lamelli X 2014.indd

Komentarze

Transkrypt

lamelli X 2014.indd
ISSN 1732-4378
LAMELLI
.COM.PL
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY  INFORMATOR  X 2014  nr 10 (130)  R. XII
Krakowska Książka Miesiąca
Klementyna Żurowska
Z Leszczkowa w świat
P
rofesor doktor habilitowana Klementyna Żurowska jest nestorką
krakowskiej szkoły historii sztuki. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce polskiej architektury przedromańskiej i romańskiej czyli budowli z początków państwa
polskiego. W historii architektury polskiej zapisała się jako badaczka i autorka fundamentalnych prac o rotundzie
Panny Marii (Świętych Feliksa i Adaukta) na Wawelu, o romańskim kościele
w Tyńcu, o kaplicy chrzcielnej i palatium
na Ostrowie Lednickim, gdzie odkryła baseny chrzcielne datowane na trzecią ćwierć X wieku. Jest emerytowanym
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowawcą wielu roczników historyków sztuki, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.
Prof. Klementyna Żurowska urodziła
się 23 maja 1924 roku w Perespie (powiat
sokalski), w majątku swoich dziadków.
Dzieciństwo spędziła w Leszczkowie, który należał do jej rodziców, Karoliny z Kraińskich i Romana Żurowskiego. W grud-
niu 1942 roku wraz z rodzicami i dwiema
siostrami została aresztowana w Warszawie i osadzona na Pawiaku. Następnie wraz
z matką i siostrami została wysłana do obozu na Majdanku, gdzie zmarła jedna z jej
sióstr, a później została przewieziona do
Ravensbrück. Po wyzwoleniu zdała maturę w szkole sióstr niepokalanek w Szymanowie i podjęła studia historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1952 roku
uzyskała magisterium z historii sztuki na
podstawie pracy napisanej pod kierunkiem
profesora Wojsława Molégo i rozpoczęła
pracę w Państwowych Zbiorach Sztuki na
Wawelu. Następnie, po trzyletnim pobycie
zagranicą i studiach na uniwersytecie w Poitiers we Francji, podjęła pracę w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1964 doktoryzowała się na podstawie dysertacji Rotunda Panny Marii
Na Wawelu, a w 1971 uzyskała habilitację,
której podstawą była rozprawa Romański
kościół benedyktynów w Tyńcu. W roku
1990 nadano jej tytuł profesora.
W latach 1961-1965 brała udział
w pracach wykopaliskowo-architek-
tonicznych w opactwie benedyktynów
w Tyńcu, a w latach 1987-1991 kierowała pracami badawczymi na Ostrowie
Lednickim, zwieńczonymi doniosłymi
odkryciami. Wyniki badań na Ostrowie
Lednickim zostały opublikowane w tomie U progu chrześcijaństwa w Polsce.
Ostrów Lednicki, t. 1-2, Kraków 1993.
Mimo swego wieku, Profesor Żurowska
jest nadal aktywna naukowo.
Książka Profesor Klementyny Żurowskiej Z Leszczkowa w świat, jest tomem
wspomnień i należy do gatunku „książek
mówionych”, gdyż została w całości nagrana na dyktafon. Jest to nie tylko autobiografia, ale również saga rodzinna.
Książka ta spełnia również kryteria epopei, ukazując losy pewnej generacji na tle
dramatycznych wypadków dziejowych.
Dzieje Profesor Żurowskiej i jej rodziny
to przykład losów całej rzeszy Polaków.
Swoistym symbolem tych losów jest
pled, który wykorzystano w projekcie
okładki. Pled ten został wyprodukowany w fabryce założonej w Leszczkowie
przez ojca Profesor Żurowskiej, Romana
się wokół poezji tatarskiej, zaprezentowana zostanie najbardziej
znaczącą poezję Tatarów polskich,
w tym naszych Gości. Zapraszamy
na spotkanie tym goręcej, że będzie ono
wyjątkową próbą przybliżenia bardzo słabo znanego obszaru poezji. Przypomniana zostanie również Anna Kajtochowa.
Z kolei 28 października br. odbędzie się Transpoetica: poezja latynoamerykańska. Przyjedzie do nas wybitna
tłumaczka i poetka Krystyna Rodowska, autorka nagradzanej antologii „Umocz wargi
w kamieniu. Przekłady
z poetów latynoamerykańskich”, członkini
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Podczas
wieczoru zostaną zaprezentowani tacy poeci jak: bardziej znany z opowiadań Jorge Luis Borges,
Vicente Huidobro, którego gry językowe w „Altazorze” były nie lada wyzwaniem dla tłumaczki, kontrowersyjny
Pablo Neruda, burzyciel konwencjo-
nalnego języka poezji Nicanor Parra i Meksykanka z wyboru, buntowniczka, feministka, Ambar Past. Czy
na przykładzie wybranych poetów uzyskamy obraz najważniejszych tendencji
w poezji latynoamerykańskiej? Rozmowę z Krystyną Rodowską poprowadzi
Adam Komorowski, krytyk i tłumacz poezji latynoamerykańskiej.
Zapraszam wszystkich miłośników
dobrej poezji!
Anna Gregorczyk
TRANSPOETICA
poezja obca i nieznana
W
tym miesiącu zapraszamy aż na
dwie odsłony cyklu Transpoetica. 4 października br., w ramach IV Nocy Poezji w Krakowie odbędzie się spotkanie z poezją Tatarów
polskich. Do Krakowa przyjadą znakomici poeci: Selim Chazbijewicz i Musa Czachorowski. Selim Chazbijewicz jest profesorem
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, członkiem
Stowarzyszenia Autorów Polskich, redaktorem naczelnym
czasopisma „Rocznik Tatarów
Polskich”. Musa Czachorowski
jest nie tylko poetą, ale i współautorem antologii poezji Tatarów polskich „Oto moje dziedzictwo”,
redaktorem naczelnym kwartalników
„Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Rozmowa będzie toczyła
Na spotkanie z autorką zapraszamy 30
października o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
Żurowskiego, według projektu jej matki
Karoliny z Kraińskich Żurowskiej. Profesor Żurowska znalazła go w szpitalu
obozowym w Ravensbrück, gdzie leżał
rozłożony na podłodze. Z tym pledem
pieszo wróciła z Ravensbrück do Polski
i przechowuje go do dziś.
Wspomnienia Profesor Żurowskiej to
równocześnie publikacja z historii polskiej historii sztuki, odsłaniająca szczegóły doniosłych odkryć naukowych. Dla
historyków sztuki to także wzór kształtowania warsztatu naukowego poprzez podróże, dzieła sztuki, lektury.
Andrzej Włodarek
20 pa
października 2014, godz. 19.00,
Opera
Oper Krakowska, ul. Lubicz 48
Śródmiejski
Ośrodek Kultury i Agencja Muzyczna TOMLA
Śród
zapraszają na koncert:
zapra
„Richard Bona – Bonafied”
„R
Zespól Richarda Bona zagra w składzie: Richard Bona – bas i woZ
kal, A.T.N. Stadwijk – instrumenty klawiszowe, Adam Stoler –
gitara, Tatum Greenblatt – trąbka, Ludwig Afonso – perkusja.
Prowadzenie koncertu: Marcin Kydryński.
Zapraszamy na warsztaty
 Rysunku i malarstwa dla seniorów  Warsztaty gitarowe
 Warsztaty literackie – poezja i proza  Warsztaty flamenco
 Kurs rysunku i malarstwa–studium aktu  Kurs foto
Szczegóły na www.lamelli.com.pl oraz na facebooku
Program – październik 2014
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, tel. 12 422 08 14, www.lamelli.com.pl
1 X, godz. 18.00
Grupa Każdy otwarte warsztaty literackie, prowadzenie: Aneta Kielan-Pietrzyk.
2 X, godz. 18.00
„Konwój pomocy dla walczącej Ukrainy” – spotkanie połączone z pokazem
slajdów. Udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia Pokolenie oraz Grzegorz Bigaj i Adam W. Staskiewicz.
4 X, godz. 18.00 NOC POEZJI
Transpoetica: Tatarzy. Wieczór poezji tatarskiej, twórczości poetyckiej Tatarów
polskich.
Udział biorą: Selim Chazbijewicz, Musa Czachorowski. Rozmowę z Poetami poprowadzi Michał Łyszczarz. Wiersze w interpretacji Jakuba Kosiniaka.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Gmina
Miejska Kraków. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej
Kraków.
4 X, godz. 21.00 NOC POEZJI
„Dowody istnienia” – recital Agnieszki Grochowicz (premiera). Słowa:
Agnieszka Grochowicz. Muzyka: Andrzej Zarycki.
Akompaniuje zespół znakomitych krakowskich muzyków.
Recital „Dowody Istnienia” to unikalne międzypokoleniowe spotkanie krakowskich twórców piosenki – wybitnego kompozytora, głównego obok Zygmunta
Koniecznego autora muzyki przebojów m.in. Ewy Demarczyk, związanego od lat
z Piwnicą pod Baranami – jednej z najciekawszych postaci krakowskiej piosenki
literackiej, cenionej autorki tekstów, aktorki i wokalistki Agnieszki Grochowicz.
Na recital składa się kilkanaście nowych, kontrastujących utworów słowno-muzycznych eksplorujących temat kondycji człowieka wobec miłości, samotności,
nieuchronności, losu, przemijania, wiary i nadziei.
Bezpłatne wejściówki do odebrania 2 października, godz. 10.00 w siedzibie ŚOK-u. Organizatorzy: Gmina Miejska Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
6 X, godz. 19.00, Mini Galeria
Wernisaż Wystawy uczestników Kursu Fotografii Artystycznej. U dział biorą: Urszula Kita, Maciej Orliński, Monika Sasor, Karolina Ślusarczyk.
Kurator: Zbigniew Pozarzycki. Wystawa czynna do 20 października br.
8 X, godz. 18.00
„PODRÓŻ MISTYCZNA”
Koncert inaugurujący działalność Centrum Wokalistyki przy Śródmiejskim
Ośrodku Kultury.
Autorski projekt Anny Stolarczyk – cykl arii, duetów i ansambli, skomponowanych dla uczennic Centrum Wokalistyki, przy udziale zaprzyjaźnionych artystów.
Treścią „PODRÓŻY MISTYCZNEJ” jest muzyczna i literacka ilustracja poszukiwań duchowych człowieka różnych kultur. Autorka obszernie cytuje zarówno
„Tao Te Ching” – księgę, na której bazuje konfucjonizm, jak i różnorodne i przebogate dzieła mistyki chrześcijańskiej. Sporadycznie pojawia się poezja Adama
Mickiewicza, oraz współcześnie żyjącej poetki – Marii Mańkowskiej (tomik „Blaski nocy”). Tematyka skłaniająca ku głębszej refleksji na temat sensu życia i roli
człowieka w otaczającym go świecie.
Wykonawcy : Karolina Borodziuk – mezzosopran, Patrycja Borodziuk –
alt, Magdalena Frączek – sopran, Katarzyna Kosiek – mezzosopran, Olga
Ostrowska – sopran, Anna Stolarczyk – sopran. Gościnnie: Wojciech
Tabiś – bas, Agnieszka Ignaszewska-Magiera – fortepian. Anna Bugajska – prowadzenie koncertu. Wstęp wolny.
Podróże dalekie i bliskie...
Majówka w Katalonii
czy może w Hiszpanii?
N
a tegoroczną majówkę wybraliśmy się do Katalonii, ciągle jeszcze jednego z regionów Hiszpanii, chociaż ostatnimi czasy coraz mniej
skłonnego do pozostania pod zwierzchnictwem stołecznej administracji. Podczas naszego około 10-dniowego pobytu,
poza poznaniem różnorodności tego regionu (kraju?), niejednokrotnie przekonaliśmy się jak dalekie są tam tendencje
separatystyczne.
