Cykl spranościowy Ekoludek

Komentarze

Transkrypt

Cykl spranościowy Ekoludek
Cykl sprawnościowy
„Ekoludek”
Opracowała: phm. Adriana Dobrowolska HO
Spis treści
Cele i zamierzenia:........................................................................................................2
Konspekty:.....................................................................................................................3
Konspekt 1 – Odwiedziny Ekoludka..............................................................................................3
Konspekt 2 – Klub zielonych detektywów. ...................................................................................5
Konspekt 3 – Zaczarowany świat roślin..........................................................................................6
Konspekt 4 – Witamy w Śmieciowie...............................................................................................8
Konspekt 5 – Zabawa w żywioły.....................................................................................................9
Konspekt 6 – Forum zdrowego żywienia......................................................................................11
Konspekt 7 – Pożegnanie Ekoludka..............................................................................................13
Załączniki:...................................................................................................................14
Załącznik 1 – Piosenka „Ziemia wyspa zielona”.........................................................................14
Załącznik 2 – Wypełnianka „Ziemia wyspa zielona”..................................................................14
Załącznik 3 – List Ekoludka........................................................................................................19
Załącznik 4 – Kodeks Klubu Zielonych Detektywów.................................................................20
Załącznik 5 – „Tu stoi wielkie drzewo”......................................................................................21
Załącznik 6 – Prawda czy fałsz?...................................................................................................21
Załącznik 7 – Hans Christian Andersen „Stokrotka”...................................................................22
Załącznik 9 – Nazwy kwiatów......................................................................................................26
Załącznik 10 – Połącz kwiaty z ich nazwą .................................................................................27
Załącznik 11 – Krzyżaki i rebusy.................................................................................................30
Załącznik 12 – Recykling ............................................................................................................31
Załącznik 13 – Rebusy „Skutkami zanieczyszczenia środowiska” ...........................................32
Załącznik 14 – Informacje o zanieczyszczeniu środowiska..........................................................33
Załącznik 15 – Przepis na sałatkę owocową..................................................................................37
Załącznik 16 – List Ekoludka........................................................................................................37
Załącznik 17 – Plansza..................................................................................................................39
Załącznik 18 – Zadania..................................................................................................................43
Literatura:....................................................................................................................45
1
Cele i zamierzenia:
Cele:
•
Nauczenie zuchów obserwacji i troski o środowisko oraz zachowań nie przynoszących
szkody przyrodzie
•
Zapoznanie dzieci z otaczającym je światem, rozwijanie w nich inwencji twórczej i
pomysłowości.
•
Wyrobienie ekologicznych nawyków tj. segregacja śmieci, gaszenie zbędnego oświetlenia,
zbieranie makulatury, oszczędzanie wody.
•
Uświadomienie potrzeby bycia ekologiem każdego dnia.
•
Uświadomienie jak ważna jest ochrona środowiska.
•
Promocja ekologii w najmłodszej grupie wiekowej związku.
•
Ukazanie ekologicznych postaw.
•
Ukazanie roli środowiska naturalnego.
Zamierzenia:
•
Zuchy będą umiały i wiedziały dlaczego należy segregować śmieci
•
Integracja gromady przez zadania wykonywane w szóstkach
•
Rozwijanie wyobraźni i kształcenie twórczego myślenia
•
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie oraz postaw zdrowego żywienia
•
Zuchy będą umiały samodzielnie przyrządzić sałatkę.
2
Konspekty:
Konspekt 1 – Odwiedziny Ekoludka
1. Czas: 65 - 90 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a)
ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie)– 5 – 10 min
b) Gawęda – wizyta Ekoludka - 5 -10 min
Na zbiórkę przychodzi gość przebrany za Ekoludka wita się ze wszystkimi i pyta o ich imiona
oraz opowiada im o sobie: Przybyłem tu z bardzo daleka bo słyszałem, że Ziemia jest piękną
planetą zieloną z dużą ilością drzew, kwiatów i zwierząt. Gdy już na nią dotarłem myślałem że
się pomyliłem i jeszcze raz dokładnie przyjrzałem się mapie i jednak to była prawda dotarłem na
Ziemię. Nie jest taka jak ją opisywano zamiast tego jest szara i ponura. Chciałbym zobaczyć ją
taką jak słyszałem. Czy zechcecie mi pomóc i dowiedzieć się dlaczego nie jest już zielona?
(Zuchy odpowiadają)
Chciałbym lepiej was poznać i spędzić z wami trochę czasu. Czy mogę się z Wami pobawić?
c)
GiĆ – 5 –10 min
▪ „Zabawa z chusteczką”
Osoba stojąca pośrodku koła podrzuca chusteczkę wypowiadając jednocześnie imię
wytypowanego członka grupy. Istotne jest nawiązanie kontaktu wzrokowego zwłaszcza gdy
imiona się powtarzają. Gra powinna być wykonywana dynamicznie
▪ „Koc”
Dzielimy uczestników na dwie grupy oddzielając je np. kocem, chustą. Po dwóch jej
stronach ustawiają się wytypowane osoby, które mają jak najszybciej odgadnąć imię
„przeciwnika”. Następnie chustę podnosimy do góry na umówiony znak opuszczamy gdy
ktoś nie odgadnie lub się pomyli przechodzi na stronę drużyny przeciwnej.
d)
Majsterka – 15-20 min
Zuchy malują dla ekoludka obrazki jak powinna wyglądać Ziemia.
e)
GiĆ – 5 – 10 min
▪ „Raz, dwa, trzy... Ekolodek!!!”
