Regulamin konkursu ZRÓB ZAKUPY ODBIERZ BON

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu ZRÓB ZAKUPY ODBIERZ BON
Regulamin konkursu „Piłkarski Weekend Okazji”
w Centrum Handlowym GALERIA BRONOWICE, 9-10 lipca 2016 r.
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Piłkarski Weekend Okazji”, zwanego w dalszej części regulaminu
„Konkursem”, jest firma SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO, NIP: 765146-03-67, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Konkurs
odbywa się
9 i 10 lipca 2016 r. w godzinach od 14:00 do 20:00 na terenie
Centrum Handlowego GALERIA BRONOWICE W KRAKOWIE przy ulicy STAWOWA 61, 31-346
KRAKÓW, zwanego w dalszej części regulaminu „GALERIA BRONOWICE”.
§2 Uczestnictwo w konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia weryfikowana na podstawie dowodu
tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu), posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni
wymagania Promocji określone w niniejszym regulaminie, zwana w dalszej części niniejszego
regulaminu „Uczestnikiem”.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.). Administratorem danych jest SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080 LUSOWO. Zbiór
danych osobowych ma charakter doraźny i dane są gromadzone wyłącznie w celach realizacji
Konkursu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z jego zasadami określonymi
w niniejszym Regulaminie i akceptuje je.
§3 Zasady konkursu
1.
Uczestnik konkursu musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) w dniach 9 lub 10 lipca 2016 roku dokonać zakupów w sklepach lub punktach
handlowo-usługowych na terenie Galerii Bronowice o łącznej wartości min. 100zł (na
wartość minimalną może składać się więcej niż jeden paragon za zakupy dokonane w
dniach 9 lub 10 lipca 2016 r. Liczą się zakupy dokonane tego samego dnia).
Paragony za zakupy w hipermarkecie Auchan nie są zaliczane do Konkursu!
b) zgłosić się do Punktu Obsługi Konkursu „Piłkarski Weekend Okazji“ w GALERII
BRONOWICE. Punkt Obsługi czynny w dniach 9 i 10 lipca 2016 r., w godzinach od
14:00 do 20:00.
c) okazać paragon lub paragony o minimalnej wartości 100zł;
d) wykonać poprawnie zadanie konkursowe.
2. Uczestnik ma prawo do jednokrotnego udziału w Konkursie w każdym dniu jego trwania –
może on jednorazowo okazać paragony o minimalnej wartości 100zł.
Uczestnik, który przyniesie paragon/paragony o wartości np. 300 zł nie jest upoważniony do
trzykrotnego wzięcia udziału w konkursie
§4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są bony na zakupy w Galerii Bronowice o wartości 50zł.
2. Bon na zakupy otrzyma Uczestnik, który spełni wszystkie warunki Konkursu zgodnie z §3 pkt 1.
3. Bony na zakupy można zrealizować
wyłącznie w dniach 9 i 10 lipca 2016 r., w
godzinach otwarcia Galerii, w sklepach i punktach handlowo-usługowych biorących
udział w akcji.
4. Lista sklepów, w których można zrealizować BON stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
5. Z bonów nie jest wydawana reszta.
6. Liczba nagród w Konkursie jest ograniczona.
7. Lista nagród przyznawanych podczas konkursu „Piłkarski Weekend Okazji” w GALERII
BRONOWICE znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Wszystkie nagrody, które nie zostaną rozdane w czasie trwanie Konkursu zostaną przekazane
do dyspozycji DYREKCJI GALERII BRONOWICE.
9. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§4 Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności przebiegu Konkursu
z niniejszym
regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu w terminie do 14 dni od daty
zakończenia Konkursu tj. do 24.07.2016 r. włącznie. Reklamacja powinna być złożona w
formie pisemnej (listem poleconym) na adres: SPORT PARTNER, ul. Świt 21, 62-080
LUSOWO z dopiskiem: „Piłkarski Weekend Okazji- reklamacja”
2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi
zgłaszającego reklamację o rozstrzygnięciu.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.galeriabronowice.pl oraz w
Punkcie Obsługi Konkursu, znajdującym się na terenie GALERII BRONOWICE.
