KaVo Dental Group

Komentarze

Transkrypt

KaVo Dental Group
Razem! Dla zdrowych uśmiechów
NR 9(03)2013 l wrzesień-grudzień
BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY
TEMAT NUMERU: WSZYSTKO O RTG
Zgrzyty: obsługa RTG - str. 6
Co musisz zrobić aby zamontować RTG w gabinecie - str. 12
Sedacja wziewna na co dzień - rozmowa z dr n.med. B. Szafrańską - str. 3
Uwaga! Nowy obowiązek: e-dekomunentacja medyczna - str. 7
www.dentomax.pl
KaVo Dental Group
sprzęt radiologiczny
3
Halo! Co w branży?
- przegląd wydarzeń z rynku
5
Zgrzyty - obsługa RTG
i radiowizjografii
6
Okiem prawnika
- e-dokumentacja medyczna
7
Badamy trendy
- Kavo Estetica E30 Evolution
8
Szkolenia - terminarz szkoleń
w Dentomax Szkolenia
10
Porady - Sprawdź, co trzeba zrobić
aby zamontować RTG
12
14 - Zapraszamy na zakupy
- oferty promocyjne
14
Janusz Mroczkowski
Redaktor naczelny
Dentowywiad - rozmowa
z dr n.med. Barbarą Szafrańską
nt sedacji wziewnej
Kazimierz Klimczuk
właściciel DENTOMAX sp. k.
w numerze:
Witamy jesienią!
Poprzednie wydanie Dentomax News oddaliśmy w Państwa ręce grubo ponad trzy miesiące
temu, a zatem przed wakacjami. Jeszcze na dobre nie zdążyliśmy nacieszyć się promieniowaniem UV, a tu już musimy powoli „przepraszać” się z płaszczami, parasolami i innymi niezbyt
miłymi atrybutami jesieni. Ale jesień ma jeden – dodajmy od lat niezmienny - wyraźny jasny
punkt. To poznańskie targi CeDe.
W tym roku, organizatorzy nieco przyspieszyli, bo najważniejsze spotkanie dento-branży tym
razem odbędzie się w pierwszej połowie miesiąca. Naszą obecność na targach postanowiliśmy
zaznaczyć nieco inaczej niż zwykle. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnego stoiska prezentacyjnego.
Ale nie oznacza to wszakże, że nas na CeDe zabraknie! O co to nie! Z przyjemnością spieszymy
donieść, że zamiast tradycyjnej wystawy zaproponujemy nieco inną formułę spotkania z naszą
firmą, ofertą i marką.
Wydawca:
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
Adres wydawcy:
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel. 85 740 36 90–95, fax. 85 740 36 98
email: [email protected]
www.dentomax.pl
Redaktor naczelny:
Janusz Mroczkowski, Agencja Publicum
tel. 501 03 58 53, [email protected]
www.publicum.pl
Reklama i marketing:
email: [email protected]
Nakład: 2000 egzemplarzy.
Zapraszamy na dwudniowy cykl szkoleniowo – wykładowy poświęcony sedacji wziewnej. Temat wciąż gorący jak rozgwieżdżona noc na Mauritiusie, zatem postanowiliśmy pozytywnie
odpowiedzieć na liczne zapytania i sugestie lekarzy odnośnie organizacji szkolenia na ten właśnie temat. Więcej na temat sedacji znajdziecie wewnątrz numeru, w rozmowie DN z dr n.med.
Barbarą Szafrańską, doświadczonym stomatologiem, ale i specjalistą w zakresie sedacji, która
dwukrotnie spotka się z uczestnikami poznańskiego CeDe.
Co ciekawego w „CeDe-owym” wydaniu Dentomax News? Jak zawsze, tradycyjnie pokaźna
porcja wiedzy praktycznej i newsów z rynku. W numerze wiele miejsca poświęcamy kwestii
RTG. To temat nie mniej ważny i interesujący niż sedacja, dlatego postanowiliśmy zająć się
nim gruntownie. Inżynierowie z Dentomaxu „prześwietlają” rentgen pod kątem ewentualnych
usterek i awarii oraz – w naszym stałym cyklu – „Zgrzyty” – zwracają uwagę na najważniejsze
kwestie związane z prawidłową eksploatacją tego urządzenia. Ponadto, uznaliśmy, że ze wszech
miar zasadne jest przypomnienie naszym czytelnikom problematyki prawno – formalnej odnoszącej się do zasad montażu aparatu RTG w gabinecie.
Ale to jeszcze nie wszystko. W tym numerze „Badamy trendy”, przyglądając się unitowi Kavo,
który jest satysfakcjonującym połączeniem legendarnej jakości oferowanej przez tę uznaną na
całym świecie markę z atrakcyjną ceną. Po raz kolejny, we współpracy z prawnikiem przybliżamy też niuanse prawne istotne dla każdego dentysty, prowadzącego własną praktykę. Tym razem
zajęliśmy się tematem elektronicznej dokumentacji medycznej.
Życząc jak zwykle przyjemnej lektury, ślemy serdeczne pozdrowienia! Do zobaczenia!
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów
reklamowych oraz ma prawo odmówienia ich
publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja
i/lub przedruk wyłącznie za zgodą Wydawcy.
2
Kazimierz Klimczuk – wydawca / właściciel Dentomaxu
Janusz Mroczkowski – redaktor naczelny
dentowywiad
Prestiż,
komfort
i zadowoleni
pacjenci,
czyli
sedacja
wziewna
na co dzień
dr. n med. Barbara Szafrańska
Stosowanie sedacji podtlenkiem azotu niesie ze sobą same korzyści. Wśród nich na pewno
warto wyróżnić poprawę wizerunku praktyki, podniesienie komfortu pracy czy stale rosnącą
liczbę pacjentów chętnie polecających dany gabinet swoim znajomym.
O to, jak sedacja sprawdza się na co dzień, jakie mogą być przeciwwskazania w jej stosowaniu
i czego najczęściej obawiają się lekarze zapytaliśmy dr n. med. Barbarę Szafrańską,
która od lat zajmuje się tym zagadnieniem nie tylko praktycznie - jako bardzo doświadczony
i ceniony stomatolog lecz również pod kątem naukowym.
Proszę na początek powiedzieć: czym jest sedacja wziewna i kiedy ją stosujemy?
Sedacja to nic innego, jak obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego za pomocą
środków farmakologicznych bez wyłączenia
świadomości. Sedację podtlenkiem azotu możemy określić zatem jako stan fizycznego i psychicznego odprężenia, relaksację i uspokojenie
uzyskiwane w czasie wdychania przez pacjenta
mieszaniny gazów: podtlenku azotu i tlenu.
Sedację wziewną można stosować u większości pacjentów stomatologicznych. Dotyczy
to zarówno osób, u których lęk przed zabiegiem
dentystycznym uniemożliwia przeprowadzenie
jakiegokolwiek zabiegu, jak również tych, którzy chcieliby zamienić nieprzyjemne doznania
na fotelu dentystycznym na kilka chwil błogiego relaksu. Co ciekawe, sedacja z równym powodzeniem sprawdza się zarówno w przypadku
dorosłych, jak i dzieci.
Czy są jakieś przeciwwskazania do znieczulenia pacjentów za pomocą podtlenku azotu?
Najczęstszym ograniczeniem w stosowaniu
sedacji jest niedrożność dróg oddechowych,
która uniemożliwia skuteczne oddychanie przez
nos. Oprócz np. przeziębienia czy powiększonych migdałków, użycie tego typu znieczulenia skutecznie uniemożliwia także skrzywienie
przegrody nosowej.
Równie częstym powodem odstąpienia od
planowanego zabiegu jest zgłoszenie się pacjenta na zabieg po spożyciu posiłku. Osoba,
która ma być poddana sedacji, musi pozostać na
czczo, bowiem podtlenek azotu może wywoływać mdłości, a w skrajnych przypadkach nawet
wymioty, co nasila się u pacjentów po posiłku.
Innymi przeciwwskazaniami są choroba alkoholowa oraz narkomania, które sprawią, że
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
3
dentowywiad
niemożliwe będzie uzyskanie zadawalającej
sedacji. Co więcej, u osób z zaleczoną chorobą alkoholową odczuwane oszołomienie może
przyczynić się do powrotu do nałogu. Z zabiegu muszą być wykluczeni także pacjenci z
chorobami psychicznymi (w szczególności z
psychozami), u których podtlenek azotu może
pogłębiać działanie przyjmowanych już leków.
Pozostałe ograniczenia stanowią ciężkie choroby płuc (rozstrzenie oskrzelowe, rozedma płuc),
stwardnienie rozsiane, miastenia gravis czy I
trymestr ciąży. Generalnie możemy stwierdzić,
iż do sedacji podtlenkiem azotu kwalifikujemy
pacjentów ogólnie zdrowych lub z nieznacznie
zaznaczoną chorobą układową bez niewydolności tego układu.
Czy stosowanie sedacji zawsze jest bezpieczne?
Czy pacjent pozostaje narażony na jakiekolwiek ryzyko?
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jest metodą niezwykle bezpieczną i możliwą do zastosowania u większości osób. W podawanej pacjentowi mieszaninie gazów zawartość podtlenku
azotu wynosi maksymalnie 70%, pozostałe zaś
30% stanowi czysty tlen. Warto zauważyć, że
jest to nawet więcej, niż ilość tlenu znajdująca się w powietrzu atmosferycznym. Jednakże
w razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu,
lekarz prowadzący może w każdej chwili zastosować u pacjenta tlenoterapię poprzez zamknięcie dopływu podtlenku azotu, co automatycznie
spowoduje rozpoczęcie podawania pacjentowi
czystego tlenu. Zawarty w mieszaninie podtlenek
azotu bardzo łatwo dyfunduje do osocza przez
pęcherzyki płucne, nie łączy się z hemoglobiną
i nie podlega przemianom w organizmie. Gaz
ten jest obecny we krwi i tkankach na zasadzie
nasycenia, dlatego też w stanie niezmienionym
bardzo szybko wydalany jest drogą oddechową
oraz w znikomej ilości przez skórę. 95% podtlenku azotu zostaje usunięta z organizmu już po 5
minutach, pozostałe 5% znika zaś po kolejnych
20 minutach.
dodatkowych doświadczeń. Niezbędna jest
oczywiście umiejętność obsługi urządzenia oraz
poznanie specyfiki przeprowadzania zabiegu
stomatologicznego w sedacji. W tym celu wystarczy jedynie uczestnictwo w specjalistycznym szkoleniu. By stworzyć dobrze współpracujący zespół lekarz-asystentka, niemniej ważne
jednak jest przeszkolenie asystentki stomatologicznej, która obsługuje aparat oraz w praktyce
zmienia stężenie gazów w podawanej pacjentowi mieszaninie.
W jakich sytuacjach podtlenek azotu sprawdza
się najlepiej?
Sedacja najbardziej spektakularne efekty
przynosi w przypadku pacjentów z tzw. lękiem
stomatologicznym oraz u pacjentów młodocianych. Bolesność zabiegu, złe podejście lekarza
czy też sam widok sprzętu i narzędzi powodują, że przeszło 50% pacjentów określa wrażenia
związane z kontaktem ze stomatologiem jako
negatywne. Sedacja podtlenkiem azotu pozwala
wyeliminować większość najsilniejszych stresorów towarzyszących zabiegowi stomatologicznemu.
Na skorzystanie z tego typu znieczulenia często decydują się także pacjenci, którzy chcą uniknąć negatywnych doświadczeń i wolą przetrwać
zabieg stomatologiczny w stanie niepełnej świadomości. Można więc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że sedacja podtlenkiem azotu to
sposób premedykacji zalecany podczas wszystkich inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.
A czy zastosowanie sedacji w znaczący sposób
ułatwia lekarzowi przeprowadzenie zabiegu?
Zdecydowanie tak, bowiem podtlenek azotu
gwarantuje wprowadzenie pacjenta w stan relaksacji, a chyba każdy praktykujący lekarz potwierdzi, iż odprężony i w pełni współpracujący
pacjent to optymalny stan, gwarantujący stomatologom bezstresową, a przez to także komfortową pracę.
Czy w każdym gabinecie można stosować tę
metodę uspokajania?
Trudno jest wprost odpowiedzieć na to pytanie z uwagi na fakt, że o wyglądzie i wyposażeniu gabinetu, w którym przeprowadzane będą
zabiegi znieczulenia podtlenkiem azotu, decydują regulacje prawne. Twórcy rozporządzenia
nie wskazali jednak, jaki rodzaj sedacji mieli na
myśli – możemy jedynie zgadywać, że chodzi o
sedację głęboką.
A czy do przeprowadzania zabiegów sedacji potrzebna jest jakaś specjalistyczna wiedza?
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu, poza
wiedzą niezbędną do wykonywania zabiegów,
nie wymaga od lekarza stomatologa żadnych
4
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Jakie obawy mają lekarze przed przystąpieniem
do stosowania tej metody?
Najczęstszą obawą lekarzy stomatologów jest
wystąpienie tzw. stanów nagłych, czyli częściowej lub całkowitej utraty przytomności, wraz
z jej następstwami. W przypadku stosowania
podtlenku azotu powinniśmy pamiętać, iż posiadamy w gabinecie unikatową aparaturę do tlenoterapii, a często już samo podanie pacjentowi
tlenu wystarczy, aby wyprowadzić go ze stanu
omdlenia.
Częstym „powikłaniem” podczas pracy w
sedacji jest sytuacja, kiedy pacjent podczas
zabiegu zasypia. Lekarz, który ma niewielkie
doświadczenie w pracy z podtlenkiem azotu odczytuje to jako utratę przytomności. Z mojego
doświadczenia mogę jednak stwierdzić, że zwykle wystarczy głośno zadać pacjentowi pytanie,
by spostrzec, że ten co prawda niechętnie i z dużymi oporami, ale po chwili „wraca” do stanu
świadomości.
Proszę jeszcze na koniec wskazać korzyści wynikające z sedacji zarówno dla stomatologów,
jak i pacjentów.
Dla gabinetu stomatologicznego sedacja
wziewna to przede wszystkim prestiż, sposób
wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku oraz
niewątpliwy zarobek. Wynagrodzenie za pracę
w podtlenku azotu to, w zależności od lokalizacji gabinetu, od 100 do 150zł za półgodzinny
zabieg. Oprócz tego lekarz zyskuje spokojnego i
odprężonego pacjenta.
Z drugiej zaś strony, niewątpliwą korzyścią
dla pacjentów jest stan relaksacji i bezstresowy zabieg. Można powiedzieć, że to niewiele,
lecz w oczach osób, które drżą i przed wizytą
u dentysty już w domu dostają rozstroju żołądkowego, sedacja to udogodnienie, które trudno
przecenić.
Dziękuję za rozmowę.
SEDACJA NA CEDE 2013!
CYKL WYKŁADÓW!
Dr n. med. Barbara Szafrańska
poprowadzi wykłady poświęcone
zagadnieniu sedacji wziewnej podczas
targów CeDe 2013 w Poznaniu.
Szczegóły dotyczące zaplanowanych prelekcji
oraz program na stronie 36 .
ZAPRASZAMY!
Halo! Co w branży?
Subiektywny przegląd newsów
z rynku stomatologicznego
Krótki paragon
Ministerstwo Finansów poinformowało, iż
szczegółowe dane na paragonie odnoszące się do
usług stomatologicznych nie stanowią naruszenia
tajemnicy lekarskiej. Ta decyzja oznacza, iż stomatolodzy muszą do dnia 30 września 2013 roku
przeprogramować swoje kasy fiskalne i wprowadzić do pamięci urządzenia nazwy jednoznacznie
identyfikujące wszystkie wykonywane w gabinecie usługi.
Warto przypomnieć, iż ustawodawca nie wprowadził katalogów nazw, które można programować w pamięci urządzeń odpowiedzialnych
za ewidencjonowanie wysokości obrotów. Tak
więc wprowadzenie prawidłowych nazw towarów i usług leży wyłącznie w gestii podatnika i
jest ściśle związane ze specyfiką sprzedawanego
asortymentu.
Według nowych regulacji widniejąca na paragonie nazwa musi jednoznacznie identyfikować towar lub usługę, której dotyczy, Chodzi
bowiem o to, aby nawet po pewnym czasie
nabywca mógł bez trudu określić, z jakiej usługi w danym gabinecie lekarskim skorzystał (a
także - ile konkretnie za nią zapłacił). W broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów
możemy przeczytać, iż „stosowanie na paragonach nazw uniemożliwiających nabywcy
sprawdzenie co za towar lub usługę i po jakiej
cenie je nabył, nie spełnia wymogów poprawnej nazwy”.
Nazwa usługi musi być dokładna
Niestety, podczas programowania bazy towarowej podatnik staje przed trudnym zadaniem. Z
jednej strony musi wprowadzić określenie, które
pozwoli na łatwe zidentyfikowanie danej usługi,
z drugiej – musi uwzględnić maksymalną ilość
tzw. miejsc znakowych, które w danym modelu
kasy pozwalają na wpisanie nazwy (z reguły jest
od 16 do 40 znaków = liter).
Źródło: dentonet.pl., tytuł oryginalny: „Jakie
nazwy na paragonie u stomatologa”
Drogi dentysto!
16 proc. Polaków nie stać na dentystę – to wyniki badań diagnozy społecznej warunków i jakości życia prowadzonych pod kierunkiem prof.
Janusza Czapińskiego. Oznacza to, że co 5 Polak
rezygnuje z leczenia stomatologicznego z powodu braku pieniędzy. Chociaż to o jeden punkt procentowy mniej niż dwa lata temu, takie statystyki
nadal są alarmujące.