Z racji posiadania lotniska, na którym lądują samoloty z Krakowa, wakacje
zaczęliśmy od położonej pod Barceloną
Girony. Już tam rzuciły nam się w oczy
wszechobecne żółto-czerwone flagi, którymi mieszkańcy manifestują odrębność
od Madrytu. Spacerując po okazałych
murach obronnych tego średniowiecznego miasta, zastanawialiśmy się czy
starczy nam czasu na zwiedzenie co ciekawszych miejsc regionu – i z założenia
odpuściliśmy tym razem Barcelonę. Jej, o czym przekonaliśmy się
już rok wcześniej, warto poświęcić
osobną historię.
Niejako metodą selekcji odwiedzaliśmy kolejne miejsca. Na początek zatrzymaliśmy się w typowym,
choć bardziej lokalnym kurorcie,
Sant Feliu de Guíxols, by niedługo potem ruszyć w głąb lądu, udając się w stronę gór. Zwiedziliśmy
małe i spokojne, ale piękne Besalu,
gdzie poczuliśmy się, jakbyśmy cofnęli się w czasy średniowiecza. Labirynty wąskich uliczek, kamienny
kościół na centralnym placu i zapierający
dech w piersiach most na rzece Fluvii. Kolejnym przystankiem na naszej drodze był
Ripoll – miasto, w którym zaczęła się rekonkwista, słynące z romańskiego klasztoru z IX wieku, z przepięknie zdobionym
portalem, „Biblią z Ripoll”, uznawanym
14 X, godz. 18.00
„Chinkali pod Ararat”. Jak tanio podróżować po Armenii i Gruzji opowie podróżnik, reporter, pisarz Krzysztof Maćkowski.
Krzysztof Maćkowski – podróżnik, reporter, pisarz. Autor reportaży z różnych części świata, licznych wywiadów (m.in. z Ryszardem Kapuścińskim). Swoje podróże łączy z pisaniem, jest autorem m.in. praktycznego bedekera „Grodno.
Miasto nad Niemnem” (Wydawnictwo Bezdroża). Autor dwóch powieści „Raport Badeni” (Wydawnictwo Znak) i „bardzo wielkie pojednanie” (Papierowy
Motyl). Założyciel fundacji „Urwany Film”.
15 X, godz. 18.00
Interpretacje współczesnych wierszy
Spotkanie poprowadzi: dr hab. Marek Karwala
Poezja kilku ostatnich dekad budzi często rozbieżne emocje – ma swoich zagorzałych admiratorów, umiarkowanych zwolenników, ale też „gorących” przeciw-
2
LAMELLI.COM.PL
za skarb sztuki romańskiej w Hiszpanii.
Stamtąd, zahaczając jeszcze o pobliskie
Sant Joan de les Abadesses i tamtejszy
klasztor, dojechaliśmy do La Seu d’Urgell,
leżącego u stóp Pirenejów. To niewielkie
miasto, położone ok. 10 km od granicy
z Andorą, znane jest między innymi z tego,
iż tamtejszy biskup, wraz z prezydentem
Francji, wspólnie „rządzą” sąsiednim księstwem. Wybraliśmy się na krótki, acz ciekawy spacer w jedno z bliższych pasm Pi-
renejów, by następnego już dnia skierować się w inne zakątki tego różnorodnego
regionu. Zjechaliśmy więc na samo południe Katalonii, by znaleźć się w niesamowitym miejscu, jakim niewątpliwie była
dla nas delta rzeki Ebru. Miejsce to było
dla nas tak wyjątkowe, gdyż w żadnym wy-
padku nie kojarzyło się ono nam z jakimkolwiek regionem Europy: rozległe pola
ryżowe, poprzecinane gdzieniegdzie siatką dróg, potęgujących wrażenie pustki
i ustronności tego obszaru.
Wakacje dobiegały końca, planowaliśmy jeszcze odpocząć kilka dni na plaży. Kierując się więc w stronę Girony, zatrzymaliśmy się
w najbardziej chyba znanej
miejscowości na Costa Brava, Lorett de Mar, by… następnego ranka uciec na północ. Pomysł ten okazał się
świetnym posunięciem, gdyż
zamiast hałaśliwego kurortu
otrzymaliśmy 2 dni na przepięknym półwyspie, zakończone wizytą na Przylądku
Krzyży, najbardziej wysuniętym na wschód fragmencie Iberii. Tam
również powiewały katalońskie, a nie
hiszpańskie flagi.
Znajomi, u których podczas tych
wakacji zatrzymaliśmy się na parę dni,
podkreślali, że oni lubią Hiszpanów, nic
do nich nie mają, ale sami są Katalończykami. Niezależnie czy z hiszpańskim,
czy nawet andorskim paszportem…
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna & Rafał Siudowscy
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Filmowy Klub Historyczny
ZA PIERWSZEGO SOWIETA
F
ilm opowiada historię konspiracji
lwowskiej „za pierwszego sowieta”,
czyli podczas sowieckiej okupacji
od 1939 do 1941 r. Pierwszą powstałą we
Lwowie organizacją konspiracyjną była
„Polska Organizacja Walki o Wolość”, założona przez gen. Mariana Januszajtisa.
Opierała się ona na żołnierzach Wojska
Polskiego oraz działaczach Stronnictwa
Zapraszamy do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury 21 października br., na godz. 18.00, do Filmowego Klubu Historycznego, gdzie dzięki
uprzejmości Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zobaczymy film dokumentalny pt.: ZA
PIERWSZEGO
SOWIETA
(2008, 27.40 min.). Scenariusz
filmu: Tadeusz Doroszuk i Adam Sikorski. Reżyseria: Adam Sikorski.
Narodowego. Po aresztowaniu generała w październiku 1939 roku kierownictwo nad organizacją przejął jego bliski
współpracownik gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, aresztowany przez NKWD
w listopadzie 1939 r. Organizacja ta dała
podwaliny ZWZ. W grudniu 1939 r. równolegle i niezależnie od siebie powstały
dwa Związki Walki Zbrojnej: tak zwany
ZWZ-1, założony przez wysłannika z Londynu Tadeusza Strowskiego, oraz ZWZ-2
– przez przybyłego z Warszawy Aleksandra Kloca. Były to dwie bardzo różne organizacje, skupiające odmienne środowiska. Jedną z akcji ZWZ-1 była próba zamachu na marszałka Siemiona Timoszenkę,
zakończona niepowodzeniem i aresztowaniem wykonawców tego zamachu.
Jako komentatorzy występują historycy
z lubelskiego oddziału IPN: dr Sławomir
Poleszak oraz dr Rafał Wnuk.
(materiały prasowe)
Regionalne Artepasje
Projekt warsztatowy, skierowany do mieszkańców Małopolski: zamieszkałych na terenach miejsko-wiejskich osób powyżej 60 roku życia oraz młodych ludzi z miast
gminnych (od 18 do 30 lat). Projekt obejmuje cykl warsztatów międzypokoleniowych,
których celem jest przekazanie przez osoby starsze – mentorów młodym uczestnikom projektu wiedzy o regionalnym rękodziele i rzemiośle, tradycji i historii regionu.
16 października, godz. 16.00
Wykład: Krakowskie „ozdabianie świąt” – prowadzenie Maria Gutowska i Monika Wojdała
Każde święto jest miłym oderwaniem od codzienności - zawieszeniem tego, co zwyczajne, doświadczaniem odmiennego.
W naszej tradycji najważniejszymi świętami są Boże Narodzenie i Wielkanoc. Etnografia wyjaśnia tajemniczość i osobliwość ozdób świątecznych, ich symbolikę, a także
konkretną funkcję, jaką spełniają.
Zanim na drzewkach bożonarodzeniowych zawisły, dziś doskonale nam znane, bańki,
królowały na nich pierniczki, jabłuszka, orzechy i właśnie własnoręcznie robione zabaweczki: światy, gwiazdki, koszyczki... Z czego je robiono? Jak i dlaczego?
Tradycje wielkanocne, szczęśliwie do dziś kultywowane, to przede wszystkim, pisanki i palmy. Związek Wielkanocy z wiosną jest nie do przecenienia, a w ozdobach powraca symbolika odradzającej się przyrody. Jak je tworzono? Co robiono z nimi po
Świętach? Skąd się wziął zajączek?
15 i 17 października, godz. 11.00
Warsztaty – prowadzenie Beata Surma
W ciągu dwóch dni będziemy zajmowali się tworzeniem ozdób, głównie choinkowych. Wzory, z których skorzystamy są unikatowe.
Dzień I – Rozpoczniemy od stworzenia trzech lub więcej ozdób. Wyczarujemy
dzwoneczek, koszyczek i bączka. Zaprezentujemy dawną kolorystykę i wzornictwo.
Dzień II – Wprawieni dniem pierwszym wykonamy gwiazdę. Będzie to projekt bardziej złożony, gdyż gwiazda jest przestrzenna, składa się z ośmiościanu oraz sześciu ostrosłupów. Przyozdobiona na modłę dawną lub nowoczesną będzie pięknym
zwieńczeniem drzewka. Zrobimy także papierowe wersje eleganckich „baniek”.
Wstęp wolny.
Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie (liczba miejsc ograniczona).
Na zgłoszenia czekamy do 6 października!
Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2
12 422 19 55, [email protected]
www.lamelli.com.pl
Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, program
ASOS, realizowany przez Stowarzyszenie Menadżerów Kultury SMOK.
INFORMATOR  październik 2014
ników. Dla tych ostatnich jest ona nazbyt hermetyczna, niezrozumiała, inna od
czytelniczych przyzwyczajeń, krótko mówiąc – trudna. Okazję do zweryfikowania tych stanowisk może dać nowa seria planowanych comiesięcznych spotkań
literackich, podczas których będzie się analizowało oraz interpretowało wybrane
wiersze polskich poetów (nie tylko tych powszechnie znanych, ale też będących
dopiero „na dorobku” – o wyborze zadecyduje każdorazowo jakość materiału literackiego). Każda z Osób, które zechcą uczestniczyć w tych spotkaniach o charakterze wykładowo-warsztatowym, będzie mogła aktywnie uczestniczyć w dyskusji, dzieląc się swoimi pomysłami i rozwiązaniami interpretacyjnymi…
Na początek przyjrzymy się wierszom jednego z największych – Zbigniewa
Herberta. Wstęp wolny!
17 X, godz. 18.00
Wieczór literacki Towarzystwa „Hotenja” Velenje, Słowenia. Šaleško literarno društvo Hotenja – Towarzystwo Literackie Hotenja.
Towarzystwo Literackie Hotenja z Velenja łączy pisarzy Szaleszkiej Doliny już ponad 35 lat. Grupa, która zapoczątkowała działalność w roku 1981 wydała pierwszy
almanach pod nazwą „Hotenja” (Pragnienia) na początku roku i następny numer
pod koniec roku. W następnych latach do Towarzystwa dołączali członkowie i spoza granic Szaleszkiej Doliny. Formalnie Towarzystwo istnieje od roku 1992. Towarzystwo obecnie organizuje różne spotkania literackie, uczestniczy na różnych
imprezach kulturalnych, czytaniach, organizuje spotkania z innymi towarzystwami literackimi. Dziś Hotenja liczy 40 aktywnych członków, między nimi wielu, dla
których język słoweński nie jest językiem macierzystym, jako że do Velenja oraz
Słowenii przyjechali z republik byłej Jugosławii. Dużo uwagi Hotenja poświęcają
młodym autorom, których dzieła chętnie drukuje w swoich almanachach.
