Pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF
Sprzęt do zabudowy.
Oferta 2015/2016
t
ISKO
DOW
ŚRO 014
2
t
TO
ZŁO014
2
ig
Reader’s D
ent
ie kli ów
fan
es
zau
ent
ie kli ów
fan
es
zau
www.bosch-home.pl
R e a de r ’s D
ig
2014
2 | www.bosch-home.pl
Bosch w każdym detalu.
Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.
Konsekwentne zasady
Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością
i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej
w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który
powiedział: „Wolę stracić pieniądze niż zaufanie”.
Od tej zasady nie odstąpiliśmy do dziś i w tym właśnie
tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze,
energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.
Komfort i oszczędność na co dzień
W oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę
wciąż proponujemy nowe rozwiązania – aby obowiązki
domowe były coraz łatwiejsze, a w wielu wypadkach
stały się prawdziwą przyjemnością. Sprzęty domowe
Bosch kojarzone są z najwyższą funkcjonalnością i innowacyjnością; w naszych laboratoriach trwają nieustannie prace nad ich doskonaleniem. Dzięki temu możemy
poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami, przyznawanymi co roku za doskonały design oraz nasz wkład
w ochronę środowiska.
Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań
Od dawna staramy się wykorzystywać w swoich urządzeniach domowych rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej
rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.
Robert Bosch – Mądry ekonomista powiedział kiedyś:
„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie.”
www.bosch-home.pl | 3
Inspirująca technologia
w doskonałej formie.
Bosch – ulubiona marka Polaków
Mistrzowskie wzornictwo
Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przy-
Nasze urządzenia mogą poszczycić się również
znawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo.
wieloma nagrodami za eleganckie, innowacyjne
W latach 2007–2015 uhonorowani zostaliśmy tytułami
wzornictwo, np. iF product design award czy red dot
Superbrands, przyznawanymi przez ogólnoświatową
International Design Award. Produkty, uhonorowane
organizację do badań konsumenckich. W ramach jej dzia-
tymi wyróżnieniami, łączą najnowsze trendy w świa-
łań w Polsce corocznie poddawanych jest próbie ponad
towym designie z wyjątkową jakością wykonania.
2000 istotnych dla rynku marek – nie tylko tych zgłaszanych. Przy tak dużej konkurencji tym bardziej cieszy nas
t
ISKO
DOW
ŚRO 014
2
t
TO
ZŁO014
2
ig
Reader’s D
ent
ie kli ów
fan
es
zau
ent
ie kli ów
fan
es
przez polskich konsumentów laureatów Superbrands.
zau
fakt, że od lat znajdujemy się w gronie najwyżej ocenianych
R e a de r ’s D
ig
2014
4 | www.bosch-home.pl
Odpowiedzialność społeczna
do najbardziej wydajnych. Jeśli
Problem efektywnego wykorzystania
troszczysz się o naszą planetę,
wody i energii dotyczy nas wszyst-
chcesz chronić jej bezcenne zaso-
kich. Gwałtowne zmiany klimatyczne
by i prowadzić energooszczędne
na Ziemi to skutek uszkodzenia
gospodarstwo domowe, znajdziesz
warstwy ozonowej, które jest konse-
partnera w marce Bosch.
kwencją emisji ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Produkty
Zielona Technologia
i usługi Bosch poprawiają jakość
urządzeń
życia ludzi, oferując im innowacyjne
energooszczędnych
i praktyczne rozwiązania. Przyczynia-
Dzięki nieustającej pracy nad
ją się również do zwiększenia efek-
przełomowymi, przyjaznymi śro-
tywności energetycznej oraz ochrony
dowisku technologiami, w ofercie
środowiska i zasobów naturalnych.
naszej marki znajdziesz wiele
W minionym roku Bosch przeznaczył
wyjątkowo energooszczędnych
ponad 4,6 mld euro na badania i roz-
produktów. Urządzenia oznaczone
wój nowych technologii. Inwestycje
symbolem Green Technology insi-
w innowacje znajdują bezpośrednie
de charakteryzują się szczególnie
przełożenie na liczbę składanych
niskim zużyciem wody i energii.
przez naszą markę wniosków paten-
Oferują najwyższą jakość, trwa-
towych.
łość i komfort gwarantowane
Filozofia Green Technology oznacza
przez markę Bosch. Używając
nasze poparcie dla koncepcji zrówno-
naszych sprzętów, chronisz Zie-
ważonego rozwoju, pełne respektu
mię, a Twoje rachunki za energię
postępowanie z zasobami naturalny-
i wodę stają się o wiele niższe!
mi i ochronę naszej planety. Wyraża
się to w procesie produkcji, który
uwzględnia surowe kryteria ekologiczne oraz we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
dzięki którym nasze produkty należą
Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch.
Pralki
Suszarki
Zużycie energii i wody
na 1 kg prania,
program Bawełna 60°C*
Energia
Woda
2015
do
–58%
Zmywarki
Zużycie energii i wody
na 1 cykl*
Energia
2015
do
–31%
* Porównanie danych zużycia wody i energii
pralki WAS 24444PL w 2015 r. z danymi
porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.
1998
2015
do
–62%
* Porównanie danych zużycia energii
suszarki WTY 87781PL w 2015 r.
z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1998 r. w programie Bawełna
suszenie do szafy 1000 obr./min.
1,33 l
0,06
kWh
0,23
kWh
1998
Woda
0,10
kWh
6,75l
0,08
kWh
1998
Energia
0,61
kWh
9,8 l
0,20
kWh
Zużycie energii
na 1 kg prania*
1998
2015
do
–40%
Piekarniki elektryczne
Zużycie energii wg normy
DIN EN 50304
Chłodziarka
2015
do
–40%
* Porównanie danych zużycia wody i energii
zmywarki SMV 88TX05EU w 2015 r.
z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1998 r., w przeliczeniu
na komplet naczyń w programie Eco50.
Zamrażarka
0,17
kWh
2015
1998
do
–65%
1998
Chłodziarkozamrażarka
0,55
kWh
0,48
kWh
0,49
kWh
0,58 l
1998
Chłodziarki
Zużycie energii na 100 l
pojemności w ciągu 24h*
Energia
1,10
kWh
0,69
kWh
0,17
kWh
2015
do
–65%
0,14
kWh
2015
1998
do
–75%
* Porównanie danych zużycia energii chłodziarki KIF 41AD30,
zamrażarki GSN 51AW41, chłodziarko-zamrażarki
KGN 39XI42 w 2015 r. z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1998 r.
2015
1999
do
–37%
* Porównanie danych zużycia energii
piekarnika HBG 6764S1 w 2015 r.
z danymi porównywalnych urządzeń
Bosch z 1999 r.
www.bosch-home.pl | 5
Najlepsze dla Ciebie,
przyjazne dla środowiska.
Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch tworzy jedne z najbardziej
oszczędnych i wydajnych urządzeń gospodarstwa domowego na świecie. W zmywarkach
ActiveWater z systemem suszenia EcoZeolith® obniżyliśmy znacząco nie tylko zużycie
wody, lecz także energii. Modele te należą do najlepszej klasy efektywności energetycznej
A+++ i są o 30% bardziej oszczędne niż urządzenia w klasie A. Nasze chłodziarki do zabudowy z klasą energetyczną A+ i A++ należą do najoszczędniejszych na świecie. Nie są to
odosobnione przykłady – około 40% naszych zgłoszeń patentowych dotyczy oszczędności
zasobów naturalnych.
6 | www.bosch-home.pl
Etykieta energetyczna.
Zmiany na plus, czyli nowe
euroetykiety
Postęp technologiczny sprawił, że
większość produkowanych obecnie
urządzeń dostępna jest w najwyższych
klasach energetycznych A+++
i A++, co oznacza, że są znacznie
bardziej wydajne od wymaganych
norm. W związku z tym stosowana
dotychczas euroetykieta straciła
swoją aktualność i przestała być
pomocna w podejmowaniu decyzji
przy zakupie. Zdecydowano więc
o dostosowaniu wskazań etykiety
Etykieta energetyczna
dla chłodziarek i zamrażarek
Etykieta energetyczna
dla pralek
Urządzenia AGD produkowane przez
wiodących producentów stają się coraz
bardziej energooszczędne. Znajduje
to swoje odbicie w nowych etykietach
energetycznych. Poprzednia etykieta
efektywności energetycznej dla urządzeń
chłodniczych uwzględniała już klasy A+
i A++. W nowej dodano jeszcze klasę
A+++. Chłodziarko-zamrażarki w klasie
energetycznej A++ zużywają o 40% mniej
energii niż porównywalne urządzenia
klasy A. Sprzęt oznakowany klasą A+++
zapewnia nawet 60% oszczędności.
Na nowych etykietach zużycie energii
podane jest w skali roku. Obowiązkowa
jest też deklaracja o poziomie hałasu.
Etykieta energetyczna dla pralek
uwzględnia trzy dodatkowe klasy efektywności A+, A++ i A+++. A++ oznacza
o 24% mniejsze zużycie energii w porównaniu z klasą A, natomiast A+++ nawet o 32% mniejsze. Wydajność prania
nie jest już uwzględniana, ponieważ
wszystkie modele muszą spełniać co
najmniej kryterium obowiązujące dla
klasy A. Roczne wartości zużycia wody
i energii podane są dla rożnych trybów
pracy: programu bawełna 60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C przy załadunku częściowym. Wartość zużycia
energii obejmuje także pobór mocy w
trybie wyłączonym i w trybie czuwania.
do aktualnych wymagań. Nowa
etykieta obowiązuje wg. prawa UE od
2012. Wszystkie nowe chłodziarkozamrażarki, pralki i zmywarki będą
obowiązkowo znakowane nową
1
euroetykietą. W nowych euroetykietach
1
zachowana została 7-stopniowa skala
klas efektywności energetycznej: od
czerwonego (niska efektywność) do
2
2
zielonego (wysoka efektywność).
Trzy najniższe klasy z dołu wykresu
zastąpiono najwyższymi klasami
„zielonymi”: A+++, A++ i A+. Wartości
zużycia energii i wody podawane
są w skali roku, obowiązkowa jest
też deklaracja o poziomie hałasu.
3
3
Zastosowano także uniwersalne
piktogramy z ważnymi dla danego
urządzenia informacjami, jak np. klasa
7
efektywności wirowania w pralkach,
6
czy klasa efektywności suszenia
5
6
5
4
w zmywarkach. W nowych etykietach
4
łatwiej dostrzec klasę efektywności
energetycznej i czytelniej oznaczone
7
są inne ważne parametry urządzeń.
Dzięki temu szybciej znajdziemy
najbardziej wydajne modele,
1
a także bez trudu porównamy
2
parametry wszystkich dostępnych
3
w sklepie urządzeń. Euroetykieta
z pewnością przyczyni się do budowy
proekologicznej świadomości
konsumentów, udowadniając,
że użytkowanie sprzętu nowej
4
5
6
generacji przynosi wymierne
korzyści.
7
Nazwa dostawcy/marka
i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 24-godzinnych
testów)
Poziom emisji dźwięku
w decybelach
Całkowita pojemność przestrzeni
użytkowej na zamrożoną żywność
Całkowita pojemność przestrzeni
użytkowej bez stref oznaczonych
gwiazdkami
Podstawa prawna
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa dostawcy/marka
i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 220 standardowych
cykli prania rocznie)
Poziom emisji dźwięku w decybelach podczas prania i wirowania
w standardowym programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku
Klasa efektywności wirowania
Ładowność w kilogramach
Zużycie wody w litrach na rok
(na podstawie 220 standardowych
cykli prania rocznie)
Podstawa prawna
www.bosch-home.pl | 7
Etykieta energetyczna
dla zmywarek do naczyń
Etykieta energetyczna
dla piekarników
Etykieta energetyczna
dla okapów
Również w nowej etykiecie do zmywarek wprowadzono trzy dodatkowe klasy
efektywności: A+, A++ i A+++. Zmywarki
w najwyższej klasie wydajności A+++
zużywają nawet do 30% mniej energii
niż modele klasy A, a urządzenia w klasie A++ do 21% mniej. Nie jest już podawana wydajność zmywania, ponieważ wszystkie modele muszą spełniać
co najmniej kryterium efektywności
ustalone dla klasy A. Roczną wartość
zużycia energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania,
z uwzględnieniem poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.
Wszystkie tradycyjne piekarniki (wolnostojące oraz do zabudowy) wprowadzane do handlu po 1 stycznia 2015 r.
będą znakowane etykietą energetyczną
z nową skalą klasyfikacji. W klasie
efektywności energetycznej pojawiły
się trzy oceny A z plusem, ustalono
też minimalne wymagania dotyczące zużycia energii dla trybu grzania
standardowego i, jeśli jest dostępne
– grzania z termoobiegiem. Ocenie nie
podlegają piekarniki z funkcją mikrofal
oraz parowary.
Etykieta dla okapów oparta jest na
kryteriach, obejmujących klasę efektywności energetycznej urządzenia,
wydajność wentylatora, skuteczność
absorbowania tłuszczu, efektywność
oświetlenia oraz poziom emisji hałasu.
Dla wszystkich tych kategorii określono
nowe wymagania, dopuszczające okap
do obrotu. Wartość rocznego zużycia
energii obliczono na podstawie dziennego czasu eksploatacji: 60 min pracy
okapu i 120 min działania oświetlenia.
1
1
1
3
A
B
C
D
E
F
G
2
2
2
3
3
6
4
XYZ kWh/cycle*
7
6
5
4
5
YZ L
XYZ kWh/cycle*
* цикъл cyklus por on zyklus πρόγραμμα ciclo tsükkel ohjelma ciklus
ciklas cikls ċiklu cyclus cykl ciclu program cykel
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa dostawcy/marka
i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania rocznie)
Poziom emisji dźwięku w decybelach
Ładowność w przeliczeniu na
standardowe komplety naczyń
Klasa efektywności suszenia
Roczne zużycie wody w litrach
(na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania rocznie)
Podstawa prawna
7
65/2014
65/2014 7
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa dostawcy/marka
i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Zasilanie
Zużycie energii przy standardowym
trybie grzania w kWh
Zużycie energii przy grzaniu
z termoobiegiem w kWh
Pojemność piekarnika w litrach
Podstawa prawna
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
4
8
Nazwa dostawcy/marka
i symbol modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
Poziom emisji hałasu (w dB)
Klasa efektywności pochłaniania
tłuszczu
Klasa efektywności oświetlenia
Klasa efektywności wentylatora
Podstawa prawna
8 | www.bosch-home.pl
Spełnimy Twoje potrzeby.
Bez straty czasu na poszukiwania.
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery
kategorie: Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi
funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Prosimy wybrać model,
który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.
Serie | 8
Cenisz doskonałą jakość i perfekcyjną harmonię funkcji
i formy? Z pewnością Twój dom odzwierciedla wysokie
wymagania właściciela i jest urządzony na najwyższym
poziomie. Powinno dotyczyć to również sprzętu domowego.
Idealnie pasowałyby tu urządzenia premium, wyróżniające się
świetną jakością oraz stylem pierwszej klasy. Szybko docenisz
ich komfortowo łatwą obsługę, zaskakującą szybkość,
sprawność i perfekcyjne rezultaty działania. Sięgnij zatem
po sprzęt z Serie | 8.
Serie | 6
Prowadzisz aktywny i ustabilizowany styl życia?
Liczą się dla Ciebie realne korzyści i ponadczasowy
styl, a nie przemijające, sezonowe trendy?
Jeśli tak, zaufaj doświadczeniu marki z tradycjami
i zdecyduj się na sprzęt domowy z Serie | 6.
Serie | 4
Cenisz domowe ognisko, dbasz o rodzinę i wykazujesz
prawdziwy talent organizacyjny? Jeśli zawsze starasz się
zachować równowagę i zatroszczyć o porządek, warto zdać się
na sprzęt, który precyzyjnie spełni Twoje potrzeby i praktycznie
wypełni konkretne zadania: sprzęt z Serie | 4.
Serie | 2
Jeśli kochasz przyjemności i poświęcasz cały wolny
czas na realizowanie swoich pasji, nie wystarcza Ci
zapewne sił na prace domowe. Dlatego warto poszukać
sprzętu domowego, który szybko i bezproblemowo wyręczy
Cię w każdym domowym obowiązku. Zdaj się na nasze
niezawodne, nieskomplikowane „roboty domowe”, z dobrą
proporcją jakości do ceny: wybierz sprzęt z Serie | 2.
www.bosch-home.pl | 9
Urządzenia do zabudowy
w skrócie.
Urządzenia do zabudowy Serie | 8
wysokość 60 cm
Piekarniki
Piekarnik
z mikrofalą
Piekarnik
z parowarem
Piekarnik
ParaPlus z dodatkiem pary
Piekarnik
ParaPlus z dodatkiem pary
i mikrofalą
Parowar
Kuchenki
mikrofalowe
wysokość 45 cm
wysokość 38 cm
10 | www.bosch-home.pl
Koło zmieniło świat.
A dla nas stało się inspiracją.
www.bosch-home.pl | 11
Wystarczy spojrzeć i wiesz już wszystko. Z naszym nowym, intuicyjnym
pierścieniem sterującym ze stali szlachetnej pieczenie jest łatwiejsze niż
kiedykolwiek przedtem. Teraz nawigacja ogranicza się do niewielkiego,
płynnego obrotu. Pierścień, wspomagany przez klarowny wyświetlacz TFT,
prowadzi Cię przez dostępne w menu opcje, zapewniając optymalny dobór
parametrów pieczenia dla każdej potrawy. Realizacją wyznaczonego zadania
zajmie się piekarnik – zawsze z gwarancją perfekcyjnych rezultatów.
12 | www.bosch-home.pl
Harmonia formy i funkcji.
Piekarniki Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, minimalistycznej
formie. Programy automatyczne AutoPilot, system wyboru potraw PerfectChef
czy Termoobieg 4D gwarantują doskonały rezultat gotowania. Piękny design, najwyższa
jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni
elegancję i styl. Sprzęt do zabudowy Bosch to ważny element tworzący charakter Twojej
kuchni – takiej, jaką lubisz najbardziej.
www.bosch-home.pl | 13
Wzorowy design
Sprawdzona jakość
Intuicyjna obsługa
Linię do zabudowy Bosch
Serie | 8 to więcej niż tylko rewe-
Cenimy proste, wygodne rozwią-
łączy wyjątkowo elegancki
lacyjna funkcjonalność i kunszt
zania. W naszych piekarnikach
design. Piekarniki, płyty i okapy
designerski. Jest też wyrazem
najnowszej generacji najważniejsze
tworzą jednolitą linię wzorniczą.
naszego najwyższego zaangażowa-
ustawienia: oświetlenie, tempera-
Urządzenia do zabudowy marki
nia we wszystkie etapy pracy – od
turę, zegar czy dodatkowe funkcje
Bosch są wielokrotnymi laure-
pierwszego szkicu aż do systemu
włącza się intuicyjnie, co gwaran-
atami najbardziej prestiżowych
serwisowania. To wciąż ta sama
tuje łatwą obsługę. Sensorowe
nagród IF product design award,
klasa, na której Bosch buduje swo-
przyciski, znajdujące się obok
przyznawanych za piękno i funk-
ją renomę od ponad 128 lat.
wyświetlacza lub na wyświetlaczu piekarnika, aktywują funk-
cjonalność projektu.
Najwyższa wydajność
cję już przy lekkim dotknięciu.
Innowacyjny panel piekarnika
Motorem naszego rozwoju jest
Wybrane funkcje podświetlają się
Piekarniki Bosch wyróżnia wyjąt-
ciągłe doskonalenie. Staramy się
na czerwono, co jest charaktery-
kowy komfort obsługi i nowoczes-
przewyższać oczekiwania rynku,
styczne dla wszystkich urządzeń
ny design. Urządzenia posiadają
wprowadzając innowacje służące
do zabudowy Bosch.
specjalnie zaprojektowany panel
poprawie funkcjonalności, nieza-
sterowania z pierścieniem za
wodności i energooszczędności
pomocą którego można wybrać na
urządzeń. Takie, jak na przykład
wyświetlaczu opcje pieczenia. Ko-
sensor PerfectBake w piekarnikach
lorowy wyświetlacz TFT gwarantu-
z Serie | 8, zapewniający perfekcyj-
gwarantuje system wyboru potrawy
je komfortową obsługę piekarnika.
ne wypieki po naciśnięciu jednego
PerfectChef. Wystarczy wstawić do
przycisku.
piekarnika przygotowywane danie
PerfectChef – twój
PerfectChef
prywatny szef kuchni
Doskonałe efekty kulinarne
i na panelu sterowania wybrać
Maksymalny komfort
odpowiedni rodzaj potrawy. O resz-
Celem marki Bosch jest ułatwianie
tę zadba już PerfectChef! W naszej
życia. Nasze rządzenia są tak łatwe
automatycznej książce kucharskiej
w obsłudze, że nie zmarnujesz
zaprogramowany został najlep-
ani jednej niepotrzebnej chwili na
szy sposób przygotowania każdej
kontrolę ich pracy. Innowacyjne
potrawy. Jak działa PerfectChef?
funkcje zapewniają najlepsze
Po prostu wybierasz z listy danie i
rezultaty za każdym razem, bez
rodzaj grzania, idealna temperatu-
Twojego zaangażowania. Taka jest
ra i czas trwania cyklu ustawione
właśnie nasza nowa Serie | 8
zostaną automatycznie. Od tej chwili
– oznacza mniej pracy i więcej
nad potrawą czuwa Twój osobisty
przyjemności z gotowania.
kucharz!
14 | www.bosch-home.pl
www.bosch-home.pl | 15
Najprostsza droga
do perfekcyjnego rezultatu.
Mistrzowskie pieczenie, poza doborem idealnej temperatury, wymaga
także odpowiedniego sposobu grzania. Piekarniki z Serie | 8 oferują
do 15 różnych rodzajów grzania – od Termoobiegu 4D, przez Termoobieg
Eco, aż do trybu Suszenia. Każdy z nich zapewnia najwłaściwsze warunki
i doskonałe rezultaty pieczenia różnorodnym potrawom – od najprostszych
do najbardziej wyrafinowanych.
PerfectBake
Pieczenie nigdy nie było równie łatwe. Nad całym jego procesem czuwa niezwykle czuły
PerfectBake
sensor PerfectBake. Na podstawie stałego, precyzyjnego pomiaru wilgotności ustala parametry cyklu, zapewniając wypiekom najwłaściwsze warunki. Dzięki temu użytkownik nie musi
sam ustawiać sposobu grzania, czasu i temperatury – sensor PerfectBake sam dobiera parametry. Wystarczy wybrać żądany wypiek, np. „ciasto”, nacisnąć „Start”, a piekarnik zajmie się
resztą. Gwarantujemy, że Twój chleb, ciasto, czy quiche będą zawsze idealne.
PerfectRoast
Świąteczny indyk, wielkanocna jagnięcina, czy niedzielna pieczeń – z termosondą
PerfectRoast
PerfectRoast każde mięso uda się doskonale, jak pod okiem profesjonalnego kucharza.
Umieszczone na rdzeniu termosondy czujniki mierzą stale temperaturę w kilku punktach
mięsa i sterują precyzyjnie intensywnością grzania oraz czasem – dla najlepszych efektów
pieczenia. Termosonda działa również w piekarnikach ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofalą.
Piekarniki z mikrofalą
W piekarnikach z Serie | 8 z mikrofalą przyrządzisz błyskawicznie każde danie. Obojętnie, czy
chcesz coś szybko upiec, czy też podgrzać – inteligentne połączenie tradycyjnego sposobu
grzania z mocą mikrofal pozwala osiągnąć perfekcyjne rezultaty w wyjątkowo krótkim czasie.
Z tym urządzeniem zaoszczędzisz zarówno 50 % czasu, jak i energii. Przy zachowaniu 100 %
smaku.
16 | www.bosch-home.pl
www.bosch-home.pl | 17
Pełną parą naprzód
– aż do pełni smaku.
Mistrzowskie pieczenie kojarzone bywa z czasochłonnym czuwaniem nad całym
procesem przygotowania potraw. Z piekarnikami z Serie | 8 możesz zapomnieć
o tej regule! Korzystając z automatycznej kontroli sensorowej, zapewnisz idealne
warunki i doskonałe efekty pieczenia wszelkim daniom – bez straty czasu
i energii. A tym, którzy liczą każdą sekundę, polecamy piekarnik z mikrofalą,
skracający czas pieczenia o połowę z gwarancją pełnego smaku. Twojego smaku.
Piekarnik z parowarem.
Atutem tego modelu jest możliwość łączenia klasycznych metod grzania z korzystPiekarnik z parowarem
nym oddziaływaniem pary. Automatyczne doprowadzanie pary zapewnia potrawom
odpowiednie nawilżenie. W takich warunkach mięso, chleb i wszelkie inne wypieki
pięknie się przyrumieniają, zachowując smakowitą soczystość wnętrza. Piekarnik z
parowarem docenią też zwolennicy gotowania na parze – przygotowane w ten sposób
warzywa i ryby nie mają sobie równych.
Piekarnik z dodatkiem pary – ParaPlus.
Dania zyskują na jakości, jeśli podczas pieczenia przy użyciu klasycznego trybu grza-
Para Plus
nia, od czasu do czasu dostaną porcję wilgoci. Tak właśnie działa funkcja uderzenia
pary. Obojętne, czy odgrzewasz potrawy, pieczesz ciasto, czy mięso – przy cyklicznym doprowadzaniu pary każda potrawa staje się smaczniejsza. Uderzenia pary
można również kontrolować manualnie, regulując ich intensywność.
Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofali.
Ten model łączy praktycznie wszystkie systemy grzania, od klasycznego
Para Plus
– gorącym powietrzem, przez mikrofale, aż do grzania parą. W ramach tych metod
użytkownik może tworzyć najrozmaitsze kombinacje, dopasowane do konkretnych
potrzeb. To wyjątkowe urządzenie oferuje zupełnie nową jakość potraw oraz znaczną
oszczędność czasu i energii, jest też idealne dla miłośników zdrowej kuchni.
18 | www.bosch-home.pl
Linia Kompakt – dyskretny urok luksusu.
Zaprojektuj z nami kuchnię marzeń, idealnie dopasowaną do Twojego gustu i upodobań
kulinarnych. Linia Kompakt ma teraz jeszcze więcej urządzeń, które możesz komponować
w poziomie lub w pionie, a także łączyć z piekarnikami pełnowymiarowymi, kuchenkami
mikrofalowymi czy szufladą grzewczą. To idealne rozwiązanie dla indywidualistów, którzy
cenią sobie doskonały smak porannej kawy, a wieczorem lubią przyrządzić aromatyczne
i zdrowe danie na parze. Linia Kompakt to kuchnia szyta na miarę.
www.bosch-home.pl | 19
20 | www.bosch-home.pl
www.bosch-home.pl | 21
Do każdej kuchni.
I na wszelkie potrzeby.
Nowe urządzenia z Serie | 8 reprezentują
najwyższy poziom funkcjonalności – nie tylko
ze względu na ich doskonałą wydajność
i komfort eksploatacji. Przemyślane
w każdym detalu, łączą precyzję wykonania
z wyrafinowanym, dopracowanym designem.
Wszystkie modele charakteryzują się spójną
stylistyką, widoczną w jednakowej wysokości
paneli i grafice wyświetlaczy. Zainstalowane
obok siebie, tworzą harmonijne, jednolite
kombinacje – zarówno w poziomie,
jak i w pionie. Pomyśleliśmy też o eleganckim
wykończeniu: pojawiający się u dołu
urządzenia element ze stali nierdzewnej
porządkuje linię zabudowy poziomej,
natomiast przy instalacji pionowej dobrze
podkreśla linię wzorniczą.
W Serie | 8 są także dostępne okapy
i zmywarki do naczyń, co sprzyja uzyskaniu
idealnie konsekwentnego stylu w Twojej
kuchni.
22 | www.bosch-home.pl
Nareszcie masz w domu specjalistę
od czyszczenia.
Każdy, kto próbował kiedykolwiek oczyścić piekarnik ręcznie dobrze wie, jakie to męczące
i czasochłonne zajęcie. Na szczęście problem ten należy już do przeszłości – dzięki naszemu
nowemu systemowi EcoClean Direct oraz samoczyszczeniu pyrolitycznemu. Specjalna
powłoka EcoClean Direct skutecznie zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń podczas
pieczenia, a funkcja czyszczenia pyrolitycznego dogłębnie czyści wnętrze za naciśnięciem
jednego przycisku. Teraz możesz skoncentrować się wyłącznie na gotowaniu – Twój piekarnik
sam zadba o higienę.
EcoClean Direct
Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się automatycznie
proces oczyszczania. Ściany, pokryte specjalną powłoką z mikrocząsteczkami ceramicznymi pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia
i neutralizują je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić, to
wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka regeneruje się przy
każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres
eksploatacji urządzenia.
Czyszczenie pyrolityczne
Podczas działania funkcji czyszczenia pyrolitycznego, piekarnik nagrzewa się do temperatury 480°C i wypala skutecznie tłuszcz i inne
pozostałości po pieczeniu, zamieniając je w niewielką ilość łatwego
do usunięcia popiołu. Wystarczy przetrzeć wnętrze papierowym ręcznikiem. Blachy do pieczenia, ruszty i prowadnice w Serie | 8 są przystosowane do warunków pyrolizy, dlatego na czas działania programu
można zostawić je wewnątrz piekarnika.
Prowadnice teleskopowe
Niezależnie, czy wybierzesz standardowy sposób na wsuwanie blach i rusztów, czy jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami teleskopowymi – wszystkie są bezpieczne i łatwe w użyciu. Nasze
prowadnice obsługują dwa poziomy i pomagają bez wysiłku umieszczać i wysuwać z wnętrza naczynia
z potrawami. Nowe prowadnice są przystosowane do samoczyszczenia pyrolitycznego i mogą też być
używane w piekarnikach z dodatkiem pary oraz mikrofali.
Wersje oświetlenia
W zależności od modelu, piekarniki z Serie | 8 wyposażone są w klasyczny halogen lub oświetlenie LED: umieszczone standardowo albo,
jak w nowej wersji – z boku piekarnika. Diody LED to obecnie najjaśniejsze źródło światła na rynku. Zapewniają doskonałe oświetlenie,
są bardzo wydajne, bezusterkowe i mają najdłuższą żywotność. Boczne usytuowanie diod sprawia, że światło dociera na każdy poziom,
co jest szczególnie wygodne podczas pieczenia na wielu poziomach
jednocześnie.
www.bosch-home.pl | 23
Działa tak delikatnie, że witaminy
zostają na kolację.
Nie ma nic zdrowszego i smaczniejszego niż posiłek z parowaru Serie | 8.
Delikatne grzanie parą sprawia, że produkty zachowują witaminy, aromat i pełny,
naturalny smak. Warzywa pozostają jędrne, a drób i ryby soczyste i miękkie. I można
je przyrządzać bez użycia tłuszczu. Wyposażony w zintegrowany zbiornik piekarnik nie
wymaga bezpośredniego podłączenia do wody, co oznacza większą elastyczność przy
wyborze miejsca instalacji.
Urozmaicony posiłek w jednym cyklu
W parowarze z Serie | 8 można przyrządzić wieloskładnikowe dania
na trzech poziomach jednocześnie. Łosoś ze szparagami i ziemniakami z rozmarynem? Ugotuj to razem w jednym cyklu i wszystko będzie
idealne. A czy można dodać deser? Bez problemu! Duża wilgotność
we wnętrzu eliminuje przenikanie zapachów – w ten sposób każdy
produkt zachowa swój nienaruszony smak.
Witaminy i minerały pod ochroną
Przygotowywane na parze dania nie tylko zachowują witaminy i minerały, ale również swój pełny, naturalny aromat. Pozwala to ograniczyć
ilość dodawanych przypraw i znacznie zredukować zużycie soli. To
najskuteczniejszy sposób na wydobycie czystego, wybornego smaku
ze zdrowej żywności.
Poziomy mocy i automatyczne programy
Kuchenki mikrofalowe z Serie | 8 wyposażyliśmy w wyświetlacz TFT
o wysokiej rozdzielczości, na którym bez trudu wybierzesz gotowanie,
rozmrażanie, grillowanie, czy pieczenie. Możesz korzystać z pięciu
poziomów mocy do 900 W oraz, w zależności od modelu, z grilla
z trzema poziomami mocy do 1300 W. AutoPilot pomoże Ci osiągnąć
najdoskonalsze efekty – szybko i bez wysiłku. Wystarczy wstawić
potrawę, wprowadzić jej wagę i wybrać odpowiedni program z menu.
Resztą zajmie się automatyka, z gwarancją 100% smaku.
24 | www.bosch-home.pl
Bogactwo kombinacji: niezwykłe połączenie
grzania klasycznego i mikrofal.
Symbol
Seria
produktu
Klasa
Dodatkowy rodzaj
Pyroliza/
Wyświetlacz TFT/
PerfectChef/
Prowadnice
SoftOpening/
Rodzaje
efekt.
grzania
EcoClean
wyświetlacz
AutoPilot
teleskopowe
SoftClose
grzania
Strona
/
14
26
/
14
26
/
12
26
/
15
27
/
13
27
/
12
27
/
9
28
/
13
28
/
13
28
/
13
29
/
13
29
/
13
29
/
13
30
/
13
30
/
13
30
/
13
31
/
13
31
–/–
8
32
–/–
8
32
–/
7
32
–/
7
33
graficzny
energ.
Energia
Piekarniki elektryczne
HNG 6764S1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
–
ParaPlus
+ mikrofala
/–
/–
/–
HSG 656XS1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A+
parowar
–/
/–
/–
HSG 636ES1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A+
parowar
–/
/–
/–
HRG 656XS2
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A
ParaPlus
–/
/–
/–
HBG 6764S1
Serie | 8
A+
–
/–
/–
/–
HMG 636RS1
Serie | 8
–
mikrofala
–/
/–
/–
HMG 636NS1
Serie | 8
–
mikrofala
–/
/–
/–
HBG 656RS1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
/–
HBG 636ES1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
/–
HBG 6750S1
Serie | 8
A+
–
/–
/–
–/10
HBG 636NS1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
/–
HBG 655BS1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/10
HBG 635HS1
Serie | 8
A
–
–/
/–
–/10
HBG 635BS1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/10
HBG 634BB1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/–
HBG 634BW1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/–
HBG 634BS1
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/–
HBB 43C350E
Serie | 6
A
–
–/
–/
–/–
HBA 43S360E
Serie | 6
A
–
–/
–/
–/–
HBG 42R350E
Serie | 6
A
–
–/
–/–
–/–
Serie | 6
A
–
–/
–/
–/–
HBN 231E2
Serie | 2
A
–
–/–
–/
–/–
–
–/–
6
33
HBA 23BN61
Serie | 6
A
–
–/–
–/–
–/–
–
–/–
7
93
HBG 23B360R
NOWOŚĆ!
na 1
poziomie
na 3
poziomach
wyposażenie
dodatkowe
na 3
poziomach
na 1
poziomie
na 1
poziomie
na 1
poziomie
na 1
poziomie
wyposażenie
dodatkowe
na 1
poziomie
na 1
poziomie
wyposażenie
dodatkowe
na 2
poziomach
wyposażenie
dodatkowe
wyposażenie
dodatkowe
wyposażenie
dodatkowe
wyposażenie
dodatkowe
wózek
piekarnika
na 2
poziomach
na 1
poziomie
wyposażenie
dodatkowe
www.bosch-home.pl | 25
Piekarniki kompaktowe i kuchenki mikrofalowe
– przegląd funkcji.
Symbol
Seria
produktu
Klasa
Dodatkowy rodzaj
Pyroliza/
Wyświetlacz TFT/
PerfectChef/
Prowadnice
SoftOpening/
Rodzaje
efekt.
grzania
EcoClean
Wyświetlacz
AutoPilot
teleskopowe
SoftClose
grzania
Direct
graficzny
/
14
36
/
14
36
/
14
36
energ.
Strona
Energia
Piekarniki elektryczne kompaktowe
na 1
poziomie
na 1
poziomie
na 1
poziomie
CMG 6764S1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
–
mikrofala
/–
/–
/–
CMG 6764B1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
–
mikrofala
/–
/–
/–
CMG 6764W1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
–
mikrofala
/–
/–
/–
CMG 636BS1
Serie | 8
–
mikrofala
–/
/–
/–
–
/
12
37
CMG 633BS1
Serie | 8
–
mikrofala
–/–
/–
–/14
–
/
6
37
CMG 633BB1
Serie | 8
–
mikrofala
–/–
/–
–/14
–
/
6
37
CMG 633BW1
Serie | 8
–
mikrofala
–/–
/–
–/14
–
/
6
38
/
14
38
/
12
38
na 1
poziomie
wyposażenie
dodatkowe
CSG 656RS1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A+
parowar
–/
/–
/–
CSG 656BS1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A+
parowar
–/
/–
/–
Serie | 8
–
parowar
–/–
/–
–/20
–
/
4
39
CDG 634BS1
CDG 634BB1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
–
parowar
–/–
/–
–/20
–
/
4
39
CBG 635BS1
NOWOŚĆ!
Serie | 8
A+
–
–/
/–
–/10
wyposażenie
dodatkowe
/
13
39
Symbol
Seria
produktu
Kierunek
Grill
Moc [W]
otwierania
mikrofale/
drzwi
grill
TFT
AutoPilot
Inwerter
Pojemność
Strona
Kuchenki mikrofalowe
BEL 634GS1
Serie | 8
w lewo

