nr 55, maj-czerwiec/2012 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Komentarze

Transkrypt

nr 55, maj-czerwiec/2012 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
bezpłatny biuletyn informacyjny
ISSN 1734-7378
www.dzielnicawlochy.blogspot.com
Foto Włochy
Nowolazurowa w terminie!
Tworzymy internetowy album
włochowskich fotografii.
Ulica Nowolazurowa przebiegać będzie przez dzielnice Włochy,
Ursus i Bemowo. Budowa pierwszego odcinka ulicy przewidziana
jest do końca 2012 roku.
W pierwszej połowie maja na terenie
Starych i Nowych Włoch odbyło się
wielkie foto-zapamiętywanie, czyli plener
fotograficzny, którego celem było uwiecznienie terenu Miasta Ogrodu Włochy.
Wśród uczestników znaleźli się zarówno
profesjonaliści jak i amatorzy. Fotografować można było nie tylko włochowskie
uliczki, domy czy parki, ale również
specjalnie udostępnione obiekty: piwnice
więzienne w kamienicy przy ul. Świerszcza 2, zabytkowe wozy strażackie, przedwojenną fabrykę noży dyfuzyjnych, czy
Fort Włochy. Zrobione zdjęcia można było
zgłosić do konkursu, którego wyniku opublikujemy w następnym numerze biuletynu.
W przed dzień pleneru wystartował
specjalny portal przeznaczony do publikowania zdjęć zrobionym we Włochach.
Adres: www.fotowlochy.waw.pl w zamyśle
jego twórców ma się stać internetowym
albumem prezentującym ciekawe miejsce
w dzielnicy, a zarazem miejscem spotkań
wszystkich, którzy chcą innym pokazać
swoje fotografie. Zapraszamy do tworzenia
własnych galerii, i udostępniani innym
zarówno nowych jak i starych włochowskich zdjęć.
Prace przy budowie ulicy Nowolazurowej
trwają na całej długości odcinka od Al.
Jerozolimskich do ul. Chrościckiego.
Od strony Al. Jerozolimskich powstaje
kanalizacja deszczowa, prowadzone są
prace drogowe oraz roboty konstrukcyjne
przy ekranach akustycznych. Nowe przejście podziemne zlokalizowane w rejonie
ulicy Zapustnej ma już wybetonowane
ściany, a wykonawca przygotowuje się
do betonowania stropu. Na schodach przejścia układana jest izolacja. W tym rejonie
trwa także inwestycja SPEC SA w postaci
budowy magistrali sieci ciepłowniczej
zaopatrującej powstające nowe osiedla
mieszkaniowe. Trasa magistrali częściowo
przebiega w liniach rozgraniczających
ul. Nowolazurowej i dlatego roboty
ciepłownicze są prowadzone w koordynacji z firmą Strabag, głównym wykonawcą
Nowolazurowej.
W związku z budową dwóch niezależnych
nitek wiaduktu drogowego, które umożliwią przejazd ulicą Nowolazurową nad linią
kolejową Warszawa-Katowice zlikwido-
wany został wyjazd z ulicy Tynkarskiej
w kierunku Ursusa, kolidujący z podporami wiaduktu. W tej chwili w tym rejonie
trwa wykonywanie nasypu przyczółka wiaduktu. Równolegle na obydwu nitkach
przyszłego przejazdu postępują także prace
konstrukcyjne. Gotowe są już 3 z 9 przęseł
każdego wiaduktu.
Kolejny duży element nowej drogi to tunel,
którym ulica Nowolazurowa przebiegać
będzie pod linią kolejową PKP Warszawa
– Poznań. Zakończyła się już przebudowa
napowietrznej linii wysokiego napięcia
110 KV, która kolidowała z budową tunelu.
Przed nasypem kolejowym od strony
CH Factory powstaje stanowisko, na którym zostanie wykonany żelbetonowy
korpus tunelu. Pod koniec wakacji rozpocznie się operacja umieszczania korpusu
w docelowym miejscu, czyli w nasypie
przebiegającym pod linią kolejową.
Przyjęta technologia pozwoli maksymalnie
skrócić czas wyłączenia linii kolejowej
z eksploatacji.
Dokończenie na str. 2
red.
W tym wydaniu m.in.:
►Nowolazurowa w terminie, str. 1, 2
►Usprawnienie odwodnienia, str. 4
►Pora na poradę, str. 6
►Wiosenne ogrody..., str. 8
►Wspomnienie o Druhnie, str. 12
fot. ZMID
►Repertuar Kina ADA, str. 9
Nowolazurowa w terminie!
fot. ZMID
fot. ZMID
U wylotu tunelu, w rejonie stacji PKP
Warszawa – Ursus PN budowana jest
kładka dla pieszych nad ulicą Nowolazurową, która umożliwi dojście do stacji. Gotowe są już wszystkie podpory i wkrótce
rozpocznie się wykonywanie części nośnych przejścia.
Prace prowadzone są też przy drogach,
które zostały objęte zmianami w organizacji ruchu czyli w rejonie ulic: Szamoty,
Świerszcza/Traktorzystów, Zapustnej i
Tynkarskiej. Na ul. Szamoty trwa układanie kolejnych warstw nowej jezdni oraz
montaż obrzeży wzdłuż ułożonych już krawężników. W rejonie ulicy Traktorzystów
powstają przepusty dla kabli oświetlenia
ulicznego oraz fundamenty pod nowe
słupy. Wszędzie trwają roboty drogowe.
Obecnie wszystkie prace przy Nowolazurowej są wykonywane w terminie. Jeśli nic
nie pokrzyżuje założonego harmonogramu,
Nowolazurową pojedziemy już w pierw-
szym kwartale 2013r.
Docelowo ul. Nowolazurowa ma łączyć
Al. Jerozolimskie z Trasą AK. Powstający
obecnie fragment od Al. Jerozolimskich do
ul. Chrościckiego ułatwi dojazd do Ursusa
oraz odciąży ul. Kleszczową. Ułatwi także
dojazd do ulicy Gierdziejewskiego, gdzie
Generlana Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje przejazd na linią kolejową
łączący ulicę z trasą poznańską. O większych udogodnieniach zwianych z powstaniem ul. Nowolazurowej będzie można
mówić po wybudowaniu kolejnego jej
odcinka, czyli od ul. Chrościckiego do
ul. Połczyńskiej. Rozpoczęcie budowy
tego odcinka, zgodnie z prognozą finansową na lata 2012-2016 zaplanowane jest
w 2014r. Trudno jest jednak określić realny
termin rozpoczęcia kolejnego etapy inwestycji ponieważ w tej chwili w budżecie
Warszawy nie ma jeszcze środków zarezerwowanych na ten cel. Koszt obecnie budowanego odcinka wynosi ponad 123 mln zł.
fot. ZMID
Dokończenie ze str. 1
Projekt współfinasowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wykład
Bezpłatne usługi informacyjne dla osób
zamierzających rozpocząć lub rozwinąć
działalność gospodarczą ze środków
unijnych.
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
oraz Punkt Konsultacyjny Krajowego
Systemu Usług na Mazowszu – zapraszają wszystkie osoby zainteresowane
2
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
rozpoczęciem bądź rozwijaniem działalności gospodarczej na spotkanie, które
odbędzie się we wtorek 17.07.2012 r. o
godz. 13.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, al. Krakowska 257 w
sali 205 na II piętrze. Spotkanie poprowadzi Specjalista Regionalnego Punktu
Konsultacyjnego Fundacji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o wcześniejszą rejestrację
pod adresem: [email protected]
do dnia 10.07.2012 r. Zaproszenia na
wykład będą rozsyłane mailem po
10.07.2012 r.
Serdecznie zapraszamy
Zmiany w ruchu drogowym
W dni meczowe ok. 4 godziny przed meczem i po meczu dla indywidualnego
ruchu samochodowego zamknięte będą:
● Al. Jerozolimskie na odcinku od ul. E.
Plater do ronda Waszyngtona,
● ciąg ulic Wybrzeże Szczecińskie – Wał
Miedzeszyński od Trasy Świętokrzyskiej
do al. Stanów Zjednoczonych,
● al. Zieleniecka od ul. Targowej do
ronda Waszyngtona.
Na odcinkach wyłączonych z ruchu indywidualnego kursować będzie komunikacja miejska.
Po zakończeniu meczu Al. Jerozolimskie od ronda Dmowskiego do Stadionu
Narodowego będą w całości przeznaczone dla ruchu pieszego.
We wszystkie dni mistrzostw na ciągu
ulic Żwirki i Wigury i Raszyńskiej (od
Lotniska Chopina do Al. Jerozolimskich)
w obu kierunkach zostanie wyznaczony
buspas.
Korzystaj z transportu publicznego!
● Wydłużone godziny kursowania wybranych linii autobusów dziennych w rejonie
Strefy Kibica.
● Zwiększona częstotliwość i wydłużone
godziny kursowania metra.
● Zwiększona częstotliwość kursowania
linii autobusów nocnych.
● Dodatkowe linie autobusowe rozwożące kibiców.
Zasięgnij języka. Podczas trwania turnieju, a szczególnie w dni meczowe informacje uzyskasz:
● od 900 wolontariuszy miejskich,
● od informatorów ZTM rozmieszczonych w dni meczowe na dworcach i lotnisku, na tymczasowych parkingach oraz
w punktach przesiadkowych w okolicach
Stadionu Narodowego i Strefy Kibica,
● w punktach informacyjnych w Strefie
Kibica i wokół niej,
● pod numerem 22 194 84 całodobowej
infolinii ZTM lub na stronie:
www.ztm.waw.pl,
● pod numerem 800 80 2012 infolinii
miejskiej,
● www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012
Nowe połączenie kolejowe
z Lotniskiem Chopina
Sąsiedzka strefa
kibica!
1 czerwca oficjalnie uruchomiona zostanie linia kolejowa łącząca
Lotnisko Chopina z centrum Warszawy. Wygodna podróż zajmie
około 25 minut.
Żeby w większej grupie oglądać
mecze EURO 2012, a także
zmagania sportowców na olimpiadzie w Londynie nie trzeba
jechać do centrum Warszawy,
wystarczy odwiedzić sąsiada.
Połączenia z lotniskiem obsługiwać będzie
dwóch przewoźników. Szybka Kolej Miejska będzie obsługiwać linie S2 (Warszawa
Lotnisko Chopina – Sulejówek Miłosna)
oraz S3 (Warszawa Lotnisko Chopina –
Legionowo). Pociągi Kolei Mazowieckich
(linia oznaczona symbolem KML) będą
jeździć na trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Wschodnia. Wszystkie trasy prowadzą przez centrum miasta i pozwalają
dojechać zarówno do Strefy Kibica zlokalizowanej w pobliżu Pałacu Kultury i
Nauki, jak i do Stadionu Narodowego, na
którym rozgrywane będą mecze UEFA
EURO2012™.
W godzinach porannego i popołudniowego
szczytu komunikacyjnego pociągi z
lotniska w kierunku centrum miasta będą
odjeżdżały co 10-12 minut. Część kursów
będzie realizowana przez Warszawa
Centralna, a część przez Warszawę Śródmieście (odpowiednie oznaczenia podane
są w rozkładzie jazdy). Poza godzinami
szczytu pociągi będą kursować średnio co
15 minut (w dniach rozgrywania meczów
na Stadionie Narodowym w godzinach
wieczornych pociągi będą kursowały
częściej). Podróż z Lotniska Chopina do
stacji Warszawa Centralna lub Warszawa
Śródmieście zajmuje około 25 minut,
a do stacji Warszawa Stadion – 30 min.