Do Krakowa przyjadą: Milojka Bačovnik Komprej – prezes Šaleškega literarnega društva Hotenja; poetka i pisarz; kierownik Oddziału do spraw kultury Šoštanj. Stojan Špegel – poeta; dyrektor Muzeum Górnictwa Słowenii. Nina Mavec Krenker – tancerka, przewodnicząca Plesnega studia N (Studio tańca N);
kierownik Wydziału Agencji Publicznej do spraw kultury Słowenii w Velenju. Tatjana Vidmar – poetka, sekretarz Šaleškega literarnega društva Hotenja; sekretarz Związku Towarzystw Kulturalnych Szaleszkiej Doliny i Radca samodzielny
Agencji Publicznej do spraw kultury Słowenii. Peter Rezman – jeden od założyczeli Šaleškega literarnega društva Hotenja; laureat nagrody Fabula dla zbioru nowel Skok iz kože (Skok z koży); kandydat do nagrody Kresnik dla najlepszej
powieści roku. Janez Dvornik – były direktor Centrum Młodzieżowego Šmartno ob Paki. Ramiz Velagić i Zlatko Kraljić – poeci i pisarze członkowie Šaleškega literarnega društva Hotenja; obydwaj piszą w języku słoweńskim, jak i swoim macierzystym chorwackim; uczestnicy państwowych spotkań Sąsiad twojego
brzegu. Lučka Mavrič Palir – prezes Šentjurskega literarnega društva. Dušan Pirc, Alojz Vrenčur, Tanja Petelinek – poeci i pisarze. Biserka Filipan Kraljić, Dejan Tonkli – kronikarze Towarzystwa Literackiego Hotenje.
18 X, godz. 18.00, Galeria Lamelli
Wernisaż wystawy. Karolina Żyniewicz, HIPERFOBIUM
Wystawa czynna do 17 listopada br.
20 X, godz. 18.00
FESTIWAL ZŁOTA ŁÓDŹ – V Festiwal Kultury Słoweńskiej
Spotkanie z poetami słoweńskimi Alenką Jovanovski i Dejanem Kobanem
oraz promocja tomu wierszy Jurego Deteli pt. „Mech i srebro” (wyd. Instytut Mikołowski, 2014).
Prowadzenie: Agnieszka Żuchowska-Arendt i Tatjana Jamnik.
Alenka Jovanovski (ur. 1974) – słoweńska poetka, eseistka, krytyczka literacka, redaktorka i tłumaczka. W roku 2012 zadebiutowała jako poetka tomikiem
wierszy Hlače za Džija (Spodnie dla Dżi). Swoje wiersze oraz tłumaczenia z literatury włoskiej publikowała w wielu czasopismach („Literatura”, „Dialogi”, „Poetikon”) oraz prezentowała w Radiu Slovenija. Jako krytyczka i eseistka komentuje współczesną słoweńską poezję, a jako redaktor współpracowała ze Stowarzyszeniem Pisarzy Słoweńskich (Društvo slovenskih pisateljev), redagując serię
Litterae Slovenicae. Otrzymała nagrodę im. Stritara przyznawaną przez Stowarzyszenie Pisarzy Słoweńskich dla młodych krytyków oraz nagrodę Vitez(inja)
poezije (Rycerz/rycerka poezji) za najlepszy wiersz roku 2004. Prócz książkowych wydań przekładów poezji Cesare’a Pavese’a (współautorstwo Gašper Malej) i prozy Itala Calvina jest również autorką monografii z dziedziny literaturoznawstwa Temni gen: estetsko skozi prizmo mističnega izkustva (Ciemny gen:
estetyczne przez pryzmat doświadczenia mistycznego, 2001).
Dejan Koban (ur. 1979) – słoweński poeta. Wspólnie z poetką Veroniką Dintinjana organizuje spotkania literackie oraz festiwal Mlade rime (Młode rymy).
Jego książka Metulji pod pritiskom (Motyle pod ciśnieniem) ukazała się nakładem własnym autora. Jego wiersze publikowane były w pismach literackich
„Idiot” i „Poetikon”. Swoją poezję prezentował na płycie kompaktowej Rokerji pojejo pesnike (Rockerzy śpiewają poetów). Aranżuje własne teksty poetyckie
i wykonuje wraz z grupą muzyczną „Nevemnevem”.
Jure Detela (1951–1992) – słoweński poeta, pisarz i eseista. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie w Lublanie. W latach 70-tych był aktywnym współuczestnikiem ruchów awangardowych. W 1979 r. wraz z Iztokiem Osojnikiem
i Iztokiem Saksidą ogłosił Manifest podrealistyczny. Wydał tomy poetyckie Ze-
LAMELLI.COM.PL
3
mljevidi (Mapy, 1978) i Mah in srebro (Mech i srebro, 1985) oraz powieść Pod
strašnimi očmi pontonskih mostov (Pod strasznymi oczami mostów pontonowych, 1988). Był wizjonerem i nieustraszonym bojownikiem o prawo do życia
dla wszystkich istot żywych. Żył i tworzył w Lublanie.
20 X, godz. 19.00, Opera Krakowska
Śródmiejski Ośrodek Kultury i Agencja Muzyczna TOMLA zapraszają na koncert:
„Richard Bona – Bonafied”. Zespól Richarda Bona zagra w składzie: Richard Bona – bas i wokal, A.T.N. Stadwijk – instrumenty klawiszowe, Adam Stoler
– gitara, Tatum Greenblatt – trąbka, Ludwig Afonso – perkusja. Prowadzenie koncertu: Marcin Kydryński.
Bilety: 90/ 100/ 120/140 zł.
21 X, godz. 18.00
Instytut Pamięci Narodowej o/Kraków oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają do Filmowego Klubu Historycznego na projekcję filmu dokumentalnego pt.: „Za piewrszego sowieta” (2008, 27.40 min.), reżyseria:
Adam Sikorski.
22 X, godz. 18.00, Mini Galeria
Wernisaż wystawy. Wanda Oczko-Zagajewska, Wystawa fotografii
23 X, godz. 17.00
Poprzez Kresy: Bołszowce i Halicz. Pokaz zdjęć i komentarz: Piotr Korpanty.
Kolejna relacja i prezentacja zdjęć z wycieczki na Kresy południowo-wschodnie.
Po zwiedzeniu Lwowa grupa wyruszyła przez Przemyślany, Rohatyn, Bursztyn do
Bołszowiec. W miejscowości tej najważniejszym obiektem zabytkowym jest kościół pw. Zwiastowania NMP z klasztorem karmelitów z przełomu XVII i XVIII
wieku, w którym zatrzymaliśmy się na nocleg. Odbudowywany po zniszczeniach
powojennych zespół klasztorny, jego historię i współczesność uczestnicy poznali następnego dnia rano przed wyjazdem w dalszą trasę. Niedaleko Bołszowiec, w Dytiatynie, 16 września 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej,
odbyła się krwawa bitwa nazwana Polskimi Termopilami. Pierwszą miejscowością, w której zatrzymaliśmy się po opuszczeniu Bołszowiec był Halicz. Głównym
punktem zwiedzania miasta była Góra Zamkowa, u podnóża której rozłożyło się
miasto położone w widłach Dniestru i Łomnicy. Na dalszym planie można zobaczyć XII–wieczną cerkiew pw. św. Pantelejmona, widoczną też na horyzoncie
z Bołszowiec. Z Halicza wycieczka udała się do Stanisławowa.
23 X, godz. 19.00
Krakowski Klub Podróżników zaprasza: Anna Szaleńcowa: Peru – Poszukując imperium Inków.
Pod koniec XV w. wydawało się, że władca imperium Tahuantinsuyu – Państwa
Czterech Stron Świata mógł sądzić, że jest największym mocarzem w świecie, nie
mówiąc już o Ameryce. Nikt nie spodziewał się, że nie minie pół wieku, a z wielkiego mocarstwa Indian nie będzie śladu. Przeszłość Inków spowija cień tajemnicy
i mitu. I jak tu mówić o tajemniczym imperium?
23–26 X, Targi Książki w Krakowie
Książka „Uciekinier” Konsula Honorowego RP w Quito (Ekwador) Tomasza
Morawskiego oraz pismo kulturalne „Fragile” będą dostępne na stoisku Wydawnictwa Alter.
Tomasz Morawski będzie podpisywał swoją książkę 26 października,
godz. 13.30 – 15.00.
24 X, godz. 19.00
W ramach cyklu: „Namuz(yk)owywanie Poezji” koncert pt.: Skruchy i erotyki dla Ewy.Wystąpią: Mateusz Nagórski, Andrzej Dębowski.
„Skruchy i erotyki dla Ewy” to zbiór wierszy Jacka Kaczmarskiego z muzyką Mateusza Nagórskiego i Andrzeja Dębowskiego. Na program składa się jedenaście
piosenek, dla których wspólnym mianownikiem jest postać biblijnej Ewy rozumianej jako archetyp kobiety. „Skruchy i erotyki dla Ewy” to zapis napięć, jakie
wytwarzają się w związku między mężczyzną a kobietą. Jest to rodzaj spadku po
zakorzenionej w naszej kulturze męskiej rycerskości; do mężczyzny należy przywilej czynu – to on wielbi i adoruje, ale jednocześnie potrafi skruszyć się przed
gniewem swojej połowicy. Program jest zwierciadłem męskich nastrojów: niepokojów o los ukochanej kobiety, ale też czułości i tkliwości, które porywają do
tworzenia i pozwalają odegnać demony codzienności. Drugą część koncertu stanowić będą piosenki Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Mateusza Nagórskiego
i Andrzeja Dębowskiego. W aranżacjach na dwie gitary i dwa głosy artyści przedstawią zbiór piosenek stanowiący swoisty przekrój przez twórczość Mistrza.
Bilety: 20/25 zł.
25 X, godz. 19.00
„Zapomniana Piosenka”
Jak sam tytuł wskazuje, koncert będzie wypełniony piosenkami retro z okresu przedwojennego. Na scenie pojawią się utalentowani wykonawcy ze Studia
Piosenki Farafka. Koncert odbędzie się w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. M. Fogga, odbywającego się pod patronatem Prezy-
4
LAMELLI.COM.PL
W „mieście aniołów” o aniołach innym razem…
kaczmarski-underground, edycja 8.
W
tym roku w ramach kaczmarski-underground na uczestników czekało kilka zmian. Były to
zmiany dość istotne i, co
oczywiste, nie wszystkim
udało się dogodzić. Najbardziej chyba drastyczną
była ta dotycząca miejsca –
opuściliśmy stodołę (i sielskie siano) na rzecz urokliwie położonej (temu nikt
nie zaprzeczy) Willi Tadeusz. Ba, opuściliśmy Marszowice na rzecz Lanckorony. Ta druga
miejscowość znana jest w kręgach artystyczno-kulturalnych jako miejsce poetów i malarzy, a dla turystów od kilku
lat jest „miastem aniołów”. To dlatego
właśnie „padło” na Lanckoronę (trochę
z przekory) – tytuł zlotu w tym roku
brzmiał „O aniołach innym razem” i odnosił się wprost do książki Jacka Kaczmarskiego, od której tytułu wziął swoją
nazwę.
Miejsce urzekło – nie tylko tych, którzy na Zlocie bawili po raz pierwszy.
Również stali bywalcy, tęskniący do wylegiwania się na sianie w zabytkowej
stodole, dostrzegali uroki odpoczynku
wśród drzew, na „zabytkowym VIP-tarasie”, który stał się miejscem, z pewnością ważnych, głębokich, „nieanielskich”
rozmów. Nowe „okoliczności przyrody” pozwoliły nieco odświeżyć agendę Zlotu. Jednak zaczęliśmy, jak zwykle
od czterech lat, koncertem w Śródmiejskim Ośrodku Kultury. Na scenie, obok
znanego undergroundowej publiczności
Adama Łapacza, wystąpiły dwie utalentowane kobiety: akordeonistka Malwina
Misiak oraz aktorka i wokalistka Aleksandra Gintrowska. Tak, tak – nazwisko
nie jest przypadkowe – Przemysław Gintrowski był wujkiem Oli, ona zaś w ramach koncertu zaśpiewała kilka utworów, które zapisały się w naszej pamięci w Jego wykonaniu. Koncert tego tria
urzekł publiczność, szczególnie wspólne wykonanie „Pompei. Lupanaru”, czy
„Powrotu”. Życzymy powodzenia w dalszej pracy nad wspólnymi programami.
