oferta kursów, warsztatów i szkoleń dla bibliotekarzy w wsse gdańsk

Komentarze

Transkrypt

oferta kursów, warsztatów i szkoleń dla bibliotekarzy w wsse gdańsk
OFERTA KURSÓW, WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA BIBLIOTEKARZY
W WSSE GDAŃSK
1. KURS BIBLIOTERAPII
liczba godzin - 40
Adresaci :
Kurs przeznaczony dla nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlicy pedagogów,
psychologów pracowników bibliotek publicznych, ośrodków szkolno-wychowawczych,
pracowników socjalnych.
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć z elementami
biblioterapii z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą ponadgimnazjalną, a także z osobami
dorosłymi, starszymi i chorymi.
Bloki zagadnieniowe kursu
 Podstawy biblioterapii
 Terapeutyczne funkcje literatury
 Elementy dramowe w biblioterapii
 Bajka terapeutyczna i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi z problemami
 Biblioterapia w praktyce szkolnej
 Biblioterapia w pracy z osobami dorosłymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 Biblioterapia a zwalczanie uzależnień u młodzieży i dorosłych
 Tworzenie programów i scenariuszy biblioterapeutycznych
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć z elementami
biblioterapii
Koszt kursu 300zł
2. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
Każdy warsztat po 4 godziny
Tematyka warsztatów
 Elementy pedagogiki zabawy w biblioterapii
 Teatr w bibliotece szkolnej
 Dziecko dyslektyczne w bibliotece
 Aktywne formy pracy z czytelnikiem
Koszt warsztatów 100zł
3. 2-godzinne SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 E- learning w pracy nauczyciela bibliotekarza
 Tworzenie autorskich programów bibliotecznych
 Bibliograficzne bazy danych wybranych bibliotek polskich
 Opracowanie rzeczowe zbiorów
 Kontrola i selekcja zbiorów
Koszt szkolenia 80 zł
4. SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK MIEJSKICH I SZKOLNYCH


Indywidualny program szkoleń „Patron3” – 8 godzin – 400 zł
Opracowanie rzeczowe i formalne zbiorów z wykorzystaniem programu „Patron
3” – 20 godzin – 200 zł
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Podobne dokumenty