brama do prateru jakość w centrum uwagi logistyka w

Komentarze

Transkrypt

brama do prateru jakość w centrum uwagi logistyka w
inform
wydanie 15
sierpień 2008
JAKOŚĆ
W CENTRUM UWAGI
JEDNOSTKA CENTRALNA TPA
LOGISTYKA
W BUDOWNICTWIE
WIĘCEJ NIŻ TRANSPORT
BRAMA DO
PRATERU
NOWY PORTAL
MAGAZYN STRABAG SE
Od Redakcji
inform 15
OD REDAKCJI
DRODZY CZYTELNICY,
Bernd Hinrichs,
Redaktor Naczelny
bern[email protected]
chcąc zapewnić Wam jeszcze ciekawszą lekturę magazynu
inform wzbogaconego o jeszcze większą ilość informacji, staramy
się na bieżąco udoskonalać formułę magazynu. Nowoczesny układ
graficzny wprowadzony przed rokiem, dzięki któremu zrobiliśmy duży
i przyszłościowy krok do przodu, w niniejszym wydaniu magazynu
inform został uzupełniony o kilka zmian dotyczących sposobu
przedstawienia treści. I tak na przykład, w raportach dotyczących
naszych projektów umieściliśmy dodatkową ramkę, w której w przejrzysty sposób podsumowane są istotne dane liczbowe odnoszące
się do danego projektu.
Ponadto chcemy, abyście to Wy, Pracownicy stanowili centralny
punkt magazynu inform. Nowa rubryka „Ludzie w firmie STRABAG”
poświęcona jest właśnie Wam, Waszym talentom, zdolnościom
i pasjom – i nie tylko w kontekście pracy zawodowej. Oprócz portretów różnych zespołów w kolejnych wydaniach magazynu znajdziecie tu także bardzo osobiste informacje na temat Waszych
kolegów, z którymi może nawet sami macie do czynienia na budowie
czy w biurze. Z pewnością zaskoczy Was to, jak wszechstronni i kreatywni mogą być ludzie pracujący w firmie STRABAG poza sferą
zawodową.
Pragnąc stworzyć jeszcze lepszą i ciekawszą formułę magazynu pracowników firmy STRABAG SE, przygotowaliśmy dla Was
ankietę (str. 43). Z góry dziękujemy za nadesłanie wypełnionych
ankiet.
Życzymy Wam i Waszym rodzinom przyjemnej lektury!
Redakcja inform
02
www.strabag.com
inform 15
Spis Treści
SPIS TREŚCI
NOWOŚCI
04
08
10
11
12
13
13
WARTOŚCI KONCERNU Misja przedsiębiorstwa
NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ REKLAMĘ DLA FIRMY STRABAG Kampania wizerunkowa
POSTAW NA STRANET Sieć internetowa dla potrzeb codziennej pracy
STRABAG NAGRADZA ZESPOŁY STRAWARD
PRACA I ŻYCIE W ROSJI Nowa broszura na temat Rosji
WYCIĄG NARCIARSKI „ODKRYCIEM ROKU 2008” Kolejka linowa Nordkettenbahn w Innsbrucku
WYRÓŻNIENIE DLA SEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental Leadership Award
TEMAT Z OKŁADKI
14 JAKOŚĆ W CENTRUM UWAGI Jednostka centralna TPA
LUDZIE W FIRMIE STRABAG
22 EKSPERCI FIRMY STRABAG Nowy zespół - Prekwalifikacja
26 W SŁUŻBIE DLA LUDZI Oddajemy głos pracownikom firmy STRABAG – część I
27 WŁAŚCIWY TON Oddajemy głos pracownikom firmy STRABAG – część II
STRABAG UNITS
28 WIĘCEJ NIŻ TRANSPORT Logistyka w budownictwie
30 WEJŚCIE NA SKANDYNAWSKI RYNEK Nowość w Szwecji
31 SILNIEJSZA OBECNOŚĆ W ALBANII Trema Engineering
PROJEKTY
32
33
34
35
35
36
36
37
38
39
39
BIEGIEM DO SANATORIUM Sanatorium Bad Gleichenberg
NOWY PORTAL Portal “Brama do Prateru”
CENTRUM TERAPII: STAN SUROWY GOTOWY WPE
PPP DLA ZAJAZDU Zajazd Schwechat
SZKLANA PRZEWIĄZKA Teren produkcyjny Kuhn
NOWA BUDOWA DLA STALOWEGO GIGANTA „Huta ArcelorMittal“
36 LOTNISKO W DOBREJ FORMIE NA OLIMPIADĘ Port lotniczy Soczi
OBWODNICA DLA STAREGO MIASTA Solothurn: Na zachodzie luźniej
MNIEJ HAŁASU W BIELEFELD Ulica Detmolder Straße
ODCIĄŻENIE DLA KLOSTERNEUBURGA Obwodnica
BIEŻNIA DLA SOJUSZU WOJSKOWEGO NATO Security Investment Program
IMPREZY I NAGRODY
40 GWIAZDY JUTRA Art Award 2008
SERVICE
42 KONKURS MALARSKI DLA DZIECI
43 ANKIETA DLA CZYTELNIKÓW
03
Nowości
inform 15
NEWS
MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA
WARTOŚCI KONCERNU
Misja przedsiębiorstwa określa długoterminowe cele przedsiębiorstwa. To również definicja kultury przedsiębiorstwa.
Dynamiczny, obejmujący wiele krajów rozwój koncernu
STRABAG, jaki mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach, przyczynił się również do zmiany kultury przedsiębiorstwa. Zmiana
ta była głównym powodem utworzenia czterdziestoosobowego
międzynarodowego zespołu, który w lipcu 2007 roku spotkał się
w Wiedniu w celu opracowania nowej misji przedsiębiorstwa. Członkowie zespołu reprezentowali różne grupy zawodowe, funkcje i piony,
dzięki czemu mogliśmy zagwarantować szerokie spektrum myśli
i poglądów. Dla potrzeb opracowania niniejszego raportu niektórzy
członkowie zespołu zdradzili nam swoje oczekiwania odnośnie nowej
misji przedsiębiorstwa.
W trakcie warsztatów prowadzonych pod kierownictwem
dwóch trenerek z firmy zewnętrznej przedyskutowano i opracowano
bloki tematyczne o wstępnie ustalonej strukturze. W wyniku pracy
grupowej sformułowano „pierwsze wytyczne”. Na koniec spotkania
zebrano dodatkowo wiele kreatywnych pomysłów dotyczących sposobów komunikowania nowej misji przedsiębiorstwa. Na podstawie
wyników Dział Rozwoju Personalnego we współpracy z działem
Komunikacji koncernu sformułował misję przedsiębiorstwa, która
w lutym 2008 roku została uchwalona przez Zarząd.
KONTAKT: Karlheinz Mahler, Spółki serwisowe, Obszar Koncernu Jednostka centralna BRVZ 02, Austria/International
„W koncernie zatrudniającym ponad 60 000 osób, które na
pięciu kontynentach współpracują ze sobą posługując się ponad
30 językami misja przedsiębiorstwa jest wspólną ramą naszych
działań. Szanowne Koleżanki i Koledzy, w tym duchu chciałbym
Was serdecznie zaprosić do komunikowania, a także do aktywnego
wdrażania przyjętej misji naszego przedsiębiorstwa.”
HANS PETER HASELSTEINER,
Prezes Zarządu STRABAG SE
www.strabag.com
inform 15
Nowości
NEWS
WIZJA/STRATEGIA
Building Visions – Building Values – Building Europe
STRABAG jest znaczącym europejskim przedsiębiorstwem
budowlanym, które powstało z połączenia bogatych w tradycję
i zakorzenionych w Europie przedsiębiorstw i ich ludzi.
Dzięki naszej kompetencji, innowacyjności działań i motywacji
naszych pracowników oraz towarzyszącej temu zwartej i transparentnej strukturze organizacyjnej możemy stać się czołowym
usługodawcą w branży budowlanej w Europie.
Obszerny zakres naszych działań a także ich międzynarodowy
charakter w połączeniu z bogatym know-how stanowi dla nas stabilną ekonomiczną podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu.
„Jasno sprecyzowane cele
i wizje są dla przedsiębiorstwa
i jego pracowników motywem
osiągnięcia sukcesu. Miałem okazję doświadczyć, z jakim entuzjazmem pracownicy odpowiedzialni za różne zadania
w przedsiębiorstwie współpracowali przy opracowywaniu misji
przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że ten entuzjazm i motywacja
„zarazi” wszystkich pracowników koncernu i przyczyni się do długotrwałego sukcesu ekonomicznego naszej firmy.”
MANFRED WEISS, Budownictwo drogowe
Dyrektor techniczny Obszaru Austria MOE 6C
MISJA
Nasza misja to zbiór zasad postępowania opartych na wizjach,
którymi kierujemy się w kontaktach z pracownikami, klientami, podwykonawcami oraz społeczeństwem jako całością i właśnie z tego
względu misja ta jest wiążąca dla Zarządu, personelu kierowniczego
i wszystkich pracowników naszej firmy.
PRACOWNICY
Umiejętności i kompetencja naszych pracowników w połączeniu z ich zdolnością i gotowością do interdyscyplinarnej pracy
w zespole, to główne podstawy sukcesu naszego przedsiębiorstwa.
Jesteśmy przedsiębiorstwem, które „się uczy”. Nie skupiamy się
wyłączenie na przekazywaniu posiadanej wiedzy z pokolenia na
pokolenie; staramy się zdobywać nową wiedzę, którą również przekazujemy dalej. Istotną podstawą naszych zasad kierowania przedsiębiorstwem jest wysoka świadomość odpowiedzialności własnej
każdego pracownika. Dbamy o otwartość i szczerość we wzajemnych kontaktach, działamy w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie,
wskazujemy perspektywy rozwoju osobistego w przedsiębiorstwie
i zapewniamy zgodną z duchem czasu otwartą politykę informacji.
Aktywnie wspieramy działania zapobiegawcze mające na celu
ochronę zdrowia pracowników oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto staramy się wspierać naszych
pracowników w niezawinionych sytuacjach krytycznych.
„Chodzi nam o misję dopasowaną do ciągłego rozwoju
Koncernu, z którą każdy pracownik może, a nawet powinien
się utożsamiać. Ta misja to
kompas dla wszystkich.”
RUPERT GRIENBERGER, Budownictwo Infrastruktury, Obszar
Koncernu Austria/Niemcy/Szwajcaria 6D, Dyrektor techniczny Dyrekcji Bawaria Południowa
05
Nowości
inform 15
NEWS
KLIENCI
Nasze usługi dostosowujemy do uzasadnionych wymagań
i oczekiwań naszych klientów, przez co oferujemy im wysoką
wartość dodatkową. W duchu partnerskiej współpracy dbamy
o otwartą i transparentną komunikację z naszymi klientami. W ten
sposób budujemy długoterminowe i pełne zaufania stosunki handlowe nie zapominając jednak o zasadach poufności i dyskrecji.
Dzięki bliskości klienta, profesjonalności, innowacyjności i niezawodności możemy sprostać potrzebom rynku.
„Oczekuję i mam nadzieję,
że wartości określone w misji
przedsiębiorstwa zostaną zrealizowane w praktyce niejako
„samo przez się”. Z jednej strony
wewnątrz firmy, ale w szczególności w stosunkach zewnętrznych z klientami i dostawcami.
Wartości te tworzą kulturę
przedsiębiorstwa, która moim zdaniem może uwidocznić się wyłącznie poprzez jej aktywne wdrażanie. Samo określenie wartości w misji
to za mało. Każdy powinien na swój sposób przyczynić się do wdrożenia tej misji”.
THOMAS KSS, Obszary Specjalne & Koncesje, Obszar Koncernu Rozwój przedsiębiorstwa/Usługi 4 S, UE+DL, Dyrektor
Obszaru Faciility Management
PODWYKONAWCY I DOSTAWCY
Dbając o jakość i ekonomiczność naszych działań oprócz własnych kompetencji i zasobów przy realizacji zleceń uwzględniamy
również wybranych i sprawdzonych podwykonawców i dostawców.
Współpraca zorientowana na pracę zespołową, oparta na szczerości, otwartości, integracji i uczciwości jest gwarancją trwałych
i zadowalających stosunków partnerskich.
06
„Nowa misja jest wyrazem
zmian, jakie zachodzą w naszej
rzeczywistości. Firma STRABAG
jest koncernem wielonarodowym i wielokulturowym: szanujemy różnice kulturowe. Cele
i zasady związane z pracownikami firmy STRABAG są na
pierwszym planie. Misja określa
wytyczne, do których powinniśmy dążyć każdego dnia naszej pracy.
Misja określa stosunek koncernu do nas, naszych zleceniodawców
i podwykonawców, a także pozycję koncernu w społeczeństwie.”
ULJANA CHROMOWA, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Federacja Rosyjska 3L, Dyrektor Finansowy Dyrekcji Moskwa
SUKCES EKONOMICZNY
Odpowiedzialność wobec naszych rzeczników interesów (akcjonariuszy, klientów, pracowników, podwykonawców, urzędów, konkurencji, mediów, społeczeństwa jako całości) będzie dostrzegalna
wówczas, gdy będziemy wypracowywać zyski, gdy zachowamy
silną podstawę finansową i utrzymamy ryzyko na odpowiednim
poziomie. Głównym celem umożliwiającym utrzymanie trwałej ekonomiczności jest zatem stały rozwój oraz konsekwentne wykorzystywanie posiadanych instrumentów do wczesnego rozpoznawania
i unikania ryzyka ekonomicznego („unikanie tzw. „Flopów”) we
wszystkich fazach budowy.
www.strabag.com
inform 15
Nowości
NEWS
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Realizacji tego celu towarzyszy zawsze odpowiedzialność
wobec naszego otoczenia. Nasze standardy etyczne (Kodeks
Etyczny) postrzegamy jako wzorowy wkład w zdrowy rozwój rynku
europejskiego. Zgodnie z powyższym, szanujemy różnice kulturowe,
walczymy o uczciwą konkurencję, respektujemy obowiązujące
ustawy i dyrektywy, jesteśmy świadomi zagrożeń dla środowiska
naturalnego i uwzględniamy je w kwestiach związanych z wykorzystaniem energii i surowców, wytwarzaniem odpadów czy wielkością
emisji.
Ponadto, sprzyjamy dobru ogółu poprzez wspieranie wybranych
organizacji i instytucji humanitarnych, społecznych, edukacyjnych,
kulturalnych, a także organizacji i instytucji pożytku publicznego.
„Kolegom, którzy od dawna
pracują w koncernie, misja daje
pewność, że ich doświadczenia
i wiedza odgrywają ważną rolę
w naszym przedsiębiorstwie.
Nowym kolegom, w szczególności tym w krajach rozwijających się, misja po-winna być
potwierdzeniem tego, że ich
zdolności, kontakty i kompetencje zostaną przez nas docenione.”
TAMAS UNGER, Budownictwo Infrastruktury, Obszar
Koncernu Materiały Budowlane 6R, Dyrektor Finansowy
Dyrekcji Beton.