900/1300

10

21
40
BER 634GS1
Serie | 8
w prawo

900/1300

10

21
40
BFR 634GS1
Serie | 8
w prawo
–
900

7

21
40
BFR 634GB1
Serie | 8
w prawo
–
900

7

21
41
BFR 634GW1
Serie | 8
w prawo
–
900

7

21
41
BFL 634GS1
Serie | 8
w lewo
–
900

7

21
42
BFL 634GB1
Serie | 8
w lewo
–
900

7

21
42
BFL 634GW1
Serie | 8
w lewo
–
900

7

21
42
HMT 84G654
Serie | 6
w lewo

900/1200
LED
8
–
25
43
HMT 84M654
Serie | 6
w lewo
–
900
LED
7
–
25
43
26 | www.bosch-home.pl
Piekarniki elektryczne
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
PerfectChef
PerfectChef
PerfectChef
PerfectBake
PerfectBake
PerfectBake
PerfectRoast
PerfectRoast
PerfectRoast
EcoClean Direct
EcoClean Direct
– Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary
i mikrofalą z 14 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Piekarnik z parowarem
Para Plus
HNG 6764S1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
NOWOŚĆ!
Piekarnik z parowarem
HSG 656XS1 Serie | 8
– Piekarnik z parowarem,
z 14 rodzajami grzania:
Eco
Termoobieg 4D
HSG 636ES1 Serie | 8
– Piekarnik z parowarem
z 12 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
Eco
– Dodatkowe metody grzania
z wykorzystaniem pary: regeneracja,
fermentacja
– Mikrofale, moc max: 900 W
– 5 stopni mocy mikrofal
– 4 dodatkowe metody grzania
z wykorzystaniem pary: para 100%,
regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
– 4 dodatkowe metody grzania
z wykorzystaniem pary: para 100%,
regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
– Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 30°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– System wyboru potrawy PerfectChef
–T ermosonda PerfectRoast
– Sensor PerfectBake
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Pojemnik na wodę 1 l
– Inwerter
– Programy kombi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– Automatyczny system czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: sufit, panele boczne,
ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie do czyszczenia pyrolitycznego
i przystosowane do mikrofali
– Prowadnice teleskopowe na 3
poziomach, full extension, z funkcją
Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 67 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Komfort
użytkowania
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-250°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Pojemnik na wodę 1 l
1
1
1
1
1
1
ruszt
poj. do got. na parze perfor. (XL)
poj. do got. na parze perfor. (S)
poj. do got. na parze nieperfor. (S)
emaliowana blacha do pieczenia
blacha uniwersalna
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-250°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Pojemnik na wodę 1 l
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
1
1
1
1
1
1
ruszt
poj. do got. na parze perfor. (XL)
poj. do got. na parze perfor. (S)
poj. do got. na parze nieperfor. (S)
emaliowana blacha do pieczenia
blacha uniwersalna
– HEZ638D10 – prowadnice teleskopowe
na 1 poziomie, full extension
595x595x548 mm
595x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
595x595x548 mm
www.bosch-home.pl | 27
NOWOŚĆ!
Para Plus
PerfectChef
PerfectChef
PerfectChef
PerfectBake
PerfectBake
PerfectBake
PerfectRoast
PerfectRoast
PerfectRoast
EcoClean Direct
EcoClean Direct
HRG 656XS2 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik ParaPlus z dodatkiem
pary z 15 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
HBG 6764S1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
– Piekarnik z mikrofalą
z 12 rodzajami grzania:
Eco
– Dodatkowe metody grzania
z wykorzystaniem pary: regeneracja,
fermentacja
Komfort
użytkowania
HMG 636RS1 Serie | 8
Termoobieg 4D
Eco
– Maksymalna moc mikrofali: 900 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 900 W)
– Inwerter
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Programy kombi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– EcoClean Direct: sufit, panele boczne,
ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Automatyczny system czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 3
poziomach, full extension, z funkcją
Telescope Stop
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, full extension, z funkcją
Telescope Stop, odpowiednie
do czyszczenia pyrolitycznego
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 67 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
595x595x548 mm
595x595x548 mm
595x595x548 mm
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 30°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie halogenowe
SoftClose / SoftOpening
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– System wyboru potrawy PerfectChef
–T ermosonda PerfectRoast
– Sensor PerfectBake
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Pojemnik na wodę 1 l
–
–
–
–
–
–
–
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
28 | www.bosch-home.pl
Piekarniki elektryczne
PerfectChef
PerfectChef
PerfectBake
PerfectBake
PerfectRoast
PerfectRoast
EcoClean Direct
EcoClean Direct
PerfectChef
EcoClean Direct
HMG 636NS1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik z mikrofalą
z 9 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
HBG 656RS1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
HBG 636ES1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
Eco
– Maksymalna moc mikrofali: 900 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 900 W)
–I nwerter
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie halogenowe
SoftClose / SoftOpening
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: sufit, panele boczne,
ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, full extension, z funkcją
Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 67 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie halogenowe
SoftClose / SoftOpening
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Programy kombi
Komfort
użytkowania
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
–
–
–
–
–
–
595x595x548 mm
595x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
595x595x548 mm
www.bosch-home.pl | 29
Piekarniki elektryczne
PerfectChef
EcoClean Direct
EcoClean Direct
HBG 6750S1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Komfort
użytkowania
HBG 636NS1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Eco
Termoobieg 4D
Eco
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 30°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– Automatyczny system czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, full extension, z funkcją
Telescope Stop, odpowiednie
do czyszczenia pyrolitycznego
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, full extension, z funkcją
Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie halogenowe
SoftClose / SoftOpening
HBG 655BS1 Serie | 8
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
– EcoClean Direct: ścianka tylka,
panele boczne, sufit
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
595x595x548 mm
595x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
595x595x548 mm
30 | www.bosch-home.pl
Piekarniki elektryczne
EcoClean Direct
EcoClean Direct
HBG 635HS1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
EcoClean Direct
HBG 635BS1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
HBG 634BB1 Serie | 8, Volcano Black
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
Komfort
użytkowania
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
Czyszczenie
– EcoClean Direct: ścianka tylka
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 2
poziomach, full extension, z funkcją
Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
595x595x548 mm
595x595x548 mm
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
595x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
www.bosch-home.pl | 31
Piekarniki elektryczne
EcoClean Direct
HBG 634BW1 Serie | 8, Arctic White
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
EcoClean Direct
HBG 634BS1 Serie | 8
– Piekarnik z 13 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
Komfort
użytkowania
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
Czyszczenie
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 71 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 blacha uniwersalna
Wyposażenie
dodatkowe
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
– HEZ638100 – Prowadnice
teleskopowe na 1 poziomie,
full extension
– HEZ638200 – Prowadnice
teleskopowe na 2 poziomach,
full extension
Wymiary (WxSxG)
595x595x548 mm
595x595x548 mm
Wnętrze
piekarnika
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 31.
HNG 6764S1
HSG 656XS1
HSG 636ES1
HRG 656XS2
HBG 6764S1
HMG 636RS1
HMG 636NS1
HBG 656RS1
HBG 636ES1
HBG 6750S1
HBG 636NS1
HBG 655BS1
HBG 635HS1
HBG 635BS1
HBG 634BB1
HBG 634BW1
HBG 634BS1
wymiary w mm
32 | www.bosch-home.pl
Piekarniki elektryczne
Energia
Energia
Energia
EcoClean
EcoClean
EcoClean
HBB 43C350E Serie | 6
HBA 43S360E Serie | 6
HBG 42R350E Serie | 6
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Piekarnik z 8 rodzajami grzania:
– Piekarnik z 8 rodzajami grzania:
– Piekarnik z 7 rodzajami grzania:
Komfort
użytkowania
–
–
–
–
–
–
–
–
Wyświetlacz graficzny
Regulacja temperatury: 50-270°C
Chłodny front 50°C
Szybkie nagrzewanie
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Chowane pokrętła
– Oświetlenie piekarnika
–
–
–
–
–
–
–
–
Wyświetlacz graficzny
Regulacja temperatury: 50-270°C
Chłodny front 40°C
Szybkie nagrzewanie
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Chowane pokrętła
– Oświetlenie piekarnika
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– EcoClean: na ścianie tylnej
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean: na ścianie tylnej
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean: na ścianie tylnej
i ścianach bocznych
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
– Wózek piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 2
poziomach z funkcją Telescope Stop
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie z funkcją Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 61 l
– Moc przyłączeniowa: 3,38 kW
– Pojemność piekarnika: 61 l
– Moc przyłączeniowa: 3,38 kW
– Pojemność piekarnika: 60 l
– Moc przyłączeniowa: 3,58 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
595x595x515 mm
595x595x515 mm
595x595x515 mm
Wyświetlacz graficzny
Regulacja temperatury: 50-270°C
Chłodny front 40°C
Szybkie nagrzewanie
Elektroniczny timer
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Chowane pokrętła
– Oświetlenie piekarnika
– SoftClose
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
HBB 43C350E, HBA 43S360E, HBG 42R350E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 33
Piekarniki elektryczne
NOWOŚĆ!
Energia
Energia
EcoClean
HBG 23B360R Serie | 6
HBN 231E2 Serie | 2
– Piekarnik z 7 rodzajami grzania:
– Piekarnik z 6 rodzajami grzania:
–
–
–
–
–
–
–
Wyświetlacz graficzny
Regulacja temperatury: 50-270°C
Chłodny front 40°C
Szybkie nagrzewanie
Zegar elektroniczny
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Chowane pokrętła
– Oświetlenie piekarnika
– SoftClose
–
–
–
–
–
– EcoClean: na ścianie tylnej
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Emalia: GranitEmail
– Pojemność piekarnika: 61 l
– Moc przyłączeniowa: 3,58 kW
– Pojemność piekarnika: 66 l
– Moc przyłączeniowa: 2,8 kW
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 blacha aluminiowa
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 blacha aluminiowa
Regulacja temperatury: 50-270°C
Chłodny front 50°C
Zegar elektroniczny
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed ruchomieniem
przez dziecko
– Zewnętrzne pokrętła
– Oświetlenie piekarnika
– HEZ368301 – Prowadnice
teleskopowe na 3 poziomach
595x595x515 mm
595x595x548
HBA 23B360R
HBN 231E2
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
34 | www.bosch-home.pl
Najprostsza droga
do perfekcyjnego rezultatu.
Mistrzowskie pieczenie, poza doborem idealnej temperatury, wymaga także
odpowiedniego sposobu grzania. Piekarniki z Serie | 8 oferują do 15 różnych rodzajów
grzania – od Termoobiegu 4D, przez Termoobieg Eco, aż do trybu Suszenia. Każdy z nich
zapewnia najwłaściwsze warunki i doskonałe rezultaty pieczenia różnorodnym potrawom
– od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych.
Termoobieg 4D
Eco
Termoobieg 4D
Dzięki Termoobiegowi 4D, możesz swobodnie korzystać z
każdego spośród czterech poziomów, a wynik pieczenia
będzie niezmiennie doskonały.
Pieczenie w niskiej temperaturze
Powolne pieczenie to idealna metoda przygotowywania
wszelkich delikatnych mięs. Dzięki tej technice mięso jest
bardziej soczyste i miękkie.
Termoobieg Eco
Innowacyjny system kontroli pieczenia na jednym poziomie
gwarantuje doskonałe efekty oraz 30% oszczędność energii
wobec normy klasy A.
Podgrzewanie naczyń
Pozwala zachować idealną temperaturę serwowanych
potraw.
Termoobieg 3D Plus
Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy na trzech
płaszczyznach jednocześnie.
Grzanie intensywne
Gwarantuje świetne efekty przygotowywania potraw, które
powinny być chrupiące na spodzie i soczyste z wierzchu,
np. ciasta owocowego czy sernika.
Grzanie górne/dolne ECO
Ten sposób grzania sprawdza się podczas pieczenia prawie
wszystkich potraw,
gwarantuje oszczędność energii wobec normy klasy A.
Grzanie górne/dolne z termoobiegiem
Funkcja przydatna do pieczenia ciasta, pizzy, a także
suszenia owoców lub grzybów.
Grzanie górne/dolne
Ten klasyczny sposób grzania sprawdza się podczas
pieczenia prawie wszystkich potraw.
Grzanie dolne
Znakomite do przygotowania potraw zanurzonych w wodzie
bądź zrumienienia od spodu.
Grill z termoobiegiem
Nieoceniony w trakcie przygotowywania chrupiącej
pieczeni z mięsa czy drobiu.
Duży grill o zmiennej powierzchni
Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie w trzech
różnych stopniach mocy.
Mały grill o zmiennej powierzchni
Daje możliwość stopniowania mocy, przydatny podczas
grillowania mniejszych porcji mięsa.
Funkcja Pizza
Nadaje się idealnie do przygotowania głęboko zamrożonych
potraw, takich jak pizza lub frytki.
Podtrzymywanie ciepła
Ta funkcja jest przydatna podczas przygotowywania
wielodaniowego posiłku.
Rozmrażanie
Pozwala na delikatne rozmrażanie mięsa, ryb, drobiu,
pieczywa i ciast.
Suszenie
Dzięki tej funkcji bezpiecznie i szybko wysuszysz zioła,
owoce, warzywa.
Regeneracja
Przywraca idealną kondycję i smak przygotowanym
uprzednio potrawom poprzez delikatne podgrzewanie
w temperaturze 90-95°C.
Fermentacja
Utrzymuje właściwą temperaturę i wilgotność podczas
wyrastania ciasta, zapewniając lekką, porowatą strukturę
chlebom i innym wypiekom.
www.bosch-home.pl | 35
36 | www.bosch-home.pl
Piekarniki kompaktowe
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
PerfectChef
PerfectChef
PerfectChef
PerfectBake
PerfectBake
PerfectBake
PerfectRoast
PerfectRoast
PerfectRoast
CMG 6764S1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 35)
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 14 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
NOWOŚĆ!
Eco
CMG 6764B1 Serie | 8, Volcano Black
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 14 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
CMG 6764W1 Serie | 8, Arctic White
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 14 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180, 360,
600, 1000 W)
–I nwerter
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180, 360,
600, 1000 W)
– Inwerter
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180, 360,
600, 1000 W)
– Inwerter
– Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 30°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Funkcja szabasowa
– System wyboru potrawy PerfectChef
–T ermosonda PerfectRoast
– Sensor PerfectBake
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Programy kombi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Czyszczenie
– Automatyczny sytem czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Automatyczny sytem czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Automatyczny sytem czyszczenia
pyrolitycznego
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Wnętrze
piekarnika
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, do czyszczenia
pyrolitycznego i przystosowane do
mikrofali
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, do czyszczenia
pyrolitycznego i przystosowane do
mikrofali
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, do czyszczenia
pyrolitycznego i przystosowane do
mikrofali
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 emaliowana blacha do pieczenia
455x595x548 mm
455x595x548 mm
455x595x548 mm
Komfort
użytkowania
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 30°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Programy kombi
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 30°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Programy kombi
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 41.
www.bosch-home.pl | 37
Piekarniki kompaktowe
PerfectChef
EcoClean Direct
CMG 636BS1 Serie | 8
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 12 rodzajami:
Termoobieg 4D
Eco
CMG 633BS1 Serie | 8
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 6 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
CMG 633BB1 Serie | 8, Volcano Black
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 6 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Eco
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 1000 W)
–I nwerter
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 1000 W)
– Inwerter
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 1000 W)
– Inwerter
Komfort
użytkowania
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-300°C
Chłodny front 30°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Programy kombi
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-275°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Ilość programów automatycznych 14
– Programy automatyczne AutoPilot
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-275°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Ilość programów automatycznych 14
– Programy automatyczne AutoPilot
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
Czyszczenie
– EcoClean Direct: ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
455x595x548 mm
455x595x548 mm
455x595x548 mm
Wnętrze
piekarnika
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 41.
38 | www.bosch-home.pl
Piekarniki kompaktowe
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
PerfectRoast
Piekarnik z parowarem
CMG 633BW1 Serie | 8, Arctic White
Typ piekarnika
/ rodzaje grzania
(opis na stronie 34)
– Kompaktowy piekarnik z mikrofalą,
z 6 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Komfort
użytkowania
Czyszczenie
Eco
EcoClean Direct
PerfectChef
PerfectChef
PerfectBake
EcoClean Direct
CSG 656RS1 Serie | 8
– Kompaktowy piekarnik z parowarem,
z 14 rodzajami grzania:
Termoobieg 4D
Piekarnik z parowarem
Eco
CSG 656BS1 Serie | 8
– Kompaktowy piekarnik z parowarem,
z 12 rodzajami grzania
Termoobieg 4D
Eco
– Maksymalna moc mikrofali: 1000 W
– 5 stopni mocy mikrofal (90, 180,
360, 600, 1000 W)
–I nwerter
– 4 metody grzania z wykorzystaniem
pary: para 100%, regeneracja,
fermentacja, rozmrażanie
– 4 metody grzania z wykorzystaniem
pary: para 100%, regeneracja,
fermentacja, rozmrażanie
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-275°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Ilość programów automatycznych 14
– Programy automatyczne AutoPilot
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie LED
– SoftClose / SoftOpening
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– EcoClean Direct: sufit, panele boczne,
ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
Wnętrze
piekarnika
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-250°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Termosonda PerfectRoast
Sensor PerfectBake
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Pojemnik na wodę 1 l
–
–
–
–
–
–
–
Dotykowy kolorowy wyświetlacz TFT
Regulacja temperatury: 30-250°C
Chłodny front 40°C
Automatyczna propozycja temperatury
Wyświetlacz aktualnej temperatury
Kontrola nagrzewania
Funkcja szabasowa
System wyboru potrawy PerfectChef
Zegar elektroniczny
Szybkie nagrzewanie
Dmuchawa chłodząca
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
Przycisk start
Wyłącznik kontaktowy drzwi
Oświetlenie LED
SoftClose / SoftOpening
Pojemnik na wode 1 l
– EcoClean Direct: sufit, panele boczne,
ścianka tylna
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Prowadnice teleskopowe na 1
poziomie, full extension, z funkcją
Telescope Stop
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 45 l
– Moc przyłączeniowa: 3,65 kW
– Pojemność piekarnika: 47 l
– Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
– Pojemność piekarnika: 47 l
– Moc przyłączeniowa: 3,30 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
ruszt
poj. do got. na parze perfor. (XL)
poj. do got. na parze perfor. (S)
poj. do got. na parze nieperfor. (S)
blacha uniwersalna
Wyposażenie
dodatkowe
Wymiary (WxSxG)
1
1
1
1
1
ruszt
poj. do got. na parze perfor. (XL)
poj. do got. na parze perfor. (S)
poj. do got. na parze nieperfor. (S)
blacha uniwersalna
– HEZ638D18 – prowadnice
teleskopowe na jednym poziomie,
full extension
455x595x548 mm
455x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 41.
455x595x548 mm
www.bosch-home.pl | 39
Parowary do zabudowy
Piekarnik
kompaktowy
NOWOŚĆ!
Para
Para
EcoClean Direct
CDG 634BS1 Serie | 8
– Kompaktowy parowar do zabudowy
CDG 634BB1 Serie | 8, Volcano Black
– Kompaktowy parowar do zabudowy
CBG 635BS1 Serie | 8
– Kompaktowy piekarnik z 13 rodzajami
grzania:
Termoobieg 4D
Eco
– 4 metody grzania z wykorzystaniem
pary: para 100%, regeneracja,
fermentacja, rozmrażanie
– 4 metody grzania z wykorzystaniem
pary: para 100%, regeneracja,
fermentacja, rozmrażanie
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-100°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Zbiornik wody o pojemności 1.3 l
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych 20
– Zegar elektroniczny
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-100°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Zbiornik wody o pojemności 1.3 l
– Programy automatyczne AutoPilott
– Ilość programów automatycznych 20
– Zegar elektroniczny
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
–O świetlenie
– SoftClose / SoftOpening
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Regulacja temperatury: 30-300°C
– Chłodny front 40°C
– Automatyczna propozycja temperatury
– Wyświetlacz aktualnej temperatury
– Kontrola nagrzewania
– Ilość programów automatycznych 10
– Programy automatyczne AutoPilot
– Zegar elektroniczny
– Szybkie nagrzewanie
– Dmuchawa chłodząca
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Przycisk start
– Wyłącznik kontaktowy drzwi
– Oświetlenie halogenowe
– SoftClose / SoftOpening
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– EcoClean Direct: na tylnej ścianie
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
– Emalia Granit Email
– Pojemność piekarnika: 38 l
– Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
– Pojemność piekarnika: 38 l
– Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
– Pojemność piekarnika: 47 l
– Moc przyłączeniowa: 3,0 kW
– 1 poj. do got. na parze perfor. (L)
– 1 poj. do got. na parze nieperfor. (L)
– 1 gąbka
– 1 poj. do got. na parze perfor. (L)
– 1 poj. do got. na parze nieperfor. (L)
– 1 gąbka
– 1 ruszt
– 1 blacha uniwersalna
– HEZ638108 – prowadnice
teleskopowe na jednym poziomie,
full extension
455x595x548 mm
455x595x548 mm
455x595x548 mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe. Rysunki montażowe na str 41.
40 | www.bosch-home.pl
Kuchenki mikrofalowe
FP
BEL 634GS1 Serie | 8
FP
BER 634GS1 Serie | 8
FP
BFR 634GS1 Serie | 8
Typ kuchenki
mikrofalowej
– Kuchenka mikrofalowa z grillem
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa z grillem
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
Sposoby grzania
–I nwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– Możliwość łączenia grilla i mikrofal
360/180/90 W
– Moc maksymalna grilla: 1,3 kW
– Inwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– Możliwość łączenia grilla i mikrofal
360/180/90 W
– Moc maksymalna grilla: 1,3 kW
– Inwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
Komfort
użytkowania
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
–O świetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
–G rill
– Kolorowy wyświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w prawą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 10
– Oświetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
– Grill
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w prawą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
– Oświetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
Czyszczenie
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
–
–
–
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
Wyposażenie
standardowe
– Ruszt
– Forma szklana
– Ruszt
– Forma szklana
Wymiary
(WxSxG) mm
382x594x318
382x594x318
Pojemność: 21 l
Moc przyłączeniowa: 1,99 kW
Moc maksymalna mikrofal: 900 W
Moc maksymalna grilla: 1,3 kW
Pojemność: 21 l
Moc przyłączeniowa: 1,99 kW
Moc maksymalna mikrofal: 900 W
Moc maksymalna grilla: 1,3 kW
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
BEL 634GS1, BER 634GS1, BFR 634GS1
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
382x594x318
www.bosch-home.pl | 41
Kuchenki mikrofalowe
FP
BFR 634GB1 Serie | 8, Volcano Black
FP
BFR 634GW1 Serie | 8, Arctic White
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
–I nwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
–I nwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w prawą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
–O świetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w prawą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
–O świetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
382x594x318
382x594x318
BFR 634GB1, BFR 634GW1
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
CMG 6764S1
CMG 6764B1
CMG 6764W1
CMG 636BS1
CMG 633BS1
CMG 633BB1
CMG 633BW1
CSG 656RS1
CSG 656BS1
CDG 634BS1
CDG 634BB1
CBG 635BS1
wymiary w mm
42 | www.bosch-home.pl
Kuchenki mikrofalowe
FP
BFL 634GS1 Serie | 8
FP
BFL 634GB1 Serie | 8, Volcano Black
FP
BFL 634GW1 Serie | 8, Arctic White
Typ kuchenki
mikrofalowej
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
Sposoby grzania
–I nwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– Inwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– Inwerter
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
Komfort
użytkowania
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
–O świetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
– Oświetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
–K olorowyw yświetlacz TFT
z przyciskami sensorowymi
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
– Oświetlenie LED
– Przycisk start
– Przycisk otwierający
Czyszczenie
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wewnętrzna strona drzwi w pełni
szklana
Parametry
techniczne
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
– Pojemność: 21 l
– Moc przyłączeniowa: 1,22 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
382x594x318
382x594x318
382x594x318
Wyposażenie
standardowe
Wymiary
(WxSxG) mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
BFL 634GS1, BFL 634GB1, BFL 634GW1
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 43
Kuchenki mikrofalowe
FP
HMT 84G654 Serie | 6
FP
HMT 84M654 Serie | 6
– Kuchenka mikrofalowa z grillem
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– Kuchenka mikrofalowa
– Do zabudowy w szafce
o szerokości 60 cm
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– 5 stopni mocy mikrofali:
900/600/360/180/90 W
– Elektroniczne sterowanie
– Wyświetlacz LED
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 8
–Z egar
– Timer 99-minutowy
– Funkcja pamięci dla jednego programu
– Talerz obrotowy o srednicy 31,5 cm
– Chowane pokrętło
–G rill
– Elektroniczne sterowanie
– Wyświetlacz LED
– Drzwi otwierane w lewą stronę
– Programy automatyczne AutoPilot
– Ilość programów automatycznych: 7
–Z egar
– Timer 99-minutowy
– Funkcja pamięci dla jednego programu
– Talerz obrotowy o srednicy 31,5 cm
– Chowane pokrętło
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Wnętrze ze stali szlachetnej
– Pojemność: 25 l
– Moc przyłączeniowa: 1,45 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
– Moc maksymalna grilla: 1200 W
– Pojemność: 25 l
– Moc przyłączeniowa: 1,45 kW
– Moc maksymalna mikrofal: 900 W
382x594x388
382x594x388
HMT 84G654, HMT 84M654
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
44 | www.bosch-home.pl
Automat do kawy
i szuflada grzewcza.
Tylko dla koneserów.
www.bosch-home.pl | 45
Sięgnij po filiżankę gorącej, aromatycznej kawy przygotowanej specjalnie dla Ciebie przez
ekspres Bosch i powitaj nowy dzień. Jeśli uwielbiasz puszystą, mleczną piankę, smak
i zapach świeżo zaparzonej kawy, a jednocześnie cenisz wygodę – nasz ekspres jest
stworzony dla Ciebie. Jedyne, co się dla nas liczy, to idealny smak Twego ulubionego napoju.
46 | www.bosch-home.pl
Idealna kawa?
Wystarczy jedno dotknięcie!
Ekspresy do zabudowy to propozycja dla miłośników aromatycznej kawy, którzy cenią
sobie wygodę i łatwość przygotowania tego magicznego napoju. Komfort użytkowania
zapewnia panel sterujący z dwoma wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętłem.
Minimalistyczny, elegancki panel świetnie harmonizuje się z nową linią do zabudowy Bosch.
Idealnym uzupełnieniem ekspresu jest zainstalowana poniżej szuflada do podgrzewania
naczyń. Można zamontować ją w dowolnym miejscu, np. pod piekarnikiem – przyda się
do utrzymywania w cieple dań i napojów lub rozmrażania potraw.
www.bosch-home.pl | 47
SensoFlow System
AutoMilk Clean
Młynek ceramiczny
Inteligentny system SensoFlow
Teraz po każdym zaparzeniu
Obudowany specjalną
zapewnia utrzymanie idealnych
mlecznej kawy następuje
komorą wyciszającą młynek
warunków podczas całego procesu
automatyczne czyszczenie systemu
działa bardzo cicho. Cztery stopnie
parzenia kawy, kontrolując i
spieniania mleka mocnym strumie-
rozdrobnienia gwarantują idealnie
stabilizując temperaturę w zakresie
niem pary. Eliminuje to konieczność
zmielone ziarna. Technologia
90-95°C. W ten sposób Twoje
codziennego płukania elementu
ceramiczna odznacza się też
espresso zyskuje najpełniejszy
spieniającego – wystarczy cotygo-
wyjątkową trwałością. Dzięki temu
aromat. System działa już po 30
dniowe mycie w zmywarce.
młynek gwarantuje bezawaryjną
sekundach i na pierwszą filiżankę
nie czekasz dłużej niż minutę.
AromaDouble Shot:
pracę.
AromaPro Concept
Ten innowacyjny system
Komfortowe czyszczenie
parzenia gwarantuje, że
W ekspresach Bosch wystarczy
Niezawodny sposób na
kawa, niezależnie od ilości, zostaje
jedno naciśnięcie, aby gruntownie
przygotowanie doskonałej,
zawsze ubita w taki sposób, aby
wypłukać system spieniania mleka.
ekstra mocnej kawy dzięki podwój-
przepływająca pod ciśnieniem woda
O codzienną higienę dba także
nemu procesowi mielenia i parze-
mogła wydobyć ze zmielonych ziaren
SinglePortion Cleaning – funkcja
nia. Dwie krótkie fazy przetwarzania
maksimum smaku i aromatu.
automatycznego płukania przewo-
ziaren pozwalają uzyskać intensyw-
dów po każdym użyciu ekspresu.
ny aromat oraz wyrazisty, pozbawio-
Dzięki niej następna filiżanka kawy
ny goryczy smak.
parzona jest zawsze ze świeżej
wody.
OneTouch DoubleCup:
Udostępnia równoczesne
przygotowanie dwóch
dowolnych napojów na bazie kawy i
mleka – za jednym naciśnięciem
przycisku.
MyCoffee
Pozwala zaprogramować parametry,
określające moc, objętość, temperaturę kawy oraz dodatek mleka dla 8
ulubionych napojów i zapisać je w
menu pod własną nazwą. Odtąd
będą dostępne za jednym naciśnięciem przycisku.
48 | www.bosch-home.pl
Automat do kawy
IndividualCup
Volume
CTL 636ES1 Serie | 8, Stainless Steel
CTL 636EB1 Serie | 8, Volcano Black
Komfort użytkowania
– Ciśnienie 19 bar
– 10 napojów dostępnych za naciśnięciem przycisku: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Kawa, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte, mleczna pianka, gorące mleko, gorąca woda
– Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia
– Innowacyjna technika zaparzania kawy AromaPro Concept
– AromaDouble Shot – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
– Przełomowa technologia SensoFlow System, która dba o odpowiednią temperaturę
parzonej kawy
– Zredukowany do min. czas oczekiwania: najszybsza pierwsza filiżanka!
– Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek SilentCeram Drive
– Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie,
lub pobieranie bezpośrednio np.: z kartonu mleka
Higiena i czyszczenie
– Automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka
– SinglePortion Cleaning – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
– Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania
– System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia
– Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia
Obsługa
– Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz TFT, możliwość zaprogramowania wybranego języka,
w tym m.in. polskiego
– Regulacja temperatury kawy (3 stopnie), gorącej wody (4 stopnie),
regulacja rozdrobnienia kawy
– Funkcja wstępnego zaparzania
– Funkcja OneTouch: wybór kawy za jednym dotknięciem
– Funkcja MyCoffee – możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy
– IndividualCup Volume – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance
– Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (max. 150 mm);
Idealna do wysokich szklanek na latte macchiato
– Hałas zredukowany do minimum
– Wskaźnik wymiany filtra
Pojemnik na wodę i kawę ziarnistą
umieszczony z przodu.
Zalecana wysokość montażu 95-145 cm
Wyposażenie standardowe
– Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l)
– Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (500 g)
– Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy
– 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną
Akcesoria w zestawie
– Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, filtr Brita,
łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, paski testowe do badania twardości wody
Parametry techniczne
– Moc:1 600W
– Wysokośćf rontu:4 55m m
– Kolor: stal szlachetna/czarny
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
CTL 636ES1,
CTL 636EB1
wymiary w mm
www.bosch-home.pl | 49
Szuflady grzewcze
BIC 630NS1 Serie | 8
BIC 630NB1 Serie | 8, Volcano Black
BIC 630NW1 Serie | 8, Arctic White
Sposoby grzania
– Ogrzewanie płytą ze szkła
hartowanego
– Cztery poziomy temperatury
w zakresie 40°C - 80°C
– Przykłady wykorzystania:
dojrzewanie ciasta drożdżowego,
rozmrażanie potraw, utrzymywanie
w cieple, podgrzewanie naczyń,
delikatne dogotowywanie
– Ogrzewanie płytą ze szkła
hartowanego
– Cztery poziomy temperatury
w zakresie 40°C - 80°C
– Przykłady wykorzystania:
dojrzewanie ciasta drożdżowego,
rozmrażanie potraw, utrzymywanie
w cieple, podgrzewanie naczyń,
delikatne dogotowywanie
– Ogrzewanie płytą ze szkła
hartowanego
– Cztery poziomy temperatury
w zakresie 40°C - 80°C
– Przykładyw ykorzystania:
dojrzewanie ciasta drożdżowego,
rozmrażanie potraw, utrzymywanie
w cieple, podgrzewanie naczyń,
delikatne dogotowywanie
Komfort
użytkowania
– Max. obciążenie 25 kg
– Maksymalny załadunek filiżanek
espresso: 64 szt lub maksymalny
załadunek talerzy: 12 szt
– Prowadnice teleskopowe
–p ush&pull
– Max. obciążenie 25 kg
– Maksymalny załadunek filiżanek
espresso: 64 szt lub maksymalny
załadunek talerzy: 12 szt
– Prowadnice teleskopowe
– push&pull
– Max. obciążenie 25 kg
– Maksymalny załadunek filiżanek
espresso: 64 szt lub maksymalny
załadunek talerzy: 12 szt
– Prowadnice teleskopowe
– push&pull
Parametry
techniczne
– Pojemność: 20 l
– Moc przyłączeniowa: 0,81 kW
– Pojemność: 20 l
– Moc przyłączeniowa: 0,81 kW
– Pojemność: 20 l
– Moc przyłączeniowa: 0,81 kW
140x595x548
140x595x548
140x595x548
BIC 630NS1
BIC 630NB1
BIC 630NW1
Wyposażenie
standardowe
Wymiary
(WxSxG) mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
50 | www.bosch-home.pl
Płyty grzewcze Bosch.
Gwarancja kulinarnych
sukcesów.
www.bosch-home.pl | 51
Projektując nasze płyty grzewcze, myśleliśmy przede wszystkim o komforcie użytkowania
i idealnym smaku potraw. Niezależnie od tego, co chcesz ugotować, zrobisz to łatwo,
a rezultat będzie zawsze znakomity. Nasze płyty dopilnują, by nic się nie przypaliło
i nie wykipiało, a danie będzie przygotowane tak, jak lubisz. Z marką Bosch nawet
najbardziej skomplikowany przepis wyda się dziecinną igraszką.
52 | www.bosch-home.pl
Komfort i elegancja.
W szerokiej ofercie płyt grzewczych Bosch znajdziesz model dopasowany idealnie do
charakteru Twojej kuchni i Twoich upodobań kulinarnych. Wybieraj spośród płyt indukcyjnych,
ceramicznych i gazowych oraz 5 różnych szerokości. Każde z naszych urządzeń wyposażone
jest w innowacyjne systemy gwarantujące wyjątkowy komfort gotowania. Design płyt
wprowadzi do Twojej kuchni powiew nowoczesności. Czarne szkło, stal szlachetna
i podświetlenia w kolorze nasyconej czerwieni będą doskonale współgrały z piekarnikami
i okapami Bosch.
www.bosch-home.pl | 53
DirectSelect – sterowanie
z sensorem smażenia wyposażone
naszego bezpieczeństwa, ostrzega-
jednym dotknięciem
są dodatkowo w 9 programów auto-
jąc przed przypadkowym dotknię-
Płyty grzewcze marki
matycznych. Dzięki tym funkcjom
ciem gorącego jeszcze pola
Bosch charakteryzują się prostą
przygotowanie potrawy będzie
grzewczego.
i komfortową obsługą. Jednym
dziecinnie proste. Danie będzie
dotknięciem aktywujesz wybrane
soczyste i delikatne oraz nie straci
Oszczędzaj swój czas i pieniądze
pole grzewcze oraz moc grzania.
swoich wartości odżywczych.
Wybór odpowiedniego pola grzew-
Dzięki funkcji DirectSelect nie
czego i dostosowanie go do
musisz już wielokrotnie naciskać
Timer – gotowanie według planu
używanego naczynia to także
wskaźnika mocy pola, aby ustawić
Funkcja Timer pozwala zaprogramo-
sposób na oszczędność. W płytach
poziom 8 czy 9. Wystarczy lekkie
wać żądany czas gotowania. Po
Bosch mamy do dyspozycji: dwuza-
dotknięcie wybranego stopnia
upływie tego czasu pole grzewcze
kresowe pole grzewcze z możliwo-
grzania i od razu zostaje on urucho-
wyłączy się automatycznie. Funkcja
ścią uaktywnienia pierścienia
miony. W wybranych modelach
ta gwarantuje nie tylko wyjątkowy
zewnętrznego oraz pole grzewcze
skala mocy została dodatkowo
komfort – zapewnia także bezpie-
kombi – poszerzone z boku o miej-
rozbudowana o wartości pośrednie
czeństwo. Wreszcie nie musisz
sce przeznaczone dla brytfanny.
(symbol „o”). Jeżeli więc befsztyk
pamiętać o gotującej się zupie.
Teraz każde naczynie znajdzie
smażony na 7 jest dla Ciebie zbyt
Funkcję Timer można ustawić dla
najwłaściwsze dla siebie miejsce.
krwisty, a na 8 zbyt mocno wysma-
każdego pola grzewczego oddziel-
żony, masz teraz do wyboru moc
nie, dzięki czemu możesz automa-
Krótkie czyszczenie
7 i pół. Gwarantujemy, że befsztyk
tycznie kontrolować czas gotowania
Gdy podczas gotowania płyta
będzie rozpływał się w ustach!
każdej potrawy. O zakończeniu
grzewcza ulegnie zabrudzeniu,
pracy pola poinformuje Cię sygnał
warto skorzystać z funkcji Krótkie
dźwiękowy.
czyszczenie. Dzięki niej jednym
Sensor smażenia
Przyrządzając wyśmienitą potrawę, wybierz
dotknięciem wyłączysz na kilka
Wskaźnik zalegania ciepła
sekund całą płytę, zachowując
odpowiednią moc grzania,
Wybrane płyty Bosch
w pamięci ustawienia poszczegól-
a sensor smażenia* sam dopilnu-
wyposażone są w dwustop-
nych pól grzewczych. Po przetar-
je, aby temperatura utrzymana
niowy wskaźnik zalegania ciepła.
ciu zabrudzenia jednym dotknię-
była na odpowiednim poziomie.
Podaje on informację o temperatu-
ciem włączysz płytę, powracając
Do dyspozycji mamy 4 różne
rze pola grzewczego, które zostało
do pierwotnych ustawień pól.
poziomy mocy. Najniższe „min”
wyłączone. Duże „H” oznacza
i „low” – są idealne dla jajek
temperaturę powyżej 60°C, która
sadzonych czy jajecznicy, średni
doskonale nadaje się do utrzymania
„med” – dla ryb i kotletów paniero-
potrawy w cieple. Małe „h” oznacza
wanych i najwyższy „max” – dla
temperaturę poniżej 60°C. Wskaź-
steków i frytek. Modele płyt
nik temperatury stoi także na straży
* W zależności od modelu używanej patelni, efekty smażenia z sensorem smażenia mogą się różnić.
54 | www.bosch-home.pl
Indukcja – najlepszy sposób gotowania.
Bezpieczne rozwiązania
Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych członków rodziny
wyposażyliśmy nasze płyty
w zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko. Wystarczy
nacisnąć jeden przycisk, a wszelkie
funkcje płyty zostaną zablokowane.
Płyty Bosch wyposażone
są również w wyłącznik główny lub
funkcję Stop i Pauza, co umożliwia
wygodne włączenie lub zatrzymanie pracy wszystkich pól grzewczych. W przypadku nagłego
wyjścia z domu wystarczy więc
uruchomić wyłącznik główny.
Przycisk pauza okaże się nieoceniony, gdy chcesz na chwilę przerwać
proces gotowania. Ponowne jego
naciśnięcie sprawi, że płyta wróci
do poprzednich ustawień. Płyty
Bosch wyłączają się samoczynnie,
jeżeli pracują przez niewspółmiernie długi czas, co zapewni bezpieczeństwo naszemu domowi.
Nowoczesne gotowanie
Indukcja to najszybszy, najbardziej
oszczędny, a przy tym najbezpieczniejszy sposób gotowania. Oferuje
nieznany dotąd komfort obsługi:
precyzyjne sterowanie temperaturą, szybkość i niezwykłą łatwość
utrzymania w czystości. Indukcja to
także inwestycja na lata – ponieważ na płycie nic się nie przypala,
przez wiele lat będzie prezentować
się idealnie.
www.bosch-home.pl | 55
Czas gotowania
Czas potrzebny do podgrzania 2 litrów
wody o temperaturze 15° C do 90° C:
Płyta indukcyjna Bosch
Płyta gazowa
3:39 min
7:01 min
9:54 min
Płyta ceramiczna
Jak działa indukcja?
narysowanego na płycie pola. Cie-
Funkcja ReStart
W gotowaniu indukcyjnym
pło wytworzy się i tak równomier-
Nowa funkcja ReStart
ciepło wytwarzane jest na
nie na całym dnie naczynia. Płyta
pozwala przywrócić
zasadzie indukcji elektromagne-
jest wyjątkowo bezpieczna i sama
wybrane ustawienia po awaryj-
tycznej. Po postawieniu na
wyłączy się, jeżeli nie stanie na
nym wyłączeniu płyty (przez
włączonym polu garnka ze stali
niej garnek lub patelnia. Dlatego
zalanie itp.). Sygnalizowana
ferromagnetycznej, czyli takiej,
indukcja to idealne rozwiązanie
migającymi ustawieniami funkcja
która przyciąga magnes, ciepło
dla rodzin z małymi dziećmi.
jest aktywna przez 4 sekundy.
i energia wytwarzane są bezpo-
Urządzenie posiada też funkcję
średnio w dnie naczynia.
zabezpieczenia przed przypadko-
Funkcja QuickStart
wym włączeniem przez dziecko,
Dzięki tej funkcji gotowa-
Szybkość i ekologia
a także czasowy wyłącznik
Płyty indukcyjne wytwarzają cie-
bezpieczeństwa dla całej płyty,
natychmiast po naciśnięciu
pło tylko tam, gdzie rzeczywiście
który zadziała, jeżeli przez
głównego włącznika. Płyta
go potrzeba, to znaczy bezpo-
niewspółmiernie długi czas
automatycznie rozpoznaje strefę
średnio w naczyniu do gotowania.
pozostawimy ją włączoną. Płyta
z umieszczonym garnkiem,
Pole elektromagnetyczne w ciągu
wyłączy się automatycznie
zaznaczając na wyświetlaczu
paru sekund podgrzewa dno na-
również wtedy, gdy zalany
odpowiednie pole. Do Ciebie
czynia. 2-litrowy garnek wody
zostanie panel sterowania lub gdy
należy wyłącznie ustawienie mocy
można zagotować w czasie o 60%
na pole grzewcze upadnie przy-
grzania.
krótszym niż na tradycyjnej płycie
padkowo jakiś przedmiot.
ceramicznej! Zalety są oczywiste:
nie rozpoczyna się
Funkcja MoveMode
szybki czas gotowania, szybsze
Wskaźnik zużycia energii
Uruchamiana jednym do-
przygotowywanie potraw, ale tak-
Wskaźnik informuje o zużyciu
tknięciem, obejmuje
że oszczędność energii.
energii. Obserwacja tych wartości
szybkie zagotowanie potrawy
Gotowanie indukcyjne jest więc
sprzyja wypracowaniu bardziej
i utrzymanie jej w cieple bez
dużo bardziej energooszczędne.
energooszczędnych metod
zmiany ustawień na panelu stero-
gotowania, przez np. stosowanie
wania. Etapy działania funkcji są
Bezpieczniej się nie da
pokrywek, ustawianie stabilnej
następujące: najpierw na polu
Płyta indukcyjna przez cały czas
temperatury itp. W ten sposób
frontowym aktywowany jest naj-
gotowania pozostaje praktycznie
kształtujemy dobre, proekologicz-
wyższy, 9 poziom grzania. Po
chłodna, a więc wyeliminowane
ne nawyki, oszczędzając energię
zagotowaniu, przesuwając naczy-
zostaje ryzyko poparzenia. Płyta
oraz domowy budżet.
nie na pole powyżej, powodujemy
posiada funkcję automatycznego
automatyczne włączenie tej strefy
wykrywania obecności i kształtu
na 1 poziomie grzania.
naczyń. Garnek, w którym
gotujemy, nie musi być więc dopasowany do kształtu i wielkości
56 | www.bosch-home.pl
Nowa powiększona
Wyświetlacz LCD
FlexInduction
Gotowanie z urządzeniami Bosch
– teraz 24 cm
jest coraz bardziej komfortowe.
Płyty indukcyjne Bosch
Dlatego w niektórych modelach
sprawiają, że gotowanie
płyt indukcyjnych zastosowaliśmy
jest szybkie, bezpieczne i wyjątko-
wyświetlacz LCD. Na wyświetla-
wo oszczędne. Teraz, dzięki nowe-
czu możesz wygodnie ustawić
mu rozwiązaniu FlexInduction,
temperaturę oraz, w wybranych
możesz swobodnie łączyć pola
modelach, również jeden z 56
grzewcze płyty i gotować tak,
automatycznych programów, np.
jak jest Ci najwygodniej – bez
średnio wysmażony stek. Stopień
względu na to, czy gotujesz na
jasności wyświetlacza można
jednym, dwóch czy trzech polach
ustawić indywidualnie. Do wyboru
grzewczych, używasz małych
mamy 15 zaprogramowanych języ-
garnków czy dużej brytfanny.
ków, w tym polski. Ponadto w każ-
Modułowa strefa FlexInduction
dym modelu dostępne jest zabez-
pozwala połączyć 2 pola indukcyj-
pieczenie przed uruchomieniem
ne w jedną dużą powierzchnię, na
przez dziecko.
której z łatwością postawisz naczynie o nietypowym kształcie.
PowerBoost – rekord szybkości
Pól można używać również od-
Funkcja PowerBoost zwiększa moc
dzielnie jako standardowych stref
wybranego pola grzewczego i skra-
indukcyjnych.
ca czas gotowania aż do 50%! Woda zagotuje się w mgnieniu oka, co
230
Volt
Płyta indukcyjna
w każdym domu
jest szczególnie cenne dzisiaj, gdy
ciągle brakuje nam czasu.
Wybrane modele nowych
płyt indukcyjnych można
CombiInduction
podłączyć pod napięcie
– więcej możliwości
230 V. Umożliwia to zainstalowanie
Pojawienie się płyt Combi
płyty w kuchniach wyposażonych
to wielki krok w stronę komfortu
w starszy typ instalacji elektrycz-
użytkowników. Dużą wygodą jest
nej. Płyta indukcyjna PIA 611B68E
możliwość korzystania ze strefy
wyposażona jest we wtyczkę, moż-
Combi, tworzonej przez połączenie
na ją podłączyć bezpośrednio do
dwóch oddzielnych pól i pozwalają-
gniazdka. Teraz z zalet indukcji
cej na stosowanie większych,
można korzystać nawet, jeśli
prostokątnych lub owalnych naczyń.
w Twoim mieszkaniu nie ma trzeciej fazy.
www.bosch-home.pl | 57
Wyjątkowa łatwość czyszczenia
Płyta bezramkowa
Płyta indukcyjna jest też bardzo
Rozwiązanie to jest nie tylko
łatwa do utrzymania w czystości.
bardzo estetyczne, ale i prak-
Ponieważ cały czas pozostaje
tyczne. Zachwyca czystością linii
praktycznie chłodna, rozlane po-
i jest łatwe w pielęgnacji.
trawy nie przypalają się i nie przywierają do powierzchni płyty.
Wystarczy zetrzeć je ścierką lub
papierowym ręcznikiem.
Domino – propozycja
dla indywidualistów
Linia Domino, na którą składają
się płyty o szerokości 30 cm: indukcyjna, ceramiczna, gazowa
oraz palnik pod wok, to idealne
Płyta wykończona szlifem
Płyta posiada elegancki szlif
z przodu i dwie cienkie listwy
po bokach. To wyjątkowo eleganckie, dyskretne wykończenie
pasuje do stylistyki każdej kuchni.
rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Płyty można łączyć ze
sobą, a także z wybranymi płytami pełnowymiarowymi. Dzięki temu każdy może stworzyć zestaw
idealnie odpowiadający jego zwyczajom kulinarnym i gustom estetycznym.
Nowoczesne wzornictwo
płyt grzejnych
Płyty ceramiczne Bosch gwarantują przyjemność gotowania i wpływają na estetykę wnętrza. Ich nowoczesne wzornictwo sprawi,
że w naszej kuchni zagoszczą funkcjonalność i elegancja. Proponujemy 4 rodzaje wykończenia płyt.
Płyta ramkowa
Płyta otoczona jest ze wszystkich
stron ramką ze stali szlachetnej.
To najbardziej tradycyjne wykończenie jest bardzo wygodne
i dodatkowo chroni brzegi płyty.
58 | www.bosch-home.pl
Płyty elektryczne – przegląd funkcji.
Symbol
Seria
Wzornictwo
produktu
Szerokość DirectSelect
[mm]
Indukcja
Zabezp.
Sensor
Pola
smażenia
o zmienym
przed
zasięgu
dziećmi
Strona
Płyty elektryczne
PIZ 975N17E
Serie | 8
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
916
PIT 851F17E
Serie | 6
Ozdobny szlif z przodu i po bokach
PIV 675N17E
Serie | 8
PIN 651F27E
Serie | 6
PIT 645F17E
Serie | 6
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
Ozdobny szlif z przodu
i po bokach
Stalowa ramka
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
Ozdobny szlif z przodu
i po bokach

–
2xFlex

59
802

–
CombiZone
606



59
2xFlex


–
592


60
1xFlex


60
583

–
CombiZone


60
606


1


61
606

–
1


61
592

–
1


61

PIB 675M27E
Serie | 8
PIB 672F17E
Serie | 6
PIB 651F17E
Serie | 6
PIE 611F17E
Serie | 6
Bezramkowa
592

–
–


62
PIA 611B68E
Serie | 4
Bezramkowa
592
–
–
–


62
PIC 645F17E
Serie | 6
Stalowa ramka
583

–
1


62
PKN 651F17E
Serie | 6
Ozdobny szlif z przodu
i po bokach
592

–
2
–

63
PKN 645F17E
Serie | 6
Stalowa ramka
583

–
2
–

63
592
–
–
1
–
–
64
592

–
1
–

64
Ozdobny szlif z przodu
i po bokach
Ozdobny szlif z przodu
i po bokach
PKF 659C17E
Serie | 2
PKF 651F17E
Serie | 6
PKE 611F17E
Serie | 6
Bezramkowa
592