Co zatem różniło to „k-u” od poprzednich? Otóż między innymi obecność
w agendzie hasła „zwiedzanie Lanckorony” – tak, zdecydowanie byliśmy
w tym roku bardziej „mobilni” („równowagę w przyrodzie” zachowaliśmy dzięki ekipie z VIP-tarasu, która w tym czasie wypoczywała po długiej nocy przy
ognisku), do czego też skłaniała piękna
okolica i ciekawe opowieści przewodnika – pana Roberta. Naszą wędrówkę
śladami Konfederacji Barskiej zakończyliśmy w klimatycznej „Cafe Arka”,
gdzie odbył się wernisaż prac Krzysztofa
Trzaski, z cyklu inspirowanego utworami Jacka Kaczmarskiego, noszącego nazwę „Autoportret z poetą”. Wieczór okazał się czasem nie tylko koncertów, ale
i quizów. W kameralnym wnętrzu Willowej oranżerii, wśród słoików z przetwo-
rami undergrounodowymi (wszak „Jesień kładzie słoneczne wspomnienia
w słoiki…”) zagrało tradycyjnie Trio
Łódzko-Chojnowskie, wprowadzając w klimat swojej nowej płyty „Sny
i sny”. Zaś Michał Wilgocki i Judyta
Gąsior zaprezentowali koncert, któremu nadali tytuł „Niebiańska sotnia”, sytuując teksty Kaczmarskiego, Herberta i innych poetów w kontekście sytuacji na Ukrainie. Okazali
się oni również wspaniałymi prowadzącymi show „Śpiewające gitary” – zabawa ponoć była przednia,
a publiczność żywiołowo włączała
się w zmagania ekip dwóch gitar.
Wiedzę na temat kontekstów utworów Kaczmarskiego oraz poprzednich
undergroundów sprawdzał Marcin Szymański, który tuż po kolacji zaprosił nas
do wysiłku intelektualnego. Udało mi się
wówczas być jedną z podpowiedzi .
Atrakcji było wiele - trzeba również
wspomnieć o rozmowie Zbigniewa Łapińskiego (któremu nasz Zlot przypadł
chyba do gustu), Pawła Słomczyńskiego
i Katarzyny Walentynowicz, o aniele artystki Pauliny Dorożyńskiej i jego odsłonięciu, o śpiewach przy ognisku, które
trwały całą noc – i wydaje mi się, że dla
każdego coś miłego, skoro tym razem
kaczmarski-underground przyciągnął
dużo więcej osób, a wiele z nich przybyło na Zlot po raz pierwszy. Cieszy mnie
niezmiernie, że z roku na rok udawało
nam się podnosić sobie poprzeczkę, zapraszać nowych gości, proponować poza
wspaniałymi koncertami nie tylko ogniskowe śpiewy, ale także wykłady, spotkania z autorami książek, wernisaże
prac, dyskusje na ważne tematy dotyczące twórczości, ale i życia Jacka Kaczmarskiego. Mam nadzieję, że organizatorzy, do których dołączyłam na cztery
wspaniałe undergroundowe lata, i którzy przyjęli mnie z życzliwością do swego
grona, w dalszym ciągu będą stwarzać
nie tylko dogodny klimat dla spotkań
Kaczmarofili, ale dawać im/nam możliwość poznawania nowych wykonawców,
osób z Jackiem Kaczmarskim związanych, czy artystów innych dziedzin, którzy na twórczość doskonale nam znaną
spojrzą innym, świeżym okiem. Życzę
im powodzenia, a ja chętnie napiszę coś
o undergroundzie w przyszłym roku –
patrząc okiem uczestnika.
Barbara Serwatka
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
TRANSPOETICA:
poezja latynoamerykańska
Krystyna Rodowska
Wielogłos (innej) Ameryki (fragm.)
P
rzywykliśmy mówić o nich: Latynosi, ja sama często tak mówię.
Czy zastanawiamy się jednak, co
zakrywa ten wygodny skrót? Czy przypadkiem nie chodzi o podświadomą
niechęć do zobaczenia ich takimi, jakimi oni siebie widzą? Oni, czyli ci odlegli
geograficznie Inni nazywają siebie Amerykanami. Na ogół nawet bez przedrostka „latyno”. (...) Teraz wszyscy ci Amerykanie, czy – z naszego punktu widzenia
– Latynoamerykanie, świętują dwusetną rocznicę wyzwolenia spod dominacji hiszpańskiej. Dobra okazja do namysłu, na czym polega ich obecne i rzutowane w przyszłość poczucie tożsamości.
(...) Poeci na różne sposoby waloryzują w swojej twórczości indiańską, metyską czy afrykańską przeszłość. (...) Równocześnie jednak jako znak szczególny (latyno)amerykańskiej tożsamości
jawi się ścisła więź wszystkich prezentowanych poetów z kulturą europejską
w wydaniu śródziemnomorskim, w której, dzięki przemieszaniu ras (metysażowi), są od kilku stuleci zakorzenieni. Nie
bez powodu ta Ameryka – obojętnie czy
Środkowa, czy Południowa – dookreśla
się przymiotnikiem „Łacińska”, eksponując swoje „łacińskie” korzenie niemal
przy każdej okazji. (...) „Łacinnicy” z różnych pni językowych i kulturowych zaczęli trzymać się razem, przeciwstawiając swoją specyficzną amerykańskość tej
anglojęzycznej, dominującej pod względem ekonomicznym i cywilizacyjnym,
a także – gdy chodzi o recepcję w świecie – kulturowym. Zjawisko stosunkowo nowe i zastanawiające, które miałam
możność zarejestrować osobiście.
W takim szerszym kontekście dojrzewania do samoświadomości widzę ewo-
lucję poezji latynoamerykańskiej XX
i początków XXI stulecia.
dent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz rodziny Foggów. Gościem honorowym koncertu będzie
Dyrektor Festiwalu Wojciech Dąbrowski.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w przedsprzedaży i bezpośrednio przed koncertem. Rezerwacja tel.: 602 424 676
Serdecznie zapraszamy!
27 X, godz. 18.00
Pokaz slajdów z cyklu „ Z plecakiem i aparatem fotograficznym: Katalonia czy
to na pewno Hiszpania” , autorstwa Katarzyny & Rafała Siudowskich.
O swojej ostatniej podróży opowiedzą Kasia i Rafał Siudowscy: podróżnicy
amatorzy. Mówią, że na wczasach all inclusive byli 2 razy – pierwszy i ostatni. Wolą sami organizować swe wyjazdy i swój czas na krótszych i dłuższych
urlopach. Mówią, że dopiero raczkują, jednak kiedy mają chwilę urlopu,
ustalają zarys trasy, kupują bilet i jadą. Resztę „zorganizuje się” na miejscu.
28 X, godz. 18.00
Jorge Luis Borges
„Współwinny”
Krzyżują mnie, a ja muszę być krzyżem
i gwoździami.
Podają mi kielich, a ja muszę być cykutą.
Oszukują mnie, a ja muszę być kłamstwem,
Popadają mnie, a ja muszę być piekłem.
Muszę schlebiać i dziękować, co chwila.
Żywię się wszystkim co popadnie.
Ciężarem wszechświata, upokorzeniem,
radością.
Muszę usprawiedliwić to, co mnie rani.
Nie liczy się moje szczęście ani nieszczęście.
Jestem poetą.
przeł. Krystyna Rodowska
Tekst i wiersz pochodzą z książki Krystyny Rodowskiej, „Umocz wargi
w kamieniu. Przekłady z poetów latynoamerykańskich”
(wyd. Biuro Literackie, 2011).
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Transpoetica: poezja latynoamerykańska,
której gościem specjalnym będzie Krystyna Rodowska, tłumaczka i poetka.
28 października br. godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.
Transpoetica: poezja latynoamerykańska
Wybór, komentarz: Krystyna Rodowska – tłumaczka, poetka. Prowadzenie: Adam Komorowski.
W programie poezja najwybitniejszych poetów latynoamerykańskich XX
i XXI wieku: Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor
Parra i Ambar Past.
Krystyna Rodowska – polska poetka, tłumaczka literatury pięknej, krytyk literacki. Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z pismem „Literatura na świecie” od początku jego istnienia. W 1991 r. otrzymała nagrodę miesięcznika „Literatura na świecie” za
przekłady poezji latynoamerykańskiej, w 1996 r. – za przekład powieści Jeana Geneta pt.: „Ceremonie żałobne”. W 2005 r. została laureatką nagrody
ZAIKS-u za wybitne osiągnięcia w zakresie przekładów z literatur: francusko i hiszpańskojęzycznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
ZAiKS-u i Pen Clubu. Mieszka w Warszawie.
Adam Komorowski – ur. w 1944 w Krakowie, filozof, krytyk literacki, tłumacz, redaktor kilku czasopism i jednej gazety („Student”, „Nowy Wyraz”, Pismo Literacko-Artystyczne (z-ca, red. nacz.), „Zdanie” (red. nacz. 1992–1999),
„Gazeta Krakowska”, „Mundo Diplomatico” (red. nacz. 2001–2004)), dyplomata. Ponad 10 lat spędził w Ameryce Łacińskiej. W ostatnich latach systematycznie współpracuje z „Nowymi Książkami”, „Twórczością” i „Vis à Vis”.
Podczas wieczoru promocyjna sprzedaż antologii przekładów poetów latynoamerykańskich „Umocz wargi w kamieniu” Krystyny Rodowskiej.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośrodek Kultury. Partner: Biuro Literackie
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
29 X, godz. 18.15
Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej.
30 X, godz. 18.00
Krakowska Książka Miesiąca – Klementyna Żurowska: Z Leszczkowa w świat.
Wręczenie nagrody i spotkanie z autorką. Prowadzenie: Karolina Grodziska, Adam Małkiewicz
Klementyna Maria Żurowska z Leszczkowa, herbu Leliwa (ur. 23 maja
1924 w Perespie) – historyk sztuki, mediewista, profesor katedry sztuki średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki UJ.
Klub „Strych”
ODKRYWAMY KLEPARZ I GARBARY 2014
S
towarzyszenie Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja” serdecznie zaprasza do udziału w ósmej edycji imprezy pod nazwą
„Odkrywamy Kleparz i Garbary”, która
odbędzie się w dniach 3–5 października 2014 r.
Jak co roku zachęcamy do zwiedzania z nami znanych i nieznanych zakąt-
ul. Masarska 14, 31-539 Kraków, tel. 12 421 89 92
e-mail: [email protected]
ków Kleparza, Garbar i Nowego Światu.
W tym roku w programie m.in. zwiedzanie kościołów i klasztorów (w niektórych możliwe wejście za klauzurę), muzeów (m.in. Muzeum Witrażu, Dom
Józefa Mehoffera, Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum”), a także spacery z przewodnikami i warsztaty (w języku polskim i angielskim). Specjalnie dla
dzieci przeznaczony będzie spacer
„Magiczna Florencja”. Udział we
wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wybrane wydarzenia
obowiązywać będzie rejestracja.
