Jesteśmy aby rozw

Komentarze

Transkrypt

Jesteśmy aby rozw
SUFITY PODWIESZANE
Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
aby rozwijać wartościową współpracę!
Z nami zrealizujesz swoje pomysły ®
K a ta l o g p r o d u K t ó w 2 0 1 0 / 2 0 1 1
Informacje ogólne
Informacje na temat produktów
Obsługa klienta
Współpraca
Macie Państwo pytania? My znamy
na nie odpowiedzi!
Pracownicy biur sprzedaży firmy
Armstrong znają dobrze asortyment oraz
posiadają wiedzę techniczną pozwalającą
skutecznie wyjaśnić wszelkie Państwa
wątpliwości. Ponadto, zespół ds.
obsługi zamówień służy pomocą
i doświadczeniem, by w prosty i szybki
sposób przeprowadzić klienta przez
proces składania zamówienia. W każdym
miejscu na świecie wystarczy jeden
telefon, aby skontaktować się z naszym
doświadczonym i skoncentrowanym na
potrzebach klienta zespołem.
Pielęgnowanie relacji z partnerami
strategicznymi stanowi skuteczny sposób
oferowania klientom obsługi najwyższej
jakości. Dzięki partnerstwu z naszymi
dystrybutorami, możemy obecnie
poszczycić się największą siecią
dystrybucji w Europie. Współpracujemy
także z renomowanymi wykonawcami
w ramach naszego programu OMEGA.
DOraDcy techniczni
Nieważne, czy jesteś kierownikiem ds.
zakupów, wykonawcą czy dystrybutorem do swojej dyspozycji masz doradców
ds. projektów firmy Armstrong, których
zadaniem jest udzielanie pomocy
w sprawie wymogów technicznych,
doradztwo w kwestii rysunków
wykonawczych i opracowania graficznego
projektu oraz udzielenie wsparcia na
kolejnych etapach realizacji inwestycji.
Zadaniem naszych doradców
technicznych jest oferowanie zgodnych
z indywidualnymi wymogami klienta
rozwiązań pod względem projektowym
i technicznym, spełniających Państwa
potrzeby w zakresie wzornictwa oraz
obsługi przez naszą sieć dystrybucji.
narzęDzia
Utrzymywanie stałego kontaktu z firmą
Armstrong jest niezwykle łatwe! Nie tylko
udostępniamy Państwu katalogi, karty
techniczne produktów oraz biuletyny,
lecz posiadamy także dedykowaną
stronę internetową zawierającą specjalne
narzędzia pomocne w projektowaniu
oraz narzędzia techniczne, takie jak:
kalkulatory akustyczne, rysunki CAD,
również trójwymiarowe.
ODWieDź nas na strOnie WWW!
Aby dowiedzieć się jeszcze więcej
na temat firmy Armstrong, zapraszamy
Państwa do odwiedzenia naszej strony
internetowej, gdzie znajdziecie Państwo
aktualności i informacje, inspirujące
pomysły projektowe, galerię projektów,
mini-witrynę poświęconą akustyce,
strony dedykowane poszczególnym
produktom, pliki dokumentacji
do pobrania i wiele więcej!
www.armstrong.pl/sufity
Program omega
Firma Armstrong, poprzez swój
program OMEGA, współpracuje
ściśle z wyspecjalizowanymi firmami
wykonawczymi instalującymi sufity
podwieszane. Dzięki temu mamy
pewność, że nasze produkty są
montowane przez przeszkolonych
profesjonalistów. Nasi partnerzy
uczestniczący w programie OMEGA
podlegają starannemu doborowi
w oparciu o szczegółowe kryteria
tego programu oraz muszą
wypełniać liczne zobowiązania
obejmujące m.in.: ścisłe
przestrzeganie surowych
standardów branży, posiadanie
pełnej i aktualnej wiedzy na
temat produktów i rekomendacji
firmy Armstrong oraz regularnie
uzupełniać informacje na temat
realizowanych projektów w celu
oceny jakości ich wykonania.
SUFITY PODWIESZANE
Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
aby rozwijać wartościową współpracę!
Z nami zrealizujesz swoje pomysły ®
K a ta l o g p r o d u K t ó w 2 0 1 0 / 2 0 1 1
Informacje ogólne
Informacje na temat produktów
Obsługa klienta
Współpraca
Macie Państwo pytania? My znamy
na nie odpowiedzi!
Pracownicy biur sprzedaży firmy
Armstrong znają dobrze asortyment oraz
posiadają wiedzę techniczną pozwalającą
skutecznie wyjaśnić wszelkie Państwa
wątpliwości. Ponadto, zespół ds.
obsługi zamówień służy pomocą
i doświadczeniem, by w prosty i szybki
sposób przeprowadzić klienta przez
proces składania zamówienia. W każdym
miejscu na świecie wystarczy jeden
telefon, aby skontaktować się z naszym
doświadczonym i skoncentrowanym na
potrzebach klienta zespołem.
Pielęgnowanie relacji z partnerami
strategicznymi stanowi skuteczny sposób
oferowania klientom obsługi najwyższej
jakości. Dzięki partnerstwu z naszymi
dystrybutorami, możemy obecnie
poszczycić się największą siecią
dystrybucji w Europie. Współpracujemy
także z renomowanymi wykonawcami
w ramach naszego programu OMEGA.
DOraDcy techniczni
Nieważne, czy jesteś kierownikiem ds.
zakupów, wykonawcą czy dystrybutorem do swojej dyspozycji masz doradców
ds. projektów firmy Armstrong, których
zadaniem jest udzielanie pomocy
w sprawie wymogów technicznych,
doradztwo w kwestii rysunków
wykonawczych i opracowania graficznego
projektu oraz udzielenie wsparcia na
kolejnych etapach realizacji inwestycji.
Zadaniem naszych doradców
technicznych jest oferowanie zgodnych
z indywidualnymi wymogami klienta
rozwiązań pod względem projektowym
i technicznym, spełniających Państwa
potrzeby w zakresie wzornictwa oraz
obsługi przez naszą sieć dystrybucji.
narzęDzia
Utrzymywanie stałego kontaktu z firmą
Armstrong jest niezwykle łatwe! Nie tylko
udostępniamy Państwu katalogi, karty
techniczne produktów oraz biuletyny,
lecz posiadamy także dedykowaną
stronę internetową zawierającą specjalne
narzędzia pomocne w projektowaniu
oraz narzędzia techniczne, takie jak:
kalkulatory akustyczne, rysunki CAD,
również trójwymiarowe.
ODWieDź nas na strOnie WWW!
Aby dowiedzieć się jeszcze więcej
na temat firmy Armstrong, zapraszamy
Państwa do odwiedzenia naszej strony
internetowej, gdzie znajdziecie Państwo
aktualności i informacje, inspirujące
pomysły projektowe, galerię projektów,
mini-witrynę poświęconą akustyce,
strony dedykowane poszczególnym
produktom, pliki dokumentacji
do pobrania i wiele więcej!
www.armstrong.pl/sufity
Program omega
Firma Armstrong, poprzez swój
program OMEGA, współpracuje
ściśle z wyspecjalizowanymi firmami
wykonawczymi instalującymi sufity
podwieszane. Dzięki temu mamy
pewność, że nasze produkty są
montowane przez przeszkolonych
profesjonalistów. Nasi partnerzy
uczestniczący w programie OMEGA
podlegają starannemu doborowi
w oparciu o szczegółowe kryteria
tego programu oraz muszą
wypełniać liczne zobowiązania
obejmujące m.in.: ścisłe
przestrzeganie surowych
standardów branży, posiadanie
pełnej i aktualnej wiedzy na
temat produktów i rekomendacji
firmy Armstrong oraz regularnie
uzupełniać informacje na temat
realizowanych projektów w celu
oceny jakości ich wykonania.
Wybór PrODUktU
WEDłUG MiEJsCA ZAstOsOWANiA
biUrA
słUŻbA ZDrOWiA
PŁYTY MINERALNE I DREWNIANE
PŁYTY METALOWE
CANOPY
rodzina płyt MADErA i Vector
CLiP-iN, sufity pływające
rodzina płyt CANOPy,
iNFUsiONs Canopy
Pomieszczenia
wielkoprzestrzenne
rodzina płyt OP, OPtiMA Vector
CLiP-iN, HOOk-ON
OPtiMA Canopy, ULtiMA Canopy
sale konferencyjne
ULtiMA, PErLA
CLiP-iN, HOOk-ON
ULtiMA Canopy, OrCAL Canopy
indywidualne pomieszczenia
biurowe
rodzina płyt db
OrCAL z wkładem PrEMiUM b15,
sufity pływające
rodzina płyt Planks
sufity do korytarzy
rodzina płyt CANOPy
rodzina płyt OP i COLOrtONE
LAy-iN, HOOk-ON
rodzina płyt CANOPy
recepcje, hole
korytarze
restauracje
PŁYTY MINERALNE I DREWNIANE
RUSZT
ruszt dekoracyjny
ruszt dekoracyjny
PŁYTY METALOWE
CANOPY
rodzina płyt CANOPy,
iNFUsiONs Canopy
recepcje i poczekalnie
PErLA, biOGUArD Acoustic
CLiP-iN, sufity pływające
Gabinety lekarskie
rodzina płyt db i biOGUArD
CLiP-iN, HOOk-ON Premium b15
rodzina płyt Planks i biOGUArD
sufity do korytarzy
rODZiNA Płyt biOGUArD
OrCAL biOGUArD, CLiP-iN
korytarze
Pomieszczenia czyste
MYLAR
RUSZT
ruszt do pomieszczeń czystych
BIOGUARD
trANsPOrt
Hale i ciągi komunikacyjne
Poczekalnie
ULTIMA Canopy
SAHARA Planks
Hole
Pomieszczenia wilgotne
CLiP-iN, HOOk-ON z perforacjami
rodzina płyt CANOPy
CLiP-iN, LAy-iN z perforacjami
rodzina płyt CANOPy
CLiP-iN, sufity pływające
perforowane
CLiP-iN, HOOk-ON (płyty
malowane dwustronnie)
rodzina płyt CANOPy
ULtiMA, PErLA,
rodzina płyt Vector
MADErA, ULtiMA, PErLA,
rodzina płyt Vector
CErAMAGUArD, NEWtONE
sZkOLNiCtWO
sale lekcyjne
sAbbiA / sAHArA MAX
LAy-iN, HOOk-ON
biblioteki
rodzina płyt OP, OPtiMA
LAy-iN, HOOk-ON
rodzina płyt CANOPy
stołówki
rodzina płyt OP,
COLOrtONE NEEVA
CLiP-iN, HOOk-ON
rodzina płyt CANOPy
korytarze
rodzina płyt Planks
sufity do korytarzy
kuchnie
rodzina płyt biOGUArD,
PArAFON HyGiEN
CLiP-iN, LAy-iN (Plain)
CErAMAGUArD, NEWtONE
CLiP-iN, LAy-iN (Plain)
Pomieszczenia wilgotne
OPTIMA
ORCAL Canopy
AxAL Vector
HANDEL i UsłUGi / rOZryWkA
baseny i ośrodki sPA
CErAMAGUArD, NEWtONE,
rodzina płyt OP
sklepy i domy handlowe GrAPHis, COLOrtONE, ULtiMA
ruszt antykorozyjny trulok
LAy-iN, HOOk-ON
kina / teatry
rodzina płyt OP,
COLOrtONE NEEVA
LAy-iN, HOOk-ON
restauracje
rodzina płyt OP, COLOrtONE
LAy-iN, sufity pływające
rodzina płyt CANOPy
rodzina płyt CANOPy
SAHARA
AxIOM C Canopy
CLIP-IN
Wybór PrODUktU
Ekorozwój
WEDłUG JEGO WłAśCiWOśCi
Akustyka
Kompatybilność
Bezpieczeństwo i higiena
Ekorozwój
Kompatybilność
Bezpieczeństwo i higiena
%
%
ISO 14021
Zawartość
materiału z
odzysku (%)
Akustyka
ISO 14021
Odbicie
światła
(%)
aw
do
klasa
pochłaniania
dźwięku
NrC
do
Dncw /
Dnfw (db)
do
rw
(db)
reakcja na Odporność Odporność
na wilgotność
ogień
na
względną czyszczenie
bakteriobójczość
Jakość
powietrza
Odporność
na
zarysowania
Zawartość
materiału z
odzysku (%)
i-ceilings
Odbicie
światła
(%)
aw
do
klasa
pochłaniania
dźwięku
NrC
do
Dncw /
Dnfw (db)
do
rw
(db)
reakcja na Odporność Odporność
na wilgotność
ogień
na
względną czyszczenie
D
0.55
35
17
a2-s1, d0
7
bakteriobójczość
Jakość
powietrza
Odporność
na
zarysowania
i-ceilings
Dekoracyjne płyty mineralne
Laminowane płyty mineralne
Ultima
44
87
0.75(H)
C
0.75
40
18
a2-s1, d0
95
Ultima OP
42
86
1.00
a
0.95
26
10
a2-s1, d0
95
Ultima dB
63
87
0.65(H)
C
0.70
43
21
a2-s1, d0
95
OPtima
82
87
1.00
a
1.00
7
a2-s1, d0
95
Perla
45
86
0.65(H)
C
0.70
36
18
a2-s1, d0
95
Perla OP
42
86
0.95
a
0.90
27
10
a2-s1, d0
95
Perla dB
63
86
0.60(H)
C
0.65
43
21
a2-s1, d0
95
Sierra OP
15
83
0.90
a
0.90
29
11
a2-s1, d0
95
Neeva
20
82
1.00
a
0.95
27
7
a1 (1)
95
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
✔
✔
✔
✔
COlOrtONe Neeva
20
1.00
a
0.95
24
a1 (5)
95
✔
✔
COlOrtONe FiNe FiSSUreD CzarNa
51
0.60(H)
C
0.60
34
a2-s2, d0
95
czyszczenie
suchą szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
✔
✔
CirrUS DeSiGN*
33
83
0.55(H)
D
0.55
36
a2-s1, d0
do 95
czyszczenie
suchą szmatką
✔
✔
✔
✔
GraPHiS
51
92
0.15(l)
e
0.15
36
a2-s2, d0
70
viSUal
71
0.95
a
0.90
a2-s1, d0
70
a2-s1, d0
95
✔
✔
✔
✔
COlOrtONe DUNe
48
0.55
95
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
* Step/Decade/Doric/Image/Synonymes/Contrast
✔
sufity higieniczne i do specjalnych zastosowań
BiOGUarD aCOUStiC
Płyty mineralne nielaminowane
SaHara
43
do 85
0.65
BiOGUarD PlaiN
C
0.65
39
17
a2-s1, d0
95
SaHara maX / SaBBia
42
84
0.65
C
0.65
35
17
a2-s1, d0
95
SaHara dB
61
84
0.60
C
0.55
39
20
a2-s1, d0
95
CirrUS
33
83
0.55(H)
D
0.50
36
a2-s1, d0
95
CirrUS maX / CirrUS 75
65
83
0.70(H)
C
0.75
38
a2-s2, d0
95
36-44
87
0.15(l)
e
0.15
37
a2-s1, d0
95
PlaiN
FiNe FiSSUreD
39-51
85
0.60(H)
C
0.60
34
a2-s1, d0
95
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
✔
✔
✔
45
0.60(H)
C
0.60
36
18
52
87
0.15(l)
e
0.15
37
19
a2-s1, d0
95
OrCal BiOGUarD
Ekstra mikroperforacja z flizeliną
i PremiUm B15
do 30
70
0.65
C
0.60
40
18
a2-s2, d0
95
OrCal BiOGUarD PlaiN
do 30
85
0.10(l)
0.10
44
19
a2-s2, d0
95
20
82
0.95
a2-s1, d0
95
ParaFON HyGieN
mylar
CeramaGUarD
38
NeWtONe
Płyty metalowe
85
78
0.10(l)
79
0.55(mH)
84
0.10(l)
bakteriobójczość
iSO 5
zmywalne / możliwość bakteriobójczość
szorowania
zmywalne
iSO 5
bakteriobójczość
iSO 5
✔
iSO 3 (4)
✔
zmywalne
czyszczenie wodą
pod wysokim bakteriobójczość
ciśnieniem (3)
czyszczenie wodą
pod wysokim
ciśnieniem
a
0.95
0.10
36
a2-s1, d0
95
zmywalne
D
0.60
39
a1
100
możliwość
szorowania
0.10
37
a2-s1, d0
100
zmywalne
iSO 5
iSO 4
✔
sufity dekoracyjne / sufity nieciągłe
ekStra mikrOPerFOraCja (2)
do 30
80
0.55(l)
D
0.65
30
mikrOPerFOraCja (2)
do 30
65
0.75
C
0.80
20
StaNDarDOWa PerFOraCja (2)
do 30
70
0.70(l)
C
0.70
20
a1
95
6
a1
95
6
a1
95
GłaDkie (Bez PerFOraCji)
do 30
85
0.10(l)
nieklasyfikowane
0.10
44
19
a1
95
z wkładem PremiUm B15
do 30
w zależności od
perforacji
0.65
C
0.60
47
21
a2-s1, d0
95
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
zmywalna
wilgotną szmatką
e wodą
zmywalna czyszczeni
pod wysokim
wilgotną szmatką ciśnieniem
(3)
zmywalna
wilgotną szmatką
✔
✔
✔
iSO 3 (4)
✔
✔
OPtima CaNOPy
82
87
B-s1, d0
90
Ultima CaNOPy
44
87
a2-s1, d0
70
OrCal CaNOPy
30
80
B-s2,d0
90
aXiOm C CaNOPy
25
do 90
aXiOm ke CaNOPy
25
do 90
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi danymi na stronach
poświęconych poszczególnym produktom
iNFUSiONS CaNOPy
Płyty drewniane
maDera FOrNirOWaNa
0.50(l)
D
0.60
B-s2, d0
70
maDera lamiNOWaNa
0.50(l)
D
0.60
B-s2, d0
70
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
B-s1,d2
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
czyszczenie
suchą szmatką
badania naszych produktów przeprowadzane są przez niezależne ośrodki badawcze posiadające odpowiednie certyfikacje jakości, zgodne z aktualnym standardem (EN isO...). Firma Armstrong przeprowadza szeroko
zakrojone i regularne badania swoich produktów. Nieuniknione jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności w wynikach uzyskanych dla tego samego produktu. Powyższe wyniki niekoniecznie odpowiadają najwyższym
osiągniętym w trakcie badań parametrom, lecz przedstawiają wartości systematycznie osiągane przez oferowane produkty.
(1) NEEVA biała
(2) Wartości typowe dla produktów z wkładem z flizeliny akustycznej. inne rozwiązania akustyczne zawarte są na stronach poświęconym cechom technicznym sufitów metalowych.
(3) tylko dla systemu Clip-in uszczelnionego silikonem.
(4) Wszystkie produkty Orcal Plain spełniają wymagania klasy isO 3.