By zmniejszyć liczbę Polaków rezygnujących z leczenia stomatologicznego, potrzebna
jest poprawa sytuacji materialnej w kraju, ale
także zwiększenie nakładu pieniędzy na akcje
profilaktyczne. Wiele istotnych zabiegów dentystycznych nie jest także refundowane przez NFZ,
dlatego Polacy chcąc wyleczyć zęby zdani, są na
własną kieszeń.
Źródło: dentonet.pl, tytuł oryginalny:
„16 proc.Polaków nie stać na dentystę”
Mniej zębów
– krótsza pamięć?
Już kilka lat temu naukowcy stwierdzili, że
im człowiek ma mniej zębów, tym gorszą ma
pamięć.
W opublikowanym w 2011 roku artykule w
„Behavioral and Brain Functions” badano i potwierdzono tę zależność, choć wówczas analizie
poddano także czynniki zdrowotne, takie jak
konsumpcja alkoholu czy palenie tytoniu.
Teraz powiązanie to znalazło potwierdzenie w
badaniach szwedzkich i norweskich badaczy.
Przedmiotem analizy była grupa 273 pacjentów w wieku 55 lat i więcej. Naukowcy
potwierdzili niewielką, ale wyraźną zależność
pomiędzy liczbą własnych zębów a wynikami
testów pamięciowych przeprowadzonych na tej
grupie.
Zależność ta utrzymywała się również, gdy
badacze brali pod uwagę wiek pacjenta. Innymi
słowy, to nie było tylko tak, że wraz z wiekiem
człowiek traci zarówno zęby, jak i pamięć.
Źródło: dentonet.pl, tytuł oryginalny: „Mniej
zębów, gorsza pamięć
”
Implanty coraz popularniejsze...
wśród Amerykanów
Według American Academy of Dentistry w
USA zabiegom implantacji poddaje się rocznie
około pół miliona Amerykanów.
Globalna wartość tego rynku (wg. MarketResearch.com) to już 6,78 mld dolarów a w 2016
roku aż 10,56 mld.
Także w Polsce zauważalny jest wzrost zainteresowania leczeniem implantologicznym.
Według dr. n. med. Mariusza Dudy - prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego
(PSI) – polskie gabinety odnotowują zwiększone
zainteresowane implantami, zwłaszcza wśród
50 i 60-latków. Jak twierdzi, to już do 25 proc.
wszystkich zabiegów w praktykach, które oferują
tego typu zabiegi.
Według szacunków rocznie wszczepia się w
Polsce ok. 100 tys implantów. To już sporo ale
nadal znacznie mniej niż w Niemczech (ok. 1 mln
rocznie).
Wzrostowi zainteresowania implantami sprzyja demografia. Rośnie bowiem ilość osób powyżej 65 roku życia. Według GUS-u ich ilość wzrośnie z ponad 5 do blisko 8,5 mln w roku 2035.
Powodem są oczywiście ceny. Dr Duda podaje
przykład gabinetu w Anglii, który za pojedynczy
implant może skasować pacjenta na 15 tys zł,
podczas gdy za ten sam implant angielski pacjent
zapłaci w Polsce ok. 3,5 tys.
Według niego, obok protetyki to właśnie leczenie implantologiczne jest dziś jednym z najczęściej wybieranych przez denturystów.
- Brytyjczyk czy Niemiec wydaje nawet od 25
do 50 tys. złotych podczas jednego pobytu. To i
tak niewiele w stosunku do tego, co wydałby u
siebie w kraju – twierdzi dr Duda.
Według portalu WorldDental.org leczenie implantologiczne w Polsce jest aż o 70 proc. tańsze
niż w USA.
Źródło: dentonet.pl, tytu oryginalny:
„Rośnie popularność implantów”
Partnerem przeglądu informacji z rynku
stomatologicznego jest portal Dentonet.pl
OGŁOSZENIE
Poszukujemy
dentystów i ortodontów
do pracy w Brukseli
od zaraz
kontakt:
tel. 00 32 477 71 17 46 - p. Małgorzata
e-mail: [email protected]
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
5
zgrzyty
Rentgen
sprawny przez długie lata
W tym miesiącu, w ramach naszego stałego cyklu „Zgrzyty”,
podpowiadamy, jak odpowiednio przygotować praktykę do umieszczenia
w niej RTG oraz co zrobić, by przez długie lata cieszyć się w pełni sprawnym
rentgenem lub radiowizjografią cyfrową.
Z
anim jednak podejmiemy decyzję o wyposażeniu naszego gabinetu w urządzenie
do badań RTG, pierwszym krokiem, jaki
musimy podjąć, jest wybór odpowiedniego miejsca. Ponieważ lokalizacja rentgena wiąże się z
pewnymi wymogami z zakresu bezpieczeństwa,
kwestię tę warto od razu dobrze przemyśleć – pozwoli nam to uniknąć kłopotliwego przebudowywania lokalu w przyszłości.
Solidne podstawy
Miejsce to nie może być oczywiście przypadkowe. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić
uwagę na ścianę, która musi spełniać określone
warunki techniczne, bowiem rentgen, przy pełnym rozciągnięciu ramienia, generuje obciążenie
nawet do 50 kg.
- Podstawowym kryterium powinna zatem być
stabilność i solidność konstrukcyjna danej ściany –
np ściana nośna. Jeśli jednak nie mamy innej możliwości i musimy powiesić rentgen na ścianie np. z
karton-gipsu, powinniśmy pomyśleć o zainstalowaniu odpowiedniego, podtynkowego stelaża – opisuje Bartosz Baranowski, serwisant z Dentomaxu.
Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu
osłon radiologicznych. W tym miejscu musimy
się oczywiście zdać na specjalistyczną, posiada-
6
jącą uprawnienia, firmę. W zależności od naszych
potrzeb i określonych warunków znajdujących
się w gabinecie, możemy zdecydować się na
osłony stałe lub przenośne.
Ostatnią rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę
jeszcze przed montażem rentgenu, jest poprowadzenie przewodów. Ze względów zarówno estetycznych, jak i bezpieczeństwa, oba przewody
– zasilający i wyzwalający ekspozycję – warto
poprowadzić po ścianie i ukryć np. pod tynkiem.
Dodatkowo, jeśli w przyszłości planujemy rozbudowę zestawu do RTG o radiowizjografię,
powinniśmy od razu pomyśleć o wyprowadzeniu
złącza komputerowego.
Popularne usterki i konserwacja
Gdy już uda nam się optymalnie zamontować
nasze urządzenie do badań RTG, w większości
przypadków możemy spodziewać się jego długiej i bezproblemowej pracy. Rentgeny, z uwagi
na swoją specyfikę i emitowane promieniowanie,
są urządzeniami, które, o ile są prawidłowo konserwowane i serwisowane, psują się niezwykle
rzadko.
- Drobna usterka zdarzyć się może jednak
zawsze. W przypadku awarii, na wyświetlaczu
urządzenia komunikowany jest kod błędu. Ko-
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
rzystając z instrukcji możemy odczytać ten kod
i sprawdzić, jaka jest przyczyna usterki oraz zapoznać się ze wskazówkami postępowania w tej
konkretnej sytuacji. Czasami błąd jest spowodowany niewłaściwą obsługą i nie zawsze musi
oznaczać poważną awarię techniczną, którą może
usunąć tylko specjalistyczny serwis – wyjaśnia
przedstawiciel Dentomaxu.
Jeśli jednak awarii ulegnie np. któryś z elektronicznych podzespołów, nie obejdzie się bez
pomocy autoryzowanych fachowców. Do najczęściej spotykanych usterek mechanicznych należą
z kolei uszkodzenia przewodu od ekspozycji,
który szczególnie narażony jest na przełamywanie czy naderwanie.
Innym problemem, z jakim możemy się po
pewnym czasie zetknąć, jest rozregulowanie się
elementów mechanicznych ramienia rentgena.
Jeśli zatem zauważymy, że trudno jest nam odpowiednio dopasować wysokość RTG do pacjenta,
powinniśmy skorzystać z usług serwisu, który w
kilka chwil przywróci naszemu urządzeniu początkowe właściwości.
- Ze względów bezpieczeństwa nie powinniśmy także zapominać o obowiązkowych, regularnych przeglądach, połączonych z badaniem
emisji dawki promieniowania. Konserwacje tego
okiem prawnika
typu zlecamy oczywiście osobom posiadającym
odpowiednie uprawnienia – przypomina serwisant.
By cieszyć się długą i bezproblemową pracą
rentgena, oprócz sprawności technicznej, powinniśmy także zadbać o czystość używanego przez
nas sprzętu. Do tego celu należy używać niezbyt
silnych środków. Ważną zasadą jest, by podczas
sprzątania nigdy nie spryskiwać bezpośrednio
powierzchni urządzenia, lecz nanieść preparat
np. na ściereczkę i dopiero za jej pomocą usuwać
wszelki brud i kurz.
A co w przypadku
radiowizjografii?
Jeśli w naszym gabinecie zdjęcia postanowiliśmy wykonywać za pomocą radiowizjografii
cyfrowej, zmienić się będą musiały nasze przyzwyczajenia dotyczące konserwacji urządzenia.
W zależności od tego, na jaki model ostatecznie
się zdecydujemy, spotkać się możemy z różnymi
usterkami.
- Radiowizjografia bezprzewodowa, w codziennym użytkowaniu rzadko sprawia jakiekolwiek problemy. Jedyne, na co musimy zwrócić
uwagę, to płytki fosforowe, zdarzają się bowiem
przypadki ich fizycznego uszkodzenia – wyjaśnia
Bartosz Baranowski.
Więc choć producenci zapewniają o niezwykłej trwałości płytek, nie warto zapominać o
stosowaniu jednorazowych osłonek foliowych
oraz – w celu dodatkowego zwiększenia ochrony – specjalnych kartoników, które pozwalają na
wykonywanie zdjęć, a jednocześnie zabezpieczają płytki przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.
Natomiast jeśli zdecydujemy się korzystać
z radiowizjografii przewodowej, po pewnym
czasie uszkodzeniu może ulec przewód łączący
sensor z resztą urządzenia. Usterka ta może wynikać z konieczności częstego manipulowania
przewodem lub z powodu nadgryzienia go przez
pacjenta.
- Niestety, w większości modeli awaria przewodu wiąże się z koniecznością wymiany całego
urządzenia, nie są to bowiem elementy podlegające naprawie, choć na rynku można zleźć modele, w których można wymieniać same przewody
– dodaje specjalista.
W przypadku radiowizjografii przewodowej,
odpowiednią ochronę elementu umieszczanego
w ustach pacjenta zapewnić powinny specjalne,
jednorazowe osłonki. W związku z tym, że elementy te nie są sterylizowalne, użycie osłonek to
w praktyce jedyny sposób na skuteczne zachowanie sterylności aparatu.
PARTNER CYKLU:
E-dokumentacja medyczna
nowe obowiązki również dla lekarzy
§
Za niespełna rok – 1 sierpnia 2014 r., polską służbę
zdrowia czeka kolejna rewolucja. Tym razem jednak, zmiana
w mniejszym stopniu będzie dotyczyła samych pacjentów,
a przede wszystkim lekarzy i zarządzających placówkami
świadczącymi opiekę zdrowotną.
M
owa o zapowiadanych od dawna nowych przepisach obligujących wszystkie podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych do prowadzenia dokumentacji pacjentów wyłącznie w wersji elektronicznej. Do
tej pory dopuszczalne były obie formy: tradycyjna - papierowa lub elektroniczna.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011
roku, o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 sierpnia 2014r. podmioty prowadzące
działalność leczniczą, będą zobowiązane do wytwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
Celem tej „rewolucji” jest ułatwienie i przyspieszenie dostępu do historii choroby pacjenta oraz
utworzenie spójnej bazy, która umożliwi wymianę danych i informacji pomiędzy usługodawcami. Informacje te dotyczą m.in. stosowanego
dotychczas leczenia, wykonanych badań diagnostycznych, przepisanych leków- udzielonych,
udzielanych i planowanych świadczeń.
W związku z powyższą ustawą, należy przygotować placówkę medyczną do prowadzenia
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Jest to proces złożony i wymagający zaangażowania pracowników, często także nakładów finansowych. Dlatego, jest to ostatni dzwonek, dla
tych placówek, które nie podjęły jeszcze żadnych
działań wdrożeniowych.
Wymagania dotyczące zakresu danych objętych
dokumentacją elektroniczną, jej przetwarzania,
udostępniania i zabezpieczenia określają ogólne
przepisy dotyczące dokumentacji medycznej, aktualnie obowiązujące. System teleinformatyczny,
umożliwiający tworzenie, przetwarzanie oraz
przechowywanie elektronicznej dokumentacji
medycznej, musi spełniać pewne funkcje:
- zabezpiecza dane przed uszkodzeniem, utratą
i dostępem osób nieupoważnionych
-zachowuje integralność i wiarygodność dokumentacji
- zapewnia stały dostęp dla osób uprawnionych
- umożliwia identyfikację osoby, która dokonała wpisu, bądź udzieliła świadczenia
- umożliwia eksport danych z systemu do pliku
w określonym formacie (xml lub PDF)
-umożliwia wydruk dokumentacji wraz z numerami stron i oznaczeniem imienia i nazwiska
pacjenta
W toku prowadzenia procesu informatyzacji
placówki, pojawi się zapewne wiele pytań i wątpliwości. Na przykład, czy istnieje obowiązek
przetworzenia dotychczasowej dokumentacji
w formę elektroniczną? Na taki obowiązek nie
wskazuje żaden przepis, bowiem obligatoryjne
prowadzenie e- dokumentacji, dotyczy dokumentacji tworzonej od 1 sierpnia 2014r.
Z pewnością wgląd w pełną dokumentację
w formie elektronicznej znacznie ułatwi pracę,
jednak decyzja o takich działaniach podejmuje
sama placówka medyczna. Warto skorzystać z
wsparcia profesjonalnych firm, które pomogą
Państwu zaplanować i wdrożyć system informatyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej oraz przeszkolą personel w tym zakresie.
Mimo wielu obaw i początkowych trudności,
dokumentacja w formie elektronicznej wniesie
wiele korzyści zarówno dla placówek medycznych jak i pacjentów.
„Med – Legis” Kancelaria Prawa Medycznego.
www.med-legis.pl ul. Kopernika 9
lok. 15 15-377 Białystok
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
7
badamy trendy
KaVo Estetica E30 Evolution
niezawodność w przystępnej cenie
W
alory oferowanego przez KaVo unitustomatologicznegoEstetica
E30
doceniają zarówno młodzi, dopiero
rozpoczynający swoją pracę dentyści, jak i wymagający lekarze z wieloletnim doświadczeniem. Nic więc dziwnego, że już we wrześniu,
równo rok po jego premierze, pojawi się na rynku
kolejne urządzenie - Estetica E30 Evolution – łączące w sobie ciepło przyjęty design poprzednika
z topowymi akcesoriami firmy KaVo.
Estetica E30 swój sukces zawdzięcza przede
wszystkim odpowiedniej relacji jakości do ponoszonych kosztów. To właśnie oferowania w
niezwykle konkurencyjnej cenie niezawodnośći
intuicyjna obsługa sprawiają, że co miesiąc na
zakup unitu decyduje się ponad 100 kolejnych
lekarzy m. in. z Polski, Hiszpanii, Włoch czy
Wielkiej Brytanii.
Oprócz walorów ekonomicznych, urządzenie
to gwarantuje także wysoki komfort i wydajność
pracy. Zawieszony na pantograficznym ramieniu
stolik z instrumentami, dzięki pneumatycznemu
hamulcowi ramienia umożliwia łatwe i precyzyjne umieszczenie w obrębie pola pracy. W razie
potrzeby sprzęt można też w kilka chwil dopasować do osób prawo- lub leworęcznych.
Standardowe wyposażenie stolika obejmuje
3-funkcyjną strzykawko-dmuchawkę kątową,
kątnice: turbinowąi na mikrosilnik z systemami
zmiany wiertła na przycisk - typ „push”, mikrosilnik elektryczny iskaler piezoelektryczny. Pod
stolikiem zaś mocowany jest uchwyt na tackę na
narzędzia, pozwalający zamontować ją, w zależ-
8
ności od potrzeb dentysty, po prawej lub lewej
stronie. Dodatkowo, na pulpicie lekarza znajduje
się także miejsce na polimeryzacyjną lampę diodową.
Kłopotów z całą pewnością nikomu nie powinna przysporzyć, zaplanowana w dość logiczny i zrozumiały sposób, obsługa unitu. Pulpit
zapewnia bowiem łatwe sterowanie funkcjami
urządzenia, instrumentów i oświetlenia dzięki
bezpośrednim przyciskom i intuicyjnemu panelowi z wyświetlaczem LCD.
Producent unitu zadbał także o poprawę higieny zabiegu. Umieszczony w zestawie wygodny
i łatwy w obsłudze przewodowy sterownik nożny pozwala ograniczyć się do pracy w obszarze
jamy ustnej pacjenta.Również inne, nowoczesne
rozwiązania zastosowane w KaVoEstetica E30
przyczyniają się do utrzymania czystości i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Wśród nich warte
odnotowania są możliwość zdejmowania poszczególnych elementów (spluwaczki, uchwytów rękawów i maty stolika lekarza), gładkie powierzchnie
czy nieskomplikowana wymiana filtra.