DZIAŁAMY DŁUGOFALOWO
Nasza odpowiedzialność wobec ludzi, społeczeństwa i środowiska sprzyja długofalowości naszych działań – a to wszystko
z myślą o kolejnych pokoleniach. Powyższe dewizy uwzględniamy
przy podejmowaniu naszych decyzji handlowych. Działania te są
dokumentowane w regularnych odstępach czasu przez instytucje
zewnętrzne w raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.
Nowości
inform 15
NEWS
KAMPANIA WIZERUNKOWA
NAGRODA ZA NAJLEPSZĄ
REKLAMĘ DLA FIRMY
STRABAG
Kampania wizerunkowa przygotowująca firmę STRABAG
SE do wejścia na giełdę pozostawiła wyraźne ślady
w świecie reklamy. Nasze reklamy zdobyły główną nagrodę
„Magazin Award” przyznawaną przez wydawnictwo
Verlagsgruppe NEWS i otrzymały nominację do austriackiej nagrody krajowej Marketing 2007.
Austria. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przygotowania do
wejścia na giełdę zostały wyróżnione w ten sposób; po udanym IPO
teraz również poprzez przyznanie jednej z najważniejszych nagród w
dziedzinie reklamy w Austrii” – cieszy się Nicole Ziegler z działu
Komunikacji Koncernu. Ponieważ branża budowlana nie jest klasyczną branżą marketingową, już same zapowiedzi na temat wejścia
firmy STRABAG SE na giełdę, któremu towarzyszyła zakrojona na
szeroką skalę kampania wizerunkowa, wywołały nie lada sensację
w świecie reklamy. Ogłoszenia prasowe oprócz spotów telewizyjnych stanowiły główny filar kampanii. Ta forma kampanii, w której
wykorzystany został język obrazów i spora dawka kreatywności,
była bardzo zbliżona do spotów reklamowych.
Wyniki były tak przekonywujące, że ogłoszenia zostały uhonorowane nagrodą „Magazin Award” wydawnictwa Verlagsgruppe
NEWS. Nagroda ta przyznawana jest co roku w siedmiu kategoriach
za niezwykłe pomysły i ich realizację. Decyzja o przyznaniu nagrody
zapada na złożonej płaszczyźnie: najpierw jury ekspertów wybiera
sześć wniosków w każdej kategorii, które następnie przedstawiane
są czytelnikom magazynów wydawnictwa Verlagsgruppe do ostatecznego rozstrzygnięcia.
Nicole Ziegler (pośrodku) odebrała nagrodę „Magazin Award” dla firmy STRABAG
08
www.strabag.com
inform 15
Nowości
NEWS
Firma STRABAG została zwycięzcą w czołowej kategorii „Najlepsza kampania magazynowa”. „Godny uwagi jest fakt, że po raz
pierwszy konkurs wygrało przedsiębiorstwo z branży, która nie
należy do klasycznych reklamodawców”, komentuje sukces Nicole
Ziegler.
w którym brało udział 40 czołowych przedsiębiorstw austriackich,
już sama nominacja jest kolejnym sukcesem kampanii firmy
STRABAG.
KONTAKT: Nicole Ziegler, Komunikacja Koncernu
Sukces hucznie świętowano wspólnie z dostojnymi gośćmi na
gali z okazji wręczenia nagród.
Do zdobycia kolejnego ważnego wyróżnienia zabrakło nam
niewiele: kampania wizerunkowa otrzymała nominację do austriackiej nagrody krajowej 2007 roku. Konkurs organizowany był przez
Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Austriackie Centrum Produktywności i Gospodarności (ÖPWZ). Nagrodą tą honorowane są
innowacyjne strategiczne koncepcje urynkowienia. W konkursie,
W marcu 2007 roku rozpoczęła się kampania wizerunkowa firmy STRABAG SE w Austrii. Elementem
łączącym całą kampanię było hasło „Building Visions.
Building Values. Building Europe”. Hasło to było
wyrazem naszych celów: realizujemy wizje, tworzymy
długotrwałe wartości, modernizujemy.
09
Nowości
inform 15
NEWS
SIEĆ INTERNETOWA DLA POTRZEB CODZIENNEJ PRACY
POSTAW NA STRANET
Przed rokiem wewnętrzna sieć internetowa koncernu
STRANET pojawiła się online. Obecnie 220 redaktorów
zajmuje się codziennie aktualizacją i obsługą sieci
dostarczając pracownikom informacji potrzebnych im
w codziennej pracy.
Niemcy. „Nasza wewnętrzna sieć STRANET to historia
sukcesu!” przekonuje Hans-Albrecht Sack, Dyrektor ds. komunikacji
wewnętrznej. Medium, które wystartowało przed rokiem, informuje
pracowników o nowościach Koncernu i dostarcza im informacje
i dokumenty niezbędne w codziennej pracy – począwszy od Księgi
Zarządzania czy Kodeksu Etycznego, kończąc na karcie dań stołówki.
Ważnym i typowym przykładem wsparcia, jakim w codziennej
pracy może być sieć STRANET jest udostępnianie informacji i dokumentów dotyczących Koncernu, często wymaganych w procesie
akwizycji. Dotyczy to dokumentów prawnych, finansowych i ekonomicznych, a także dokumentów dotyczących wiarygodności i technicznej efektywności firmy. Wszystkie te dokumenty są na bieżąco
aktualizowane w dziale Prekwalifikacji i udostępnianie w sieci
STRANET pod: Koncern > Prekwalifikacja (patrz również artykuł na
str. 22). Jeżeli ponadto potrzebne okażą się konkretne informacje
i dokumenty odnoszące się do zrealizowanych inwestycji, takie jak
dane techniczne czy listy referencyjne inwestora, pomocna jest
wówczas baza danych Infothek (> Koncern > Referencje > Obrazy)
zawierająca dane koncernu dotyczące konkretnej inwestycji. Również
ta baza danych jest na bieżąco rozbudowywana i uzupełniana.
Dostępne są tu również zdjęcia w odpowiedniej rozdzielczości dla
potrzeb tworzenia prezentacji w programie Power Point. Również
coraz więcej Obszarów Koncernu i Dyrekcji wykorzystuje możliwości sieci STRANET w celach informowania pracowników, ale także
jako własną platformę roboczą. Ze względu na wielkość koncernu
i związaną z tym obfitość informacji STRANET mógłby w krótkim
czasie stać się mało przejrzysty dla użytkowników, dlatego też od
początku tego roku do dyspozycji pracowników oddano mySTRANET
(na stronie startowej po lewej stronie u góry). Użytkownik ma możliwość wyboru i utworzenia własnej konfiguracji sieci STRANET
odpowiedniej dla swojego miejsca pracy. „W ten sposób zapewniamy przejrzystość sieci STRANET dla każdego pracownika; ma
on możliwość bezpośredniego dostępu do wszystkich ważnych dla
niego informacji”, wyjaśnia Sack. Poszperajcie od czasu do czasu
w sieci STRANET, to się opłaca. Odkryjecie tam wiele informacji,
które będziecie mogli wykorzystać w Waszej codziennej pracy!
I jeszcze jedno: podając swoje dane wykorzystywane do logowania w serwerze Lotus Notes na stronie http://stranet.strabag.com
możecie uzyskać dostęp do sieci STRANET z każdego komputera
podłączonego do Internetu (na całym świecie).
KONTAKT: Hans-Albrecht Sack, Komunikacja Koncernu
W sieci STRANET dostępne są m.in. regulacje i formularze systemu Zintegrowanego Zarządzania Jakością,
obszerne informacje i dokumenty dotyczące usług
handlowych BRVZ z branży technologii informacyjnych.
10
www.strabag.com
inform 15
Nowości
NEWS
STRAWARD
STRABAG NAGRADZA
ZESPOŁY
W tym roku już po raz trzeci w historii konkursu przyznano nagrody STRAWARD dla najlepszego obszaru
koncernu w pionie Budownictwa Infrastruktury. I po raz
trzeci nagroda powędrowała do rąk pracowników
Obszaru Koncernu Czechy/Słowacja.
Czechy/Słowacja. Wybitne osiągnięcia nie mogą pozostać niezauważone, dlatego firma STRABAG w roku 2005 po raz pierwszy
ogłosiła konkurs STRAWARD. W konkursie tym mogą uczestniczyć
wszystkie obszary koncernu z pionu Budownictwa Infrastruktury.
Każdy obszar koncernu oceniany jest według zysku osiągniętego w
poprzednim roku. Do Obszaru Koncernu Czechy/Słowacja, który
odniósł największy sukces, zalicza się również Dyrekcja Północ,
której kierownik techniczny František Šváb jest zachwycony wielokrotnym sukcesem „swojego obszaru”: „Cieszę się, że to nasza
Dyrekcja przyczyniła się w znacznym stopniu do sukcesu. Dla nas
nagroda STRAWARD jest symbolem uznania dla naszej wspólnej
pracy, ale również symbolem zobowiązań na przyszłość”. „Zamierzamy rozszerzyć formułę przyznawania nagród STRAWARD na
wszystkie piony i obszary koncernu”, myśli o przyszłości Fritz
Oberlerchner, członek Zarządu STRABAG SE. Zmiana nazwy na
STRABAG Award i nowa definicja kryteriów przyznawania nagród są
możliwe. Ale do tego czasu Czesi i Słowacy mogą świętować zwycięstwo. Nagroda wykonana została w formie rzeźby przez austriackiego rzeźbiarza Petera Profunsera, który pracuje głownie z takimi
materiałami jak marmur, drewno i metal. Redakcja inform gratuluje
wszystkim pracownikom Obszaru Koncernu z okazji osiągnięcia tak
dużego sukcesu.
KONTAKT: Fritz Oberlerchner, Zarząd STRABAG SE
Tak wyglądają zwycięzcy: pracownicy Dyrekcji Północ (na pierwszym planie František Šváb z nagrodą).
11
Nowości
inform 15
NEWS
NOWA BROSZURA NA TEMAT ROSJI
PRACA I ŻYCIE W ROSJI
W ramach rozbudowy przedsiębiorstwa na terenie Rosji
wciąż poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy.
Aby ułatwić spotkanie z największym krajem na świecie,
STRABAG wydał broszurę zawierającą najważniejsze
informacje na temat kraju i jego mieszkańców.
Rosja. Na łamach inform informowaliśmy kilkakrotnie o zakrojonej na szeroką skalę aktywności Koncernu w Rosji. Dzięki nowym
dużym zleceniom, takim jak na przykład przebudowa lotniska
w Soczi (patrz również str. 36), kraj ten pozostanie w centrum naszej
uwagi. Rekrutacja pracowników do prac budowlanych w Rosji, kraju
o tak ogromnym tempie rozwoju, to najnowszy temat w firmie
STRABAG. „W ramach działalności naszego koncernu na terenie
Rosji poszukujemy wykwalifikowanych pracowników (majstrów
i podmajstrów) oraz handlowców i techników”, wyjaśnia Christian
Ebner, Dyrektor ds. komunikacji koncernu. Nieodzownym warunkiem
do podjęcia pracy na rosyjskich budowach oprócz znajomości
języka niemieckiego lub angielskiego jest komunikatywna znajomość języka rosyjskiego niezbędna przy wykonywaniu określonych
zawodów; osoby zainteresowane stanowiskiem handlowca oprócz
języka angielskiego lub niemieckiego muszą wykazać znajomość
języka rosyjskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym
prowadzenie negocjacji.
„Rosja – broszura informacyjna” zawiera informacje na temat
codziennej pracy i życia w Rosji. Jak opodatkowane są zarobki? Kto
zajmuje się formalnościami związanymi z wjazdem do Rosji i wizą
dla członków rodziny? Ile lotów do domu firma opłaca w ciągu roku?
Na 24 stronach można znaleźć tam konkretne odpowiedzi na te
i wiele innych ważnych pytań. Dodatkowo można tam znaleźć dane
dotyczące warunków wjazdu, tematy dotyczące życia codziennego,
informacje dotyczące niemieckojęzycznych szkół oraz informacje na
temat organizacji firmy STRABAG w Rosji.
Informacje ze świata zawodowego uzupełniają obszerny zbiór
danych. W szczegółowym wywiadzie Stefan Drescher pracujący
w Rosji na stanowisku dyrektora technicznego Obszaru, opisuje
nam swoją codzienną pracę. Liczne adresy internetowe i dane kontaktowe zamykają ofertę broszury informacyjnej. Broszura ta ma na
celu zachęcenie do podjęcia interesującej pracy w Rosji oraz pokazanie życia codziennego w tym kraju.
„Rosja - broszura informacyjna” dostępna jest w sieci
STRANET pod: Komunikacja koncernu/Prospekty,
a także na stronie internetowej www.strabag.com
(wersja niemieckojęzyczna).
12
www.strabag.com
inform 15
Nowości
NEWS
KOLEJKA LINOWA NORDKETTENBAHN W INNSBRUCKU
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP AWARD
WYCIĄG NARCIARSKI
„ODKRYCIEM ROKU 2008”
WYRÓŻNIENIE DLA SEKCJI
OCHRONY ŚRODOWISKA
Austria. Zwycięzcą konkursu „Odkrycie 2008” organizowanego
przez specjalistyczne czasopismo „Kolej linowa & turystyka autobusowa” została kolejka linowa Nordkettenbahn w Innsbrucku.
Niemcy. Po raz pierwszy projekt realizowany przez firmę Züblin
Umwelttechnik zdobył przyznawaną corocznie nagrodę z dziedziny
ochrony środowiska „Enivronemental Leadership Award”. Już po raz
szósty firma Daimler AG zorganizowała konkurs na najlepszy projekt
z zakresu rozwoju ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
w przedsiębiorstwie. Konkurs został przeprowadzony przez pracowników firmy we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Co dwa lata
nagroda ta jest przyznawana w całym koncernie w kategoriach
„Ochrona środowiska a produkcja”, „Ochrona środowiska a produkty”, „Wybitny wkład w ochronę środowiska”.
Każdego roku trasy narciarskie i promienie słońca przyciągają
miliony miłośników sportów zimowych do rejonów narciarskich
Europy. Nowoczesne, wygodne wyciągi narciarskie, takie jak kolejka
linowa Nordkettenbahn w Innsbrucku, gwarantują dobrą zabawę,
która rozpoczyna się już w dolinie. Kolejki realizowane przez firmę
STRABAG były pierwszym modelem koncesyjnym w dziedzinie
kolejek linowych i szynowych w Austrii (patrz artykuł w inform
1/2006). Zarówno budowa, jak i kompletny projekt oraz uzyskanie
niezbędnych pozwoleń budowlanych i pozwoleń na użytkowanie
pozostawało w gestii firmy STRABAG. W ramach międzynarodowych
specjalistycznych targów technologii górskich i zimowych – Alpitec/
Prowinter – wyciągi narciarskie zostały nagrodzone wielokrotnie.
