pobierz - Kera Ceramika

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Kera Ceramika
producent kolorowej
ceramiki stołowej
colourful table ceramics
Firma
W 1978 roku powstały pierwsze wzory ceramiki
użytkowej sygnowane marką KERA CERAMIKA .
Ich autorem był Józef Rajzer – założyciel firmy.
Dziś KERA to fabryka kierowana przez Macina
Rajzera – syna założyciela firmy. Nowo otwarty
zakład o powierzchni 1600 m2 posiada nowoczesne
zaplecze techniczne, własny dział projektowy,
modelarnię (gdzie opracowywane są nowe wzory)
oraz laboratorium koloru. Produkujemy ceramikę
techniczną, stołową, reklamową i dekoracyjną.
Ponad trzydzieści lat funkcjonowania firmy przekłada się na doświadczenie właścicieli i pracowników, doświadczenie które jest gwarantem jakości
wyrobów ze znakiem KERA .
Firm
KERA CERAMIKA was established in 1978.
It is an example of a well-functioning family business. The first ceramic designs and projects were
developed and executed by the company founder, Józef Rajzer. Today, KERA is a factory led by
Marcin Rajzer – son of the founder. The newly
opened plant with an area of 1600 m2 features
not only modern technical facilities, but also our
own design department, a pattern shop (where
new designs are being developed) and a colour
lab. KERA makes industrial ceramics, tableware,
ceramics for advertisement and decoration. Over
thirty years of company existence translates into
the experience of the owners and employees,
which is a guarantee of quality of KERA brand
products.
Forma i funkcja
Ceramika zajmuje szczególne miejsce w naszej kulturze. Łączy w sobie dwie
cechy – sztukę i użytkowość. Każda z nich odgrywa równie ważną
rolę w naszych produktach.
Od ponad 30 lat poszukujemy nowych form i kolorów, aby nasze produkty
zadowalały Państwa gust i spełniały najwyższe normy jakościowe. Katalog ,
który oddajemy w Państwa ręce, jest krótkim opisem naszych starań.
Więcej o naszej ofercie dowiecie się odwiedzając stronę internetową
firmy KERA lub nasz nowy zakład, w którym zawsze czeka na Państwa
dobra kawa, oczywiście w pięknej filiżance...
Zapraszam
Marcin Rajzer
Function and Form
Ceramics has a special place in our culture. It combines two elements – art and functionality. Each of them plays an equally important role in our products. For over 30 years, we
have been searching for new forms and colours, so that our products can satisfy your taste
and meet the highest standards of quality. The catalogue, which we are presenting to you,
is a brief description of our efforts. You will find out more about our offer by visiting
KERA’s website or our new plant, where good coffee is always waiting for you,
of course, in a beautiful cup...
Welcome
Marcin Rajzer
2
Produkcja
Nasze wyroby wykonane są z kamionki o nasiąkliwości poniżej 0,5%. Pokrywane są szkliwami zapewniającymi lepsze właściwości i wygląd. Dzięki temu
nasze wyroby osiągają pełną użytkowość – można
je stosować w kuchniach mikrofalowych i myć
w zmywarkach.
Wyroby formujemy metodą odlewaną lub toczymy
w automatach formierskich. Do produkcji używamy
materiałów i surowców wiodących firm, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie.
Wypalanie prowadzimy w piecach w temperaturze
1250°C.
Stosujemy wyłącznnie surowce i półprodukty
bezpieczne: nie używamy ołowiu i kadmu.
3
Production
Our products are made of stoneware with water
absorption below 0.5%. They are covered with
glazes providing better performance and appearance.
This ensures that our products reach full functional
qualities – they can be used in microwave ovens and
washed in a dishwasher.
Products are cast or thrown in moulding machines.
For production we use raw materials and products
from leading companies, using their knowledge and
experience. Firing takes place in furnaces at 1250°C.
We only use safe raw materials and semi-products we do not use lead and cadmium.
Zastawa stołowa
Tableware
Wybór zestawu oraz jego kolorystyki zależ y
od potrzeb i gustu klienta.
Choice of the tableware and its colour
depends on the needs and tastes of the
c l i e n t. .
