Biathlon® 4D

Komentarze

Transkrypt

Biathlon® 4D
Biathlon® 4D
Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach
Profil produktu
4D – Cztery wymiary skutecznego
zwalczania chwastów w zbożach
Kluczowe korzyści
Rekomendacje i podsumowanie
Biathlon® 4D
Wprowadzenie
Nowoczesne rozwiązanie pozwalające
kontrolować chwasty dwuliścienne zbożach
Synergia działania dwóch wzajemnie
uzupełniających się substancji aktywnych.
Jakość produktu wyrażona w 4 wymiarach:
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego
liścia flagowego
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony
roślin
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów
dwuliściennych
Biathlon 4D daje rolnikowi możliwość
kontrolowania chwastów niemal w każdych
warunkach
Biathlon® 4D
Profil produktu
Nazwa
Substancje aktywne
Tritosulfuron (714 g/kg)
Florasulam (54 g/kg)
Grupa chemiczna
Pochodne sulfonylomocznika
Pochodne triazolopirymidyn
Mechanizm działania
Inhibitory ALS (HRAC: B)
Formulacja
Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej (WG)
Pobieranie i transport
Pobierany przez zielone części roślin, w roślinie przemieszcza się systemicznie
Spektrum chwastów
Powschodowe zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych
Dawkowanie
Zboża ozime i jare (BBCH 13-39): 40-70 g/ha + adiuwant Dash HC
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Biathlon® 4D
Profil produktu
% skuteczność
tritosulfuron
Rumian polny
Fiołek polny
Przetacznik
perski
Przetacznik
bluszczykowy
Tobołki polne
Gwiazdnica
pospolita
Samosiewy
rzepaku
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
florasulam
Biathlon 4D
Komosa biała
100
90
Korzyść z synergii działania
80
Ostrożeń
polny
70
60
Stulicha psia
50
Przytulia
czepna
40
30
Rdest
powojowy
Bodziszek
okrągłolistny
Jasnota
różowa
Mak polny
Niezapominaj
ka polna
Jasnota
purpurowa
Maruna
bezwonna
Rumianek
pospolity
20
10
0
Tritosulfuron
Florasulam
Tritosulfuron +
Florasulam
Źródło: doświadczenia polowe, Europa (n=16)
 Pozytywny wpływ synergii na skuteczność i niezawodność działania
Biathlon® 4D
Dash® HC – wzmocnienie skuteczności
Nazwa:
Dash® HC
Składniki aktywne: ester metylowy kwasu oleinowego – 37,5%, surfaktant niejonowy – 22,5%
1.
2.
3.
4.
5.
Wspomaga optymalne rozprowadzenie kropli
preparatu na powierzchni liści
Poprawia przenikanie substancji czynnej przez
warstwę woskową liści chwastów
Wzmacnia odporność na zmywanie przez
deszcz, a w warunkach niższej wilgotności
wchłanianie
Ogranicza wpływ twardej wody o wysokim pH lub
zawartości wapnia na obniżenie skuteczności
Uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków
pogodowych (temperatura, wilgotność,
promienie UV)
 Dodatek Dash HC poprawia podbieranie substancji aktywnych, wzmacnia odpornośc na
zmywanie przez deszcz i wzmacnia skuteczność w niekorzystnych warunkach
Biathlon® 4D
Profil produktu
Biathlon 4D
+
Dash HC
Wzmacniający skuteczność
 Dwie sprawdzone substancje pozwalają uzyskać maksymalna skuteczność
Biathlon® 4D
Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach
Profil produktu
4D – Cztery wymiary skutecznego
zwalczania chwastów w zbożach
Kluczowe korzyści
Rekomendacje i podsumowanie
Biathlon® 4D
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
Szerokie okno umożliwiające aplikację wiosną aż do fazy liścia flagowego
(BBCH 13–39)
Wczesne stosowanie od BBCH 13 – kontrola zachwaszczenia od bardzo
wczesnej wiosny
Od momentu ruszenia wegetacji (zboża ozime)
Od fazy 3 liścia (zboża jare)
Późne stosowanie aż do BBCH 39 – możliwość łączenia z innymi śor
 Wykonanie zabiegu w terminie kiedy jest najbardziej potrzebny
Biathlon® 4D
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
Biathlon 4D 50 g/ha + 0,5l Dash HC
>>>
70 g/ha + 0,7l Dash HC
Stosowanie:
– zboża ozime: od początku ruszenia wegetacji (wiosna) do w pełni rozwiniętego liścia
flagowego
– zboża jare: od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
13
21
25
29
Fazy rozwojowe BBCH
 Najszersze okno aplikacji
30
31
32
37
39
Biathlon® 4D
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
na przykładzie zwalczania przytulii i maków