Wyznaczamy jedną osobę, która jest Ekoludkiem i staje na początku wyznaczonego terenu.
Pozostali uczestnicy stają w szeregu na końcu wyznaczonego terenu. Ekoludek odwraca się
plecami, tym samym daje znać reszcie, że może biec w jej kierunku. Ekoludek jest
odwrócona plecami aż do momentu gdy skończy mówić: "raz dwa trzy – Ekoludek patrzy!".
Gdy Ekoludek odwraca się pozostali uczestnicy zatrzymują się w bezruchu. Kto poruszy się,
3
wraca na linię startową.
f)
PiP - 5-10 min
▪ Załącznik 1 – piosenka „Ziemia wyspa zielona”
▪ Załącznik 2 – wypełnianka „Ziemia wyspa zielona”
g) GiĆ – 5 – 10 min
▪ „Klepacz”
Uczestnicy siadają w kręgu, pierwsza osoba rozpoczynająca zabawę klepie dłonią w swoje
kolano i przekazuje klepnięcie osobie siedzącej obok. Aby zmienić kierunek klepnięcia
uderzamy dwa razy.
▪ „Ekologiczne skojarzenia”
Zuchy w szóstkach otrzymują zadanie: wymyślić jak najwięcej wyrazów kojarzących się z
EKOLOGIĄ. Po czasie na zastanowienie prowadzący wskazuje kolejno grupy, które
wymieniają po jednym wyrazie. Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
h) ZZZOiT - 5-10 min
▪ rozmowa Ekoludka z zuchami
Czy podobały się wam zabawy? Czy chcecie bym nauczył was jak dbać o Ziemię? Zuchy
podejmują decyzję, czy chcą pomóc Ekoludkowi. Jeśli tak to od następnego spotkania z
Ekoludkiem, będą się witać okrzykiem: Ekoludek – Posprzątamy cały świat! Zuchy – Z
Ekoludkiem za pan brat!
4. Uwagi:
kartki, kredki, mazaki, wycinanki, klej, nożyczki, koc , chustka
4
Konspekt 2 – Klub zielonych detektywów.
1. Czas: 75 – 95 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 –10 min
▪ Okrzyk: Ekoludek/druhna – Posprzątamy cały świat! Zuchy – Z Ekoludkiem za pan brat!
▪ Meldowanie
b) Gawęda – 5 min
▪ Załącznik 3 – List Ekoludka
▪ Pytamy zuchy: Czy chcielibyście zostać członkami tego Klubu?
c) ZZZOiT – podpisanie dokumentu – 5 min.
Jeśli zuchy zgadzają się, to biorą kartkę, na której wypisany jest kodeks. Każde dziecko
podpisuje się pod nim oraz stawia swój odcisk kciuka.
▪ Załącznik 4 – Kodeks Klubu Zielonych Detektywów (wydrukowane w formacie A3)
d) PiP – 5 min
▪ Załącznik 5 – „Tu stoi wielkie drzewo”
e) GiĆ – 5 – 10 min
▪ Załącznik 6 – „Prawda czy fałsz?”
Zuchy stają w szeregu. Drużynowy czyta zdanie. Zadaniem zuchów jest określenie czy
odpowiedź jest prawdziwa, czy nie. Jeżeli stwierdzenie jest zgodne z prawdą zuchy
przebiegają na drugą stronę harcówki, jeśli nie to stoją w miejscu.
f) PiP – „Ziemia wyspa zielona”– 5 min
g) Zwiad – 20 – 25 min
Dzielimy się na dwie grupy. Każda ubiera się i wychodzi z harcówki w celu zapytania
przechodniom kilku pytań związanych z dbaniem o środowisko (pytania zuchy układają w
grupach z pomocą druhen i prezentują je przed wyjściem).
h) Majsterka – 15 – 20 min
Raport ze zwiadu – komiks
i)
ZZZOiT – obrzędowe zakończenie – 5 – 10 min
4. Uwagi:
kartki, kredki, mazaki, wycinanki, klej, nożyczki,
5
Konspekt 3 – Zaczarowany świat roślin
1. Czas: 50 – 90 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie) – 5 – 10 min
b) Gawęda – 5 – 10 min
▪ Załącznik 7 – Bajka H.CH. Andersena „Stokrotka”
▪ Rozmowa: Co dzieci zrobiły z kwiatkiem gdy nie był im potrzebny? Czy to co zrobili było
dobre?
c) GiĆ – 10 – 20 min
▪ „Przeprawa przez las”
Część gromady ustawiamy jak drzewa w lesie, w szachownicę, wyznaczając jednakową
odległość pomiędzy poszczególnymi zuchami. Pozostałe zuchy, po przyjrzeniu się, jak
ustawione są „drzewa”, zawiązują sobie oczy i przedzierają się przez „las”, tak aby nie
dotknąć „drzewa”. Zwyciężają zuchy, którym to się udało. Dla ułatwienia „drzewa” mogą
„szumieć”.
▪ „Sadzenie ziemniaków”
Ogrodnicy na wiosnę mają mnóstwo pracy. Muszą zajmować się siewem i sadzeniem roślin.