Poza tym, blok spluwaczki, odchylany opcjonalnie aż do 180 stopni, wyposażono w przepływowy, automatycznie uruchamiany ślinociąg,
łatwo zdejmowaną ceramiczną miskę oraz butelkę na wodę destylowaną zainstalowaną w łatwo
dostępnym dla personelu miejscu. Zautomatyzowano także procesy napełnia kubeczka (z
możliwością ustawienia ilości dawkowanej
wody) czy spłukiwania miski.
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Z kolei użycie bezszwowej, miękkiej tapicerki
fotela sprawia, że pacjent czuje się komfortowo
nawet podczas dłuższych zabiegów, co eliminuje wszystkie zbędne, utrudniające pracę ruchy.
Na ergonomię wpływają także m. in. regulowana wysokość fotela, możliwość odwrócenia zagłówka do tyłu, pozwalająca na przyjmowanie
pacjentów na wózku inwalidzkim czy ruchomy
lewy podłokietnik i sekcja nóg.
Wprowadzany właśnie na rynek unit Estetica
E30 Evolution, do znanych wcześniej zalet, dodaje kolejne, w postaci najpopularniejszych akcesoriów firmy KaVO. Wśród nich znajdzie się
m. in. lampa operacyjna KaVoLUX 540 LED,
składająca się z 5 systemów świetlnychopartych
o technologię LED (których zadaniem jest zapewnienie optymalnego natężenia oświetlenia)
czy też zintegrowany, bezszczotkowy mikrosilnik endodontyczny. Oprócz tego, urządzenie
może być wyposażone np. w czujnik pozwalający na bezdotykowe włączanie i wyłączanie.
Użytkownicy E30 Evolution, podobnie jak w
przypadku pozostałych produktów oferowanych
przez KaVO, oprócz nieustannie wprowadzanych,
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, mogą
liczyć także na profesjonalny serwis oraz obsługę
posprzedażową. Już na miesiąc przed oficjalną premierą urządzenia do dyspozycji klientów w Polsce
pozostaje 27, odpowiednio przeszkolonych serwisantów lokalnych i zapewniających im
wsparcie 6 serwisantów
fabrycznych.
ŚĆ!
O
W
NO
I
K
W
Ó
C
LI
EZY
Zapraszamy do współpracy!
T E
i PRLO
ONOW
NY
Zawsze solidnie i precyzyjnie l Zawsze na czas
l Zawsze profesjonalnie l Lab Estetic: Zawsze.
l
CENNIK
Uzupełnienia stałe:
korona porcelanowa na podbudowie
metalowej 190 zł
stopień ceramiczny 40 zł
korona porcelanowa na podbudowie
cyrkonowej ZirkonZahn 350 zł
korona porcelanowa na podbudowie
cyrkonowej LAVA 490 zł
korona metalowa lana 90 zł
korona kompozytowa na włóknie
szklanym 150 zł
uzupełnienia onlay/inlay
kompozytowe 150/170 zł
wkład koronowo - korzeniowy pojedynczy (metoda pośrednia/bezpośrednia) 90/70 zł
wkład koronowo - korzeniowy złożony 120 zł
Uzupełnienia ruchome:
proteza szkieletowa 400 zł
proteza szkieletowa kombinowana:
- frezowana na koronie 40 zł
- interlock 30 zł
- zatrzask 200 zł
dodatkowe elementy do protezy:
- wzmocnienie z siatki 80 zł
Aparaty stałe (lutowane):
Quad Helix 100 zł
Bihelix 90 zł
Aparat Hyrax 250 zł
Aparat Hassa 250 zł
Aparat Nace’a 90 zł
Łuk podniebienny 90 zł
Łuk językowy 90 zł
Utrzymywacz przestrzeni 50 zł
Lip Bumper 100 zł
- wzmocnienie z włókna szklanego 80 zł
- zęby Cosmo, Ivoclar 20 zł
szyna wybielająca 70 zł
punkt stymulacji woskowej wax-up 20 zł
proteza szkieletowa z klamrą ciągłą 450 zł
szynoproteza 500 zł
klamra acetalowa 100 zł
proteza całkowita akrylowa 170 zł
proteza częściowa akrylowa od 5 zębów 150 zł
proteza częściowa akrylowa do 4 zębów 130 zł
podścielenie miękkie/twarde 100 zł
naprawa 40 zł
każdy kolejny punkt 20 zł
szyna zgryzowa 100 zł
korona tymczasowa 30 zł
Prace dodatkowe:
Modele diagnostyczne 30 zł
Naprawa aparatu
(1-wszy element/kolejny) 40/8 zł
Elementy dodatkowe 5 zł
Śruby:
- Fischera 20 zł
- Zawiasowa 30 zł
- Bertoniego 70 zł
Kalkomania 5 zł
Punkt lutowany +50% ceny pracy
ORTODONcJA:
Aparaty ruchome:
Płytka Schwarza 120 zł
Twin Block 250 zł
Doppelplatte 250 zł
Płytka Baltersa 150 zł
Aparat Blokowy 140 zł
Aparat Klammta 150 zł
Płytka retencyjna 120 zł
Deprogramator 150 zł
Płytkoproteza 130 zł
Prace z tworzyw termoplastycznych:
Retainer Osamu 100 zł
Szyna relaksacyjna 100 zł
Nakładka do wybielania 70 zł
Zasady i warunki współpracy:
l Na terenie Białegostoku, dowóz prac GRATIS!
l Gwarancja krótkich terminów realizacji zleceń
l Dostarczamy prace do każdego miejsca w Polsce
l Wszystkie prace objęte są gwarancją
(przesyłka tylko 10 zł!)
l Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań logistycznych: UPS
l Dołączamy instrukcje i certyfikaty
laboratorium Protetyczne lab Estetic Białystok, ul. Nowowarszawska 32/2
Godz. pracy (pon. - pt.): 8 - 18
tel. 608 038 833, 857423429, e-mail: [email protected]
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
9
Zapisy i informacje: Anna Klimczuk tel. 604 171 017,
Dental Swiss Academy
- kurs dla asystentek/ higienistek
l 20 wrzesień 2013 (piątek) , godz. 13-17
l Prowadzenie: Agnieszka Koman, wykładowca
Swiss Dental Academy EMS
l Miejsce: Dentomax, Białystok
1. To nie takie trudne...
- Rozmowa z pacjentem – początek sukcesu?
- Technika skalingu nad- i poddziąsłowego – narzędzia ultradźwiękowe pozwalające na uzyskanie najlepszych efektów.
- Czy skaling musi boleć?
- Podróbki – wpływ na efekty leczenia i zużycie sprzętu.
- Szeroka gama końcówek do skalingu – prawidłowe
zastosowanie.
2. Piękne zęby po piaskowaniu i czysty gabinet
- Piaskowanie nad- i poddziąsłowe.
- Technika pracy, zasady, zastosowanie – zadowolony
pacjent i czysty gabinet.
- Zapobieganie periodontitis i periimplantitis.
-Rodzaje piasków.
3. Do profilaktyki nie musimy dopłacać – trochę
ekonomii
Część praktyczna: część I - Pokaz na działającym
unicie
1. Praktyczny pokaz pracy przy unicie.
- Praca w pozycji siedzącej czy leżącej
- Ergonomia stanowiska pracy
- Ułożenie rąk przy skalingu
- Piaskowanie nad i poddziąsłowe – praca ze ssakiem
- Pokaz zaprezentowanych w wykładzie technik pracy przy
skalingu i piaskowaniu nad i poddziąsłowym na fantomie.
część II – Warsztaty na przygotowanych fantomach
Każdy z uczestników będzie mógł wykonać skaling
i piaskowanie nad i pod dziąsłowe na specjalnie do
tego przygotowanych fantomach.
Przygotowano kompletne i w pełni działające stanowiska z wykorzystaniem najnowszych urządzeń firmy EMS:
-skaling będzie wykonywany z użyciem skalerów: Air
Flow Master Piezon, mini Master LED,
-piaskowanie nad i poddziąsłowe będzie można wykonać z zastosowaniem piaskarek: Air Flow Master
oraz dwóch urządzeń Air Flow Master Piezon
Koszt: 150 zł.
UWAGA! Ograniczona ilosć uczestników
Protetyka i endodoncja
- jak to połączyć? Rady praktyka
dla praktyków.
l 21 wrzesień 2013 (sobota), godz. 10-13
l Prowadzenie: dr n.med. Sylwia Chroma
l Miejsce: Dentomax, Białystok
Część teoretyczna
1. Co decyduje o powodzeniu leczenia protetycznego?
2. Zachowawcze i protetyczne metody odbudowy
korony zęba
3. Charakterystyka ceramik estetycznych- praktyczne
wskazówki
4. Odbudowa korony zęba : włókna szklane i materiały
złożone
10
5. Wskazania do stosowania wkładów koronowo- korzeniowych
6. Właściwe kryteria doboru wkładu koronowo- korzeniowego
7. Na co należy zwrócić uwagę przed założeniem
wkładu koronowo- korzeniowego?
8. Metody radiologiczne: CBCT
9. Rodzaje i właściwości cementów najczęściej stosowanych do osadzania prac protetycznych
10. Dlaczego powstają niepowodzenia w leczeniu
protetycznym?
11. Analiza trudnych przypadków klinicznych z mojego gabinetu.
Koszt szkolenia: 220 zł,
3 punkty edukacyjne
Nagłe stany zagrożenia życia
w gabinecie stomatologicznym
kurs przypominający dla stomatologów
l 22 wrzesień 2013 (niedziela), godz. 9-17
l Prowadzenie: Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego
l Miejsce: Dentomax, Białystok
1. Aspekty prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w oparciu o prawo karne oraz cywilne i umiejętności.
2. Czynniki wpływające na jakość udzielania pierwszej
pomocy.
3. Bezpieczeństwo pacjenta podczas wykonywania
zabiegów inwazyjnych.
4. Zastosowanie środków ostrożności podczas technik znieczuleń stosowanych w gabinecie stomatologicznym.
5. Postępowanie z pacjentem obciążonym schorzeniami układu krążenia.
6. Postępowanie z pacjentem nieprzytomnym, z nagłymi objawami niewydolności naczyń mózgowych i
w trakcie nagłego zatrzymania krążenia.
7. Podstawowe zabiegi reanimacyjne.
8. Udrażnianie dróg oddechowych bezprzyrządowo i
z użyciem technik i metod przyrządowych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów zadławionych.
9. Podstawy wykorzystania tlenoterapii w gabinecie
stomatologicznym z możliwością monitowania jej
skuteczności.
10. Postępowanie z pacjentem w stanach szczególnych: padaczka, cukrzyca, porażenie prądem.
11. Praktyczne zastosowanie zestawu przeciwwstrząsowego i apteczki pierwszej pomocy.
12. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna.
Koszt szkolenia: 180 zł,
8 punktów edukacyjnych
Endodontyczne dylematy prosto
z naszych gabinetów
l 28 wrzesień 2013 (sobota), godz. 10-14
l Prowadzenie: dr Adrianna Adamek
l Miejsce: Dentomax, Białystok
l Część teoretyczna (4h):
1. Leczenie endodontyczne zębów niedojrzałych –
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
apeksyfikacja, apeksogeneza, rewaskularyzacja
2. Odbudowa zębów przed leczeniem kanałowym,
rola przecieku koronowego
3. Anatomia w leczeniu endodontycznym, nietypowa
lokalizacja ujść kanałowych,
4. Ustalenie długości roboczej - zasady pozwalające
uniknąć błędów w trakcie leczenia
5. Protokół płukania w leczeniu pierwotnym i w kanałach zakażonych
6. Leczenie jedno- czy wieloseansowe? – kiedy i na jak
długo zakładać opatrunki do kanałów\
7. Leczenie zębów z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi
8. Dlaczego dochodzi do zaostrzeń w trakcie leczenia
kanałowego?
9. Leczenie kanałów trudnych
- zagiętych,
- zobliterowanych,
- ze stopniami,
- ze złamanymi narzędziami
10. Kiedy reendo? – proces decyzyjny
11. Wykorzystanie ultradźwięków w endodoncji – podejście praktyczne
12. Perforacje w obrębie komory – postępowanie i
rokowanie
13. Resorpcje wewnętrzne i zewnętrzne – rozpoznanie, rokowanie i sposoby leczenia
14. Postępowanie w przypadku urazowych uszkodzeń zębów
15. Pęknięcia korzeni – diagnostyka, rokowanie, postępowanie
16. Przygotowanie zębów do zabiegu resekcji
17. Wypełnianie kanałów – wybór skutecznej metody
w zależności od sytuacji klinicznej
Koszt szkolenia: 280 zł,
4 punkty edukacyjne
Protezy kombinowane,
Korony porcelanowe
l Prowadzenie: lek.stom. Mieczysław Silkiewicz
l 12 październik 2013 (sobota) Miejsce: Toruń
l 26 październik 2013 (sobota) Miejsce: Suwałki,
Park Technologiczny, ul.Innowacyjna 1
l 23 listopad 2013 (sobota) Miejsce: Łomża,
Restauracja Amadeus, ul. Przykoszarowa 16
„ Protezy kombinowane- postępowanie w gabinecie i
pracowni” godz. 10-12
1. Wskazania, przeciwwskazania
2. Ocena pola protetycznego i pozycji filarów
3. Projektowanie pracy
4. Preparacja filarów- bez stopnia czy ze stopniem
5. Wyciski, jaka masa w poszczególnych fazach
6. Zatrzaski, zasuwy- różnice
7. Frezowanie- w jakim celu?
8. Jakiego frezowania wymagać od technika?
9. Frezotechnika- podparcia, interlocki- jakie, kiedy?
10. Czy można naprawić protezę kombinowaną?
11. Użytkowanie i wizyty kontrolne.
„Korony porcelanowe - zasady postępowania”
godz.13-18
Przygotowanie filarów pod korony (na co należy zwró-
85 740 36 93 email: [email protected]
cić uwagę), odbudowa estetyczne zębów przednich
– zarys, dobór koloru, cele i kryteria preparacji, retencja i stabilizacja, rodzaje preparacji (styczna, shoulder,
chamfer, bevel), parametry stopni, która preparacja
do jakich koron, szerokość biologiczna, różne sposoby
wykonywanie korony tymczasowej, wiertła i łyżki wyciskowe, etapy preparacji, sposoby rejestracji przestrzennego położenia żuchwy i szczęki, retrakcja dziąseł, nici,
wyciski, oddanie i cementowanie uzupełnień
Koszt szkolenia: 300 zł,
8 punktów edukacyjnych
Jesienny Kurs Medyczny 2013
l 5,6 październik 2013 (sobota, niedziela) , godz. 9-17
l Prowadzenie:
l Miejsce: Dentomax, Białystok
Sobota 5 październik:
Godz. 9-13 lek. dent. Aleksander Maj „ Wykorzystanie
kompozytów laboratoryjnych w gabinecie stomatologicznym. Licówki, korony, mosty adhezyjne i konwencjonalne”
Plan wykładu:
- podejście minimalne inwazyjne do protetyki stomatologicznej,
- kontrola głębokości preparacji,
- dlaczego kompozyt laboratoryjny, a nie porcelana?
wady i zalety,
- tradycyjna protetyka: korony i mosty konwencjonalne wykonane z kompozytów laboratoryjnych; prezentacja przypadków,
- protetyka mało inwazyjna: mosty adhezyjne i licówki; prezentacja przypadków.
Plan warsztatu/pokazu*:
- szlifowanie pod wybrane uzupełnienie protetyczne:
licówka, korona,
- pobranie wycisku,
- wykonanie prowizorium,
- cementowanie tymczasowe lub ostateczne.
Godz. 13-17 dr n.med. Marek Bladowski „ Aspekty
psychologiczne i zagrożenia w pracy lekarzy dentystów”
- Stres- pojęcia i psychologia
- Stresory w stomatologii
- Pacjent jako stresor
- Pracoholizm
- Zespół wypalenia zawodowego
- Depresja
- Zespół presuicydalny
- Samobójstwa w środowisku lekarzy stomatologów
Niedziela 6 październik
godz. 9-12 tech. dent. Anna Kuklińska „ Cyfrowa protetyka pełnocyrkonowa z częścią dziąsłowąw technologii
Cad/CAM”- pokaz najnowszych urządzeń cyfrowych.
godz.12-13 Jerzy Kania „ Bausch- okluzja metodą
dwufazową”, „ Kompozyty Megadenta- jakość za rozsądną cenę”
godz.14-17 dr n. med. Barbara Szafrańska „Sedacja
wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji
lęku stomatologicznego”
Koszt: 350 zł.
16 punktów edukacyjnych.
Elektrochirurgia w codziennej praktyce
lekarza stomatologa
l 5 październik 2013 (sobota) , godz. 10-14
l Prowadzenie: dr Agata Bielewicz
l Miejsce: Dentomax, Białystok
Część teoretyczna (3h):
1. Elektrochirurgia jednym ze sposobów leczenia tkanek miękkich.
2. Co kryje się pod pojęciem elektrochirurgii? Jej rodzaje i zalety.
3. Elektrotomia, elektrokoagulacja, elektrofulguracja,
elektrodessykacja.
4. Nóż elektrochirurgiczny alternatywą dla skalpela i
lasera.
5. Perfekt TCSII - wskazania do zastosowania, zasady
pracy tym urządzeniem.
