Cykl sprawnościowy „Aktor”

Komentarze

Transkrypt

Cykl sprawnościowy „Aktor”
Cykl sprawnościowy
„Aktor”
Opracowała: phm. Adriana Bielińska HO
Grudzień 2014
Spis treści
Cele i zamierzenie:................................................................................4
Konspekty..............................................................................................5
Konspekt 1: Wstępujemy do Zuchowej Akademii Teatralnej................................................5
Konspekt 2 : Po drugiej stronie...............................................................................................7
Konspekt 3: Ćwiczenia w Zuchowej Akadami Teatralnej......................................................8
Konspekt 4: Teatr Starożytnej Grecji....................................................................................10
Konspekt 5: W teatrze lalek.................................................................................................12
Konspekt 6: Zuchowa rekwizytornia.....................................................................................13
Konspekt 7: Świat filmu........................................................................................................14
Konspekt 8: Próba generalna – premiera...............................................................................15
Propozycje sprawności indywidualnych: ...........................................15
Załączniki............................................................................................16
Załącznik 1 – List od przyjaciela/opiekuna gromady............................................................16
Załącznik 2 – Łamańce językowe.........................................................................................16
Załącznik 3 – Pląs „Aseja bum”............................................................................................18
Załącznik 4 – Postacie...........................................................................................................19
Załącznik 5 – Listo od przyjaciela/opiekuna gromady – wyjście do teatru..........................19
Załącznik 6 – Puzzle rodzaje teatrów...................................................................................20
Załącznik 7 – Rebus rodzaje teatrów ....................................................................................23
Załącznik 8 – Gawęda Tali....................................................................................................24
Załącznik 9 – Maski z bandaża gipsowego...........................................................................25
Załącznik 10 – Wzory masek................................................................................................26
Załącznik 11 – Teatr grecki...................................................................................................29
2
Załącznik 12 – Kukiełki puzzle i opisy.................................................................................30
Załącznik 13 – Pacynka ........................................................................................................33
Załącznik 14 – Kukiełka .......................................................................................................34
Załącznik 15 – Domowy teatrzyk..........................................................................................35
Załącznik 16 – Historia Krzysia ...........................................................................................37
Załącznik 17 – Replik............................................................................................................37
Załącznik 18 – Obrazek film ................................................................................................39
Załącznik 19 – Bajka o Czerwonym Kapturku.....................................................................40
Załącznik 20 – Krzyżówka gatunki filmowe.........................................................................41
Załącznik 21 – Rebusy zawody.............................................................................................44
Załącznik 22 – Certyfikat.....................................................................................................49
Załącznik 23 – Karta sprawności Charakteryzatorka/ Charakteryzator...............................50
Załącznik 24 – Karta sprawności Dekoratorka/Dekorator...................................................52
Załącznik 25 – Karta sprawności Lalkarz............................................................................53
Załącznik 26 – Karta sprawności Miłośniczka/ Miłośnik filmu.........................................55
Załącznik 27 – Karta sprawności Mim................................................................................57
Załącznik 28 – Karta sprawności Recytator........................................................................58
Słowniczek..........................................................................................60
Uwagi:.................................................................................................63
Bibliografia:........................................................................................64
3
Cele i zamierzenie:

Przedstawienie zuchom teatru starożytnego

Zapoznanie zuchów z pojęciem pantomimy, teatru cieni, teatru lalek, filmu

Pokazanie jak ważna jest komunikacja niewerbalna (mowa ciała)

Kształcenie uwagi, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

Rozwijanie logicznego myślenia

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy

Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, świadomej dyscypliny, szacunku dla
pracy innych

Kształcenie pięknej i wyrazistej mowy dziecka

Ośmielenie zuchów do wypowiadania się i występowania publicznie

Rozwijanie zdolności manualnych

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej
4
Konspekty
Konspekt 1: Wstępujemy do Zuchowej Akademii Teatralnej
1. Czas: 70 – 95 – min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – 5 min
 Załącznik 1 – List od przyjaciela/opiekuna gromady
c) GiĆ – 15 –20 min
Zanim zuchy staną się aktorem musimy wiedzieć jak się poruszać, mówić, gestykulować itd.
 Ćwiczenie mimiki
Ćwiczenia buzi, robimy to co pokazuje drużynowy – nadymanie policzków, śliweczki
językiem, zwijanie języka, zdziwienie, złość, radość, oburzenie, smutek, obojętność,
strach itp.
 Ćwiczenie dykcji
Aktor musi mieć dobrą dykcję. Zadaniem zuchów jest znalezienie porozrzucanych po
okolicy karteczek z łamaniem języka.
o Załącznik 2 – łamańce językowe
 Ćwiczenie intonacji – „Wypowiedz w różny sposób”
Uczestnicy wypowiadają sylaby, np.: ura, aru, ari, aro, lub zdanie np. „Jest ładna
pogoda", w innej intonacji: prosząco, pytająco, złośliwie, radośnie, smutno, itd.
 Ćwiczenie poruszania się ( gestykulacja, taniec itd.)
o Lustro
Uczestnicy stoją w grupie, przed nimi – na widocznym miejscu – prowadzący
zabawę. Wykonuje on rozmaite ruchy rękami i nogami. Wszyscy naśladują go, ale
ich ruchy mają stanowić lustrzane odbicie ruchów prowadzącego. Jeśli porusza on
prawą ręką – uczestnicy poruszają lewą ręką, gdy przechyla się na prawą stronę
– wszyscy przechylają się lewą stronę itp. Można utrudnić zabawę,
wprowadzając zasadę, że lustrzane odbicie dotyczy tylko górnej połowy ciała lub
wyłącznie nóg. Kto się pomyli, odpada z gry.
o Przeciwności
Zuchy dobierają się parami, jedno jest aktorem, wykonuje gesty, a drugie musi
"przedrzeźniać" gest kolegi, wykonując coś zupełnie przeciwnego (np. Jeśli
"aktor" usiadł, to "przedrzeźniacz" powinien wstać, jeśli się uśmiechnął, to drugi
musi się skrzywić itp.). Jeśli się pomyli, zamieniają się rolami.
d) PiP – „Aseja bum” – 5 min
 Załącznik 3 – Pląs „Aseja bum”
5
e) Majsterka – 10 – 15 min
Zanim aktor wystąpi musi być dobrze ucharakteryzowany. Zuchy dobierają się parami dostają
kredki do malowania twarzy i charakteryzują (malują) kolegę lub koleżankę za postać którą
wylosowali.
 Załącznik 4 – Postacie
f) Teatr zuchowy (samorodny) – 15 – 20 min
Zuchy w szóstkach mają za zadanie odegrać przedstawienie wykorzystując postacie na które
zostali ucharakteryzowani.
g) Krąg Rady – 10 – 15 min
 podjęcie decyzji o zdobywaniu sprawności „Aktora”
 przedstawienie sprawności indywidualnych
 przeczytanie scenariusza i rozdanie ról (proszę nauczyć się czytać)
 rozdanie informacji o wyjściu do teatru (za kulisy)
 Zadanie między zbiórkowe – nauka roli (czytanie, na pamięć)
 Załącznik 5 – Listo od przyjaciela/opiekuna gromady – wyjście do teatru
h) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Kredki/farbki do malowania twarzy
6
Konspekt 2 : Po drugiej stronie
1. Czas trwania: 45 – 85 minut (+czas na dojazd w obie strony)
2. Miejsce: harówka /teatr
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
• zebranie zgody rodziców na wyjście
b) Dojazd do teatru
c) Zwiad – wizyta za kulisami – 40 – 60 min
 Jeden z pracowników teatru oprowadza zuchy po teatrze i pokazuje jak wygląda teatr od
kulis
 Wręczamy przewodnikowi po teatrze podziękowania
d) Powrót do harcówki
e) Krąg Rady – 5 – 10 min
 Zadanie między zbiórkowe – każdy zuch ma za zadanie narysować co najbardziej
podobało mu się podczas zwiedzania teatru
f) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Bardzo ważne jest wcześniejsze uzgodnienie z pracownikami wizyty zuchów w teatrze.
 Nas kolejnej zbiórce zrobić prezentację prac.
7
Konspekt 3: Ćwiczenia w Zuchowej Akadami Teatralnej
1. Czas: 75 – 100 – min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – rozmowa – 5 min
 Czy byliście kiedyś na przedstawieniu teatralnym?
 W jakim teatrze byliście?
 Kto tam występowała?
 Czy wiecie że są różne rodzaje teatrów?
 Aby poznać kilka przykładowych mam dla was zadanie. (GiĆ)
c) GiĆ – 20 –25 min
 Do wyboru puzzle lub rebus
o Załącznik 6 – Puzzle rodzaje teatrów
o Załącznik 7 – Rebus rodzaje teatrów
 Teatralne kalambury
Zadaniem każdej szóstki jest przedstawienie rodzaju teatru jaki ułożyli z rebusu
 Na scenę
W czasie przedstawienia aktorzy często muszą kilkakrotnie zmieniać kostium.
Przećwiczmy szybkie przebieranie się, organizując sztafetę. Z koców lub prześcieradeł
sporządźmy tyle parawanów, ile jest szóstek. Szóstki stoją w rzędach w odległości 5 m od
parawanów. Każdy zuch trzyma w ręku swój płaszcz, kurtkę lub kostium gimnastyczny
(zależnie od pory roku). Na znak gwizdkiem pierwsi z rzędów biegną za parawan,
przebierają się, wychodzą przed parawan, aby pokazać, że dokonali zmiany stroju i
wracają za zasłonę, by się ponownie przebrać. Po złożeniu kostiumu w kostkę i
doprowadzeniu własnego stroju do porządku, wracają do swoich rzędów, by wyzwolić do
biegu następnego zawodnika. Wygrywa szóstka. która szybciej zakończy bieg i porządniej
wykona ćwiczenia.
Uwaga: Zamiast stroju sportowego lub kurtek można użyć kamizelek odblaskowych,
czapek, szalików i rękawiczek
 Rzeźba
Każdy zespół otrzymuje zadanie ułożenia z własnych ciał rzeźby, która w jak
najmniejszym stopniu będzie dotykała podłogi. Wygrywa zespół, który wykona zadanie
najlepiej.
d) PiP – „Aseja bum” / piosenka do przedstawienia – 5 min
e) Próba – 15 – 20 min
 Podsumowanie zadania między zbiórkowego – nauka roli (czytanie, na pamięć)
f) GiĆ – 15 – 20 min
 Odbicia lustrzane
Zuchy stają w parach naprzeciwko siebie. Jedna osoba jest człowiekiem a druga jej
odbiciem lustrzanym. Odbicie musi poruszać się tak samo jak człowiek
8