Stabilność wzornicza oferowanych kolorów pozwala na stałe uzupełnianie asort ymentu.
S t a b i l i t y o f d e s i g n a n d i n v a r i a b l e r a n g e o f c o l o u r s a l l o w s f o r c o n s t a n t r e p l e n i s h m e n t o f t h e p r o d u c t a s s o r t m e n t.
4
7.1.4 • 7.1.3
7.1.1 • 7.1.2
7.2.1
7.3.2 • 7.3.1
7.6.1 • 7.6.2
7.6.3 • 7.6.4
flat plate
Ø 32 cm • 29 cm
flat plate
Ø 27 cm • 24,5 cm
deep plate
Ø 23 cm
dessert plate
Ø 19 cm • 17 cm
salad bowl
Ø 24 cm • 18 cm
salad bowl
Ø 19 cm • 16 cm
talerz płytki
talerz płytki
salaterka
salaterka
7.8.3 pokrywka
7.8.4 pokrywka
7.8.4 pokrywka
7.8.1 bulionówka
7.8.2 bulionówka
7.20.3 rondel
7.3.1 talerz deserowy
7.3.2 talerz deserowy
7.3.2 talerz deserowy
lid
lid
soup bowl
a 0,4 l
lid
soup bowl
a 0,6 l
dessert plate
Ø 17 cm
saucepan
a 0,6 l
dessert plate
Ø 19 cm
dessert plate
Ø 19 cm
7.9
7.4.1 • 7.4.4
7.4.2
7.4.3
7.5.1 • 7.5.2
7.4.5
musli bowl
a 0,5 l
Ø 14 cm
oval plate
34 x 27 cm
29 x 22 cm
oval plate
32 x 19 cm
oval plate
28 x 13 cm
ravier
24 x 18 cm
19 x 15 cm
plate Steak
35 x 24,5 cm
miseczka musli
półmisek owalny
półmisek owalny
półmisek owalny
rawierka
7.7
7.14
7.20.1 • 7.20.2
7.11.2 • 7.11.4
9.5 • 9.6
soup turren
a 3 l.
sauce boat
a 0.3 l.
saucepans
a 0,3 l • 0,1 l
lard pot
a 0,4 l • 0,25 l
square plate
23 x 10 cm •
waza
5
talerz deserowy
talerz głęboki
sosjerka
!
rondel
pojemnik na smalec
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
półmisek Stek
półmisek prostokątny
30 x 21 cm
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
Karczma polska
Rustic stoneware
6
10.11
7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.5
trough
49 x 26 cm
backing form - big
34 x 28 cm
backing form - middle
28 x 21 cm
backing form - small flat
21 x 14 cm
3,7 cm
backing form - small deep
21 x 14 cm
6 cm
koryto
zapiekanka duża
zapiekanka średnia
zapiekanka mała płytka
zapiekanka mała głęboka
7.17.4
4.16
7.16.5
7.16.1
7.16.2
7.16.3
backing form - oval
28,5 x 15,5 cm
tarta
Ø 29 cm
pitcher
a 1,3 l
21,0 cm
pitcher
a 0,7 l
17,0 cm
pitcher
a 0,35 l
10,3 cm
pitcher
a 0,2 l
8,3 cm
tarta
zapiekanka owalna
13.1 makutra mixing bowl Ø 14cm
13.2 makutra mixing bowl Ø 20cm
13.3 makutra mixing bowl Ø 24cm
13.4 makutra mixing bowl Ø 27cm
dzbanek Bolek
7.18.4
7.18.1
7.18.2
7.18.3
lard pot huge
a 3,2 l
lard pot big
a 1,5 l
lard pot middle
a 1,0 l
lard pot small
a 0,5 l
garniec mega
garniec duży
12.4
12.6
cover
Ø 16 cm
cover
Ø 19 cm
pokrywka
12.1 • 12.2 • 12.3 garnek pot
garniec średni
dzbanek Bolek
dzbanek Bolek
8.1.1
8.1.2
honey jar
a 0,35 l
10,5 cm
honey jar
a 0,2 l
8 cm
puszka na miód
garniec mały
puszka na miód
pokrywka
12.5 • 12.7 garnek pot
niski small - 7cm, Ø16 cm
średni middle - 12cm, Ø16 cm
wysoki huge - 17cm, Ø16 cm
dzbanek Bolek
niski small - 15cm, Ø 19 cm
wysoki huge - 19cm, Ø 25cm
12.8 • 12.10
12.12 • 12.14 • 12.16
12.21 • 12.22 • 12.23
a 3,2 l • 4,1 l
barrel
a 1,2 l • 2,7 l • 3,7 l
pot rustical
a 1 l • 2,5 l • 5,5 l
beczka
baryła barrel
12.18 • 12.20
garnek retro
baryła hermetyczna barrel
hermetic
a4l•8l
Rezerwy magazynowe pozwalają na szybką realizację zamówień.