6. Przykłady zastosowań diatermii chirurgicznej.
7. Zasady bezpieczeństwa i p/wskazania.
8. Gojenie się ran i tkanek-wskazania po zabiegu.
Ciekawy pokaz praktyczny w wykonaniu prowadzącej
(ok. 1h)
Koszt: 180 zł,
4 punkty edukacyjne
Włókna szklane
praktyczne aspekty zastosowania
przy wykonywaniu mostów
i szynowaniu zębów
l 12 październik 2013 (sobota) , godz. 10-14
l Prowadzenie: dr n.med. Michał Sobczak
l Miejsce: Dentomax, Białystok
Część teoretyczna (2h):
1. Budowa włókien szklanych i ich właściwości
2. Zasady pracy i postępowania z włóknem szklanym
3. Omówienie kolejnych etapów wykonania mostu
FRC techniką bezpośrednią
4. Zasady cementowania prac wykonanych techniką
pośrednią
5. Techniki szynowania zębów
Część praktyczna (2h):
6. Praktyczne warsztaty: wykonanie mostu FRC na
modelu gipsowym
7. Praktyczny pokaz prowadzącego wykonania szyny
Koszt: 350 zł,
4 punkty edukacyjne
Czy leczenie stomatologiczne dzieci
może przebiegać bezstresowo?
pierwszej pomocy oraz leczenie” godz.12- 14
„Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda
eliminacji lęku stomatologicznego” godz.14-17
1. Oddziaływanie podtlenku azotu na organizm człowieka.
2. Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania
sedacji wziewnej mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.
3. Okresy znieczulenia ogólnego u pacjenta.
4. Pierwszy okres znieczulenia ogólnego: okres bezbolesności z podziałem na poszczególne fazy
5. Opis aparatury służącej do podawania mieszaniny
gazów (N2O i O2)
6. Zasady podawania mieszaniny gazów (N2O i O2)
podczas prowadzenia zabiegów stomatologicznych.
7. Zalety i wady sedacji mieszaniną podtlenku azotu i tlenu.
Koszt: 300 zł,
7 punktów edukacyjnych
WARSZTATY PRAKTYCZNE:
Szlifowanie zębów pod korony
porcelanowe
l 7 grudnia 2013 ( piątek ) 9.00 – 15.00
l Prowadzenie: lek.stom. Mieczysław Silkiewicz
l Miejsce: Dentomax, Białystok
W programie: Warsztaty praktyczne szlifowania zębów pod korony porcelanowe.
Zapewniamy mikrosilniki oraz fantomy.
Koszt szkolenia: 600 zł,
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat,
5 punktów edukacyjnych
oraz zestaw 10-ciu wierteł do szlifowania
szwajcarskiej firmy Edenta.
Szkolenie z zakresu ochrony
radiologicznej pacjenta
Terminy kursów:
l 27,28,29 wrzesień, miejsce: Dentomax, Białystok
l 11,12,13 październik, miejsce: Dentomax,
Białystok
l 18,19,20 październik, miejsce: Dentomax,
Białystok
l 25,26,27 październik, miejsce: Dentomax,
Białystok
l 8,9,10 listopad, miejsce: Szpital Wojewódzki w
Łomży
l 22,23,24 listopad, miejsce: Dentomax, Białystok
Koszt szkolenia i egzaminu: lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel
obsługujący aparaty do densynometrii kości: 550 zł.
l 16 listopad 2013 (sobota) , godz. 10-17
l Prowadzenie: dr n.med. Barbara Szafrańska
l Miejsce: Toruń
„Czy leczenie stomatologiczne dzieci może przebiegać beztresowo?” godz. 10-12
1. Lęk stomatologiczny - jego przyczyny i skutki
2. Zasady psychologicznego przygotowania dziecka
do zabiegu
3. Metody walki z bólem i ograniczenie generowania
doznań bólowych
„Urazy stomatologiczne u dzieci- zasady udzielania
Szkolenie dla osób ubiegających się o
nadanie uprawnień inspektora ochrony
radiologicznej
l 14,15,21,22 wrzesień, miejsce: Dentomax
Białystok
l 30 listopad, 1,7,8 grudzień, miejsce: Dentomax,
Bialystok
Koszt szkolenia i egzaminu:
uprawnienia S: 900 zł.
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
11
RTG w gabinecie
Sprawdź, co trzeba zrobić,
Trudno dziś sobie wyobrazić nowoczesny gabinet stomatologiczny
bez aparatu RTG. To już w zasadzie jedno z podstawowych urządzeń, z których
na co dzień korzysta stomatolog. W tej chwili aparat rtg można zamontować
praktycznie w każdym gabinecie stomatologicznym.
J
REKLAMA
W Polsce od 1990 roku
ak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
(Dz. U. z 2006r. Nr 180 poz 1325), ograniczeniem jest powierzchnia
gabinetu – ustalona na minimum 8 m2 (+/- 5 %), a na każdą kolejną lampę
12 m2. Po drugie to wysokość pomieszczenia – minimum 2,5 metra oraz
wentylacja, która powinna zapewniać przynajmniej 1,5 krotną wymianę
powietrza – wyjaśnia Paweł Letko, właściciel firmy Labpom.
Według niego droga, jaką musi pokonać lekarz, aby uruchomić własną
„pracownię” RTG na pierwszy rzut oka wydaje się długa i wyboista. Zdarza się, że lekarz widząc wymagane dokumenty, poważnie się zastanawia
czy dobrze zrobił kupując rentgen. - Ale tak jest tylko na początku – uspokaja inżynier, który jednocześnie przestrzega przed używaniem niezarejestrowanego RTG.
- W przypadku korzystania z aparatu bez wymaganych prawem pozwoleń kary są gigantyczne - sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych, a sprawa może mieć swój finał w sądzie – mówi.
Pierwsze kroki
Pierwszą rzeczą, jeszcze przed kupnem aparatu, jest kontakt z osobą,
która wykona projekt ochrony radiologicznej wg normy PN-86 J-80001.
To obliczenie istniejących lub projektowanych osłon w odniesieniu do
obowiązujących dawek i ustalenie, jakie miejsce do umieszczenia aparatu
będzie najodpowiedniejsze tak, aby zminimalizować użycie dodatkowych
osłon.
- Najlepiej zrobić to jeszcze w fazie projektowania naszego gabinetu. To
ważne, bo może się okazać, że choć RTG oczywiście da się zamontować,
ale będzie to wymagało remontu, wzmacniania ścian, okien lub drzwi dodaje.
Paweł Letko uspokaja, że w 95 % gabinetów przy zamontowaniu aparatu punktowego da się ustalić miejsce, w którym będą wykonywane zdjęcia
bez konieczności dodatkowego wzmacniania ścian. Niestety bardziej wymagające w tym zakresie będzie ustawienie aparatu pantomograficznego.
Jeżeli planujemy zamontowanie rentgenu w osobnym pomieszczeniu,
zgodnie z rozporządzeniem
nie mogą się tam znajdować urządzenia niezwiązane z wykonywaniem
procedur radiologicznych.
Co jest wymagane do wykonania projektu
ochrony radiologicznej:
1) Projekt techniczny budynku (aktualny rzut pomieszczeń należących
do praktyki oraz dokładny opis ścian i stropów już samego pomieszczenia,
w którym będzie zamontowany rtg – przy aparatach punktowych najczęściej jest to rzut gabinetu stomatologicznego)
2) Wysokość pomieszczenia
12
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
RTG w gabinecie
żeby zamontować RTG
3) Opis wentylacji znajdującej się w pomieszczeniu, w którym będzie
rtg (czy jest kratka wentylacyjna – wentylacja grawitacyjna czy też wentylator o danej wydajności - wentylacja mechaniczna)
4) Sąsiedztwo pomieszczenia, w którym będzie rtg (tzn. co jest bezpośrednio za ścianami, stropami);
5) Rozmieszczenie unitu w gabinecie
Wykonany projekt osłon (ochrony radiologicznej) należy złożyć do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w dwóch egzemplarzach,
w celu jego zatwierdzenia. Sanepid ma na to 30 dni, ale jak zauważa Paweł
Letko zwykle trwa to 2 tygodnie.
Pomiary dozymetryczne
- Kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów dozymetrycznych. Przy
projekcie osłon wylicza się dawki teoretyczne za ścianami i drzwiami, natomiast pomiary dozymetryczne mają na celu praktyczne zbadanie dawek
za wszystkimi osłonami – mówi specjalista zajmujący się kompleksową
obsługą aparatów RTG.
Pomiary wykonują pracownicy WSSE i to do nich należy zwrócić się z
odpowiednim zleceniem. Najczęściej sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych otrzymujemy w po okokło dwóch tygodniach.
System zarządzania jakością
Następnym krokiem jest wdrożenie systemu zarządzania jakością.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej dokumentacja powinna
zawierać przynajmniej:
1) procedury nadzoru nad dokumentacją i nadzoru nad zapisami oraz
formularze niezbędne do prowadzenia zapisów
2) instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;
3) procedury i instrukcje dotyczące sposobu wykonywania testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych przeprowadzanych przez jednostkę ochrony zdrowia we własnym zakresie
4) zapisy dotyczące wyników przeprowadzanych testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz testów odbiorczych
5) informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu
6) procedurę przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych
7) zapisy dotyczące wyników klinicznych audytów wewnętrznych oraz
podjętych działań korygujących i naprawczych
8) informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu zarządzania
jakością dokonywanych przez kierownika jednostki ochrony zdrowia.
- Zgodnie z wytycznymi systemu jakości należy przeprowadzać co najmniej raz do roku kliniczny audyt wewnętrzny oraz wykonywać podstawowe i specjalistyczne testy urządzeń radiologicznych. Testy podstawowe
dzielą się na testy codzienne, cotygodniowe miesięczne i półroczne. Do
wykonania testów miesięcznych i półrocznych będą potrzebne „fantomy
stomatologiczne” - dodaje Paweł Letko
W tej chwili już kilku producentów oferuje fantomy stomatologiczne,
które można wykorzystać do wykonywania wszystkich wymaganych te-
stów dla aparatów rtg. Powyższe testy mogą wykonywać osoby związane
bezpośrednio z procedurami radiologicznymi, czyli np. dentysta, który
ma ukończone szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta i odpowiednie
przeszkolenie do wykonania tych testów (nie musi to być inspektor OR).
Paweł Letko zwraca uwagę, że testy podstawowe wykonujemy nie tylko
dla zapisu zdjęć na kliszach ale również obowiązują w przypadku posiadania radiografii pośredniej czy bezpośredniej.
Gdzie wykonać testy
Testy specjalistyczne wykonują podmioty które:
1) Albo posiadają upoważnienie WSSE (do końca 2011roku)
2) Lub podmioty posiadające akredytację na wykonywanie powyższych
testów.
- Mają one na celu sprawdzenie zgodności fizycznych parametrów aparatu jak np. wysokie napięcie, dawkę, wydajność lampy, czasy ekspozycji czy warstwę półchłonną. Testy specjalistyczne wykonywane są przy
użyciu specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości - informuje właściciel
firmy Labpom, zajmującej się również przeprowadzaniem testów specjalistycznych.
Do wniosku składanego do WSSE, należy również dołączyć testy akceptacyjne aparatu, który zakupiliśmy, a także m.in.: instrukcję ochrony
radiologicznej , zakładowy plan postępowania awaryjnego, programy
szkoleń wstępnych i okresowych. Te dokumenty zazwyczaj dołączane są
do projektów ochrony radiologicznej przez jego wykonawców.
Wykaz dokumentów dołączanych
do wniosku zgodnie z informacjami
ze strony WSSE w Białymstoku:
1. Dokumentacja techniczna aparatu.
2. Instrukcja obsługi aparatu.
3. Dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli
parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego
4. Dokumentacja projektowa pracowni rentgenowskiej zatwierdzonej
przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (dotyczy aparatów stosowanych w terenie).
5. Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim ustalająca szczegółowe
zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej (Instrukcja ochrony radiologicznej).
6. Zakładowy plan postępowania awaryjnego.
7. Sprawozdanie z pomiarów dozymetrycznych promieniowania X
8. Program zapewnienia jakości.
9. Program szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego
i ochrony radiologicznej.
10. Oświadczenie dostawcy potwierdzające wpis aparatu rtg do rejestru
wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679).
Paweł Letko Laboratorium Pomiarowe Labpom
nr akredytacji AB 1454
tel. 698 649 555, e-mail: [email protected]
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
13
obrotowy panel asysty
ze ślinociągiem, ssakiem
i trójdrożną dmuchawką
nowoczesna diodowa
lampa oświetleniowa
- 4 stopniowe
natężenie światła
blok spluwaczki z ceramiczną
obrotową misą
PA N D A
ERGONOMIC
PREMIUM
komfortowy fotel
z bezszwową
tapicerką,
pamięć pięciu
ustawień,
pedał sterujący,
3 lata gwarancji
Ekonomiczny i niezawodny unit stomatologiczny
14
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
ergonomiczny panel
lekarza: 5 rękawów
od góry, negatoskop,
tacka narzędziowa
Przy zakupie
PANDA
ERGONOMIC
PREMIUM
instrumenty
firmy W&H
w atrakcyjnej
cenie
Kątnica
przyspieszająca
Synea
Fusion
WG-99LT
ść
warto u:
w
zesta
zł
0
0
7
2
1
FS-266 skaler
do zabudowy
Kątnica
1:1
Synea
Fusion
WG-56 LT
szybkozlączka RQ-24
na rękaw Midwest
piaskarka
AIR FLOW HANDY 2
Turbina
ze światłem
LED
Synea
Fusion
TG-98L
Dowiedz się więcej i zamów:
Krzysztof Baranowski, doradca klienta ds. sprzedaży sprzętu,
tel. 784 066 925 e-mail: [email protected]
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
15
OFERTA SPECJALNA
OFERTA
CEDE
2013
1330 PLN
SDR ECO REFILL
Do zakupu 2 opakowań SDR Eco Refill (2x 50 kompiul)
otrzymujesz GRATIS: AH PLUS Jet Starter Kit
(oferta ważna tylko we wrześniu 2013)
MIX
2399 PLN
MIX MATERIAŁÓW WYPEŁNIAJĄCYCH DENTSPLY
Do zakupu materiałów wypełniających Dentsply za kwotę 2399 PLN
otrzymujesz GRATIS: zestaw formówek Palodent Plus Starter Kit
OFERTA URODZINOWA
-55%!
350 PLN
ZESTAW CERAM.X MONO COMPACT KIT
4 strzykawki w kolorach M1, M2, M5, M6
Prime&Bond NT 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria
589 PLN
MIX
MIX PRODUKTÓW Z GRUPY PALODENT PLUS
Do zakupu zestawu dowolnych produktów z grupy Palodent Plus (np. 2
pierścienie) za kwotę 589 PLN otrzymujesz GRATIS: opakowanie SDR
Refill (15 kompiul)
POSZCZEGÓLNE PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ ORAZ Z OFERTAMI POSZCZEGÓLNYCH DYSTRYBUTORÓW.
ZE WZGLĘDU NA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW GRATISOWYCH, REALIZACJA PROMOCJI JEST GWARANTOWANA DLA FAKTURY PRZESŁANEJ NIE PÓŹNIEJ NIŻ
2 TYGODNIE OD DNIA JEJ WYSTAWIENIA.
16
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
TY DECYDUJESZ, JAKI PREZENT OTRZYMASZ
ZESTAW PROMOCYJNY
1
665 PLN
SDR ECO REFILL
ORAZ
Do zakupu opakowania SDR Eco Refill (50 kompiul)
otrzymujesz GRATIS: system wiążący Prime&Bond NT 2,5 ml
ORAZ opakowanie Spectrum 20 kompiul (10 x A2 i 10 x A3)
2
670 PLN
X - POST
LUB
Do zakupu 3 opakowań wkładów z włókna szklanego X-post
(po 5 szt. każde) w dowolnym rozmiarze otrzymujesz GRATIS:
2 strzykawki Core.X Flow (4,75g) wraz z końcówkami 10 szt.
LUB strzykawkę SmartCem2 Translucent (5g)
wraz z końcówkami 10 szt.
3
335 PLN
CERAM.X MONO+
Do zakupu 2 strzykawek Ceram.X Mono+ w dowolnych kolorach
otrzymujesz GRATIS: system wiążący Prime&Bond NT 2,5 ml
4
510 PLN
AH PLUS JET REFILL
Do zakupu opakowania AH Jet Refill (2 strzykawki)
otrzymujesz GRATIS: 2 strzykawki SDR 1g
5
390 PLN
AQUASIL ULTRA
LUB
Do zakupu I warstwy Aquasil Ultra Soft Putty (2 x 450 ml)
otrzymujesz GRATIS: 1 nabój II warstwy 50 ml, do wyboru LV
lub XLV
OFERTA PROMOCYJNA DOSTĘPNA POPRZEZ DYSTRYBUTORÓW FIRMY DENTSPLY. MATERIAŁY GRATISOWE SĄ PRZESYŁANE Z BIURA DENTSPLY W MOMENCIE WYSTAWIENIA PRZEZ
DYSTRYBUTORA FAKTURY SPRZEDAŻY DOT. ZAKUPU PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PROMOCJI. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZAMÓWIENIA U PRZEDSTAWICIELI
DENTSPLY ORAZ W BIURZE POD NUMEREM TEL. 22 500 28 34. PRZELICZNIK WEDŁUG KURSU 1 EURO=4,20 PLN.
OFERTA CEDE WAŻNA WE WRZEŚNIU 2013. POZOSTAŁE OFERTY WAŻNE W OKRESIE: 1 WRZEŚNIA – 18 GRUDNIA 2013 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
17
c ze
j
to z w i ą z a ni a
lo g
w
ii z ac h o
aw
Reko me
Kup produkt:
Cena detaliczna
zestawu (brutto)
Filtek
Ultimate
n
o
TM
Otrzymasz produkt
za 1 zł netto/szt.*
Filtek Ultimate
TM
d o profesjonalny
Zestaw
w ane r a
12 strzykawek (4t o
w s g):m
odcienie zębinowe - A2D, A3D, B3D,
odcienie body - A2B, A3B, A3.5B, B2B,
odcienie szkliwneTM
- A1E, A2E, A3E, WE,
odcienie transparentne - AT,
przewodnik doboru odcieni.
