Pobierz plik PDF z wydaniem

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik PDF z wydaniem
FI N A N SE , Z A K U P Y, A D M I N I S T R A C J A , Z A RZĄD ZAN I E
cena: 12 zł ( w tym 5% VAT)
str.
26
str.
32
str.
58
NR 4/2015 (64),
LISTOPAD - STYCZEŃ
W numerze:
Prywatne jazdy pod kontrolą
Bezpieczne finanse
Głosem ekspertów FSL
Fordy: Focus i Mondeo
W Y D A W N I C T W O
ZAMÓW PRENUMERATĘ
jednego z naszych pism na 2016 rok
i pobieraj wersję online przez cały rok na
www.eurologistics.pl/prenumerata
SPIS TREŚCI
Wy­daw­ca
Eu­ro­lo­gi­stics s.c.
Adam Błuś
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Po­znania
Re­dak­cja
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Po­znania
Tel. (61) 892 63 60
Fax (61) 892 63 70
www.fab.com.pl
Re­dak­tor na­czel­ny
Tomasz Czarnecki
Tel. (61) 892 63 79
[email protected]
Zespół redakcyjny
Alicja Kostecka
Witold Zygmunt
Stali współpracownicy
EurotaxGlass’s
Info-Ekspert
Joanna Nowicka Bloch
Jakub Nieszporek
Piotr Myszor
Kancelaria Ożóg Tomczykowski
R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy
Kancelaria Prawna RP&W
Paweł Szyszka
Mar­ke­ting i Pro­mo­cja
Dy­rek­tor
Mo­ni­ka Sza­frańska-Błuś
Project manager
Martyna Pielucha
+48 515 160 503
[email protected]
Adrianna Adamska, Agnieszka Szafrańska,
Marcin Sypniewski, Ewelina Wojtkowiak
Administracja i pre­nu­me­ra­ta
INFORMACJE................................................................................................................................................ 6
WYDARZENIA............................................................................................................................................ 14
UBEZPIECZENIA
Prawda o ubezpieczeniach................................................................................................................................. 22
PRAWO
Prywatne jazdy pod kontrolą............................................................................................................................. 26
Kierownik w opałach.......................................................................................................................................... 28
PALIWA
Rozwój kompleksowych usług........................................................................................................................... 30
Bezpieczne finanse.............................................................................................................................................. 32
BEZPIECZEŃSTWO
Szkoda a CFM...................................................................................................................................................... 34
Wiara ustawodawcy............................................................................................................................................ 36
DEALERZY
Sklepy z autami cz. 2........................................................................................................................................... 38
Volvo pod znakiem „90”..................................................................................................................................... 44
PREMIERA
Japońska ofensywa.............................................................................................................................................. 45
Dostawcze bezpieczeństwo................................................................................................................................ 45
Przyjaciel nie tylko w pracy .............................................................................................................................. 46
Kompakt po polsku............................................................................................................................................. 47
Rewolucja francuska........................................................................................................................................... 48
Skok na floty......................................................................................................................................................... 49
POJAZDY
Nietypowo dla floty............................................................................................................................................. 50
Rodzinne dla menedżerów................................................................................................................................. 51
Sylwia Kwietniewska
Tel. (61) 892 63 75
Fax (61) 892 63 70
[email protected]
„Czołgiem” w firmie?!......................................................................................................................................... 52
Skład i łamanie
FINANSE
Internet
Głosem ekspertów FSL....................................................................................................................................... 58
Studio Eurologistics
www.fab.com.pl
Druk
Drukarnia Poli Druk Poznań
Mrowino, ul. Towarowa 4
Pojedynek gigantów............................................................................................................................................ 53
Nowe oblicze Skandynawii................................................................................................................................. 57
Dekada z PZWLP................................................................................................................................................ 63
Trudy wyboru usługodawcy.............................................................................................................................. 64
ADMINISTRACJA
ISSN 1732­-3193; INDEKS 384445
Powalczyć o odszkodowanie.............................................................................................................................. 66
Za treść na­de­sła­nych re­klam i ogło­szeń re­dak­cja nie od­po­wia­da.
Za­strze­ga­my so­bie pra­wo re­da­go­wa­nia nadesłanych materiałów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
[email protected] lub kontaktując się
z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59
– czynne w godzinach 7:00 – 18:00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
PRODUKT DLA FLOTOWCA........................................................................................................... 68
KIEROWANIE FLOTĄ
Aveo zużywa 15 litrów/100 km.......................................................................................................................... 70
Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pochodzą ze stocków
Fotolia, Shutterstock, Panthermedia lub archiwum koncernów motoryzacyjnych.
Tomasz Czarnecki
Redaktor naczelny
Kopiowanie to jedna z najłatwiejszych funkcji komputera. Jak się jednak okazuje, podobnie wygląda zachowanie w biznesie. Szanowni klienci rynku automotive. Analizując pojazdy dostępne w Polsce z początku dojdziecie do wniosku, że stajecie przed
wyborem spośród 150 a może i 200 modeli aut, które mają w swojej ofercie różne
nadwozia, silniki, wersje wyposażenia. Zatem materiał porównawczy nieskończony.
Ale to tylko połowa prawdy.
Gdyby głębiej przeanalizować współpracę w ramach jednego, czy kilku koncernów, dowiemy się, że dane silniki użytkowane są przez kilka marek, płyty podłogowe służą
wielu modelom, wyposażenie w makroskali bywa podobne i czasem trudno znaleźć różnice w systemach o różnych nazwach, mających niemal identyczne zastosowanie oraz
działanie. Mało tego, wygląd wnętrza bywa niemal identyczny…
Naturalnie ma to związek z oszczędnościami i pewnie, gdyby każdy model był konstruowany od nowa, kosztowałby znacznie więcej. Z drugiej strony informacje o tym,
że koncern „X” korzysta z silników koncernu „Y” są dosyć mocno reglamentowane i nie
znajdą się w folderach. Zresztą, co się trzymać samochodów, tajemnicę poliszynela stanowi fakt, że niekiedy na stacjach paliw spod różnych brandów tankujemy praktycznie
to samo paliwo. A różne nawigacje mogą mieć mapę tego samego dostawcy. Także porównanie ofert CFM, czy też towarzystw ubezpieczeniowych bywa lekturą podobnych
punktów, czasem nieco inaczej ujętych. I bądź tu obeznany we wszystkim.
Kopiowanie ma także miejsce na rynku mediów. Całkiem niedawno Wirtualna Polska
zmieniła swój layout (mniejsza o to czy na lepsze), a już po kilku miesiącach Gazeta.pl
poszła podobnym krokiem upodabniając się do konkurencji. Taka sama sytuacja miała
miejsce kilka lat temu na linii Auto Świat vs Motor. Albo też podobnie skrojone wydawnictwa przypominające braci/siostry z zagranicy (tu znów przykład Auto Świata) lub też
innych periodyków będących we władaniu danego wydawnictwa. Nie twierdzę, że to źle.
Wymyślić coś oryginalnego w obecnym świecie to nie lada sztuka. A nie zawsze inne
znaczy lepsze…
Niezależnie od tego życzymy miłej i mamy nadzieję, ciekawej lektury FlotyAutoBiznes.
W sprawach ważnych i nieważnych pozostajemy do dyspozycji.
PRYWATNE JAZDY POD KONTROLĄ
S. 26
KIEROWNIK W OPAŁACH
S. 28
GŁOSEM EKSPERTÓW FSL
S. 58
TRUDY WYBORU USŁUGODAWCY
S. 64
Nowe przepisy dotyczące rozliczania przychodów związanych z prywatnym użytkowaniem samochodów służbowych miały dużo uprościć, ale jak to zwykle bywa,
intencje ustawodawcy rozminęły się z praktyką organów skarbowych. I chociaż
kwestie w obszarze podatku PIT związane z autami firmowymi nie zostały wymienione w planie kontroli organów skarbowych na 2015 rok, to jednak pierwsze
kontrole w tym zakresie miały już miejsce.
Samochód służbowy jest narzędziem pracy, ale i przywilejem. Jeżeli zatrudniony
spowoduje wypadek, może narazić firmę na znaczne straty. Musi również liczyć
się z poważnymi kłopotami względem własnej osoby, oczywiście przy założeniu,
że przedsiębiorstwo ma dobrze przygotowane odpowiednie dokumenty. Konsekwencje za różne poczynania prowadzącego auto może ponieść także kierownik
floty.
Gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie. To może zbyt daleko idący wniosek jeśli chodzi o rynek CFM, ale wielu naszych ekspertów ma bardzo różne poglądy
na, wydawałoby się, podstawowe tematy. W naszym z lekka analitycznym teście
daliśmy szansę odpowiedzi na te same pytania przedstawicielom pięciu firm zajmujących się wynajmem długoterminowym: Alphabet, Carefleet, LeasePlan, Masterlease, Volkswagen Leasing.
Stoisz przed zadaniem wyboru firmy CFM dla firmy, w której pracujesz.
Przeglądasz internet szukając informacji o usługodawcach, dzwonisz do kolegów
po opinie, analizujesz artykuły w branżowej prasie. Zależy tobie na dobrej, pozbawionej ryzyka decyzji. Co jeszcze może uczynić, by powierzone zadanie wykonać
optymalnie?
5
INFORMACJE
Z ŻYCIA CFM-ÓW
Firmy CFM nie próżnują dostarczając do mediów kolejne ciekawe informacje. A my oczywiście dzielimy się
nimi z naszymi Czytelnikami.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I EKOLOGIA
- Carefleet wspiera kampanię „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. To hasło ogólnopolskiej inicjatywy, której celem jest
zwrócenie uwagi na problem pijanych kierowców i społecznego przyzwolenia na jazdę na „podwójnym gazie”.
Akcja polega na upowszechnieniu znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. To jedno z wielu działań, jakie spółka
prowadzi w ramach polityki odpowiedzialnego biznesu.
Carefleet jest również partnerem społeczno-edukacyjnej
kampanii „Odblaskowi.pl”, która ma na celu propagowanie
noszenia elementów odblaskowych.
Poza tym firma Carefleet aktywnie wspiera przedsiębiorców oraz osoby zarządzające flotami samochodów w działaniach edukacyjnych na rzecz zrównoważonego transportu i ochrony środowiska. Coraz popularniejszym modelem
jest tzw. flota ekologiczna. Przygotowany we współpracy
z Polskim Stowarzyszeniem Motorowym kurs dla banku
Crédit Agricole obejmuje 440 użytkowników pojazdów
banku. Mają oni okazję skorzystać z kompleksowego szkolenia z zasad ekojazdy, realizowanego poprzez platformę
e-learningową „ekoflota.pl”.
- Od kilku lat konsekwentnie podejmujemy w naszym
banku działania ograniczające liczbę delegacji na rzecz
tele- lub video-konferencji. Jeśli już wyjazd służbowym
autem jest konieczny, wówczas, poprzez platformę „GO!”,
zachęcamy naszych pracowników do carpoolingu (współdzielenia samochodów). Jednocześnie szkolenia z ekojazdy
są obowiązkowe dla naszych pracowników – mówi Maria Biedroń, dyrektor Departamentu Usług Generalnych
w banku Crédit Agricole.
FSL NA SŁODKO
*Już po raz piąty Masterlease dostarczył pojazdy dla Grupy Mieszko. Historia współpracy trwa już 13 lat. Od tego
czasu Prime Car Management, wiodąca spółka Grupy
Masterlease utrzymuje status dostawcy samochodów na
potrzeby zarówno managementu, jak i służb handlowych
tego znanego na polskim rynku producenta słodyczy.
– Wybieramy Masterlease ze względu na jakość obsługi
naszej floty oraz fakt, że po kilkunastu latach współpracy,
mamy doskonale sprawdzone zasady komunikacji. Oczywiście nasz sprawdzony dostawca musiał także sprostać
wymogom przetargu
w zakresie naszych
oczekiwań cenowych
– stwierdziła Beata Gątarek, dyrektor biura
zarządu i spraw personalnych, ZPC Mieszko.
– Współpraca stanowi dobrą ilustrację do
zmian na rynku wynajmu długoterminowego w Polsce. Kolejna
6
dostawa wiąże się z zawarciem nowej umowy, która aktualizuje standardy obsługi, zasady rozliczeń pomiędzy
klientem i Masterlease, jako dostawcą usług. Porównanie
standardów z pierwszej umowy z 2002 roku, z dzisiejszymi, daje ciekawy obraz zmian niemal w każdym obszarze
– podejścia do serwisu, komunikacji on-line, rozliczeń
zwrotów i przebiegu pojazdów – dodaje Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej Masterlease.
Łącznie Masterlease dokonała wymiany na nowe ok. 100
samochodów, jeżdżących we flocie swego klienta.
GLOBALNY ROZWÓJ
*LeasePlan Corporation NV zarządza flotą 1,5 mln aut
w swojej globalnej flocie. To o 200 000 więcej niż w 2015
roku. – Zależy nam by być liderem rynku nie tylko pod
względem rozmiaru floty, ale we wszystkim co robimy od
obsługi klienta, przez innowacyjne produkty, aż po nowoczesne rozwiązania gwarantujące mobilność kierowców
– mówi Nick Salkeld, dyrektor handlowy w LeasePlan
Corporation.
WIELKI KONTRAKT
*Arval sfinalizował przejęcie GE Capital Fleet Services
w Europie. Transakcja objęła przejęcie 160 000 pojazdów
w 12 krajach europejskich, z czego 3/4 floty dotyczy Francji, Niemiec i Wlk. Brytanii, ale jest też okazją do rozpoczęcia działalności na nowych rynkach, choćby w Szwecji.
Wartość przejętych aktyw wynosi 2,4 mld euro. Transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód, w tym Komisji Europejskiej. Strategiczny
partner Arval w Ameryce Północnej, Element Financial
również dokonał akwizycji aktywności biznesowych
GE Fleet Service w Stanach Zjednoczonych, Meksyku,
Australii i Nowej Zelandii. W rezultacie grupa Arval ma
w zarządzaniu 3 mln pojazdów. – Transakcja bezpośrednio
naszego kraju nie dotyczy, ale dzięki filozofii „One Arval”
na większej skali firmy i jej sile zakupowej, zyskają również
polscy klienci, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym –
powiedział Grzegorz Szymański, prezes Arval Polska.
WAŻNE MSP
*Flota finansowana i zarządzana przez ALD Automotive
w Polsce przekroczyła 10 000 samochodów. 2015 rok będzie kolejnym bardzo udanym dla firmy. W 2014 wzrost
floty finansowanej i zarządzanej wyniósł ponad 1000 pojazdów osiągając poziom 8400 aut na koniec roku.
– Nasz wynik jest efektem dobrej rynkowej oferty, zaangażowania zespołu i partnerskich relacji z klientami. Stanowi także obraz bardzo dynamicznego rozwoju branży wynajmu długoterminowego w Polsce. Istnieje duża szansa,
że rok 2015 będzie rekordowy dla całej branży CFM – powiedział Marek Małachowski, dyrektor zarządzający ALD
Automotive Polska.
– Na rosnący popyt wpływa coraz powszechniejsza świadomość korzyści płynących z usługi wynajmu długoterminowego wśród firm. Również tych z sektora MSP oraz
mikro przedsiębiorstw, choć te dotychczas najchętniej
sięgały wyłącznie po usługę finansowania. Patrzę z optymizmem w przyszłość i jestem przekonany, że również ci
przedsiębiorcy coraz chętniej będą korzystali z bardziej
kompleksowych usług – podkreślił Marek Małachowski.
Stać Cię!
FORD LEASING OPCJE
Teraz stać Cię na nowy samochód dla Twojej firmy! Z wyjątkową ofertą dla firm
Ford Leasing Opcje możesz cieszyć się szeroką gamą nowych modeli i krótkim
okresem trwania umowy już od 337 PLN netto miesięcznie w pakiecie z serwisem.
Nie przegap okazji, wyjedź nowym samochodem już dziś!
FORD LEASING OPCJE
już od
CO2
337 PLN/mies.
/mies.
*
122 g/km
* Podana miesięczna rata jest kwotą netto. Wyliczenia dla Forda Fiesta 1.25 60 KM Ambiente w cenie katalogowej 45 100 zł,
na okres 24 miesięcy, przy całkowitym przebiegu 80 tysięcy km i opłacie wstępnej 25%, WIBOR 1,72%, wartość końcowa 60%
z Kontraktem Serwisowym 5 przeglądów / 5 lat. Niniejsza kalkulacja, ważna do 31 grudnia 2015 r., dotyczy przedsiębiorców
i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Ford Fiesta 1.25 60 KM Ambiente; 5,2 l/100km, 122 g/km (zgodnie z rozporządzeniem
WE 715/2007 z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Infolinia: 0 801 50 60 70 – opłata za połączenie
zgodna z taryfą operatora. ford.pl
INFORMACJE
Informacje
COŚ DLA KIEROWCÓW
Skrupulant, Nocny Marek, Mistrz Mobilków, Przodownik Jazdy, Wirtuoz kierownicy… Aby zostać jednym
z nich, wystarczy rozpocząć korzystanie z aplikacji forDrivers.
W zamian kierowca otrzymuje porady jak jeździć bezpieczniej oraz zyskuje możliwość zdobycia cennych nagród.
ForDrivers to aplikacja mobilna, która wykorzystując rywalizację zachęca kierowców do poruszania się zgodnie
z przepisami i zasadami zdrowego rozsądku. Użytkownik jest na bieżąco informowany o przebytym dystansie
i wskaźniku bezpiecznej jazdy, który w procentach pokazuje, na ile bezpiecznie została pokonana dana trasa i jak
pod tym względem wypada całość odbytych podróży. Realizacja określonych zadań uprawnia do nagród od partnerów programu: biletów do Multikina, voucherów na
produkty i usługi dostępne za pośrednictwem serwisu
internetowego Motointegrator.pl oraz telefonów HTC. Za
przestrzeganie przepisów i stosowanie się do wskazówek
związanych m.in. z dostosowaniem stylu jazdy do warunków pogodowych oraz robieniem przerw w podróży, przyznawane są punkty i odznaki. – Jeśli kierowca zgłosi wypadek na trasie, a informacja ta zostanie potwierdzona przez
trzech innych użytkowników, otrzyma odznakę Strażnika
Teksasu. Wirtuozem kierownicy zostanie po przejechaniu
150 km korzystając z forDrivers, utrzymując wskaźnik
bezpieczeństwa powyżej 75 procent. Miano Fightera zyska, jeśli zaprosi innego uczestnika i rozpocznie z nim rywalizację – wyjaśnia Marcin Brysiak, pomysłodawca projektu forDrivers.
Do zdobycia jest w sumie kilkadziesiąt odznak związanych
bezpośrednio z samą aplikacją (np. za stworzenie grupy składającej się z pięciu kierowców czy udostępnienie
trzy razy trasy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa powyżej
95 procent) lub zachowania za kółkiem (m.in. utrzymanie
wskaźnika bezpieczeństwa powyżej 95 procent przez 21
dni korzystania z forDrivers z rzędu, zatrzymanie się 10
razy po informacji o polecanym postoju w trakcie długiej
jazdy).
8
KANGUR W NORWEGII
Koncern Renault dostarczy 240 sztuk Kangoo Maxi Z.E.
norweskiemu operatorowi usług pocztowych Posten.
To jedno z największych na świecie zamówień na samochody elektryczne.
Zasięg 170 km w cyklu NDEC (od 80 do 125 km przy normalnych warunkach jazdy) sprawia, że Kangoo Maxi Z.E.
sprawdza się w roli samochodu służbowego dla pracowników firm i administracji. Czerwone Kangoo Maxi Z.E. z floty Posten będzie wykorzystywane na gęsto zaludnionych
terenach w Norwegii. Od kilku lat rośnie sprzedaż aut
elektrycznych w tym skandynawskim kraju, głównie z powodu zaangażowania rządu, który wprowadził specjalny
program zachęt. Pod koniec 2015 roku pojazdy elektryczne
miały 20 procent udziału w łącznej sprzedaży pojazdów na
lokalnym rynku.
Według prognoz, do 2020 roku na norweskich drogach
będzie jeździć 200 000 samochodów z napędem elektrycznym, które będą stanowić 10 procent lokalnej floty. Pojazd
na prąd są zwolnione w Norwegii z podatku VAT i podatku
drogowego. Ich właściciele nie płacą także opłat parkingowych, opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg ani za
połączenia promowe. Dopuszczono je także do ruchu na
pasach dla autobusów.
Dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że jeśli do roku 2020 na drogach będzie jeździć
7 milionów samochodów elektrycznych, to uda się zaoszczędzić 400 000 baryłek ropy dziennie. Jako oficjalny partner szczytu klimatycznego Organizacji Narodów
Zjednoczonych COP21, Alians Renault-Nissan udostępnił organizatorom flotę 200 samochodów elektrycznych
swoich marek, w tym 100 sztuk Renault Zoe, które przewoziły delegatów na trasie między Paryżem i lotniskiem
Le Bourget.
Swoje flotowe „trzy grosze” dorzuciła podczas paryskiego
szczytu również japońska marka Mitsubishi. Uczestnicy
spotkania, a dokładniej japońscy delegaci, korzystali z 12
Outlanderów PHEV, elektrycznych hybryd typu plug-in.
Nowe
Renault ESPACE
Czas należy do Ciebie
Już od
999 zł miesięcznie
w Renault Business Plan
Wyrusz w podróż z Kevinem Spacey na espace.renault.pl
Miesięczna rata netto dla nowego Renault Espace Life Energy dCi 130 w ofercie Renault Business Plan na 36 miesięcy z całkowitym limitem
przebiegu 60 tys. km i opłatą wstępną 20%. Szczegółowe warunki Renault Business Plan oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji wynosi od 4,4 do 6,2 l/100 km, emisja CO2
od 116 do 140 g/km. Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zużycie paliwa jest uzależnione od umiejętności
i zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych i innych okoliczności na drodze. Koncern Renault dba o środowisko, a samochody naszej
marki składają się z części nadających się do odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska
znajdują się na stronie www.renault.pl.
INFORMACJE
LAURY PBD
PERSONALIA
ê ê Od 1 stycznia w strukturach
polskiego kierownictwa Grupy PSA nastąpią zmiany personalne. Jacek Trojanowski,
dotychczasowy dyrektor marek
Citroën i DS obejmie stanowisko dyrektora marki Peugeot. Z filią Citroëna w Polsce jest
związany od 21 lat. Tworzył ją
od podstaw pracując m.in. jako
szef regionu, szef departamentu szkoleń, dyrektor marketingu oraz jako pierwszy Polak na
czele filii Citroëna w Polsce. Ma
50 lat, żonaty, dwójka dzieci.
W wolnych chwilach poświęca
się żeglarstwu. Sebastian Domeracki, do tej pory General
Manager w Kia Motors Polska
zostanie dyrektorem marki
Citroën i DS. Domeracki przed
pracą w KMP (od 2007 roku)
kierował w Suzuki Motor Poland Dyrekcją Rozwoju Sieci
i Dyrekcją Sprzedaży. W swym
życiorysie zawodowym ma także doświadczenie jako dyrektor
sprzedaży i marketingu w Iberia Motor Company, wcześniej
pracował w Volvo Auto Polska.
Jest żonaty, ma dwie córki,
jego pasja to tenis, snowboard
i windsurfing. Interesuje się
filmem niezależnym i muzyką
alternatywną.
êê Radosław
Bółkowski
od
1 października 2015 roku objął stanowisko Regional Consumer Business Unit Director w Bridgestone
East Europe. Do jego zadań będzie
należało zarządzanie sprzedażą
i marketingiem opon osobowych
w regionie Bridgestone East Europe. Jest absolwentem Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
a także Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
10
Jacek
Trojanowski
Po raz szósty wyróżniono osoby, instytucje, organizacje, media i firmy
szczególnie
zasłużone
dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Laury wręczono na
gali Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Członkiem stowarzyszenia jest FlotaAutoBiznes.
Laureaci
Organizacja Pozarządowa Roku: Fundacja „Anikar”.
Nominowani: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fundacja na Rzecz Ofiar
Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym „Zielony Liść” z Torunia.
Instytucja Publiczna Roku: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Nominowani: SP im. Marii Konopnickiej w Droszewie i Przedszkole nr 50 w Lublinie.
Osoba Roku: Kajetan Kajetanowicz. Nominowani: Katarzyna Polińska-Gutowska (nauczycielka z Białegostoku),
dr Andrzej Markowski (psycholog transportu).
Firma Roku: Grupa Lotos. Nominowani: Cemex Polska,
Subaru Import Polska.
Media Roku: Program „Na Osi”. Nominowani: Auto Moto
Technika i Telewizja Polska oddz. w Warszawie.
GOPR Z GWIAZDĄ
Sebastian
Domeracki
Radosław
Bółkowski
Polskie przedstawicielstwo przekazało Górskiemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (GOPR) osiem
egzemplarzy najnowszego modelu GLC 220 d 4MATIC.
Każdy z nich zaopatrzony jest w silnik 2.1l turbodiesel
o mocy 170 KM, z 9-biegową skrzynią automatyczną
9G-Tronic, stały napęd na obie osie, a także w elementy szczególnie przydatne w terenie – reflektory diodowe
ILS i pakiet Off-Road, obejmujący osłonę podwozia oraz
zawieszenie o zwiększonym prześwicie. Samochody służą ratownikom zarówno w codziennej pracy w górach, jak
i przy prowadzeniu działań edukacyjno-szkoleniowych.
Mercedes-Benz Polska wspiera GOPR od 2011 r. W szeregach GOPR-u służyło już kilkanaście egzemplarzy GLK,
które pomagały ratownikom nie tylko w koordynowaniu
akcji ratunkowych, ale i w organizacji kampanii społecznych. Dotychczas GLK w barwach GOPR-u bez żadnej awarii pokonały łącznie dystans kilkuset tysięcy kilometrów.
Zdolności terenowe i precyzja prowadzenia Mercedesów
– nawet na mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni – to również zasługa ogumienia Bridgestone Blizzak LM80Evo.
– W tym roku wyposażaliśmy przekazane pojazdy w nasze
bardzo wytrzymałe opony Bridgestone Blizzak LM80Evo.
Zostały one zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach współczesnych samochodów typu SUV i terenowych
– mówi Przemysław Trzaskowski z firmy Bridgestone.
Obecnie GOPR zrzesza około 1400 ratowników. Obszar,
jaki zabezpiecza, obejmuje pasma gór polskich od Karkonoszy przez Jurę Krakowsko-Częstochowską aż po Bieszczady – łącznie to ponad 20 tys. km2.
INFORMACJE
Informacje
KRÓTKO
ê êPeugeot przekazał kolejne auta Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.
W ciągu ponad czteroletniej współpracy do związku
trafiło 400 samochodów, a niedawno kolejne 50 modeli. Wśród nich: 508, Expert, 3008 oraz 5008. Samochody wspierają stowarzyszone związki w ich codziennej aktywności, a także pozostają do ich dyspozycji
w czasie prywatnym. Pierwsi kluczyki odebrali: Irena
Szewińska – członkini Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego oraz Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. – Dokonaliśmy kolejnej, już ósmej wymiany samochodów dla PKOl –
to pokaźny park samochodów i strategiczny partner
Peugeot Polska. Sport jest wpisany w DNA Peugeot
– powiedział Tomasz Chodkiewicz, dyrektor sprzedaży
flotowej marek Grupy PSA.
ê êWawa Taxi, rozszerzyła swoją flotę o kilkadziesiąt BMW serii 2 Active Tourer.
To wersje 216d z wysokoprężnymi silnikami 1,5 l/116
KM. - Kiedyś szczytem marzeń taksówkarza był Fiat
125p w kolorze Bahama Yellow. Dziś wymagania są
znacznie wyższe. Wygoda, wysoka jakość wykonania, przestronność – tego od samochodu pełniącego
funkcję taksówki oczekują współcześni klienci. Coraz
większe znaczenie dla klientów ma fakt, jakim autem
jeżdżą, nawet na krótkich trasach. Z punktu widzenia kierowcy liczą się ponadto niskie zużycie paliwa
i wysoka kultura jazdy. Nie do przecenienia w BMW2
jest również automatyczna, 8-stopniowa skrzynia biegów, zwiększająca komfort w ruchu miejskim – mówi
Agata Wieczorek, dyrektor strategiczny w korporacji
Wawa Taxi.
ê êW pierwszej połowie 2016 roku Toyota
wprowadzi na rynek drugą generację ProAce,
lekkiego samochodu dostawczego.
Premierę zaplanowano na marcowy Salon Samochodowy w Genewie. Pojazd powstał we współpracy
z PSA Peugeot Citroën jako model bliźniaczy Citroëna
Spacetourera i Peugeota Travellera, które zadebiutują
w tym samym czasie.
ê êNowy olej z gamy Total Quartz 9000
- Quartz 9000 V-Drive 0W-20 spełnia parametry techniczne marki Volvo i został opracowany specjalnie
pod wymagania homologacji VCC BRS0-2AE. Cieszymy się, że nasz produkt został doceniony przez koncern Volvo, dzięki czemu uzyskaliśmy kolejną, cenną
homologację – skomentował Thibaud de Lisle, dyrektor generalny Total Polska.
ê êSEAT jest już dostępny w Krakowie.
Nowy punkt należy do grupy PGD i znajduje się
w budynku tymczasowym w Krakowie przy ul.
Jasnogórskiej 60. Salon docelowy będzie zbudowany już w 100 procentach zgodnie z najnowszą architekturą marki. Łączna powierzchnia eks-
12
pozycyjna salonu docelowego będzie wynosić 326 m 2,
a jego powierzchnia całkowita zaplanowana jest na
1163 m 2. Do dyspozycji oddanych zostanie 5 stanowisk serwisowych.
êêWarszawskie schronisko dla bezdomnych
zwierząt „Na Paluchu” wzbogaciło się o samochód
Volkswagen Caddy, który w użytkowanie przekazała firma AAA AUTO, specjalizująca się w sprzedaży
samochodów używanych.
Auto wyposażone jest w silnik Diesla o mocy 69 KM.
êêFuso Canter Eco Hybrid jedyny na świecie seryjnie produkowany, hybrydowy, lekki samochód
ciężarowy, wjeżdża na polskie drogi.
Pierwszym w kraju użytkownikiem tego ekologicznego pojazdu jest sieć sklepów Biedronka. W barwach
firmy jeżdżą już inne pojazdy „spod znaku eko”, np.
napędzane gazem ziemnym ciężarówki Mercedes-Benz Econic NGT. - „Średni wiek naszego pojazdu to niecałe 4 lata, a nasza flota wzbogaca się co
roku o ponad 100 nowych ciężarówek. Fuso Canter
Eco Hybrid to przykład innowacji szczególnie ważny w przypadku aglomeracji miejskich, gdzie dostosowanie pojazdu do miejsca realizacji dostaw ma
wyjątkowe znaczenie” – mówi Marcin Dopierała,
dyrektor logistyki JMP.
êêWspólny projekt Bosch – PSF
Flota dotyczyć będzie zlecania przez Polski Serwis
Floty napraw i obsługi samochodów flotowych w sieci serwisów Bosch Car Service i AutoCrew. To alternatywa dla serwisowania aut w Autoryzowanych Stacjach Obsługi. Bosch jest producentem podzespołów
i części samochodowych, który oferuje również obsługę
samochodów poprzez swoje autoryzowane sieci serwisowe. Polski Serwis Floty proponuje kompleksową
obsługę samochodów flotowych i od 2004 roku sukcesywnie wdraża nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania pojazdami firmowymi.
êêTa informacja nie dotyczy rynku flotowego,
ale… jest na tyle nietypowa, że postanowiliśmy się
nią z Państwem podzielić.
Inżynierowie Volvo od dawna opracowują system,
który pozwoliłby uniknąć kolizji z dzikimi zwierzętami. W Szwecji ma on za zadanie wykrywać łosie.
A w Australii ruszyły testy technologii, mającej zapobiegać zderzeniu z kangurami. Co roku dochodzi tam
20 000 kolizji aut z tymi torbaczami, co według szacunków lokalnych firm ubezpieczeniowych pociąga
za sobą straty około 75 milionów dol. australijskich.
Zespół ekspertów Volvo Cars został wysłany na Antypody celem badania oraz filmowania zachowania
kangurów w pobliżu dróg. System będzie się opierał
na wykorzystaniu radaru oraz kamery i wykorzysta
zalety Volvo City Safety, pozwalającego wykrywać samochody, rowerzystów, czy pieszych.
INFORMACJE
ubezpieczenia
CZAS NA ZMIANY
Do ważnej zmiany doszło w salonach VW i Audi Szewczyk Auto, mieszczących
się przy ul. Radzymińskiej w Warszawie. Od niedawna możemy znaleźć
w nich nowe logo - Krotoski-Cichy.
D
ziałająca w Polsce od ponad 25 lat Grupa Krotoski-Cichy jest największą polską firmą dealerską. W 2014 roku zakończyła sprzedaż nowych samochodów z wynikiem ponad 13 000 sztuk, co stanowi
jednocześnie rekordowy wynik w historii polskiej
motoryzacji. Salony wchodzące w skład Grupy Krotoski-Cichy zatrudniają ponad 1000 pracowników.
Grupa zajmuje się handlem i obsługą posprzedażną
Audi, Volkswagena, Škody i SEAT-a. W ramach działalności, salony nie tylko sprzedają auta nowe wraz
z usługami finansowo-ubezpieczeniowymi, ale również używane. Flotowcy mogą liczyć na pełną obsługę serwisową oraz blacharsko-lakierniczą, wraz ze
stosownymi udogodnieniami.
Na wprowadzonej zmianie skorzystają wszyscy
klienci. Przyczyni się to do polepszenia postrzegania
marek z Grupy Volkswagena wśród klientów operujących na rynku warszawskim oraz pomoże wzmocnić kulturę efektywności operacyjnej w ramach całej
grupy.
Jak zapewnia prezes zarządu Grupy Krotoski-Cichy,
Michał Kierepka, zmiana nie będzie miała wpływu
na obowiązujące umowy z klientami, partnerami czy
dostawcami firmy. Jednocześnie podkreśla, że zapewniając wysokie standardy obowiązujące w całej
Grupie, pracownicy salonów przy ul. Radzymińskiej
będą w stanie sprostać nawet najtrudniejszym do
spełnienia wymaganiom klientów i partnerów biznesowych.
Dzięki nowym możliwościom korzystania z efektu skali, powiększająca się Grupa Krotoski-Cichy
będzie kontynuować rozwój swojej sieci dealerskiej.
WYDARZENIA
ubezpieczenia
WIEDZA I HANDEL
Prelekcje obfitujące w żywiołowe dyskusje, ciekawe rozmowy w kuluarach, możliwość złożenia oferty
handlowej podczas sesji handlowej. To wszystko z udziałem niemal 200 uczestników, na salach wypełnionych najnowszymi samochodami firmowymi i stoiskami z nowatorskimi usługami. Tak wyglądały „Flotowe Spotkania Zakupowe”, organizowane przez FlotęAutoBiznes.
Spotkania organizowane przez FlotęAutoBiznes są wyjątkowe z wielu względów. Kilka miesięcy przed „godziną zero”
ogłaszamy tematy wraz z krótkim opisem planowanej treści,
jednak prelekcje mają charakter otwarty, jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy. Zachęcamy bowiem do interakcji
i zadawania pytań już w trakcie „przemowy”, a nie ewentualnie po jej zakończeniu, z czego wiele osób korzysta. Nierzadko uczestników zaciekawi jedno zdanie, które staje się zarzewiem do dysputy. A organizatorom zależy, by menedżerowie
otrzymali wiedzę jaką potrzebują i uznali, że ich cenny czas
został spędzony w sposób efektywny i przynoszący korzyści.
Po wystąpieniach jest jeszcze czas na dodatkowe rozmowy
podczas Sesji networkingowej/handlowej, gdzie prawnicy,
specjaliści od podatków i pozostali prelegenci są do dyspozycji „na wyłączność”.
Wtedy też prawdziwe pole do popisu mają osoby
chcące zdobyć nowych klientów lub utrzymać relacje
14
z obecnymi. Podczas „Flotowych Spotkań Zakupowych” do dyspozycji przedstawicieli produktodawców
i usługodawców byli menedżerowie z kilkunastu firm
użytkujących flotę – od kilkunastu do kilku tysięcy pojazdów. Tylko od nich zależało z iloma wizytówkami
i szansami na podpisanie kontraktów wrócili do swoich przedsiębiorstw.
Teoretycznie w tym miejscu powinniśmy zamieścić szczegółową relację z każdej prelekcji. Bo jest się czym pochwalić – zarówno od naszych ekspertów jak i samych uczestników można było usłyszeć wiele ciekawych informacji.
Byłoby to jednak nieuczciwe względem osób, które poświęciły czas, by uzyskać wiedzę „na żywo”. Poniżej więc
wiadomości w pigułce. A na kolejne spotkania z wiedzą na
temat aut służbowych i nie tylko, zapraszamy na przełomie lutego i marca oraz w maju.
Szczegóły już wkrótce na www.fab.com.pl i www.log24.pl.
WYDARZENIA
ubezpieczenia
FSL zawsze musi być na full? Finansowa i funkcjonalna analiza poszczególnych usług wynajmu długoterminowego – Bartłomiej Wiśniewski, Provident.
- Przy wyborze usług fsl bardzo ważne,
by znać potrzeby firmy w kontekście
wykorzystywanych samochodów – wymogi dotyczące ładowności, specjalnych zastosowań czy zwykłego przemieszczania się pracowników. Należy określić standardy dotyczące przydziału
aut na podobnych stanowiskach, określenie wyposażenia,
zdefiniowanie spodziewanej intensywności eksploatacji
(wybór rodzaju napędu), itp. Warto pomyśleć o zapisach
w umowie zabezpieczających różnego rodzaju ryzyka
związane z użytkowaniem pojazdów. No i systematycznie
weryfikować skuteczność wprowadzonych rozwiązań – powiedział Bartłomiej Wiśniewski.
Na przykład przy zakupie paliwa menedżer ma do wyboru
kilka sposobów działania:
- korzystanie z sieci stacji koncernów paliwowych i kart
paliwowych firmy FSL,
- korzystanie z sieci stacji koncernów paliwowych i kart
paliwowych zarządzanych osobiście,
- umowa z jedną stacją,
- korzystanie ze stacji „marketowych”,
- kupowanie za gotówkę w miejscach wybranych przez
użytkownika.
Mają one oczywiście swoje zalety jak i wady.
Obsługa samochodów firmowych na gwarancji
w sieci PSF na podstawie dyrektyw unijnych - Sylwia
Kaszczuk, Polski Serwis Floty.
- Gwarancja to dobrowolna umowa
między kupującym a sprzedającym. Ponieważ nie jest ona regulowana przez
prawo, producenci mogą ustalać zasady udzielenia ochrony praktycznie dowolnie. Gwarancje
na samochód mają różne okresy trwania, różne przebiegi,
zapisy nierzadko dotyczą tylko określonych podzespołów.
Producenci określają także warunki jakie trzeba spełnić
aby utrzymać gwarancję oraz wyłączenia z niej – usłyszeliśmy podczas prelekcji Sylwii Kaszczuk.
- Klienci mają obecnie dylemat – skorzystanie z usług
ASO czy serwisu niezależnego? Ja chciałabym jasno określić: przegląd okresowy wykonany poza ASO, ale zgodnie
z technologicznymi wytycznymi producenta nie może być
podstawą do odmówienia naprawy gwarancyjnej. Należy
tylko pamiętać o harmonogramie przeglądów dla swojego
samochodu – powiedziała prelegentka.
Obsługa serwisowa floty przez serwisy niezależne na
przykładzie firmy Moto Flota - Adam Kapek.
Zdaniem prelegenta, korzystanie z serwisu niezależnego może przysporzyć
wielkie oszczędności w firmie. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób aktualnie jest zarządzana i serwisowana flota, ale zyski
mogą sięgnąć kilkudziesięciu procent. Według Motofocus.
16
pl w Polsce mamy około 19 500 serwisów niezależnych
a ASO około 1500. W tych pierwszych serwisowane jest
16 mln aut. Serwis niezależny w potocznym wyobrażeniu
to mały, słabo wyposażony warsztat. Ale w naszej sieci jest
zupełnie inaczej. - Wiele osób ma także wątpliwości co do
jakości naprawy. Śmiem powiedzieć, że najlepsi mechanicy nie pracują w ASO, tylko zakładają swoje własne, niezależne warsztaty – mówił Adam Kapek.
Co ciekawe, podczas wykładów przedstawicieli serwisów
niezależnych, mimo różnego rodzaju „pocisków” kierowanych w stronę autoryzowanych sieci obsługi, nikt z ich
przedstawicieli nie podjął się polemiki, a na pytanie moderatora „czy jest tutaj ktoś z ASO”, ktoś z sali odpowiedział:
„nie mają jak się bronić”.
Prelekcja finansowo-księgowa - Grzegorz Czarnecki,
Masterlease.
Grzegorz Czarnecki mówił między innymi o cechach umowy FSL:
- niemal 100 procent umów FSL, niezależnie od nazewnictwa (umowa leasingu, najmu, dzierżawy) – to umowy leasingu operacyjnego,
- kontrakty spełniają trzy warunki, pozwalające zgodnie
z Ustawą CIT zakwalifikować je jako leasing operacyjny,
podatkowo okres ich trwania przekracza 40 procent okresu
normatywnej amortyzacji (dla samochodów – minimum
2 lata), suma opłat przy uwzględnieniu opcji wykupu przekracza wyjściową wartość pojazdów, firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych,
- nie ma obowiązku wykupu aut (to tylko opcja),
- suma opłat pomniejszona o dyskonto nie powinna przekraczać (przy pominięciu opcji wykupu) 90 procent wartości rynkowej przedmiotu umowy,
- nie pojawiają się inne przesłanki, które mogłyby stać się
powodem do kwalifikacji umowy jako leasingu finansowego (przyrzeczenie zawarcia kolejnej umowy na to samo
auto, spłata wszystkich kosztów przy wypowiedzeniu
umowy),
- część firm nazywa swe umowy inaczej (w tym Masterlease – umowa dzierżawy), ale nie zmienia to jednak interpretacji podatkowych,
- kontrakty te są kwalifikowane tak podatkowo, jak i bilansowo, jako leasing operacyjny zatem: są one zobowiązaniem pozabilansowym, wartość aut nie pojawia się
w środkach trwałych klienta, raty stanowią koszt uzyskania przychodów.
WYDARZENIA
Informacje
Jak nie stracić miliona złotych – najczęstsze błędy
w polityce zakupowej – Piotr Wagner, ekspert FlotyAutoBiznes.
Tym razem zamiast tradycyjnej prezentacji postawiliśmy na nietypową formę
przekazania informacji – wywiadu na
żywo, przeprowadzanego przez Tomasza Czarneckiego, moderatora konferencji.
- Czy wśród osób kupujących auta dla firm wszyscy
są ekspertami w sprawach finansowania serwisu? Bo
dla mnie niektóre zagadnienia to „czarna magia”.
- Nie trzeba się od razu znać na serwisowaniu, zresztą
skomplikowane szczegóły technicznie nie są nikomu potrzebne. Należy tylko posiadać chęć zdobywania wiedzy.
Pracuję w branży już ponad 20 lat, ale z wykształcenia jestem absolwentem psychologii, więc nawet dla osób po
tego rodzaju studiach, zagadnienia zakupowo-flotowe nie
muszą być trudne.
- Z czego wynikają najczęstsze błędy działów flotowych i zakupowych w procesach nabywania produktów i usług flotowych?
- Moim zdaniem najważniejsza jest znajomość potrzeb
danego przedsiębiorstwa oraz opracowanie odpowiednich
procedur związanych z zakupami i zarządzaniem pojazdami służbowymi oraz korzystania z nimi. To klucz do sukcesu. Plus wiedza związana z tym co wpływa na całkowity
koszt użytkowania pojazdu, bo wiadomo, że cena wyjściowa stanowi tylko jeden z elementów tzw. TCO.
10 miesięcy, które (nie) zmieniły floty
– auta firmowe w służbie prywatnej
po nowemu - Joanna Stolarek,
doradca podatkowy,
Kancelaria Ożóg Tomczykowski.
Auta demonstracyjne, zastępcze,
leasingowane a odliczanie VAT-u od
ich zakupu i paliwa - Prelegent: Jacek
Matarewicz adwokat i doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.
Postanowiliśmy te dwie prezentacje omówić w jednym
miejscu, gdyż prelegenci pochodzą z tej samej kancelarii
i momentami przekazywali sobie mikrofon. Podczas wystąpień toczyły się długie dyskusje, padło mnóstwo pytań.
W pewnym momencie musieliśmy poprosić, by pozostałe
wątpliwości rozwiązano podczas indywidualnych konsultacji, bo inaczej spotkanie przedłużyłoby się z pewnością
do godzin nocnych.
êê Jak przygotować się do kontroli Urzędu Skarbowego:
- zweryfikować zapisy polityk samochodowych i umów
o powierzenie samochodów służbowych pod kątem aktualnie obowiązujących interpretacji wydawanych przez organy podatkowe,
- stworzyć stosowne procedury firmowe, jeżeli jeszcze ich
nie ma,
- ustalić czy przyjęte metody obliczania wartości paliwa
wykorzystywanego przez pracowników w celach prywat-
18
nych są bezpieczne,
- określić czy jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania
sprzedaży paliw na kasie rejestrującej,
- potwierdzić prawidłowość naszego podejścia (np. do „garażowania”) w drodze uzyskania od ministra finansów interpretacji prawa podatkowego.
êê Odliczanie VAT od aut demonstracyjnych:
- Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z 18.07.2014 r., sygn. ILPP2/443-405/14-4/MN.
„Pojazdy będą odsprzedawane, ale wcześniej są wykorzystywane jako demonstracyjne lub testowe, czyli trzeba je
zarejestrować. Regulamin firmy zakazuje ich używania do
celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zainteresowany podjął działania wykluczające możliwość użycia
ich do celów prywatnych. Zatem nie można odliczyć pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych
z tymi pojazdami bez prowadzenia ewidencji przebiegu
pojazdu, potwierdzającej ich wykorzystanie wyłącznie na
cele demonstracyjne lub testowe w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej. Jeśli dokumentacja nie jest prowadzona, przysługuje prawo odliczenia 50 procent kwoty
ww. podatku naliczonego”.
- Wyrok WSA w Poznaniu z 11 lutego 2015 r., sygn. akt
I SA/Po 1100/14.
Samochody osobowe będące „towarami”, wykorzystywane również do celów demonstracyjnych w momencie ich
eksploatacji, nie są wyłącznie przeznaczone do sprzedaży.
Jeżeli więc spółka chce odliczyć w pełni VAT od wydatków
związanych z tymi samochodami, powinna prowadzić ewidencje przebiegu tych pojazdów potwierdzających użytek
wyłącznie związany z jej działalnością.
- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
Inaczej należy traktować samochody sprzedawane przez
komisy samochodowe. „Auta oferowane przez komisy
przeznaczone są wyłącznie do odprzedaży a przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych pojazdów.
Zatem właściciele komisów samochodowych nie mają
obowiązku składania informacji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdów przeznaczonych
do odprzedaży. Nie ma znaczenia, że ewentualny nabywca odbędzie jazdę próbną samochodem, którym jest
zainteresowany”.
Wszystko co musisz wiedzieć o produkcji
NOWE WYDANIE LOGISTYKI PRODUKCJI na tablety i smartfony
pobierz wersję mobilną e-magazynu na
www.log24.pl
WYDARZENIA
ubezpieczenia
Wyprzedź kierowców zanim spowodują nadużycia:
anatomia przewidywania i gaszenia „pożaru”. Piotr
Uklejewski, Glenmark oraz Anna Knapik, Kancelaria
Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.
Prawdopodobnie była
to pierwsza w Polsce
wspólna
prezentacja menedżera floty
i przedstawicielki kancelarii prawnej. Poniżej kilka wybranych case’ów.
êê W procesie wymiany pojazdu, zawsze występuje problem z jednym z użytkowników, który zawsze oddaje pojazd jak po solidnym gradobiciu. Tłumaczenie? „Nic na to
nie poradzę, bo tam gdzie parkuję rośnie kasztan, a nie
mam gdzie parkować”.
Jak przeciwdziałać? Zawrzeć w procedurze odpowiedzialność użytkownika za parkowanie pojazdu w bezpiecznym
miejscu a jeżeli sytuacja się powtarza rozważyć pokrycie
kosztów przez pracownika.
êê Użytkownik pojazdu odbiera auto razem z małżonkiem,
zasłaniając się zmęczeniem. Po kilku dniach następuje
szkoda z winy użytkownika, kilka dni później kolejna - na
zastępczym pojeździe.
Jak przeciwdziałać? Jeśli to możliwe, przy wydaniu pojazdu nowy użytkownik powinien odbyć jazdę próbną z menedżerem floty. W przypadkach budzących wątpliwość
trzeba zgłosić sprawę do działu HR, wcześniej ustalając
procedurę postępowania. Można też zobowiązać pracownika do kursu doskonalenia jazdy.
êê Zdarzenie drogowe - pojazd dostawczy cofał i uderzył
w stojące na światłach auto kierowane przez użytkownika
z naszej firmy. Sprawca szybko pisze oświadczenie, użytkownik sprawdza w pośpiechu czy dane się zgadzają i po
paru dniach problem…
Jak przeciwdziałać? Wkładać szablony dokumentów do
pojazdów, poprosić dział IT o udostępnienie szablonu
lub wzoru oświadczenia na telefonach, a jeśli jest już po
fakcie, przemyśleć, czy warto uznać szkodę jako z winy
pracownika.
20
Tworzymy bezpieczną flotę – skąd pieniądze, jakie
efekty, najważniejsze elementy - Marcin Zawada,
Lotte Wedel.
Ciekawostka. Znacznie większa część
z budżetu na program bezpieczeństwa
Lotte Wedel pochodzi ze źródeł zewnętrznych a nie Wedla.
êê Odpowiedzialność pracownika w Lotte Wedel:
- Za szkody w samochodach:
- pierwsza szkoda 500 zł plus VAT (zawieszona do
wystąpienia trzeciej szkody),
- druga szkoda – do 500 zł plus VAT,
- trzecia szkoda – do 500 zł plus VAT plus zawieszona
kwota za pierwszą szkodę,
- czwarta i kolejne szkody – do 500 zł plus VAT za każdą
szkodę.
- Za ponadnormatywne zużycie samochodu, czyli uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne lub zgodne z prawem
użytkowanie auta, wpływające na utratę wartości pojazdu,
braki w wyposażeniu. „Pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w aucie służbowym, w tym za
utratę pojazdu oraz jego wyposażenia, uszkodzenie, szkodę
spowodowaną niewłaściwą eksploatacją. Kierowca może być
zwolniony z tej odpowiedzialności w takim zakresie, w jakim
szkoda zostanie pokryta przez zakład ubezpieczeń”.
êê Program motywacyjny, przykładowe nagrody:
- możliwość pierwokupu pojazdu,
- ranking bezpiecznych kierowców, wyróżnienia,
- nagrody okolicznościowe, premie uznaniowe,
- możliwość dostosowania wersji pojazdu według życzenia,
- otwarcie wyboru marki i modelu,
- konkurs na „Bezpiecznego Kierowcę LOTTE Wedel”.
Sesja handlowa, networkingowa.
Trwała ponad godzinę i obfitowała w wiele ciekawych rozmów, zarówno w sprawach handlowych jak i porad związanych z zarządzaniem flotą. Ich treści rzecz jasna nie jesteśmy upoważnieni ujawnić na łamach mediów…
■■ Tomasz Czarnecki
WYDARZENIA
ubezpieczenia
Krotoski-Cichy
21
UBEZPIECZENIA
PRAWDA
O UBEZPIECZENIACH
Ubezpieczenia stanowią istotne źródło kosztów
użytkowania floty. Te koszty często wracają w postaci wypłacanych odszkodowań. Ba, na miękkim
rynku potrafią wrócić czasem z nawiązką. Jednak
na ogół opłacanie składek powoduje, że część
naszych pieniędzy jest na stałe transferowana do
ubezpieczyciela. Warto się zastanowić, produkt
po produkcie, czy jego zakup ma sens.
OC – CZY NA PEWNO BEZPIECZNE?
Teoretycznie sytuacja jest banalnie prosta. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a konieczność jego posiadania reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
z dnia 22 maja 2003 roku. Jego istotę stanowi zapewnienie
ochrony poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zarazem ochrona sprawcy przed roszczeniami o odszkodowania, które mogą przekroczyć jego zdolności finansowe.
Pomaga w tym bogaty ubezpieczyciel, mający obowiązek
wypłaty odszkodowania. Warto się jednak zastanowić, czy
polisa OC chroni nas należycie…
Zgodnie z cytowaną wyżej Ustawą, ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa, które wystawiło polisę wynoszą 5 mln euro na każde zdarzenie na szkody osobowe i 1 mln euro na każde zdarzenie na szkody rzeczowe.
Tak jest na terenie Polski. Bo jeśli szkoda wydarzy się na
terenie jednego z krajów należących do tzw. Wielostron-
Ubezpieczenie komunikacyjne powinno
być dopasowane do potencjalnego ryzyka
związanego z działalnością danej firmy.
22
nego Porozumienia lub Systemu Zielonej Karty, a w nim
obowiązuje wyższy limit niż w Polsce, odpowiedzialność
z wystawionej w naszym państwie polisy podniesiona zostaje do większej kwoty.
We Francji czy Irlandii nie ma limitu na szkody osobowe. Może się wydawać, że osoba, która wykupiła polisę
OC, może spać spokojnie. No to przyjrzyjmy się realiom.
W lipcu 2015 roku polski przewoźnik spowodował szkodę
– na terenie Czech jego ciągnik siodłowy z naczepą wjechał na przejazd kolejowy i został zmieciony przez rozpędzone Pendolino. Wina została przypisana kierującemu
pojazdem a szkody były następujące: trzy osoby zabite,
kilkanaście rannych, uszkodzony pociąg, uszkodzona infrastruktura kolejowa. Już w kilka dni po zdarzeniu sama
szkoda majątkowa (pociąg, infrastruktura kolejowa) została wyceniona wstępnie na prawie 6 mln euro. A więc przekroczyła kilkukrotnie sumę gwarancyjną. Co to oznacza
w praktyce? Ano, że powyżej sumy gwarancyjnej kończy
się odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń, a roszczenia są kierowane wobec sprawcy. Poczujmy
się, jako przedsiębiorcy, w sytuacji, kiedy na firmę spadają
nieoczekiwane roszczenia na równowartość niemal 5 mln
euro. Ile firm w Polsce jest w stanie unieść takie wydatki?
A nie jest to, niestety, jedyna ułomność polisy OC. Część
prawników uważa, że w przypadku używania samochodu prywatnego do celów służbowych, OC komunikacyjne
nie działa, gdy szkoda miała miejsce w podróży służbowej,
bo odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy. Nie jest też jednoznacznie określona w przepisach i rozstrzygnięta w orzecznictwie kwestia odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez pojazdy, które są fizycznie nieruchome, ale wyrządzają
szkodę pracą zamontowanego dźwigu, łyżki koparki itp. – czy
jest pokryta przez OC przedsiębiorcy, czy OC komunikacyjne.
Wnioski:
• Samo zawarcie OC jest konieczne, ale nie wystarczające.
• Warto dokupić OC w związku z prowadzeniem działalności
oraz OC będące nadwyżką ponad sumy gwarancyjne w OC
komunikacyjnym.
UBEZPIECZENIA
AC – KIEDY WARTO NIE KUPOWAĆ
W najprostszych słowach - ubezpieczenie chroniące pojazd. A właściwie portfel jego właściciela, gdy samochód
ulegnie uszkodzeniu lub zostanie skradziony. Produkt
jest całkowicie dobrowolny. Czy to znaczy, że warto płacić za niego składkę? Przyjrzyjmy się dwóm aspektom
korzystania z AC:
• Aspekt fiskalny. Ustawa o podatku dochodowym określa,
że nie mając ubezpieczenia dobrowolnego (AC), nie można
zaliczyć w koszty uzyskania przychodu napraw powypadkowych ani utraty pojazdu. Więc całość kosztów napraw, wraz
z VAT, obciąża zysk netto spółki. Pytanie, czy przy rezygnacji z AC, oszczędności na składce nam to zrekompensują?
• Aspekt skali. Wyobraźmy sobie firmę posiadającą 10 samochodów dostawczych. Niech składka za każdy z nich
wynosi 3000 zł, więc roczny koszt ubezpieczenia AC to
30 000 zł. Przy tak małej skali działalności nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, ile mogą wynieść koszty szkód, gdybyśmy nie chcieli się ubezpieczać. Może wystąpią w roku
dwie szkody po 3000 zł? A może trzy szkody po 15 000 zł?
A może jedna szkoda za 1500 zł oraz kradzież pojazdu wartego 70 000 zł?! W tej sytuacji ubezpieczenie AC daje nam
przewidywalność budżetu i zmniejsza ryzyko dużych strat,
zatem z tego tytułu warto koszt polisy ponieść.
• Trochę inaczej sytuacja wygląda we flocie liczącej nie
10, a 1000 pojazdów. Tam częstość szkód będzie podlegała
już prawom statystyki, czyli ilość szkód stanie się zdecydowanie bardziej przewidywalna. W szczególności można
będzie dobrze oszacować ilość i wartość niedużych szkód.
A skoro prawdopodobieństwo poniesienia określonych
kosztów zostanie na dużym poziomie, zarządzanie budżetem teoretycznie warto pozostawić w naszej firmie, biorąc
pod uwagę analizy finansowe. Bo pamiętajmy o ważnej
kwestii, ubezpieczyciel chce zebrać więcej składek, niż
wypłacić odszkodowań. Czy zatem lepiej płacić bezpośrednio warsztatom za naprawę, niż ubezpieczycielowi
– z jego marżą? No ale co z aspektem fiskalnym, spyta
uważny czytelnik. Tą sprawę można rozwiązać, kupując
polisy z wysokim udziałem własnym, albo chroniące tylko przed szkodami całkowitymi. Wtedy dostajemy możliwość samodzielnego zarządzania kosztami drobnych napraw (poniżej udziału własnego). Zaś na ubezpieczyciela
transferujemy to, co niepewne, czyli rzadkie ryzyko dużych szkód. W zamian płacimy odpowiednio zmniejszoną
składkę. A ponieważ mamy polisę AC, samodzielne naprawy wpuszczamy w koszty.
Wnioski:
• Im mniejszą mamy flotę, tym bardziej opłacalny będzie
zakup polisy AC z jak najpełniejszą ochroną. Ewentualnie
można wprowadzić niski udział własny (np. 500 zł), którym obciążymy kierowcę – sprawcę kolizji.
• Im większą masz flotę, tym bardziej korzystny będzie zakup
polisy AC chroniącej przed dużymi ryzykami. Zwykłymi naprawami zarządzaj sam, oszczędzając (niemało) na składkach.
• AC jest umową dobrowolną, więc… czytaj uważnie
i szczegółowo jej zapisy, bo umowa umowie nierówna,
a często zawiera dużo wyłączeń oraz ograniczeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel zmniejszy odszkodowanie
lub go nie wypłaci. A jeśli nie czujesz się na siłach z tym
zmierzyć, skorzystaj z pomocy profesjonalnego brokera.
ASSISTANCE – UWAGA NA
DUBLOWANIE USŁUG
Na dzień dzisiejszy to chyba najbardziej skomplikowany,
ale też najciekawszy produkt ubezpieczeń komunikacyjnych. O ile AC daje finansowanie na odbudowę lub odkupienie auta, to assistance pomaga się nam „ogarnąć”,
gdy w wyniku wypadku nasz pojazd został „nieruchomością”. Za zapłaconą składkę można uzyskać: usprawnienie
pojazdu na miejscu awarii, holowanie do warsztatu po
awarii lub wypadku, transport zastępczy dla podróżników,
nocleg w podróży, samochód zastępczy na czas naprawy,
często w wersji door-to-door, pomoc informacyjną, itp.
DOBIERAJMY ROZTROPNIE
ZAKRES ASSISTANCE,
KONFRONTUJĄC GO Z OFERTĄ
WARSZTATÓW NAPRAWCZYCH.
Czy warto kupować assistance? W mojej ocenie tak, gdyż
to produkt relatywnie tani (składka rzadko przekracza 200300 zł rocznie, a uboższe warianty kosztują poniżej 100 zł),
a w trudnej i stresowej sytuacji, jaką jest poważna kolizja
lub wypadek, ktoś za nas organizuje pomoc, wystarczy jeden telefon. Jednak przy zakupie assistance trzeba zwrócić
uwagę na kilka kwestii:
• To jest bardzo złożony produkt, a oferty ubezpieczycieli różnią się naprawdę wieloma szczegółami. Jak choćby
sytuacja, gdy zastosowanie mają „franszyzy kilometrowe”,
czyli odległość od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania/siedziby, powyżej której uruchomiona zostaje usługa. Albo, czy samochód zastępczy należy się bezwzględnie,
czy pod warunkiem wcześniejszego skorzystania z holownika. Czy auto zastępcze klient otrzyma „na 7 dni”, czy „na
7 dni, nie więcej niż technologiczny czas naprawy”. I kolejny przykład - czy za pojazd dostawczy dostaniemy zastępczy samochód użytkowy, czy kombi segmentu C…
• Zarządca floty powinien zweryfikować, jaki assistance pasuje mu do polityki flotowej. Bo ona sama czasem zakłada
wewnątrzfirmowe procedury pomocowe. Znam też firmy,
w których jeśli doszło do kolizji uniemożliwiającej dalszą
jezdność samochodu, kierowca nie miał prawa prowadzić
auta zastępczego z uwagi na podejrzenie silnego stresu.
I wtedy opcja pojazdu zastępczego przywożonego na miejsce kolizji nie ma sensu, natomiast ważne jest zadbanie
o inny transport zastępczy.
• Kupując assistance, należy pamiętać, że elementami najsilniej wpływającymi na wysokość składki są holowanie i auto
zastępcze. A dużo flot ma np. podpisane umowy z warsztatami, które gwarantują im własny „darmowy samochód
zastępczy na czas naprawy”, albo organizują usługę holowniczą. Warto wtedy kupić odpowiednio zubożony pakiet assistance, aby nie dublować usług i nie przepłacać za nie.
Wnioski:
• Za assistance zdecydowanie warto zapłacić składkę.
• Jeśli masz rozwiniętą współpracę z warsztatem naprawczym
– sprawdź, czy nie kupujesz assistance, który dubluje usługi.
• Zwracaj uwagę, jakie samochody są objęte assistance. Z reguły ochrona nie obejmuje dużych ciężarówek i naczep - dla
tych grup pojazdów oferta rynkowa jest ciągle skromna.
23
UBEZPIECZENIA
NNW
UBEZPIECZENIE SZYB
O ile pierwsze trzy produkty opisane w artykule stanowią
moim zdaniem realną wartość przy użytkowaniu samochodu, to teraz zaczynamy wkraczać w sferę usług, służących ubezpieczycielom głównie do zwiększenia sprzedaży
i podbicia w górę wartości zbieranych składek.
NNW (Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków) chroni kierowcę i pasażerów. Jeśli doznają oni uszczerbku na
zdrowiu w wypadku komunikacyjnym, ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim zostało orzeczone trwałe inwalidztwo.
W przypadku śmierci – sumę ubezpieczenia (choć niektóre
warunki przewidują połowę sumy). Ostatnio produkty te
są wzbogacane o dodatkowe możliwości jak np. świadczenia szpitalne, pokrycie kosztów rehabilitacji itp. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że suma ubezpieczenia
wynosi na ogół 10 000 zł, a zdarzają się i oferty z sumą
5000 zł. Więc realnie firma płaci bardzo niewielkie pieniądze za fundowanie sobie (i pracownikom) iluzji bycia
dobrze ubezpieczonym.
Jest to produkt zyskujący ostatnimi czasy na rynkowej popularności. Co za tym stoi? Dwa hasła. Ubezpieczyciele reklamują go tym, że naprawiając uszkodzoną szybę z tego
produktu, nie stracimy zniżek w AC. Oraz – naprawy odbywają się w bardzo szybki sposób, w serwisach, wyspecjalizowanych wyłącznie w naprawach/wymianach szyb. Jak to się
ma do ubezpieczenia aut firmowych? Po pierwsze, firma posiadająca flotę samochodów nie „straci zniżki”, gdyż umowy
flotowe negocjuje się indywidualnie, na podstawie wartości
wypłacanych odszkodowań i częstości szkód. Po drugie, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby szkody szybowe naprawiać
w wyspecjalizowanych serwisach także z ubezpieczenia AC.
Wręcz ma to sens. Naprawa szyb w dedykowanych serwisach jest szybsza i tańsza niż w ASO oraz na ogół przeprowadzana bardziej profesjonalnie. Taka specyfika.
Wniosek:
• Nie warto przepłacać dodatkowej składki za ubezpieczenie szyb.
NIE WARTO ZAWIERAĆ NNW,
JEŚLI FIRMA W INNY SPOSÓB
CHRONI BEZPIECZEŃSTWO
SWOICH PRACOWNIKÓW.
Warto przed podjęciem decyzji o zakupie NNW, udać się
do działu HR i skonsultować, jakie inne ubezpieczenia oferuje pracownikom firma. W wielu przedsiębiorstwach istnieją tzw. grupowe programy pracownicze, które na ogół
oferują wyższe sumy ubezpieczenia i bogaty zakres ochrony. Dobrze więc porównać warunki tych produktów i być
może przeznaczyć pieniądze pierwotnie zabudżetowane
na komunikacyjne NNW, na podniesienie jakości „grupówki”. A może część z tych pieniędzy zwyczajnie oszczędzić. Zwłaszcza, że:
• Praktyka pokazuje, że z tego ubezpieczenia i tak prawie
nie zgłasza się szkód.
• Jeżeli nasz pojazd jest sprawcą wypadku, to jego pasażerowie i tak są chronieni przez OC.
Wnioski:
• Nie warto zawierać NNW, jeśli firma w inny sposób
chroni bezpieczeństwo swoich pracowników.
• Gdy firma nie oferuje pracownikom innych produktów
ochronnych, można zdecydować się na NNW ale z wysoką
sumą ubezpieczenia i tylko dla kierowcy.
PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
Figuruje też pod nazwą ubezpieczenia kosztów napraw.
Konstrukcja produktu jest prosta – za opłatą dodatkowej
składki, po wygaśnięciu odpowiedzialności gwarancyjnej,
przez kolejne pół roku czy rok gwarancja trwa dalej, ale
koszty ewentualnej naprawy zwróci warsztatowi ubezpieczyciel. Produkt byłby ciekawy, gdyby nie jego mała popularność powodująca wysoką cenę. Roczne ubezpieczenie
kosztów napraw potrafi kosztować tyle samo co roczne AC.
I dodajmy - życie pojazdu we flocie jest ograniczone a poważne naprawy poawaryjne są rzadkością.
Wniosek:
• Szkoda kasy. No, chyba że budujemy swoją flotę na
wysłużonych 3-4 latkach niewiadomego pochodzenia…
GAP
Ubezpieczenie to występuje w kilku wariantach, jednak,
zgodnie ze swą angielską nazwą, pokrywa jakiś GAP czyli
dziurę. Jak wszyscy wiemy, samochód z wiekiem traci na
wartości. Z GAP może więc zostać zapłacona:
• Różnica między wartością fakturową a bieżącą wartością
pojazdu w chwili szkody całkowitej.
• Różnica między wartością fakturową powiększoną
o sumę pozostałych opłat wobec leasingodawcy/banku
a bieżącą wartością pojazdu w chwili szkody całkowitej.
• Różnica między sumą ubezpieczenia z aktualnej polisy
a bieżącą wartością pojazdu w chwili szkody całkowitej.
NNW chroni kierowcę i pasażerów, ale nie zawsze będzie opłacalne dla przedsiębiorcy.
24
UBEZPIECZENIA
Jednym z najnowszych produktów jest
ubezpieczenie opon.
czeń z polisy OC, a więc może znacząco podnieść składki
OC. Ubezpieczenie ochrony prawnej pomaga w szybkim
„przejęciu” problemu przez ubezpieczyciela i jego prawników, coraz częściej potrafiących reagować i nieść pomoc wręcz on-line.
Pierwszy wariant oznacza, że kiedy wystąpi szkoda całkowita, dopłata z GAP wraz z wypłatą za szkodę całkowitą
z AC pozwolą nam odkupić nowy pojazd tej samej klasy.
W drugim wariancie – dodatkowo uniknąć strat przy rozliczaniu kosztów umowy leasingu/kredytu z leasingodawcą/bankiem, a w trzecim zabezpieczyć się przed gwałtowną utratą wartości pojazdu używanego.
Specyficzna konstrukcja produktu sprawiła, że jest on bardzo popularny wśród firm leasingowych i banków, sprzedających go niejednokrotnie jako „fakultatywne obligo” wraz z ofertą finansowania pojazdu. W obrocie detalicznym
sprzedaż GAP ma znikome znaczenie. Dochodzi do tego
jeszcze jeden element. Mianowicie od kilku lat GAP kanibalizuje się z AC, które coraz częściej można kupić wraz
z dodatkową klauzulą „gwarantowanej sumy ubezpieczenia”, będącej niczym innym jak GAP-em, tyle że oferowanym za darmo lub góra 15-20 procent regularnej ceny GAP.
Wnioski:
• Nim kupimy GAP, sprawdźmy, czy nie stanowi on elementu naszego produktu AC.
• Bardzo wnikliwie analizujmy warunki tego produktu.
UBEZPIECZENIE OPON
Można by rzec, największa nowinka na rynku polskim.
Gdy kupimy oponę z ubezpieczeniem i ulegnie ona uszkodzeniu wskutek nagłego i nieprzewidzianego wypadku,
wówczas dostaniemy odszkodowanie z polisy opony, nie
ruszając swojego AC. Produkt najnowszy, więc najtrudniejszy do oceny, ale ma podobne cechy jak ubezpieczenie szyb – spowodowanie dosprzedaży składek. Autocasco
standardowo nie pokrywa szkód w ogumieniu, chyba że
poza oponą uległy też uszkodzeniu inne elementy pojazdu. No i przy oponach z AC zawsze dokonuje się potrąceń
związanych z ich zużyciem technicznym. Jeśli więc chcemy kupić samo ubezpieczenie opon, sprawdźmy dobrze:
• Czy ubezpieczenie opon też zakłada stosowanie potrąceń
amortyzacyjnych?
• Czy ubezpieczenie opon pokrywa też skutki „błędów
w pilotażu” np. najechanie na krawężnik, kamień itp.?
• Jak często trafiają się sytuacje, w których dochodzi do
przypadkowego uszkodzenia opony (nie „błędów pilotażu”) bez uszkodzenia innych części pojazdu? I jak te koszty
mają się do składek za ubezpieczenie opony?
OCHRONA PRAWNA/ASYSTA PRAWNA
PODSUMOWANIE
To jest bardzo ciekawa grupa produktów. Chronią one, gdy
z jakichś względów nasza firma wchodzi w spory prawne
związane z posiadaniem lub prowadzeniem pojazdu. Zakres bywa różny. Może to być pakiet X porad prawnych
w ciągu roku. Albo pomoc prawnika w konkretnym sporze
cywilnym – z ubezpieczycielem AC o zaniżone odszkodowanie, warsztatem samochodowym o źle wykonaną
naprawę, dealerem o niedotrzymanie warunków sprzedaży pojazdu, rękojmi lub gwarancji. Ale też pomoc dla
kierowcy, który spowodował wypadek: zastępstwo procesowe, opłata kaucji sądowej. Choć ubezpieczenia ochrony
prawnej funkcjonują w Polsce od kilkunastu lat, ich popularność nie jest wielka, głównie chyba ze względu na
niezrozumienie ich istoty i tego, co za opłaconą składkę
mają do zaoferowania. Trudno spopularyzować najbardziej
chyba „prawniczy”, a więc niezrozumiały, produkt ubezpieczeniowy. Będąc administratorem floty, rozważmy jednak przed zakupem sprawy następujące:
Wnioski:
• Jeśli flota jeździ przede wszystkim po terenie Polski,
skonfrontujmy potencjalny koszt zakupu ochrony prawnej z kosztami, jakie ponosimy na własnego prawnika
w związku z ubezpieczeniami floty – co jest tańsze i bardziej efektywne?
• Jeśli jednak jesteś przewoźnikiem międzynarodowym…
poważnie rozważ zakup ochrony prawnej. Gdy kierowca
wyrządzi szkodę w innym kraju, często staje się bezradny
wobec bariery językowej, lokalnych organów ścigania,
zaświadczeń i kwitów, które musi podpisać nie rozumiejąc ich, wymuszonej organizacji uprzątania miejsca
szkody. Finalnie ta bezradność pompuje wielkość rosz-
Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce ostatnimi czasy
przeżywają chude lata. Ceny spadają, wymogi co do likwidacji szkód rosną, konkurencja jest silna. Rynek żyje więc
na niskich marżach i raczej bliżej mu do reanimacji trupa
niż wysokich lotów. W takich realiach szuka się różnych
sposobów na pozyskanie większych składek od klienta.
Na przykład wypuszczając produkty, które mają wywołać
trochę sztuczny popyt, bo w praktyce dublują one zakres
świadczeń z innych produktów (np. AC i GAP, AC i szyby, AC i opony). Wszelkich zakupów trzeba dokonywać
z głową, bo nie zawsze będą one potrzebne. Jeśli temat
wydaje się trudny, można skorzystać z pomocy profesjonalnego brokera. Bo on z mocy prawa reprezentuje klienta, a o ubezpieczeniach ma duże pojęcie. Ale podejmując
dialog z brokerem, też musimy wiedzieć, czego chcemy.
Warto więc zapamiętać następujące wskazówki:
• Zastanówmy się, czy samo OC może nam dać wystarczającą ochronę? Może warto dokupić OC nadwyżkowe i odpowiednio skrojone OC prowadzonej działalności?
• Kupujmy AC i eksperymentujmy z zakresem ochrony
adekwatnie do wielkości floty, jaką zarządzamy.
• Kupujmy assistance, bo ono pomaga kierowcom mającym szkody i zdejmuje z nas obowiązki bycia całodobowym centrum kryzysowym. Ale dobierajmy roztropnie
zakres assistance, konfrontując go z ofertą warsztatów
naprawczych.
• Pozostałe produkty kupujmy z głową, analizując, kiedy
i dlaczego warto wydać na nie składkę.
■■ Piotr Gortatowicz
Doświadczenie z ubezpieczeń komunikacyjnych zdobywał jako broker
jak i menedżer w TU. Prowadzi własną praktykę brokerską i szkolenia.
25
ubezpieczenia
PRAWO
PRYWATNE JAZDY POD KONTROLĄ
Joanna Stolarek
doradca podatkowy, menedżer Zespołu PIT w Kancelarii Ożóg Tomczykowski
Nowe przepisy dotyczące rozliczania przychodów związanych z prywatnym użytkowaniem samochodów służbowych miały dużo uprościć, ale jak to zwykle bywa, intencje ustawodawcy rozminęły się
z praktyką organów skarbowych. I chociaż kwestie w obszarze podatku PIT związane
z autami firmowymi nie zostały wymienione w planie kontroli organów skarbowych na 2015 rok,
to jednak pierwsze kontrole w tym zakresie miały już miejsce.
J
ak donosi prasa i co wynika także z wypowiedzi Ministerstwa Finansów - celem organów skarbowych jest
intensywne poszukiwanie nieefektywności w zakresie
płacenia podatków. Stąd należy się liczyć z prawdopodobieństwem wzrostu liczby prowadzonych kontroli także
w omawianym zakresie. Warto się do potencjalnej kontroli
przygotować.
DOKUMENTACJA WARTA ZŁOTA
Organy skarbowe, choć nie wynika to z żadnego przepisu obowiązującego prawa, przykładają dużą wagę do posiadania przez firmy polityki korzystania z samochodów
służbowych oraz umów o udostępnienie pracownikom
aut. Postanowienia tych dokumentów będą miały szczególne znaczenie w przypadku stosowania w danym przedsiębiorstwie rozwiązania polegającego na zobowiązaniu
pracownika do parkowania pojazdu służbowego w pobliżu
miejsca zamieszkania - w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności oraz efektywności wykonywania powierzonych
przez pracodawcę zadań (tzw. „garażowanie”).
Przypomnijmy, takie rozwiązanie będzie skutkowało uznaniem, że podróże pracownika na trasie miejsce zamieszkania-miejsce pracy stanowią jazdy służbowe (a nie podróże
prywatne). Jednak powinno to zostać potwierdzone w wydanej przez Ministerstwo Finansów indywidualnej dla każdego przedsiębiorstwa interpretacji prawa podatkowego.
Nie w każdej firmie i w odniesieniu do nie wszystkich grup
pracowników, „garażowanie” może znaleźć zastosowanie.
CORAZ CZĘŚCIEJ PRZED
CENTRAMI HANDLOWYMI MOŻNA
SPOTKAĆ OSOBY Z ORGANÓW
KONTROLNYCH, FOTOGRAFUJĄCE
STOJĄCE NA PARKINGACH
FIRMOWE AUTA.
26
KONTROLE PRZY MARKETACH
Organy skarbowe przypuściły atak na firmy, które w 100
procentach (a nie w 50 procentach) odliczają podatek naliczony związany z użytkowaniem samochodów służbowych twierdząc, że są one wykorzystywane jedynie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Coraz częściej między innymi przed centrami handlowymi
można spotkać osoby fotografujące stojące na parkingach
auta. Tak zgromadzone dowody trafiają następnie do urzędów skarbowych, weryfikujących, które z uwidocznionych
na zdjęciach pojazdów zostały zadeklarowane jako wykorzystywane jedynie w celach służbowych.
Choć opisany proces jest niezwykle żmudny, to przynosi
pierwsze efekty. Pół biedy, jeżeli mamy do czynienia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W wielu przypadkach jest ona w stanie uzasadnić, że w sklepie dokonywała
zakupów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (np. zakup papieru do drukarki, markerów, segregatorów czy tonera). Gorzej, jeżeli taki samochód jest wykorzystywany przez pracownika, którego przyłapanie na takim
procederze może, co do zasady, pozbawić firmę możliwości
odliczania 100 procent podatku VAT naliczonego.
Odpowiednio wczesne działania
osoby odpowiedzialnej za
administrację floty mają duże
znaczenie dla wyników działania
organów kontrolnych.
PRAWO
STARANIA PRACODAWCÓW
Z drugiej strony, gdyby już do takiego sporu z organami
skarbowymi doszło, to pracodawca nie jest zupełnie bezbronny. W jednym z wyroków, WSA w Krakowie (sygn.
I SA/Kr 1834/14) stwierdził bowiem, że dopóki mamy do
czynienia z tzw. „czynnikiem ludzkim”, istnieje potencjalne zagrożenie wykorzystania samochodu do celów innych
niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie
takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną
gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika.
Tak więc sporządzenie stosownego regulaminu z sankcjami za nieprzestrzeganie jego zapisów, zapoznanie z nim
użytkowników pojazdów, kontrola okresowa oraz w czasie
rzeczywistym - powinny stanowić wystarczające środki dla
zabezpieczenia wykorzystania aut dla celów firmowych.