St o c k r e s e r v e s a ll o w f o r f a s t f u l f ilm e n t o f o r d e r s .
7
!
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
Kamienny grill stołow y to efektowny sposób
na długą ucztę.
Stone grill table is an ef fective way for
a l o n g f e a s t.
Grzane wino
Hot wine sets
8
10.0
10.1
trough on forged stand
49 x 26 cm
backing form - big
on forged stand
34 x 28cm
11.1
11.2
table stone grill
30 x 27 cm
table stone grill
54 x 24 cm
koryto, kuta podstawa
kamienny gril stołowy
10.8
10.13
backing form - small flat
on forged stand
21 x 14 cm
backing form - small
deep on forged stand
21 x 14 cm
zapiekanka mała
płytka,
kuta podstawa
zapiekanka duża, kuta podstawa
kamienny gril stołowy
płyta granitowa + 3 miseczki 0,06 l
granite plate + 3 small dip bowl 0,06 l
granite plate + 2 small dip bowl 0,08 l + ravier 19 cm
zestaw do wódki Jeleśnia
8.6.1
8.6.4
kettle jeleśnia
a 0,4 l
półmisek owalny,
kuta podstawa
oval dish on forged stand
34 x 27 cm
29 x 22 cm
10.7
10.11
backing form - small flat
on wooden board
21 x 14 cm 3,7 cm
backing form - small deep
on wooden board
21 x 14 cm 6 cm
zapiekanka mała płytka
na desce
płyta granitowa + 2 miseczki 0,08 l + rawierka 19cm
10.2 • 10.3
zapiekanka mała
głęboka,
kuta podstawa
zapiekanka mała głęboka
na desce
czajnik Jeleśnia
Jeleśnia hot vodka set
kieliszek
8.6.2
vodka glasses
a 0,1 l
podgrzewacz
warmer
Ø 13
10.4
10.5
small cauldron set
a 0,8 l
big cauldron set
a 1,2 l
zestaw kociołek mały
8.6.3
tacka
saucer
Ø 16,5
7.16.1
1.18
1.19
1.23
pitcher
a 0,7 l
galician hot
wine mug
mug grzaniec
mug Watra
dzban Bolek 0,7
Grzaniec Galicyjski
Grzaniec
zestaw kociołek duży
10.12
zestaw do szaszłyków
z półmiskiem owalnym 29
shashlik set with oval plate 29
29 x 22 cm
Watra
3.1.5
podgrzewacz Max
Max warmer
Ø 15 cm
8.5.1
podgrzewacz podwójny
dual warmer
18,3 x 9,7 cm
8.6.5
podgrzewacz pojedynczy
single warmer Ø 9,5 cm
7.13.1 kufel beer mug 1 l
7.13.4 kufel beer mug 0,7 l
7.13.2 kufel beer mug 0,5 l
7.13.3 kufel beer mug 0,3 l
8.3.1
bukłak
honey bottle (goatskin)
a 0,7 l
17,5 cm
Rezerwy magazynowe pozwalają na szybką realizację zamówień.
St o c k r e s e r v e s a ll o w f o r f a s t f u l f ilm e n t o f o r d e r s .
9
!
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
Polecamy uzupełnianie grupy PIZZA
to równie kolorowe kubki i dodatki galanteryjne.
We recommend supplementing the PIZZA
group with equally colour ful cups and tableware
accessories.
