĄTEK
9:00 A.M.
7:00 P.M. Dziękczynna w intencji Sary i jej
przyjaciół.
SATURDAY/ SOBOTA
9:00 A.M. Deceased Members of Siuzdak Family.
DECEMBER 13, 2015
THIRD SUNDAY OF ADVENT
TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU
Saturday/Sobota
7:00 P.M. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
dla rodziny Kozłowskich w
dziekczynieniu za nawiedzenie relikwii Św.
Jana Pawła II.
Sunday/ Niedziela
8:30 A.M. Ś.P. Regina Edmund Andrelczyk od córki
z rodziną
10:00 A.M. L.M. Theresa & Thomas Urgo from
Family.
11:30 A.M. Ś.P. Hildegarda Szymonowa. (1 rocznica
śmierci).
1:00 P.M. Ś.P. Stanisław Mruczyński (1 rocznica
śmierci) od żony.
PARISH NEWS
SECOND SUNDAY OF ADVENT
DECEMBER 6, 2015
God has commanded
that every lofty mountain be made low.
- Baruch 5:7
TODAY’S READINGS
First Reading - Stand on the heights, Jerusalem; see
your children rejoicing that they are remembered by
God. A merciful and just God leads Israel in joy
(Baruch 5:1-9).
Psalm - The Lord has done great things for us; we
are filled with joy (Psalm 126).
Second Reading - May your love increase in
knowledge to discern what is valuable that you may
be blameless for the day of Christ (Philippians 1:4-6,
8-11).
Gospel - John proclaims a baptism of repentance for
the forgiveness of sins. All flesh shall see the salvation
of God (Luke 3:1-6).
LIVING GOD’S WORD
Advent is about the very place from which all
of our dreams begin—in God. It’s where gorges of
human pain and suffering are filled and where
mountains of injustice are brought low. It’s the way
God begins to lead the people home to where it all
began.
REFLECTING ON GOD’S WORD
On most days since early October, the
students in the college residence in which I live have
been eagerly and insistently bouncing Christmas
carols off walls and into hallways. It began with
occasional songs on the piano. Soon after, the
Christmas CDs were brought out, and a week later
one of them came upon an old turntable and some
Sinatra Christmas LPs. As they left for Thanksgiving
vacation, they each reminded me that the radio would
begin playing Christmas music all day long on the day
after Thanksgiving. As a result of all this I’ve found
myself wondering what it is that’s driven these
twenty-year-olds toward such early visions of
Christmas sugarplums.
I’ve come to believe that beneath all the glitter
draped and swagged with ribbons and bows over
these days, deeper longings are at play, longings
beyond desire for the newest iPod or the latest cell
phone, longings for community or healed
relationships, longings too for peace among nations
and for some sort of equality among people.
Curiously, such deepened longings are never
marketed by any hype. Yet like Christmas spirit, they
just seem to sprout wherever the human spirit finds a
niche. I suppose one could make the observation that
a twenty-year-old’s longing for Christmas is little
more than leftover nostalgia for childhood Santas and
once-upon-a-time daydreams. Maybe so. Yet Paul
once wrote to the Philippian community that such
urgings for goodness all begin with God and that
ultimately “the one who began a good work in you
will continue to complete it until the day of Christ
Jesus” (Philippians 1:6). In other words, these deeper
longings, they seem to be God’s doing, and who are
we to put them on a timetable?
PUT ON JOY
Today, Baruch speaks of the splendor that lies
ahead for the city of Jerusalem and for all of us,
regardless of where home is for us. Throw off strife,
he tells us, and put on joy. Like a favorite old
sweatshirt, joy fits, and how warm it keeps us, even
when the winds blow cold.
Paul knows of this joy as he pens his letter to
the Philippians, praying that they may grow in their
ability to discern what is righteous and good. And
Luke speaks to us of John, who was foretold by Isaiah
and who sings a similar song -"Prepare the way of