Przewoźnicy będą nawzajem honorować
swoje bilety, co oznacza, że w pociągach
Kolei Mazowieckich (na odcinku
Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa
Wschodnia), będą honorowane wszystkie
bilety na komunikację miejską, łącznie
z jednorazowymi i czasowymi, zaś w
pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej
(na tym samym odcinku), będą honorowane wszystkie bilety z taryfy KM.
Bilety na przejazd z lotniska do centrum i
stadionu można kupić w każdym kiosku
z prasą, lub w biletomatach ustawionych
na stacji i w wagonach pociągów. Bilety
na inne trasy – według taryf określonych
przez każdego z przewoźników – dostępne
są w biletomatach lub kasach dostępnych
na większości stacji kolejowych.
Dla komfortu kibiców, którzy w czerwcu
przylecą do Warszawy na mecze
mistrzostw Europy, w pociągach odjeżdżających ze stacji na Lotnisku Chopina
nadawane będą specjalne komunikaty
informujące pasażerów jak dostać się do
Stadionu Narodowego, czy do Strefy
Kibica. Komunikaty podawane będą w
języku polskim, angielskim, rosyjskim
i greckim.‹‹
mat. prasowy Lotniska Chopina
Paweł Sałagaj sprowadził się do Włoch
kilka lat temu za sprawą domu, który początkowo miał zamiar wyburzyć. Jednak
kiedy stara willa przy ul. Stawy 5 zaczęła
odkrywać przed nim swoją historię zmienił plany o 180 stopni. Dzisiaj wyremontowany przez niego Porayowy Dworek
jest przykładem dla innych właścicieli zabytkowych nieruchomości we Włochach,
a sam właściciel stara się działać na rzecz
lokalnej społeczności. Jako miłośnik
sportu postanowił w swoim ogrodzie
zorganizować strefę kibica. Zmagania
sportowców będzie można oglądać na
dużym ekranie w specjalnie przygotowanym namiocie. Wstęp jest wolny, a zaplanowane przez gospodarza napoje i
jedzenie można będzie kupić w przystępnych cenach. Jego podstawowy cel to
poznać sąsiadów. Jak sam mówi – nic
tak dobrze nie wpływa na relacje międzysąsiedzkie jak wspólne kibicowanie.
Mecze będzie można oglądać na kilka dni
przez rozpoczęciem rozgrywek EURO
2012, ale oficjalne otwarcie strefa kibica
przewidziano w dniu meczu otwierającego
rozgrywki czyli 8 czerwca.
red.
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
3
Usprawnienie odwodnienia
W wyniku budowy tras ekspresowych S2
(Południowa Obwodnica Warszawy) i S8
prowadzonych przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie (GDDKiA) na terenie
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy naprawy wymagają urządzenia melioracji
szczegółowych, w tym rów Opaczewski,
jego dopływ rów RO-7 oraz rów Załuski.
Urządzenia te pełnią rolę odbiornika wód
opadowych. Jednak obecny stan techniczny nie pozwala na wprowadzanie dodatkowych wód do tych rowów.
W związku z powyższym GDDKiA wystąpiła do Urzędu m.st. Warszawy z propozycją możliwości sfinansowania prac
niezbędnych do wyeliminowania podtopienia i zalewania terenów położonych
wzdłuż dróg ekspresowych S-2 i S-8.
Przedstawiciele GDDKiA poinformowali,
iż planują wykonanie robót melioracyjnych, bezpośrednio związanych z budowanymi obecnie drogami ekspresowymi.
Finansowanie jak i realizacja ww. prac nastąpi po podpisaniu porozumienia pomiędzy GDDKiA a m.st. Warszawa.
Dzielnica Włochy przygotowała projekt
wykonawczy na roboty ziemne związane
z naprawą urządzeń melioracji szczegółowych, w tym: rowu Opaczewskiego,
rowu RO-7 oraz rowu Załuskiego, rowu
RZ-4 na terenie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy. W powyższym projekcie wskazano podstawowy zakres robót naprawczych rowów melioracji szczegółowych,
których wykonanie przyczyni się do poprawy zdolności przyjmowania wód
deszczowych i roztopowych, poprzez
urządzenia melioracyjne z uwzględnieniem powstającej POW i trasy S8.
W celu przystosowania urządzeń melioracyjnych do dodatkowych funkcji odwadniających wyszczególniono następujący
podział robót naprawczych:
1. Ubezpieczenie rowu Opaczewskiego
(RO) płytami typu EKO na odcinku od
rurociągu na wysokości ul. Dzwonkowej
do ul. Szyszkowej.
Rów ten jest odbiornikiem wód deszczowych z terenu Dzielnicy Włochy na
południe od ul. Krakowiaków i na zachód
od Al. Krakowskiej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na tym obszarze wpłynie na
poprawę warunków przepływu w RO.
Obecny stan techniczny tego rowu i przepustów oceniany jest jako zły. Brak umocnień powoduje osuwanie się skarp, co
utrudnia przepływ wody. Część przepustów wymaga naprawy. Funkcja RO
znacząco się zmienia, a dodatkowa ilość
wody odprowadzana podczas budowy z
powstającej trasy S8, zmusza do jego natychmiastowej naprawy poprzez poszerzenie dna i umocnienie skarp płytami typu
EKO.
2. Ubezpieczenie RO-7 płytami typu EKO
na odcinku od ul. Municypalnej do rurociągu przy ul Jutrzenki.
Analizowany odcinek rowu RO-7 odbiera
wody opadowe gównie z terenów rolnych.
Do rowu RO-7 odprowadzane są także
wody z terenu budowy trasy S8. Ponadto
rów ten po zakończeniu budowy prowadzonej przez GDDKiA będzie zbierał
wodę z części skarp dróg lokalnych budowanych w ramach ww. inwestycji.
3. Ubezpieczenie RO-7 płytami typu EKO
na odcinku od ul. Jutrzenki do rowu Opaczewskiego.
Na tym odcinku rowu naprawy wymagają
trzy przepusty o średnicy Ø300 mm. Przyczółki należy zabezpieczyć z darniny na
mur. Skarpy i dno rowu zostaną ubezpieczone płytami typu EKO.
4. Ubezpieczenie rowu Załuskiego (RZ)
płytami typu EKO na odcinku od al. Krakowskiej do ul. Na Skraju.
Rów ten zaczyna się przy al. Krakowskiej,
gdzie odbiera wody z odwodnienia pasa
drogowego oraz sąsiadujących terenów. Na
odcinku od ul. Janka Muzykanta w odległości ok. 60 m od rowu Załuskiego
budowana jest w wysokim nasypie trasa
POW. Ze względu na dużą zmianę w
ukształtowaniu terenu, polegającą na budowie drogi w nasypie, rów ten będzie
obciążony wodami opadowymi. Ponadto
na odcinku pomiędzy budowaną trasą
POW a ul. Na Skraju powstają dwa duże
zbiorniki retencyjne, z których wody będą
odprowadzane do tego rowu.
5. Ubezpieczenie rowu RZ-4 płytami typu
EKO odcinek odwadniający tereny rolne
w rejonie ul. Na Skraju do jego ujścia
do rowu RZ.
Do rowu RZ-4 włączony jest system drenażu odwadniający rejon ul. Zbiorowej.
Ubezpieczenie rowu RZ-4 uchroni go
przed zniszczeniem spowodowanym przez
wody odwadniające trasę, które mogą
cofać się z rowu RZ.
Powyższy zakres prac naprawczych
urządzeń wodnych przyczyni się do poprawy warunków gruntowo-wodnych
i wskazuje przedsięwzięcia, jakie należy
wykonać, w celu poprawy funkcjonowania
odwodnienia w tej części Dzielnicy
Włochy, w związku z budową ww. odcinków dróg ekspresowych.
W związku z powyższym proszę o
wyrażenie zgody na naprawę ww. urządzeń
melioracyjnych w zakresie Państwa
własności. Za przedmiotowe prace odpowiadać będzie GDDKiA. Wyznaczony
przedstawiciel tut. Urzędu pan Michał
Niziński, telenon: 22 44 34 220 będzie
współpracował zarówno z mieszkańcami
jak i z GDDKiA.
Oświadczenie zgody właścicieli o naprawie urządzeń melioracyjnych można pobrać na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pod
adresem: http://www.ud-wlochy.waw.pl
w zakładce: Dla mieszkańców: – Środowisko: – Usprawnienie odwodnienia.
Światowy Dzień Ziemi 2012
Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w
Polsce od 1990r., finał na Polu Mokotowskim
gromadzi rokrocznie tysiące uczestników.
Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też
dzieci i młodzież szkolna. Obchody Światowego
Dnia Ziemi, w 2012r. odbywać się będą podczas
obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi ogłoszonego przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi 2012
w Polsce obchodzić będziemy pod hasłem
„Dobra energia dla wszystkich”.
Główne cele, które przyświecają idei obchodów
tego roku to zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania
4
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
działań na rzecz zapewnienia równego dostępu
energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie
zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Dostępu do energii po przystępnych
cenach, zwiększenia efektywności energetycznej i trwałości źródeł energii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wspieranie działań na
poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym
i międzynarodowym. Promocję nowych technologii, technologii związanych z energią odnawialną, włączając w to poprawę dostępu do tych
technologii. ‹‹
www.dzienziemi.org.pl
Stylowo po szynach
W maju w swoją pierwszą trasę
wyruszył warszawski tramwaj
promocyjny.
Tramwajem wodnym po Wiśle
Po Wiśle znów pływają statki i promy. 1 maja Zarząd Transportu
Miejskiego, już po raz czwarty uruchamia Warszawskie Linie
Turystyczne. Tegoroczny sezon potrwa do końca sierpnia.
pojazd będzie jeździł trasą: PL. ZAMKOWY – Podwale – Freta – Rynek Nowego Miasta – Freta – Świętojerska – Pl.
Krasińskich – Miodowa – Senatorska –
Wierzbowa – Moliera – Senatorska - PL.
ZAMKOWY. Przejażdżka potrwa około
godziny a bilety będzie można kupić u
obsługi omnibusu.
Omnibus będzie kursował od 1 lipca do 31
sierpnia (z wyjątkiem 15 sierpnia). W dni
powszednie, od wtorku do piątku – pięć
razy dziennie, a w weekendy – sześć razy
dziennie.
W ubiegłym roku z Warszawskich Linii
Turystycznych skorzystało ponad 70 tys.
osób.
Przejazd promem jest bezpłatny. Za rejs
tramwajem wodnym trzeba zapłacić 18 zł,
za rejs do Serocka - 36 zł, a za przejażdżkę
omnibusem konnym – 14 zł (bilet normalny). Prawo do 50 proc. ulgi mają
uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) do ukończenia 21. roku życia – na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej oraz osoby, których
uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych (m.in. studenci). Bezpłatnie mogą
podróżować dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, seniorzy, którzy
ukończyli 70 lat oraz osoby, których
uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych. Pasażerowie podróżujący z Warszawską Kartą Turysty otrzymują 10 proc.
zniżkę.
Obowiązuje również tzw. bilet rodzinny –
dla grup liczących od trzech do pięciu
osób, w tym co najmniej jedno dziecko do
ukończenia 18. roku życia.‹‹
Szczegóły na stronie:
http://www.ztm.waw.pl/?c=162&l=1
www.ztm.waw.pl
fot. ZTM
Z pokładu tramwaju wodnego „Wars”
można podziwiać niezwykłą panoramę stolicy. Statek wypływa z Podzamcza, zatrzymuje się na przystankach przy moście
Poniatowskiego i na Cyplu Czerniakowskim, pływa do Grubej Kaśki, po czym
zawraca na Podzamcze.