Ogłoszono je „Odkryciem roku 2008”. Ponadto, kolejki linowe
Nordkettenbahn zostały wyróżnione nagrodą „Innowacje w architekturze” dla sekcji 1 Hungerburg. „Nagrody są szczególnym powodem
do radości, ponieważ braliśmy bezpośredni udział we wszystkich
fazach budowy”, mówi z entuzjazmem Erich Anmasser, odpowiedzialny kierownik Dyrekcji.
Oprócz wyróżnień dla kolejek otrzymaliśmy nagrodę przyznawaną w ramach konkursu „Innowacje Show & Action” za zorganizowanie niepowtarzalnej gali z okazji otwarcia.
KONTAKT: Erich Anmasser, Obszary Specjalne & Koncesje,
Obszar Koncernu Rozwój Infrastruktury 4W, Organizacja ds.
projektów.
Otwarcie stacji Alpenzoo miało miejsce w dniu 1.12.2007.
W kategorii „Extraordinary Efforts for the Environment” (Nadzwyczajny wkład na rzecz środowiska) zwyciężyła grupa projektowa
ISCO, w której swój udział ma również firma Züblin Umwelttechnik“.
Nagrodę przyznano za innowacyjną metodę oczyszczania wód
gruntowych w zakładzie Sidelfingen firmy Daimler AG. Chlorowane
węglowodory przedostały się bez udziału przedsiębiorstwa do wód
gruntowych. Nie udało się ustalić, skąd pochodziły substancje toksyczne. Ponieważ tradycyjne metody, takie jak zdjęcie warstwy
wierzchniej gruntu, były zbyt kosztowne, po raz pierwszy zastosowano w Niemczech tak zwaną metodę ISCO. Substancje toksyczne
zostały zniszczone przy użyciu nadmanganianu potasu w procesie
utleniania zachodzącego w glebie. „To przede wszystkim partnerska
współpraca zleceniodawcy, władz komunalnych i wykonawców leży
u podstaw naszego sukcesu”, nie ukrywa radości Hans-Georg Edel,
doradca naukowy z ramienia Züblin Umwelttechnik wspólnie z kierownikiem projektu Wolfgangiem Maier-Oßwald.
KONTAKT: Hans-Georg Edel, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Europa 3H, Ochrona Środowiska.
Hans Georg Edel (po lewej) z Thomasem Wernerem (Zarząd Daimler AG].
13
inform 15
Temat z okładki
JEDNOSTKA CENTRALNA TPA
JAKOŚĆ W CENTRUM UWAGI
Zapewnienie jakości i innowacyjne rozwiązania przy
realizacji projektów budowlanych oraz produkcji materiałów budowlanych to podstawowe warunki sukcesu
w tej branży. W przypadku firmy STRABAG Instytut TPA
(Instytut Badań Technicznych), wewnętrzny zakład serwisowy, dba o to, aby procesy związane z zapewnieniem
jakości i bezpieczeństwa przebiegały wzorowo.
Arena międzynarodowa. Grudniowy poranek 2007 roku, godzina
5.06: pierwsza z wielu betoniarek wjeżdża na teren badawczy DESY
w Hamburgu. Zadanie: wykonanie najdłuższej na świecie monolitycznej płyty fundamentowej z betonu. Dwa dni później, godzina
16.45: zadanie zakończone. Do wykonania płyty o długości 272 m
i szerokości 23,65 m wykorzystano prawie 6 500 m3 betonu. Techniczny majstersztyk, bo beton musi wytrzymać ekstremalne obciążenia. Stały nadzór jakości betonu jest tu nieodzowny. To zadanie
dla specjalistów spółki TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und
Innovation GmbH. To właśnie oni przeprowadzają na miejscu stosowne badania kontrolne gwarantujące jednolitą jakość betonu
przez cały czas trwania prac budowlanych wynoszący niemal
60 godzin.
SIŁA MIĘDZYNARODOWA
Spółka TPA w ponad 100 oddziałach działa na terenie dwunastu
krajów europejskich zatrudniając niemal 600 pracowników. Oprócz
Austrii, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii,
Rumunii, Bułgarii, Polski, Rosji, a także Serbii i Czarnogóry spółka
TPA współpracuje również przy realizacji międzynarodowych
15
Temat z okładki
inform 15
projektów budowlanych na całym świecie będąc jedną z największych spółek laboratoryjnych w Europie.
SZEROKIE SPEKTRUM KLIENTÓW
Działalność Instytutu koncentruje się w 62% na pionie Budownictwa Infrastruktury firmy STRABAG. Jednostka centralna świadczy
usługi również dla klientów zewnętrznych. Klienci ci z 19% udziałem
tworzą drugą pod względem wielkości grupę klientów TPA. Ogólne
zlecenia z Koncernu (11%) oraz z Pionu Budownictwa Ogólnego
i Inżynieryjnego (8%) zamykają listę zleceniodawców. „Dzięki obecności naszej organizacji laboratoryjnej w wielu lokalizacjach, a także
dzięki przekazywaniu międzynarodowego know-how uzyskujemy
znaczną przewagę konkurencyjną w oczach naszych klientów”,
stwierdza Herbert Billmaier, dyrektor Jednostki Centralnej TPA.
Wszystko zaczęło się w roku 1987, kiedy to w wyniku połączenia dwóch laboratoriów budownictwa drogowego w Karyntii i Dolnej
Austrii powstała jednostka organizacyjna o nazwie „Jakość i rozwój
techniczny” utworzona wewnątrz spółki Asphalt und Beton GmbH.
TPA w trakcie badań gruntu w Polsce.
W tym samym roku utworzono dwa kolejne laboratoria – jedno przeznaczone do badań materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu, drugie do badań emulsji asfaltowych. W kolejnych latach
przedsiębiorstwo rozrastało się sukcesywnie poprzez przejmowanie
laboratoriów w krajach kluczowych dla koncernu STRABAG, choćby
poprzez połączenie z węgierską firmą laboratoryjną Bauteszt w roku
2003, w wyniku czego utworzono firmę IMI Kftv. W tym samym roku
powstała również spółka TPA na Słowacji.
WYTYCZNE DLA NASZEJ CODZIENNEJ PRACY
ORIENTACJA NA KLIENTA
KOMPETENCJA
Oferujemy szybkie, skuteczne i ekonomiczne rozwiązania z uwzględnieniem lokalnych potrzeb rynku. Jesteśmy zorientowani na cele,
postępujemy dyplomatycznie z uwzględnieniem kultury danego
kraju. Jeżeli dostrzeżemy ryzyko, będziemy na nie stale wskazywać.
Nasza wysoka kompetencja techniczna oparta jest na naszych
doświadczeniach praktycznych i badaniach. Kompletne wdrażanie naszych doświadczeń wymaga możliwie wczesnego uzyskania
wyczerpujących informacji od naszych klientów i stałego kontaktu
z klientem.
PRZEKONYWANIE
STRUKTURA POSTĘPOWANIA
Jak przekonujemy naszych klientów i partnerów? Posługujemy się
argumentami technicznymi (fakty, negatywne i pozytywne przykłady),
oferujemy profesjonalne doradztwo i szkolenia, proponujemy rozwiązania tworzone w oparciu o nasze doświadczenia i kompetencję.
16
Rozwiązywanie zadań przebiega według określonej struktury, zbieramy i analizujemy dane, opracowujemy możliwe rozwiązania i uzyskujemy feedback od klienta.
www.strabag.com
inform 15
Temat z okładki
Nazwa firmy „TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH“ już kilka miesięcy później została wprowadzona dla
wszystkich spółek TPA.
SZEROKIE PORTFOLIO ŚWIADCZEŃ
Jako usługodawca TPA realizuje zadania dla wszystkich obszarów budownictwa. Oferta zawiera obszerne doradztwo i wsparcie,
któremu mogą towarzyszyć badania przeprowadzane na budowie –
zarówno w terenie jak i w laboratorium. „Nasze specjalistyczne
kompetencje skupiają się na kwestiach zapewnienia jakości dla
zamierzeń budowlanych, doradztwie przy wyborze technologii
budowlanych, rozwoju i wdrażaniu nowych technologii i materiałów
budowlanych”, wyjaśnia Billmaier
INNOWACYJNOŚĆ
TPA stara się wdrażać innowacyjne rozwiązania technologiczne
w koncernie. Okazją do tego mogą być szczególne wymagania, jakie
pojawiają się na bieżących budowach. Również projekty techniczne
realizowane poza koncernem lub w innych krajach, czy też niestety
złe doświadczenia, skłaniają TPA do poszukiwania nowatorskich
rozwiązań. Działalność TPA skupia się przede wszystkim na technologii asfaltu i betonu.
W biurach TPA przeprowadzane są na przykład badania przydatności
asfaltu kolorowego (zdjęcia u góry po prawej) oraz badania koleinowania (zdjęcia na dole po lewej).
TPA pośredniczy w przekazywaniu wiedzy wewnątrz koncernu
gwarantując transfer know-how we wszystkich krajach. Również
poprzez organizowanie szkoleń, dzięki którym jednostki operacyjne
otrzymują wszelkie narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie budowlanym. Trenerzy TPA
ELASTYCZNOŚĆ
NOWE MOŻLIWOŚCI
Opracowujemy zawsze kilka rozwiązań dla jednego problemu,
w ten sposób jesteśmy przygotowani na nieoczekiwane sytuacje.
Nasza obecność na arenie międzynarodowej umożliwia nam odkrywanie innowacyjnych rozwiązań, które możemy wdrażać we wszystkich krajach, w których Koncern ma swoje oddziały, dopasowując je
do specyfiki projektu. Wspólnie z naszymi partnerami operacyjnymi
staramy się realizować innowacyjne technologie budowlane (transfer know-how).
HIERARCHIA
Problemy związane z jakością rozwiązujemy wspólnie z naszymi
klientami w oparciu o partnerskie układy. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, wykorzystujemy nasze międzynarodowe kontakty i wszystkie zhierarchizowane płaszczyzny Koncernu.
ATMOSFERA PRACY
Traktujemy nasze zadania bardzo poważnie i pracujemy z radością.
17
Temat z okładki
inform 15
przekazują zarówno praktyczną wiedzę, jak i obszerną techniczną
znajomość rzeczy.
W BUDOWNICWIE INFRASTRUKTURY JESTEŚMY GÓRĄ
Również studium opracowane w 2008 roku świadczy o dobrym
przyjęciu usług oferowanych przez TPA przez jednostki operacyjne.
Widać tu wyraźnie, że działalność firmy skupia się nadal na obszarze
budownictwa drogowego. W tej branży prawie 50% jednostek
współpracuje na stałe z Instytutem TPA, natomiast w Budownictwie
Ogólnym i Inżynieryjnym jest to około 14%. Jeszcze wyraźniej widać
to, gdy przyjrzymy się ostatnim zleceniom: w przypadku ponad
80% jednostek operacyjnych w budownictwie infrastruktury ostatnie zlecenie dla TPA udzielone zostało niecały miesiąc wcześniej.
Imponująca liczba, która dla Billmaiera jest nie lada powodem do
dumy: „Również w branży budownictwa ogólnego i inżynieryjnego
ponad 70% respondentów skorzystało z naszych usług w ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy”. Ale to nie wszystko: We wszystkich branżach przeważa zadowolenie. Powody do niego to głównie wsparcie
przy produkcji materiałów budowlanych, na przykład opracowywanie receptur asfaltu i betonu czy WPK (wewnątrzzakładowa kontrola
produkcji)/FPC (faktory production control), wsparcie przy realizacji
budowy, jak na przykład opracowywanie koncepcji betonowania,
czy też wsparcie przy rozwiązywaniu problemów jakościowych.
Opracowywanie jasnych opisów standardów w Księdze Zarządzania
i innych regulacjach, a także ich publikacja to podstawowe zadanie
IQM w koncernie. „Dysponujemy sieciową organizacją pełnomocników IQM w krajach, których zadaniem jest ocena skuteczności
systemu zarządzania, wskazywanie potencjału usprawnień i sporządzanie raportów dla osób odpowiedzialnych”, wyjaśnia Alfred
Popelak, Dyrektor Obszaru sztabu IQM. Dla pełnomocników (koordynatorów) w poszczególnych dyrekcjach zapewnione jest doradztwo
i pomoc specjalistyczna, realizowana jest również procedura
niezbędnych certyfikacji. Aspekty zadań są bardzo różnorodne,
począwszy od ustawowych i wewnętrznych wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska poprzez zarządzanie
ryzykiem i informacjami, kończąc na specyficznych wymaganiach
klienta w poszczególnych krajach, jednostkach organizacyjnych czy
też przy różńych projektach.
USŁUGI
Oprócz wymienionych powyżej kompetencji podstawowych
TPA realizuje zadania specyficzne dla konkretnego kraju, zadania
dotyczące całego koncernu, w swojej ofercie posiada również
STANDARDY FIRMY STRABAG W IQM
Za bieżące opracowywanie standardów przedsiębiorstwa odpowiedzialny jest Zarząd oraz personel kierowniczy TPA Obszar IQM
(Zintegrowane Zarządzanie Jakością), natomiast wszyscy pracownicy są zobowiązani w zakresie swoich zadań do ich wdrożenia.
Zdjęcie u góry: BTI działa również przy budowie tunelu Katzenbergtunnel.
Zdjęcie u dołu: TPA nadzoruje roboty w dzień i w nocy.
Badania przeprowadzane na budowie.
www.strabag.com
inform 15
Temat z okładki
BUDUJEMY MOSTY Z BTI
TPA in Abu Dhabi. To z pewnością najbardziej spektakularny
projekt na półwyspie arabskim: most Saadiyat Brige w Abu Dhabi.
Po zakończeniu budowy most ten będzie dziesięciopasmową
drogą prowadzącą z lądu stałego na wyspę wczasową Saadiyat
Island – to łącznie 86 200 m2 powierzchni mostu. Uwe Benkert,
kierownik projektu Saadiyat Brige wie, co ma robić: „Tego typu
projekty można realizować wyłącznie przy użyciu niezniszczalnych, odpornych materiałów budowlanych o coraz wyższej
wydajności szczytowej”. Beton stanowi tego typu materiał.
BETON - KNOW-HOW
Ważnym zadaniem obszaru Betontechnologie International
(BTI) wewnątrz TPA jest gromadzenie zdobytego know-how na
temat betonu i udostępnianie go w razie konieczności każdej
budowie prowadzonej przez Koncern. Korzyści z tego czerpie
również Benkert: „Od początku budowy byłem wspierany przez
zespół BTI. Najpierw pomogli nam wybrać optymalnego dostawcę
betonu.”
Następnie wspólnie z dostawcą betonu opracowywano recepturę dla poszczególnych elementów konstrukcji. Również
tutaj niezbędna była techniczna wiedza know-how BTI. „Specjaliści zmienili częściowo dane zawarte w dokumentacji przetargowej
celem przedłużenia żywotności budowli”.
Pracownicy BTI nie są stale obecni na miejscu, wzywani są
w razie potrzeby. „Ale za każdym razem, kiedy betonowaliśmy
nowy element konstrukcji, miałem fachową pomoc tu bezpośrednio na budowie. Po dwóch do czterech tygodniach warunki zalewania były ustalone i laliśmy beton na okrągło”, wyjaśnia Benkert.