(5) badania na płytę NEEVA w kolorach Cement i Metal są w trakcie przeprowadzania
Najnowsze informacje dostępne na stronie internetowej www.armstrong.pl/sufity
KATALOG PODZIELONY ZOSTAł NA TRZY CZęŚCI:
1 > Informacje na temat sufitów
Pozwalają wybrać właściwy sufit dla danego wnętrza ___________ 1
2 > Informacje na temat produktów
Szczegółowe informacje dotyczące wzoru i parametrów
każdego z produktów _____________________________________ 31
Najnowszą wersję katalogu można pobrać
z naszej strony internetowej:
3 > Montaż
Zalecenia dotyczące montażu i konserwacji _________________ 136
www.armstrong.pl/sufity
1 > Informacje na temat sufitów
ŚRODOWISKO
NATURALNE
6
GALERIA
PROJEKTÓW
KOMFORT
AKUSTYCZNY
HIGIENA
I BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻ
UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJA
2
10
20
Polityka i inicjatywy
firmy Armstrong
Galeria Projektów
7
Wybór produktu
według systemu
zawieszenia
12
28
14
Rozwiązania
proekologiczne
oraz programy
powtórnego
przetwarzania
8
Komfort
użytkowników
9
Nagrody i certyfikaty
26
Wybór produktu
według materiału
Okładka
Wybór produktu
według jego
właściwości
Okładka
Wybór produktu
według miejsca
zastosowania
Od właściwości do
komfortu akustycznego
Rola sufitów
w akustyce pasywnej
Rola sufitów
w akustyce aktywnej
15
Zdrowie i higiena
22
Ogień
24
Słownik terminów
technicznych
136
Montaż i konserwacja
30
Alfabetyczny spis
produktów
Rozwiązania
optymalizujące
środowisko
akustyczne wnętrza
16
Słownik terminów
związanych
z akustyką
17
Własności akustyczne
1
GALERIA PROJEKTÓW
TRANSpORT - Lotnisko w Dubaju (ZEA), Sufity METALOWE
USŁUGI I HANDEL - Hotel Concordia (Włochy),
AXIOM C CANOpy
USŁUGI I HANDEL - Wellness park Lasko (Słowenia),
sufity MADERA
BIURA - Kinnarps (Francja), ULTIMA Canopy
SŁUŻBA ZDROWIA - Szpital Refaja Ziekenhuis (Holandia),
duże płyty ULTIMA
2
SZKOLNICTWO - Brede School Mikado-Aalsmeet (Holandia), OpTIMA
SZKOLNICTWO - Luiss University (Włochy),
ULTIMA Canopy
3
GALERIA PROJEKTÓW
SŁUŻBA ZDROWIA - Drogeria Bos & Lommer (Holandia), BIOGUARD ACOUSTIC
TRANSpORT - Lotnisko w Nicei (Francja), ORCAL Canopy
SZKOLNICTWO - Newfield & Talbot
(Wielka Brytania), Metal CLIp-IN
BIURA - Fortis Bank (Holandia), LAy-IN MicroLook
Zapoznaj się z naszą
„Księgą Pomysłów"
i „Galerią Projektów"
USŁUGI I HANDEL - piekarnia (Niemcy),
AXIOM C Canopy
TRANSpORT - Lotnisko Gatwick (Wielka Brytania),
AXAL Vector
BIURA - Online (portugalia), OpTIMA Canopy
4
5
POLITYKA I INICJATYWY FIRMY
ARMSTRONG
CZY WIESZ, ŻE...
CZY WIESZ, ŻE...
Firma Armstrong była pionierem działań proekologicznych już w 1860 roku.
Od stu pięćdziesięciu lat stale tworzymy produkty i angażujemy się w programy przyjazne dla
środowiska naturalnego. Już ponad sto lat temu opracowaliśmy proces odzyskiwania odpadów
korkowych, którego efektem końcowym było wprowadzenie na rynek produktu znanego dziś pod
nazwą linoleum.
surowce
Firma Armstrong nieustannie poszukuje nowych sposobów zastosowania
technologii badawczych i produkcyjnych w ochronie środowiska, zarówno
w miejscu pracy, jak i na szerszą skalę, zmniejszając przez to negatywny
wpływ, jakiemu podlega nasze najbliższe otoczenie i środowisko naturalne.
Surowce stosowane w naszych sufitach są odnawialne i występują w dużych
ilościach w środowisku naturalnym, jak np.: biorozpuszczalna wełna mineralna
(w dyrektywie Unii Europejskiej 97/69/EC 1997 wełna używana w naszych
produktach została sklasyfikowana jako nieszkodliwa), perlit, skrobia naturalna,
pochodzący z odzysku papier, oraz powtórnie przetworzone płyty sufitowe
i glina. Żaden z naszych produktów sufitowych nie zawiera azbestu.
Firma Armstrong systematycznie inwestuje środki w proces modernizacji
już istniejących produktów pod kątem zmniejszenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Gospodarowanie zasobami enerGii
przetwarzania
W 1999 roku firma Armstrong
jako pierwsza w branży
wprowadziła program
powtórnego przetwarzania
komponentów sufitów
podwieszanych.
Do chwili obecnej na całym
świecie poddaliśmy powtórnemu
przetworzeniu ponad 8 milionów
metrów kwadratowych zużytych
materiałów sufitowych. To
oznacza ponad 40 tysięcy ton
odpadów budowlanych, które nie
trafiły na wysypiska śmieci.
Program powtórnego
przetwarzania demontowanych
sufitów: Oferujemy bezpłatny
program odbioru materiałów
z odnawianych obiektów,
w których powierzchnia
zastosowanych płyt przekaracza
2000 m2 zawsze, gdy ma to
uzasadnienie ekonomiczne
i ekologiczne. Płyty sufitowe są
w 100% przetwarzane i powtórnie
wykorzystane w procesie
produkcji nowych płyt.
■
Od 1998 firma Armstrong angażuje się w takie programy, jak np. „projekt
redukcji emisji gazów”, którego głównym celem jest ograniczenie zużycia
energii podczas wytwarzania produktów. W naszych zakładach w dużym
stopniu udało się już osiągnąć tę redukcję.
wpływ produKtów na czystość powietrza
Firma Armstrong stale angażuje się w badania i rozwój w celu zminimalizowania
wpływu wytwarzanych produktów na czystość powietrza. Zgodnie z normą
EN 13964, a także jako część procedury prowadzącej do uzyskania znaku
CE, wszystkie sufity firmy Armstrong uzyskały klasyfikację E1, właściwą dla
produktów o najniższej emisji formaldehydu.
proGramy bezpieczeństwa
W działalności firmy Armstrong bezpieczeństwo jest stałym priorytetem,
dlatego też wprowadziliśmy całą gamę stopniowych zmian w stosowanych
przez nas procesach, procedurach i działaniach tak, aby osiągnąć
bezpieczeństwo na światowym poziomie.
LoGistyKa
Armstrong, będąc jednym ze światowych liderów w produkcji sufitów
podwieszanych, posiada rozbudowaną sieć zakładów produkcyjnych,
co pozwala zmniejszyć konieczność transportu produktów, emisję
zanieczyszczeń oraz zredukować niekorzystny wpływ na środowisko
naturalne.
W ciągu wielu lat, w których pozostajemy liderem branży, wspólnie z naszymi
klientami opracowaliśmy opakowania dla naszych produktów wykorzystujące
minimalną ilość materiałów, a jednocześnie zapewniające trwałość produktu
w czasie transportu i montażu.
Powtórne przetwarzanie
odpadów powstających
w trakcie montażu: W Wielkiej
Brytanii i Francji wprowadziliśmy
program powtórnego
przetwarzania odpadów
powstających w trakcie montażu,
dzięki czemu nie trafiają one na
wysypiska śmieci.
■
6
Sufity podwieszane produkowane przez firmę Armstrong zawierają
aż do 82% surowców pochodzących z odzysku. Dysponujemy
najpełniejszym asortymantem sufitów o wysokiej zawartości
surowców powtórnie przetworzonych.
Systemy zawieszenia firmy Armstrong zawierają 25% surowców
pochodzących z odzysku, co stanowi najwyższy odsetek w branży.
Koncepcja
nowe produKty
proGramy powtórneGo
ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
zawartość materiałów z odzysKu
Znacząca część naszych płyt sufitowych jest produkowana na bazie surowców
poddanych powtórnemu przetworzeniu: żużlowej wełny mineralnej, innych
rodzajów wełny mineralnej, papieru oraz zużytych płyt sufitowych. Zgodnie
z normą EN ISO14021:2001 zawartość materiałów z odzysku będzie obecnie
podawana we wszystkich materiałach publikowanych przez firmę Armstrong.
%
zawartość surowców pochodzących z odzysKu
obLiczona zGodnie z iso 14021
Rodzina produktów
Płyty mineralne
BIOGUARD ACOUSTIC
BIOGUARD PLAIN
CERAMAGUARD
CIRRUS
CIRRUS MAx / CIRRUS 75
CIRRUS Design
COLORTONE DUNE
FINE FISSURED + FF czarny
GRAPHIS
NEEvA
OPTIMA
PARAFON HYGIEN
PERLA
Rodzina produktów
45%
52%
38%
33%
65%
33%
48%
51%
51%
20%
82%
20%
45%
PERLA dB
PERLA OP
PLAIN
SAHARA MAx / SABBIA
SAHARA vector
SAHARA dB
SIERRA OP
ULTIMA
ULTIMA dB
ULTIMA OP
ULTIMA vector
vISUAL
Ruszt
Płyty metalowe
63%
42%
44%
42%
43%
61%
15%
44%
63%
42%
44%
71%
25%
30%
*Definicja zawartości materiałów pochodzących z odzysku (zgodnie z EN ISO 14021: 2001):
Część produktu lub opakowania (według masy) zawierająca materiały powtórnie przetworzone.
Powyższa definicja jest zgodna z praktycznymi wytycznymi WRAP. Za produkty zawierające surowce pochodzące
z odzysku uważać się będzie jedynie produkty jeszcze nieużytkowane przez klientów oraz produkty, których
użytkowanie przez klientów się zakończyło, zgodnie z poniżej zdefiniowaną terminologią.
Materiały wycofane ze strumienia odpadów w procesie produkcyjnym.
Z powyższej definicji wyłączone jest ponowne wykorzystanie materiałów podlegających powtórnej obróbce,
przemiałowi lub odpadów generowanych w danym procesie, które mogą być odzyskane w trakcie tego samego
procesu, który doprowadził do ich powstania.
Materiały pochodzące z gospodarstw domowych lub z zakładów handlowych, przemysłowych, bądź
instytucji będących użytkownikami końcowymi produktu, które nie mogą już być użytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Powyższe obejmuje także zwroty materiałów z sieci dystrybucji.
produKty
Sufity mineralne
Bardzo wysoka zawartość surowców
pochodzących z odzysku - do 82%
• Wysoki współczynnik odbicia światła
oraz znakomite właściwości
akustyczne
• 15 lat gwarancji
• Kilka zakładów produkcyjnych,
co pozwala zminimalizować koszty
transportu oraz emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego
■ Sufity metalowe
• Wysoka zawartość surowców
pochodzących z odzysku (do 30%)
• Sprawnie działający program
powtórnego przetwarzania surowców
• 15 lat gwarancji
• Wysoki współczynnik odbicia światła
oraz znakomita charakterystyka
akustyczna
• Możliwość czyszczenia i trwałość
produktów
• Kilka zakładów produkcyjnych,
co pozwala zminimalizować koszty
transportu oraz emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego
• Możliwość dostosowania produktów
do projektu, co pozwala
zminimalizować ilość odpadów oraz
zoptymalizować właściwości
produktów
■ System zawieszenia
• Wszystkie systemy zawieszenia firmy
Armstrong zawierają 25% surowców
pochodzących z odzysku
• Posiadają objęty patentem ścieg
na boku profilu, co zwiększa jego
wytrzymałość i stabilność
• Nadają się do powtórnego
przetworzenia
• Opatentowany profil Peakform
zapewniający wyjątkową
wytrzymałość i stabilność
• Kilka zakładów produkcyjnych,
co pozwala zminimalizować koszty
transportu oraz emisji zanieczyszczeń
do środowiska naturalnego
■
•
Zapoznaj się
z naszą broszurą
poświęconą
środowisku
naturalnemu
7
KOMFORT UŻYTKOWNIKÓW
NAGRODY I CERTYFIKATY
CZY WIESZ, ŻE...
Sufit podwieszany cechujący się wysokim współczynnikiem odbicia światła może odbijać do 90%
światła padającego na jego powierzchnię, co pozwala doświetlić wnętrze światłem naturalnym
i tym samym ograniczyć zużycie energii. Standard pomieszczenia może zostać podwyższony dzięki
zapewnieniu właściwego środowiska akustycznego przez zastosowanie sufitu podwieszanego.
Komfort dLa oczu
Komfort aKustyczny
masa termiczna
„Współczynnik odbicia światła"
właściwy dla danej powierzchni
to jej zdolność odbijania padającego
na nią światła. Światło dzienne
i oświetlenie elektryczne to dwa
główne źródła światła występujące
w środowisku pracy. Odbicia światła
przez sufit, podłogę i ściany stanowią
drugi co do ważności czynnik
w ogólnym oświetleniu pomieszczenia,
bezpośrednio wpływając na dobre
samopoczucie użytkowników wnętrza
i ich efektywność pracy.
• Sufity podwieszane charakteryzujące
się wysokim współczynnikiem
odbicia światła wzmacniają korzyści
oświetlenia pośredniego i poprawiają
ogólną jednorodność oświetlenia
pomieszczenia, odbijając do 90%
światła do jego wnętrza, w porównaniu
ze współczynnikiem na poziomie 75%
w przypadku sufitów standardowych.
• Sufit o współczynniku odbicia światła
równym bądź wyższym niż 90%
pozwala na uzyskanie oszczędności
na poziomie 20% w przypadku
korzystania z oświetlenia pośredniego
i może przynieść zmniejszenie
całkowitych kosztów energii
elektrycznej w budynku sięgające
nawet 11%.
• Płyty typu Canopy zamontowane
ponad stanowiskami roboczymi
poprawiają odbicie światła nad nimi
zapewniając lepszy komfort pracy
użytkownikm wnętrza.
We wszystkich rodzajach pomieszczeń
wybór właściwych rozwiązań
akustycznych umożliwi spełnienie
potrzeb ich użytkownika i zapewni
mu ogólny komfort. W odniesieniu
do akustyki wnętrza konieczne
jest określenie, czy potrzebne jest
zapewnienie dobrego rozumienia
mowy, koncentracji czy poufności
prowadzonych rozmów. Szeroki
wybór rozwiązań oferowanych przez
firmę Armstrong pomoże Państwu
znaleźć właściwe rozwiązanie
przy wykorzystaniu płyt Canopy,
standardowych sufitów podwieszanych
bądź produktów z rodziny i-ceilings
umożliwiających maskowanie
dźwiękiem.
Sufity akustyczne oferowane przez firmę
Armstrong obniżają poziom hałasu we
wnętrzach, pozwalając na osiągnięcie
optymalnej równowagi pomiędzy
wysokim poziomem pochłaniania
dźwięku a jego izolowaniem tak, aby
w zależności od potrzeb albo ułatwić
albo ograniczyć rozumienie mowy.
W celu regulowania temperatury
pomieszczenia, zamiast korzystać
z klimatyzacji oraz ogrzewania, można
wykorzystać termiczną masę betonu.
Bez konieczności zasilania klimatyzacji
i ogrzewania ilość zużywanej energii
elektrycznej ulega znacznemu
zmniejszeniu, co prowadzi do obniżenia
zapotrzebowania budynku na energię.
Aby płyty termiczne mogły pracować
efektywnie, ważne jest, aby możliwie
duża część betonu pozostawała
niezasłonięta. Będzie to możliwe,
jeśli zastosujemy płyty sufitowe typu
Canopy, które dodatkowo poprawiają
komfort akustyczny i wizualny wnętrza.
8
Armstrong przykłada wielką wagę
do ciągłego polepszania wiedzy
i odpowiedzialności ekologicznej,
co udowadnia w wielu dziedzinach
funkcjonowania – zaczynając od
kompleksowej polityki promowania
bezpieczeństwa pracy a kończąc na
ochronie środowiska naturalnego.
Nie tylko koncentrujemy się na produkcji
towarów przyjaznych dla środowiska,
ale również zależy nam, aby nasze
fabryki nie zanieczyszczały środowiska.
Wprowadzamy efektywne procesy
powtónego przetwarzania produktów,
co pozwala ograniczyć ilość odpadów.
Posiadane certyfikaty:
certyfiKacja i atesty
produKtów - bre (wieLKa
brytania)
15 LAT 15
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
atesty procesu produKcyjneGo
ISO 14001: 2004
ISO 9001: 2008
OHSAS 18001: 2007
gwarancji
Zapoznaj się z naszą Księgą
Zielonych Pomysłów na stronie
internetowej:
www.armstrong.pl/sufity
Centrala firmy Armstrong, USA
Budynek klasy platynowej wg.
klasyfikacji LEED-EB
Lat Gwarancji
Większość naszych produktów może
być czyszczona, zaś płyty sufitowe
przeznaczone do stosowania
w pomieszczeniach o podwyższonych
standardach higieny posiadają
aktywną powłokę bakteriobójczą.
Trwałość naszych produktów oznacza
mniejszą liczbę uszkodzeń i rzadszą
konieczność wymiany płyt na nowe, co
z kolei zmniejsza negatywny wpływ na
środowisko naturalne. Wszystkie nasze
produkty przeznaczone do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotności
względnej powietrza do 95% i 99%
objęte są 15-letnią gwarancją.
Firma Armstrong, wiodący światowy
producent sufitów podwieszanych,
jest świadoma tego, jak istotne jest
zachowanie pełnej jawności dotyczącej
wpływu działalności produkcyjnej na
środowisko naturalne. łatwo jest składać
zapewnienia - trudniej jednak jest je
udowodnić bez pomocy niezależnego,
uniwersalnego systemu pomiarowego.
Brytyjska instytucja badawczo-doradcza
BRE (Building Research Establishment)
zainicjowała program zgodny ze
standardem ISO14041, pozwalający
na stworzenie profilu wpływu na
środowisko i pozwalający użytkownikom
końcowym i producentom na ocenę
wpływu wybranych produktów na
środowisko naturalne. Począwszy od
roku 2004, firma Armstrong zleca BRE
zadanie sporządzania profilu wpływu
na środowisko naturalne zakładów
produkujących sufity podwieszane
oraz systemy zawieszenia, a także
profilu samych produktów. BRE określa
ten wpływ poprzez przyznanie
„Eko-punktów” w oparciu o rodzaj
surowców służących do wytworzenia danego produktu oraz używanych
do tego celu procesów wytwórczych.
Uzyskany wynik jest następnie
odnoszony do kluczowych kryteriów
obejmujących: zmiany klimatyczne,
wytrącanie się minerałów, zmniejszanie
powłoki ozonowej oraz powstawanie
odpadów. Nasz wynik to 0,16
Eko-punktów.
certyfiKaty i atesty - fdes
(francja)
Dopóki w Unii Europejskiej nie
zostanie opracowana standardowa
metoda klasyfikacji produktów pod
względem ich wpływu na środowisko
naturalne, istnieć będzie wiele metod
nakierowanych na lepsze zrozumienie
wpływu produktów na środowisko.
Metoda stosowana we Francji, która jest
obecnie uznawana za odzwierciedlenie
przyszłej procedury europejskiej, polega
na uzyskaniu FDES (fr.: Fiche Déclaration
Environnementale et Sanitaire), systemu
ocen opisujących charakterystyczny dla
danego produktu wpływ na środowisko
naturalne i możliwość utrzymania
higieny. Informacje pozyskiwane dzięki
tej procedurze są wykorzystywane
do uzyskania akredytacji pod nazwą
„Wysoka jakość prośrodowiskowa”
(fr.: HQE - Haute Qualité
Environnementale). Armstrong opracował
profile wpływu produktów na środowisko
naturalne dla swoich zakładów
produkujących płyty mineralne i metalowe
zgodnie z metodologią FDES.
pozostałe certyfiKaty
■ IBU: WETEC, którego członkiem
jest Armstrong, jest certyfikowanym
partnerem www.bau-umwelt.com.
IBU Institut Bauen und Umwelt e. v.
(Niemiecki Instytut Budownictwa
i Środowiska). Wkrótce zostanie wydana
EPD - Deklaracja Wpływu Produktu na
Środowisko dla WETEC.
■ LEED: Amerykańska Rada na Rzecz
Budownictwa Proekologicznego
(USGBC) jest organizacją, której celem
jest umożliwienie powszechnego dostępu
do budynków przyjaznych dla środowiska
w ciągu jednego pokolenia. Promowany
przez Radę system certyfikacji
budynków (LEED) stanowi podstawę
pozwalającą mierzyć i korygować wpływ
na środowisko naturalne wszelkich
aspektów projektowania budynku, jego
budowy oraz użytkowania.
Firma Armstrong ma przyjemność
ogłosić swoje wejście w skład
Brytyjskiej Rady na Rzecz
Budownictwa Proekologicznego
Firma Armstrong jest członkiem-założycielem Rad na Rzecz
Budownictwa Proekologicznego
w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach,
a także członkiem Rad w Kanadzie,
Chinach i Australii.
Siedziba główna firmy Armstrong
w Lancaster w Pensylwanii uzyskała
w roku 2007 certyfikat Platynowego
Budynku LEED-EB (dla budynku
istniejącego) - najwyższą i najtrudniejszą
do uzyskania ocenę.
9
KOMFORT AKUSTYCZNY:
Od właściwości do komfortu akustycznego
przyKłady najbardziej odpowiednich rozwiązań aKustycznych:
CZY WIESZ, ŻE...
Właściwe rozwiązanie akustyczne dla wnętrza nie zawsze sprowadza się do wysokiego pochłaniania dźwięku.
Odpowiednie środowisko akustyczne wnętrza ma podstawowe znaczenie. Aby je stworzyć, należy się
skoncentrować na:
■ Rozumieniu mowy (chcę, aby rozumiano co mówię)
■ Poufności rozmów (nie chcę, aby słyszano o czym rozmawiam)
■ Koncentracji (nie chcę, aby mi przeszkadzano)
Sytuacja
Połączenie
pochłaniania dźwięku
i izolacyjności
Chcę, aby rozumiano akustycznej
co mówię
ULtIMA
PERLA
SAHARA MAX
/SABBIA
- Sale spotkań
- Sale konferencyjne
- Sale lekcyjne
rozumienie mowy,
poufność rozmów,
Koncentracja
Poufność
rozmów
Izolacyjność
akustyczna
PERLA dB
ULtIMA dB
SAHARA dB
- Indywidualne
pomieszczenia
biurowe
- Sale chorych
w szpitalu
Pochłanianie
dźwięku
OPtIMA,
ULtIMA OP
PERLA OP
SAHARA MAX
/SABBIA
- Pomieszczenia
wielkoprzestrzenne
- Biura typu call center
- Biblioteki
Aby określić, czy dane pomieszczenie
spełnia normy i zalecenia akustyczne,
na ogół wystarczy podać wartości
zmierzone w pomieszczeniu bez
jego użytkowników przy wyłączonym
sprzęcie biurowym. Przepisy
dotyczące akustyki zazwyczaj podają
zalecane wartości czasów pogłosu
(wewnątrz pomieszczenia) oraz
izolacyjności akustycznej (pomiędzy
pomieszczeniami oraz izolacji od
hałasu dochodzącego z zewnątrz
budynku).
Tego typu podejście nie jest
jednakże zadowalające z punktu
widzenia spełnienia oczekiwań
użytkowników wnętrza,
w szczególności jeżeli weźmiemy
pod uwagę wzrost popularności
pomieszczeń wielkoprzestrzennych
w biurach oraz narastające problemy
ze słuchem wśród uczniów i studentów.
W codziennym użytkowaniu wnętrza
każda aktywność zakłóca jego
początkową równowagę akustyczną,
na przykład dyskusje prowadzone
w grupie, dzwonki telefonów,
kopiarek, muzyka, otwarte okna
bądź hałas uliczny.
Osoby korzystające z pomieszczenia
biurowego, sali lekcyjnej, sklepu,
szpitala i każdego innego wnętrza
potrzebują dającego dobre
samopoczucie, zdrowego
środowiska do wykonywania
swoich zajęć w najlepszych
możliwych warunkach.
Rozumienie
mowy
co wpływa na właściwości płyt sufitowych?
Cechy akustyczne mineralnej płyty sufitowej zależą od połączenia trzech
elementów: jej porowatości, grubości oraz gęstości. Poniższa tabela
pokazuje wpływ wzrostu każdego z tych parametrów na właściwości
akustyczne płyt.
Pochłanianie dźwięku
Najlepszy
Zalecany produkt
Lepszy
Dobry
Przykładowe typy
pomieszczeń
Nie chcę, aby
słyszano o czym
rozmawiam
Koncentracja
Nie chcę, aby mi
przeszkadzano
Izolacyjność
akustyczna i redukcja
dźwięku
Gęstość
Porowatość
szeroKa Gama rozwiązań
Grubość
Rozwiązania akustyczne odpowiadające każdemu rodzajowi wymagań. Rodzaj krawędzi płyt tworzących sufit ma duży
wpływ na zapobieganie przenikaniu dźwięku pomiędzy pomieszczeniami.
Firma Armstrong oferuje płyty sufitowe zróżnicowane pod względem gęstości
oraz materiałów, z których są wykonane, co pozwala połączyć określone
właściwości akustyczne z szerokim wachlarzem rozwiązań estetycznych.
Wpływ czynników akustycznych na użytkowników wnętrz, które wyposażone są
w sufity pasywnie oddziałujące na środowisko akustycznie można przedstawić
w następujący sposób:
Izolacyjność
Pochłanianie dźwięku
akustyczna i redukcja
dźwięku
Ogranicza:
Wpływa na:
Korzyści dla:
Jakość akustyczna pomieszczenia
w budynku uzależniona jest od
głównych kryteriów projektowania,
które wymagają dokładnego
monitorowania:
■ Rozumienia mowy (chcę,
aby rozumiano co mówię)
■ Poufności rozmów (nie chcę,
aby słyszano o czym rozmawiam)
■ Koncentracji (nie chcę, aby
mi przeszkadzano).
10
Właściwości i cechy
produktu
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
Odbicia dźwięku wewnątrz
pomieszczenia
Rozumienie mowy oraz
koncentrację
Użytkowników wnętrza
Współczynnik
pochłaniania 1,00
dźwięku a w 0,90
0,80
0,70
0,60
0,60
0,60
0,65 0,65(H)
0,70(H) 0,70(H)
0,90
0,60
0,65(H)
0,60 0,60(H)
Współczynnik
izolacyjności
akustycznej
wzdłużnej Dnfw
0,95
1,00
1,00
26
27
0.60(H)
OP
0.50(H)
0,00
0
10
20
30
40
50
0,95
0,75(H)
0,50
Przenoszenie dźwięku pomiędzy
pomieszczeniami
Poufność rozmów oraz
rozumienie mowy
Użytkowników sąsiadujących
pomieszczeń
Aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje oraz aby pobrać katalog
„Przewodnik firmy Armstrong
po akustyce", zapraszamy do
odwiedzenia naszej dedykowanej
witryny www.sufityakustyczne.pl
0,90
Standard
dB
34
39
35
36
36
40
34
26
29
25
27
39
40
41
41
43
43
r
2
2
2
2
2
2
A
p
p
p
A
A
B
B
B
o
A
L
L
L
L
L2
L
t
I
d
d
d
R
M
c
S
S
I
R
B
A
A
A O p SL RLA O Op SL IMA O
HA
BS
B S LA
BS
pE
RA / SAB
ULT TIMA MA Ve HAR
SA
E
A d pER RLA d ULTIM IMA d SIERR RA O
A
LT
HA
p
L
A
I
R
L
U
A
X
T
S
A
U
R
R
S
H
UL
pE
pE
MA
ULT
SIE
SA
RA
HA
SA
czy zastosować rozwiązanie aKtywne czy pasywne aKustycznie?
Firma Armstrong zaleca dwustopniowe podejście w celu uzyskania zrównoważonego środowiska akustycznego:
1 ■ Wykorzystanie rozwiązań pasywnych akustycznie
• dla pochłaniania dźwięku wewnątrz pomieszczenia oraz zapobiegania przenikaniu hałasu pomiędzy pomieszczeniami
lub spoza budynku
2 ■ Wykorzystanie rozwiązań aktywnych akustycznie
• aby zamaskować niewyeliminowany wcześniej, niepożądany hałas
• aby nagłośnić mowę i przezwyciężyć problemy związane z jej rozumieniem
• aby odtwarzać muzykę
• aby przekazywać zrozumiałe komunikaty dużej grupie odbiorców
11
KOMFORT AKUSTYCZNY:
Rola sufitów podwieszanych w akustyce pasywnej
CZY WIESZ, ŻE...
Sufity podwieszane odgrywają kluczową rolę w tworzeniu środowiska akustycznego wnętrza.
Akustyka pasywna dotyczy pochłaniania dźwięku oraz jego redukcji wewnątrz danego pomieszczenia
oraz pomiędzy pomieszczeniami.
■
■
■
Izolacyjność akustyczna wzdłużna to
ograniczenie przenoszenia dźwięku pomiędzy
przylegającymi pomieszczeniami posiadającymi
wspólną przestrzeń ponadsufitową.
izoLacyjość aKustyczna dLa poprawy
poufności rozmów
przyKładowe zastosowania:
POUFNOŚĆ ROZMÓW
Wiele pomieszczeń takich, jak na przykład: gabinety kadry
kierowniczej czy gabinety lekarskie, musi charakteryzować
się wysokim poziomem dźwiękoizolacyjności dla uzyskania
optymalnego poziomu poufności rozmów. Rodzina
produktów dB charakteryzujących się podwyższoną
gęstoścą, ogranicza przenoszenie dźwięku pomiędzy
przyległymi pomieszczeniami nawet o 43 dB, pozwalając
zachować pełną poufność rozmów i oferując pożądany
komfort użytkownikom wnętrza.
W jaki sposób zagwarantować, że dźwięk dobiegający
z korytarza nie będzie słyszany w przyległych pomieszczeniach?
■
Biuro De Koning (Holandia)
■
Rozwiązanie:
Redukcja dźwięku to ograniczenie dźwięku
generowanego w przestrzeni ponadsufitowej lub
dochodzącego z wyższego piętra
Pochłanianie dźwięku odpowiada tej części
padającego na płytę dźwięku, która nie jest przez
nią odbita.
pochłanianie dźwięKu dLa poprawy
Koncentracji
przyKładowe zastosowania:
Koncentracja
Często celem jest po prostu maksymalne ograniczenie
przenoszenia hałasu, na przykład w dużych
pomieszczeniach wielkoprzestrzennych bądź w centrach
telefonicznej obsługi klienta, gdzie głosy, dźwięk
telefonów oraz sprzętu biurowego mogą w poważnym
stopniu utrudniać koncentrację. Rodzina produktów
OP, charakteryzujących się niższą gęstością, pozwala
ograniczyć nadmierne odbicia dźwięku, pozwalając uzyskać
optymalny poziom pochłaniania dźwięku.
W jaki sposób zapewnić dobrą koncentrację, komfort
wizualny oraz łatwy dostęp do przestrzeni ponadsufitowej
w pomieszczeniu wielkoprzestrzennym?
■ Biuro Recicladhor (Hiszpania)
■
■
12
Połączenie izolacyjności akustycznej oraz
pochłaniania dźwięku.
płyty ULtIMA dB Planks
Rozwiązanie:
ULtIMA Vector
izoLowanie i pochłanianie dźwięKu dLa poprawy
rozumienia mowy
przyKładowe zastosowania:
ROZUMIENIE MOWY
Kontrolowanie stopnia pochłaniania dźwięku oraz poziomu
dźwiękoizolacyjności ma zasadnicze znaczenie dla
poprawy stopnia rozumienia mowy. Rodzina produktów
standartowych, zawierająca produkty o średniej gęstości,
pozwala uzyskać znakomitą równowagę pomiędzy
pochłanianiem dźwięku a jego izolowaniem, blokując
niepożądany hałas dochodzący z zewnątrz i jednocześnie
poprawiając jakość dźwięku wewnątrz pomieszczenia.
Takiego typu sufity idealnie nadają się do stosowania
w salach lekcyjnych i konferencyjnych.
W jaki sposób zapewnić optimalny komfort akustyczny
w sali lekcyjnej?
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
■
Szkoła (Niemcy)
■
Rozwiązanie:
ULtIMA Board
Jak stworzyć ciche wnętrze pomimo umieszczenia głośnych
urządzeń serwisowych w przestrzeni ponadsufitowej?
■
Międzynarodowy Klub Książki (Hiszpania)
■
Rozwiązanie:
Sufit MEtALOWY z wkładem
Premium B15
Jak poprawić komfort akustyczny, wizualny oraz
ergonomiczny w wielkoprzestrzennym studiu telewizyjnym?
■
Biuro I Online (Portugalia)
■
Rozwiązanie:
OPtIMA Canopy
Jak zapewnić optymalny poziom rozumienia mowy
wszystkim osobom znajdującym się w sali konferencyjnej?
■
Biuro Armstrong Building Products (Francja)
■
Rozwiązanie:
ORCAL Canopy
13
KOMFORT AKUSTYCZNY:
KOMFORT AKUSTYCZNY:
Rola sufitów podwieszanych w akustyce aktywnej
Rozwiązania optymalizujące środowisko akustyczne wnętrza
CZY WIESZ, ŻE...
Płyty i-ceilings firmy Armstrong stanowią aktywne akustycznie dopełnienie rozwiązań pasywnych wszędzie
tam, gdzie jest to konieczne.
definicja
Płyty aktywne i-ceilings to rodzina
najnowocześniejszych głośników
płaskomembranowych dopasowanych
wizualnie do płyt sufitowych firmy Armstrong
oraz montowanych bezpośrednio na ruszcie.
Płyty dźwiękowe umożliwiają odtwarzanie
komunikatów głosowych, muzyki
oraz elementów akustyki aktywnej
(elektroakustycznej metody kształtowania
środowiska pomieszczenia) zwiększającej
w zależności od potrzeb poziom rozumienia
mowy, poufności rozmów oraz koncentracji
w użytkowanych wnętrzach.
standardowe rodzaje Krawędzi
Krawędź płyty
sufitowej
Ruszt
Płyty o krawędzi Board płyty sufitowe na poziomie rusztu
Płyty o krawędzi tegular szeroki ruszt uniesiony powyżej
płaszczyzny płyt
Płyty o krawędzi MicroLook wąski ruszt uniesiony powyżej
płaszczyzny płyt
Krawędź płyty
aktywnej)
Board
Tegular
MicroLook
Ruszt
24 mm
24 mm
15 mm
zastosowania
Wzmocnienie
mowy
Pomieszczenia wielkoprzestrzenne,
call center
Indywidualne pomieszczenia
biurowe
Maskowanie
dźwiękiem
✔
Komunikaty
adresowane do
wielu odbiorców
Muzyka
Akustyczna optymalizacja wnętrza
polega na dostosowaniu środowiska
akustycznego istniejącego wnętrza
do potrzeb użytkownika w zakresie
rozumienia mowy, koncentracji
i poufności. Kiedy planujemy
przeniesienie biura do nowej
lokalizacji lub zmianę sposobu jego
wykorzystania, nasze potrzeby
w zakresie akustyki należy uwzględnić
na możliwie najwcześniejszym etapie
procesu projektowania. Zgranie
ze sobą wymogów akustycznych
i rozplanowania przestrzeni pozwoli
uzyskać dobrą równowagę pomiędzy
optymalizacją przestrzeni
i zapewnieniem komfortu sprzyjającego
wyższej wydajności pracy.
Na środowisko akustyczne
w pomieszczeniu wpływ mają:
Sufity gipsowo-kartonowe lub odkryte
stropy betonowe powodują powstanie
wnętrza o dużym poziomie odbić
dźwięku. Jeśli weźmiemy pod uwagę,
że współczesne trendy w projektowaniu
wnętrz biurowych powodują częste
wykorzystywanie na dużą skalę szklanych
ścianek działowych, to mamy do
czynienia z negatywnym wpływem takich
rozwiązań na poziom koncentracji.
Istniejące sufity podwieszane nie zawsze
spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące
akustyki związane z zastosowaniem
jego wymiary, materiały użyte do
wykończenia wnętrza, meble i poziom
tła akustycznego. Akustyczna
optymalizacja wnętrza polegać może na:
• zmianie materiałów użytych do
wykończenia wnętrza
• uzupełnienie istniejącego sufitu o sufit
pływający typu Canopy
• uzupełnienie wyposażenia akustycznie
pasywnego o rozwiązanie aktywne
akustycznie (i-ceilings).
3
✔
Sale lekcyjne
Sklepy, salony wystawowe
✔
✔
Restauracje
✔
✔
Hale
✔
✔
Poczekalnie
✔
✔
✔
Biblioteki
✔
✔
Poczekalnie
✔
✔
Sale pacjentów
✔
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
✔
Czas pogłosu (w sekundach)
✔
Opieka Szkolnictwo
zdrowotna
✔
✔
Kubatura pomieszczenia
Sufit na wysokości
Powierzchnia
Długość
Szerokość
2,5
Usługi
i handel
✔
dźwięk - płyty typu CANOPY - może
zdecydowanie zmienić postrzeganą
jakość tego wnętrza, zwiększyć poziom
komfortu akustycznego i wydajność pracy
jego użytkowników.
Rozwiązania polegające na zastosowaniu
płyt Canopy mogą być uzupełnione
poprzez zastosowanie produktów
naściennych oraz elementów akustyki
aktywnej oferowanych przez firmę
Armstrong.
Założony cel dot. akustyki wnętrza:
zapewnienie dobrego rozumienia
mowy tj. czasu pogłosu < 0,8 sek.
Przykład kształtowania akustyki w pomieszczeniu
✔
Sale konferencyjne
ich w miejscach takich, jak na przykład
centra telefonicznej obsługi klienta.
Kluczem do poprawy poziomu
koncentracji oraz poufności rozmów
jest poprawa warunków akustycznych
bezpośrednio nad stanowiskiem pracy,
przy jednoczesnym obniżeniu ogólnego
czasu pogłosu.