10
6.4.1
6.5.2
pizza plate
Ø 42,5 cm
half of pizza plate
42 x 23 cm
talerz do pizzy
talerz do pizzy „Połówka” 1/2 42
6.4.2
6.5.1
pizza plate
Ø 33 cm
half of pizza plate
34 x 21 cm
talerz do pizzy
7.1.1 • 7.1.2
7.3.2 • 7.3.2
7.16,3
4.8.1
4.8.2
4.8.3
plate
Ø 27 cm
Ø 24 cm
dessert plate
Ø 19 cm
Ø 17 cm
pitcher
a 0,2 l
7,8 cm
pitcher
a 0,2 l
7,8 cm
pitcher
a 0,15 l
7,8 cm
pitcher
a 0,13 l
7,8 cm
talerz płytki
talerz deserowy
Bolek 0,20
dzbanuszek
dzbanuszek
dzbanuszek
6.7.5
6.7.4
6.7.7
6.7.6
6.7.9
6.7.8
small dip bowl
small dip bowl
dip bowls and tray
dip bowls and tray
dip bowls and tray
dip bowls and tray
miseczka dip 0,06
a 0,06 l
miseczka dip 0,08
a 0,08 l
6.7.1
6.7.2
6.7.3
bowl
bowl
bowl
miseczka 0,5
a 0,5 l
11
talerz do pizzy „Połówka” 1/2 34
miseczka 0,3
a 0,3 l
!
zestaw 2 x dip 0,06
zestaw 2 x dip 0,08
a 2 x 0,06 l
zestaw 3 x dip 0,06
a 2 x 0,08 l
zestaw 3 x dip 0,08
a 3 x 0,06 l
a 3 x 0,08 l
miseczka 0,2
9.1
9.2
9.3
9.4
a 0,2 l
a 0,1 l
a 0,15 l
a 0,3 l
a 0,4 l
miseczka Q7 square bowl
miseczka Q8 square bowl
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
miseczka Q10 square bowl
miseczka Q14 square bowl
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
GalanteriaNations
Wsz ystkie oferowane produkt y dostępne są w pełnej gamie koloryst ycznej KERA.
All our produc t s are available in a f ull range of KER A colours accessories.
12
4.2.2
4.3.1
4.4.1
4.4.3
pear salt / peper celler
set rack 3 pcs.
set rack 4 pcs.
set rack 4 pcs.
gruszka
solniczka / pieprzniczka
zestaw 3 el.
– gruszki
zestaw 4 el.
wykałaczka – gruszki
zestaw 4 el.
serwetnik duży - gruszki
4.5.1
zestaw 5 el.
wykałaczka,
serwetnik duży
–gruszki
set rack 5 pcs.
4.2.3
4.3.2
4.4.2
4.4.4
cylinder
salt / peper celler
set rack 3 pcs.
set rack 4 pcs.
set rack 4 pcs.
walec
solniczka /pieprzniczka
zestaw 4 el.
wykałaczka – walce
zestaw 4 el.
serwetnik duży - walce
4.5.2
zestaw 5 el.
wykałaczka,
serwetnik duży
–walce
4.3.3
4.4.5
4.5.3
4.5.4
bottle for spices
a 0,2 l
set rack 3 pcs.
set rack 4 pcs.
set rack 5 pcs.
set rack 5 pcs.
4.7.2 • 4.7.1
wazonik duży/mały
large vase / small
11 • 8 cm
serwetnik duży
large napkin holder
7.5 cm
serwetnik mały
small napkin holder
7 cm
4.18
kieliszek na jajko
egg cup
6,3 cm
set rack 5 pcs.
4.2.1
butelka do przypraw
13
zestaw 3 el.
– walce
4.6.1 • 4.6.2
Zestaw 3 el.
butelki
4.12.4 • 4.12.3
4.12.2 • 4.12.1
popielniczki ashtray
Ø 7 cm • Ø 10 cm
Ø 12 cm • Ø 15 cm
!
zestaw 4 el.
butelki
zestaw 5 el.
butelki - gruszki
zestaw 5 el.
butelki - walce
4.19
dwójniak
double set rack
a 0,06 l
4.1
4.9
4.13.6
4.13.5
butterdish
16 x 11 cm
tea bag saucer
Ø 8 cm
small candlestick
7,4 cm
large candlestick
9 cm
maselnica
saszetnik
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
kaganek mały
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
kaganek duży
Ilośc i rodzaj elementów serwisu można dowolnie dobierać według potrzeb.