BTI służy pomocą nie tylko w konkretnej fazie układania
betonu. W przypadku płyt z głowicami pali i pirsów przeprowadza
dodatkowo obliczenia termiczne. „Są one niezbędne do opracowania metody obróbki końcowej gwarantującej zachowanie
stałego poziomu napięć w elementach konstrukcyjnych”, mówi
Benkert.
Zdjęcie z prawej i lewej: Budowa - superlatyw: most Saadiyat Brige
w Abu Dhabi. Prace przy budowie potrwają do roku 2009.
Zdięcie u góry: Uwe Benkert, kierownik projektu Saadiyat Bridge
19
Temat z okładki
inform 15
usługi serwisowe. Dotyczy to między innymi opracowywania
koncepcji i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska, doboru produktów osobistego wyposażenia
ochronnego, definiowania standardów koncernu w odniesieniu do
odzieży roboczej i ochronnej odzieży ostrzegawczej czy też prowadzenia ewidencji i analizy wypadków przy pracy. Coraz częściej ich
pomoc wykorzystywana jest również przy tworzeniu planów projekt
quality plans dla dużych projektów.
Portfolio TPA:
kontrole materiałów budowlanych w laboratorium i na
budowie
zapewnienie jakości techniczno-budowlanej
opinie i diagnozy szkód
koncepcje naprawy i prace gwarancyjne
przeprowadzenie fachowych szkoleń oraz szkoleń
uzupełniających
innowacyjne projekty
współpraca z krajowymi i międzynarodowymi gremiami
specjalistów
sporządzanie planów zapewnienia jakości
doradztwo dla zleceniodawców i biur inżynierskich.
W odniesieniu do wszystkich zagadnień oprócz doradztwa
w ofercie TPA znajduje się również organizacja wewnętrznych
szkoleń.
GROMADZENIE DANYCH
Jednolity dla całego Koncernu systemu zapisu i analizy danych
dotyczących wypadków przy pracy umożliwia wewnętrzny benchmark, dostarcza parametry niezbędne do opracowywania pytań
w ramach prekwalifikacji i stanowi bazę środków zapobiegawczych.
Popelak wie również, gdzie występują trudności: „Jakość danych
uwarunkowana jest jednak konsekwentnym zgłaszaniem wypadków
do grup specjalistycznych odpowiedzialnych za płace w różnych
krajach.” W zakresie bezpieczeństwa pracy IQM również w przyszłości będzie tworzyć ważne standardy dotyczące całego Koncernu.
I tak od wiosny 2009 roku udostępniony zostanie międzynarodowy
standard Koncernu dotyczący ochronnej odzieży ostrzegawczej.
„Centralne zakupy umożliwiają wysoką jakość i funkcjonalność za
rozsądną cenę”, cieszy się Popelak. Składanie zamówień w poszczególnych krajach rozpocznie się we wrześniu tego roku. Billmaier jest
przekonany o efektywności TPA: „TPA to gwarancja jakości a także
nowatorskie rozwiązania przy realizacji budowy i produkcji materiałów budowlanych. Dzięki wysokiej jakości usług i kompetencji we
wszystkich branżach budowlanych jesteśmy dla naszych klientów
partnerem godnym zaufania”. Wspomniana na początku i zakończona sukcesem realizacja zamierzenia budowlanego na terenie
badawczym DESY w Hamburgu jest tylko jednym z wielu przykładów.
KONTAKT: Herbert Bilmaier,
Spółki Serwisowe, Jednostka centralna TPA 04
W badaniu koleinowania sprawdzana jest obciążalność nawierzchni.
20
www.strabag.com
inform 15
Temat z okładki
„MOJĄ TPA WIDZĘ CZĘŚCIEJ NIŻ WŁASNĄ ŻONĘ”
TPA w Polsce. Dieter Mück – kierownik projektu budowy
autostrady w Polsce. Jego obecny projekt to duża budowa autostrady o długości 22 km. Na pograniczu trzech państw - Polski,
Czech i Niemiec po stronie polskiej powstaje nowa autostrada
łącząca autostradę Kraków-Berlin i odcinek Zgorzelec-DreznoErfurt.
„Gigantyczna bitwa z materiałem”, mówi Mück. W ciągu miesiąca przemieszczanych jest tu do 300 000 m3 mas ziemnych,
50 000 m3 materiałów mrozoochronnych produkowanych przez
firmę STRABAG i 50 000 m3 betonu. Na tej budowie Mück otrzymał silne wsparcie od instytutu TPA, który z 13 specjalistami
obecny jest na miejscu w laboratorium głównym i laboratorium
mieszania betonu. Współpraca pomiędzy kierownictwem projektu
i TPA przebiega tak dobrze, że Mück chętnie mówi o „mojej TPA”:
„Żyjemy razem, oboje jesteśmy zadowoleni, naszym dzieckiem
jest autostrada, a w gruncie rzezczy TPA wiedzę częściej niż
własną żonę”.
Przy budowie łącznika TPA prowadziła nadzór nad kruszywami z kamieniołomu, zajmowała się oceną materiałów znajdujących się na trasie, zaopatrzeniem w materiały sypkie, materiały
mrozoodporne i kruszywa, optymalizacją receptur oraz bieżącą
kontrolą „systemu wczesnego ostrzegania”.
SKRUPULATONŚĆ PRZY PROWADZENIU BADAŃ
Przy budowie betonowej nawierzchni betonowej prowadzonej
przez firmę HEILIT+WOERNER wykorzystywane są również kruszywa z niemieckiego kamieniołomu SORA, którego właścicielem
jest STRABAG. „Właściwie inicjatywa wyszła od naszego polskiego
oddziału TPA, który walczył o możliwość zastosowania własnych
zasobów grysu. Współpraca pomiędzy niemieckim oddziałem
TPA odpowiedzialnym za kontrolę produkcji, polskimi kolegami,
którzy musieli sprzeciwić się polskiemu lobby firm kamieniarskich
oraz naszymi austriackimi specjalistami TPA, którzy w przeciągu
paru dniu dostarczyli kompletną chemiczno-mineralogiczną analizę
rentgenowską, funkcjonuje wzorowo”, wyjaśnia Mück.
Krótki czas budowy, wynoszący zaledwie 19 miesięcy, w połączeniu z przemieszczaniem ogromnych mas wymaga zaawansowanej logistyki budowy, logistyki urządzeń i transportu. Mück wie,
jakie korzyści przynosi mu działalność TPA: „Ich skrupulatność
przy prowadzeniu badań (która zaskoczyła nawet naszych zleceniodawców) daje nam niesamowite poczucie bezpieczeństwa –
zawłaszcza w odniesieniu do doradztwa w ważnych pytaniach
związanych z normami. Przy przejściu na normy EN jest
wiele sprzeczności pomiędzy istniejącymi wymaganiami opartymi o stare, częściowo nieaktualne już normy, a nowymi normami,
dla których częściowo nie zdefiniowano jeszcze wymagań.”
D. Mück (po lewej) z laborantem R. Martinowskim (po prawej)
Zdjęcie u dołu: Żwirownia materiałów sypkich.
HEILIT+WOERNER układa nawierzchnię betonową również na nocnej
zmianie.
21
Ludzie w firmie STRABAG
inform 15
NOWY ZESPÓŁ - PREKWALIFIKACJA
EKSPERCI FIRMY STRABAG
Firmy ubiegające się o pozyskanie nowych kontraktów
muszą spełniać najwyższe wymagania – przede wszystkim w odniesieniu do realizacji międzynarodowych zleceń
budowlanych, ale również na płaszczyźnie krajowej.
Jeszcze przed złożeniem oferty każde przedsiębiorstwo
musi wykazać, że jest w stanie sprostać specjalistycznym
wymaganiom związanym z realizacją konkretnego zamierzania budowlanego. Tu rozpoczyna się rola specjalistów
z nowo utworzonego zespołu Prekwalifikacja..
Austria/Niemcy. Dział Prekwalifikacji (PQ) jest wewnętrzną
jednostką firmy STRABAG, stanowi część działu Komunikacji koncernu i jest obecny w czterech lokalizacjach. W Wiedniu prekwalifikacje przeprowadzane są przede wszystkim dla austriackiego
oddziału STRABAG AG oraz dla obszaru wschodnio- i południowoeuropejskiego, natomiast zespół w Kolonii wspiera głównie działania oddziału STRABAG Inernational oraz jednostek niemieckich.
W Monachium prekwalifikacje przeprowadzane są dla firmy
DYWIDAG International, natomiast w Stuttgarcie dla firmy Züblin
International.
„Dział Prekwalifikacji jest jednostką administracyjną, jesteśmy
zależni od zaangażowania dyrekcji operacyjnych. Skuteczna prekwalifikacja nie jest więc wyłącznie naszym dziełem, ponieważ
wymaga współpracy z konkretną grupą operacyjną”, tak podsumowuje myśl przewodnią prekwalifikacji pracownik działu PQ w Wiedniu
Marc Pühringer. Aby przekonać potencjalnego Zleceniodawcę
o wartości danego przedsiębiorstwa, nie wystarczy przekazanie
standardowych dokumentów. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazały, że bezwzględnie konieczne jest przekazanie życiorysów i listów
motywacyjnych pracowników, którzy będą zaangażowani w konkretny projekt.
W tym celu zespół może wykorzystywać obszerny zbiór danych
zawierający dokumenty dotyczące wskazówek prawnych, dokumenty finansowe i ekonomiczne, referencje wiarygodności oraz
dokumenty dotyczące technicznej efektywności firmy STRABAG
i innych oddziałów Koncernu.
O PROJEKTACH I LUDZIACH
„Dla potencjalnego Zleceniodawcy szczególnie interesująca
jest pozycja ekonomiczna naszego przedsiębiorstwa” wyjaśnia
Kerstin Brkic z zespołu PQ w Kolonii. Jednym z głównych kryteriów
22
Sukces prekwalifikacji zależy od ścisłej współpracy z daną grupą
operacyjną.
www.strabag.com
inform 15
Ludzie w firmie STRABAG
resujące budowy realizowane przez nasz Koncern gromadzone są
w bazie danych STRANET jako projekty referencyjne (patrz również
artykuł na str. 10 tego wydania inform).
„W fazie wstępnej przetargu, czyli w fazie prekwalifikacji, należy
przygotować zarówno dokładne dane dotyczące personelu ogólnego jak również dane dotyczące wykwalifikowanych specjalistów”,
przekonuje Ruth Veh w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie.
Dział Prekwalifikacji dysponuje zbiorem danych zawierającym około
700 życiorysów. To jedynie ułamek wszystkich specjalistów zatrudnionych w firmie STRABAG. Ale podobnie jak w przypadku projektów referencyjnych, również życiorysy referencyjne pozwalają na
wyciągnięcie wniosków odnośnie efektywności koncernu.
ZACHOWAĆ PRZEJRZYSTOŚĆ
Dla potrzeb zaprezentowania firmy STRABAG w procesie prekwalifikacji wykorzystywane są informacje z różnych pionów budowlanych i obszarów koncernu. Dlatego dla zleceniodawcy szczególnie
istotny jest fakt przynależności poszczególnych przedsiębiorstw do
jednego wspólnego koncernu oraz wiedza na temat posiadanych
udziałów w poszczególnych obszarach koncernu i przedsiębiorstwach. „Oprócz tego coraz częściej wymagane jest potwierdzenie
posiadania specjalnych certyfikatów, dopuszczeń i licencji, a także
potwierdzenie członkowstwa w różnych związkach zawodowych
i stowarzyszeniach branżowych”, wyjaśnia Renate White, członek
zespołu Prekwalifikacji w Stuttgarcie.
wyboru przy dopuszczeniu oferty nierzadko jest wysokość łącznego
obrotu uzyskanego w danym roku. Zespół dysponuje również innymi
ważnymi wskaźnikami ekonomicznymi, takimi jak dane dotyczące
banków obsługujących przedsiębiorstwo, listy referencyjne banków
czy wykazy różnych informacji finansowych, które są na bieżąco
aktualizowane.
Świadectwem technicznej efektywności przedsiębiorstwa są
przede wszystkim przygotowane wstępnie katalogi projektów. Inte-
Do innych zadań zespołu należy pozyskiwanie poświadczeń
oraz przygotowywanie dokumentów obowiązujących w kilku krajach.
Zespół prekwalifikacji jest również odpowiedzialny za wstępne formułowanie lub pozyskiwanie listów referencyjnych od zleceniodawców dotyczących wyników prowadzonej działalności budowlanej.
Dalsze informacje dotyczące zespołu PQ dostępne są w sieci
STRANET pod: Koncern /Prekwalifikacja. Możecie również skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym pracownikiem. Portrety wybranych pracowników działu Prekwalifikacji prezentujemy
na następnych stronach.
KONTAKT: Christian Ebner, Komunikacja Koncernu
23
Ludzie w firmie STRABAG
inform 15
W skrócie: Zespół Prekwalifikacji
KERSTIN BRKIC
W KONCERNIE OD PAŹDZIERNIKA 1994 ROKU
Zakres kompetencji: Prekwalifikacje na płaszczyźnie krajowej
i międzynarodowej, nadzór nad referencjami, administracja,
koordynacja treści STRANET obszar Prekwalifikacja Niemcy
(dla wszystkich marek)
Tel.: +49 (0)221/824-2867
Faks: +49 (0)221/824-2385
[email protected]
TIMO HAEP
W KONCERNIE OD WRZEŚNIA 2005
Zakres kompetencji: prekwalifikcaje na płaszczyźnie krajowej
i międzynarodowej, nadzór nad referencjami, administracja,
koordynacja treści STRANET obszar Prekwalifikacja Niemcy
(dla wszystkich marek)
Tel.: +49 (0)221/824-2059
Faks: +49 (0)221/824-2385
[email protected]
HEIKE WOLF-VYGEN
W KONCERNIE OD STYCZNIA 1997
Zakres kompetencji: nadzór nad referencjami i Infothek
Tel.: +49 (0)221/824-2411
Faks: +49 (0)221/824-2385
[email protected]
INES WABNIG
W KONCERNIE OD PAŹDZIERNIKA 2001
Zakres kompetencji: koordynacja prekwalifikacji dla projektów
krajowych, administracja (clearing),
zarządzanie dokumentami (korespondencja z urzędami itd.)