W pomieszczeniach cechujących
się skomplikowanym układem
architektoniczno-akustycznym
uzupełnienie istniejącego sufitu o lekkie,
dekoracyjne elementy pochłaniające
✔
Transport
Biuro
Rozwiązania pozwalające na
optymalizację środowiska
akustycznego wnętrza oferowane
przez firmę Armstrong niosą ze sobą
wyjątkowe korzyści:
■ estetyka: tworzenie rozwiązań
atrakcyjnych wizualnie oraz bardziej
kameralnych wnętrz.
■ elastyczność: zastosowane
elementy można łatwo
zdemontować i dopasować do
przyszłych zmian układu wnętrza.
■ funkcjonalność: działają jak
ekrany odbijające światło,
pozwalając zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
■ łatwość montażu: łatwy montaż
sufitu OPTIMA Canopy pod płytą
g-k jak i pod istniejącym rusztem
modułowym.
canopy: rozwiązanie proponowane przez firmę armstronG
Krawędź płyty
aktywnej
14
czym jest optymaLizacja środowisKa aKustyczneGo wnętrza?
CZY WIESZ, ŻE...
2
1,5
250
2,6
96,2
12,0
8,0
m3
m
m2
m
m
Pomieszczenie bez sufitu podwieszanego
1
13 szt. ULTIMA Canopy
20 szt. OPTIMA Canopy
0,5
14 szt. ORCAL Canopy
5 szt. AxIOM Canopy (z płytą ULTIMA OP)
0
125
250
500
1 000
2 000
4 000
Częstotliwość pasma oktawowego (w Hz)
15
SłOWNIK TERMINÓW
ZWIĄZANYCH Z AKUSTYKĄ
WłAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE
ważony wsKaźniK pochłaniania dźwięKu, a w
Redukcja dźwięku
Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik opisujący
pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię
w sposób przypadkowy, wyznaczony zgodnie z normą
EN ISO 11654. W metodzie tej dla wartości zmierzonych
zgodnie z normą EN ISO 354 oblicza się współczynniki
dla pasma o szerokości oktawy dla częstotliwości 250,
500, 1000, 2000 i 4000 Hz, które zapisuje się w postaci
wykresu. Na wykres zostaje następnie nanoszona krzywa
wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej
wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania „najlepszego
dopasowania”. Otrzymana wartość a w będzie się
zawierać w przedziale od 0,00 do 1,00 i będzie
wielokrotnością 0,05. a w - może na przykład wynieść 0,65.
wyznaczniK Kształtu Krzywej
W odniesieniu do normy EN ISO 11654 obliczona wartość
a w może być uszczegółowiona poprzez użycie jednej lub
więcej liter (pisanych w nawiasie) w celu zaznaczenia,
że produkt cechuje się podwyższonym pochłanianiem
dźwięku w niskich (L), średnich (M) bądź wysokich (H)
częstotliwościach.
KLasa pochłaniania dźwięKu
W odniesieniu do normy EN ISO 11654 obliczona wartość
a w może być dodatkowo przypisana do jednej spośród
sześciu klas opisowych, zgodnie z poniższą tabelą:
Klasa pochłaniania dźwięku
aw
A
0,90; 0,95; 1,00
B
0,80; 0,85
C
0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D
0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E
0,15; 0,20; 0,25
Nie klasyfikowany
0,00; 0,05; 0,10
ważony znormaLizowany wsKaźniK
izoLacyjności aKustycznej wzdłużnej
sufitu, dncw
Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający
z pomiarów wskaźnik określający obniżenie poziomu
ciśnienia akustycznego dźwięku przenoszonego
(w poziomie) nad sufitem pomiędzy pomieszczeniami
posiadającymi wspólny sufit podwieszany. Wyznaczany on
jest zgodnie z normą EN ISO 717-1 na podstawie wyników
pomiarów wykonanych zgodnie z normą EN 20140-9.
Uwaga: norma EN 20140-9 została już wycofana z użycia
i zastąpiona przez normę EN ISO 10848-2 (zob. definicję
Dnfw poniżej), choć wyniki badań wyrażone za pomocą
Dncw wciąż pozostają aktualne.
wsKaźniK ważony znormaLizowanej wzdłużnej
różnicy poziomów, dnfw
Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów
wskaźnik określający obniżenie poziomu ciśnienia
akustycznego dźwięku przenoszonego nad sufitem
(poziomo) pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami
posiadającymi wspólny sufit podwieszany. Wyznaczany
16
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
on jest zgodnie z normą EN ISO 717-1 na podstawie
wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą
EN ISO 10848-2, która zastąpiła wycofaną normę
EN 20149-9 (zob. definicję Dncw powyżej).
ważony wsKaźniK reduKcji dźwięKu, rw
Wyrażony przy pomocy jednej liczby, wynikający z pomiarów
laboratoryjnych wskaźnik obniżenia poziomu ciśnienia
akustycznego po przejściu (w pionie) przez przegrodę,
określony przez normę EN ISO 717-1 i wyznaczany na
podstawie wyników pomiarów wykonanych zgodnie z normą
EN 20140-3.
poziom intensywności hałasu
powodowaneGo przez deszcz, Lia
Wartość wynikająca z pomiarów laboratoryjnych
intensywności dźwięku w pomieszczeniu znajdującym
się bezpośrednio poniżej konstrukcji dachu poddanego
działaniu opadów deszczu. Wartość ta jest określana
zgodnie z normą EN ISO 140-18:2006 - Pomiar laboratoryjny
dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy
budowlane. Właściwości akustyczne dachu mogą być badane
przy zamontowanym poniżej dachu suficie podwieszanym,
bądź bez zamontowanego sufitu. Intensywność padającego
deszczu można wybrać spośród opcji podanych przez
normę. Możliwe jest też określenie wyrażonego przez jedną
liczbę łącznego wskaźnika ważonego dla wszystkich rodzajów
intensywności padającego deszczu (LIA).
izoLacyjność aKustyczna wzdłużna
Termin używany w odniesieniu do przenoszenia dźwięku
(w poziomie) pomiędzy pomieszczeniami znajdującymi się
pod wspólnym sufitem podwieszanym.
reduKcja dźwięKu
Pojęcie odnoszące się do przenoszenia dźwięku
przechodzącego w kierunku pionowym przez sufit
podwieszany.
wsKaźniK pochłaniania dźwięKu, nrc
Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik
opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na
powierzchnię w sposób przypadkowy. Określany jest
on wg. normy ASTM C423, jest średnią arytmetyczną,
zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05,
współczynników pochłaniania dźwięku zmierzonych dla fal
w częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie
o szerokości 1/3 oktawy.
sabin
Sabin to miara całkowitego pochłaniania dźwięku pojedynczych
elementów przestrzennych takich jak: wolno wiszące obiekty
typu „chmurka" (Canopy), ekrany, meble itp. znajdujących
się we wnętrzu. Ponieważ tego typu obiekty mają więcej niż
jedną powierzchnię pochłaniającą dźwięk i mogą posiadać
nieregularne kształty, bezcelowe jest określanie dla nich
pomiarowych współczynników pochłaniania dźwięku a s
mierzonych dla pasm szerokości 1/3 oktawy. Dlatego
też liczba Sabinów podawana dla pojedynczego obiektu
znajdującego się w przestrzeni wnętrza używana jest do
opisu pochłaniania dźwięku przez dany obiekt.
Nazwa produktu
NEEvA 15
OPTIMA 15
PERLA OP
ULTIMA OP
SIERRA OP
SAHARA MAx / SABBIA
SAHARA
BIOGUARD ACOUSTIC
PERLA
ULTIMA
BIOGUARD PLAIN
SAHARA dB
ULTIMA dB
PERLA dB
Nr
certyfikatu
5915
5916
5919
5921
5920
5923
5925
5927
5928
5931
5926
5934
5935
5932
Wartość
ważona Rw
7
7
10
10
11
17
17
18
18
18
19
20
21
21
100
125
160
200
Częstotliwość dla środka pasma o szerokości 1/3 oktawy (w Hz)
Płyty mineralne
250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
8,5
7,2
10,2
10,5
11,3
12,1
12,2
11,4
11,6
12,0
12,3
13,8
13,6
14,8
6,2
6,1
7,2
7,7
7,8
8,5
8,4
9,3
9,8
9,8
9,3
9,8
10,4
11,1
5,3
6,3
7,4
7,3
7,5
7,1
8,0
8,8
9,1
9,7
8,0
9,5
11,1
11,0
4,5
5,1
5,7
6,4
5,8
7,5
6,6
8,9
9,3
9,3
8,5
9,6
11,4
11,5
5,0
4,2
5,9
5,6
6,4
7,9
7,9
9,7
9,2
9,1
9,7
11,3
11,6
11,8
3,5
3,1
6,2
5,8
6,9
9,8
10,3
10,6
11,0
10,9
11,5
12,7
13,3
13,4
4,3
4,8
6,8
6,5
7,1
10,1
10,5
11,2
11,4
11,0
11,5
12,9
13,9
13,7
6,1
5,9
7,9
7,8
8,8
12,4
12,7
13,5
14,3
13,9
13,7
15,7
16,1
16,5
6,3
6,0
8,0
8,7
9,2
15,0
15,3
15,9
16,5
16,1
16,0
17,5
18,2
18,3
6,5
6,3
9,0
9,0
9,5
17,2
16,9
17,5
17,7
17,9
17,9
19,8
20,3
20,0
6,9
6,8
10,0
9,7
10,3
18,5
18,2
19,1
18,6
19,2
19,4
20,9
21,8
21,5
6,7
6,7
9,6
10,0
11,3
19,8
19,4
20,5
19,8
20,0
20,4
21,2
22,2
22,4
7,4
7,2
10,8
11,1
12,4
21,6
20,7
21,9
21,0
21,1
21,7
22,3
23,5
23,5
8,4
8,0
12,3
12,2
13,6
23,1
22,5
23,8
23,2
22,9
23,1
24,2
26,0
25,6
8,7
8,5
13,5
13,8
14,8
23,5
22,9
24,7
23,5
24,3
23,6
25,9
27,4
26,9
9,5
8,9
14,3
14,2
15,9
23,5
22,8
24,8
19,2
21,1
23,6
27,5
26,1
28,5
9,8
9,6
15,2
15,6
17,3
24,3
23,0
24,2
21,1
21,6
22,4
29,1
25,7
29,9
9,8
9,3
14,2
15,5
17,0
23,1
21,9
23,3
26,8
26,9
21,0
28,7
28,9
28,8
Płyty metalowe
Nr
Wartość
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Nazwa produktu
certyfikatu ważona Rw
Mikroperforacja bez flizeliny
5938
5
7,3
5,0
4,5
3,8
3,6
3,3
3,8
4,1
4,5
5,2
4,8
4,8
4,5
5,0
4,8
4,6
4,6
3,8
Standardowa perforacja bez
5938
5
7,3
5,0
4,5
3,8
3,6
3,3
3,8
4,1
4,5
5,2
4,8
4,8
4,5
5,0
4,8
4,6
4,6
3,8
flizeliny*
Mikroperforacja z flizeliną
5939
6
9,0
6,9
5,6
5,2
5,3
4,0
4,6
5,9
6,1
6,4
6,3
6,0
5,8
6,4
6,7
7,0
6,7
6,2
Standardowa perforacja z flizeliną*
5939
6
9,0
6,9
5,6
5,2
5,3
4,0
4,6
5,9
6,1
6,4
6,3
6,0
5,8
6,4
6,7
7,0
6,7
6,2
Mikroperforacja z wkładem
5941
18
11,7
9,1
7,9
9,5
10,1
11,8
11,7
13,8
16,3
18,0
18,5
19,6
20,7
21,9
22,5
23,2
24,3
25,1
Premium B15
Standardowa perforacja
5941
18
11,7 9,1
7,9
9,5 10,1 11,8 11,7 13,8 16,3 18,0 18,5 19,6 20,7 21,9 22,5 23,2 24,3 25,1
z wkładem Premium B15*
Płyty bez perforacji (bez
5936
19
12,4 9,5
8,9
9,3 10,5 12,7 11,9 14,1 16,6 18,4 19,3 20,8 22,2 23,8 24,9 25,4 22,4 20,8
wkładu akustycznego)
Płyty bez perforacji z wkładem 5937
21
13,5
10,6
10,1
10,1
11,2 13,1 13,6 16,5 19,0 21,0 22,2 22,9 23,5 25,6 26,4 26,6 24,4 23,1
Premium B15
* Wartość szacowana
1) Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium, posiadające odpowiednie certyfikacje jakości, zgodnie z normą EN ISO 140-3, gdzie sufit
był podwieszony horyzontalnie pomiędzy dwoma zestawami badawczymi. Płyty sufitowe o wymiarach 600x600 mm o prostej krawędzi Board podwieszane na ruszcie Prelude T24.
2) Wartości Rw określono zgodnie z normą EN ISO 717-1.
3) Szacuje się, że wartości dla płyt o Standardowej perforacji (16% powierzchni otwartej) są nie mniejsze niż dla płyt z Mikroperforacją (22% powierzchni otwartej).
4) Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone i regularne badania swoich produktów. Nieuniknione jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności w wynikach uzyskanych dla
tego samego produktu. Powyższe wyniki niekoniecznie odpowiadają najwyższym osiągniętym w trakcie badań parametrom, lecz przedstawiają wartości systematycznie osiągane
przez oferowane produkty.
Hałas powodowany przez deszcz - właściwości akustyczne sufitów Armstrong zastosowanych pod dachem o lekkiej konstrukcji
EN ISO 140-18:2006 to metoda badawcza pozwalająca określić
poziom intensywności dźwięku przenikającego przez powierzchnię
poddaną opadowi deszczu. Firma Armstrong badała dach o lekkiej
konstrukcji, wystawiony na działanie deszczu określonego przez
normę jako 'ulewny', a następnie, po zamontowaniu pod dachem
sufitu podwieszanego, przeprowadziła ponowne pomiary. Badano
różne rodzaje płyt sufitowych, zaś wyniki podane są w tabeli
zamieszczonej poniżej. Uzyskane wartości obrazują intensywność
dźwięku emitowanego do wnętrza pomieszczenia znajdującego
się pod konstrukcją dachu (i sufitu podwieszanego). Dlatego też,
w odróżnieniu od wartości Dnfw oraz Rw, dla których im wyższa
jest podana wartość, tym lepsze są właściwości dźwiękoizolacyjne
produktu, płyty o najlepszych właściwościach to te cechujące się
najniższymi poziomami natężenia dźwięku, ponieważ umożliwiają
one przeniknięcie mniejszej ilości energii akustycznej do wnętrza
znajdującego się pod nimi pomieszczenia. Podane wyniki pokazują
właściwości łącznie dla konstrukcji dachu i sufitu podwieszanego.
Jakakolwiek zmiana właściwości konstrukcji dachu spowoduje zmianę
łącznych parametrów dachu i sufitu podwieszanego. Dlatego też
pokazujemy poprawę w dB dla każdego z rodzajów płyt sufitowych
w porównaniu do właściwości samej tylko konstrukcji dachu.
Częstotliwość dla środka pasma o szerokości 1/3 oktawy (w Hz)
Nazwa produktu
Konstrukcja dachu
+ PERLA dB
Konstrukcja dachu + płyty
METALOWE Plain z wkładem
Premium B15
Konstrukcja dachu
+ SAHARA MAx / SABBIA
Konstrukcja dachu
+ PERLA
Konstrukcja dachu + płyty
METALOWE z mikreperforacją
i wkładem Premium B15
Konstrukcja dachu
+ PERLA OP
Średnia
Nr certyfikatu ważona
LIA
Poprawa LIA
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
C/21102
/R01 - 2
41.8
11.8
42,7 42,2 43,6 41,2 39,5 37,2 36,9 35,6 34,7 33,6 29,5
27,4
24,9
20,8
20,1
18,8
17,7
17,4
C/21102
/R01 - 4
42.4
11.2
43,7 41,9 43,0 40,7 39,4 37,6 38,0 36,4 35,4 33,9 30,2
27,6
26,0
23,8
24,3
23,3
23,5
22,6
42.8
10.8
43,4 44,0 45,4 42,5 39,8 38,4 38,2 36,7 35,4 34,4 30,6
27,6
25,2
21,3
21,3
21,1
19,9
19,0
42.9
10.7
43,5 43,7 44,8 41,7 40,5 38,2 38,6 36,3 35,7 34,4 30,5
27,7
26,0
22,6
23,3
23,7
22,4
19,6
43.3
10.3
44,3 43,8 44,8 42,4 40,2 39,1 38,7 36,5 36,1 35,6 31,6
28,6
26,8
23,3
23,4
22,7
22,5
21,1
C/21102
/R01 - 8
C/21102
/R01 - 6
C/21102
/R01 - 5
C/21102
47.7
5.9
45,0 46,8 47,5 44,3 43,0 42,6 42,9 42,5 41,4 40,8 36,5 33,7 31,3 27,1 26,8 26,2 25,8 21,1
/R01 - 10
C/21102
Tylko konstrukcja dachu
Nie dotyczy 52,0 51,8 53,3 49,8 46,9 46,1 46,3 47,1 47,4 46,8 43,2 40,9 39,9 36,4 36,6 36,4 36,5 33,9
53.6
/R01 - 1
1) Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium, posiadające odpowiednie certyfikacje jakości, zgodnie z normą EN ISO 140-18 (2006).
2) Podane wartości, określające intensywność mierzoną w paśmie o szerokości 1/3 oktawy, są nieważonymi wartościami pomiarów w dB.
3) Badany dach składał się z konstrukcji w postaci stalowych profilowanych belek nośnych wys. 158 mm, izolacji termicznej grubości 200mm oraz warstwy połaciowej wykonanej
z wodoodpornej blachy aluminiowej.
4) Z uwagi na kąt nachylenia dachu, odległość pomiędzy górną płaszczyzną belek nośnych oraz dolną płaszczyzną płyt sufitowych wahała się od 400 mm do 700 mm.
5) Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone i regularne badania swoich produktów. Nieuniknione jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności w wynikach uzyskanych dla
tego samego produktu.
Powyższe wyniki niekoniecznie odpowiadają najwyższym osiągniętym w trakcie badań parametrom, lecz przedstawiają wartości systematycznie osiągane przez oferowane produkty.