KOŁO GIER STRATEGICZNYCH
rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do X - Wing,
Malifaux, Mordheim, Infinity, Warhammer Fantasy Battle itp., dysponujemy
stołami do gry, szerokim asortymentem makiet i akcesoriami modelarskimi,
spotkania: piątek godz.16.00 – 21.00
Wszelkie szczegóły znajdą Państwo
na stronie internetowej
KOŁO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI
zajęcia o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, warsztaty kulinarne, artystyczno-plastyczne i edukacyjne, spotkania prowadzą wolontariusze pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem z zakresu terapii pedagogicznej
www.krakowskaflorencja.pl
INFORMATOR  październik 2014
KLUB INTERNETOWY „STRYCH”
czynny: poniedziałek – czwartek, godz. 15.00–21.00, piątek, godz. 14.00–20.00
1 godz. – 2 zł; 2 godz. – 4 zł (trzecia godz. GRATIS)
KOŁO GIER PLANSZOWYCH
rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne
spotkania: poniedziałek, czwartek godz. 16.00 – 21.30
LAMELLI.COM.PL
5
spotkania: środa godz.16.00 – 21.00
KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania inscenizacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementów
stroju oraz przedmiotów z życia codziennego zakonu rycerskiego.
spotkania: czwarty piątek miesiąca godz. 19.00
KOŁO TESTOWANIA GIER PLANSZOWYCH
Testowanie autorskich systemów gier planszowych
spotkania: wtorek godz. 17.00 – 21.30
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”
ul. Szczepańska 1, 31-011 kraków, tel. kom. 512 455 260
e-mail: [email protected]
1 X godz. 9.00 i 10.30
Warsztaty w ŚOK-u
STUDIUM
ARANŻACJI WNĘTRZ
2-letni kurs projektowania i aranżacji wnętrz

październik 2014 – czerwiec 2015 (I rok)
około 230 godz. praktycznych i teoretycznych
cena – 2100 zł (jeden rok)
Zapisy i informacje: ŚOK. ul. Mikołajska 2 tel. 422 19 55 w. 21
Audycje muzyczne dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych „Preludium”.
1 X, godz. 17.00
Obrady Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
4 X, godz. 18.00
W RAMACH NOCY POEZJI 2014
Urząd Miasta Krakowa i Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zapraszają na spektakl poetycko-muzyczny o miłości wg. scenariusza Magdaleny Węgrzynowicz-Plichty „Proste słowa bez zwrotek”. Wystąpią: Roma Jegor,
Barbara Krężołek-Paluchowa, Paweł Kuzora, Hanka Wójciak – wykona
wiersze Marleny Zynger, Wiktoria Oliwa i Barbara Leśniak. Prowadzenie:
Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.
KURS PODSTAWOWY
obejmujący podstawy obsługi komputera w systemie Windows
oraz podstawy internetu
7 X, godz. 18.00
KURS PONADPODSTAWOWY
Promocja książki Jerzy Harasymowicz poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny” pod redakcją prof. Bolesława Farona.
W programie: wypowiedzi autorów artykułów – Józefa Barana, prof. Stanisława Burkota, prof. Wojciecha Ligęzy, Jana Pieszczachowicza, prof.
Stanisława Stabro oraz recytacja wierszy Jerzego Harasymowicza przez Tadeusza Kwintę (Piwnica Pod Baranami). W wieczorze weźmie udział Maria
Harasymowicz.
uzupełniający umiejętności z zakresu kursu podstawowego,
zakres materiału jest dostosowywany i rozszerzany
w zależności od potrzeb grupy
9 X, godz. 17.00
Jubileusz 10-lecia miesięcznika „Kraków”(impreza zamknięta).
14 X godz. 17.30
Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Zajęcia w 8-osobowych grupach
2 razy w tygodniu, poniedziałki i środy (godziny poranne)
łącznie 18 godzin lekcyjnych, koszt: 200 zł
Prowadzenie: Jolanta Ciok
Zapisy:
ŚOK. ul. Mikołajska 2, tel. 12 422 19 55 w. 21
17 X godz. 9.00 i 10.30
„Muzyka poważna – czy zawsze poważna?”. Audycje muzyczne dla młodzieży gimnazjalnej „Preludium”.
18 X, godz. 18.00
Promocja książki prof. Wojciecha Ligęzy „Pod kreską”.
Oprawa muzyczna: Monika Makowska – skrzypce, Kinga Karska – sopran, Sławomir Cierpik – fortepian. Prowadzenie: Izabela Drobotowicz – Orkisz.
22 X, godz. 18.00
Krakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami pt.: „W kierunku utopii”.
23 X, godz. 17.00
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprasza na spotkanie z cyklu „Opowieści
fotografistów”. Gościem Ewy Kozakiewicz będzie Tomasz Wiech.
23 X, godz. 19.00
18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Klub Dziennikarzy Pod Gruszką, zapraszają na spektakl poetycko-muzyczny „Coś jest w powietrzu” wg.
scenariusza Marzeny Dąbrowy Szatko na podstawie poezji zamieszczonej w almanachach „Krakowska Noc Poetów” publikacji Poetów zrzeszonych
w Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskichwystępują: Nietutejsi
Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie prowadzenie: Marzena
Dąbrowa Szatko
24 X, godz. 20.00
Jazzowy Piątek „Pod Gruszką”. Koncert.
25 X, godz. 18.00
Koncert z cyklu „Operetka moja miłość”.
Występują-gość specjalny Teatru Wielkiego w Warszawie – Jan Zakrzewski –
tenor oraz Marcin Kotarba – tenor –solista Teatru Muzycznego w Gliwicach,
6
LAMELLI.COM.PL
Indywidualne warsztaty gitarowe
Prowadzący: Maciej Wnękowicz
Rozpoczęcie warsztatów: 6 października 2014 r.
Cena: 450 zł
Zapisy osobiście lub mailowo: [email protected]
Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiej¬skiego Ośrodka Kultury (codziennie
w godz. 8:00 – 16:00; w środy 8:00 – 17:30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722
1111 0000 4859 2846. Z dopiskiem: „warsztaty gitarowe”
Kurs rysunku
i malarstwa
Kurs rysunku
i malarstwa
martwa natura, akt
dla seniorów
październik 2014 – styczeń 2015
październik 2014 – styczeń 2015
cena – 1300 zł (100 godz. zeg.)
cena – 150 zł (20 godz. lekc.)
poniedziałki i środy
lub wtorki i czwartki
16.30-20.30
poniedziałki – 12.30
wtorki – 11.00
Zapisy i informacje: ŚOK. ul. Mikołajska 2
tel. 422 19 55 w. 21
Zapisy i informacje: ŚOK. ul. Mikołajska 2
tel. 422 19 55 w. 21
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Małgorzata Westrych – fortepian, Bożena Kiełbińska – sopran – gospodarz wieczoru. Wystąpią również dzieci z ,,Centrum Umuzykalnienia Dzieci
Pograj‚ ewo” ramach popierania najmłodszych talentów
Warsztaty w ŚOK-u
Prowadząca: Agnieszka Grochowicz – aktorka, absolwentka
PWST Kraków.
WARSZTATY TEATRALNE
Szczegóły www.lamelli.com.pl
WARSZTATY LITERACKIE
POEZJA I PROZA (październik 2014)
Odczuwasz potrzebę pisania tekstów artystycznych (poezji, prozy)?
Wszystko to możesz osiągnąć (niezależnie od tego czy jesteś w wieku szkolnym,
studenckim czy już dawno osiągnąłeś/osiągnęłaś dojrzałość), biorąc udział w cyklu
WARSZTATÓW LITERACKICH, które będą miały w przeważającej mierze CHARAKTER
PRAKTYCZNY.
Pierwsze spotkanie: 9 października (czwartek) 2014 r.
I stopień - godz. 17:00 - 19:00
II stopień - godz. 19:00 - 21:00
28 X, godz. 18.00
Wieczór autorski Leszka Posyniaka połączony z promocją tomiku poezji
„Chcecie to wierszcie”. Prowadzenie: Kazimierz Skowyra, oprawa muzyczna: Izabela Staruch – śpiew, Filip Hałon – akompaniament.
Leszek Posyniak poeta, aforysta, limerysta i fraszkopis, redaktor miesięcznika Gazeta Sulechowska , dwutygodnika Gazeta Miejscowa. Autor zbiorku
aforyzmów Nie zło te myśli Wyd. Armagraf (Krosno, 2013), wierszy opublikowanych w antologii poezji współczesnej Niosący Słowa Wyd. 2 Kings & Luv
Publishers (Londyn, 2013) i tłumaczone na j. angielski, opublikowane w amer.
antologii Contemporary Writers of Poland 2000-2014, Wyd. Dreammee (Orlando, 2013). Odznaczony wieloma orderami m.in. Krzyżem Kawalerskim
OOP, który otrzymał z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Za działalność
związkową i na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” (2009).
29 X, godz.18.00
Zaduszki dziennikarskie – spotkanie poświęcone pamięci zmarłych dziennikarzy z Krakowa i Małopolski. Na wspominki zaprasza zarząd krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Klub „Kazimierz”
Prowadzący: dr Marek Karwala – literaturoznawca,
ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86
wykładowca uniwersytecki
e-mail: [email protected]
Czas: 20 godzin zegarowych (10 spotkań = 10 czwartków)
Cena: 350 zł
WARSZTATY LITERACKIE ROZPOCZYNAMY JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2014!!!
Zapisy: [email protected]
Więcej informacji uzyskacie Państwo już we wrześniu wchodząc na naszą stronę internetową: www.lamelli.com.pl; zapisu dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefonicznie:
0-12 4221955, 4220814; lub mailowo: [email protected]; Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8:00 16:00, w środy 8:00 - 17:30 lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859
2846 z dopiskiem: warsztaty literackie.
Krakowska Szkoła Flamenco ALMORAIMA
Zaprasza na:
semestralne warsztaty
FLAMENCO,
FLAMENCO ORIENTAL
szczegółowe informacje na stronie:
www.almoraima.pl
www.lamelli.com.pl oraz Facebook
zapisy i zajęcia:
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2
tel. 12 422 08 14 w. 17, e-mail: [email protected]
1 – 31 X, godz.14.00 – 19.00
„Naturalnie” – wystawa malarstwa Pauliny Krupy.
Artystka od najmłodszych lat kształcona zgodnie z pasją. Maluje, rysuje, fotografuje, projektuje ubiory, profesjonalnie konserwuje zabytki. Podstawą jej
sukcesów i myślenia o sztuce jest wszechstronne w artystycznych fomrach,
przywiązanie do natury.
6, 20 X, godz. 17.00
Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzenie Grażyna Pietroń.
9 X, godz. 18.00
Warsztaty Teatralne Piwnicy Artystycznej „Powidok” - prowadzenie
Anna Dzierża.
Po kilkumiesięcznej przerwie na małą scenę Klubu Kazimierz wraca teatr.
W ramach cotygodniowych warsztatów młodzi ludzie szykować będą teatralne
premiery pod okiem dyplomowanych artystów. Zapraszamy wszystkich myślących o aktorskiej karierze na spotkanie inauguracyjne, podczas którego będzie można poznać naszą ofertę. A szykujemy spektakl o dzielnicy Kazimierz
i sztukę wg Mrożka, które zaprezentujemy wiosną 2015 roku podczas jubileuszu 40 – lecia Klubu.
21 X, godz. 18.00
Comiesięczny turniej krzyżówek, szarad i rebusów przygotowanych przez Krakowski Klub Szaradzistów „Agora” – prowadzenie dr Marek Kawałek.
23 X, godz. 14.00
„Czytaj z Kazimierzem” – prowadzenie Marian Żak.
Prezentacja najciekawszych nowości czytelniczych z oferty Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej
Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych
„Piwnica pod Baranami”
WARSZTATY
DZIENNIKARSTWA
RADIOWEGO
I PRASOWEGO
LETNI KURS FOTOGRAFII
8-12 września 2014
O fotografii w 5 dni
październik 2014 – styczeń 2015
prowadzenie:
zajęcia prowadzi:
Zbigniew Pozarzycki
redaktor
ANDRZEJ KUKUCZKA
Radio Kraków
Informacje i zapisy pod numerem:
602 424 676
Śródmiejski Ośrodek Kultury
w Krakowieul. Mikołajska 2
INFORMATOR  październik 2014
Koszt: 490 zł
Zapisy i informacje:
12/4221955 w.18
[email protected]
www.kursfotografiiartystycznej.pl
ul. św. Tomasza 26, tel. 12 421 25 00, e-mail: [email protected]
4, 11, 25 X, godz. 21.00
Kabaret „Piwnica pod Baranami”.
