Testy w warunkach przepływu

Komentarze

Transkrypt

Testy w warunkach przepływu
Hodowle komórkowe
Komórki i reagenty
Immunofluorescencja
Obrazowanie żywych komórek
Chemotaksja
Migracja komórek
Angiogeneza
Testy w warunkach przepływu
W celu pobrania katalogów prosimy odwiedzić stronę:
Szeroka gama płytek do obrazowania
Znajdź idealną płytkę, najlepiej dopasowaną do Twoich badań!
• Bardzo cienkie dno płytki o grubości szkiełka nakrywkowego umożliwia
stosowanie mikroskopii wysokiej rozdzielczości
Szkiełko nakrywkowe
100 x
do obserwacji w wysokiej
rozdzielczości
• Bardzo dobry wzrost komórek na powierzchni ibiTreat
• Potwierdzona mechaniczna i chemiczna stabilność hodowli
• Duża dowolność rozmiarów i powleczeń płytek
Płytki do obrazowania do użytku w każdym laboratorium
ibiTreat – standardowe podłoże do
obrazowania żywych komórek
Mikropłytki 2, 4, 8 - komorowe
Mikropłytka VI 0.4 | Mikropłytka VI 0.1
• Płytki zapewniające optymalny wzrost komórek
i wysokiej rozdzielczości mikroskopię
• Płytki 6-kanałowe do immunofluorescencji
i jednoczesnych testów w warunkach przepływu
Mikroszalki
NOWOŚĆ: Mikropłytki 2-, i 4 - komorowe Ph+
• Szalki do hodowli komórkowych z pokrywką do
mikroskopii wysokiej rozdzielczości
• Płytki z dodatkową, pośrednią wstawką
zapewniające lepszy kontrast fazowy oraz brak
menisku
Informacje dot. zamówienia:
2
80286
80426
80826
80296
80446
81156
81166
81136
81191
80606
µ-Slide 2 well,
ibiTreat
µ-Slide 4 well,
ibiTreat
µ-Slide 8 well,
ibiTreat
µ-Slide
2 well Ph+,
ibiTreat
µ-Slide
4 well Ph+,
ibiTreat
µ-Dish 35 mm, high,
ibiTreat
µ-Dish 35 mm, high
Grid -500,
ibiTreat
µ-Dish 50 mm, low,
ibiTreat
µ-Dish 35 mm, high
ESS, uncoated
elastic surface
µ-Slide VI 0.4,
ibiTreat
Mikropłytka 18 - komorowa,
płaska
Lepka mikropłytka 8 komorowa
Obserwacja procesu angiogenezy
i tworzenia się rurkowatych struktur
nowych naczyń krwionośnych.
Odpowiednie do kultur 2D i 3D.
Odpowiednia do ko-kultywacji
i obserwacji pod mikroskopem.
Do testowania matryc.
Bez podstawy, z samoprzylepnym
spodem, do którego mogą być
zamocowane własne substraty.
Inserty do hodowli
Inserty 4 - komorowe
Płytka 12 - komorowa
Silikonowe inserty z przegrodą
między dwiema komorami,
idealne do testów gojenia ran
i nieukierunkowanej migracji
komórek.
Silikonowe 4 - komorowe inserty
z przegrodami do hodowli
i obrazowania żywych komórek przy
mniejszym zużyciu reagentów.
Płytka ze zdejmowalnym,
silikonowym, 12 - komorowym
insertem do hodowli komórkowych,
barwienia i przechowywania
preparatów.
Lepka 6 - kanałowa
mikropłytka
Mikropłytka do chemotaksji
3D
Mikropłytka do chemotaksji
2D
Mikropłytka do chemotaksji
3w1
Lepka mikropłytka do
chemotaksji 3D
Obserwacja ukierunkowanego
ruchu komórek przylegających
i nieprzylegających, dostępna także
w wersji lepkiej.
