Bogusław Adamczyk Katowice, 2001-07-17 ul

Komentarze

Transkrypt

Bogusław Adamczyk Katowice, 2001-07-17 ul
Bogusław Adamczyk Katowice,
ul. xxxxxxx
40-057 Katowice
2001-07-17
Do: Pan Aleksander Kwaśniewski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Panie Prezydencie!
Podpisanie przez Pana ustawy o pseudo-ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001
roku (Dziennik Ustaw nr 71 z 10 lipca 2001 roku) jest zwykłym barbarzyństwem. Nie ma
żadnego usprawiedliwienia dla takiej postawy.
W związku z nagłośnieniem przez mnie problemu właścicieli kamienic w mediach
ogólnopolskich, poziom świadomości społeczeństwa polskiego, Sejmu, Senatu, a tym bardziej
Prezydenta RP był dostateczny, by poszukać innych demokratycznych rozwiązań.
Tymczasem podpisał Pan ustawę, która w skutkach zdecydowanie bardziej ogranicza prawa
właścicielskie, jak wszystkie poprzednie ustawy regulujące najem w prywatnych
kamienicach, włącznie z tymi z czasów socjalizmu.
Ustawa ta wręcz uniemożliwia posiadanie nieruchomości, dlatego nazywam to
barbarzyństwem z całym przekonaniem.
Podpisał Pan ustawę wbrew już raz zapadłemu wcześniej wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 12 01 2000 roku, w którym Trybunał napiętnował brak poszanowania
praw właścicielskich i nakazał rządowi polskiemu podjęcie radykalnych kroków, w celu
dostosowania zapisów ustawy do Konstytucji RP.
Tymczasem Pan podpisał ustawę, która jeszcze silniej narusza zapisy polskiej Konstytucji, nie
mówiąc o zapisach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Jest to zamach Prezydenta RP na praworządność narodową.
Jest to czyn pogański, nie mający precedensu w demokratycznej części Europy.
Oświadczam, że będę skutecznie dochodził swoich praw poza granicami kraju.
Ostatecznie społeczeństwo polskie zapłaci dotkliwą cenę za arogancję obecnej władzy.
Bogusław Adamczyk
Do wiadomości:
(wraz z pismem do Parlamentu Europejskiego z 21 06 2001 r)
Die Presse, 1015 Wien, Parkring 12a, PS6 Austria;
Frankfurter Allgemeine Zietung GMBH, 62267 Frankfurt Am Main;
Die Welt, 10888 Berlin, Axel-Springer-Strasse 65;
Bild, 10888 Berlin, Axel-Springer Verlag AG, Brieffach 3457;
USA Today, 1000 Wilson Blvd., Arlington, Va. 22229;
USA Today, P.O. Box 3BX, London W1A 3BX;
The Weekly Telegraph, 1 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5DT;
The Guardian Weekly, 75 Farringdon Road, London EC1M 3HQ;
The Guardian Europe, 119 Farringdon Road, London EC1R 3ER;
iL Giornale, Societa Europea di Edizioni S.p.A, 20125 Milano, Via G. Negri 4;
Corriere Della Sera, 20121 Milano, Via Solferino 28;
iL Sole 24 Ore S.p.A, 20154 Milano, Via Paolo Lomazzo 52;
Le Monde, 21 bis, Rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05;
Le Figaro, 37, Rue du Louvre, 75081 Paris Cedex 02;
El Pais, Miguel Yuste 40, 28037 Madrid;
De Standaard, Gossetlaan 28, 1702 Groot Bijgaarden, Belgia;
Le Soir Magazine, Rue Royale 120, B-1000 Bruxelles, Belgia;
La Libre Belgique, Boulevard Emile Jacqmain 127, B-1000 Bruxelles;
L`Echo, Rue de Birmingham 131, B-1070 Bruxelles;
De Morgen, Rue Brogniez 54, B-1070 Bruxelles;
Gazeta Wyborcza, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;
Wprost, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa;
Telewizja Polska S.A., 00-999 Warszawa, Woronicza 17

Podobne dokumenty