1. Przedmiot: PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC 2

Komentarze

Transkrypt

1. Przedmiot: PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC 2
1. Przedmiot: PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC
2. Wymagania wstępne: Podstawy techniki cyfrowej
3. Forma:
Forma
Laboratoria
Liczba godzin
15
Semestr
1
4. Prowadzący Laboratorium: dr inż. Remigiusz Olesiński, tel. 022 234-7415, p.GE401
5. Program przedmiotu:
Laboratorium:
Kurs zastosowania sterowników swobodnie programowalnych z wykorzystaniem
aplikacji CoDeSys i urządzeń easyControl
Informacje o sterowniku easyControl
Prezentacja aplikacji CoDeSys
Programowanie za pomocą schematu drabinkowego
Programowanie za pomocą bloków funkcyjnych
Programowanie za pomocą listy instrukcji
Programowanie za pomocą tekstu strukturalnego
Programowanie z zastosowaniem języka sekwencyjnego
Realizacja funkcji i podprogramów
Elementy wizualizacji procesu i symulacja sterowania
6. Metodyka zajęć: praktyczne ćwiczenia ilustrujące różne sposoby programowania i
wykorzystanie różnych funkcji programowych.
7. Cel dydaktyczny przedmiotu:
Zapoznanie słuchaczy z pakietem narzędziowym do programowania sterowników
Praktyczne ćwiczenia w programowaniu sterownika różnymi metodami
Trening umiejętności w zakresie wykorzystania funkcji programowych i realizacji prostych
algorytmów sterowania
8. Forma zaliczenia: Samodzielna realizacja programu dla sterownika przemysłowego PLC.
9. Literatura
Ruda A., Olesiński R. (2003): Sterowniki programowalne PLC, Wydawnictwo COSiW SEP
easy i MFD-Titan w praktyce, Wydawnictwo Moeller Electric Sp. z o.o.
10. Wydział: Elektryczny PW
Rodzaj studiów: podyplomowe

Podobne dokumenty