121 zł
2 uzupełnienia w kolorach A1B, A4B.
1 699 zł
Filtek Ultimate, Single Bond Universal i Sof-Lex
TM
Filtek Ultimate
TM
Filtek Ultimate
- wierna kopia natury
736 zł
FiltekDoskonała
Z550 estetyka - jeszcze wyższa jakość wypełnień
Wynik:
Zestaw wprowadzający
Prostota:
Naturalna
estetyka wypełnień przy użyciu jednego odcienia body
8 x 4 g strzykawki o odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2,
TM
1 x 6 g system łączący Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant,
akcesoria, przewodnik techniczny,
instrukcję użycia.
Single Bond Universal
- poradzę sobie ze wszystkim
TM
1 uzupełnienie w kolorze A2B.
Filtek
Z550
Wynik:
Trwała
siła bez pozabiegowej nadwrażliwości
2 uzupełnienia w kolorach A2 i A3.
Prostota: Jeden etap, jedna warstwa do szybkiej
35 sekundowej aplikacji
920 zł
TM
Filtek Z550
TM
499 zł
Sof-Lex - wszechstronny kształt
1 uzupełnienie TM
w kolorze A3.
Wynik: Naturalnie wyglądający połysk
Prostota: Jeden wszechstronny spiralny krążek
Filtek adaptujący
Z250 się do wszystkich powierzchni
Filtek Z250
TM
TM
1 uzupełnienie w kolorze A2.
Zestaw wprowadzający
8 x 4 g strzykawki w odcieniach
A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD,
1 x 6 ml Adper TM Single Bond 2,
1 x 3 ml Scotchbond TM Etchant, akcesoria.
Ketac Molar Aplicap ,
Ketac Molar Quick Aplicap
TM
71 zł
870 zł
za strzykawkę
Filtek TM Z250
Filtek Z550
TM
TM
TM
TM
490 zł
1 dowolne opakowanie x 50 kapsułek.
Single Bond Universal
280 zł
Sof-Lex spiralne krążki
y
pr otet
c
e
k
ne
ni
aw
Re
RelyX Fiber Post
RelyX
o m U200 Automix
Zestawe wprowadzający
n d o wa za
1 strzykawka
r oAutomix
z w i ą x 5 ml (8,5 g),
TM
1 uzupełnienie zawiera 12 spiralnych krążków
do opracowania (5080).
TM
RelyX Ultimate i Lava Ultimate
TM
2 dowolne uzupełnienia.
1 uzupełnienie w kolorze A2.
Sof-Lex
TM
1 uzupełnienie, pojemnik x 5 ml.
TM
130 zł
Sof-Lex
TM
1 uzupełnienie x 50 szt. (8693C) lub (8692C).
RelyX Ultimate - wyjątkowa siła wiązania i estetyka
TM
RelyX Fiber Post
• podwójnie wiążący cement z niezwykłą siłą wiązania
1 uzupełnienie x 10 wkładów RelyX
TM
TM
w rozmiarze
2 (56862).
• prosta procedura - tylko cement i jednobutelkowy
system
łączący
• doskonała estetyka, wysoka szczelność
1 235brzeżna,
zł
5 końcówek mieszających (regularnych),
na ścieranie i naturalna fluorescencja
10 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki endodontyczne,
5 końcówek mieszających (szerokich) i końcówki wewnątrzustne,
4 uzupełnienia Fiber Post (5 szt.) w rozmiarach 0, 1, 2, 3,
wiertła w rozmiarach 0, 1, 2, 3 i uniwersalne.
RelyX Fiber Post
odporność
TM
1 335 zł
Protemp 4
TM
1 nabój 50 ml w dowolnym kolorze.
Fiber Post
RelyX Fiber Post
TM
3 uzupełnienia x 10 wkładów RelyX TM Fiber Post
w dowolnych rozmairach.
1 uzupełnienie x 10 wkładów RelyX TM Fiber Post
w rozmiarze 2 (56862).
Lava Ultimate - pierwsza
nanoceramika
Filtek
Ultimate Flow kompozytowa
TM
TM
390 zł
1 uzupełnienie w kolorze A3.
2•
strzykawki
x 2 g.
wysoka
wytrzymałość
• dobre utrzymanie połysku
• niepowtarzalna
Express
XT Lightestetyka
Body
Express XT
TM
TM
2 dowolne uzupełnienia typu Penta TM.
1 uzupełnienie.
408 zł
Express XT Intra-oral Syringe
TM
20 strzykawek wewnątrzustnych.
Ketac Cem Plus
Express STD
TM
Uzupełnienie, 2 opakowania z materiałem w podajnikach
typu Clicker TM x 11 g, 1 bloczek do mieszania.
18
69 zł
za strzykawkę
Filtek TM Z550
Filtek Z550
TM
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.
TM
TM
Filtek Ultimate
TM
TM w dowolnym kolorze.
4 uzupełnienia
TM
za strzykawkę
Filtek TM Ultimate
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
TM
608 zł
2 pojemniki z masą putty.
33 zł
za wkład
RelyX TM Fiber Post
Mix produktów
Kup mix produktów za 3 000 zł brutto**
w tym nowości za 1 000 zł brutto**
Filtek Bulk Fill
Single Bond Universal
TM
Filtek
Impregum
Ketac
TM
Protemp
TM
Adper
RelyX
TM
Sof-Lex
TM
Photac
TM
TM
TM
Express
TM
Clinpro
RelyX Ultimate Clicker
TM
TM
*
Lampa Elipar
TM
Mieszalnik do wszystkich
rodzajów kapsułek.
Ketac
TM
TM
3M ESPE Astringent
pasta retrakcyjna
do wyboru:
TM
Lampa polimeryzacyjna.
Kup mix produktów za 4 000 zł brutto**
Filtek
Sof-Lex spiralne krążki
TM
3M ESPE Monophase*
3M ESPE Soft Monophase
TM
otrzymasz urządzenie za 1 zł netto/szt.
CapMix
TM
Photac
TM
Astringent Protemp
TM
RelyX
TM
w tym masy Penta za 2 000 zł brutto**
TM
Single Bond Universal
TM
Impregum
TM
Express
TM
Sof-Lex spiralne krążki
TM
TM
3M ESPE Monophase*
3M ESPE Soft Monophase
Adper
Sof-Lex
TM
TM
Clinpro
TM
RelyX Ultimate Clicker
TM
TM
MASY
PENTA
TM
otrzymasz urządzenie Pentamix 3 za 1 zł netto/szt.
TM
Pentamix 3
TM
Mieszalnik do mas wyciskowych.
*
GRATIS*
przy zakupie min. 5 uzupełnień 3M ESPE Monophase lub 3M ESPE Soft Monophase
Końcówki mieszające Penta
TM
1 opakowanie końcówek mieszających x 50 szt.
* Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M ESPE. Promocja ważna w okresie 1 września - 31 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).
** Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Obowiązuje zakup w cenach sugerowanych wg aktualnego cennika 3M ESPE.
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
19
Nowości
w jesiennej cenie
Filtek Bulk Fill
150 zł
Filtek Bulk Fill
175 zł
TM
1 uzupełnienie, 15 kapsułek.
TM
1 uzupełnienie, 2 strzykawki po 2 g.
RelyX Ultimate Clicker
TM
Zestaw próbny (A1)
1 RelyX TM Ultimate Clicker TM (A1) x 4,5 g, 1 butelka Single Bond TM Universal x 1,5 ml,
1 strzykawka wytrawiacza w żelu x 3 ml, 25 jednorazowych końcówek do strzykawki wytrawiacza,
50 jednorazowych microbrushes, 1 bloczek do mieszania.
410 zł
RelyX Ultimate Clicker
TM
285 zł
TM
TM
1 uzupełnienie w podajniku typu Clicker TM x 4,5 g.
Kup produkt a drugi otrzymasz GRATIS*
3M ESPE Monophase,
3M ESPE Soft Monophase
TM
TM
TM
TM
Końcówki mieszające Penta
TM
1 opakowanie końcówek mieszających x 30 szt.
2 dowolne uzupełnienia.
480 zł
Znieczulenie za 90 zł brutto/szt.* przy zakupie min. 3 szt.
Ubistesin , Ubistesin Forte, Mepivastesin
TM
TM
TM
3 dowolne opakowania znieczuleń 3M ESPE.
*Promocja ważna w okresie 1 września - 31 grudnia 2013 r. lub do wyczerpania zapasów.
Realizacja promocji u autoryzowanych dystrybutorów 3M ESPE lub w sklepach stomatologicznych (lista na www.3mespe.pl).
www.3MESPE.pl
20
3M Poland Sp. z o.o.
3M ESPE Dział Stomatologiczny
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. 22 739 60 85
[email protected]
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
3M, ESPE, Adper, Aplicap, Clicker, Clinpro, CapMix, Elipar,
Express, Filtek, Impregum, Ketac, Penta, Pentamix, Photac,
Protemp, RelyX, Scotchbond, Single Bond, Sof-Lex,
Mepivastesin i Ubistesin są znakami handlowymi 3M lub
3M Deutschland GmbH.
© 3M 2013 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3M ESPE/2013/08/Promocje wrzesień-grudzień ulotka
Promocja
w gazetce
IvoclarIvoclar
Vivadent
Polska wrzesień
– grudzień– 2013
Promocja
w gazetce
Vivadent
Polska
wrzesień
grudzień
Promocja
w gazetce
Ivoclar Vivadent
Polska
wrzesień
– grudzień
2013 2013
PRZY ZAKUPIE
PRZY
ZAKUPIE
PRZY
ZAKUPIE
PROMOCJE
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
1 x ExciTE F Refill 5g*
1 x ExciTE
F Refill
1 x ExciTE
F Refill
5g* 5g*
5 x Evetric 3.5g (kolory do wyboru)
x Evetric
3.5g
(kolory
do wyboru)
5 x5Evetric
3.5g
(kolory
do wyboru)
wrzesień-grudzień 2013
Cena sugerowana: 580 zł
Oszczędzasz:
349 zł
Cena sugerowana: 580 zł
Okres
promocji:
01.09.2013
Cena
sugerowana:
580 zł – 15.12.2013
Oszczędzasz:
349
złwyczerpania zapasów
lub
do349
Oszczędzasz:
zł – 15.12.2013
Okres promocji:
01.09.2013
*Materiał
wysyłany bezpośrednio
do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
Okres promocji: lub 01.09.2013
– 15.12.2013
do wyczerpania
zapasów
lub
do
*Materiał wysyłany bezpośredniowyczerpania
do lekarza z zapasów
Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
Promocja w gazetce
Promocja
Ivoclar
w gazetce
Vivadent
Ivoclar
Polska
Vivadent
wrzesień
Polska
– grudzień
wrzesień
2013
– grudzień 2013
Promocja
Promocja
w gazetce
w gazetce
IvoclarIvoclar
Vivadent
Vivadent
PolskaPolska
wrzesień
wrzesień
– grudzień
– grudzień
2013 2013
PromocjaPromocja
w gazetce
Promocja
wIvoclar
gazetce
w Vivadent
gazetce
IvoclarIvoclar
Vivadent
PolskaVivadent
wrzesień
Polska Polska
wrzesień
– grudzień
wrzesień
– grudzień
2013– grudzień
2013 2013
Promocja
w gazetce
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
– grudzień
2013
Promocja
w gazetce
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
– grudzień
2013
Promocja w gazetce Ivoclar Vivadent Polska wrzesień – grudzień 2013
PRZY ZAKUPIE
PRZY ZAKUPIE
PRZY
PRZY
ZAKUPIE
PRZY
ZAKUPIE
ZAKUPIE
x IPS Empress
4 x IPSDirect
Empress
3g
Direct 3g
(kolory
do
(kolory
wyboru)
doDirect
wyboru)
PRZY
ZAKUPIE
PS Empress
4 x IPS
4 xEmpress
IPS
Direct
Empress
3g
Direct
3g
3g
(kolory(kolory
do wyboru)
(kolory
do wyboru)
do wyboru)
4 x IPS Empress Direct 3g
(kolory do wyboru)
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
PRZY
PRZY
ZAKUPIE
ZAKUPIE
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
1 x Optra Sculpt
1 x Optra
Pad Sculpt
Assortment*
Pad Assortment*
1 x ExciTE
1 x ExciTE
F VivaPen
F VivaPen
RefillRefill
2ml 2ml
PRZY
ZAKUPIE
PRZY
ZAKUPIE
OTRZYMASZ
1 x Optra
1 xSculpt
Optra
1 x Optra
Pad
Sculpt
Assortment*
Sculpt
Pad
Assortment*
Pad Assortment*
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
2 x Tetric
EvoCeram
Fill 3g*
2 x Tetric
EvoCeram
Bulk Bulk
Fill 3g*
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
(kolory
do
wyboru)
(kolory
do wyboru)
2 x Tetric
Bulk FillBulk
3g* Fill
1 x ExciTE
F VivaPen
Refill 2ml
2 xEvoCeram
Tetric EvoCeram
1 x ExciTE
F VivaPen
Refill 2ml
1 x Optra Sculpt Pad Assortment*
(kolory do wyboru)
(kolory do wybo
Narzędzie modelujące
Narzędzie zmodelujące
końcówkamiz końcówkami
z pianki polietylenowej,
z pianki polietylenowej,
które nie klejąktóre nie kleją
ugerowana:
Cena sugerowana:
720 zł
720 zł
sugerowana:
Cena sugerowana:
399 zł 399 zł
się do kompozytu.
sięNarzędzie
do modelujące
kompozytu.
Narzędzie
Narzędzie
modelujące
z końcówkami
modelujące
z końcówkami
zCena
końcówkami
dzasz: Oszczędzasz:
398 zł
398 zł
Oszczędzasz:
Oszczędzasz:
360 zł 360 zł
z pianki polietylenowej,
z piankiz pianki
polietylenowej,
polietylenowej,
które niektóre
kleją nie
które
kleją
nie
kleją
romocji:
Okres
promocji:
01.09.2013
–
15.12.2013
01.09.2013
–
15.12.2013
ena
owana:
sugerowana:
Cena sugerowana:
720 zł 720 zł 720 zł
Okres promocji:
Okres promocji: 01.09.2013
01.09.2013
– 15.12.2013
– 15.12.2013
się do kompozytu.
się do kompozytu.
lub do wyczerpania
lub dozapasów
wyczerpania zapasów się do kompozytu.