10 X, godz. 20.00
Z cyklu „Wspaniałe Gwiazdy Piwnicy Pod Baranami” – Jubileuszowy
Koncert Tamary Kalinowskiej.
18 X, godz. 19.00
Z cyklu „Życzliwa Piwnica...” – Hanna Skrodzka-Bałata wieczór piosenki autorskiej.
28 X, godz. 19.00
Z cyklu „Piwniczni Goście”. Koncert „Trzeba marzyć” – Janusz Strobel i Anna
Stankiewicz.
LAMELLI.COM.PL
7
Opowiadanie
Janusz Mika
HERINGSROMAN
R
oman Herings był właściwie życiowym optymistą. Rumiany
czterdziestopięciolatek ze sporą nadwagą cieszył się w swoim środowisku zasłużoną estymą. W życiu zawodowym wszystko potoczyło się według
planu. „Jesteś książkowym wręcz przykładem człowieka sukcesu” – zwykł mówić Witek Gorzelany, najlepszy przyjaciel Heringsa, jeszcze z okresu studiów.
Ukończona w terminie Politechnika uczyniła z Romana fachowca w dziedzinie budownictwa lądowego, a częste
– i jakże bliskie – kontakty z deweloperami sprawiały, że bankowe konto osobiste, na którym przechowywał oszczędności, pęczniało w postępie geometrycznym.
Druga żona, Magda, oprócz uroczych bliźniaków Remusa i Romulusa
(Herings uparł się, aby imiona synów
brzmiały oryginalnie i, to zrozumiałe,
zaczynały się na „R”), obdarzyła go miłością, może chwilami nadopiekuńczą, ale
jednak miłością.
Z pierwszą żoną – Beatą nie utrzymywał od lat znajomości. Było to wygodne i łatwe, gdyż nie posiadali dzieci, co z kolei nie obarczało Heringsa obowiązkiem alimentacyjnym. „Urodzony
w czepku” – mawiał Gorzelany, poklepując go poufale po spasionej twarzy.
Znali się od dwudziestu pięciu lat
i nie mieli przed sobą tajemnic. No,
może jednak jakieś mieli. Witek był zdeklarowanym singlem i Roman – z delikatności – nie pytał go nigdy jak sobie
radzi z t y m i sprawami. Ot, małe tabu,
jak wysepka na morzu wzajemnego zaufania i sympatii. Setny śledzik i dwusetna, wypita razem wódeczka scalały
męską przyjaźń.
Był poniedziałek i Herings wybierał
się do biura, aby rozpocząć kolejny tydzień dobrze płatnej pracy. Pocałował
żonę w policzek i nachylał się właśnie
z ojcowską troską nad śpiącymi jeszcze
Remusem i Romulusem, gdy nagle zadzwonił telefon.
– Cześć, tu Witek, mógłbyś do mnie
przyjechać? – Herings wyczuł w głosie
przyjaciela niepokój zmieszany z podnieceniem.
– Wiesz, miałem właśnie iść do roboty… A co się stało? – zapytał, zdając sobie sprawę, że powód nie może być błahy.
– Romku, to nie jest na telefon… To
jest stra… – rozmowę przerwano, a Herings miał wrażenie, że usłyszał głuchy
odgłos upadającego ciała.
Wyobraźnia płata mi figle – próbował się uspokoić, lecz znał się zbyt dobrze
i wiedział, że to zwyczajnie niemożliwe.
Wybiegł z mieszkania, pozostawiając w drzwiach Magdę z wyrazem osłupienia na twarzy, przemierzył w kilka sekund dystans dzielący go od osiedlowego parkingu, wsiadł do swego zielonego
peugeota 408 i po chwili mknął alejami
Trzech Wieszczów w stronę Mostu Dębnickiego.
Przed mostem skręcił w lewo,
w Zwierzyniecką. Po dziesięciu minutach parkował w strefie A, naprzeciw kolegiaty świętej Anny.
Rynek. Herings musiał go przeciąć,
aby – na skróty – Pasażem Bielaka dostać się na Stolarską, gdzie, dokładnie
naprzeciwko Ambasady Śledzia, mieszkał Witek Gorzelany.
Operacja okazała się trudniejsza niż
przypuszczał. Kilkunastoosobowa grupa alfonsów, ubranych, jak jeden mąż,
w garnitury od Armaniego, wspomagana przez kilka prostytutek w skórzanych
uniformach SM, z biczami w rękach niosła transparent „Wasze ulice – nasze ladacznice”. Protest był skierowany przeciw nasilającej się tendencji usuwania
cór Koryntu z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Krakowie w obliczu zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce
nożnej. Magistrat nie zgadzał się, żeby
wizytówką miasta, przez które przetoczy
się wataha kiboli zmierzających z Kijowa
do Warszawy, stały się przedstawicielki najstarszego zawodu świata. Kolejny
transparent przedstawiał piłkę przebitą
nożem o czerwonej, fallicznej rękojeści,
a wymowne hasło brzmiało: „Football =
Funeral Of Fuck”.
Od strony Siennej nadchodziła kolejna manifa. Dilerzy narkotykowi, zrzeszeni w związku zawodowym Kartel Kraków nieśli słomianą kukłę prezydenta
Janusz Mika
Dziennikarz, prozaik. Publikował m.in.
n.
w Dzienniku Polskim i Czasie Kra-kowskim. Autor książek „Obszary po-kolenia” (2002) i „Limeryki zbrodni””
(2013). W 2011 jego opowiadanie „He-ringsroman” zwyciężyło w ogólnopol-skim konkursie miesięcznika literackie-go „Bluszcz”. Od wielu lat redaktor kro-woderskich „Wiadomości Lokalnych”.
”.
Współpracownik Fundacji Promocji Kul-tury „Urwany Film”, współtwórca cyklu
u
panelowego Krakowskich Czwartków
w
Kryminalnych.
i transparent „Polityczni podżegacze zabrali nam dopalacze”. Odziany w szlachecki żupan i rozdartą na piersiach koszulę lider demonstracji darł się na całe
gardło: „Dziś dopalacze, a co jutro?!”
Roman chciał przedrzeć się przez
tłum w stronę Pasażu, gdy od strony
Wiślnej nadeszła trzecia grupa. W grobowej ciszy niosła trumnę z wystawionym na widok publiczny gigantycznym
papierosem. Wszyscy uczestnicy happeningu palili w milczeniu od trzech
(młodzież, seniorzy) do sześciu, a nawet
ośmiu (kobiety w ciąży) papierosów naraz. Znad głów unosił się dym.
„Rak płuc wyłącznie moją sprawą,
ręce precz od nikotyny” – głosił napis
na szarym płótnie. Obok hasła naszkicowano płuca z wydrukowaną ustawą
sejmową mówiącą o zakazie palenia tytoniu w lokalach gastronomicznych, na
przystankach tramwajowych, na balkonach, mostach, w biurach i samochodach, dworcach kolejowych i na ulicach.
Czarno odziani demonstranci z podobizną Jana Dekerta, w milczeniu dotarli
pod „Vis a vis” i dopiero wtedy otoczyły ich Straż Miejska i policja. Rozpoczęła
się szarpanina, podczas której wywrócono trumnę z papierosem.
Wtedy do palaczy dołączyli dilerzy,
do dilerów alfonsi. Rozpętało się piekło.
Na progu „Zwisu” pani Krysia, trzymając w prawej ręce miotłę, a w lewej srebrną tacę, broniła manifestantom wejścia
do lokalu. „Bohaterska obrona bastionu abstynencji” – napisze na pierwszej
stronie Gazeta Wyborcza.
– Nie przenoście nam zakazów do
Krakowa – zaintonował falujący tłum.
Przez moment manifestanci i siły porządkowe stanęły na baczność, a pani
Fundacja Promocji Kultury
URWANY FILM
ul. Rajska 1/138, 31-124 Kraków
tel. 12 375 22 81,
kom.: 783 158 555; 881 915 848
[email protected]
www.fundacjaurwanyfilm.pl
www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm
Partnerem KCK jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12
(wejście od ul. Szujskiego)
8
LAMELLI.COM.PL
Krysia usiadła na kolanach kamiennego
posągu-legendy przy wejściu do lokalu.
Po chwili wszystko wróciło do normy. Rejtan darł – i tak już podartą – koszulę, przyszłe matki demonstracyjnie
zaciągały się papierosami, prostytutki
zaczęły biczować strażników miejskich,
a policjanci rzucali w tłum piłkami z autografem premiera.
W odwodzie, między Sienną a pomnikiem Wieszcza czekała czwarta demonstracja – pijanych kierowców. Już
z daleka było słychać jak lżą polityków,
obiecując, że siłą zabiorą im immunitety, jeśli ci nie zmuszą policji do oddania
zarekwirowanych za promile praw jazdy.
Zdyszany wpadł w Stolarską potykając się o wyciągnięte nogi siedzącego
na rogu żebraka o szlachetnym, uduchowionym wejrzeniu ciemnych oczu.
– Przepraszam! – zdążył krzyknąć i już pędził po schodach kamienicy,
w której od wielu lat mieszkał Witek.
Kiedy zobaczył uchylone drzwi, ogarnęło go złe przeczucie. Wszedł bez pukania i od razu poczuł charakterystyczny
zapach marynowanego śledzia.
Uchylił drzwi kuchni. Przy stole nakrytym kraciastą, biało-niebieską ceratą
siedział Witek. Ukrył twarz w dłoniach
kiwając się w tył i w przód, niby dziecko dotknięte chorobą sierocą. Przed
nim, na talerzu zauważył niedojedzone
dzwonko śledzia. Obok stał kieliszek wypełniony w połowie czystą wódką.
– Co się stało?! – wysapał Roman
siadając naprzeciw Gorzelanego.
– To straszne… – Witek spojrzał prosto w oczy przyjaciela. – Właśnie dostałem nakaz eksmisji. Spodziewałem się
tego, w końcu zalegam z czynszem nie
od dziś… Ale spójrz… – podsunął Heringsowi pod nos urzędowe pismo opatrzone podpisem prezydenta.
Roman przebiegł długi, upstrzony
ustawami, załącznikami oraz odnośnikami do ustaw i załączników tekst. Zatrzymał się przy punkcie: „proponowana lokalizacja”. Stało tu jak wół: Śledziejowice.
Bluszcz, 2011
Powyższy tekst zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie
ze śledziem w tle
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
j TRANSPOETICA: Tatarzy
y
IV Noc Poezji.
Musa Czachorowski
*
Chodziłem kiedyś brzegiem zmęczonego morza
i czułem we włosach jego powolny oddech
Wiele razy zasypiałem w lesie
przysypany igliwiem niczym uschły patyk
Byłem w kilku dużych miastach
jeździłem metrem latałem nawet samolotem
Jadałem na półmiskach z miśnieńskiej porcelany
a czasem piłem wodę z aluminiowego kubka
Spoglądałem w gorące twarze kobiet
rozjaśnione smakiem szybkich pocałunków
w zdyszanym zapachu naszych zręcznych dłoni
i jedno ci tylko wnuku powiem
Nigdy jeszcze nie widziałem
takiego bezmiaru najsłodszej czułości
co w patrzących na ciebie oczach twojej mamy
czarnowłosej
smagłolicej
prawdziwej księżniczki
najdalszego tatarskiego stepu
07.04.2006
Albo zwierzał się przyjacielowi
Mówiłem sveika Svaja! sveika Gabija!
Wołałem Vytautai! Briedi!