Ustawiamy ogrodników szóstkami. Każdy ogrodnik trzyma w ręku piłkę. Na sygnał
pierwszy z każdej szóstki biegnie na linię mety i „sadzi” swojego ziemniaka. Następnie
wraca, dotyka kolejnego, który musi wykonać to samo zadanie. Zuchy wrzucają piłki do
pojemnika
▪ Załącznik 8 – Wykreślanka drzewa
d) PiP – Ziemia wyspa zielona – 5 min
e) Majsterka – 15 – 20 min
Zuchy sadzą swoje roślinki np. rzeżuchę wkładają do zrobionej przez siebie doniczki (oklejone
papierem samoprzylepnym opakowanie po jogurcie), obserwują jak ich roślinki rosną.
f) GiĆ – 5 – 10 min
▪ „Wędrujące kwiaty”
Zuchy losują kartki z nazwami kwiatów (każdą nazwę zapisujemy na dwóch kartkach) i
siadają w kole. Jedna para zuchów wchodzi do środka i wywołuje nazwę jakiegoś kwiatu. W
tym momencie zrywają się zuchy, które mają kartki z tą nazwą i biegną, aby zamienić się
miejscami. W tym czasie zuchy stojące w środku starają się zająć ich miejsca. Zuchy,
którym nie udało się zająć miejsc, wchodzą do środka koła i zabawa toczy się dalej.
Załącznik 9 – Nazwy kwiatów
6
▪ Załącznik 10 – „Połącz kwiaty z ich nazwą”
g) ZZZOiT – obrzędowe zakończenie – 5 min
4. Uwagi:
rękawiczki jednorazowe, doniczki (opakowanie po jogurcie), sadzonki, ziemia, papier
samoprzylepny
7
Konspekt 4 – Witamy w Śmieciowie
1. Czas: 65 – 95 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie) – 5 – 10 min
b) Gawęda – Rozmowa – 5 min
Czy wiecie czym jest segregacja śmieci? Po co segregujemy śmieci? Czy jest to potrzebne? Jak
segregujemy śmieci?
c) GiĆ – 10 –15 min
▪ „Segregacja”
Są trzy worki z napisami „Makulatura” „Szkoło” „Plastik”.,Zadaniem zuchów jest
posegregować rozrzucone w harcówce śmieci (po wykonaniu tego zadania sprawdzamy czy
zuchy dobrze rozdzieliły śmieci).
▪ Zuchy wypisują szóstkami cechy idealnego środowiska
d) PiP – „Tu stoi wielkie drzewo”– 5 min
e) Majsterka – 20 – 30 min
Zuchy robią coś przydatnego ze śmieci, coś co może im się przyda do użytkowania codziennego,
np. pudełko na skarby, piórnik na biurko.
f) GiĆ – 15 – 20 min
▪ „Wyścig skaczących kwiatów”
Przyrodnik stara się obserwować kwiaty mieszkające w jego sąsiedztwie. Zna ich zwyczaje i
zachowania. Szóstka stoi w szeregu, jeden zuch w odległości 1-2 kroków od drugiego.
Wszyscy kucają i chwytają się za pięty. Na hasło prowadzącego kwiaty starają się, skacząc
obunóż w przysiadzie, dotrzeć do mety odległej o kilka metrów. W czasie skoków nie wolno
puścić pięt.
▪ Zuchy w szóstkach, dostają krzyżówki muszą odpowiedzieć na pytania i wstawić
odpowiednia odpowiedz. Hasło to recykling pytamy się zuchów czy wiedzą co to recykling
jak nie to mówimy im co to takiego.
•
Załącznik 11 – Krzyżówki i rebusy
•
Załącznik 12 – Recykling
•
Załącznik 13 – Rebusy „Skutkami zanieczyszczenia środowiska”
▪ Załącznik 14 – Informacje o zanieczyszczeniu środowiska
g) ZZZOiT – obrzędowe zakończenie – 5 – 10 min
4. Uwagi: krzyżówka, rebusowych, „śmieci”, klej, nożyczki, rodzinka, worki na śmieci
8
Konspekt 5 – Zabawa w żywioły
1. Czas: 60 - 90 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie) – 5 – 10 min
b) Gawęda – Rozmowa – 5 min
▪ Pytamy zuchów czy wiedzą co to są żywioły?
▪ Jak myślicie, co to jest powietrze?
▪ Czy człowiek potrzebuje powietrza?
▪ Do czego człowiekowi służy woda?
▪ Czemu ogień jest tak ważny?
▪ Dlaczego ziemia jest tak ważna?
c) GiĆ – 10 – 20 min
Szukamy dowodów na istnienie żywiołów w tym celu udajemy się na mały zwiad po szkole i jej
terenie.
▪ Trafimy do łazienki, sprawdzić jaka jest woda, wyjdziemy na dwór, może będą jakieś
kałuże, pobierzemy próbki ziemi. Zbadamy nasze środowisko w którym żyjemy
odpowiadając na pytania:
▪ Czy gleba jest zanieczyszczona?
▪ Czy woda jest zanieczyszczona?
▪ Czy powietrze w okolicy jest zanieczyszczone?
d) PiP – „Ziemia wyspa zielona”– 5 min
e) Majsterka – 15 – 20 min
Dzielimy zuchy na 2 grupy. Każda dostaje arkusz szarego papieru i farby. Zadaniem zuchów jest
namalować plakat propagujący ochronę wody i powietrza.( przy większej liczbie zuchów
możemy dołożyć kolejną grupę, która zrobi plakat propagujący ochronę gleb)
f) GiĆ – 15-25 min
▪ „Żywioły i zwierzęta”
Wszystkie zuchy siedzą w kole, a jeden z szóstkowych stoi w środku z chustą na ręku. Na
sygnał dany gwizdkiem przez drużynowego rzuca chustę do kogoś z siedzących, wywołując
równocześnie jeden z czterech żywiołów: ziemię, wodę, powietrze i ogień. Zuch, do którego
rzucono chustę, wymienia nazwę zwierzęcia żyjącego w wywołanym żywiole, np. ziemia słoń, woda - wieloryb, powietrze - orzeł. Kto da błędną odpowiedź lub powtórzy
wymienione zwierzę, zmienia środkowego. Drużynowy gwizdkiem narzuca tempo zabawy.