NIESYSTEMATYCZNI PRACOWNICY
Pierwotnie przewidziane w ustawie PIT ryczałty wynoszące 250 i 400 zł (w zależności od pojemności silnika) miały
zawierać wszelkie koszty eksploatacyjne związane z prywatnym użytkowaniem aut służbowych. Ministerstwo
Finansów jednak szybko rozwiało nadzieje podatników,
które w wielu interpretacjach stwierdziło bowiem, że wydatki na paliwo dla celów podróży prywatnych powinny
być rozliczanie oddzielnie. Stanowisko to zakwestionował
jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w jednym
z ostatnich wyroków stwierdził, że koszt paliwa mieście
się w ustalonym przez ustawodawcę ryczałcie. Biorąc jednak pod uwagę, że stanowisko to jest odosobnione, więc
przed jego zastosowaniem należałoby wystąpić z wnioskiem o interpretacje prawa podatkowego.
Jeżeli chodzi o sposób określania należności za paliwo,
należy wykazać, że brak stosownych regulacji w tym zakresie powoduje, że firmy do tematu podchodzą indywidualnie, co znów stanowi pole do popisu dla organów podatkowych w trakcie potencjalnej kontroli. Najlepszą metodą
byłoby szczegółowe ewidencjonowanie liczby przejechanych kilometrów w celu określenia (choćby przy pomocy
średniego zużycia) wartości paliwa wykorzystanego na
jazdy prywatne. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorstwa,
nie chcąc nakładać na pracowników takich obciążeń administracyjnych, a często także nie wierząc w rzetelność
i systematyczność wypełniania dokumentów przez pracowników, stosują pewne uproszczenia.
CENNE WSKAZÓWKI
Często spotykaną praktyką jest więc przyjęcie pewnego
zryczałtowanego limitu kilometrów na jazdy prywatne, który jednak powinien być odpowiednio uzasadniony i w jakimś zakresie odzwierciedlać stan faktyczny
(w szczególności punktem odniesienia może być odległość
pomiędzy miejscem zamieszkania pracownika a miejscem
jego pracy/wykonywania obowiązków służbowych). Inną
metodę stanowi także uwzględnianie limitów na kartach
paliwowych (czy to na jazdy prywatne czy na jazdy służbowe). Podanych wskazówek nie można podzielić na lepsze
i gorsze. Ważne, aby zostały one prawidłowo i precyzyjnie
opisane w polityce samochodów służbowych i indywidualnych umowach oraz egzekwowane w praktyce.
Zgodnie z wydaną w ostatnim czasie przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu interpretacją prawa podatkowego
(sygn. ILPP2/4512-1-250/15-4/MN), istnieje obowiązek
zaewidencjonowania sprzedaży paliwa na rzecz pracownika na kasie rejestrującej. Również w tym kontekście warto
się przyjrzeć zapisom polityki samochodowej.
Przygotowanie do kontroli
Na wypadek potencjalnej kontroli warto:
• zweryfikować zapisy polityk samochodowych i umów o powierzenie
aut służbowych pod kątem aktualnie obowiązujących interpretacji
wydawanych przez organy podatkowe,
• stworzyć stosowne polityki, jeżeli ich zabrakło w firmie,
• ustalić, czy przyjęte metody obliczania wartości paliwa wykorzystywanego
przez pracowników w celach prywatnych są bezpieczne,
• określić czy jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży
paliw na kasie rejestrującej,
• potwierdzić prawidłowość naszego podejścia (np. do „garażowania”)
w drodze uzyskania interpretacji prawa podatkowego.
DOPÓKI MAMY DO CZYNIENIA Z TZW. „CZYNNIKIEM LUDZKIM”, ISTNIEJE
POTENCJALNE ZAGROŻENIE WYKORZYSTANIA SAMOCHODU DO CELÓW
INNYCH NIŻ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁKI.
Wykorzystanie aut
służbowych do celów
prywatnych wciąż budzi
kontrowersje.
27
PRAWO
KIEROWNIK W OPAŁACH
Radosław Pluciński
Radca prawny
Wojciech Godzina
Aplikant radcowski
Samochód służbowy jest narzędziem pracy, ale i przywilejem. Jeżeli zatrudniony spowoduje wypadek, może
narazić firmę na znaczne straty. Musi również liczyć się z poważnymi kłopotami względem własnej osoby,
oczywiście przy założeniu, że przedsiębiorstwo ma dobrze przygotowane odpowiednie dokumenty. Konsekwencje za różne poczynania prowadzącego auto może ponieść także kierownik floty.
P
rowadzący pojazd odpowiada za wszystkie szkody spowodowane podczas jazdy na zasadzie ryzyka. Oznacza
to, że nie uwalnia go od tego zły stan dróg, fatalne warunki pogodowe ani usterki techniczne pojazdu. Ponadto kierujący może ponieść konsekwencje za uszkodzenie ciała
lub rozstrój zdrowia wszystkich osób, które przewoził.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Jeżeli przedsiębiorca powierzy pracownikowi pojazd służbowy, może odpowiadać za wszystkie szkody spowodowane przez niego jako właściciel lub posiadacz pojazdu (przy
umowie leasingu lub najmu). Bo w majestacie prawa to
firma (a upraszczając, zatrudniony będący przedstawicielem podmiotu gospodarczego) poczyniła działania lub
ich zaniechała. Pokazana sytuacja stanowi jedną z zasad
odpowiedzialności kontraktowej. Ponadto, gdy kierowca
wyrządzi szkodę w wyniku czynu niedozwolonego np. spowoduje wypadek, przedsiębiorstwo może odpowiadać na
zasadzie winy: w związku z wyborem danego pracownika
do wykonania danego zadania lub nadzorem nad użytkownikiem środka lokomocji.
Najczęściej podstawę prawną stanowią, w przypadku powyższych sytuacji, przepisy o odpowiedzialności za czyny
niedozwolone. Poszkodowany będzie mógł domagać się
odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dlatego pracodawca zostanie zobowiązany do naprawienia szkody
wyrządzonej przez pracownika. Dopiero, gdy przedsiębiorca zaspokoi roszczenia poszkodowanego, może żądać od
pracownika zwrotu wypłaconej kwoty.
Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy jest zróżnicowana, ze względu na tryb powierzenia samochodu służbowego.
Firma i menedżer
floty chcąc uniknąć
konsekwencji
związanych
z działaniem
pracownika, muszą
zabezpieczyć
się odpowiednio
sprecyzowanymi
umowami.
28
PRAWO
GDY PRACOWNIK OTRZYMA SAMOCHÓD SŁUŻBOWY BEZ ŻADNEJ
UMOWY, FIRMA NARAŻA SIĘ NA ZNACZNE KONSEKWENCJE.
DOWODOWE TRUDNOŚCI
Gdy pracownik otrzyma samochód służbowy bez żadnej
umowy, firma naraża się na znaczne konsekwencje. Jeżeli
podczas wykonywania pracy dojdzie do wypadku, odpowiedzialność zatrudnionego jest bardzo ograniczona. Teoretycznie kierowca może odpowiadać za uszkodzenie mienia
pracodawcy i innych osób oraz spowodowanie uszkodzenia
zdrowia, jednak sprawy sądowe w takich przypadkach są
bardzo skomplikowane.
Aby pracownik mógł odpowiadać finansowo wobec firmy
należy udowodnić jego winę przy wyrządzeniu szkody.
W praktyce może być to bardzo trudne, ponieważ pracodawca musi wykazać związek przyczynowy, to znaczy, że do
szkody doszło w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonana obowiązków pracowniczych. Decydująca będzie
treść umowy o pracę, regulamin pracy oraz polecenia służbowe wydane bezpośrednio przed wyrządzeniem szkody.
WINA NIEUMYŚLNA
Pracownik nie odpowiada wobec pracodawcy, jeżeli do
szkody doszło w wyniku wyłącznej winy osoby trzeciej.
Ponadto może uchylić się od konsekwencji wykazując,
że pracodawca „miał udział” przy powstaniu szkody np.
przez udostępnienie pojazdu niesprawnego technicznie,
bez autoalarmu, gaśnicy, itp.
Przepisy prawa pracy ograniczają odpowiedzialność materialną pracownika wobec pracodawcy. Jeżeli zatrudniony
wyrządził szkodę nieumyślne odpowiada do wysokości
trzykrotnej pensji. Wina nieumyślna ma miejsce w przypadku, gdy kierowca nie chciał wyrządzić szkody, lecz nie
dochował należytej staranności, której można od niego
wymagać. Taka sytuacja występuje najczęściej przy wypadku drogowym, a podstawą do przypisania ewentualnej
winy będą przepisy ruchu drogowego.
WINA UMYŚLNA
Dowodem winy pracownika może być mandat karny lub
wyrok skazujący za spowodowanie wypadku. Jeżeli kierowca nie został ukarany, konieczne będzie ustalenie winy
przez biegłych z zakresu ruchu drogowego.
Przedsiębiorca otrzyma możliwość zażądania od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości tylko wtedy,
gdy wykaże, że zatrudniony wyrządził szkodę w wyniku
winy umyślnej. Czyli chciał doprowadzić do wypadku/kolizji. W praktyce to bardzo trudne do udowodnienia, chyba że ktoś np. ewidentnie wjechał autem w mur ze złości
na kierownika, dlatego pracownik odpowiada najczęściej
w ograniczonej wysokości.
WAŻNA UMOWA
Aby pracodawca mógł żądać od pracownika pełnego odszkodowania, powinien zawrzeć umowę powierzenia pojazdu z obowiązkiem zwrotu. Kierowca będzie odpowiadał
za uszkodzenie lub utratę pojazdu na zasadzie ryzyka. Ponadto odpowiedzialność prowadzącego auto wygasa dopiero z chwilą zwrotu środka lokomocji. Co ważne, nie ma znaczenia, czy do szkody doszło podczas wykonywania pracy.
Taka umowa powinna dokładnie opisywać powierzony
samochód ze wskazaniem jego stanu technicznego i wartości. Ponadto można uregulować szczegółowe zasady
korzystania z pojazdu np. obowiązek parkowania tylko
na parkingach strzeżonych, zakaz udostępniania pojazdu
osobom trzecim, itp.
PRZEWÓZ OSÓB TRZECICH
Do umowy warto zapisać punkt dotyczący zakazu przewożenia innych osób bez pisemnej zgody pracodawcy. Naruszenie tego zapisu może stanowić naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych i stać się podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. A także stanowić podstawę do
wykazania winy zatrudnionego. Jeżeli samochód jest przedmiotem umowy leasingu, pracodawca powinien w polityce flotowej/umowie powierzenia samochodu, uwzględnić
postanowienia umowy leasingu, które odnoszą się do zasad
korzystania z pojazdu. Taki zapis pozwoli ograniczyć odpowiedzialność wobec firmy leasingowej.
UWAGA NA SZCZEGÓŁY
Warto również odnieść się do postanowień umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Umowy, ponieważ
wskazują obowiązki posiadacza pojazdu, tryb postępowania w razie wypadku oraz sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada. W takim przypadku pracownik nie
będzie mógł bronić się brakiem wiedzy o zasadach korzystania z samochodu.
Kierownik floty zazwyczaj wykonuje obowiązki pracodawcy
w zakresie powierzania pojazdów pracownikom, zapewnienia prawidłowej eksploatacji oraz zawierania niezbędnych
umów. Ze względu na szczególne obowiązki, może ponosić
odpowiedzialność cywilną jak i karną, choćby za szkody wyrządzone pracodawcy podczas pracy w wyniku własnej winy
zarówno w postaci działania jak i zaniechania działania. Decydująca będzie treść zawartej umowy o pracę i wskazany
zakres obowiązków. Jednak z uwagi na wykonywanie faktycznych obowiązków menedżer musi zwracać uwagę na
szczegóły, np. wydanie pojazdu z podpisem dokumentów
przez pracownika, sprawdzić jego prawo jazdy, itp.
MENEDŻER ZAPŁACI
Jeżeli sąd orzeknie, że pracownik nie musi naprawić szkody wyrządzonej pracodawcy, kierownik floty może zostać
zobowiązany do wypłaty odszkodowania przedsiębiorcy.
Ponadto, jako osoba zarządzająca pojazdami służbowymi,
odpowiada (karnie) za dopuszczenie do ruchu pojazdu
niesprawnego, który stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo, udostępnienie pojazdu kierowcy w stanie nietrzeźwości, nieposiadającemu uprawnień, itp.
Przykład. Menedżer wydał samochód służbowy bez sporządzenia chociażby protokołu. Następnie kierowca został
zatrzymany przez policję za jazdę w stanie nietrzeźwości.
W takim przypadku organy ścigania mogą przyjąć domniemanie, że samochód został wydany osobie nietrzeźwej. Dlatego bardzo istotne jest przygotowanie odpowiedniej umowy
oraz dokumentowanie korzystania z pojazdów służbowych.
29
PALIWA
ROZWÓJ
KOMPLEKSOWYCH
USŁUG
Według zasłyszanej opinii, najtańsze paliwo na stacjach jest w niedziele, a najdroższe w poniedziałek
i piątek do południa. To mit?
- Raczej tak. Owszem różni operatorzy przygotowują czasami promocje i jest to zależne od polityki handlowej danej
placówki. Niektórzy ogłaszają najtańsze paliwo np. w środę.
Wszyscy posiadacze kart paliwowych, zarówno międzynarodowych organizacji, jak i wystawianych przez mniejszych,
niezależnych operatorów, kart rabatowych, czyli tzw. stały
klient, tankują w dowolnym dniu po określonej cenie.
Ceny paliw ulegają ciągłym zmianom. Jak menedżer floty może choć w przybliżeniu zaplanować
budżet całoroczny związany z zakupem paliwa?
- Nie tylko może, ale po prostu musi zaplanować budżet
związany z zakupem paliwa – ze względu na udział tych wydatków w całości kosztów firmy takie planowanie to przecież
istota jego pracy! Niestety, bardzo duża zmienność cen sprawia, że może się on w swych kalkulacjach mocno pomylić,
co z kolei powoduje zagrożenie doprowadzenia przedsiębiorstwa do kłopotów finansowych a nawet upadłości. Częste,
mocne zmiany kosztu zakupu paliw nie są dobre dla gospodarki. Zarówno dla budżetu państwa - ubywa płatnik, ale także dla operatora stacji paliw, któremu ubywa klient. Jednak
długofalowa współpraca ze sprawdzonym dostawcą pozwala
to ryzyko w pewnym stopniu zniwelować, co ułatwia utrzymanie rygoru budżetu paliwowego zwłaszcza w dłuższych
trasach. Ceny paliw ustalane są w oparciu notowania giełdowe, np. ARA, więc stała cena nie jest możliwa do ustalenia.
DOBRE BO POLSKIE
Czym różni się paliwo na stacjach poszczególnych koncernów? To prawda, że na swych polskich
stacjach zagraniczne koncerny sprzedają paliwo
pochodzące z polskich rafinerii, a różnica dotyczy
tylko „kropli dodatku” na cysternę?
- Na pewno nie jest to kropla. Od wielu lat do paliw dodawane są różnorakie dodatki, które poprawiają lub stabilizują
ich jakość. Szczegóły poszczególnych kompozycji firmowanych przez znane koncerny stanowią oczywiście tajemnicę
handlową, dlatego trudno te paliwa porównywać. Różnice
eksploatacyjne są zauważalne bardziej w przypadku paliw
premium - benzyny muszą się cechować np. większą liczbą oktanową (większą energetycznością), a oleje napędowe
lepszymi parametrami zachowań w niskich temperaturach.
Warto zauważyć, że od 2006 r. bardzo ważnym elementem
kompozycyjnym paliw sprzedawanych na naszych stacjach
są również biododatki. Obecnie do benzyn dodaje się do 5
procent bioetanolu, a do oleju napędowego, czyli popularnie mówiąc paliwa dieslowskiego – do 10 procent estrów
30
Z Haliną Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw
Płynnych rozmawia Tomasz Czarnecki.
metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – ang. Fatty
Acid Methyl Esters). Tu warto więc wspomnieć o bardzo
dużej roli dodatków, które powinny być dodawane w celu
stabilizacji takiej mieszanki.
Odnosząc się do pochodzenia paliw na poszczególnych
stacjach. Na początku każdego roku koncerny operujące
na polskim rynku, publikują zawarte umowy na dostawy
paliwa. Ze względu na wartość tych kontraktów prawo wymaga, by dokumenty ogłaszane były publicznie. Z analizy
tych umów wynika, że większość paliw sprzedawanych na
polskich stacjach pochodzi z płockiej rafinerii PKN Orlen
lub gdańskiej Grupy Lotos. Paliwa importowane stanowią
jedynie uzupełnienie tej oferty. Oczywiście indywidualne
kompozycje wraz z różnego rodzaju dodatkami różnicują
produkty sprzedawane pod różnymi markami, ponieważ
po prostu każdy stara się przygotować ofertę wyróżniającą go spośród konkurencji. Niezależnie od tego wszystkie
paliwa muszą spełniać normy jakościowe określane przez
prawo polskie i unijne oraz kontrolowane przez Inspekcję
Handlową, a przede wszystkim przez klientów.
Zaznaczymy to jeszcze raz – paliwa sprzedawane na
BP czy Shellu pochodzą z Polski?
- Z ogólnie dostępnych dokumentów wynika, że w przeważającej mierze paliwa sprzedawane na stacjach funkcjonujących pod globalnymi brandami pochodzi z polskich rafinerii. Import, np. z rafinerii niemieckich czy słowackiej,
stanowi jedynie uzupełnienie tych dostaw.
ODMIERZACZE MULTIMEDIALNE
Liczba stacji w Polsce będzie wzrastać, czy pozostanie
taka sama, a tylko niezależne stacje będą przejmowane przez „wielkich” i nastąpi centralizacja rynku?
- Od lat 90. XX w. stacje niezależne stanowią integralną część
polskiego rynku paliwowego. Przez ostatnie ćwierćwiecze
ich liczba uległa zmniejszeniu, jednak wciąż stanowią około
połowy funkcjonujących w naszym kraju placówek tankowa-
PALIWA
nia, a jeżeli doliczymy do tego stacje franczyzowe – nawet
ponad 60 procent i to raczej nie powinno ulec zmianie. Oczywiście „rynek żyje”. Część stacji jest przejmowana przez silniejszych konkurentów, trudne otoczenie biznesowe powoduje, że coraz bardziej widoczna jest tendencja do łączenia
się stacji niezależnych w sieci, niektóre placówki działające
dotąd pod własnym, prywatnym brandem są prowadzone
już w formule franczyzowej. Spośród około 3500 stacji koncernowych, około tysiąc działa właśnie w takim systemie.
Część stacji jest też likwidowana, co wynika przykładowo
z powodu braku sukcesji - właściciel nie ma komu przekazać swej firmy. Trzeba mieć świadomość, że prowadzenie
stacji paliw wiąże się ze spełnieniem szeregu obowiązków
- ze względu na specyfikę branży - nieznanych w innych
placówkach handlowych. Wspólna wielu branżom, i to nie
tylko na terenie naszego kraju, jest ostra walka z nieuczciwą konkurencją, wykorzystującą między innymi nieszczelności europejskiego systemu VAT.
Jakby pani porównała rynek paliwowy w Polsce
i w innych krajach?
- Najistotniejszą kwestią kształtującą polski rynek od dłuższego już czasu jest utrzymywanie się bardzo niskich marż
na sprzedawanym paliwie – na poziomie niepozwalającym
na długofalowe planowanie biznesu. Z drugiej strony trudne otoczenie rynkowe powoduje postępującą konsolidację
branży i nieustane poszukiwania sposobów zwiększenia
oferty tak paliwowej, jak i pozapaliwowej. Ten pierwszy
aspekt cechuje ciągła praca nad jakością paliw, co w obecnym otoczeniu makroekonomicznym stanowi również
o przewadze konkurencyjnej polskich rafinerii.
Dlaczego nie ma dystrybutorów szybkiego tankowania dla aut osobowych?
- Tankowanie np. 600 litrów oleju napędowego musi być
przeprowadzone z dużą większą prędkością niż auta osobowego, posiadającego zbiornik dziesięciokrotnie mniejszy w przeciwnym razie trwałoby to po prostu niemiłosiernie
długo. Tankowanie sedana, kombi czy hatchbacka odmierzaczem o dużej wydajności groziłoby z kolei utratą kontroli
nad tym procesem i wypadkiem, a w najlepszym wypadku rozlaniem produktu. Mówiąc o tankowaniu flot, należy
wspomnieć o odmierzaczach samoobsługowych - wyposażonych w terminale do przyjmowania należności, czy to
za pomocą kart bankowych, czy flotowych. Mimo że z polskiego rynku wycofały się sieci takie jak St1 czy Neste, formuła tzw. tankomatów w wielu lokalizacjach się sprawdza
- dzięki wprowadzeniu samoobsługi przy tankowaniu LPG
także w lokalizacjach dla kierowców indywidualnych. Ciekawostką, choć już wcale nie nowością, są tzw. odmierzacze
multimedialne. Umożliwiają one podawanie tankującemu
kierowcy niezbędnych informacji w formie audiowizualnej,
np. o rodzaju tankowanego paliwa, cenie, promocjach itp.
SZCZEGÓŁY SĄ WAŻNE
Przenieśmy się w czasie, powiedzmy 10 lat: kierowca podjeżdża na stację paliw, może na niej oczywiście zatankować, wymienić oponę, zjeść obiad,
naprawić pojazd i za wszystko zapłacić kartą paliwową? Czy to fikcja, czy już powoli rzeczywistość?
Wprawdzie specjaliści tej branży zwracają uwagę na
coraz większą rolę sprzedaży pozapaliwowej w swej
SPOŚRÓD OKOŁO 3500 STACJI
KONCERNOWYCH, OKOŁO
TYSIĄC DZIAŁA W SYSTEMIE
FRANCZYZOWYM
działalności, ale w głównej mierze chodzi tu o regulowanie kartami opłat viaToll. Część operatorów kart oferuje
również usługi warsztatowe i assistance. Jeżeli jednak
chodzi o możliwość płacenia taką kartą za posiłki czy zakupy w sklepie, są to raczej opcje, którymi motywuje się
tylko bardziej docenianych menedżerów. Rozwój w tym
kierunku, upowszechnienie takich możliwości, udostępnienie ich szeregowym pracownikom wymagałby wielu
zmian, ale zapewne jest to niedaleka rzeczywistość.
Warto dodać, że, zwłaszcza stacje niezależne, kierując się
zasadami gospodarki wolnorynkowej, od zawsze wzbogacały ofertę, by świadczyć jak najbardziej kompleksową
obsługę. Proszę zwrócić uwagę na ofertę gastronomiczna, która w tego typu placówkach zwykle daleko wykracza poza standardy sieciowych fast foodów. Przydrożne
„karczmy”, „zajazdy”, „gościńce”, często o niebanalnej architekturze, oferują nie tylko smaczne posiłki, ale również
miejsce odpoczynku, z zielenią, placami zabaw dla dzieci
itp. atrakcjami. Zwykle oferta ta rozbudowana jest również
o możliwości noclegowe. Z kolei fakt, że naszymi gośćmi
są osoby zmotoryzowane naturalną koleją rzeczy motywuje wzbogacenie propozycji o wszystko co przeznaczone do
samochodów różnego typu – stąd sklepy motoryzacyjne,
warsztaty, myjnie itd. Diabeł tkwi w szczegółach i dla kierowców będących w długich trasach bardzo istotne jest np.
Wi-Fi - możliwość darmowego dostępu do Internetu, by
utrzymać bieżący kontakt z firmą i innymi osobami. Taki
szczegół może też zadecydować o wyborze stacji.
Jaki przychód stacji stanowią produkty pozapaliwowe?
- W sytuacji utrzymujących się od dłuższego czasu bardzo niskich marż na sprzedawanym paliwie coraz większe
znaczenie dla stacji ma obszar sprzedaży pozapaliwowej
i gastronomii. Dzięki nim wypracowane przychody umożliwiają istnienie wielu placówek. Konkretny rozrzut przychodów zależy oczywiście od danego mikrorynku. Badania przeprowadzone przeze Polską Izbę Paliw Płynnych
w 2012 r. pokazały, że ok. 15 procent przychodów stacji
stanowią przychody z produktów pozapaliwowych.
PODATEK NA LPG
Realna jest groźba dodatkowego podatku na LPG,
o którym się mówi od wielu lat?
- Od początku 2015 roku LPG, tak jak pozostałe paliwa wg
przepisów unijnych, podlega obowiązkowi gromadzenia
zapasów obowiązkowych na wypadek nieprzewidzianych
przerw w dostawach. Nowa dla tej branży tzw. opłata zapasowa została ustalona w wysokości 99 zł za tonę gazu.
Na początku roku, ze względu na duże obniżki rynkowe,
wpływ tego czynnika na ceny detaliczne nie był widoczny. Obecnie koszty tankowania LPG rosną. Zdania ekspertów są jednak podzielone, czy to wpływ opłaty zapasowej,
czy czynników rynkowych. Warte rozważenia jest jednak
podejście fiskalne do paliw alternatywnych. Niedawno,
w związku ze zmianami opodatkowania gazu ziemnego,
w kłopoty finansowe popadły te z zakładów transportu komunalnego, które inwestowały CNG.
31
PALIWA
BEZPIECZNE
FINANSE
Mimo powszechności karty paliwowych,
wielu menedżerów nie do końca ma świadomości w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania tego środka płatności. Wychodzą
oni z założenia, że skoro wielkie i mniejsze
korporacje korzystają z tego rozwiązania,
musi być ono dobre i czasem nie zagłębiają
się w szczegóły, jak to jest, że wszystko działa bez większych przeszkód. Czy ich ślepa
wiara ma realne uzasadnienie w faktach?
D
la przedsiębiorców oddających swoim pracownikom
we władanie karty paliwowe, bezpieczeństwo zawieranych nimi transakcji jest jednym z głównych argumentów decydujących o decyzji skorzystania z tego typu
rozwiązań do bezgotówkowego zakupu paliwa. Koncerny
paliwowe starają się minimalizować i tak już bardzo znikome ryzyko nieprawidłowości. Dla przykładu w programie
flotowym Lotos, do dyspozycji zarządców parków pojazdów oddano Portal Lotos Biznes, który umożliwia dostęp
do przeprowadzanych transakcji.
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
Bezpieczeństwo
transakcji zależy głównie
od użytkowników aut
służbowych.
– Za jego pośrednictwem możliwe jest blokowanie kart
oraz generowanie podstawowych raportów transakcyjnych.
Oprócz tego, można na portalu sprawdzić bieżące parametry
kart, czy też podstawowe warunki zawartej umowy – wyjaśnia Krzystof Kopeć z Biura Komunikacji Grupy Lotos S.A.
Poza tym platforma oferuje możliwość sprawdzenia bieżących parametrów kart oraz podstawowych warunków
zawartej z emitentem umowy. – Na życzenie klienta przesyłany jest raport odpowiednio dostosowany do cyklu fakturowania albo dzienny raport transakcji – dodaje przedstawiciel Grupy Lotos. Zapewnia on także, że pracownicy
stacji paliw koncernu są szkoleni w kierunku wychwytywania nieprawidłowości. Szczególnie uczuleni powinni
być na zgodność numeru rejestracyjnego na karcie paliwowej oraz tablicach tankowanego pojazdu.
SZYBKI SYSTEM ON-LINE
Podobny system zarządzania kartami paliwowymi oddaje
do użytku swoim klientom koncern BP. - Użytkownicy karty BP Plus mają do dyspozycji zaawansowany, bezpieczny
system on-line BP e-Konto, który pozwala firmie kontrolować własną działalności związaną z flotą, dzięki możliwości monitorowania wszystkich transakcji dokonywanych
przy użyciu karty – wyjaśnia Piotr Sokołowski, dyrektor
Działu Kart Paliwowych BP Europe, Oddział w Polsce.
Strona internetowa udostępniona osobom zarządzającym
flotami umożliwia dostęp do własnego konta kart paliwowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
32
PALIWA
NATYCHMIASTOWE ZABLOKOWANIE KARTY REALIZOWANE JEST
TAKŻE ZARAZ PO ZGŁOSZENIU JEJ ZAGINIĘCIA.
Dzięki temu mogą oni w każdej chwili zablokować zgubioną lub skradzioną kartę, wystawić nową, unieważnić lub
wymienić te już istniejące. Za pośrednictwem platformy
internetowej dostępna jest lista wszystkich kart klienta
wraz z ich statusem oraz historią operacji dokonywanych
na koncie. - System on-line pozwala zapobiegać oszustwom znacznie wcześniej niż w tradycyjnym systemie,
chroniąc w ten sposób wszystkie strony transakcji – dodaje
Piotr Sokołowski z BP.
PALIWOWE JAK PŁATNICZE
Kawałek plastiku, dzięki któremu można rozliczać się
z kosztów tankowania jest zabezpieczony równie solidnie
co popularne karty płatnicze czy kredytowe – wszak działa
na podobnej zasadzie. Karty paliwowe są z reguły wyposażone w chip zabezpieczony kodem PIN. Ponadto nowoczesne rozwiązania oferowane przez emitentów kart znacznie
ułatwiają przedsiębiorcom procesy zarządzania zakupami
paliwa i usług dodatkowych.
- Nadanie karcie indywidualnego kodu produktu pozwala ograniczyć zakupy do określonej grupy towarów
i usług lub określić dzienny limit transakcji. Ponieważ
BP przechowuje i stale uaktualnia profile typowych zakupów dokonywanych na daną kartę, zaskakująco wysoka wartość transakcji wywołuje natychmiastową reakcję
i pozwala zapobiec próbie oszustwa – tłumaczy Piotr
Sokołowski z BP.
SKUTECZNA BLOKADA
Podczas każdej transakcji kartą BP, indywidualny kod
PIN weryfikowany jest systemowo, a dodatkowe zabezpieczenie stanowi hologram karty. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN, transakcja
nie zostanie zaakceptowana, a karta ulegnie zablokowaniu na 24 godziny, dzięki czemu można przeprowadzić
odpowiednie działania wyjaśniające czy była to pomyłka
czy jednak próba oszustwa.
W przypadku kart Lotos zablokowanie karty wymaga
kontaktu z działem obsługi. - Proces awaryjnej autoryzacji przebiega na linii kierowca - zarządzający flotą klienta - opiekun handlowy klienta – pracownik stacji – mówi
Krzysztof Kopeć z Lotosu.
DO KARNISTRA ZA ZGODĄ
Natychmiastowe zablokowanie karty realizowane jest także zaraz po zgłoszeniu jej zaginięcia. - Klient może również sam zablokować kartę poprzez serwis Lotos Biznes.
Przy próbie nieautoryzowanego użycia karty pracownicy
naszej stacji zatrzymują kartę, a klient jest informowany
o próbie jej użycia – dodaje Krzysztof Kopeć. Przedstawiciela koncernu z Gdańska zapytaliśmy także o kwestię
tankowania do kanistrów oraz po odbiciu pistoletu. - Dopuszcza się rozliczenie całości transakcji kartą pojazdu na
podstawie zgody zarządzającego flotą u klienta – odpowiedział reprezentant Lotosu.
■■ Łukasz Pełnikowski
Alternatywa pre-paid
Marta Postek
kierująca Wydziałem Bankowości
Transakcyjnej Banku Millennium
- Karta paliwowa może zostać
zastąpiona bankową kartą płatniczą
typu pre-paid. Podstawową różnicę
operacyjną stanowi konieczność
zasilenia ze środków własnych
najpóźniej w chwili płatności. Raporty
zawierające dane o szczegółach
transakcji dokonanych kartą są udostępniane użytkownikowi
przez bank, łatwość rozliczeń jest więc porównywalna.
Produkt posiada wszystkie zabezpieczenia kart bankowych –
indywidualny PIN, możliwość zastrzeżenia przez użytkownika i/
lub przez pracodawcę, limity transakcyjne, dostęp do historii
transakcji w czasie rzeczywistym, zabezpieczenia transakcyjne
i antyfraudowe systemów kartowych odpowiednich dla danej
karty, np. MasterCard, VISA oraz odpowiedzialność banku za
nieautoryzowane transakcje utraconą kartą powyżej kwoty
150 euro. Kierowca otrzymuje środki na dane tankowanie
i nie ma dostępu do limitu litrów bez względu na liczbę
przejechanych kilometrów. Jednocześnie nie jest owym limitem
ograniczony, kontakt z firmą w nagłej potrzebie może skutkować
zwiększeniem kwoty do wydania.
Karciana walka z oszustwami
Agata Hinc
rzecznik prasowy Shell Polska
- W zarządzaniu flotą ważną kwestią
jest walka z oszustwami, dlatego też
firma Shell stworzyła zintegrowane
rozwiązanie do zarządzania paliwem
– kartę euroShell. Pozwala ona
precyzyjnie monitorować park maszyn
oraz wyznaczać ściśle określone limity
zarówno wartościowe, jak i związane
z ograniczeniem wybranych produktów lub rodzaju paliwa.
Aplikacja Shell Card Online, służąca do zarządzania kartami
euroShell, umożliwia otrzymywanie kompleksowych raportów
zawierających istotne informacje na temat zużycia paliwa czy
wydatków na paliwo i innych zakupów niepaliwowych.
Raporty pozwalają szybko zorientować się, czy zachowania
danego kierowcy lub jego transakcje nie odbiegają od typowych
wzorców. Dzięki aktywacji alertów klient może otrzymywać
powiadomienia e-mailem, jeśli pojawią się podejrzane transakcje.
Karta jest zabezpieczona indywidualnym kodem PIN i znajduje
się na niej numer rejestracyjny pojazdu lub imię i nazwisko
kierowcy. Można nałożyć na kierowców obowiązek podawania
wskazania licznika kilometrów przy zakupie paliwa, co daje
szansę porównywać je z faktycznie przebytymi odległościami.
Za każdym razem, gdy istnieje podejrzenie, że nastąpiło
nadużycie lub nieuprawniony dostęp do pojazdu, właściciel karty
może natychmiast ją zablokować. Najszybciej i najłatwiej można
to zrobić poprzez aplikację Shell Card Online, która umożliwia
blokowanie karty przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Co więcej, zespół ekspertów Shell jest wyposażony
w specjalistyczne narzędzia do wykrywania oszustw i za pomocą
monitorowania historii oraz typów transakcji, jest w stanie
ustalić wszelkie nieprawidłowości.
Shell bardzo poważnie podchodzi do kwestii oszustw i dlatego
nasi pracownicy na stacjach mają obowiązek zatrzymania
karty w przypadku niezgodności numerów rejestracyjnych
pojazdu. Nie ma możliwości tankowania paliwa do kanistrów,
jeśli karta wydana jest na numer rejestracyjny. Ponadto stacje
Shell wyposażone są w kamery przemysłowe, które pomagają
w identyfikacji nadużyć.
33
BEZPIECZEŃSTWO
SZKODA A CFM
Wypadek lub kolizja to przykre elementy wpisane w codzienne życie kierowców. W takich sytuacjach, zazwyczaj górę bierze stres, a w konsekwencji nawet najbardziej opanowany użytkownik
dróg może zachować się w sposób kompletnie nieprzewidywalny. Warto wiedzieć co robić w takiej sytuacji i przekazać stosowną wiedzę użytkownikom pojazdów służbowych. Ważną rolę
w tym procesie może odegrać firma CFM.
Z
arządzanie szkodowością i koordynacja likwidacji
szkody są jednymi z ważniejszych usług realizowanych przez firmy CFM, które posiadają coraz dokładniejsze
procedury opisujące sposób postępowania w przypadku
szkody służbowego samochodu.
ROLA CFM PRZY LIKWIDACJI SZKODY
Jeśli firma korzystająca z usług CFM ma wykupioną
opcję likwidacji szkody wraz z ubezpieczeniem samochodu w pełnym zakresie OC/AC, dostawca floty zdejmuje
z głowy użytkownika pojazdu wiele obowiązków, jakie
czekałyby go przy eksploatacji samochodu zarządzanego
siłami własnymi.
- W firmie CFM dokonywane są formalności związane
z dokumentacją zdarzenia, naprawą szkody, rozliczeniami z serwisem oraz kwestią wypłat odszkodowania.
34
Jedynym obowiązkiem kierowcy jest poprawne wypełnienie protokołu szkodowego na potrzeby towarzystwa
ubezpieczeniowego, gdyż w momencie danego zdarzenia
to on odpowiadał za pojazd – mówi Michał Slosecki, kierownik Działu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Carefleet.
NIEPEŁNE, NIEPRAWDZIWE
LUB NIEKOMPLETNE DANE
W OŚWIADCZENIU PO KOLIZJI,
MOGĄ STANOWIĆ ISTOTNĄ
PRZESZKODĘ W PROCEDURZE
LIKWIDACJI SZKODY.
BEZPIECZEŃSTWO
KOLIZJA TO ZDARZENIE DROGOWE, W KTÓRYM UCIERPIAŁY JEDYNIE
„PODMIOTY NIEOŻYWIONE”, NA PRZYKŁAD POJAZDY, LATARNIE,
WSZELKIE ELEMENTY JEZDNI.
CZASEM WYSTARCZY OŚWIADCZENIE
Ze względu na rodzaj, szkody możemy podzielić na cztery kategorie: szkody komunikacyjne, szkody parkingowe,
szkody wyrządzone przez siły natury i akty wandalizmu.
Pierwsze z wymienionych to wręcz zmora flotowców,
więc skupimy się w niniejszym materiale właśnie na
nich. Od właściwego zakwalifikowania zdarzenia zależeć
powinno nasze dalsze postępowanie, a sporo osób ma
problem z rozróżnieniem kolizji i wypadku, uchodzących
za synonimy.
Według powszechnie używanej definicji kolizja to zdarzenie drogowe, w którym ucierpiały jedynie podmioty
nieożywione, na przykład pojazdy, latarnie, wszelkie elementy jezdni. Jeśli ocena okoliczności powstania kolizji
jest jednoznaczna, nie ma obowiązku wzywania policji
ani pogotowia ratunkowego. W pierwszej kolejności,
obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie
z jezdni pojazdów biorących udział w kolizji. Następnie
kierowcy mogą sprawę załatwić sami, jeśli wspólnie
uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości.
- Sprawca jest wówczas zobowiązany napisać oświadczenie poszkodowanemu dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto zatem odpowiedni blankiet wozić w samochodzie – mówi Michał Slosecki z firmy Carefleet.
KOLIZJA Z CUDZOZIEMCEM
Z punktu widzenia pokrzywdzonego, niekiedy warto jednak wezwać policję, szczególnie, jeśli winowajca nie przyznaje się do spowodowania kolizji. Obowiązek wezwania
funkcjonariuszy istnieje również w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało spowodowane przestępstwo, np. spowodowanie kolizji drogowej w stanie
nietrzeźwości.
Sugerujemy także wezwanie policji, gdy któryś z uczestników jest cudzoziemcem - chociażby z uwagi na barierę językową. - Pod żadnym pozorem nie należy podpisywać dokumentów, których treści się nie rozumie.
Jeżeli spisane oświadczenie będzie zawierało niepełne,
nieprawdziwe lub niekompletne dane, może to stanowić istotną przeszkodę w procedurze likwidacji szkody
– mówi Michał Slosecki.
opisuje przebieg zdarzenia, a także możliwie dokładnie
określa zakres uszkodzeń samochodu, centrum techniczne podejmuje decyzje o wynajęciu holownika i przewozie
samochodu do odpowiedniego warsztatu – mówi Michał
Slosecki, kierownik Działu Ubezpieczeń i Likwidacji Szkód
Komunikacyjnych Carefleet.
Ponadto, w zależności od tego, czy firmowa flota została objęta ubezpieczeniem Assistance, klient CFM otrzyma doraźną pomoc w przypadku awarii lub szkody. Aby
przedsiębiorstwo zachowało pełną mobilność floty na czas
naprawy samochodu, do jego dyspozycji zostanie oddane
auto zastępcze dopasowane do aktualnych potrzeb.