Wycofana z użytku, zastąpiona
mikropłytką do chemotaksji 3D.
Płytka do wykorzystania trzech
różnych płynów łączących się
w jednym, wspólnym kanale.
Bez podstawy, z samoprzylepnym
spodem, do którego mogą być
zamocowane własne substraty.
Mikropłytka typ I
Mikropłytki typu Luer
Mikropłytka Y - kształtna
Mikropłytka typ III
Płytka z przykrywką do obserwacji
komórek znajdujących się w kanale.
Płytki o różnej wysokości, objętości
i pokryciach kanałów, wykorzystywane
w testach w warunkach przepływu,
dostępne również w formie lepkiej.
Przepływ poprzez rozwidlający się
kanał w celu symulacji przepływu
krwi w naczyniach krwionośnych.
3 - kanałowa płytka do badania
przepływu i immunofluorescencji
przy minimalnym zużyciu
reagentów.
Mikropłytki wielodołkowe
96 - komorowa płytka do
angiogenezy
Bez podstawy, z samoprzylepnym
spodem, do którego mogą być
zamocowane własne substraty.
Przeznaczona do badań o wysokiej
przepustowości.
Płytki wielodołkowe
Czarne, 24 -, 96 - i 384 - dołkowe płytki
z płaskim i przezroczystym dnem do
badań o wysokiej przepustowości.
Płytki kanałowe
www.ibidi.com
Płytki do chemotaksji
BEZPŁATNE PRÓBKI ibidi
Zamów bezpłatne próbki na
Przetestuj mikropłytki
i mikroszalki ibidi w swoim
laboratorium.
Inserty
Mikropłytka 2 x 9 komorowa
Płytki otwarte
Mikropłytka do
angiogenezy
3
Komórki i reagenty
Fuzja
błon
Fuse-It
Nośnik
fosfolipidowy
Cytoplazma
Jądro
FUSE - IT – transport białek i innych
cząsteczek przez błonę komórkową
LifeAct™ – marker do wizualizacji
fibrylarnych aktyn w żywych komórkach
• Szybkie rezultaty w ciągu kilku minut
• Znakomite obrazowanie aktyny występującej
w postaci fibrylarnej
• 80 - 100% wydajności
• Niezależny od rodzaju komórek, ich gęstości i etapu
rozwoju
• Odpowiedni do rozpuszczalników, białek, tłuszczy
• Obrazowanie funkcjonalności i dynamiki aktyny
• Dostępny w formie plazmidów, adenowirusów,
wektorów lentiwirusowych oraz stabilnej linii
komórkowej HT-1080
12
9
3
6
Torpedo - reagent do transfekcji
Reagenty do hodowli komórkowych
• Wysoka zgodność biologiczna oraz niska
cytotoksyczność, do stosowania w obrazowaniu
żywych komórek
• ibidi Freezing Medium: bezsurowicze medium do
zamrażania komórek gwarantujące bardzo wysoki
poziom odzysku
• Zoptymalizowana wydajność transfekcji
w badaniach mikroskopowych
• ibidi Mounting Medium: zachowuje wybarwione
próbki przez miesiące
• ibidi Anti-Evaporation Oil: zapobiega
nadmiernemu odparowywaniu reagentów
Informacje dot. zamówienia:
4
60101
60121
60141
40101
60610
60620
60200
60220
80021
50051
Plasmid
p CMV LifeActTagGFP2
Adenovirus
rAV CMV-LifeActTagGFP2
Lentivirus
rLV Ubi-LifeActTagGFP2
HT-1080
LifeActTagGFP2 cells
Torpedo DNA
Transfection
Reagent
Torpedo siRNA
Transfection
Reagent
Fuse-It
green
Fuse-It P
ibidi Freezing
Medium
Classic
ibidi AntiEvaporation
Oil
Immunofluorescencja
Przykładowe zastosowania:
• Szybkie i łatwe przygotowanie próbek
• Homogeniczna hodowla komórkowa
• Zużycie małej ilości komórek i reagentów
• Obrazy mikroskopowe o wysokiej rozdzielczości
Płytki ALL IN ONE redukują liczbę czynności niezbędnych do
wybarwienia komórek.