9
Na hasło „ogień” wszyscy zamieniają się szybko miejscami, a zuch, dla którego zabrakło
miejsca, pozostaje w środku i dalej prowadzi zabawę.
▪ Zawody:
•
dmuchamy balony
•
gasimy świeczkę woda ze strzykawek(pistoletów na wodę)
•
sprawdzamy na ile sekund zuchy wstrzymają oddech
•
rozpoznawanie rzeczy przez dotyk ( przedmiot znajduje się w woreczku z ziemią)
g) ZZZOiT – Obrzędowe zakończenie – 5 min
4. Uwagi:
farby, pędzelki, szary papie, balony ok. 4, woreczki śniadaniowe, pistolety na wodę lub strzykawki,
świeczki, zapałki, worek z ziemią
10
Konspekt 6 – Forum zdrowego żywienia.
1. Czas: 55 – 90 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie) – 5 – 10 min
b) Gawęda – 5 – 10 min
Opowiadam Zuchom o chłopcu który podczas letniego popołudnia na spacerze odwiedzając
sklep wybrał orzeźwiające jabłko zamiast lodów jak inne dzieci. Zadaje pytanie „Jak myślicie
dlaczego chłopiec wybrał jabłko? Czy wy wybralibyście tak samo?”
▪ Pokazujemy zuchom piramidę zdrowego żywienia
▪ Załącznik 14 – Piramida zdrowego żywienia
c) GiĆ – 5 – 10 min
▪ „Wybierz dobrze”
Podajemy dwa przykłady pożywienia np. Baton i Marchewka. Zuchy muszą wybrać co jest
zdrowsze i uzasadnić dlaczego wybrała akurat to a nie inne.
d) PiP – „Tu stoi wielkie drzewo”– 5 min
e) Majsterka – 20 – 30 min
Do wyboru
▪ Sałatka owocowa Załącznik – 15 – Przepis na sałatkę owocową
▪ Zrobienie piramidy zdrowego żywienia.
Każda szóstka dostaje arkusz papieru, kredki, farbki, nożyczki, wycinanki i robi piramidę
żywienia.
f) GiĆ – 10 – 15 min
•
„Gra losu” (Klasy)
Mamy planszę. Na planszy narysowane są numerki. Zuchy rzucają orzechem na numerek
np. 5 . Muszą przeskoczyć klasy po przeskoczeniu np na lewej nodze zadaję pytanie za tyle
punktów ile wyrzucił orzechem. Gdy Zuch odpowie prawidłowo zapisuje na kartce jego
punkty. Na koniec podliczamy
wynik.
•
„Sałatka owocowa”
Dzielimy uczestników na 4 bądź więcej grup w zależności od liczebności. Następnie
każdemu zostaje przyporządkowana nazwa owocu. Siedząc w kręgu jedna osoba nie ma
miejsca i poprzez wywołanie nazwy owocu np. jabłka może je zająć. Staje się tym owocem.
Osoba, która straci w pieszej rundzie miejsce nie staje się innym owocem, podobnie każda
kolejna. Zasada ta dotyczy tylko tej osoby, która rozpoczyna grę. Na hasło sałatka owocowa
11
wszyscy zamieniają się miejscami.
g) ZZZOiT – Obrzędowe zakończenie – 5 – 10 min
4. Uwagi:
Kleje, nożyczki, kolorowe kartki, owoce, deski do krojenia , noże, miski, arkusze A3 (tyle ile
szóstek), kredki, farbki, mazaki, pędzelki
12
Konspekt 7 – Pożegnanie Ekoludka
1. Czas: 50 – 85 – min
2. Miejsce: Harcówka/boisko/ las
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie (okrzyk cyklu i meldowanie)– 5-10 min
b) Gawęda – 5 – 10 min
▪ Załącznik 16 – List Ekoludka
c) GiĆ – 30 – 50 min
▪ Gra planszowa
Każda szóstka szuka sobie pionka, którym będzie poruszała się po planszy. Po wykonaniu
rzutu kostką poruszają się o tyle pól ile oczek wyrzucili. Wygrywa szóstka która pierwsza
dotrze do mety. (Plansze stanowią rozłożone na przemian obrazki, dany obrazek występuje
tyle razy ile przyporządkowano do niego pytań)
•
Załącznik 17 – Plansza
•
Załącznik 18 – Zadania
a) ZZZOiT – obrzędowe zakończenie – 10 – 15 min
▪ Krąg Parady – przyznanie sprawności
▪ Obrzędowe zakończenie zbiórki
4. Uwagi:
Kleje, nożyczki, kartki , farby, kredki, mazaki, taśma klejąca
13
Załączniki:
Załącznik 1 – Piosenka „Ziemia wyspa zielona”
Nie warto mieszkać na Marsie
CG
Nie warto mieszkać na Wenus
FCG
Na Ziemi życie jest ciekawsze
CG
Powtarzam to każdemu
FGC
Bo Ziemia to wyspa zielona
FGCa
Wśród innych dalekich planet
FGC
To dom jest dla ludzi
Dla ludzi i zwierząt
Więc musi być bardzo zadbany
Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem się bawić
Posadźmy kwiatów tysiące
Posadźmy krzewy i drzewa
Niech z nieba uśmiecha się słońce
Pozwólmy ptakom śpiewać
Załącznik 2 – Wypełnianka „Ziemia wyspa zielona”
14
Zielona ...................