Mak polny
Przytulia czepna
80
80
60
60
% skuteczność
100
% skuteczność
100
40
20
0
BBCH 13-29
BBCH 30-39
40
20
0
BBCH 13-29
BBCH 30-39
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC
Biathlon 4D 70 g/ha + Dash HC
Biathlon 4D 70 g/ha + Dash HC
Źródło: doświadczenia Polska 2011-2013 (n=19)
 Solidna skuteczność z szerokim oknem aplikacji
Biathlon® 4D
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
Stosowanie nawet warunkach niskich temperatur wraz ze startem
wegetacji
Odporność na zmywanie przez deszcz już po 1,5 godziny
 Bądź niezależny od temperatury i zmiennej pogody
Biathlon® 4D
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur
Mak polny
100
% skuteczności
100
% skuteczności
Przytulia czepna
100
% skuteczności
100
90
90
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70
60
60
60
60
50
50
Biathlon 4D
50 g/ha
+ Dash HC
Standard M
0,6 l/ha
50
Biathlon 4D
50 g/ha
+ Dash HC
10-20° C
Standard M
0,6 l/ha
> 20° C
% skuteczności
50
Biathlon 4D
50 g/ha
+ Dash HC
Standard M
0,6 l/ha
10-20° C
Źródło: europejskie doświadczenia polowe 2009-2012
 Wysoka skuteczność w szerokim zakresie temperatur
Biathlon 4D
50 g/ha
+ Dash HC
Standard M
0,6 l/ha
> 20° C
Biathlon® 4D
2. Odporność na zmywanie przez deszcz
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC 0,5 l/ha
100
% skuteczność
90
80
70
60
50
bez deszczu
deszcz po 1,5 godziny
deszcz po 3 godzinach
 Średnia dla komosy białej, maków polnych i przytulii czepnej; * = 20 mm deszczu przez 20 min; gleba pokryta węglem drzewnym; próby
szklarniowe
 Odporność na zmywanie przez deszcz pozwala skutecznie działać
również przy mniej sprzyjającej pogodzie
Biathlon® 4D
3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin
Doskonała zdolność mieszania z:
graminicydami (brak antagonizmów)
regulatorami wzrostu
fungicydami
Elastyczność w doborze ilości
cieczy roboczej (100-400 l/ha)
 Swoboda w planowaniu zabiegów
Biathlon® 4D
3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami roślin
Fungicydy
Herbicydy
Regulatory wzrostu
Capalo
Duett Star
Adexar Plus
Duett Ultra
Bell
Osiris
Atlantis / Actirob
Medax Top
Axial / Adigor
Moddus
IPU 500 SC
CCC 750 SL
Puma/Dash
Granstar
Apyros
Bumper Super
Menara
Bravo 500
Acanto
Fandango
Flexity
Input
 Możliwość łącznego stosowania z produktami do ochrony zbóż
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych
Zarejestrowany we wszystkich zbożach jarych i ozimych
Kontroluje wszystkie główne chwasty dwuliścienne
Dwie skuteczne substancje dzięki synergii działania pozwalają na pełną kontrolę
zachwaszczenia
Wysokie bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i upraw następczych
 Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo przyszłych plonów
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych
 Zarejestrowany we wszystkich zbożach jarych i ozimych
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych
Mak polny
Chaber bławatek
Przytulia czepna
Bodziszek
Komosa biała
Jasnota purpurowa
Rumianek pospolity
Rdest ptasi
Szarłat szorstki
Gorczyca polna
Gwiazdnica pospolita
Przetacznik perski
 Kontroluje wszystkie główne chwasty dwuliścienne
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych – wczesny
i późny zabieg
BBCH 13-29
BBCH 30-39
Komosa biała
Jasnota różowa
Komosa biała
Jasnota różowa
Chaber bławatek
Fiołek polny
Chaber bławatek
Fiołek polny
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% skuteczności
Zboża ozime
Źródło: Doświadczenia PL 2011-2013 (n=19)
 Skuteczna kontrola głównych chwastów dwuliściennych
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych – wczesny
i późny zabieg
BBCH 13-29
BBCH 30-39
Przetacznik perski
Przytulia czepna
Przetacznik perski
Przytulia czepna
Maruna bezwonna
Mak polny
Maruna bezwonna
Mak polny
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% skuteczności
Zboża ozime
Źródło: Doświadczenia PL 2011-2013 (n=19)
 Skuteczna kontrola głównych chwastów dwuliściennych
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych – wczesny
i późny zabieg
BBCH 13-29
BBCH 30-39
Tobołki polne
Tasznik pospolity
Tobołki polne