Od 1 maja do 30 czerwca statek będzie
pływał tylko w weekendy i dni świąteczne
(cztery razy dziennie – o godz. 11.00,
13.00, 15.00 i 17.00) , a od 1 lipca do 31
sierpnia – codziennie (w dni powszednie o
godz. 11.00, 13.00, 15.00). Bilety będą dostępne bezpośrednio na statku w dniu rejsu
lub w przedsprzedaży w biurze Żeglugi
Stołecznej przy ul. Świętokrzyskiej 36.
Podobnie, jak w poprzednich latach będzie
się można wybrać w niezapomniany rejs
do Serocka. Statek „Zefir” wypływa o
godz. 9 rano z przystani Podzamcze, pokonuje śluzę Kanału Żerańskiego i w samo
południe przybija do Serocka. Tam pasażerowie mają około dwóch godzin na
zwiedzanie miasteczka lub wypoczynek.
Około godziny 18.00 „Zefir” przypływa z
powrotem do stolicy. „Zefir” pływa w
weekendy (dodatkowy kurs 15 sierpnia)
a bilety będą dostępne w przedsprzedaży
w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na
stacji metra Centrum (pawilon 2010B) oraz
na statku, bezpośrednio przed rejsem,
w przypadku wolnych miejsc.
Brzegi Wisły połączą przeprawy promowe,
dzięki którym w ciągu kilku minut można
się przedostać na drugą stronę Wisły.
Z Podzamcza do ZOO pływa „Turkawka”,
z przystanku w pobliżu mostu Poniatowskiego pod Stadion Narodowy – „Pliszka”,
a z Cypla Czerniakowskiego na Saską
Kępę – „Słonka”. Każdy z promów zabiera
na pokład 12 osób i został wyposażony w
12 miejsc dla rowerów. Promy pływają od
1 maja do 31 sierpnia. Od 1 maja do 30
czerwca - tylko w soboty, niedziele i święta
z częstotliwością co 20 minut, pierwszy
kurs o godz. 10.00. Od 1 lipca do 31 sierpnia również w dni powszednie, z częstotliwością co pół godziny, pierwszy kurs o
godz. 12.30.
A już na początku lipca będzie można
sprawdzić jak podróżowali nasi przodkowie i przejechać się konnym omnibusem
po Starym i Nowym Mieście. Zabytkowy
Odrestaurowany wagon typu 105 N ze
stylowym, drewnianym wnętrzem, wyposażony w system nagłośnienia, monitory,
łączność WIFI, z przystępną ceną i
ciekawą trasą - to kolejna atrakcja dla
turystów i warszawiaków.
Tramwaj jest niezwykle oryginalny i jedyny w Warszawie. Powstał z myślą
o warszawiakach oraz turystach zainteresowanych nietuzinkowym zwiedzaniem
Warszawy w wyjątkowej atmosferze i
komfortowych warunkach. Wagon jednorazowo zabiera 28 osób, dla wygody podróżnych tylko na miejscach siedzących,
za cenę wg taryfy biletowej ZTM (także
z Warszawską Kartą Miejską). Wejście do
pojazdu i przejażdżkę będzie obsługiwał
konduktor z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
Warszawski tramwaj promocyjny będzie
kursować we wszystkie weekendy oraz
święta, do 30 września br. jako linia turystyczna „T” zgodnie z rozkładem jazdy
Zarządu Transportu Miejskiego.
Specjalnie dla tramwaju opracowano trasą
turystyczną, która obejmuje najciekawsze
miejsca w Warszawie: pl. Narutowicza,
Raszyńska, NIK, Nowowiejska, Koszykowa, DW. Centralny, Hala Mirowska,
kino Femina, Nowolipki, Anielewicza,
Stawki, Dzika, Muranowska, KS Polonia,
pl. Hallera, Ratuszowa-zoo, DW. Wileński, park Praski, Stare Miasto, metro Ratusz-Arsenał, kino Femina, Wola Ratusz,
Okopowa, Muzeum Powstania Warszawskiego, rondo Daszyńskiego, pl. Zawiszy,
Ochota Ratusz, pl. Narutowicza.
Z myślą o pasażerach Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wspólnie z miastem
stołecznym Warszawa przygotowały film
o trasie przejazdu, który będzie odtwarzany podczas każdego kursu. Wydano
również ulotkę informacyjną opisującą
wybrane atrakcje turystyczne znajdujące
się na trasie przejazdu.
W warszawskim tramwaju promocyjnym
na podróżnych czekają: mini koncerty
fortepianowe w wybrane weekendy wakacji podczas najdłuższego postoju wagonu
na placu Narutowicza, konkursy z nagrodami, podróże tematyczne.
Szczegółowe informacje są zamieszczane
na stronie: ww.tw.waw.pl w zakładce
Warszawski Tramwaj Promocyjny.
W dni powszednie warszawski tramwaj
promocyjny można wynająć do celów
komercyjnych.‹‹
um.warszawa.pl
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
5
Specjalistyczna
Pomoc
Psychologiczna, Pedagogiczna,
Terapeutyczna
Jeżeli:
- przeżywasz trudne chwile,
- masz kłopoty małżeńskie, partnerskie,
rodzinne, wychowawcze,
- potrzebujesz wsparcia po stracie bliskiej
Ci osoby,
- czujesz się samotny, nosisz ból i
cierpienie,
- nie radzisz sobie z codziennymi
problemami.
Proponujemy:
• pomoc i wsparcie psychologiczne,
terapię, konsultacje dla osób dorosłych:
- indywidualne,
- małżeńskie,
- rodzinne,
• pomoc psychopedagogiczną i terapeutyczną dla dzieci z trudnościami
edukacyjnymi:
- dysleksją, dyskalkulią,
- integracją sensoryczną,
- zaburzeniami zachowania,
• pomoc psychologiczną dla ofiar
przemocy,
• pomoc i poradnictwo dla osób w
kryzysie,
• warsztaty tematyczne dla rodziców,
• interwencję kryzysową w środowisku.
Zapraszamy !!!
Nasz adres:
ul. Czereśniowa 118; tel. 22 863-70-14
pn. – pt. 8.00 – 16.00
Konsultacje są bezpłatne.
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego WarszawaWłochy informuje, że w Przychodni lekarskiej nr 4 przy ul. Cegielnianej 8 została
uruchomiona Poradnia Zdrowia Psychicznego. Porady są udzielane dorosłym
bezpłatnie, w ramach umowy podpisanej
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Porad udzielają:
- dr Sławomir Dziekan – specjalista
psychiatra
Poniedziałek: od 10.00 do 16.30
Czwartek: od 13.00 do 19.00
- mgr Marek Warecki – psycholog
kliniczny
Środa: od 15.00 do 18.00
Czwartek: od 11.00 do 15.00
Zapisu na porady można dokonać w
rejestracji Przychodni, osobiście lub
telefonicznie: 22 863 74 83
6
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
Pora na poradę!
W naszej dzielnicy na ulicy Cegielnianej 8 rozpoczęła działalność
Poradnia Zdrowia Psychicznego, warto zatem dowiedzieć się
w jakich sprawach skorzystać z jej usług.
Oczywiście w przypadku podejrzenia choroby psychicznej niezbędna jest wizyta u
psychiatry. Przecież każdego z nas może to
spotkać. Wg prof. Marka Jaremy, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Psychiatrii:
„problem zaburzeń psychicznych coraz
bardziej dotyka nasze społeczeństwo i prowadzi do wykluczenia, niepełnosprawności i obniżenia jakości życia”. Zwrócił
on uwagę, że na schizofrenię, która jest
jedną z najpoważniejszych i jednocześnie
najczęściej występującą chorobą psychiczną, cierpi w Polsce ok. 400 tys.
osób.(1) Zatem choroba psychiczna przestaje być sprawą wstydliwą również
racji swojej powszechności.
Prawie 40 proc. Europejczyków ma zaburzenia psychiczne a najczęściej cierpimy z
powodu stanów lękowych (14 proc.), bezsenności (7 proc.), depresji (6,9 proc.) i
chorób psychosomatycznych (6,3 proc.).(2)
Dlaczego tak się dzieje? Z jednej strony
nasz styl życia: jego zawrotne tempo, pęd
do kariery, rywalizacja na każdym polu powoduje: ogromne natężenie stresu, lęki,
poczucie zagrożenia ze strony innych oraz
kompleksy wynikające z nieustannego porównywania się, że innym udało się zdobyć czołowe miejsca w wyścigu o
pieniądze i prestiż.(3) Czy płacić taką
cenę za udział w „wyścigu szczurów”?
A może porozmawiać o tym w poradni
PZP?
Z drugiej strony bolesny problem bezrobocia, który szczególnie dotkliwie odczuwany jest przez młodych. Ale nie tylko
młodzi, lecz u każdego, kto z przyczyn od
siebie niezależnych nie jest w stanie znaleźć pracy pojawia się: zaniżona samoocena, rozczarowanie sobą bądź poczucie
własnej zbędności. Jak sobie radzić, gdy
nie ma się pracy, a na dodatek gnębią niespłacone raty kredytu i atmosfera w domu
staje się coraz bardziej napięta? Na pewno
w takiej sytuacji dobrze jest porozmawiać
z psychologiem. Zeszłoroczne badania
GUS dotyczące samooceny stanu psychicznego Polaków wykazują, że 25 proc.
dorosłych w Polsce czuje się „wyczerpanych lub wykończonych”, 28 proc. odczuwa zmęczenie, 16 proc. jest „bardzo
zdenerwowanych”, a 12 proc. - „smutnych
i przybitych”.(4) Jakże często wówczas
dochodzi do konfliktów w rodzinach.
Czy można się dziwić, że już ponad milion Polaków zgłasza się do poradni
zdrowia psychicznego?! (5)
Wzrost ryzyka zachorowań – i to nie tylko
na choroby psychiczne – jest związany z
rozwojem cywilizacyjnym, tempem życia,
przewlekłym stresem i długotrwałym brakiem wypoczynku. Ale chorować też
trzeba umieć, bo dobre samopoczucie
i forma psychiczna wpływają na zdrowie
fizyczne i pomóc w tym może psycholog.
Jak podkreśla dr Agnieszka Padjas nastawienie psychiczne odgrywa też bardzo
ważną rolę w leczeniu chorób i dotyczy to
również tych (z pozoru) odwracalnych
i krótkotrwałych, jak nieskomplikowane
złamanie kości. Pozytywne nastawienie
psychiczne i chęć walki z chorobą odgrywa także ogromną rolę u pacjentów
przewlekle chorujących. Osoby będące
w dobrej formie psychicznej lepiej
współpracują z personelem medycznym,
łagodniej odczuwają przykre dolegliwości
związane z chorobą, jak np. ból, zwykle
odnoszą większe korzyści z terapii.(6)
Należy też przypomnieć, że nie wszyscy
radzą sobie z poczuciem straty, żałobą po
najbliższych. Wówczas również warto odwiedzić poradnię.