Nie warto mieszkać na …...........
Nie warto mieszkać na …..........
Na............życie jest ciekawsze
…................... ….........
Bo ….......... to …......... zielona
Wśród innych …..............
To …...............jest dla ..........
Dla ludzi i …......................
Więc musi być bardzo zadbany
Chcę poznać życie ….................
I wiedzieć co piszczy w ...........
Zachwycać się lotem .............
I z …................... się bawić
Posadźmy ….................. tysiące
Posadźmy krzewy i …...........
Niech z nieba uśmiecha się …..
Pozwólmy ….................śpiewać
Załącznik 3 – List Ekoludka
Drogie zuchy!
Gdy ostatnio was odwiedziłem zapomniałem powiedziec wam o
„Klubie Zielonych Detektywów”. Klub ten ma swój kodeks, który
brzmi:
1. Bede oszczedzał wode w domu.
2. Bede segregował smieci.
3. Bede oszczedzał prad.
4. Nie bede wyrzucał papierków na chodnik.
5. Nie bede deptał trawników.
6. Bede dbał o przyrode.
Mysle, ze wstapienie do tego klubu pomoze wam sprawic by
Ziemia znowu była piekna i zielona.
Ekoludek
Załącznik 4 – Kodeks Klubu Zielonych Detektywów
Kodeks Klubu Zielonych Detektywów:
1. Bede oszczedzał wode w domu.
2. Bede segregował smieci.
3. Bede oszczedzał prad.
4. Nie bede wyrzucał papierków na chodnik.
5. Nie bede deptał trawników.
6. Bede dbał o przyrode.
Załącznik 5 – „Tu stoi wielkie drzewo”
Na melodie pląsu „Tu stoją krokodyle”
Tu stoi wielkie drzewo a obok krzaczek
Dwa malutkie zajączki kicają gdzieś po łączce,
I ptak i dzik i wielki jeleń też,
Dlaczego jeszcze nie ma tu pani wiosny
Laj luli laj, luli luli luli laj...
Opis pląsu:
TEKST
OPIS
Tu stoi wielkie drzewo
Bierzemy ręce do góry robiąc z siebie drzewo
Obok mały krzaczek
Kucamy i nad głową z rąk robimy kule
Dwa malutkie zające
z palców robimy uszy przy głowie
Kicają gdzieś po łące
skaczemy w miejscu
I ptak
machami rękoma jak skrzydłami
i dzik
z palców wskazujących robimy kły przy ustach
i wielki jeleń też
ręką pokazujemy rogi przy głowie
Dlaczego jeszcze nie ma Wyprostowaną dłoń przykładamy nad oczyma i rozglądamy się
pani wiosny
Rękami pokazujemy zarys kobiety
Laj luli laj
Robimy dłońmi młynek
Załącznik 6 – Prawda czy fałsz?
1. Wstąpiliśmy do „Klubu Zielonych Detektywów”.
2. Na ostatniej zbiórce odwiedziła nas Ufoludka.
3. Trawa jest niebieska.
4. Słonce jest czerwone.
5. Sprzątam po majsterce.
6. Kodeks „Klubu Zielonych Detektywów mówi by oszczędzać wodę.
21
7. Kodeks „Klubu Zielonych Detektywów mówi by nie segregować śmieci.
8. Kodeks „Klubu Zielonych Detektywów mówi by zostawiać włączone światło gdy
wychodzę z pokoju.
9. Kodeks „Klubu Zielonych Detektywów mówi by nie będę wyrzucać papierków na
chodnik.
10. Kodeks „Klubu Zielonych Detektywów mówi by deptać trawnik.
11. Dziś mamy 15oC
12. Pada deszcz.
13. Mamy zimę.
14. Zuch jest dzielny.
15. Zuch przeszkadza mamie.
16. Zuch bije kolegów.
17. Zuch kocha Boga i Polskę.
18. Biały orzeł to odwaga.
19. Zdobyliśmy sprawność Aktora.
20. Na teatrzykach zajęliśmy 2 miejsce.
21. Za zbiórce są 3 druhny.
22. We wrześniu gromada obchodziła 1 urodziny.
23. Czy zgodziliśmy się pomóc Ekoludkowi.
24. Ostatnio na zbiórce poznaliśmy piosenkę „Zielona wyspa”.
25. Zbiórki są we wtorek.
Załącznik 7 – Hans Christian Andersen „Stokrotka”
A teraz, słuchaj!
Daleko na wsi, tuż koło drogi, stała altana; widziałeś ją na pewno, kiedyś tamtędy przechodził.
Przed altaną był mały ogródek kwiatowy z pomalowanymi sztachetami, tuż obok na murawie,
wśród najpiękniejszej zielonej trawy, rosła mała stokrotka; słońce ogrzewało ją tak samo mocno i
pięknie jak wielkie, pyszne kwiaty w ogrodzie i dlatego rosła z godziny na godzinę. Pewnego ranka
całkiem rozkwitła i stała tak ze swymi małymi, śnieżnobiałymi płatkami, które otaczały, jak
promienie, żółte słoneczko pośrodku. Nie myślała wcale o tym, że żaden człowiek nie widzi jej w
trawie i że jest biednym, pogardzanym kwiatkiem; nie - była bardzo zadowolona, zwracała się cała
do ciepłego słońca, patrzyła w nie i słuchała skowronka, który śpiewał w powietrzu.