–
–
–

64
PKE 611B17E
Serie | 4
Bezramkowa
592
–
–
–
–

65
PKE 645B17E
Serie | 4
Stalowa ramka
583
–
–
–
–

65
306
–
–
–

–
75
306
–
–
1
–
–
75
PIE 375C14E
Serie | 2
PKF 375V14E
Serie | 2
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
www.bosch-home.pl | 59
Płyty indukcyjne
PIZ 975N17E* Serie | 8
PIT 851F17E* Serie | 6
Typ płyty
Płyta indukcyjna, FlexInduction
Płyta indukcyjna
Sposoby grzania
– 5 Indukcyjnych stref grzewczych, w tym 2 podwójne strefy
FlexInduction, 1 potrójna strefa grzewcza
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 CombiZone
Komfort
użytkowania
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Timer
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla
pól indukcyjnych
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Timer
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń dla
pól indukcyjnych
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja Move Mode
Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach
– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
Parametry
techniczne
– Moc przyłączeniowa: 10,8 kW
lewe przednie / tylne: 3,3 kW – 21x20 cm/21x20 cm
centralne: 2,2/2,6/3,3 kW – 21/26/32 cm
prawe przednie / tylne: 3,3 kW – 21x20 cm/21x20 cm
– Wymiary urządzenia (SxGxW): 916x527x51 mm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
lewe tylne: 2,2 kW – 21 cm
prawe tylne: 2,4 kW – 28 cm
lewe przednie: 2,2 kW – 21 cm
prawe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm
CombiZone - 439x210 mm
– Wymiary urządzenia (SxGxW): 802x522x51 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIZ 975N17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIT 851F17E
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
60 | www.bosch-home.pl
Płyty indukcyjne
PIV 675N17E Serie | 8, FlexInduction*
PIN 651F27E Serie | 6, FlexInduction*
PIT 645F17E* Serie | 6
Typ płyty
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
2 podwójne strefy FlexInduction
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
1 podwójna strefa FlexInduction
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
1 podwójna strefa CombiZone
Komfort
użytkowania
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Timer
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Sensory smażenia w prawych strefach
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Timer
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlaczc yfrowy
– Wyłącznikb ezpieczeństwa
– Wyłącznikg łówny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Timer
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja Move Mode
– Wskaźnik zużycia energii
Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
– Stalowa ramka
Parametry
techniczne
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe przednie/tylne – 3,3 kW
– 24x20 cm/24x20 cm
prawe przednie/tylne – 3,3 kW
– 24x20 cm/24x20 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
606x527x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe przednie/tylne – 3,3 kW –
24x20 cm/24x20 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x51 mm
– Moc i wielkość pol grzewczych:
lewe tylne: 2,2 kW – 21 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
lewe przednie: 2,2 kW – 21 cm
prawe przednie: 1,8 kW – 18 cm
CombiZone - 439x210 mm
– Moc przyłączeniowa: 6.8 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
583x513x55 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIV 675N17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIN 651F27E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIT 645F17E*
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 61
Płyty indukcyjne
PIB 675M27E* Serie | 8
PIB 672F17E* Serie | 6
PIB 651F17E* Serie | 6
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
1 strefa o zmiennym zasięgu
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
1 strefa o zmiennym zasięgu
– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym
1 strefa o zmiennym zasięgu
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Sensory smażenia w przednich strefach
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu,
stalowe listwy po bokach
– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8/2,0 kW – 18/28 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
606x527x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8/2,0 kW – 18/28 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
606x527x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8/2,0 kW – 18/28 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,8 kW – 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x51 mm
PIB 672F17E
PIB 651F17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIB 675M27E
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
62 | www.bosch-home.pl
Płyty indukcyjne
230
Volt
PIE 611F17E* Serie | 6
PIA 611B68E* Serie | 4
PIC 645F17E* Serie | 6
Typ płyty
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
Płyta indukcyjna
Sposoby grzania
– 4 indukcyjne strefy grzewcze
– 4 indukcyjne strefy grzewcze
– 2 indukcyjne strefy grzewcze
– 2 standardowe strefy grzewcze,
w tym strefa o zmiennym zasięgu
Komfort
użytkowania
– Sterowanie sensorowe
DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól
indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Wskaźnik zużycia energii
– Sterowanie sensorowe
TouchSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól
indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja QuickStart
– Funkcja ReStart
– Sterowanie sensorowe
DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól
indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie kształtu
i obecności naczyń dla pól indukcyjnych
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja ReStart
Wzornictwo
–B ezramkowa
– Bezramkowa
– Stalowa ramka
Parametry
techniczne
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW - 21 cm
lewe przednie: 1,8 kW - 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 1,8 kW - 18 cm
lewe przednie: 1,4 kW - 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 3,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,6/2,4 kW – 17/26,5 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,4 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
583x513x55 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIE 611F17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIA 611B68E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
*** Z wbudowanym pod spodem
piekarnikiem min. 30 mm
PIC 645F17E
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 63
Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem
PKN 651F17E Serie | 6
PKN 645F17E Serie | 6
Typ płyty
Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed
Płyta ceramiczna Ceramika HighSpeed
Sposoby grzania
– 4 strefy grzewcze, w tym
2 strefy o zmiennym zasięgu
– 4 strefy grzewcze, w tym
2 strefy o zmiennym zasięgu
Komfort
użytkowania
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Wyłącznik główny
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Wyłącznik główny
– Timer dla każdej strefy
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
– Stalowa ramka
Parametry
techniczne
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8/2,6 kW – 17/26,5 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 1/2,2 kW – 14,5/21cm
lewe przednie: 2 kW – 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,5 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x45 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 1,8/2,6 kW – 17/26,5 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 1/2,2 kW – 14,5/21 cm
lewe przednie: 2 kW – 18 cm
– Moc przyłączeniowa: 7,5 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
583x513x48 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKN 651F17E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKN 645F17E
64 | www.bosch-home.pl
Płyty ceramiczne z integralnym sterowaniem
PKF 659C17E Serie | 2
PKF 651F17E Serie | 6
PKE 611F17E Serie | 6
Typ płyty
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
Sposoby grzania
– 4 strefy grzewcze, w tym
1 strefa o zmiennym zasięgu
– 4 strefy grzewcze, w tym
1 strefa o zmiennym zasięgu
– 4 strefy grzewcze
Komfort
użytkowania
– Sterowanie za pomocą pokręteł
– 9 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Sterowanie sensorowe DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
–W yświetlaczc yfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik
zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Wyłącznik główny
– Timer
– Funkcja „krótkie czyszczenie”
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
– Sterowanie sensorowe
DirectSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik
zalegania ciepła
– Wyłącznik główny
– Timer
– Funkcja krótkie czyszczenie
– Funkcja ReStart
– Wskaźnik zużycia energii
Wzornictwo
– Ozdobny szlif z przodu i po bokach
– Ozdobny szlif z przodu
i po bokach
– Bezramkowa
Parametry
techniczne
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,0 kW – 18 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x46 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 0,75/2,2 kW – 12/21 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,0 kW – 18 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x45 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 2,0 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x45 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKF 659C17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKF 651F17E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKE 611F17E
www.bosch-home.pl | 65
PKE 611B17E Serie | 4
PKE 645B17E Serie | 4
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
– 4 strefy grzewcze
– 4 strefy grzewcze
– Sterowanie sensorowe TouchSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik
zalegania ciepła
– Wyłącznik główny
– Timer
– Funkcja krótkie czyszczenie
– Funkcja ReStart
– Sterowanie sensorowe TouchSelect
– 17 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– Elektronika gotowania
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Zabezpieczenie przed
uruchomieniem przez dzieci
– 2-stopniowy wskaźnik
zalegania ciepła
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Wyłącznik główny
– Timer
– Funkcja ReStart
–B ezramkowa
– Stalowa ramka
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 2,0 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
592x522x39 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
lewe tylne: 2,0 kW – 18 cm
prawe tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
prawe przednie: 2,2 kW – 21 cm
lewe przednie: 1,2 kW – 14,5 cm
– Moc przyłączeniowa: 6,6 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
583x513x48 mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKE 611B17E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKE 645B17E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
66 | www.bosch-home.pl
Płyty gazowe – komfort i bezpieczeństwo.
www.bosch-home.pl | 67
Komfort i estetyka
Wzornictwo płyt gazowych Bosch
pasuje idealnie do nowoczesnej
piano
a
filo
Elegancja tkwi
w szczególe
Koneserom dobrego
kuchni. Do wyboru oferujemy płyty
smaku proponujemy płytę gazową
ceramiczne ze szkła hartowanego
ze szkła hartowanego z systemem
lub ze stali szlachetnej. Wyjątkowy
piano-a-filo. Można ją zainstalo-
design oferują modele z pojedyn-
wać tradycyjnie na blacie albo
czymi rusztami na płycie ze szkła
wpuścić w kamienny lub kompo-
hartowanego. Urządzenia wygląda-
zytowy blat, dzięki czemu zyska-
ją bardzo estetycznie i elegancko,
my gładką, niezwykle łatwą
gwarantują też komfort obsługi.
w czyszczeniu powierzchnię.
Pojedyncze ruszty są znacznie
Naszą płytę dodatkowo wyróżnia
łatwiejsze w czyszczeniu, a przy-
konstrukcja czterech pojedynczych
padkowo rozlany płyn łatwiej
rusztów. Połączyliśmy w niej
zetrzeć. Wygodę i bezpieczeństwo
estetykę designu oraz łatwość
eksploatacji płyt gwarantuje też
pielęgnacji powierzchni.
zapalarka zintegrowana w pokrętle.
Systemy zabezpieczające
Elegancja i styl:
Płyty gazowe Bosch to gwarancja
płyty z kwadratowymi rusztami
bezpieczeństwa. Wszystkie modele
Teraz w naszej ofercie znajdziesz
wyposażone są w specjalne zabez-
także płyty z kwadratowymi, indy-
pieczenie przeciwwypły wowe
widualnymi rusztami. To dzięki nim
gazu, które automatycznie odcina
płyta zyskuje piękną, geometryczną
jego dopływ w przypadku zalania
estetykę. Ruszty są także bardzo
płyty, np. gotującą się zupą.
praktyczne – dostęp do każdego
Wyłącznik główny sprawi, że w razie
z osobna umożliwia komfortowe
potrzeby jednym ruchem ręki
korzystanie z płyty. Materiał
możesz wyłączyć wszystkie
z jakiego zostały wykonane, ema-
palniki, a następnie, po naciśnię-
liowana stal lub wysokogatunkowe
ciu i przekręceniu gałki, na nowo
żeliwo, czynią je bardzo stabilnymi
je uruchomić.
i bezpiecznymi.
Specjały kuchni azjatyckiej
Kilka modeli naszych płyt gazowych
wyposażyliśmy w specjalny palnik
wok. Daje on wiele możliwości
podczas przyrządzania azjatyckich
przysmaków.
68 | www.bosch-home.pl
Płyty gazowe – przegląd funkcji.
Symbol
Seria
Wzornictwo
produktu
Szerokość
Palniki
Piano
[mm]
Strona
a
Wok
Mocny
Standardowy Oczczędny
filo
piano
a
filo
Płyty gazowe
PRP 626M70E
Serie | 8
Ceramiczna płyta podpalnikowa
606
–
1
2
1
–
69
PRP 626B70E
Serie | 8
Ceramiczna płyta podpalnikowa
606
–
1
2
1
–
69
PPQ 719B21E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
710
1
1
2
1

69
PPP 619M91E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1

70
PPP 616M91E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1

70
PPP 612M91E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1

70
PPP 616B21E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1

71
PPP 616B81E
Serie | 6
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1

71
POH 6B6B10
Serie | 2
Szklana płyta podpalnikowa
590
1
–
2
1
–
72
POP 6B6B10
Serie | 2
Szklana płyta podpalnikowa
590
–
1
2
1
–
72
PCQ 715M90E
Serie | 6
Płyta podpalnikowa ze stali
702
1
1
2
1
–
72
PCP 615M90E
Serie | 6
Płyta podpalnikowa ze stali
582
–
1
2
1
–
73
PCH 615B90E
Serie | 6
Płyta podpalnikowa ze stali
582
1
1
1
1
–
73
PCP 615B80R
Serie | 6
Płyta podpalnikowa ze stali
582
–
1
2
1
–
73
PBP 6B5B80
Serie | 2
Płyta podpalnikowa ze stali
580
–
1
2
1
–
74
PRA 326B70E
Serie | 8
Ceramiczna płyta podpalnikowa
306
1
–
–
–
–
75
PRB 326B70E
Serie | 8
Ceramiczna płyta podpalnikowa
306
–
1
1
–
–
75
PBP 6B3B60
Serie | 2
Płyta podpalnikowa emaliowana
580
–
1
2
1
–
93
www.bosch-home.pl | 69
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
piano
a
filo
PRP 626M70E Serie | 8
PRP 626B70E Serie | 8
PPQ 719B21E Serie | 6
Sposoby grzania
4
–
–
–
Komfort
użytkowania
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączenie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy żeliwny ruszt nadający się również do mycia w zmywarce
– Sterowanie z przodu płyty
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– 5 pojedynczych żeliwnych rusztów
– Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo
– Ceramiczna płyta podpalnikowa
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
– Ceramiczna płyta podpalnikowa
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
Parametry
techniczne
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,9 kW
lewy tylny: 1,1 kW
prawy przedni: 1,9 kW
prawy tylny: 2,8 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
606x527x47 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,9 kW
lewy tylny: 1,1 kW
prawy przedni: 1,9 kW
prawy tylny: 2,8 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
606x527x47 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,0 kW
lewy tylny: 1,7 kW
wok: 4 kW
prawy przedni: 1,7 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
710x520x58 mm
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
5
–
–
–
–
palników gazowych:
1 pod wok
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Położenie przyłącza
gazowego w wycięciu
PRP 626M70E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Położenie przyłącza
gazowego w wycięciu
PRP 626B70E
PPQ 719B21E
70 | www.bosch-home.pl
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
piano
a
filo
PPP 619M91E Serie | 6
piano
a
filo
PPP 616M91E Serie | 6
piano
a
filo
PPP 612M91E Serie | 6
Sposoby grzania
4
–
–
–
Komfort
użytkowania
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– 4 pojedyncze żeliwne ruszty
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączanie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– 4 pojedyncze żeliwne ruszty
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączanie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– 4 pojedyncze żeliwne ruszty
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączanie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
Parametry
techniczne
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x58 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x58 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x58 mm
PPP 619M91E
PPP 616M91E
PPP 612M91E
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 71
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
piano
a
filo
PPP 616B21E Serie | 6
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
piano
a
filo
PPP 616B81E Serie | 6
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Cztery pojedyncze żeliwne ruszty
– Sterowanie z przodu płyty
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy emaliowany ruszt
– Sterowanie z przodu płyty
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Płyta do montażu tradycyjnego
lub piano-a-filo (tworzy z blatem
równą powierzchnię); do piano-a-filo
nadają się jedynie blaty kamienne
lub kompozytowe
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x58 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x58 mm
PPP 616B21E
PPP 616B81E
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
72 | www.bosch-home.pl
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
POH 6B6B10 Serie | 2
POP 6B6B10 Serie | 2
PCQ 715M90E Serie | 6
Sposoby grzania
4
–
–
–
Komfort
użytkowania
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Cztery pojedyncze emaliowane
ruszty
– Sterowanie z boku płyty
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Cztery pojedyncze emaliowane
ruszty
– Sterowanie z boku płyty
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy żeliwny ruszt
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączenie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Bezramkowa
– Płyta podpalnikowa ze szkła hartow.
– Bezramkowa
– Płyta podpalnikowa ze stali
szlachetnej
Parametry
techniczne
– Moc palników gazowych:
wok: 3,3 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 1,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x56 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 3,0 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 1,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
590x520x56 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,0 kW
lewy tylny: 1,7 kW
wok: 4,0 kW
prawy przedni: 1,7 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
702x520x54 mm
POH 6B6B10
POP 6B6BH10
PCQ 715M90E
palniki gazowe:
1 pod wok
2 standardowe
1 oszczędny
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
5
–
–
–
–
palników gazowych:
1 pod wok
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 73
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
PCP 615M90E Serie | 6
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
PCH 615B90E Serie | 6
4
–
–
–
–
palniki gazowe:
1 pod wok
1 mocny
1 standardowy
1 oszczędny
PCP 615B80R Serie | 6
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy żeliwny ruszt
– Sterowanie z przodu płyty
– Mechaniczny wyłącznik główny
urządzenia (wyłączanie urządzenia
za pomocą jednego przycisku)
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
dziećmi
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy żeliwny ruszt
– Sterowanie z przodu płyty
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy emaliowany ruszt
– Sterowanie z przodu płyty
– Płyta podpalnikowa ze stali
szlachetnej
– Płyta podpalnikowa ze stali
szlachetnej
– Płyta podpalnikowa ze stali
szlachetnej
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
582x520x53 mm
– Moc palników gazowych:
wok: 3,3 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
582x520x53 mm
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 1,7 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 3,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
582x520x53 mm
PCP 615M90E
PCH 615B90E
PCP 615B80R
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
74 | www.bosch-home.pl
Płyty gazowe z integralnym sterowaniem
PBP 6B5B80 Serie | 2
Sposoby grzania
4
–
–
–
Komfort
użytkowania
– Zapalarka elektryczna zintegrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęściowy emaliowany ruszt
– Sterowanie z boku płyty
Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa ze stali
szlachetnej
Parametry
techniczne
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 3,0 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 1,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
580x510x54 mm
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
PBP 6B5B60
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 75
Linia płyt Domino
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PIE 375C14E
PIE 375C14E* Serie | 2
PKF 375V14E Serie | 2
Typ płyty
Płyta indukcyjna
Płyta ceramiczna
Ceramika HighSpeed
Sposoby grzania
2 indukcyjne strefy grzewcze
2 strefy grzewcze, w tym:
1 strefa o zmiennym zasięgu
Komfort
użytkowania
– Sterowanie przy pomocy pokręteł
– 9 poziomów mocy grzania dla
każdego pola
– Wyświetlacz cyfrowy
– 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik bezpieczeństwa
– Wyłącznik główny
– Sygnał dźwiękowy końca pracy
– Funkcja Booster dla pól indukcyjnych
– Elektroniczne rozpoznawanie
kształtu i obecności naczyń
– Sterowanie przy pomocy pokręteł
– 9 poziomów mocy grzania
dla każdego pola
– Wskaźnik zalegania ciepła
– Wyłącznik główny
– Wskaźniki trybu pracy
Wzornictwo
– Linia Domino
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
– Linia Domino
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
Parametry
techniczne
– Moc i wielkość pól grzewczych:
tylne: 1,4 kW – 14,5 cm
przednie: 2,2 kW – 21 cm
– Moc przyłączeniowa: 3,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
306x527x51 mm
– Moc i wielkość pól grzewczych:
tylne: 1,2 kW – 14,5 cm
przednie: 0,8/2,0 kW – 12/18 cm
– Moc przyłączeniowa: 3,2 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
306x527x48 mm
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Maksymalna głębokość
PKF 375V14E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Położenie przyłącza
gazowego w wycięciu
PRA 326B70E
* Minimalna odległość
od wycięcia do ściany
** Położenie przyłącza
gazowego w wycięciu
PRA 326B70E Serie | 8
PRB 326B70E Serie | 8
Typ płyty
Płyta gazowa
Płyta gazowa
Sposoby grzania
1 palnik gazowy pod wok
2 palniki gazowe
– 1 mocny
– 1 standardowy
Komfort
użytkowania
– Zapalarkae lektrycznaz integrowana
w pokrętłach płyty
(zapalanie jedną ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Jednoczęściowy żeliwny ruszt
nadający się również do mycia
w zmywarce
– Sterowanie z przodu płyty
– Zapalarka elektrycznaz integrowana
w pokrętłach płyty
(zapalanie jedną ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Jednoczęściowy żeliwny ruszt
nadający się również do mycia
w zmywarce
– Sterowanie z przodu płyty
Wzornictwo
– Linia Domino
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
– Ceramiczna płyta podpalnikowa
– Linia Domino
– Szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy
po bokach
– Ceramiczna płyta podpalnikowa
Parametry
techniczne
– Moc palnika gazowego: 6,0 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
306x527x59 mm
– Moc palników gazowych:
tylny: 2,8 kW
przedni: 1,9 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
306x527x47 mm
* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali).
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
PRB 326B70E
Jako wyposażenie dodatkowe
HEZ 394301 – listwa montażowa
76 | www.bosch-home.pl
Okapy Bosch.
Dobry klimat
w Twojej kuchni.
www.bosch-home.pl | 77
Przy gotowaniu choćby najsmaczniejszych potraw powstają opary, które niestety nie pachną
już tak smakowicie. Mieszanka wilgoci, tłuszczu i niepożądanych zapachów powinna zostać
jak najszybciej wyeliminowana. Nowe okapy Bosch, o wielkiej mocy i cichej pracy, sprawią,
że Twoja kuchnia będzie zawsze pachniała świeżością. Nawet podczas wielkiego gotowania.
78 | www.bosch-home.pl
Technologia świeżego powietrza.
Linia okapów Bosch w doskonały sposób łączy piękno i funkcjonalność. Dzięki nowoczesnym systemom filtracji urządzenia szybko i skutecznie uporają się z zapachem smażonej
ryby czy frytek. Oprócz oczywistej funkcji wciągania oparów, nasze okapy oświetlają płytę
grzewczą, zapewniając komfort gotowania. Wykonane z najwyższej jakości stali szlachetnej,
z eleganckimi czerwonymi podświetleniami, okapy Bosch doskonale podkreślają nowoczesny
charakter wnętrza.
www.bosch-home.pl | 79
Szlachetne wzornictwo
Skuteczność przede wszystkim
jest niezwykle łatwe. Teraz możesz
Linia okapów Bosch charaktery-
Okapy Bosch szybko i skutecznie
skoncentrować się na przyjemno-
zuje się różnorodnością stylów.
rozprawią się z niepożądanymi
ści płynącej z gotowania.
Dzięki temu łatwo wybierzesz
zapachami w Twojej kuchni.
okap idealnie dopasowany do
System elektronicznego sterowania
Nowy, energooszczędny
Twojego wnętrza. Proponujemy
gwarantuje, że praca urządzenia
i supercichy
okapy w pełni stalowe, łączone
na każdym etapie przebiega bez
ze szkłem, minimalistyczne okapy
jakichkolwiek zakłóceń. Dzięki
Opatentowany napęd Silnik
o prostym kształcie, o linii lekko
regulacji stopnia mocy wentylatora
EcoSilence Drive™ gwarantuje wy-
wygiętej oraz modne okapy pod
możemy dostosować siłę pracy
jątkowo cichą i energooszczędną
kątem. Wybrane modele wyróżniają
okapu do naszych aktualnych
pracę okapu. W przeciwieństwie
się wzornictwem MetalTouch, które
potrzeb. Na wyjątkowo uciążliwe
do konwencjonalnych silników,
łączy stal szlachetną z eleganc-
opary proponujemy dodatkowo
EcoSilence Drive™ to silnik bezsz-
kimi podświetleniami w kolorze
funkcję intensywnego wentylowa-
czotkowy. Dzięki likwidacji tarcia
czerwieni. Zintegrowane z okapem
nia. Okap przez 10, 15 lub 30 min
jest niewiarygodnie cichy i zapew-
przyciski sterujące zapewniają
(w zależności od modelu) będzie
nia niższe zużycie energii. Bez
wygodną obsługę. Wystarczy lekkie
pracował z maksymalną mocą, a po
względu na wybrany stopień in-
dotknięcie, aby wybrana funkcja
tym czasie samoczynnie wyłączy
tensywności wentylowania, Silnik
została podświetlona, idealnie
się lub wróci do trybu normalnego.
EcoSilence Drive™ jest cichszy
harmonizując z resztą sprzętów
do zabudowy Bosch.
i bardziej ekonomiczny od silniSystem filtracji
System filtracji zastosowany
Rozwiązania dla każdego
w okapach Bosch składa się
W naszej ofercie znajdziesz
z metalowego filtra przeciwtłusz-
okapy kominowe, szufladowe,
czowego oraz z aktywnego filtra
podszafkowe, wysepkowe oraz
węglowego (wykorzystywanego
okapy wyspowe przeznaczone
przy obiegu zamkniętym) – spe-
do wysp kuchennych. Większość
cjalisty w usuwaniu zapachów.
modeli pracuje w obiegu zamknię-
Urządzenia wyposażone są także
tym i otwartym. W obiegu
we wskaźnik nasycenia filtra, który
otwartym wentylator wciąga
przypomni o konieczności jego
powietrze, kierując je przez prze-
wymiany lub oczyszczenia. W wy-
wody wentylacyjne do komina
branych modelach zastosowaliśmy
lub bezpośrednio na zewnątrz.
innowacyjny filtr szczelinowy. Fil-
W obiegu zamkniętym powietrze
try w naszych okapach pochłaniają
oczyszczane jest w filtrze przeciw-
o wiele więcej tłuszczu niż dotych-
tłuszczowym, a następnie w filtrze
czas, a utrzymanie ich w czystości
aktywnym.
Silnik EcoSilence Drive™
ków tradycyjnych.
80 | www.bosch-home.pl
Okapy – przegląd funkcji
Symbol
Seria
produktu
Szerokość
Dimm/
Metalowy filtr
Silnik
[cm]
SoftLight
przeciw
EcoSilence
tłuszczowy
Drive™
TouchControl
Technologia
Wskaźnik
szczelinowa
nasycenia
Strona
filtra
Okapy wyspowe
DIB 121U50
Serie | 8
120
/