The amount and t ype of elements included in tableware sets can be freely selected according to your needs.
14
5.5.2 Piramida 0,2 • 5.6.2 Piramida 0,3
3.5 Serwis Trio Trio Set
Pyramid 0,2 • Pyramid 0,3
5.5.1 • 5.6.1
czajniczek small tea pot
0,2l • 0,3l
5.5.3 • 2.7
filiżanka cup
0,2l • 0,3l
2.15 • 2.16
2.1.2 • 2.19
cup Palermo+saucer
a 0,2 l • 0,1 l
filiżanka Palermo
+spodek
spodek saucer
Ø 15 cm • Ø 17 cm
czajnik 1,0 l • podgrzewacz • czajnik 0,5 l • mlecznik 0,2 l; 0,15 l; 0,05 l
cukiernica • filiżanka 0,2 l + spodek 15 cm • filiżanka 0,1 l + spodek 13 cm
tea pot, warmer, creamer, sugar bowl, cup + saucer
5.7 Zestaw Duo Set Duo
5.7.1
3.4 Serwis Bel
czajniczek Duo tea pot Duo
a 0,5 l
Bel Set
2.18
filiżanka Duo cup Duo
a 0,3 l
2.13 • 2.14
filiżanka Milano
+spodek
2.19
spodek saucer
cup Milano+saucer
a 0,17 l • 0,06 l
Ø 17 cm
czajnik 1 l • mlecznik 0,2 l • cukiernica • filiżanka 0,2 + spodek 15 cm
filiżanka 0,15 l + spodek 13 cm • filiżanka 0,1 l + spodek 11 cm
coffe pot, creamer, sugar bowl, cup + saucer
3.1 Serwis Max
Max Set
2.10 • 2.11
2.12
2.17
cup Q+saucer
a 0,2 l • 0,1 l
cup QS+saucer
a 0,2 l
cup Vergano+saucer
a 0,2 l
filiżanka Q
+spodek
filiżanka QS
+spodek
filiżanka Vergano
+spodek
czajnik 1,1 l • podgrzewacz • czajnik 0,5 l • mlecznik 0,2 l • cukiernica
filiżanka 0,2 l + spodek 15 cm
tea pot, warmer, creamer, sugar bowl, cup + saucer
3.2 Serwis Roma
Roma Set
5.4 • 5.3
czajnik Max
z zaparzaczem
Teapot Max with infuser
a 1,1 l • 0,5 l
15
5.1
Adam z zaparzaczem
mug Adam with infuser
a 0,3 l
!
2.8 • 2.7
filiżanka Jumbo Max
filiżanka Jumbo
cup jumbo - max
a 0,5 l • 0,3 l
czajnik 1 l • mlecznik 0,2 l • cukiernica • filiżanka 0,2 l + spodek 15 cm
coffe pot, creamer, sugar bowl, cup + saucer
•można stosować w piekarnikach do 200oC
•do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
•nie stosujemy kadmu i ołowiu
•safe for use ovens up to 200oC
•for use in dishwashers and microwave ovens
•we do not use cadmium and lead
kubki
mugs
Na specjalne zamówienie - wyjątkowe kubki z dodatkowymi elementami wewnątrz lub... co podpowie wyobraźnia.
O n s p e c i a l o r d e r - u n i q u e m u g s w i t h a d d i t i o n a l e l e m e n t s i n s i d e o r. . . w h a t e v e r y o u c a n i m a g i n e .