22
Mała stokrotka czuła się szczęśliwą, jak gdyby to było wielkie święto, a przecież był to tylko
poniedziałek; wszystkie dzieci uczyły się w szkole; podczas gdy dzieci tkwiły w ławkach i uczyły
się tam czegoś - stokrotka tkwiła na swej zielonej łodydze i również się uczyła od ciepłego słońca i
od wszystkiego, co ją otaczało, jaki Bóg jest dobry. Myślała o tym, jak pięknie wyśpiewuje
skowronek to, co czuje w ciszy, i patrzyła z pewnego rodzaju czcią i podziwem na szczęśliwego
ptaszka, który umie śpiewać i fruwać; ale nie martwiła się tym, że sama tak nie potrafi: "Widzę i
słyszę! -myślała. ? Słońce mnie grzeje i wiatr mnie całuje. Ach, obficie mnie obdarowano!"
Za sztachetami stało tyle sztywnych, wykwintnych kwiatów; im mniej pachniały, tym dumniej
strzelały w górę. Piwonie nadymały się, aby być większymi od róż - ale rozmiar przecież nic nie
znaczy. Tulipany miały najpiękniejsze barwy, wiedziały o tym dobrze i trzymały się prosto, aby je
można było lepiej widzieć. Nie spostrzegały wcale małej stokrotki, ale ona patrzała na nie tym
uważniej i myślała: "Jakież one bogate i piękne! Do nich przyleci na pewno ten wspaniały ptak w
odwiedziny. Bogu dzięki, że jestem tak blisko nich, mogę przynajmniej przyglądać się ich
wspaniałości". I właśnie gdy tak myślała, posłyszała:
"Ćwir, ćwir!" - to skowronek zleciał na dół, ale nie do piwonii ani do tulipanów - nie: sfrunął w
trawy do biednej stokrotki; radość po prostu przeraziła stokrotkę i sama nie wiedziała, co ma
myśleć.
Ptaszek tańczył dookoła stokrotki i śpiewał: ,,Jaka ta trawa jest miękka, patrzcie, jaki to
kochany, mały kwiatek o złotym serduszku i srebrzystej sukience". Żółty środek stokrotki wyglądał
naprawdę jak złoty, a małe płatki dookoła błyszczały swą białości. Jakże szczęśliwa była stokrotka to trudno sobie wyobrazić. Ptaszek pocałował ją. swym. dziobem, zaśpiewał dla niej i pofrunął
znowu. w błękitne powietrze. Chyba. kwadrans minął, zanim stokrotka przyszła do siebie. Trochę
zawstydzona, ale jednak serdecznie uradowana, spojrzała na kwiaty w ogrodzie, widziały przecież,
jaki ją spotkał honor i jakie szczęście, musiały zrozumieć, jaka to była dla niej radość; ale tulipany
stały tak samo sztywne jak przedtem, twarze ich ściągnęły się, zaczerwieniły z gniewu. Piwonie
nadęły się "ph", całe szczęście, że nie mogły mówić, na pewno robiłyby stokrotce ostre wymówki.
Biedny kwiatek wiedział, że nie są w dobrym humorze, i to mu sprawiło prawdziwą przykrość.
Wtedy do ogrodu przyszła dziewczynka z wielkim nożem, ostrym, błyszczącym, zbliżyła się do
tulipanów i zaczęła obcinać jeden po drugim.
- Ach! - westchnęła stokrotka. - Jakież to straszne, już po tulipanach! Dziewczynka odeszła z
tulipanami; stokrotka była szczęśliwa, że stoi daleko w trawie i że jest małym, biednym kwiatkiem,
była przepełniona wdzięcznością i kiedy słońce zaszło, zwinęła płatki i zasnęła, śniąc przez całą noc
o słońcu i o małym ptaszku.
23
Następnego ranka, kiedy kwiatek wyciągnął radośnie białe płatki, niby małe ramiona, do
powietrza i. słońca, posłyszał głos ptaszka, ale śpiew jego brzmiał smutnie. Tak, biedny skowronek
miał powody do smutku, schwytano go i oto teraz siedział w klatce przy otwartym oknie. Śpiewał o
szczęściu swobodnego fruwania, śpiewał o młodym, zielonym życie w polu i o pięknej podróży,
którą mógłby odbyć na swych skrzydłach wysoko w powietrzu. Biedny ptaszek nie myślał o
wesołości, siedział uwięziony w klatce.
Stokrotka chętnie by mu pomogła, ale jak miała się do tego zabrać? Trudno było coś wymyślić.
Zapomniała zupełnie, jak pięknie było dookoła niej,. jak gorąco grzało ją słońce i jak ślicznie
wyglądały jej białe płatki; myślała tylko o uwięzionym ptaszku, któremu nie mogła pomóc.
Wtedy wyszło z ogrodu dwóch małych chłopców; jeden z nich trzymał nóż, taki sam duży i
ostry jak ten, którym dziewczynka obcinała tulipany. Zmierzali wprost do stokrotki, która nie mogła
zrozumieć, czego oni chcą.
- Moglibyśmy tu wyciąć dla skowronka piękny kawał murawy! - powiedział jeden z chłopców i
zaczął wycinać kwadrat dookoła stokrotki zostawiając ją pośrodku.
- Wyrwij ten kwiat - powiedział drugi chłopiec, a stokrotka zadrżała ze strachu, bo zostać wyrwaną
to to samo, co umrzeć, a teraz chciała tak bardzo żyć, teraz, gdy miała się dostać z kawałkiem
murawy do klatki skowronka.