Tel.: +43 (0)1/224 22-1615
Faks: +43 (0)1/224 22-1238
[email protected]
24
www.strabag.com
MARC PÜHRINGER
inform 15
Ludzie w firmie STRABAG
W KONCERNIE OD LUTEGO 2008
Zakres kompetencji: zarządzanie informacjami
(Infothek, STRANET), koordynacja prekwalifikacji
dla projektów międzynarodowych
Tel.: +43 (0)1/224 22-1616
Faks: +43 (0)1/224 22-1238
[email protected]
ALEXANDER GIGLER
W KONCERNIE OD STYCZNIA 2006
Zakres kompetencji: administracja (ogólnie),
opracowywanie Centralnego Rejestru Dostawców
i Wykonawców
Tel.: +43 (0)1/224 22-1618
Faks: +43 (0)1/224 22-1238
[email protected]
GUDRUN ZIEGLER
W KONCERNIE OD MARCA 2008
Zakres kompetencji: koordynacja prekwalifikacji
dla projektów krajowych i międzynarodowych
Tel.: +43 (0)1/224 22-1617
Faks: +43 (0)1/224 22-1238
[email protected]
RUTH VEH
W KONCERNIE OD STYCZNIA 1993
Zakres kompetencji: prekwalifikacje
dla DYWIDAG Inernational
Tel.: +49 (0)89/921048-3404
Faks: +49 (0)89/921048-3688
[email protected]
RENATE WHITE
W KONCERNIE OD MAJA 1996 ROKU
Zakres kompetencji: prekwalifikacje
dla Züblin International w krajach pozaeuropejskich
(Malezja, Singapur, Wietnam,
Chiny, Tajlandia, Rosja, ZEA)
Tel.: +49 (0)711/78 83-572
Faks: +49 (0)711/78 83-124
[email protected]
25
Ludzie w firmie STRABAG
inform 15
ODDAJEMY GŁOS PRACOWNIKOM FIRMY STRABAG –
CZĘŚĆ I
W SŁUŻBIE DLA LUDZI
Jako przewodniczący Straży Pożarnej w Regensburgu
Josef Stutika również w życiu prywatnym zaangażowany jest
w życie społeczne. Od siedmiu lat stowarzyszenie pożytku
publicznego udziela wsparcia krajom Europy Wschodniej.
Kierownik zakładu BMTI Lorenz Illgen (po prawej) przekazuje dary
Josefowi Stutice.
Josef Stutika pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego
rady zakładowej w firmie BMTI-Box w Regensburgu.
Niemcy/Mołdawia. Jednostki pomocy bezpośredniej Straży
Pożarnej w Regensburgu zrzeszają 40 członków różnych jednostek
Straży Pożarnej na terenie Regensburga. W chwili obecnej prowadzona jest akcja niesienia pomocy w Mołdawii mająca na celu
wyposażenie szpitali w nowoczesne urządzenia medyczne.
Panie przewodniczący, jak nawiązali Państwo kontakt z Mołdawią?
Josef Stutika: Pewien sanitariusz, który od lat pracował w Edinet,
mieście położonym w północnej części Mołdawii, nawiązał kontakt
z miejscowymi jednostkami ratowniczymi. W mieście tym znajduje
się jeden szpital i jedna poliklinika – jedno i drugie w bardzo złym
stanie. Nawet doświadczeni ratownicy byli przerażeni tym, co tam
zobaczyli. W sierpniu 2005 roku dostarczyliśmy pierwsze 20 t środków pomocy. Później zaczęliśmy dostarczać środki do kolejnego
szpitala w Briceni (25 km na północ do Edinetu).
Jakie wsparcie otrzymaliście od BMTI?
Możemy liczyć na hojne datki pieniężne. Nasze stowarzyszenie
wspierane jest przez kolegów z BMTI Bawaria, którzy przekazują
nam dochody z loterii fantowej i licytacji organizowanej podczas
imprezy z okazji zamknięcia roku. Kierownictwo zakładu zawsze
zaokrągla tę kwotę.
Jakie akcje planuje Pan w przyszłości?
Nasi partnerzy z Edinet pracują właśnie nad stworzeniem oddziału
socjalnego. Pomoc, również medyczną, otrzymają tam ludzie biedni.
Chcemy im pomóc, ponieważ znamy ludzi, którzy są pomysłodawcami tej akcji.
KONTAKT: Josef Stutika,
Spółki serwisowe, Jednostka Centralna BMTI 01, Niemcy.
Czy jest Pan osobiście związany z Mołdawią?
W ciągu ostatnich lat zżyłem się z tłumaczami. Również z rodziną,
której córka mieszka w Regensburgu i zajmuje się przydziałem
odzieży i wyprawek szkolnych w Edinet.
W jakim stanie są szpitale w Mołdawii?
Sytuacja szpitali jest – mówiąc optymistycznie – bardzo zła. Brakuje
wszystkiego: środków opatrunkowych, strzykawek jednorazowych,
brakuje nawet termometrów i ciśnieniomierzy.
Jakie efekty przyniosła akcja niesienia pomocy?
Szpital w Briceni w chwili obecnej posiada oddział intensywnej
terapii i inkubator. Ponadto wyposażyliśmy przedszkole w Edinet
w pralkę, zabawki, stoły i krzesła. Jedna ze szkół w Edinet otrzymała
kompletne wyposażenie dla dwóch klas.
W jaki sposób zabiega Pan o środki pomocy dla szpitali?
Dzięki dobrym kontaktom ze szpitalami i polikliniką w Regensburgu
otrzymujemy zużyte, ale w pełni funkcjonalne urządzenia. Jeden
z członków naszego stowarzyszenia pracuje w dużej niemieckiej
firmie produkującej urządzenia medyczne. Stamtąd również dostajemy urządzenia. Dochodzą do tego dary od lekarzy, aptek i producentów artykułów medycznych.
26
Zdjęcie u góry: Nowe urządzenie medyczne dla lekarzy.
Zdjęcie u dołu: Stary stół operacyjny zastąpiono nowym.
www.strabag.com
inform 15
Ludzie w firmie STRABAG
ODDAJEMY GŁOS PRACOWNIKOM FIRMY STRABAG –
CZĘŚĆ II
WŁAŚCIWY TON
Johannes Riethmeister, z zawodu majster, w ciągu dnia
pracuje w pionie Budownictwa Infrastruktury, Dyrekcja
w Kolonii. Ale po zakończeniu pracy to nie beton i nie
budowa, ale trąbka, której również jest mistrzem, nadają
ton jego życiu.
Niemcy. „Moja mama musiała sporo przecierpieć”, uśmiecha
się z zadowoleniem Johannes Riethmeister „Było nas czworo.
Wszystkie dzieci w tym samym czasie zaczęły grać na instrumentach muzycznych – każde na innym! To ojciec rodziny zaszczepił
w dzieciach muzycznego bakcyla: „Tworzyliśmy razem muzykę
przez 30 lat!” Riethmeister junior jest „genetycznie obciążony” nie
tylko pod względem muzycznym „Mój ojciec pracował w firmie
STRABAG przez 40 lat, dziesięć lat przepracowaliśmy wspólnie”.
Miłość do muzyki u 45-latka pozostała do dziś. Jest członkiem
dwóch zespołów muzycznych w Stadtkyll i Freilingen. Przez ten
czas nazbierało się trochę instrumentów: Riethmeister w swojej
kolekcji ma trzy trąbki i trzy waltornie. „Dlatego zawsze muszę
uważać, aby dąć we właściwą trąbkę!” Rodowity mieszkaniec
Freilingen oczarowany jest przede wszystkim muzyką big bandów.
Johannes Riethmeister (drugi od lewej) z trębaczami z zespołu muzycznego Stadtkyll.
„Nazwiska takie jak James Last, Paul Kuhn czy Hugo Strasser
to jak muzyka dla moich uszu”, mówi z zachwytem Riethmeister.
KONTAKT: Johannes Riethmeister, Budownictwo
Infrastruktury, Obszar Koncernu Niemcy 6l, Kolonia.
Szukamy właśnie Ciebie!
Jak relaksujesz się po pracy? Czy jesteś aktywny społecznie?
Czy posiadasz jakieś nadzwyczajne zdolności?
A może kolekcjonujesz coś niezwykłego? Wiemy, że nasi pracownicy posiadają niezwykłe talenty – i nie tylko te, którym dają upust
w pracy zawodowej. Ponieważ wszystkie dziedziny życia naszych
pracowników są dla nas ważne, w kolejnych wydaniach magazynu
chcemy przedstawiać ludzi, którzy również poza firmą dokonują
wielkich czynów.
Czy jesteś jednym z nich? A może masz kolegę, który wyróżnia
się szczególnymi zdolnościami lub niezwykłymi zainteresowaniami?
Może pracujesz z molem książkowym, który posiada w domu bogatą
bibliotekę pełną skarbów? A może Twój kolega ma wybite osiągnięcia sportowe?
Z przyjemnością przyjmiemy Twoje zgłoszenie: STRABAG AG,
Bernd Hinrichs, Siegburger Str. 241, D-50679 Kolonia,
Tel.: +49(0)221/824-2916, Faks: +49(0)221/824-2385
E-Mail: [email protected]
Zapowiedzi: Sprawa gustu!
W grudniowym wydaniu magazynu inform zaprezentujemy najlepsze zdjęcia z wyjazdów firmowych organizowanych w roku
2008 do Rygi i Rzymu. Wyjazdy te, profesjonalnie przygotowane przez radę zakładową, również w tym roku zostały przyjęte z dużą aprobatą ze strony naszych Kolegów i Koleżanek.
27
STRABAG Units
inform 15
Firma STRABAG inwestuje w kolej.
LOGISTYKA W BUDOWNICTWIE
WIECEJ NIŻ
TRANSPORT
Od niedawna firma STRABAG jest liderem w dziedzinie
logistyki, a to za sprawą Centralnego Obszaru ds.
Logistyki i Transportu w Budownictwie (BLT), którym
dysponuje jako pierwszy koncern budowlany w Europie.
Tym samym posiada ona zintegrowany system logistyczny – co w warunkach coraz ostrzejszej konkurencji
jest decydującym atutem.
Austria. Logistyka to nie tylko transport, dlatego w roku 2007
utworzono obszar BLT, który rozpoczął swoją działalność w roku
2008. W budownictwie pojęcie logistyki oznacza, że właściwy
materiał ma we właściwej ilości, we właściwym stanie i o właściwej
porze trafić pod właściwy adres. „Trzeba we właściwy sposób
wykonać masę różnych rzeczy“, podsumowuje Alfred Zimmermann,
Dyrektor Centralnego Obszaru BLT. „Mając na uwadze fakt, że
30 % ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem ponad
10 000 czynnych placów budowy zależy od logistyki, widać, że
korzyści są tak samo wymierne jak gotówka“, kontynuuje Zimmermann. Wtóruje mu Fritz Oberlerchner, członek Zarządu STRABAG SE,
28
dodając: „Na utworzeniu BLT najbardziej – i to na wszystkich
etapach realizacji – skorzysta budownictwo infrastruktury i branża
materiałów budowlanych“.
DLACZEGO LOGISTYKA JEST TAKA WAŻNA?
Redukcja kosztów nie jest wprawdzie jedynym, ale za to istotnym
powodem utrzymania dobrze przemyślanych rozwiązań logistycznych. Firma STRABAG zamierza do roku 2012 podwoić swój stan
posiadania. Obroty mają wzrosnąć z nieco ponad 10 mld EUR do
20 mld, co wiąże się z koniecznością podwojenia zakresu działań
logistycznych. Zimmermann wie, co to oznacza: „Takie ilości nie biorą
się z nikąd. Trzeba je zaplanować i postarać się o nie, ale nie dopiero
wtedy, gdy będą pilnie potrzebne, lecz już teraz.“ Takie zadanie ma do
spełnienia BLT. Obszar Centralny obserwuje rozwój firmy STRABAG,
analizuje zamówienia 2 000 firm tworzących koncern, planuje zasoby
i koordynuje działania partnerów, dostawców oraz klientów. Jest przy
tym obecny we wszystkich procesach, począwszy od pozyskiwania
surowców poprzez wyrób półproduktów i produktów gotowych aż po
montaż na placu budowy. „Nasze mieszarki do asfaltu produkują
rocznie ok. 15 mln ton. Dodatki często muszą przemierzać setki kilometrów. Dzięki specjalistycznej wiedzy BLT w przyszłości wybierane
będą środki transportu, zapewniające najtańsze i najszybsze zaopatrzenie fabryk i budów“, dodaje Oberlerchner.
SPRYTNA LOGISTYKA CZYNI NIEZALEŻNYM
Dzięki wykorzystaniu własnych zasobów BLT zamierza poradzić
sobie z trudnościami w dostępie do środków transportu i umożliwić
www.strabag.com
inform 15
STRABAG Units
tym samym podejmowanie decyzji w procesach planowania. Celem
jest realizacja od 10 do 15 % ogółu przewozów za pomocą
własnych pociągów, ciężarówek i statków firmy STRABAG. Pozostały transport realizowany będzie za pośrednictwem prywatnych
przewoźników. BLT zatroszczy się przy tym o skoordynowany i tani
przepływ środków transportu i materiałów, sięgając do zaprojektowanych przez siebie procesów logistycznych i wspomagających je
rozwiązań IT. Wie o tym również Oberlerchner: „Konsolidacja dostaw
i własne środki transportu takie jak GreenChip Cargo zapewnią nam
na długo pozycję lidera tanich przewozów“.
PEŁNA MOC PRZEROBOWA JUŻ W ROKU 2012
Początkowo BLT obecny będzie w Austrii, Polsce i Niemczech,
koncentrując się na dostawach na duże odległości. Poczynając od
roku 2009, na który planowane jest uruchomienie BLT na Węgrzech
oraz w Rumunii, Bułgarii i Rosji, jego oferta zacznie się rozszerzać,
by w roku 2012 roku objąć wszystkie obszary i kraje, w których
odtąd dostępne będą niezbędne produkty logistyczne oraz zasoby.
KONTAKT: Alfred Zimmermann, Spółki Serwisowe, Obszar
Centralny BLT 05 (Logistyka i Transport w Budownictwie)
29
STRABAG Units
inform 15
NOWOŚĆ W SZWECJI
WEJŚCIE NA
SKANDYNAWSKI RYNEK
Po przejęciu szwedzkiej firmy budowlanej „ODEN
Anläggningsentreprenad AB“ firma STRABAG zamierza
mocno zamieszać na dynamicznie rosnącym rynku
skandynawskim.
Austria/Szwecja. Liczby mówią same za siebie: inwestycje
w projekty infrastrukturalne wzrosną w tym roku w Szwecji o całe
3 %. Wie o tym również Manfred Rosenauer, Budownictwo Infrastruktury, Dyrektor Obszaru International/MOE 6B: „Zamierzamy
zdobyć kawałek tego tortu.“
Firma ODEN z siedzibą w Sztokholmie osiągnęła w roku 2007
obrót w wysokości 121 mln euro, zatrudniając 400 pracowników.
W Szwecji uchodzi ona za specjalistę w dziedzinie projektów infrastrukturalnych, osiągającego 60 % swojego obrotu w budownictwie
drogowym, zaś 30 % przy budowie tuneli. Dotychczasowi właściciele firmy – grupa składająca się z inwestorów i menadżerów –
chcąc przyspieszyć ekspansję swojego przedsiębiorstwa, zapragnęła silnego finansowo, strategicznego partnera, reprezentującego
przemysł budowlany. Przy pomocy firmy STRABAG działalność firmy
ma zostać rozszerzona na cały region skandynawski. Dodatkowo
planuje się stworzenie własnego zaplecza surowcowego oraz budowę
ODEN buduje mosty w Szwecji.