17
WłAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE
Pochłanianie dźwięku
Częstotliwość środka pasma o szerokości oktawy (w Hz)
Izolacyjność akustyczna wzdłużna
Częstotliwość środka pasma o szerokości 1/3 oktawy (w Hz)
Płyty mineralne
Płyty mineralne - ap
Nazwa produktu
MYLAR
NEWTONE Residence
SAHARA Nieperforowana
BIOGUARD PLAIN
GRAPHIS (wszystkie wzory powierzchni)
PLAIN
MADERA A2
MADERA A8
MADERA A10
MADERA A1
MADERA A12
PERLA dB Planks
vISUAL v49 z flizeliną
CERAMAGUARD
CIRRUS Decade, Doric & Step
CIRRUS Image
CIRRUS
COLORTONE DUNE
CONTRAST Circles, Square & Linear
SYNONYMES
BIOGUARD ACOUSTIC
FINE FISSURED / FINE FISSURED Czarny
PERLA dB
SAHARA (płyty, w tym Planks 15 mm)
SAHARA Planks z krawędzią Board
SAHARA dB
ULTIMA dB Planks z ukrytym rusztem
PERLA
ULTIMA dB
SAHARA MAx / SABBIA
SAHARA vECTOR
CIRRUS MAx / CIRRUS 75
ULTIMA (płyty, w tym Planks z krawędzią MicroLook)
ULTIMA Planks z ukrytym rusztem
ULTIMA vECTOR
NEEvA 18 (krawędź Tegular i MicroLook)
OPTIMA 15
SIERRA OP
OPTIMA 20
PARAFON HYGIEN 18
PERLA OP (płyty, w tym Planks z krawędzią Board)
PERLA OP Planks z ukrutum rusztem
vISUAL v49 + flizelina + wkład akustyczny z wełny
szklanej 25mm x 20kg/m3
NEEvA 15
NEEvA 18 (Board)
OPTIMA 25
OPTIMA vECTOR 22
ULTIMA OP
Nr certyfikatu
aw
3352
3349
3426
2945a
3253
3116
5441
5445
5444
5442
5443
5968
4347
2921a
3262
2929a
3023
3948
3255
3023
4949a
4441
5478a
4553
4486a
5541a
4484a
4995
5546a
4362
5764
3597
4687
4894a
5711
3005
2912
5973
2913
2998
4763a
5157
4360
0.10(L)
0.10(L)
0.10(L)
0.15(L)
0.15(L)
0.15(L)
0.20(L)
0.35(L)
0.35(LM)
0.45(L)
0.50(L)
0.50(H)
0.50(H)
0.55(MH)
0.55(H)
0.55(H)
0.55(H)
0.55
0.55
0.55(H)
0.60(H)
0.60(H)
0.60(H)
0.60
0.60
0.60
0.60(H)
0.65(H)
0.65(H)
0.65
0.65
0.70(H)
0.70(H)
0.70(H)
0.75(H)
0.90
0.90
0.90
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
4527
3003
2914
2923a
4765a
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Klasa
pochłaniania
dźwięku
NRC
125
250
500
1000
2000
4000
Nazwa produktu
E
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,20
0,45
0,50
0,45
0,60
0,50
0,50
0,60
0,55
0,55
0,50
0,55
0,50
0,50
0,60
0,60
0,65
0,55
0,55
0,55
0,55
0,70
0,70
0,65
0,65
0,75
0,70
0,70
0,70
0,85
0,90
0,85
0,95
0,95
0,90
0,90
0,90
0,25
0,25
0,30
0,30
0,35
0,30
0,35
0,40
0,45
0,40
0,45
0,30
0,10
0,25
0,45
0,35
0,35
0,40
0,40
0,35
0,35
0,40
0,30
0,45
0,35
0,35
0,30
0,35
0,40
0,50
0,45
0,40
0,55
0,50
0,50
0,40
0,35
0,50
0,40
0,40
0,50
0,45
0,35
0,15
0,15
0,20
0,20
0,20
0,25
0,30
0,60
0,60
0,60
0,70
0,35
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,45
0,40
0,35
0,40
0,40
0,55
0,50
0,40
0,50
0,50
0,55
0,75
0,75
0,75
0,80
0,85
0,85
0,85
0,80
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
0,15
0,20
0,55
0,60
0,55
0,70
0,40
0,40
0,50
0,45
0,45
0,45
0,50
0,45
0,45
0,50
0,55
0,55
0,55
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,75
0,60
0,70
0,65
0,60
0,70
0,85
1,00
0,85
1,00
0,90
0,95
0,95
0,95
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,40
0,40
0,45
0,55
0,60
0,50
0,80
0,60
0,60
0,55
0,60
0,55
0,55
0,70
0,75
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,85
0,80
0,75
0,70
0,90
0,80
0,75
0,85
0,85
0,80
0,85
0,85
0,90
0,90
0,90
0,90
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,15
0,15
0,30
0,30
0,35
0,45
0,70
0,75
0,85
0,75
0,75
0,60
0,55
0,60
0,60
0,85
0,75
0,85
0,65
0,55
0,65
0,75
0,95
0,95
0,70
0,70
1,00
0,90
0,90
0,95
0,95
0,90
1,00
1,00
0,95
1,00
0,95
1,00
0,15
0,05
0,20
0,25
0,25
0,25
0,15
0,20
0,25
0,35
0,40
0,80
0,90
0,75
0,75
0,85
0,70
0,45
0,65
0,70
0,90
0,75
0,95
0,60
0,45
0,65
0,85
1,00
1,00
0,45
0,55
1,00
0,85
0,95
0,95
0,95
0,95
1,00
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
A
A
A
A
A
0,95
0,95
1,00
0,95
0,95
0,40
0,40
0,50
0,35
0,55
0,90
0,85
0,85
0,80
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,95
0,90
0,95
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
1,00
1,00
1,00
NEEvA Board 18
PERLA OP (płyty, w tym Planks
z krawędzią Board)
NEEvA Board 20
ULTIMA OP
NEEvA Tegular/MicroLook 18
PERLA OP Planks z ukrytym rusztem
SIERRA OP Planks z ukrytym rusztem
NEEvA Tegular/MicroLook 20
FINE FISSURED (w tym czarne)
SAHARA (płyty, w tym Planks)
SAHARA Nieperforowana
ULTIMA vECTOR
COLORTONE DUNE
SAHARA MAx / SABBIA
SAHARA vECTOR
BIOGUARD ACOUSTIC
CIRRUS Decade, Doric & Step
CIRRUS Image
CIRRUS
CONTRAST Circles, Square &
Linear
GRAPHIS (wszystkie rodzaje
powierzchni płyt)
MYLAR
SYNONYMES
ULTIMA (płyty, w tym Planks
z krawędzią MicroLook)
PERLA
BIOGUARD PLAIN
NEWTONE Residence
PLAIN
CIRRUS MAx / CIRRUS 75
CERAMAGUARD
SAHARA Planks z ukrytym rusztem
SAHARA dB
ULTIMA + wkład akustyczny
z wełny szklanej 25mm x 20kg/m3
w jednym pomieszczeniu
ULTIMA Planks z ukrytym rusztem
ULTIMA dB
PERLA dB
Płyty ULTIMA + wkład akustyczny
z welny szklanej 25mm x 20 kg/m3
w obu pomieszczeniach
Płyty ULTIMA + wkład akustyczny
z wełny szklanej 100mm x 20kg/m3
w jednym pomieszczeniu
Płyty ULTIMA + wkład akustyczny
z wełny szklanej 100mm x 20kg/m3
w obu pomieszczeniach
pomieszczeniach
ULTIMA dB Planks z ukrytym rusztem
Nr
certyfikatu
3036
Wartość
ważona
24
Dnc
100
125
160
200
250
315
400
500
Plain - nieperforowane (bez wkładu akustycznego)
Ekstra mikroperforacja z flizeliną
Mikroperforacja z wkładem Premium B15
Standardowa perforacja z wkładem Premium B15
Ekstra mikroperforacja z wkładem Premium B15
Standardowa perforacja z flizeliną
Mikroperforacja z flizeliną
Nr certyfikatu
aw
2206
2253
2337
2340
2334
L/2463
2175
0.10(L)
0.55(L)
0.60(H)
0.60(H)
0.65
0.70(L)
0.75
1) Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium,
posiadające odpowiednie certyfikacje jakości, zgodnie z normą EN ISO 354.
W trakcie badań przestrzeń nad sufitem podwieszanym miała wysokość 200mm.
2) Wartości aw oraz NRC określono zgodnie z normami, odpowiednio
EN ISO 11654 i ASTM C423.
18
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
Klasa
pochłaniania
dźwięku
D
C
C
C
C
C
NRC
125
250
500
1000
2000
4000
0,10
0,65
0,60
0,60
0,60
0,70
0,80
0,25
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30
0,15
0,75
0,40
0,45
0,45
0,75
0,75
0,10
0,70
0,50
0,50
0,55
0,65
0,90
0,10
0,55
0,65
0,65
0,70
0,65
0,65
0,10
0,55
0,75
0,75
0,80
0,75
0,75
0,10
0,45
0,90
0,90
0,70
0,75
0,80
3) Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone i regularne badania swoich
produktów. Nieuniknione jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności w wynikach
uzyskanych dla tego samego produktu.
Powyższe wyniki niekoniecznie odpowiadają najwyższym osiągniętym w trakcie
badań parametrom, lecz przedstawiają wartości systematycznie osiągane przez
oferowane produkty.
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
12,2
17,4
17,4
17,2
18,9
18,3
18,1
17,9
19,8
22,5
24,0
26,2
27,1
29,6
31,0
33,4
35,7
38,0
4705f
25
Dnf
12,5
20,9
20,7
20,1
20,7
18,9
19,0
19,1
21,4
23,3
25,0
26,0
28,6
29,4
31,5
33,0
34,0
38,0
3033
4615f
3034
5168f
5979
3031
2613
4304
4304
5715
2888
4171a
5767
4955f
3277
3278
2671
26
26
27
27
27
28
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
Dnc
Dnf
Dnc
Dnf
Dnf
Dnc
Dnc
Dnc
Dnc
Dnf
Dnc
Dnc
Dnf
Dnf
Dnc
Dnc
Dnc
12,3
13,4
12,7
14,4
14,8
14,0
13,9
13,2
13,2
13,3
14,6
13,8
10,4
11,4
17,3
16,3
17,6
17,9
17,5
19,7
19,9
19,5
20,2
21,4
18,8
18,8
21,5
20,0
22,9
22,5
19,8
22,1
21,2
20,9
18,9
20,5
21,2
20,2
21,9
21,4
23,5
24,3
24,3
23,9
21,9
25,1
26,9
23,2
23,3
24,0
24,9
18,8
18,9
20,5
21,4
22,7
20,6
24,8
25,1
25,1
24,5
24,1
27,2
27,4
27,6
26,5
27,7
25,9
20,5
19,5
21,1
23,0
22,8
21,6
25,8
26,9
26,9
26,2
26,1
28,0
28,6
29,0
27,8
28,7
26,9
19,4
20,1
20,3
21,2
23,3
20,9
25,5
26,1
26,1
25,4
26,4
26,9
28,8
28,1
28,5
29,2
28,4
19,4
19,5
20,1
20,7
23,5
20,4
25,6
25,4
25,4
25,9
26,3
25,9
27,7
27,4
27,6
27,9
27,8
19,8
19,8
20,8
21,2
23,7
21,4
27,6
27,9
27,9
27,1
27,9
27,3
28,8
31,4
29,0
29,1
29,3
21,4
21,0
22,5
22,7
24,4
23,4
30,7
30,5
30,5
30,9
31,4
32,0
32,6
34,5
32,5
32,1
32,3
24,4
24,7
25,0
24,5
26,1
26,9
35,3
34,1
34,1
33,7
34,8
34,9
34,7
36,5
35,2
34,6
35,2
25,8
27,1
27,1
26,6
27,4
28,9
38,8
37,4
37,4
35,6
37,3
38,6
39,8
40,0
37,3
37,2
37,8
28,2
28,7
29,1
28,3
30,5
31,1
42,9
40,1
40,1
39,4
38,9
41,3
42,4
41,9
39,6
39,8
40,2
31,1
30,7
31,2
30,6
33,2
32,5
46,6
43,8
43,8
42,2
41,1
45,0
45,2
44,4
41,0
41,3
43,5
32,7
32,8
32,6
32,4
35,2
35,1
49,6
46,2
46,2
45,8
42,9
47,4
48,2
45,4
41,9
41,9
47,3
34,9
35,0
36,1
34,0
37,5
38,5
48,6
45,9
45,9
46,8
42,0
47,9
49,4
46,1
42,4
42,8
49,4
37,7
37,6
39,4
35,9
40,8
41,8
48,6
47,4
47,4
47,6
42,8
46,1
50,4
47,3
41,8
40,8
51,4
40,6
37,1
42,7
36,3
44,0
45,3
48,0
49,6
49,6
54,5
44,3
46,5
52,1
48,6
41,2
40,9
54,3
44,3
40,8
46,6
40,4
47,9
49,3
46,0
51,8
51,8
54,6
44,1
46,9
49,9
46,2
42,4
42,7
56,4
3279
36
Dnc
17,4
23,1
23,2
25,9
27,2
28,0
28,0
29,3
32,5
35,7
38,5
40,8
42,1
42,6
43,0
41,3
41,5
42,4
3276
36
Dnc
15,4
23,5
25,1
28,8
29,9
30,3
29,8
30,9
34,0
35,8
37,6
39,4
39,8
39,9
40,1
39,2
39,0
40,4
3367
2671
36
36
Dnc
Dnc
13,6
17,6
24,4
20,9
26,4
24,9
28,2
25,9
29,9
26,9
28,7
28,4
29,3
27,8
31,3
29,3
34,4
32,3
36,1
35,2
37,3
37,8
39,3
40,2
40,2
43,5
40,1
47,3
39,5
49,4
37,4
51,4
35,8
54,3
36,7
56,4
4823f
36
Dnf
15,6
24,9
27,7
27,6
28,3
27,2
27,0
28,8
31,4
35,6
37,8
40,1
43,3
45,5
49,4
49,7
46,4
54,5
5003f
2955a
3373
3133
3604
2954a
5176f
5550a
36
37
37
37
38
39
39
39
Dnf
Dnc
Dnc
Dnc
Dnc
Dnc
Dnf
Dnf
17,2
13,3
17,3
17,1
13,8
16,1
17,3
15,1
23,7
23,2
26,4
25,6
22,1
24,6
26,7
24,1
22,2
25,8
27,9
27,7
25,0
27,2
28,5
27,5
24,3
28,2
28,7
27,0
26,6
29,5
29,1
28,5
28,5
29,4
31,0
28,6
29,1
30,4
30,4
28,9
27,8
29,4
29,5
28,9
29,1
29,9
29,2
30,2
27,7
28,3
29,2
29,2
29,8
30,4
30,0
31,8
28,4
30,6
32,2
32,0
31,2
32,5
31,3
35,0
32,8
34,2
35,0
34,9
35,6
38,8
35,6
37,7
36,7
37,9
36,4
37,0
40,0
43,2
39,4
39,1
38,4
39,1
37,0
38,3
42,2
44,8
42,5
41,6
41,9
41,2
40,3
40,6
44,9
46,9
45,2
44,5
43,9
42,8
41,9
42,3
47,5
48,6
48,6
45,5
45,7
44,0
42,6
42,6
49,7
48,7
51,1
47,1
48,6
44,0
42,5
42,8
50,4
48,1
51,9
48,0
50,6
44,2
41,6
42,4
50,8
46,3
50,9
49,4
46,0
45,3
41,0
42,5
50,7
44,0
51,4
51,4
46,7
43,9
40,7
41,5
50,6
46,1
50,3
50,6
4176a
39
Dnc
15,0
24,9
26,7
29,2
29,6
30,4
29,2
33,4
39,3
43,2
45,8
48,8
50,9
51,0
51,3
49,1
49,4
48,7
4907f
5558a
5492a
40
40
41
Dnf
Dnf
Dnf
20,4
16,1
15,5
25,5
24,5
25,2
28,9
28,9
29,5
28,9
29,9
30,8
30,7
31,0
31,7
31,2
31,3
31,6
31,0
32,5
34,0
32,7
34,2
35,3
36,2
38,5
39,4
39,9
40,5
41,2
42,3
43,8
44,2
45,4
46,2
45,7
48,3
48,9
47,8
52,1
52,0
49,9
54,9
53,0
49,4
56,8
55,6
47,4
59,4
56,0
47,7
60,8
53,7
53,8
4177a
41
Dnc
15,1
25,2
26,9
29,8
31,6
31,7
31,3
35,5
41,6
47,0
48,7
51,2
52,5
52,3
51,5
49,3
49,4
49,1
4174a
41
Dnc
17,0
25,6
29,7
29,3
32,9
32,6
31,2
35,5
42,2
44,9
46,3
49,4
51,0
50,5
50,1
47,8
48,0
48,3
4175a
44
Dnc
20,8
27,6
28,9
33,4
37,0
34,1
32,3
37,8
48,0
50,6
49,7
53,1
53,0
51,5
51,4
48,8
48,9
48,8
4522f
43
Dnf
18,8
29,9
31,4
33,8
35,4
34,3
34,7
37,1
40,4
44,1
47,0
49,8
53,4
58,3
61,5
60,9
61,8
63,0
Płyty metalowe - ap
Nazwa produktu
630
Płyty metalowe
Wartość
Nr
Nazwa produktu
100 125 160 200 250
certyfikatu
ważona
Mikroperforacja z flizeliną
2437
20
Dnc 17,1 17,3 19,0 21,2 21,5
Standardowa perforacja z flizeliną* 2437
20
Dnc 17,1 17,3 19,0 21,2 21,5
Ekstra mikroperforacja z flizeliną
2432
30
Dnc 22,4 22,3 24,5 26,6 26,8
Ekstra mikroperforacja z wkładem
2427
40
Dnc 23,0 25,8 30,6 29,6 32,7
Premium B15
Mikroperforacja z wkładem
2443
41
Dnc 20,7 24,1 29,9 29,1 30,9
Premium B15
Standardowa perforacja
2443
41
Dnc 20,7 24,1 29,9 29,1 30,9
z wkładem Premium B15*
Płyty bez perforacji (bez wkładu
2438
44
Dnc 22,1 27,6 32,2 32,7 34,3
akustycznego)
Płyty bez perforacji z wkładem
2439
47
Dnc 25,2 29,3 34,6 34,5 36,5
Premium B15
* Wartość szacowana
1) Wszystkie badania zostały przeprowadzone przez niezależne laboratorium,
posiadające odpowiednie certyfikacje jakości, zgodnie z normą EN 20140-9/ISO
140-9, bądź EN/ISO 10848-2. W trakcie badań powyżej sufitu podwieszanego
znajdowała się pozbawiona przegród pusta przestrzeń.
2) Wartości Dncw oraz Dnfw określono zgodnie z normą EN ISO 717-1.
315
400
500
630
800
1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
20,2
20,2
27,4
18,3
18,3
26,6
18,7
18,7
27,3
19,5
19,5
27,4
19,2
19,2
27,8
18,6
18,6
27,3
18,8
18,8
28,8
19,8
19,8
30,2
20,8
20,8
32,2
21,0
21,0
33,3
21,1
21,1
33,6
20,4
20,4
33,9
20,1
20,1
34,2
32,3
33,2
34,8
36,8
39,4
40,5
42,0
44,7
47,9
51,1
52,7
55,2
57,1
32,3
32,8
36,8
39,2
43,1
46,5
49,1
51,8
55,5
57,7
55,2
58,8
62,0
32,3
32,8
36,8
39,2
43,1
46,5
49,1
51,8
55,5
57,7
55,2
58,8
62,0
35,9
37,5
38,8
41,9
45,0
46,6
49,1
51,5
55,3
57,7
55,4
58,9
63,0
38,6
39,9
41,7
46,7
50,2
53,4
55,3
56,0
59,4
59,2
55,5
59,2
63,4
3) Szacuje się, że wartości dla płyt o Standardowej perforacji (16% powierzchni
otwartej) są nie mniejsze niż dla płyt z Mikroperforacją (22% powierzchni otwartej).
4) Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone i regularne badania swoich
produktów. Nieuniknione jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności w wynikach
uzyskanych dla tego samego produktu.
Powyższe wyniki niekoniecznie odpowiadają najwyższym osiągniętym w trakcie
badań parametrom, lecz przedstawiają wartości systematycznie osiągane przez
oferowane produkty.
19
ZDROWIE I HIGIENA
CZY WIESZ, ŻE...
jaKość powietrza ma
podstawowe znaczenie
■
■
■
■
■
■
Powietrze przenikające do wnętrza
pomieszczenia czystego może
podlegać filtrowaniu w zależności
od rozmiaru niepożądanych
cząstek.
Powietrze wypełniające całość
pomieszczenia może być
poddane nawet 60 cyklom
wymiany w czasie 1 godziny.
Do pomieszczenia wprowadza
się świeże powietrze, aby uniknąć
koncentracji CO2 oraz, aby
utrzymać odpowiedni poziom tlenu
dla osób pracujących w danym
pomieszczeniu.
Osoby pracujące w pomieszczeniach czystych zobowiązane są
do noszenia takich zabezpieczeń
jak kombinezon przeznaczony do
pomieszczeń czystych, czepek na
włosy, rękawice, ochraniacze na
buty lub maska.
Wyróżniamy 2 rodzaje
pomieszczeń czystych:
• pomieszczenia charakteryzujące
się nadciśnieniem, mającym na
celu zapobieżenie wniknięciu
czynników skażających (kurzu,
bakterii...)
• pomieszczenia z podciśnieniem,
dla uniknięcia ucieczki z niego
różnorodnych czynników
skażających (wirusów, bakterii,
zarodników...)
Materiały budowlane wykorzystywane w tego rodzaju wnętrzach
nie mogą wywierać negatywnego
wpływu na zachowanie czystości,
najlepiej zaś, gdyby w aktywny
sposób przyczyniały się one do
tworzenia lepszego środowiska
danego wnętrza.
pomieszczenie czyste
Pomieszczenie czyste jest wnętrzem, bądź ciągiem wnętrz, w którym ściśle
kontrolowana jest jakość powietrza pod kątem ilości zawartych w nim
cząstek tak, aby umożliwić minimalizację wprowadzania, powstawania bądź
zatrzymywania cząstek w danym pomieszczeniu. Pomieszczenia czyste
tworzone są na ogół dla potrzeb konkretnego celu przemysłowego bądź
badawczego, a także w placówkach opieki zdrowotnej. Parametry takie, jak
temperatura, wilgotność oraz ciśnienie względne są w nich utrzymywane na
dokładnie określonych poziomach, jakie określono w normie ISO 14644-1.
• Pomieszczenia czyste są klasyfikowane od klasy ISO 1 (najczystsze) do ISO 9
w zależności od wynikającej z pomiarów ilości cząstek obecnych w powietrzu.
• Właściwości te są mierzone zgodnie z normą ISO 14644-1, która określa klasę
czystości według ilości cząstek, chociaż wciąż jeszcze jako punkt odniesienia
wykorzystywana jest wycofana z użytku amerykańska norma Federal Standard
209E.
Poniższa tabela przedstawia zależność pomiędzy tymi dwiema normami.
Klasa ISO
Maksymalna liczba cząstek w powietrzu
(liczba cząstek w każdym metrze sześciennym równych bądź większych od
podanego rozmiaru)
Klasa wg. normy
US Federal
Standard 209E
> 0.1μm
Rozmiar cząstki
> 0.2μm > 0.3μm > 0.5μm
Klasa ISO 1
10
2
Klasa ISO 2
100
24
10
4
Klasa ISO 3
1 000
237
102
35
8
Klasa 1
Klasa ISO 4
10 000
2 370
1 020
352
83
Klasa 10
Klasa ISO 5
100 000
23 700
10 200
3 520
832
Klasa ISO 6
1 000 000 237 000 102 000
35 200
8 320
> 1μm
> 5μm
-
Klasa 100
293
Klasa 1 000
Klasa ISO 7
352 000
83 200
2 930
Klasa 10 000
Klasa ISO 8
3 520 000
832 000
29 300
Klasa 100 000
Klasa ISO 9
35 200 000 8 320 000
293 000
Klasa 1 000 000
pLacówKi opieKi madycznej
W placówkach opieki medycznej ogromne znaczenie ma uniknięcie zakażeń
szpitalnych.
W zależności od poziomu ryzyka właściwości pomieszczeń czystych zawierają się
w klasach ISO od ISO 5 do ISO 8.
Wszystkie produkty omówione poniżej:
• mogą być stosowane w pomieszczeniach klasy ISO 5, a także uzyskały certyfikację
zgodnie z ISO 14644-1;
• powstrzymują wzrost bakterii, pleśni i drożdży (zostały poddane badaniom zgodnie
z normami NF S 90351 (Francja) oraz JIS Z2801);
• mogą być czyszczone przy wykorzystaniu rozcieńczonych środków dezynfekujących.
RODZAJ WNĘtRZA
OGRANICZENIA
ODPOWIEDNI SYStEM
WŁAŚCIWOŚCI
Sala operacyjna
Sufit całkowicie szczelny
Równa płaszczyzna sufitu
Właściwości bakteriobójcze
Płyty ORCAL BIOGUARD Plain CLIP-IN z wykorzystaniem
uszczelnień silikonowych lub z masy uszczelniającej
ISO 3
Możliwość czyszczenia
wodą pod wysokim
ciśnieniem
Niemagnetyczne materiały
Ruszt CLEAN ROOM do pomieszczeń czystych z klipsami
dociskowymi z PCv i płytami MYLAR
Właściwości antystatyczne
ISO 4
ISO 4
Powłoka bakteriobójcza
Bioguard
Oddział intensywnej
Ruszt CLEAN ROOM do pomieszczeń czystych z klipsami
ISO
4
Właściwości bakteriobójcze
opieki medycznej sala
dociskowymi z PCv i płytami BIOGUARD ACOUSTIC lub ORCAL
Zmywalne
Wysoka szczelność sufitu
pooperacyjna/sala porodowa
BIOGUARD Board z Ekstra mikroperforacją oraz flizeliną akustyczną Pochłanianie dźwięku
Dobre środowisko akustyczne
aw = 0,65
laboratorium/apteka
lub wkładem Premium B15
20
Właściwości bakteriobójcze
Ruszt CLEAN ROOM do pomieszczeń czystych z klipsami
dociskowymi z PCv i płytami BIOGUARD ACOUSTIC
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
CZY WIESZ, ŻE...
Produkty BIOGUARD zostały specjalnie opracowane dla placówek
opieki medycznej.
Produkty dedykowane dla
przemysłu farmaceutycznego,
spożywczego oraz
wytwórczego można znaleźć
w katalogu „Produkty dla
pomieszczeń czystych".
Powłoka farby BIOGUARD zawiera składniki aktywne redukujące
rozmiar kolonii szkodliwych szczepów bakteryjnych, pleśni i drożdży.
-
Przykłady wnętrz oraz odpowiednich systemowych rozwiązań:
Pomieszczenie z rezonansem
magnetycznym (MRI)
bioGuard
Produkty BIOGUARD spełniają wymogi klas czystości ISO od ISO 5
do ISO 3 zgodnie z normą ISO 14644-1.
Farba BIOGUARD charakteryzuje się zwiększoną odpornością na
środki dezynfekujące.
ruszt oraz płyty stosowane w pomieszczeniach czystych
RUSZt
PŁYtY MINERALNE
Ruszt
CLEAN ROOM
do pomieszczeń
czystych
BIOGUARD
PLAIN
BIOGUARD
ACOUStIC
Kategoria wg. klasyfikacji NF S 90-351
Strefa 1, 2 & 3
Strefa 1, 2 & 3
Strefa 1, 2 & 3
Klasa czystości wg. ilości cząstek
ISO 4
ISO 5
Rodzaj materiału
Aluminium
Typ powierzchni
Pomalowany farbą
Odporność na środki
dezynfekujące
PŁYtY MEtALOWE
ORCAL BIOGUARD
z Mikroperforacją
oraz z flizeliną
akustyczną lub
wkładem
Premium B15
ORCAL BIOGUARD
Plain
Strefa 1, 2 & 3
Strefa 1, 2 & 3
Strefa 1, 2, 3 & 4
ISO 5
ISO 4
ISO 5
ISO 3
Płyta mineralna
Płyta mineralna
Płyta mineralna
Stal z flizeliną akustyczną
i wypełnieniem z twardej
wełny mineralnej
Stal
Powłoka Bioguard
Powłoka z włókna
szklanego
z antybakteryjną
farbą Bioguard
Folia poliestrowa
Płyta z Mikroperforacją
pokryta proszkową
farbą poliestrową
Bioguard
Płyta nieperforowana
pokryta proszkową
farbą poliestrową
Bioguard
Czwartorzędowe sole amonowe, nadtlenek wodoru, chlor
MYLAR
*
Czwartorzędowe sole amonowe,
nadtlenek wodoru, chlor
* Brak badań
21
OGIEŃ
reaKcja na oGień
Porównanie cech produktu za pomocą dawnej klasyfikacji polskiej oraz obowiązujących Euroklas.
Harmonizacja europejskich standardów
technicznych, a także włączenie normy
EN 13964 (Sufity podwieszane –
wymagania i metody badań) do
ustawodawstwa poszczególnych
krajów, oznacza, że obecnie funkcjonuje
jedna zharmonizowana europejska
metoda badania i klasyfikacji sufitów
podwieszanych ze względu na ich reakcję
na ogień.
Budowlanych jak i wymogi stawiane przez
krajowe przepisy budowlane w zakresie
wykończenia wnętrz. Ponieważ reakcja
na ogień jest jednym z podstawowych
wymogów dla sufitów podwieszanych
związanych z bezpieczeństwem
użytkowania, określenie Euroklasy jest
jednym z obowiązkowych elementów
na oznaczeniu CE dla płyt oraz rusztów
sufitów podwieszanych.
rodzajów budynku w ramach własnych,
wewnętrznych przepisów budowlanych.
Nowe standardy klasyfikacji, czyli
„Euroklasy", zgodne z normą EN135011:2007, zastąpiły wcześniejsze
krajowe metody badawcze w zakresie
charakterystyki reakcji na ogień sufitów
podwieszanych, aby produkty spełniały
zarówno wymogi Dyrektywy ds. Produktów
Tak jak pokazano to w tabeli na sąsiedniej
stronie, wyodrębnione zostały Euroklasy
od A1 do F, przy czym F oznacza
najgorszą reakcję materiału na ogień.
Każde państwo członkowskie określa
charakterystykę ogniową wymaganą
dla różnych pomieszczeń oraz
Wydzielanie dymu podlega ocenie od s1
(najmniej wydzielanego dymu) do s3 (brak
ograniczeń co do wydzielanego dymu).
W zależności od wyników
przeprowadzonego badania, ocena może
zawierać dodatkowe elementy klasyfikujące
dotyczące na przykład wydzielania
dymu oraz kapania i odpadania pod
wpływem ognia, co do których wymogi są
uregulowane przepisami w poszczególnych
krajach europejskich.
Bieżące oznaczenie
Klasy dodatkowe
Określenie podstawowe
Określenie uzupełniające
Niepalne
-
Niezapalne
-
Trudno zapalne
-
Kapanie i odpadanie pod wpływem ognia
podlega ocenie od d0 (nie występuje) do
d2 (brak ograniczeń w tym zakresie).
Łatwo zapalne
odporność oGniowa
W całej Europie obowiązują wymogi
dotyczące ochrony konstrukcji nośnej
budynku przed działaniem ognia. Chodzi
głównie o zachowanie stabilności konstrukcji
w czasie pożaru tak, aby osoby znajdujące
się w nim mogły się bezpiecznie ewakuować,
ale przede wszystkim, aby umożliwić
strażakom przeprowadzenie bezpiecznej
akcji gaśniczej, bez groźby zawalenia
się budynku. Wymagany czas ochrony
elementów zależy m.in. od wysokości
budynku oraz umiejscowienia pomieszczenia
w budynku (czyli typowe piętro, piwnica,
konstrukcja dachu itp.), tego czy
zainstalowane są aktywne metody ochrony
przed ogniem (zraszacze itp.), oraz rodzaju
konstrukcji nośnej, która ma być chroniona
(stalowe dźwigary, drewno lub antresole itp.)
Sufit podwieszany będący barierą ogniową
jest jednym z kilku sposobów zapewnienia
ochrony ogniowej stropom lub więźbie
dachowej w czasie wymaganym dla tych
elementów nośnych budynku.
Istnieje wiele krajowych metod badawczych,
których zadaniem jest określenie
charakterystyki strukturalnej ochrony
ogniowej sufitu podwieszanego, jednakże
istnieje także kilka norm ogólnoeuropejskich,
przyjętych w większości krajów Europy.
Wyniki osiągnięte w trakcie badań będą
podlegać klasyfikacji według długości
trwania oferowanej przez nie ochrony
przeciwogniowej, zazwyczaj zgodnie
z normą EN13501-2:2007 dla badań
przeprowadzanych w Europie. Jak dotąd
żadna metoda badania odporności ogniowej
nie została zaakceptowana przez wszystkie
kraje członkowskie UE.
Charakterystykę produktów, których nie
poddano badaniom można sporządzić
poprzez sprawdzenie cech tych produktów
oraz porównanie ich z podobnymi,
badanymi produktami, o ile w działaniach
takich posiłkujemy się raportem oceny
badania sporządzonym przez uznanego
specjalistę zagadnień przeciwpożarowych.
Produktom tym powinien towarzyszyć raport
z podstawowego badania, zawierający
22
szczegółowe informacje na temat
właściwego sposobu montażu produktu,
prowadzącego do uzyskania właściwości
produktu wynikających z badania.
Istnieje nieskończenie wiele sposobów
rozmieszczenia oraz rodzajów różnorodnych
elementów serwisowych, takich jak oprawy
oświetleniowe, czujniki dymu itp., tak
więc osoby przeprowadzające montaż
muszą mieć pewność, że mogą one być
zintegrowane z sufitem podwieszanym bez
pogorszenia charakterystyki jego odporności
ogniowej. Dla spełnienia tego warunku
konieczny będzie zwykle raport z badania
pochodzący od dostawcy danego urządzenia
serwisowego, lub uzyskanie pisemnej
oceny wydanej przez właściwe władze
zajmujące się ochroną przeciwpożarową.
Nie posiadając tych dokumentów,
projektant lub instalator przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za bezpieczeństwo
pożarowe budynku oraz użytkujących go
osób.
Jakość wykonania konstrukcji oraz sposób
montażu badanego sufitu podwieszanego
są ważnymi czynnikami wpływającymi na
osiągnięty wynik. Firma Armstrong bada
wiele kompletnych rozwiązań systemowych
sufitów pod kątem charakterystyki
odporności ogniowej, w których płyty
montowane są zawsze na ruszcie Armstrong
Trulok.
Podczas montażu sufitów o określonej
odporności ogniowej należy wziąć pod
uwagę wszystkie aspekty montażowe
wynikające z raportu z badania. Należy
zapoznać się i bezwględnie przestrzegać
zapisów klasyfikacji dotyczących
w szczególności:
• rozmieszczenia profili głównych oraz
zawiesi
• rodzaju mocowania do stropu oraz
sposobu podwieszania do niego zawiesi
• minimalnej odległości sufitu podwieszanego
od chronionej konstrukcji
• % wykorzystania obciążenia projektowego
badanego stropu
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
wykorzystanie klipsów dociskowych przy
montażu płyt sufitu podwieszanego
Wszystkie szczegółowe zapisy muszą być
wzięte pod uwagę w czasie montażu, aby
rozwiązanie zachowało klasyfikację uzyskaną
podczas badania. Wszystkie zapisy także
powinny być brane pod uwagę w czasie
tworzenia specyfikacji sufitów, których
zadaniem jest zapewnienie ochrony ogniowej
stropu/więźby.
Zestawienie odporności ogniowej REI dla
stropów chronionych przez systemy sufitów
podwieszanych firmy Armstrong zawarte
są w dokumencie oceny właściwości
przeciwpożarowych nr 173816. Dokument
ten oparty jest na dużej liczbie badań
przeprowadzonych dla różnych płyt sufitowych
i systemów rusztów firmy Armstrong.
Zawiera on zestawienie możliwych do
uzyskania czasów ochrony, pod warunkiem
zamontowania sufitów Armstrong zgodnie
z zapisami poszczególnych badań oraz
zgodnie z dozwolonymi odstępstwami od nich.
Tabele obok podają podsumowanie możliwych
do osiągnięcia wartości aktualnych w czasie
przekazania niniejszego katalogu do druku.
Ponieważ produkty mogą podlegać
modyfikacjom lub ponownym badaniom,
bardzo istotne jest upewnienie się przed
przystąpieniem do montażu co do
aktualnej ważności raportów z badań
i klasyfikacji.
Konieczne jest zawsze posługiwanie się
pełnym raportem, który należy dokładnie
przeczytać, zaś wszystkie zawarte w nim
ograniczenia powinny być wzięte pod
uwagę. Skrócone wersje dokumentów
należy uważać za niepełne i nie obrazujące
wszystkich uwarunkowań dotyczących
badanych produktów, sposobu montażu oraz
chronionej konstrukcji.
Wszystkie raporty z badań, certyfikaty
oraz oceny można otrzymać bezpłatnie
na żądanie - należy skontaktować się
z biurem Armstrong w Warszawie.
Klasyfikacja według EN 13501-1
•
-
-
Niekapiące
-
Samogasnące
-
Klasa podstawowa
W zakresie
wydzielania dymu
W zakresie występowania
płonących kropli/cząstek
A1
-
-
A2
s1, s2, s3
d0
A2
s1, s2, s3
d1, d2
B
s1, s2, s3
d0, d1, d2
C
s1, s2, s3
d0, d1, d2
D
s1
d0, d1, d2
D
s2, s3
d0, d1, d2
E
-
-
E
-
d2
A1
-
-
A2, B, C, D
s1, s2, s3
d0
co najmniej E
-
-
A2, B, C, D
s3
d0, d1, d2
E
-
-
E
-
d2
Intensywnie dymiące
-
E
Właściwości nieokreślone
Typ krawędzi
Poprzeczki TLX
NP-892.2/P/07/BW
PN-EN 13501-2:2007
Produkt
Sahara
Board
REI 120
TaTra
Board
REI 120
PLaIN
Board
REI 120
CIrruS
Board
REI 120
FINE FISSurEd
Board
REI 120
CaSa
Board
REI 120
uLTIma
Board
REI 120
uLTIma dB
Board
REI 120
COrTEga
Board
REI 120
FrEquENCE
Board
REI 120
SaBBIa
Board
REI 120
BIOguard
Board
REI 120
Podsumowanie polskich klasyfikacji odporności ogniowej
Produkt
Nr klasyfikacji
Norma badania
Strop płytowy z betonu zwykłego na
belkach stalowych (minimalna grubość płyty
żelbetowej 8 cm, wskaźnik masywności
belek stalowych U/A ≤ 300 m-1, minimalna
odległość sufitu podwieszonego od spodu płyt
stropowych 32,5 cm, minimalna odleglość sufitu
podwieszonego od spodu belek stalowych
18,5 cm, poziom wykorzystania nośności na
zginanie Msd/MRdw na belkach stalowych
i płycie żelbetowej nie przekracza 85%).