16
1.1
Adam
1.2
Max
1.3
Winston
1.4
Fryc
1.5
Nes
1.6
Bel
a 0,3 l
a 0,4 l
a 0,3 l
a 0,3 l
a 0,3 l
a 0,3 l
1.7
Pol
1.14
zestaw Pol
1.12
Norton
1.15
Hilton
1.10
Mag
1.11
Mars
a 0,2 l
a 0,2 l
a 0,35 l
a 0,35 l
a 0,3 l
a 0,3 l
1.16
Big
1.21
Q
1.22
Bahus
1.9
Fed
1.32
Żywiecki
1.23
Watra
a 0,45 l
a 0,3 l
a 0,4 l
a 0,25 l
a 0,3 l
a 0,18 l
1.19
Grzaniec
1.17
Orawa
1.18
Grzaniec Galicyjski
1.13
Trio
1.24
Czerpak
1.31
Harnaś
a 0,2 l
a 0,2 l
a 0,2 l
a 0,2 l
a 0,3 l
a 0,3 l
1.25
Serce
1.26
Juhas duży
1.27
Juhas mały
1.29
pijałka prosta
1.30
pijałka ślimak
a 0,3 l
a 0,4 l
a 0,25 l
9 cm
9,5 cm
11 cm
8,5 cm
9 cm
17
10,5 cm
11,5 cm
9,5 cm
11 cm
8,5 cm
8,5 cm
9 cm
!
11,5 cm
8 cm
8 cm
9 cm
9,3 cm
11,5 cm
11,5 cm
8,3 cm
11 cm
8 cm
9,5 cm
1.28
pijałka standard
mug for water
a 0,2 l • 15 cm
• można stosować w piekarnikach do 200oC
• do stosowania w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych
• nie stosujemy kadmu i ołowiu
mug for water
a 0,2 l • 15 cm
9,5 cm
9,7 cm
8 cm
9,5 cm
mug for water
a 0,2 l • 11 cm
• safe for use ovens up to 200oC
• for use in dishwashers and microwave ovens
• we do not use cadmium and lead
Dekorowa nie ręcz ne
Ha nd paintin g s
Przykłady zdobień - decorations
malowanie ręczne podszkliwne
underglaze handpainted
malowanie ręczne naszkliwne
overglaze handpainted
kalkomania
decal
sygnowanie firmowe - ręczne
handsign
ręczny stempel
handstamp
relief wklęsły
concave - relief
relief wypukły
concvex - relief
grawer
engraver
Dekorowanie dot ycz y również duż ych serii, np. zastawów dla lokali gastronomicznych z ręcznymi sygnaturami.
Decorating also applies to large series, such as sets for restaurants with hand-made signatures.
18
szkliwa błyszczące glossy glazes
beżowy
żółty
pomarańczowy
czerwony jasny
czerwony
3
6
7
8
9
granat
chabrowy
błękitny
brązowy
koniak jasny
koniak średni
17
18
16
15
10
11
12
koniak ciemny
zieleń ciemna
zieleń trawa
zieleń angielska
zieleń
transparentna
pistacja
szary
czarny
14
19
20
21
22
23
4
5
piasek ciemny
piasek jasny
krem granilie
krem pieprz
trio
24
25
26
27
28
biały
ecrue
szary
piasek jasny
piasek ciemny
miodowy
29
30
31
32
33
piasek brąz
brąz ciemny
brąz jasny
zieleń ciemna
zieleń butelkowa
drewno jasne
drewno ciemne
34
35
36
37
38
39
40
biały
kremowy
1
2
fiolet
kobalt
17a
ecru
2a
szkliwa błyszczące dekoracyjne
glossy glazes - decorative
szkliwa matowe
matte glazes
Projektowanie - na zamówienie klienta projektujemy indywidualne wzory produktowe.
New product designing - „on order”
1
1. rysunek koncepcyjny
2. opracowanie techniczne
3. modeling 3D
4. produkt końcowy
2
19
3
33a
producent kolorowej
ceramiki stołowej
colour ful table ceramics
Dział sprzedaży
tel. +48 600 234 779
Sklep fabryczny KERA
tel. +48 602 255 141
Kera-Ceramika SC. G.M. Rajzer
ul. Furmaniec 6
43-365 Wilkowice k. Bielska-Białej
tel. +48 33 819 47 28
fax +48 33 817 07 43
[email protected]ramika.com.pl
www.kera-ceramika.com.pl

Podobne dokumenty