Pamiętajmy, że rodzina, przyjaciele mimo nawet najlepszych chęci – nie zawsze wiedzą jak pomóc. Wtedy warto, a
nawet trzeba zwrócić się o poradę do
specjalisty. ‹‹
Marek Warecki, Wojciech Warecki
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
ul. Cegielniana 8. Porad udzielają:
mgr Marek Warecki – psycholog kliniczny
i dr Sławomir Dziekan – specjalista psychiatra. Zapisu na porady można dokonać
w rejestracji Przychodni tel. 22 863 74 83
--(1) Eksperci: zbyt małe nakłady na leczenie chorób psychicznych, PAP-Nauka w Polsce, DMX/Rynek Zdrowia,
07-10-2011, www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Eksperci-zbyt-male-naklady-na-leczenie-chorobpsychicznych,113043,8.html
(2) Prawie 40 proc. Europejczyków ma zaburzenia psychiczne, 2011-09-08,
wyborcza.pl/1,75400,10250630,Prawie_40_proc__Europejczykow_ma_zaburzenia_psychiczne.html#ixzz1vv2sc8uU
[dostęp 2012-05-25]
(3) Krzysztof Ołdakowski SJ, Cierpienia psychiczne, Przegląd Powszechny, http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,428,cierpienia-psychiczne.html
(4) Dane za 03.2011 [w:] Dorota Frontczak, Chodzę na psychoterapię. I się tego nie wstydzę!, 2011-05-17, http://wyborcza.pl/leczyc/1,102641,9610908,Chodze_na_psychoterapie_
_I_sie_tego_nie_wstydze_.html#ixzz1vvCJhYVo
(5) http://www.rodziny.info/pli/5/26645083Rodziny_2.pdf
(6) dr n. med. Agnieszka Padjas, Pozytywne nastawienie psychiczne w leczeniu pacjenta, 2011-11-22,
http://wyborcza.pl/leczyc/1,114653,10687924,Pozytywne_na
stawienie_psychiczne_w_leczeniu_pacjenta.html#ixzz1vuwv
1q9u
15 rocznica Szkoły nr 87
Rower miejski
,,Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad, wraca dziś pamięć o
tych, których nie ma…”
W sierpniu mieszkańcy
Warszawy i goście będą mogli
skorzystać z rowerów.
Tymi słowami powitaliśmy szanownych gości 11 maja 2012r.
podczas uroczystych obchodów 15 rocznicy nadania szkole
imienia 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej GARŁUCH.
Co roku uroczystość ta nabiera barw,
co roku w atrakcyjny sposób staramy się
przybliżyć naszym uczniom sens pojęcia
patriotyzm ofiarując im możliwość uczestnictwa w żywej lekcji historii. W tym roku
taka ,,żywa lekcja’’ odbyła się dosłownie,
bo przybyła na nasze zaproszenie Grupa
Prezentacyjna z Muzeum 2 Korpusu
Polskiego w Józefowie.
Wizyta żołnierzy w mundurach historycznych i przyjazd pięknych, zabytkowych
pojazdów z lat 40 tych, uświetniły i wzbogaciły akademię z okazji naszego święta.
Dzieci miały wyjątkową okazję dotknąć i
zobaczyć przedmioty wystawione w
namiotach z lat II wojny światowej wyposażenie osobiste, medyczne, sprzęt
biwakowy i radiowy używane przez
żołnierzy ponad 70 lat temu.
Największą atrakcją okazały się niewątpli-
wie przejażdżki po terenie pojazdem Jeep
oraz strzelnica, gdzie dzieci, pod okiem
zawodowego żołnierza, który fachowo
objaśniał zasady bezpiecznego użycia tego
sprzętu, mogły strzelać do celu najnowocześniejszym karabinkiem automatycznym
produkcji USA.
Historia zatoczyła koło i dane nam było
przenieść się w czasie i poczuć ducha
historii wyzierającego z każdej rzeczy,
przedmiotu, który nosił ślady walki, zapach okopów, powiew zwycięstwa . Mamy
nadzieję, że ziarno patriotyzmu zasiane w
naszych uczniach wykiełkuje i przyniesie
plony.
Uczymy dzieci nie tylko szacunku do
przeszłości, ale także krzewimy wśród
najmłodszych myśl, że ,,takie będą
Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”. ‹‹
SP nr 87
Trzymamy kciuki!
Jest w piątej klasie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87. Sympatyczny i zawsze uśmiechnięty roztacza wokół
siebie przyjazną i miłą atmosferę.
W piłkę nożną gra ,,od zawsze”, a pierwsze
kroki na boisku pod okiem trenera zaczął
stawiać w wieku 6 lat w klubie Agrykola
Warszawa. Jako 9-latek przechodzi do
warszawskiej Legii, a następnie Polonii.
Obecnie Paweł trenuje w FCB Escola
Varsovia i Szkole Futbolu Wilanów.
Jego największym osiągnięciem było
zakwalifikowanie się do grupy 24 najlepszych piłkarzy z rocznika i wyjazdu do
Barcelony w kwietniu 2012r. oraz zajęcie
6 miejsce w turnieju w BARCELONIE
z FCB Escola (na 20 drużyn z całego
świata). Wcześniej, w 2011r., wywalczył
vice-mistrzostwo Warszawy z ówczesnym
macierzystym klubem - Polonią.
Tak niewątpliwy sukces nigdy nie
przychodzi łatwo, okraszony jest wielkim
wysiłkiem, wieloma wyrzeczeniami i
forsowną pracą. Każdy trening dla Pawła
to nie tylko przygoda z piłką, ale przede
wszystkim badanie swego potencjału i
możliwości. Trzy-cztery razy w tygodniu
uczestniczy w półtoragodzinnych trenin-
gach, w soboty i niedziele rozgrywa
mecze, więc jego czas jest ściśle wypełniony pomiędzy szkołą, nauką a realizowaniem swych pasji.
W rozwoju osobistym i samodoskonaleniu
dzielnie wspierają go i dopingują rodzice,
którzy są jego największymi fanami i
kibicami. Również w klasie i w szkole
Paweł ma obok siebie wielu kolegów
i koleżanek. Doceniają oni jego wysiłek
i zaangażowanie tym bardziej, że nie
chwali się swymi osiągnięciami, jest
pomocny, życzliwy i uczynny, często pomaga słabszym uczniom w przyswojeniu
i utrwaleniu wiedzy poświęcając swój
wolny czas, którego ma przecież tak mało.
Życzymy naszej wschodzącej gwieździe
sportu wielkiej siły i samozaparcia w tym,
co robi zgodnie z dewizą, że możemy
zmienić jutro dzięki decyzjom, które
podejmujemy dzisiaj. ‹‹
SP nr 87
W obecności prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Zarządu Transportu
Miejskiego Leszek Ruta, podpisał umowę
z konsorcjum pod przewodnictwem firmy
Nextbike Polska Sp. z o.o., które uruchomi
system bezobsługowych wypożyczalni
rowerów.
Dzięki tej umowie już w sierpniu będzie
można skorzystać z około tysiąca tych
pojazdów umieszczonych w 55 stacjach,
głównie w Śródmieściu, ale także na
Bielanach i Ursynowie. Krok po kroku
staramy się ułatwiać życie stołecznym
rowerzystom – ZDM uruchomił właśnie
pas dla rowerów na ul. Kapucyńskiej,
który ułatwi dojazd na Starówkę. W tym
roku planujemy jeszcze m.in. budowę
ścieżki rowerowej w al. Armii Ludowej
i wzdłuż ul. Marymonckiej. – powiedziała
przed podpisaniem umowy Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Stołeczny system wypożyczalni powstanie
w dwóch etapach. Do sierpnia br. zostanie
uruchomionych pierwszych 55 stacji
rowerowych na 1000 rowerów. 11 z nich
stanie na Bielanach (przy stacjach metra,
przy UD Bielany, UKSW i AWF), 13 na
Ursynowie (m.in. przy stacjach metra i
SGGW), a kolejnych 31 w centrum miasta
(na pl. Bankowym, rondzie de Gaulle’a,
rondzie Zgrupowania AK „Radosław”,
przy Dworcu Gdańskim, na ul. Traugutta
vis-a-vis bramy UW, na pl. Krasińskich,
ul. Foksal i ul. Kopernika). Rowery będzie
można wypożyczać do 30 listopada 2012r.
Wypożyczalnie wrócą na stołeczne ulice
od wiosny 2013r. Kolejnych 70 stacji zostanie uruchomionych w marcu przyszłego
roku. Modułowe stojaki pojawią się wtedy
w centrum miasta oraz na Pradze (m.in.
przy Stadionie Narodowym, warszawskim
zoo i Teatrze Powszechnym).
Łącznie od 2013 do 2016r. na terenie
Warszawy będzie działało 125 stacji
rowerowych z 2100 rowerami.
Korzystanie z systemu będzie bardzo
proste - wystarczy rejestracja i dokonanie
przedpłaty. Stawki za korzystanie z
rowerów nie będą wysokie i będą premiowały krótsze podróże: 20 - minutowe wypożyczenie będzie bezpłatne, kolejne
40 minut będzie kosztowało użytkownika
zaledwie złotówkę. Za drugą i trzecią
godzinę korzystania z roweru trzeba
będzie zapłacić odpowiednio 3 i 5 zł.
Każda następna godzina wypożyczenia
to koszt 7 zł. ‹‹
um.warszawa.pl
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
7
Uprzejmie informuję, że w dniu 25
października 2011 roku Prezydent m.st.
Warszawy Zarządzeniem Nr 1672/2011
roku powołał Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego
jest integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym.
• realizowanie procedury Niebieska Karta.
Jeśli w Twoim otoczeniu
znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa
zaniepokoiła Ciebie i uważasz,
że członkowie tej rodziny
potrzebują pomocy
zgłoś to do:
• Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa,
tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75;
22 863 95 93,
• Policji,
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa,
tel. 22 846 85 56,
• placówek oświatowych położonych
na terenie Dzielnicy Włochy (szkoły,
przedszkola),
• Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego Warszawa
Włochy,
ul. Cegielniana 8, 02-471 Warszawa,
tel. 22 868 56 24,
• Dzielnicowego Zespołu Realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa,
tel. 22 846 82 38.
8
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
Wiosenne Ogrody w SP nr 94
Wiosenna aura i gorąca atmosfera towarzyszyła tegorocznym
obchodom 81. rocznicy istnienia „Szkoły nad stawem”.
Tym razem społeczność naszej szkoły,
wraz z zaproszonymi gośćmi, pokonała
granice państw i upływ czasu. Przekroczyła przestrzeń okołoziemską i udała się
w odległe galaktyki, by zakosztować życia
astronautów, odwiedziła dalekie oceany i
kontynenty, przeniosła się w odległe czasy.
Nasza szkoła stała się miejscem spotkania
różnych czasów i ciekawych miejsc, a to
za sprawą realizowanego w tym roku ogólnoszkolnego projektu pt. „Ogrody nauki i
sztuki”.
Gala z okazji święta naszej szkoły była
uwieńczeniem realizacji poszczególnych
klasowych projektów.
Na początku roku szkolnego każda klasa
dokonała wyboru tematu, nad którym pracowała przez kolejne miesiące. Tematyka
okazała się bardzo różnorodna i dotycząca
wielu dziedzin wiedzy: geografii, historii,
nauk ścisłych, humanistycznych i szeroko
pojętej sztuki. Nasze projekty obejmowały
czasy od prehistorycznych po najnowsze.
Zainteresowały nas zarówno początki
cywilizacji, jak i zdobycze nowoczesnej
techniki: komputery, Internet czy loty w
kosmos.
Celem całego projektu było upowszechnienie wśród dzieci ciekawych zagadnień,
które poznawały w twórczy sposób i
którymi dzieliły się z innymi uczniami na
poziomie klasy i szkoły. Ciekawe okazały
się formy zdobywania wiedzy. Najczęściej
klasy dzieliły się na grupy zadaniowe
opracowujące poszczególne zagadnienia.
Dzieci, ukierunkowane przez nauczycieli,
samodzielnie i w twórczy sposób poszukiwały wiedzy. W szkole i poza szkołą
prowadzone były warsztaty tematyczne:
teatralne, ceramiczne, botaniczne.
Uczniowie wyjeżdżali na tematyczne
wycieczki, m.in. do Muzeum Etnograficznego, Teatru Rozmaitości, Teatru Lalka,
Muzeum Techniki, Centrum Nauki
Kopernik, Ogrodu Botanicznego UW i
w Powsinie, Centrum Sztuki Współczesnej
w Zamku Ujazdowskim, Domu Aktywności Twórczej w Józefowie, hiszpańskiej
restauracji i innych ciekawych miejsc.