1. Hodowla
komórek
2. Utrwalanie
3. Barwienie
4. Obrazowanie
Komórki ludzkie śródbłonka żyły
pępowinowej HUVEC w warunkach
przepływu na Mikropłytce I 0.4 Luer
100 x
Mikropłytki 12 - komorowe z usuwalnymi silikonowymi ściankami
pozwalają na standardowe barwienie z wykorzystaniem podstawowych
technik.
1. Posianie
komórek
2. Inkubacja
3. Usunięcie
4. Barwienie
silikonowego
i utrwalenie
insertu
5. Przechowywanie
Komórki psiej nerki Madin Darby na
Mikropłytce VI 0.4
BEZPŁATNE PRÓBKI ibidi
ibidi MOVIE
Zamów bezpłatne próbki na
www.ibidi.com
Zobacz krok po kroku jak pracować z płytkami ibidi:
Przetestuj mikropłytki
i mikroszalki ibidi w swoim
laboratorium.
Immunofluorescence Using the µ-Slide VI (MV 18),
na www.ibidi.com.
Informacje dot. zamówienia:
80606
80286
80426
80826
80296
80446
80406
81201
50001
µ-Slide VI 0.4,
ibiTreat
µ-Slide 2 well,
ibiTreat
µ-Slide 4 well,
ibiTreat
µ-Slide 8 well,
ibiTreat
µ-Slide
2 well Ph+,
ibiTreat
µ-Slide
4 well Ph+,
ibiTreat
µ-Dish 35 mm, high
micro-Insert 4
well
µ-Chamber
12 well
ibidi Mounting
Medium
5
Systemy podtrzymywania stałej temperatury i inkubacji żywych
komórek podczas obrazowania
• Doskonała iluminacja bez kondensacji
• Bezpieczna inkubacja komórek podczas pracy z mikroskopem
• Kompatybilny z wszystkimi rodzajami płytek do hodowli komórkowych
Rozwiązanie
ibidi:
podgrzewana
pokrywa
Rozwiązanie
ibidi:
podgrzewana
pokrywa
• Niezależnie kontrolowane
podgrzewanie szklanej
pokrywy systemu do
utrzymywania stałej
temperatury i inkubacji
komórek rozwiązuje problem
kondensacji pojawiający się
podczas ich obserwacji
Niepodgrzewana
pokrywa
Niepodgrzewana
pokrywa
3434
°C °C
4040
°C °C
3737
°C °C
3737
°C °C
Podgrzewana
podstawa
Podgrzewana
podstawa
Podgrzewana
podstawa
Podgrzewana
podstawa
Kontrast fazowy bez kondensacji
Kontrast fazowy z kondensacją
Przykłady eksperymentów:
Obserwacja tworzenia się
rurkowatych struktur nowych
naczyń krwionośnych
Testy migracji i proliferacji
Testy chemotaktyczne 2D i 3D
0h
0 h
12 h
2 h
24 h
6 h
Komórki HUVEC na płytkach do
angiogenezy pokrytych matriżelem
Migracja dendrytów zgodnie
z chemotaktycznym gradientem
Zbliżenie na szczelinę wolną od
komórek powstałą przy pomocy
insertów
Informacje dot. zamówienia:
6
10918
10926
74001
11920
89626
80326
81506
81176
ibidi Heating
System,
Universal Fit
ibidi Heating
System,
Multi-Well Plates
ibidi OPAL Optical
O2 Measurement
System
ibidi Gas
Incubation
System for CO2
µ-Plate 96 well,
ibiTreat
µ-Slide
Chemotaxis 3D,
ibiTreat
µ-Slide Angiogenesis, ibiTreat
µ-Dish 35 mm, high
Culture-Insert,
ibiTreat
System podtrzymywania temperatury
dostosowany do każdego rodzaju
mikroskopu
ibidi TIP
NOWOŚĆ: Pomiary tlenu
w komórkach i tkankach przy
użyciu optycznego systemu
pomiarowego ibidi OPAL
• Łatwy w instalacji i użyciu
O2 = 8.7 %
O2 = 10.4 %
• Kompatybilny z wszystkimi modelami mikroskopów odwróconych
• Dokładne i precyzyjne podgrzewanie
• Istnieją dwa rodzaje systemu, które można zamówić w zależności
od potrzeb. Dostępna jest również jednostka do inkubacji
w odpowiednim stężeniu gazów jako uzupełnienie systemu.