Powyższa tabela zawiera informacje aktualne w momencie ich publikacji. Prosimy o sprawdzenie bieżącego statusu poprzez kontakt z biurem firmy Armstrong w Warszawie.
23
SłOWNIK TERMINÓW
TECHNICZNYCH
Odbicie światła
Wysoka wartość współczynnika odbicia światła może przyczynić się
w znaczący sposób do utrzymania właściwego poziomu oświetlenia
wszystkich wnętrz, a także pomóc zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone badania całej gamy
oferowanych przez nią produktów pod kątem odbicia światła zgodnie
z normami EN ISO 7742-2 oraz 3 (zgodnie ze specyfikacją zawartą
w normie EN 13964) oraz ASTM E1477. Badania są przeprowadzane
w niezależnych laboratoriach badawczych posiadających odpowiednią
certyfikację jakości. Wartości współczynnika odbicia światła podane
na stronie zawierającej dane techniczne każdego z produktów zostały
uzyskane w trakcie opisanych powyżej badań.
Ogień
Krajowe przepisy budowlane wymagają, aby materiały stosowane
w budynkach miały określoną Euroklasę określającą ich reakcję na
ogień, w zależności od miejsca zastosowania. Produkty firmy Armstrong
zostały przebadane pod kątem zharmonizowanych norm europejskich
związanych z reakcją na ogień. Wiele spośród produktów firmy
Armstrong zostało także przebadanych pod kątem zapewnianej przez
nie odporności ogniowej w konfiguracji z różnymi rodzajami stropów.
Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób sufity podwieszane
pozwalają stworzyć bezpieczniejsze wnętrze, można znaleźć na stronie 22.
Właściwości akustyczne
Użytkownicy wnętrza, bez względu na to, czy jest to biuro, sala lekcyjna,
sklep, itp. oczekują:
• dobrego rozumienia mowy - aby móc słyszeć i być rozumianym,
• prywatności rozmów - aby ich rozmowy nie były słyszane przez osoby
postronne
• dobrej koncentracji - aby im nie przeszkadzano.
Optymalny klimat akustyczny można uzyskać poprzez stworzenie
właściwej kombinacji pochłaniania dźwięku oraz izolacyjności akustycznej,
zaś jego uzupełnieniem mogą się stać rozwiązania o charakterze
akustycznie aktywnym. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób
rozwiązania sufitowe pozwalają stworzyć lepsze środowisko akustyczne,
można znaleźć na stronie 17.
Pochłanianie dźwięku
To ograniczenie odbić dźwięku wewnątrz pomieszczenia dzięki
zastosowaniu w nim sufitu podwieszanego.
Odporność na wilgoć
Sufity podwieszane są użytkowane w coraz trudniejszych warunkach,
jeśli chodzi o poziom wilgoci. Przykłady: prowadzenia prac budowlanych
po tzw. szybkiej ścieżce, budynki na przemian ogrzewane i chłodzone,
pomieszczenia o dużej liczbie przebywających w nich osób lub otwarte
na zawnątrz itp. Dla takich warunków użytkowania firma Armstrong
oferuje szeroką gamę produktów odpornych na podwyższoną wilgotność
względną powietrza do poziomu 95% i 99% wilgotności względnej.
Niektóre z sufitów znakomicie sprawdzają się także w pomieszczeniach o
wilgotności względnej dochodzącej do 100%.
Elementy budynku narażone na zmienne warunki
wilgotności względnej do 70% i zmienną temperaturę do
25°C bez działania czynników przyspieszających korozję.
B
Elementy budynku często narażone na zmienne warunki
wilgotności względnej do 90% i zmienną temperaturę do
30°C bez działania czynników przyspieszających korozję.
C
Elementy budynku narażone na działanie atmosfery
o wilgotności większej niż 90%, której towarzyszy ryzyko
kondensacji.
D
Warunki surowsze od wymienionych powyżej
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
Jakość powietrza
Firma Armstrong oferuje kilka specjalnych rozwiązań - płyt i rusztów umożliwiających ograniczenie ilości cząstek unoszących się w powietrzu
w środowisku czystego pomieszczenia. Produkty te uzyskały certyfikat
według ISO 14644-1. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób sufity
podwieszane pozwalają stworzyć higieniczne wnętrza można znaleźć na
stronie 20.
Możliwość czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem.
Odporność na uszkodzenia i trwałość
Konieczność częstego wyjmowania płyt, zazwyczaj w miejscach,
w których znajdują się urządzenia serwisowe budynku, oznacza,
że od płyt oczekuje się zwiększonej odporności na uderzenia. W związku
z tym firma Armstrong zwiększyła poziom trwałości oraz odporności na
uderzenia swoich produktów.
%
15 LAT
gwarancji
24
Czyszczenie za pomogą gąbki zmoczonej w wodzie,
zawierającej łagodne mydło bądź rozcieńczony detergent.
Odporność na zarysowania
Znakomity poziom odporności na zarysowania, określony przy pomocy
badania Hessa Rake'a.
Poniższa tabela przedstawia klasy warunków środowiskowych określone
dla produktów w normie EN 13964.
A
Właściwości bakteriobójcze
Ochrona przed skażeniem bakteryjnym ma zasadnicze znaczenie
w sektorze służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach i klinikach. Sufity
podwieszane firmy Armstrong generalnie nie sprzyjają wzrostowi grzybów,
pleśni i bakterii. Farba Bioguard pozwala zredukować rozmiar kolonii
szkodliwych szczepów bakteryjnych, grzybów i drożdży. Produkty
pokryte farbą o tych specjalnych właściwościach mogą być czyszczone
i dezynfekowane. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób sufity
podwieszane pozwalają stworzyć bardziej zdrowe wnętrze można znaleźć
na stronie 20.
Przewodność cieplna
Coraz silniejsze dążenie do oszczędności energii sprawia, że budynki muszą
być tak energooszczędne, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę ich
funkcję, sposób ich wykorzystania oraz odpowiednie przepisy budowlane.
Produkty przeznaczone do wykończenia wnętrz mogą stać się częścią
struktury zewnętrznej, jak na przykład sufity podwieszane zamontowane
pod konstrukcją dachu i przyczynić się do zminimalizowania strat ciepła
uchodzącego na zewnątrz budynku, dzięki wykorzystaniu ich właściwości
związanych z przewodnością cieplną. Firma Armstrong przeprowadza
szeroko zakrojone badania przewodności cieplnej całej gamy oferowanych
produktów, zgodnie z normami EN 12667 (zgodnie ze specyfikacją zawartą
w normie EN 13964) oraz ISO 8301 w niezależnych laboratoriach
badawczych posiadających odpowiednią certyfikację jakości. Wartości
przewodności cieplnej widniejące na stronie zawierającej dane techniczne
każdego z produktów zostały uzyskane w trakcie opisanych powyżej badań.
Redukcja dźwięku
To ograniczenie przenoszenia dźwięku dochodzącego do danego wnętrza
z pomieszczeń/przestrzeni znajdujących się ponad zamontowanym
sufitem podwieszanym.
Warunki
Czyszczenie za pomocą suchej szmatki.
Czyszczenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Izolacyjność akustyczna wzdłużna
To ograniczenie przenoszenia dźwięku w poziomie pomiędzy
sąsiadującymi ze sobą pomieszczeniami znajdującymi się pod wspólnym
sufitem podwieszanym.
Klasa
Czyszczennie i dezynfekcja
Zarówno częstotliwość jak i sposób czyszczenia sufitu podwieszanego
mogą się różnić w zależności od miejsca zastosowania. Wszystkie produkty
mogą co najmniej być czyszczone przy pomocy suchej szmatki bądź
odkurzacza.
Zawartość materiałów pochodzących z odzysku
Produkty firmy Armstrong wytwarzane są przy wykorzystaniu całej gamy
surowców wtórnych. Udział tych składników, zgodnie z normą EN
ISO14021:2004, jest wyszczególniony w publikacjach firmy Armstrong.
Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób sufity podwieszane
pozwalają stworzyć bardziej proekologiczne wnętrze, można znaleźć
na stronie 7.
15 lat gwarancji
Armstrong World Industries gwarantuje, że sprzedawane przez firmę
Armstrong produkty o odporności na podwyższoną wilgotność
względną powietrza na poziomie 95% i 99% pozostaną wolne od wad
materiałowych lub wad w wykonaniu przez 15 lat od momentu montażu
sufitu podwieszanego, jeżeli spełnione zostaną warunki określone obok.
Możliwość szorowania z użyciem wody zawierającej łagodne
mydło bądź rozcieńczony detergent.
Możliwość czyszczenia przy pomocy środków dezynfekujących
powszechnie używanych w placówkach służby zdrowia.
Przenikanie powietrza
Przestrzeń ponad sufitem podwieszanym może zostać wykorzystana jako
część systemu mechanicznej dystrybucji powietrza, w którym pełni ona
rolę zbiornika dostawczego, bądź odbiorczego, zaś ciśnienie powietrza
w przestrzeni ponadsufitowej będzie miało wartość odpowiednio wyższą
bądź niższą niż ciśnienie powietrza w pomieszczeniu znajdującym się
pod nim. W przypadku pomieszczeń czystych, gdzie podstawowe
znaczenie ma powstrzymanie przenikania do wnętrza przenoszonych
drogą powietrzną wraz z kurzem czynników skażających, pomieszczenie
takie charakteryzować będzie dodatnia wartość ciśnienia w stosunku do
otaczających go przestrzeni. W innych przypadkach, w celu uniemożliwienia
ucieczki patogenów z pomieszczenia, może w nim być utrzymywane niższe
ciśnienie niż w pomieszczeniach je otaczających. W tego typu sytuacjach
konieczna jest wiedza na temat tego, jaki jest stopień przenikania powietrza
przez sufit podwieszany na skutek określonej różnicy ciśnień.
Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone badania odpływu
powietrza dla szerokiej gamy oferowanych produktów, zgodnie z normami
EN 12114 oraz EN ISO 13829 w niezależnych laboratoriach badawczych
posiadających odpowiednią certyfikację jakości. Aby uzyskać więcej
informacji na temat wyników tych badań, należy skontaktować się z Biurem
Sprzedaży firmy Armstrong w Warszawie.
Przepływ powietrza
Jeżeli w suficie podwieszanym zastosowane zostały metalowe płyty
perforowane Orcal, przestrzeń ponadsufitowa może zostać wykorzystana
jako część systemu mechanicznej dystrybucji powietrza, w którym pełni
ona rolę zbiornika dostawczego. W takim układzie, ciśnienie powietrza
w przestrzeni ponadsufitowej ma zwykle wyższą wartość w stosunku
do ciśnienia powietrza w pomieszczeniu poniżej. Możliwe jest wybranie
konkretnych płyt sufitowych, które będą otwarte (aktywne) i będą działać
jak dyfuzory powietrza podczas, gdy perforacje pozostałych płyt pozostaną
„zamknięte" (nieaktywne). W ten sposób możliwe jest kontrolowanie
i równoważenie ilości powietrza wnikającego do pomieszczenia,
w zależności od różnicy ciśnień oraz od potrzeb w zakresie wymiany
powietrza w pomieszczeniu.
Firma Armstrong przeprowadza szeroko zakrojone badania przepływu
powietrza dla bardziej popularnych typów produktów z rodziny Orcal,
zgodnie z normami EN 12114 oraz EN ISO 13829, w niezależnych
laboratoriach badawczych posiadających odpowiednią certyfikację jakości.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników tych badań, należy
skontaktować się z Biurem Sprzedaży firmy Armstrong w Warszawie.
znaKowanie
ce
Co to jest?
Znak CE (Conformité Européenne) jest znakiem
informującym o zgodności produktu z normą
europejską lub europejską aprobatą techniczną.
■
Dla produktów z branży budowlanej podstawą do
wydawania norm i aprobat jest Dyrektywa 89/106/EEC.
Określa ona wymagania podstawowe, zarówno
dla konkretnych produktów jak i całych projektów
w zależności od ich cech takich, jak:
• Nośność i stateczność
• Bezpieczeństwo pożarowe
• Higiena, zdrowie i środowisko
• Bezpieczeństwo użytkowania
• Ochrona przed hałasem
• Oszczędność energii i izolacja cieplna
Sposoby badania i podawania parametrów
technicznych w przypadku sufitów podwieszanych
zawiera nowa norma europejska EN 13964 Sufity
podwieszane - wymagania i metody badań.
Co to oznacza?
Norma ta określa sposoby klasyfikacji i badań
elementów sufitu w odniesieniu do wymagań
podstawowych. Wskazuje także, w jaki sposób
producent powinien kontrolować trwałe utrzymywanie
deklarowanych parametrów technicznych.
■
Od 1 lipca 2007 znak CE muszą posiadać wszystkie
sufity podwieszane i systemy zawieszenia (poddane
zakresowi obowiązywania normy EN 13964) oraz
musi mu towarzyszyć informacja o wynikach badań
w odniesieniu do podstawowych wymagań
technicznych.
Od 1 lipca 2007 sufity podwieszane (elementy połaci
i rusztu) bez znaku CE nie mogą być sprzedawane na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
25
WYBÓR PRODUKTU
Ruszt ukryty
i częściowo ukryty
Ruszt widoczny
WEDłUG SYSTEMU ZAWIESZENIA
Ruszt widoczny
Ruszt częściowo
ukryty
Ruszt widoczny
Ruszt ukryty i częściowo ukryty
Ruszt ukryty
40mm
Prelude xL2/TL
15 mm
Silhouette xL2
15 mm
Interlude xL2
15 mm
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude xL /TLx
24 mm
Prelude Sixty2
2
Prelude 24 mm
Profil Główny
Prelude Sixty2
Płyty sufitowe
MicroLook/
MicroLook BE
Tegular
Board
System Z
Prelude XL2/TL
15 mm
Silhouette XL2
15 mm
Interlude XL2
15 mm
System Z
Planks
vector
Board
SL2
SL2
Prelude XL2/TLX 24 mm Prelude XL2/TLX 24 mm Prelude XL2/TLX 24 mm
Prelude Sixty2
Prelude Sixty2
Prelude Sixty2
Płyty mineralne i metalowe
K2C2
Płyty mineralne laminowane
Profil kanałowy U
z profilem
zaciskowym T
MicroLook
Tegular / Flush Tegular
Board
GemaGrid z profilem
zaciskowym DP12
Z-Bar / H-Profile
Metalowe: płyty, w tym typu Planks
Vector
T-Clip F
S-Clip, Q-Clip,
R-Clip
Hook-on
Płyty mineralne dekoracyjne
ULTIMA
✔
✔
✔
ULTIMA OP
✔
✔
✔
ULTIMA dB
✔
✔
✔
OPTIMA
✔
✔
✔
PERLA
✔
✔
✔
PERLA OP
✔
✔
✔
PERLA dB
✔
✔
✔
SIERRA OP
✔
✔
✔
NEEvA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
COLORTONE DUNE
✔
✔
✔
COLORTONE NEEvA
✔
COLORTONE FINE FISSURED BLACK
✔
CIRRUS DESIgN(2)
✔
gRAPhIS
✔
vISUAL
✔
✔
(2) Step/Decade/Doric/Image/Synonymes/Contrast
✔
✔
✔(1)
(1) Płyty NEEvA Planks są także dostępne z krawędzią MicroLook oraz Tegular. Szczegóły na str. 35.
Płyty higieniczne i do specjalnych zastosowań
(3)
Płyty mineralne nielaminowane
SAhARA
✔
✔
✔
SAhARA MAX / SABBIA
✔
✔
✔
SAhARA dB
✔
✔
✔
CIRRUS
✔
✔
✔
CIRRUS MAX / CIRRUS 75
✔
✔
✔
✔
✔
BIOgUARD ACOUSTIC
✔
✔
✔
BIOgUARD PLAIN
✔
✔
✔
PARAFON hygIEN
✔
CERAMAgUARD
✔
NEWTONE
✔
(3) Dla pomieszczeń czystych oraz placówek opieki zdrowotnej zaleca się ruszt Clean Room do pomieszczeń czystych lub ruszt antykorozyjny Prelude 24.
✔
PLAIN
✔
✔
✔
FINE FISSURED
✔
✔
✔
Płyty metalowe
Płyty drewniane
26
MADERA FORNIRy
✔
✔
✔
✔
MADERA LAMINATy
✔
✔
✔
✔
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
EKTRA MIKROPERFORACJA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
MIKROPERFORACJA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
STANDARDOWA PERFORACJA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
BEZ PERFORACJI
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Z WKŁADEM PREMIUM B15
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
BIOgUARD
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
27
WYBÓR PRODUKTU
WEDłUG MATERIAłU
Płyty mineralne laminowane
Płyty mineralne dekoracyjne
ULTIMA, ULTIMA OP, ULTIMA dB
OPTIMA
PERLA, PERLA OP, PERLA dB
SIERRA OP
Płyty mineralne nielaminowane
SAHARA, SAHARA MAx/SABBIA,
SAHARA dB
CIRRUS, CIRRUS MAx/CIRRUS 75
PLAIN
COLORtONE NEEVA
COLORtONE DUNE
NEEvA
Opal
(OL)
Carrara
(CA)
Toledo
(TO)
Blue
Mountain
(BT)
Platinum
(PN)
Black
(BK)
Metal
(MT)
Carrara
(CA)
Jade
(JA)
Navy
(NY)
Perl
(PF)
Amber
(AB)
Cement
(CG)
CIRRUS STEP
CIRRUS DORIC
CIRRUS DECADE
CIRRUS IMAGE
CONTRAST SQUARE
CONTRAST LINEAR
GRAPHIS LINEAR
GRAPHIS NEOCUBIC
SYNONYMES RIBBON
GRAPHIS DIAGONAL
SYNONYMES MELODY
GRAPHIS MIx A & B
CONTRAST CIRCLES
GRAPHIS PUNTOS
FINE FISSURED
GRAPHIS CUADROS
vISUAL v64 & v49
Czarna
Płyty metalowe
Płyty higieniczne i do specjalnych zastosowań
CLIP-In
AXAL VECToR
BOARD
TEGULAR
Bez perforacji
Standardowa perforacja
Mikroperforacja
Ekstra mikroperforacja
TEGULAR 2
MICROLOOK
HOOK-ON
BIOGUARD ACOUSTIC
BIOGUARD PLAIN
ORCAL BIOGUARD
PARAFON HYGIEN
MYLAR
100% RH
Sufity dekoracyjne pływające
OPTIMA CANOPY
ULTIMA CANOPY
CERAMAGUARD
ORCAL CANOPY
AxIOM CANOPY
NEWTONE
100% RH
INFUSIONS CANOPY
Inne perforacje są dostępne na zamówienie.