–


81
DIB 091K50
Serie | 8
90
/





81
DIB 091E51
Serie | 6
90
/


–
–
–
82
DIC 043650
Serie | 2
40
–/–

–
–
–
–
82
DWK 098G60
Serie | 8
90
/–

–



83
DWK 098G21
Serie | 8
90
/–

–



83
DWB 097J50
Serie | 8
90
/



–

84
DWB 097E50
Serie | 6
90
/


–
–

84
DWB 097A50
Serie | 4
90
–


–
–
–
84
DWW 097A50
Serie | 4
90
–


–
–
–
85
DWA 097A50
Serie | 4
90
–


–
–
–
85
DWB 09W452
Serie | 2
90
–

–
–
–
–
85
DWK 06G620
Serie | 6
60
–

–
–

–
86
DWK 06G660
Serie | 6
60
–

–
–

–
86
DWB 067J50
Serie | 8
60
/



–

86
DWA 067A50
Serie | 4
60
–


–
–
–
87
DWA 06E651
Serie | 4
60
–

–
–
–

81
DWW 067A50
Serie | 4
60
–

–
–
–
–
88
DWB 06W452
Serie | 2
60
–

–
–
–
–
88
DWW 06W450
Serie | 2
60
–

–
–
–
–
88
DWC 041650
Serie | 2
40
–

–
–
–
–
89
DWW 063461
Serie | 2
60
–

–
–
–
–
92
DHI 635H
Serie | 4
60
–

–
–
–
–
90
DHI 625A
Serie | 2
60
–
fizelinowy
–
–
–

90
Serie | 4
53
–

–
–
–
–
90
DHU 662B
Serie | 2
60
–

–
–
–
–
91
DHU 665C
Serie | 4
60
–

–
–
–
–
91
Okapy kominowe
Okapy szufladowe
Okap wysepkowy
DHL 545S
Okap podszafkowy
www.bosch-home.pl | 81
Okapy wyspowe 120 i 90 cm
A
DIB 121U50 Serie | 8
A
DIB 091K50 Serie | 8
Sposób pracy
Do montażu nad wyspą.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Do montażu nad wyspą.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z automatycznym powrotem do trybu
normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Oświetlenie SoftLight / Funkcja Dimm
– Eco Sensor
– Technologia szczelinowa
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z automatycznym powrotem do trybu
normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Oświetlenie SoftLight / Funkcja Dimm
– Eco Sensor
– Technologia szczelinowa
– Silnik EcoSilence Drive™
Wzornictwo
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb norm.: 640
m³/h; tryb int.: 890 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryby int. 2
69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia
akustycznego)
– Moc oświetlenia: 4x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 744–924x1200x650
obieg zamknięty: 744–1044x1200x650
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 620 m³/h; tryb int.: 850 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryby int. 2
69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 4x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 744–924x900x600
obieg zamknięty: 744–1044x900x600
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5385 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DH Z5385 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DIB 121U50
DIB 091K50
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
82 | www.bosch-home.pl
Okapy wyspowe 90 i 40 cm
D
DIB 091E51 Serie | 6
DIC 043650 Serie | 2
Sposób pracy
Do montażu nad wyspą.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Do montażu nad wyspą.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z automatycznym powrotem do trybu
normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 min
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Oświetlenie SoftLight / Funkcja Dimm
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska pracy
– Sterowanie mechaniczne za pomocą
przycisków
Wzornictwo
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 620 m³/h; tryb int.: 1000 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryby int. 2
71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 4x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 744–924x900x600
obieg zamknięty: 744–1044x900x600
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 590 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 780–1040x400x400
obieg zamknięty: 780–1040x400x400
Wyposażenie
dodatkowe
– DH Z5385 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5465 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DIB 091E51
DIC 043650
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 83
Okapy kominowe 90 cm
A
DWK 098G60 Serie | 8
A
DWK 098G21 Serie | 8
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą kuchenną.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą kuchenną.
Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 4-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 15 min
– Funkcja Dimm
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Technologia szczelinowa
– Szklana pokrywa filtra
– Silnik EcoSilence Drive™
– 4-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia po 15 min
– Funkcja Dimm
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Technologia szczelinowa
– Szklana pokrywa filtra
– Silnik EcoSilence Drive™
Wzornictwo
– Stal + czarne szkło
– Stal + białe szkło
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 630 m³/h; tryb int.: 860 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x1 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 1038-1378x900x388
obieg zamknięty: 1038-1488x900x388
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 630 m³/h; tryb int.: 850 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x1 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 1004-1344x900x391
obieg zamknięty: 1004-1454x900x391
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5335 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5335 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DWK 098G60
DWK 098G21
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
84 | www.bosch-home.pl
Okapy kominowe 90 cm
DWB 097J50 Serie | 8
DWB 097E50 Serie | 6
DWB 097A50 Serie | 4
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie
TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Oświetlenie SoftLight
/ Funkcja Dimm
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Oświetlenie SoftLight
/ Funkcja Dimm
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Sterowanie elektroniczne za pomocą
podświetlanych przycisków
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
Wzornictwo
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 460 m³/h; tryb int.: 730 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 3x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 628-954x900x500
obieg zamknięty: 628-1064x900x500
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 460 m³/h; tryb int.: 730 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 3x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 642–954x900x500
obieg zamknięty: 642–1064x900x500
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 460 m³/h; tryb int.: 730 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 3x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 628–954x900x500
obieg zamknięty: 628–1064x900x500
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5345 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5345 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5345 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DWB 097J50
DWB 097E50
DWB 097A50
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 85
Okapy kominowe 90 cm
D
DWW 097A50 Serie | 4
DWA 097A50 Serie | 4
DWB 09W452 Serie | 2
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Sterowanie elektroniczne za pomocą
podświetlanych przycisków
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Sterowanie mechaniczne za pomocą
podświetlanych przycisków
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Specjalna izolacja wyciszająca pracę
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy
halogenowe
– Sterowanie mechaniczne
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna, szkło
– Stal szlachetna
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 460 m³/h; tryb int.: 730 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 3x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 672–954x900x500
obieg zamknięty: 672–1064x900x500
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 450 m³/h; tryb int.: 690 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 634–954x900x540
obieg zamknięty: 634–1064x900x540
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 440 m3/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x30 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 642–954x900x500
obieg zamknięty: 642–1064x900x500
– DHZ 5345 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DWW 097A50
DWA 097A50
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
86 | www.bosch-home.pl
Okapy kominowe 60 cm
C
DWK 06G620 Serie | 6
C
DWK 06G660 Serie | 6
DWB 067J50 Serie | 8
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Elektroniczne sterowanie
TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
urządzenia po 30 min
– Technologia szczelinowa
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Elektroniczne sterowanie
TouchControl
– Wyświetlacz cyfrowy
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
urządzenia po 30 min
– Technologia szczelinowa
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ 2 tryby intensywne
– Dwuzakresowy wysokowydajny
wentylator
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Elektroniczne sterowanie
TouchControl
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
urządzenia po 10 min
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Oświetlenie SoftLight
/ Funkcja Dimm
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
Wzornictwo
– Stal + białe szkło
– Stal + czarne szkło
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 600 m³/h; tryb int.: 690 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 806-994x598x339
obieg zamknięty: 908-1106x598x339
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 600 m³/h; tryb int.: 690 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 806-994x598x339
obieg zamknięty: 908-1106x598x339
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 430 m³/h; tryb int.: 680 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego);
tryb int. 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 628–954x600x500
obieg zamknięty: 628–1064x600x500
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5315 – zestaw startowy do
pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5315 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
DWK 06G620, DWK 06G660
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
DWB 067J50
www.bosch-home.pl | 87
D
DWA 067A50 Serie | 4
DWA 06E651 Serie | 4
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Sterowanie elektroniczne za pomocą
podświetlanych przycisków
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Sterowanie elektroniczne za pomocą
podświetlanych przycisków
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Funkcja automatycznego wyłączenia
po 20 min
– Wskaźnik nasycenia filtra
– Stal szlachetna, szkło
– Stal szlachetna, szkło
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 440 m³/h; tryb int.: 680 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego);
tryb int. 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A)
re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 634–954x600x540
obieg zamknięty: 634–1064x600x540
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 470 m³/h; tryb int.: 610 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 687–1097x600x450
obieg zamknięty: 687–1097x600x450
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5585 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DWA 0 67A50
DWA 06E651
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
88 | www.bosch-home.pl
Okapy kominowe 60 cm
D
DWW 067A50 Serie | 4
DWB 06W452 Serie | 2
D
DWW 06W450 Serie | 2
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy LED
– Sterowanie elektroniczne
– Funkcja intensywnego wentylowania
z powrotem do trybu normalnego
– Łatwy montaż
– Silnik EcoSilence Drive™
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy
halogenowe
– Sterowanie mechaniczne
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy
halogenowe
– Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 430 m³/h; tryb int.: 680 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x3 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 672–954x600x500
obieg zamknięty: 672–1064x600x500
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 460 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x30 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 642–954x600x500
obieg zamknięty: 642–1064x600x500
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 390 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x30 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 799–976x600x500
obieg zamknięty: 799–976x600x500
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5325 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 5275 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
DWW 067A50
DWB 06W452
DWW 06W450
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 89
Okap kominowy 40 cm
D
DWC 041650 Serie | 2
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Sterowanie mechaniczne za pomocą
przycisków
Wzornictwo
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 590 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 880x400x406
obieg zamknięty: 880x400x406
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5425 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
DWC 041650
* zgodnie z normą EN61591 φ 150; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
90 | www.bosch-home.pl
Okapy szufladowe
Okap
wysepkowy
D
DHI 635H Serie | 4
E
D
DHI 625A Serie | 2
DHL 545S Serie | 4
Sposób pracy
Okap szufladowy*** do zabudowy
w szafce wiszącej. Praca w obiegu
otwartym lub zamkniętym.
Okap szufladowy*** do zabudowy
w szafce wiszącej. Praca w obiegu
otwartym lub zamkniętym.
Okap wysepkowy do zabudowy pod
przystosowaną do tego szafką,
kominem lub nad kuchnią
o zabudowie wyspowej. Praca
w obiegu otwartym lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– System podwójnej filtracji
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy
halogenowe
– Sterowanie mechaniczne
–
–
–
–
–
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
+ tryb intensywny
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie
stanowiska pracy
– Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo
– Srebrzystoszary
– Srebrzystoszary
– Srebrzystoszary
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 400 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x30 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 354x598x280-443
obieg zamknięty: 354x598x280-443
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 280 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x30 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 252x598x280-450
obieg zamknięty: 252x598x280-450
– Wydajność wentylatora****: maks.
tryb norm.: 380 m³/h; tryb int.:
490 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego); tryb int.
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x20 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 255x530x380
obieg zamknięty: 255x530x380
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 3405 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 3350 – listwa metalowa
– DHZ 3570 – listwa aluminiowa
– DHZ 3105 – zestaw startowy
do pracy w obiegu zamkniętym
– DHZ 3350 – listwa metalowa
– DHZ 3570 – listwa aluminiowa
– DHZ 3200 – filtr metalowy
– DHZ 7305 – aktywny filtr do pracy
w obiegu zamkniętym
DHI 635H
DHI 625A
DHL 545S
3-stopniowa regulacja wentylatora
Fizelinowy filtr przeciwtłuszczowy
Oświetlenie stanowiska pracy
Wskaźnik nasycenia filtra
Sterowanie mechaniczne
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 120; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego;
*** Wysuwana część okapu musi zostać połączona z oryginalną listwą meblową lub listwą z wyposażenia dodatkowego; ****zgodnie z normą EN61591 φ 150
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
www.bosch-home.pl | 91
Okapy podszafkowe
E
DHU 662B Serie | 2
E
DHU 665C Serie | 4
Sposób pracy
Do montażu pod szafką wiszącą.
Praca w obiegu otwartym lub
zamkniętym.
Do montażu pod szafką wiszącą.
Praca w obiegu otwartym lub
zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Sterowanie mechaniczne
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Halogenowe oświetlenie stanowiska
pracy
– Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo
– Biały
– Stal szlachetna
Parametry
techniczne
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 360 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x28 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 150x600x482
obieg zamknięty: 150x600x482
– Wydajność wentylatora*: maks. tryb
norm.: 360 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
ciśnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x28 W
– Wymiary (WxSxG) mm:
obieg otwarty: 150x600x482
obieg zamknięty: 150x600x482
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 2701 – aktywny filtr do pracy
w obiegu zamkniętym
– DHZ 2701 – aktywny filtr do pracy
w obiegu zamkniętym
DHU 662B
DHU 665C
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
* zgodnie z normą EN61591 φ 120; ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
92 | www.bosch-home.pl
Linia Retro.
Ponadczasowa elegancja.
Produkty Linii Retro łączą klasyczne, eleganckie wzornictwo z nowoczesną technologią.
To najlepszy wybór dla osób, które cenią sobie stylowy wygląd sprzętów AGD, a nie chcą
rezygnować z komfortu, nowoczesnych rozwiązań i najwyższej jakości. Linia Retro doskonale
pasuje do wnętrz urządzonych w stylu rustykalnym oraz do klasycznej, drewnianej zabudowy
kuchennej.
Okap
E
DWW 063461 Serie | 2
Sposób pracy
Do montażu naściennego nad płytą
kuchenną. Praca w obiegu otwartym
lub zamkniętym.
Komfort
użytkowania
– 3-stopniowa regulacja wentylatora
– Metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
do mycia również w zmywarce
– Oświetlenie stanowiska pracy
– Sterowanie mechaniczne
Wzornictwo
– Retro
Parametry
techniczne
– Wydajnosc wentylatora*: maks. tryb
norm.: 360 m³/h
– Poziom hałasu**: maks. tryb. norm.
63 dB(A) re 1 pW (49 dB (A), re 20 uPa
cisnienia akustycznego)
– Moc oświetlenia: 2x28 W
– Wymiary (WxSxG) mm: obieg otwarty:
903-1014x600x515
obieg zamknięty: 903-1318x600x515
Wyposażenie
dodatkowe
– DHZ 5495 - zestaw startowy do pracy
w obiegu zamkniętym
DWW 063461
* zgodnie z normą EN61591 φ 150, ** zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
wymiary w mm
www.bosch-home.pl | 93
Płyta gazowa
z integralnym
sterowaniem
Piekarnik elektryczny
Energia
PBP 6B3B60 Serie | 2
Sposoby grzania
4
–
–
–
palniki gazowe:
1 mocny
2 standardowe
1 oszczędny
HBA 23BN61 Serie | 6
Typ piekarnika
– Zegar analogowy
– Zewnętrzne pokrętła
– Szybkie nagrzewanie
Sposób grzania
opis na stronach
18-19
Komfort
użytkowania
– Zapalarkae lektrycznaz integrowana
w pokrętłach płyty (zapalanie jedną
ręką)
– Termoelektryczne zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
– Dwuczęsciowy ruszt emaliowany
matowo
– Sterowanie z boku płyty
Wzornictwo
– Płyta podpalnikowa emaliowana
Parametry
techniczne
– Moc palników gazowych:
lewy przedni: 3,0 kW
lewy tylny: 1,7 kW
prawy przedni: 1,0 kW
prawy tylny: 1,7 kW
– Wymiary urządzenia (SxGxW):
580x510x54 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Komfort
użytkowania
– Regulacja temp. w zakresie 50–270°C
– Chłodny front 40°C
– Oświetlenie piekarnika
Czyszczenie
– Emalia GranitEmail
– Wewnętrzna strona drzwi: szkło
Parametry
techniczne
– Pojemność piekarnika: 62 l
– Moc przyłączeniowa: 2,48 kW
Wyposażenie
standardowe
– 1 ruszt
– 1 blacha emaliowana
– 1 blacha aluminiowa
Wymiary
(WxSxG) mm
595x595x515
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
PBP 6B3B60
Pokazane w katalogu wizerunki urządzeń są poglądowe.
HBA 23BN61
94 | www.bosch-home.pl
Zmywarki Bosch.
Ekologiczne rozwiązania.
Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie
6 litrów wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny
efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt,
perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorski design sprawiają, że zmywarki Bosch
cieszą się wyjątkowym uznaniem konsumentów na całym świecie.
www.bosch-home.pl | 95
Funkcjonalna technologia Bosch.
• Kosze VarioFlexPro – wnętrze zmywarki dostosowane do każdego załadunku
• System RackMatic – wygodna regulacja wysokości górnego kosza
• Asystent Dozowania – szybkie i skuteczne rozpuszczenie tabletki
• AquaStop – gwarancja ochrony przed zalaniem
96 | www.bosch-home.pl
ActiveWater Eco.
Mistrz w oszczędzaniu wody.
Zmywaj z mistrzem! Zmywarki Bosch, tak jak pozostałe urządzenia naszej marki, wyróżniają
się wyjątkową jakością, funkcjonalnością oraz oszczędnością wody i energii. Innowacyjne
rozwiązania technologiczne sprawiają, że są to jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek
na świecie. Najnowsze modele ActiveWater Eco² to mistrzowie w oszczędzaniu wody.
Zaledwie 7,5 litra wystarcza do umycia 13 kompletów naczyń.
www.bosch-home.pl | 97
Najniższe zużycie energii
Energia
ActiveWater, dzięki innowacyjnej
technologii wykorzystującej
Energia
wprowadzono trzy nowe
klasy efektywności: A+, A++
1
i A+++. Model najwyższej
naturalny minerał Zeolith, zużywają
tylko 0,73 kWh na jeden cykl mycia
Energooszczędność plus
W zmywarkach do naczyń
Wybrane modele zmywarek
Energia
klasy A+++ jest nawet do
(w programie Eco). To prawdziwy
30% bardziej oszczędny
rekord w oszczędności energii!
niż urządzenie klasy A!
2
Zmywarki klasy A++ oszczędzają
Zmywaj z mistrzem!
do 21% energii. Klasy efektywności
Bosch wyznaczył kolejny, nowy
znajdziesz na nowych etykietach
standard w branży zmywarek,
energetycznych. Zawierają one rów-
wprowadzając jeszcze bardziej eko-
nież informacje o rocznym zużyciu
nomiczne modele ActiveWater Eco.
wody i energii oraz wartość pozio-
Innowacyjny system gospodaro-
mu hałasu. Pominięto efektywność
wania wodą zmniejszył jej zużycie
zmywania, ponieważ wszystkie
o dodatkowe 4 litry. Teraz te jedne
zmywarki muszą spełniać wymogi
z najbardziej oszczędnych zmywa-
klasy A.
3
rek na świecie zużywają jedynie
7
Z naszymi zmywarkami chronisz
środowisko naturalne i obniżasz
swoje rachunki za wodę i energię!
10 lat
innowacyjnych rozwiązań
8
wnętrza, możemy podarować
Stawiamy na zieloną techno-
użytkownikom wiele lat spokoju.
logię! Innowacyjny system
Warunkiem uzyskania dodatko-
2
gospodarowania wodą w zmy-
wej, 10-letniej gwarancji jest
3
warkach ActiveWater Eco
rejestracja zmywarki online na
wykorzystuje wielokrotnie każdą
www.bosch-home.pl
kroplę wody i sprawia, że jej zuży-
Modele ActiveWater Eco stworzyły
całkowicie nową klasę: to mistrzowie w oszczędzaniu wody.
1
4
5
cie na 1 cykl wynosi jedynie
zmywarką Bosch sprzed 15 lat.
4
Dzięki wdrożeniu
Niskie zużycie wody
ność w porównaniu z podobną
5
przerdzewieją!
zapobiegających przerdzewieniu
6 litrów. Oznacza to 60% oszczęd-
6
Zapewniamy, że nie
6 litrów wody na 1 cykl pracy!
10 lat gwarancji*
na zabezpieczenie wnętrza
zmywarki przed przerdzewieniem.
6
7
*Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne
na stronie www.bosch-home.pl/10latgwarancji
8
Nazwa dostawcy/marka
i identyfikator modelu
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii w kWh
(na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania rocznie)
Poziom emisji dźwięku w decybelach
Ładowność w przeliczeniu na
standardowe komplety naczyń
Klasa efektywności suszenia
Roczne zużycie wody w litrach
(na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania rocznie)
Podstawa prawna
98 | www.bosch-home.pl
Rewolucyjny system suszenia
Szuflada Vario3, Vario3 Plus
EcoZeolith
Zmywarki ActiveWater Eco z inno-
Vario 3
wacyjnym systemem suszenia
EcoZeolith wyznaczają nowy stan-
Vario 3 Plus
dard zmywania. Dzięki specjalnej
technologii, opartej na wyko-
Vario 3 Pro
rzystaniu naturalnego minerału
proces jej rozpuszczania jest precy-
i Vario3 Pro, dodatkowy
zyjnie kontrolowany. Zapobiega to
poziom załadunku
niekompletnemu rozpuszczeniu
Zmywarki ActiveWater gwaran-
tabletki, które mogłoby prowadzić
tują także optymalne
do niedoskonałego mycia naczyń.
wykorzystanie miejsca. Szufla-
Woda z idealnie rozpuszczonym
dy Vario3, Vario3 Plus i nowa
detergentem działa na naczynia
szuflada Vario3 Pro, występu-
z dużą siłą, gwarantując perfekcyj-
Zeolith, są to najbardziej energo-
jące w wybranych modelach, oferują
oszczędne zmywarki na świecie.
dodatkowy poziom załadunku, zastę-
Zeolith ma zdolność pochłaniania
pując tym samym standardowy kosz na
Otwarte na Twoje potrzeby: kosze
ogromnej ilości wilgoci oraz uwal-
sztućce. Szuflady nadają się idealnie
VarioFlexPlus i VarioFlex Pro.
niania ogromnej ilości energii.
do mycia filiżanek, niewielkich elemen-
System VarioFlexPlus powstał
Podczas procesu suszenia wilgot-
tów zastawy stołowej oraz wszelkich
z myślą o komfortowym, elastycz-
ne powietrze przechodzi przez
akcesoriów kuchennych. Dzięki temu
nym i efektywnym zagospodarowa-
pojemnik z Zeolithem. Kulecz-
w zmywarce o standardowych wymia-
niu wnętrza zmywarki. Służą temu
ki minerału pochłaniają wilgoć,
rach zewnętrznych zmieści się do 14
liczne ruchome, składane elementy
a zgromadzona energia jest uwal-
kompletów naczyń! W szufladzie
we wszystkich koszach. Natomiast
niana w postaci ciepła. Ciepłe
Vario3 Pro wprowadzono czerwony
nowy system VarioFlex Pro oferuje
powietrze prowadzone jest do
kolor dla oznakowania ruchomych
dodatkowo specjalny uchwyt
wnętrza zmywarki, gdzie suszy
elementów: składanych uchwytów
w dolnym koszu, zapewniający
naczynia, jednocześnie oddając
oraz regulacji wysokości boków. W ten
pionową stabilizację wysokich
energię. Dzięki temu zmywarki
sposób szybko i bez trudu rozlokujesz
kieliszków przy jednoczesnym
z systemem EcoZeolith gwarantują
w szufladzie jeszcze większą ilość
wykorzystaniu wolnego miejsca
rekordowo niskie zużycie energii,
sztućców i drobnych naczyń.
powyżej, np. dla rzędu filiżanek.
nawet o 30% niższe niż najlepsze
nie umytą, lśniącą zastawę.
Przydatną nowością w systemie
urządzenia w klasie efektywności
Asystent Dozowania,
Pro jest też oznakowanie czerwo-
energetycznej A. Zmywarki Bosch
Twój nowy pomocnik w kuchni
nym kolorem obszarów podlegają-
Największą popularnością
cych regulacji: składanych uchwy-
chronią środowisko naturalne
i nasz domowy budżet!
Asystent Dozowania
wśród środków do zmywania cieszą
tów i półeczek oraz zmiennej
się wieloskładnikowe tabletki. Nasz
wysokości górnego kosza. Dzięki
system Asystent Dozowania optymali-
nowym patentom przystosowanie
zuje ich działanie. Podczas cyklu
komory zmywarki do każdego
zmywania tabletka spada do specjal-
załadunku jest tak łatwe i wydajne
nego pojemnika znajdującego się
jak nigdy dotąd.
w górnym koszu zmywarki. Tam
www.bosch-home.pl | 99
– w porównaniu z dotychczaso-
Wygląda to wyjątkowo estetycznie
sposób na mieszany
wym programem Garnki 70°C
i podkreśla nowoczesny charakter
załadunek
oszczędzamy aż 25% energii!
kuchni.
Strefa Intensywna,
Intensiv
Funkcja Strefa Intensywna to
kolejny krok w stronę zwiększenia
HigienaPlus
Lśniąca czystość w nowym
automatyki zmywania. Dzięki niej
Zmywarki ActiveWater
świetle: EmotionLight™
wyjątkowo zabrudzone naczynia,
oferują najwyższą higienę
Światło gra coraz większą
np. garnki czy patelnie, możemy
zmywania. Wyższa temperatu-
rolę przy projektowaniu i aranżacji
myć razem z naczyniami delikatnymi.
ra powoduje jeszcze bardziej
wnętrz domów. Dotyczy to również
Po włączeniu tej funkcji cały dolny
higieniczne mycie. Teraz nasze
przestrzeni kuchni. Dlatego w na-
kosz staje się strefą wyjątkowo
naczynia będą nie tylko lśniące,
szym nowym modelu zmywarki
intensywnego mycia. Zgromadzone
ale też sterylnie czyste. Funkcję
EmotionLight™ pojawiły się wbudo-
tam naczynia są spryskiwane
HigienaPlus można dołączyć jako
wane diody, emitujące łagodne, białe
o 20% silniejszym strumieniem
opcję do każdego dłuższego pro-
światło. Blask wypełniający wnętrze
wody. W tym samym czasie
gramu zmywania. W ten sposób
zmywarki rozlewa się wokół zaraz po
w górnym koszu szklanki czy
mamy gwarancję, że wszelkie bak-
uchyleniu drzwi i wydobywa z mroku
porcelana myte są w sposób
terie zostaną wyeliminowane.
lśniące czystością naczynia.
bardzo delikatny. Teraz można
pozwolić sobie na „mieszany”
załadunek i uzyskać znakomite
Nowoczesne wzornictwo,
efekty mycia wszystkich naczyń!
elegancja i funkcjonalność
Wzornictwo zmywarek
45 °C
Intensive Smart
Program Intensive Smart
ActiveWater łączy ponadczasową
45°C, doskonały efekt
elegancję z funkcjonalnością. Na
i oszczędność energii
wyświetlaczu widać wyraźnie
Maksymalną moc zmywania przy
wszystkie ważne informacje, sym-
niższej temperaturze oferuje
bole programów i funkcji, które
program Intensive Smart 45°C.
są łatwe do odczytania, zaś dzięki
Nowoczesne środki myjące
sterowaniu PiezoTouchControl pa-
rozwijają swoją pełną aktywność
nel jest doskonale zintegrowany
już w temperaturze 45°C. Właści-
z urządzeniem. W zmywarkach
wość tę wykorzystaliśmy w nowym
SMV 88TX05E, SMV 88TX02E
programie Intensive Smart 45°C,
oraz SMI 88TS03E wnętrze
który z doskonałym efektem
podświetlane jest automatycz-
zmyje nawet silnie zabrudzone
nie, przy otwieraniu urządzenia,
naczynia. To znaczny postęp
bałym światłem EmotionLight.
100 | www.bosch-home.pl
Mistrzowski standard zmywania.
VarioSpeed
Vario Speed
i VarioSpeed Plus.
Zmywaj do 3 x szybciej!
W nowych czasach liczy się
tempo i skuteczność
działania. Urządzenia Bosch muszą
sprostać tym wymaganiom, dlatego
wyposażyliśmy również nasze
zmywarki w nowe funkcje*
redukujące czas trwania cyklu.
Funkcję VarioSpeed można dołączyć do każdego programu,
przyspieszając dwukrotnie jego
przebieg. Natomiast VarioSpeed
Plus pozwala skrócić czas mycia
nawet o 66%, co oznacza, że naczynia będą idealnie czyste i suche
trzykrotnie szybciej! Wystarczy
wcisnąć jeden przycisk. Ta rekordowa szybkość nie pogarsza jakości
zmywania, bowiem modele z tymi
funkcjami gwarantują najlepsze
efekty mycia i suszenia w klasach
A. Dzięki nim nigdy nie zabraknie
Ci nakryć podczas większego
przyjęcia.
* Funkcje przyspieszające cykl nie mają
zastosowania w programach:
Mycie Wstępne, Skrócony 45°C oraz
TurboSpeed 20 min.
Jeszcze więcej blasku
dzięki funkcji Ekstra
Połysk
Wystarczy wcisnąć przycisk Ekstra
Połysk, a Twoje naczynia będą
www.bosch-home.pl | 101
jeszcze bardziej lśniące. Funkcja
w górnym lub w dolnym koszu lub
Ekstra Połysk idealnie nadaje się
w obu koszach jednocześnie. Cykl
do porcelany i szkła. Skuteczne
zmywania zostanie dopasowany do
nabłyszczenie sprawi, że odzyskają
zmniejszonego załadunku. Spowodu-
w nocy pozwala uzyskać pełną
świetny wygląd i zalśnią jak nowe.
je to znaczną oszczędność wody
skuteczność mycia przy ekstremal-
Za wyjątkowo błyszczący efekt
i energii.
nie cichej pracy zmywarki
odpowiada dodatkowo zoptymalizowany proces suszenia.
Program Nocny.
Nowy, innowacyjny
Program Nocny
program do zmywania
– mniej o 2 dB. Dzięki niemu
Program Auto 45–65°C
możesz bez obaw korzystać
Dzięki programowi Auto 45–65°C
z tańszej taryfy nocnej z gwarancją
Mycie w rekordowym
zmywarka sama dopasowuje parame-
perfekcyjnych efektów zmywania.
tempie: TurboSpeed 20
try zmywania do stopnia zabrudzenia
min.
naczyń. Temperatura zostaje ustawio-
60°C
Program Super 60°C
Kiedy Ty serwujesz kolację,
na na 45°C lub 65°C. Wybór tempera-
zmywarka Bosch ActiveWater Eco
tury decyduje o przebiegu programu
umyje naczynia zaledwie w 20
i ilości pobieranej wody. Dzięki temu
przyjęciach. Dzięki wysokiemu
minut! Wyjątkowo szybki program
w jednym cyklu zmywania możesz
ciśnieniu i temperaturze podwyż-
TurboSpeed poradzi sobie z tym
zaoszczędzić do 4 litrów wody.
szonej do 60 stopni Twoje naczynia
bez żadnego problemu. Twoje
Super 60°C
Nowy program przyda się
szczególnie przy większych
i garnki zostaną gruntownie
naczynia, dzięki wstępnemu
Program Skrócony 45°C
oczyszczone z wszelkich trudnych
podgrzaniu wody
Program Skrócony 45°C osiąga
zabrudzeń
i komory zmywania, będą idealnie
najlepszy efekt zmywania w klasie A
i odzyskają lśniącą czystość
lśnić już po 20 minutach i bez
(przy 6 kompletach naczyń) w czasie
w wyjątkowo krótkim czasie.
problemu możesz podać na nich
krótszym niż 30 minut. Funkcja ta
deser. Gdy zmywarka została już
idealnie sprawdza się podczas przyjęć
raz podgrzana, możesz ponownie
i spotkań ze znajomymi.
AquaSensor
AquaSensor
wykorzystać zgromadzone ciepło
Zmywarki Bosch mają
pełną kontrolę nad całym
i nastawić ją na kolejny cykl
Program Szkło 40°C
procesem zmywania. Specjalne
zmywania 20 minut.
Wyroby z cienkiego szkła
czujniki AquaSensor wielokrotnie
wymagają przy myciu szcze-
podczas jednego mycia badają
HalfLoad
Szkło 40
HalfLoad,
gólnie troskliwego traktowania. Nowy
stopień zabrudzenia wody i kontro-
czyli pół załadunku
program Szkło 40°C usuwa zanie-
lują jej zużycie. Dzięki temu Twoje
W zmywarkach Bosch
czyszczenia w niskich temperaturach
naczynia zawsze będą czyste,
oferujemy innowacyjną funkcję
– wyjątkowo ostrożnie, lecz dokład-
a urządzenie nie zużyje ani kropli
HalfLoad. Dzięki niej nie musisz
nie. Wyniki są imponujące: lśniące
wody więcej niż to konieczne.
gromadzić całej zmywarki naczyń!
szkło, którego nieskazitelną przejrzy-
Teraz naczynia możesz rozmieścić
stością będziesz się cieszyć o wiele
tak, jak jest Ci najwygodniej –
dłużej.
102 | www.bosch-home.pl
Systemy gwarantujące komfort.
Zmywarki Bosch
AquaStop
w 100% nieprzemakalne
Zmywarki Bosch z elektro-
nicznym systemem bezpieczeństwa
AquaStop to niezawodna ochrona
przed zalaniem mieszkania. Woda
nie wydostanie się z urządzenia
nawet w przypadku uszkodzenia
węża doprowadzającego wodę,
awarii zasilania lub nieszczelności
wewnątrz zmywarki. System
AquaStop składa się z 2 elektrozaworów na wężu doprowadzającym
wodę oraz elementu zabezpieczającego wewnątrz urządzenia.
Dodatkowo wąż, testowany
fabrycznie pod ciśnieniem 7-krotnie
wyższym niż standardowe, znajduje się w płaszczu ochronnym.
W przypadku przecieku wewnątrz
urządzenia woda gromadzi się na
dnie zmywarki, a znajdujący się tam
pływak sygnalizuje awarię. Czujnik
przy kranie automatycznie zamyka
dopływ wody, więc jakikolwiek
niekontrolowany wyciek jest
niemożliwy. W przypadku nieszczelności węża doprowadzającego
alarmowany jest czujnik przy kranie
doprowadzającym wodę, który
zamyka jej pobór. AquaStop
gwarantuje więc całkowite bezpieczeństwo domu, nawet pod Twoją
nieobecność. Wreszcie nie musisz
nadzorować pracy zmywarki ani
zamykać dopływu wody przed
wyjściem z domu. Zmywarki Bosch
www.bosch-home.pl | 103
z systemem AquaStop objęte są
TimeLight i InfoLight:
a wybrane ustawienie można łatwo
specjalną gwarancją. Zapewniamy
pełen komfort informacji
zmienić, nawet gdy kosz jest pełen.
pełne bezpieczeństwo Twojego
Niektóre modele zmywarek
mieszkania lub rekompensatę
Bosch mają innowacyjny system
EasyLock – gdy cenisz wygodę
ewentualnych szkód!
TimeLight, który wyświetla na pod-
Zamek EasyLock zapewnia wygod-
łodze czas pozostały do końca pro-
ne zamykanie i otwieranie drzwi.
Sensor załadunku
gramu, dzięki czemu zawsze
Pojemnik TopInsert umożliwia
Zmywarki Bosch wyposażone są
wiadomo, kiedy zmywanie zostanie
natomiast dozowanie środków
także w czujniki badające ilość
zakończone. Dzięki nowej funkcji
myjących przy lekko uchylonych
załadowanych do zmywarki naczyń.
TimeLight urządzenie informuje nas
drzwiach. Koniec ze schylaniem się
W zależności od wielkości załadun-
także o wybranym programie
i otwieraniem drzwi zmywarki na
ku zmywarka pobiera mniej lub
i aktualnym cyklu zmywania.
całą szerokość.
więcej wody. To kolejny krok
W niektórych modelach dostępna
w stronę optymalizacji zmywania.
jest funkcja InfoLight, która za po-
Zabezpieczenie przed
mocą wiązki światła wyświetlanej
uruchomieniem przez dzieci
Wymiennik ciepła – gwarancja
na podłodze informuje o pracy
Bosch pomyślał także o bezpie-
higienicznego suszenia
urządzenia.
czeństwie Twoich pociech. Specjal-
Dzięki wymiennikowi ciepła
ne systemy zabezpieczające
naczynia w zmywarce suszone są
Kosze VarioFlex, Vario
blokują możliwość zmiany wybra-
w sposób bardzo higieniczny – bez
i system RackMatic
nego programu, a także uniemożli-
dostępu powietrza z zewnątrz.
Dzięki naszemu systemowi koszy
wiają otwarcie drzwi zmywarki
Rozwiązanie to pozwala także
dokładnie wykorzystasz przestrzeń
podczas pracy.
zaoszczędzić znaczną ilość
zmywarki, a ruchome elementy
energii, ponieważ wykorzystuje
dostosujesz do różnych wielkości
System otwierania drzwi
raz ogrzaną wodę do kolejnych
naczyń. Szkło pozmywasz teraz
DoorAssist
etapów zmywania.
bezpiecznie także w dolnym koszu,
Pozwala na zainstalowanie frontów
a jeżeli potrzeba więcej miejsca na
meblowych bez uchwytu. Zmywar-
Technika naprzemiennego mycia
garnki, wystarczy złożyć ruchome
kę można teraz łatwo i wygodnie
Na idealny efekt zmywania wpływa
elementy górnego i dolnego kosza.
otworzyć poprzez delikatne
także technika naprzemiennego
Bezpiecznie i wygodnie zmyjesz
naciśnięcie frontu. Impuls aktywuje
mycia oraz falisty kształt ramion
także naczynia o nietypowych
zwolnienie zatrzasku i drzwi uchyla-
spryskujących. Strumienie wody
kształtach: półmiski, wysokie
ją się łagodnie i cicho.
spryskują naczynia bardzo precy-
szklanki czy wazony. Praktycznym
zyjnie: na przemian w górnym
rozwiązaniem jest nowy system
i dolnym koszu. Wydłuża to
regulacji górnego kosza 3-stopnio-
działanie środka myjącego oraz
wy RackMatic. System pozwala
oszczędza do 20% wody.
ustawić kosz w 3 pozycjach,
104 | www.bosch-home.pl
Efekt XL w rozmiarze S.
Nowe zmywarki ActiveWater 45 marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności oraz minimalne zużycie energii i wody. Umyją perfekcyjnie nawet
10 kompletów naczyń – z taką samą mocą i dokładnością jak zmywarka o szerokości 60 cm.
www.bosch-home.pl | 105
Jakość ma znaczenie
Bosch od początku istnienia firmy
czuje się szczególnie odpowiedzialny za jakość i efektywność
swoich produktów. Dba, by spełniały one surowe kryteria
ekologiczne. W fabryce zmywarek
w Dillingen, największej i najbardziej zaawansowanej fabryce
zmywarek w Europie, produkowane są nowe modele zmywarek
Bosch ActiveWater 45 ściśle wedle
niemieckich standardów. Nowatorska technologia, precyzja każdego
detalu oraz doskonały design sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą
się wyjątkowym uznaniem konsumentów w całej Europie.
DuoPower
Idealny efekt zmywania
Nowy, energooszczędny
dzięki systemowi
i supercichy silnik
DuoPower™
Silnik EcoSilence Drive™
SuperSilence
44 dB
Praca z głośnością 44 dB
nie zakłóci rozmowy ani
Dwa ramiona zraszające DuoPower™
Opatentowany napęd Silnik
cennych chwil relaksu. Modele
w górnym koszu mają tylko jeden
EcoSilence Drive™ gwarantuje wy-
ActiveWater 45 nie są głośniejsze
cel: optymalizować cyrkulację
jątkowo cichą i energooszczędną
niż cicho grające radio.
wody dla osiągnięcia idealnych
pracę zmywarki. Zmywanie na-
rezultatów zmywania. Podwójne
czyń w zmywarce jeszcze nigdy
Mniej wody
ramiona DuoPower™ w górnym
nie było tak ciche. W przeciwień-
Dzięki innowacyjnej technologii
koszu, w połączeniu z dolnym ra-
stwie do konwencjonalnych
ActiveWater zmywarki te należą
mieniem zraszającym, gwarantują
silników, Silnik EcoSilence Drive™
do najbardziej ekonomicznych
idealny efekt zmywania. Woda
pracuje bez szczotek, redukując
urządzeń tego rodzaju na świecie.
dociera do każdego zakamarka
tarcie. Dzięki temu jest tak nie-
Poprzez efektywne wykorzysty-
wnętrza zmywarki, dzięki czemu
wiarygodnie cichy i zapewnia
wanie każdej kropli wody i inteli-
wszystkie naczynia są umyte per-
niższe zużycie energii. Bez wzglę-
gentny system jej obiegu zmywar-
fekcyjnie. Nowa cyrkulacja wody
du na wybrany program, Silnik
ka ActiveWater 45 cm generując
zapewnia też ochronę delikatnego
EcoSilence Drive™ gwarantuje
siłę ponad 3 300 l, zużywa tylko
szkła i porcelany.
najlepszy rezultat pracy: idealnie
6,5 l wody na 1 cykl zmywania.
czyste i lśniące naczynia.
106 | www.bosch-home.pl
ActiveWater Smart
Mniej miejsca
Większa ergonomia
– nowy pomysł na zmywanie
Kompaktowe zmywarki Smart,
Schylanie się czy niewystarczająca
Kompaktowe zmywarki Bosch
których wysokość wynosi zaledwie
widoczność wnętrza zmywarki to
ActiveWater Smart to innowacyjne
45 lub 60 cm, pasują praktycznie
przeszłość. Zmywarki ActiveWater
urządzenia przeznaczone do zabu-
do każdej kuchni. Mimo niewielkich
Smart montujesz na wygodnej wy-
dowy modułowej. Dzięki dwóm
rozmiarów są bardzo pojemne,
sokości, co umożliwia łatwe wkła-
niestandardowym wysokościom:
mieszczą od 6 do 8 kompletów
danie i wyjmowanie naczyń bez
60 i 45 cm mogą być zabudowane
naczyń. Jest to doskonałe, a przy
konieczności schylania się. Możesz
tam, gdzie jest Ci najwygodniej:
tym wyjątkowo eleganckie rozwią-
też zabudować obok siebie dwa
na wysokości piekarnika monto-
zanie dla osób mieszkających
urządzenia i jedno przeznaczyć
wanego „w słupku”, w ciągu zabudo-
samotnie, małych kuchni, aneksów
np. do delikatnego szkła i porcelany,
wy kompaktowej lub obok piekar-
kuchennych. Z łatwością dadzą
a drugie do mocno zabrudzonych
nika zabudowanego standardowo
się zamontować w kuchni
naczyń.
na dole. To pierwsze zmywarki,
bez cokołu.
których obsługa jest tak niezwykle
Wyjątkowa efektywność
komfortowa, ponieważ przy załadun-
Większa modułowość
Zmywarki ActiveWater Smart
ku i rozładunku nie trzeba się
Smart to także wyjątkowe rozwią-
bardzo oszczędnie gospodarują
schylać. Innowacyjna technologia
zania do nowoczesnych wnętrz
wodą i energią elektryczną,
ActiveWater, wygoda użytkowania
kuchennych. Przemyślana konstruk-
gwarantując jednocześnie perfek-
i przemyślane rozwiązania każdego
cja i elegancki design zmywarek
cyjny efekt zmywania w klasie A.
detalu tworzą zupełnie nowy
pozwalają na kreatywne projekto-
Liczne programy zapewniają
standard na rynku. Bądź Smart
wanie kuchni i realizację śmiałych
niezawodne i komfortowe działa-
– zmywaj wygodnie i inteligentnie!
koncepcji wystroju wnętrza. Każdy
nie, a funkcja VarioSpeed Plus
detal wzorniczy dopasowany jest
pozwala na trzykrotnie szybsze
Mniej energii
do nowej linii urządzeń do zabudo-
zmywanie.
Modułowe zmywarki Bosch
wy Bosch. Panel zmywarki powtarza
ActiveWater Smart należą do
więc charakterystyczne czerwone
klasy energooszczędności A+
podświetlenia czy zintegrowane
i są bardziej wydajne niż inne
przyciski MetalTouch.
zmywarki do naczyń oferowane
na rynku. Dlatego ActiveWater
Smart należą do grupy produktów
wyjątkowo przyjaznych dla środowiska.
www.bosch-home.pl | 107
Wyposażenie dodatkowe.
Zestaw składający
3. Mały dodatkowy
Stojak do mycia
Aluminiowa kaseta
Kosz do mycia
się z 4 elementów
koszyk na sztućce
4 wysokich
do mycia srebrnych
długich szklanek
SMZ 5000
Idealny w przypadku
kieliszków do wina
sztućców
i kieliszków
(do zmywarek SMI...,
większej ilości
SMZ 5300
SGZ 3003
SMZ 2014
SMV..., SPI..., SPV...).
sztućców. Można go
(do zmywarek SMI...,
(do zmywarek SKE...,
(do zmywarek
1. Głowica do mycia
umieścić w dowolnym
SMV..., SPI..., SPV...)
SCE...).
o szer. 60 cm).
blach
miejscu.
Nadaje się tylko do
SMZ 5002
Nadaje się tylko
zmywarek ze składa-
(do zmywarek SMI...,
do zmywarek
Wystarczy wyjąć
górny kosz i zamoco-
4. Uchwyty do mycia
nymi elementami
SMV..., SPI..., SPV...).
ze składanymi
wać głowicę na tylnej
kubków
w dolnym koszu.
Aby uniknąć nalotów
półkami. Bardzo
ścianie zmywarki,
Przydatne do
Stojak uhonorowany
na srebrnych sztućcach, przydatny w biurach.
a wszystkie trudne do
wygodnego i bez-
został nagrodą
wystarczy zastosować
mycia blachy i filtry
piecznego mycia
IF design 2014 za
odpowiednią kasetę.
Dodatkowy kosz
do okapów będą
kubków i małych
wyjątkową funkcjo-
Chroni ona srebrne
Vario na sztućce
czyste.
pojemniczków.
nalność konstrukcji.
sztućce przed
SPZ 5100
niepożądanym dzia-
(przeznaczony
2. Uchwyt do mycia
łaniem detergentów.
butelek
Dzięki specjalnemu
do zmywarek SCE ...,
SPI ... i SPV ...).
4
Dodatkowy kosz
uchwytowi, który
Vario na sztućce
mocuje się w dolnym
SMZ 5100
koszu, wazony i karafki
(przeznaczony do
nie przewrócą się
zmywarek SMI...
podczas mycia!
i SMV...).
Bosch rekomenduje Finish
Diamentowy Standard
108 | www.bosch-home.pl
Która z naszych zmywarek najlepiej
spełnia Twoje potrzeby?
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery kategorie: Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii
charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Prosimy wybrać model, który najlepiej
spełni Twoje oczekiwania.
Serie | 8
Z pewnością lubisz perfekcyjne połączenie formy i funkcji.
Te zmywarki nie tylko idealnie wkomponowują się w zabudowę kuchni,
ale są również niezwykle proste w obsłudze. Sprostają też wysokim
wymaganiom wobec rezultatów mycia – zwłaszcza Twojego pięknego
kompletu stołowego i lśniącego szkła dla gości. Dzięki elastycznej
regulacji elementów koszy VarioFlex Pro, wygodnie i łatwo rozlokujesz
każdy rodzaj załadunku. Na frontowym panelu obsługi z wyraźnym
wyświetlaczem TFT, bez problemu wybierzesz właściwy program
oraz odczytasz istotne dane: czas trwania cyklu, stopień zużycia
i napełnienia. Serie | 8 to elegancki i najprostszy sposób na osiągnięcie
idealnych efektów zmywania.
Serie | 6
Nowocześni, świadomi użytkownicy mają zwykle
wysokie wymagania wobec sprzętu domowego. Szukają
inteligentnych rozwiązań i zwracają szczególną uwagę
na niskie zużycie wody i energii. W zmywarkach, poza
przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, cenią też
funkcjonalność, trwałość i komfort obsługi. Modele
z Serie | 6 doskonale spełniają te wymagania. Oferują
wyjątkowo łatwy załadunek naczyń dzięki praktycznym
koszom VarioFlex z elastyczną regulacją. Poza czasem
pozostałym do zakończenia programu, wyświetlacz wskaże
też brak soli lub płynu nabłyszczającego.
Serie | 4
Życzysz sobie zmywarki najwyższej jakości, w której
zmieści się więcej niż w innych? Modele z Serie | 4
oferują niezwykłą łatwość załadunku i są prawdziwymi
ekspertami od mistrzowskiego wykorzystania przestrzeni
dzięki koszom z regulowaną wysokością. Czytelny
wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do ukończenia
programu oraz o potrzebie uzupełnienia soli lub płynu
nabłyszczającego. Z naszymi zmywarkami praca w kuchni
staje się o wiele lżejsza, a Ty zyskujesz więcej wolnego
czasu – dla siebie i rodziny.
Serie | 2
Szukasz niezawodnego sprzętu dobrej jakości, biorąc
przede wszystkim pod uwagę funkcjonalność oraz
stosunek jakości do ceny? Zmywarki z Serie | 2 spełnią
te oczekiwania z nawiązką. Dzięki funkcji AquaStop
gwarantują 100% ochronę przed ewentualnymi szkodami
wyrządzonymi przez wodę. Przez cały czas eksploatacji
urządzenia.
www.bosch-home.pl | 109
Przegląd cech i funkcji zmywarek.
Zmywarki w pełni
zintegrowane
o szerokości 60 cm
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2
TFT o wysokiej rozdzieczości
wyświetlacz
wskaźnik LED
wskaźnik LED
dotykowa
dotykowa
dotykowa
dotykowa
Programy specjalne
Nocny 50°C/Super 60°C*
Szkło 40°C/
TurboSpeed 20min*
–
–
Programy automatyczne
3 programy automatyczne
1 program automatyczny
1 program automatyczny*
–
Poziom hałasu
42-44 dB(A)
42-48 dB(A)
48 dB(A)
50 dB(A)
Kosze na naczynia
VarioFlex Pro
VarioFlex Pro/VarioFlex Plus/
VarioFlex/Vario*
Vario
zwykłe
Szuflady
Vario3 Pro
Vario3 Pro/Vario3*
–
–
Zmywarki z panelem
o szerokości 60 cm
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2
TFT o wysokiej rozdzieczości
wyświetlacz
mały wyświetlacz
bez wyświetlacza
dotykowa
dotykowa
przy pomocy pokrętła
przy pomocy pokrętła
Nocny 50°C/Super 60°C
Nocny 50°C*
–
–
3 programy automatyczne
1 program automatyczny
1 program automatyczny
–
Poziom hałasu
41-44 dB(A)
44-48 dB(A)
48 dB(A)
48-52 dB(A)
Kosze na naczynia
VarioFlex Pro
VarioFlex/Vario*
Vario
Vario/zwykłe*
Vario3 Pro
Vario3*
–
–
Wyświetlacz
Obsługa
Wyświetlacz
Obsługa
Programy specjalne
Programy automatyczne
Szuflady
* w zależności od modelu
110 | www.bosch-home.pl
Przegląd cech i funkcji zmywarek.
Zmywarki w pełni
zintegrowane
o szerokości 45 cm
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2
Wyświetlacz
–
wyświetlacz
wskaźnik LED
wskaźnik LED
Obsługa
–
dotykowa
dotykowa
dotykowa
Programy automatyczne
–
1-3 programy automatyczne*
1 program automatyczny
–
Poziom hałasu
–
44-48 dB(A)
48 dB(A)
50 dB(A)
Kosze na naczynia
–
VarioFlex Pro/VarioFlex Plus/
VarioFlex/Vario*
Vario
zwykłe
Szuflady
–
Vario3 Pro/Vario3*
–
–
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2
Wyświetlacz
–
wyświetlacz
wskaźnik LED
bez wyświetlacza
Obsługa
–
dotykowa
przy pomocy pokrętła
przy pomocy pokrętła
Programy automatyczne
–
1-3 programy automatyczne*
1 program automatyczny
–
Poziom hałasu
–
44-45 dB(A)
46 dB(A)
48 dB(A)
Kosze na naczynia
–
VarioFlex Pro/VarioFlex*
Vario
Vario
Szuflady
–
Vario3 Pro*
–
–
Zmywarki z panelem
o szerokości 45 cm
* w zależności od modelu
www.bosch-home.pl | 111
Zmywarki – przegląd funkcji.
Symbol
Linia
produktu
Kosze
Trzeci
Klasa
Suszenie
Zużycie
Poziom
energ.
EcoZeolith
wody
hałasu
poziom
[l]
[dB]
załadunku
Energia
EmotionLight
TimeLight/
VarioSpeed
InfoLight
Asystent
AquaSensor/
Dozo-
AquaStop
Strona
wania
Woda
Vario Speed
Zmywarki o szerokości 60 cm w pełni zintegrowane
Serie | 6
A++
–
9,5
42
VarioFlexPro Vario3 Pro
–
/–
Plus

/
114
Serie | 8
A+++

7,5
42
VarioFlexPro Vario3 Pro

/–
Plus

/
115
SMV 88TX02E
Serie | 8
A+++

9,5
42
VarioFlexPro Vario3 Pro

/–
Plus

/
115
SMV 87TX01E
Serie | 8
A++
–
9,5
44
VarioFlexPro Vario3 Pro
–
/–
Plus

/
116
SMV 68N60EU
Serie | 6
A+++

9,5
44
–
/–
Plus

/
116
SMV 69N40EU
Serie | 6
A++
–
6
44
–
/–
Plus

/
117
Serie | 6
A++
–
6,5
44
VarioFlex
Vario3
–
–/
Plus

/
117
SMV 58N90EU
Serie | 6
A++
–
9,5
44
VarioFlex
Vario3
–
–/
Plus

/
118
SMV 40M30EU
Serie | 6
A+
–
12
48
Vario
–
–
–/
–

/
118
SMV 51E30EU
Serie | 4
A+
–
12
48
Vario
–
–
–/


/
119
SMV 58L60EU
Serie | 6
A++
–
7,5
46
VarioFlex
Vario3
–
–/
Plus

/
119
Serie | 6
A++
–
9,5
46
VarioFlex
–
–
–/
Plus

/
120
SMV 53L30EU
Serie | 6
A+
–
11,7
48
VarioFlex
–
–
–/


/
120
SMV 50D10EU
Serie | 4
A+
–
11,7
48
Vario
–
–
–/


/
121
SMV 40D90EU
Serie | 2
A+
–
11,7
50
zwykłe
–
–
–/


–/
121
SBV 69N91EU
SMV 88TX05E
SMV 58N60EU
SMV 54M90EU
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
VarioFlex
Vario3
VarioFlexPlus Vario3 Plus
Zmywarki o szerokości 60 cm z panelem
SMI 88TS03E
Serie | 8
A+++

7,5
44
VarioFlexPro Vario3 Pro

–/–
Plus

/
122
SMI 88TS01E
Serie | 8
A++
–
9,5
41
VarioFlexPro Vario3 Pro
–
–/–
Plus

/
122
Serie | 6
A++
–
6,5
44
VarioFlex
Vario3
–
–/–
Plus

/
123
SMI 58L75EU
Serie | 6
A++
–
9,5
44
VarioFlex
Vario3
–
–/–
Plus

/
123
SMI 53L82EU
Serie | 6
A++
–
9,5
44
VarioFlex
–
–
–/–
Plus

/
124
SMI 53L86EU
Serie | 6
A++
–
9,5
44
VarioFlex
–
–
–/–
Plus

/
124
SMI 40M65EU
Serie | 6
A+
–
12
48
Vario
–
–
–/–
–

/
125
SMI 53L15EU
Serie | 6
A++
–
10
46
VarioFlex
–
–
–/–


/
125
SMI 50D55EU
Serie | 4
A+
–
11,7
48
Vario
–
–
–/–
–

/
126
SMI 50D35EU
Serie | 2
A+
–
11,7
48
Vario
–
–
–/–
–

/
126
SMI 40C05EU
Serie | 2
A+
–
11,7
52
zwykłe
–
–
–/–
–

–/
127
SMI 58N95EU
NOWOŚĆ!
112 | www.bosch-home.pl
Zmywarki – przegląd funkcji.
Symbol
Linia
produktu
Kosze
Trzeci
Klasaczna
Suszenie
Zużycie
Poziom
efekt.
EcoZeolith
wody
hałasu
poziom
energ.
[l]
[dB]
załadunku
Energia
Woda
EmotionLight
TimeLight/
VarioSpeed
InfoLight
Asystent
AquaSensor/
Dozo-
AquaStop
Strona
wania
Vario Speed
Zmywarki o szerokości 45 cm w pełni zintegrowane
SPV 69T90EU
NOWOŚĆ!
SPV 68M10EU
SPV 59M00EU
Serie | 6
A++
–
9,5
44
VarioFlexPro Vario3 Pro
Serie | 6
A+
–
9,5
44
VarioFlex

/–
Plus

/
128
Vario3
–
/–
Plus

/
128
Serie | 6
A+
–
9
46
VarioFlexPlus
Vario3
–
–/
Plus

/
129
SPV 53M90EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A+
–
6,5
45
VarioFlex
–
–
–/
Plus

/
129
SPV 53M70EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A+
–
8,5
46
VarioFlex
–
–
–/
Plus

/
130
SPV 43M20EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A+
–
9,5
48
VarioFlex
–
–
–/


/
130
Serie | 6
A+
–
9,5
48
Vario
–
–
–/


/
130
Serie | 4
A+
–
9,5
48
Vario
–
–
–/


/
131
Serie | 2
A
–
11,5
50
zwykłe
–
–
–/–
–

–/
131
–
–/–
Plus

/
132
132
SPV 40M20EU
SPV 50E70EU
NOWOŚĆ!
SPV 40E30EU
Zmywarki o szerokości 45 cm z panelem
SPI 69T75EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A++
–
9,5
44
SPI 53M95EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A+
–
6,5
45
VarioFlex
–
–
–/–
Plus

/
SPI 53N05EU
NOWOŚĆ!
Serie | 6
A+
–
8,5
44
VarioFlex
–
–
–/–
Plus

/
132
SPI 50E85EU
NOWOŚĆ!
Serie | 4
A+
–
9,5
46
Vario
–
–
–/–


/
133
SPI 50E65EU
NOWOŚĆ!
Serie | 2
A+
–
9,5
48
Vario
–
–
–/–


/
133
Linia
Klasaczna
Suszenie
Zużycie
Poziom
Kosze
Trzeci
EmotionLight
TimeLight/
VarioSpeed
Asystent
AquaSensor/
Strona
efekt.
EcoZeolith
wody
hałasu
poziom
dozo-
AquaStop
energ.
[l]
[dB]
załadunku
Energia
Woda
Symbol
produktu
VarioFlexPro Vario3 Pro
InfoLight
wania
Vario Speed
Zmywarki modułowe
SKE 52M65EU
Serie | 6
A+
–
8
47
zwykłe
–
–
–/–
Plus
–
/
113
SCE 52M65EU
Serie | 6
A+
–
9
47
zwykłe
–
–
–/–
Plus
–
/
113
www.bosch-home.pl | 113
Zmywarki modułowe ActiveWater Smart
Energia
Energia
Suszenie
Suszenie
Woda
Woda
9L
8L
6
10 lat
8
AquaStop
AquaStop
47 dB
10 lat
AquaStop
47 dB
AquaSensor
SKE 52M65EU Serie | 6
SCE 52M65EU Serie | 6
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
8 l wody / 0,61 kWh energii
– Zużycie energii: 174 kWh/rok*
– Zużycie wody: 2240 l/rok*
– Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW)
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9 l wody / 0,72 kWh energii
– Zużycie energii: 205 kWh/rok*
– Zużycie wody: 2520 l/rok*
– Poziom hałasu: 47 dB (re 1 pW)
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Delikatny 40°C, Skrócony 45°C
– 5t emperatur
– 2 funkcje dodatkowe:
VarioSpeed Plus, HigienaPlus
– 5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Delikatny 40°C, Skrócony 45°C
– 5t emperatur
– 2 funkcje dodatkowe:
VarioSpeed Plus, HigienaPlus
Automatyka
–A quaSensor
– Sensor załadunku
– EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system
filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel sterujący i front ze stali
szlachetnej
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
na panelu
– Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą
– Panel sterujący i front ze stali
szlachetnej
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
na panelu
– Elektroniczne zabezpieczenie
przycisków przed zmianą
Wymiary WxSxG
454x595x500 mm
595x595x500 mm
Pojemność: 6 kompletów naczyń
Kosz w kolorze srebrnym
Półki na filiżanki w koszu (x4)
Składane półki w koszu (x4)
AquaSensor
AquaSensor
Sensor załadunku
EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system
filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
Pojemność: 8 kompletów naczyń
Kosze w kolorze srebrnym
Półki na filiżanki w dolnym koszu (x2)
Składane półki w dolnym koszu (x4)
SCE 52M65EU
SKE 52M65EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
wymiary w mm
wymiary w mm
114 | www.bosch-home.pl
Zmywarka XXL
Energia
Vario 3 Pro
Suszenie
AquaSensor
Woda
9,5 L
Intensiv
42 dB
HalfLoad
12+2
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
Szkło 40
SBV 69N91EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,93 kWh energii
– Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 266 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C,
Eco 50°C, Szkło 40°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus,
Strefa Intensywna, HigienaPlus, HalfLoad
– 5 temperatur
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
–
–
–
–
–
Wymiary WxSxG
865–925x598x550 mm
System hydrauliczny ActiveWater
Door Assist
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
– TimeLight
Pojemność: 14 kompletów naczyń
System koszy VarioFlexPro
Szuflada Vario3 Pro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym
koszu 6x/6x
– Półki na filiżanki w górnym/dolnym
koszu 2x/2x
– Specjalne uchwyty na kieliszki
w dolnym koszu
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1-24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed
otworzeniem przez dzieci
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SBV 69N91EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 115
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
NOWOŚĆ!
Vario 3 Pro
Vario 3 Pro
Suszenie
Suszenie
60°C
60°C
Super 60°C
Super 60°C
Woda
Woda
7,5 L
Intensiv
9,5 L
Program Nocny
12+1
10 lat
12+2
AquaStop
Asystent Dozowania
Program Nocny
42 dB
42 dB
**dostępna od 01.2016
Intensiv
HalfLoad
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
AquaSensor
SMV 88TX05E** Serie | 8, Active Water Eco²
HalfLoad
AquaSensor
SMV 88TX02E Serie | 8, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie: Eco 50°C:
7,5 l wody / 0,73 kWh energii
– Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 211 kWh/rok*
– Zużycie wody 2100 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,83 kWh energii
– Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 237 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 8 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C,
Super 60°C, Eco 50°C, Nocny 50°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– 5 funkcji dodatkowych: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
Extra Połysk, HigienaPlus, HalfLoad
– 6 temperatur
– 8 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C,
Super 60°C, Eco 50°C, Nocny 50°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– 5 funkcji dodatkowych: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
Extra Połysk, HigienaPlus, HalfLoad
– 6 temperatur
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– Aqua-Sensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– TimeLight
– Suszenie EcoZeolith
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– TimeLight
– Suszenie EcoZeolith
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex Pro
Szuflada Vario3 Pro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/8x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki
w dolnym koszu
– EmotionLight – białe
–
–
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel Piezo TouchControl (czarny)
– Wyświetlacz TFT
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
– Zegar czasu rzeczywistego
– Panel Piezo TouchControl (czarny)
– Wyświetlacz TFT
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
– Zegar czasu rzeczywistego
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
815–875x598x550 mm
Pojemność: 14 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex Pro
Szuflada Vario3 Pro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/8x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki
w dolnym koszu
– EmotionLight – białe
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 88TX05E, SMV 88TX02E
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
116 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
Vario 3 Pro
Vario 3
Suszenie
Suszenie
AquaSensor
AquaSensor
Woda
9,5 L
Woda
9,5 L
Intensiv
44 dB
Intensiv
44 dB
HalfLoad
12+2
10 lat
60°C
AquaStop
Asystent Dozowania
12+2
10 lat
AquaStop
Super 60°C
Asystent Dozowania
SMV 87TX01E Serie | 8, SuperSilence
Szkło 40
SMV 68N60EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,93 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 266 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,83 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 237 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 7 programów: Auto 65–75°C, Auto 45–65°C, Auto 35–45°C,
Super 60°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
HigienaPlus, HalfLoad
– 6 temperatur
– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
Extra Połysk
– 5 temperatur
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
– TimeLight
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
– TimeLight
– Suszenie EcoZeolith
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel Piezo TouchControl (czarny)
– Wyświetlacz TFT
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
– Zegar czasu rzeczywistego
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
815–875x598x550 mm
Pojemność: 14 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex Pro
Szuflada Vario3 Pro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/8x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Pojemność: 14 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Szuflada Vario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 87TX01E, SMV 68N60EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 117
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
NOWOŚĆ!
Vario 3 Plus
Vario 3
Suszenie
Suszenie
AquaSensor
AquaSensor
Woda
6
Woda
Intensiv
44 dB
6,5L
Intensiv
44 dB
HalfLoad
Asystent Dozowania
Szkło 40
Suszenie Extra
12+1
10 lat
12+1
AquaStop
**do wyczerpania zapasów
Asystent Dozowania
10 lat
AquaStop
Szkło 40
SMV 69N40EU** Serie | 6, «Eco»
SMV 58N60EU Serie | 6, «Eco»
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
6 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 1680 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
6,5 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 1820 l/rok*
Programy
i funkcje
– 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus,
HigienaPlus, Suszenie Extra
– 5 temperatur
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, TurboSpeed 20 min
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
HalfLoad
– 6 temperatur
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– TimeLight
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1-24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
815–875x598x550 mm
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlexPlus
Szuflada Vario3 Plus
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/6x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system
samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Szuflada Vario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 69N40EU, SMV 58N60EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
118 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
Vario 3
HalfLoad
AquaSensor
Suszenie
Suszenie
Woda
Woda
9,5 L
Intensiv
12 L
44 dB
Suszenie Extra
48 dB
AquaSensor
HalfLoad
12+2
10 lat
12+1
AquaStop
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
SMV 58N90EU Serie | 6, SuperSilence
SMV 40M30EU Serie | 6, SilencePlus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,93 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 266 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
12 l wody / 1,03 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 294 kWh/rok*
– Zużycie wody 3360 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Strefa Intensywna,
Suszenie Extra, HalfLoad
– 4t emperatury
– 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– Funkcjad odatkowa:H alfLoad
– 4t emperatury
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
– Systemh ydraulicznyA ctiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Technikan aprzemiennegom ycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 14 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Szuflada Vario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność:1 3k ompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez
dzieci
–
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez
dzieci
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
815–875x598x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 58N90EU, SMV 40M30EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 119
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
Vario3
Vario Speed
Woda
Woda
12 L
AquaSensor
48 dB
12+1
10 lat
AquaSensor
Suszenie
Suszenie
12+1
AquaStop
10 lat
Suszenie Extra
46 dB
HalfLoad
AquaStop
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
SMV 51E30EU Serie | 4, SilencePlus
7,5 L
SMV 58L60EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
12 l wody / 1,03 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 294 kWh/rok*
– Zużycie wody 3360 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
7,5 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 2100 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5p rogramów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcjad odatkowa: VarioSpeed
– 4 temperatury
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
TurboSpeed 20 min, Mycie wstępne
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HalfLoad,
Suszenie extra
– 5 temperatur
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym 2x
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
Kosz na sztućce w dolnym koszu
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Szuflada Vario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowyR ackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym 2x
Panel sterujący
–
–
–
–
Wskaźnik LED przebiegu programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
815–875x598x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 51E30EU, SMV 58L60EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
120 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
NOWOŚĆ!
Energia
Vario Speed
Suszenie
Suszenie
HalfLoad
HalfLoad
Woda
9,5 L
Woda
45 °C
11,7 L
Intensive Smart
46 dB
48 dB
AquaSensor
AquaSensor
12+1
10 lat
12
AquaStop
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
SMV 54M90EU Serie | 6, SilencePlus
Asystent Dozowania
SMV 53L30EU Serie | 6, SilencePlus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Intensive Smart 45°C, Mycie wstępne
– 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HalfLoad
– 4t emperatury
– 5 p rogramów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45 °C, Mycie wstępne
– 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad
– 4t emperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
– Pojemność: 13 kompletów naczyń
– System koszy VarioFlex
– Kosze w kolorze srebrnym
– 3-poziomowy RackMatic
– Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
– Pojemność: 12 kompletów naczyń
– System koszy VarioFlex
– Kosze w kolorze srebrnym
– 3-poziomowy RackMatic
– Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
AsystentD ozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technikan aprzemiennegom ycia
Elektronicznar egeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
InfoLight
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1-24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez
dzieci
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
Aqua-Sensor/Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
InfoLight
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1-24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
815–875x598x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 54M90EU, SMV 53L30EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 121
Zmywarki ActiveWater 60 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
Vario Speed
Vario Speed
Suszenie
Suszenie
Woda
Woda
HalfLoad
11,7 L
11,7 L
AquaSensor
48 dB
12
10 lat
50 dB
12
AquaStop
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
SMV 50D10EU Serie | 4, SilencePlus
Asystent Dozowania
SMV 40D90EU Serie | 2, Silence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 50 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
– 4t emperatury
– 4 programy: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed, HalfLoad
– 4 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
InfoLight
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 12 kompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym 2x
Kosz na sztućce w dolnym koszu
– Pojemność:1 2k ompletówn aczyń
– Kosze zwykłe
– Kosze w kolorze jasnoszarym
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
Wskaźnik LED przebiegu programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Wskaźnik LED przebiegu programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x598x550 mm
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
AsystentD ozowania
Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
InfoLight
815–875x598x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMV 50D10EU, SMV 40D90EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
122 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
Energia
Vario 3 Pro
Vario 3 Pro
Suszenie
Suszenie
60°C
Super 60°C
Program Nocny
Woda
7,5 L
Intensiv
Program Nocny
60°C
Woda
Super 60°C
9,5 L
Intensiv
41 dB
Suszenie Extra
Asystent Dozowania
HalfLoad
44 dB
AquaSensor
AquaSensor
12+1
10 lat
12+2
AquaStop
Asystent Dozowania
10 lat
AquaStop
HalfLoad
SMI 88TS03E, Serie | 8, Active Water Eco²
SMI 88TS01E, Serie | 8, SuperSilence Plus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
7,5 l wody / 0,73 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 211 kWh/rok*
– Zużycie wody 2100 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,93 kWh energii
– Poziom hałasu: 41 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 266 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 8 Programów: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C,
Super 60°C, Eco 50°C, Nocny 50°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– 5 funkcji dodatkowych: VarioSpeed Plus,
Strefa Intensywna, Extra Połysk, Higiena Plus, HalfLoad
– 6 temperatur
– 8 Programów: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C,
Super 60°C, Eco 50°C, Nocny 50°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– 5 funkcji dodatkowych: VarioSpeed Plus,
Strefa Intensywna, Suszenie Extra, Higiena Plus, HalfLoad
– 6t emperatur
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
AsystentD ozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennikc iepła
Technikan aprzemiennegom ycia
Elektronicznar egeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
SuszenieE coZeolith
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
AsystentD ozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennikc iepła
Technikan aprzemiennegom ycia
Elektronicznar egeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność:1 3k ompletówn aczyń
System koszy VarioFlex Pro
SzufladaV ario3P ro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowyR ackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/8x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
EmotionLight – białe
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność:1 4k ompletówn aczyń
System koszy VarioFlex Pro
SzufladaV ario3P ro
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 6x/8x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
–
–
–
Panel PiezoTouchControl (czarny)
2 wyświetlacze TFT
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Zegar czasu rzeczywistego
–
–
–
–
–
–
Panel PiezoTouchControl (czarny)
2 wyświetlacze TFT
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Zegar czasu rzeczywistego
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
815–875x598x573 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 88TS03E, SMI 88TS01E
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 123
Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
NOWOŚĆ!
Energia
Vario3
Vario3
Suszenie
Suszenie
Woda
6,5L
44 dB
Woda
Suszenie Extra
HalfLoad
9,5 L
Suszenie Extra
44 dB
HalfLoad
AquaSensor
12+1
10 lat
Program Nocny
12+1
AquaStop
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
SMI 58N95EU Serie | 6, «Eco»
AquaSensor
SMI 58L75EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
6,5 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 1820 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,92 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 262 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie Wstępne
– 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed Plus,
Suszenie Ekstra
– 4t emperatury
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Nocny 50°C, Skrócony 45°C
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Suszenie Ekstra,
HalfLoad
– 4 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
SzufladaV ario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Szuflada Vario3
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Panel sterujący
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Elektroniczna blokada przycisków
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
815–875x598x573 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 58N95EU, SMI 58L75EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
124 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
Energia
Suszenie
Suszenie
Suszenie Extra
Suszenie Extra
Woda
9,5 L
44 dB
12
10 lat
Woda
9,5 L
HalfLoad
44 dB
AquaSensor
12
AquaStop
10 lat
AquaSensor
AquaStop
Asystent Dozowania
SMI 53L82EU Serie | 6, SuperSilence
HalfLoad
Asystent Dozowania
SMI 53L86EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,90 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 258 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,90 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 258 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Suszenie Ekstra,
HalfLoad
– 4 temperatury
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Suszenie Ekstra,
HalfLoad
– 4 temperatury
Automatyka
– Systemh ydraulicznyA ctiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Systemh ydraulicznyA ctiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 12 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 12 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/4x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz Vario na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Elektroniczna blokada przycisków
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
815–875x598x573 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 53L82EU, SMI 53L86EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 125
Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
Energia
Vario Speed
HalfLoad
Suszenie
Suszenie
Intensiv
AquaSensor
12+1
10 lat
Woda
Woda
12 L
10 L
48 dB
46 dB
12
AquaStop
10 lat
AquaSensor
AquaStop
Asystent Dozowania
SMI 40M65EU Serie | 6, SilencePlus
45 °C
Intensive Smart
Asystent Dozowania
SMI 53L15EU Serie | 6, SilencePlus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
12 l wody / 1,03 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 294 kWh/rok*
– Zużycie wody 3360 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
10 l wody / 0,90 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 258 kWh/rok*
– Zużycie wody 2800 l/rok**
Programy
i funkcje
– 4 programy: Garnki 70°C, Auto 45–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– Funkcja dodatkowa: HalfLoad
– 4t emperatury
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Intensive Smart 45°C, Skrócony 45°C
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed, Strefa Intensywna
– 4 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących
filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
– EasyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 13 kompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 12 kompletów naczyń
System koszy VarioFlex
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez
dzieci
– Elektroniczna blokada przycisków
–
–
–
–
Wyświetlacz z czasem do końca programu
Programowanie czasu startu: 1–24 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Elektroniczna blokada przycisków
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
815–875x598x573 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 40M65EU, SMI 53L15EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
126 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
Energia
HalfLoad
HalfLoad
Suszenie
Suszenie
AquaSensor
12
10 lat
AquaSensor
Woda
Woda
11,7 L
11,7 L
48 dB
48 dB
12
AquaStop
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
SMI 50D55EU Serie | 4, SilencePlus
Asystent Dozowania
SMI 50D35EU Serie | 2, AquaStop
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: HalfLoad
– 4 temperatury
– 5 programów: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: HalfLoad
– 4 temperatury
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność:1 2k ompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Panel sterujący
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Wskaźnik LED przebiegu programu
– Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
815–875x598x573 mm
Pojemność: 12 kompletów naczyń
System koszy Vario
Kosze w kolorze srebrnym
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 50D55EU, SMI 50D35EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 127
Zmywarka ActiveWater 60 cm z panelem
Energia
Suszenie
Woda
11,7 L
52 dB
12
10 lat
AquaStop
Asystent Dozowania
SMI 40C05EU Serie | 2, AquaStop
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,7 l wody / 1,02 kWh energii
– Poziom hałasu: 52 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 290 kWh/rok*
– Zużycie wody 3300 l/rok*
Programy
i funkcje
– 4 programy: Garnki 70°C, Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– 4 temperatury
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
Wnętrze
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Wskaźnik LED przebiegu programu
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x598x573 mm
Pojemność: 12 kompletów naczyń
Zwykłe kosze
Kosze w kolorze srebrnym
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Kosz na sztućce w dolnym koszu
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SMI 40C05EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
128 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane
Energia
NOWOŚĆ!
Energia
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
Suszenie
Vario3
Vario 3 Pro
Woda
Woda
9,5 L
44 dB
AquaSensor
Suszenie
9,5 L
AquaSensor
44 dB
Intensiv
Program Nocny
9+1
10 lat
9+1
AquaStop
10 lat
AquaStop
DuoPower
SPV 69T90EU Serie | 6, SuperSilence
DuoPower
SPV 68M10EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,75 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 211 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,84 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 237 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
–6 programów: Auto 65°–75°C, Auto 45°–65°C,
Auto 35°–45°C, Eco 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna,
VarioSpeed Plus, HigienaPlus
– 5 temperatur
–6 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Nocny 50°C, Szkło 40°C, Skrócony 45°C
– 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HalfLoad
– 5 temperatur
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
–T imeLight
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
TimeLight
Wnętrze
– Pojemność: 10 kompletów naczyń
– Kosze VarioFlex Pro srebrne
–S zuflada Vario3 Pro
– 3-poziomowy RackMatic
– Składane półki w górnym/dolnym koszu 3x/4x
– Półka na filiżanki w górnym/dolnym koszu 1x/1x
– Głowica do mycia blach
– EmotionLight – białe
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 10 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
Szuflada Vario3
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Półka na filiżanki w górnym koszu 1x
Panel sterujący
– Panel stalowy
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Panel metalic
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
Wymiary WxSxG
815–875x448x550 mm
815–875x448x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPV 69T90EU, SPV 68M10EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 129
Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane
Energia
Energia
NOWOŚĆ!
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
Suszenie
Vario3
AquaSensor
Woda
Woda
6,5L
GlassSecure Tray
46 dB
AquaSensor
Suszenie
45 dB
Intensiv
Program Nocny
9+1
10 lat
10 lat
AquaStop
DuoPower
Szkło 40
AquaStop
**do wyczerpania zapasów
SPV 59M00EU** Serie | 6, SilencePlus
DuoPower
SPV 53M90EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9 l wody / 0,84 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 237 kWh/rok*
– Zużycie wody 2520 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
6,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 1820 l/rok*
Programy
i funkcje
–5 programów: Garnki 70°C, Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, Skrócony 45°C
– 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad, Strefa Intensywna,
VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
–5 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Nocny 50°C, TurboSpeed 20 min
– 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad, VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
Automatyka
– System hydrauliczny ActiveWater
– Asystent Dozowania
– AquaSensor / Sensor załadunku
– Silnik EcoSilence Drive
– Wymiennik ciepła
– Technika naprzemiennego mycia
– Elektroniczna regeneracja
– AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
–E asyLock
–I nfoLight
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
EasyLock
InfoLight
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 2x/2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu
Panel sterujący
– Panel metalic
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
– Panel metalic
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x448x550 mm
815–875x448x550 mm
Pojemność: 10 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex Plus srebrne
Szuflada Vario3
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym koszu 3x/4x
Półka na filiżanki w górnym/dolnym koszu 1x/1x
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
GlassSecure Tray stojak do mycia
4 wysokich kieliszków do wina
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPV 59M00EU, SPV 53M90EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
130 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane
Energia
NOWOŚĆ!
Energia
NOWOŚĆ!
Asystent Dozowania
Energia
Asystent Dozowania
Suszenie
Suszenie
Woda
Woda
8,5 L
9,5 L
46 dB
48 dB
Asystent Dozowania
Suszenie
Vario Speed
Vario Speed
Woda
9,5 L
Intensiv
48 dB
AquaSensor
AquaSensor
10 lat
10 lat
AquaStop
SPV 53M70EU Serie | 6, SilencePlus
10 lat
AquaStop
DuoPower
DuoPower
AquaStop
AquaSensor
SPV 43M20EU Serie | 6, SilencePlus
DuoPower
SPV 40M20EU Serie | 6, SilencePlus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
8,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2380 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
– 5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
VarioSpeed Plus
– 4 temperatury
– 4 programy: Garnki 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– 3 funkcje dodatkowe: Strefa
Intensywna, HalfLoad, VarioSpeed
– 4 temperatury
– 4 programy: Auto 45°–65°C,
Eco 50°C, Skrócony 45°C,
Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
– 3 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
–I nfoLight
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym
koszu 2x/2x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
–
–
–
–
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym
koszu 2x/2x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel metalic
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
otworzeniem przez dzieci
– Panel metalic
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
otworzeniem przez dzieci
– Panel czarny
– Wyświetlacz z czasem do końca programu
– Sygnał akustyczny końca programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x448x550 mm
815–875x448x550 mm
815–875x448x550 mm
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
– InfoLight
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze Vario jasnosrebrne
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPV53M70EU, SPV 43M20EU, SPV 40M20EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 131
Zmywarki ActiveWater 45 cm w pełni zintegrowane
Energia
NOWOŚĆ!
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
Suszenie
Suszenie
Vario Speed
Woda
Woda
9,5 L
11,5 L
48 dB
10 lat
50 dB
AquaSensor
10 lat
AquaStop
AquaStop
DuoPower
SPV 50E70EU Serie | 4, SilencePlus
DuoPower
SPV 40E30EU Serie | 2, Silence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
11,5 l wody / 0,88 kWh energii
– Poziom hałasu: 50 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 249 kWh/rok*
– Zużycie wody 3220 l/rok*
Programy
i funkcje
–5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
– 4 temperatury
–4 programy: Garnki 70°C,
Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C
– 4 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
–I nfoLight
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze Vario jasnosrebrne
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półka na filiżanki w górnym koszu 2x
– Pojemność: 9 kompletów naczyń
– Kosze Vario szare
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Panel sterujący
–
–
–
–
–
Panel czarny
Wskaźnik LED przebiegu programu
Sygnał akustyczny końca programu
Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
–
–
–
–
Wymiary WxSxG
815–875x448x550 mm
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
Panel czarny
Wskaźnik LED przebiegu programu
Sygnał akustyczny końca programu
Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
815–875x448x550 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPV 50E70EU, SPV 40E30EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
132 | www.bosch-home.pl
Zmywarki ActiveWater 45 cm z panelem
Energia
NOWOŚĆ!
Energia
NOWOŚĆ!
Asystent Dozowania
AquaSensor
NOWOŚĆ!
Energia
Asystent Dozowania
Suszenie
Asystent Dozowania
Suszenie
Suszenie
Vario 3 Pro
Woda
Woda
9,5 L
6,5L
44 dB
Woda
8,5 L
Intensiv
45 dB
Intensiv
44 dB
Szkło 40
9+1
10 lat
10 lat
AquaStop
DuoPower
SPI 69T75EU Serie | 6, SuperSilence
Szkło 40
10 lat
AquaStop
DuoPower
Intensiv
AquaSensor
SPI 53M95EU Serie | 6, SuperSilence
AquaStop
DuoPower
AquaSensor
SPI 53N05EU Serie | 6, SuperSilence
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,75 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 211 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
6,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 45 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 1820 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
8,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2380 l/rok*
Programy
i funkcje
–6 programów: Auto 65°–75°C,
Auto 45°–65°C, Auto 35°–45°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 4 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus,
HigienaPlus
– 5 temperatur
– 5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, Skrócony 45°C
– 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
– 5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Szkło 40°C, Skrócony 45°C
– 3 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus
– 5 temperatur
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
Pojemność: 10 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex Pro srebrne
Szuflada Vario3 Pro
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym/dolnym
koszu 3x/4x
– Półka na filiżanki w górnym/dolnym
koszu 1x/1x
– Głowica do mycia blach
–
–
–
–
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym /dolnym
koszu 2x/2x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
– Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel stalowy
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Elektroniczna blokada przycisków
– Panel stalowy
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Elektroniczna blokada przycisków
– Panel stalowy
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Elektroniczna blokada przycisków
– Mechaniczne zabezpieczenie przed
otworzeniem przez dzieci
Wymiary WxSxG
815–875x448x573 mm
815–875x448x573 mm
815–875x448x573 mm
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze VarioFlex srebrne
3-poziomowy RackMatic
Składane półki w górnym /dolnym
koszu 2x/2x
– Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
– Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
– Kosz na sztućce w dolnym koszu
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPI 69T75EU, SPI 53M95EU, SPI 53N05EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
www.bosch-home.pl | 133
Zmywarki ActiveWater 45 cm z panelem
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
Energia
Energia
Asystent Dozowania
Asystent Dozowania
Suszenie
Suszenie
Vario Speed
Woda
9,5 L
9,5 L
46 dB
10 lat
Vario Speed
Woda
48 dB
AquaSensor
10 lat
AquaStop
DuoPower
SPI 50E85EU Serie | 4, SilencePlus
AquaSensor
AquaStop
DuoPower
SPI 50E65EU Serie | 2, SilencePlus
Parametry
techniczne
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 46 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
– Zużycie w programie Eco 50°C:
9,5 l wody / 0,78 kWh energii
– Poziom hałasu: 48 dB (re 1 pW)
– Zużycie energii 220 kWh/rok*
– Zużycie wody 2660 l/rok*
Programy
i funkcje
–5 programów: Garnki 70°C,
Auto 45°–65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– 2 funkcje dodatkowe: HalfLoad,
VarioSpeed
– 4 temperatury
–5 programów: Garnki 70°C,
Normalny 65°C, Eco 50°C,
Skrócony 45°C, Mycie wstępne
– Funkcja dodatkowa: VarioSpeed
– 4 temperatury
Automatyka
–
–
–
–
–
–
–
–
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
–E asyLock
–
–
–
–
–
–
–
–
Wnętrze
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Panel sterujący
– Panel stalowy
– Wyświetlacz z czasem do końca
programu
– Programowanie czasu startu: 1–24 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
– Panel stalowy
– Wskaźnik LED przebiegu programu
– Programowanie czasu startu: 3, 6, 9 h
– Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
Wymiary WxSxG
815–875x448x573 mm
815–875x448x573 mm
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze Vario jasnosrebrne
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
System hydrauliczny ActiveWater
Asystent Dozowania
AquaSensor / Sensor załadunku
Silnik EcoSilence Drive
Wymiennik ciepła
Technika naprzemiennego mycia
Elektroniczna regeneracja
AquaStop z gwarancją na cały czas
użytkowania produktu
– EasyLock
Pojemność: 9 kompletów naczyń
Kosze Vario jasnosrebrne
Regulacja wysokości górnego kosza
Składane półki w dolnym koszu 2x
Półki na filiżanki w górnym koszu 2x
Uchwyt do mycia długich noży
w górnym koszu
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
SPI 50E85EU, SPI 50E65EU
*dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
134 | www.bosch-home.pl
Chłodziarko-zamrażarki Bosch.
Optymalne chłodzenie
w doskonałej formie.
Bierz z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe, pełne witamin owoce i warzywa,
niezbędne dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym systemom zastosowanym
w chłodziarkach Bosch, możesz korzystać z nich przez cały rok. Strefa VitaFresh
i system NoFrost gwarantują, że Twoje zapasy przechowywane są w najlepszych
warunkach. Żywność dłużej zachowuje świeżość i wartości odżywcze, a Ty
na co dzień możesz cieszyć się smakiem i aromatem świeżych produktów.
www.bosch-home.pl | 135
Funkcjonalna technologia Bosch.
• Klasa efektywności energetycznej A++
• LowFrost – minimalizacja szronu w zamrażalniku
• VarioZone – komfortowe zagospodarowanie wnętrza zamrażarki
136 | www.bosch-home.pl
Ochrona żywności i środowiska.
Chłodziarko-zamrażarki Bosch gwarantują nie tylko idealne warunki przechowywania
żywności, są także bezpieczne dla środowiska naturalnego. Urządzenia posiadają najlepsze
klasy efektywności energetycznej: A++ i A+, co zapewnia najniższe zużycie energii.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne, zastosowane w chłodziarko-zamrażarkach,
chronią środowisko, a Twoje rachunki za energię stają się mniejsze. Komora świeżości
VitaFresh stwarza najlepsze z możliwych warunki przechowywania. Chłodziarko-zamrażarki
marki Bosch – najlepsze dla Ciebie i środowiska!
www.bosch-home.pl | 137
Porównanie zużycia energii w chłodziarkach
w różnych klasach energetycznych
B
Energia
A++
HydroFresh – idealny
Świeżość na dłużej
sposób na warzywa
Dzięki komorze świeżości
i owoce
VitaFresh
VitaFresh produkty prze-
max. kWh
+26%
Energia
A A+ A++
-23%
-45%
W trosce o środowisko
i Twój domowy budżet
Energia
Naszec hłodziarko-zamrażarki posiadają najlepsze
Innowacyjna szuflada HydroFresh
chowywane w chłodziarce będą
sprawia, że owoce i warzywa
smaczne, świeże i zdrowe aż
zachowują świeżość 2 x dłużej!
3 x dłużej! Panująca w komorze
energetycznej: A++ i A+. Dzięki
Dzięki specjalnemu suwakowi
temperatura 0°C zatrzymuje pro-
innowacyjnym rozwiązaniom tech-
łatwo ustawisz optymalny poziom
cesy chemiczno-biologiczne za-
nologicznym chronią środowisko
wilgotności, a pofalowane dno
chodzące w żywności. Zapewnia
naturalne, a Ty oszczędzasz na
będzie chronić produkty przed
to najlepsze z możliwych warunki
rachunkach za prąd.
zbierającą się w szufladzie wodą.
przechowywania. Ponieważ różne
W takich warunkach żywność nie
produkty czują się najlepiej w róż-
Gra w zielone się opłaca
straci cennych witamin, będzie
nych środowiskach, podzieliliśmy
Produkty A++ gwarantują
świeża, aromatyczna i zdrowa.
komorę VitaFresh na strefę suchą
klasy efektywności
najniższe zużycie energii,
i wilgotną. Mięso, ryby i nabiał
o około 45% niższe niż chłodziarki
Żywność pod ochroną
najdłużej zachowują swoje wła-
klasy A. Z nowymi chłodziarkami
Chłodziarki Bosch wyposażone
ściwości w powietrzu o wilgotno-
Bosch ochrona środowiska natu-
zostały w specjalny pojemnik do
ści 50% (strefa sucha). Warzywa
ralnego stanie się łatwa jak nigdy
przechowywania owoców i wa-
i owoce należy przechowywać
dotąd!
rzyw. Faliste dno eliminuje ryzyko
w szufladzie o wilgotności sięga-
kontaktu żywności z wilgocią,
jącej 95% (strefa wilgotna).
która może się zebrać na dole
pojemnika.
strefie
138 | www.bosch-home.pl
Funkcje na każdą okazję.
Panel sterowania TouchControl
Sterowanie chłodziarką Bosch
jest bardzo komfortowe – odbywa
się za pomocą dużego, czytelnego
panelu. Wystarczy jeden rzut oka,
by odczytać aktualne ustawienia,
które można zmienić za pomocą
jednego przycisku. W najbardziej
zaawansowanych modelach zastosowano czteropoziomowy system
kontroli, który czuwa nad utrzymaniem właściwej temperatury
wewnątrz zamrażarki. W przypadku
przekroczenia jej dopuszczalnego
poziomu, uruchamia się sygnał
ostrzegawczy. Funkcja Pamięć pozwala na wyświetlenie najwyższej
temperatury, jaka wystąpiła podczas awarii zasilania. Teraz nic nie
umknie Twojej uwadze.
www.bosch-home.pl | 139
Supermrożenie
LowFrost – mniej szronu,
Funkcja Supermrożenie jest
mniej rozmrażania
idealna, jeśli chcemy włożyć do
Z systemem LowFrost
zamrażarki dużą ilość nowych
zaoszczędzisz dużo pracy dzięki
produktów. Na 24 godziny przed
znacznemu ograniczeniu tworze-
załadowaniem zamrażarki urządze-
nia się lodu w zamrażarce. Dzięki
nie mobilizuje wszystkie rezerwy
temu chłodziarko-zamrażarki
zimna. Zapobiega to zbytniemu
SmartCool mogą być rozmrażane
wzrostowi temperatury w zamra-
dużo rzadziej, co chroni produk-
żarce, co mogłoby zaszkodzić już
ty i nie podnosi zużycia energii.
zamrożonym produktom. Po osią-
Ale nawet jeśli rozmrażanie jest
gnięciu optymalnej temperatury
konieczne, mamy rozwiązanie pod
urządzenie przełącza się automa-
ręką: woda szybko zniknie z za-
tycznie na normalny tryb pracy.
mrażalnika odprowadzona specjalnym przewodem.
Superchłodzenie
Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość
świeżych produktów tuż po dużych
zakupach. Funkcja superchłodzenie czasowo obniża temperaturę
w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu
możemy uniknąć nadmiernego
wzrostu temperatury wewnątrz
urządzenia i ogrzania tego, co już
znajduje się w chłodziarce. Funkcja
wyłącza się automatycznie po 6
godzinach.
140 | www.bosch-home.pl
Rozwiązania na każdą okazję.
Elegancki design wnętrza
chłodziarek
Chłodziarki Bosch to urządzenia
nie tylko wyjątkowo funkcjonalne,
ale i bardzo estetyczne. Przezroczyste szuflady, dzielone półki
i podwieszany pojemnik wyglądają
schludnie i sterylnie czysto,
a także skutecznie eliminują kłopot
z rozlokowaniem produktów. Półki
i szuflady wykończone metalowymi listwami dodają chłodziarce
elegancji. Gładkie ściany sprawiają, że urządzenie łatwo utrzymać
w czystości.
Bezpieczne zamknięcie
SoftClose
drzwi SoftClose
Nie musisz już martwić się
o niedomknięte drzwi chłodziarki. Urządzenia Bosch posiadają
specjalne zawiasy z systemem
amortyzacji SoftClose. Zapewniają
one skuteczne i delikatne zamykanie drzwi, a także ułatwiają ich
otwieranie. Nawet w pełni obciążone produktami drzwi otworzą się
wyjątkowo lekko. Dodatkowo, nad
utrzymaniem szczelności wnętrza
czuwa system automatycznego domykania, włączający się przy kącie
otwarcia drzwi poniżej 20°.
www.bosch-home.pl | 141
VarioShelf
Składana półka
Zamrażarki z dowolnym
VarioShelf
podziałem VarioZone.
Złożenie przedniej części
Komory zamrażarek Bosch
Sięgaj wygodniej dzięki
EasyAccess
Shelf
EasyAccess Shelf.
Tę półkę można wysunąć,
półki jednym prostym ruchem
łatwo dostosowują się do potrzeb
zyskując wygodniejszy dostęp do
pozwala utworzyć większą prze-
użytkownika, dając możliwość
umieszczonych na niej produktów.
strzeń na wysokie butelki, czy duże
tworzenia dowolnych podziałów
naczynia.
wnętrza dzięki wyjmowanym pół-
Urządzenia pełne światła
kom i szufladom. Jest to bardzo
W chłodziarkach Bosch diody LED
Kalendarz przechowywania
przydatne przy okazjach, kiedy
oświetlające wnętrze umieszczo-
żywności
trzeba przechować duże sztuki,
ne zostały w części górnej lub
Na szufladach zamrażarki umieści-
np.: całego łososia lub komplet
bocznej urządzenia. Teraz chło-
liśmy piktogramy przedstawiające
wyższych szklanek z mrożonymi
dziarka oświetlona będzie jaśniej
artykuły spożywcze z zalecanymi
deserami.
i bardziej jednolicie. Światło bez
terminami ich przechowywania.
trudu przenika przez przezroczyste
To praktyczne rozwiązanie pomo-
półki i szuflady, oświetlając każdy
że gospodarować zamrożonymi
zakamarek wnętrza oszczędnie i
zapasami.
bez potrzeby wymiany.
Technika zawiasów ślizgowych
Między drzwiami mebli a urządzeniem stosuje się ruchome połączenie. Przestawna wysokość i głębokość okucia ślizgowego drzwi
umożliwia precyzyjną regulację.
Technika zawiasów płaskich
Innowacyjność techniki zawiasów
płaskich polega na solidnym
połączeniu frontu meblowego
i urządzenia. Drzwi mogą zostać
obciążone nawet do 45 kg, a ich
wynoszący 115° kąt otwarcia
pozwala na swobodne i wygodne
zamykanie i otwieranie.
142 | www.bosch-home.pl
Chłodziarki do wina.
Twoja domowa piwniczka.
Wino. Wymagające z natury.
Nie każdy ma piwnicę...
Wino najlepiej czuje się we
Wino w obecnych czasach jest
wnętrzach starych, ciemnych
ogólnie dostępnym dobrem, ale
piwnic, w których utrzymuje się
mało kto dysponuje odpowiednio
odpowiednia wilgotność i relatyw-
podpiwniczonym domem, czy cho-
nie niska temperatura. Takie
ciażby zwykłą piwnicą z klimatem
warunki pozwalają mu zachować,
sprzyjającym przechowywaniu
a nawet pogłębić swój smak i
wina. Dlatego stworzyliśmy urzą-
zachwycić koneserów niezwykłymi
dzenia, które potrafią odtworzyć
walorami nawet po wielu, wielu
warunki panujące w piwnicy sta-
latach. Projektując chłodziarki do
rego dworu. Aby miłośnicy tego
wina, dołożyliśmy wszelkich
szlachetnego trunku mogli nadal
starań, aby stworzyć w ich
delektować się jego niepowtarzal-
wnętrzach specyficzny, najbardziej
nym smakiem.
odpowiedni dla wina klimat – starej, dworskiej piwnicy.
Zawsze idealna temperatura.
Te specjalistyczne urządzenia
Jakie warunki lubi wino?
służą wyłącznie przechowywaniu
Wino źle znosi suche miejsca i wa-
wina. Wyposażone w odpowied-
hania temperatury. Należy zapew-
nie elementy komory chłodziarek
nić mu wilgotność na poziomie
są w stanie utrzymać pożądaną
70% i stabilną temperaturę ok.
temperaturę i wilgotność dzięki
12°C. W takich warunkach proces
stałym pomiarom z systemem
dojrzewania będzie przebiegał
regulacji. Do dyspozycji są dwie
powoli, a wysoka wilgotność
izolowane komory dla konkret-
zapobiegnie przesuszeniu korka
nych gatunków win, z niezależną
i utlenieniu zawartości. Wino
kontrolą temperatury. O stały
należy też chronić przed promie-
dopływ świeżego powietrza
niami UV, więc najlepiej przecho-
dba aktywny filtr węglowy, a
wywać je w ciemnym, wolnym od
przyciemniana szyba skutecznie
obcych zapachów pomieszczeniu.
izoluje butelki od światła. Nowo-
Wtedy nic nie zakłóci procesu
czesne modele marki Bosch, jak
zrównoważonego dojrzewania i
np. KSW 38940 utrzymują wino w
wino zachowa piękną barwę oraz
pełnej gotowości do serwowania
rozwinie najdoskonalszy bukiet.
– zawsze w idealnej dla danego
gatunku temperaturze.
www.bosch-home.pl | 143
Chłodziarki do wina – wolnostojące
186
cm
155
cm
85
cm
KSW 38940 Serie | 8
KSW 26V80 Serie | 4
KTW 18V80 Serie | 4
Komfort
użytkowania
– Elektroniczna regulacja temperatury,
odczyt LED
– Dwie strefy regulacji temperatury
– Płynna regulacja temperatury
w zakresie od +5°C do +22°C
w obydwu strefach
– Szklane drzwi w ramach koloru
aluminium, podwójna izolacja drzwi,
filtr UV
– Uchwyt z aluminium
–Z amek
– Elektroniczna regulacja temperatury,
odczyt LED
– Płynna regulacja temperatury
w zakresie od +6°C do +18°C
– Szklane drzwi w ramach koloru
srebrnego, podwójna izolacja drzwi,
filtr UV
– Elektroniczna regulacja temperatury,
odczyt LED
– Płynna regulacja temperatury
w zakresie od +6°C do +18°C
– Szklane drzwi w ramach koloru
srebrnego, podwójna izolacja drzwi,
filtr UV
Chłodziarka
– Pojemność: 197 butelek 0,75 l
– Automatyczne odszranianie
– 6 drewnianych półek na butelki
o regulowanej wysokości
– Półka do prezentacji lub
przechowywania otwartych butelek
– Dynamiczne chłodzenie, wentylator
– Dwa wewnętrzne, ruchome termometry
– Filtr z węglem aktywowanym
– Oświetlenie wewnętrzne
– Pojemność: 96 butelek 0,75 l
– Automatyczne odszranianie
– 7 drewnianych półek, w tym
6 o regulowanej wysokości
– Oświetlenie wewnętrzne
– Pojemność: 43 butelki 0,75 l
– Automatyczne odszranianie
– 4 drewniane półki, w tym
3 o regulowanej wysokości
– Oświetlenie wewnętrzne
Parametry
techniczne
– Pojemność całkowita: 368 l
– Zużycie energii¹: 212 kWh/rok
– Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-T
– Poziom hałasu: 42 dB(A) re 1 pW
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1860x595x600 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
KSW 38940
KSW 26V80
Pojemność całkowita: 295 l
Zużycie energii¹: 204 kWh/rok
Drzwi zamocowane prawostronnie
Klasa klimatyczna: ST
Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW
Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1550x595x595 mm
Pojemność całkowita: 140 l
Zużycie energii¹: 153 kWh/rok
Drzwi zamocowane prawostronnie
Klasa klimatyczna: ST
Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW
Wymiary urządzenia² (WxSxG):
850x595x595 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
KTW 18V80
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
144 | www.bosch-home.pl
Jaka chłodziarko-zamrażarka najbardziej
odpowiada Twoim potrzebom?
Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządenia chłodzące na cztery kategorie: serię 8, 6, i 4.
Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Prosimy wybrać model,
który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.
Serie | 8
Twoja kuchnia stanowi prawdziwą wizytówkę gospodarzy: jest piękna,
funkcjonalna i perfekcyjnie zaaranżowana. Z pewnością tego samego
oczekujesz od swojej chłodziarko-zamrażarki. Serie | 8 zachwyca nie
tylko wizualną jakością kolorowych, szklanych frontów wykończonych
matową stalą nierdzewną. Jej doskonale zorganizowane wnętrze
zapewnia optymalne warunki dla wszelkich produktów spożywczych.
Strefa świeżości VitaFresh oferuje przestrzeń z regulowaną temperaturą
oraz wilgotnością powietrza – w klimacie wilgotnym przechowasz
trzykrotnie dłużej owoce i warzywa, w suchym – mięso i ryby.
Istotne parametry i sterowanie ustawieniami dostępne są z zewnątrz
na wyświetlaczu TouchControl. W ten sposób uzyskasz najlepsze efekty
w najprostszy sposób.
Serie | 6
Preferujesz przyjazne środowisku, długotrwałe
rozwiązania w gospodarstwie domowym i oczekujesz od
swojej chłodziarko-zamrażarki maksymalnej wydajności
energetycznej. A jeśli cenisz zdrowe i świeże posiłki,
potrzebujesz urządzenia odpowiedniego dla delikatnych
produktów. W szufladach Chiller i Crisper z regulacją
wilgotności powietrza żywność pozostaje świeża
zdecydowanie dłużej. Wyświetlacz TouchControl pozwoli
z łatwością ustawić odpowiednią temperaturę
i tryb chłodzenia, a metalowe uchwyty wniosą do kuchni
ponadczasową elegancję.
Serie | 4
Gdy brakuje czasu na codzienne zakupy, w Twojej
chłodziarko-zamrażarce muszą się bez trudu zmieścić
przywożone raz w tygodniu duże zapasy. Powinny też
zachować dobrą kondycję i świeżość tak długo, jak
to możliwe. Serie | 4 z szufladą CrisperBox spełnia te
oczekiwania, oferując odpowiednie miejsce na owoce
i warzywa. Tu żywność pozostanie świeża zdecydowanie
dłużej – dzięki regulacji poziomu wilgotności. Pozostałe
parametry ustawisz i odczytasz na praktycznym
wyświetlaczu TouchControl.
Serie | 2
Jeśli dbasz o domowy budżet, przy wyborze odpowiedniej
chłodziarko-zamrażarki zwróć uwagę na zużycie energii.
W tej serii znajdziesz niezawodne, oszczędne markowe
modele z przydatnymi funkcjami i odpowiednim
stosunkiem jakości do ceny.
www.bosch-home.pl | 145
Przegląd cech i funkcji
chłodziarko-zamrażarek.
Chłodziarko-zamrażarki
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Strefa świeżości
VitaFresh*
HydroFresh
–
Oświetlenie LED
Oświetlenie LED
–
metalowe aplikacje
metalowe aplikacje
metalowe aplikacje
Oświetlenie
Wnętrze
Regulacja temperatury
Drzwi
*w zależności od modelu
elektroniczna regulacja temperatury elektroniczna regulacja temperatury
elektroniczna regulacja temperatury
/ panel TouchControl
/ panel TouchControl
SoftClosing*
SoftClosing*
–
146 | www.bosch-home.pl
Chłodziarki – przegląd funkcji.
Symbol
Linia
Wysokość
Klasa
Zużycie
niszy
efekt.
energii
do zabud.
energ.
w kWh/rok
produktu
NoFrost
HydroFresh
Oświet.
SoftClose
Pojemność w litrach
VitaFresh
LED
Strona
pojemność
Całkowita
Chłodziarka Zamrażarka
w litrach
Energia
NoFrost
LED
VitaFresh
SoftClose
Chłodziarki z dolną zamrażarką
KIN 86KF31
Serie | 6
1775
A++
221