• Kompatybilny z wszystkimi modelami mikroskopów odwróconych
+
Kontroler
temperatury ibidi
+
+
Podgrzewana
podstawa do płytek
wielokomorowych
Podgrzewana,
szklana pokrywa
uniwersalna
Podgrzewane
inserty do płytek
ibidi i innych
• Odpowiedni do mikroskopów Nikon TI-S-E oraz TI-S-ER ze zmotoryzowanym stolikiem do płytek
wielodołkowych (małe powiększenia)
+
Kontroler
temperatury ibidi
+
Podgrzewana
podstawa
z szklanym dnem
+
Podgrzewana,
szklana pokrywa
dedykowana do płytek
wielodołkowych
Płytka
wielodołkowa
• Odpowiedni do pracy w różnych warunkach środowiskowych np. hipoksji
+
Stacja mieszania
gazów
Film ibidi
Kolumna
nawilżająca
Przykładowe zastosowanie:
System do inkubacji
System do inkubacji w odpowiednich warunkach CO2 i O2
System podtrzymywania temperatury do wielodołkowych płytek
System podtrzymywania temperatury do wielodołkowych płytek
Uniwersalny system
podtrzymywania temperatury
Uniwersalny system podtrzymywania temperatury
www.ibidi.com/support/movies
7
Testy chemotaktyczne
Przygotowanie próbek
• Kompletne rozwiązanie, począwszy od przygotowania próbki do
analizy danych ilościowych
• Pomiary chemotaksji w czasie rzeczywistym
• Utrzymywanie stabilnego gradientu do 48 godzin w testach
chemotaktycznych 2D lub 3D
• Wiarygodne i niezależne od użytkownika dane
Działanie:
Mikroskopia
C0
C100
C100
1. Posianie 2. Uzupełnienie medium 3. Uzupełnienie medium
komórek
pozbawionego
chemoatraktantami
w żelowym chemoatraktantów
matriks
1 mm
Śledzenie komórek
C0
0 min.
70 µm
10 min.
20 min.