■■ Tomasz Czarnecki
Jeśli jesteś poszkodowanym
Po wezwaniu policji na miejsce zdarzenia należy zapisać
niezbędne dane:
1. Numer notatki policyjnej lub numer sprawy oraz jednostkę
policji (dopilnuj, aby w notatce policyjnej uwzględniono
uszkodzenia powstałe w pojeździe wskutek zdarzenia).
2. Imię i nazwisko sprawcy oraz numer rejestracyjny jego
samochodu.
3. Dane właściciela pojazdu sprawcy, zgodnie z dowodem
rejestracyjnym pojazdu, jeżeli nie jest nim kierujący pojazdem
w chwili zdarzenia.
4. Numer polisy sprawcy oraz nazwę ubezpieczyciela (należy
sprawdzić datę ważności polisy OC oraz upewnić się czy
ubezpieczenie dotyczy pojazdu sprawcy).
Jeżeli policja nie może interweniować na miejscu zdarzenia,
należy sporządzić oświadczenie sprawcy zdarzenia, w którym
jednoznacznie przyznaje się on do winy.
Jeśli jesteś sprawcą szkody
1. Na miejscu zdarzenia sporządź oświadczenie sprawcy,
a oryginał przekaż poszkodowanemu.
2. W przypadku posiadania pakietu Assistance, nie należy
korzystać z żadnej innej pomocy drogowej. Należy niezwłocznie
skontaktować się z dostawcą floty.
Jeżeli istnieje możliwość, warto wykonać zdjęcia z miejsca
zdarzenia.
Wzywanie policji w przypadku
kolizji, w której znany jest
sprawca, bywa zbyteczne.
ZGŁOSIĆ SZKODĘ DO CFM
Wypadek to zdarzenie, w którym poszkodowani są również ludzie, wówczas całą procedurę należy rozpocząć
od udzielenia pomocy poszkodowanym i wezwania na
miejsce zdarzenia pogotowia i policji. Jeśli doszło do
wypadku z ofiarami, nie należy usuwać z jezdni pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce
zdarzenia. Musi on – jeśli jest to możliwe – włączyć
światła awaryjne, a także ustawić trójkąt ostrzegawczy. Dopiero kolejną czynnością powinno być spisanie
danych świadków zdarzenia.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, spisaniu obustronnego oświadczenia lub protokołu przez policję należy
zgłosić szkodę do firmy CFM. - Na podstawie przeprowadzonego z konsultantem wywiadu, w którym kierowca
35
BEZPIECZEŃSTWO
WIARA USTAWODAWCY
Przepisy obowiązujące w Polsce pozwalają, by po drogach jeździły pojazdy, które nie posiadają apteczki
samochodowej. Najwyraźniej, zdaniem naszych prawodawców, kierowcy i menedżerowie flotowi zadbają
o odpowiedni zakup bez konieczności obligowania ich do tego regułami. I mamy nadzieję, że w dobie szukania oszczędności, żadnemu przedsiębiorcy nie przyjdzie do głowy pomysł rozczarowania swoją postawą
legislatorów..
Apteczkę można kupić w Internecie, hurtowniach motoryzacyjnych, markecie, niekiedy nawet można pojedyncze
sztuki dostać za darmo. Koszty są niewielkie, za najtańsze
produkty zapłacimy nawet kilka złotych, ale my zalecamy
sięgnąć nieco głębiej do firmowego konta i wydać kilkadziesiąt złociszy. Na temat tego co powinno znaleźć się
w standardowej apteczce wyjątkowo nie zajęła stanowiska
Unia Europejska. Najpopularniejsza norma to DIN 13164
autorstwa Deutsche Institut fur Normung, czyli tłumacząc
„z ichniego na nasze” - Niemieckiego Instytutu Norm. Obowiązuje ona w wielu krajach europejskich i zawiera 18 podstawowych elementów wyposażenia.
Kamizelka
odblaskowa nie
jest w samochodzie
obowiązkowa, ale
bezpieczniej ją
mieć w pojeździe.
PLASTRY, MASKA, RĘKAWICZKI
Analizując, co powinno znaleźć się w apteczce, postanowiliśmy dostosować nasze propozycje do polskich realiów.
Zatem w samochodowej „torbie pierwszej pomocy” musi
być plaster bez gazy (np. długości 5 metrów i szerokości 2,5
centymetra), plaster z gazą (np. 10x6 cm), bandaż elastyczny (lub też opaska elastyczna), kompres zwany potocznie
po prostu gazą, chusta opatrunkowa (60x80 cm) i nożyczki.
Nożyczki według normy powinny mieć długość 14,5 cm, ale
ważniejsze od wymiarów, by nie miały ostrych końcówek.
Do tego dochodzi koc o wymiarach 160 na 210 cm. Tutaj
jednak ważna uwaga – typowy koc, jaki znamy oczywiście
nie zmieściłby się w naszej apteczce – tutaj chodzi o cienki
materiał, chroniący przed ewentualnym wyziębieniem.
Do tego dochodzą jednorazowe rękawiczki, zwykle lateksowe, najlepiej by mieć ich kilka sztuk. Udzielając pierwszej
pomocy musimy bowiem dbać również o swoje zdrowie, by
ewentualnie zakażona krew rannego nie zetknęła się z naszym ciałem. Warto pamiętać o specjalnym ustniku/masce,
który używamy w przypadku wykonywania sztucznego
oddychania i kładziemy między usta opatrywanej osoby,
a swoje, naturalnie po wcześniejszym, odpowiednim ułożeniu ciała poszkodowanego i przygotowaniu do resuscytacji.
INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY
Przygotowując apteczkę warto dołączyć instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Zdecydowanie radzimy zapoznać się
z jej treścią wcześniej niż dojdzie do ewentualnej sytuacji,
w której będziemy musieli pomagać poszkodowanemu/
poszkodowanej (oraz pogłębić wiedzę na kursie lub przez
Internet, przekazując informacje kierowcom). Jednak w razie konieczności zastosowania treści zapisanej w instrukcji,
może ją trzymać na przykład druga osoba obserwując, czy
ratownik działa zgodnie z zaleceniami.
36
Wbrew niektórym zaleceniom, nie obejmuje tego również
niemiecka norma, rekomendujemy dołączenie do apteczki
kilku lekarstw. Nie chodzi naturalnie o wykupienie całej
apteki, tyko nabycie podstawowych medykamentów, mogących wspomóc samopoczucie naszych pracowników
w razie wystąpienia dolegliwości, mogących dotknąć
praktycznie każdego.
NA BÓL GŁOWY I BIEGUNKĘ
Proponujemy przede wszystkim zakup tabletek przeciwbólowych mających wszechstronne zastosowanie (np. Paracetamolu). Niekiedy na skutek zmęczenia lub wystąpienia dolegliwości nasz kierowca w środku dnia pracy może
poczuć się fatalnie, będąc w dodatku daleko od domu.
BEZPIECZEŃSTWO
Kierowcy aut służbowych wykonują nierzadko
wiele kilometrów i są szczególnie narażeni na
skutki wypadków i kolizji.
Nie zawsze krótki sen przyniesienie pożądany efekt. Dlatego niekiedy zdecydowanie lepiej zażyć medykament niż
jechać w cierpieniu, którego następstwem jest stwarzanie
niebezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi, jak
i samego siebie (opóźniona reakcja itp.). Naturalnie należy
ufać, że leki nie zostaną wykorzystane jako antidotum na
kaca i potraktowane jako zielone światło dla osoby mającej
jeszcze w krwi co nieco procentów.
Niezbędną pozycją na liście lekarstw powinien być środek hamujący biegunkę. Niestety, nasi kierowcy będąc
w ciągłym pośpiechu nie zawsze dbają o właściwe odżywianie i ryzyko wystąpienia problemów żołądkowych
w ich przypadku jest dość duże. Szczególnie jeśli główny
skład ich diety stanowią fast foody. Zatem węgiel leczniczy, a najlepiej Stoperan należy koniecznie dołożyć do apteczki, by nie spędzić połowy dnia z bólem żołądka w toalecie lub nawet znaleźć się z odwodnieniem w szpitalu.
ZAPASOWY BLISTER
Nie należy zapominać, że wśród naszych pracowników wielu ludzi nie jest w 100 procentach zdrowych. Osoby chore
na schorzenia przewlekłe powinny zawsze wozić ze sobą
lekarstwa, które na co dzień zażywają. Najlepiej zapasowy
blister schować właśnie do apteczki, każdy bowiem w pospiechu może zapomnieć zabrać je z domu, co grozi pominięciem dawki a zatem dodatkowym stresem lub koniecznością powrotu do miejsca zamieszkania. Z kolei paniom
radzimy zawsze mieć przy sobie środki łagodzące objawy
miesiączki.
Wśród medykamentów warto także posiadać środek odkażający rany, na przykład wodę utlenioną, co daje niemal gwarancję uchronienia się przed poważniejszymi problemami.
Przydatne będą również chusteczki nawilżone lub płyn do
dezynfekcji rąk. Ten ostatni jest szczególnie zalecany, kie-
dy nie mamy możliwości umycia dłoni, a chcielibyśmy na
przykład coś zjeść. Zdaniem wielu lekarzy, postępowanie
zgodnie z zasadami higieny wspiera obronę przed sezonowymi infekcjami.
ISTOTNY KOLOR
Samo posiadanie apteczki to nie wszystko. Menedżer
floty powinien uczulić kierowców, by systematycznie, co
najmniej raz w roku, przeglądali jej skład, w celu sprawdzenia, czy wszystkie medykamenty mają ważną datę
przydatności do użycia. Bo czasem próbując pomóc, możemy wywołać odwrotny efekt. No i oczywiście trzeba
uzupełniać skład apteczki jeśli zabraknie nam jakiś środków. Tutaj już kierowcy mogą sami dokupić plaster czy
bandaż, wszak koszty są tutaj minimalne.
Ważne jest również przechowywanie apteczki. Nie może
ona znajdować się w miejscach nasłonecznionych, ale z drugiej strony kierowcy powinni zawsze wiedzieć, gdzie ją znaleźć. W tym celu warto pamiętać przy zakupie o wyborze jej
koloru, najlepiej czerwonym, żółtym lub pomarańczowym,
produkt może nawet zawierać element odblaskowy.
Kupując apteczkę nie zapomnijmy o uzupełnieniu samochodu w inne ważne „gadżety”. O tym, czy firma je
„zasponsoruje” czy kierowca będzie musiał sam je zakupić, zadecyduje oczywiście menedżer, dział zakupów,
a najpewniej zarząd. Najważniejszym z punktu widzenia
użytkownika pojazdu służbowego jest kamizelka odblaskowa i to dobrej jakości. Należy ją stosować wychodząc
z samochodu poza obszarem zabudowanym. Dla zdrowia
kierowcy ważną rolę odgrywają okulary przeciwsłoneczne chroniące przed działaniem promieni UV lub z filtrem
polaryzacyjnym. Handlowcom jeżdżącym w długie trasy
można dorzucić kubek termiczny.
■■ Tomasz Czarnecki
37
ubezpieczenia
DEALERZY
SKLEPY Z AUTAMI CZ. 2
Dealer flotowy wraz z importerem to podstawowy partner biznesowy menedżera flotowego i zakupowca. Prezentujemy kolejną część listy punktów, do jakich można się zwrócić pytając o auto do
firmy. Zadaliśmy też kilka pytań dyrektorom 3 placówek.
W
poprzednim numerze na temat spraw związanych
z dealerami samochodowymi wypowiadali się importerzy. Zamieściliśmy też pierwsze listy dealerów sprzedających auta do firm. Tym razem wypowiadają się Piotr
Wnękowski, zastępca dyrektora zarządzającego Krotoski-Cichy (Audi i Volkswagen), Jakub Szymczak, dyrektor
sprzedaży flotowej Grupy Auto Wimar (Skoda i Volkswagen) i Piotr Sędek, dyrektor handlowy Euroservice (Volvo,
Ford, Hyundai).
CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?
W nieoficjalnych rozmowach wielu dealerów flotowych
narzeka na to, że sprzedaż flotowa momentami jest dla nich
wręcz nieopłacalna. Zapytaliśmy o to naszych rozmówców.
- Tendencja spadku marż na samochodach jest coraz bardziej widoczna. Wynika z bardzo silnej konkurencji między markami, jak również wewnętrznej - wśród dealerów
tego samego producenta. Za tym idą również spadki marż
Sukces w sprzedaży i zadowolenie
klienta to wspólna praca dealera
i importera.
38
lub całkowity ich zanik na produktach dodatkowych np.
ubezpieczeniach i dodatkowych akcesoriach np. zestawach
głośnomówiących, czy alarmach. Coraz częściej również
klienci firmowi dostarczają opony zimowe do swoich aut.
Zatem obszar możliwości dodatkowego zysku wciąż się
zmniejsza – mówi Piotr Wnękowski z Krotoski-Cichy.
- Konkurencja między dealerami jest tak duża, że poziom
rabatowania sięga nieraz granicy opłacalności. Wiem,
trudno uwierzyć w takie stwierdzenia, ale niestety są one
faktem. Oprócz samej ceny, konkurujemy coraz nowszymi
rozwiązaniami takimi jak: darmowy transport, usługi door2door aut serwisowych, itp. W globalnym kontrakcie nie
widać tych ukrytych kosztów, lecz sumarycznie niestety
znacznie pomniejszają one i tak już mocno uszczuplone
zyski – dodaje J. Szymczak z Grupy Auto Wimar.
Piotr Sędek z Euroservice mówi jeszcze bardziej wprost.
- Trudno praktycznie mówić o marżach na sprzedaży samochodów w kanale flotowym. Jest ona zapewnieniem
ubezpieczenia
DEALERZY
Tropem Nostradamusa
Poprosiliśmy naszych rozmówców, by odpowiedzieli, czy któraś z poniższych
tez ma szansę realizacji w ciągu najbliższych 10 lat?
Segment B zacznie przeważać i zastąpi segment C jako podstawowe auto w firmie.
Piotr Sędek (Euroservice): - Obecne auta segmentu B wielkościowo dorównują dużym kompaktom
z przed kilku lat. Dla przykładu, aktualnie sprzedawana generacja Hyundaia i20 gabarytami może
konkurować z autami klasy C. Pośród naszych klientów widzimy trend „przesiadkowy” właśnie na i20
w miejsce chociażby modelu i30. Kilka tysięcy różnicy w cenie na sztuce przy wolumenie flotowym,
zamienia się w konkretne budżety a komfort i gabaryty auta oferują zbliżoną jakość do segmentu C.
Jakub Szymczak (Auto Wimar): - Popularność segmentu C nadal jest duża i nic nie wskazuje żeby
segment B to zmienił.
Piotr Wnękowski (Krotoski-Cichy): - Małe kompakty są rosnącym segmentem, ale według mnie nie
zastąpią segmentu C, będzie on stanowił uzupełnienie flot. Choć można sobie wyobrazić, że samochody
będą „rosły” i segment B za 10 lat będzie wyglądał jak dziś segment C.
SUV-y zyskają wielką popularność również we flotach.
P. Sędek (Euroservice): - Tak, najlepszym przykładem jest Volvo XC60. Model fantastycznie przyjął się
u klientów firmowych i stanowi ponad 40 procent sprzedaży całego wolumeny flotowego w Volvo.
J. Szymczak (Auto Wimar): - Dla zarządów i top managementu jak najbardziej.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): - To auta kupowane do firm dopiero od pewnego pułapu stanowisk
i raczej szybko to się nie zmieni.
Klienci wezmą pod uwagę przy zakupie tylko TCO, a nie cenę i inne względy decydujące
o zakupie.
P. Sędek (Euroservice): - Koszty są oczywiście bardzo ważne, jednak jakość, wizerunek marki oraz
prestiż nadal odgrywają dużą rolę. Pokazuje to wzrost rynku w segmencie premium, który rok do
roku jest kilka procent wyższy od wzrostu całego rynku samochodów osobowych. Marki popularne
wprowadzają do swojej oferty modele oraz linie modelowe aspirujące do premium.
J. Szymczak (Auto Wimar): - Coraz częściej ta kwestia jest rozważana przy zakupie, ale jak do tej pory
dotyczy to przede wszystkim firm CFM.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): - To zależy od rodzaju klienta, dla niektórych wciąż najważniejsza
będzie rata miesięczna, dla innych TCO, a jeszcze innych jakość lub marka.
Klienci zainwestują w auta z bogatym wyposażeniem, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa.
P. Sędek (Euroservice): - Wymogi korporacji i car policy naszych klientów uwzględniają bardzo często
wyposażenie aut w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pracowników dla firm
flotowych jest i będzie bardzo ważne. Pracodawca zapewniając narzędzie pracy o wysokim standardzie,
może pozwolić sobie na pozyskanie wykwalifikowanej kadry, jednocześnie obniżając koszty związane ze
szkodowością floty.
J. Szymczak (Auto Wimar): - Do bezpieczeństwa dodałbym komfort. Choć Polska jest nadal rynkiem
ceny i duże znaczenie przy ostatecznym podjęciu decyzji zakupu będzie miał finalny koszt auta.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): - Bezpieczeństwo to bardzo ważny parametr. Jesteśmy wokół
„bombardowani” informacjami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa nas samych, bliskich, a pojazd
wydaje się być bardzo namacalnym elementem.
Bardzo powszechne stanie się pozostawianie kierowcom wyboru auta w zakresie danego
budżetu.
P. Sędek (Euroservice): - Dotyczy to głównie stanowisk szczebla menedżerskiego i wysokiej kadry
zarządzającej. Obecnie często korporacja ogranicza wybór do trzech, czterech marek lub limituje wybór
innymi parametrami, np. emisją CO2, pojemnością silnika, itp.
J. Szymczak (Auto Wimar): Coraz częściej spotykamy się z taką tendencją, aczkolwiek w większości
przypadków ostateczne decyzje co do wyboru marki mają zarządy lub dyrektorzy flotowi.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): Tak, ale wciąż od pewnego poziomu w strukturach firmy. Myślę, że
auta dla przedstawicieli handlowych wciąż pozostaną jednolite w kompletacji i kolorystyce.
Do standardu ofert dealerów wejdzie gwarantowany odkup auta, po określonej cenie.
P. Sędek (Euroservice): - Obszar przyszłościowy. Z naszych doświadczeń wynika, że zarówno branża
CFM jak i duże korporacje radzą sobie bardzo dobrze z remarketingiem swojej floty. Użytkownicy
mają prawo pierwokupu swojego auta służbowego, skutecznie działają aukcje wyprzedażowe dla
samochodów schodzących z floty. Gwarancja buy-back jest szczególnie ważna w segmencie rent a car.
Rynek pojazdów używanych w Polsce znajduje się jeszcze w fazie dynamicznego rozwoju i wymaga
ustabilizowania.
J. Szymczak (Auto Wimar): - To już od dawna karta przetargowa negocjacji. Odkup ma istotny wpływ
na kwestię podpisania kontraktu na zakup floty.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): - Tak, jeśli nasz rynek okrzepnie, będzie bardziej przewidywalny.
Warto wspomnieć o coraz częściej stosowanych rozwiązaniach stosowanych przez importerów tzw.
„dotowanych leasingach”.
Usługa fsl wyprze gotówkę a dealerzy staną się „małymi CFM-ami”, zapewniając wszystkie
usługi w jednym miejscu.
P. Sędek (Euroservice): - Już dziś oferujemy usługi fsl. Oferta realizowana jest wspólnie z naszymi
partnerami biznesowymi.
J. Szymczak (Auto Wimar): Zakupy gotówkowe w przypadku klienta flotowego praktycznie nie istnieją.
Jeśli chodzi o usługi fsl, być może w niedługiej przyszłości taka tendencja zaistnieje i dealerzy będą
kompleksowo obsługiwać floty w pełnym zakresie na zasadach firm CFM.
P. Wnękowski (Krotoski-Cichy): - To sposób dla dealera na bardziej rentowne funkcjonowanie na
rynku, jednocześnie dający klientowi jednego rozmówce, z którym będzie mógł załatwić wszystkie
sprawy związane z samochodami. Praktycznie już się tak dzieje.
Dealerzy Audi
Miasto
Białystok
Bielsko Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gdańsk
Lubin
Łódź
Kalisz
Katowice
Kraków
Kraków
Olsztyn
Opole - Sławice
Poznań
Poznań-Wysogotowo
Rybnik
Rzeszów
Sosnowiec
Warszawa
Warszawa
Warszawa-Powsin
Warszawa - Wolica
Wrocław
Nazwa
Sieńko i Syn
Inter-Welm
Konarzewski
Marszałek
Fota Groblewski
Plichta
Świtoń-Paczkowski
Krotoski-Cichy
Ignaszak Kalisz
Noma 2
Auto-Special
Bełtowski
Auto Wimar Palmowski
Auto Lellek Group
Porsche Krańcowa
Krotoski-Cichy
Porsche
Autorud
Porsche
Krotoski-Cichy
Porsche Połczyńska
Rowiński-Wajdemajer
Krotoski-Cichy
Audi Centrum
Adres
Wysockiego 65
Sarni Stok 1
Nowotoruńska 15
Makuszyńskiego 70/72
Jagiellońska 12A
Lubowidzka 44
Marii Skłodowskiej - Curie 97D
Niciarniana 51/53
Al. Wojska Polskiego 5
Kościuszki 328
Prof. Adama Rożańskiego 28-30
Zakopiańska 169A
Macieja Rataja 15
Opolska 2C
Krańcowa 44
Skórzewska 8
Brzezińska 47
Lubelska 50E
Jabłoniowa 2
Radzymińska 267
Połczyńska 118A
Łukasza Drewny 24
Al. Katowicka 43
Al. Karkonoska 47
Dealerzy Volkswagena
Miasto
Białystok
Białystok
Bielsko-Biała
Bolesławice
Brodnica
Bydgoszcz
Częstochowa
Duszniki Wlkp.
Elbląg
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Kalisz - Stare Miasto
Katowice
Kędzierzyn - Kożle
Kielce
Koszalin
Kraków - Modlniczka
Kraków - Libertów
Krosno
Leszno
Lubin
Łódź
Łódź
Łódź
Łódź
Mielec
Nadarzyn
Nowy Sącz
Nowy Targ
Olsztyn
Opole - Sławice
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań - Przeźmierowo
Poznań - Suchy Las
Radom
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
Sopot
Sosnowiec
Stalowa Wola
Suwałki
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Środa Wielkopolska - Kijewo
Świdnica
Świdnik
Świebodzin
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tarnów - Zgłobice
Toruń
Toruń - Lubicz Dolny
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa - Opacz Kolonia
Warszawa - Piaseczno
Warszawa - Wolica
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zduńska Wola
Zielona Góra
* tylko serwis
Nazwa
Sieńko i syn
Top Auto*
Inter-Welm
Krotoski-Cichy
Kamiński i spółka*
Konarzewski
Centrum Marszałek
Staszak
Auto Postek*
Fota Groblewski
Plichta
Plichta
Lellek Gliwice
Kim
Ignaszak
Ignaszak
Noma 2
Lellek Koźle*
Autocentrum
Krotoski-Cichy
Auto Special Kraków
Bełtowski
Gabło
Super-Pol
Świtoń-Paczkowski
Bednarek
Bursiak
Krotoski-Cichy
Zimny Auto*
MKT Serwis*
Krotoski-Cichy
Auto Special Nowy Sącz
Autoremo
Auto Wimar Warmia - Palmowski
Lellek Opole
Krotoski-Cichy
Zimny
Auto Forum
Berdychowski
Centrum Poznań
Porsche Krańcowa
Rzepecki Mroczkowski
Krotoski-Cichy
Porsche Suchy Las*
Ster
Porsche Rybnik
Autorud
Carsed
Benepol Sopot
Porsche Sosnowiec
Autorud
Auto Hańcza
Benepol*
Krotoski-Cichy
Łopiński
Mroczkowski
Jodko-Schiewe
Autohaus Otto
KIM
Porsche Katowice
Noma Auto
Gładysz i Synowie
Autosar Wieluński
Z&Z Auto Złomańczuk*
Porsche Tychy
Auto-Blak*
Autokometa*
Auto Special Zasada
Carsed*
Chylińscy
Gajewska*
Porsche Połczyńska
Szewczyk
Grupa Auto Wimar*
Rowiński-Wajdemajer
Krotoski-Cichy*
Wątarski
Audi Centrum Wrocław*
Centrum Wrocław
Motorpol
Autoweber
Auto-Styl
Ulica
Wysockiego 65
Krupniki 25
Sarni Stok 1
Sezamkowa 7
Olsztyńska 5
Nowotoruńska 15
Makuszyńskiego 74/76
Szamotulska 21
Władysławowo 40
Jagiellońska 12a
Lubowidzka 42
Morska 318
Portowa 2
Myśliborska 33
al. Wojska Polskiego 5
Modła Kolonia 5e
al. Roździeńskiego 188e
Bolesława Chrobrego 25
Zakładowa 18
Gnieźnieńska 43a
Prof. A. Rożańskiego 28-30
Góra Libertowska 10
Lwowska 39
al. Konstytucji 3 Maja 13
M. Skłodowskiej Curie 97d
Szczecińska 38A
Pabianicka 119/131
Niciarniana 51/53
Rzgowska 142
Wola Mielecka 592
al. Katowicka 83
Tarnowska 159
Szaflarska 170
Rataja 15
Opolska 2c
al. Powstańców Wlkp. 203
Wojska Polskiego 102
Wyszogrodzka 154
Owsiana 27
Jadwigi Wajsówny 9
Krańcowa 40/42
Wiatraczna 5
Poznańska 33
Obornicka 149
Warszawska 222
Brzezińska 47
Lubelska 50E/50C
Brzeska 181A
Kasztanowa 4
Jabłoniowa 2a
Komisji Edukacji Narodowej 49
Wojska Polskiego 110D
Szczecińska 117
Andrzeja Struga 1A
Madalińskiego 7
Przedłużenie Niedziałkowskiego 37
K. Odnowiciela 1
Piasecka 16/20A
Świerczewskiego 82
Drogowa Trasa Średnicowa 2
Leśna 2
Krakowska 15
Wschodnia 38
Toruńska 85
Beskidzka 105
Farbiarska 25a
Płowiecka 17
Grochowska 163
Łopuszańska 72
Sąsiedzka Róg Modlińskiej 4
Chełmżyńska 10c
Połczyńska 118a
Radzymińska 78
al. Jerozolimskie 249b
Armii Krajowej 22
al. Katowicka 43
Toruńska 169
Karkonoska 47
al. Aleksandra Brucknera 54
Piękna 21
Łódzka 27
Prosta 15
39
ubezpieczenia
DEALERZY
realizacji wolumenu i narzędziem przy realizacji celów
sprzedaży dealera. Stawki serwisowe są praktycznie rozdane na rynku. A do konkurencji oprócz ASO dołączają
nieautoryzowane sieci naprawcze.
BŁĘDY FLOTOWCÓW
Wytykanie błędów klientom to niełatwe zadanie. Jakub
Szymczak z Auto Wimaru odpowiada dyplomatycznie,
że „trudno je wskazać”. - Klient obecnie jest doskonale poinformowany zarówno o swoich możliwościach jak i doskonale wie czego chce. Jest świadomym i wymagającym
partnerem w rozmowach handlowych – dodaje Szymczak.
Nieco więcej powiedział Piotr Wnękowski. - Wszystko
zależy od wielkości floty i określonych standardów zakupowych przedsiębiorstwa. Nie zawsze polityka firmy idzie
w parze z potencjałem rynku. Często klienci nie dokonują
właściwego rozpoznania, opierając się na stereotypach dotyczących niezawodności, jakości, ceny - na tej podstawie
dokonują pierwszej selekcji marek. Decyzje te przekładają
się na ich wybór, a potem na zadowolenie lub niezadowolenie podczas eksploatacji. Ponadto nabywcy całkowicie
zapominają o wartości rezydualnej aut. Ma ona ogromne
znaczenie, bo przecież za pewien czas będą chcieli uzyskać jak najwyższą cenę przy odsprzedaży aut – analizuje
Wnękowski.
A jak to wygląda w aspekcie współpracy posprzedażnej?
- Po pierwszej euforii po zakupie samochodów przychodzi
etap kilkuletniej eksploatacji. Dobre rozwiązanie stanowi
sprawdzenie pełnego zakresu usług oferowanych przez dealera i importera tj. zakresu gwarancji, assistance, pakietów ubezpieczeniowych. Warto również zawrzeć umowy
na obsługę posprzedażną posiadanej floty. Firma zyskuje
specjalne rabaty, płatności bezgotówkowe, odroczone terminy płatności, zbiorczą fakturę, świadczenia na tych samych warunkach w całej Polsce – dodaje Wnękowski.
- Klient firmowy, który posiada ułożoną współpracę z danym dealerem jest łakomym kąskiem dla pozostałych gra-
Sprzedaż aut premium
systematycznie rośnie.
40
Salony i serwisy Toyoty
Miasto
Białystok
Bielsko Biała
Bydgoszcz
Bytom
Chorzów
Nazwa
Auto Park Czarnik i spółka
Concept
Jaworski Auto
Czajka-Auto
Czajka-Auto
ANRO Trade Export-Import,
Chwaszczyno (k. Sopotu)
R.Walder i T.Walder
Toyota Katowice Oddział
Częstochowa
Częstochowa
Elbląg
Knedler
Ełk
G.P. Auto Morusiewicz, Filipkowski
Gdańsk
Carter
Jelenia Góra - Wojcieszyce Car System Toyota
Kalisz
Toyocar J. J. Mikołajczak
Katowice
Toyota Katowice
Kielce
ASO Marek Romanowski
Kobierzyce k. Wrocławia Toyota Bielany Nowakowski
Komorniki
D. Bońkowski i Spółka
Konin
Auto Kamiński
Koszalin
Toyota Jankowscy
Kraków
ANWA
Kraków
Inter Car Nowak
Kraków
Inter Car Nowak
Leszno
Toyocar J.J. Mikołajczak
Lubin
Dobrygowski
Lublin - Kalinówka
Auto Park Czarnik i Spółka
Łódź
Auto Podlasie Oddz. Toyota Łódź
Mościska
W&J Wiśniewski
Nowogard k. Szczecina
Toyota Nowogard
Nowy Sącz
Kobos
Olsztyn
MIR - WIT
Opole
Import-Export Szic Andrzej Szic
Carolina Car Company J.Majdecki,
Ostrołęka
J.Olesiński, P.Sójka
Płock
Toyota Andrzej Kompiński
Poznań
Toyota-Service Roman Fietz
Poznań - Suchy Las
Toyota Tadeusz Ukleja
Radom
ASO Marek Romanowski
ANRO Trade Export-Import,
Rumia
R.Walder i T.Walder
Rybnik
Konsek
Rzeszów - Krasne
Dakar
Rzgów
AMX P. Kaczorowski
Siedlce
Auto Podlasie
Słupsk
AMS A. i M. Staniuk
Sosnowiec
Konsek
Stalowa Wola
Sacar J.Cerna, Z. Cerny
Szczecin
Kozłowski
Szczecin
Kozłowski
Tarnów - Zgłobice
Kobos
Toruń
Bednarscy
Ujście
Toyota T. Ukleja
Wałbrzych
Toyota Wałbrzych Nowakowski
Carolina Car Company J.Majdecki,
Warszawa
J.Olesiński, P.Sójka
Warszawa
Chodzeń
Warszawa
Prestige Auto
Warszawa
Toyota Bielany Nowakowski
Toyota Marki W. Cygan, B. CyganWarszawa
Przygońska
Warszawa
Toyota Radość Toyota Marki W. Cygan, B. CyganWarszawa - Marki
Przygońska
Warszawa - Piaseczno
Chodzeń
Włocławek
Jaworski Auto
Wrocław
Toyota & Lexus Centrum Wrocław
Wrocław - Mirków
Dobrygowski
Zabrze
Toyota Ja-Now-An
Zduńska Wola (k. Sieradza) Aves
Zielona Góra
J.P.J. Auto
Ulica
Elewatorska 60
al. gen. Władysława Andersa 591
al. Jana Pawła II 150
Strzelców Bytomskich 66D
Drogowa Trasa Średnicowa 55
Telefon
85 662 70 70
33 819 00 45
52 375 71 75
32 787 79 00
32 349 79 00
Gdyńska 68
58 520 94 10
al. Wojska Polskiego 68/76
34 367 51 51
Kazimierzowo 4B
Łukasiewicza 1D
Grunwaldzka 260
Parkowa 40
Stanczukowskiego 25-27
Kolejowa 54
Radomska 168
Czekoladowa 10, Bielany Wrocławskie
Platynowa 2
Spółdzielców 15
Okrężna 4-6
al. Pokoju 57
Jasnogórska 4
Zakopiańska 167
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
Przemysłowa 1E
Kalinówka 18
Brzezińska 24A
3go Maja 40
3-go Maja 27 B
Tarnowska 130
al. Obrońców Tobruku 11
Wrocławska 119
55 236 09 00
87 621 07 70
58 340 22 22
95 729 70 40
62 760 56 00
32 200 80 00
41 332 83 33
71 799 60 60
61 849 45 00
63 249 17 77
94 341 02 82
12 297 26 92
12 639 29 29
12 261 37 37
65 529 63 13
76 749 99 99
81 534 14 00
42 656 90 90
22 429 16 00
91 392 57 00
18 441 50 50
89 521 49 90
77 401 38 00
Warszawska 36
29 760 38 28
Kutnowska 20
Bobrzańska 5
Obornicka 132
Kielecka 68/70
24 264 14 79
61 872 35 00
61 811 75 70
48 369 90 11
Sobieskiego 28
58 520 94 10
Prosta 100
Krasne 9A
Łódzka 69A
Terespolska 14
Szczecińska 42
Długosza 55
al. Jana Pawła II 51
Struga 17
Mieszka I 25b
Krakowska 44
Marii Skłodowskiej Curie 1
Pilska 45
Uczniowska 21
32 432 90 40
17 855 52 88
42 225 26 00
25 633 41 10
59 848 20 00
32 363 26 70
15 844 82 50
91 464 41 60
91 433 74 44
14 622 30 26
56 639 88 00
67 210 51 00
74 648 17 00
al. Prymasa Tysiąclecia 54
22 492 55 55
Czerniakowska 102
al. Krakowska 204
Klaudyny 1
22 851 51 51 22 492 00 00
22 832 33 33
Jagiellońska 84
22 590 70 00
Patriotów 271
22 615 30 30
al. J.Piłsudskiego 2B
22 763 70 00
Puławska 52
Okrężna 2 G
Legnicka 164-168
Długołęka, Wrocławska 54
Knurowska 8
Czechy 262
Wrocławska 65C
22 757 00 25
54 411 26 66
71 359 85 85
71 721 55 55
32 276 27 70
43 825 54 90
68 457 57 57
ubezpieczenia
DEALERZY
Dealerzy KIA
Dealerzy Suzuki
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz - Osielsko
Nazwa
Auto-Kras
Japan Motors
Yama
Chorzów
Japan Motors
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gorzów Wlkp.
Kalisz - Opatówek
Katowice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Kraków
Kraków
Moto Joker*
Japan Motors
Gołębiewski
Wasilewski
Motor Centrum
K&K Wojtanowicz**
Mad Mobil
Gezet
Kaźmierczak
Japan Motors*
MM Cars
Folwark
Auto Club
Sta-Car
Japan Motors***
Japan Motors***
Kraków
Japan Motors*
Krosno Odrzańskie
Lubin
Lublin
Łódź
Łódź - Starowa Góra
Mława
Nowy Sącz - Wielogłowy
Nowy Targ
Olsztyn
Opole
Płock
Poznań
Poznań - Baranowo
Radom
Rybnik
Rzeszów - Świlcza
Siedlce
Suwałki
Szczecin
Świdnica
Tarnów - Łukanowice
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
PUH Masa**
Dex
Auto Broker
Auto Centrum Kosicki
Autotraper
Autoservis
Auto-Complex
Auto-Complex***
Max-Usługa
J&R Auto-Salon
Budmat
Auto Club
Auto-Wache
A.S. R.Bińkowski
Mad Mobil
Auto Jakubowscy
Pielech
Auto Lakus
Auto Club
Promotor**
Auto-Complex
Yama
Promotor
ASO Gadimex*
Auto Club
Auto Skaczkowski
Carserwis*
Japan Motors
Japan Motors*
Mawro*
Suzuki Motor Poland
Warszawa
Towarowa 33*
Dawoj*
Auto-Test
K&K Wojtanowicz
JM Auto
Pol-Motors
MM Cars
PUH Masa
Warszawa
Warszawa
Warszawa - Łomianki
Warszawa - Marki
Wejherowo
Wrocław
Wrocław
Zabrze
Zielona Góra
Ulica
Orzechowa 42
Wyzwolenia 95
Szosa Gdańska 28
Zielony Zaułek 2 (obok Wesołego
Miasteczka)
Św. Jadwigi 4/10
Sobieskiego 10
Żuławska 19
Suwalska 1
Miałki Szlak 4/8
Hutnicza 11
Daszyńskiego 277
Kasprzaka 1
Rogatka 3C
Siemianowicka 52c
Lotnisko 81
G. Morcinka 1
Stare Bielice 117D
Prandoty 6
Al. Powstańców Śląskich 22
Jasnogórska 60
Przewóz 34 (wjazd od ul.
Myśliborskiej)
Gubińska 44
Legnicka 69 B
Mełgiewska 10
Aleksandrowska 125a
Graniczna 2
Płocka 91
Wielogłowy 188
Szaflarska 139
Leonharda 3
Wrocławska 137
Bielska 67
Opłotki 15
Rolna 29a
Chrobrego 22
Wodzisławska 243
Świlcza 146i
Brzeska 161
Północna 42
Ustowo 56
Łączna 4a
Łukanowice 227
Sieradzka 14
Niepodległości 38
Powsińska 42/44
Al. Krakowska 169
Oczapowskiego 3
Połczyńska 33
Krasnobrodzka 5
Uczniowska 34
Promienna 8
Telefon
85 654 38 26
33 827 00 00
52 360 53 11
68 383 70 01
76 746 54 30
81 746 13 71
42 613 09 90
42 225 97 77
23 654 40 13 w.36
18 443 23 91
18 264 14 50
89 539 07 62
77 474 77 29
24 267 47 40
61 890 06 00
61 816 23 23
48 385 77 15
32 421 25 45
17 852 63 63
25 644 07 21
87 562 77 17
91 444 41 00
74 853 66 04
14 656 60 00
56 650 67 10
74 842 21 41
22 842 52 31
22 574 22 00
22 864 27 07
22 573 72 37
22 510 00 00
22 510 08 00
22 679 42 48
Połczyńska 10
22 329 41 11
Towarowa 33
Wiosenna 44
Al. J. Piłsudskiego 273
Gdańska 105/107
Bałtycka 15
Kamienna 145
Wolności 94
Sulechowska 32
22 631 76 58
22 751 15 66
22 771 46 65
58 677 33 35
71 342 47 14
71 369 76 98
32 793 72 33
68 324 82 02
32 609 04 20
34 365 13 01
32 721 00 00
55 236 80 00
87 621 41 31
58 321 89 68
58 663 76 73
32 336 90 33
95 733 88 60
62 761 89 10
32 200 99 06
32 787 33 48
41 369 34 80
94 340 05 00
12 267 80 60
12 252 01 00
12 622 21 00
12 254 00 06
* tylko serwis ** tylko sprzedaż *** sprzedaż i mechanika (bez blacharstwa)
czy na rynku. Bywa, że skusi się na przeniesienie obsługi
floty do innego dealera tylko z powodu niższej ceny usług.
Niestety, niska, dumpingowa cena odzwierciedla jakość
danego serwisu. Odnotowujemy coraz częściej przypadki
powrotów firm, które swego czasu wybrały naszego konkurenta – cieszy się P. Sędek z Euroservice.
SPRZEDAŻ W GÓRĘ
Statystyki CEPiK-u pokazują zwiększony wolumen sprzedaży aut do firm względem klientów indywidualnych.