I smakowały te imiona
Niczym starodawne pogańskie zaklęcia
Rzucone w rozgwieżdżone niebo
A kiedy wsłuchiwałem się w ciemność
Odpowiadała mi sena daina
Wyuczyłem się jej
Na pamięć
Któregoś dnia wnuku
Ta ziemia wyjdzie ci naprzeciw
Spojrzysz na nią z Wieży Giedymina
Zadumasz się w Ostrej Bramie
I weźmiesz w palce na tatarskim mizarze
Ziemia dobrych ludzi
O różnych językach a jednym sercu
Jeżeli cokolwiek z tego zrozumiesz
Wtedy wszystko to
Będzie twoje
10.02.2006
*
Mój koń
Zauroczył mnie niegdyś ten kraj
Chociaż znałem tylko jego miękkie imię
Lietuva
Wymawiałem je szeptem
Z wypiekami na twarzy
Jakbym przyzywał daleką wymarzoną kochankę
Amirowi Gismatullinowi
Czasem śnią mi się konie
tabun splątanych grzyw i kopyt
Rozhukane prężą mocne grzbiety
w oczekiwaniu na ciężar jeźdźca
Selim Chazbijewicz
Z cyklu „Nowe Sonety Krymskie”
Wojna krymska1
Szły szeregi moskiewskie potężne, rozłożyste,
Naprzeciw kawaleria Iskendera beja,
Kozacy otomańscy i baszybuzucy
A z prawej lekka brygada angielska.
I naraz ruszyli szable dobywszy i piki
Pochyliwszy się w siodle , jak ława, naprzód, bez pamięci,
I tylko dowódca Iskender Bej wyszeptał cicho „Matko Święta
Wspomóż i wy, wszyscy w niebie święci”,
Bo był to Polak w tureckiej służbie jak wielu,
Który znów dobył szablę przeciw Moskalowi,
Krymu broniąc przeciw moskiewskim zastępom.
Bitwy tej nie zapomną narody na pewno, a Iskander Bej
w nagrodę za męstwo dostał szablę złotą którą przepił,
W karczmie nocnej , świętując zwycięstwo.
Który znów dobył szablę przeciw Moskalowi,
Krymu broniąc przeciw moskiewskim zastępom.
Bitwy tej nie zapomną narody na pewno, a Iskander Bej
w nagrodę za męstwo dostał szablę złotą którą przepił,
W karczmie nocnej , świętując zwycięstwo.
Musa Czachorowski (Leszek Musa,
Islam Musa), Musa Çaxarxan: dziennikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmanskiego Związku Religijnego w RP. Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski”
i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika
Tatarów Polskich seria 2”, stały współpracownik czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”. Publikacje poetyckie m.in.
w „Odrze”, „Odgłosach”, „Okolicach”,
„Poezji”, „Kulturze”, „Kulturze Dolnośląskiej”, „Akancie”, „AlTaBaş”. Autor
zbiorów poetyckich m.in. „Chłodny listopad”, „Dotknij mnie”, „Samotność”, „Rubajaty stepowe”, „Poza horyzontem”, „Jeszcze tylko
ten step”. Współautor antologii poezji Tatarów polskich „Oto moje
dziedzictwo”.
i niepohamowany pęd Ich oczy
wypełnia dal Napinają się
ścięgna i mięśnie Drży
tratowana ziemia
niepokój ogarnia także ludzi
siedzących jeszcze nieruchomo przy ogniskach
wokół nich rozlewa się z wolna
wieczorna mgła Przynosi ze sobą
zapach dojrzewającej krwi
i ostry lot strzał
Budzi mnie nagły krzyk
Gdzie moja szabla
mój koń
29.09.2002
Selim Chazbijewicz - Profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Stowarzyszenia
Autorów Polskich, Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (współzałożyciel). Debiut literacki w prasie w roku 1973 w miesięczniku „Poezja”. Debiut książkowy w 1978 w wydawnictwie Pojezierze w Olsztynie. Autor siedmiu książek poetyckich: „Wejście w baśń”, „Czarodziejski róg
chłopca”, „Sen od jabłek ciężki”, „Mistyka tatarskich kresów”, „Poezja Wschodu i Zachodu”, „Rubai’jjat”, „Hymn do Sofii”. Od roku 2010 przewodniczący rady redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej” wydawanych przez mniejszość etniczną polskich Tatarów. Od stycznia 2014 redaktor naczelny czasopisma „Rocznik Tatarów Polskich”.
Płacz, płacz Ukraino
Płacz, płacz Ukraino zdeptana rosyjskim butem,
Płacz Zaporoska Siczy, a ty murzo tatarski
Szablę ostrz i tarczę, żelazem okutą
Staw przeciw wojskom rosyjskim.
Bo dzisiaj twa Ukraina, kraj mlekiem i miodem płynący
Gwałcona jest rosyjskim bagnetem,
I jest ona, z sercem otwartym, krwawiąca
Wystawiona na hańbę i śmiech pusty Europy…
Płacz , płacz za Krymem gdzie słońce wśród lazuru morza
Zachodzi; i niespokojny pytam , murzo, co się dzieje ?
Płacz za Krymem, idącym na zatracenie, a może
Po nocy tej znów się okaże, że dnieje?
Że woła coś z głębin historii, że na ratunek dąży? ;
Jedźmy więc, nikt nie woła, zostawmy nadzieję.
Na spotkanie z poetami zapraszamy
4 pażdziernik o godz. 18.00 do Śródmiejskiego Ośrodka Kultury
1. Wojna krymska miała miejsce w latach 1853- 1856. Była to wojna pomiędzy Rosją a Turcją. Po stronie tureckiej walczyła koalicja państw: Anglii, Francji, Królestwa Sardynii. Działania wojenne miały miejsce na Krymie. Szczególnie trzy akcje militarne okryły się sławą podczas tej wojny i weszły do legendy. Pierwszą była obrona Sewastopola przez wojska rosyjskie trwająca 11 miesięcy. Utrwalił tę obronę Lew Tołstoj w „Opowiadaniach sewastopolskich”. Drugą była szarża Lekkiej Brygady Kawalerii angielskiej na stanowiska rosyjskiej artylerii w dniu 25 października 1855 podczas bitwy
pod Bałakławą. Szarża ta weszła do legendy armii brytyjskiej. Trzecią akcją militarną była szarża pod dowództwem Iskendera Beja. Szarża ta w dniu 5 marca 1855r. trzystu tureckich kawalerzystów
na cztery szwadrony kawalerii rosyjskiej zakończyła się zwycięstwem Turków. Ze strony tureckiej była to jazda baszybuzuków (dosłownie: szalonych głów) ochotników służących w oddziałach kawalerii tureckiej do zadań specjalnych. Ich dowódcą był Polak w służbie tureckiej pułkownik Antoni Iliński występujący pod imieniem Iskender Bej. Bej w ówczesnej armii tureckiej odpowiadał mniej
więcej stopniowi pułkownika. Po tej szarży Iskender Bej otrzymał od sułtana awans na generała (paszę) i już jako Iskender Pasza został obdarowany przez władcę szablą ze szczerego złota wysadzaną drogimi kamieniami. Szablę tę, jak głosi legenda, tej samej nocy po jej otrzymaniu przepił w oficerskim kasynie. Obecnie mamy do czynienia z drugą wojną krymską.
INFORMATOR  luty 2014
LAMELLI.COM.PL
9
Grupa Każdy
prezentuje…
N
astały ciężkie czasy dla artystów. Ich
praca twórcza – bardzo wymagająca: czasu, zaangażowania, talentu –
jest często niedoceniana lub wręcz lekceważona. Anna Domaszewska próbuje dociec
prawdy o samym sobie, Karolina Górniak
z niecierpliwością czeka na coś ważnego, natomiast Marek Porąbka, jeden z moich ulubionych poetów, jak zwykle celnie
i z uśmiechem (?) podsumowuje człowieka.
Aneta Kielan-Pietrzyk
Anna Domaszewska
Przywołana
Przywołali mnie więc jestem
Wetknięta w ciało
widoczna gołym okiem
Uzbrojona w myśli
lęki i smutek
zaciskam zęby w życiowym uśmiechu
Cel mojego pobytu
podobno zbożny
choć niedefiniowany
Nauczono mnie nie wnikać
zbyt głęboko
Nieco trudniej przychodzi mi
lekcja obojętności
Ciągle jeszcze narastam
pytaniami
szukam własnej przyczyny
Uparcie nie rozumiem
i wątpię zawzięcie
Odwołają mnie więc zniknę
ale na razie poruszam się
posłusznie
w zadanym mi ciele
Karolina Górniak
Oczekiwanie
cisza chodzi po kątach
mysia i miękka
czuję jak czas
od ciebie do mnie
dopełnia się i już wyrzeźbiony
otwiera zmierzch
jest jak świeżo napisana powieść
która leży na biurku jeszcze ciepła
i zdziwiona sobą
Marek Porąbka
Bilans otwarcia
Recenzje
Tożsamość
Zdzisławy Hampel
M
am przed sobą mały niepozorny tomik Zdzisławy Hampel pt.
„Odkurzanie Tożsamości”. Moją
uwagę przyciągnęła okładka z obrazem
łudząco podobnym do „Tańca” Alfonsa
Muchy. Okazało się, że jego autorką jest
sama poetka a „Taniec” Alfonsa Muchy
był dla niej inspiracją. Zdzisława Hampel
oprócz uprawiania poezji zajmuje się także malarstwem, śpiewem, fotografią i rękodziełem artystycznym. Autorka urodziła się w 1951 roku, wiersze zaczęła pisać
w 1968, a wydany w tym roku tomik jest
jej pierwszą w całości autorską książką.
Dwadzieścia sześć krótkich utworów, plus
kilka fotografii. Tak niewiele a tak wiele...
***
zabrałeś ciepło pościeli
szaleństwo nocy
poranka
dnia
zmierzchu
na postronku uwiązałeś uczucia
jak rozkład jazdy pociągów
ustaliłeś grafik czułości
tylko wieczorami
od poniedziałku do piątku
z wyjątkiem sobót i niedziel
[*** zabrałeś ciepło pościeli...]
Wiersze Zdzisławy Hampel są pełne
uczuć: miłości, niepewności, rozczarowania. To wiersze osobiste. Autorka nie
chce naprawiać świata, ani zmieniać ludzi. Skupia się na swoim własnym małym świecie. Ma swoje prywatne małe
tragedie i radości. Na nich buduje swoje
życie, według nich podsumowuje życie,
opiera swoje nadzieje lub je traci.
***
każdy ma swój przydział na szczęście
na miłość
mój się wyczerpał
[*** każdy ma swój przydział...]
***
jestem jak pusta karuzela
której nie uruchamia się z powodu
braku chętnych do radości...
[*** jestem jak pusta karuzela]
Na początek
dobry make up
oraz odpowiednio ścięte
do sylwetki włosy
2014
nr 2 (24)
5% VAT)
]ã(w tym
-4261
ISSN 1899
9 771899
426141
06
Utrata miłości, rozczarowanie, samotność, zwątpienie czy człowiekowi pisane jest jeszcze szczęście?! Jednocześnie nadzieja na coś pięknego i dobrego.
Bo choć autorka pisze jestem jak pusta
karuzela, to jednak karuzela, a karuzela wzbudza radość i daje rozrywkę. Im
więcej ludzi chętnych do zabawy tym lepiej. Na takich właśnie ludzi czeka poetka i narrator wiersza. Jasność życia jest
w zasięgu wzroku, lecz wzbudza strach.
Przezorność i ostrożność są wskazane,
ale nie powinny powstrzymywać przed
szukaniem szczęścia, przed szukaniem
siebie. Jakim słowem opowiedzieć siebie? Większość poetów za pomocą tekstu szuka prawdy o sobie, próbuje zrozumieć samego siebie i przedstawić siebie
innym. Podobnie czyni Zdzisława Hampel. Gdy człowiek szczęśliwy i zakochany całe życie obleka się w kolory a świat
jaśnieje. Gdy dopada nas nostalgia i rozczarowanie, dzieje się na odwrót.