Dostarczały one dzieciom wiedzy w praktyce i były bardzo pomocne w zrozumieniu
podejmowanych zagadnień.
Drugim aspektem projektu było dzielenie
się zdobytą wiedzą - promocja wydarzenia.
W trakcie roku szkolnego uczniowie
tworzyli foldery tematyczne, gazetki,
prezentacje
multimedialne,
scenki,
referaty, które prezentowali w klasach
i na porankach szkolnych.
fot. arch. szkoły
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Głównym wydarzeniem całego projektu
była gala zaplanowana na 11 maja. W trakcie gali klasy prezentowały przedstawienia
teatralne, aktorskie i o charakterze kukiełkowym, koncerty muzyczne, krótkie
etiudy tematyczne. Zaprezentowane zostały bardzo ciekawe wystawy, na których
można było podziwiać m.in.: makietę jaskini ze skórami zwierząt i paleniskiem,
leśny szałas, zamek ze strojami dworskimi,
wykonaną w skali makietę naszej szkoły.
Podczas gali można było przenieść się
do różnych krajów, m.in.: Hiszpanii, Peru,
Francji, a to za sprawą wystawy zdjęć, wykonanych modeli (np. statku Krzysztofa
Kolumba) i prac tematycznych, a także
smakołyków kulinarnych i barwnych
strojów. W obrazowy sposób zostały zaprezentowane również sławne postacie: matematyk Fibonacci czy pisarka Maria
Kownacka. Duże zainteresowanie wzbudzała sala zaprojektowana jako planetarium, gdzie można było zobaczyć modele
statków kosmicznych, planet oraz dowiedzieć się o funkcjonowaniu astronautów
w przestrzeni kosmicznej.
Podsumowując, cieszymy się bardzo, że
święto naszej szkoły stało się okazją
do rozkwitu wiedzy uczniów, ich inicjatywy i kreatywności.
Jednocześnie dziękujemy całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim rodzicom naszych uczniów, którzy chcieli
włączyć się w realizację projektu, za
zaangażowanie i współtworzenie tego
niecodziennego widowiska.‹‹
Edyta Kuźniewska, nauczycielka SP 94
Szkoła nr 88 wśród laureatów
35 Konkursu Warszawska Syrenka
22 kwietnia, w niedzielę w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
przy ul. Elektoralnej w Warszawie odbył się Koncert Laureatów
najpopularniejszego na Mazowszu Konkursu Recytatorskiego –
„Warszawska Syrenka”.
Zaproszonych gości zachwycił wysoki
poziom prezentowanych przez zwycięzców utworów, a należy pamiętać, że co
roku w eliminacjach do finału bierze
udział kilkanaście tysięcy młodych recytatorów z terenu całego województwa.
Warszawska Syrenka to wyjątkowy
konkurs z wieloletnią tradycją.
Jego istotą jest ujawnianie młodych talentów recytatorskich oraz popularyzowanie
literatury. W konkursie biorą udział
uczniowie szkół podstawowych i wszystkie klasy gimnazjum. Do Finału tego prestiżowego konkursu po eliminacjach
szkolnych i dzielnicowych dociera około
200 młodych recytatorów. Są to wyłącznie
uczniowie, którzy wygrali etapy dzielnicowe w Warszawie lub gminne na terenie
województwa.
W tym roku wśród laureatów konkursu
znalazła się nasza szkolna „perełka” Ola
Arciszewska i zajęła III miejsce. Wiersz
„Sznurówka” Agnieszki Frączek w jej
interpretacji brzmiał imponująco. Myślę,
że dzielnica Włochy, którą reprezentowała
w kategorii klas I-III ma powody do dumy.
Trzeba również przyznać, że nazwa
szkolnego konkursu „Mam Talent”, w którym ostatnio Ola zajęła I miejsce brzmi
dla niej wyjątkowo trafnie (nadmieniam,
iż jest laureatką innych recytatorskich
konkursów mazowieckich - poezji religijnej i patriotycznej). Wielka to radość,
kiedy talent dziecka i trud nauczyciela
przynoszą tak duży sukces.
Podsumowując ostatnie sukcesy recytatorskie Szkoły Podstawowej nr 88 nie sposób
nie wspomnieć, że właśnie dobiegła końca
IX edycja Mazowieckiego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Patriotycznej.
Po przesłuchaniach szkolnych kolejne
eliminacje setek uczniów stołecznych i
podwarszawskich placówek odbyły się
w siedzibie organizatora, tj. w Katolickim
Zespole Edukacyjnym im. P. Skargi na
Woli. W gronie finalistów znalazły się
również nasze uczennice Małgosia Łomża
i Ola Czaplicka. Podczas Gali Laureatów
w Galerii Porczyńskich na Pl. Bankowym
15 maja nasze finalistki odebrały
pamiątkowe dyplomy i książki. Cieszy ich
udział oraz sukces w konkursie o tak
dużym zasięgu, organizowanym już
od 9 lat dla uczczenia rocznicy Konstytucji
Trzeciego Maja.
Wszystkim recytatorkom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! ‹‹
opiekunka koła recytatorskiego klas I-III
Monika Przybylińska
Spotkanie z pisarką
Moniką Kowaleczko - Szumowską
ul. ks. J. Chrościckiego 14
tel.: 22 863-79-81
KINO NOWOŚCI - wstęp 10 zł
ADA Kino Studyjne zaprasza na niedzielne pokazy nowości
filmowych.
15 czerwca, 19.30 – LĘK WYSOKOŚCI
17 czerwca, 15.00 oraz 18.00
Polska 2011, 90 min., 14 lat; Reż.: Bartosz Konopka; Wyk.: Marcin Dorociński, Krzysztof
Stroiński. Film jest opowieścią o młodym reporterze telewizyjnym, Tomku, który prowadzi
bardzo poukładane życie. Pewnego dnia dowiaduje się, że jego ojciec trafił do szpitala psychiatrycznego, a on jest jedyną osobą, która
może mu pomóc...
22 czerwca, 19.30 – ZAPISKI Z TOSKANII
24 czerwca, 15.00 oraz 18.00
Francja, Iran, Włochy 2010, 106 min.,
14 lat; Reż.: Abbas Kiarostami; Wyk.: Juliette
Binoche, William Shimell. To historia spotkania
mężczyzny i kobiety w małej włoskiej miejscowości w Toskanii. On jest brytyjskim pisarzem,
który właśnie skończył wygłaszać odczyt na
konferencji. Ona, Francuzka, jest właścicielką
galerii sztuki.
KINO MALUCHA - wstęp 5 zł/ 10 zł
24 czerwca, 12.30 – ALE CYRK!
Dania 2011, 78 min., 6 lat; Reż.: Tarsem Singh;
Wyk.: Katarzyna Zielińska, Grzegorz Drojewski, Karol Wróbleski. Małe nie zawsze jest
piękne, zwłaszcza gdy jest się 10-latkiem w
świecie, w którym wszyscy dorośli to ponuracy,
a okolicą rządzi złośliwy zbir o przydomku
Żaba. Najlepiej wie o tym mały Wiktor i jego
zgrana paczka przyjaciół, na czele z genialnym
psem Ozorkiem. Gdy pewnego dnia w ich sennym miasteczku zawita cyrk i ogłoszony zostanie konkurs młodych talentów, Wiktor stanie
przed życiową szansą...
RETRO KINO MALUCHA - wstęp wolny
Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy. Fundacja Stare Nowe Moje Włochy oraz
Kino ADA zaprasza na cykl siedmiu projekcji polskich
filmów animowanych dla dzieci. Przed każdą projekcją
odbędzie się warsztat plastyczny nawiązujący tematycznie do
prezentowanych filmów. Prezentowane filmy pochodzą
z lat 50-tych do 80-tych. Spotkanie odbędzie się pod hasłem:
„WAKACJE”
fot. arch. szkoły
W maju nasza szkoła (Szkoła Podstwowa
nr 88) zorganizowała spotkanie autorskie
z Moniką Kowaleczko - Szumowską, w
ramach obchodów „Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek 2012”. Wzięło w nim
udział ok. 100 uczniów klas drugich i
trzecich. Pani Monika, opowiadała m.in. o
tym jak została pisarką, zdradziła też
szczegóły powstania swojej pierwszej
książki pt. „Gupikowo”.
Autorka wprowadziła dzieci w zabawne
perypetie czwórki rodzeństwa, wesołej
opiekunki Madzi i bardzo wielu ryb akwariowych. Mali czytelnicy byli zainteresowani prezentacją multimedialną. Pisarka
przygotowała ciekawe konkursy literackie
związane z jej książką. Zaproponowała też
quiz w czasie, którego młodzi czytelnicy
wykazali się doskonałą znajomością treści
„Gupikowa”. Następnie p. Monika pokazała etapy powstawania każdej książki.
Spotkanie autorskie zakończyło się czyta-
Repertuar
Kina ADA
niem fragmentów książki przez chętnych
uczniów.
Było to spotkanie niezwykle fascynujące
i zapewne twórcze dla wielu uczestników.
Autorka otrzymała od dzieci kwiaty. Miłą
pamiątką dla uczestników spotkania były
dedykacje i autografy. Warto nadmienić,
iż książka pisarki w bibliotece szkolnej
cieszy się dużym uznaniem. Z niecierpliwością czekamy na jej drugą część. ‹‹
Nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Dobosz
17 czerwca o 12.30 rozpocznie się warsztat,
podczas którego dzieci będą eksperymentować
z animowanym obrazem, o 13.30 zapraszamy
na pokaz kilku krótkich filmów animowanych:
KŁUSOWNIK (11 min.)
Bolek i Lolek spotykają w lesie kłusownika.
STRZELBA I WĘDKA (10 min.)
Bolek i Lolek spędzają wakacje nad jeziorami.
ŻYRAFA (10 min.)
Z pociągu wiozącego zwierzęta cyrkowe ucieka
żyrafa. Bolek i Lolek postanawiają pomóc
dozorcy.
SKARB (9 min.)
Stary baca opowiada Bolkowi i Lolkowi o ukrytych skarbach.
FAŁSZYWY DZIADEK (10 min.)
Bolek i Lolek pomagają staruszce.
Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany w/w
repertuaru.
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
9
przy Urzędzie Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24, 02-133 Warszawa
tel.: 22 846 82 38
e-mail: [email protected]
Komu pomagamy:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych,
członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym
w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie
rozwiązać swoich problemów.
Świadczone usługi:
- wstępna informacja i edukacja na temat
choroby alkoholowej, metod i możliwości
jej leczenia, współuzależnienia i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz postępowania w przypadku
przemocy w rodzinie,
- wstępna motywacja do przyjęcia pomocy,
- działalność informacyjno-konsultacyjna
w następujących dziedzinach: uzależnienia, współuzależnienia, możliwości podjęcia leczenia, przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, innych problemach życiowych
wymagających pomocy specjalistycznej.
Obchody Roku Korczakowskiego
„Dziecko ma prawo, by było, czym jest” Janusz Korczak
Rok 2012 Sejm ogłosił Rokiem Janusza
Korczaka w związku z 70-tą rocznicą jego
śmierci. Z tej okazji Komitet Ochrony
Praw Dziecka wspólnie z Rzecznikiem
Praw Dziecka zorganizował konferencję
„Prawa dziecka – teoria i praktyka”,
która odbyła się w Teatrze Kamienica
3 kwietnia br. Na uroczystość złożyły się
trzy części: pierwsza, dla młodzieży,
z wystąpieniem Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka oraz prezentacjami
szkół, druga – dla dorosłych, w której
oprócz inscenizacji odbyła się sesja
naukowa dotycząca postaci Korczaka,
praw dziecka i instytucji je chroniących.
Trzecia część dotyczyła obchodów
30-lecia działalności KOPD, wieczoru
autorskiego Emiliana Kamińskiego zakończony bankietem.