Płyty drewniane
MADERA - LAMINAtY
Klon (CM)
Ruszty
MADERA - FORNIRY
Lipa (LM)
Grusza (PH)
Buk (BH)
Wiśnia (UC)
Klon amerykański (UM)
RUSZt DEKORACYJNY
RUSZt WIDOCZNY
AxIOM Profiles & Transition INTERLUDE 15 xL2
SILHOUETTE 15 xL2
PRELUDE 15 mm
PRELUDE 24 mm
PRELUDE SIxTY2 24 mm
PRELUDE 35 mm
5
Ø 0.5
PERFORACJE
A1
5
RUSZt UKRYtY
A2
A8
A10
A12
SYSTEM Z
28
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
ZAStOSOWANIA SPECJALNE
Ruszt antykorozyjny
Ruszt CLEAN ROOM 24mm
24 mm
do pomieszczeń czystych
29
ALFABETYCZNY
SPIS PRODUKTÓW
PŁYtY MINERALNE
PŁYtY MEtALOWE
BIOGUARD PLAIN, BIOGUARD ACOUSTIC _ 92
CLIP-IN ______________________________ 106
CERAMAGUARD _______________________ 98
HOOK-ON ____________________________ 114
CIRRUS / CIRRUS MAx / CIRRUS 75 ______ 74
LAY-IN _______________________________ 110
CIRRUS Image, Step, Doric, Decade _______ 82
ROZWIĄZANIA DEKORACYJNE
CIRRUS Contrast, Synonymes ____________ 84
I NIESTANDARDOWE
COLORTONE __________________________ 80
(Systemy do korytarzy, sufity pływające, sufity
FINE FISSURED ________________________ 78
z rusztem liniowym, kratowym (Tartan), systemy
GRAPHIS Puntos, Cuadros, Linear,
paneli pionowych (Baffles), sufity otworowe
Neocubic, Diagonal, Mix A & B ____________ 86
Cellio, okładziny ścienne) ________________ 116
MADERA _____________________________ 118
MYLAR ________________________________ 96
NEEvA ________________________________ 64
RUSZtY
NEWTONE ____________________________ 100
AxIOM Transitions & Profiles _____________ 124
OPTIMA _______________________________ 54
BANDRASTER ________________________ 132
PARAFON HYGIEN ______________________ 94
CLEAN ROOM - RUSZT DO
PERLA ________________________________ 56
POMIESZCZEŃ CZYSTYCH _____________ 134
PERLA dB _____________________________ 60
RUSZT ANTYKOROZYJNY ______________ 134
PERLA OP _____________________________ 58
INTERLUDE __________________________ 126
PLAIN _________________________________ 76
PRELUDE 15 / 24 ______________________ 128
SAHARA ______________________________ 66
PRELUDE SIxTY2 / T35 _________________ 130
SAHARA dB ___________________________ 72
SILHOUETTE _________________________ 127
SAHARA MAx / SABBIA _________________ 70
SYSTEM Z ____________________________ 133
SAHARA Planks ________________________ 68
ZAWIESIA _____________________________ 135
SIERRA OP ____________________________ 62
ULTIMA _______________________________ 46
ULTIMA dB ____________________________ 52
CANOPY
ULTIMA OP ____________________________ 50
AxIOM CANOPY ________________________ 40
ULTIMA Planks _________________________ 48
INFUSIONS CANOPY ____________________ 42
vISUAL _______________________________ 88
OPTIMA CANOPY _______________________ 34
ORCAL CANOPY _______________________ 38
ULTIMA CANOPY _______________________ 36
30
Najnowsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.armstrong.pl/sufity
www.armstrong.pl/sufity
AFRYKA/BLISKI WSCHÓD/TURCJA
■ armstrong World industries ltd
africa middle east turkey Division
armstrong House
38 market Square
Uxbridge UB8 1NG
tel.: +44 01895 251122
Fax: +44 01895 272928
e-mail: [email protected]
www.armstrong.eu
Izrael: www.armstrong.co.il
Republika Południowej Afryki:
www.armstrong-ceilings.za
Turcja: www.armstrong.com.tr
Republika Czeska: www.armstrong.cz
Węgry: www.armstrong.co.hu
Rumunia: www.armstrong.ro
Serbia: www.armstrong.rs
Słowacja: www.armstrong.sk
Słowenia: www.armstrong.si
DUBAJ - ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE
armstrong Building Products l.l.C.
P.O. Box 73831
tel.: +971 42 045 686
e-mail: [email protected]
www.armstrong.ae
armstrong metalldecken aG
kunklerstrasse 9
9015 St. Gallen
Switzerland
tel. +41 (0) 71 313 63 63
Fax +41 (0) 71 313 64 00
■
armstrong Plafonds métalliques Sa
Bureau Suisse romande
3, rue Gustave-moynier
1202 Genève
Suisse romande
tel. +41 (0) 22 731 60 70
Fax +41 (0) 22 731 60 74
■
armstrong metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
6830 rankweil
Österreich
tel +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax +43 (0) 55 22 34 44-8
■
BELGIA I LUKSEMBURG
■ armstrong Building Products B.v.
Bureaux Commerciaux Belgique
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
tel.: +32 02 223 00 72
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong-plafonds.be
EUROPA WCHODNIA
WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PA¡STW
■ armstrong World industries
Park Place, office e502
# 113/1, leninsky Prospekt
moscow 117198
russia
tel.: +7 495 956 5100
Fax: +7 495 956 5101
e-mail: [email protected]
Federacja Rosyjska: www.armstrong.ru
armstrong metalldecken GmbH
linzerstrasse 139
4600 Wels
Österreich
tel. +43 (0) 72 42 56 901
Fax +43 (0) 72 42 56 901-75
■
armstrong metalldecken GmbH
messendorferstrasse 6
8041 Graz
Österreich
tel. +43 (0) 31 64 71 584
Fax +43 (0) 31 64 71 584-10
■
EUROPA CENTRALNA - PÓŁNOC
I SKANDYNAWIA
(DK/EE/FIN/IS/LT/LV/N/PL/S)
■ armstrong Building Products B.v.
Sp.z.o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
tel.: +48 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: +48 0 22 337 86 12
e-mail: [email protected]
Dania: www.armstrong.dk
Estonia: www.armstrong-ripplaed.ee
Finlandia: www.armstrong.fi
Islandia: www.armstrong.is
Łotwa: www.armstrong.lv
Litwa: www.armstrong.lt
Norwegia: www.armstrong.no
Polska: www.armstrong.pl
Szwecja: www.armstrong.se
EUROPA CENTRALNA - POŁUDNIE
(AL/BA/BG/CZ/HR/HU/KO/
MD/ME/MK/RO/RS/SK/SI)
■ Bureaux Commerciaux France
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
France
tel.: +33 (0) 1 43 90 45 40
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
FRANCJA I FRANCUSKOJ¢ZYCZNE
TERYTORIA AFRYKI
■ armstrong Building Products SaS
Bureaux Commerciaux France
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
France
tel: 0800 41 36 43 (appel gratuit)
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.fr/plafonds
Siège social
armstrong Building Products SaS
67 rue de Salins
BP 89
25300 Pontarlier
France
NIEMCY, AUSTRIA I SZWAJCARIA
■ armstrong Building Products
kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Niederlande
tel.: +49 0251 7603 210
Fax: +49 0251 7603 593
e-mail: [email protected]
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch
WŁOCHY I GRECJA
■ armstrong Building Products
Ufficio Commerciale italia
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
Francia
tel.: +39 02 66 22 76 50
Fax: +39 02 6 6 20 14 27
e-mail: [email protected]
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu
PORTUGALIA
armstrong Floor Product
rua de manuel assunçao de Falcao, 63
4475-041 Santa maria de avioso - maia
Portugal
tel.: +351 22 982 81 10
Fax: +351 22 982 81 19
[email protected]
www.armstrong.com.pt
■
ODWIEDź NASZą
NOWą STRONę
INTERNETOWą!
HISZPANIA
armstrong Building Products
Oficina de ventas españa
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
Francia
tel.: + 34 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: +33 (0) 1 4521 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.es/techos
■
REPUBLIKA IRLANDII
armstrong World industries ltd.
108 Greenlea road
terenure
Co Dublin 6W
ireland
tel.: 1800 409002
tel.: +353 1 499 1701
Fax: +353 1 490 7061
e mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.ie
■
WIELKA BRYTANIA
armstrong World industries ltd
Building Products Division
armstrong House
38 market Square
Uxbridge UB8 1NG
tel.: 0800 371849
Fax: +44 1895 274287
e-mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.co.uk
INSPIRACJA PRODUKT
Uwagi
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w tym katalogu podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią zalecenia ani sugestii ze strony jakiejkolwiek
z wymienionych w nim firm, co do prawidłowego zastosowania i sposobu montażu sufitów podwieszanych. Ze względów technicznych mogą występować różnice
kolorystyczne w barwach wydrukowanych i rzeczywistych. Zalecamy dokonanie wyboru na podstawie wzorów danego produktu. Wszelkie zestawienia i informacje
techniczne dotyczące sufitów firmy Armstrong zawarte w niniejszym katalogu i innych broszurach tej firmy oparte są na wynikach badań przeprowadzonych
w warunkach laboratoryjnych. Do użytkownika należy uzyskanie od firmy Armstrong lub firmy sprzedającej pisemnego zapewnienia, że dane te można odnieść do
konkretnych warunków. sprzedaż naszych produktów oraz odpowiedzialność firm, które je sprzedają, regulowana jest przez „Ogólne warunki sprzedaży“ każdej z firm.
Wszystkie dane dotyczące produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Px 3005
Armstrong Building Products R.C.S. Besançon B 784 131 575
Printed in E.C.
This document is printed on paper that comes from sustainably managed forests. PEFC/10-31-945
Agency: EPCOM. © Nike Bourgeois, Miguel de Guzmán, Sandro Lendler, Simon Miles, Beppe Raso, Grigori Rassinier, Francisco Urruti, Gettyimages, Joao Morgado.
DANE TECHNICZNE
WSPARCIE
EKOROZWÓJ
Dowiedz się więcej na temat
prowadzonych przez firmę
Armstrong programów
powtórnego przetwarzania,
inicjatyw oraz strategii
proekologicznych.
■
HOLANDIA
■ armstrong Building Products B.v.
verkoopkantoor Nederland
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
tel.: +31 076 521 77 33
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong.nl/plafonds
EKOROZWÓJ
INSPIRACJA
Odkryj inspirujące narzędzia
on-line, takie jak „księga
pomysłów”, galeria
projektów europejskich itd.
PRODUKT
Przeglądaj pełny
asortyment produktów
i rozwiązań firmy
Armstrong.
WSPARCIE
DANE TECHNICZNE
Pełny dostęp do informacji
technicznych on-line, takich jak
wzorcowe specyfikacje, raporty
z badań akustycznych oraz
ogniowych, rysunki CAD,
a także katalogi i karty
techniczne produktów.
Prześlij za pomocą poczty
elektronicznej swoje
pytania techniczne lub
zamów materiały i próbki
on-line. Możesz także
wyszukać dystrybutora
produktów firmy Armstrong
lub wykonawcę-uczestnika
programu OMEGA...
Odwiedź także naszą mini-witrynę poświęconą
rozwiązaniom akustycznym lub zapoznaj się z naszą
Księgą Pomysłów.
www.armstrong.pl/sufity
www.armstrong.pl/sufity
AFRYKA/BLISKI WSCHÓD/TURCJA
■ armstrong World industries ltd
africa middle east turkey Division
armstrong House
38 market Square
Uxbridge UB8 1NG
tel.: +44 01895 251122
Fax: +44 01895 272928
e-mail: [email protected]
www.armstrong.eu
Izrael: www.armstrong.co.il
Republika Południowej Afryki:
www.armstrong-ceilings.za
Turcja: www.armstrong.com.tr
Republika Czeska: www.armstrong.cz
Węgry: www.armstrong.co.hu
Rumunia: www.armstrong.ro
Serbia: www.armstrong.rs
Słowacja: www.armstrong.sk
Słowenia: www.armstrong.si
DUBAJ - ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE
armstrong Building Products l.l.C.
P.O. Box 73831
tel.: +971 42 045 686
e-mail: [email protected]
www.armstrong.ae
armstrong metalldecken aG
kunklerstrasse 9
9015 St. Gallen
Switzerland
tel. +41 (0) 71 313 63 63
Fax +41 (0) 71 313 64 00
■
armstrong Plafonds métalliques Sa
Bureau Suisse romande
3, rue Gustave-moynier
1202 Genève
Suisse romande
tel. +41 (0) 22 731 60 70
Fax +41 (0) 22 731 60 74
■
armstrong metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
6830 rankweil
Österreich
tel +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax +43 (0) 55 22 34 44-8
■
BELGIA I LUKSEMBURG
■ armstrong Building Products B.v.
Bureaux Commerciaux Belgique
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
tel.: +32 02 223 00 72
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong-plafonds.be
EUROPA WCHODNIA
WSPÓLNOTA NIEPODLEGŁYCH PA¡STW
■ armstrong World industries
Park Place, office e502
# 113/1, leninsky Prospekt
moscow 117198
russia
tel.: +7 495 956 5100
Fax: +7 495 956 5101
e-mail: [email protected]
Federacja Rosyjska: www.armstrong.ru
armstrong metalldecken GmbH
linzerstrasse 139
4600 Wels
Österreich
tel. +43 (0) 72 42 56 901
Fax +43 (0) 72 42 56 901-75
■
armstrong metalldecken GmbH
messendorferstrasse 6
8041 Graz
Österreich
tel. +43 (0) 31 64 71 584
Fax +43 (0) 31 64 71 584-10
■
EUROPA CENTRALNA - PÓŁNOC
I SKANDYNAWIA
(DK/EE/FIN/IS/LT/LV/N/PL/S)
■ armstrong Building Products B.v.
Sp.z.o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Poland
tel.: +48 0 22 337 86 10/ 86 11
Fax: +48 0 22 337 86 12
e-mail: [email protected]
Dania: www.armstrong.dk
Estonia: www.armstrong-ripplaed.ee
Finlandia: www.armstrong.fi
Islandia: www.armstrong.is
Łotwa: www.armstrong.lv
Litwa: www.armstrong.lt
Norwegia: www.armstrong.no
Polska: www.armstrong.pl
Szwecja: www.armstrong.se
EUROPA CENTRALNA - POŁUDNIE
(AL/BA/BG/CZ/HR/HU/KO/
MD/ME/MK/RO/RS/SK/SI)
■ Bureaux Commerciaux France
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
France
tel.: +33 (0) 1 43 90 45 40
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
FRANCJA I FRANCUSKOJ¢ZYCZNE
TERYTORIA AFRYKI
■ armstrong Building Products SaS
Bureaux Commerciaux France
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
France
tel: 0800 41 36 43 (appel gratuit)
Fax: +33 (0) 1 45 21 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.fr/plafonds
Siège social
armstrong Building Products SaS
67 rue de Salins
BP 89
25300 Pontarlier
France
NIEMCY, AUSTRIA I SZWAJCARIA
■ armstrong Building Products
kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Niederlande
tel.: +49 0251 7603 210
Fax: +49 0251 7603 593
e-mail: [email protected]
www.armstrong-decken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch
WŁOCHY I GRECJA
■ armstrong Building Products
Ufficio Commerciale italia
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
Francia
tel.: +39 02 66 22 76 50
Fax: +39 02 6 6 20 14 27
e-mail: [email protected]
www.armstrong-soffitti.it
www.armstrong.eu
PORTUGALIA
armstrong Floor Product
rua de manuel assunçao de Falcao, 63
4475-041 Santa maria de avioso - maia
Portugal
tel.: +351 22 982 81 10
Fax: +351 22 982 81 19
[email protected]
www.armstrong.com.pt
■
ODWIEDź NASZą
NOWą STRONę
INTERNETOWą!
HISZPANIA
armstrong Building Products
Oficina de ventas españa
immeuble Paryseine
3 allée de la Seine
94854 ivry-sur-Seine
Francia
tel.: + 34 91 642 04 99
00 800 90 21 03 68
Fax: +33 (0) 1 4521 04 11
e-mail: [email protected]
www.armstrong.es/techos
■
REPUBLIKA IRLANDII
armstrong World industries ltd.
108 Greenlea road
terenure
Co Dublin 6W
ireland
tel.: 1800 409002
tel.: +353 1 499 1701
Fax: +353 1 490 7061
e mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.ie
■
WIELKA BRYTANIA
armstrong World industries ltd
Building Products Division
armstrong House
38 market Square
Uxbridge UB8 1NG
tel.: 0800 371849
Fax: +44 1895 274287
e-mail: [email protected]
www.armstrong-ceilings.co.uk
INSPIRACJA PRODUKT
Uwagi
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w tym katalogu podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią zalecenia ani sugestii ze strony jakiejkolwiek
z wymienionych w nim firm, co do prawidłowego zastosowania i sposobu montażu sufitów podwieszanych. Ze względów technicznych mogą występować różnice
kolorystyczne w barwach wydrukowanych i rzeczywistych. Zalecamy dokonanie wyboru na podstawie wzorów danego produktu. Wszelkie zestawienia i informacje
techniczne dotyczące sufitów firmy Armstrong zawarte w niniejszym katalogu i innych broszurach tej firmy oparte są na wynikach badań przeprowadzonych
w warunkach laboratoryjnych. Do użytkownika należy uzyskanie od firmy Armstrong lub firmy sprzedającej pisemnego zapewnienia, że dane te można odnieść do
konkretnych warunków. sprzedaż naszych produktów oraz odpowiedzialność firm, które je sprzedają, regulowana jest przez „Ogólne warunki sprzedaży“ każdej z firm.
Wszystkie dane dotyczące produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
Px 3005
Armstrong Building Products R.C.S. Besançon B 784 131 575
Printed in E.C.
This document is printed on paper that comes from sustainably managed forests. PEFC/10-31-945
Agency: EPCOM. © Nike Bourgeois, Miguel de Guzmán, Sandro Lendler, Simon Miles, Beppe Raso, Grigori Rassinier, Francisco Urruti, Gettyimages, Joao Morgado.
DANE TECHNICZNE
WSPARCIE
EKOROZWÓJ
Dowiedz się więcej na temat
prowadzonych przez firmę
Armstrong programów
powtórnego przetwarzania,
inicjatyw oraz strategii
proekologicznych.
■
HOLANDIA
■ armstrong Building Products B.v.
verkoopkantoor Nederland
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Nederland
tel.: +31 076 521 77 33
Fax: +31 076 521 04 07
e-mail: [email protected]
www.armstrong.nl/plafonds
EKOROZWÓJ
INSPIRACJA
Odkryj inspirujące narzędzia
on-line, takie jak „księga
pomysłów”, galeria
projektów europejskich itd.
PRODUKT
Przeglądaj pełny
asortyment produktów
i rozwiązań firmy
Armstrong.
WSPARCIE
DANE TECHNICZNE
Pełny dostęp do informacji
technicznych on-line, takich jak
wzorcowe specyfikacje, raporty
z badań akustycznych oraz
ogniowych, rysunki CAD,
a także katalogi i karty
techniczne produktów.
Prześlij za pomocą poczty
elektronicznej swoje
pytania techniczne lub
zamów materiały i próbki
on-line. Możesz także
wyszukać dystrybutora
produktów firmy Armstrong
lub wykonawcę-uczestnika
programu OMEGA...
Odwiedź także naszą mini-witrynę poświęconą
rozwiązaniom akustycznym lub zapoznaj się z naszą
Księgą Pomysłów.
www.armstrong.pl/sufity

Podobne dokumenty