30
mieszarek asfaltu. „Wspieramy firmę ODEN naszym kapitałem
i wiedzą. Pragniemy uczynić z niej lidera szwedzkiego budownictwa
infrastruktury“, mówi Rosenauer. W ubiegłych latach firmie ODEN
udało się dzięki własnym ekspertyzom w zakresie budowy tuneli,
mostów i szeroko zakrojonych robót ziemnych wygrać w Szwecji
kilka strategicznych projektów infrastrukturalnych, jak np. udział
w budowie liczącego 2 km długości tunelu Törnskog w Sztokholmie.
Zatem z punktu widzenia ekspansji na skandynawski rynek infrastrukturalny przejęcie firmy ODEN było na rękę strategom z firmy
STRABAG. Dotychczasowi właściciele i kadra kierownicza przejmowanej firmy pozostanie na swoich stanowiskach, uczestnicząc
w zdobywaniu wspólnego celu, jakim jest rozbudowa firmy i wzmocnienie jej pozycji rynkowej.
KONTAKT: Manfred Rosenauer, Gerald Schobesberger,
Budownictwo Infrastruktury, Obszar Koncernu International/
MOE 6B, UBL
www.strabag.com
inform 15
STRABAG Units
TREMA ENGINEERING
SILNIEJSZA OBECNOŚĆ
W ALBANII
Wraz ze zdobyciem udziałów w spółce Trema Engineering
firma STRABAG uruchomiła kolejne inwestycje na
przeżywającym boom albańskim rynku budowlanym –
istotnym czynniku rozwoju gospodarki kraju.
Albania. Do tej pory firma STRABAG działała w Albanii
w branży techniki ochrony środowiska oraz jako lider zaopatrzenia
w wodę, oczyszczania ścieków i rekultywacji terenów skażonych.
Przejęcie 51 % udziałów w albańskiej spółce budowlanej „Trema
Engineering 2“ stanowi wstęp do wejścia firmy STRABAG na albański rynek budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. W roku 2008 obrót
w budownictwie ogólnym powinien osiągnąć pułap 20 mln euro.
„Większość inwestycji budowlanych to prywatne budownictwo
mieszkaniowe, budynki komercyjne oraz finansowane ze środków
międzynarodowych obiekty infrastrukturalne“, wyjaśnia Peter Meixner,
dyrektor finansowy odpowiedzialny za działalność firmy na rynku
albańskim, i dodaje: „Trema zajmuje się głównie realizacją obszernych inwestycji budowlanych na lokalnym rynku budownictwa ogólnego i inżynieryjnego. Firma dysponuje dużymi możliwościami
projektowo-wykonawczymi“. Znaczącym przykładem wykonanych
przez nią realizacji, do których można się odwołać, jest zakończona
w roku 2007 rozbudowa międzynarodowego portu lotniczego im.
KONTAKT: Peter Meixner, Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne, Europa Południowo-Wschodnia, Zachód
Firma Trema zatrudnia 230 pracowników. Jej obrót
wraz z Tremą zwiększenie obrotów firmy w Albanii
w roku 2006 wyniósł 19 mln euro. Dotychczasowy, jedyny
o 40 %. Pierwszym obiektem firmy STRABAG w Albanii
udziałowiec spółki, Ilir Trebicka, posiada obecnie 49 %
jest ukończony w 2007 roku system zaopatrzenia
udziałów i jako wspólnik mniejszościowy w dalszym
w wodę miejscowości Pogradec, zrealizowany w ramach
ciągu kieruje firmą.
projektu „Ochrona środowiska Jeziora Ohrid“. Kolejne
Terminal międzynarodowego portu lotniczego im. Matki Teresy
w Tiranie.
Matki Teresy w stolicy Albanii, Tiranie. To obszerne zlecenie obejmowało m. in. budowę terminalu, centrum cargo oraz parkingów, dzięki
czemu liczba odprawianych w porcie pasażerów mogła wzrosnąć
do 1,5 mln osób rocznie.
projekty to sieć kanalizacji w Pogradecu i system zaopaPrezes Zarządu STRABAG SE, Hans Peter Haselsteiner,
trzenia w wodę miejscowości Korca.
wyraża się o niedawnym przejęciu albańskiej spółki
optymistycznie: „Profil działalności firmy Trema znakomicie pasuje do naszego Koncernu, umożliwiając nam
wejście na tamtejszy rynek. Do roku 2010 planujemy
31
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 15
SANATORIUM BAD GLEICHENBERG
WYŚCIG Z CZASEM
EKSPRESOWO DO
SANATORIUM
„Od samego początku walczyliśmy w Bad Gleichenberg
z czasem“, wyjaśnia Peter Dittrich, kierownik projektu. Z powodu
przedwczesnego zniszczenia jednego z próbnych pali w trakcie
wykonywania fundamentu palowego byliśmy zmuszeni przesunąć
termin rozpoczęcia prac przy budynku głównym i określić dalszy
sposób postępowania.
Już starożytni Rzymianie korzystali z dobrodziejstw
leczniczych źródeł w Bad Gleichenberg. Chcąc podkreślić
znaczenie tego uśpionego niczym bajkowa Śpiąca
Królewna kurortu, stare, wysłużone sanatorium zastąpiono nowym, atrakcyjnym obiektem – przy czym prace
musiały postępować w ekspresowym tempie.
Austria. Bogata historia oraz wieloletnia tradycja lecznicza to
wizytówki kurortu Bad Gleichenberg. Tutaj wszystko związane jest
z rozkosznym współistnieniem miejsca, stymulującej atmosfery,
doskonałej kuchni, organicznie oddziałującej architektury, parku, bogatej oferty terapeutycznej i fachowej opieki medycznej. Kuracjusze
czują się w tym miejscu zregenerowani, aktywni i naładowani energią.
Ów lek XXI wieku wymaga odpowiedniej przestrzeni: budynek nowego
sanatorium został zaprojektowany przez parę norweskich architektów
Jensena & Skodvina i zrealizowany przez jako wspólne przedsięwzięcie Dyrekcji Styrii/Dolnej Austrii Południe/Burgenlandu. Nowe
sanatorium zbudowano w otoczeniu drzew w liczącym 25 000 m2 powierzchni parku. Mieści duże centrum terapeutyczne, 110 ekskluzywnych pokoi, basen leczniczy, ośrodek SPA, gabinety diagnostyczne
i kosmetyczne, restaurację, bar bistro, drinkbar i kawiarnię.
Kierownictwo budowy zdecydowało się odrobić stracony czas
pracą w systemie zmianowym. Faktycznie, stan surowy udało się
oddać jedynie dwa tygodnie po planowanym terminie.
Zmiany projektu wprowadzone przez inwestora oraz wysoka
zawartość minerałów w wodach gruntowych spowodowały dalsze,
nawet dwumiesięczne opóźnienia. „Mimo to w zespole panowała
cały czas dobra atmosfera“, chwali swoich ludzi Dittrich.
Czas budowy: 21 miesięcy
Beton: 10 700 m³
Zbrojenie: 1 053 t
Roboczogodziny: ok. 60 850 h
W marcu nowe sanatorium oddano do użytku, a w maju świętowano jego uroczyste otwarcie. Ośrodek w Bad Gleichenberg łączy
cechy specjalistycznego centrum medycznego z wygodami luksusowego hotelu.
KONTAKT: Peter Dittrich, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Austria/Szwajcaria 3B, Styria/Dolna Austria Południe /
Burgenland
Specjalna oferta dla przyjaciół i pracowników firmy
STRABAG!
Pakiet promocyjny basic € 250 (zamiast € 312) za osobę,
obejmujący 2 noclegi ze śniadaniem i kolacją w wykwintnej restauracji, 3 wejściówki na kąpiele lecznicze i do strefy
SPA i in.
Pakiet promocyjny deluxe € 538 (zamiast € 672) za osobę,
obejmujący 5 noclegów ze śniadaniem i kolacją w wykwintnej restauracji, 6 wejściówek na kąpiele lecznicze, do strefy
SPA i in.
Oferta ważna do 31.12.2008.
Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy
o kontakt z „life medicine Resort DAS KURHAUS“,
tel. +43 (0)3159 2294 4001.
Bad Gleichenberg dba o zdrowie, oferując wygody luksusowego
hotelu.
www.strabag.com
inform 15
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
„BRAMA DO PRATERU“
NOWY PORTAL
Liczące ponad 240 lat wesołe miasteczko w wiedeńskim
parku Prater jest jednym z dwóch najstarszych tego typu
wciąż działających obiektów na świecie. Jego zakrojona
na szeroką skalę modernizacja ma uczynić zeń miejsce
jeszcze bardziej atrakcyjne. W ramach pierwszego etapu
przebudowano „Bramę do Prateru“, czyli strefę wejściową
otaczającą diabelski młyn.
Austria. Już na długo przed wbiciem przysłowiowej pierwszej
łopaty inwestycja znana jako „Brama do Prateru“ zajmowała uwagę
opinii publicznej. Dyskutowano o architekturze, która krytykom jawiła
się jako zbyt kiczowata. „Domy otaczające plac z diabelskim
młynem mają bogato zdobione fasady, które przypominają nieco
Disneyland“, wyjaśnia Josef Krutzler, kierownik projektu, nawiązując
do dyskusji toczonej w mediach. To jednak dokładnie odpowiada
koncepcji przedstawionej przez specjalistę w dziedzinie parków rozrywki, Emmanuela Mongou, głównego projektanta nowego Prateru.
W atmosferze toczonej w mediach batalii na temat architektury
bramy wiosną 2007 rozpoczęto rozbiórkę starej zabudowy. Z uwagi
na zmiany projektowe oraz rotację użytkowników opóźnił się termin
oddania stanu surowego. Krutzler jest dumny z faktu, że opóźnienia
„Brama do Prateru“ znajduje się dokładnie na wprost słynnego diabelskiego młyna.
Powierzchnia użytkowa: 17 500 m²
Przestrzeń zabudowana: 110 000 m³
Wykopy: 32 000 m³
Beton: 15 600 m³
te dało się nadrobić: „Wszystkie prace udało się zakończyć
w terminie, to znaczy przed otwarciem sezonu na początku maja
2008“. Wykonanie urządzeń zewnętrznych powierzono Dyrekcji
AD, Budownictwo Drogowe, Gerasdorf i Dyrekcji AO, Uniprojekt
Bau- und Innenbau GmbH, Wiedeń.
Kontrowersyjną fasadę wykonano w tradycyjnej technologii
pełnopowierzchniowej izolacji termicznej, umieszczając na niej na
poziomie przyziemia oraz jako zwieńczenia poszczególnych pięter
i gzymsu dachu, a także pilastrów, obramienia okien i ściany zamykające jako kulisę. Zdobienia malarskie sprawiają w strefie I piętra
wrażenie trójwymiarowych. „Artystyczna forma obiektu ma nawiązywać do tak charakterystycznych zabytków Wiednia, jak pałac Belvedere czy Schönbrunn“, wyjaśnia Krutzler i dodaje: „Wraz z realizacją
projektu Prater zaczęła się przyszłość przemysłu związanego ze
spędzaniem wolnego czasu.“
KONTAKT: Josef Krutzler, Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Austria 3C, Wiedeń
Josef Krutzler: „Jeszcze przed rozpoczęciem robót inwestycja spotkała
się z żywym zainteresowaniem“.
33
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 15
Na budowie (od lewej do prawej): Kai Züger, Jonathan Farr (obydwaj z
WPE gGmbH), Karen Treuter, Bettina Bröder (obydwie odpowiedzialne
za rozwój projektu)
WPE
CENTRUM TERAPII: STAN
SUROWY GOTOWY
Izocentrum gantry: Ta piłka tenisowa będzie później punktem, w którym
promień trafia pacjenta.
Przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii instytuty badawcze na całym świecie prowadzą wojnę z rakiem.
Jeden z nich powstanie w Essen. Tam tez zostanie otwarte
w przyszłym roku nowoczesne centrum radioterapii.
Niemcy. Dzięki metodzie naświetlania protonami Klinika Uniwersytecka w Essen rozszerzy swoje spektrum działania w dziedzinie leczenia pacjentów dotkniętych chorobami onkologicznymi.
Możliwość skorzystania z tej innowacyjnej technologii będą mieli
głównie pacjenci chorzy na raka, z guzami umiejscowionymi głęboko,
w bardzo wrażliwych miejscach, takich jak mózg, rdzeń kręgowy lub
gałka oczna. Niebywale precyzyjna metoda naświetlania pozwala na
oszczędzenie okolicznej tkanki i na zminimalizowanie skutków
ubocznych. W kwietniu na terenie Uniwersyteckiej Kliniki Essen
świętowano uroczystość zawieszenia wiechy oraz zamknięcie
stanu surowego budowy „Zachodnioniemieckiego Centrum Terapii
Protonowej” (WPE) (patrz artykuł w inform 2/2006). Około 300 zaproszonych gości mogło zasięgnąć informacji na temat aktualnego
stanu prac.
Koszt budowy: 127 mln euro
Suma inwestycji: ok. 300 mln euro
Beton: ok. 16 500 m³
Zbrojenie: 2 000 t
„Cechą charakterystyczną Centrum Terapii Protonowej w Essen
jest kombinacja trzech urządzeń do naświetlania obracających się
34
o 360° wokół własnej osi – zwanych również gantrami – ze strefą
„Fixed Beam“ – strefą leczenia oczu za pomocą zogniskowanej
wiązki promieni, oraz technologia scanningu, która należy do najbardziej innowacyjnych technologii na świecie”, wyjaśniają Karen
Treuter, Dyrektor Oddziału i Bettina Bröder, kierownik projektu przy
WPE. Praca na dwie zmiany przez 300 dni w roku pozwoli na efektywne wykorzystanie urządzenia. Przy pełnym obłożeniu możliwe
będzie przyjęcie ponad 2000 pacjentów. Na święto wiechy gotowe
było już jedno z trzech urządzeń naświetlających, kolejne znajdowało się w fazie montażu. W dniu święta wiechy obejrzeć można było
również akcelerator protonowy – zasadniczą część Centrum zwaną
cyklotronem.
Budowa WPE jest dotychczas największym projektem PPP
w niemieckiej Służbie Zdrowia. Jednym z największych wyzwań dla
firmy STRABAG, odpowiedzialnej za cały projekt i design budynku,
było stworzenie optymalnych i przyjaznych dla pacjenta warunków
przebiegu terapii. Za plan, budowę, finansowanie i eksploatację
Centrum Terapii od niemedycznej strony odpowiedzialna jest utworzona specjalnie w tym celu spółka STRIBA Centrum Terapii Protonowej Essen GmbH – należąca do spółki STRABAG Projektentwicklung
GmbH oraz IBA Ion Beam Applications S.A., Belgia. Spółka ta
wynajmuje Klinice Uniwersyteckiej Essen urządzenie protonowe na
okres 15 lat. Następnie przechodzi ona na własność kliniki. Spółka
WPEgGmbH – 100-procentowa córka Kliniki Uniwersyteckiej Essen –
przejmie eksploatację obiektu od strony medycznej. Leczenie pierwszych pacjentów planuje się na koniec 2009 roku.