the Lord," for salvation is at hand.
A man ahead of his time, Baruch spent his days
joyfully awaiting a distant glory. On this Second
Sunday of Advent, Paul and John know that this glory
is upon us.
TREASURES FROM OUR TRADITION
By now, trees are beginning to appear in living
rooms throughout the parish. To a complete outsider
to our culture, it must seem an odd thing indeed. The
"roots" of this custom are in liturgical drama: religious
plays performed in the churches and town squares of
medieval Europe. The favorite theme for this time of
year was the "Paradise Play," a dramatic history of the
human race from the Garden of Eden to the birth of
Jesus in Bethlehem. The language and music varied
from place to place, but one feature was always in
place: a great tree decorated with apples. As a prop, it
provided lots of material for the actors: the
temptation, shelter for the manger, and a reminder of
the wood of the cross. Soon people began to bring
"paradise trees" into their homes, decorating them
with gifts and lighted candles.
Many Germans give credit to Martin Luther
for transforming the "Paradise Tree" into the
evergreen Christmas tree. Walking home on a starry
Advent night, he was so awed by the beauty of the
night that he hauled a pine tree inside and decorated it
with lighted candles. Americans were holdouts. It
took until 1856 for the Commonwealth of
Massachusetts
to
decriminalize
Christmas
decorations, the old Puritan dislikes falling before the
waves of Irish and German immigrants with
traditions firmly in hand!
Psalm: Ps 126, 1-6
Drugie czytanie: Flp 1, 4-6.8-11
Ewangelia: Łk 3, 1-6
Czasami sprawy toczą się tak wartkim nurtem,
że tracimy z oczu to, co najważniejsze – cel naszego
życia. Poddajemy się fali licznych obowiązków,
brakuje nam czasu i sił na spokojną refleksję,
stopniowo zapadamy w duchową drzemkę. Dziś głos
Bożych proroków – Jana Chrzciciela i Izajasza –
wyrywa
nas
z uśpienia.
Chociaż
mocny
i zdecydowany, nie jest to głos potępienia, ale
wezwania do nawrócenia i nadziei: Wyprostujcie
wasze drogi, wyrównajcie pagórki, bo oto Zbawiciel
nadchodzi!
„PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU”
Wszystkich tych, którzy mają jakieś
wątpliwości odnośnie autentyzmu Ewangelii, którzy
są skłonni uważać ją za baśń i traktować niepoważnie,
dzisiejszy fragment św. Łukasza powinien całkowicie
przekonać. Trudno byłoby znaleźć inny tekst sprzed
dwóch tysięcy lat, który byłby równie mocno
osadzony w realiach czasowych. Oczywiście, dzisiaj
nam to nie imponuje, bo współczesna technika
przyzwyczaiła nas do precyzji tysięczno-sekundowej,
a wymiana i przekaz informacji z kontynentu na
kontynent trwa niewiele tylko dłużej, ale jak na owe
czasy Łukasz był aż nadto precyzyjny, aby można
było podejrzewać go o nierzetelność.
WIADOMOŚCI PARAFIALNE
DRUGA NIEDZIELA ADWENTU
6 GRUDNIA 2015
Cytat dnia:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego! wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.
(Łk 3,4.6)
Czytania:
Pierwsze czytanie: Ba 5, 1-9
Do czego potrzebna mu była taka
dokładność? Otóż chciał w ten sposób raz na zawsze
udowodnić, że zbawienie było faktem historycznym,
który dokonał się w ściśle określonym czasie
i miejscu, na oczach wielu wiarygodnych świadków,
w powszechnie znanym kontekście historycznym.
Wtedy nikomu rozsądnemu nie przyszłoby do głowy,
aby to negować. A skoro tak, to tym bardziej nam,
obeznanym dobrze z najnowszymi metodami
krytycznego badania źródeł historycznych. O tym
trzeba zawsze dobrze pamiętać: w przypadku
Ewangelii i innych tekstów Nowego Testamentu,
mamy do czynienia z najbardziej wiarygodnymi
i najlepiej
udokumentowanymi
przekazami
historycznymi, jakie zna dzisiejsza nauka.
Ale do czego jest to potrzebne przeciętnemu
słuchaczowi niedzielnej Ewangelii czy czytelnikowi
Pisma św.? Otóż nie chodzi tu tylko o kwestie
historyczne i krytycznoliterackie niuanse. Chodzi