4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez Sąd.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Lista sklepów, w których można zrealizować bony na zakupy:
POZIOM 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
AMBRE ART.
BACCA SCRITTORINI
BIURO PODRÓŻY „ITAKA”
C&A
CCC
CZAS NA HERBATĘ
DEICHMANN
DOUGLAS
ENGLISH HOME
FOTOJOKER
HARDY MULTISERWIS
HOME & YOU
JEAN LOUIS DAVID
JUBILER JUBITOM
JYSK
KRAKOWSKA MANUFAKTURA CZEKOLADY
KRAKOWSKI KREDENS
KRAKOWSKIE WYPIEKI
KWIACIARNIA ORCHIDEA
LAWENDOWA MYDLARNIA
LYNX OPTIQUE
MMONROE
MOBILE STORE
MOZZ
ORGANIQUE
PAESE
PASMANTERIA
PRODUKTY BENEDYKTYŃSKIE
PROMOD
R&L GROUP - OCHRONA TELEFONU
RYŁKO
SINSAY
SŁOŃ TORBALSKI
SWISS
TAHEEBO
TAKKO
TERRANOVA
VILLA ITALIA
VIP
VISION EXPRESS
WOJAS
WÓLCZANKA
YVES ROCHER
ZIAJA
BIŻUTERIA
AKCESORIA I DODATKI
USŁUGI
MODA
OBUWIE
ART. SPOŻYWCZE
OBUWIE
URODA I ZDROWIE
DOM I WNĘTRZE
USŁUGI
USŁUGI
DOM I WNĘTRZE
URODA I ZDROWIE
BIŻUTERIA
DOM I WNĘTRZE
KAWIARNIE
ART. SPOŻYWCZE
KAWIARNIE
USŁUGI
URODA I ZDROWIE
URODA I ZDROWIE
URODA I ZDROWIE
USŁUGI
MODA
URODA I ZDROWIE
URODA I ZDROWIE
USŁUGI
ART. SPOŻYWCZE
MODA
USŁUGI
OBUWIE
MODA
AKCESORIA I DODATKI
AKCESORIA I DODATKI
URODA I ZDROWIE
MODA
MODA
DOM I WNĘTRZE
AKCESORIA I DODATKI
URODA I ZDROWIE
OBUWIE
MODA
URODA I ZDROWIE
URODA I ZDROWIE
POZIOM 1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
ATLANTIC
AVALDI HOME
BIG STAR
Borsetta Fashion
BUTIK
CROPP
DASTAN
DIVERSE
ELGIR FASHION
INTER SPORT
JOKER GRY PLANSZOWE
KULIG
LAVARD
LEE WRANGLER
LUMI
LYKKE
ŁODZIŃSCY
MONNARI
POLAKOWSKI
RECMAN
RESTO DESIGN
SALEWA
SPHINX
SUBWAY
TRIUMPH
VISSAVI
YOUNG REPORTER
ZEBRA
BIELIZNA
DOM I WNĘTRZE
MODA
MODA
MODA
MODA
MODA
MODA
MODA
SPORT
SZTUKA I ROZRYWKA
OBUWIE
MODA
MODA
OBUWIE
MODA
BIŻUTERIA
MODA
RESTAURACJE
MODA
DOM I WNĘTRZE
SPORT
RESTAURACJE
RESTAURACJE
BIELIZNA
MODA
DLA DZIECI
OBUWIE
ZAŁĄCZNIK NR 2
Lista nagród przyznawanych podczas Konkursu „Piłkarski Weekend Okazji” w Galerii Bronowice
1. Bony na zakupy o wartości 50 zł – 120 szt. 60 sztuk w dniu 9 lipca 2016 r. i 60 sztuk w dniu
10 lipca 2016 r.