- Wynika to z kilku powodów. Generalny wzrost i rozwój
gospodarki powoduje, że firmy wciąż się rozwijają, tworząc
nowe stanowiska, gdzie jednym z narzędzi pracy jest samochód. Obserwujemy również nieprzerwany wzrost firm
CFM, które z każdym rokiem zwiększają liczbę sfinansowanych aut. Kolejna sprawa - średnie i małe przedsiębiorstwa budują swoje małe floty, a osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą też kupują środki lokomocji –
mówi Piotr Wnękowski (Krotoski-Cichy).
- We wszystkich naszych markach zauważamy trend wzrostowy, zarówno w przypadku „kanału” CFM, jak i finansowania w postaci czystego leasingu. Sprzedaż flotowa
w Fordzie i Hyundaiu to już 70 procent całego naszego
wolumenu sprzedaży. W przypadku Volvo, realizujemy
sprzedaż korporacyjną na poziomie 45 procent. Często
Miasto
Bydgoszcz
Białystok - Choroszcz
Bełchatów
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gdynia
Gorzów Wielkopolski
Jarosław k. Rzeszowa
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin - Biesiekierz
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków - Gaj
Krosno
Leszno
Lublin
Lublin - Motycz
Lublin - Świdnik
Lubliniec
Łaziska Górne k. Katowic
Łomża
Łowicz
Łódź
Łódź
Łódź - Starowa Góra
Mielec
Nadarzyn
Nowy Sącz - Wielogłowy
Nowy Targ
Olsztyn
Opole
Piła
Płock
Poznań
Poznań - Baranowo
Nazwa
Makarewicz
Top Motors
Marvel
Moto-Gabra
Moto-Budrex
Bilex
Agro-Max*
Motozbyt*
Interbis
K&K Wojtanowicz**
Gezet
Multitruck**
Ultima
PHU Ryszard Nowicki
Euro-kas
Moto
Auto-Centrum Patecki
PHU Ryszard Nowicki
Polmotor
Auto-Centrum Patecki
Inter-Auto
R.M. Filipowicz
Wadowscy
Auto Complex
Rakowski*
Auto Marketing*
Technotop ***
Technotop
Auto-Monika
Etrans
Auto Depczyńscy
MGT
Marvel
Pokorski***
Landcar
MKT Service
As Motors
Auto Complex
Wadowski
Solix
Auto Center
Autotechnika Woźniak*
K&K Bielickie
Marvel
Auto Wache***
Poznań - Komorniki
Lee Motors
Poznań - Przeżmierowo
Delik
Poznań - Swarzędz
Szpot
Radom
Plejada
Rybnik
Auto Salon "Soley"
Rzeszów
Multitruck
Siedlce
Auto-Mig
Słupsk
Continental Auto
Sopot
JD Kulej
Sosnowiec
Środula
Starogard Gdański
Hadm Plus
Suwałki
Auto-Lakus*
Szczawno-Zdrój
Promotor*
Szczecin
Polmotor
Świdnica
Promotor *
Tarnów
BDG
Tomaszów Maz.
Aspol
Toruń
Autopol
Warszawa
As Motors**
Warszawa
As Motors**
Warszawa
Car-Droom
Warszawa
Carserwis
Warszawa
Carserwis***
Warszawa
Eforia
Warszawa
Jacek Ballaun
Warszawa
Kia Plaza***
Warszawa
Krzewscy
Warszawa
Malibu Auto Centrum
Warszawa - Piaseczno
Carserwis***
Wejherowo
K&K Wojtanowicz
Wrocław
Wrobud
Wrocław - Długołęka
Gam
Zabrze
Soley-Pro
Zgorzelec
Ultima***
Zielona Góra
Gezet
* mogą obsłuiwać tylko małe floty
** tylko sprzedaż
*** tylko serwis
Ulica
Telefon
Fordońska 353
52 384 58 37
Kolonia Porosły 1F
85 664 39 09
Czapliniecka 62
44 633 55 66
Warszawska 154
33 828 24 60
Grunwaldzka 291
52 323 08 59
Bugajska 6/8
34 366 43 00
Władysławowo 41
55 232 81 58
Suwalska 77
87 621 74 73
Kartuska 408
58 552 36 36
Hutnicza 11
58 677 44 41 Marcina Kasprzaka 1A
95 733 88 54
3. Maja 98C
16 622 46 15
Fałata 1
75 754 88 66
Stanczukowskiego 18
62 594 14 71
Pułku Piechoty 1
32 754 00 00
Paderewskiego 29
32 255 56 66
1. Maja 252a/254
41 345 88 22
Poznańska 48
63 245 44 35
Biesiekierz, Stare Bielice 8b-1
94 343 88 90
Al. 29 Listopada 180
12 415 77 77
Jasnogórska 62
12 378 17 50
Klimeckiego 25
12 423 51 13
Myślenicka 7
12 444 55 55
Jana Pawła II 13 a
13 420 00 00
Dąbcze 136
65 529 91 52
Warszawska 129
81 740 88 70
Motycz, Konopnica 164a
81 748 87 14
Świdnik, Kalinówka 43A
81 748 88 88
M. C. Skłodowskiej 85
34 351 01 44
Łaziska Górne, Leśna 1
32 324 46 01
Handlowa 10
86 215 08 00
Bolimowska 75
46 830 34 25
Żelazna 7
42 674 31 11
Maratońska 94
42 688 35 65
Starowa Góra, ul. Szeroka 2
42 227 82 75
Warszawska 129
81 740 88 70
Al. Katowicka 70
22 739 85 20
Wielogłowy 188
18 440 82 89
Szaflarska 135
18 263 03 00
Lubelska 40
89 533 69 40
Krapkowicka 14
77 408 66 83
Michałowskiego 10
67 351 40 00
Przemysłowa 20
24 268 99 31
Obornicka 223
61 842 55 99
Przeźmierowo, Baranowo, Rolna 29A 61 664 77 55
Komorniki k/Poznania, Poznańska
61 810 83 09
156
Składowa 17
61 670 50 20
Swarzędz, Wrzesińska 191
61 817 30 11
Kielecka 67
48 383 09 83
Radlin, ul. Rybnicka 363
32 456 75 00
Handlowa 4
17 850 41 61
Warszawska 3
25 633 26 28
Szczecińska 40
59 848 21 05
Niepodległości 881c
58 551 00 00
Zuzanny 24
32 294 08 60
Rokocin 4G
58 563 76 10
Północna 42
87 562 77 15
Łączyńskiego 56
74 666 04 79
W. Szymborskiej 8
91 464 55 37
Łączna 4a
74 856 57 84
Krakowska 105
14 622 37 78 w15
Główna 76
44 734 00 85
Ks.Jerzego Popieuszki 2
56 622 38 32
Grójecka 194
22 398 95 00
Puławska 393
22 546 40 51
Wysockiego 67
22 814 51 66
Połczyńska 33
22 532 02 73
Łopuszańska 22
22 573 70 68
Krasnobrodzka 5
22 510 00 00
Białowieska 6
22 810 49 45
Czyżewska 3
22 842 03 37
Rudzka 26A
22 833 02 47
Morelowa 3
22 614 54 54
Okulickiego 3A
22 715 94 02
Gdańska 105/107
58 677 44 41 w.29
Szczecińska 7
71 35 35 997
Wrocławska 35
71 352 84 70
Roosevelta 120a
32 276 60 10
Lubańska 13A
75 777 07 73
Sulechowska 26a
667 881 967
Nie tylko w przypadku klienta indywidualnego,
ale także nabywcy zbiorowego niemałą rolę
w sprzedaży odgrywa praca sprzedawcy.
41
ubezpieczenia
DEALERZY
grania importer, którego zadanie stanowi przygotowanie
atrakcyjnej propozycji sprzedażowej na dany model, biorąc pod uwagę możliwości własne i strategię konkurencji.
Reszta pozostaje w rękach dobrego sprzedawcy, potrafiącego uwypuklić zalety produktu i zbudować ofertę adekwatną do potrzeb potencjalnego nabywcy. A co najważniejsze
stworzyć/zbudować relacje z klientem, pozwalającą na rozpoczęcie owocnej współpracy, trwającej nawet latami.
klienci z sektora MŚP, indywidualne działalności gospodarcze czy klienci z tzw. grup zawodowych tj. lekarze,
prawnicy, sięgają po czysty leasing.
Pytanie, czy ich zaliczyć do klientów flotowych czy detalicznych? W Euroservice i Auto Nobile sprzedaż do „grup
zawodowych” i jednoosobowych działalności zaliczamy do
„detalu” – dodaje Piotr Sędek (Euroservice).
Nieco inną opinię ma Jakub Szymczak z Grupy Auto Wimar. - W porównaniu z rokiem ubiegłym sprzedaż do odbiorcy flotowego utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Zwiększenie sprzedaży następuje zwłaszcza w ostatnim
kwartale roku, gdy firmy poszukują kosztów.
NIE TYLKO SAMOCHODY
Dealerzy sprzedają nie tylko samochody, ale również usługi finansowe, ubezpieczenia, itp.
- Kompleksowy off-set produktów realizują głównie klienci MŚP, osoby reprezentujące określone grupy zawodowe,
prowadzące działalność gospodarczą. Dla nich najczęściej
przygotowujemy dedykowane oferty zarówno w kwestii
finansowania zakupu, jak i ubezpieczenia. Duże firmy
sięgają często po klasyczny leasing, korzystając z oferty
serwisowej, czyli tak zwanych umów flotowych, gdzie dealer – operator - koordynuje serwisowanie aut na terenie
całego kraju. Korporacje realizujące zakupy poprzez CFM
często wskazują „dedykowanego” dealera, u którego dochodzi do zakupu pojazdów i wtedy cała gama produktów
dodatkowych pozostaje po jego stronie – mówi P. Sędek
(Euroservice).
- Coraz częściej średnie i duże floty korzystają właśnie
z operatorów CFM i produktów ubezpieczeniowych,
przez nich proponowanych. W tej sytuacji dealer raczej
nie ma szans, aby wejść z własną ofertą np. ubezpieczeniową. Dlatego szukamy szans sprzedażowych, proponując kompleksową usługę sfinansowania samochodu
i ubezpieczenia, przedłużenia gwarancji - poprzez ofertę
banków należących do importera – dodaje P. Wnękowski
(Krotoski-Cichy).
Jednak zdaniem Jakuba Szymczaka (Grupa Auto Wimar)...
- Klient flotowy ceni sobie kompleksowość oferty. Takie
rozwiązanie daje mocniejsze argumenty do negocjacji
z dealerami warunków transakcji, gdyż kontrakty opracowywane są globalnie, biorąc pod uwagę wszystkie działania związane z finansowaniem, serwisowaniem i eks-
WSPÓLNY SUKCES
Sprzedaż flotowa to wynik połączenia polityki importera,
jak i zrozumienia tematyki przez dealera.
- Nawet najlepszy dealer posiadający zaplecze finansowe
oraz wykwalifikowany personel nie będzie konkurencyjny
na rynku flotowym bez wsparcia. I odwrotnie, importer, który chce się liczyć na rynku flotowym musi posiadać w swojej sieci kilku a nawet kilkunastu dealerów, mocno zaangażowanych w branżę flotową – mówi P. Sędek z Euroservice.
- Rynek motoryzacyjny w Polsce jest trudny. Importer to
kreator wizerunku i potencjału marki na rynku, inicjujący
rozwiązania prosprzedażowe, niejednokrotnie wykorzystując doświadczenia i techniki stosowane w innych krajach.
Buduje siłę marki, wskazują dealerom kierunek działań,
daje im narzędzia pomagające w sprzedaży. Różnorodność modeli, silników, dostępność praktycznie wszystkich
kluczowych pojazdów, spowodował, że sam klient bardzo
mocno zdywersyfikował działania dealera. Kluczowym
i strategicznym ogniwem dla efektywnej sprzedaży jest
sam sprzedawca. Od jego umiejętności, osobowości, kultury osobistej i zaangażowania zależy finalizacja zakupów.
W połączeniu ze wsparciem importera, poziom obsługi
odgrywa kluczowe znaczenie w tym względzie – analizuje
Jakub Szymczak (Grupa Auto Wimar).
W dużej części zgadza się z tym Piotr Wnękowski (Krotoski-Cichy). - Każda oferta, oprócz wszystkich dodatkowych
usług, zawiera cenę i rabat. I tu swoją rolę ma do ode-
Salony sprzedaży i serwisy Fiata, Alfy Romeo, Lancii, Abartha i Fiata Professional
Nazwa Dealera
Miasto
Ulica
Telefon
Konrys
Centrum Sprzedaży FAP
Autex
Reiski Auto
Bilex
Szczęsny-Zjawiony
Motozbyt
Auto Plus
Ganinex
Ganinex
Partner
PZMot
Automobile Torino
Inter Auto
Motor-Pol
Automobile Torino
Automobile Torino
Resma
Oscar Sp. z o.o.
Pol-Car
Ganinex
Romar
Jata
Auto Centrum
Torital
AHT sp. z o.o.
Carserwis
Euromobil
Auto-Mobil
ADF Auto
Amicar
Uni-Truck
Auto-Res
Euromot
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Częstochowa
Dądrowa Górnicza
Ełk
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Katowice
Kielce
Konin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Ostrołęka
Poznań
Pszczyna
Radom
Świdnica
Tarnów
Toruń
Tychy
Warszawa
Warszawa
Wejherowo
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zaczernie k. Rzeszowa
Żory
Zwycięstwa 8F
Katowicka 24
Łęczycka 6
Fordońska 353
Bugajska 6/8
Reymonta 29
Suwalska 77
al..Gen.Hallera 132
Pszczyńska 306
Roździeńskiego 170
Kościuszki 261
Krakowska 32
Poznańska 72A
Jasnogórska 60A
Jaworzyńska 264
Mełgiewska 10
Strykowska 131
Obrońców Tobruku 5
Traugutta 59
Gorzysława 9
Bielska 31c
Wojska Polskiego 6/10
Kolejowa 20
Krakowska 197
Poznańska 152
Oświęcimska 323
1-go Sierpnia 10
Krasnobrodzka 5
Gdańska 17
Karkonoska 45
Robotnicza 94
Żmigrodzka 251
Pogwizdów Nowy 661
Kościuszki 79
85 651 33 99
33 813 44 29
52 360 14 07
52 349 41 22
34 368 21 22
32 268 27 77
87 621 74 71
58 344 72 81
32 230 45 90
32 351 27 60
32 202 70 03
41 348 26 26
63 249 76 17
12 378 10 10
76 746 43 04
81 746 40 23
42 617 67 77
89 523 05 50
29 769 31 23
61 873 22 01
32 210 10 00 w. 200
48 365 25 69 w. 22
74 853 89 92 w.30
14 627 23 03
56 655 04 60
32 325 30 67
22 573 72 67
22 510 00 37
58 677 66 33
71 334 30 02
71 76 93 573
71 39 55 259
17 867 61 55
32 434 37 90
42
Sprzedaż
Fiat
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Alfa Romeo
Lancia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Abarth
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fiat
Professional
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Serwis
Fiat
Alfa Romeo
Lancia
Abarth
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fiat
Professional
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ubezpieczenia
DEALERZY
ploatacją floty. Nabywca zbiorowy decyduje się na zakup
nie tylko samych aut, usług finansowych, czy ubezpieczeń
komunikacyjnych. Częstym i nieodzownym aspektem
kontraktów są również usługi serwisowe, auta zastępcze,
naprawy blacharskie, zakup części i akcesoriów a także odkup floty używanych aut – mówi Jakub Szymczak (Grupa
Auto Wimar).
■■ Tomasz Czarnecki
Dealerzy Peugeot
Miasto
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gdańsk
Gdynia
Kalisz
Katowice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Łódź
Olsztyn
Płock
Poznań
Poznań - Baranowo
Radom
Rybnik
Stalowa Wola
Szczecin
Tarnów - Wojnicz
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa - Piaseczno
Wieliczka
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Nazwa
Magurka
Novum Motors Bydgoszcz
Dudek
L`emir H. Juszczyk, I. Juszczyk
Intervapo
JD Kulej
Sztukowski
Auto Dealer
Lion Motors Katowice
Rita Motors
Mojsiuk Motor
Auto Centrum Golemo
Inter Auto Kraków
Auto Salon Dejon&Dabrowski
Expak
AT Garage
Nordyński
PZ Mot
Budmat Auto
Auto Club
Grupa Karlik
M i R Prasek
Uliarczyk
RiA
Drewnikowski
Józef Sowa Lider
Śląskie Centrum Mario Car
Pol-Mot
Peugeot Polska Oddz. W-wa
Lion Motors Piaseczno
Antoniak Auto
Auto Strefa
D&D
KIM
Ulica
Międzyrzecze Górne 380
Fordońska 325
Dźbowska 60/62
Sobieskiego 16
Elbląska 98B
Chwaszczyńska 178
Wrocławska 27
Bocheńskiego 100
Al. Roździeńskiego 204
Domaszowska 52
Stare Bielice 128
Grota Roweckiego 6
Jasnogórska 62b
Poznańska 53
Kalinowszczyzna 43
Strykowska 131
Snowalniana 3
Sielska 5
Bielska 67
Opłotki 15
Poznańska 22
Kozienicka 1
Żwirowa 2
Jamnica 160
Bagienna 36D
Mikołajowice 198
Katowicka 20
Połczyńska 125 Radzymińska 112/114
Puławska 34
Czarnochowska 19
Toruńska 85
Karkonoska 45
Łagiewnicka 13
Telefon
33 810 04 06
52 360 00 00
34 639 74 54
32 639 00 00
58 324 83 83
58 629 72 72
62 768 15 00
32 252 50 70
32 508 00 00
41 343 60 30
94 342 51 00
12 269 22 52
12 376 00 30
76 866 55 66
81 445 01 01
42 617 07 20
42 677 19 99
89 522 72 22
24 267 47 60
61 890 06 71
61 652 51 00
48 344 22 99
32 432 95 30
15 811 32 40
91 461 46 13
14 631 92 13
32 326 26 26
22 533 61 10
22 448 94 00
22 206 20 00
12 278 13 30
54 231 88 00
71 334 31 00
71 336 60 00
Dealerzy i serwisy Citroëna
Miasto
Białystok
Białystok
Bydgoszcz
Chorzów
Leszno - Dąbcze
(Rydzyna)
Gorzów Wlkp. Deszczno
Elbląg
Gdańsk
Ełk
Gdynia
Gliwice
Oświęcim - Grojec
Lublin - Konopnica
(Motycz)
Kielce
Kraków
Kraków - Nowy Targ
Lubin
Łódź
Łódź
Mogilany
Opole
Ostrów Wielkopolski
Piotrków Trybunalski
Poznań - Swarzędz
Poznań - Złotniki
Pszczyna
Pszczyna
Pułtusk
Radom
Słupsk
Stalowa Wola
Stojadła (Poczta Mińsk
Mazowiecki)
Szczecin
Szczecin
Świlcza
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wieluń
Wrzosowa
Zabrze
Zabrze
Zielona Góra
Nazwa
ASW Wojciula
Motozbyt
Exmot
Auto-Atut
Ulica
Gen. Władysława Andersa 71
Poleska 61
Fordońska 38
al. Wojska Polskiego 20
Anna I Mariusz Rakowscy
Dąbcze 136
Rimex-Auto
Skwierzyńska 1
Auto-Postek
Auto-Postek
Trans-Auto
ASO nr.1
Makrocar
Dimot
Władysławowo 40
Zawodników 2
Łukasiewicza 1
al. Zwycięstwa 175
Toszecka 137A
Beskidzka 158
Fix Forum Lider
Konopnica 164E
Fix Forum Lider
Wielicka
Auto Centrum Golemo
Familia Wróbel
Syguła
Kubiak Łódź
MW Wanicki
WIW
Wujczak Ostrów Wlkp.
MK Centrum K.Duliba,M.Myczka S.J Piotrkow Tryb.
Ewa Szpot
Labijak Auto Lama
Auto-Gazda Bielsko- Biała
Auto-Gazda Katowice
Auto-Drobot
Optimal
Continental Goebel Słupsk
Polserwis
1 Maja 191
Wielicka 119
Grota Roweckiego 6
Legnicka 69
Limanowskiego 156
Rzgowska 140
Myślenicka 19
Stanisława Dubois 6
Wrocławska 206
Wojska Polskiego 264
Wrzesińska 174
Obornicka 4
Bielska 31D
Bielska 31D
Nasielska 9
Czarnieckiego 25/27
Szczecińska 40
Ofiar Katynia 32
Auto Żelazo
Warszawska 71A
Drewnikowski Szczecin
Drewnikowski Koszalin
Auto Center Rzeszów
Polmozbyt Toruń
Vega Car
Centrum Motoryzacyjne Grabarów
Salon Firmowy Citroën Polska
Citroën Polska Puławska
Intermot
Klimczak
Inter-Car Ii Wrocław
Inter Car Ii Rybnik
Wojciechowski
Bagienna 36D
Bagienna 36D
Świlcza 147H
Szosa Bydgoska 82
Wrocławska 89
Wysockiego 67
al. Krakowska 206
Puławska 338
Bartosza Głowackiego 18
Katowicka 75
Wolności 540E
Wolności 540E
Raculka 8A
Salony i serwisy SEAT-a
Miasto
Bialystok
Bydgoszcz
Czechowice-Dziedzice
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Głogów
Katowice
Kraków
Łódź
Myślenice
Nysa
Opole-Sławice
Poznań
Rybnik
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Zielona Góra
* tylko serwis
Nazwa
Biacomex
Multi-Salon Reiski
Komot
K.M.J. Kaszubowscy
WP Motors*
Plichta - Gdynia
Gama*
Pro-Moto
Grupa PGD SEAT Euromotor
Bednarek
Dynamica
Auto Centrum Gliwice – Lellek Group
Auto Centrum Opole*
Centrum Poznań
Auto-Salon Margo*
AutoRud
Krotoski - Cichy
Arpol Motor Company
Auto Blak*
Autokometa
Auto Serwis Maran*
Carsed
Grupa PGD SEAT Euromotor
Auto Group Polska
Centrum Wrocław*
Auto-Styl
Ulica
Elewatorska 39
Fordońska 353
Świerkowicka 26
al. Grunwaldzka 295
Jabłoniowa 2
Morska 318
Kazimierza Wielkiego 6
Bogucicka 7
Jasnogórska 60
Szczecińska 36/38a
Jawornik 525
Kornyla Ujejskiego 5
Opolska 2c
Kowalewicka 3C
Wodzisławska 201
Podkarpacka 12a
Białowieska 2
Szosa Bydgoska 52
Farbiarska 25A
Płowiecka 17
Wrocławska 2
Łopuszańska 72
Krasnobrodzka 5
Karkonoska 59
Aleksandra Brucknera 54
Zacisze 15
Dealerzy Mazdy
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Dąbrowa Górnicza
Ełk
Gdańsk
Gdynia
Katowice
Kielce
Kraków
Lubin
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań - Baranowo
Poznań
Radom
Rzeszów
Słupsk - Bolesławice
Szczecin
Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry
Toruń - Łysomice
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Zabrze
Zielona Góra
Nazwa
Gołembiewscy
Auto Gazda
Nordic Motor
Boroń
Gołembiewscy
BMG Goworowski
BMG Goworowski
Pro-Moto
Matsuoka Motor
Anndora
Mirosław Wróbel
Matsuoka Motor
Matsuoka Motor
Auto Idea
Mirosław Wróbel
Auto-Wache
Voyager Club
AC Cortes
D&R Czach
BMG Goworowski
Kozłowski
Pro-Moto
Mirai Tarnowskie Góry
Bednarscy
Bołtowicz
Odyssey
Bemo Motors
Centrum Samochodowe Nivette
AutoArt Jaremko
Mirai Zabrze
Fiałkowski
Miasto
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chorzów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Inowrocław
Katowice
Kielce
Koszalin / Biesiekierz
Kraków
Kraków
Leszno
Lubin
Łódź
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opatówek k/Kalisza
Opole
Poznań
Poznań
Poznań (Jelonek)
Radom
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
Sosnowiec
Starogard Gd.
Szczecin
Szczecin
Nazwa
Biacomex
Auto-Boss
Bieranowski
Auto-Boss o/Chorzów
Frank - Cars
Gołębiewski Elbląg
Big Autohandel Gdańsk
Euro-Car Gdynia
City Car Gliwice
Auto Styl
PGD Multexim
AutoSkar
Bemo Motors Koszalin
PGD Euro Car
PGD Partner
Super Cars
Re-Wo
Auto Brzezińska
Auto Centrum
Wikar
BIG Autohandel Olsztyn
Kaźmierczak
Chwaliński
Bemo Motors o/Opłotki
Bemo Motors Poznań
Auto Watin
Rad - Motors
Ren-Car
Res Motors
Planet Car
Szumilas AT Sosnowiec
Gołębiewski
Bemo Motors Szczecin
Bemo Motors Szczecin-Ustowo
Tarnów (Zgłobice)
Auto Motive
Toruń
Tychy
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa-Piaseczno
Włocławek
Wrocław
Wrocław
Zielona Góra
Auto Styl Toruń
Autoklimat
Auto Nobile
Auto Plaza
Bemo Motors Warszawa
PGD OMC Motors
Ursyn Car Warszawa
Ursyn Car Piaseczno
Auto Styl Włocławek
Germaz
Pol-Motors
Germaz Zielona Góra
Ulica
Gen. Maczka 136
Warszawska 328
Fordońska 307
Katowicka 2
Suwalska 88
Elbląska 81
Łużycka 9
Kościuszki 215
1-go Maja 191
Wielicka 193
Legnicka 67
Al. Kraśnicka 150A
3 Maja 1/3
Towarowa 11
Wspólna 1A
Poznańska 10
Św. Michała 20
Sobieskiego 23
Krakowska 32
Słupska 6
A. Struga 31 B
Korola 14A
Korola 14A
Gdańska 4
J. Rosoła 55
Górczewska 32
Al. Krakowska 169
Lotnicza 3/5
Mińska 41a
Wolności 1
Poznańska 20B
Telefon
85 747 43 71
33 810 50 00
52 339 07 33
32 261 61 00
87 734 50 04
58 322 22 22
58 660 49 00
32 250 11 00
41 345 55 53
12 658 55 99
76 746 64 00
81 723 99 99
42 645 41 41
89 532 12 13
77 401 83 33
61 664 77 66
61 877 02 71
48 333 14 34
17 860 12 20
59 848 70 70
91 464 48 81
32 384 00 30
32 384 00 30
56 678 34 34
22 649 26 06
22 533 55 00
22 574 22 00
22 509 66 00
71 350 30 30
32 757 11 44
68 320 07 33
Dealerzy Ford
Ulica
Telefon
Elewatorska 39
85 664 44 50
Warszawska 299
33 816 01 11
Nowotoruńska 8
52 370 83 12
Drogowa Trasa Średnicowa 51 32 349 49 49
Jagiellońska 147/151
34 365 05 75
Żuławska 19
55 243 34 44
Elbląska 79B
58 320 69 69
Owsiana 13
58 667 32 22
Dąbrowskiego 26
32 332 44 44
Dworcowa 37
52 356 86 00
Roździeńskiego 190
32 200 99 00
Radomska 164
41 252 04 04
Stare Bielice 117 D
94 340 04 00
Powstańców Śląskich 22
12 252 00 00
Jasnogórska 60
12 662 00 00
al. Konstytucji 3 Maja 13
65 529 26 26
Hutnicza 2
76 727 76 00
Brzezińska 26
42 203 55 55
Włókniarzy 144
42 206 80 40
Węgierska 168
18 414 04 14
Sikorskiego 19
89 521 37 70
Rogatka 20c
62 761 97 90
Osieckiej 1 (róg Wrocławskiej) 77 400 90 00
Opłotki 19
61 890 09 00
Mogileńska 50
61 810 01 00
Suchy Las, Obornicka 4
61 811 73 00
Orkana 1
48 381 00 61
Gliwicka 190
32 793 77 93
Armii Krajowej 50
17 850 30 00
Brzeska 196
25 640 73 73
al. Zagłębia Dąbrowskiego 25 32 261 20 80
Lubichowska 141
58 563 34 44
Pomorska 115B
91 420 04 00
Ustowo 56
91 444 40 00
Krakowska 13, Zbylitowska
14 674 14 70
Góra
Gdańska 4
56 659 99 44
Zacisze 65
32 217 75 26
Płowiecka 62
22 517 55 00
Popularna 70
22 863 27 00
al. Krakowska 169
22 574 22 22
Krasnobrodzka 5
22 510 00 00
Romera 14
22 644 75 75
Żeromskiego 36
22 735 59 00
Toruńska 85
54 413 20 10
Strzegomska 139
71 358 20 40
Bardzka 1
71 369 75 12
Stefana Batorego 118A
68 478 43 78
43
DEALERZY
VOLVO POD
ZNAKIEM „90”
Z Piotrem Sędkiem, dyrektorem handlowym
Euroservice, rozmawia Tomasz Czarnecki.
Nie uważasz, że dwulitrowy silnik benzynowy dla
Volvo XC 90 jest za słaby jak na tak duże auto?
- Inżynierowie Volvo bardzo szybko zareagowali na podobne opinie i obiekcje klientów. W naszej ofercie akcesoryjnej
jest już dostępny fabryczny tunning w postaci Pakietu Polestar. Wzmacnia on moc silnika oraz zdecydowanie wpływa na krzywą momentu obrotowego, co ma przełożenie na
osiągi auta oraz odczucia podczas jazdy. Strategia Volvo
przewiduje przyszłość zbudowaną na silnikach o pojemności do dwóch litrów. Będzie jednak model dla osób ceniących sportowe osiągi w luksusowych SUV-ach. Zapraszam
na przejażdżkę wersją T8 z hybrydowym układem napędowym i mocą ponad 400KM.
Które auta twoim zdaniem są konkurentem dla XC 90?
- Oczywiście modele „Wielkiej Trójki” tj. Audi, BMW, Mercedes, a także Range Rover. W praktyce zauważamy pewną prawidłowość - klienci najczęściej porównują XC 90 do nowego
Audi Q7. Możemy jednak zadać pytanie: czy w tej klasie aut
można postawić dwa samochody obok siebie i uznać je za
bezpośrednich konkurentów? Bo przecież decyzja zakupowa
nabywców luksusowych pojazdów powstaje na bazie bardzo
indywidualnych gustów, subiektywnych ocen i wymagań,
które są na najwyższym stopniu emocjonalnego zakupu.
Sprzedaż idzie zgodnie z oczekiwaniami? To auto tylko dla MŚP czy duże firmy też będą po nie sięgać?
- Sprzedaż XC90 rozpoczęła się zanim samochód pojawił się
w naszych salonach. Volvo posiada grono stałych klientów,
czekających na możliwość złożenia zamówienia jako jedni z pierwszych w Polsce a nawet na świecie. Co ciekawe,
z naszych salonów w Warszawie wyjechały dwa pojazdy
w unikatowej wersji First Edition, która była sprzedawana
w tak zwanej przedsprzedaży internetowej. Faktycznie stawialiśmy, że klientami będą głównie nabywcy indywidualni
i sektor MŚP. Jak się okazuje, również korporacje a nawet
firmy typu daily rental wybierają XC90 do swoim flot.
FORD KONTRA HYUNDAI
XC 90 to najmocniejszy flotowy atut Volvo? Co jeszcze byś polecił?
- Auto stanowi nowy rozdział w historii marki. Już od połowy roku 2016 wyjadą na nasze drogi nowe pojazdy z całej
serii modelowej, rozpoczynając od luksusowej limuzyny
S90, poprzez duże komfortowe kombi V90 oraz jej wersję
dla osób lubiących zjechać z autostrady tzn. V90 Cross Country. Pozwolą one skuteczniej konkurować z zadomowionymi we flotach Audi A6 oraz BMW serii 5. Naszym liderem sprzedaży flotowej pozostaje XC60, który stanowi 40
procent udziału w sprzedaży marki. Bardzo dobrze została
przyjęta przez rynek także seria V40/V40 CrossCountry.
44
Niedawno jeździliśmy Fordem Focusem kombi
i Hyundaiem i30 kombi. Które auto byś wybrał?
- (śmiech). To pytanie z serii niezręcznych dla osoby reprezentującej obie te marki. Trochę w stylu czy preferujesz
blondynki czy brunetki (śmiech). Ford to marka doskonale
zadomowiona na naszym rynku, z wieloletnimi tradycjami,
ugruntowaną pozycją na rynku flotowym. Hyundai natomiast ma bardzo duże perspektywy, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek światowych. Dlatego reprezentujemy je równolegle. A co do aut - wszystko zależy
od indywidualnych upodobań i gustu. Jestem w tej komfortowej sytuacji, że mogę niemal jednocześnie chodzić na
randki z Focusem i i30 (śmiech).
Dyplomata… Twoim zdaniem firmy pokochają SUV-y
czy pozostaną przy „sprawdzonych” segmentach?
- Firmy już romansują z SUV-ami. Wystarczy popatrzeć na
statystyki sprzedaży. Jeszcze kilka lat temu Volvo S60 było
naszym „Królem Flot”. A dzisiaj XC60 widzimy na podziemnych parkingach w biurowcach korporacji. Rynek się zmienia, gusta i preferencje użytkowników również. Często samochód służbowy pełni rolę auta rodzinnego a SUV w 100
procentach odgrywa tę rolę.
MUZYCZNE PASJE
Zauważasz rosnący udział fsl w finansowaniu zakupów?
-MŚP stawiają na leasing, korporacje wybierają najczęściej
usługi CFM. Obserwujemy jednak duży udział gotówki co
może potwierdzać duży potencjał zarówno na leasing jak
i fsl na polskim rynku.
Świadomość klienta firmowego rośnie i sprzedawanie jest coraz trudniejsze?
- Rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Klienci mają dostęp do szkoleń i konferencji, organizowanych między innymi przez FlotęAutoBiznes. Kupujący i sprzedający pogłębiają wiedzę i dzięki wymianie doświadczeń współpraca jest
na wysokim poziomie wzajemnego zrozumienia.
I na koniec nieco luźniejsze pytanie. Czym się pasjonujesz poza pracą?
- Dzień wolny to czas dla rodziny, wspólna edukacja, sport:
basen, jazda na rowerze. I muzyka. Zarówno w domu, podczas
wspólnego grania na gitarze i śpiewania (tutaj to moja piękniejsza połowa) oraz obecność na koncertach, gdzie możemy
się odprężyć i przenieść w obszar artystycznych uniesień.
PREMIERA
Honda Jazz i Honda HR-V
Mercedesy użytkowe
JAPOŃSKA OFENSYWA
DOSTAWCZE
BEZPIECZEŃSTWO
Honda jest w tym roku niezwykle aktywna na
europejskim rynku motoryzacyjnym. Po gruntownym liftingu modelu CR-V przyszedł czas na
debiut kolejnej generacji miejskiego Jazza i wielki
powrót HR-V, a więc propozycji z segmentu bijących rekordy popularności crossoverów.
O
dchodzącą w cień, drugą generację Jazza produkowano przez 7 lat. Honda przyzwyczaiła już wszystkich,
że nowości wprowadza bez pośpiechu, lecz z dbałością
o detale. Zmodernizowany kompakt ma być tego przykładem, podnosząc po raz kolejny poprzeczkę wśród aut segmentu B. Czyni to między innymi dzięki przestronności
(nowa, dłuższa płyta podłogowa), poszerzeniu rozstawu osi
oraz centralnemu umieszczeniu zbiornika paliwa. Stylistyką auto nawiązuje do kosmicznego designu Civica. Pojazd
oferowany jest tylko z benzynową jednostką 1,3 i-VTEC
o mocy 102 KM, która ma być oszczędniejsza od poprzednich motorów Hondy. Ceny zaczynają się od 59 900 zł.
Drugą nowością koncernu z Kraju Kwitnącej Wiśni jest debiut nowej generacji modelu HR-V, nie mającego jednak
wiele wspólnego z poprzednikiem produkowanym kilkanaście lat temu. Honda pragnie stawić czoła takim autom,
jak Nissan Juke, czy Renault Captur. Samochód ma tę
samą płytę podłogową co Jazz. Dobre wrażenia z jazdy potęguje zrywny silnik wysokoprężny 1.6 i-DTEC (120 KM).
Mniejszy moment obrotowy posiada jednostka benzynowa
1.5 I-VTEC (130 KM), stanowiąca kompromis między dynamiką, trwałością i zużyciem paliwa. Ceny HR-V zaczynają się od 77 000 zł i chodź jest to zdecydowanie więcej
od konkurencji, to przedstawiciele japońskiego koncernu
chwalą się, że pula zamówień do końca pierwszego kwartału 2016 roku została już wyczerpana.
■■ Paweł Szyszka
Według stereotypowych opinii, auta użytkowe służą tylko do pracy i spełniając podstawowe parametry bezpieczeństwa. Po kilku godzinach spędzonych w Mercedesach
podczas różnego rodzaju testów i utrudnień, mamy jednak
inną opinię. Pojazdy zaopatrzone w odpowiednie systemy czynią pracę kierowcy znacznie bardziej komfortową
jeśli chodzi o stres związany z ewentualnym wypadkiem.
Naturalnie o wszystkim decyduje rozsądek użytkownika
- sami się przekonaliśmy, że mistrzami kierowcy jeszcze
nie jesteśmy, a przecież pokonujemy wiele kilometrów
różnymi markami. A flotowcy przy doborze środków lokomocji i konstrukcji budżetu zakupowego powinni również
myśleć o elektronicznych i mechanicznych asystentach.
Mogą one uratować zdrowie a nawet życie.
■■ Cza
Honda Jazz
Honda HR-V
fot. Paweł Szyszka
45
PREMIERA
Nissan NP300 Navara
PRZYJACIEL NIE TYLKO W PRACY
Pickupy miały swoje „pięć minut” w firmach, gdy ich kupowanie dawało przewagę względem innych
segmentów, jeśli chodzi o „zyski” podatkowe. Nadal jednak niemała grupa przedsiębiorstw potrzebuje
pojazdów specjalistycznych, pozwalających ciężko pracować w trudnym terenie a niekiedy stanowić…
dowód off-roadowych zainteresowań prezesa. Z tym większą niecierpliwością oczekiwaliśmy kolejnej
premiery Nissana NP 300 Navara, bo tak właśnie brzmi obecnie pełna nazwa japońskiego auta.
SUKCES „ZAWIESZONY”
Zasługę można przypisać nowemu zawieszeniu, stosowanym
w wersji z podwójna kabiną, czyli Double Cab (w cieszącym
się mniejszą popularnością Single Cab mamy inne zawieszenie). Zamiast resorów piórowych mamy pięciodrążkowy,
wielowahaczowy układ, które działa rewelacyjnie. Co ciekawe zastosowanie tego rozwiązania poprawiło także wyniki
jazdy w terenie, ponieważ wykrzyż osi został zwiększony.
Wewnątrz kabiny dużo zmian - przypomina bardziej crossovera niż klasycznego pickupa do zadań specjalnych. Polepszono między innymi jakość wykończeń („tanie plastiki” to
przeszłość) i komfort foteli, także w drugim rzędzie. System
multimedialno-informacyjny Nissan Connect zapewni zarówno prowadzenie od punktu A do punktu B, jak i „sparowanie” telefonu z wbudowanym systemem głośnomówiącym. Na dużą pochwałę zasługuje system kamer 360 stopni
46
- pomogą one podczas wykonywania manewrów parkingowych, okażą się także przydatne w czasie jazdy terenowej.
W pojeździe znajdziemy również tempomat, asystent podjazdu i zjazdu z wzniesienia, siedem poduszek powietrznych
oraz dwustrefową, automatyczną klimatyzację.
GWARANCJA 160 000 KM
Pod maską Nissana Navary mamy jedną, wysokoprężną
jednostkę napędową o pojemności 2.3 litra, w dwóch wariantach mocy: 160KM i 190KM. Silnik jest konstrukcją
aliansu Renault-Nissan. Do wyboru pozostaje zarówno
skrzynia manualna oraz siedmiostopniowa automatyczna.