Narzędzie modelujące z końcówkami
lub
wyczerpania
do wyczerpania
zapasów
zapasów
z:
szczędzasz:
Oszczędzasz:
398 zł 398 zł 398 zł
Cena sugerowana:lub do399
zł
iał wysyłany
*Materiał
bezpośrednio
wysyłany do
bezpośrednio
lekarza z Ivoclar
do lekarza
Vivadent
z Ivoclar
AG/Liechtenstein
Vivadent AG/Liechtenstein
z pianki polietylenowej,
które
nie
kleją bezpośrednio
*Materiał
*Materiał
wysyłany
wysyłany
bezpośrednio
do lekarza
do lekarza
z Ivoclar
z Ivoclar
Vivadent
Vivadent
AG/Liechtenstein
AG/Liechtenstein
mocji:
kres promocji:
OkresCena
promocji:
01.09.2013
01.09.2013
– 15.12.2013
01.09.2013
– 15.12.2013
Cena sugerowana:
Oszczędzasz:
360 zł 399 zł
sugerowana:
720 zł– 15.12.2013
się do kompozytu. Okres promocji:
lub do wyczerpania
lub do wyczerpania
lub zapasów
do wyczerpania
zapasów
zapasów
01.09.2013
–
15.12.2013
Oszczędzasz:
360
zł
Oszczędzasz:
zł
wysyłany
Materiał
*Materiał
wysyłany
bezpośrednio
wysyłany
bezpośrednio
dobezpośrednio
lekarzado
z 398
Ivoclar
lekarza
do lekarza
Vivadent
z Ivoclar
z Ivoclar
Vivadent
AG/Liechtenstein
Vivadent
AG/Liechtenstein
AG/Liechtenstein
Okres promocji: lub do wyczerpania
01.09.2013 –zapasów
15.12.2013
Okres promocji:
01.09.2013 – 15.12.2013
*Materiał wysyłany bezpośrednio
z Ivoclar
Vivadent AG/Liechtenstein
lub do
do lekarza
wyczerpania
zapasów
lub do wyczerpania zapasów
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
PromocjaPromocja
w gazetcewIvoclar
gazetceVivadent
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
Polska wrzesień
– grudzień
– grudzień
2013
2013
PromocjaPromocja
w gazetce
wIvoclar
gazetceVivadent
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
Polska wrzesień
– grudzień
– grudzień
2013
2013
Promocja
w gazetce
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
grudzień 2013
Promocja
w gazetce
Ivoclar Vivadent
Polska wrzesień
– grudzień– 2013
PRZYPRZY
ZAKUPIE
ZAKUPIE
2 x ExciTE
2 x FExciTE
Refill F5gRefill 5g
PRZYPRZY
ZAKUPIE
ZAKUPIE
2 x ExciTE
F RefillF 5g
2 x ExciTE
Refill 5g
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
Promocja w gazetce Ivoclar Vivadent Polska wrzesień – grudzień 2013
Promocja w gazetce Ivoclar Vivadent Polska wrzesień – grudzień 2013
PRZYPRZY
ZAKUPIE
ZAKUPIE
OTRZYMASZ
OTRZYMASZ
x IPS 4Empress
x IPS Empress
Direct 3g
Direct 3g
2 x Tetric
2 xEvoCeram
Tetric EvoCeram
Bulk FillBulk
3g*Fill43g*
OTRZYMASZ
(kolory
do wyboru)
do
wyboru)
ZAKUPIE
(kolory
(kolory
doOTRZYMASZ
wyboru)
do wyboru) (koloryPRZY
PRZY Direct
ZAKUPIE
2 x Tetric
Bulk Fill Bulk
3g* Fill
2 xEvoCeram
Tetric EvoCeram
3g*Empress
4 x IPS
3g
(kolory do
wyboru)
(kolory
do wyboru)
do wyboru)
4 x(kolory
IPS Empress
Direct 3g
(kolory do wyboru)
na sugerowana:
Cena sugerowana:
599 zł 599 zł
szczędzasz:
Oszczędzasz: 360 zł 360 zł
kres promocji:
Okres promocji:
01.09.2013
01.09.2013
– 15.12.2013
– 15.12.2013
lub do wyczerpania
lub do wyczerpania
zapasów zapasów
Cena sugerowana:
599
zł
Materiał*Materiał
wysyłany
bezpośrednio
bezpośrednio
do lekarzadoz Ivoclar
lekarzaVivadent
z Ivoclar Vivadent
AG/Liechtenstein
AG/Liechtenstein
Cena wysyłany
sugerowana:
Oszczędzasz:
360 zł 599 zł
Oszczędzasz: 01.09.2013
360–zł15.12.2013
Okres promocji:
Okres promocji:lub do wyczerpania
01.09.2013 zapasów
– 15.12.2013
lubdo
dolekarza
wyczerpania
zapasów
*Materiał wysyłany bezpośrednio
z Ivoclar
Vivadent AG/Liechtenstein
*Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG/Liechtenstein
1 x IPS 1Empress
x IPS Empress
Direct 3g
Direct 3g
kolorOTRZYMASZ
do
wyboru
(kolor
(kolor
wyboru)
do wyboru)
OTRZYMASZ
1 x IPS Empress Direct 3g
do wyboru)
1 (kolor
x IPS Empress
Dire
(kolor do wyb
Cena sugerowana:
Cena sugerowana:
720 zł 720 zł
Oszczędzasz:
Oszczędzasz: 180 zł 180 zł
Okres promocji:
Okres promocji:
01.09.2013
01.09.2013
– 15.12.2013
– 15.12.2013
lub do wyczerpania
lub do wyczerpania
zapasów zapasów
Cena sugerowana:
720 zł
Oszczędzasz:
180 zł
Cena
sugerowana:01.09.2013
720 zł– 15.12.2013
Okres
promocji:
lub do180
wyczerpania
zapasów
Oszczędzasz:
zł
Okres promocji:
01.09.2013 – 15.12.2013
lub do wyczerpania zapasów
DENTOMAX NEWS l NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień
21
82
cena zł
cena zł
cena zł
2950
4124372,
4124375,
4124377
249
GRATIS
sonic Fill Intro Kit
BOND 008
– 1ml
cena zł
Samoadhezyjny cement w samomieszających strzykawkach. Uzupełnienie 7,8g dostępne w odcieniach:
A2, TL, OW
890
92
4124312, 4124313,
4124361, 4124362,
4124368
NanoWise Trial Kit
firmy spofaDental
Nanohybrydowy materiał kompozytowy
4 x 4g w odcieniach A2, A3, A3,5, OM
cena zł
Easycem Refill – 7,8g
348
4124380
Easy
Glasspost
Intro Kit
Firmy
spofaDental
Zawartość opakowania:
8 x 4 g strzykawek z materiałem w odcieniach: Enamel
A2, A3, A3.5, B2, Dentine A2, A3, A3.5, TranslucentClear; 1 x 5 ml butelka OptiBond XTR Primer; 1 x 5 ml
butelka OptiBond XTR Adhesive; 50 aplikatorów;
KerrHawePolishing Kit; instrukcja użycia.
Premise – pojedyncze strzykawki – 98,00
Wzmocniony włóknami, podwójnie utwardzalny
materiał kompozytowy, przeznaczony do odbudowy
utraconej struktury zęba i do osadzania wkładów
koronowo-korzeniowych.
Dostępne kolory: A2, A3, Blue, OW, Gold
PROMO111
cena zł
2790
Easycore Refill 8,6g firmy spofaDental
GRATIS
1390
66043881
Wkłady kompozytowe
z włóknami szklanymi,
przeznaczone
do wzmocnienia korzenia
zęba po leczeniu endodontycznym.
Zestaw: 15 wkładów (5 x 1,25+5 x 1,375+ 5 x 1,5) + 3
wiertła
Uzupełnienia w cenie 95,00 za opakowanie dostępne w rozmiarach: 1,25 (10szt); 1,375 (10szt);
1,5 (10szt)
cena zł
Premise syringe standard Kit Kerr
cena zł
Promocje KERR‚ ważne do 30 września 2013
cena zł
Szybki i prosty system kompozytowy do wypełnień
ubytków w zębach bocznych. Końcówka dźwiękowa
SONICFill*, Pakiet startowy: 5 kapsułek Unidose z
materiałem SonicFill i 5 modeli zębów
10 x 0.3 g kapsułek SonicFill A1, 20 x 0.3 g kapsułek
SonicFill A2, 30 x 0.3 g kapsułek SonicFill A3.
Instruktażowa płyta DVD, instrukcja obrazkowa,
instrukcja użycia materiału, instrukcja użycia końcówki
SONICFil.
4011251
595
lampa
Translux
Power Blue
GRATIS
Charisma 4g
charisma 6x4g
22
890
charisma Diamond Master Kit 10x4g
Nowy, uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt Charisma Diamond łączy wysoką wytrzymałość i niewielkie
naprężenie skurczowe z idealnie naturalnym pięknem.
Zestaw zawiera: A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM, OD, CL,
BL; Gluma 2Bond 4ml; GLUMA Etch żel 2,5ml; kolornik;
akcesoria.
66038308
cena zł
cena zł
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
Uniwersalny, submikrohybrydowy, światłoutwardzalny
kompozyt z cząsteczką Microglass, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich. Jest wskazany do
estetycznej, adhezyjnej odbudowy zębów. Nadaje się
do odbudowy zębów przednich i tylnych.
Zestaw zawiera: 2xA1, 4xA2, 4xA3, 2xA3.5, B1, CO, OD,
OL, 3xOM, BL, Lampa Translux Power Blue
222
606.04.901
606.04.902
+ Gratis 1 x strzykawka (dowolny kolor)
Uniwersalny materiał do wypełnień przednich i
bocznych do klas I-V. uniwersalnym, światłoutwardzalnym, mikrohybrydowym, dającym kontrast w RTG
materiałem kompozytowym typu Microglass.
Zestaw zawiera: A1, 2xA2, A3, OA2, OA3; Gluma
Comfort Bond + Desensitizer 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml;
aplikatory 50szt.
cena zł
charisma Opal 20x4g
83
611.05.501
charisma
Opal
Master Kit
10x4g
Uniwersalny, submikrohybrydowy,
światłoutwardzalny kompozyt z cząsteczką
Microglass, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich. Jest wskazany do estetycznej, adhezyjnej
odbudowy zębów. Nadaje się do odbudowy zębów
przednich i tylnych.
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM,
OD; Gluma 2Bond 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory;
kolornik.
Dycal Ivory 13g baza + 11g katalizator
Dyract Extra Refill
20x0,25g kapsułki
Dostępny w kolorach: A2, A3, A3,5
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Materiał podkładowy do leczenia i ochrony miazgi na
bazie wodorotlenku wapnia. Przez ponad 30 lat jest
używany przez lekarzy stomatologów na całym świecie. Jest dostępny w postaci pasty, w dwóch kolorach:
zębinowym i białym.
GRATIS
Occlufast
– do rejastracji
zgryzu
cena zł
Silikonowa masa wyciskowa typu
A – warstwa I i II (light)
28
ElITE HD Putty 2x250ml
+ ElITE HD Regular
2x50ml + 12 small mixing tips + OcclUFAsT
Rock 1x50ml + 6 green
mixing tips
21,50
166
ZETAPlUs l Intro Kit + Gengigel 20 ml
za 50 % ceny
GRATIS
Occlufast
– do rejastracji
zgryzu
Zestaw mas silikonowych typu c: ZetaPlus 900
ml (I warstwa), Oranwash L (płynny silikon kondensacyjny) 140 ml; Indurent 60ml (katalizator do masy
bazowej i korekcyjnej)
Gengigel: żel wspomagający gojenie dziąseł, przyspiesza gojenie tkanek po zabiegach chirurgicznych,
pomocny przy leczeniu aft. Działa przeciwzapalnie i
przeciwobrzękowo.
C302070
07-001
silikonowa masa wyciskowa typu
A – warstwa I i II (regular)
213858
cena zł
cena zł
272
P100006
cena zł
GRATIS
Occlufast
ElITE
HD Putty 2x250ml
– do rejastracji
+ ElITE
HD light
zgryzu
2x50ml + 12 small mixing tips + OcclUFAsT
Rock 1x50ml + 6 green
mixing tips
cena zł
cena zł
272
P100335
15,50
Hydrogum 5
waga 453g
325
606.04.705
18
Kromopan 100 hours
Najpopularniejsza w Polsce masa alginatowa klasy A z
chromatycznym wskaźnikiem fazy
4142120
cena zł
cena zł
Wodoszczelny; doskonała adhezja do zębiny; czas
polimeryzacji – 30 min. w ustach pacjenta; łatwy
do usunięcia (sondą czy zgłębnikiem); różowy kolor
ułatwia wykrycie
cena zł
Wypełnienie tymczasowe cimavit 28g
Szybkowiążąca,
niepyląca alginatowa
masa wyciskowa
o szerokim zastosowaniu.
Stabilność wymiarów
do 5 dni (120 godzin).
Delikatny zapach owoców mangustan.
5 lat przydatności do
użycia.
23
4215310
stomaflexlight 130g
cena zł
285
Prime & Bond NT
4,5ml
firmy Dentsply
Detrey
Prime & Bond NT jest
opartym na nanotechnologii, światłoutwardzalnym
systemem wiążącym
przeznaczonym do trwałego łączenia materiałów
kompozytowych oraz
kompomerowych Dyract
ze szkliwem i zębiną oraz
metalem i ceramiką
606.67.240
cena zł
Pasta zawierająca wodorotlenek wapnia, która alkalizuje, dezynfekuje i posiada działanie przeciwzapalne,
wspierając tworzenie mostu zębinowego.
Światłoutwardzalny
lak do zabezpieczania
zębiny korzeniowej
450
606.67.312
27
351.1
Xeno V bond 5ml
firmy Dentsply
Detrey
jednoskładnikowy światłoutwardzalny samotrawiący
system wiążący najnowszej
generacji; nie wymaga przechowywania w lodówce
Formacresol 15 ml
opatrunek antyseptyczny i wypełnienie stomatologiczne; stosowany przy amputacji przyżyciowej
miazgi w zębach trzonowych mlecznych i trzonowych
stałych z niecałkowicie uformowanymi korzeniami.
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
calxyd 1x3,5g
firmy spofaDental
C-silikonowa masa wyciskowa o małej gęstości- masa
typu light body
Stomaflex® to C-silikonowe masy wyciskowe,
przeznaczone do codziennej pracy w gabinetach
stomatologicznych. System Stomaflex, który składa
z klasycznej masy typu putty, masy o małej gęstości
oraz katalizatora w płynie lub w żelu, zapewnia wierne
odwzorowanie szczegółów pola protetycznego, komfortowe użycie i wysoką odporność na wilgoć.
cena zł
seal&Protect
4,5 ml
firmy
Dentsply Detrey
23
24
2039
900555,
900566
GRATIS
G-Bond
Starter Kit
EQUIA Zestaw Intro A2 lub A3
GRATIS
10 kapsułek
Fuji TRIAGE Pink lub White
cena zł
50 + 10 kapsułek EQUIA Fil + EQUIA Coat
4 ml
951
EQUIA Zestaw Promo A2 lub
A3 lub A2-A3
100 kapsułek EQUIA Fil + EQUIA Coat 4 ml
+ aplikator Capsule Applier III
50 + 10 kapsułek
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
cena zł
565
cena zł
FUJI IX GP EXTRA
zestaw 1-1 A2 lub A3
cena zł
cena zł
10 kapsułek
429
780
Gradia Direct Zestaw
Intro:
GRATIS
Proszek/płyn:
Zestaw 1-1: 15 g proszek, 6.4 ml płyn
cena zł
290
cena zł
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
cena zł
cena: 599 zł
516
903
3225
6 strzykawek (4 g) odcienie
anterior: A2, A3, A3.5, AO3,
CV, CT, 1 strzykawka (4.7 g)
posterior: P-A2 i kolornik
Gradia Direct
strzykawka
x4
GRATIS
1 x strzykawka
A2 lub A3
Gradia Direct
strzykawka
x7
GRATIS
Gradia Direct
strzykawka
x 25
GRATIS
G-Bond
Starter Kit
lampa
Silverlight
GC900847
GC900826
120
cena zł
cena zł
cena zł
205
ST100238
TD00000207
99,90
cena zł
Instrument
do pracy
z włóknami
120
Wiertla z włókna szklanego Fiberglass
- 6 sztuk
Instrument
do układania
włókien
Wiertła pomocne w usuwaniu nadmiaru cementu,
kompozytu, materiałów wiążących jak i przebarwień
bez ryzyka uszkodzenia szkliwa, porcelany jak i metalu.
Mogą być używane zarówno w ortodoncji, periodontologii, implantologii jak i w zwykłych postępowaniach klinicznych.
Włókna szklane everstick c&B
cena zł
Włókno 1 x 8 cm
Pilniki H, K, S – 25 zł
PRZY ZAKUPIE 10 OPAKOWAŃ
PIlNIKÓW ENDOsTAR
1 OPAKOWANIE TYlKO ZA 1,-
81
Poszerzacze K – 25 zł
S5 Big Apical Files – 85zł
GPR NV – 56 zł
Spreader – 22 zł
10+1
Plugger – 22 zł
S-finder - 20zł
-10%
Miazgociągi – 17zł
Pilniki NITI H, NITI K, NITI S,
ENDOcEM MTA
Poszerzacze NITI K, – 60 zł
System ES5 – 85zł
135
cena zł
67,50
cOMPlETE
– do polerowania
kompozytów,
kompomerów i złota
cena zł
cena zł
72
PLANUS
– dwustopniowy
system do wygładzania punktów nacisku
w protezie
85
lc Varnish 5g
(butelka)
firmy
spofaDental
Światłoutwardalny
lakier do kompozytów
i glasjonomerów
4113280
cena zł
cena zł
Dwuetapowy system diamentowy : dokładne
wygładzanie i osiągnięcie bardzo wysokiego połysku
powierzchni. Twarda, intensywne polerowanie
diamentowe, idealna do regulacji koron na tlenku
cyrkonu i tlenku glinu.
cena zł
KENDA ZIRcOVIs
21
copal F, 15ml
firmy Dentpro
Lakier ochronny
zawierający 5% fluorku sodu do izolacji
odsłoniętej zębiny,
zapewnia barierę
termiczną
1310
139,50
GPS DELUXE
– diamentowy, dwustopniowy system
do polerowania
112,50
MAXIMUs
– diamentowy system
do ostatecznego opracowania powierzchni
wypełnienia i nadania
jej wysokiego połysku
23,90
477
camphenol 15g
firmy Dentpro
Płyn do dezynfekcji
zakażonych kanałów
korzeniowych. Wyrób
stosuje się w zębach
martwych
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
Zestawy gumek kenda 12 szt.
Zestawy gumek kenda 12 szt.
cena zł
cena zł
Materiał przeznaczony do terapii leczenia miazgi jak
np. bezpośrednie pokrycie miazgi zębowej. Dzięki
właściwościom uszczelniającym skutecznie przeciwdziała zakażeniom wtórnym oraz podrażnieniu miazgi
zębowej.
25
OŚĆ
NOW
OŚĆ
NOW
Endo Prep cream 5 ml
firmy cerkamed
Preparat do opracowywania kanałów korzeniowych
w kremie
GLUCOSITE 2 ml -płyn do kieszonek dziąsłowych
Pianka do tamowania krwawienia
54
cena zł
06-297
06-994
101-201
06-994
43
: 01-8974
79
GLUCOSITE
ml
Alustat FOAM 0,8 g
firmy cerkamed
cena zł
GRATIS
cena zł
33
11-227
06-994
ENDO-TOP 100 szt.
firmy cerkamed
Igły tępe do przemywań 0,3 mm
cena zł
19,90
cena zł
cena zł
11-257
64
UP1070/1SZT
GRATIS
Glucosite
2 ml
Opalescence PF 16%
refill Mint 1,2ml x4
(16zł/strzykawka)
Glucosite
2 ml
Endo Prep Gel 10 ml firmy cerkamed
Preparat do poszczerzania kanałów korzeniowych
w żelu
Blue ETcH 10 ml x 3
06-589
12,99
cena zł
129
06-699,
06-555
Tubulex T-x
sterylne
tampony
stomatologiczne
16szt
26
45
Okulary
do lampy
polimeryzacyjnej
GRATIS
Pianka do fluoryzacji FlOAM
Służy do kontaktowej i powszechnej fluoryzacji dzieci
i dorosłych
IC2000
cena zł
cena zł
Okulary
ochronne
Elan Gold
cena zł
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
nie kleją się do rany - są elastyczne, miękkie, nie strzępią się, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych
po operacjach nie drażni miazgi zęba, śluzówki jamy
ustnej.