Poetka delikatnie dotyka także spraw
wiary. Pisze o swoim cierpieniu, wspominając Chrystusowe cierpienie. Zastanawia się jak wiara może pomóc człowiekowi i czy w ogóle może.
modlitwą klęczę przed ołtarzem
[…]
na jakie ręce przygwożdżone patrzę
tego na krzyżu
czy na twoje
[*** dobranoc mówię nadaremnie...,
frag.]
jaką modlitwę wymodlić
[…]
jak wiarą niewiarę powiedzieć
[*** jaką modlitwę wymodlić..., frag.]
w obawie przed jutrem
pragnę złożyć
ostatnią modlitwę swemu Bogu
[*** w obawie przed jutrem..., frag.]
Wrażliwość poetki jest ogromna i poruszająca. Mam nadzieję, że recenzowany tomik jest tylko początkiem, ponieważ jako czytelnik chciałabym sięgnąć
po kolejne wiersze Zdzisławy Hampel.
Być może wtedy już autorka będzie wiedziała, co zrobić z miłością i szczęściem,
które do niej zaglądają w wierszu zamykającym tomik „Odkurzanie tożsamości”: teraz mam ciebie / i nie wiem jak
cię przyjąć.
Aneta Kielan-Pietrzyk
An
***
milczę pełna ciebie
jak noc ciemnością jaśniejąca gwiazdami
jak dzień szary kolorami życia
jak cisza trwania milczeniem krzyku
przemijaniem
milczy noc we mnie
[*** milczę pełna ciebie...]
***
noc
w której zrodziłam siebie
tobie
stała się modlitwą
o szczęściopłacz
twoich narodzin
Zdzisława Hampel
Odkurzanie Tożsamości
Wydawnictwo Komograf,
Warszawa 2014
DO NABYCIA
(UL. MIKOŁAJSKA 2, KRAKÓW)
I W EMPIKU!!!
TYLKO 7 ZŁ!!!
Ten może być
szarą myszą
Liczy się motyla
efekt końcowy
I pierwsze otwarcie ust
WWW.FRAGILE.NET.PL
244
LAMELLI.COM.PL
***
z wiosną, której przyjście wiatr wróżbita wróży
Apollo mego życia, jak słońce po burzy
znów wypełnia puste oczy moje
ciemność w jasność chce zmienić
jasności się boję …
[*** z wiosną...]
[*** noc w której...]
W SIEDZIBIE REDAKCJI
Kreacja,
też ważna
Wszystko sumą tego
co da się wycisnąć
ze stanu posiadania
Czyli z punktu wyjścia
10
tej wiosny
drzewa budzące się do życia
poroniły liście i pąki kwiatów
[…]
jechaliśmy dwoma różnymi pociągami
życia
[*** między równo leżącymi swetrami..., frag.]
Grupa Każdy
zaprasza na otwarte
Warsztaty literackie
w każdą pierwszą środę miesiąca.
Prowadzenie:
Aneta Kielan-Pietrzyk
HM
XU\ KLSHUWHNVWRZ SLRQLHUND OLWHUDW
]MDZ N V]WXNL
FK ]MDZLV
\ 0DOOR\ ³
-XG\
\ ]Q\FK
U\F]Q\
_
_ -XG
I PHU\F
HIHPH
L
MD HIHP
Mē]\NL
_ KDLNXKDLJD
ĎFH Mē]\NL
ĎFH
MĎFH
DMĎFH
VODP _
VODP
_ GRNXPHQWDF
PLHUD
_
DQNLHWD _ XPLHU
_ SHUIRUPDQFH
NRQFHUWRZH ³
UHHQDFWPHQW
V]H QDJUDQLD
]DSDFK\ _ QDMOHS
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
KAROLINA ŻYNIEWICZ
HIPERPHOBIUM
Fobia to niezwykle ciekawe zjawisko psychiczne. O ile lęk jest strachem bez konkretnej przyczyny, o tyle fobia jest obawą przed czymś konkretnym, co faktycznie nie stanowi zagrożenia. Istnieje cała paleta fobii, których przedmioty często wydają się banalne, wręcz śmieszne, jak choćby zbyt późne wychodzenie z imprezy czy realizacja projektów unijnych, lecz z pewnością nie są takimi dla osób dotkniętych fobią. Ciekawe jest
to, że z reguły fobię leczy się przy pomocy jej źródła. Zatem narzędzia terapeutyczne do
jej zwalczania wyglądają na takie, które miałyby ją pogłębiać. Ta właśnie dwuznaczność
zainspirowała mnie do stworzenia cyklu do leczenia/pogłębiania fobii.
WERNISAŻ WYSTAWY: 18 PAŹDZIERNIKA (sobota) O GODZ. 18.00
Wydarzenie towarzyszące:
SPOTKANIE Z ARTYSTKĄ W RAMACH PROJEKTU SZTUKI OSWAJANIE
18 października o godz. 16.00
dla seniorów, wstęp wolny
Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania miesięcznika
„Kraków” w prenumeracie pocztowej.
Cena roczna (11 kolejnych numerów pisma, łącznie z kosztami wysyłki) wynosi:
dla odbiorców mieszkających w kraju: 60 zł
dla mieszkających za granicą: 190 zł (poczta priorytetowa) i 150 zł (poczta zwykła).
W prenumeracie zamawianej na krótszy okres – na przykład do końca br. – koszt jednego numeru wraz z wysyłką wynosi 6 zł w kraju i 12 zł za granicą.
I nie zapomnijcie, prosimy, podać adresu, pod jaki pismo ma być dostarczane!
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „KRAKÓW” ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków
ING BANK ŚLĄSKI O/KRAKÓW 83 1050 1445 1000 0022 8507 5566
www.miesiecznikkrakow.pl
INFORMATOR  październik 2014
Z muzycznej półki
Witajcie w nowym
świecie
T
o się wydarzyło dokładnie we wtorek, 9 września, roku pamiętnego
2014. Tuż przed południem. Włączyłem komputer, by sprawdzić, co tam
słychać w świecie. Czytałem o różnych
Tuskach, Putinach i Ukrainach. I nagle – oczom nie wierzyłem. W sieci informowali, że jest najnowszy album U2.
Darmowo, do posłuchania w każdym zakątku świata, może z wyjątkiem Korei
Północnej i Państwa Islamskiego.
O nowym albumie U2 mówiło się już
od lat kilku. Że Bono coś zapowiedział
jesienią roku ubiegłego, że gitarzysta
The Edge wiosną roku bieżącego mówił
o kolejnych zmieniających się producentach, że płyta ma być tuż, tuż. Ku mojemu zniesmaczeniu, nic w tej sprawie się
nie działo. Ani w Trójce, ani w RMF FM,
ani w specjalistycznej muzycznej prasie
– nikt nic poważnego nie wieszczył. A tu,
proszę, coś z niczego – ma być! Bo sieć
poinformowała!
Sprawdziłem natychmiast. Faktycznie było! Nowe U2! Całej płyty „Song of
innocence” można było sobie słuchać do
woli. Moja recenzja? To bardzo dobra
płyta U2. Lepsza od kilku poprzednich.
Płyta, z której nie usunąłbym ani jednej
piosenki. Zaczyna się od stadionowego
„The miracle”, a potem jest równie dobrze. Jest ballada, jest rockowy czad, jest
melodia, kolejna porcja hiciorów świetnie zagranych, zaśpiewanych i wyprodukowanych. Wszystko z głosem Bono
i rozpoznawalną zawsze gitarą, która zachwyca The Edge. Czyli na tej płycie jest
wszystko to, za co U2 wielbimy od 39 lat,
gdyż wtedy grupa chłopaków, z Dublina
w Irlandii zaczęła robić światową karierę.
Dziś U2 to prawdziwi giganci rocka. Bono
może sobie pozwolić na to, by zadzwonić
z koncertu do prezydenta USA, może pojechać jako ekspert na forum ekonomiczne w Davos, może wspierać charytatywnie (i to czyni!) głodujące dzieci z Afryki.
Piszę o tym nie dlatego, aby bezkrytycznie wychwalać, co też mogą U2. Pi-
szę, by uświadomić Wam, że
to za ich sprawą
rychło dojdzie
w muzycznym świecie do prawdziwej rewolucji. Ich najnowsza płyta muzycznie
już jest, ale faktycznie jej nie ma. Nie ma
okładki, nie ma CD ani winylu. Jest tylko
muzyka. W najnowocześniejszych technologicznie formatach. Naturalne w tej
sytuacji jest pytanie, skąd na taką „życzliwość” U2 wzięli pieniądze, gdyż mało
kto takie przedsięwzięcia realizuje za
darmo. Oni wiedzą, skąd je mają. I skąd
będą je mieli. Kasę mają od komputerowego giganta, a będą odrabiali (i zarabiali!) na równie gigantycznych koncertach, wyprzedanych błyskawicznie. Ot,
prosta ekonomicznie odpowiedź. Zmuszająca jednak do odpowiedzi na kolejne
pytania, jakże istotne dla „szaraczków”
w muzycznej branży. Skąd, bez wyrobionej marki, znaleźć środki na rozpoczęcie drogi do sukcesu, takiej jak U2,
czy The Rolling Stones? Trzeba przecież
przy produkcji płyty zapłacić za studio,
za obsługę, za promocję. Trzeba zapłacić
za busy, noclegi, sprzęt, posiłek przy organizacji nawet najmniejszego koncertu, w największej nawet powiatowej „pipidówie”. Zespołów z takimi dylematami, znacie wiele.
To są naprawdę poważne wątpliwości dotyczące przyszłości maluczkich,
myślących o wielkiej karierze. Wielcy,
mają w niej wszystko i o przyszłość nie
muszą się martwić. Mają brandy, marki, darmową medialność i korporacje za
sobą. A ci mali, startujący, nie mają prawie nic. Oprócz własnych pomysłów na
muzykę, często lepszych od utytułowanych gwiazd. Co robić?
To są naprawdę poważne dylematy, na które trzeba będzie rychło odpowiedzieć ( tylko kto?). Dlatego witajcie
w nowym świecie. Dla jednych przyjemnym, a dla innych okrutnym.
Dariusz Łanocha
Yeti radzi:
¯ycie - to ci¹g³a nauka!
ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ISSN 1732-4378
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2, tel. (12) 422 08 14, 422 19 55, fax (12) 431 19 60
www.lamelli.com.pl, e-mail: [email protected];
Numer przygotowali: Marek Górka, Anna Gregorczyk, Teresa Feliks,
Agnieszka Kwiecień, Janusz M. Paluch, Barbara Serwatka
Skład i druk: FALL, ul. Garczyńskiego 2, 31-524 Kraków, tel. (12) 413 35 00, 294 15 28,
www.fall.pl, [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
LAMELLI.COM.PL
11
KAROLINA ¯YNIEWICZ
HIPERFOBIUM
Wanda Oczko-Zagajewska
NATURA
BARWA – ŚWIATŁO – GEOMETRIA
Wernisaż – 22 października, godz. 18.00
Mini Galeria
na wernisa¿ zapraszamy: 18 paŸdziernika 2014 roku o godz. 18
wystawa czynna do 17 listopada
wystawa uczestników
Kursu Fotografii Artystycznej
ORGANIZATOR:
PARTNER:
w wystawie udział biorą:
Urszula Kita
Maciej Orliński
Monika Sasor
Karolina Ślusarczyk
kurator: Zbigniew Pozarzycki
wernisaż: 6 października o godz. 19
Mini Galeria
Wi
êc
sz ej i
tu nf
kio or
sw ma
aj cj
ko
an i n
nt
ie. a
a
blo str
sto kt:
gs onie
wa 12
po
rzy 4 2
t.c :
sz 2 1
om
en 9
[email protected] 5 5
fra
gil
e.
ne
t.p
l
Fotografia miesiąca
Fot. Małgorzata Kołcz (Kurs Fotografii Artystycznej)
Galeria Lamelli i Mini Galeria
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2, II piętro, tel. +48 (12) 422 19 55, www.galeria.lamelli.com.pl, [email protected]
Galeria otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 –17.00 lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu – wstęp wolny

Podobne dokumenty