Dzięki zastosowaniu dwóch turbosprężarek, już od 1500
obr./min. dostępny jest maksymalny moment obrotowy.
Zabieg ten szczególnie przydaje się podczas jazdy w terenie. Według danych producenta średnie spalanie Navary
nie powinno przekraczać 7 l/100 km. Jeżeli do wartości
podawanych przez producenta dodamy 2-3 litry to i tak
wynik będzie zadowalający. Ładowność, w zależności od
wersji, waha się pomiędzy 1, a 1,5 tony. Pomimo swojej
długości 5,3 metra nie czuć rozmiarów auta.
NP 300 Navara ma szanse zwiększyć sukces swojego poprzednika. Za kwotę 123 120 zł brutto (pięcioosobowa Double Cab) otrzymujemy przyjaciela zarówno podczas ciężkiej pracy jak i weekendowych wycieczek. Potwierdzeniem
tych słów może być obowiązująca przez 5 lat lub 160 000
kilometrów gwarancja producenta.
■■ Jakub Nieszporek
fot. Jakub Nieszporek
P
ojazd wyglądem nawiązuje do swojego poprzednika,
naszym zdaniem obecny design jest nieco „grzeczniejszy”. Poprzedni model świetnie radził sobie w terenie
jednak dłuższe trasy do przyjemnych nie należały. Dlatego
głównym zadaniem japońskich inżynierów było skonstruowanie pojazdu, który świetnie poradzi sobie w terenie,
przewiezie spory ładunek i zapewni komfort podczas pokonywania dłuższych dystansów. Po pierwszych jazdach
można odnieść wrażenie, że zadanie zostało wykonane
i nie czynimy tutaj żadnej aluzji względem przemowy lidera pewnej partii politycznej.
PREMIERA
Opel Astra
KOMPAKT PO POLSKU
Z patriotycznego punktu widzenia to najlepszy wybór pojazdu w wielce konkurencyjnym segmencie aut
kompaktowych. Menedżerowie uwzględniający w procesie zakupowym Opla wreszcie doczekali się premiery nowej Astry, produkowanej w Gliwicach. Na co mogą liczyć?
T
o już piąta odsłona słynnego modelu Opla. Mam jednak nieodparte wrażenie, że za każdym razem oddala
się od popularnej wersji z lat 90-tych, która biła rekordy
sprzedaży. Tym razem pięciodrzwiowy hatchback celuje
bardziej w odbiorców indywidualnych, brakuje natomiast
typowej polityki sprzedaży flotowej. Pojazd jest funkcjonalny, bezpieczny, komfortowy. Niestety, kosztowne zmiany w modelu mogą spowodować spadek sprzedaży w kanale, w którym pojazd święcił triumfy.
DIETA POMOGŁA?
Nieco smutny ton na początku wynika poniekąd z faktu,
że ja naprawdę lubię ten model. W mojej ocenie obecna
wersja Astry jest jednak „za dobra” dla handlowców, ale zbyt
mało prestiżowa dla dyrektorów. Z drugiej strony, nowy Opel
ma niemałe szanse przyjąć się głównie w firmach ceniących
prestiż, bezpieczeństwo, dbających o ekologię (tutaj atut stanowią silniki). Zresztą to naprawdę ciekawy samochód.
Po kuracji odchudzającej Astra straciła aż 200 kg w stosunku do poprzedniej wersji. Zwraca uwagę odmieniony design, szczególnie zewnętrzny. Przestronne wnętrze
Wyposażenie
Silnik
1.4 Twinport 100 KM* M5
59 900
Enjoy
Dynamic
Elite
63 000
–
–
1.0 Turbo 105 KM Start/Stop M5
63 900
67 000
72 400
75 500
1.0 Turbo 105 KM Start/Stop MA5
66 400
69 500
74 900
78 000
1.4 Turbo 125 KM M6
–
69 000
74 400
77 500
1.4 Turbo 125 KM Start/Stop M6
–
70 000
75 400
78 500
1.4 Turbo 150 KM M6
–
71 000
76 400
79 500
1.4 Turbo 150 KM Start/Stop M6
–
72 000
77 400
80 500
1.6 CDTI 95 KM M6
71 900
75 000
–
–
1.6 CDTI 110 KM M6
73 900
77 000
82 400
85 500
1.6 CDTI 110 KM Start/Stop M6
74 700
77 800
83 200
86 300
1.6 CDTI 136 KM Start/Stop M6
–
79 500
84 900
88 000
1.6 CDTI 136 KM A6
–
84 500
89 900
93 000
• M5, M6, - manualna skrzynia 5-,6 biegowa • MA - zautomat. skrzynia biegów •
A6 - aut. skrzynia biegów
wg. tzw. Monza Concept daje więcej przestrzeni kierowcy
i pasażerom, mimo nieco mniejszych wymiarów nadwozia. Przybyło wiele nowoczesnych technologii i systemów
wspomagania. Przykład - matrycowe reflektory LED IntelliLUX (dopłata 5500 zł). To segmenty diodowe (po 8
z każdej strony pojazdu), automatycznie dostosowujące
długość i rozkład wiązki świetlnej do sytuacji na drodze.
Kiedy system wykryje światła samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka lub auta jadącego przed nami, diody
w odpowiednich strefach są wyłączane, by światło „omijało” przestrzeń wokół tych pojazdów. Pozostała część drogi
i jej otoczenie nadal są jasno oświetlone.
TRZY RODZAJE SKRZYNI
Zadbano o systemy mobilne pozwalające na współpracę
z tabletem i smartfonem, jak i wspierające bezpieczeństwo.
Warto też zwrócić uwagę na certyfikowane przez Forum
Zdrowych Pleców ergonomiczne fotele, wyposażone w funkcje masażu i wentylację. Podgrzewane siedzenia opcjonalnie
można dokupić nawet dla pasażerów tylnego rzędu.
Nowe silniki zostały wykonane z aluminium. Uwagę zwraca
między innymi trzycylindrowy 1.0 Ecotec Direct Injection
Turbo o mocy 105 KM, emitujący zaledwie 96 gramów CO2
na km (cykl mieszany). Wg danych fabrycznych zużywa tylko 4,2 l/100 km a testując jednostkę pozytywnie przekonałam się o jej dynamice. W nowej Astrze montowane są trzy
rodzaje skrzyń biegów: 5- i 6-biegowe manualne, zautomatyzowana manualna Easytronic 3.0 oraz 6-biegowa automatyczna o specjalnie obniżonym tarciu wewnętrznym.
Wersja podstawowa wyposażenia obejmuje między innymi układ wspomagania ruszania na pochyłościach,
podwójne napinacze przednich pasów bezpieczeństwa,
klimatyzację manualną, radioodbiornik R300 z łączami
Bluetooth, USB, AUX-in, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia, tylny spojler dachowy, LED-y do jazdy dziennej.
■■ Joanna Nowicka-Bloch
47
PREMIERA
Renault Talisman
REWOLUCJA FRANCUSKA
Mimo że europejska premiera nowego Renault odbywała się niemal tydzień po zamachach terrorystycznych w Paryżu, tym razem nie musieliśmy w podróż zabierać żadnego amuletu. Talisman
bowiem czekał na nas już na miejscu, a wiadomo, że nadmiar szczęścia to też czasem nie dobrze.
T
eoretycznie, według twórców francuskiego auta, nowy
pojazd segmentu D wcale nie ma być bezpośrednim
następcą Laguny. Z analitycznego punktu widzenia trudno
uciec od porównań, skoro grupa klientów będzie podobna. Jednak jakość samochodu, przynajmniej na pierwsze,
300-kilometrowe wrażenie, pozwala śmiało napisać: to zupełnie inna bajka.
KOLOROWE TRYBY
Talisman imponuje ciekawym designem, zarówno na zewnątrz jak i w środku pojazdu. Stylistyką przypomina
choćby Espace’a, którym zachwycaliśmy się kilka miesięcy temu. Patrząc na Lagunę, to wręcz francuska rewolucja.
Podobny szok przeżyliśmy, gdy swego czasu zobaczyliśmy
nowe Clio. Również w jeździe nowe Renault może zaimponować. Bardzo dobrze dobrane zawieszenie, stabilność podczas jazdy, świetne wyciszenie wnętrza, wygodne fotele.
Pierwsze pomiary spalania zapowiadają ciekawie dłuższy
test. Otóż próba ekojazdy silnikiem 2.0 litra, benzynowym,
dała na dystansie 30 kilometrów wynik 5,0 l/100 km. Nawet auta kompaktowe mają czasem problemy z osiągnięciem takich rezultatów.
Pojazd pozwala na jazdę w kilku trybach, w tym sportowym i ekonomicznym. Za każdą zmianą trybu, na oświetleniu prędkościomierza i deski rozdzielczej zobaczymy
inny kolor. Pomysł z punktu widzenia estetycznego ciekawy, wykonanie idealne. Bardzo nam się również podobał efekt pomieszania trybów (np. dźwięk sportowy, a zawieszenie komfortowe). 608 dm3 powierzchni bagażnika
w sedanie budzi szacunek. Jeśli mielibyśmy znaleźć jakieś
ważniejsze uchybienia, to delikatne błędy wykończeniach
oraz nie do końca intuicyjna obsługa tabletu do obsługi
funkcji w samochodzie.
48
CZTERY KOŁA SKRĘTNE
Choć to zupełnie nowy samochód, Talisman przejął od
Laguny jedno ciekawe rozwiązanie, które zostało udoskonalone. System 4 Control z układem Electronic Damper
Control (sterowanym zawieszeniem), czyli skrętna tylna
oś (nie tylko przednia), pozwala na znacznie bardziej elastyczne manewrowanie oraz bardziej precyzyjne i łatwiejsze omijanie przeszkód. To naprawdę działa.
Renault ze swoim Talismanem przyprawi niejednemu menedżerowi sporo problemów. Coraz trudniej bowiem w segmencie D wybrać samochód, bo poziom jest naprawdę
wysoki. Francuskie auto wraz z Volkswagenem Passatem,
Skodą Superb, Fordem Mondeo, Kią Optima czy Peugeotem 508 powinno być w czołówce pojazdów branych pod
uwagę przy kupowaniu środka lokomocji dla menedżera.
■■ Tomasz Czarnecki
Fot. Tomasz Czarnecki
Gama silnikowa i ceny
Paliwo
Benzyna
Silnik
Energy TCE 150 EDC
Zen
Intens
104 900
111 900
Energy TCE 200 EDC
Energy dCi 130
Diesel
Wyposażenie
Life
Energy dCi 110
144 400
92 900
104 900
Energy dCi 130 EDC
Energy dCi 160 EDC
Initiale Paris
111 900
118 400
116 900
123 900
147 900
PREMIERA
Jaguar XF
SKOK NA FLOTY
Konkurencyjność na flotowym rynku rośnie, także wśród marek premium. Zwiększoną aktywność
wśród klientów biznesowych ogłasza Jaguar, a jednym z jej elementów była premiera nowego Jaguara
XF. Zdaniem Roberta Glegoły, Fleet & Business Managera British Automotive Polska, największe
atuty marki to jakość pojazdów i udogodnienia dla przedsiębiorstw, jak choćby trzyletnia gwarancja
serwisowa bez limitu kilometrów.
M
arka posiada od niedawna globalną komórkę marketingu flotowego – już to świadczy, że firmy będą dla
niej coraz ważniejszym klientem. - Chcemy zaistnieć we
flotach i w tym celu opracowujemy różne udogodnienia
dla podmiotów gospodarczych. Natomiast nie będzie się to
odbywało kosztem jakości samochodów – już standardowe
wyposażenie zapewniają komfort i radość z jazdy, naturalnie przy zoptymalizowanych kosztach – mówi Robert Glegoła z British Automotive Polska.
FILM DLA PASAŻERA
Już pierwsze spojrzenie na nowego Jaguara XF wzmaga
zainteresowanie tym modelem. Design jest oryginalny,
ciekawy, pozwalający pozytywnie wyróżnić się na drodze.
W środku elegancko i wygodnie, czyli to co potrzebuje
menedżer wysokiego szczebla lub prezes.
Nadwozie zbudowane zostało w większości ze stopów aluminium. Pojazd waży mniej od poprzednika, daje więcej
miejsca pasażerom tylnych siedzeń, do tego mamy nowy
system multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 10,2 cala (można go podzielić, by wyświetlał jednocześnie informacje niezbędne kierowcy oraz telewizję lub
filmy dla pasażera) i 17 głośników o łącznej mocy 825 W.
Warto zwrócić uwagę na dowolnie konfigurowalny zestaw
wskaźników z wyświetlaczem 12,3 cala oraz dostępny
w kilku silnikach napęd na cztery koła z inteligentnym
rozdziałem momentu obrotowego pomiędzy obydwie osie.
Do tego gama przeróżnych systemów jak choćby All-Surface Progress Control pomagający ruszać na nawierzchniach
o niskim poziomie przyczepności (śnieg, lód). Poza tym
między innymi układ autonomicznego hamowania awaryjnego, adaptacyjny tempomat z asystentem jazdy w korku,
układ utrzymywania obranego pasa ruchu, rozpoznawania
znaków drogowych, półautomatyczny system parkowania,
itp. Aktywne zawieszenie monitoruje ruchy nadwozia 100
razy na sekundę oraz ruchy kół 500 razy na sekundę.
SERWIS BEZ LIMITU
Fot. Tomasz Czarnecki
Ciekawie prezentuje się gama dwulitrowych silników:
Diesel 163 KM wg producenta spala tylko 4,2 l/100 km
w cyklu mieszanym i rozpędza się w 8,7 s do 100 km/h),
zbliżone parametry ma Diesel 180 KM, z kolei jednostka
benzynowa osiągnie „setkę” w 7 sekund. W gamie jest też
jednostki 3.0 - Diesel o mocy 300 KM i benzynowe o mocy
340 KM i 380 KM (5,4 s do 100 km/h!)
- Chcemy konkurować przede wszystkim jakością samochodów, które posiadają wiele nowoczesnych rozwiązań.
Co ważne dla firm, wprowadziliśmy trzyletni pakiet serwisowy bez limitu kilometrów. Do tego dochodzi gwarancja
na sam pojazd – trzy lata bez limitu przebiegu i pięć lat,
gdzie ograniczenie stanowi 150 000 kilometrów – przekonuje R. Glegoła z British Automotive Polska.
■■ Tomasz Czarnecki
Zmiana nazwy
Generalny importer samochodów Jaguar i Land Rover w Polsce –
JLR Polska S.A., zmienił nazwę na British Automotive Polska S.A.
Zmiana nastąpiła w związku z zastrzeżeniem skrótu „JLR” przez
producenta samochodów Jaguar i Land Rover, firmę Jaguar Land
Rover Limited. Nie powoduje to żadnych modyfikacji w zakresie
wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych umów
z partnerami handlowymi i nie ma wpływu na ich ważność.
49
POJAZDY
Volkswagen Sharan i Volkswagen GTD
NIETYPOWO
DLA FLOTY
Sharan w Europie postrzegany jest jako samochód rodzinny, lecz w Azji to elegancka limuzyna służbowa. Być może tendencja ze Wschodu
wkroczy i na Stary Kontynent?! Model GTD to
z kolei marzenie każdego flotowego kierowcy
chcącego dynamicznie i szybko dotrzeć do celu.
Jeździliśmy oboma autami.
S
haran po zmianach wizualnie „odmłodniał”, między
innymi dzięki nowym tylnym lampom wykonanym
w technologii LED. Auto oferowane jest w wersjach: 5-,6i 7-miejscowej. Każda posiada przesuwane boczne drzwi
po obu stronach, dlatego opuszczenie pojazdu nawet
z ostatniego rzędu foteli nie stanowi większego problemu.
Fotele znajdujące się w drugim rzędzie można przesuwać,
a kąt ich nachylenia regulować w zakresie 20 stopni. We
wnętrzu auta znajdziemy 33 schowki i półki. Przedział bagażowy oferuje maksymalnie nawet 2430 litrów.
KIEROWCA W POTRZEBIE
Do wyboru trzy wersje wyposażenia i pięć silnikowych
z 6-stopniową manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Benzyniaki to: 1.4 TSI BMT, 150 KM (średnie spalanie w cyklu mieszanym - 6,4 l/100 km*) oraz 2.0 TSI
BMT, 220 KM (7,2 l/100 km). Wśród silników Diesla znajdziemy 2.0 TDI BMT, 115 KM i 150 KM (w obu silnikach
5,0 l/100 km), 2.0 TDI 4Motion, 150 KM (5,6 l/100 km)
oraz 2.0TDI BMT, 184KM (5,3 l/100 km). Ceny zaczynają
się od 114 190 złotych.
Już pierwsza jazda pokazała, że Sharan może być autem na
wyjazdy służbowe. Na pokładzie znajdziemy wieszaki na
ubrania oraz haczyki. System CarStick umożliwia utworzenie hotspotu wewnątrz pojazdu. Usługa Guide&Inform
informuje o utrudnieniach drogowych, wolnych miejscach
parkingowych, najtańszych cenach na stacjach paliw zlokalizowanych w pobliżu pojazdu. Gdy znika zasięg, pomoże
system LinkKit. Samochód można doposażyć w wiele systemów związanych z bezpieczeństwem, komfortem, parkowaniem, itp. W sam raz dla menedżera z dużą rodziną.
SPORTOWY KOMPROMIS
Używając skrótu myślowego GTD to Golf ze sportowym
sercem. Sercem, do którego zapałamy uczuciem „nie od
pierwszego wejrzenia”, bo wizualnie auto niewiele wyróżnia. Jednak, gdy zasiądziemy za kierownicą… Złośliwcy
stwierdzą, że GTD stanowi wysokoprężną imitację benzynowego GTI. Mamy inną opinię - w GTD znaleziono kompromis między przyjemną, sportową jazdą a ekonomią, bo
GTI nastawiony jest niemal tylko na osiągi.
Przez pierwsze kilometry bawiliśmy się GTD jak dzieci nową
zabawką. Dynamiczne starty, hamowania, chwila spokoju
i znów przyspieszenie. Z obawą po ponad 100 kilometrach
zerknęliśmy na spalanie. Z silnikiem 2.0 Diesel 184 KM,
380 Nm (przy 1750-3250 obr./mon.) maks. momentu obrotowego – tylko 7,2 l/100 km. Zaś próba jazdy „eko” (pojazd
ma tryb ekonomiczny(!) zakończyła się po 79 kilometrach
rezultatem 4,6 l/100 km. Księgowa mogłaby być dumna.
Oczywiście, kupując taki samochód trzeba się liczyć z kompromisem w postaci twardszego zawieszenia, ale można je
nieco złagodzić jadąc np. w trybie Comfort. Ceny zaczynają
się od 116 900 zł (wersja trzydrzwiowa). Dużo więcej niż
tradycyjny Golf, ale… W niektórych przypadkach GTD ma
szansę być autem firmowym. Na przykład, gdy przedsiębiorstwo stosuje strategię motoryzacyjnych benefitów dla
najlepiej sprzedających handlowców w danym kwartale.
Jeśli choć raz zasiądą za kierownicą GTD, zrobią wszystko,
by używać go jak najdłużej…
■■ Jakub Nieszporek, Tomasz Czarnecki
* Spalanie wg danych producenta
50
POJAZDY
Ford Galaxy, S-Max, C-Max
RODZINNE DLA MENEDŻERÓW
Niektóre przedsiębiorstwa dają swoim pracownikom częściową lub nawet pełną dowolność w wyborze
auta, szczególnie menedżerom i oczywiście przedstawicielom zarządów. Ford wprowadza na rynek
nowe generacje trzech pojazdów typowo rodzinnych: Galaxy, S-Max, C-Max, mogące również zagościć
jako pojazdy firmowe stanowiące swego rodzaju benefit dla zatrudnionego.
Galaxy. Siedmioosobowy van, ma nieco prostszą konfigurację kabiny i przedziału bagażowego od poprzednika. Przykładowo, po naciśnięciu jednego przycisku, siedziska foteli
trzeciego rzędu można teraz nie tylko składać, ale i rozkładać.
Podłoga bagażnika jest płaska, pod nią 20-litrowy schowek
nowego systemu Cargo Management, ułatwiający przewóz
wyższych przedmiotów. Do tego m. in. przednie fotele wielokonturowe z funkcją 11-punktowego masażu, niezależny tylny układ zawieszenia typu „integral link” (umożliwia większy
skok koła podczas najeżdżania na nierówności ), adaptacyjny
układ kierowniczy - pozwala na automatyczne dobranie przełożenia przekładni kierowniczej do prędkości jazdy. Ciekawe
rozwiązanie stanowią schowki pod siedzeniami (np. na laptopa). Oprócz systemu wspomagającego parkowanie, zaimponował nam system pomagający wyjechać z miejsca parkingowego i monitorujący ruch poprzeczny. Przyciemniane
szyby nie przepuszczają promieniowania ultrafioletowego
oraz zatrzymują znaczną część energii cieplnej.
C-Max (5-miejscowy) i Grand C-Max (7-miejscowy).
Atuty to m. in. nowa stylizacja nadwozia, automatyczny
system zapobiegania kolizjom przy małych prędkościach
działający do prędkości 50 km/h (poprzednio do 30 km/h)
i inne zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo i komfort. Według importera mają bardziej ekonomiczne silniki od poprzedników. Nowy benzyniak 1.5 litra
EcoBoost zastępuje 1.6 litra EcoBoost. Jednostka 1,5 litra
TDCi Econetic w C-MAX emituje 99 gramów CO2* na km.
S-Max. Siedmioosobowe auto rodzinne. Posiada m. in. inteligentny ogranicznik prędkości, system kamery przedniej
z kątem widzenia 180 stopni (ułatwia manewrowanie na
skrzyżowaniach i parkingach), sportowe nadwozie, światła
drogowe z układem zapobiegającym oślepianiu innych kierowców. Silniki i wiele rozwiązań - wspólnych z Galaxy.
■■ Cza
C-Max
Galaxy
S-max
Silnik, moc, skrzynia biegów, napęd
Galaxy
Wyposażenie
Trend
Silnik, moc, skrzynia biegów, napęd
S-max
Paliwo
Titanum
1.5 EcoBoost, 160KM, M6, FWD
111 400
106 600
122 350
111 550
2.0 EcoBoost, 240KM, A6, FWD
136 400 131 600
147 350
140 550
PB
Edition
Paliwo
Titanum
1.6 Ti-VCT, 85KM, M5
68 100
76 500
1.6 Ti-VCT, 125KM, M5
74 100
82 500
1.0 EcoBoost, 100KM (z ASS), M6
73 600
82 000
81 300
1.0 EcoBoost, 125KM (z ASS), M6
76 600
85 000
84 300
81 800
2.0 TDCi, 120KM, M6, FWD
117 400
80 550/89 550
88 950/97 950
88 250/97 250
2.0 TDCi, 150KM, M6, FWD
123 400 118 600
134 350
127 550
1.5 EcoBoost, 182KM (z ASS), A6
94 350
102 750
102 050
2.0 TDCi, 150KM, M6, AWD/PS, FWD
132 400 127 600
143 350
136 550
1.5 TDCi, 95KM, M6
79 800
2.0 TDCi, 180KM, M6, FWD
129 400 124 600
140 350
133 550
1.5 TDCi, 105KM ECOnetic (z ASS), M6
81 700
90 100
89 400
2.0 TDCi, 180KM, PS, FWD
138 400 133 600
149 350
142 550
1.5 TDCi, 120KM, M6/PS
83 550/92 550
91 950/-
91 250/100 250
2.0 TDCi, 180KM, PS, AWD
147 400 142 600
158 350
151 550
2.0 TDCi, 150KM (z ASS), M6/PS
88 850/97 850
97 250-106 250
96 550/105 550
155 350
148 550
100 850
109 250
108 550
2.0 TDCi Bi-Turbo, 210KM, PS, AWD
112 600
Wyposażenie
Trend
1.5 EcoBoost, 150KM (z ASS), M6/A6
ON
2.0 TDCi, 170KM (z ASS), PS
PB
87 500
ON
EcoBoost - silnik benzynowy, turbodoładowany, M6 - 6-biegowa, man. skrzynia, A6 - 6-biegowa, aut., hydrokinetyczna
skrzynia, PS (PowerShift), 6-biegowa, aut., dwusprzęgłowa skrzynia, FWD - napęd na przód, AWD - napęd na 4 koła"
51
POJAZDY
Fiat Freemont
„CZOŁGIEM” W FIRMIE?!
Fiat przybrał na masywności. Po zakupie marki Chrysler jego niektóre samochody przypominają według mojego subiektywnego odczucia… małe czołgi. To może dziwne określenie na pojazd osobowy z silnikiem Diesla o pojemności 2.0 litra i mocy 170 KM, który może aspirować jako środek lokomocji dla
menedżerów. Jednak z subiektywnymi odczuciami trudno walczyć a pozorna wada może stać się zaletą.
J
eździliśmy samochodem z dwuletnią historią, ale nie
przeszkadzało to w wydaniu możliwie rzetelnej opinii.
Freemont to duży, masywny van, o ciekawym, niebanalnym designie w środku. To ostatnie stanowi spory atut,
bo przecież część menedżerów lubi chwalić się swoimi
fajnymi autkami służbowymi. Testowana wersja miała
prześliczną tapicerkę o kolorze, dla średnio odróżniającego
kolory redaktora, zbliżonym do mieszanki białego i czarnego. Wykończenia są zrobione z głową i precyzją, sterowanie kilkoma funkcjami znakomite, innymi nieco mniej
miłe, ale do zaakceptowania.
RAJ DLA PALUSZKÓW
Przykład tego pierwszego to sterowanie radiem na panelu
kierownicy umieszczone pod palcami. Genialne w swojej
prostocie, dlaczego każdy samochód tego nie ma? Albo
możliwość podwyższenia tylnego siedziska dla dziecka.
Składanie trzeciego i drugiego rzędu siedzeń – banał.
Wreszcie nawigacja, która umiejętnie prowadzi do celu,
w szybkim porównaniu przewyższając nawet Google
Maps. Niestety, nasz „przewodnik” mówi tylko w mowie
Szekspira, co w sumie menedżerom może aż tak nie przeszkadzać, tym bardziej że mamy do tego kabaret słysząc
wymowę ulic w polskich miastach.
Przeszkadzać będzie natomiast hałas, szczególnie, jeśli silnik pracuje na wysokich obrotach. Automatyczna skrzynia
jest na szczęście wyjątkowo elastyczna i mając uszkodzony słuch nie czulibyśmy zmiany przekładni. Co ciekawe,
zmieniając ją w tryb sekwencyjny, nie operujemy grillem
przód/tył tylko prawo/lewo. Prowadząc Freemonta trudno
jednak nie zauważyć czegoś jeszcze bardziej irytującego.
To wspomaganie kierownicy – niby jest a jakby go nie było
– na pewno nie polecałbym prowadzenie tego Fiata drobnej białogłowie bez uczęszczania na siłownie.
52
KRAWĘŻNIKÓW SIĘ NIE BOIMY
Schowki na kubki są z przodu i w trzecim rzędzie siedzeń, a w drugim już nie… Czyli dzieci, nawet te 30-letnie
muszą być pilnowane przez „rodziców”, by nie spożywały
gorącej herbatki z „prądem”. Wycieraczki, podobnie jak
migacze, włączamy z lewej strony, tego nie należy traktować jako wadę, tylko pewne udziwnienie. Hamulec awaryjny uruchamiamy nogą, co też nie jest jakimś przeszkadzającym i rzadkim rozwiązaniem.
Pisałem nieco o prowadzeniu w aspekcie operowania kierownicą. Również rozpędzanie Freemonta przypomina trochę poganianie woła. Ale da się, w dodatku mamy wielkie
wynagrodzenie w mieście i w terenie - ten ciężki samochód z podwyższonym zawieszeniem nie ulęknie się żadnego krawężnika, najbardziej wymyślnego leżącego policjanta czy też leśnej drogi. Po prostu rozkosz dla kierowcy.
DO KOGO PORÓWNAĆ?
Trudno jednoznacznie podsumować Freemonta. Jeśli miałby konkurować z typowi dla menedżera samochodami segmentu D, w relacji ceny do jakości przepadłby z kretesem.
Gdyby zestawić go z większymi SUV-ami typu Kia Sorento
czy Opel Antara – szanse byłyby większe. Porównując go
z kolei do typowych większych vanów – Forda Galaxy, Renault Espace’a użytkownik stałby przed dość poważnym dylematem i wybrałby pewnie pojazd zbliżony do jego gustów.
Jedno jest pewne. Prezentowany Fiat to auto nietuzinkowe.
■■ Tomasz Czarnecki
Ceny detaliczne Fiata Freemonta rocznik 2015
Silnik
Napęd
3.6 V6 24v 280 KM AT6
2.0 MultiJet II 16v 170 KM
2.0 MultiJet II 16v 170 KM AT6
4x4
przedni
4x4
Wersja wyposażenia
Urban
Lounge
143 000
129 000
136 000
141 000
148 000
Paliwo
PB
ON
ON
POJAZDY
Fiat Ducato vs Renault Master
POJEDYNEK GIGANTÓW
Odświeżone wersje Fiata Ducato i Renault Mastera kuszą nowymi jednostkami napędowymi i technologiami z zakresu bezpieczeństwa i komfortu, niedostępnymi wcześniej dla samochodów tego typu.
W naszym, dosłownie i w przenośni, pojedynku gigantów mamy faworyta – włoski pojazd to najpopularniejsze auto dostawcze w Polsce. Nie należy jednak oceniać auta tylko miarą sprzedanych egzemplarzy, bo nie wszystko co powszechne, jest najlepsze. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, czy klienci na
pewno mają rację i jakie są szanse „Francuza” na detronizację lidera.
WYGLĄD MA ZNACZENIE?
Poruszanie kwestii estetyki w kontekście aut dostawczych
w teorii sensu mieć nie powinno, bowiem ich wygląd podyktowany jest przeznaczeniem i funkcjonalnością. Inne
spojrzenie na tę kwestię zaprezentował jednak Fiat, dostrzegając pewną niszę, co może pozwolić zyskać przewagę nad konkurencją. Przód odświeżonego Ducato prezentuje się nad wyraz atrakcyjnie dzięki nowym reflektorom,
które choć mniejsze, to jak zapewnia producent, wykazują
się o kilkadziesiąt procent większą efektywnością. Pojawiła się również nowa atrapa chłodnicy oraz zderzak, a całość
wraz ze światłami postojowymi, wykonanymi w technologii LED, robi wrażenie dobrze wykonanej, stylistycznej
pracy. Pod wnioskiem o zakup Ducato z pewnością podpisze się więc każdy specjalista od marketingu, gdyż atrakcyjna wizualnie flota to zysk dla wizerunku marki firmy.
Na minimalistyczne zmiany zdecydowało się natomiast
Renault, jedynie nieznacznie przeprojektowując atrapę
chłodnicy. Trzeba jednak pamiętać, że trzecia generacja
Mastera to produkt, który debiutował stosunkowo niedawno i nie wymagał znaczących ingerencji w estetykę.
oferując dużo miejsca w każdej postaci. Kierownicę można
regulować w dwóch płaszczyznach, a fotel kierowcy daje
poczucie wygody, szczególnie w wersji amortyzowanej,
którą docenią kierowcy pokonujący długie i męczące trasy.
ERGONOMICZNA KABINA
Już na pierwszy rzut oka kabina Renault Mastera sprawia
wrażenie bardziej ergonomicznej i funkcjonalnej w porównaniu do Ducato. Odczucie to pogłębia się wraz z ilością
czasu spędzonego za kierownicą obydwu testowanych
modeli. Wnętrze Mastera oferuje nie tylko dużą liczbę
schowków, uchwytów, czy klipsów do dokumentów, ale ich
pojemność, położenie, a także funkcje dają do zrozumienia,
że Renault przyłożyło szczególną wagę, aby dopracować
miejsce pracy wielu kierowców.
Za kwotę 2400 zł dokupimy także kamerę cofania, której
ekran zmyślnie umieszczono w blendzie przeciwsłonecznej.
Dążąc do celu pomocna będzie także nawigacja, dla niej projektanci znaleźli równie oryginalne miejsce, mocując ją do
podsufitki. Niestety, rozwiązanie nie sprawdza się w praktyce, gdyż podgląd trasy oraz sterowanie przy pomocy pilota
jest mało intuicyjne i wymaga częstego odrywania wzroku
od drogi. Niczego nie można zarzucić natomiast oprogramowaniu mapy, opracowanej przez TomToma, jednego z wiodących producentów na rynku. Koszt dokupienia fabrycznej nawigacji wraz z mapą obejmującą całą Europę wynosi 2480 zł.
W kontekście wnętrza zaznaczyć trzeba, że w Masterze jest
ono nie tylko dobrze zaprojektowane, ale także przestronne,
53
POJAZDY
Renault Master
Fiat Ducato
STAWIAJĄ NA PROSTOTĘ
CZTERY MULTIJETY
Zupełnie inny styl prezentuje natomiast Fiat. Wnętrze
Ducato jest proste i sprawia przy tym wrażenie bardzo
wytrzymałego za sprawą twardych plastików. Podobnie jak w przypadku Mastera, kabinę wyposażyć można w zestaw nawigacji z mapami TomTom (3300 zł)
oraz kamerą cofania (dodatkowo 1000 zł). Pięciocalowy
ekran dotykowy umieszczono w konsoli środkowej, podobnie jak w autach osobowych, co jest rozwiązaniem
praktycznym i łatwym w obsłudze. W przypadku Ducato
martwi dość mała ilość miejsca na nogi - kierowcy o dużym wzroście mogą mieć problem z zajęciem wygodnej
pozycji za kierownicą, która ponadto regulowana jest
tylko w jednej płaszczyźnie. Przeszkadzać może także
dość szeroki słupek rozdzielający boczne szyby, częściowo przysłaniający widok na lusterka.
Odświeżone Ducato dostępne jest z dobrze znanymi silnikami wysokoprężnymi typu Multijet II w czterech wariantach mocy: pojemność skokowa 2.0 litra (115 KM), 2.3
litra (130 KM, 148 KM) lub 3.0 litra (177 KM). Modyfikacji dokonano głównie w układzie przeniesienia napędu
- ulepszono bowiem sprzęgło w celu zwiększenia jego wytrzymałości. Wszystkie jednostki można doposażyć także
w system Start&Stop.
Więcej nowości przynosi natomiast wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa aktywnego, które w pojazdach o takich
gabarytach jak Ducato doceni wielu zawodowych kierowców. W standardzie oferowany jest zmodyfikowany system
stabilizacji toru jazdy (ESC), wzbogacony o funkcje kontroli ładunku i zapobiegania przed dachowaniem pojazdu.
Świetnie sprawdza się również asystent ruszania pod górę
(hill holder), skutecznie przeciwdziałający staczaniu się
pojazdu na wzniesieniach, wykluczając konieczność korzystania z pomocy hamulca ręcznego.
MOŻLIWOŚCI ŁADUNKOWE
Cechą charakterystyczną Ducato jest duża przestrzeń ładunkowa, wpasowana w kompaktowe i zwrotne nadwozie.
Nie zapomniano także o funkcjonalności - próg ładunkowy
osadzono bardzo nisko, a sam przedział ma regularny, niezwężający się ku górze kształt. W efekcie popularna wersja Ducato (L3H2) o rozstawie osi mierzącym 4035 mm
może pochwalić się lukiem transportowym o wymiarach
3705x1870x1932 mm i d.m.c. do 4 ton w przypadku wersji
Maxi. Cała gama Ducato oferuje łącznie 3 rozstawy osi,
4 długości i 3 wysokości dachu przy ładowności użytkowej
od 995 do 2110 kg.
Renault Master jest pojazdem dłuższym od włoskiego
konkurenta od 8 do nawet 20 cm w zależności od wersji.
Większe wymiary mają jednak odzwierciedlenie głównie
w bardziej przestronnej kabinie, a nie przestrzeni ładunkowej. Przedział transportowy w wersji L3H2 oferuje wymiary 3733x1765x1894 mm przy rozstawie osi równym
4332 mm i d.m.c. do 3,5 t w przypadku wersji przednionapędowej. Do zadań specjalnych stworzono także dwie
przedłużone wersje z napędem tylnym, a większa z nich
gwarantuje możliwość przewożenia przedmiotów o długości aż do 4383 mm i d.m.c. równym 4,5 t.
Oferta Mastera w zakresie furgonów jest bardzo podobna do
Ducato ze wspomnianą różnicą odnoszącą się do możliwości wyboru spośród napędów przedniego i tylnego. Zakres
ładowności użytkowej zamyka się między 891 a 2254 kg.
54
JEDNA POJEMNOŚĆ
Jak na tym tle wypada odświeżony Master? Klienci
mogą wybierać spośród czterech jednostek wysokoprężnych o pojemności skokowej 2.3 dCi o mocach: 110 KM,
125 KM, 136 KM i 163 KM. Ostatnie trzy silniki dostępne
są także w wersji z tylnym napędem, co stanowi ciekawą
alternatywę dla przednionapędowego Ducato. Tego typu
rozwiązanie sprawdzi się podczas użytkowania pojazdu
w trudnych warunkach trakcyjnych i dzięki potrójnym
resorom umożliwiło zwiększenie nacisku na tylne koła,
co przekłada się także na d.m.c. Mastera sięgające 4,5 t.
W ostatecznym rozrachunku wynik ten jest o 250 kg lepszy od d.m.c. najmocniejszych wersji Fiata.
W kwestii bezpieczeństwa, Renault również postawiło na
rozwój systemów aktywnych, odpowiadających za stabilizację toru jazdy. W standardzie znajdziemy więc system
ESC wzbogacony o funkcję Extended Grip zwiększającą
trakcję w trudnych warunkach oraz podobnie jak w przypadku Fiata, asystent ruszania na podjeździe.
SZTYWNA KONSTRUKCJA
Jedną z głównych zalet Ducato jest zwarta sylwetka
i sztywna konstrukcja - dzięki temu pojazd prowadzi się
bardzo stabilnie. Słowa uznania należą się także układo-
POJAZDY
Renault Master
wi kierowniczemu, pracującemu precyzyjnie i lekko, co
buduje obraz Fiata, jako auta dostawczego, które dobrze
radzić będzie sobie w warunkach aglomeracyjnych. Testowany model wyposażony był w silnik o pojemności
2.3 litra i mocy 130 KM, przekazywanej na przednie koła
poprzez sześciobiegową skrzynię biegów o zadowalającej
płynności działania. Ten dobrze znany silnik oferuje moment wynoszący 350Nm, co pozwala na sprawne poruszanie z pełnym ładunkiem po płaskim terenie. Podczas
jazdy w mieście spalanie wyniosło 9,5 l/100 km. W trasie
uzyskaliśmy wynik o 2 litry korzystniejszy. W kwestii zużycia paliwa oczekiwaliśmy jednak od Ducato nieco większej dozy oszczędności.
ATRAKCYJNE SPALANIE
W przypadku Renault przyszło nam testować najdłuższą
dostępną wersję karoserii, w której napęd przenoszony jest
na tylną oś sprzężoną z podwójnymi kołami. Za generowanie mocy odpowiada nowy silnik w gamie, a więc 2.3
dCi o mocy 163 KM, posiadający dodatkową, drugą turbinę
- powierzono jej funkcję eliminacji efektu „turbo dziury”
w najniższych prędkościach obrotowych jednostki napędowej. Turbina ze swoich obowiązków wywiązuje się świetnie, a Renault przyspiesza bardzo dynamicznie, oferując
przy tym 360Nm momentu.