Chińskie cienie
Przed rozpostartym prześcieradłem zajmują miejsca zuchy. Za prześcieradłem ustawia się
lampę z reflektorem. Drużynowy przesuwa między światłem a prześcieradłem różne
przedmioty, które zuchy rozpoznają po cieniu. Urozmaiceniem będzie poznawanie profilu
twarzy kolegów.
Utrudnienie: Poznawanie sylwetek postaci bajkowych, bohaterów, pomników.
 Dokończ wyraz
Drużynowy mówi jedną sylabę, natomiast szóstki wypisują bądź mówią jak najwięcej
wyrazów rozpoczynających się tą sylabą.
 Co się dzieje?
Jedna osoba wychodzi z pokoju. Pozostałe osoby aranżują jakąś scenę lub sytuację (grają
ją). Kiedy osoba wraca, ma zgadnąć co się dzieje w tej chwili, co reszta przedstawia, np.
wszyscy umierają na jakąś zarazę. Osoba może zadawać pytania, aż sytuacja będzie jasna
(aż odgadnie co się dzieje).
g) Krąg rady – 5 – 10 min
h) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Prześcieradło, lampka, chusty, zaciemniona sala, różne przedmioty, kukiełki
 prześcieradła lub koce – w ilości liczby szóstek
 kamizelki odblaskowe, czapki, szaliki, rękawiczki – w ilości liczby szóstek
 kartki, długopisy
9
Konspekt 4: Teatr Starożytnej Grecji
1. Czas: 65 – 95 min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – gość – 5 min
Do harcówki wchodzi jedna z dziewięciu muz – Talia (osoba ubrana w sukienkę z
prześcieradła z maską komiczną i wieńcem z bluszczu na głowie)
 Załącznik 8 – Gawęda Tali
c) GiĆ – 5 – 10 min
W starożytnej Grecji były dwa rodzaje sztuk: tragedie i komedie.
 Krąg uczuć
Grupa siada w kręgu. Jedna osoba wchodzi do środka i pokazuje mimicznie jakieś
uczucie, np. złość, radość. Wyolbrzymia to uczucie, prezentuje wszystkim w kręgu.
Następnie wskazuje na kogoś z kręgu. Osoba ta wchodzi do środka koła i prezentuje
uczucie przeciwne do pokazywanego przed chwilą, potem prezentuje jakieś inne i
wskazuje na kolejną osobę z kręgu, która będzie powtarzała cały cykl (tzn. prezentuje
uczucie przeciwne do widzianego ostatnio i pokazuje swoje). Zabawa powtarza się, aż
wszyscy wezmą w niej udział.
 Rzeźby w kole
Drużynowa wchodzi do koła i jest rzeźbiarzem. Zuchy ustawiają się w kole zwrócone
plecami do środka. Rzeźbiarz podaje hasło – temat rzeźby (np. Rolnik) i po kilku
sekundach klaszcze. Zuchy odwracają się do środka, pokazując swoim ciałem zadaną
rzeźbę. Rzeźbiarz może wybrać tę, która najbardziej odpowiada jego wyobrażeniu.
d) Próba – 15 – 20 min
e) PiP – „Aseja bum” – 5 min
f) Majsterka – 15 – 25 min
Do wyboru:
 Maski z bandaża gipsowego
o Załącznik 9 – Maski z bandaża gipsowego
 Maski z tektury
Zuchy otrzymują wzory maski który odrysowują na brystolu i wycinają. Następnie
ozdabiają ją przy użyciu dostępnych materiałów.
o Załącznik 10 – Wzory masek
g) GiĆ – 5 – 10 min
 Zadaniem zuchów jest dopasowanie podpisu do rysunku.
o Załącznik 11 – Teatr grecki
 Teatr starożytny
W harcówce (na boisku) zaznaczamy (np. rysujemy lub umawiamy się z zuchami)
miejsca elementy teatru greckiego. Drużynowy będzie mówił nazwy a zadaniem zuchów
jest pobiec lub wskoczyć (w zależność od ilości miejsca) w odpowiednie miejsce.
10
h) Krąg rady – 5 – 10 min
 Zadanie między zbiórkowe – pomalowanie wykonanej podczas zbiórki maski
i) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Maski z brystolu: kartki, kredki, mazaki, wycinanki, cekiny, brystole, klej,
 Maski gipsowe: bandaż gipsowy, nożyczki, krem nivea lub wazelina, woda
 Na kolejnej zbiórce zrobić prezentacje pomalowanych masek
11
Konspekt 5: W teatrze lalek
1. Czas: 65 – 105 min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – rozmowa – 5 min
Jak już wiecie w teatrze oprócz ludzi występują też lalki.
 Czy znacie jakąś sławną lalkę (występująca w bajce)? (Pinokio)
 Jak wyglądała? (sznurki poprzyczepiane do różnych części ciała)
 Czy myślicie ze łatwo jest sterować taką lalką? – przechodzimy do zabawy „Marionetki”
c) GiĆ – 5 – 10 min
 Marionetki
Zuchy dobierają się parami. Jedna osoba to marionetka, która leży na podłodze, a druga
jest "animatorem", którego zadaniem jest poruszać (postawić) marionetkę, pociągając za
niewidzialne nitki.
 Chińskie posągi
Jedna osoba staje pośrodku w dowolnej postawie. Druga podchodzi i zmienia pozycję
ręki, nogi itp. Następne robią to samo. Osoba prowadząca w dowolnym momencie mówi:
mróz i wtedy każdy zastyga nieruchomo tam, gdzie się aktualnie znajduje w identycznej
pozycji, jak osoba ze środka. Po chwili osoba prowadząca mówi: ciepło i zabawa trwa
dalej (tak długo, jak sobie tego życzą uczestnicy)
d) Próba – 15 – 20 min
e) GiĆ – puzzle – 10 – 20 min
 Szóstki dostają puzzle z rysunkami kukiełek, ich zadaniem jest dopasować opisy.
 Załącznik 12 – Kukiełki puzzle i opisy
f) PP/Majsterka – robienie lalek – 15 – 25 min
Do wyboru robienie pacynek ze skarpety lub kukiełek z łyżki
 Załącznik 13 – Pacynka
 Załącznik 14 – Kukiełka
Dobrze by drużynowy lub przyboczny przygotowali wcześniej „scenę” dla lalek
 Załącznik 15 – Domowy teatrzyk
g) Krąg rady – 5 – 10 min
i) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Materiały do zrobienia pacynek i kukiełek przynoszą zuchy (lista przykładowych materiałów
przy załączniku 13 i 14)
12
Konspekt 6: Zuchowa rekwizytornia
1. Czas: 65 – 100 min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – 5 – 10 min
 Załącznik 16 – Historia Krzysia
 Rozmowa
o Jakie zadnie miał Krzyś?
o Dlaczego Krzyś nie był z siebie zadowolony?
o Co jest jeszcze potrzebne w przedstawieniu oprócz aktorów i rekwizytów?
(scenografia)
c) PiP „Aseja bum”– 5 min
d) Majsterka – 15 – 25 min
 Robienie dekoracji do przedstawienia
e) GiĆ – 5 – 10 min
 Replik
Wycinamy dwa rodzaje karteczek, jedne karteczki z imionami postaci bajek i drugi rodzaj
– np. innego kształtu lub koloru, na których piszemy różne czynności, np. ściga ważkę,
zjada talerz spaghetti, gra w kometkę. Uczestnicy podchodzą i losują karteczki jedną z
postacią i jedną z czynnością, po czym mają minutę na zaprezentowanie, jak postać
wykonuje tą czynność. Po minucie zastępuje go następny (dobrze, aby kolejne losowanie
odbyło się w trakcie trwającego pokazu).
o Załącznik 17 – Replik
f) Próba – 15 – 20 min
g) GiĆ – 5 – 10 min
 Lusterka
Zuchy stoją parami w dwóch rzędach w odległości ok. 5 m. Na środku kładziemy chustę.
Zuchy z jednego rzędu wykonują jakieś ruchy (chcą zdobyć chustę), dzieci z drugiego
rzędu je naśladują. Jeśli dziecko z 1 rzędu zostanie klepnięte przez zucha z 2 rzędu –
drugi wygrywa. Jeśli nie zostanie klepnięty – wygrywa ten, który miał zdobyć chustę.
 Do czego służy przedmiot?
Każda szóstak wybiera przedstawiciela. Jego zadaniem jest przedstawienie różnego użycia
rekwizytu np. linijka może być mieczem, koniem, laska, smyczkiem skrzypcowym,
wskaźnikiem itd. Zadaniem pozostałych zuchów jest odgadnięcie co przedstawia ich
kolega.
h) Krąg rady – 5 – 10 min
i) ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Chusty, materiały do przygotowania dekoracji
13
Konspekt 7: Świat filmu
1. Czas: 70 – 105 – min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
• okrzyk gromady
• meldowanie
b) Gawęda – 10 – 15 min
Obejrzenie bajki na przeźroczach lub puszczoną z laptopa
 Rozmowa
o Dzisiejsza zbiórka nie będzie o …..(tytuł filmu który puściliśmy), więc jak
myślicie o czym będzie?
o Aby wam ułatwić odgadnięcie przygotowałam dla Was krzyżówkę

Załącznik 18 – Obrazek film
c) GiĆ – 15 – 20 min
 Bajka o czerwonym kapturku
Dzielimy uczestników na 4 grupy przyporządkowując każdej odpowiedniego bohatera
(babcia, wilk, czerwony kapturek, myśliwy). Następnie każda grupa wymyśla gest dla
przypisanej jej postaci. Narrator odczytuje tekst bajki, a aktorzy za każdym razem gdy
usłyszą nazwę swojej postaci demonstrują swój gest.
o Załącznik 20 – Bajka o Czerwonym Kapturku
 Dubbing
Zuchy dobierają się w pary. Drużynowy proponuje im wykonanie prostego zadania, np.:
dwie osoby rozmawiają ze sobą przez telefon (nie wolno im posługiwać się głosem).
Dwie inne osoby będące obserwatorami starają się podłożyć głos do ich działań.
 Krzyżówka – gatunki filmowe
o Załącznik 20 – Krzyżówka gatunki filmowe
 Rebusy
o Załącznik 21 – Rebusy zawody
d) Próba – 15 – 20 min
e) Majsterka – 15 – 25 min
Robienie afiszy reklamujących przedstawienie
f) Krąg rady – 5 – 10 min
g) Wydelegowanie zuchy (ochotnicy) do rozwieszenia afiszy ZZZOiT – 5 min
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Materiały do puszczenia bajki:
o aparat do przeźroczy , przeźrocza, ekran lub prześcieradło
o laptop + rzutnik, bajka, ekran lub prześcieradło
 Majsterka: brystole, kredki, mazaki, taśma, farby + pędzelki, nożyczki, wycinanki, klej
 Rozwieszenie afiszy reklamujących przedstawienie (wcześniej ustalić miejsca rozwieszenia z
właścicielami sklepu, dyrekcją szkoły itd.)
14
Konspekt 8: Próba generalna – premiera
1. Czas: 65 – 95 – min
2. Miejsce: Harcówka
3. Przebieg:
a) ZZZOiT – Obrzędowe rozpoczęcie – 5 – 10 min
 okrzyk gromady
 meldowanie
b) Próba – 15 – 20 min
c) Przygotowanie sali i rozłożenie dekoracji – 10 – 20 min
d) Występ przed rodzicami – 20 – 30 min
 Podziękowanie za przybycie
 Występ zuchów
e) ZZZOiT – 10 – 15 min
 Obrzędowe nadanie sprawności i wręczenie certyfikatów
o Załącznik 22 – Certyfikat
 Obrzędowe zakończenie zbiórki (przyjęte w gromadzie)
 Krąg przyjaźni (iskierka)
4. Uwagi:
 Zaproszenia dla rodziców, dyrekcji i przyjaciół gromady dąć na wcześniejszej zbiórce
(tydzień przed występem)
 Jeśli spodziewamy się dużej liczby widzów pamiętajmy o załatwieniu większej sali
Propozycje sprawności indywidualnych:






Charakteryzator
Dekorator
Lalkarz
Miłośnik filmu
Mim
Recytator
15
Załączniki
Załącznik 1 – List od przyjaciela/opiekuna gromady
Witajcie drogie Zuchy!
Doszły mnie słuchy, że z powodzeniem przeszliście wszystkie ostatnie próby i zdobyliście
sprawność „……………….” (np. Policjant) co bardzo mnie cieszy.
Chciałem was poinformować, że zbliża się Przegląd Teatrzyków Zuchowych jednak by się do
niego dobrze przygotować musieli byście stać się aktorami. Czy podejmiecie to wyzwanie?
Czy będziecie ćwiczyć dykcje, gestykulację, robić rekwizyty i robić wiele innych rzeczy by
zgłębić tajniki aktorstwa i teatru?
Przyjaciel gromady (np. Król Smoków)
Załącznik 2 – Łamańce językowe
Zmiażdż dżdżownicę
Stół z powyłamywanymi nogami
Jola lojalna i Jola nielojalna
Trzmiel brzęczy w powietrzu
Poczmistrz z Tczewa
Koral koloru koralowego
Koszt poczt w Tczewie
Świerszcz strzyka za ścianą
Coraz zażartsza.
Czy tata czyta cytaty Tacyta?
Trzy cytrzystki.
Ma mama ma mamałygę.
Koszt poczt w Tczewie.
Chłop pcha pchłę, pchłę pcha chłop.
Cesarz czesał cesarzowa.
Cesarz często czesał cesarzową.
16
W sztuczce płótna znalazłem trzy sztućce.
Szafranu nie przetrze, mężczyzny nie przeprze.
Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?
Poczmistrz z Tczewa, rotmistrz z Czchowa.
Tracz tarł tarcice tak takt w takt, jak takt w takt tarcice tartak tarł.
Szpieg zbiegł, smyk znikł, pies wściekł się, deszcz ściekł, miecz siekł,
jak z bicza trzasł.
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia
drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?
Przyszedł Herbst z pstrągami, słuchał oszczerstw z wstrętem,
patrząc przez szczeliny w strzelnicy.
Pojedziemy na Pomorze, możne ono nam pomoże, jak Pomorze nie pomoże,
pomoże może morze.
Maz gżegżółki w chaszczach trzeszczy, w krzakach drzemie kszyk. . .
A w Trzemesznie straszy jeszcze wytrzeszcz oczu strzyg. . .
Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu,
a trzmiel w puszczy, tuz przy Pszczynie straszny wszczyna szum.
Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do szczecina
Nie pieprz Pietrze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem
Tarcz tarł tarcicę tak takt w takt jak takt w takt tarcicę tartak tarł
Przeleciały trzy pstre przepiórzyce przez trzy pstre kamienice
17
Załącznik 3 – Pląs „Aseja bum”
Zuchy powtarzają każdy wers i gest (przy konkretnych stanach) po drużynowym:
Aseja bum czik bum!
Aseja bum czik bum!
Aseja bum czikaraka, czikaraka czik bum!
A – ha!
Oh yeah...
One more time!
………………………stan!
I tu powtarzamy pląs od początku gestykulując i intonując odpowiednio dany stan.
Przykładowe stany:
 głośny – krzyczymy, wykonujemy gesty jak byśmy chcieli mówić przez megafon
 cichy – szeptamy, wykonujemy gesty jak byśmy chcieli powiedzieć komuś na ucho tajemnice
 motorowy – wykonujemy gesty jak byśmy jechali motorem, zamiast wyrazu „bum” używamy
„brum” akcentując „r „
 wstydliwy – wykonujemy gesty jak byśmy się wstydzili np. bawimy się włosami, zasłaniamy
twarz itd.
 żołnierski – wykonujemy gesty jak byśmy byli żołnierzami np. salutujemy, strzelamy z
pistoletu lub karabinu itd..
 narciarski – wykonujemy gesty jak byśmy zjeżali na nartach np. omijamy przeszkody,
wykonujemy skok po którym opadamy, odpychamy się Kijakami itd.
 bokserski – wykonujemy gesty jak byśmy byli bokserami np. prawy sierpowy, naprzemienne
serie uderzeń, skakanie z nogi na nogę itd.
 rockowy – wykonujemy gesty jak byśmy byli gitarzystami rockowymi np. szybkie granie na
gitarze
 koszykarza - – wykonujemy gesty jak byśmy grali w koszykówkę np. kozłowanie, rzut do
kosza
18
Załącznik 4 – Postacie
Kot
Mikołaj
Klaun
Żaba
Indianin
Panda
Wróżka
Batman
Komandos
Spidermen
Motyl
Pirat
Tygrys
Jaszczurka
Załącznik 5 – Listo od przyjaciela/opiekuna gromady – wyjście do teatru
Kochane Zuchy!
Ogromnie cieszy mnie fakt, że postanowiliście zostać aktorami. Czeka was mnóstwo prac
jednak znając Was na pewno dacie sobie świetnie radę. By ułatwić Wam trochę pracę
zapraszam was ……………………… (np. na następnej zbiórce) za kulisy teatru.
Życzę wam udanej wyprawy.
Przyjaciel gromady (np. Król Smoków)
19
Załącznik 6 – Puzzle rodzaje teatrów
Teatr żywego aktora
20
Teatr lalek
21
Teatr cienia
22
Załącznik 7 – Rebus rodzaje teatrów
23
Załącznik 8 – Gawęda Tali
Witajcie Zuchy!
Nazywam się Talia i jestem muzą komedii. Dowiedziałam, się że przygotowujecie się do teatrzyków. I
w związku z tym mam do was pytanie : Czy wiecie skąd się wziął teatr?
Zuchy odpowiadają :
a) Nie – więc dalej opowiadamy gawędę
b) Tak – jeśli powiedzą, że w Grecji to chwalimy je za tą wiedzę i opowiadamy dalej.
Teatr powstał bardzo dawno temu w Grecji. Teatr starożytny wyrósł z kultu bóstw płodności: Demeter
(nauczyła ludzi uprawiać zboże), Ateny (dała ludziom oliwki i nauczyła ich uprawy) i Dionizosa (bóg
winnej latorośli) i od tego ostatniego nazwano je Dionizjami.
Jednak teatr w jakim występowano kiedyś różnił się od tego który znacie obecnie. Czy chcecie poznać
teatr starożytny?
Zuchy odpowiadają: Tak (jeśli nie to próbujemy je namówić ;)
24
Załącznik 9 – Maski z bandaża gipsowego
Materiały:
 bandaż gipsowy
 nożyczki
 krem nivea lub wazelina
 woda
Sposób wykonania:
1) Bandaż gipsowy (zakupiony np. w aptece) tniemy na paski grubości ok. 3 cm.
2) Twarz osoby, która za chwilę będzie miała nałożoną maskę smarujemy bardzo grubą
warstwą kremu nivea lub wazeliny
3) Kładziemy osobę, której za chwilę nakładać będziemy maskę na ziemi i prosimy, by się
nie ruszała.
4) Osoba nakładająca maskę zamacza pasek bandaża gipsowego
w wodzie, po czym nakłada go na twarz leżącej osoby Tak robi aż do momentu, kiedy
zakryje całą twarz (w przypadku młodszych dzieci dobrze jest nie zaklejać ust i
oczywiście dolnej części nosa!). Następnie nakładamy jeszcze dwie warstwy bandaża
gipsowego
5) Czekamy ok. 15 minut aż bandaż gipsowy dobrze wyschnie
6) Ostrożnie zdejmujemy maskę.
25
Załącznik 10 – Wzory masek
26
27
28
Załącznik 11 – Teatr grecki
Schemat teatru greckiego:
…………….widownia
…………….orchestra (placyk, na którym występował chór);
…………….proskenion (scena)
…………….skene (kulisy, garderoby)
……….…….parodos (wejście dla chóru)
Grecki teatr miał charakter dużego, odkrytego amfiteatru wykutego w skale. Na centralnym
miejscu, u stóp widowni, znajdowała się kolista przestrzeń przeznaczona dla tańczącego i
śpiewającego chóru (orchestra), wejścia prowadzące do orchestry zwano parodosami. Akcja
spektaklu rozgrywała się na proskenionie – odpowiedniku dzisiejszej sceny, znajdującym się
nad ochestrą. Za proskenionem był niewielki budynek– skene, pełniący funkcję teatralnych
kulis i garderoby. Skene szybko zaczęła służyć też jako tło do rozgrywanych przedstawień –
na ścianie budynku zbudowano troje drzwi i balkony. Potem, gdy zlikwidowano chór,
pozostała tylko scena i widownia.
__________________________________________________________________________________
Schemat teatru greckiego: 1. widownia; 2. orchestra (placyk, na którym występował chór); 3.
proskenion (scena); 4. skene (kulisy, garderoby);
5. parodos (wejście dla chóru)
29
Załącznik 12 – Kukiełki puzzle i opisy
Kukiełka bądź kukła, to lalka teatralna sztywno osadzona
na kiju zwanym gabitem, którym porusza aktor animator.
Kukiełka wyróżnia się zamachowymi ruchami kończyn.
30
Pacynka to rodzaj lalki teatralnej nakładanej na
dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami aktora –
animatora. W przypadku lalek o większych
rozmiarach animator umieszcza dłoń w głowę
pacynki, kontrolując jej mimikę. Ciało pacynki jest
wtedy zawieszone na jego przebraniu.
31
Marionetka jest lalką teatralną poruszaną od góry
za pomocą nitek lub drucików zawieszonych na
tzw. krzyżaku. Każda linka jest przymocowana do
innej, oddzielnej części ciała marionetki i przy
ruchu krzyżaka są one poruszane. Marionetka może
przedstawiać całą postać.
32
Załącznik 13 – Pacynka
Potrzebne materiały:








stare skarpetki ( mogą być dziurawe )
pomponiki, guziki
plastikowe oczka
włóczka, wstążeczki
kawałki filcu lub innych tkanin
klej (może być biurowy jednak bardziej trwały jest klej stolarski vicol)
nożyczki,
igła i nici do szycia
Wykonanie:
1) Odciąć kawałki włóczki i wstążki. Długość wedle życzenia – to będą włosy.
2) W połowie odciętych kawałków zawiązać supeł tak, aby je wszystkie połączyć.
3) Wstążki dokleić klejem na gorąco/doszyć do włóczki.
4) Na skarpetkę dokleić klejem na gorąco/doszyć zrobione włosy, guzikowe oczy, kwiaty,
kokardki lub inne elementy zdobnicze.
33
Załącznik 14 – Kukiełka
Potrzebne materiały (ich ilość jest uzależniona od robionej kukiełki):











drewniana łyżka
filc lub szmatki w różnych kolorach
(ubrania)
igła, nić
włóczka (włosy)
guziki
koraliki
druciki
plastikowe oczka z ruchomymi źrenicami
(do kupienia w dobrych sklepach
papierniczych)
klej introligatorski lub klej "ośmiorniczka"
nożyczki,
czerwona kredka
Wykonanie:
1. Z filcu/ szmatek wycinamy ubrania i części ciała np. dłonie, nogi .
2. Z włóczki zrób włosy robimy włosy (pasmo wiążemy na środku) i przyklejamy do
głowy
3. Przyklejamy też oczka, wąsy itd. i rysujemy buzię.
4. Po wykonaniu głów nakładamy na trzonek ubrania, a następnie górę ubrań
przyklejamy do trzonka.
34
Załącznik 15 – Domowy teatrzyk
Aby zrobić samemu taki teatrzyk potrzebne będą nam :
 spore pudełko
 farby
 klej stolarski
 nożyk, nożyczki
 czarny marker
 linijka
 tkanina około 40cmx100cm
 sznurek
 igła z nitką
 kartka , kredki, flamastry, pastele
1. Najpierw na froncie pudełka, markerem,
rysujemy scenę a następnie wycinany ją
nożykiem lub nożyczkami (około 5cm od
brzegów bocznych brzegów i góry – na górze
dodatkowo falbanki; 15 cm od dolnego brzegu.
35
2. Z tyłu wycinamy klapkę ale nie odcinamy
jej do końca. Tędy będą "wchodzić"
pacynki i inne kukiełki.
3. Podobną klapkę wycinamy u góry. Tędy będą
"wchodzić" marionetki na sznurkach czy
drucikach.
4. Pudełko malujemy mieszanką farby z
klejem stolarskim. Dodanie kleju do farby
jest niezbędne by trzymała się ona pudełka,
które ma śliską powierzchnię. Poza tym
klej dodatkowo usztywni nasz teatrzyk.
Pozostawiamy klej do wyschnięcia i
bierzemy się do zrobienia kotary :)
5. Kawałek tkaniny o wymiarach około 40x100 cm
przecinamy na pół tak by powstały nam 2
kawałki 40x50cm. Górną krawędź zawijamy i tą
zakładkę fastrygujemy około 1cm od brzegu a
następnie przewlekamy tam sznurek. Robimy to
samo z drugą kotarą. W pudełku, blisko krawędzi
ze sceną robimy dwie dziurki i przewlekamy
sznurek z kotarą. Wiążemy go mocno. Na
koniec, gdy farba już wyschnie (schnie około
24h) , markerem można dorysować detale
podłogi i inne.
36
6. Teatrzyk już właściwie gotowy, ale
pozostaje nam zrobienie tła. Np. na
osobnej kartce narysowałam niebo, górki i
drzewko a następnie przykleiłam tą kartkę
wewnątrz teatrzyku za pomocą taśmy
samoprzylepnej.
Załącznik 16 – Historia Krzysia
Dziś opowiem wam o Krzysiu. Krzyś ma 9 lat i podobnie jak wy chodzi do szkoły. W tym roku jego
klasa postanowiła przygotować dla pierwszaków przedstawienie o Jasiu i Małgosi. Krzysiowi niestety
nie przypadła w udziale żadna rola jednak pani nauczycielka poprosiła go by przygotował rekwizyty
dla Baby Jagi.
Wszyscy bardzo sumiennie przykładali się do powierzonych im zadań oczywiście z wyjątkiem
Krzysia, który zawsze miał na wszystko czas poza przygotowaniem rekwizytów. I jak możecie się
domyślić zabrakło ich również w dniu przedstawienia. Wyobraźcie sobie teraz jak śmiesznie musiała
wyglądać próba wrzucenia Małgosi do pieca za pomocą łopaty, której nie było. Mimo tego i kilku
innych problemów przedstawienie wyszło bardzo dobrze. Po przedstawieniu wszyscy byli z siebie
bardzo zadowoleni oczywiście oprócz Krzysia.
Załącznik 17 – Replik
Królowa śniegu
Jedzie samochodem
Kopciuszek
Gotuje
Alicja
Załatwia się
(w krainie czarów)
Pinokio
Tańczy
Królewna Śnieżka
Zmywa naczynia
Kubuś Puchatek
Śpiewa
Dziewczynka z zapałkami
Zbiera kwiaty
Czerwony kapturek
Sprząta
37
Alladyn
Lata
Piotruś pan
Kradnie
Smerf
Sprzedaje
Shrek
Je (np. ciasto)
Mała Syrenka
Idzie na spacer
Gumisie
Jedzie konno
Pszczółka Maja
Bierze kąpiel
Czarodziejka z księżyca
Płynie łódką
Tomcio Paluch
Ucieka
Jaś i Małgosia
Pomaga innym
Roszpunka
Walczy
Piękna i bestia
Straszy innych
Dzielny Ołowiany
żołnierzyk
Zgubił się
(np. w lesie, mieście)
38
Załącznik 18 – Obrazek film
Pokoloruj obrazek zgodnie z instrukcją.
 niebieski (ciemny niebieski)
 czerwony
△ żółty
 błękitny (jasny niebieskie)
39
Załącznik 19 – Bajka o Czerwonym Kapturku
Była raz mała słodka dziewczynka, którą kochał każdy, kto tylko ją ujrzał, a najbardziej kochała ją
babcia – nie wiedziała wprost co jej dać. Pewnego razu podarowała jej kapturek z czerwonego
aksamitu, a dziewczynce tak się ten kapturek spodobał, że nie chciała nosić żadnego innego, dlatego
nazwano ją Czerwonym Kapturkiem.
Pewnego razu matka powiedziała do Czerwonego Kapturka:
– Masz tu, dziecko, w koszyku placek i butelkę wina, zanieś to babci, która jest chora i słaba, i ucieszy
się bardzo tym prezentem. Idź zaraz, dopóki nie ma upału, nie biegaj i nie zbaczaj z drogi, bo mogła
byś upaść i stłuc butelkę. Kiedy wejdziesz do pokoju, nie zapomnij powiedzieć babci „dzień dobry”.
– Zrobię wszystko, jak każesz mamo – przyrzekł Czerwony Kapturek.
Babcia mieszkała w lesie, o pół godzinki ode wsi. Kiedy dziewczynka weszła do lasu, spotkała wilka.
Ale Czerwony Kapturek nie wiedział, że to takie złe zwierzę i nie bał się go.
– Dzień dobry, Czerwony Kapturku – rzekł wilk.
– Dzień dobry, wilku – odparł Czerwony Kapturek.
– Dokąd to tak wcześnie idziesz?
– Do babci.
– A cóż tam niesiesz pod fartuszkiem?
– Placek i wino, mamusia piekła wczoraj, posyła więc trochę chorej i słabej babuni, żeby sobie
podjadła i naprała sił.
– A gdzie mieszka twoja babunia, Czerwony Kapturku?
– O, to jeszcze kawał drogi stąd! Daleko w lesie, pod trzema wielkimi dębami stoi chatka, otoczona
leszczynowym żywopłotem, na pewno tam trafisz – rzekł Czerwony Kapturek.
Wilk pomyślał tak: „To młode, kruche stworzonko będzie mi lepiej smakowało niż stara babcia.
Trzeba jednak zrobić tak, żeby zjeść obie!”. Idąc kawałek u boku Czerwonego Kapturka, wilk rzekł:
– Spójrz, jak pięknie dokoła kwitną kwiatki, dlaczego nie patrzysz na nie? I zdaje się, że nie słyszysz,
jak słodko śpiewają ptaszki? Idziesz prosto przed siebie, jak do szkoły, a w lesie jest przecież tak miło!
Czerwony Kapturek otworzył oczy, a widząc promienie słońca tańczące wśród drzew i całe mnóstwo
kwiatów, pomyślał: „Babunia ucieszy się, gdy przyniosę jej ładny bukiecik. Jest jeszcze dość
wcześnie, zdążę na czas”.
I pobiegła w las szukać kwiatków. A gdy zerwała jeden, zaraz zauważyła dalej inny, piękniejszy,
biegła więc za nim i coraz głębiej wchodziła w las.
Tymczasem wilk pobiegł prosto do domku babci i zapukał do drzwi.
– Kto tam? – zapytała babcia.
– To ja, Czerwony Kapturek, przynoszę babci ciasta i wina, otwórz babciu.
– Naciśnij klamkę – rzekła babcia – za słaba jestem, aby wstać.
Wilk nacisnął klamkę, drzwi się otworzyły, a zwierz zbliżył się bez słowa do łóżka babci i połknął ją.
Potem ubrał się w jej koszulę i czepek, położył się do łóżka i zasunął firaneczki.
Kiedy Czerwony Kapturek nazbierał tyle kwiatów, że już nie mógł ich unieść, przypomniała mu się
nagle babcia i dziewczynka pobiegła szybko do jej domku. Bardzo się zdziwiła, że drzwi są otwarte, a
wchodząc do pokoju pomyślała: „O Boże, tak mi jakoś straszno, a przecież zwykle chętnie chodzę do
babuni!”.
– Dzień dobry! – zawołała, ale nie otrzymała odpowiedzi.
Zbliżyła się więc do łóżka i odsunęła firaneczki. Ujrzała babcię, która miała czepek mocno
40
naciągnięty na twarz i bardzo dziwnie wyglądała.
– Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy?
– Abym cię lepiej mogła słyszeć!
– A dlaczego masz takie wielkie oczy?
– Abym cię lepiej mogła widzieć!
– A dlaczego masz takie wielkie ręce?
– Abym cię lepiej mogła objąć!
– A dlaczego, babciu, masz taki brzydki wielki pysk?
– Aby cię łatwiej zjeść!
I w tej chwili wilk wyskoczył z łóżka i połknął biednego Czerwonego Kapturka.
Gdy wilk zaspokoił swoją zachciankę, położył się z powrotem do łóżka i zaraz zasnął, głośno
chrapiąc. Koło domu przechodził właśnie młody myśliwy i pomyślał: „Jak mocno chrapie ta
staruszka, muszę zajrzeć, czy nie stało się jej coś złego”.
Wszedł więc do izby i ujrzał na łóżku śpiącego wilka.
– Znalazłem cię, stary szkodniku! – zawołał myśliwy – Od dawna już cię szukałem!
I wycelował strzelbą w stronę wilka, aby go zastrzelić, ale pomyślał sobie, że może wilk połknął
babunię i może ją jeszcze uratować; nie strzelił więc, lecz wziął nożyczki i rozciął śpiącemu wilkowi
brzuch. Natychmiast wyskoczył Czerwony Kapturek wołając:
– Ach, jakże się bałam, tak ciemno było w brzuchu wilka!
A potem wyszła też stara babcia, również jeszcze żywa, ale ledwie dysząca. Czerwony Kapturek
przyniósł prędko kamieni, którymi napełnili brzuch wilka. Kiedy zwierz się obudził, chciał uciec, ale
kamienie były tak ciężkie, że padł zaraz martwy na podłogę.
Wszyscy troje – Czerwony Kapturek, babcia, myśliwy – bardzo się ucieszyli. Myśliwy ściągnął z
wilka skórę i poszedł z nią do domu, babcia zjadła ciasto i wypiła wino, przyniesione przez
dziewczynkę, a Czerwony Kapturek pomyślał: „Odtąd nigdy nie będę biegała po lesie, gdy mi
mamusia zabroni!”.
Załącznik 20 – Krzyżówka gatunki filmowe
Rozwiązanie
G
A
T
U
N
K
I
R
K
R
M
T
O
C
A
C
O
E
A
M
Z
F
J
F
N
S
E
Y
I
I
I
T
Y
D
C
Z
N
Y
C
A
Z
L
N
N
Y
Y
I
A
D
O
2
S
K
A
6
N
E
9
10 R
11 K R
12 H O R
13 A N
I
M
14
H
E
Y
R
O
W
F
I
L
M
O
W
E
I
S
I
I
R
A
S
C
T
G
N
T
O
I
A
I
R
J
L
O
Y
N
N
C
Y
Z
N
N
T
Y
E
R
N
3
K
1
B
I
A
4
T
D
5
A
O
F
7 P
R
Z
Y
R
O
8 S
C
I
E
N
C
41
Y
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hasło :_________________________ – to nazwa określająca rodzaj filmu, używane przez krytyków
filmowych i sprzedawców.
42
1) Film _______________ – opowieść filmowa, której tematem jest życie i działalność
sławnych ludzi: artystów, uczonych, mężów stanu, wybitnych przywódców, bohaterów
narodowych itp., np. Piękny umysł, Jan Paweł II
2) Film______________ – film, którego głównym zadaniem jest dostarczanie rozrywki widzom
poprzez pokazywanie pościgów samochodowych, strzelanin, bijatyk i innych scen
kaskaderskich o dużym ładunku napięcia i emocji, np. Transformers,
3) Gatunek filmu na temat klęski żywiołowej np. powódź, trzęsieniem ziemi, wybuchem
wulkanu lub wypadków takich jak zatonięcie okrętu lub rozbicie się samolotu; np. Lawina,
Titanic
4) Film ________________– Początkowo, tym co wyróżniało ten rodzaj filmów było
dokumentowanie oraz przedstawianie faktów, były często tworzone w celach informacyjnych
lub dydaktycznych.
5) Jest to gatunek literacki lub filmowy używający magicznych i innych nadprzyrodzonych form,
motywów, jako pierwszorzędnego składnika fabuły, myśli przewodniej, czasu, miejsca akcji,
postaci i okoliczności zdarzeń np. Władca pierścieni, Harry Potter
6) Gatunek filmowy przedstawiający śmieszne, humorystyczne sytuacje i postaci, mający
najczęściej happy end (oprócz czarnych komedii). Np. Akademia Policyjna, Tylko mnie
kochaj, Noc w muzeum
7) Film o życiu roślin i zwierząt
8) Jest to gatunek literacki lub filmowy, a także gier komputerowych o fabule osnutej na
przewidywanych osiągnięciach nauki i techniki oraz ukazującej ich wpływ na życie jednostki
lub społeczeństwa, np. Star Trek, Gwiezdne wrota, Diuna, Obcy
9) Film _____________ prezentujący wydarzenia z przeszłości np. Potop, Pan Tadeusz, 1920
Bitwa warszawska,
10) Gatunek filmowy ze względu na tematykę, która dotyczy szerokiego spektrum religijności
człowieka np. Pasja
11) W najbardziej ogólnym znaczeniu, to film, który tematyką obejmuje różne aspekty
przestępczości i wymiaru sprawiedliwości np. Ojciec chrzestny, Chłopcy z ferajny.
12) Jego celem jest wywołanie u widza klimatu grozy, niepokoju lub obrzydzenia i szoku.
Głównymi motywami horrorów są zazwyczaj wampiry, demony, duchy, wilkołaki,
nawiedzone budynki lub zombie np.
13) Rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób
ciągły) przy pomocy kamery. Źródłem danych jest często ręcznie rysowana grafika
przedstawiająca na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu (stąd też określany jest
zazwyczaj mianem filmu rysunkowego lub kreskówki)
14) Jego akcja rozgrywa się w okresie kolonizacji i stabilizowania się życia na terenach
zachodnich stanów USA, zwanych Dzikim Zachodem.
43
Załącznik 21 – Rebusy zawody
44
45
46
47
48
Załącznik 22 – Certyfikat
Certyfikat
ukonczenia
Zuchowej Akademii Teatralnej
dla
zucha …...............................
za:






udzial w Przegladzie Teatrzykow Zuchowych
zrobienie oryginalnych dekoracji
poznanie teatru starozytnego
mówienia lamancow jezykowych
wykonanie lalek
poznania osob pracujacych w teatrze
upowaznia do:






robienia min i minek
wystepów przed rodzicami i kolegami
robienia rozmaitych strojów i dekoracji
robienia masek i makijazu
wcielania sie w rozmaite postacie
tworzenia kukielek i pacynek
.......................dnia...........................
49
Załącznik 23 – Karta sprawności Charakteryzatorka/ Charakteryzator
Zuch
................................
Wiem kto to charakteryzator i czym się zajmuję. Potrafię
opowiedzieć, gdzie pracują charakteryzatorzy.
Podpis druhny/druha
Zakreśl przedmioty które może wykorzystać
charakteryzator w swojej pracy.
50
Podpis druhny/druha
Charakteryzowałem zucha do teatrzyku.
Podpis druhny/druha
Napisałem jak należy zmywać makijaż z twarzy.
…......................................................................................
..........................................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Podpis druhny/druha
Wykonałem wybrany element charakteryzacji np. brodę,
wąsy, krzaczaste brwi, perukę itd. Pokazałem go na zbiórce.
Podpis druhny/druha
51
Załącznik 24 – Karta sprawności Dekoratorka/Dekorator
Zuch
................................
Zrobiłem dekoracje do przedstawienia gromady.
Podpis druhny/druha
Przygotowałem stół do posiłku.
Zrobiłem ozdobne okładki na
książki/zeszyty lub ozdobną z
okładkę do książki.
Podpis rodzica/druhny/druha
Podpis rodzica/druhny/druha
Zrobiłem wycinankę lub inną ozdobę.
Podpis rodzica/druhny/druha
Zaprojektowałem swój
wymarzony pokój.
Zaprojektowałem i zrobiłem kartkę
do kroniki.
Podpis druhny/druha
52
Załącznik 25 – Karta sprawności Lalkarz
Zuch ...............................
Napisz nazwy lalek przedstawionych na obrazkach.
……………………………
………………………………
……………………………
Podpis druhny/druha
Wykonałem różnego rodzaju lalki i wiem jak się nimi
posługiwać.
1. ………………………………………………………………………………..
2.
…………………………………………………………………………….…
3.
………………………………………………………………………..……..
53
Brałem udział w teatrzyku lalek pt.
Podpis druhny/druha
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Znam wierszyki i piosenki które można zainscenizować za
pomocą lalek, są to:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………
Podpis druhny/druha
Zaprojektowałem (narysowałem) lalki do przedstawienia pt.
……………………………………………………………………………………………
54
Załącznik 26 – Karta sprawności Miłośniczka/ Miłośnik filmu
Zuch ...........................................
Lubię oglądać filmy w kinie i w telewizji. Mój ulubiony film to:
Tytuł:......................................................................................................
Reżyser:.................................................................................................
Aktorzy:.................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
O czym jest: ..................................................................................
..................................................................................................................
Tu wklej zdjęcie z
..................................................................................................................
filmu
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Podpis druhny/druha
Wykonałem plakat reklamujący ulubiony film.
Zaprezentowałem go na zbiórce.
Podpis druhny/druha
Mam swojego ulubionego aktora filmowego.
Przeczytałam o Nim artykuł i opowiedziałem
innym zuchom.
Mój ulubiony aktor to: ………………………………………
Zagrał w:…………………………………………………………….…
55
………………………………………………………………………………..
Tu wklej zdjęcie
ulubionego aktora
Wiem, kto się czym zajmuje . Połączyłem strzałkami.
REŻYSER
Osoba zajmująca projektem scenografii,
oświetleniem, kostiumami i rekwizytami
SCENARZYSTA
Kieruje nakręceniem filmu
AKTOR
Obsługuje kamerę filmową
KAMERZYSTA
Występuje w filmie
SCENOGRAF
Zajmuje się montowaniem filmu
MONTAŻYSTA
Autor scenariusza
Byłem w kinie. Wykonałem ilustrację przygód
bohaterów oglądanego filmu, zaprezentowałem
je na zbiórce.
Podpis druhny/druha
Tu wklej bilet
Podpis druhny/druha
Znam różne gatunki filmowe. Dopasowałem
obrazek do nazwy. Podałem przykłady
Science– fiction
Horror
Przyrodniczy
Katastroficzny
Western
Religijny
Historyczny
Komedia romantyczna
Fantasy
Kryminalny
56
Podpis druhny/druha
Załącznik 27 – Karta sprawności Mim
Zuch
................................
Napisałem kim jest mim i czym się zajmuje.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………….……
Podpis druhny/druha
Za pomocą gestów i mimiki pokazałem takie uczucia jak:
smutek, złość, radość, zawstydzenie.
Podpis druhny/druha
Wiem co to pantomima. Brałem udział w
przedstawieniu pantomimicznym.
Pantomima to
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………
Regularnie ćwiczę moje ciało by
doskonalić się w sztuce mimów.
Wymyśliłem krótką gimnastykę
buzi i języka oraz palców i dłoni,
przedstawiłem ja innym zuchom.
Podpis druhny/druha
Podpis druhny/druha
Wiem jak wygląda mim i dlaczego podczas
przedstawienia jego twarz jest pomalowana na biało.
………………………………………………………
………………………………………………………
57
Podpis druhny/druha
Tu wklej zdjęcie mima
Załącznik 28 – Karta sprawności Recytator
Zuch
................................
Znam zasady poprawnej recytacji.
1)……………………………………………………………
2)……………………………………………………………
3……………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………................................……
Podczas uroczystości w szkole
lub gromadzie recytowałem
wiersz.
Podpis druhny/druha
Mam ulubiony wiersz, który
wyrecytowałem prze gromadą,
znam jego autora
Podpis nauczyciela/ druhny/druha
Podpis druhny/druha
Dopasuj tytuł wiersza do jego autora (każdy autor inny kolor kredki).
Ogródek
Jan Brzechwa
Leń
Okulary
Bambo
Na wyspach
Bergamutach
Kaczka Dziwaczka
Na straganie
Maria Konopnicka
Lokomotywa
Abecadło
Julian Tuwim
58
Podpis druhny/druha
Tęczowy duszek
Dbam o swój głos. Zakreśliłem (w chmurkę) sposoby dbania o głos.
Pije napoje gazowane
Wykonuję ćwiczenia
oddechowe
Chrząkam i pokasłuję
Nie pije bardzo zimnych i
gorących napojów
Rozmawiam przez telefon trzymając
słuchawkę ramieniem
Zdrowo się odżywiam (jem
owoce, warzywa, ryby)
Piję dużo wody
Jem ostre potrawy i
zawierające dużo soli
Śpiewam gdy
jestem chory
Krzyczę na każdej
przerwie
Podpis druhny/druha
Napisałem własną rymowankę.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podpis druhny/druha
Ćwiczę poprawność wymowy, dykcje i oddech. Ćwiczenia które stosuje to
(min. 3):
 ……………………………………………………………...
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
59
Podpis druhny/druha
Słowniczek
Afisz – ogłoszenie, zwykle drukowane, umieszczane w miejscach widocznych, powiadamiające o
imprezie publicznej lub mające charakter reklamowy; plakat
Akcja – spoisty ciąg następujących po sobie i logicznie z siebie wynikających wydarzeń, w których
biorą udział bohaterowie widowiska teatralnego i poprzez które ujawniają się i ścierają
konflikty.
Akt – część utworu scenicznego, stanowiąca zamknięty i spójny odcinek jego akcji.
Aktor – artysta sceniczny, estradowy lub filmowy;
Akompaniament – muzyka towarzysząca występom solisty, chóru lub zespołu.
Animator – nazwa przyjęta dla artystów filmowych i teatru lalek, ożywiająca rysunki i lalki;
wywodzi się od łacińskiego słowa „anima", czyli „dusza"
Antrakt
1) przerwa między aktami przedstawienia;
2) muzyka podczas tej przerwy
Charakteryzator – osoba zatrudniona przy charakteryzacji teatralnej, filmowej lub fotograficznej
Dykcja – sposób mówienia, poprawnego wymawiania wyrazów
Film
1) rodzaj widowiska z użyciem zapisanych sekwencji ruchomych obrazów
2) taśma złożona z szeregu następujących po sobie zdjęć fotograficznych
Intonacja – sposób wypowiadania wyrazów; modulacja;
Kukiełka – rodzaj teatralnej lalki na kiju, poruszanej przez aktora ukrytego za parawanem
Kulisy – część teatru za sceną, niewidoczna dla widzów
Kurtyna – ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni; podnoszona (Włochy), rozsuwana
(Niemcy).
Marionetka – teatralna lalka poruszana za pomocą nitek lub drutów od góry
Maska – osłona kryjąca twarz aktora, w kształcie ludzkiej twarzy, także głowy zwierzęcej lub
jakiegoś potwora.
60
Mim
1) człowiek grający w pantomimie; mimik
2) aktor pantomimy, przedstawia swoją rolę bez użycia głosu, za pomocą gestów, ruchów.
Mimik – człowiek wyszkolony w mimice, potrafiący wyrażać uczucia i myśli przy pomocy ruchu
mięśni twarzy
Mimika
1) ruchy mięśni twarzy odzwierciedlające uczucia, nastroje
2) sztuka polegająca na wyrażaniu myśli i uczuć za pomocą ruchów mięśni twarzy i gestów
Montażysta – specjalista od montażu filmów, montaży scenicznych, radiowych itp.
Muza
1) każda z dziewięciu córek Zeusa, mitologicznych opiekunek sztuk pięknych i nauki;
2) twórczość artystyczna;
3) natchnienie artysty;
Pacynka – lalka teatralna nakładana na dłoń i poruszana palcami aktora (tzw. lalka rękawiczkowa)
Pantomima – nieme widowisko sceniczne, w którym treść przekazywana jest przez mimów za
pomocą ruchów, gestów, niekiedy także mimiki.
Rekwizyt – przedmiot potrzebny w danym przedstawieniu teatralnym lub filmie, związany z akcją
sztuki albo filmu;
Reżyser – osoba odpowiedzialna za całokształt sztuki teatralnej, filmu, audycji radiowej itp.; reżyser
dźwięku – osoba zajmująca się reżyserią dźwięku (mająca umiejętności realizatora i
montażysty dźwięku oraz inwencję twórczą)
Scena – część budowli teatralnej stanowiąca miejsce gry aktorów, składająca się z przestrzeni
widocznej dla publiczności i z ukrytych urządzeń technicznych.
Scenariusz – materiał literacki, podstawa do realizacji przedstawienia teatralnego; zawiera uwagi
reżysera określające sposób realizacji przedstawienia.
Scenarzysta – osoba pisząca scenariusze do filmu, przedstawienia, audycji itp.
Scenografia
1) sztuka kształtowania przestrzeni sceny teatralnej i plastycznej oprawy przedstawień.
2) wizualna oprawa widowiska teatralnego, obejmująca środki plastyczno – malarskie i świetlne
oraz kostiumy i rekwizyty.
61
Sufler – osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, w
szczególności podpowiadająca aktorowi zza kurtyny lub ze specjalnego miejsca na scenie w
sytuacji, gdy aktor zapomni tekstu podczas inscenizacji
Teatr
1) instytucja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół ludzi
pracujących w tej instytucji;
2) budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych;
Teatr lalek – rodzaj teatru, w którym aktorami są lalki symbolizujące postacie ludzkie, zwierzęta;
poruszane są mechanicznie (teatr automatów) lub przez człowieka, który także użycza
im swego głosu
Trema – zdenerwowanie, uczucie obawy przed jakimś występem, egzaminem lub innym ważnym
wydarzeniem
62
Uwagi:
Zdobywanie sprawności Aktora i przygotowanie zuchów do teatrzyków zawsze
zajmowało mi dużo czasu. Efektem tego jest powyższy cykl składający się z 8 zbiórek (w tym
z wyjścia do teatru i występu przed rodzicami). Przygotowanie tylu zbiórek, które tworzyły
by spójną całość stanowiło nie lada wyzwanie jednak uważam, że chociaż trochę udało mi się
to osiągnąć.
Sprawność Aktora daje nam ogromną możliwość do pobudzenia naszych zuchów do
działania. Podczas zabawy w teatr ćwiczą poprawna wymowę, pamięć, dowiadują się jak
ważna jest mowa ciała. Rozwijają swoje zdolności manualne podczas robienia licznych
dekoracji i rekwizytów jak również swoje zainteresowania zdobywając sprawności
indywidualne takie jak Charakteryzator czy Miłośnik filmów.
Podczas zdobywania sprawności aktora chcemy by nasze zuchy stały się bardziej śmiałe i
nie bały się wyrażać swojego zadania, poznały historie teatru i życie aktora od kulis.
Wiedziały że sukces przedstawienia to praca wielu ludzi, z których każdy jest ważny. Jednak
moim zdaniem najważniejsze jest to by zuchy rozwijały się a przy tym dobrze się bawiły.
Pamiętajmy, że to które miejsce zdobędziemy na teatrzykach nie jest najważniejsze.
Przedstawienie jest efektem wspólnej pracy i zabawy naszych zuchów, zaś wygrana nie jest
naszym głównym celem.
63
Bibliografia:
Książki:
 „Zuchowa majsterka cztery pory roku jesien-zima” S. Wojtkiewicz, Tarnobrzeg 2001
 „Zuchowy teatr” T. Romiak, M. Jabłoński , Warszawa 1982
 „Gry i zabawy dla dzieci” P. Warner, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2008

„Poradnik drużynowego gromady zuchowej”, Harcerskie Biuro Wydawnicze
HORYZONT, Warszawa 1997
Czasopisma:
 Hobby nr 1/2009, nr 3/2008
 Mały artysta nr 4/2006, nr 4/2007
Strony internetowe (październik 2013)
 http://sjp.pl/ - Słownik języka polskiego
 http://wikipedia.pl//
 http://www.dzidziek.pl/ - Gry słowne i wspomagające pamięć
 http://nashy.witrynka.pl/lamaniec.html - Ćwiczenia językowe
 http://www.profesor.pl/publikacja,22124 - Program koła teatralnego "Entliczek-Pentliczek"
(gry i ćwiczenia)
 http://bankpomyslow.w.interia.pl/cw3.htm - Gry i ćwiczenia
 http://www.wiking.edu.pl/ - Teatr grecki
 http://zuchy.zhp.pl/ - Maski z bandaża gipsowego, programy sprawności zuchowych
 http://www.kuradomowa.com/dzieci/ - Maska karnawałowa, Karnawałowe malowanie twarzy
 http://milusinski.blog.onet.pl/2012/01/24/ - Wzory masek
 http://meaart-meaart.blogspot.com/ - Jak zrobić kukiełkę
 http://www.inspirander.pl/ - Pacynka ze skarpety, pacynka waż, pacynka pan X
 http://bezwody.blogspot.com/2012/06 - Jak ze skarpetki zrobić pacynkę?
 http://www.urwiskowo.com.pl/ - Skarpetkowe pacynki, domowy teatrzyk
 http://bajki.info/ - Bajki do czytania „Czerwony Kapturek”
 http://www.terapia-jakania.pl/artykuly/39.html - Higiena głosu
 http://www.spiew.avella.pl/nauka_spiewu_higiena_glosu.html - Higiena głosu
 http://miastodzieci.pl/kolorowanki/
Strony internetowe - zdjęcia i obrazki (październik 2013)
 http://kutno.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1804127,kukielki– oraz– pacynki– opanuja– sale–
dawnego– ratusza,4963593,id,t,zid.html#galeria
 http://www.stopznuda.pl/4382-22690-thickbox/pluszowa-pacynka-malpka-malpa.jpg
 http://www.weltbild.pl/pub/mm/multimedia/image/jpeg/4013594518673_1.jpg
 http://www.muzyczny.org/klik/KlikFiles/fotogaleria/klikfoto_teatr_c703731.jpg
 http://news.o.pl/wp-content/i/2011/09/krolowa-sniegu-fot-p-bator01-719x480.jpg?9d7bd4
 http://img.interia.pl/wiadomosci/nimg/8/x/fot_Piekarski_Festiwal_3342034.jpg
 http://www.teatrlalek.olsztyn.pl/images/spektakl/13/566549219.jpg
 http://s2.flog.pl/media/foto/4236427_teatr-cieni-.jpg
 http://2.bp.blogspot.com/-j1k4SqCfs0/TskaTKwe8DI/AAAAAAAAATs/AF9M6CDe6I0/s1600/DSC06964.JPG
64

Podobne dokumenty