- Nie, zostaw ją! - Tak ładnie wygląda! Została więc i zabrano ją do klatki skowronka.
Biedny ptaszek narzekał głośno na utratę wolności i uderzał skrzydłami o żelazną kratę, mała
stokrotka nie mogła mówić, nie mogła mu powiedzieć słowa pociechy, chociaż tak bardzo chciała: I
tak przeszło całe przedpołudnie.
- Nie ma tu wody! - powiedział uwięziony skowronek. - Wszyscy wyszli i nie zostawili mi ani
kropli do picia. Gardło mi wyschło i pali. Czuję w sobie ogień i lód - powietrze jest takie ciężkie!
Ach, będę musiał umrzeć z daleka od ciepłego słońca, od świeżej zieleni, od całego piękna, które
stworzył Bóg!
I potem wsadził mały dziobek w chłodną trawę, aby się trochę odświeżyć; wtedy wzrok jego
padł na stokrotkę; ptak skinął do niej główką, pocałował ją dziobkiem i powiedział:
- Ty także musisz tu więdnąć, biedny, mały kwiatuszku! Ciebie i kawałek zielonej murawy dano
mi w zamian za cały świat, który miałem na wolności. Każde źdźbła trawy musi mi zastąpić zielone
drzewo, każdy z twoich białych płatków ma być dla mnie pachnącym kwiatem. Ach, przypomina
mi to tylko, ile straciłem!
24
"Kto mógłby pocieszyć skowronka ?" - pomyślała stokrotka. Ale nie mogła poruszyć żadnym
płatkiem; jednakże zapach, który wydzielały jej płatki, był o wiele silniejszy niż zwykły zapach
tego kwiatu; zauważył to również skowronek, a chociaż był osłabiony z pragnienia i w męce
wyrywał zielone trawki, nie ruszył kwiatka.
Nadszedł wieczór i nikt nie przyszedł i nie przyniósł ptaszkowi kropli wody; wtedy skowronek
wyciągnął swoje piękne skrzydła i potrząsał nimi kurczowo, jego śpiew brzmiał jak zbolały pisk,
mała główka pochyliła się ku stokrotce i serce ptaka pękło ze smutku i tęsknoty; kwiatek nie mógł
jak poprzedniego wieczoru zasnąć, stuliwszy płatki; chore i smutne chyliły się one do ziemi.
Dopiero następnego ranka przyszli chłopcy; a kiedy zobaczyli martwego ptaka, zapłakali, płakali
rzewnymi łzami i wykopali mu śliczny grób, który ozdobili płatkami kwiatów. Ciało ptaka włożyli
do pięknego, czerwonego pudełka; królewski miał pogrzeb biedny ptaszek. Kiedy żył i śpiewał,
zapomniano o nim, trzymano go w klatce w niedostatku, teraz ofiarowano mu wspaniały pogrzeb i
wiele łez.
A kawałek murawy wraz ze stokrotką wyrzucono na drogę pełną kurzu, nikt nie myślał o kwiatku,
który najwięcej współczuł małemu ptaszkowi i tak gorąco chciał go pocieszyć.
Załącznik 8 – Wykreślanka drzewa
Lipa
Jodła
Modrzew
Topola osika
Świerk
Sosna
Buk
Grab
Jarząb
Jodła
Jesion
Dąb
Klon
25
Załącznik 9 – Nazwy kwiatów
Róża
Róża
Pierwiosnek Pierwiosnek
Przebiśnieg Przebiśnieg
Tulipan
Tulipan
Sasanka
Sasanka
Krokus
Krokus
Gerber
Gerber
Zawilec
Zawilec
Frezja
Frezja
Lilia
Lilia
Żonkil
Żonkil
Goździk
Goździk
26
Załącznik 10 – Połącz kwiaty z ich nazwą
27
28
GOŹDZIK
TULIPAN
PRZEBIŚNIEG
RÓŻA
ŻONKIL
PIERWIOSNEK
KROKUS
SASANKA
ZAWILEC
FREZJA
LILIA
GERBERA
29
Załącznik 11 – Krzyżaki i rebusy
Pytania:
1. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy 20 lub 21 …....
2. Poprosił nas o pomoc.
3. 22....... Światowy Dzień Wody.
4. Ziemia …... Zielona
5. W zielonym pojemniku.
6. W niebieskim pojemniku.
7. W żółtym pojemniku.
8. Międzynarodowa akcja odbywająca się w trzeci weekend września to „............ Świata”
9. Oddzielanie śmieci np. plastiku, szkła itd. to …..
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
30
Załącznik 12 – Recykling
Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska
naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości
odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych
materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są
surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego
przetworzenia.
Rys. Symbol recyklingu
31
Załącznik 13 – Rebusy „Skutkami zanieczyszczenia środowiska”
1.
2.
3.
4.
HASŁA:
1
2
3
4
32
Załącznik 14 – Informacje o zanieczyszczeniu środowiska
Dziura ozonowa
Zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej, występujące
głównie w obszarach podbiegunowych. Powstawanie dziury wiązane jest zazwyczaj z emisją
freonów spowodowaną działalnością człowieka.
Rys. Dziura Ozonowa nad Antarktyką
Rys. Powstawanie dziury ozonowej
Globalne ocieplenie
Obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy
powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.