Co ciekawe, ten kto pochopnie przypisze Masterowi wysokie spalanie, będzie w błędzie. Pomimo najdłuższego
nadwozia, tylnego napędu i mocnego silnika, zużycie
paliwa w warunkach miejskich okazało się niższe od
lżejszego i słabszego Ducato, osiągając wartość poniżej
9,0 l/100 km. Biorąc pod uwagę obecność opcjonalnego, powiększonego baku o pojemności 100 litrów, daje
to w efekcie również bardzo dobry wynik w kontekście
zasięgu.
UKŁAD KIEROWNICZY
Czy jednak druga turbina sprawdza się w jeździe po autostradzie? Niekoniecznie. Przy wyższych prędkościach
Masterowi wyraźnie brakuje mocy i kultury pracy, którą
w dużej mierze ogranicza niska pojemność silnika. Poza
tym dodatkowa turbina pracuje tylko w niskim zakresie
obrotów. Warto przy tym wspomnieć, że konkurencyjne
Ducato oferuje w swojej gamie silnik o pojemności 3.0 litra (177 KM), dysponujący z pewnością większym potencjałem dynamiki niż testowany 2.3 litra dCi (163 KM).
Master prowadzi się pewnie dzięki dużemu rozstawowi
Fiat Ducato
osi, aczkolwiek nierówności resoruje zauważalnie bardziej
miękko niż Fiat. Laur pierwszeństwa w kontekście układu
kierowniczego należy przyznać jednak Ducato z uwagi na
większą precyzję działania, natomiast dopracowana skrzynia biegów to już domena modelu Renault.
CENA MOŻE ZDECYDOWAĆ
Główną przewagą rynkową Ducato, która wpływa na
wielkość sprzedaży tego modelu jest cena. Za podstawową wersję towarową L1H1 o d.m.c. 3.0 tony zapłacimy
85 500 zł. W przypadku Mastera minimalna kwota, którą
musimy wydać wynosi 92 200 zł za pojazd o d.m.c. równym 2,8 tony. W obu przypadkach możemy nabyć bogatsze wersje wyposażeniowe posiadające w standardzie między innymi radio i klimatyzację manualną. Dla Fiata koszt
pakietu „SX” to 4990 zł, natomiast Renault oferuje wersję
„Pack Clim” za dopłatą w wysokości 3000 zł. Największą
popularnością cieszą się jednak nadwozia o dużej pakowności ładunkowej, oferujące dobry stosunek ładowności
do ceny. Za przedłużoną wersję L3H2 należy w przypadku
Ducato zapłacić co najmniej 96 150 zł, natomiast Master
oferuje nadwozie o podobnych możliwościach ładunkowych za kwotę od 103 100 zł.
W porównaniu Ducato i Mastera trudno wskazać jednoznacznie zwycięzcę, gdyż każdy z tych pojazdów trafia swoimi właściwościami do nieco odmiennego typu klientów.
Fiat przyciąga łatwością prowadzenia, kompaktowymi wymiarami przy zachowaniu dużej przestrzeni ładunkowej
i niską ceną. Z tych właśnie powodów najlepiej spisze się
jako aglomeracyjny pojazd dostawczy na krótkich i średnich dystansach.
Renault Master to natomiast synonim przestronności, wygody i oszczędności. Cechy te uzasadniają wybór Mastera,
jako doskonałego pojazdu pod zabudowy z myślą o transporcie międzynarodowym. Niszą dostawczego Renault jest
także rynek wymagający pojazdów dobrze radzących sobie
w trudnym terenie, co ma związek z możliwością zakupu
Mastera w wersji z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami. W praktyce wybór auta dostawczego do floty będzie
nie tylko podyktowany kwestiami technicznymi, ale także
warunkami i opcjami finansowania, dlatego obydwa z tych
pojazdów spotkać można na polskich drogach w różnych
postaciach i wariantach.
■■ Paweł Szyszka
Fot. Artur Schultz
Wszystkie ceny podane w artykule wyrażone są w kwotach netto.
55
POJAZDY
Wartość rezydualna
wykorzystywane są także w transporcie dalekodystansowym
i dlatego dominują w nich silniki o większej mocy, zbliżonej do 150
KM. Z kolei furgony są bardziej uniwersalne, a ich moce zazwyczaj
oscylują bliżej 130 KM. Oba modele przeszły niedawno drobny
lifting, co powinno zapewnić im kolejnych kilka lat dobrej sprzedaży
- trzeba pamiętać, że czas produkcji danego modelu samochodu
dostawczego to średnio ok. 10 lat. Do drugiej połowy przyszłego
roku będą dostępne jeszcze w specyfikacji Euro 5. Potem czeka
je wymiana silników na wersje spełniające normę emisji spalin
Euro 6, wyposażonych w układ SCR i zasilanie AdBlue.
Marcin Kardas, Eurotax
- Renault Master i Fiat Ducato to jedne z najpopularniejszych
ciężkich samochodów dostawczych na rynku. Najczęściej spotykane
są wersje o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t, pozwalającej
w pełni wykorzystać ich możliwości techniczne. Dostępne są
jako podwozia i furgony w wielu konfiguracjach. Szczególnie dużą
popularnością cieszą się podwozia pod zabudowę z pojedynczą
kabiną i długimi rozstawami osi oraz długie furgony z podniesionymi
dachami (wersje H2, H3). Pierwsze z nich, obok zwykłej dystrybucji,
Fiat Ducato
Wersja
Obj.
przestrzeni
ładunkowej
(m3)
L1H1
L1H2
Ładowność maksymalna (kg)
DMC 3,0t
DMC 3,3t
DMC 3,5t
8,0
1155
1455
1655
9,5
1125
1425
1625
Cena w zł netto od:
DMC 4,25t
2.0 MJ II
(115KM)
-
-
85 550
90 050
94 250
99 750
-
-
87 550
92 050
96 250
101 750
DMC 4,0t
2.3 MJ II
(130KM)
2.3 MJ II
(148KM)
3.0 MJ
(177KM)
L1H1 (Maxi)
8,0
-
-
1600
2060
-
-
95 950
100 150
105 650
L2H1
10,0
1115
1415
1615
-
-
87 750
92 250
96 450
101 950
L2H2
11,5
1090
1390
1590
-
-
89 650
94 150
98 350
103 850
L2H1 (Maxi)
10,0
-
-
1560
-
-
-
98 150
102 350
107 850
L2H2 (Maxi)
11,5
-
-
1535
1995
-
-
100 150
104 350
109 850
L3H2
13,0
-
1340
1540
-
-
94 050
98 550
102 750
108 250
L3H3
15,0
-
1315
1515
-
-
96 050
100 550
104 750
110 250
L3H2 (Maxi)
13,0
-
-
1485
1945
2110
-
102 350
106 550
112 050
L3H3 (Maxi)
15,0
-
-
1460
1920
2085
-
104 350
108 550
114 050
L4H2 (XL)
15,0
-
-
b.d.
-
-
98 350
102 850
107 050
112 550
L4H3 (XL)
17,0
-
-
1450
-
-
-
104 850
109 050
114 550
L4H2 (Maxi XL)
15,0
-
-
1440
1885
2065
-
104 550
108 750
114 250
L4H3 (Maxi XL)
17,0
-
-
1410
1870
2035
-
106 550
110 750
116 250
Renault Master
56
Ładowność maksymalna (kg)
Cena w zł netto od:
Wersja
Obj.
przestrzeni
ładunkowej
(m3)
DMC 2,8t
DMC 3,3t
DMC 3,5t
DMC 4,5t
2.3 dCi
(110KM)
2.3 dCi
(125KM)
2.3 dCi
(136KM)
2.3 dCi
(163KM)
L1H1 (FWD)
8,0
1030
1489
1684
-
92 200
98 400
106 900
105 600 zł
L1H2 (FWD)
9,0
891
1386
1591
-
95 850
99 600
108 100
109 250
L2H2 (FWD)
10,8
-
1420
1620
-
100 050
100 250
109 300
110 450
L2H3 (FWD)
12,3
-
1379
1569
-
-
106 100
110 500
113 300
L3H2 (FWD)
13,0
-
-
1530
-
-
103 100
110 500
113 300
L3H3 (FWD)
14,8
-
-
1490
-
-
107 300
111 700
114 500
L3H2 SGL (RWD)
12,4
-
-
1315
-
-
105 950
113 350
116 150
L3H3 SGL (RWD)
14,2
-
-
1352
-
-
107 150
114 550
117 350
L3H2 DBL (RWD)
12,4
-
-
1254
2254
-
112 450
119 850
122 650
L3H3 DBL (RWD)
14,2
-
-
1221
2221
-
113 650
121 050
123 850
L4H2 SGL (RWD)
14,9
-
-
1230
-
-
114 550
117 350
L4H3 SGL (RWD)
17,0
-
-
1200
-
-
115 750
118 550
L4H2 DBL (RWD)
14,9
-
-
1176
2176
-
113 650
121 050
123 850
L4H3 DBL (RWD)
17,0
-
-
1134
2134
-
114 850
122 250
125 050
POJAZDY
Volvo XC 90
NOWE OBLICZE SKANDYNAWII
Na testy takich samochodów zawsze czeka się z niecierpliwością. Oczekiwania wobec Volvo XC 90 były
olbrzymie, bowiem auto według zapowiedzi miało stanowić ważny krok w historii marki i stanowić
poważny argument dla uszczuplenia firmowych budżetów na auta dla zarządu. Zatem, gdy tylko odebraliśmy go z Warszawy, rozpoczęliśmy dywagacje co do oceny, bo w końcu taka dziennikarska dola.
U
waga, na początku nie odkryjemy Ameryki. Gdyby oceniać samochody miarą porównania z poprzednikami,
nowe XC 90 kandydowałoby do podium i to jego najwyższego stopnia, nawet patrząc w makroskali przez pryzmat
wszystkich ostatnio „odnawianych” aut. Lepsze jest praktycznie wszystko: design, funkcjonalność, przyjemność z jazdy, skrzynia biegów, komfort. To zupełnie inne pojazdy.
CHIRURG DOSKONAŁY
pagórki, nie budzi przyspieszonego bicia serca, że nie wrócimy do domu. Zatem dobra wiadomość dla flotowca – prezes użytkując XC 90 dojedzie prawie wszędzie, niezależnie
od warunków.
ADELE BRZMI CUDOWNIE
Kapitalnie działa Audio. Właściwie w naszych testach rzadko
na to zwracamy uwagę, ale tutaj to wręcz niemożliwe. Czystość i jakość dźwięku na naprawdę znakomitym poziomie.
Jeden z naszych dziennikarz pojechał na dłuższą przejażdżkę…
tylko po to, by wysłuchać kilku swoich ulubionych piosenek.
A, że właśnie kupił nową płytę Adele, to długo nie wracał.
Jak przystało na tej klasy wehikuł, auto ma mnóstwo
systemów bezpieczeństwa i wspierających komfort, których liczba zależy od zasobności konta. Więcej o nich już
wkrótce w specjalnym materiale poświęconym testom
udogodnień w nowych samochodach (naszym „królikiem
doświadczalnym” będzie właśnie XC 90).
Zaczniemy od wyglądu. Jeszcze kilka lat temu dla szwedzkiej marki była to sprawa drugorzędna. A teraz… Design
jest po prostu znakomity. W tym słowie zawiera się reprezentatywność, precyzyjność wykończeń, dynamiczne
linie stylistyczne i reflektory, oryginalność. Konstruktorzy
wielu SUV-ów mają problemy, by wypośrodkować „dziwaczność”, elegancję i funkcjonalność. Operacja plastyczna „chirurgów” Volvo odniosła pełny sukces. Zresztą nie
tylko na zewnątrz, ale również w środku. To auto na miarę
właściciela, prezesa, prawnika, polityka, kogoś lubiącego
po prostu dystyngowane, ale nie nudne samochody.
TO NIE KONIEC?!
Przyjemność z jazdy. Jest wielka. Jedyne do czego (muVolvo za pośrednictwem XC 90 wysyła głośny komunikat:
simy!) się przyczepić to fakt, że dwulitrowy silnik Diesla
będziemy mocni w firmach szukających nowoczesnych
(220 KM) będący pod maską testowanego egzemplarza,
i bezpiecznych aut. Zresztą to ponoć nie koniec jeśli chodzi
mógłby być nieco bardziej dynamiczny. Ale rozumiemy
o możliwości szwedzkiej marki. Zatem z niecierpliwością
też tendencję wszechobecnego downsizingu. Trudno też
czekamy na jeszcze.
coś złego napisać o skrzyni biegów, szcze■■ Jakub Nieszporek
gólnie mając w pamięci (wybaczcie, tego
Wyposażenie
Pojemność
Silnik
Paliwo
nie można zapomnieć) poprzedni model.
skokowa/moc Kinetic Momentum Inscription R Design
Na pokładzie jest cicho i to nawet przy
T5 AWD*
2.0/254
264 500
291 900
312 300
313 300
PB
mocno autostradowych prędkościach. Auto
T6 AWD
2.0/320
276 200
303 600
324 000
325 000
PB
D4 FWD*
2.0/190
229 900
257 300
277 700
278 700
ON
doskonale trzyma drogę, co przy SUV-ach
D5 AWD
2.0/225
245 800
273 200
293 600
294 600
ON
wcale nie stanowi reguły. Również odbi"T8 AWD
cie do lasu, w piasek, trawę, na szutrowe
2.0/320+80
344 700
360 300
361 300 PB + elektryczny
wersja 7-miejscowa"
57
FINANSE
GŁOSEM EKSPERTÓW FSL
Gdzie Polaków dwóch, tam trzy opinie. To może zbyt daleko idący wniosek jeśli chodzi o rynek CFM, ale
wielu ekspertów ma różne poglądy na zadane tematy. W naszym z lekka analitycznym teście daliśmy
szansę odpowiedzi na te same pytania przedstawicielom pięciu firm zajmujących się wynajmem długoterminowym: Alphabet, Carefleet, LeasePlan, Masterlease, Volkswagen Leasing.
Michał Chudzik,
dyrektor handlowy
Alphabet Polska Fleet
Management
Grzegorz Czarnecki,
dyrektor ds. sprzedaży
korporacyjnej
w Grupie Masterlease
Bartłomiej Siuchniński,
kierownik działu sprzedaży
flotowej
w Volkswagen Leasing
Klienci a segmenty aut: A (np. Kia Picanto, VW
UP!), B (np. Skoda Fabia, Opel Corsa), sedany B/C
(Peugeot 301, Fiat Linea), C (Toyota Auris, Ford
Focus), D (Hyundai i40, VW Passat), premium
i wyższe (Audi A8, Jaguar), SUV-y. Jak często firmy
korzystają z danej klasy pojazdu? Prośba o prognozę udziału tych aut w portfolio podmiotu CFM.
Michał Chudzik, dyrektor handlowy Alphabet Polska
Fleet Management: - Największą popularnością cieszą
się kolejno segmenty C, B oraz D, które stanowią w sumie
75 procent naszego portfolio. Udział pozostałych klas samochodów waha się w Alphabet od 1 do 9 proc. Jest to podział, który pozostaje praktycznie niezmienny, zatem nie
spodziewamy się żadnych silnych trendów w tym zakresie
w najbliższych latach.
Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży Carefleet: - Tendencje wynajmu długoterminowego z podziałem na segmenty:
Segment A – malejąca.
Segment B – stabilna.
Segment sedanów B/C – malejąca.
Segment C – rosnąca.
Segment D – malejąca.
Segment premium i wyższe- stabilna.
SUV-y – rosnąca.
- Segment pojazdów klasy A stanowi dobry przykład ewolucji podejścia przedsiębiorców do służbowej floty. Jeszcze
kilka lat temu częstym widokiem na drodze były małe, białe, dwuosobowe pojazdy z podstawowym wyposażeniem.
Dzisiaj takie auta stanowią zaledwie kilkuprocentowy odsetek ogólnej liczby wynajmowanych pojazdów. Niesłabnącym zainteresowaniem przedsiębiorców i menedżerów flot
cieszą się natomiast środki lokomocji z segmentów B i C.
58
Artur Sulewski,
dyrektor handlowy
LeasePlan Polska
Bartosz Olejnik,
dyrektor sprzedaży
Carefleet
Z uwagi na stosunkowo niskie koszty zakupu i eksploatacji oraz większą niż w segmencie A przestrzeń bagażową
i pasażerską ten rodzaj pojazdów jest najczęściej spotykany w firmowych flotach. Od pewnego czasu dynamicznie
na popularności zyskują SUV-y, które skutecznie odbierają klientów zainteresowanych dotychczas modelami aut
w klasie D. Dzięki coraz bardziej przystępnym kosztom
nabycia i użytkowania, z wynajmu tych wszechstronnych
aut może cieszyć się coraz więcej użytkowników, nie tylko
tych najbardziej zamożnych.
Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Polska:
- Praktycznie w ogóle nie mamy klientów korzystających
z aut segmentów A i B. Zdecydowanie wygrywają duże
kompakty, służące zarówno do jazdy po mieście, jak i w trasie, stanowiąc rodzaj kompromisu pomiędzy pojazdami
małymi i dużymi. Łączą przy tym zwinność i łatwość prowadzenia, cechującą zwykle mniejsze samochody, oferując
przy tym namiastkę komfortu zarezerwowaną dla segmentu D. Dlatego od kilku lat to właśnie auta kompaktowe
konsekwentnie plasują się w czołówkach zestawień zarówno pojazdów dla firmy jak i klienta indywidualnego. Mają
one zdecydowanie największy udział w naszym portfolio
i prognozujemy, że będzie on rósł wraz z flotą LeasePlanu.
Dostrzegam spory potencjał wzrostowy zarówno w kontekście naszego podstawowego produktu, jakim jest full
service leasing, jak i nowych usług np. FlexPlanu – czyli
wynajmu średnioterminowego. Segment premium wciąż
pozostaje zarezerwowany dla zarządów i menedżerów
wyższego szczebla, dlatego nie widać tu znaczących wzrostów idących w setki czy tysiące zamawianych środków lokomocji. Ale zauważam rosnącą swobodę w firmach, które
szczególnie w kontekście top managementu coraz częściej
FINANSE
traktują auto bardziej jako narzędzie motywacji niż pracy.
Stąd większa swoboda wyboru i wyższa półka pojazdów.
Podobnie jest SUV-ami, które wciąż pozostają samochodami typowo benefitowymi, zarezerwowanymi głównie dla
właścicieli i zarządców spółek.
Grzegorz Czarnecki, dyrektor ds. sprzedaży korporacyjnej w Grupie Masterlease:
Segment A – zbyt małe na auta służbowe, znikomy udział.
Segment B – z roku na rok, obserwujemy coraz większe
zapotrzebowanie na małe pojazdy służbowe.
Segment C – najliczniej reprezentowany w Masterlease.
Najpopularniejszym autem u nas jest Opel Astra.
Segment D – stale rosnący i zyskujący na znaczeniu.
Segment premium i wyższe – stałe wartości.
SUV-y – głównie wybierane przez MŚP.
Bartłomiej Siuchniński, kierownik działu sprzedaży
flotowej w Volkswagen Leasing: - Notujemy stabilny
wzrost we wszystkich segmentach aut. Największe są
oczywiście w segmencie D, gdzie dwie, kluczowe dla nas
marki flotowe miały niedawno premiery (Škoda Superb
i Volkswagen Passat).
Czy w segmentach A i B dominują silniki benzynowe a w pozostałych Diesle?
M. Chudzik (Alphabet): - Nasza flota jest zdominowana
przez silniki Diesla, również w segmentach A i B.
B. Olejnik (Carefleet): - Generalnie zapotrzebowanie
klientów na samochody z silnikami Diesla jest coraz
mniejsze. Powody tego spadku są różne. Coraz częściej
pojazdy z jednostkami nowej generacji są ekonomiczne,
jednak w przypadku awarii, koszty naprawy nie bilansują
się już z oszczędnościami uzyskanymi na niskim spalaniu.
Droższy serwis oraz wyższa cena zakupu środków lokomocji na olej napędowy powodują coraz częściej odwrót
klientów na korzyść aut z silnikami benzynowymi.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Segment A i B to auta
typowo miejskie, dlatego dominują silniki benzynowe. Jeżeli chodzi o pozostałe segmenty, to faktycznie nasi klienci
wybierają silniki Diesla.
G. Czarnecki (Masterlease): - W samochodach użytkowanych przez klientów Masterlease większość stanowią
Diesle. Dotyczy to wszystkich segmentów. Im większe
auta i pojemność silników tym stosunek procentowy jest
coraz większy na rzecz pojazdów na olej napędowy.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Wśród naszych klientów
użytkujących pojazdy w segmentach A i B dominuje silnik Diesla. Od ponad roku obserwujemy jednak tendencję
wzrostową, jeśli chodzi o sprzedaż jednostek benzynowych
w tych mniejszych autach. Dobór silnika jest wciąż bardzo
silnie determinowany przez politykę flotową danej firmy,
a dowolność wyboru w tej kwestii stanowi najczęściej przywilej użytkowników samochodów klasy D i wyższych.
wynajmu wśród naszych klientów to 36 miesięcy z przebiegami od 90 000 do 150 000 kilometrów.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Auta najczęściej
wynajmowane są na okres 36-48 miesięcy z przebiegiem
30 000 kilometrów. Nie widzimy tutaj znaczących zmian.
G. Czarnecki (Masterlease): - 36-40 miesięcy i przebieg
60 000 – 70 000 kilometrów.
B. Siuchniński (VW Leasing): -Najpopularniejszą kombinacją jest wynajem na 36 miesięcy przy założeniu 120 000
km całkowitego przebiegu. Obserwujemy stopniowe skracanie okresu wynajmu i przypadki wynajmu na okres 24 miesięcy. Mamy produkt pozwalający w wygodny sposób często
wymieniać samochód na nowy (Audi Perfect Lease).
Z iloma emitentami kart paliwowych współpracujecie?
M. Chudzik (Alphabet): - Współpracujemy z trzema największymi dostawcami kart paliwowych na polskim rynku.
B. Olejnik (Carefleet): - Oferujemy produkty partnerów
świadczących szeroką gamę usług dostępnych na terenie
całego kraju. Dobierając karty paliwowe staramy się przeanalizować rzeczywiste potrzeby klientów – czy kierowcy
jeżdżą za granicę, w jakich rejonach Polski się poruszają,
czy tylko w obrębie większych miast, itp.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Wszystkimi wiodącymi na rynku.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Trzema. Są to BP, PKN
Orlen i Shell.
Z iloma ubezpieczycielami współpracujecie?
M. Chudzik (Alphabet): - Pięcioma.
B. Olejnik (Carefleet): - Liczba zmienia się w zależności
od potrzeb naszych klientów oraz sytuacji na rynku ubezpieczeń. W doborze kierujemy się przede wszystkim stabilnością współpracy w czasie, zakresem proponowanych
rozwiązań i atrakcyjnością oferty.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Z lokalnymi dostawcami jak i z zakładem ubezpieczeń Euro Insurances - podmiotem należącym do LeasePlan Corporation N.V. i specjalizującym się w ubezpieczeniach flotowych.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Trzema: Uniqą, Hestią i PZU.
Cena to nie jedyny,
aczkolwiek niezwykle
ważny element
konkurencyjny wśród
podmiotów CFM.
Na jaki okres najczęściej wynajmowane są auta
(jaki przebieg)? Czy te wartości ostatnimi laty ulegają przedłużeniu?
M. Chudzik (Alphabet): - Okres od 24 do 48 miesięcy
oraz przebieg 90 000 – 150 000 kilometrów w zależności
od okresu leasingu.
B. Olejnik (Carefleet): - Najbardziej popularny okres
59
FINANSE
Współpraca z nieautoryzowanymi serwisami
samochodowymi?
M. Chudzik (Alphabet): - W trakcie gwarancji wszystkie
auta obsługiwane są w autoryzowanych stacjach obsługi.
Na życzenie klienta istnieje możliwość naprawy pojazdu
w innych serwisach, z którymi współpracujemy.
B. Olejnik (Carefleet): - Generalną zasadą jest dla nas
współpraca z sieciami ASO importerów. Jednak, biorąc pod
uwagę dostępność świadczonych usług na obszarach, gdzie
poruszają się nasi klienci, współdziałamy również z innymi
profesjonalnymi serwisami, które spełniają nasze wymogi.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - W tym roku wdrożyliśmy nowy model obsługi serwisowej, wykonywany
w kooperacji z Motointegratorem Flota, częścią Inter Carsu. Współpracujemy ze 127 wyselekcjonowanymi warsztatami na terenie całego kraju. Decyzja zostałapodjęta
w oparciu o analizę jakości i sprawności operacyjnej oraz
efektywności kosztowej.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Z serwisami nieautoryzowanymi współpracujemy na bardzo małą skalę i są to
przypadki zarządzania na kosztach rzeczywistych flotami
klientów, którzy takiej usługi od nas wymagają.
Czego mogą się spodziewać klienci od firm CFM
w najbliższych latach? Usprawnienia procedur, wzrostu/spadku cen, nowych usług (z wykorzystaniem
nowych technologii?!), kolejnych fuzji na rynku?
M. Chudzik (Alphabet): - Poziom wiedzy i doświadczenia
klientów w zakresie wynajmu długoterminowego systematycznie wzrasta. Przekłada się to przede wszystkim na dużo
większą elastyczności w zakresie obsługi oraz usług oferowanych przez firmy CFM. Jeszcze kilka lat temu produkty
były tworzone według określonych schematów. Obecnie
priorytetem jest jak najlepsze dopasowanie do konkretnych
potrzeb klientów, a to wymaga elastyczności. Jednocześnie
dostawcy CFM, chcąc wyróżnić się na tle konkurencji, coraz
częściej inwestują w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz usługi dodatkowe, związane na przykład z alternatywnymi napędami oraz redukcją emisji CO2.
B. Olejnik (Carefleet): - Klienci firm CFM w najbliższym
czasie mogą spodziewać się stabilizacji cen, kolejnych rozwiązań w obszarze nowych technologii IT, czy też uprosz-
czenia procedur dla MŚP - z punktu widzenia branży CFM
to bardzo perspektywiczna grupa odbiorców. W najbliższym czasie jeszcze bardziej rozwiniemy ofertę w stronę
mniejszych odbiorców, a w dalszej kolejności również
klientów indywidualnych. Na rynku rośnie zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, hybrydowymi, co także wyznacza jeden z kierunków naszego rozwoju.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Należy oczekiwać
jeszcze większej automatyzacji oraz optymalizacji usługi
kosztów, co oznacza jak najlepszy serwis dla klienta. Będziemy też kontynuować rozwijanie nowoczesnych narzędzi przy wykorzystaniu nowych technologii, by maksymalnie ułatwiać współprace nabywcy z LeasePlanem
jak i codzienne użytkowanie auta przez kierowców. Jeżeli
chodzi o dalszą centralizację i fuzje to trudno coś prognozować w tym zakresie, gdyż wszelkie przejęcia są utrzymywane w tajemnicy do ostatniej chwili. Wśród dużych
graczy CFM nie spodziewałbym się jakiś spektakularnych
zmian w najbliższym czasie.
G. Czarnecki (Masterlease): - Myślę, że będzie postępowała konsolidacja rynku. W zakresie naszych produktów
należy spodziewać się rosnącego zjawiska automatyzacji
obsługi samochodów i automatyzacji procesów sprzedażowych. Poza kluczowymi przetargami oferty coraz częściej
będą przygotowywane przez moduły on-line, na bazie danych wprowadzanych przez klientów.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Trendy w usługach
i produktach CFM można zaprezentować na podstawie naszych działań. Przygotowujemy tzw. One Stop Shop, czyli szerokie spotkania z klientami, przedstawicielami VW
Leasing i VW Group Polska lub dealera. Nabywcy chcą,
by jak najwięcej spraw omówić w ciągu jednego spotkania. Na przykład cenę samochodu, optymalny model i jego
wyposażenie oraz miesięczną ratę wynajmu auta. Bardzo
popularne są pakiety serwisowe. W skali makro obserwujemy dążenie do globalizacji, szczególnie w przypadku międzynarodowych klientów - dla nich coraz większe
znaczenie mają centralne działy zakupów. Dlatego nasza
firma-matka wdraża międzynarodowy projekt, mający na
celu zharmonizowanie produktów w Europie. Poza tym
międzynarodowi klienci potrzebują jednolitych systemów
w krajach, w których działają.
Wśród firm korzystających z usługi fsl nadal dominują pojazdy z segmentu dużych aut kompaktowych.
60
FINANSE
Obecnie CFM-y konkurują między sobą czy z innymi usługami finansowymi, jeśli za usługę można
uznać też płatność gotówką? A może konkurencję
stanowią coraz lepsze programy dealerskie/importerskie? Czy konkurowanie polega na walce cenowej czy też jakościowej?
M. Chudzik (Alphabet): - Głównymi konkurentami
w branży wynajmu długoterminowego są nadal firmy
CFM. Dzieje się tak w dużej mierze ze względu na porównywalność produktów. Pozostałe formy finansowania nadal są w obszarze zainteresowania klientów.
W związku z trendem intensyfikacji sprzedaży wśród
MŚP oraz faktem, że coraz więcej firm leasingowych
oferuje również usługi poza finansowe, za największych
konkurentów podmiotów CFM można uznać przedsiębiorstwa leasingowe. Cena niezmiennie pozostaje czynnikiem w dużej mierze warunkującym konkurencyjność,
szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych klientów.
Systematycznie jednak rośnie świadomość korelacji
pomiędzy kosztami, a kompleksowością usług oraz
jakością obsługi.
B. Olejnik (Carefleet): - Na rynku finansowania pojazdów od dłuższego czasu widać bardzo mocną konkurencję,
która rozgrywa się w kilku obszarach. Rywalizują ze sobą
dostawcy wynajmu długoterminowego, firmy leasingowe
oraz dealerzy oferujący programy wspierane przez importerów. W trakcie rozmów z klientami mamy do czynienia
dość często z elementami walki typowo cenowej. Pozytywnym aspektem jest jednak fakt, że coraz częściej skupiamy
się na zakresie proponowanych rozwiązań, traktując cenę
jako wypadkową wspólnych ustaleń.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Konkurencja jest niewątpliwie duża, rywalizują właściwie wszyscy. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na stosunek jakości do ceny.
Firmy doceniają fakt, że pełen outsourcing i wysoka jakość
usług oznaczają oszczędności.
Firmy CFM starają się
dbać o kierowców, między
innymi przez dofinansowanie
programów bezpieczeństwa.
G. Czarnecki (Masterlease): - Liczy się zarówno cena,
jak i jakość. Musimy wygrywać przetargi, w których
głównym kryterium są koszty usługi. Ale towarzyszą im
szczegółowe umowy. Ich warunki są potem skrupulatnie
egzekwowane przez osoby zajmujące się sprawami flotowymi po stronie klienta. Poza obszarem MŚP nie odczuwamy działania dealerów jako mocną konkurencję. Tutaj
jednak sami prowadzimy dwa takie programy – dla sieci
dealerskich Opla i Hyundaia. O dużych klientów korporacyjnych konkurujemy głównie w gronie 7-8 największych,
polskich dostawców CFM. Jeśli zaś klient decyduje się na
wynajem, to trudno mówić o rywalizowaniu z innymi formami finansowania floty pojazdów. Bo zwykle, gdy zapada
decyzja, jest potem konsekwentnie realizowana.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Obniżanie cen musi
mieć swoje racjonalne granice. Nie można oferować usług
odpowiedniej jakości przy działaniu poniżej poziomu opłacalności. Dlatego walka cenowa pozostaje istotnym elementem gry rynkowej, ale jednocześnie rośnie znaczenie
kompleksowej oferty i wysokiej jakości usług, w tym zaangażowania osób dedykowanych do obsługi klienta. Firmy
CFM oczywiście konkurują ze sobą, zwiększając portfolio
klientów korzystających z leasingu, a tym samym systematycznie zwiększają udział finansowania aut leasingiem
w porównaniu z gotówką.
Co firma czyni, by szkodowość klientów była mniejsza?
M. Chudzik (Alphabet): - Oferujemy szereg rozwiązań,
począwszy od szkoleń bezpiecznej jazdy, poprzez telematykę, aż po wsparcie w zakresie tworzenia polityki flotowej. Ten ostatni element jest szczególnie istotny, ponieważ
w praktyce jasne określenie zasad związanych z użytkowaniem służbowych pojazdów przekłada się wprost na
obniżenie szkodowości, a co za tym idzie także na niższe
koszty ubezpieczeń. Pracodawcy często decydują się na
wprowadzenie systemu odpowiedzialności pracownika,
polegającego na jego udziale finansowym w szkodach spowodowanych z jego winy. Udostępniamy nabywcom raporty szkodowe, na podstawie których mogą oni prowadzić
szczegółową ewidencję przypadków kwalifikujących się do
obciążenia pracownika kosztami. Z drugiej strony zachęcamy także naszych klientów do wprowadzenia równoległego systemu nagród dla tych pracowników, którzy szczególnie dbają o służbową flotę. Taką zachętę może stanowić na
przykład możliwość odkupu auta po okresie leasingu albo
możliwość skorzystania ze szkoleń jazdy lub przedpłaconych kart paliwowych do prywatnego wykorzystania.
B. Olejnik (Carefleet): - Współpracujemy z osobami
zarządzającymi flotami klientów w celu wspólnej walki
o zmniejszenie szkodowości. Dużo zależy jednak od stopnia świadomości konkretnych przedsiębiorstw i użytkowników pojazdów. W przypadku większych firm, jesteśmy
proszeni o pomoc w różnego rodzaju akcjach informacyjnych i szkoleniach z bezpiecznej jazdy. Nie unikamy
współdziałania, rozpatrujemy każde zapytanie i często
uczestniczymy w działaniach prewencyjnych. Bezpieczeństwo to nasz wspólny interes, zresztą Carefleet stara się
prowadzić politykę odpowiedzialnego biznesu. Aby zobrazować skalę szkodowości w firmach opracowujemy kompleksowe raporty. Ich analiza pozwala rozpoznać czynniki
61
FINANSE
negatywnie wpływające na bezpieczeństwo i wzrost szkód
we flotach. Pomagamy klientom dostosować narzędzia,
które w krótkim czasie zmniejszają szkodowość oraz mają
korzystny wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo wspieramy ogólnopolskie kampanie takie jak „Nigdy
nie jeżdżę po alkoholu”, czy „Odblaskowi.pl”.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Aby zadbać o większe
bezpieczeństwo użytkowników naszych aut i jednocześnie
ograniczyć szkodowości we flotach klientów, uruchomiliśmy specjalny program o nazwie SafePlan. To szkolenie
z zakresu bezpiecznej jazdy, indywidualnie dopasowane
do potrzeb danego użytkownika. Skupia się na wyeliminowaniu faktycznych problemów klienta, ograniczaniu
liczby szkód komunikacyjnych i powiązanych z nimi
kosztów. Głównie przez zachęcanie kierowców do bardziej
odpowiedzialnego zachowania na drodze i umożliwianie
dalszego rozwoju umiejętności prowadzenia samochodu.
Nie wykluczamy wsparcia nabywców usług w zakresie
optymalizacji poszczególnych obszarów polityki flotowej,
powiązanych z bezpieczeństwem i sposobem eksploatacji
aut. Dzięki SafePlan, firma inwestuje w bezpieczeństwo
swoich pracowników, ale zyskuje również możliwość wypracowania konkretnych oszczędności.
G. Czarnecki (Masterlease): - To ważny dla nas temat.
Staramy się wspierać naszych klientów w zakresie tworzenia ich polityk flotowych – przez podpowiadanie rozwiązań wspierających zmniejszanie liczby wypadków i kolizji
lub ułatwianie im wymiany doświadczeń z menedżerami
z firm, które wdrożyły efektywne systemy. Poza tym dbamy, by umieszczać w naszych kontraktach zapisy skłaniające do obniżania szkodowości.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Szkodowość stanowi
temat wspólny dla firmy CFM i jej klientów, dla których
jesteśmy doradcą i realizujemy usługi. Osoby zajmujące
się obsługą klienta, oprócz tego, że oferują produkty spółki, pełnią przede wszystkim rolę konsultacyjną i doradczą.
Dotyczy to również działań związanych z budowaniem po
stronie klienta mądrej polityki flotowej, która jest jednym
z najważniejszych narzędzi obniżających szkodowość.
Jeśliby wymienić dwie, ale tylko dwie najważniejsze cechy, wpływające na fakt, że klienci korzystają
z usług wynajmu długoterminowego i to właśnie
w waszej firmie, to…
M. Chudzik (Alphabet): - Elastyczność usług oraz wysoka jakość obsługi, potwierdzona wynikami badań satysfakcji klientów oraz certyfikacją ISO 9001:2000. W tegorocznym badaniu Customer Feedback Research (CFR)
przeprowadzonym wśród naszych klientów, uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu spośród wszystkich krajów,
w których działa Alphabet, pod względem wyników we
wszystkich czterech ocenianych obszarach. Czyli generalnej satysfakcji, lojalności klientów, chęci kontynuowania
współpracy oraz gotowości do rekomendacji.
B. Olejnik (Carefleet): - Zdecydowanie wygoda wynikająca z kompleksowości usług oraz atrakcyjne koszty.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Jakość i zakres oferowanych usług, czyli pełen outsourcing, który gwarantuje
sprawną obsługę floty i pełne odciążenie klienta.
G. Czarnecki (Masterlease): - Popularność wynajmu
62
jako narzędzia generującego oszczędności - w sferze kosztów i czasu pracy personelu oraz zaufanie do Masterlease. Jesteśmy jednym z liderów rynku i jedyną firmą CFM
notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych – a więc
poddanej bardzo wszechstronnemu audytowi.
B. Siuchniński (VW Leasing): - Zdecydowanie wygoda
oraz przewidywalność kosztów.
Proszę opisać najbardziej oryginalną usługę jaką
mieliście okazje realizować.
B. Olejnik (Carefleet): - Z pewnością jedną z najbardziej
nietypowych usług w historii naszej firmy był wynajem
długoterminowy skutera śnieżnego.
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Wydanie dla jednego
z naszych klientów ponad 100 aut z segmentu premium.
Wszystko odbywało się na parkingu jednego z eleganckich hoteli, gdzie zaaranżowaliśmy uroczyste przekazanie.
Pracownicy, niczego nieświadomi, przyjechali na miejsce
swoimi starymi autami a wyjechali pięknymi, nowymi
samochodami, z których każdy dodatkowo był ozdobiony
wielką kokardą prezentową.
M. Chudzik (Alphabet): - Naszą najbardziej oryginalną usługą jest AlphaElectric, pierwszy na polskim rynku
kompleksowy program pozwalający na wdrożenie samochodów elektrycznych do flot.
Postanowienie (prywatne, zawodowe) na 2016 rok:
G. Czarnecki (Masterlease): - Na to pytanie będę mógł
odpowiedzieć, gdy minie okres świąteczno–sylwestrowy.
To tradycyjny moment, w którym mamy trochę czasu na
wyciszenie się, przemyślenie ostatnich wydarzeń – a rozpoczęcie nowego roku zachęca do podejmowania postanowień. Proszę o kontakt w styczniu (śmiech).
A. Sulewski (LeasePlan Polska): - Zawodowe plany
na najbliższe miesiące to uruchomienie i wdrożenie
nowych kanałów sprzedaży m. in. dla małych przedsiębiorstw, ale również dla klienta indywidualnego poprzez salon sprzedaży aut poleasingowych, który planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Prywatnie marzy
mi się wprawa do serca Azji, czyli offroad do Kazachstanu i z powrotem. Wierzę, że uda się ten plan zrealizować
w nowym roku.
M. Chudzik (Alphabet): - W 2016 roku planujemy umacniać pozycję lidera w zakresie rozwiązań mobilności biznesowej na polskim rynku.
B. Olejnik (Carefleet): - Nie schodzić z obranej ścieżki
stabilnego wzrostu!
B. Siuchniński (Volkswagen Leasing): - Nieustannie
polepszać jakość usług VW Leasing.
Systemy IT będą odgrywały
coraz ważniejszą rolę we
współpracy na linii klient –
firma CFM.
