Zakup strojów regionalnych dla członków Zespołu Dzieci Ziemi

Komentarze

Transkrypt

Zakup strojów regionalnych dla członków Zespołu Dzieci Ziemi
„Zakup strojów regionalnych dla członków Zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz
Orkiestry Dętej”
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku informuje, że w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, (działanie 413) „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zakupiono
stroje regionalne dla członków Zespołu Dzieci Ziemi Łąckiej oraz Orkiestry Dętej.
W skład zakupionych strojów wchodzą:
–
mundurki męskie (11 kpl) oraz damskie (3 kpl) dla Orkiestry Dętej,
–
stroje ludowe Regionu Łowickiego damskie (4 kpl) i męskie (4 kpl),
–
stroje krakowskie dziewczęce (8 kpl) i chłopięce (2 kpl).
Stroje te przyczynią się do promowania tradycji i historii w czasie występów Zespołu Dzieci Ziemi
Łąckiej oraz Orkiestry Dętej.
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku