średzki biuletyn samorządowy - nr 56 - 05.08.2010

Komentarze

Transkrypt

średzki biuletyn samorządowy - nr 56 - 05.08.2010
ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
5 SIERPNIA 2010
NR 7 (56)
ISSN 1895-0442
WWW.SRODA.WLKP.PL
„Lombard” dla „Solidarności”
Przez dwa dni średzianie będą obchodzić trzydziestą rocznicę założenia Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” i dziewięćdziesiątą rocznicę bitwy warszawskiej – kluczowego zwycięstwa w wojnie
polsko-bolszewickiej. Wielki koncert i uroczyste obchody odbędą się 14 i 15 sierpnia.
Na prośbę średzkiej „Solidarności”
gmina Środa Wielkopolska będzie
współorganizatorem rocznicowych
obchodów powstania związku. W
uroczystościach udział wezmą między innymi burmistrz Środy Wielkopolskiej, Wojciech Ziętkowski
oraz przewodniczący „Solidarności”
w Wielkopolsce, Jarosław Lange. Już
od godziny 15:00 w sobotę, 14 sierpnia, czyli w dzień rozpoczęcia strajku
robotników w Stoczni Gdańskiej, na
stadionie średzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozpocznie się piknik
rodzinny dla mieszkańców gminy.
Podczas imprezy znajdzie się coś zarówno dla starszych, jak i młodszych
średzian. Już od samego początku
pikniku rozpoczną się atrakcje i
zabawy dla dzieci. Równocześnie
będzie niepowtarzalna okazja zobaczenia rekonstrukcji prac komisji poborowej wcielającej do Armii
Ochotniczej Wojska Polskiego. Na
godzinę 17:00 zaplanowano występ
chóru kolegiackiego pod wezwaniem św. Cecylii, który – specjalnie
na tę okoliczność – przygotuje koncert pieśni patriotycznych. Półtorej
godziny później na scenie pojawi
się zespół Trychina Banda, a centralnym punktem imprezy będzie
gwiazda wieczoru – legendarny zespół „Lombard”. Muzycy na scenie
zameldują się punktualnie o 21:00.
Występ zapowiada się niezwykle interesująco, bo rockowe dźwięki będą
połączone z prezentacją multimedialną „W hołdzie Solidarności”. Całość obchodów trzydziestej rocznicy
powstania związku zwieńczy pokaz
pirotechniczny.
Dzień później mniej hucznie, za to
z równie ważną refleksją, średzianie
obchodzić będą dziewięćdziesiątą rocznicę tzw. „cudu nad Wisłą”,
czyli zwycięstwa wojsk polskich nad
armią bolszewicką w 1920 roku. To
ważne zwycięstwo przyczyniło się
do zachowania niepodległości Polski w okresie międzywojennym, dlatego szczególnie warto wziąć udział
w niedzielnej mszy świętej o 11:30
sprawowanej w średzkiej kolegiacie
w intencji Ojczyzny. Po uroczystej
mszy świętej na cmentarzu przy ulicy Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej przedstawiciele władz samorządowych, ale i sami średzianie, złożą
symboliczne wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
Przez te dwa dni sierpniowego
weekendu pamiętać będziemy o
wszystkich tych, którzy walczyli o
wolność Polski w latach dwudziestych i osiemdziesiątych minionego
wieku.
Radosław Śledziński
[email protected]
Złoża gazu w Środzie Wielkopolskiej
Środa Wielkopolska bogata w zasoby gazu ziemnego kategorii C. Już wkrótce
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpocznie eksploatację z trzech złóż
znajdujących się na terenie gminy. Gaz będzie wydobywany sposobem otworowym.
Ministerstwo Gospodarki wydało
już koncesje na odwierty oraz eksploatację złóż na kolejnych dwadzieścia lat, natomiast Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w
Poznaniu wydał pozytywną decyzję
środowiskową.
Teraz już tylko od PGNiG zależy
to, kiedy na terenie gminy spółka
rozpocznie wydobycie gazu. Warto
wspomnieć, że zyska na tym także
gmina – od każdego metra sześcien-
nego wydobytego na jej terenie do
gminnego budżetu trafi określona
ustawowo kwota.
Pierwsze ze złóż – „Kromolice”
o powierzchni 3136366 metrów
kwadratowych – udokumentowano
na głębokości ponad 3517 m p.p.m.
Pokłady znajdują się w rejonie Trzebisławek oraz Koszut, a część obszaru
usytuowana jest w granicach administracyjnych gminy Kórnik (w okolicach Pierzchna). Właśnie tam wy-
kryto ponad 318,60 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego.
Również drugie ze złóż – czyli „Kromolice S” – znajduje się na kórnicko-średzkiej granicy na głębokości
ponad 3495 m p.p.m. Usytuowane
jest na obszarze Pierzchno (należące do gminy Kórnik), Trzebisławki,
Brzeziny; w sumie obejmuje powierzchnię 2062714 metrów kwadratowych. To złoże jest niemal
dwukrotnie większe od pierwszego.
Do wydobycia jest aż 520 milionów
metrów sześciennych gazu.
Trzecie ze złóż znajduje się na obszarze Słupi Wielkiej, Żabikowa oraz
częściowo w Pętkowie, nachodząc
na rogatki miasta Środa Wielkopolska. Właśnie tam udokumentowano
złoże na głębokości 3517,3 m p.p.m.
Złoże – rozpostarte na 1944849 metrach kwadratowych – jest najmniejsze ze wszystkich trzech wykrytych
na ternie gminy. Zasoby wynoszą
nieco ponad 284 miliony metrów
sześciennych.
Zgodnie z założeniami złoża zostaną
całkowicie wyeksploatowane.
Radosław Śledziński
[email protected]
...w numerze
Zgodnie z policyjną tradycją
obchody Święta Policji
rozpoczęła uroczysta
msza święta, a z okazji
uroczystości
w 29 funkcjonariuszy
otrzymało awanse.
24 lipca średzcy
policjanci
obchodzili swoje
święto
strona 3
Remont parkingu przy ulicy
Wiosny Ludów w Środzie
Wielkopolskiej dobiegł
końca. Po zakończeniu prac
w tym popularnym miejscu
będzie mogło parkować
więcej kierowców .
Parking
przy Wiosny
Ludów otwarty
strona 4
Jak pisaliśmy w poprzednim
numerze „Średzkiego
Biuletynu Samorządowego”
gmina Środa Wielkopolska
planuje budowę trzech
kolejnych placów zabaw
na terenie miasta, a także
doposażenie kilkunastu
placów na terenach
wiejskich gminy.
Jeszcze więcej
placów zabaw
strona 5
2
www.sroda.wlkp.pl
W sobotę Francuzi przyjadą do Środy
Już w najbliższą sobotę do Środy Wielkopolskiej z wizytą przyjedzie delegacja z francuskiego Vitre –
miasta partnerskiego Środy Wielkopolskiej. Francuzi zostaną w Wielkopolsce do środy.
Dwudziestudziewięciu Francuzów
z Bretanii, malowniczego regionu
w północno-zachodniej części kraju,
leżącego w departamencie Ille – et
– Vilaine, spędzi w Środzie Wielkopolskiej pięć dni. Delegacja zostanie powitana na średzkim Starym
Rynku przez burmistrza Wojciecha
Ziętkowskiego oraz średzian, którzy
ugoszczą Francuzów w swoich domach. Francuzi spodziewani są na
rynku w najbliższą sobotę po południu. Goście zakwaterują się w wyznaczonych im rodzinach, a następnie będą mieli do dyspozycji czas
wolny, na przykład na odpoczynek
czy zwiedzanie urokliwych zakątków Środy Wielkopolskiej.
Niedziela upłynie pod znakiem integracji ze średnianami, a francuska
delegacja – podobnie jak po przyjeździe – będzie mieć dzień wolny;
każdy z gości spędzi ten dzień wedle
swojego uznania.
Na prośbę samych gości podczas
krótkiej wizyty delegacja będzie
także zwiedzać – nie tylko Środę
Wielkopolską, ale i inne miasta.
W poniedziałek Francuzi pojadą
więc na wycieczkę do Torunia, gdzie
spędzą cały dzień, natomiast we wtorek od rana będą już przechadzać
się po poznańskim Starym Rynku,
zwiedzając przy okazji najciekawsze zakątki i zabytki Stolicy Wielkopolski. Francuzi zjedzą również
w Poznaniu wspólnie obiad, po czym
wrócą do Środy Wielkopolskiej
i o godzinie 18:00 wezmą udział
w spotkaniu integracyjnym w
parku Muzeum Ziemi Średzkiej
w Koszutach. W malowniczej scenerii zabytkowego dworu goście,
rodziny goszczące delegację oraz
przedstawiciele władz samorządowych, wysłuchają między innymi
chóru „Ama la Musica” oraz Chóru
Kolegiackiego pod wezwaniem św.
Cecylii.
Wyjazd Francuzów do Vitre zaplanowano na środę, 11 sierpnia, na
wczesne godziny poranne.
Przypomnijmy, że miasto Vitre od
maja 1995 roku, kiedy to podpisano umowę o nawiązaniu współpracy, jest jednym z czterech miast
partnerskich Środy Wielkopolskiej.
W myśl sygnowanej umowy realizowana jest przede wszystkim wymiana młodzieży ze szkół średnich oraz
mieszkańców obu miast.
Ta, jak dotąd, wzorowa współpraca została dostrzeżona w 2004 roku
przez kapitułę fundacji „Poznań – Ille
– et – Vilaine”. Wówczas gmina Środa
Wielkopolska oraz Vitre, w uznaniu
za szczególnie istotny wkład w pogłębianie i utrwalanie współpracy polsko-francuskiej, a przede wszystkim
wielkopolsko-bretońskiej, otrzymały
wyróżnienie w postaci Medalu św.
Iwona, który jest patronem Bretanii.
Radosław Śledziński
[email protected]
Imprezowy rozkład jazdy – sierpień 2010
Co?
Gdzie?
Kiedy?
Koncert Galowy XVII
Ogólnopolski Festiwal Wokalno –
Instrumentalny dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
plac przy ul. Kościuszki
w Środzie Wielkopolskiej
7 sierpnia
„Topoliada”
plac w Topoli
8 sierpnia od godz. 10:00
Piknik „Solidarności”
Ośrodek Sportu i Rekreacji
14 sierpnia od godz. 15:00
V Maraton Pływacki
Jezioro Średzkie
21 sierpnia od godz. 12:00
„Środa Rock Festiwal”
Jezioro Średzkie
21-22 sierpnia
Dożynki gminne
Słupia Wielka
28 sierpnia od godz. 13:45
WAŻNE TELEFONY
Straż Pożarna 112, 998, 061 285–30–68
Pogotowie ratunkowe
999, 061 285–33–12
Policja 997, centrala 061 286–72–00
Policja telefon zaufania 061 286–72–97
Pogotowie wod.–kan. 994
Pogotowie energetyczne
061 285–22–91
Rozdzielnia Gazu 061 285–28–21
Starostwo Powiatowe
sekretariat 061 285–80–51
Urząd Miejski
sekretariat 061 286–77–00
Straż Miejska 061 286–77–50,
0604–471–282
Powiatowa Biblioteka Publiczna
061 285–22–13
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Filia w Środzie 061 285–82–21
Urzędy Gmin:
Dominowo 061 285–92–13
Krzykosy 061 285–15–14
Nowe Miasto 061 287–40–14
Zaniemyśl 061 285–75–80
Powiatowy Urząd Pracy
061 285–80–32
Sąd Rejonowy 061 285–80–16
Urząd Skarbowy 061 285–80–91
MPECWIK 061 285–35–18
Usługi Komunalne 061 285–40–68
Zarząd Dróg Powiatowych
061 287–06–17
Ośrodek Kultury 061 285–23–05
Miejska Biblioteka Publiczna
061 285–80–49
Muzeum Ziemi Średzkiej
„Dwór w Koszutach” tel. 061 285–10–23
OSiR 061 285–25–20
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego 061 285–80–05
ul. Poselska 061 285–25–97
PKP 061 633–68–33
PCK 061 285–34–46
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 061 287–06–40
Ośr. Pomocy Społ. 061 285–35–80
Dom Pogodnej Jesieni 061 285–31–47
Warsztaty Terapii Zajęciowej
061 285–38–06
Stowarzyszenie Abstynentów
,,Nowe Życie” 061 285–26–58
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej 061 285–40–31
Sanepid – 061 286–70–80
tel. alarmowy 0602–297–591
Przychodnia Lekarza Rodzinnego
,,Astra–Med” 061 285–37–95
Przychodnia Zespołu Lekarza
Rodzinnego LEKMED
061 287–06–66
Lekmed Bis 061 286–52–50
NSZOZ MEDICUS 061 285–85–55
Przychodnia Lekarza
Rodzinnego Krzykosy 061 285–15–18
Przychodni Zespołu Lekarza
Rodzinnego PROXIMUS 061 285–75–30
Towarzystwo Średzkich Amazonek
0507–532–146
Postój Taxi 061 285–29–09
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
nr 7 (56)
INFORMATOR
URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00
e-mail: [email protected]
Z-ca Burmistrza
Rafał Piechowiak – 286-77-00
e-mail: [email protected]
Sekretariat – 286-77-00; 286-77-01
Fax – 286-77-02
e-mail: [email protected]
Punkt Obsługi Klienta – 286-77-70
e-mail: [email protected]
Biuro Obsługi Burmistrza
– 286-77-06; 286-77-08
e-mail: [email protected]
Wydział Organizacyjno-Prawny
– 286-77-11; 286-77-12
Sekretarz Miasta – 286-77-10;
e-mail: [email protected]
Biuro Rady – 286-77-15; 286-77-16
e-mail: [email protected]
Wydział Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej: 286-77-18---22
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Wydział Inwestycji i Zamówień
– 286-77-31/32; 286-77-35/36/37
e-mail: [email protected]
Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 286-77-55
e-mail: [email protected]
• Księgowość budżetowa –
286-77-56/57
e-mail: [email protected]
• Księgowość podatkowa –
286-77-61
• Podatek od środków
transportu – 286-77-58;
• Podatek rolny, pod. od
nieruchomości – 286-77-63/64
Referat Działalności
Gospodarczej – 286-77-40/41
e-mail:
[email protected]
Referat Rolnictwa i Ochrony
Środowiska – 286-77-25/26,
286-77-33
e-mail: [email protected]
Referat Spraw Mieszkaniowych
– 286-77-43/44
e-mail:[email protected]
Wydział Oświaty, Kultury
i Sportu – 286-77-46/47;
e-mail: [email protected]
Straż Miejska – 286-77-50;
0604-471-282;
Monitoring Miasta – 285-32-15
Wydział Spraw Obywatelskich
– 286-77-75/76
e-mail: [email protected]
Urząd Stanu Cywilnego –
286-77-71/72
e-mail: [email protected]
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej –
285-35-80
e-mail: [email protected]
Muzeum Ziemi Średzkiej
w Koszutach – 285-10-23
Miejska Biblioteka Publiczna
im. R.W. Berwińskiego
– 285-80-49
Usługi Komunalne sp. z o.o.
– 285-40-68
e-mail: [email protected]
Składowisko Odpadów
Komunalnych – 502-588-999
e-mail: [email protected]
MPECWiK sp. z o.o. – 285-35-18,
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: [email protected]
Ośrodek Kultury – 285-23-05/06
e-mail: [email protected]
Ośrodek Sportu i Rekreacji –
285-25-20
e-mail: [email protected]
Pływalnia Miejska – 285-88-10
Gimnazjum nr 1 – 285-23-74
e-mail: [email protected]
Gimnazjum nr 2 – 287-06-59
e-mail:
[email protected]
Szkoła Podstawowa nr 2 –
285-30-76
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa nr 3 –
285-80-47
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w Słupi
Wielkiej – 285-83-94
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa
w Jarosławcu – 285-17-00
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa
w Pławcach – 285-19-25
e-mail: [email protected]
Szkoła Podstawowa w
Starkówcu Piątkowskim
– 285-12-81
Przedszkole nr 1 – 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 285-24-32
Średzki Biuletyn Samorządowy nr 6 (55)
Redaktor: Radosław Śledziński
e mail: [email protected]
tel. redakcja 061 286 77 06
Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska,
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia,
Drukarnia Poznań
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i poprawek w tekstach oraz listach. Materiałów
nie zamówionych nie zwracamy. Zabrania się
kopiowania i wykorzystywania tekstów publikowanych w „Średzkim Biuletynie Samorządowym”,
za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie
O prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
zgody autora.
sierpień 2010
Pomnik 700-lecia
przeniesiony na skwer
To już pewne. Po konsultacjach z mieszkańcami burmistrz
Środy Wielkopolskiej, Wojciech Ziętkowski, podjął decyzję o
przeniesieniu pomnika 700- lecia. Postument stanie na skwerze w okolicach ulic Kilińskiego i Kościuszki.
Do końca lipca wszyscy średzianie
mogli drogą mailową przesyłać propozycje nowej lokalizacji pomnika.
Jak podawaliśmy w poprzednim
numerze „Średzkiego Biuletynu Samorządowego”, największą popularnością cieszyły się trzy lokalizacje dla
postumentu: stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji, skwer przy ulicą Kilińskiego i Wawrzyniaka oraz skwer
przy ulicy Kilińskiego i Kościuszki.
Ostatecznie – biorąc pod uwagę głos
mieszkańców Środy Wielkopolskiej
– burmistrz Wojciech Ziętkowski
zdecydował, że pomnik zostanie
3
www.sroda.wlkp.pl
przeniesiony właśnie na skwer przy
ulicy Kilińskiego i Kościuszki.
Pomnik 700-lecia od lat stał w centralnym punkcie na płycie Starego
Rynku w Środzie Wielkopolskiej.
Postument będzie jednak przeniesiony ze względy na planowany remont płyty rynku. Jak informują
pracownicy Urzędu Miejskiego nie
wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.
Wszystko zależy bowiem od wykonawcy robót – ten rozpocznie prace
w pierwszej połowie sierpnia.
Godzina „W” po raz 66
W godzinę „W”, punktualnie o 17:00 Środa Wielkopolska – podobnie jak cała Polska –
stanęła. Na minutę zatrzymały się samochody, przystanęli mieszkańcy.
Zawyły syreny alarmowe. W ten sposób 1 sierpnia średzianie oddali hołd wszystkim
poległym w Powstaniu Warszawskim.
minutę, a pod tablicą Armii Krajowej na średzkim Starym Rynku delegacje złożyły symboliczne wiązanki
kwiatów w narodowych, biało-czerwonych barwach. Właśnie tak zwyczajowo oddaje się hołd poległym w
powstaniu.
Przypomnijmy, że Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944
roku o godzinie 17:00. Walki trwały
dzień i noc. Powstańcy, pozostawieni sami sobie, bez odpowiedniej broni i aprowizacji, a także bez wsparcia
koalicjantów, przez 63 dni stawiali
zacięty opór hitlerowskiej okupacji
i walczyli o każdy skrawek stolicy.
Walki pochłonęły ponad 200 tysięcy
ofiar po stronie polskiej, a w ich wyniku Warszawa została prawie całkowicie zniszczona.
O rocznicy zrywu pamiętają nie tylko warszawiacy. Także średzianie –
jak co roku – włączyli się w obchody
kolejnej rocznicy wybuchu powstania. W ten sposób udowodnili, że
choć przez lata narosło wiele kontrowersji wokół powstania, związanych
przede wszystkim z decyzjami jego
dowódców, to średzianie wciąż pamiętają i chcą oddać hołd wszystkim
tym, którzy ponieśli śmierć w walce
o niepodległą Ojczyznę.
Tradycyjnie na uczczenie rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
burmistrz miasta Środa Wielkopolska oraz starosta powiatowy zaapelowali do mieszkańców Środy Wielkopolskiej o wywieszenie flag państwowych. Te pojawiły się nie tylko w
prywatnych domach, ale i miejscach
publicznych czy fasadach urzędów.
O 17:00 miasto i gmina stanęły na
Radosław Śledziński
[email protected]
24 lipca policjanci obchodzili swoje święto
Zgodnie z policyjną tradycją obchody Święta Policji
rozpoczęła uroczysta msza święta, a z okazji uroczystości
w 29 funkcjonariuszy otrzymało awanse.
Radosław Śledziński
[email protected]
Kolegiata powitała
nowego proboszcza
4 lipca podczas uroczystej mszy świętej średzianie powitali
nowego proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej – księdza
Janusza Śmigla.
Nowy proboszcz średzkiej parafii pochodzi z Lubasza koło Czarnkowa, a
do Środy Wielkopolskiej przyjechał
z Leszna-Zborowa, gdzie sprawował
pieczę nad tamtejszą parafią.
Na wstępie mszy świętej dotychczasowy proboszcz kolegiaty, ks. infułat
Aleksander Rawecki odczytał dwa
dekrety Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego. Zgodnie z pierwszym
z tych pism nowy proboszcz 1 lipca
został powołany na proboszcza kolegiaty. W drugim arcybiskup Gądecki ustanowił ks. Śmigla kanonikiem
gremialnym kapituły kolegiackiej.
Nowego duszpasterza przywitał
bukietem kwiatów burmistrz Wojciech Ziętkowski. Życzył on również przedstawicielowi Kościoła
spełnienia w opiece duchownej
nad mieszkańcami Środy Wielkopolskiej. Również przedstawiciele
grup parafialnych i stowarzyszeń ze
wzruszeniem witali swojego nowego pasterza. Podczas homilii nowy
proboszcz powiedział kilka zdań na
temat swojego życia. Chciał w ten
sposób przybliżyć swoją sylwetkę parafianom. Warto zauważyć, że nowy
proboszcz wyraźnie podkreślał rolę,
jaką w jego wyborach życiowych
odegrał papież Jan Paweł II. Mówił:
Jan Paweł II napisał takie słowa:
Kiedy Pan otwiera przed nami jakieś
drzwi, trzeba przez nie wejść. Dlatego tutaj jestem razem z Wami”. Również cytując Papieża-Polaka nowy
proboszcz podkreślał rolę wiernych
w Kościele: Wierni świeccy zajmują
miejsce w pierwszych szeregach Kościoła.
Radosław Śledziński
[email protected]
24 lipca to dla policji dzień niezwykły.
W 1919 roku tego dnia mocą ustawy
została powołana Policja Państwowa.
Od tego czasu co roku wszyscy policjanci i pracownicy cywilni policji w
Polsce, obchodzą swoje święto. W całej Polsce odbywają się uroczyste gale,
na których funkcjonariusze mają
możliwość pochwalenia się swoimi
dokonaniami. Jest również moment,
w którym wspominani są ci, którzy
zginęli na służbie.
W tym roku obchody Święta Policji
w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęły
się od uroczystej mszy, która została
odprawiona przez kapelana miejscowej policji ks. Lecha Otta. Po wspólnej modlitwie Burmistrz Miasta
Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski przekazał średzkiej drogówce
nowy radiowóz. Pan Wojciech zadbał
również o to, by przy okazji tak wielkiej uroczystości nowe auto zostało
poświęcone.
Jak na obchody w służbach mundurowych przystało oficjalną część
uroczystości rozpoczął meldunek
złożony Komendantowi Powiatowemu Policji w Środzie Wielkopolskiej
- mł. insp. Pawłowi Ludwiczakowi
przez Zastępcę Naczelnika Prewencji
i Ruchu Drogowego nadkom. Piotra
Kępskiego. Następnie podinsp. Zbigniew Miękisiak przypomniał główne cele i zadania policji, wymienił
przy tej okazji walkę z przestępczością i demoralizacją, ochronę ludzi i
mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego.
Powitanie przybyłych gości przypadło w udziale Komendantowi
Powiatowemu Policji w Środzie
Wielkopolskiej mł. insp. Pawłowi
Ludwiczakowi. W swoim przemówieniu podkreślił on zaangażowanie
i wytrwałość w realizowanych działaniach swoich podwładnych.
Krótki występ artystyczny, który
był swoistym przerywnikiem cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród
przybyłych gości. W drugiej części
kierownictwo średzkiej jednost-
ki oraz Niezależne Samorządowe
Związki Zawodowe Policjantów wyróżniły osoby, które według nich w
ostatnim roku szczególnie aktywnie
działały na polu bezpieczeństwa w
naszym powiecie. Wśród wyróżnionych znalazł się burmistrza Środy
Wielkoposlkiej- Wojciech Ziętkowski, a Zenonowi Kleczewskiemu i
Krzysztofowi Kukulskiemu zostały
nadane odznaki honorowe w formie
medali za wspieranie działań Związku Zawodowego Policjantów, które
wręczył wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Wielkopolski st.sierż.
Grzegorz Żurek oraz wiceprzewodniczący Zarządu terenowego NSZZP
asp. Piotr Nowak.
Policjanci pamiętali o własnej historii – o przypadającej 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej oraz o zamordowanych polskich oficerów w obozie
radzieckim w Miednoje, aby oddać
hołd pomordowanym i włączyć się
w aktywne upamiętnianie pamięci
ofiar Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rodzina Policyjna 1939 postanowiło
wyróżnić starostę średzkiego, burmistrza oraz wójtów z powiatu średzkiego publikacją książkową „Martyrologia Policjantów woj. Poznańskiego II
RP”. Publikację wręczył prezes oddziału poznańskiego stowarzyszenia
– Andrzej Borowski.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrali zaproszeni goście. Dyrektor
Aresztu Śledczego – podpułkownik
Grzegorz Fedorowicz i zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Waldemar Stupiński – złożyli oni najlepsze życzenia kolegom w
innych mundurach.
Radosław Śledziński
[email protected]
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
4
www.sroda.wlkp.pl
Prądzyńskiego
prawie gotowa
Środa przyjazna…
właścicielom psów
Wkrótce na średzkich trawnikach będzie jeszcze czyściej. Gmina Środa Wielkopolska
rozpoczyna montaż 25 pojemników na psie odchody.
Nowe pojemniki pojawią się we
wszystkich częściach miasta – wszędzie tam, gdzie właściciele najczęściej
wychodzą na spacer ze swoimi czworonogami. Jak wyjaśniają pracownicy
średzkich Usług Komunalnych, każdy
pojemnik na odchody wyposażony
będzie dodatkowo w kasety zawierające zestaw do zbierania nieczystości.
Kasety – zawierające jednorazowe,
tekturowe torebki oraz łopatki – będą
regularnie uzupełniane przez pracowników Usług Komunalnych.
Dodatkowo Urząd Miejski w Środzie
Wielkopolskiej zamówił pięć kaset
na zestawy higieniczne, które zostaną
zainstalowane na fasadach budynków.
Zawierać będą jednorazowe rękawiczki, dzięki którym właściciele bez problemu będą mogli posprzątać nieczystości po swoim psie.
Postawienie pojemników na psie odchody wcale nie oznacza, że właściciele
wcześniej nie musieli sprzątać po swoich psach. Taki obowiązek nakłada na
każdego właściciela prawo. Gmina wychodzi im jednak naprzeciw i ułatwia
ten obowiązek.
Przypomnijmy, że za zabrudzanie terenu właścicielom czworonogów i in-
nr 7 (56)
Kończą się prace remontowe na ulicy Prądzyńskiego
w Środzie Wielkopolskiej.
nym mieszkańcom pozostawiającym
po sobie nieczystości w przestrzeni
publicznej grozi mandat porządkowy.
W myśl artykułu 145 Kodeksu wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsca dostępne dla publiczności, a w
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 złotych albo karze
nagany”. Zaniedbanie obowiązku
sprzątania po pupilu może więc bardzo uszczuplić portfel właściciela.
Radosław Śledziński
[email protected]
Parking przy Wiosny Ludów
otwarty
Remont parkingu przy ulicy Wiosny Ludów w Środzie Wielkopolskiej dobiegł końca.
Po zakończeniu prac w tym popularnym miejscu parkingowych będzie mogło parkować
więcej kierowców – teraz jest tam bowiem znacznie więcej miejsc postojowych.
– W końcu jest tutaj ład i porządek. Teraz nie ma już kłopotów ani
z zaparkowaniem i zostawieniem
samochodu, ani z wyjazdem na ulicę – mówi pan Mirosław, kupiec
ze średzkiego targowiska. I rzeczywiście, po remoncie parkingu przy
ulicy Wiosny Ludów, wiele dotychczasowych problemów zniknęło.
Wcześniej kierowcy narzekali przede
wszystkim na dziury w nawierzchni
parkingu. Teraz ten został wyłożony
kostką brukową. Na prośbę władz
Środy Wielkopolskiej wyznaczono
też miejsca parkingowe i wprowadzono nowe oznakowanie – dzięki
temu definitywnie skończy się samowolka kierowców. Oznakowanie
pozwoli też na to, aby więcej aut mogło stanąć na parkingu. Po remoncie
na płycie parkingu przygotowano
ponad 60 miejsc postojowych.
W trakcie remontu przebudowano
również wjazd na parking od strony
ulicy Wiosny Ludów. Teraz kierowcy
nie będą blokować już wjazdu, przez
co ruch ma być słynniejszy i sprawniejszy. Poprawi to również bezpieczeństwo: zarówno kierowców, jak
i pieszych. Gmina nie zapomniała
zresztą także o udogodnieniach dla
tych ostatnich, a także okolicznych
mieszkańców. Przy okazji remontu
parkingu wykonawca zbudował kanalizację deszczową w ulicy Wiosny
Ludów, a także – dodatkowo - wyremontował chodnik i krawężniki
przy ulicy Niedziałkowskiego.
Przypomnijmy, że wszystkie prace
wykonała firma „Trans-Masz”, której
oferta okazała się najkorzystniejsza
spośród wszystkich 13 firm, które
zgłosiły się do przetargu. Remont
kosztował 181,927,02 złote.
Radosław Śledziński
[email protected]
To już końcówka prac na Prądzyńskiego
Przypomnijmy, że prace na Prądzyńskiego polegają na rozbudowie
kolektorów sanitarnych i deszczowych na całym odcinku od ulicy
Jackowskiego do ulicy Kórnickiej.
W związku z tym robotnicy musieli
rozkopać jezdnię po to, żeby metodą
przecisków przyłączyć kanalizację
do poszczególnych budynków.
Te prace są już w zasadzie skończone,
a do tego, aby gmina mogła odebrać
wykonane prace, została do zrobienia wyłącznie kosmetyka – wyko-
nawca prac zobowiązał się bowiem
do rewitalizacji terenów zielonych
wzdłuż ulicy Prądzyńskiego. Już teraz kierowcy mogą jeździć po nowej
asfaltowej nawierzchni, a okoliczni
mieszkańcy i firmy, które mają swoją
siedzibę w tej części Środy Wielkopolskiej, będą mogły wkrótce podłączyć się do sieci sanitarnej.
Gmina wydała na tę inwestycję
2,590,202,14 złotych.
Radosław Śledziński
[email protected]
Więcej miejsca dla psów
Gminne schronisko dla psów w Środzie Wielkopolskiej wciąż się
rozrasta. Wkrótce na terenie schroniska powstaną dodatkowe
miejsca dla zwierząt.
Pracownicy Usług Komunalnych
z początkiem sierpnia rozpoczęli
budowę czterech dodatkowych kojców oraz dużego wybiegu dla psów.
Wszystko po to, żeby w średzkim
schronisku psy miały jak najlepsze
warunki. Tym bardziej, że gminne
schronisko, szczególnie w okresie
wakacji – podobnie jak schroniska
w całym kraju –, powoli się zapełnia.
Aktualnie pracownicy i wolontariusze opiekują się ponad 80 psami,
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
które czekają na nowych właścicieli.
Zwierzęta mieszkają w 26 kojcach.
Nowe miejsca sprawią więc, że psy
zyskają więcej miejsca.
W kolejnym numerze „Średzkiego
Biuletynu Samorządowego” czytelnicy znajdą więcej informacji o
czworonożnych
podopiecznych
schroniska, którzy czekają na nowe
domy.
Radosław Śledziński
[email protected]
sierpień 2010
Jeszcze więcej placów zabaw
Sobota 24 lipca
– ulewa nad Środą
Nocna ulewa oraz rzęsisty deszcz
do godzin południowych sprawił
sporo kłopotów średzianom. Kanalizacja deszczowa w wielu ulicach
i drogach szybko wypełniła się
wodą. Po raz kolejny mieszkańcy
„korboli”, czyli osiedla w kwartale
między ulicami Kórnicką, Mickiewicza i Kosynierów mieli problem
z zalanymi piwnicami i garażami.
Okazuje się, że zaniedbany przez
Spółki Wodne Rów Topolski nie jest
w stanie odprowadzić większej ilości
deszczówki i ścieków. Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rejonie jest
planowana przez Gminę, lecz brak
5
www.sroda.wlkp.pl
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „Średzkiego Biuletynu Samorządowego”
gmina Środa Wielkopolska planuje budowę trzech kolejnych placów zabaw na terenie miasta,
a także doposażenie kilkunastu placów na terenach wiejskich gminy.
dofinansowania unijnego tej wielomilionowej inwestycji sprawia, że
z roku na rok jest ona odkładana.
W tym roku „sanitarka” dochodzi
już do skrzyżowania ulic Kórnickiej,
Prądzyńskiego i Mickiewicza. Dalsze odcinki są zależne od pieniędzy.
W innych rejonach miasta nastąpiły lokalne podtopienia wynikające
z zatkania wpustów liśćmi i piaskiem.
Od wczesnych godzin rannych ekipy
MPECWiK udrażniały studzienki
kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe. W kilku przypadkach wypompowywano wodę z piwnic.
Takich placów zabaw będzie w Środzie Wielkopolskiej więcej
Nowe ławki
w Środzie Wielkopolskiej
Przypomnijmy, że trzy duże place
zabaw powstaną w okolicach ulicy
Westerplatte, na osiedlu Młodych
oraz w parku przy ulicy Kościuszki
w Środzie Wielkopolskiej. Dodatkowo doposażony zostanie plac
zabaw znajdujący się przy ulicy Tuwima oraz na terenach wiejskich
gminy (między innymi w Brodowie,
Wygodne, choć trwałe, i ładne, choć masywne – na terenie
Środy Wielkopolskiej powstaje kilkanaście nowych, murowanych ławek.
Drogi gminne jak nowe
Jan Buczkowski
Warto wspomnieć, że to kolejna
inwestycja gminy, która wychodzi
na przeciw oczekiwaniom samych
średzian. Tylko w tym roku powstały już nowe miejsca do zabawy dla
dzieci przy osiedlach Piastowskim
oraz Toruńskim.
Radosław Śledziński
[email protected]
tam już ponad 80 procent zaplanowanych prac. A te trwają na odcinku
rozpoczynającym się na wysokości
drogi krajowej S 11 (czyli drogi krajoMieszkańcy Czarnego Piątkowa mogą już cieszyć się z jazdy nową,
wej Poznań – Bytom), a kończącym
wyremontowaną drogą. Na tę przyjemność będą musieli jeszcze
trochę poczekać mieszkańcy Pętkowa – tam remont ma się już jednak się przy drodze powiatowej prowadzącej ze Środy Wielkopolskiej do
ku końcowi.
Słupi Wielkiej. Jak zapisano w proPrace na drogach w obu miejscowo- W Czarnym Piątkowie remont – na jekcie, oba remonty wykonywane są
ściach wykonuje firma Robót Dro- odcinku „od krzyża do krzyża” – re- w technice destruktu. Co ciekawe, ta
gowych Krzysztofa Kukulskiego. mont już się zakończył. Na ostatniej technologia wymaga tego, aby prace
Inwestycje polegają na gruntownej prostej jest już natomiast remont były wykonywane w okresie najcieprzebudowie dróg gminnych o na- drogi w Pętkowie. Zdaniem pracow- plejszych dni.
Radosław Śledziński
[email protected]
wierzchni gruntowej.
ników Urzędu Miejskiego wykonano
Rewitalizacja łazienek rozpoczęta
Trzy ławki stoją już przy Daszyńskiego
Średzkie Usługi Komunalne budują
nowe ławki z klinkierowych cegieł.
Jak zapewniają urzędnicy, dzięki
temu ławki będą nie tylko wygodne,
ale i wytrzymałe.
Pierwsze trzy ławki pojawiły się już
przy ulicy Daszyńskiego, na wysokości parku, a cztery kolejne – tuż
Chwałkowie, Chociczy, Mącznikach, Pławcach, Pętkowie czy Winnej Górze).
Zamówienie
wykona
forma
„SUN+” z Gruszczyna. W postępowaniu przetargowym, w którym
wystartowało dwóch wykonawców,
to właśnie ta oferta okazała się najkorzystniejsza.
przed Miejską Biblioteką Publiczną. Kolejne – zgodnie z planami
– ustawione zostaną przy ulicach
Kościuszki, Inwalidów Wojennych i
Weychana, a także przy placu Armii
Poznań i ulicy Poselskiej.
Radosław Śledziński
[email protected]
Rewitalizacja tzw. łazienek już się rozpoczęła. Urząd Miejski
w Środzie Wielkopolskiej przyjął harmonogram prac, a robotnicy
wbili pierwszą łopatę. Wszystko po to, żeby ten popularny wśród
średzian park już niebawem zyskał zupełnie nowe oblicze.
Jak wyjaśniają urzędnicy, prace na
terenie parku polegać będą przede
wszystkim na dokładnym odnowieniu ścieżek spacerowych: wszędzie
tam, gdzie okaże się to niezbędne,
zostanie uzupełniona nawierzchnia.
Dodatkowo gmina zleciła również
wykonanie odwodnienia parku oraz
uzupełnienia zieleni w łazienkach.
Dzięki temu park będzie jeszcze bardziej cieszyć oczy średzian. Nawet
po zmroku, bo w okolicy łazienek
powstało niedawno oświetlenie od
strony ulicy Działkowej aż do ulicy
Spacerowej.
Radosław Śledziński
[email protected]
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
6
www.sroda.wlkp.pl
Boiskowe prace na półmetku
W poprzednim numerze „Średzkiego Biuletynu Samorządowego”
pisaliśmy o planowanej budowie nowych boisk przy średzkich podstawówkach. Jak zapewniają urzędnicy, prace są już na półmetku.
Firma Krzysztofa Kukulskiego z Kijewa rozpoczęła już prace przy budowie boiska przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Środzie Wielkopolskiej. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 20 sierpnia.
7 lipca natomiast minął termin składania ofert na budowę boiska przy
Szkole Podstawowej nr 3. Przetarg
ten również wygrała firma z Kijewa,
a budowa boiska została wyceniona
na prawie 150 tys. zł.
Przypomnijmy, że oba boiska mają
być wielofunkcyjne, co pozwoli na
szeroki rozwój sportowy uczniów
podstawówek. Taka inwestycja to
również oszczędność czasu, miejsca
i pieniędzy. Warto przypomnieć, że
Tak na razie wygląda boisko przy
SP nr 2
w tym roku zaplanowane jest powstanie trzech przyszkolnych boisk.
Inwestycje w tego typu budowy na
pewno podniosą standard zajęć wychowania fizycznego oraz uczynią je
bardziej atrakcyjne dla uczniów.
Radosław Śledziński
[email protected]
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta
Środa Wielkopolska
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska informuje,
że osoby zakwalifikowane
do wynajmu mieszkań komunalnych
zobowiązane są w terminie do końca sierpnia dostarczyć
zaświadczenia o dochodach wszystkich członków
gospodarstwa domowego za okres ostatnich
sześciu miesięcy bieżącego roku
(luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec do lipca włącznie).
Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 e-mail: [email protected]
fax: 61 285-63-41 www.wodociagi-sroda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z regulaminem MPECWiK
na wykonanie prac remontowo- modernizacyjnych
w budynku socjalno - biurowo - warsztatowym
na terenie Przepompowni Ścieków w miejscowości Kijewo
Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
w Dziale Planowania Rozwoju i Inwestycji pokój nr 13
w godz. 8.oo-14.oo
Opłata za pobranie WZ wynosi 50,00 zł. brutto.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
p. Eugeniusz Gołębiak, tel. 61-285-35-18 w. 28
Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 2010r. do godz. 11.oo
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7
w dniu 27 sierpnia 2010r do godz. 11.15
O wyniku wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. cena – 100 %
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi
określone w Warun-kach Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych i częściowych.
Prezes
mgr Jan Buczkowski
nr 7 (56)
Orzeźwienie w upały
Wodociągi w ostatni upalny weekend uruchomiły na Starym Rynku
kurtynę wodną. Wiadomo jak płyty Rynku są rozgrzane podczas słonecznych dni. Aż parzą stopy. W
godzinach największego upału od
10 do 14 w sobotę, niedzielę i poniedziałek pracownicy MPECWiK
zamontowali urządzenie rozpryskujące wodę w postaci mgły. „Był
to pomysł p. Burmistrza Wojciecha
Ziętkowskiego, aby wykorzystać
nasze urządzenia do nawodnienia
płyty Starego Rynku.” – mówi prezes spółki Jan Buczkowski. Podobne
fontanny funkcjonują w Poznaniu i
Wrześni. Cieszą się wielką popularnością zwłaszcza wśród dzieci. Dzięki drobnemu rozbryzgowi wody jej
zużycie jest niewielkie, dając ulgę
mieszkańcom w upalne dni.
Radosław Śledziński
[email protected]
Ulica Surzyńskich do przebudowy
Choć lato trzyma się dobrze, a sezon urlopowy w pełni, to gmina Środa Wielkopolska nie zwalnia tempa,
jeśli chodzi o inwestycje. Szykuje się bowiem kolejna ważna inwestycja. Tym razem gruntownie przebudowana zostanie ulica Surzyńskich. Dodatkowo powstanie tam także kanalizacja deszczowa.
W sumie przebudowanych zostanie
ponad 200 metrów drogi. Roboty
te wykona średzka firma „TRANSMASZ”, która w postępowaniu
przetargowym zaoferowała najkorzystniejsze warunki i najniższą cenę
wykonania. Ostatecznie wykonawca
podejmie się prac za 142,575,00 złotych.
Warto wspomnieć, że do przetargu
stanęło łącznie trzech oferentów.
Wyłącznym kryterium oceny ofert
przetargowych była najniższa pro-
ponowana cena. Zgodnie z umową
prace na ulicy Surzyńskich w Środzie Wielkopolskiej zakończą się po
35 dniach od podpisania umowy z
Urzędem Miejskim.
Radosław Śledziński
[email protected]
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż nieruchomości
w celu prawidłowego zagospodarowania .
Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy
Wawrzyniaka , oznaczona w ewidencji gruntów nr 1429/3 obszaru 0,0104 ha , objęta KW 8814.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7.000,00 zł
Wysokość wadium: 600,00 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu , z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej , z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych .
Termin zapłaty: Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia
zawarcia umowy przenoszącej własność.
Forma przetargu: Przetarg w trybie ustnym ograniczonym.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w celu prawidłowego zagospodarowania.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2010 roku o godzinie 10-tej w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej , ul. Daszyńskiego 5, salka 207, I ptr.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
- wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 600,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej
nr 89 1090 1418 0000 0000 4101 5244 BZ WBK S.A.O/Środa Wielkopolska w terminie do dnia 26 sierpnia
2010 r.
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej (odpisu z księgi
wieczystej) do dnia 25 sierpnia 2010 r.
Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i wywiesi na tablicy ogłoszeń w dniu
27 sierpnia 2010 r. listę osób zakwalifikowanych do przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży
, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Wadium zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu.
Uczestnik przetargu , który przetarg wygra jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu .
Informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
Miejskiego ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 205, I ptr., tel.612867718/19.
Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
Praca w polskich tropikach
Upały, jakie nawiedziły Polskę w lipcu ucieszyły tych, którzy wyjeżdżali na urlopy, jednak
stały się zmora dla osób pracujących.
Ci nie są jednak pozostawieni sami
sobie. Kodeks Pracy określa najniższą temperaturę, jaka może panować w miejscu pracy, nie wyznacza
jednak górnej granicy, a prawo nie
przewiduje sjesty, tak popularnej na
południu Europy. Warto jednak pamiętać, że pracodawca ma obowią-
7
www.sroda.wlkp.pl
sierpień 2010
zek zapewnić wodę pitną w miejscu
pracy. Inne udogodnienia zależą już
od indywidualnych uzgodnień między pracownikami a pracodawcą.
Jeśli w miejscu, w którym pracujemy
nie ma klimatyzacji, warto zwrócić
się z prośbą do przełożonych o jej
zakup.
Pracodawcy często tłumaczą się, że
to za duży wydatek dla firmy. Warto
wtedy uwzględniając sytuacje finansową firmy zaproponować kupno
wiatraków. W zależności od wielkości i mocy jest to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Gdy
wiemy, że w naszym miejscu pracy
zimą ogrzewanie pozostawia wiele
do życzenia, możemy zaproponować
zakup takich wiatraków z funkcją
grzania, pozwoli to na częstsze wykorzystanie zakupów. Najlepiej, gdy
takie urządzenia znajdują się przy
każdym ze stanowisk pracy, ale gdy
pracujemy w kilka osób np. przy
jednym biurku liczba potrzebnych
wiatraków będzie niższa.
Innym sposobem jest zmiana godzin
pracy. praktyka ta jest stosowana
najczęściej w biurach i urzędach.
Pracownicy rozpoczynają zajęcia
kilka godzin wcześniej, pozwala
im to wypełnić obowiązki zanim w
budynku pojawia się najwyższe temperatury. Aby nie zmieniać godzin
otwarcia biura należy wyznaczyć dyżury pracowników. Wtedy zamiast
kilku upalnych dni w biurze spędzamy tylko jedno.
Warto przypominać pracodawcom,
że jakość pracy i wydajność pracownika zależą nie tylko od czasu spędzonego w pracy, ale także od warunków, jakie w tej pracy panują.
Radosław Śledziński
[email protected]
W tym roku dożynki
w Słupi Wielkiej
Znany już jest termin i miejsce tegorocznych dożynek gminne. W tym roku odbędą się 28 sierpnia w
Słupi Wielkiej. Od dwóch lat ta ważna impreza odbywa się poza rogatkami miasta.
Decyzja o zmianie miejsca Święta
Plonów nie była łatwa. Mieszkańcy
od lat byli przyzwyczajeni do wspólnej zabawy w Środzie Wielkopolskiej, jednak taki zabieg – jak pokazuje zeszłoroczny przykład – zdał
egzamin. Część osób mieszkających
w pobliżu miejsca zabawy skarżyła się
bowiem na hałasy, przez co coroczne
imprezy nie mogły być tak huczne,
a dodatkowo musiały kończyć się
wcześniej. O przeniesieniu święta na
tereny wiejskie decyduje dodatkowo
sam rodowód dożynek. Mieszkańcy wreszcie mogą świętować koniec
zbiorów wśród pól uprawnych.
Ideę nowej lokalizacji szybko zaakceptowali średnianie, zabawa wśród
wiejskiego krajobrazu zyskała zwo-
lenników zarówno wśród rodzin
z dziećmi jak i starszych mieszkańców Środy Wielkopolskiej, dla których ważne było przestrzeganie ciszy
nocnej.
Tegoroczne dożynki rozpocznie
tradycyjny przemarsz kolumny dożynkowej z wieńcem, który ma symbolizować symbolizuje wszystkie
zebrane w tym roku plony. O 14:00,
jak zwyczaj nakazuje, rozpocznie się
msza święta dziękczynna, podczas
której rolnicy podziękują wspólnie
za zebrane w tym roku plony. Po
Eucharystii przewidziany jest występ orkiestry z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej
oraz tradycyjne zabawy obrzędowe.
W tym roku poprowadzi zespół
„Snutki”.
Na scenie będzie się działo!
Po południu na scenie pojawi się
Krystyna Gizowska oraz dzieci z
Ośrodka Kultury, a o 20.00 wystąpi
gwiazda tegorocznej imprezy – Rudi
Szubert! Na zakończenie świętowania, o 1 w nocy zaplanowany jest
pokaz fajerwerków. Oprócz atrakcji
na scenie moc wrażeń została przygotowana również poza estradą.
Dla najmłodszych ustawione będą
zjeżdżalnie i dmuchane wesołe miasteczko, ci trochę starsi będą mogli
próbować swoich sił na byku-rodeo,
a na wszystkich będą czekały punkty
gastronomiczne oferujące kiełbaski
czy zapiekanki oraz słodkie przekąski – lody i gofry.
Radosław Śledziński
[email protected]
Tradycyjne obrzędy dożynkowe
Wczasy trzeciego wieku Kolejni nauczyciele mianowani
Po raz kolejny Ośrodek pomocy Społecznej zorganizował
wypoczynek dla osób starszych.
Czterej nauczyciele uzyskali awans na nauczyciela mianowanego. 27 lipca w Urzędzie Miejskim w
Środzie Wielkopolskiej odbyły się rozmowy nauczycieli z komisją.
Przez trzy tygodnie od 5 do 23 lipca
trwał zorganizowany wypoczynek
dla seniorów ze Środy Wielkopolskiej
. Celem tego przedsięwzięcia było
przygotowanie wypoczynku dla tych
osób starszych, które w sezonie letnim
nie mogły wyjechać ze Środy Wielkopolskiej W tym roku we wspólnym wypoczynku wzięło udział 26
osób, głównie pensjonariuszy Domu
Pogodnej Jesieni. Codziennie na
uczestników czekało śniadanie, obiad
i często słodki podwieczorek Aby
umilić wypoczynek wczasowiczom
prowadzono zajęcia terapeutyczne, a
wykwalifikowani fizjoterapeuci prowadzili rehabilitację.
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował również wycieczki m.in. do
Obecnie w oświacie polskiej istnieją
cztery stopnie awansu zawodowego
nauczycieli. Każdy nowy nauczyciel
zaczyna karierę od stopnia stażysty.
To pierwsze 9 miesięcy jego pracy.
Plan rozwoju zawodowego, który realizuje stażysta korzystając z pomocy
opiekuna jest programem działania
nauczyciela podczas odbywanego
przez niego stażu. Zwraca się w nim
uwagę na rodzaj oraz specyfikę danej
szkoły, stawiane przez nią zadania,
ważne są też kwalifikacje potrzebne
w dalszej pracy zawodowej.
wrocławskiego zoo. Na pewno na
długo w pamięci uczestników zostanie również rejs pięknym statkiem
po rzece Odrze.
Tradycyjnie już w ostatnim dniu
wczasów pensjonariusze wraz z kadrą wydali uroczysty obiad, na który zaprosili sponsorów oraz przedstawicieli władz, w tym burmistrza
Środy Wielkopolskiej, Wojciecha
Ziętkowskiego.
Dzięki znacznej pomocy Urzędu
Miasta odpłatność za trzy tygodnie
wypoczynku wypełnione atrakcjami
wynosiła tylko 150 złotych za osobę.
Radosław Śledziński
[email protected]
Po pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciel zyskuje miano kontraktowego. Aby
starać się o dalszy awans, nauczyciel
musi przepracować minimum 2 lata
w szkole. Dopiero po takim czasie
na własny wniosek skierowany do
dyrektora szkoły może rozpocząć w
dniu 1 września staż na nauczyciela
mianowanego. Na tym etapie również jest przydzielany opiekun stażu,
a po ukończeniu stażu stażysta składa dyrektorowi szkoły raport dotyczący stopnia, w jakim udało mu się
zrealizować swój plan rozwoju zawodowego. Po pozytywnej ocenie tego
etapu powoływana jest specjalna komisja, w której skład wchodzą: przewodniczący (przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę), reprezentanta organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz
dwóch ekspertów, z listy ekspertów,
którą ustala minister właściwy ds.
oświaty i wychowania.
Podczas tego spotkania nauczyciel
przedstawia swój dorobek i osiągnięcia, odpowiada również na zadawane pytania. Po zdaniu takiego egzaminu nauczycielowi nadany zostaje
stopień nauczyciela mianowanego.
Taki egzamin miał ostatnio miejsce
w Środzie Wielkopolskiej, a szeregi
nauczycieli mianowanych zasiliło
czterech nowych nauczycieli: jeden
z Zespołu Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych w Słupi, jeden ze
średzkiej Szkoły Podstawowej nr 2
oraz dwie nauczycielki z Przedszkola
nr 1 w Środzie Wielkopolskiej.
Radosław Śledziński
[email protected]
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
8
www.sroda.wlkp.pl
Jubileusz 100 lat
wodociągu w Środzie
Pełną parą idą prace Komitetu Organizacyjnego obchodów
100-lecia Średzkich Wodociągów.
Członkowie Komitetu regularnie
spotykają się w sprawie tego ważnego dla Środy jubileuszu. Nabierają kształtu imprezy planowane na
koniec września tego roku. Trwają
rozmowy i szczegółowe ustalenia
imprez podczas festynu rodzinnego
w sobotę 25 września. Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Czerwone Gitary”. Chodzą słuchy, że ze swoimi
dawnymi kolegami zaśpiewa i zagra
sam…Seweryn Krajewski. Szykuje
się ciekawe nocne zwiedzanie 100letniej wieży ciśnień. Niespodzianką
będzie show zrobiony przez ludzipająków wspinających się na wieżę…ale po murach zewnętrznych!
Promocja naszej wieży ciśnień ma
na celu zwrócenie uwagi na konieczność jej renowacji i modernizacji.
Mamy też propozycję utworzenia
we wieży Muzeum Miejskiego, Galerii oraz Klubu. Wszystko za środki
unijne. W tym celu trzeba współpracy wielu odpowiedzialnych ludzi,
firm i instytucji.
W niedzielę, 26 września MPECWiK organizuje Drzwi Otwarte
zapraszając do zwiedzania swoich
obiektów wszystkich średzian. Będzie wyjątkowa okazja zapoznania
się ze Stacją Uzdatniania Wody i
Gminną Oczyszczalnię Ścieków. W
ciągu następnego tygodnia zaprosimy uczniów średzkich szkół do
zwiedzenia tych obiektów w ramach
lekcji o ochronie środowiska. W
dalszych planach obchodów mamy
konkursy edukacyjne dla uczniów
średzkich szkół, konferencję naukową, „Lany Poniedziałek” i szereg następnych oryginalnych pomysłów p.
Anny Nowak, która stworzyła projekt obchodów 100-lecia Średzkich
Wodociągów.
nr 7 (56)
Ośrodek Kultury
pożegnał kolonistów
W dniach 5-16 lipca 2010 roku odbywały się w Środzie półkolonie, na które Ośrodek Kultury
zaprosił 160 dzieci z gminy Środa Wielkopolskiej.
Radosław Śledziński
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta
Środa Wielkopolska
Z końcem czerwca upłynął termin
składania nowych wniosków
o wynajem mieszkań komunalnych,
za wyjątkiem ubiegania się o najem lokalu
w Domu Pogodnej Jesieni
w Środzie Wielkopolskiej.
Wojciech Ziętkowski
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 e-mail: [email protected]
fax: 61 285-63-41 www.wodociagi-sroda.pl
100 lat Wodociągów Średzkich
,,Bądź osobą tworzącą historię”
MPECWiK Sp. z o.o. szukają:
-osób, które pamiętają najstarsze dzieje budowy
sieci wodociągowej na początku XX wieku,
które wiedzą o tej budowie z przekazów rodzinnych
-pamiątek związanych z budową wieży ciśnień
i sieci wodociągowej
Kontakt : siedziba MPECWiK Sp. z o.o.,
ul. Harcerska 16, tel. 061 285 35 18
e mail: [email protected]
Jak pisaliśmy już we wcześniejszym
numerze „Średzkiego Biuletynu
Samorządowego” dla małych średzian pracownicy przygotowali
mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia
dzieci uczestniczyły w zabawach
integracyjnych, z przygotowanych materiałów przygotowywały
proporce i totemy, a także układały piosenki. Drugi dzień miał
sportowy charakter – na stadionie
odbyła się spartakiada lekkoatletyczna. Zawody te nie przebiegłyby tak sprawnie, gdyby nie pomoc
grupy starszych chłopców, którzy
przygotowali poszczególne konkurencje, pomiary odległości oraz
plac zabaw i gier. W środę, 7 lipca
cała grupa wyruszyła na zwiedzanie Biskupina, tego wyjątkowego
miejsca, w którym polska nauka o
pradziejach rozpoczęła nowy etap
rozwoju. Pierwszy tydzień zakończył się przygotowaniem oraz wodowaniem tratwy zrobionej przez
dzieci z butelek oraz konkursem
Mam talent.
Drugi tydzień zabawy rozpoczął
pokaz mody. Ze względu na szalejące upały nie odbył się on na Starym
Rynku - wybieg został przeniesiony do sali Ośrodka Kultury. Po prezentacji strojów na dzieci czekała
kolejna niespodzianka – spotkanie
z przedstawicielami policji i straży
pożarnej. Pan policjant rozmawiał
z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji. Pozwolił
również zwiedzić policyjny radiowóz. Strażacy natomiast powitali
dzieci pokazem wodnym, który
zakończył się wspólną zabawą w
wodzie. Aby uczcić rocznicę bitwy
Chodniki w Zielnikach
i przy SP 3 będą przebudowane
Gmina Środa Wielkopolska ogłosiła przetarg na przebudowę
chodników w Zielnikach oraz w Środzie Wielkopolskiej
tuż przy Szkole Podstawowej numer 3.
Zarówno chodniki w Zielnikach jak
i przy „trójce” od jakiegoś czasu wymagają już renowacji. Władze Środy
Wielkopolskiej, dostrzegając ten
problem, ogłosiły przetarg na wykonanie prac remontowych.
Termin składania ofert przetargowych mija 12 sierpnia o godzinie
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
10:00. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie
Miejskim w Środzie Wielkopolskiej
przy ulicy Daszyńskiego 5 w pokoju
numer 214 (sekretariat). Godzinę
później nastąpi otwarcie ofert.
Ważne, że gmina nie przewiduje
składania ofert częściowych ani wa-
pod Grunwaldem, dzieci przygotowały inscenizację tego wydarzenia. Chłopcy sami zbudowali kuszę i katapultę, przygotowano też
zamek z kartonów i bibuły. Część
dzieci przygotowała kostiumy
księżniczek. Wspólnie uczono się
tańczyć menueta. Po odpoczynku
dzieci wróciły do współczesności –
wspaniale bawiły się przy karaoke.
Planowany na ostatni dzień wyjazd
do Zaniemyśla z powodu wysokiej
temperatury i zakazu wchodzenia
do lasu. Jednak ten dzień również
był pełen wrażeń. Po krótkim podsumowaniu półkolonii, cała grupa
ruszyła nad jezioro, gdzie czekała
ich niespodzianka – lodu śmietankowo-smurfowe!
Radosław Śledziński
[email protected]
riantowych. Wyłącznym kryterium
oceny ofert, które napłyną do Urzędu Miejskiego, będzie najniższa cena
oferowanych usług. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) można pobrać ze strony internetowej www.srodawlkp.
biuletyn.net lub odebrać osobiście
w gmachu Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania.
O tym, jaka firma wykona prace remontowe, poinformujemy w kolejnym numerze „Średzkiego Biuletynu Samorządowego”.
Radosław Śledziński
[email protected]
Festiwal Wokalno-Instrumentalny w Środzie
Rok 2010 został ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczenie Społecznym. W tym wyjątkowym roku w Środzie Wielkopolskiej odbywa się XVII
Ogólnopolski Festiwal Wokalno – Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Projekt ten został sfinansowany
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Starostę Średzkiego ze środków PFRON oraz Urząd
Miejski w Środzie Wielkopolskiej.
Festiwal rozpoczął się już 2 sierpnia
i potrwa do 8 sierpnia.
Uczestnikami festiwalu są głównie
dzieci i młodzież niepełnosprawna
z powiatu średzkiego oraz zaproszeni niepełnosprawni wykonawcy
z różnych rejonów Polski oraz niepełnosprawni artyści z partnerskiego
miasta Prostějov w Czechach. Swoistym centrum dowodzenia imprezy
jes siedziba Środowiskowego Domu
Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej. W czasie trwania festiwalu w
tej instytucji będzie można zobaczyć
wystawę poświęconą twórczości
osób niepełnosprawnych.
9
www.sroda.wlkp.pl
sierpień 2010
Na dziedzińcu Środowiskowego
Domu Samopomocy odbywać się
będą próby gości festiwalowych
- warsztaty wokalno-muzyczne.
W trakcie całego festiwalu odbywać
się będą również zajęcia prowadzone przez rehabilitantów na świeżym
powietrzu i w sali gimnastycznej
ŚDS-u. przy ul. Szkolnej 2.
Organizatorzy zapewnili moc atrakcji , m. in. pikniku w Młodzikowie,
gdzie uczestnicy będą mogli przejechać się bryczkami, czy spróbować
swoich sił w strzelaniu z wiatrówki, w planach jest również wspólne
ognisko, grill i próba plenerowa. Dla
chętnych będzie pokaz makijażu i
fryzur oraz tego, jak układać bukietów. W ramach integracji odbędą się
również wspólne wyjazdy na basen i
do kina. Zaproszeni goście zostaną
Wampiry na ekranie „Baszty”
zakwaterowani w hotelu „Almarco”
w Środzie Wielkopolskiej i w hotelu
„Cezar” w Koszutach. Całodniowe
wyżywienie zostanie przygotowane przez Restaurację Wiedeńską p.
Barbary i Grzegorza Budaszów oraz
hotel „Almarco”.
Wspaniałym widowiskiem będzie
Koncert Galowy, który odbędzie
się 7 sierpnia na placu przy ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej.
Po koncercie planowana jest wspólna kolacja dla wszystkich uczestników festiwalu.
W tegorocznym programie uwzględniono również przeprowadzenie debaty, która odbędzie się 7 sierpnia w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. Uczestnicy spotkania będą
mieli okazję zapoznać się z efektami
realizowanego przez powiat średzki projektu pn. ,,Zakup i adaptacja
obiektu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie
średzkim ” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Również w tym dniu Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Pomocy ,,SOS” rozpocznie lokalną
kampanie informacyjno-edukacyjną
promującą rodzinę i rodzinne formy
opieki zastępczej pn. ,,Mam Rodzinę
– Mam Dom”. W czasie trwania koncertu galowego rozprowadzone zostaną materiały informacyjne na tema
rodzicielstwa zastępczego. Kampania
prowadzona będzie do końca grudnia
i ma na celu pozyskanie kandydatów
d pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Działania te są podejmowane
w ramach projektu ,,Akademia Aktywnej Rodziny” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
Radosław Śledziński
[email protected]
23 lipca w średzkim kinie „Baszta” można było obejrzeć
ekranizacje wszystkich części sagi Zmierzch.
jest niebezpieczny i burzliwy, a Bella
przez swoją znajomość z wampirem
znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Powieści Stephenie Meyer szturmem
zdobyły listy bestsellerów w Polsce i
zagranicą. Uznaje się, że po książki
tej autorki sięga młodzież, która jeszcze kilka lat temu zaczytywała się w
dziejach Harrego Pottera. Stephenie
W filmowej adaptacji zagrały
wschodzące gwiazdy amerykańskiego kina – Kristen Stewart i Robert
Pattinson. Dwie pierwsze części sagi
w 2008 i 2009 roku przyciągnęły
miliony widzów. Obecnie w kinach
Meyer przenosi również przenosi
nas w magiczny świat. Historia Belli
i Edwarda to opowieść o uczuciu jakie zrodziło się między zwykła nastolatką a prawie stuletnim wampirem.
Jak się okazuję romans tych dwojga
Cebula i ziemniak
znów opanują Henrykowo
W tym roku VII już Święto Cebuli i Święto Ziemniaka w podśredzkim
Henrykowie zaplanowano na 21 i 22 sierpnia 2010.
Na święto cebuli i ziemniaka znów zjadą hodowcy z całej Polski
Nie trzeba wspominać, że impreza
z Henrykowa na stałe zagościła kalendarzach osób nie tylko z gminy, ale
i całej Wielkopolski i kraju. Miejsce
od lat jest niezmienne – to gospodarstwo rolne Moniki i Michała Nowaków.
głównie banki, firmy ubezpieczeniowe i doradcy.
Henrykowskie spotkanie znów będzie doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń, kontaktów oraz do
zorientowania się w nowinkach technicznych.
Przygotowania do tegorocznej wystawy idą pełną parą. W Henrykowie przygotowane są już poletka doświadczalne. Już wiadomo, że przez te
dwa dni dla osób, które będą chciały
poszerzyć swoja wiedzę z zakresu
uprawy, ochrony cebuli i ziemniaków,
będą przygotowane specjalistyczne
wykłady. Wśród zaproszonych prelegentów warto wymienić Ryszarda
Szkudlarka, doradcę rolnego oraz dra
Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Impreza – jak zwykle – przyciągnie
także firmy nasienne, nawozowe
i maszynowe. Ciekawym pomysłem
wydaje się pojawienie firm związanych z obsługą rolnictwa – będą to
Zwiedzanie będzie umilać głos Wioli
Kaźmierzak, która wraz z zespołem
zadba o muzyczną oprawę przedsięwzięcia. W rozrywkowej części imprezy zaplanowano również karaoke.
Tegorocznymi organizatorami imprezy w Henrykowie są: Centrum
Nasienne Farma, Roko Grup Sp.
z o.o. Brzezie, KMK Agro oraz ODR
¬ Zespół Doradczy Powiatu Średzkiego. Patronat honorowy nad imprezą sprawują: ministerstwo rolnictwa, burmistrz Środy Wielkopolskiej,
Wojciech Ziętkowski oraz ambasada
Holandii w Polsce.
Radosław Śledziński
[email protected]
Imponująca uprawa kilkudziesięciu gatunków cebuli w Henrykowie
na całym świecie wyświetlana jest
trzecia część tej historii.
W średzkim kinie postanowiono
oprócz zwykłych seansów przygotować istny wieczór z wampirami. Od
godziny 20 w kolejności chronologicznej zostały wyświetlone wszystkie części. Sądząc po ilości zgromadzonych widzów można powiedzieć,
że był to strzał w dziesiątkę.
Zarówno dla tych, którzy gościli 23
lipca w „Baszcie” jak i dla tych, którzy być tam nie mogli, ale nie obce
im są losy młodych zakochanych
mamy dobrą wiadomość – już w
przyszłym roku na wielkim ekranie
będzie można śledzić dalsze przygody Bell i Edwarda, gdyż zaplanowana jest premiera czwartej części pt.
„Zmierzch: Przed świtem”.
Radosław Śledziński
[email protected]
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
10
www.sroda.wlkp.pl
nr 7 (56)
Rock Festiwal po raz czwarty
21 i 22 sierpnia na parkingu przy Jeziorze Średzkim odbędzie
się czwarta edycja Środa Rock Festiwal.
W tym roku na festiwalowiczów czeka wiele zmian.
Pierwsza impreza z tego cyklu odbyła się w sierpniu 2007 roku. Na
małej scenie przy średzkim Ośrodku
Kultury spotkało się wtedy siedem
zespołów ze Środy Wielkopolskiej.
Z czasem ten lokalny przegląd zespołów rozrósł się i nabrał większego
znaczenia, znacznie zwiększyła się
liczba napływających wniosków, a
do uczestnictwa zaczęły zgłaszać się
zespoły spoza miasta. W 2009 roku
organizatorów zaskoczyły zgłoszenia
spływające z całej Europy, a nawet
Stanów Zjednoczonych.
Warto dodać, że część zespołów z
Polski do Środy Wielkopolskiej zabrała swoich fanów. Przez te trzy
lata ta impreza rockowa na dobre
wpisała się w wakacyjny kalendarz
kulturalny miasta.
Od początku festiwal organizowała
grupa przyjaciół. Okazało się, że do
organizacji tak dużego już przedsięwzięcia nieformalna grupa już nie
wystarczy, dlatego 1 stycznia 2010
roku powstało Stowarzyszenie Środa Rock Festiwal, którego celem statutowym jest organizacja festiwalu.
W tym roku na festiwalowej scenie wystąpią: Rusty Spoon, Yelram,
Dash, Heavyweight, Padlina Szarika, Indianer, Bustergang, Acapulco, Brudne Dzieci Sida, K.I.W.I. i
Normalsi. Stowarzyszenie uzyskało
zgodę Urzędu Miasta na organizację
imprezy na parkingu przy Zalewie
Średzkim.
Wycieczki diabetyków:
tym razem do Sianożętów
Wakacje w pełni, a średzcy diabetycy nie zwalniają tempa.
Po czerwcowych eskapadach do Śmiełowa i Dębna, a także po pielgrzymce na Jasną Górę, znów wspólnie wyruszają w trasę.
Tym razem wybierają się do Sianożętów.
W związku z planowanym wyjazdem
zarząd średzkiego koła diabetyków
zaprasza wszystkich uczestników
wycieczki na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16 sierpnia o
godzinie 18:00 w restauracji „Turystyczna” w Środzie Wielkopolskiej.
Wtedy też nadarzy się jeszcze okazja
do nadrobienia zaległości dla tych,
którzy nie zapłacili pełnej kwoty za
wyjazd.
Przypomnijmy, że diabetycy wybierają się nad morze na ponad tygodniowy turnus, w dniach od 26
sierpnia do 5 września. Na chętnych
wciąż czeka jeszcze kilka wolnych
miejsc. Wszyscy, którzy chcieliby
skorzystać z oferty wspólnego wypoczynku, proszeni są o kontakt ze
średzkim kołem diabetyków.
Radosław Śledziński
[email protected]
„Topoliada” już w niedzielę
Miejmy nadzieję, że zmiany, które
dotknęły Festivalu są stałe, a z roku
na rok będziemy mogli się przyglądać
rozwojowi tej inicjatywy. Kto wie –
może za kilka lat Środa Rock Festival
będzie wydarzeniem porównywanym
do Przystanku Woodstock czy Jarocin Festiwalu. Radosław Śledziński
[email protected]
Ankieterzy zapukają do rolników
Od początku września aż do końca października w całym kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny.
To pierwszy spis od sześciu lat, dzięki któremu Główny Urząd Statystyczny dowie się między innymi
tego, czy i jakie zmiany zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.
Wcześniej odbędzie się jednak obchód „przedspisowy”. Ankieterzy,
już po najbliższym weekendzie, zweryfikują dane „w terenie”. Natomiast
z początkiem kolejnego miesiąca
czterech rachmistrzów zapuka do
wybranych drzwi gospodarstw wiejskich na terenie gminy Środa Wielkopolska. Przez kilkanaście minut
będą charakteryzować gospodarstwo wiejskie, spytają właścicieli o
użytkowanie gruntów i powierzchnię zasiewów, policzą zwierzęta gospodarskie, ciągniki oraz maszyny
rolnicze, a także sprawdzą zużycie
nawozów, liczbę ewentualnych pracowników zatrudnianym w gospodarstwie rolnym oraz strukturę dochodów każdego z gospodarstw. W
sumie takim badaniem będzie objętych prawie 2 miliony gospodarstw
rolnych o powierzchni użytków co
najmniej 1 ha oraz prawie 10 tysięcy
mniejszych gospodarstw, uprawiających rośliny lub hodujących zwierzęta. Badanie reprezentacyjne polegać będzie natomiast na analizie
przeprowadzonej w 150 tysiącach
pozostałych gospodarstw na terenie
całej Polski.
Warto odnotować, że po raz pierwszy w historii rolnicy będą mogli
wziąć udział w spisie za pośrednictwem internetu – wówczas sami
będą musieli uzupełnić rubryki, a
dane, które musi wpisać rachmistrz,
uzupełnią telefonicznie pracownicy
call center przy pomocy rolników.
Poprzednie spisy rolne odbyły się w
1996 i 2002 roku. Wtedy ankieterzy
przepytali prawie 3 miliony rolników.
Radosław Śledziński
[email protected]
Sołtys Topoli, Eugeniusz Karpiński, zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Środa Wielkopolska na tradycyjną „Topoliadą”.
Start imprezy już o 10:00.
PZERiI: wypełniony kalendarz
Właśnie wtedy rozpocznie się turniej
piłkarski o Puchar EuroBudu, inaugurujący imprezę. Oprócz czterech
tradycyjnych drużyn wystąpi w nim
pierwszoligowa drużyna kobiet, która przyjedzie do Topoli z Łodzi.
Sam festyn rozpocznie się o 14.00.
Na wszystkich czeka całe mnóstwo
atrakcji. W planach jest między innymi pokaz sprzętu bojowego klasy
wojskowej czy sprzętu gaśniczego.
Mieszkańcy Topoli i całej gminy będą
mogli obejrzeć również zmagania
strongmanów, a dla chętnych będzie
możliwość sprawdzenia się w różnych
konkurencjach, np. przeciąganiu liny
Sporo atrakcji w najbliższym czasie przygotował dla średzian Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej.
W te wakacje seniorzy na pewno nie będą więc narzekać na nudę.
czy turnieju strzeleckim. Tradycyjnie
można będzie również wziąć udział
w loterii fantowej – na tego, komu
się poszczęści, czekają atrakcyjne nagrody. Dla najmłodszych przyjedzie
wesołe miasteczko. Żeby nie opaść z
sił, między jednym punktem programy a drugim, uczestnicy zabawy będą
mogli zjeść kiełbaskę prosto z grilla i
wypić piwo prosto z beczki.
O godz. 20:00 rozpocznie się zabawa pod chmurką. Grać będzie zespół
„Alex”. Całą imprezę poprowadzi
Zygmunt Piasecki.
Radosław Śledziński
[email protected]
Seniorzy wciąż mogą zapisać się na
piknik organizowany specjalnie dla
nich na średzkich działkach. Średzki
Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wciąż
przyjmuje jeszcze zapisy: trzeba się
jednak śpieszyć, bo obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, a lista
jest już prawie domknięta.
Piknik na ogródkach działkowych
w Środzie Wielkopolskiej odbędzie
się 17 sierpnia o godzinie 16:00.
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
Koszt udziału w imprezie to jedynie
16 złotych od osoby. W planie spotkania przewidziano strawę zarówno
dla ciała, jak i ducha, a więc poczęstunek i zabawy.
Więcej, bo 240 złotych, a także dodatkowe 50 złotych na wstępy do
muzeów oraz korzystanie z innych
atrakcji, będą musieli zapłacić wszyscy ci, którzy zdecydują się spędzić
cztery dni (od 22 do 25 września)
w Trójmieście. Na ten wyjazd można
się zapisać w siedzibie związku do 10
sierpnia włącznie. Istotne, że wyjazd
dojdzie do skutku wyłącznie wtedy,
gdy uzbiera się wystarczająca liczba
chętnych.
Cały czas trwają również zapisy na
spotkanie z okazji Dnia Seniora.
To odbędzie się z kolei we wrześniu. Koszt udziału to 20 złotych.
Co więcej, wciąż czeka jeszcze kilka
wolnych miejsc na wczasy w Rewalu
i Świnoujściu.
Radosław Śledziński
[email protected]
Popłyną w maratonie
Wielkie emocje na hokeju
10 lipca w sobotnie słoneczne popołudnie na średzkiej sztucznej trawie spotkały się dwie
drużyny hokeja na trawie. Widowisko to było o tyle nietypowe, że mecz pomiędzy sobą rozegrali
byli i obecni reprezentanci Polski w hokeju na trawie, którzy są wychowankami Polonii Środa
Wielkopolska oraz reprezentacja Polski U – 21, która w ramach przygotowań do Mistrzostw
Europy przebywała na zgrupowaniu w Błażejewku.
Na boisko w barwach miejscowej
Polonii wybiegli byli i obecni kadrowicze. Warto zauważyć, że wiek
zawodników nie był przeszkodą w
grze. Już w drugiej minucie spotkania najstarszy na boisku zawodnik
Mariana Kubisiaka zdobył pierwszy
punkt meczu. Jak widać 96 spotkań
rozegranych w reprezentacji Polski
uczyniły z Kubisiaka wspaniałego
zawodnika. Kolejne minuty doprowadziły do wyrównania gry na
boisku. Gra przedstawiała wysoki
poziom i nawet najwyborniejszy kibic nie miał powodu do narzekań.
Następne akcje uwidoczniły nieduża przewagę reprezentantów Polski
U–21, którzy kilkakrotnie zagrozili
bramce polonistów, której strzegł
Maciej Dąbkiewicz. Mimo dobrej
gry bramkarza w 33 minucie przez
jego obronę przebił się Krystianowi/ Wydawało się, że na przerwę
nasi dzielni poloniści schodzić będą
przy wyniku remisowym, jednak
chwila nieuwagi kosztowała ich
utratę punktu i do szatni obie drużyny schodziły przy stanie 2:1.
Po przerwie gra nabrała szybszego
tempa. Zachowania sportowców
były bardziej otwarte, a akcje charakteryzowały się większym dynamizmie, a co za tym idzie – więcej
pracy mieli bramkarze. Narzucone
przez zawodników U-21 szybsze
tempo gry opłaciło się – w 44 minu-
Beny na średzkim
boisku!
Wielką niespodzianką dla wszystkich
zawodników Polonii Środa Wielkopolska okazała się wizyta bramkarza reprezentacji Polski w hokeju.
Reprezentant Polski Arkadiusz Matuszak, popularnie zwany „Benym”, poprowadził zajęcia ze średzkimi zawodnikami.
Opowiadał o najnowszych metodach treningu na tej w pozycji, omówił również
światowe tendencje zachowań bramkarza, jakie obowiązują w trakcie gry na
bramce. Zajęcia były prowadzone także
przy wykorzystaniu nieznanych dotąd
naszym bramkarzom metod i środków
technicznych. Takie zabiegi urozmaiciły
trening, ale również stały się wyzwaniem
dla średzkich sportowców. Podczas treningu reprezentant Polski nie skąpił dobrych rad, co na pewni przyda się naszym
zawodnikom w trakcie rozgrywanych
spotkań. Na zakończenie przyszedł czas
na rozmowę i wymianę doświadczeń.
W treningu uczestniczyli Marcin Boroniec (seniorzy), Krystian Grześkowiak
(juniorzy) i Paweł Springer (młodzicy).
Radosław Śledziński
[email protected]
11
www.sroda.wlkp.pl
sierpień 2010
cie Michał Nowakowski podwyższył
wynik na 3:1.
Kadrowicze poszli za ciosem. W 49
minucie po ładnej akcji i celnym
strzale Bartosza Swiejkowskiego
wynik na tablicy zmienił się na 4:1.
Pomimo utraty bramki poloniści
nie poddali się i bardzo szybko przeprowadzili atak. Po przejęciu piłki
w środkowej strefie boiska podanie
przejęła Joanna Wojtyniak, która w
gwiazdorski wręcz sposób„wyłożyła” piłkę Jakubowi Krysztofiukowi,
i nasi dzielni hokeiści cieszyli się z
drugiego celnego trafienia.
W końcówce meczu inicjatywę
wyraźnie przejęła reprezentacja
młodzieżowa. Ich akcje stawały się
coraz bardziej niebezpieczne, a Maciej Dąbkiewicz miał coraz więcej
pracy. W %1 minucie na 5:1 wynik
podwyższył Krystian Makowski, a
Michał Nowakowski ustalił ostateczny wynik spotkania (6:1) w 63
minucie. W meczu zagrali: Dariusz
Małecki (213 meczy w reprezentacji
Polski), Dariusz Marcinkowski (50),
Marian Kubisiak (96), Marcin Wichłacz (96), Tomasz Marcinkowski
(120), Bartłomiej Jagodziński (11),
Grzegorz Mrówczyński (15), Maciej
Pentkowski (8), Maciej Dąbkiewicz
(1), Maciej Krysztofiuk (3), Bartosz
Kubiak (4), Piotr Waraczewski (7),
Jakub Krysztofiuk (13), Tomasz Banaszak (6), Adam Bentkowski (6),
Szymon Jung (10), Bartosz Kujawa
(17), Michał Dydymski (2), Joanna
Wojtyniak (16). Trenerem średzkich
hokeistów był Jerzy Marcinkowski,
a kierownikiem drużyny Władysław
Pętkowski. Reprezentacji Polski
U–21 zagrała w składzie: Krystian
Makowski, Michał Nowakowski,
Wojciech Zadka, Arkadiusz Brożek, Michał Połtaszewski, Maciej
Wejerowski, Rafał Banaszak, Dawid
Zimnicki, Szymon Ojszczyk, Artur
Pacanowski, Tomasz Wachowiak,
Bartosz Siejkowski, Karol Gozdowski, Łukasz Orzeł, Mateusz Połtaszewski, Paweł Bratkowski, Adrian
Kokosz, Maciej Pacanowski, Marcin
Lewartowski.
Mecz sędziował Zbigniew Dolata,
który, oprócz tego, że jest sędzią międzynarodowym, szefuje Kolegium
Sędziowskiemu Polskiego Związku
Hokeja na Trawie. Drugim arbitrem
był Jerzy Białecki, Przewodniczący
Wydziału Sędziowskiego Wielkopolskiego Związku Hokeja na Trawie.
Tego typu mecze przyczyniają się
niewątpliwie do integracji środowiska hokejowego, zawodnikom dają
możliwość wymiany doświadczeń,
a kibicom możliwość obejrzenia widowiska sportowego na naprawdę
wysokim poziomie.
Radosław Śledziński
[email protected]
Intensywne deszcze pokrzyżowały plany sportowcom
i uniemożliwiły start zawodników w V Maratonie Pływackim.
Ten miał się planowo odbyć w sobotę 24 lipca nad Jeziorem
Średzkim. Teraz termin rozpoczęcia maratonu został
przeniesiony na miesiąc później.
Pomimo tego wciąż można się jeszcze zgłaszać do zawodów.
Nowy termin maratonu ustalono na
21 sierpnia. Zdaniem pracowników
Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej to już jednak ostateczny
możliwy termin do zorganizowania
zawodów. W przypadku, gdyby pogoda znów nie dopisała, maraton już się
w tym roku nie odbędzie. Trzeba więc
trzymać kciuki za dobrą pogodę.
Przypomnijmy, że impreza rozpocznie się o godzinie 12:30. Już kwadrans później na starcie zameldują
się zawodnicy w kategorii do 10 lat,
którzy przepłyną dystans 200 metrów. Zapisy do tego wyścigu będą
odbywać się w dniu zawodów od
godziny 11:00 do 11:50.
O 13:15 rozpocznie się natomiast
drugi wyścig – tym razem na pół
kilometra wystartują zawodnicy w
wieku 11 – 13 lat. Zapisy do udziału
w tej kategorii wiekowej odbywać się
będą w dniu zawodów od godziny
11:00 do 12:30.
Na godzinę 13:45 zaplanowano z
kolei „Wyścig Samorządowców”. W
tej kategorii wystartują pracownicy
jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz radni. Zapisy
do tego wyścigu zaplanowano na godziny 11 – 14:15 w dniu zawodów.
O 14:30 na starcie zameldują się
natomiast wszyscy chętni do pokonania dystansu 1500 metrów, którzy
ukończyli 13 rok życia (zapisy w
dniu imprezy kończą się na 15 minut przed startem).
Siatkarski puchar
w rękach kobiet
25 lipca był szczególnym dniem dla średzian, którzy pałają miłością do piłki siatkowej. Na
boiskach przy średzkim jeziorze odbył się Turniej O Puchar Burmistrza Środy Wielkopolskiej
LEADER SCHOOL BEACHBALL CUP 2010 w kategorii U – 18.
Pierwszym punktem imprezy było
rozlosowanie kolejności gier. Po
spełnieniu obowiązków formalnych
rozpoczęto grę . W inauguracyjnym
meczu dwie dziewczyny Monika Manicka i Klaudia Przesiecka zwycięsko
podjęły mieszany duet złożony z Michała Podskarbiego, który grał z Małgorzatą Jóźwiak. W tym samym czasie na drugim boisku toczyła się walka między duetem Martyna Lemańska–Krzysztof Chołemski a parze
Mikołaj Biderman-Łukasz Pieścicki.
Na tym boisku lepsi okazali się panowie. W trzecim meczu spotkali się
Maciej Łopatka – Filip Wojtkowiak
z parą Michał Podskarbi – Małgorzata Jóźwiak, ta druga para zdecydowanie pokonała rywali. W czwarty mecz
wygrały dziewczęta (Monika Manicka–Klaudia Przesiecka), przegranymi
okazał się duet Martyną Lemańską
i Krzysztofem Chołemskim. Na koniec pierwszej części zawodów kibice mogli podziać męski pojedynek
pomiędzy Maciejem Łopatką z Filipem Wojtkowiakiem, a Mikołajem
Bidermanem i Łukaszem Pieścickim.
Po zaciętym meczu zwycięzcami zostali M. Biderman i Ł. Pieścicki.
W drugiej części
Pierwsze zwycięstwo po przerwie
przypadło w udziale parze M. Lemańska–K. Chołemski, Ze zwycięstwa e następnym meczu (M. Manicka–K. Grzesiecka i M. Łopatka – F.
Wojtkowiak) mogły się cieszyć młode
Średczanki. Ósmy mecz wygrali M.
Biderman i Ł. Pieścicki, którzy pokonali 2–0 (15:13, 15:13) M. Jóźwiak i
M. Podskarbiego. W przedostatnim
meczu nad M. Łopatką i F. Wojtkowiakiem zwyciężył duet M. Lemańska grająca z K. Choemskim.
Wyścig Główny – centralny punkt
tegorocznego maratonu – rozpocznie się natomiast o 16:00. W tej
kategorii, zaliczanej do klasyfikacji
„Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2010”,
zawodnicy będą musieli przepłynąć
3000 m. Konkurencja będzie przeprowadzona bez podziału na płeć,
a skierowana jest do wszystkich zawodników po 13 roku życia. Zapisy trwać będą w dniu zawodów do
15:45.
W wyjątkowych sytuacjach będzie
możliwość zapisania się do wyścigu
w dniu zawodów. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty
lub inny dokument, który pozwoli
sprawdzić ich tożsamość, a pracownicy samorządowi oraz radni dodatkowo muszą okazać zaświadczenie o
zatrudnieniu w jednostce samorządowej i dokument potwierdzający
wybór do samorządu terytorialnego.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów, natomiast każdy z zawodników musi podpisać oświadczenie, że w maratonie wystartuje na
własną odpowiedzialność.
Zgłoszenia należy przesyłać do Biura Zawodów, które zlokalizowane
będzie nad Kąpieliskiem Miejskim
w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy
Plażowej 4.
Radosław Śledziński
[email protected]
Ostatni mecz okazał się najbardziej
emocjonujący, gdyż był to mecz o
pierwsze miejsce. Po ostrej, wyrównanej walce panowie musieli uznać wyższość swoich koleżanek. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła para Monika
Manicka-Klaudia Grzesiecka i to one
odebrały piękny olbrzymi puchar
z rąk burmistrza WojciechZiętkowskiego.
Ostateczna kolejność Turnieju:
1. Monika Manicka
– Klaudia Grzesiecka
2. Mikołaj Biderman
– Łukasz Pieścicki
3. Martyna Lemańska
– Krzysztof Grzesiecki
4. Małgorzata Jóźwiak
– Michał Podskarbi
5. Maciej Łopatka
– Filip Wojtkowiak
Radosław Śledziński
[email protected]
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
12
www.sroda.wlkp.pl
nr 7 (56)
Ośrodek Sportu i Rekreacji dla najmłodszych
Ledwie skończyły się atrakcje przygotowane dla najmłodszych
prze Ośrodek Kultury, a na dzieci czekały atrakcje przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Od 19 do 30 lipca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej odbyły się bezpłatne półkolo-
nie dla dzieci. W zajęciach udział
wzięło około pięćdziesięcioro najmłodszych średzian.
Pracownicy placówki między godziną 11 a 15 zapewnili maluchom
niemało atrakcji. Aż trzy razy dzieci
udały się poza granice miasta – w
Hermanowie, odbyło się ognisko z
pieczeniem kiełbasek, dzieci zwiedziły stajnie oraz jeździły bryczką,
natomiast w Puszczykowie wraz z
ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH
przewodnikiem zaplanowano zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera.
Półkolonie nie mogły się odbyć bez
wycieczki do Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, gdzie oprócz zwiedzania zabawiono się w podchody, a
następnie rozpalono ognisko.
Zaplanowano również atrakcje spor-
towe i zajęcia zręcznościowe a także
wyjścia na Komendę Policji, do Straży Pożarnej.
Radosław Śledziński
[email protected]

Podobne dokumenty