FINANSE
DEKADA Z PZWLP
Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów obchodzi w bieżącym roku 10-lecie działalności.
W momencie powstania organizacji, należące do niej firmy generowały łącznie ok. 9 procent sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju oraz dysponowały razem flotą 33 000 aut wynajmowanych
długoterminowo. Przez niespełna 10 lat, flota PZWLP urosła prawie 4-krotnie.
Z
nacząco zwiększył się również wpływ organizacji na
rynek motoryzacyjny. Członkowie PZWLP generują
obecnie już blisko 40 procent całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce. Organizacja została
powołana w listopadzie 2005 roku przez 10 najważniejszych firm CFM. Główne cele działalności to m. in. reprezentacja branży wynajmu długoterminowego, edukacja na
temat nowoczesnych form finansowania i zarządzania flotami, wspieranie rozwoju i promowanie branży. Związek
skupia się również na tworzeniu i upowszechnianiu najwyższych standardów w zakresie wynajmu i leasingu samochodów oraz propagowaniu rozwiązań wspierających
ekologię i bezpieczeństwo we flotach.
ROK 2005
W momencie powołania do życia PZWLP, usługi wynajmu
długoterminowego aut służbowych w Polsce były oferowane już od kilku lat, ale ich znaczenie na krajowym rynku
flotowym było marginalne. - Analizy rynkowe wskazywały
jednak na duży potencjał rozwoju branży w Polsce. W naszym kraju usługi CFM pojawiły się w drugiej połowie lat
90-tych XX wieku, w Europie Zachodniej oferowane były
już 30 lat wcześniej. Zwracano uwagę na konieczność intensywnej edukacji na temat branży CFM oraz jej promowania wśród polskich przedsiębiorców. To stanowiło przyczynek do zawiązania PZWLP – mówi Leszek Pomorski,
prezes PZWLP w latach 2008–2014.
Na koniec 2005 roku absolutną większość klientów korzystających wówczas w Polsce z usług wynajmu długoterminowego samochodów stanowiły duże polskie i międzynarodowe korporacje. - W ciągu ostatnich niecałych 10
lat znacząco zwiększył się udział przedsiębiorców i firm
z sektora MSP, użytkujących swoje samochody służbowe
w ramach wynajmu długoterminowego. To efekt pojawienia się sprofilowanych ofert oraz intensywnej edukacji –
mówi Marek Małachowski, obecny prezes PZWLP.
Pierwszym prezesem (w latach 2005–2008) był Paul Gogoliński, ówczesny szef Daimler Chrysler Fleet Management. Przez kolejnych 6 lat, od roku 2008 do 2014, pracami organizacji kierował Leszek Pomorski, prezes Alphabet
Polska FM, zasiadający obecnie w Radzie Programowej
PZWLP (organ wspiera zarząd PZWLP). Od czerwca 2014
roku, prezesem jest Marek Małachowski, dyrektor zarzą-
dzający ALD Automotive Polska. Obok niego, w skład zarządu wchodzą Daniel Trzaskowski (dyrektor sprzedaży
flotowej, prokurent Volkswagen Leasing) oraz Radosław
Lesiak (wiceprezes i Country Manager Avis Polska).
DROGA ROZWOJU
Podczas 10-letniej działalności, niezwykle istotne było
uporządkowanie i opracowanie najważniejszych pojęć dotyczących wynajmu długoterminowego. Poza Kodeksem
Etyki PZWLP, organizacja we współpracy z eksperckimi firmami SGS i Dekra, opublikowała w 2007 roku Przewodnik
Zwrotu Samochodów Osobowych, precyzyjnie regulujący
warunki zwrotu samochodu firmie CFM po okresie użytkowania. Był on kilkukrotnie aktualizowany, a w 2013 roku
powstał Przewodnik Zwrotu Samochodów Dostawczych.
Od 7 lat przyznawane są Nagrody PZWLP - w 4 kategoriach związanych z bezpieczeństwem, ekologią oraz jakością usług w serwisach samochodowych. Wręczane są na
Galach Nagród PZWLP. Dotychczas nominowano ponad
530 firm. Związek raz na kwartał publikuje również dane
statystyczne oraz szczegółowe analizy, dotyczące polskiego rynku fsl, oparte o wyniki firm należących do organizacji. Od 2008 roku PZWLP jest członkiem zbiorowym
o specjalnym statusie Związku Polskiego Leasingu (ZPL).
- Jednym z głównych kierunków rozwoju PZWLP będzie zwiększanie reprezentacji rynku wynajmu krótko
i średnioterminowego pojazdów. Chcemy reprezentować
w równie dużym stopniu wynajem samochodów w każdej
dostępnej na polskim rynku formie, czyli krótko, średnio
i długoterminowej – mówi Marek Małachowski.
■■ Oprac. cza
PZWLP
PZWLP skupia 19 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu
aut. Funkcjonuje także odrębna struktura organizacyjna – Grupa
Firm Rent a Car. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych
graczy w branży – przypada na nich ok. 80 procent (125 000 aut)
rynku pojazdów obsługiwanych w ramach fsl.
Członkowie: ALD Automotive Polska, Alphabet Polska Fleet
Management, Arval Service Lease Polska, Athlon Car Lease
Polska, Avis Polska/Jupol-Car, Budget Rent a Car of Poland /
Car-Pol Leasing, Business Lease Poland, Carefleet, Corpo Flota,
Express, Hertz Motorent, LeasePlan Fleet Management Polska,
mLeasing, Nivette Fleet Management, PKO Leasing, RaiffeisenLeasing Polska, Sixt rent a car Polska/Eurorent, VB Leasing
Polska, Volkswagen Leasing oddz. w Polsce.
63
FINANSE
TRUDY WYBORU USŁUGODAWCY
Stoisz przed zadaniem wyboru firmy CFM dla firmy, w której pracujesz. Przeglądasz internet szukając informacji o usługodawcach, dzwonisz do kolegów po opinie, analizujesz artykuły w branżowej
prasie. Zależy tobie na dobrej, pozbawionej ryzyka decyzji. Co jeszcze można uczynić, by powierzone
zadanie wykonać optymalnie?
K
iedy w twojej firmie zapadnie decyzja, że kolejne samochody nie będą kupowane ze środków własnych,
lecz mają zostać wynajmowane, nie załamuj rąk i nie
bombarduj tej decyzji. Zmierz się z tematem, poświęć
czas, a rozwiązania, jakie wypracujesz, będą procentowały
w najbliższych latach, także z punktu widzenia pracy menedżera flotowego i zakupowego.
DZIESIĄTKI PYTAŃ
Z CFM-ami,
z 2. i 3. miejsca
w naszym rankingu,
warto podpisać
kontrakty ramowe
na identycznych
warunkach, co ze
zwycięzcą.
Nie wszyscy wiedzą, od czego tak naprawdę należy zacząć
licząc na korzystną ofertę na wynajem długoterminowy.
Proponuję na początek wybór rodzaju samochodu, którego potrzebuje twoja firma. Piszę nie bez powodu „rodzaju”,
gdyż na tym etapie nie powinniśmy skupiać się na konkretnej marce. Zweryfikuj, jakich pojazdów potrzebują pracownicy. Czy powinny to być auta mające na celu określić
status osoby zajmującej konkretne stanowisko (benefitowe)? Wykorzystywane na co dzień przez handlowców dystrybuujących próbki produktów wśród klientów? Użytkowane przez serwisantów odwiedzających klientów z paletą
niezbędnych narzędzi? Jeżdżące niemal tylko po drogach
leśnych? Tego typu pytań naturalnie można zadać więcej.
Zresztą niejednokrotnie nasze przedsiębiorstwo będzie
wykorzystywało wiele typów pojazdów.
PRESTIŻ, KOMFORT A UŻYTECZNOŚĆ
Dla każdej wymienionej powyżej funkcji powinny zostać
określone niezbędne wymagania. I tak przy samochodach
benefitowych skupimy się najpewniej na prestiżu marki,
komforcie podróżowania, mocy silnika i palecie niezbędnego wyposażenia. Przy innych typach aut kluczowe będzie, aby produkty czy narzędzia znalazły wystarczające
miejsce w przestrzeni bagażowej czy ładunkowej pojazdu. Niezwykle ważne, aby rodzaj napędu czy zawieszenia
pozwalał dojechać do miejsc, gdzie nasi klienci operują,
zapewniał niezbędny poziom bezpieczeństwa i posiadał
wyposażenie dające gwarancję komfortowego poruszania
64
się po danych odcinkach (klimatyzacja, radio, czujniki parkowania, w górach napęd na cztery koła, itp.).
KONCERT ŻYCZEŃ
Jeśli zdefiniowaliśmy idealny samochód lub samochody
pozwólmy się wykazać importerom poszczególnych marek. Dokonajmy oczywiście wcześniej selekcji producentów
– nie sposób dokładnie przeanalizować oferty wszystkich
podmiotów, poza tym część z nich odrzucimy bowiem już
na samym początku. Nie każda firma bowiem chce być
identyfikowana z danym pojazdem, niekiedy pewną rolę odgrywają kwestie narodowe (np. niektóre przedsiębiorstwa
francuskie kupują tylko rodzime środki lokomocji), w kolejnym przypadku nie będzie nam pasować zbyt mała liczba
serwisów, itp. Wybierzmy więc tylko tych, których marki
dopuszczamy jako potencjalne pojazdy dla naszej floty.
Przedstawmy im nasz „koncert” życzeń prosząc, aby zbudowali pojazdy według naszych wymagań. Jasno należy
zasygnalizować, że atrakcyjność cen pojazdu, części i robocizny, będą miały kluczowy wpływ na podjętą decyzję.
MATRYCA DECYZYJNA
Określmy również jakie elementy w procesie decyzyjnym
będą miały kluczowe znaczenie. Rekomenduję, aby zwrócić uwagę na ekonomiczność (spalanie, koszty ubezpieczenia, częstotliwość przeglądów i ich koszty), utratę wartości
(cena zakupu vs. wartość końcowa przy odsprzedaży środka lokomocji, np. wg Eurotaksu), poziom bezpieczeństwa,
awaryjności oraz wizerunek wśród pracowników (to może
mieć duży wpływ na efekt motywacyjny dla naszych firmowych użytkowników).
Bazując na powyższych ustaleniach tworzymy tzw. matrycę
decyzyjną. Dla każdego elementu (finanse, bezpieczeństwo,
awaryjność, postrzeganie i inne, które uznasz za istotne) należy przypisać odpowiednie wagi procentowe. Jeśli podejdziesz
do całego rynku nie eliminując dużej ilości producentów,
w każdej kategorii może się okazać, że masz wybór między
kilkoma modelami, a dla każdego kilka wersji napędowych
i wyposażeniowych, co może powodować konieczność decydowania nawet między kilkudziesięcioma propozycjami.
Teoretycznie brzmi jak bajka, ale w praktyce w niniejszym
artykule musimy zaprzeczyć jednemu z narodowych powiedzeń, bo jednak od bogactwa głowa może boleć.
STEREOTYPY NA BOK
Może szanownych Czytelników zdziwi, dlaczego do tego czasu nie wybraliśmy paliwa jakim zasilane będą nasze pojazdy,
jako jednego z kluczowych elementów wyboru pojazdu.
Uważam, że decyzja powinna być podjęta głównie w oparciu o obiektywne, analizy finansowe co nam się tak na-
FINANSE
prawdę opłaca a nie o stereotypy, typu „jak do firmy to
tylko Diesel”. Bo przecież część kierowców wykonuje
stosunkowo niewielkie przebiegi po terenach miejskich,
a wtedy doskonałym rozwiązaniem będzie samochód napędzany benzyną.
Powyższa matryca decyzyjna pozwoli stworzyć ranking
rozważanych propozycji. Mając ją przygotowaną, proponuję skupić się na tak zwanej short liście. I tu proponuję
pozostawić do dalszego rozważania kolejnych 5-6 pozycji.
Analizowanie większej liczby elementów decyzyjnych zaciemni wybór i może znacząco go utrudnić.
POCZTA PANTOFLOWA LUB
KONFERENCJA
I dopiero w tym momencie czas, aby do gry zaprosić firmy
wynajmu długoterminowego. Ale uwaga, tutaj również
trzeba dokonać wstępnej selekcji, by na koniec móc wybrać 2-3 podmioty, z którymi powinniśmy związać się na
dłużej. Nie rekomenduję korzystania z usług tylko jednego dostawcy. Decydując się na to rozwiązanie, przy zamówieniu kolejnej partii samochodów nie będziesz w stanie
określić atrakcyjności przedstawionej oferty. A chyba nie
chcesz przy każdym zamówieniu przechodzić przez ten
cały proces, który omawiamy w niniejszym tekście?
Na pewno niełatwo wybrać podmioty CFM, które warto
poprosić o przesłanie oferty, szczególnie przy niewielkiej znajomości rynku. Oczywiście teoretycznie można skopiować listę podmiotów zrzeszonych w Polskim
Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (jest ich kilkanaście, a z większych firm nienależących do związku,
trzeba jeszcze pamiętać między innymi o Masterlease). Ja jednak rekomenduję skorzystanie z tzw. „poczty
pantoflowej”, czyli rozmów z innymi flotowcami, jakie
mają zdanie na temat swoich dostawców. Jeśli ktoś nie
ma znajomości – nie ma problemu – na konferencjach
branżowych – w tym także organizowanych przez FlotęAutoBiznes, można porozmawiać z fachowcami, choćby
podczas sesji networkingowych.
Naturalnie bardzo ważnym elementem wyboru firm CFM
jest treść zapytania ofertowego. Czym precyzyjniej określimy wymagania, tym łatwiej będzie nam porównać oferty
– zmierzamy do porównania „jabłka do jabłka”.
KRÓTSZA UMOWA, CZĘSTSZE KOSZTY
Zacznijmy od określenia okresu wynajmu – możemy
oczywiście przyjąć dwa, aby uzyskać odpowiedź, na jaki
czas najlepiej wziąć pojazdy – np. 36 miesięcy vs. 48 miesięcy. Pamiętajmy jednak, że im więcej razy dochodzi do
wymiany samochodów, tym częściej zachodzą procesy
logistyczne z tym związane, jak i ponoszone są koszty
„przywrócenia auta do zdrowia” (uszkodzenia wpływające na utratę wartości).
Nie mniej istotny będzie przebieg, jaki spodziewamy się,
że samochody wygenerują w okresie o jaki pytamy. Tu
proponuję bazować na swoim doświadczeniu lub też dotychczasowej historii pojazdów w firmie, w której pracujemy. Jeśli to nowa firma, a my jesteśmy krótko w branży,
trzeba dokonać szczegółowej analizy, po co pracownikowi
auto, gdzie będzie jeździł, itp., a potem usystematyzować
wyniki analizy.
SPRAWIEDLIWE ZAPISY
Należy również domagać się równej stawki zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przebieg w stosunku do stawki
jaką trzeba zapłacić jeśli pojazd przejedzie więcej niż przewidziano w kontrakcie. Warto poprosić o matrycę rekalkulacyjną do każdej oferty – bardzo często rzeczywisty przebieg w okresie trzech czy czterech lat znacząco odbiega od
wstępnych założeń.
W takim przypadku firmy wynajmu długoterminowego, nie
chcąc bazować jedynie na stawkach za kilometry poniżej/powyżej ustalonego przebiegu, dokonują tzw. rekalkulacji czyli
w trakcie kontraktu zmieniają jego podstawowe parametry –
przebieg i okres. Nie mając wzorców pokazujących jak będą
się zmieniały raty w zależności od okresu i przebiegu, nie
będziesz w stanie ani zaplanować kosztów ani ocenić rzetelność propozycji rekalkulacji swojego dostawcy. Matryca
może również pomóc określić koszty przedterminowego
zakończenia kontraktu jeśli np. samochód wybrany przez
członka zarządu mającego dużą rodzinę nie będzie odpowiednim dla nowego VIP-a, wiodącego życie singla.
TAKIE SAME UMOWY
Zalecam wybrać dostawcę, który przedstawił najlepszą ofertę pilnując, by porównywane propozycje ustalano przy tych
samych parametrach. Warto podpisać długoletni kontrakt,
jednak nie na wyłączność, który pozwoli zamawiać na bazie podpisanego porozumienia kolejne samochody w przypadku kolejnego zapotrzebowania na pojazdy. I tutaj bardzo
ważna, czasem lekceważona kwestia. Proponuję z podmiotami CFM, które zajęły w naszym wewnętrznym ranku
miejsca dwa i trzy, zawarcie umów na kontrakty ramowe
na identycznych warunkach, co z usługodawcą wiodącym.
W ten sposób, przy każdym zapotrzebowaniu na środki
lokomocji, zapytanie o jedną sztukę czy też o setki aut,
będziesz mógł kierować do wszystkich swoich partnerów
niemal jednym kliknięciem myszki. Mając takie same zapisy w kontraktach ramowych, wybór kolejnych, najlepszych
ofert będzie czystą formalnością, gdyż po twojej stronie pozostanie jedynie skupić się na porównaniu wysokości rat.
STWÓRZMY KONKURENCJĘ
Współpraca z większą liczbą podmiotów CFM niż jeden, pozwoli również porównywać jakość świadczonych przez nich
usług i wymagać równania pozostałych do przedsiębiorstwa
działającego na najwyższym poziomie. Dostawcy nie chcą
być postrzegani jako najgorsi, gdyż przy którymś z kolejnych
zapytań o nowe samochody może ono już do nich nie trafić,
zatem powinni dołożyć wszelkich starań, by ich postępowanie i warunki umowy postrzegano jako wzorcowe.
■■ Bartłomiej Wiśniewski
Autor zarządza jedną z największych flot w Polsce, w firmie Provident
Od firmy CFM należy domagać się równej stawki zwrotu za niewykorzystany przebieg
i zapłaty za zbyt dużo pokonanych kilometrów.
65
ADMINISTRACJA
POWALCZYĆ
O ODSZKODOWANIE
Trudności i nieprzyjemności związane z podróżą powietrzną nie są w dzisiejszych czasach rzadkością.
Szczególnie na międzynarodowych lotniskach dochodzi do częstych opóźnień, które pozostawiają pasażerów zdanych na siebie, zmuszonych czekać godzinami na następny lot. Spóźnienie lub odwołanie podróży
może pokrzyżować biznesowe plany lub popsuć planowaną urlopową wycieczkę. Nie wszyscy pasażerowie
mają świadomość, że za określone przepisami niedogodności i cierpienia, należne jest im zadośćuczynienie.
Eve Büchner jest założycielką i CEO
firmy refund.me, zajmującej się wspieraniem pasażerów samolotów w uzyskiwaniu odszkodowań. Za swoją usługę
refund.me pobiera prowizję.
R
ozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego,
uchwalone przed ponad 10. laty, ustala zasady postępowania w różnego rodzaju sytuacjach. Przepis przewiduje odszkodowanie w wysokości do 600 euro na pasażera
w razie opóźnienia i odwołania lotu, utraty połączenia
oraz nadkompletu pasażerów. Szczegółowe informacje na
temat wysokości świadczeń, związanych z danym przypadkiem podajemy w tabeli przy naszym artykule. Prawo
dotyczy wszystkich przewoźników, niezależnie od tego czy
określani są oni, jako linie tradycyjne, niskokosztowe czy
czarterowe. Cena biletu, klasa podróży czy też klasa rezerwacyjna również nie odgrywają tu żadnej roli.
Próg, aby otrzymać rekompensatę, to opóźnienie trzygodzinne lub większe. Odszkodowanie może wynosić aż do
600 euro w zależności od długości trasy. Warto tu wspomnieć, że opóźnienie o ponad trzy godziny jest równoznaczne z odwołaniem lotu.
Szczególny przypadek stanowi sytuacja, kiedy samolot
spóźnił się na przykład o pięć godzin. Jeśli próba osiągnięcia celu wyjazdu nie służyłaby już celowi pierwotnemu podróży, możliwe jest w takim przypadku odstąpienie od umowy z linią lotniczą. Podróżujący powinien
otrzymać zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni
za całą nieodbytą podróż, a także za części już odbyte.
Dany pasażer może także zażądać zapewnienia mu powrotu do początkowego miejsca wylotu. Również w wypadku, gdy lot został odwołany, możliwe jest egzekwowanie swoich praw.
W zależności od odcinka trasy pasażer może żądać odszkodowanie od 250 do 600 euro. Przy lotach do 1500 kilometrów: 250 euro, między 1500 a 3500 kilometrów: 400 euro,
powyżej 3500 kilometrów: 600 euro.
SPRAWDZAĆ TERMINY
SIŁA WYŻSZA
Niezwykle istotną rolę odgrywa zwrócenie uwagi na termin, kiedy linia lotnicza poinformowała pasażera odnośnie
odwołania lotu bądź też przesunięcia terminu rozpoczęcia
lotu. Organizator podróży ma obowiązek poinformować pasażerów dwa tygodnie przed lotem, jeśli nie proponuje on
połączenia alternatywnego w innym czasie. Gdy zostanie
zaoferowany lot zastępczy, może zrobić to z wyprzedzeniem
tygodniowym przed planowanym odlotem. Warto zauważyć, że organizatorem podróży nie zawsze musi być przeprowadzająca lot linia lotnicza. Lot linii lotniczej Lufthansa
może być przeprowadzany przez („operated by“) Air Malta,
ale nadrzędnym organizatorem podróży jest Lufthansa.
Niekiedy jednak powyżej opisane zasady nie znajdują
zastosowania. Jednym z wyjątków jest wystąpienie siły
wyższej. Mianem siły wyższej określa się warunki meteorologiczne, zagrożenie bezpieczeństwa, strajki lub też
destabilizację polityczną. Często linie lotnicze informują
o wystąpieniu takiej sytuacji, nawet, jeśli nie był to prawdziwy powód problemów z lotami.
W przypadku jednak, gdy podróż została odwołana faktycznie z powodu siły wyższej, pasażerowie nie są pozostawieni sami sobie. Jeśli muszą czekać na alternatywny
lot, podróżni mają prawo do bezpłatnej opieki. Obejmuje
ona zapewnienie posiłków i napojów, możliwość przenoco-
66
ADMINISTRACJA
wania w hotelu oraz transport do miejsca odlotu, w przypadku, jeśli czas oczekiwania się wydłuża. Pasażer ma też
prawo do skontaktowania się telefonicznie z bliskimi oraz
komunikacji mailowej na koszt danej linii lotniczej. Przewoźnik ma poza tym obowiązek zwrotu kosztów biletu
wraz z opłatami transakcyjnymi i podatkami.
ALTERNATYWNE ŚRODKI TRANSPORTU
Zamknięcie przestrzeni powietrznej, na przykład na skutek zagrożenia powstałego przez chmurę z popiołu wulkanicznego, jak miało to miejsce w 2010 roku, po wybuchu
islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull, stanowi również
przypadek wystąpienia siły wyższej. Pasażerowie mają
w tym przypadku prawo zmienić rezerwację podróży bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. Ważne, by odrzucić
propozycję otrzymania voucherów od przewoźnika, gdyż
zastępują one niejako odszkodowanie, co jest równoznaczne z utratą prawa do całkowitej rekompensaty finansowej
opóźnienia. Zalecamy tutaj zdecydowanie obstawać przy
swoich prawach, gdyż wartość odszkodowania wynosi zazwyczaj więcej niż wartość oferowanych voucherów.
Czasem pasażerowie zmuszeni są do skorzystania z alternatywnych środków transportu, by dotrzeć do celu ich
podróży. Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem
unijnym, można domagać się zwrotu poniesionych kosztów na alternatywnej trasie podróży. Warunek stanowi
nieotrzymanie od linii lotniczej alternatywnego rozwiązania w celu kontynuowania naszej podróży. Dokumentacja
poniesionych kosztów jest nieodzowna, gdyż umożliwia
ona wniesienie wniosku o odszkodowanie.
DROGA POZASĄDOWA
Często linie lotnicze nie proponują wyrównania powstałych kosztów z własnej inicjatywy. Obowiązek informowania pasażerów o ich prawach w razie utrudnień lotu jest
również często zaniedbywany przez linie lotnicze, a pasażerowie zostają pozostawieni bez żadnych wskazówek.
W takim przypadku ważną rolę odgrywa znajomość własnych praw. To oczywiście nie wystarczy, należy ze stanowczością domagać się ich wdrażania. Pierwszym krokiem mogłoby być skierowanie pisma do serwisu klienta
drogą pozasądową.
WSZYSTKIE MIEJSCA SĄ ZAJĘTE
W ostatnich lata powszechne stało się zjawisko overbooking, występujące wtedy, kiedy linia lotnicza ma nadkomplet pasażerów. Jest to bardzo częsta praktyka w branży lotniczej, aby wyrównać stratę za pasażerów, którzy nie
pojawiają się w dniu lotu. Jeśli pasażer „dobrowolnie zrezygnuje z wejścia na pokład“ i przyjmie voucher, przywileje, punkty czy też gotówkę, traci prawo do odszkodowania.
W wypadku, gdy linia lotnicza odmówiła wejścia na pokład samolotu na skutek nadkompletu pasażerów, można
Pasażer ma szansę wyegzekwować od
linii lotniczych nawet 600 euro.
wybrać pomiędzy zwrotem ceny biletu, a zmianą swojego
planu. W tej sytuacji odszkodowanie, którego mogą się domagać, może wynosić od 250 do 600 euro, w zależności od
długości trasy (patrz tabelka).
DWA LATA NA REKLAMACJĘ
Przypadkiem wyjątkowym jest dokonanie osobnej rezerwacji na każdy odcinek lotu. Powstaje wtedy pytanie, czy
linia lotnicza gwarantuje alternatywne przesiadki pomiędzy etapami podróży. Odpowiedź brzmi: nie. Jeśli jednak
zarezerwowany został lot łączony, linia lotnicza zobowiązana jest zapewnić nowy bilet na kolejny odcinek lotu mający pomóc w osiągnięciu celu danej podróży.
Ważnym faktem jest to, że w Polsce można domagać się
odszkodowania za opisane wyżej utrudnienia do dwóch lat
po odbyciu lotu. Po tym okresie czasu dochodzi niestety
do przedawnienia sprawy. Radzę więc pasażerom pośpieszyć się z wnioskiem i nie rezygnować z przysługującej
im sumy odszkodowania. Szacujemy, że około 10 procent uprawnionych do odszkodowania zna swoje prawa,
a zaledwie 2 procent domaga się odszkodowania od linii
lotniczej. Nie starając się o najniższe odszkodowanie, wynoszące 250 euro, polscy pasażerowie oddają liniom lotniczym w prezencie w przeliczeniu prawie cztery dni pracy
według średniej krajowej.
<1500 km
1500 km – 3500 km
>3500 km
250 euro
400 euro
600 euro
125 euro
W przypadku 2 godzin opóźnienia we
wszystkich lotach
200 euro
W przypadku trzech godzin opóźnienia,
tylko loty wewnątrzwspólnotowe
300 euro
Cztery godziny opóźnienia we wszystkich
lotach
3. Opóźnienie lotu (co najmniej 3 godziny)
250 euro
400 euro
600 euro
4. Nieprzyjęcie na pokład
250 euro
400 euro
600 euro
1. Odwołanie lotu
2. Zmiana planu lotu do miejsca
docelowego na lot alternatywny
67
PRODUKT DLA FLOTOWCA
MASAŻYSTA W PRACY
Medivon CF-2606H
Menedżerów jak i redaktorów łączy między innymi to, że sporo czasu spędzają
w pozycji siedzącej, zarówno przed komputerem jak i w samochodzie. Postanowiliśmy przetestować dwa urządzenia mające za zadanie ulżyć posłudze naszego kręgosłupa. Oba urządzenia są bardzo proste w obsłudze i mają wszechstronne zastosowanie, działając zarówno po
przyłączeniu ich do prądu 220 V w naszym biurze jak i w samochodzie – dzięki końcówce do
gniazdka 12V. Montowanie do fotela samochodu jak tego typowo biurkowego nie nastręcza
problemów, podobnie jak i obsługa pilotów umożliwiających korzystanie z dostępnych opcji.
Na pi locie znajd ziemy opcję d zia ła nia przez 5, 10 i 15 m inut. Do dyspoz ycji masaż pleców i ud, o różnym natężeniu. Nie jestem mięczakiem i nastawiam
sprzęt „na maksa”, w obu płaszczyznach. Trudno mnie nazwać stałym klientem
gabinetów Spa i masaży, może dlatego uczucie jest co najmniej dziwne. Rozkoszy nie odczuwam, lecz dyskomfortu w żadnym przypadku też nie. Do jazdy w korkach – jak znalazł, mimo że jednak odrobina uwagi zostaje skierowana na to co się
dzieje z moim ciałem. Ale może to i dobrze, wszak nie chodzi tutaj o to by, zasnąć,
a tylko doznać czegoś miłego i poprawić samopoczucie. W przypadku kręgosłupa urządzenia trafia w mój czuły punkt, doskwierający od pewnego czasu. Uda nie są wniebowzięte, lecz po pierwsze można skorzystać tylko z jednego rodzaju masażu, po drugie
– wszystko zależy od preferencji, bowiem mój kolega redakcyjny akurat tę część „zajęć”
uznał za ciekawszą. Dodatkowo podczas masażu możemy liczyć na „ogrzewanie”.
Cena 299,99 zł
Medivon CF 2602
Mniejszy karton a wcale nie mniejsze możliwości. Cztery natężenia
siły masażu górnej części pleców, dolnej części pleców, bioder
i ud. Naturalnie możemy korzystać z „usługi” osobno dla każdego z wymienionych miejsc naszego ciała lub „hurtowo”. Do tego
różne tryby – pulsacyjny, oklepywanie, wałkowanie, ugniatanie
i automatyczny. Najbardziej przeszkadza głośny dźwięk, który
siedzący obok redaktor przyrównał do frezarki, a mi kojarzył się
z wentylatorem lub nawet dentystą. Timer nastawimy na 15, 30
lub 60 minut.
Najwyższa siła jest naprawdę mocna. Pisząc tę recenzję, czuję
jakby drgał mi ekran przed oczami, co oczywiście stanowi efekt
drgań mojego ciała. Ale ta wersja jest także najbardziej odczuwalna – czuję jak coś mi świdruje i dotyka zmęczone ciało. Korzystam z szansy na grzanie, także bez jakiegokolwiek masażu. A to
stanowi pewną alternatywę dla samochodowych opcji podgrzewanego fotela w aucie.
Cena 107 zł
Mobilna drukarka Leitz Icon
Drukarka pozwala na szybkie i proste drukowanie wielu rodzajów etykiet:
samoprzylepnych papierowych (o gotowych rozmiarach oraz w formie taśmy
z możliwością przycięcia do potrzebnego rozmiaru), kartonowych (identyfikatory,
wizytówki, segregatory), samoprzylepnych plastikowych (odpornych na wodę
i promienie UV, dostępnych w różnych kolorach) Prędkość drukowania wynosi do
200 sztuk etykiet na minutę. Można za pomocą telefonu wykonać zdjęcie, przesłać
je z telefonu do drukarki, wydrukować i nakleić.
Drukarką można sterować za pomocą smartfona, tabletu czy laptopa i podłączyć
do wybranego urządzenia zarówno za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo
przez WiFi. Dzięki kompaktowym wymiarom (21x11x13 cm i 2 kg), schowamy je
do plecaka, nesesera czy torebki.
Sugerowana cena producenta:
68
699 zł brutto
PRODUKT DLA FLOTOWCA
Plantronics Explorer 500
Słuchawka charakteryzującą się certyfikowaną jakością rozmów w technologii
HD Voice, redukcją szumów, a także możliwością przesyłania muzyki ze smartfona. Na krawędzi akcesorium rozlokowano przyciski służące do włączania oraz
regulacji głośności. Model pozwala na połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. Ukryty w obudowie słuchawki przycisk wielofunkcyjny odpowiada
za wybudzenie Explorera 500 z trybu oszczędzania baterii oraz za aktywację
asystentów głosowych popularnych systemów mobilnych, a więc Cortany, Google
Now i Siri. Oferowaną w zestawie magnetyczną opaskę, można zapiąć wokół
rączki walizki lub ramiączka plecaka. Jedna strona paska zakończona jest portem USB, a druga slotem micro USB służącym do ładowania słuchawki. Proces
zasilania akumulatora trwa dwie godziny, po czym słuchawki można używać
nieprzerwanie przez siedem godzin. Użytkownicy mogą także wybrać język,
w którym Explorer 500 będzie się z nimi komunikował. Dostępne są komendy po
angielsku, hiszpańsku i francusku.
Sugerowana cena detaliczna:
249 zł brutto
Durabook R11
Sercem tabletu jest procesor Intel Core i5 czwartej generacji. W standardowej
konfiguracji znajdziemy również 4GB pamięci RAM (rozszerzalne do 8) oraz dysk
SSD o pojemności 64GB. Wszystkie komponenty są łatwo dostępne, więc zmiana
pojemności dysku, ilości pamięci bądź dołożenie modemu LTE nie stanowią problemu. Dzięki wymiennej baterii o pojemności 4130 mAh użytkownik może liczyć
nawet na 7 godzin pracy bez podłączania do sieci. W tablecie znalazły się również
aż dwa pełnowymiarowe porty USB, slot kart microSD, wyjście słuchawkowe
oraz slot na kartę SIM. Urządzenie wytrzymuje upadki z wysokości 120 cm i jest
odporne na zalewanie strumieniem wody z dowolnego kierunku oraz na zapylone
środowisko pracy (szczelność na poziomie IP65). Sprzęt może być swobodnie
użytkowany w temperaturach od -10 st. C do 55 st. C.
Cena od 6380 zł netto
NavRoad myCAM HD Pro
Kompaktowy 55 gramowy rejestrator bazujący na procesorze Ambarella 7. Może
rejestrować nawet 60 klatek na sekundę, zapewniając 170° kąty widzenia oraz
maksymalną rozdzielczość Full HD 1920x1080. Wyposażony w czuły sensor
optyczny firmy OmniVision, polepszający ostrość i jakość nagrywanego obrazu,
nawet w trudnych warunkach oświetlenia. NavRoad myCAM HD PRO posiada
również wbudowany detektor ruchu, który uruchamia nagranie automatycznie
po wykryciu zmiany obrazu przed obiektywem.
Sugerowana cena detaliczna:
399 zł
69
KIEROWANIE FLOTĄ
AVEO ZUŻYWA 15 LITRÓW/100 KM
Zasady korzystania przez pracowników ze służbowych pojazdów powinny być określone w umowie
z pracownikiem, regulaminie firmy, użytkowania środków lokomocji a najlepiej wyspecjalizowanym
dokumencie zwanym polityką flotową. Powinien on określać wiele kwestii, im bardziej szczegółowo, tym
mniejsze pole do interpretacji. Co może szokować, nie wszystkie podmioty gospodarcze mają przygotowane tego typu regulacje, a mogą one ustrzec przedsiębiorcę przed wieloma niepotrzebnymi kłopotami.
W
śród istotnych elementów regulacji związanych
z użytkowaniem pojazdu służbowego warto wymienić między innymi ewidencję przebiegu aut, zazwyczaj wykonywaną przy użyciu kart drogowych, określenie
możliwości użytkowania samochodu poza czasem pracy
oraz sprecyzowanie kto i w jakich okolicznościach jest
uprawiony do prowadzenia pojazdu służbowego. Polityka
samochodowa powinna być dostosowana do potrzeb i charakterystyki firmy, nie istnieje żaden jednolity i uniwersalny regulamin, który mógłby być efektywnie zastosowany
we wszystkich przedsiębiorstwach.
NIEŚCISŁOŚĆ W ROZLICZENIACH
Obecność określonych wytycznych w firmie nie gwarantuje
jednak całkowitej pewności co do tego, czy pojazd służbowy
powierzony pracownikowi jest wykorzystywany zgodnie
z założeniami. Specyfika pracy przedstawiciela handlowego,
zakładająca wykonywanie zadań w terenie, z dala od biura
lub innej siedziby firmy, może tworzyć okoliczności sprzyjające nadużyciom. Wątpliwości u pracodawcy najczęściej
pojawiają się przy braku oczekiwanych efektów sprzedażowych, niepokojących sygnałach od podwładnych jak również przy nieścisłościach w rozliczaniu kart drogowych.
Przykładem może być przedstawiciel handlowy pewnej
firmy sprzedającej sprzęt medyczny, który poruszał się
służbowym Chevroletem Aveo o pojemności silnika 1.4
litra. Przypomnijmy, że wycofywany ze sprzedaży w wielu
państwach europejskich (decyzja koncernowa) model spod
znaku General Motors to niewielkie auto kompaktowe.
Jednak według przedstawionych przez pracownika rozliczeń, pojazd osiągał spalanie przekraczające 15 litrów na
sto kilometrów, co jest ilością przekraczająca około dwukrotnie realne statystyki spalania tego modelu. Po przeprowadzonym śledztwie okazało się, że w porozumieniu
z pewną stacją benzynową tankował swój prywatny samochód używając firmowej karty paliwowej.
70
Pracownik musi
przestrzegać określonych
zasad zawartych
w stosownych
regulaminach.
PALIWO ZMIENIA WŁAŚCICIELA
Należy pamiętać, że nie wszystkie stacje benzynowe
uważnie monitorują numery rejestracyjne pojazdów, do
których wlewane jest paliwo. W rezultacie zatankowanie paliwa i otrzymanie faktury z numerami rejestracyjnymi auta służbowego, podczas gdy tankujemy inny
pojazd, nie stanowi większego problemu. Warto takie
kwestie poruszać w rozmowach z emitentem kart paliwowych lub właścicielem stacji, gdy mamy umowę
z jedną placówką położoną na przykład w okolicach
naszego przedsiębiorstwa.
Jednak nawet tego typu porozumienie nie musi nas uchronić przed nadużyciami ze strony użytkowników pojazdów
związanymi z paliwem. Inną praktyką czynioną poza stacjami jest bowiem odpompowywanie benzyny z służbowego
samochodu na prywatny użytek lub z zamiarem sprzedaży.
stałej dyspozycji pracownika, monitoring aktywności poza
godzinami pracy może zostać uznany za działania naruszające prawo pracownika do prywatności. Warto dodać,
że GPS stają się także batem na przedsiębiorstwa niewypłacające wynagrodzenia za nadgodziny.
Mimo że wyłapanie części nieprawidłowości jest możliwe przy skutecznej administracji flotą, niektóre problemy w przedsiębiorstwie wymagają zastosowania
wsparcia zewnętrznej firmy. Przykładowo poprzez przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, mającego na celu
wskazanie najsłabszego ogniwa w systemie kontroli
i usprawnienie funkcjonujących zabezpieczeń.
DZIAŁANIA ŚLEDCZE
Inną metodą może być podejmowanie działań prewencyjnych poprzez odpowiednią weryfikację przyszłych przedstawicieli handlowych w procesie rekrutacji, co pozwoli na
zminimalizowanie ryzyka zatrudnienia nieodpowiedniej
osoby. Skuteczne bywają także rozwiązania niestandardowe, takie jak obserwacja pracownika, prześledzenie jego
historii zatrudnienia, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub badanie wariografem. Podjęte działania śledcze szybko i efektywnie określają czy podejrzenia o nienależyte wykorzystanie sprzętu firmowego są zasadne.
W przypadku poważnych nadużyć, zebrany materiał
może stać się pomocą dla działu prawnego firmy lub
kancelarii prawnej jako wsparcie przy ewentualnym procesie z byłym już pracownikiem.
■■ Ewald Bednarczyk
Investigation Consultant, IBBC Group
Docieraj do swoich klientów
za pomocą treści
Wykorzystaj siłę content marketingu
Dotarcie do firm produkcyjnych,
handlowych i logistycznych
jest łatwe i niedrogie
Zarejestruj swoją firmę
na www.log24.pl
Zamów inteligentną
wizytówkę firmy
www.log24.pl

Podobne dokumenty