Komórki w żelu 3D
Zastosowania:
Przykłady:
• Pomiar w warunkach in vitro
chemotaksji komórek, które są
przyczepione do powierzchni
płytki 2D lub 3D osadzonych
w żelu
• Polaryzacja komórek
Analizy wykresów
• Molekularne aspekty chemotaksji
• Zbiorowa migracja komórek
• Jednokomórkowa chemotaksja
Chemotaksja i polaryzacja komórki
zgodnie z chemotaktycznym
linii HT-1080 wybarwionych LifeAct
10 0
10
10
10
-4
0.3
-8
0.2
-12
+/-
FMI
Migracja komórek dendrytycznych
Wartość p
(Test Rayleigh)
Analizy ilościowe i statystyczne
0.1
-/-
0.0
+/+
+/-
gradientem
-/-
+/+
Informacje dot. zamówienia:
8
80306
80326
80328
80316
µ-Slide Chemotaxis
2D
,
ibiTreat
µ-Slide Chemotaxis
3D
,
ibiTreat
sticky-Slide
Chemotaxis 3D
µ-Slide III 3in1, ibiTreat ibidi Heating System, WimTaxis Image
Universal Fit
Analysis
10918
30003
50201
Collagen Type I
Gojenie ran i migracje komórek
Przygotowanie próbek
• Kompletne rozwiązania do badania gojenia ran wymagające tylko
kilku kroków od przygotowania próbki do analizy obrazu
• D
uża powtarzalność spowodowana stałą, ściśle zdefiniowaną
wielkością szczeliny (rany) - 500 µm, bez wycieków podczas posiewu
komórek i bez materiału pozostawionego po usunięciu silikonowego
insertu
Mikroskopia
Działanie:
0h
12 h
24 h
1. Przymocowanie
silikonowego insertu
do płaskiej, czystej
powierzchni
2. Posianie komórek
i czekanie na ich
przyczepienie do
powierzchni
3. Usunięcie insertu
4. Uzupełnienie
medium
5. Obserwacja
powstałej szczeliny
Analizy obrazów
Zastosowania:
• Gojenie ran
• Inwazja 2D
• Migracje
• Ko-kultywacja komórek
3
Wzmacniacz
Norma
500
Inhibitor
400
300
Dodanie leku
5
10
15
20
Analizy ilościowe i statystyczne
25
Czas [h]
Wpływ inhibitorów lub wzmacniaczy
na proces gojenia ran
Test inwazyjności 2D
(Dane pozyskane od C. Matern i K.D.
Nnetu, University Leipzig, Niemcy)
35
600x10³
Prędkość komórek
[µm/h]
0
Powierzchnia pokryta
komórkami [µm²]
Powierzchnia pokryta
komórkami [µm²]
600x10
500
400
300
30
25
20
15
10
5
10
15
20
25
In
Ko
ntr
Czas [h]
W
5
ola
In
hib
ito
r
hib 1
ito
r2
zm
ac
nia
W
cz
zm
1
ac
nia
cz
2
0
0
Informacje dot. zamówienia:
81176
80241
80209
10918
µ-Dish 35 mm, high
Culture-Insert,
ibiTreat
Culture-Insert 24
25 Culture-Inserts
for Self-Insertion
ibidi Heating System, ibidi Gas Incubation
Universal Fit
System for CO2
11920
30002
81156
WimScratch Image
Analysis
µ-Dish 35 mm, high,
ibiTreat
9
Testy angiogenezy
Przygotowanie próbek
• Kompletne rozwiązania minimalizujące zakres wykonywanych
czynności przygotowania próbki i analizy obrazu
• Obserwacja tworzenia się rurkowatych struktur naczyń krwionośnych
• D
oskonała wizualizacja bez powstawania menisku, z rozmieszczeniem
wszystkich komórek w jednej płaszczyźnie ogniskowej
• Oszczędność poprzez zminimalizowanie wymaganej ilości żelu do
10 µl na dołek
Mikroskopia
Porównanie dołków w płytkach IBIDI ze standardowymi płytkami
0 h
2 h
1)
1)
6 h
2)
2)
10x
10x
Analizy obrazów
96 - komorowa mikropłytka
Standardowe płytki
1) Płaska powierzchnia na granicy powietrzeciecz zapewniająca dobry kontrast na
całym obserwowanym obszarze
1) Tworzący się na granicy faz menisk: słaby kontrast
na większości obserwowanego obszaru
Wymagana objętość żelu: 100 µl