Uczniowie Technikum nr 9 Lotniczego
otworzyli konferencję, witając przybyłych
gości. Najważniejszą i najtrudniejszą rolą
grupy uczniów naszego zespołu szkół było
przedstawienie Sądu Dziecięcego J. Korczaka pt. „Prawa dziecka przed sądem”.
Młodzież wcieliła się w role sędziego,
prokuratora, obrońcy, świadków i dwóch
oskarżonych: Brak Odpowiedzialności
i Brak Znajomości Praw Dziecka. Podczas
rozprawy zostały wykorzystane również
nakręcone przez uczniów filmy, które
ukazywały scenki ilustrujące problem
przemocy rówieśniczej i między dorosłym
a dzieckiem.
Inscenizacja uświadomiła dorosłym
widzom, że gwarantem praw dzieci, o których tak pięknie i wciąż aktualnie pisał
Korczak, jesteśmy my – dorośli. Tymczasem, jak wykazały odpowiedzi na pytania
zadawane podczas rozprawy osobom
z publiczności, znajomość praw dziecka
zawartych w obowiązujących przepisach
(„Konwencja o Prawach Dziecka”, Konstytucja RP) pozostawia wiele do życzenia.
A trzeba pamiętać, że wszędzie w rodzinie,
w szkole, w życiu społecznym dziecko jest
człowiekiem z niezbywalnym prawem nie
tylko do życia, zdrowia i nauki, ale też
do szacunku, godności, popełniania
błędów i ich naprawiania.
Jak mówił Janusz Korczak: „Dzieci nie są
głupsze od dorosłych, mają tylko mniej
doświadczenia”. Miejmy nadzieję, że również dla naszych uczniów udział w konferencji był pożytecznym i pouczającym
doświadczeniem.
Małgorzata Wawrylak,
Katarzyna Kwiatkowska
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
Poradnictwa i konsultacji specjalistycznych udzielają:
Prawnik - poniedziałek 16:30-20:30; środa
8:00-12:00, czwartek 16:30-20:30
Psycholog - wtorek 8:00-12:00, środa
8:00-12:00, czwartek 14:30-20:30
Terapeuta uzależnień - poniedziałek
16:30-19:30, piątek 15:30-18:30
Pracownik socjalny - piątek 16:00- 20:00
Terapeuta uzależnień przyjmuje także
w Ośrodku Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 - wtorek 14:00-18:00
oraz udziela konsultacji telefonicznych:
22 863 91 75 wew. 116.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
udziela pomocy
bezpłatnie i anonimowo.
10
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
fot. arch. szkoły
Tryb przyjmowania:
- porady bezpośrednie - osobiste konsultacje
- poradnictwo telefoniczne dla osób
zgłaszających się do Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego
„Mali Artyści” zagrali ponownie
Po raz drugi, w Przedszkolu nr 22 przy
ul. Żwirki i Wigury 15B, odbył się przegląd przedszkolnych orkiestr perkusyjnych. Wydarzenie miało miejsce w dniu
25 kwietnia br. i wzięło w niej udział
siedem placówek przedszkolnych z dzielnicy Włochy: Przedszkole nr 60, nr 71,
nr 77, nr 78, nr 175, nr 313 oraz nr 22 –
organizator przeglądu.
Do dowolnie wybranego utworu muzyki
poważnej dzieci wykonały akompaniament
na instrumentach perkusyjnych w połączeniu z układem choreograficznym.
Wszyscy uczestnicy przeglądu zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami,
które ufundowały: Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Włochy - nagrody dla
przedszkoli oraz Wydział Kultury i Promocji Dzielnicy Włochy - nagrody dla małych
artystów.
Po koncercie dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek. Było bardzo sympatycznie i wesoło. Uczestnicy zadowoleni
z ponownego spotkania wyrazili chęć
wzięcia udziału w kolejnej edycji przeglądu. Do zobaczenia za rok! ‹‹
Sonia Woźna
Przedszkole nr 22
fot. UD Wlochy
Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny
Ratownicy w Przedszkolu nr 71
fot. arch. przedszkola
Piątek, 27 kwietnia 2012r., na długo pozostanie w pamięci dzieci uczęszczających
do Przedszkola nr 71 w Warszawie przy
ulicy Śląskiej 50/52. Tego dnia z inicjatywy taty czteroletniej Hani, Bartłomieja
Filipczaka, na terenie placówki pojawiło
się wielu z niecierpliwością oczekiwanych
gości.
Na swoich wspaniałych motorach i specjalistyczną doskonale wyposażoną karetką
straży pożarnej SOFR przyjechali z wizytą
do przedszkolaków ratownicy medyczni.
Wizyta ratowników była częścią ogólnopolskiej kampanii na rzecz zmiany stereotypowego postrzegania motocyklistów,
ograniczenia liczby wypadków i budowy
wizerunku motopozytywnego motocyklisty – ratownika. Kampanię zorganizowało Krajowe Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego przy współudziale
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie, Policji, Straży Pożarnej,
Specjalistycznej Ochotniczej Formacji
Ratunkowej przy wsparciu Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
Zgodnie z zasadą, że edukację powinno
rozpocząć się od najmłodszych lat oraz w
trosce o bezpieczne korzystanie z polskich
dróg przez ich przyszłych potencjalnych
użytkowników, goście otworzyli uroczyście na terenie Przedszkola nr 71 Akademię
Młodego Ratownika. W jej ramach przeprowadzili profesjonalny pokaz reanimacji. Dzieci miały szansę przećwiczyć nową
umiejętność na specjalnym manekinie.
Utrwaliły sobie w pamięci ważne numery:
ratunkowy 999 i alarmowy 112. Obejrzały
pokaz slajdów, wysłuchały szczegółowych
wyjaśnień osób prowadzących.
Przedszkolaki bez wahania wchodziły do
wnętrza karetki, poznały jej wyposażenie.
Mogły wszystkiego w niej dotknąć własnymi rękoma, a także wypróbować na
sobie sprzęt medyczny będący na jej wyposażeniu. Leżały na noszach, jechały
na wózku, zakładały na szyje ochronne
kołnierze, przykładały do twarzy maski.
Warszawski Finał
Akcji „Drzewko za
Butelkę”®!
Sukcesem zakończyła się w Warszawie X edycja Akcji „Drzewko za
Butelkę”®, której koordynatorem
lokalnym był Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA.
Dzieci wiedzą już, że czterdziestu
warszawskich Motoratowników można
rozpoznać na co dzień po odblaskowych
kamizelkach z napisem Ratownik lub
Pierwsza pomoc. Są oni wyposażeni
w profesjonalne apteczki, niezbędną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i przepisów
drogowych, zagadnień z dziedziny psychologii i umiejętności udzielania pomocy
przedmedycznej pomagają potrzebującym
najszybciej docierając na miejsce tragicznego zdarzenia. Zabezpieczają teren,
identyfikują zagrożenie, wzywają odpowiednie służb ratownicze, a także udzielają
pierwszej niezbędnej pomocy osobom
poszkodowanym oczekując na przybycie
służb specjalistycznych.
Motocykliści pomagali przedszkolakom
wsiąść na swoje wielkie maszyny,
wyjaśniali ich budowę, funkcje i możliwości, opowiadali o własnych przygodach
podczas jazdy na dwuśladach.
Na zakończenie wizyty, po rozmowie
podsumowującej, padło trafne motto sześcioletniego Ignacego, który stwierdził,
że w tym wszystkim chodzi przecież o to,
że życie jest na całym świecie najważniejsze. Jednomyślnie zdecydowano, że dzieci
posiadły już wystarczającą wiedzę przewidzianą programem Akademii i wręczono
im pamiątkowe imienne Dyplomy Małego
Ratownika.
Dzieci do dziś pamiętają to, czego się dowiedziały. Motopozytywni zdobyli wśród
przedszkolaków prawdziwych przyjaciół.‹‹
Małgorzata Powałek
nauczycielka Przedszkola nr 71
Dzieci z jedenastu placówek oświatowych
zebrały 45 375 plastikowych butelek PET
i posadziły tym samym 200 drzewek!
Warszawa już po raz kolejny brała udział
w Akcji edukacji ekologicznej jaką jest
„Drzewko za Butelkę”®.
W tym roku Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku SA wspierał Urząd
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m.st. Warszawie Sp. z o.o., które było
odbiorcą zebranych butelek PET i sponsorowało nagrody główne dla „najlepszych
zbieraczy”.
W tegorocznym przedsięwzięciu wzięło
udział blisko 2000 dzieci! O palmę pierwszeństwa rywalizowało 8 przedszkoli,
2 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum.
Zgodnie z regulaminem o nagrodach
decydowała nie tylko liczba zebranych
butelek, ale i efektywność zbiórki – czyli
liczba zebranych butelek przypadająca
na jednego ucznia, która wynosiła w tym
roku 23 butelki na jedno dziecko. W tej
kategorii tryumfowało Przedszkole nr 60,
gdzie na jedno dziecko przypadało aż 87,3
butelki PET! Padł także indywidualny
rekord zbiórki! Krysia z Przedszkola nr 77
zebrała 760 sztuk plastikowych butelek!
Najlepsi zbieracze, a także koordynatorzy, którzy najbardziej zaangażowali się w
działania edukacyjne i zbiórkowe, zostali
uhonorowani upominkami podczas spotkania finałowego 10 maja w Szkole Podstawowej nr 88.
Zebrane w Akcji butelki PET - MPO
przekaże recyklerom, aby materiały w
nich zawarte mogły ulec ponownemu
przetworzeniu! ‹‹
Program „Odpowiedzialność i Troska”®
W ramach Akcji „Drzewko za Butelkę”®
został ogłoszony również konkurs online
na najlepszą ulotkę promującą przedsięwzięcie. W ocenie jury najlepszą pracę
zrobiła Grupa III (klasa Ic) ze świetlicy
szkolnej przy SP nr 88 w Warszawie
pod opieką Katarzyny Kowalczyk!
Natomiast w konkursie dla nauczycieli i
wychowawców przedszkolnych na scenariusz o tematyce związanej z Akcją, laureatką została Gabriela Teresa Matczak,
wychowawczyni gr. I ze świetlicy SP 88!
Serdecznie gratulujemy!!!
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
11
Druhna Hala – pożegnanie
Harcerski Krąg Seniorów „Włochy” poniósł niepowetowaną stratę
– 18 kwietnia br. odeszła na wieczną wartę harcmistrzyni Halina
Szczecińska z domu Adamczyk.
Druhna Halina, urodzona we Włochach
19 czerwca 1929r. Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 1942r. w szkole
im. Królowej Jadwigi w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
długoletni kierownik redakcji „Słowników
i encyklopedii” wydawnictw szkolnych
i pedagogicznych. Jej skromność, zdyscyplinowanie i młodzieńcze zaangażowanie
sprawiły, że dość szybko awansowała
na funkcję podzastępowej w drużynie
„Koniczyn” Szarych Szeregów.
Całe swoje życie poświęciła harcerstwu.
Pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji
od zastępowej, przybocznej, drużynowej
do komendanta hufca. Już w 1944r. była
przyboczną 150 Warszawskiej Żeńskiej
Drużyny Harcerek. W 1945r. rozpoczęła
działalność w Hufcu Piastów, następnie
w latach 1946-1947 była zastępową
i drużynową 114 WŻDH-ek we Włochach.
W 1948 r. pełniła funkcję zastępcy komendanta ds. drużyn żeńskich. Od 1957r. była
aktywną instruktorką Hufca Włochy.
Założyła i prowadziła 114 WŻDH-ek.
W latach 1959-1960 była komendantką
Hufca Włochy i członkiem Stołecznej Komendy Chorągwi. Aktywnie uczestniczyła
w pracach Koła Przyjaciół Harcerstwa.