45
24
FSTK
Zestaw
krążków
Flexi+sNAP
TRIAl kit
10 szt. pasty
profilaktycznej
Sparkle
79
BFCL
BFBL
Bardzo fleksyjne krążki ścierne, o dwustronnej powierzchni roboczej do polerowania wszystkich
materiałów kompozytowych na wysoki połysk; doskonale nadają się do powierzchni międzyzębowych;
dostępne w średnicach: 8mm, 12mm oraz 4 ścieralnościach. 16 krążków po 2 krążki każdego rozmiaru
i ścieralności, mandrylka
cena zł
cena zł
Wytrawiacz stomatologiczny firmy Cerkamed
cena zł
GRATIS
Ulepszona formuła preparatów
Opalescence PF (potassium
nitrate, fluoride) opartych
na nadtlenku karbamidu,
dodatkowo zawierających fluor
i azotan potasu – przeciwko
nadwrażliwości, zwiększa
komfort kuracji.
99
A880065
2846
Taśma samoprzylepna zabezpieczająca
sprzęt stomatologiczny:
- przezroczysta
- niebieska
Opakowanie: 1200 arkuszy
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Osłona foliowa Dentsply 500szt
Uniwersalne Osłonki foliowena lampę Smart Lite,
końcówki stomatologiczne, strzykawki AH Plus
sUPER
7,70
PC301
cena zł
cena zł
cena zł
9,90
1230200321
9,50
cENA!
Ręcznik
papierowy
softinelka
Tampony
celulozowe
Batist
PERFECT
Maxi
1 rolka = 300 listków
2 warstwy, 100% miękka, biała bibuła
2x500 szt.
12 warstw
Kubki plastikowe jednorazowe
crosstex
l bogata gama pastelowych kolorów
l szerokie dno powoduje,
l pojemność 150ml
że nie wywracają się
40
6
ENCNWL
cena zł
GCBL
cena zł
cena zł
l Opakowanie jednorazowe: 100szt.
GCIBL,GCITZ,
GCILV
23
Maseczka
ochronna
Molded
- 50szt
firmy
crosstex
cena zł
wyjątkowo komfortowe końcówki, z miękką i zaokrągloną główką dzięki czemu nie wciągają tkanek
pacjenta; nie odkształcają się. Opakowanie: 100szt.
07-233
cena zł
15
21
Innowacyjne
końcówki ślinociągu
połącznie końcówki ślinociągu
i rozwieraka; można nadać im
odpowiedni kształt dla maksymalnego komfortu pacjenta;
gładkie krawędzie eliminują
podrażnienia; idealne dla pacjenta z wrażliwą tkanką, zachowują
kształt
53
Maseczki ochronne IsOlITE
firmy crosstex
Idealne jako prosta bariera fizyczna w przypadku
przeprowadzania krótkich badań, procedur, które nie
wytwarzają płynu, sprayu lub aerozolu; bez lateksu.
DNAC
70
Maseczki do
piaskowania
Wkład do miski spluwaczki 50 szt.
Dostępny w kolorach: niebieski, zielony, żółty, biały,
fioletowy,
GCPLK, GCLBL
Wałeczki stomatologiczne crosstex
2000 szt. (900g)
Najwyższej jakości wałeczki stomatologiczne
Maseczka
ochronna
dla pacjenta
z szybką, 25szt
w opakowaniu
GCPAT
GCSS
GRATIS
Osłona na twarz
lekarza Crosstex
1 szt.
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
Końcówki
ślinociągu
o zapachu mięty lub gumy do żucia
100szt.
ZFF
Wyższa ochrona przed płynami i cząsteczkami
(zewnętrzna warstwa odporna na wilgoć), delikatna
wewnętrzna warstwa
Opakowanie: 50szt
Dostępne kolory: niebieska, fioletowa, beżowa,
cena zł
ZWGCPM
Idealne
dla małych
pacjentów
i nie tylko
4,50
Maseczki ochronne IsOFlUID
firmy crosstex
Dostępne również:
ENC48 - Kompresy niejałowe gazowe 8 warstw
10x10cm Crosstex 200 szt. – 16,74 zł
ENC2 - Kompresy niejałowe gazowe 5x5 - 200 szt - 5 zł
cena zł
15
Kompresy włóknina 5x5cm 200szt
Fimy crosstex
cena zł
cena zł
ochrona przed
odpryskami;
specjalnie ukształtowana, miękka
część na nos; filtracja
98,7% cząstek o wielkości 4.2 mikrona
27
Kompletna wanienka na materiały
Wymiary: 31,1x27,6x7,0 cm
– mata przeciwpoślizgowa
– ścianki działowe
– pojemnik na małe i duże elementy
– tacka przesuwna z przegródkami
– ryglowana pokrywa – niesterylizowalna
cena zł
50Z392
339
cena zł
cena zł
20Z455
30
Wygodne
i proste w użyciu;
Nie wymagają
stosowania
łańcuszków;
Kolory niebieski.,
biały, fioletowy
Opakowanie 100 sztuk.
serwety foliowo-papierowe, znakomicie chłoną płyny
zabezpieczając przez to ubranie pacjenta
Dostępne kolory: zielony, żółty, niebieski, turkusowy,
różowy, fioletowy, Teddy Bear
Opakowanie: 500 szt.
Dostępne również:
SCXX - 6x10 a’200szt – 18,00
SCL - 19x33 a’200szt. – 76,00
WEXWHT
WEXLVT
WEXBLT
Serwety
stomatologiczne
crosstex
samoprzylepne
100szt.
Serwety
stomatologiczne
crosstex
foliowo-papierowe 9x23 op.200szt
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
59
Nowośćć!!
Nowoś
Torebki do sterylizacji crosstex
260
cena zł
26
cena zł
cena zł
SCS
339
50Z353-NEON
lusterka HD z rękojeścią „Thin Grip” 12 szt.
Jaśniej =lepiej=Crystal HD
Lusterka wewnątrzustne ze zwiększonym obiciem
światła o 40%! Crystal HD zapewnia optymalną
widoczność w obszarze zębów bocznych i podczas
leczenia endodontycznego.
Kolory: 2 x niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy,
fioletowy, różowy
lusterko wewnątrzustne
wkręcane jednokolorowe
lub asortyment – 12 szt
Rękojeść Ergo Grip - 60 zł
DOUBLE
D
UC
B EL EY ™
GO
RA
GRACEY™
• 2 krawędzie tnące
• W wersji do normalnych i głębokich kieszonek
• 2 krawędzie tnące
• Umożliwiają pracę bez zmiany pozycji
• W wersji do normalnych i głębokich kieszonek
• W technologii XP – bez ostrzenia!
• Umożliwiają pracę bez zmiany pozycji
• W technologii XP – bez ostrzenia!
Każde kompletne
narzędzie
Double Gracey XP
325
PLN
Każde
kompletne
narzędzie
Double Gracey XP
325 PLN
Dwa narzędzia w jednym
28
Narzędzia te łączą w sobie najlepsze cechy
kiret Gracey
oraz kiret
Dwa
narzędzia
wuniwersalnych.
jednym
Double Gracey™ mają zaokrąglone
Narzędzia te łączą w sobie najlepsze cechy
końcówki i dwie 2 krawędzie tnące.
kiret Gracey oraz kiret uniwersalnych.
Kształt kiret Double Gracey™ułatwia
Double Gracey™ mają zaokrąglone
adaptację do powierzchni mezjalnych
końcówki i dwie 2 krawędzie tnące.
i dystalnych oraz do policzkowych i
Kształt kiret Double Gracey™ułatwia
językowych bez potrzeby zmiany pozycji
adaptację do powierzchni mezjalnych
pracy. Wersje Mini ułatwiają dostęp do
i dystalnych oraz do policzkowych i
głębszych kieszonek, węższych powierzchni
językowych bez potrzeby zmiany pozycji
międzyzębowych i furkacji.
pracy. Wersje Mini ułatwiają dostęp do
Wszystkie kirety Double Graceys™ NIE
głębszych kieszonek, węższych powierzchni
WYMAGAJĄ OSTRZENIA dzięki
międzyzębowych i furkacji.
opatentowanej przez American Eagle
Wszystkie kirety Double Graceys™ NIE
technologii XP™.
WYMAGAJĄ OSTRZENIA dzięki
opatentowanej przez American Eagle
NR 9(03)/2013
l wrzesień-grudzień
l DENTOMAX NEWS
technologii
XP™.
Double Gr acey
Anterior
AE DG A XP X
Double Gr acey
Posterior
AE DG P XP X
ZastępujeGr
kirety
Gracey 1-2, 3-4,
Double
acey
5-6 i 7-8.
Anterior
ZastępujeGr
kirety
Gracey 11-12,
Double
acey
13-14 i 15-16.
Posterior
AEDaje
DG Aszansę
XP X manewru między
powierzchniami
policzkową
i języZastępuje
kirety Gracey
1-2, 3-4,
kową
5-6
i 7-8.bez zmiany pozycji pracy.
AEPozwala
DG P XPna
X utrzymanie trzonka
niżej lub kirety
równolegle
Zastępuje
Graceyz powierzch11-12,
nią zęba.
13-14
i 15-16.
Umożliwia manewry między poPozwala
na utrzymanie
wierzchniami
mezjalnątrzonka
a dystalną
niżej
równolegle
bezlub
zmiany
pozycji.z powierzchnią zęba.
Umożliwia manewry między powierzchniami mezjalną a dystalną
bez
zmiany pozycji.
Double
Gr acey
Mini Posterior
Daje szansę manewru między
powierzchniami policzkową i językową bez zmiany pozycji pracy.
Double Gr acey
Mini Anterior
AE DG MA XP X
AE DG MP XP X
ZastępujeGr
kirety
Gracey Access
Double
acey
1-2, 3-4,
5-6 i 7-8.
Mini
Anterior
ZastępujeGr
kirety
Gracey Access
Double
acey
Mini
11-12, Posterior
13-14 i 15-16.
szansę
AEDaje
DG MA
XP Xmanewru między
powierzchniami
policzkową
Zastępuje
kirety Gracey
Accessi językową
1-2,
3-4,bez
5-6zmiany
i 7-8. pozycji pracy.
Do głębokich kieszonek.
Daje szansę manewru między
powierzchniami policzkową i językową bez zmiany pozycji pracy.
Do głębokich kieszonek.
klinicyście
na utrzymanie
AEPozwala
DG MP XP
X
trzonka niżej
lub
równolegle
Zastępuje
kirety
Gracey
Accessz
powierzchnią zęba.
11-12, 13-14 i 15-16.
Umożliwia manewry między poPozwala
klinicyście
na utrzymanie
wierzchniami
mezjalną
a dystalną
trzonka
niżej lub
równolegle z
bez zmiany
pozycji.
powierzchnią
Do głębokichzęba.
kieszonek.
Umożliwia manewry między powierzchniami mezjalną a dystalną
bez zmiany pozycji.
Do głębokich kieszonek.
cena zł
cena zł
30
SAMA
43
GRATIS
mydło
500ml
Desident® cavicide
700ml
Uniwersalny środek do czyszczenia i dezynfekcjiurządzeń
i narzędzi stomatologicznych
i medycznych.Stosowany do
powierzchni nieporowatych
jest skuteczny w przypadku
nawet najbardziej opornych
bakterii (np. MRSA, VRE, TB)
oraz wirusów ( np. HBV, HCV)
i grzybów
Zestaw do czyszczenia
sAMA
firmy Betesca
cena zł
Desident CaviCide 5000ml
–99 zł
181925
36
cena zł
Płyn do WC „SAMA S” 750 ml
Mydło w płynie antybakteryjne
z lanoliną 5L SAMA
Mleczko do czyszczenia „SAMA 2000” 600g
„SAMA D”- środek myjąco-dezynfekujący 1L
Żel do armatury
113
GRATIS
01-078, 2517
AniosGel 0,5
za 1 zł (o wartości 15 zł
Zestaw
Aniosyme DD1 (1l)
+ lysoforminschaum (1l)
cena zł
do dezynfekcji
powierzchni
Uzupełnienia
01-034, 01-040
15
05-586
135
cena zł
chusteczki
ORBIs 3x100szt
cena zł
Aniosyme DD1 – preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi
LysoforminSchaum - Bezalkoholowy preparat
w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia
delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych
wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie, do powierzchni delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu.
AniosGel 0,5 – to alkoholowo-wodny, tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Idealny dla osób,
które z przyczyn zawodowych muszą często
dezynfekować ręce.
19,99
01-044
AHD 2000
75*
5,99
krem
Mediwax
75 ml
krem
Mediwax
75 ml
801/06-018
99
60020001
Środek do
czyszczenia
i dezynfekcji
miski spluwaczki
zt
za 1zsł
a
n
e
c - 1,50
Łyżki do aplikacji pianki crosstex 50 szt
Dostępne w rozmiarach: S, M, L
Wiertło
diamentowe
Drux - kulka
na turbinę od 006-018
1szt.
Dostępne również:
801/021-801/023 - 7,99 zł
Na bazie kwasu
cytrynowego i
enzymów, rozpuszcza pozostałości
krwi, śliny, tabletek
barwiących, biodegradowalny
Zestaw: płyn 500 ml
+ butelka do aplikacji z pędzlem
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
YFTHS
GRATIS
GRATIS
cena zł
Do wyboru uzupełnienia:
Sterisol mydło 0,7L – 28
Sterisol Etanol 0,7L – 26
cena zł
Fugaten Spray
to preparat na
bazie etanolu do
szybkiej dezynfekcji
trudno dostępnych i
małych powierzchni
wyrobów medycznych i innego
wyposażenia odpornego na działanie
alkoholu.
Dozownik
za 15 zł przy
zakupie
3 uzupełnień
dowolnych
sterisoli
cena zł
AHD 2000, spray 250ml
AHD 2000 - alkoholowy
preparat dezynfekcyjny do
higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk i skóry.
Fugatenspray
5l
29
APEX
1600
cena zł
cena zł
cena zł
5990
ENDYC10
301
4900
GRATIS
2xzestaw
pilników
Poldent S5
Endometr locapex Five
2990
FT-170#
cena zł
cena zł
bardzo prosty w obsłudze; bez sterownika nożnego,
bez konieczności kalibracji; umożliwia bezpieczne
opracowanie kanału korzeniowego w wielu środowiskach (podchloryn ≤2,5%, sól fi zjologiczna, woda,
ślina, krew…)
W pełni automatyczny, kompaktowy i łatwy w
obsłudze.
Nie wymaga kalibracji.
Zasilony przez dwie baterie typu AA. (90 godz. pracy).
Wskaźnik błędu pomiaru
2890
Wolnostojący skaler
ultradźwiękowy
– technologia
PIEZON® EMs
2100
Kątnica
synea Fusion
WG-56 lT 1:1
l przełożenie 1:1,
maks. 40 tyś obr/min,
l kompaktowy światłowód,
l pojedynczy spray,
l średnica główki 9,5 mm
l gwarancja: 24 miesiące
cena zł
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
na wszystkie elementy
kątnicy.
30
każdego płynu leczniczego
stosowanego
w stomatologii
l wskaźnik PERIO/ENDO
l egronomiczne
sterowanie
l w standardzie
trzy końcówki A, P PS,
każda w kluczu
CombiTorque.
2800
Kątnica
synea Fusion
WG-99 lT 1:5
l przyspieszająca
l przełożenie 1:5, maks.
200 tyś obr/min,
l łożyska ceramiczne
l kompaktowy światłowód,
l czterokrotny spray,
l średnica główki 10 mm
l gwarancja: 24 miesiące
na wszystkie elementy
kątnicy.
cena zł
cena zł
Ręczna piaskarka na rękaw turbinowy
l piaskarka na rękaw turbinowy, podłączenie na szybkozłączki różnych producentów oraz na Midwest,
l duży zbiornik na piasek gwarantujący długie piaskowanie bez konieczności jego uzupełniania,
l obrotowa dysza nadająca się do sterylizacji,
l duża skuteczność piaskowania,
l umożliwia pracę nad i poddziąsłowo ze wszystkimi
piaskami EMS.
cena zł
Piaskarka HANDY 2+
l najnowszy skaler EMS
l technologia ORYGINAL PIEZON®
l możliwość podawania
2100
2800
Kątnica Alegra
WE-56 lED G
l wersja z generatorem
l przełożenie 1:1
l pojedynczy spray
l średnica główki Ø 10.1
mm,
l długość główki z wiertłem
20.7 mm, wiertła kątnicowe
Ø 2.35 mm
OŚĆ
NOW
Assistina 301 plus
Urządzenie do automatycznej konserwacji końcówek
stomatologicznych oraz mikrosilników i skalerów
powietrznych - bardzo krótki czas trwania cyklu –
tylko 35 sekund. Wewnętrzne mechanizmy końcówek
obracają się podczas cyklu – gwarancja perfekcyjnego
czyszczenia i konserwacji. Wysoka efektywność – 1 l.
płynu = 5000 cykli
sUPER cENA!