KONTAKT: Bettina Bröder, Obszary Specjalne & Koncesje,
Obszar Koncernu Immobilien Development 4T, Organizacja
ds. Projektu (PPP Budownictwo Ogólne)
www.strabag.com
inform 15
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
ZAJAZD SCHWECHAT
TEREN PRODUKCYJNY KUHN
PPP DLA ZAJAZDU
SZKLANA PRZEWIĄZKA
Austria. Przy drodze S1 (Południowa obwodnica Wiednia)
Dyrekcja ds. Organizacji dot. Projektów w Obszarze Koncernu
Development zrealizowała pierwszy w Austrii projekt PPP odnoszący się do zajazdu.
Czechy. Budując ekstrawagancką halę montażową w Czeskich
Budziejowicach na zlecenie grupy holdingowej Kuhn, Dyrekcja
Budownictwa Infrastruktury Czechy Południe nadała nowe architektoniczne akcenty.
Koszt projektu: ok 25 mln Euro
Czas trwania budowy: 16 miesięcy
Ilość miejsc parkingowych dla
pojazdów osobowych: 360
Ilość miejsc parkingowych dla
ciężarówek: 200
Państwowa spółka akcyjna zajmująca się finansowaniem
budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu AFINAG pracuje obecnie
nad ofertą dotyczącą budowy zajazdów przy najważniejszych drogach w Austrii spełniających najwyższe standardy. Do finansowania
takiego projektu na terenie gminy Schwechat po raz pierwszy poszukiwano również partnera z sektora prywatnego (w języku specjalistycznym tzw. Public Private Partnership – PPP).
Do projektu budowy zajazdu w Schwechat, na który ma się
składać restauracja, bar samoobsługowy, bar typu fastfood, trzygwiazdkowy hotel, plac zabaw dla dzieci położony wewnątrz
obiektu, obszar obsługi samochodów ciężarowych oraz teren na
wolnym powietrzu, pozyskano jako koncesjobiorcę firmę STRABAG.
„Okres obowiązywania umowy wynosi 33 lata i obejmuje planowanie, finansowanie, budowę, konserwację oraz eksploatację budynku
przez dzierżawców Marché i OMW”, mówi Michael Markart, szef
Dyrekcji, przedstawiając imponującą skalę tego przedsięwzięcia.
„Należy podkreślić zarówno rozmiar, jak i sposób realizacji projektu”,
podkreśla Markart. Budową zajazdu zajmowały się różne dyrekcje
firmy STRABAG, będącej generalnym wykonawcą projektu.
Austriacka grupa holdingowa Kuhn, ważny partner biznesowy
firmy BMTI – jest nie tylko dostawcą maszyn budowlanych i sprzętu
załadowczego, lecz również wszystkich części zamiennych oraz jest
odpowiedzialna za montaż i serwis. Wiosną 2007 roku firma
STRABAG otrzymała zlecenie budowy nowej hali „pod klucz”.
Koszt zlecenia: 3 mln euro
Czas budowy: 8 miesięcy
Powierzchnia rzutów: 3 662 m²
Przestrzeń zabudowana: 33 080 m³
Zasadniczą częścią nowo powstałego terenu produkcyjnego
jest dwukondygnacyjny biurowiec. „Szczególnie interesujący w całym
tym projekcie jest kształt budynku biurowca, który tworzy półokrąg,
oraz oszklona przewiązka prowadząca do znajdującej się obok hali
montażowej”, wyjaśnia kierownik budowy Vladimír Boška. Dwunawowa hala montażowa spoczywa na stalowej konstrukcji nośnej
i jest wyłożona i zadaszona prefabrykowanymi płytami poliuretanowymi. Na infrastrukturę tego fabrycznego terenu składa się
magazyn z zadaszoną myjnią, duże powierzchnie na zewnątrz
KONTAKT: Michael Markart, Obszary Specjalne & Koncesje,
Obszar Koncernu Immobilien Development 4T, Organizacja
dot. Projektu (PPP Budownictwo Ogólne)
Tak prezentuje się nowa hala produkcyjna z zewnątrz.
i droga dojazdowa. Budowę prowadziła Dyrekcja Budownictwa
Infrastruktury Czechy Południe.
KONTAKT: Vladimír Boška, Dyrekcja Budownictwa Ogólnego
i Inżynieryjnego, Obszae Koncernu Czechy/Słowacja 3J,
CZ/Czechy/Morawy
Zajazd prowadzony jest przez firmę Marché, specjalistę w branży
gastronomiczno-hotelarskiej.
35
Projekty Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne
inform 15
„HUTA ARCELOR“
PORT LOTNICZY SOCZI
NOWA BUDOWA DLA
STALOWEGO GIGANTA
LOTNISKO W DOBREJ
FORMIE NA OLIMPIADĘ
Polska. Warszawska huta stali „Arcelor Mittal“ została zbudowana na początku lat pięćdziesiątych minionego stulecia. W swej
zmiennej historii zajmowała się najpierw przetwarzaniem złomu
pochodzącego z północy Polski na stal szlachetną. Nabyta i zmodernizowana w latach dziewięćdziesiątych przez włoski koncern
Lucchini, w roku 2006 fabryka przeszła w posiadanie Arcelor Mittal,
największego producenta stali na świecie.
Przestrzeń zabudowana: 450 000 m³
Powierzchnia dachu: 27 000 m²
Czas trwania budowy: 22 miesiące
Suma zlecenia: ok. 32,3 mln euro
Od kwietnia 2006 roku na terenie huty o powierzchni 150 ha
trwa budowa nowego zakładu przemysłowego. Projekt realizowany
jest przez Dyrekcję Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Polska.
Oprócz nowej hali z konstrukcji stalowej zlecenie obejmuje stworzenie
obszernej infrastruktury. Przybywające pociągi będą miały możliwość bezpośredniego wjazdu do nowej hali po nowych szynach
kolejowych. Kolejnym zadaniem była budowa drogi dojazdowej do
fabryki o długości 1 km, stacji uzdatniania wody oraz wieży chłodniczej obok hali. Kierownik projektu Khoudir Dadache jest dumny
z całego przedsięwzięcia: „Biorąc pod uwagę mnogość aspektów,
które należy uwzględnić przy budowie, cieszę się, że udało się nam
dotrzymać terminu oddania zakładu w styczniu”.
KONTAKT: Khoudir Dadache, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Europa 3H, Polska
Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany na zimowe Igrzyska
Olimpijskie w 2014 roku.
Rosja. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego otrzymała dotację na przebudowę portu lotniczego w Soczi.
Międzynarodowe lotnisko w Soczi jest bramą na tzw. „Rosyjską
Rivierę” nad brzegiem Morza Czarnego. Budynek lotniska został
zbudowany w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. Pod koniec
lat osiemdziesiątych planowano budowę nowego lotniska. Po wielu
przerwach budowę ostatecznie wstrzymano w 1997 roku z powodu
ciężkiej sytuacji ekonomicznej. Po wygranej Soczi w batalii o organizację zimowych igrzysk olimpijskich 2014, budynek ma zostać
całkowicie odnowiony i zmodernizowany. Zlecenie otrzymała Dyrekcja
Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Serbia /Soczi.
Rozpoczęcie budowy: Kwiecień 2008
Zakończenie budowy: Wiosna 2009
Powierzchnia dachu: 27 000 m²
Suma zlecenia: ok. 62 mln euro
Całkowita powierzchnia kondygnacji:
63 000 m²
Zlecenie obejmuje zarówno budowę nowego, jak i modernizację
dachu i fasady istniejącego budynku. Łącznie to 63 000 m2 powierzchni wszystkich kondygnacji. „Ponadto zbudowany zostanie
korytarz biegnący na trzech poziomach wzdłuż budynku terminalu,
który zapewni lepsze połączenie z samolotami”, wyjaśnia Dragan
Pavelić, techniczny kierownik Dyrekcji odpowiedzialny za to przedsięwzięcie.
KONTAKT: Dragan Pavelic, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Dyrekcja informująca bezpośrednio, Serbia /Soczi
Nowa budowa oznacza dla Arcelor Mittal duży krok naprzód.
36
www.strabag.com
inform 15
Projekty Budownictwo Mostowe
SOLOTHURN: NA ZACHODZIE LUŹNIEJ
OBWODNICA DLA
STAREGO MIASTA
Główne drogi Starego Miasta w szwajcarskim Solothurn
zostaną odciążone dzięki budowie zachodniej obwodnicy.
Budowa nowego mostu samochodowego nad Aarą stała
się koniecznością.
Szwajcaria. Ruch uliczny w Solothurn uspokoi się jesienią 2008
roku dzięki budowie obwodnicy w zachodniej części miasta. Budowany przy tej okazji nowy most nad rzeką Aarą o całkowitej długości
390 m, składający się z jednego dźwigara ciągłego ze sprężonego
betonu, odmieni tutejszy pejzaż. „Projekt ten jest dla nas nie lada
wyzwaniem, zarówno pod względem technicznym, finansowym jak
i prawnym. Cieszymy się, że po intensywnym, dziewięciomiesięcznym okresie budowy udało nam się zrealizować zlecenie w ustalonym terminie”, mówi Michael Dudler, kierownik projektu, który nie
kryje zadowolenia z efektów pracy.
Jest to drogowy most kanałowy. W pasie brzegowym prezentuje się on jako ciągnąca się wstęga na stałej wysokości ok. 2,5 m.
Od brzegu rzeki wysokość przekroju zwiększa się liniowo w kierunku
filarów zakotwionych w rzece do 6 m, by na środku rzeki zmniejszyć
się ponownie do 2,5 m. Dzięki wyraźnemu podwyższeniu w obrębie
filarów zakotwionych w rzece użytkownicy mostu będą mogli rozpoznać położenie rzeki. Podwójną korzyścią są ściany kanału mostu
o wysokości do 6 m - oprócz ich statycznej funkcji nośnej stanowią
one również ochronę przed hałasem i zabezpieczenie przy uderzeniu.
„Projekt ten jest dla nas nie lada
wyzwaniem“, mówi kierownik
projektu Michael Dudler.
brzegach przyczółków. Dwa specjalnie skonstruowane urządzenia
przebijają się etapami do 6 m z obydwu stron do przodu w kierunku
środka rzeki. Przy realizacji tej wyjątkowej budowli zastosowano
specjalnie w tym celu skonstruowane pomosty i oszalowania.
Szerokość płyty korytowej: 11 m
Długość: 390 m
Nachylenie dojazdu: maks. 6%
Liczba przęseł: 10
Most nad Aarą powstaje we współpracy spółki Züblin Murer AG,
która kieruje projektem od strony technicznej.
KONTAKT: Michael Dudler, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, Obszar Koncernu Austria/Szwajcaria 3B, Szwajcaria
KONSTRUKCJA SEGMENTOWA MOSTU
Części mostu w pasie brzegowym mają rozpiętość do 44 m i są
budowane w oparciu o konwencjonalne metody. Następnie przestrzeń nad rzeką o wolnej rozpiętości 78 m jest zamykana przez
przyłączanie kolejnych segmentów mostu do wystających po obu
Obydwa przyczółki mostowe „rosną” ku sobie.
Całkowita długość mostu kanałowego wynosi 390 m.
37
Projekty Budownictwo Infrastruktury
inform 15
ULICA DETMOLDER STRASSE
MNIEJ HAŁASU
W BIELEFELD
Przy przebudowie ulicy Detmolder Strasse w Bielefeldzie
decydującą rolę odgrywały aspekty ekologii i bezpieczeństwa. Trzy jednostki firmy STRABAG uczestniczyły
równocześnie w tym projekcie.
Teraz jezdnia zostanie całkowicie wyasfaltowana a nowe torowisko wykonane w formie stabilnej jezdni. „Dzięki temu zostaną
uwzględnione wymogi, jakie ma spełniać ulica Detmolder Strasse
pod względem rentowności, technicznej wydajności, komfortu jazdy
i ekologii”, mówi Meise.
Oprócz odnowienia wszystkich powierzchni przeznaczonych
dla ruchu pomiędzy obustronną zabudową, zlecenie obejmuje również budowę nowej dwutorowej linii kolejki miejskiej o długości
2,17 km, z trójkątem torowym, oraz dwóch peronów kolejki nadziemnej. W związku z całym przedsięwzięciem przeprowadzone
zostaną między innymi prace przy przewodach zasilających polegające na ułożeniu ok. 88 km rur komunikacyjnych i kabli, budowie
kanału oraz pracach wyrobiskowych, umocnieniu nawierzchni
z asfaltu żwirowo-mastyksowego i bruku.
Niemcy. Thomas Meise, kierownik projektu przebudowy ulicy
Detmolder Strasse w Bielefeldzie, ma przed sobą trudne zadanie:
„Ingerencja w główną arterię komunikacyjną miasta Bielefeld jest
dla nas dużym logistycznym wyzwaniem, ponieważ konieczne
było umożliwienie okolicznym mieszkańcom dostępu do ich działek
w godzinach pomiędzy 17.00 wieczorem a 8.00 rano”.
W ramach robót torowych, które stanowią część składową
zlecenia, odpowiedzialna będzie ECHHOLZ RAIL, Oddział Budowy
Torów Tramwajowych, będąca spółką-córką firmy STRABAG SE.
„Dodatkowo oprócz naszego własnego oddziału Wschodniej Westfalii w przedsięwzięciu uczestniczyć będzie również spółka-córka
spółki STRABAG, SAT Straßensanierung GmbH”, relacjonuje Meise.
Konieczność modernizacji tej jezdni była oczywista. Szerokość
przekroju ulicy Detmolder Strasse wynosi od 18 do 23 m, z dwoma
pasami ruchu i szynami kolejki miejskiej w obydwu kierunkach.
Codziennie przejeżdża nią w jednym kierunku 36 000 samochodów.
Obecnie nawierzchnia jezdni jest częściowo brukowana, co w połączeniu z ruchem kolejki miejskiej jest przyczyną hałasu uciążliwego
dla okolicznych mieszkańców.
KONTAKT: Thomas Meise, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Niemcy 6I, Düsseldorf
Czas trwania budowy: 38 miesięcy
Wartość zlecenia: 21,4 mln euro
Wykopy: 35.000 m³
Umocnienie nawierzchni: 37 000 m²
Ulica Detmolder Strasse w Bielefeld. W tle biuro budowy.
38
Thomas Meise (z lewej) z Dirkiem Artschwagerem, przedstawicielem
inwestora.
www.strabag.com
inform 15
Projekty Budownictwo Infrastruktury
OBWODNICA
PROGRAM NATO SECURITY INVESTMENT
ODCIĄŻENIE DLA
KLOSTERNEUBURGA
BIEŻNIA DLA SOJUSZU
WOJSKOWEGO
Austria. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego,
Budownictwo Inżynieryjne Wiedeń/Dolna Austria przyczyni się do
zdecydowanego odciążenia ruchu w Klosterneuburgu.
Klosterneuburg nad Dunajem jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i dzielnicą mieszkalną położoną na peryferiach Wiednia. Do
samego centrum austriackiej stolicy można dojechać już w 15 minut.