Od 1985r. uczestniczyła w działalności
Harcerskiego Kręgu Seniorów „Mokotów”, a także Współtworzyła Harcerski
Krąg Seniorów „Włochy”. Była inicjatorką
i współtwórczynią opracowań na temat
historii harcerstwa, tj. „ZHP na terenie
Włoch, Ursusa i okolic w latach 19301950” – „Historia Drużyn Żeńskich”.
Druhna Hala brała aktywny udział we
wszystkich akcjach i codziennej działalności Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Włochy”. Jedną z ważniejszych
akcji było wysłanie ponad 50 tys. egzemplarzy nowych podręczników, lektur i map
do polskich szkół na Ukrainie i Białorusi.
Organizowała współpracę nauczycieli
i dyrektorów szkół Włoch i Okęcia z
nauczycielami Związku Nauczycieli
Polskich na Ukrainie. Przed obchodami
75-lecia harcerstwa we Włochach, Jej dom
stał się sztabem przygotowań do okolicznościowej wystawy. Druhna wraz z mężem
Jerzym uczestniczyła we wszystkich
rajdach „Szlakiem Naszej Historii” organizowanym rokrocznie w kwietniu na terenie
Włoch. Była redaktorką i autorką licznych
artykułów wydawanego dwa razy w roku
Biuletynu Informacyjnego Kręgu Seniorów „Włochy”. Pisała także artykuły
do dwumiesięcznika „Moja Dzielnica
Włochy”.
Od 2006r. była kierownikiem Referatu
Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Stołecznej Chorągwi. W sierpniu 2011r. była
Komendantką Jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny
Harcerskiej, który odbył się w Warszawie.
Za swoją działalność| społeczną i zawodową została odznaczona m.in.:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia
Restituta;
- Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą
i Mieczami;
- Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP;
- Srebrną i Złotą Odznaką Przyjaciół
Harcmistrz Halina Szczecińska
Harcerstwa;
- Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej;
- Medalem Pamiątkowym Stołecznej Komendy Chorągwi „Dziękuję Ci Druhno”.
Na druhnie Hali zawsze można było polegać. Była i jest przykładem wzorowej harcerki i instruktorki. Jej skromność,
życzliwość, otwartość i akceptacja drugiego człowieka, a zarazem stanowczość
i niezłomność w sprawach ważnych. Jej
oddanie bez reszty idei harcerstwa i służbie
naszego kręgu budziła i nadal budzi
podziw i szacunek.
Z wielkim żalem pożegnaliśmy druhnę
Halinę 27 kwietnia br. harcerską modlitwą
i instruktorską pieśnią „Idziemy w jasną ”
(z błękitów utkaną dal, drogą wśród pól
bezkresnych i wśród mórz szumiących fal.
Idziemy naprzód i ciągle pniemy się
wzwyż by zdobyć szczyt ideałów – świetlany Krzyż).
Dziękujemy Ci Druhno!
Anna Szymańska
Jubileusz 80-lecia przypadł w dniu biwaku w puszczy
Kampinoskiej
Fot. powyżej: Przekazanie Buławy Złazowej komendantce XX Ogólnopolskiego Złazu w Warszawie 2011 r.
Fot. po lewej: Spotkanie w Bibliotece Publicznej we Włochach, którego tematem była historia drużyn włochowskich 2009 r.
12
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
Święto Wypożyczalni nr 71
W piękny majowy dzień Wypożyczalnia
nr 71 obchodziła jubileusz 50-lecia.
Zebrani goście wspominali początki
biblioteki ogladając prezentację. A także
puścili swoje wodze fantazji, jak mogłaby
wyglądać ich czytelnia w przyszłości.
Spotkanie uświetnił występ artystów scen
warszawskich.
A oto przypominamy historię placówki:
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 71 została otwarta w maju 1962r.
w nowym pawilonie u zbiegu ulic Żwirki i
Wigury oraz 17 Stycznia.
- Do roku 1995 wchodziła w skład Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy
Ochota.
- Po zmianie ustroju Miasta st. Warszawy
w roku 1995 stała się filią Biblioteki
Publicznej Gminy Warszawa - Włochy.
- Wypożyczalnia nr 71, przez pół wieku,
przeszła liczne przemiany i modernizacje,
by służyć mieszkańcom naszej Dzielnicy.
- Aktualnie Wypożyczalnia nr 71 udostępnia zbiory z literatury pięknej i popularno-
Patroni naszych ulic...
Julian Feliks Chrościcki (1892 - 1973)
Urodzony 26 maja 1892r. we wsi Szymony,
koło Kałuszyna, syn Władysława i Marianny z
Zembrzuskich. Rodzina Chrościckich była
związana z Kałuszynem od XV wieku. Miał
pięcioro rodzeństwa: dwóch braci i trzy siostry.
Kapłan katolicki. Prałat. Był prefektem
w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki,
mieszczącego się przy ul. Traugutta 1. W 1928r.
zainicjował budowę drewnianego kościoła pod
wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w
podwarszawskich wówczas Włochach. Kiedy
po sześciu latach ukończono to dzieło, został
proboszczem parafii włochowskiej, erygowanej
przez księdza kardynała Aleksandra Kakowskiego. Był założycielem miejscowego cmentarza parafialnego. Marzył o domu parafialnym
i wzniesieniu kościoła z prawdziwego zdarzenia
– dużego, a przede wszystkim murowanego.
Namówił mieszkańców do darowania złomu
miedzianego na dzwony. Zebrali wówczas
5 ton, z którego powstały trzy dzwony o imieniu: Teresa, Julian, Bronisław.
Nocą 21 sierpnia 1941r., aby ratować majątek
parafii, ksiądz proboszcz z pomocą burmistrza
i Ochotniczej Straży Pożarnej, zdemontował z
wieży kościelnej 3 duże dzwony i sygnaturki.
Następnie dzwony te załadowano na furgon do
przewożenia pieczywa. Przewieziono je na
cmentarz i ukryto w grobowcu. Tak uratowano
dzwony kościelne, oddając Niemcom jedynie
mały dzwonek o niewielkiej wartości.
Podczas okupacji hitlerowskiej zarządzana
przez niego plebania stała się centrum miejscowej konspiracji. Działała tu m.in. stołówka
dla najbardziej potrzebujących. Był głównym
inicjatorem pomocy niesionej Żydom z pobliskiego getta znajdującego się niedaleko cmen-
naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz podręczniki akademickie i literaturę
w języku angielskim.
Placówka zaprasza na spotkanie z ludźmi
ze świata kultury i nauki. Prowadzi zajęcia
edukacyjne dla dzieci i seniorów.
Z okazji jubileuszu 50-lecia życzymy Czytelnikom, by działalność Wypożyczalni
nr 71 trwała nieprzerwanie, na półkach
systematycznie pojawiały się nowości
wydawnicze, a potrzeba kontaktu z literaturą wzrastała w nas wszystkich.‹‹
Włochowskie
przedwojenne
czasopisma
w Internecie!
Biblioteka Publiczna we Włochach
udostępniła czytelnikom przedwojenne
czasopisma włochowskie. Zapraszamy
wszystkim mieszkańców dzielnicy, jak
i miłośników przedwojennej historii
na stronę internetową Mazowieckiej
Bibliotece Cyfrowej:
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra
Znajdą tam Państwo zarchiwizowane
cyfrowo gazety włochowskie, które ukazywały się w latach 1929-1939 są to:
- Wiadomości Włochowskie (1929-1930),
- Nowiny Włochowskie (1931-1932),
- Przegląd Podmiejski (1932-1939).
Każdy kto chce wiedzieć co nasi dziadkowie robili, co ich nurtowało, a co fascynowało odsyłamy do lektury.
Dodatkowym ułatwieniem poszukiwania
konkretnych informacji jest Bibliografia
zawartości przedwojennych czasopism
włochowskich, a w szczególności indeks
„Tematyczny”.
Życzymy miłej lektury!
► ul. Ks. Juliana Chrościckiego
tarza – organizował ich ucieczki, przechowywał
do czasu zorganizowania fałszywych metryk,
na podstawie których znajomi urzędnicy wystawiali aktualne dowody osobiste (kenkarty). Za
swą działalność konspiracyjną został aresztowany 18 września 1942r. na podstawie denuncjacji. Początkowo był przetrzymywany na
Pawiaku.
Mimo zakazu, ksiądz prowadził codzienne
modlitwy. W czasie pobytu na Pawiaku doznał
głębokich obrażeń. Następnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego – Majdanka.
Tu złożył ślub, że gdy odzyska wolność, wybuduje nowy kościół we Włochach. W marcu
1943 r. został nieoczekiwanie przeniesiony do
więzienia na Zamku Lubelskim, skąd 15 maja
1944r. został wydostany przez rodzinę i parafian wyłącznie dzięki przekupności pilnujących
go gestapowców. Do Włoch trafił ponownie
na kilka tygodni przed wybuchem Powstania
Warszawskiego, w trakcie którego organizował
pomoc żywnościową i ukrywał tych, którym
udało się zbiec podczas wędrówki do obozu
przejściowego w Pruszkowie.
Jesienią 1946r. ksiądz Julian Chrościcki przedstawił plany budowy nowego kościoła. W tym
też roku rozpoczęto budowę. 31 sierpnia 1947r.
abp A. Szlagowski dokonał aktu poświęcenia
kamienia węgielnego.
W 1953r., dzięki pomocy ogromnej rzeszy
ludzi dobrej woli odprawił Mszę świętą w lewej
nawie wymurowanego kościoła, dzięki czemu
ziściło się jeszcze jedno jego przedwojenne marzenie. Rok później doprowadził do ukończenia
budowy nawy głównej, a w 1960r. dobudowano
jeszcze dwie wieże nad kościołem i umieszczono w nich uratowane podczas wojny
dzwony. Za zgodą władz kościelnych i pań-
stwowych - pomimo agresywnej laicyzacji
społeczeństwa w czasach stalinowskich - doprowadził do ufundowania w 1957r. jeszcze
jednej parafii we Włochach – pod wezwaniem
Matki Bożej Saletyńskiej, przenosząc na plac
przy ul. Popularnej dawny drewniany kościół.
Tak – dopiero 1 września 1976r. - powstała filia
jego parafii. Było to wypełnienie jego ślubów
złożonych podczas okupacji hitlerowskiej,
kiedy skatowany przez gestapowców obiecał
Matce Boskiej wystawienie ku Jej czci świątynię, jeśli tylko przeżyje wojnę.
Był profesorem Metropolitarnego Seminarium
Duchownego przy Krakowskim Przedmieściu,
gdzie wykładał w latach 1945-1949. Należał
również do Kapituły Metropolitarnej Warszawskiej.
Ksiądz prałat doktor Julian Chrościcki zmarł
9 września 1973r. o godz. 23, zaraz po tym
jak zasłabł w czasie Mszy Świętej. Ksiądz
prałat został pochowany w krypcie kościoła
Św. Teresy.
Dzięki staraniom mieszkańców zmieniono
nazwę głównej ulicy przy kościele z Mikowej
na Księdza Juliana Chrościckiego. 24 października 2009r. został także patronem Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki.
„Pasterzem był dla mas, a dla maluczkich przyjacielem”
Bibliografia:
- Goszczyńska Agnieszka, Ksiądz Julian Chrościcki. Życie i działalność, Warszawa 1998
- Ojcowskie serce. Zbiór wspomnień o Księdzu
Prałacie Julianie Chrościckim, Warszawa 2002
- www.swietateresa.pl
- www.goscniedzielny.wiara.pl
- www.kulturalna.warszawa.pl
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
13
Wydarzyło się....
