Karta zgloszenia - Stop

Komentarze

Transkrypt

Karta zgloszenia - Stop
Karta zgłoszenia motocykla
do KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZEGO WETERANA WŚRÓD MOTOCYKLI
IV MOTOPIKNIK KOŚCIAN 2014
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i model motocykla
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji motocykla
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko zgłaszającego motocykl do konkursu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zgłaszającego motocykl do konkursu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu zgłaszającego motocykl do konkursu oraz adres e-mail
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach związanych z
przeprowadzeniem konkursu na najładniejszego weterana wśród motocykli IV Motopiknik Kościan
2014.
…………………………………………………………………...
Podpis zgłaszającego motocykl do konkursu
Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać w formie skanu- dokumentu na adres - [email protected]