Dlatego też liczba dojeżdżających codziennie do pracy jest wyjątkowo duża. Mieszkańcy ubolewają nad ciągłymi korkami oraz dużym
hałasem i zanieczyszczeniem. Aby temu zapobiec Biuro Rządu
Krajowego Dolnej Austrii podjęło decyzję o budowie obwodnicy
z ochroną przeciwpowodziową.
Wartość zlecenia: ok. 37 mln euro
Czas trwania budowy: 36 miesięcy
Beton: 42 000 m³
Beton wanna szczelna: 44 000 m³
Oprócz budowy kilku mostów zlecenie obejmuje m. in. również
budowę tunelu i „wanny” oraz budowę skrzyżowania w celu utworzenia połączenia do istniejącej sieci drogowej. Jednocześnie nastąpi
przekształcenie istniejącej drogi federalnej i rozbudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Projekty w samym Klosterneuburgu
i w okolicach mają być zrealizowane do lipca 2009 roku. „Oprócz
obwodnicy Klosterneuburg będzie nareszcie mógł cieszyć się również
bezpośrednim, nie poprzecinanym licznymi szlabanami połączeniem ze swoim okręgiem przemysłowym”, wyjaśnia Karl Stifter,
odpowiedzialny za projekt dyrektor grupy.
KONTAKT: Karl Stifter, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Austria 3C, Budownictwo Inżynieryjne
Wiedeń /Dolna Austria
Na lotnisku „Szkoła Orląt” modernizowana jest bieżnia.
Polska. Firmy STRABAG i HEILIT+WOERNER realizują wspólnie już drugi projekt dla polskich sił zbrojnych w ramach programu
„NATO Security Investment Program” (NSIP).
Tzw. „NATO Security Investment Program” został przez NATO
powołany do życia już w latach pięćdziesiątych. Początkowo był to
„NATO Infrastructure Program” i dotyczył stworzenia niezbędnej infrastruktury wojskowej. Od tamtej pory zainwestowano około 23,5 mln
dolarów amerykańskich w lotniska, systemy komunikacyjne i informatyczne, rurociągi, zbiorniki na paliwo, porty, główne kwatery
wojskowe oraz systemy radarowe.
Beton: 12.500 m³
Rozpoczęcie budowy: wrzesień 2007
Zakończenie budowy: czerwiec 2008
Suma zlecenia: ok. 9 mln euro
Oczywiście część z tych prac objęta jest tajemnicą, o czym
wspomina Ryszard Stachowiak, kierownik odpowiedzialny za
projekt: „Pracownicy uczestniczący w pracach budowlanych mieli
na przykład obowiązek przedłożenia zaświadczeń o niekaralności”.
Dodatkowy trud, który się opłacił: „Dzięki bezproblemowej realizacji założeń zakwalifikowaliśmy się do następnych sześciu projektów”, mówi Ryszard Stachowiak.
KONTAKT: Ryszard Stachowiak, Budownictwo Infrastruktury,
Obszar Koncernu Polska 6Q, Południowy Zachód;
Kazimierz Wesołek, Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
Obszar Koncernu Europa 3H, Polska
Betonowanie płyty fundamentowej pod skrzyżowanie.
39
Imprezy i nagrody
inform 15
ART AWARD 2008
GWIAZDY JUTRA
W tym roku już po raz trzynasty przyznano nagrodę
STRABAG Art Award dla młodych austriackich artystów.
Do sali sztuki wiedeńskiej siedziby firmy STRABAG
przybyły setki osób ze świata kultury i gospodarki, by
Nominowani artyści z zespołem Forum Sztuki
wziąć udział w uroczystości rozdania nagród.
40
Austria. Co wspólnego mają ze sobą sztuka i budownictwo?
Obie te dziedziny potrzebują solidnych fundamentów, na których
będą mogły się oprzeć ich dzieła. Jednym z takich filarów wspierających austriacką sztukę jest nagroda STRABAG Art Award opiewająca na łączną kwotę 22 000 euro, a tym samym stanowiąca jedną
z najwyżej dotowanych nagród w dziedzinie sztuk pięknych przy-
znawanych przez austriackie przedsiębiorstwa. Służy ona wspieraniu młodych austriackich artystów zajmujących się malarstwem
i grafiką, jest wyrazem uznania dla ich indywidualnych, wybitnych
osiągnięć.
Hans Peter Haselsteiner wręcza nagrodę Markusowi Proschekowi
Markus Proschek: „Pływaczka 1936“ (olej na płótnie, 2006)
www.strabag.com
inform 15
Imprezy i nagrody
Nagrody STRABAG Art Awards są wysoko cenione w kręgach
fachowców i mają już długoletnią tradycję. „Dla utalentowanych, ale
jeszcze mało znanych artystów bycie nominowanym w grupie setek
kandydatów oznacza krok w stronę sukcesu w kraju i za granicą”,
wyjaśnia Barbara Baum, kierownik artystyczna Forum Sztuki
STRABAG. Od 1994 roku dzieła osób nagrodzonych były prezentowane szerokiej publiczności ze świata kultury i gospodarki na indywidualnych wystawach.
WYRAZ UZNANIA DLA MŁODEJ SZTUKI
W 2008 roku do Forum Sztuki STRABAG napłynęły zgłoszenia
od 375 artystów, którzy nadesłali swoje prace pocztą i po raz pierwszy również przez internet. Dzięki temu liczba uczestników znacznie
przekroczyła tę z roku ubiegłego. „Jesteśmy dumni z tego odzewu,
bowiem podkreśla on uznanie dla nagrody Art Award”, mówi Baum.
Po trwającej kilka miesięcy ocenie prac przez Forum Sztuki, jury
złożone ze specjalistów (Wieland Schmied, historyk sztuki; Florian
Steininger, krytyk, Forum Sztuki Bank Austria Wiedeń; Edith Raidl,
ekspert w dziedzinie sztuki; Wilhelm Weiss i Barbara Baum, Forum
Sztuki STRABAG) stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców z grona 43 nominowanych.
Zdobywcą Art Award 2008 został Markus Proschek, którego
obrazy zawierają treści o estetyce faszystowskiej. Niesmak, jaki
odczuwa odbiorca, oglądając jego dzieła, jest jak najbardziej zamierzony: „system polityczny narodowego socjalizmu upadł 60 lat temu.
Część estetycznych fundamentów, którymi się posługiwał, pozostaje do dziś elementem naszej rzeczywistości medialnej”, wyjaśnia
Proschek swoje ambicje.
Bernhard Buhmann: „Motyl“ (olej na płótnie, 2007)
Oprócz nagrody głównej dotowanej kwotą 10 000 euro przyznano cztery wyróżnienia z nagrodami pieniężnymi w wysokości
3 000 euro każda. Otrzymali je następujący artyści: Bernhard
Buhmann, Felix Malnig, Julia Maurer i Nieves Salzmann.
KONTAKT: Barbara Baum, Forum Sztuki STRABAG
Nagroda artystyczna STRABAG przekracza granice:
„Sztuka wschodnio- i środkowoeuropejska przeżywa
STRABAG SE rozrasta się na całą Europę i tworzy
boom na rynku międzynarodowym”, wyjaśnia Baum. Na
sieci w ogólnoeuropejskiej przestrzeni gospodarczej,
następny rok planowana jest międzynarodowa nagroda
społecznej i kulturalnej. Ten cel stawia sobie również
artystyczna. Zespół Forum Sztuki STRABAG w Wiedniu
w dziedzinie sztuki. Dla przykładu od 12 lat przyznawana
już dziś cieszy się na myśl o ekscytujących pracach
jest węgierska nagroda STRABAG w dziedzinie malar-
artystów z krajów, w których koncern ma swoje oddziały,
stwa - stały element wschodnioeuropejskiej sceny kul-
tj. z Austrii, Czech, Węgier i Słowacji, przesłanych na
turalnej. Forum Sztuki nie tylko zamierza konsekwentnie
pierwszą edycję konkursu STRABAG Art Award Inter-
kontynuować wspieranie sztuki poprzez Art Award i Art
national 2009. Więcej informacji dot. Forum Sztuki
Collection, ale również aktywnie uczestniczyć na arenie
STRABAG pod adresem: www.strabag-kunstforum.at
międzynarodowej w działaniach służących jej wspieraniu.
41
Service
inform 15
WIELKI KONKURS MALARSKI DLA DZIECI
ORGANIZOWANY PRZEZ STRABAG!
DROGIE DZIECI!
Domy mogą mieć bardzo różne kształty i kolory. Domy
ze szkła lub z kamienia, z dachem płaskim lub spicza-
Prześlijcie swoje prace do dnia 15 października na adres:
STRABAG AG
Bernd Hinrichs
Siegburger Str. 241
D-50679 Köln
Jeżeli Wasi rodzice mają możliwość zeskanowania Waszych
prac, mogą to również zrobić i przesłać prace na adres:
[email protected]
stym, wielopiętrowe lub po prostu parterowe. Widać po
tym, że wygląd domów może się bardzo zmieniać na
Z niecierpliwością czekamy na Wasze pełne fantazji dzieła. Nie
zapomnijcie podać swojego wieku.
przestrzeni lat. Idąc przez ulice swojego miasta, zauważycie, że starsze domy wyglądają inaczej niż nowoczesne
budynki. Ale jak wyobrażacie sobie wygląd domów
w przyszłości? Chcielibyśmy, żebyście nam to namalowały.
Hundertwasserhaus („Dom Stu Wód”) w Essen należący do Fundacji
Ronalda McDonalda
Oczywiście będą też nagrody: pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone klockami Matador złożonymi z 320 części. Każde dziecko,
które prześle nam swoją pracę, dostanie mały upominek jako
podziękowanie za udział w konkursie.
www.strabag.com
inform 15
Service
ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU INFORM
DRODZY CZYTELNICY,
Redakcja magazynu inform stara się zamieszczać w nim stale
nowe ciekawe informacje. Abyśmy w przyszłości mogli zaoferować
Państwu jeszcze bardziej interesującą gazetę, chcemy dziś prosić
Państwa o pomoc. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co podoba się
Państwu w magazynie i o czym chcieliby Państwo przeczytać więcej.
W tym celu prosimy o wypełnienie prostego formularza i przesłanie go
na adres: STRABAG Konzernkommunikation, Bernd Hinrichs, Siegburger Str. 241, D-50679 Köln, e-mail: [email protected],
fax: +49(0)221/824-2385.
(Liczby od 1 do 4: 1 = zgadza się całkowicie; 2 = w dużej mierze
się zgadza; 3 = raczej się nie zgadza; 4 = nie zgadza się; okienko:
proszę zakreślić właściwą pozycję – można zaznaczyć kilka
pozycji.)
1. Jak oceniają Państwo dotychczasowy magazyn inform?
1 2 3 4
Zawarte w nim treści interesują mnie.
Tematy są opracowane w sposób
1 2 3 4
interesujący i zachęcający do lektury.
1 2 3 4
Artykuły są przydatne w mojej pracy.
1 2 3 4
Magazyn podoba mi się pod względem wizualnym.
2. Jak oceniają Państwo teksty w magazynie?
Jasne i zrozumiałe
Interesujące i warte przeczytania
Zbyt techniczne
Oparte na solidnych ustaleniach dziennikarskich
1 2 3 4
1 2 3 4
6. Ile czasu spędzają Państwo na lekturze magazynu?
1 2 3 4
mniej niż 30 minut
1 2 3 4
30 minut do 1 godziny
1 2 3 4
więcej
7. Jakie jest Państwa ogólne wrażenie o magazynie inform?
bardzo dobre
dobre
niezbyt dobre
złe
1 2 3 4
1 2 3 4
8. Czego życzyliby sobie /oczekiwaliby Państwo od inform
w przyszłości?
3. Jaką tematykę chcieliby Państwo znaleźć w magazynie?
1 2 3 4
raporty dotyczące projektów
1 2 3 4
reportaże z poszczególnych krajów
1 2 3 4
tematy menadżerskie
1 2 3 4
zakupy firm
1 2 3 4
nowe zlecenia
1 2 3 4
wiadomości sportowe
1 2 3 4
wiadomości o imprezach
1 2 3 4
nagrody/wyróżnienia dla pracowników
1 2 3 4
ludzie w koncernie STRABAG
4. Kto oprócz Państwa czyta inform w Państwa otoczeniu?
mój partner
członkowie mojej rodziny
moi przyjaciele i/lub znajomi
Oczywiście chcielibyśmy wynagrodzić Państwa pomoc.
Spośród wszystkich respondentów wylosujemy osobę,
która otrzyma w podziękowaniu mały upominek (termin
5. Jak czytają Państwo inform?
od początku do końca
wyszukuję w jego treści najbardziej interesujące historie
kartkuję wszystko i czytam wtedy to,
co rzuciło mi się w oczy
1 2 3 4
nadsyłania ankiet: 15 października 2008 r.).
1 2 3 4
1 2 3 4
Dane respondentów są traktowane poufnie. Losowanie nagrody nie
podlega zaskarżeniu na drodze sądowej.
43
www.strabag.com
METRYCZKA Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Bernd Hinrichs (Redaktor Naczelny), Karoline Moser Współpraca
redakcyjna: Miroslava Kohlerova (Czechy/Słowacja), Petra Mindler (Węgry), Marko Mihajić (Polska), Elena Beljakowa (Rosja)
Layout i realizacja druku: Gundula Schmid (odpow.) Przygotowanie do druku: finishingmove Druk: TAUBER Promotion,
Warszawa Zdjęcia: Gettylmages (zdjęcie tytułowe), Ralph Larmann in behave of A&O Technology & KB1 (str. 13), Nordpark (str. 13),
Michael Hierner/www.hierner.info (str. 33) Zapytania i listy prosimy kierować do: STRABAG AG, do rąk: Bernd Hinrichs,
Siegburger Str. 241, D-50679 Köln, Tel. +49 (0)221 824-2916, Fax +49 (0)221 824-2385, [email protected] lub
STRABAG SE, do rąk: Karoline Moser, Donau-City-Str. 9, A-1220 Wiedeń, Tel. +43 (0)1 22422-1170, Fax +43 (0)1 22422-1177,
[email protected]

Podobne dokumenty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty Obojętnie czy to parasol ochronny euro, czy też stonoga STRABAGA, każda solidarna wspólnota – jeżeli jest ona przez wszystkich akceptowana i wspierana – nie wymaga zawsze podejmowania największego ...

Bardziej szczegółowo

prawdziwa praca od podstaw świat logistykyki budowlanej

prawdziwa praca od podstaw świat logistykyki budowlanej i finansowy, tkwi głównie w tym, że nadal nie potrafimy – włączając tu ministrów finansów z ich wielkimi słowami oraz pewnych siebie prezesów banku centralnego i profesorów ekonomii – tego kryzysu ...

Bardziej szczegółowo

poziom xxi wieku olbrzym w nowym wymiarze najnowsze

poziom xxi wieku olbrzym w nowym wymiarze najnowsze Świat. Pion Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego zaplanował dla swoich kierowników projektów stworzenie specjalnej oferty dotyczącej dalszej edukacji. We współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Campus...

Bardziej szczegółowo