o zbawienie i o wiarę. Bo skłonni jesteśmy nieraz
wyobrażać je sobie jako coś niekonkretnego i nie
z tego świata. Juliusz Cezar – jak najbardziej!
Arystoteles – oczywiście! Pitagoras – proszę bardzo!
Ale Jezus z Nazaretu? No, z Nim to już nie wiadomo.
Być może przyczyniły się do takiego myślenia liczne
filmy
historyczno-przygodowe,
z „Kleopatrą”
i „Faraonem” na czele. Ruchome obrazki i kolorowe
stroje z epoki przemawiają do wyobraźni o wiele
lepiej niż suche słowa, ale musimy pamiętać, że
z tamtych czasów przetrwały do nas tylko słowa,
a obraz jest już tylko fikcją i zręcznym filmowym
złudzeniem. Tym niemniej dobrze się stało, że są już
zekranizowane także Ewangelie i liczne powieści
o Jezusie. Dzięki nim łatwiej przyswoić sobie trudne
prawdy ewangeliczne i zrozumieć Jezusa.
Zanim objawił się Jezus z Nazaretu,
poprzedziło Go publiczne wystąpienie proroka Jana
Chrzciciela. Cała jego działalność była wypełnieniem
prastarego proroctwa Izajasza. Nie było to więc
zawieszone w próżni, nie było ludzką inicjatywą,
szlachetnym
zrywem
człowieka zmęczonego
grzechem, lecz celowym wypełnieniem odwiecznego
planu Boga. Tego nie wymyślił Jan Chrzciciel, lecz
Bóg, a Jan był tylko wykonawcą, „Głosem” Pana,
wołającym na pustyni.
Jan wzywał ludzi do nawrócenia, do
wewnętrznej przemiany myślenia, życia, postaw. Ale
nie miała – i nie mogła – to być przemiana ostateczna
i całkowita. Do takiej bowiem człowiek skażony
grzechem nie był zdolny. Miał to być tylko wstęp
i przygotowanie do tego, co chciał uczynić Pan Bóg.
To On osobiście postanowił przyjść i zbawić
człowieka. Ale chciał widzieć z naszej strony jakąś
dobrą
wolę,
jakieś
pragnienie
przemiany,
oczyszczenia, jakiś głód Boga i zbawienia. I w tym
sensie słowa Izajasza i posłannictwo Jana są ciągle
aktualne. Żebyśmy także my mogli ujrzeć zbawienie
Boże.
Zapraszamy na kiermasz wydawnictwa
księży i braci paulistów w naszej parafii w sobotę
i niedzielę, 5 i 6 grudnia. Będzie można nabyć m.
in. najnowszy przekład Pisma Świętego z
komentarzem, atrakcyjne książki i płyty w
językach polskim i angielskim, a także
dewocjonalia.
TO WYJĄTKOWA OKAZJA NA DOSKONAŁY
PREZENT NA ŚWIĘTA!
ORGANIZACJA P.O.M.O.C. ZAPRASZA W
KAZDY CZWARTEK - 10:00 A.M. DO 3:00 P.M,
DO KEARNY BANK, STATEN ISLAND, 339
SAND LANE. KONSULTACJE W SPRAWACH
SOCJALNYCH I IMMIGRACYJNYCH. TEL
347 825 2444.
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania za złożone ofiary na
rehabilitacje trzy letniej Magdaleny i jej pięcio
miesiecznej siostry Niny z Polski. Zebrano kwotę
$2,170. Serdeczne Bóg zapłac za Wasze otwarte
serca
ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę
Piotrową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż
nowy
Rok
Liturgiczny 2015/2016
będzie
ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego
przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Zakończenie Roku
Miłosierdzia
Bożego
przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto
Chrystusa Króla Wszechświata.
Jola 347-385-2979.
3. USŁUGI DLA TWOJEGO DOMU – Renowacja
kuchni i łazienek, instalacja sprzętów AGD, naprawa i
wymiana systemów ogrzewania oraz AC, malowanie i
inne usługi remontowe. Kontakt - Sławek 347-3208452.
4. Tradycyjne polskie ciasta i torty oraz ciasta
bezglutenowe i vegańskie. Kontakt - Monika 347439-3832.
5. FIDELIS CARE – ubezpieczenia zdrowotne,
przeznaczone dla dzieci i dorosłych w każdym wieku.
Kontakt: Agnieszka Rola 347-738-2569.
6. Zabezpiecz swój majątek i przyszłość! Ostatnia
Wola- Testament, Upoważnienia, Pełnomocnictwa,
Trust i... masz pytania, wątpliwości, zadzwoń
Attorney at Law - Joanna Gwozdz 212-470-2154
lub 718-349-2300 lokalizacja - 1682 Victory Blvd.
Staten Island, NY.
7. Usługi krawiecki, kontakt: Wanda 929-255-8158.
8. Apartament 2 sypialniowy, trzecie piętro, Silver
Lake $1,300. Kontakt Mark: 718-917-1313
FINANCIAL REPORT
Sunday - November 22, 2015
I - $2887 II - Thanksgiving - $1,214
Sunday - November 29, 2015
I - $2,479 II - $1,246
FUELL - $280 Total: $2,121
Remont Koscioła- $1,400
Membership - $50
Zabawa Andrzejkowa – $3,166
Loteria przeznaczona na ŚDM - $930
RENOWACJA WITRAŻY
RENOVATION STAINED GLASS
W związku z prowadzoną renowacją naszych
witraży można wpłacać na ten cel „cegiełki” w
wysokości $100, $150 oraz $200. Ciegiełki można
wpłacać także ratami. Za wszystkie ofiary składam
serdeczne Bóg zapłać.
Witraż Św. Anny - TOTAL: $10,850
OGŁOSZENIA DROBNE
1. “Pierogies” - Polish Food, Lunch & Diner,
Catering Available - 2960 Richmond Terrace, Staten
Island. Kontakt: 718-510-6196 lub 718-510-2932
2. Domowe wypieki ciast oraz tortów. Kontakt -
“SZCZĘŚLIWI,
KTÓRZY MIESZKAJA W DOMU
TWOIM PANIE “(Ps 84, 5)
KS. SZYMON KURPIOS
11-12-13 –GRUDNIA – 2015
PIĄTEK 11 GRUDNIA
6:00 P.M. SPOWIEDŹ ŚW.
7:00 P.M. MSZA ŚW.
SOBOTA 12 GRUDNIA
10:00 A.M. SPOWIEDŹ DLA DZIECI.
10:30 MSZA ŚW. DLA DZIECI.
6:00 SPOWIEDŹ ŚW.
7:00 P.M. MSZA ŚW.
NIEDZIELA 13 GRUDNIA
MSZE ŚW. WEDŁUG PORZĄDKU
NIEDZIELNEGO
VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE
THE MOST BLESSED SACRAMENT.
December 6 - December 13, 2015
Joseph Piciocco –Living & deceased members of
the: Piciocco, Tucciarelli, Mastropaolo and Levato
Families.
J. Coogan:
1. In memory of the deceased members of the
Kamienowski, Zagajewski, Urgo, Thompson
Families.
2. Good health for our Family.
Teresa Ascher:
1. L.M. Teresa & Anthony Romanik.
2. Special Intentions.
Stanley Jasinski – Parents.
Jacqueline Jasinski – Husband.
J. Ostrowski:
1. L.M. Daniel Ostrowski.
2. L.M. Emily Ostrowski
3. Special Intentions for Perkowski family.
4. Good health for our Family.
5. Special prayers for good health & happiness for
Kathy and Walley Mason.
6. Special intention.
7. In Thanksgiving.
Helen T. Pulaski:
1. L.M. Pulaski Family.
2. L.M. Smieya Family.
3. L.M. Diana Mrozinski.
4. L.M. Margaret Etter.
5. L.M. Dorcas Carr
6. L.M. Cecelia Harzewski
Rita & Bill Kreamer
1. L.M. Diana & Louis Mrozinski.
2. Special Intention.
J.J. Kasprzak :
1. Ś.P. Artur Kasprzak.
2. Ś.P. Loretta Wysocki.
Joanna Jaskowski:
1. Ś.P. Janina i Piotr Mateccy
2. Special Intention.
S.Szewczyk:
1. Ś.P. Jan Szewczyk (1 rocznica śmierci).
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny.
3. Specjalna intencja.
M.M. Dudek:
1. Ś.P. Jan Szewczyk (1 rocznica śmierci).
2. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla syna
Michała z okazji 18 urodzin.
Anna Kozłowski - Ś.P. Stanisław Kozłowski.
Regina Kobeszko - Ś.P. Jadwiga Korolczuk.
Jadwiga Korzyk - W intencji zmarłych rodziców
Danuty i Mariana.
WIGILIA PARAFIALNA
Niedziela 13 Grudnia 2015 około 4 P.M.
poprzedzona koncertem Poznańskiego
Chóru Dziewczęcego ”SKOWRONKI”
po Mszy Św. o 1:00 P.M.
Serdecznie zapraszamy na Koncert, Wigilię
Parafialną, dzielenie się opłatkiem, wspólny
posiłek i śpiewanie kolęd.
SYLWESTER
2015 - 2016
Czwartek 31 Grudnia
od 8:00 do 3:00
Bilety do 20 grudnia $110 od osoby.
Bilety po 20 grudnia $140 od osoby.
w cenie biletu – przystawki, obiad, ciasto, kawa,
szampan, dwie butelki wina, śniadanie oraz
akcesoria sylwestrowe)
Gra Zespół
RELAX BAND

Podobne dokumenty

1923 ... Thy Will B_ Don_ ST. [email protected]@US [email protected] PARAFIA

1923          ... Thy Will B_ Don_ ST. ST@NISL@US KOSTK@ PARAFIA E. Sokołowski; G.D. Zaniewski; L.E. Bastrzyk; B.J. Orzyłowski; B.Rzepka; J.E. Perkowski; H.Z. Wyka; Z. Frydrych; M.Rzońca; J.E. Dąbrowski; A.M. Deryło; W.M. Kopec; H.M. Gonzalez-Tworek; Z.I. Jabłon...

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 109 York Avenue, Staten Island, New York 10301 Tel: 718-447-3937 Fax: 718-815-5733 E-Mail: [email protected] www.stanislawkostkasi.org

Bardziej szczegółowo

1923 2016 ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA

1923 2016  ST. STANISLAUS KOSTKA PARAFIA VIGIL CANDLES BEFORE THE TABERNACLE THE MOST BLESSED SACRAMENT. April 3 - April 10, 2016

Bardziej szczegółowo