Rosnąca temperatura globalna spowoduje wzrostu poziomu morza, przypuszczalnie zintensyfikuje
też ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zmieni ilość i rozkład opadów atmosferycznych. Inne
spodziewane efekty globalnego ocieplenia to: zmiany w wydajności i jakości upraw, zmiany
szlaków handlowych, wymieranie gatunków organizmów żywych itd.
Smog
Słowo które powstało ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke - dym i fog - mgła. Smog jest to
nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza
spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk
atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.
Wchodzące w skład smogu szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są
zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej
napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową
lub paraliż układu krwionośnego.
33
Rys. Smog
Rys. Smog
34
Kwaśne deszcze
Opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z
pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór,
chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej,
wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.
Rys. Efekt kwaśnych deszczy
35
Załącznik 14 – Piramida zdrowego żywienia
36
Załącznik 15 – Przepis na sałatkę owocową
Składniki:
• 1 puszka brzoskwiń
• 1 puszka ananasów
• 3 jabłka
• 3 gruszki
• 3 dojrzałe banany
• 2 kiwi
• 0,5 l gęstego jogurtu (naturalnego lub owocowego)
Przygotowanie:
Obierz jabłka , kiwi i gruszki, pokrój w drobną kostkę, tak samo brzoskwinie i ananas. Banana
pokrój w plasterki. Wszystkie owoce połącz z jogurtem. Podawaj po schłodzeniu w lodówce. Do
sałatki można dodawać sezonowe owoce: truskawki, maliny, winogrona itd
Załącznik 16 – List Ekoludka
37
Drogie zuchy!
Przez ostatnie kilka zbiórek pomagaliście mi by
Ziemia stała się na powrót piękną planetą. Bardzo
wam za tą pomoc dziękuję gdyż teraz jest taka
jak ją sobie wyobrażałem.
Mam nadzieję że będziecie pamiętać by ją
szanować i dbać o nią. Życzę wam wielu
wspaniałych przygód.
Ekoludek
Załącznik 17 – Plansza
Załącznik 18 – Zadania
1. Do jakiego klubu wstąpiliśmy?
2. Jak brzmi 1 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
3. Jak brzmi 2 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
4. Jak brzmi 3 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
5. Jak brzmi 4 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
6. Jak brzmi 5 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
7. Jak brzmi 6 punkt Kodeksu Klubu Zielonych Detektywów?
1. Kto odwiedził nas na pierwszej zbiórce?
2. Narysujcie Ekoludka.
3. O co prosił nas Ekoludek?
4. Ułóżcie wierszyk o Ekoludku.
5. Wymieńcie 10 wyrazów, które kojarzą się z EKOLOGIĄ.
6. Zaśpiewajcie piosenkę „Ziemia wyspa zielona”.
7. Zapląsajcie pląs „Tu stoi wielkie drzewo”.
8. Zróbcie rebus o tematyce ekologicznej.
1. Wymieńcie 5 kwiatów.
2. Dopasujcie nazwy kwiatów do obrazków. (Załącznik 10 – Połącz
kwiaty z ich nazwą )
3. Zróbcie zielnik z np. 6 roślin (okładka, nazwa rośliny i przyklejona
roślina)
4. Jaką roślinę sadziliśmy na zbiórce?
1. Wymieńcie cztery żywioły.
2. Wymieńcie do czego jest potrzebne powietrze.
3. Wymieńcie 3 zastosowania (czyli po co nam, do czego jest
potrzebna) wody.
4. Wymieńcie 3 zastosowania (czyli po co nam, do czego jest
potrzebny) ognia.
5. Wymieńcie do czego jest potrzebna ziemia.
43
1. Narysujcie piramidę żywienia.
2. Wymieńcie 3 składniki sałatki którą robiliśmy.
3. Napiszcie przepis na sałatkę owocową.
4. Napiszcie przepis na sałatkę ze świeżych warzyw
1. Dlaczego należy segregować śmieci?
2. Co wrzucamy do śmietnika żółtego?
3. Co wrzucamy do śmietnika zielonego?
4. Co wrzucamy do śmietnika niebieskiego?
5. Wymieńcie co można segregować.
1. Wymyślcie okrzyk by ludzie dbali o wodę.
2. Wymyślcie okrzyk by ludzie dbali o powietrze.
3. Wymyślcie okrzyk by ludzie dbali o ziemię.
4. Narysujcie jak wyobrażacie sobie ziemię za 100 lat.
(Załącznik 14 – Informacje o zanieczyszczeniu środowiska)
5. Co przedstawia obrazek? (Rys. Smog)
6. Co przedstawia obrazek? (Rys. Dziura ozonowa)
7. Co przedstawia obrazek? (Rys. Kwaśne deszcze)
8. Co przedstawia obrazek? (Rys.Smog)
1. Wymieńcie 5 zwierząt żyjących w wodzie.
2. Wymieńcie 5 zwierząt żyjących w ziemi.
3. Wymieńcie 5 zwierząt żyjących na ziemi.
4. Wymieńcie 5 zwierząt żyjących w powietrzy.
5. Jakie sprawności indywidualne mogliście zdobyć?
44
Literatura:
(na dzień 10.10.2010)
1. http://www.piegus.elblag.pl/pl_page_6.html
2. http://basnie.republika.pl/stokrotka.htm
3. http://www.miastodzieci.pl/kolorowanki-dla-dzieci.php
4. http://miniportal.harcerski.pl/
5. http://pl.wikipedia.org/
6. http://iamkrewki.pl/dla_dzieci.php?p=piramida_zywieniowa
7. http://www.midisegni.it/Pol/jedzenie.shtml
45

Podobne dokumenty