Przykłady eksperymentów:
Tube Length [µm/mm]
]
2500
• Testy kiełkowania naczyń
• Hodowle 3D
• Immunofluorescencja
Normal
36
12916
58
24
1
Tube Characteristics
Total Tube Length [px]
Total Tubes
Mean Tube Length [px]
Std. Dev. Tube Length [px]
12916
98
132
82
Loop Characteristics
Total Loops
Mean Loop Area [px]
Std. Dev. Loop Area [px]
Mean Loop Perimeter [px]
Std. Dev. Loop Perimeter [px]
24
23809
27614
614
427
Analizy ilościowe
i statystyczne
2000
Inhibitor
1500
1000
500
10x10³
0
2
4
6
8
Time [h]
Wpływ inhibitorów na proces formowania
struktur rurkowatych w czasie
Dł. struktur rurkowatych
[µm*]
• Obserwacja formowania
naczyń krwionośnych
Długość struktur rurkowatych
[µm/mm²]
Zastosowania:
WimTube Key Metrics
Covered Area %
Total Tube Length [px]
Total Branching Points
Total Loops
Total Nets
8
6
4
0
2
4
6
Czas [h]
8
10
8000
6000
4000
2000
0
Ko
ntr
ola
1n
g/m
l
10
ng
/m
l
10
0n
g/m
l
1µ
g/m
l
10
µg
/m
l
Wymagana objętość żelu: 10 µl
2) Menisk tworzący się na powierzchni żelu
- problemy ze skupieniem na wszystkich
komórkach jednocześnie
* Dł. w µm / Standardowa powierzchnia (=1 cm²)
2) Płaska powierzchnia żelu
Koncentracja
Informacje dot. zamówienia:
10
81506
89646
30001
30004
10918
80826
80606
50051
µ-Slide Angiogenesis, ibiTreat
µ-Plate Angiogenesis 96 well,
ibiTreat
WimTube
Image Analysis
WimSprout
Image Analysis
ibidi Heating
System,
Universal Fit
µ-Slide 8 well,
ibiTreat
µ-Slide VI 0.4,
ibiTreat
ibidi AntiEvaporation Oil
Testy w warunkach przepływu
Posianie komórek na płytkach
kanałowych
• Idealna symulacja różnych warunków fizjologicznych – ruch ciągły
jednokierunkowy, oscylacyjny, przepływ pulsacyjny
• Nadaje się do długotrwałego obrazowania żywych komórek
• Minimalna wymagana ilość medium i suplementów
• Dostępne różne rodzaje komór przepływowych
Obrazowanie komórek i analiza immunofluoresencji
podczas odpowiedzi na naprężenia ścinające:
Komórki adherentne
w warunkach przepływu
24 h
Barwienie i pozyskiwanie
obrazów
Ludzkie komórki śródbłonka żyły
pępowinowej HUVEC hodowane
w warunkach przepływu na
Mikropłytce I 0.4 Luer
Rodzaje testów:
Hodowla
komórek w stresie
przepływowym
Testy toczenia się
i przyczepności
Eksperymenty
z zatrzymywaniem
przepływu
Analiza ilościowa
Ilość komórek
i statystyczna
Zastosowania:
• Kondycjonowanie
komórek śródbłonka
w przepływie
• Toczenie
i adhezja komórek
zawieszonych do
powierzchni białka
• Zdefiniowana
wymiana cieczy
Orientacja
Informacje dot. zamówienia:
10902
80176
80666
80606
10962
10802
10991
10918
ibidi Pump
System
µ-Slide I 0.4 Luer,
ibiTreat
µ-Slide VI 0.1,
ibiTreat
µ-Slide VI 0.4,
ibiTreat
Perfusion Set
Elbow Luer
Connector (and
µ-Galaxy Cell
Culture Incubator
ibidi Heating
System,
Universal Fit
more flow accessories)
11
AnimaLab - oficjalny dystrybutor
ibidi w Polsce
ibidi GmbH
Tel. +48 61 861 60 04
E. [email protected]
Tel. +49 89 / 520 46 17 - 0
E. [email protected]
www.animalab.eu
www.ibidi.com
Certyfikacja ISO 9001,
ISO 13485
Wszystkie produkty ibidi przeznaczone są
wyłącznie do celów badawczych!
Błędy i pominięcia w tekście zastrzeżone.
© ibidi GmbH, V3 / 2015 / 04
W celu uzyskania większej ilości
informacji odwiedź stronę:

Podobne dokumenty