3 960 PLN
Turbina Fusion
lub Alegra
z dowolną kątnicą 1:1
ze światłem
cena zł
Mikrosilnik endodontyczny
z endometrem ENDY 6200
!
cENA
2300
Turbina
synea Fusion
TG-98 l
l łożyska: ceramiczne
l światło z wbudowanej
diody LED+
l czterodrożny spray
l system antyretrakcyjny
l bezobsługowy filtr wody
l na szybkozłączkę RQ-24
l gwarancja: 12 miesięcy
na wszystkie elementy
kątnicy.
cena zł
R
sUPE
2300
Turbina Alegra
TE-98 lED G
Kątnica Alegra
WE-99 lED G
l przyspieszająca 1:4,5
l z diodą LED+ i generatorem
l gwarancja 12 miesięcy
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Wybierz swój
GRATIs: zestaw płynów lub do wyboru
adapter do turbin
W&H, KaVo, NSK
l ze światłem LED
i z generatorem
na szybkozłączkę W&H,
l Midwest, szybkozłączkę
KaVo, szybkozłączkę NSK
l gwarancja 12 miesięcy
!
w
a
t
s
e
z
j
ó
w
s
j
u
n
o
p
m
o
Sk
w zestawie taniej
+
Autoklaw Europa B Evo
 system monitorowania każdym procesem
cena w zestawie
MU
GO sYsTE
ZTY cAŁE OŁO 30 %!
s
O
K
A
IŻ
OBN
,
AcJI O OK
sTERYlIZ ERIl to urządzenie
T
...
Is
o
m
sa
MUlT
ę
si
ca
które spła
Multisteril firmy Tecno-Gaz
5900
4450KS
Pojemność 4 litry.
Wydajność 1 litr/1 godzinę.
Moc całkowita 580 W (grzanie
565 W, chłodzenie 15 W). Waga
ok. 3,5 kg. W zestawie
z urządzeniem: zbiornik
na wodę destylowaną, łącznik
oraz kabel zasilający.
cena w zestawie
699
System filtrowania wody
metodą osmozy Pura
jest kompaktowy i zaprojektowany do bezpośredniego
podłączenia do autoklawu
by zagwarantować stałą
dostawę czystej wody.
zł
cena w zestawie
2699
15999
l łatwa obsługa – przyciśnięcie
jednego przycisku do wyboru cyklu,
drugiego – do rozpoczęcia procesu;
tylko cykle klasy B;
l zbieranie i przechowywanie
danych na karcie SD;
l system monitorowania i sterowania każdym procesem autoklawu
potrójne zabezpieczenie drzwi;
l nowy system chłodzenia z
podwójną chłodnicą
15
cena zł
zł
zap
na karis
cie
SD
sterylna
turbina jednorazowa
4999
zł
2900S
GRATIS
Clean
o wartości
450 zł
Automatyczny system ochraniaczy
na buty ORMA
włoskiej firmy Tecno-Gaz
TX-122
Lampa
do wybielania PEARl
firmy Tecno-Gaz
nowoczesna i elegancka,
konstrukcja ze szkła mlecznego,
krótki czas zabiegu, nie wydziela
ciepła, minimalizuje wrażliwość
pozabiegową.
zł
Destylarka
do autoklawu
Autoklaw Europa B Pro 18l
cena zł
cena zł
Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia,
płukania i suszenia narzędzi
13900
cena zł
cena zł
13500
2200S
1599
Zalecana przy pacjentach z grupy ryzyka (choroby
zakaźne, HIV, żółtaczka czy zgorzele) lub przy ciężkich
pracach np. szlifowanie pod koronę
Szybkozłączka – 30 zł
Wyjątkowo eleganckie urządzenie, sterowane za pomocą karty mikroprocesorowej, z programowalnych
konsoli. Automatycznie nakłada folię na but dopasowując się do jego kształtu i tworzy barierę izolacyjną,
która nie utrudnia poruszania się.
Nie wymaga specjalnych ochraniaczy lecz wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.
Tworzy pozytywny wizerunek gabinetów.
Pozwala utrzymać najwyższy poziom czystości i higieny, a przy tym jest proste w obsłudze. Obniża koszty
zarówno personalne jak i środków czystości.
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
 3 programy testowe
 potrójne zabezpieczenie drzwi
cena w zestawie
Kompaktowa zgrzewarka
z obcinarką i podajnikiem
na rękawy; długość zgrzewu
do 30 cm
system osmozy Pura
 autoklaw klasy B o stalowej komorze 18l
i funkcją autoklawu
Zgrzewarka One
z obcinarką
i podajnikiem
31
+
Zestaw do reanimacji
speedy 2 firmy Tecno-Gaz
cena zł
799
Sprawdza czy autoklaw poprawnie sterylizuje wszelkie
formy mikroorganizmów; posiada 3 miescja na testy;
dostępny w 2 wersjach: do podłączenia do autoklawów Tecno-Gaz (Europa B Evo, Aura B, Alia B – 2035S)
lub bezpośrednio do zasilania 220V (2035TS)
16006000
1950
To urządzenie, które czyści, dezynfekuje i smaruje
końcówki stomatologiczne w tym 2 turbiny
lub 2 kątnice jednocześnie.
Wszystkie fazy dezynfekcji, czyszczenia, suszenia
i olejowania odbywają się automatycznie, w ramach
procesu prowadzonego przez potężny mikroprocesor.
GRATIS
okulary
ochronne
EXTRA PLUS to urządzenie przydatne w każdym
gabinecie stomatologicznym.
GRATIS
okulary
ochronne
EXTRA PLUS to świetny wybór dla użytkowników,
którzy chcą zminimalizować ryzyko zawodowe
i zmaksymalizować działanie i prestiż w swojej
praktyce stomatologicznej.
lampa polimeryzacyjna clEVER
diodowa lampa z obrotową głowicą i 3 zdejmowalnymi, sterylizowalnymi osłonkami światłowodu; szybka
polimeryzacja dzięki soczewkom skupiającym światło
F05214
cena zł
cena zł
3150
CL-DC20 wolnostojąca;
CL-DC21 do zabudowy;
02-989 osłonki
EXTRA PlUs firmy Tecno-Gaz
Lampa
polimeryzacyjna
Dr’s light
Lampa generuje
światło o natężeniu
od 150mW/cm2
do 1600mW/cm2.
Wystarczająca moc by
naświetlać w 5 sekund.
6 programów:TURBO,
HIGH, NORMAL, SOFT
START MODE, SOFT
PULSE MODE, PULSE
MODE. Długość fali 410
- 490 mm
zapytaj
o cenę
82
F10250
F10251
F10252
EKSTRA PLUS dostarczany wraz z oprogramowaniem
w celu umożliwienia kontroli faz procesu
i przechowywania danych na karcie SD.
cena zł
cena zł
Walizka z zestawem zawiera stalową butlę tlenową
do napełniania o poj. 0,5l, reduktor z manometrem,
ambu z maską, 2 kaniule Guedela, szczypce do języka,
spiralny rozwieracz ust, przewody
2500
2035S – EuropaB Evo;
2035TS – 220V
Inkubator do ampułkowych
testów biologicznych B test
firmy Tecno-Gaz
cena zł
cena zł
750
3007-E-2
2000
WS-USB619
Lampa
polimeryzacyjna
Miniled
super charged
firmy
Actelon/satelec
32
Kompresor
bezolejowy
Bora New
z osuszaczem
firmy Metasys
Wyjątkowa jakość, niski
poziom hałasu (62 dB)
i regularne narastanie
ciśnienia; 3-stopniowe
osuszanie i filtrowanie dostarczane powietrze
jest całkowicie suche
i czyste; wydajność:
66l/min; gwarancja 36
miesięcy
Air-N-Go classic
Piasek do piaskowania firmy Acteon/Satelec
Właściwości czyszczące i polerujące proszków Air-N-Go nie powodują uszkodzeń szkliwa i dziąseł
Butelka: 250g Dostępne smaki: cytryna, mięta, malina
03010002
7999
02010201
Dane techniczne:
• Rozdzielczość: 600 000 pixeli
• Czujnik: ¼ cala kolorowy CCD
• Źródło światła: 6 diod
• Stop-klatka
• Podział obrazu na 4 klatki
• Pamięć: 27 zdjęć - wyjście Video i USB
cena zł
5999
Kamerka
Advance cam
cena zł
cena zł
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
Moc: 2.000 lub opcjonalnie
3.000 mW/cm² - z światłowodem Ø 7,5 lub Ø 5,5 mm
(opcja). Polimeryzacja wszystkich rodzajów kompozytów
w 3 sekundy! (Spektrum
światła: 420-480 nm). 3
Programy: ciągły/pulsacyjny/
marastający.
Minimalny wzrost temperatury: bezpieczne użytkowanie
- bez uszkodzenia miazgi.
540
Mokra pompa
ssąca
Excom hybrid 2
firmy Metasys
Centralny system
ssący ze zintegrowaną,
dynamiczną separacją
wody i powietrza
gwarantującą
bezproblemowe
użytkowanie; na 2-3
stanowiska; duża moc
i niezawodność układu
ssącego, nawet przy
dużym obciążeniu; łatwa w obsłudze i konserwacji;
gwarancja 24 miesiące
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Kosz na śmieci
50l
Automatyczne
otwieranie poprzez
czujnik ruchu; obudowa stal INOX
DZT 50-13
1395
Ultranowoczesny
aparat wewnątrzustny
cena zł
UWAGA! Zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony
radiologicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 194 poz. 1625)
wszystkie podmioty opieki zdrowotnej ,w tym gabinety i kliniki stomatologiczne stosujące promieniowanie
jonizujące (aparaty RTG) do celów medycznych są zobowiązane do wykonywania testów podstawowych.
X-MIND UNITY
14500
Zestaw fantomów
Pro-Dent do
samodzielnego
wykonywania
testów podstawowych w stomatologicznych
pracowaniach
rentgenowskich.
12000
F03809
Radiografia przewodowa
sopix usb firmy Acteon/satelec
technologia ACE chroni każde zdjęcie przed
prześwietleniem; wyjątkowa jakość obrazu;
rozdzielczość 25 lp/mm
cena zł
OŚĆ
NOW
cena zł
cena zł
cena zł
14500
S8020001
24500
S700165
GRATIS
l możliwość podłączenia
fartuch RTG
+ pozycjonery
radiografii bezpośrednio
do aparatu - sOPIX Inside
l nowoczesny i elegancki
panel sterowania
l promieniowanie
ograniczone
nawet do 52%
Radiografia bezprzewodowa PsPIX
firmy Aceton/satelec
fronty dostępne w
9 kolorach; każda
szuflada zamykana
na klucz; stopki z
regulacją wysokości;
wymiary: szer. x głęb.
x wys: 61,5 x 50 x
123,5 cm
dostępne również
kartoteki 3, 4, 5, 6 i
10-cio szufladowe
Płytki obrazowe
fosforowe do radiografii bezprzewodowej PSPIX firmy
SOPRO – ACTEON i DIGORY firmy SOREDEX
Płytki wielokrotnego użytku, bardzo trwałe i proste
w obsłudze i konserwacji, idealnie sprawdzające się z
systemem PSPIX i DIGORA.
Dostępne we wszystkich rozmiarach:
Ref.700178 : Size 0 : 22 x 31 mm
Ref.700179 : Size 1 : 24 x 40 mm
Ref.700180 : Size 2 : 31 x 41 mm
Ref.700181 : Size 3 : 27 x 54 mm
*za 6 płytek tego samego rozmiaru
specyfikacja techniczna:
Czas ekspozycji: 0,02 do 3,2 sekundy.
Montaż do ściany, unitu lub na wózku jezdnym
Długość ramienia 80cm,
prezroczysty długi tubus (30cm) ułatwia właściwe
pozycjonowanie i prawidłowe wykonanie zdjęć
2 lata gwarancji
824
Asystor
3-szufladowy
z podstawą
chromową
firmy Tom-Pag
fronty dostępne
w 9 kolorach;
blat z aluminiowym
obranowaniem
przykryty mleczną
szybą; na kółkach;
wymiary: szer. x głęb.
x wys: 50 x 42,5 x
90-108 cm
dostępny również w
wersji z podstawą U!
1300*
02-123
820
02-639
Asystor
4-szufladowy
z podstawą U
fronty dostępne
w 8 kolorach;
blat z aluminiowym
obramowaniem
przykryty szkłem;
na kółkach;
wymiary: szer.
x głęb. x wys.:
50x42,5x83 cm
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów
szafa
kartotekowa
8-szufladowa
firmy Tom-Pag
Wewnątrzustny aparat rentgenowski
z generatorem
wysokiej częstotliwości
Niezawodny
cena zł
1300
05-998
Aparat RTG X-Mind Dc
cena zł
cena zł
specyfikacja techniczna:
Napięcie zasilania: 100-240V 50/60Hz
Maksymalny pobór mocy: 850VA
Lampa RTG: Toshiba D-041
Napięcie prądu lampy rentgenowskiej: 60/65/70kV
Maksymalny prąd anody: 7mA
Ogniskowa: 0.4mm
Całkowita filtracja: Odpowiednik 1,5mm Al przy
70kV
Tubus o przekroju okrągłym Ø 60 mm: 20cm (8”)
Możliwe nastawy ekspozycji: od 0.02 do 3.2
sekundy
Waga całkowita: 23kg
cena zł
płytki obrazujące są niezwykle cienkie i elastyczne - łatwe do precyzyjnego pozycjonowania przy
zapewnieniu komfortu pacjenta; wczytywanie zdjęcia
od 4,3 do 7,5 s; zgodna ze wszystkimi aparatami RTG;
wszechstronne możliwości przyłączania do sieci.
33
Unit
Unit ESTETICA E30
n SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
n LAMPA DIODOWA „MAIA LED”
n STRZYKAWKA 3-F
n MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny
ze światłem, zakres obrotów
od 100 do 40.000 obr/min
n SKALER PIEZOsoft Skaler
piezoelektryczny bez światła,
sterylizowalna obudowa,
w komplecie 1 końcówka
n ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460LE
n TURBINA KaVo SMARTtorque 619L
n KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20L
n LAMPA POLIMERYZACYJNA Poly One
n FOTELIK DLA LEKARZA KaVo PHYSIO 5006
czytaj więcej str. 8.
Cena za zestaw:
12860 euro brutto
Radiologia
Promocje KaVo i Gendex ważne w okresie 11 września – 11 października 2013
Zestaw Gendex:
34
n Aparat punktowy Expert DC
Najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć
wewnątrzustnych
n Radiografia cyfrowa GXS-700
Zestaw urządzeń służących do uzyskanie obrazu RTG
na monitorze komputera bez konieczności użycia
klasycznego filmu
n Kamera węwnątrzustna GXC-300
Służy do udoskonalenia komunikacji z pacjentem,
dokumentacji przypadku i postępów leczenia.
n Komputer MSI
Cena za zestaw:
33000 zł brutto
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
Instrumenty
Turbina SMARTtorque S619 L
Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
n czterodrożny spray
n szerokokątny światłowód
n ceramiczne łożyska
n system „anti-suck-back”
n wymienny mikrofiltr wody
Turbina występuje również
w wersjach E680 LN
na złączkę NSK, E680 LS
na złączkę Sirona
n montowana na szybkozłączkę KaVo Multiflex
n szerokokątny światłowód
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray
1700 zł brutto
2600 zł brutto
Turbina SMARTtorque S619 L
ze złączką ze światłem
KaVo 460 LE
Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
ze złączką ze światłem
KaVo 460 LE
2200 zł brutto
Turbina SMARTtorque S609 C
Kątnica przyspieszająca EXPERTmatic E25 L
n na wiertła turbinowe
n przełożenie 1:5
n trójdrożny spray
n szerokokątny światłowód
n wymienny mikrofiltr wody
n montowana bezpośrednio na rękaw typu Midwest
n ceramiczne łożyska
n czterodrożny spray
n nowoczesna, higieniczna
brutto
obudowa
930 zł
2850 zł brutto
Piaskarka Prophyflex
n możliwość poddania sterylizacji
n zakres obrotu dyszy 360 st., ułatwia pracę
nawet przy trudnych obszarach
3300 zł brutto
Turbina EXPERTmatic E20 L
n przełożenie 1:1
n wewnętrzny, dwukanałowy spray
n szerokokątny światłowód
Piaskarka Prophyflex
ze złączką KaVo 460 E
2100 zł brutto
3700 zł brutto
Promocje KaVo i Gendex ważne w okresie 11 września – 11 października 2013
3100 zł brutto
NASI PRzeDstAWiciele
podlaskie
kujawsko-pomorskie
Monika
Suchowierska
tel. 602 470 800
[email protected]
Katarzyna
Olszewska
tel. 668 849 944
[email protected]
warmińsko-mazurskie, podlaskie
Marzanna
Milkamanowicz
tel. 692 887 387
[email protected]
warmińsko-mazurskie, podlaskie
Hanna
Domagała
tel. 600 096 966
[email protected]
małopolskie
Eliza
Horodeńska
tel. 696 167 678
[email protected]
podlaskie, mazowieckie
Call Center:
Lidia Sołowiej kom. 784-547-236
[email protected]
Anna
Bagińska
tel. 660 716 050
[email protected]
Magdalena Leończuk kom. 698-727-333
[email protected]
Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok
tel.:85 740 36 90, fax:85 743 79 98
[email protected] www.dentomax.pl
Razem! Dla zdrowych uśmiechów. Od 20 lat!
Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową
w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
DOŁĄCZ DO
NAS NA FACEBOOKU!
CZYTAJ NASZ
FIRMOWY BLOG
36
NR 9(03)/2013 l wrzesień-grudzień l DENTOMAX NEWS
oferta ważna do 31 grudnia 2013 lub do wyczerpania zapasów

Podobne dokumenty