Kronika Dzielnicy Włochy
Koncert - Wspomnienia piosenek Zespołu „Alibabki”
Od dwóch lat w oparciu o znanych artystów polskiej estrady Artystyczny Dom Animacji – filia Domu Kultury „Włochy” realizuje projekt pod nazwą „Wspomnienia”. I tak w listopadzie ub.r. mieliśmy
przyjemność gościć Cezarego Szlązaka, członka zespołu „2 plus 1”.
A... 12 maja br. na scenie Okęckiej Sali Widowiskowej witaliśmy
legendarny, niezapomniany zespół „ALIBABKI”.
Realizujemy również projekt - koncert „Wspomnienia piosenek Zespołu „Alibabki„, w którym uczestniczy 92 osób z zespołów wokalnych i tanecznych, dziecięcych i młodzieżowych z Artystycznego
Domu Animacji i zaproszonych placówek kulturalnych Warszawy.
Alibabki – jako żeński zespół wokalny, został założony zimą 1963r.
Dziewczęta zostały wyłonione z Reprezentacyjnego Chóru i Orkiestry
Harcerskiej przy Teatrze Wielkim w Warszawie pod dyrekcją Druha
Harcmistrza Władysława Skoraczewskiego – solisty Teatru Wielkiego.
Gościem specjalnym naszej imprezy były członkinie Zespołu: Ewa
Belina-Brzozowska, Anna Dębicka-Czaplicka, Krystyna Grochowska,
Sylwia Krajewska i Wanda Narkiewicz-Jodko.
Podczas półtora godzinnego koncertu można było usłyszeć m.in takie
przeboje „Wash, Wash Ska”, „Grajmy sobie w zielone”, „Kwiat jednej
nocy”, „Słońce w chmurach łazi”, „Czarny kot”, „Pajacyk”, „Pani ty
jesteś urocza”, „Kapitańskie Tango”, „Z kopyta kulig rwie”. Miłą niespodzianką było wykonanie piosenki „Wysoki sądzie” przez instruktorów: Alinę Małachowską, Edytę Kisewetter, Kamila Jarosa. Na
zakończenie wykonawcy zaśpiewali utwór „Jak dobrze mieć sąsiada”,
z czym się wszyscy zgadzają.
Koncert „Wspomnienia piosenek Zespołu „Alibabki” to nie tylko muzyka. Między wspaniałymi utworami członkinie Zespołu opowiadały
o ciekawostkach z historii grupy.
Pomysł i pracę Artystycznego Domu Animacji docenili m.in. Bank
Gospodarki Żywnościowej, Eko Trend Invest, Kancelaria Prawno-In-
12.05.2012
formacyjna Tomasza Eggerta, BT
Prof Travel, Szkoła Języków Obcych To Tu, ZPC „Flis”, EduCenter
Komorowskie Centrum Kultury,
którzy byli Partnerami projektu.
Patronat medialny tego wydarzenia
objęła Gazeta Południe. Partnerami
byli: Młodzieżowy Dom Kultury
„Dorożkarnia”, Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”, Szkoła
Muzyczna I stopnia im. H. Wieniawskiego, Gimnazjum nr 113, Szkoła
Podstawowa nr 94, Szkoła Podstawowa nr 66, LXXIII Liceum
Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 113.
Pomysłodawcą i reżyserem projektu jest Alina Małachowska - pianistka, wokalistka, dyrygentka chóralna, instruktor muzyczny z ADY.
Koncert okazał się kolejnym wspaniałym wydarzeniem. Wszyscy
obecni (300 osób) byli pod wielkim wrażeniem naszych artystów i ciekawego pomysłu. Dlatego, też pragniemy kontynuować go dalej, przybliżając dzieciom oraz uczestnikom wspaniałe postaci polskiej sceny
muzycznej.
Podstawowym założeniem projektu jest zbudowanie zintegrowanego
systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych,
placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni oraz szkół w celu
tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Celem naszego projektu jest danie możliwości rozwoju utalentowanym
dzieciom i młodzieży, promowanie utworów o wysokich walorach
artystycznych, zachęcanie do śpiewania, inspiracja młodych talentów
do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki.
W przyszłości pragniemy zorganizować festiwal naszych koncertów
– wspomnień dla dzieci i młodzieży z Warszawy i okolic.
Dziecięca Stolica
19.05.2012
Po raz 13 odbyło się święto Dziecięcej Stolicy. Jest to festiwal utalentowanych młodych ludzi, którzy wśród
wielu obowiązków znajdują czas, by rozwijać swoje hobby, którzy odnoszą sukcesy, którzy stają się profesjonalnymi artystami. Tutaj młody człowiek nie jest statystą – jest głównym bohaterem. Festiwal to również okazja,
by zaprezentować to, co najlepsze w stołecznych domach kultury, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje
talenty oraz pokazać wysoki poziom artystycznej oferty.
W tym roku myślą przewodnią Miasteczka Domów Kultury była prezentacje kultury krajów startujących
w Mistrzostwach EURO2012. Naszemu Domowi Kultury przypadły oczywiście Włochy. Włochowskie dzieci
zaprezentowały się w iście włoskim stylu. Ponadto wszyscy mogli uczestniczyć w warsztatach, zajęciach
i zabawach artystycznych, konkursach, quizach, działaniach animacyjnych.
X Spotkanie z Piosenką „Warszawa da się lubić”
18-19.05.2012
Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką w tym roku obchodził swój jubileusz. Już po raz dziesiąty zorganizowano
konkurs piosenki pod hasłem „Warszawa da się lubić”. Jego idea wiąże się z faktem, iż od dawna przestano
pisać piosenki o Warszawie, a znane są tylko te, które powstały przed laty, wobec czego organizatorzy starają
się zachęcić uczestników festiwalu do tworzenia i zaprezentowania nowego spojrzenia na Warszawę. Festiwal
żyje, dostosowuje się do potrzeb uczestników, aby mogli w pełni podzielić się swoim potencjałem. organizatorzy zwracają uwagę na rozwój twórczości u dzieci i młodzieży również w innych dziedzinach sztuki. Od
ubiegłego roku obok wokalistów swoim talentem mogą podzielić się też plastycy. Równolegle prowadzony
jest Konkurs plastyczny na komiks o Warszawie i jej mieszkańcach. Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką „Warszawa da się lubić” adresowane jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Założenia konkursowe pozwalają
na integrację środowisk twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
VII Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada”
21-22.05.2012
VII Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada" to wydarzenie dla dzieci z włochowskich przedszkoli. Organizatorami
imprezy są Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Dom Kultury „Włochy”. Ideą Festiwalu jest
dzielenie się twórczością artystyczną najmłodszych oraz krzewienie wśród dzieci wiedzy o sztuce teatralnej,
muzycznej, tanecznej i plastycznej.
Każde spotkanie w „Przedszkoladzie” jest dla wszystkich uczestników okazją do dobrej zabawy, a kadra
pedagogiczna znajdzie okazję do wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi.
14
nr 3 (55) maj-czerwiec 2012
„Lato w Mieście 2012” w Dzielnicy Włochy
Amatorska Liga w Piłce Siatkowej
Punkty dziennego pobytu:
1. Szkoła Podstawowa Nr 94 im.
I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, ul. Cietrzewia 22a,
tel. 22 863 73 12,
termin: 02 - 27.07.2012r.
W dniach 25.02-14.04 br. odbyły się w hali KS „Przyszłość” – Włochy przy ul. Rybnickiej 25 rozgrywki rundy
wiosennej w Piłce Siatkowej. Turniej został sfinansowany
ze środków Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Udział wzięło jedenaście zespołów. Spotkania eliminacyjne rozgrywano w grupach systemem każdy z każdym.
Finałowe rozgrywki przeprowadzono w grupach systemem play-off do trzech wygranych setów. Ogółem odbyło się 26 spotkań.
Dyżury przedszkoli:
1. Przedszkole Integracyjne nr 314,
ul. 1 Sierpnia 36a,
tel. 22 886 08 88,
termin: 02.07 – 13.07.2012r.
2. Przedszkole nr 175,
ul. Astronautów 5,
tel. 22 846 17 59,
termin: 16.07 – 31.07.2012r.
3. Szkoła Podstawowa nr 66, im.
ks. Juliana Chrościckiego, ul.
Przepiórki 16/18, tel. 22 863 59 46,
termin: 30.07 - 31.08.2012r.
3. Przedszkole nr 77 „Akademia
Pana Kleksa”, ul. Potrzebna 16,
tel. 22 863 72 93,
termin: 01.08 – 14.08.2012r.
4. Szkoła Podstawowa Nr 88, im.
G. Narutowicza, ul. Radarowa 4B,
tel. 22 846 09 32
termin: 30.07 - 31.08.2012r.
4. Przedszkole nr 71,
ul. Śląska 50/52,
tel. 22 863 74 51,
termin: 16.08 – 31.08.2012r.
L.p.
Nazwisko i imię
dzień
godzina
Klasyfikacja:
1 miejsce – MAJS VOLLEY TEAM
2 – HUSQWARNA
3 – ITALIA II
4 – PLAY
5 – ITALIA I
6 – DINUSIE
7 – SOPLICE
8 – Zespół Szkół
im. Bohaterów Narwiku
9 – WSRH TEAM
10 – RED TEAM
11 – NA KOLE
miejsce
I wtorek m-ca
17.00 - 18.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
każdy piątek m-ca
16.00 - 17.00
Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274
I poniedziałek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
fot. Krzysztof Szczęsny
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP
AK „Garłuch”, ul. Malownicza 3,
tel. 22 846 09 31,
termin: 02 - 27.07.2012r.
telefon / e-mail
1
Baranowska Teresa
2
Berłowska Halina
3
Bieliński Marek
I środa m-ca
17.00 - 18.00
DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27
4
Czuma Krzysztof
I wtorek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, [email protected]
5
Gembarzewski Roman
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
I poniedziałek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27
503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, [email protected]
601-265-428
6
Jopowicz Jacek
7
Kałwajtys Dariusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
22 868-06-65, 501-080-674
[email protected]
8
Karczewska Bernadeta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy
22 443-42-12; 504-064-277
[email protected]
9
Kostrzewski Juliusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
697-596-544, [email protected]
10 Kozłowska Hanna
I poniedziałek m-ca
17.00 - 18.00
OPS, ul. Robotnicza 15
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12, [email protected]
11 Kułakowska Elżbieta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12
12 Mazur Jolanta
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
605-196-228,
[email protected]
I czwartek m-ca
18.00 - 19.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
[email protected]
III czwartek m-ca
18.00 - 19.00
OPS, ul. Czereśniowa 35
13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12
I poniedziałek m-ca
602-498-257,
[email protected]
18.00 - 19.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
III poniedziałek m-ca 18.00 - 19.00
Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52
16 Sosnowski Radosław
II wtorek m-ca
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
17 Sosnowski Sławomir
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
18 Szczepańska Elżbieta
III środa m-ca
17.00 -18.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
19 Turkas Andrzej
I środa m-ca
17.00 -18.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 501-050-694
20 Ufnal Wiesława
I poniedziałek m-ca
16.00 -18.00
Budynek Wielofunkcyjny, ul. 1 Sierpnia 36a, III p.
II środa m-ca
17.00 -19.00
III środa m-ca
17.00 -19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 863-83-07, 602-327-558,
[email protected]
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
21 Janusz Wojdalski
18.00 - 19.00
606-679-603,
[email protected]
602-712-947
Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
nr 3 (55) maj-cerwiec 2012
15
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 22 443 42 02; faks: 22 443 43 03
www.ud-wlochy.waw.pl
Nakład:
5000 egz.
Redaktor naczelny: Mikołaj Foks; e-mail: [email protected]
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel.: 22 443 44 44
Druk:
Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, Teren IEA, 05-400 Otwock,www.greg-drukarnia.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do
ich redagowania i skracania.