Tasznik pospolity
Gwiazdnica pospolita
Niezapominajka polna
Gwiazdnica pospolita
Niezapominajka
polna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% skuteczności
Zboża ozime
Źródło: Doświadczenia PL 2011-2013 (n=19)
 Skuteczna kontrola głównych chwastów dwuliściennych
Biathlon® 4D
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych
 Wysokie bezpieczeństwo dla rośliny chronionej i upraw następczych
Biathlon® 4D
Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach
Profil produktu
4D – Cztery wymiary skutecznego
zwalczania chwastów w zbożach
Kluczowe korzyści
Rekomendacje i podsumowanie
Biathlon® 4D
Najważniejsze korzyści
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego :
Możesz wykonać zabieg praktycznie zawsze, kiedy jest taka potrzeba
Stosuj od fazy BBCH 13 do 39 (start wegetacji do w pełni rozwiniętego liścia flagowego)
2. Skuteczne działanie w szerokim zakresie temperatur:
Możesz być niezależny od zmiennych warunków pogodowych i niskich
temperatur
Działa również w chłodne dni
Dobra odporność na zmywanie pozwala stosować przy zmiennej pogodzie
Biathlon® 4D
Najważniejsze korzyści
3. Swobodne mieszanie z wieloma środkami ochrony roślin
Prostszy wybór partnera do mieszanin zbiornikowych
Łatwiejsze podejmowanie decyzji
Możliwość stosowania mniejszej ilości cieczy roboczej oszczędza czas i pieniądze
Wzmocnienie skuteczności poprzez Dash HC
4. Zwalczanie najważniejszych chwastów dwuliściennych
Bezpieczeństwo przyszłych plonów
Prosty wybór: jeden produkt do wszystkich gatunków zbóż
Niezawodność: solidna skuteczność niemal w każdych warunkach
Bezpieczeństwo: dla uprawy głównej i roślin następczych
Biathlon® 4D
Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach
Profil produktu
4D – Cztery wymiary skutecznego
zwalczania chwastów w zbożach
Kluczowe korzyści
Rekomendacje i podsumowanie
Biathlon® 4D
Łączne stosowanie z graminicydami w celu zwalczenia miotły zbożowej
Biathlon 4D 50 g/ha + 0,5l Dash HC
>>>
70 g/ha + 0,7l Dash HC
+
2,5 l/ha IPU 500SC
lub
13,5 g/ha Sulfosulfuron
– zboża ozime: od początku ruszenia wegetacji (wiosna) do w pełni rozwiniętego liścia
flagowego
– zboża jare: od fazy 3 liści do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
13
21
25
29
30
31
32
Fazy rozwojowe. BBCH
 Elastyczne stosowanie wtedy, kiedy jest potrzebny
37
39
Biathlon® 4D
1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego
Biathlon 4D 70 g/ha + 0,7l Dash HC
Biathlon 4D 50 g/ha + 0,5l Dash HC
Herbicyd ʹMFʹ 0,8 – 1,0 l/ha
Herbicyd ʹCh Tʹ 2,0 – 2,5 l/ha
Herbicyd ʹLʹ 0,15 – 0,18 kg/ha
13
21
25
29
30
31
32
37
39
Stosowanie – zboża ozime: od początku ruszenia wegetacji (wiosna), zboża jare: od fazy 3 liści
Fazy rozwojowe BBCH
 Najszersze okno aplikacji
Biathlon® 4D
Wysoka skuteczność na tle konkurencji
% skuteczności
Szarłat
komosowaty
Fiołek polny
Wyka
kosmata
Przetacznik
Tobołki
polne
Biathlon 4D 50 g/ha + Dash HC
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rumian
polny
100
Herbicyd 0,15 kg/ha
Tasznik
pospolity
90
Chaber
bławatek
Komosa
biała
80
Ostrożeń
wschodnia
Gwiazdnica
pospolita
70
Ostróżeczka
polna
Mak polny
Rumianek
pospolity
Stulicha psia
Jasnota
purpurowa
Przytulia
czepna
60
Herbicyd 0,15 kg/ha Biathlon 4D 50 g/ha +
Dash HC
Źródło: doświadczenia polowe, Europa (n=17)
 Skuteczniejszy przeciw najważniejszym chwastom (chaber, przytulia, maki)
Biathlon® 4D
W imieniu
®
Biathlonu
4D
Dziękuję za uwagę
Biathlon® 4D
Informacyjnie
Biathlon® 4D
Profil produktu
Dostępne są dwa rodzaje opakowań:
0,1 kg Biathlon 4D + 1l Dash HC = 2 ha
Opakowanie zbiorcze = 5 x 0,1 kg Biathlon 4D + 1l Dash HC = 10 ha
0,5 kg Biathlon 4D + 5l Dash HC = 10 ha
Opakowanie zbiorcze = 2 x 0,5 kg Biathlon 4D + 5l Dash HC = 20 ha
Biathlon® 4D
Podsumowanie
Dobra sypkość
Niskie pylenie
Proste opróżnianie
opakowań bez żadnych
pozostałości
Biathlon® 4D
opakowanie: 0,25L butelki wypełnione 100 gramami
„Opakowanie nie jest wypełnione
w 100% z powodów
technologicznych“
Biathlon® 4D
Opakowanie: 1,0L butelki wypełnione 500 gramami
„Opakowanie nie jest wypełnione
w 100% z powodów
technologicznych“

Podobne dokumenty