–
255
188
67
–
147
KIS 87AD30
Serie | 6
1775
A++
225
–



270
209
61
–
147
KIS 87KF31
Serie | 6
1775
A++
225
–


–
270
209
61
–
147


–
265
191
74
–
148
KIS 86KF31
Serie | 6
1775
A++
218
–
KIN 86KS30
NOWOŚĆ!
Serie | 4
1775
A++
222

–

–
255
188
67
–
148
KIV 86KF30
NOWOŚĆ!
Serie | 4
1775
A++
231
–
–

–
267
191
76
–
148
KIV 38X20
Serie | 2
1775
A+
275
–
–
–
–
276
217
59
–
149
KIV 34X20
Serie | 2
1775
A+
275
–
–
–
–
267
199
68
–
149
KIV 28V20FF
Serie | 2
1580
A+
257
–
–
–
–
234
175
59
–
149
Chłodziarki z górną zamrażarką
KID 28V20FF
Serie | 4
1580
A+
256
–
–
–
–
254
213
41
–
150
KID 26V21IE
Serie | 4
1450
A+
244
–
–
–
–
227
186
41
–
150
209
–


–
286
252
34
–
151
Chłodziarki z górnym zamrażalnikiem
KIL 82AF30
Serie | 6
1775
A++
KIL 42VF30
Serie | 4
1221
A++
172
–
–

–
195
180
15
–
151
KIL 18V20FF
Serie | 2
880
A+
191
–
–
–
–
129
112
17
–
151
KUL 15A65
Serie | 6
820
A++
140
–
–
–

123
108
15
–
152
Chłodziarki z komorą świeżości VitaFresh
KIF 41AD30
Serie | 8
1225
A++
120
–
–


187
128
–
59
152
Serie | 2
1225
A+
131
–
–
–
–
221
221
–
–
153
Serie | 4
720
A+
178
–
–
–
–
70
–
70
–
153
Chłodziarka
KIR 24V21FF
NOWOŚĆ!
Zamrażarka
GID 14A50
Symbol
Linia
produktu
Wysokość/
Klasa
Zużycie
szerokość
efekt.
energii
urządzenia
energ.
w kWh/rok
NoFrost
HydroFresh
Oświet.
SoftClose
Pojemność w litrach
Mini
LED
Strona
bar
Całkowita
Chłodziarka Zamrażarka
Energia
NoFrost
LED
SoftClose
Chłodziarki do wina – wolnostojące
KSW 38940
Serie | 8 1860/595
B
212
–
–
–
–
368
368
–
–
143
KSW 26V80
Serie | 4 1550/595
B
204
–
–
–
–
295
295
–
–
143
KTW 18V80
Serie | 4
B
153
–
–
–
–
140
140
–
–
143
850/595
www.bosch-home.pl | 147
Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką
177,2
cm
177,2
cm
177,2
cm
Energia
Energia
Energia
NoFrost
SoftClose
KIN 86KF31 Serie | 6
KIS 87AD30 Serie | 6
KIS 87KF31 Serie | 6
Komfort
użytkowania
–N oFrost
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi
i wzrostu temperatury
– Oświetlenie LED
– 2 obiegi chłodzące
– FreshSense – stała temperatura, dzięki
inteligentnemu systemowi czujników
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny, alarm otwartych
drzwi i wzrostu temperatury
– Oświetlenie LED
– Wspomaganie zamykania drzwi
SoftClose
– 2 obiegi chłodzące
– FreshSense – stała temperatura, dzięki
inteligentnemu systemowi czujników
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny, alarm otwartych drzwi
i wzrostu temperatury
– Oświetlenie LED
– 2 obiegi chłodzące
– FreshSense – stała temperatura, dzięki
inteligentnemu systemowi czujników
Góra –
chłodziarka
– Pojemność: 188 l
–S uperchłodzenie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości,
1 VarioShelf
– Komora HydroFresh z regulacją
wilgotności i pofalowanym dnem
– Pojemność: 209 l
– Superchłodzenie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości,
1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
– Komora HydroFresh z regulacją
wilgotności i pofalowanym dnem
– 2 obiegi chłodzące
– Pojemność: 209 l
– Superchłodzenie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości,
1 VarioShelf
– Komora HydroFresh z regulacją
wilgotności i pofalowanym dnem
Dół –
zamrażarka
4
– Pojemność: 67 l
– Automatyka zamrażania
– Supermrożenie
– 3 przezroczyste szuflady, w tym BigBox
– VarioZone
– Kalendarz zamrażania żywności
– Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 13 h
– Pojemność: 61 l
– Automatyka zamrażania
– Supermrożenie
– 2 przezroczyste szuflady, w tym BigBox
– VarioZone
– Kalendarz zamrażania żywności
– Technologia LowFrost
– Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h
– Zdolność przechowywania w
przypadku awarii: 26 h
– Pojemność: 61 l
– Automatyka zamrażania
– Supermrożenie
– 2 przezroczyste szuflady, w tym BigBox
– VarioZone
– Kalendarz zamrażania żywności
– Technologia LowFrost
– Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 26 h
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 255 l
Zużycie energii¹: 221 kWh/rok
Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-ST
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x558x545 mm
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 270 l
Zużycie energii¹: 225 kWh/rok
Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-T
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x558x545 mm
–
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
1772+8
1772+8
szczelina
doprowadzająca
powietrze
w cokole
min. 200 cm2
KIN 86KF31
maks.
2200
560 zalecane
min. 550
szczelina
doprowadzaj#ca
powietrze
w cokole
min. 200 cm2
KIS 87AD30
występ
płyty
frontowej
W
1126+W
(min.)
min.
560
maks.
2200
560 zalecane
min. 550
W
1150+W
(maks.)
min.
560
min. 40
4
4
618+A
(min.)
szczelina odprowadzająca
powietrze
min. 200 cm 2
szczelina odprowadzająca
powietrze
min. 200 cm 2
642+A
(maks.)
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Pojemność całkowita: 270 l
Zużycie energii¹: 225 kWh/rok
Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-T
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x558x545 mm
A
A
krawędź dolna
płyty frontowej
Podane wymiary dotyczą drzwi, między
którymi szerokość szczeliny wynosi 4 mm.
KIS 87KF31
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
148 | www.bosch-home.pl
Chłodziarko-zamrażarka z dolną zamrażarką
177,2
cm
177,2
cm
177,2
cm
Energia
Energia
Energia
NoFrost
NOWOŚĆ!
KIS 86KF31 Serie | 6
KIN 86KS30 Serie | 4
NOWOŚĆ!
KIV 86KF30 Serie | 4
Komfort
użytkowania
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Tryb wakacyjny, alarm otwartych
drzwi i wzrostu temperatury
– Oświetlenie LED
– 2 obiegi chłodzące
– FreshSense – stała temperatura,
dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
–
–
–
–
–
Góra
– chłodziarka
– Pojemność: 191 l
–S uperchłodzenie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości,
1 VarioShelf
– Komora HydroFresh z regulacją
wilgotności i pofalowanym dnem
– Pojemność: 188 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
w chłodziarce
– 4 półki z bezpiecznego szkła,
w tym 3 o zmiennej wysokości
– 4 półki na drzwiach
– Pojemnik na warzywa z pofalowanym
dnem
– Pojemność: 191 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
w chłodziarce
– 4 półki z bezpiecznego szkła,
w tym 3 o zmiennej wysokości
– 4 półki na drzwiach
– Pojemnik na warzywa z pofalowanym
dnem
Dół
– zamrażarka
4
–
–
–
–
– Pojemność: 67 l
– Supermrożenie
– 3 przezroczyste szuflady, w tym
BigBox
– VarioZone
– Technologia NoFrost
– Kalendarz zamrażania żywności
– Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 13 h
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 74 l
Automatyka zamrażania
Supermrożenie
3 przezroczyste szuflady, w tym
BigBox
VarioZone
Kalendarz zamrażania żywności
Technologia LowFrost
Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 32 h
NoFrost - nigdy więcej rozmrażania
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz cyfrowy
Oświetlenie LED
FreshSense – stała temperatura,
dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Elektroniczna regulacja temperatury
Wyświetlacz cyfrowy
Oświetlenie LED
FreshSense – stała temperatura,
dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
Pojemność: 76 l
Automatyka zamrażania
Supermrożenie
3 przezroczyste szuflady, w tym
BigBox
VarioZone
Kalendarz zamrażania żywności
Technologia LowFrost
Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 24 h
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 265 l
Zużycie energii¹: 218 kWh/rok
Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-ST
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x558x545 mm
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 255 l
Zużycie energii¹: 222 kWh/rok
Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-ST
Zawiasy ślizgowe
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x541x545 mm
–
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
– 2 pojemniki na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
– 2 pojemniki na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
KIN 86KS30
KIV 86KF30
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Pojemność całkowita: 267 l
Zużycie energii¹: 231 kWh/rok
Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-T
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x541x545 mm
szczelina odprowadzająca
powietrze
min. 200 cm 2
min.
560
maks.
2200
560 zalecane
min. 550
1772+8
szczelina
doprowadzająca
powietrze
w cokole
min. 200 cm2
KIS 86KF31
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
www.bosch-home.pl | 149
Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką
177,2
cm
177,2
cm
Energia
Energia
157,8
cm
Energia
KIV 38X20 Serie | 2
KIV 34X20 Serie | 2
KIV 28V20FF Serie | 2
Komfort
użytkowania
– Oświetlenie wewnętrzne
– Łatwoczyszczące się wnętrze
– Oświetlenie wewnętrzne
– Łatwoczyszczące się wnętrze
– Oświetlenie wewnętrzne
– Łatwoczyszczące się wnętrze
Góra
– chłodziarka
– Pojemność: 217 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
– Chromowany stelaż na butelki
– Pojemność: 199 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
– Chromowany stelaż na butelki
– Pojemność: 175 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 4 półki z bezpiecznego szkła,
w tym 3 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
Dół
– zamrażarka
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pojemność: 68 l
3 przezroczyste szuflady
Kalendarz zamrażania żywności
Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 16 h
–
–
–
–
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 276 l
Zużycie energii¹: 275 kWh/rok
Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: ST
Zawiasy ślizgowe
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x541x545 mm
–
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 267 l
Zużycie energii¹: 275 kWh/rok
Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: ST
Zawiasy ślizgowe
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Wymiary urządzenia 2 (WxSxG):
1772x541x545 mm
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– Pojemnik na masło i ser
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– Pojemnik na masło i ser
– Pojemnik na jajka
KIV 38X20
KIV 34X20
KIV 28V20FF
Pojemność: 59 l
3 przezroczyste szuflady
Kalendarz zamrażania żywności
Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 13 h
Pojemność: 59 l
3 przezroczyste szuflady
Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 13 h
Pojemność całkowita: 234 l
Zużycie energii¹: 257 kWh/rok
Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: ST
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Zawiasy ślizgowe
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1578x541x545 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
150 | www.bosch-home.pl
Chłodziarko-zamrażarki z górną zamrażarką
157,8
cm
144,6
cm
Energia
Energia
KID 28V20FF Serie | 4
KID 26V21IE Serie | 4
Komfort
użytkowania
– Oświetlenie wewnętrzne
– Oświetlenie wewnętrzne
Góra –
zamrażarka
4
–P ojemność:4 1l
– Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 17 h
– Pojemność: 41 l
– Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 17 h
Dół
– Chłodziarka
–P ojemność:2 13l( 4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 6 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 5 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
– Pojemność: 186 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 254 l
Zużycie energii¹: 256 kWh/rok
Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW
Zawiasy ślizgowe
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-ST
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1578x541x545 mm
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na jajka
KID 28V20FF
KID 26V21IE
Pojemność całkowita: 227 l
Zużycie energii¹: 244 kWh/rok
Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW
Zawiasy ślizgowe
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-ST
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1446x541x545 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
www.bosch-home.pl | 151
Chłodziarki z górnym zamrażalnikiem
177,2
cm
Energia
122,1
cm
Energia
87,4
cm
Energia
KIL 82AF30 Serie | 6
KIL 42VF30 Serie | 4
KIL 18V20FF Serie | 2
Komfort
użytkowania
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Alarm otwartych drzwi
– Oświetlenie LED
– Wewnętrzne metalowe aplikacje
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna regulacja temperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Oświetlenie LED
– Freshsense - stała temperatura,
dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
– Oświetlenie wewnętrzne
– Wewnętrzne metalowe aplikacje
Góra –
zamrażalnik
4
–P ojemność:3 4l
– 1 półka z bezpiecznego szkła
– Zdolność zamrażania: 3 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 22 h
– Pojemność: 15 l
– Zdolność zamrażania: 2,4 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 13 h
– Pojemność: 17 l
– Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 10 h
Dół
– chłodziarka
– Pojemność: 252 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości
– Komora HydroFresh na prowadnicach
teleskopowych
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
na prowadnicach teleskopowych
– Pojemność: 180 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 5 półek z bezpiecznego szkła,
w tym 4 o regulowanej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem na prowadnicach
– Pojemność: 112 l (4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 3 półki z bezpiecznego szkła,
w tym 2 o zmiennej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
z falowanym dnem
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 286 l
Zużycie energii¹: 209 kWh/rok
Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-ST
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1772x558x545 mm
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 195 l
Zużycie energii¹: 172 kWh/rok
Poziom hałasu: 38 dB (A) re 1 pW
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-ST
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1221x538x545 mm
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na kostki lodu
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
– 2 pojemniki na jajka
– Pojemnik na jajka
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Wylot powietrza
min. 200 cm2
Pojemność całkowita : 129 l
Zużycie energii¹: 191 kWh/rok
Poziom hałasu: 39 dB (A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: ST
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Zawiasy ślizgowe
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
874x541x542 mm
Wylot powietrza
min. 200 cm2
Wylot powietrza
min. 200 cm2
zalecane
Dopływ
powietrza
w cokole min. 200 cm2
KIL 82AF30
Dopływ
powietrza
w cokole min. 200 cm2
KIL 42VF30
Dopływ
powietrza
w cokole min. 200 cm2
KIL 18V20FF
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
152 | www.bosch-home.pl
Chłodziarki z górnym
zamrażalnikiem
Chłodziarka z komorą
świeżości VitaFresh
122,1
cm
SoftClose
Energia
VitaFresh
82,0
cm
Energia
LED
SoftClose
KUL 15A65 Serie | 6
KIF 41AD30 Serie | 8
Komfort
użytkowania
– Szczególnie jasne oświetlenie
wewnętrzne
– Wspomaganie zamykania drzwi
SoftClose
– Wewnętrzne metalowe aplikacje
Komfort
użytkowania
– Sterowanie TouchControl
– Elektroniczna r egulacja t emperatury,
wyświetlacz cyfrowy
– Oświetlenie LED
– Sygnał dźwiękowy „otwarte drzwi”
– Wewnętrzne metalowe aplikacje
– Freshsense - stała temperatura,
dzięki inteligentnemu systemowi
czujników
– Wspomaganie zamykania drzwi
SoftClose
Góra –
zamrażalnik
4
–P ojemność:1 5l
– Zdolność zamrażania: 2 kg/24 h
– Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 10 h
Góra
Chłodziarka
– Pojemność: 128 l (4–8°C)
– Funkcja superchłodzenia
– Automatyczne odszranianie
– 4 półki z bezpiecznego szkła w tym
3 o regulowanej wysokości,
1 Easy Acces Shelf
Dół
– chłodziarka
–P ojemność:1 08l( 4–8°C)
– Automatyczne odszranianie
– 2 półki z bezpiecznego szkła,
w tym 1 o zmiennej wysokości
– Przezroczysty pojemnik na warzywa
Dół
Strefa świeżości VitaFresh
– Strefa świeżości VitaFresh o temp.
bliskiej 0°C, pojemność: 59 l
– strefa wilgotna (warzywa i owoce) – 20 l
– strefa sucha (mięso, ryby i nabiał) – 39 l
– 2 szuflady na prowadnicach
teleskopowych
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 123 l
Zużycie energii¹: 140 kWh/rok
Poziom hałasu: 38 dB(A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-ST
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Zawiasy płaskie
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
820x598x548 mm
Parametry
techniczne
–
–
–
–
–
Wyposażenie
– Pojemnik na jajka
– Pojemnik na kostki lodu
Wyposażenie
– 2 pojemniki na jajka
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Pojemność całkowita: 187 l
Zużycie energii¹: 120 kWh/rok
Poziom hałasu: 37 dB (A) re 1 pW
Zawiasy płaskie
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Klasa klimatyczna: SN-T
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1221x558x545 mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
KUL 15A65
KIF 41AD30
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
www.bosch-home.pl | 153
Chłodziarka
Zamrażarka
122,1
cm
Energia
71,2
cm
Energia
NOWOŚĆ!
GID 14A50 Serie | 4
KIR 24V21FF Serie | 2
Komfort
użytkowania
Chłodziarka
Parametry
techniczne
Wyposażenie
– Oświetlenie wewnętrzne
– Łatwoczyszczące się wnętrze
Komfort
użytkowania
– System ostrzegania, alarm optyczny
i akustyczny
– Możliwość zintegrowania
z chłodziarką
Zamrażarka
4
–
–
–
–
–
Parametry
techniczne
– Pojemność całkowita: 70 l
– Zużyciee nergii¹: 178 kWh/rok
– Poziom hałasu: 36 dB (A) re 1 pW
– Klasa klimatyczna: SN-ST
– Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Zawiasy płaskie
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
712x541x542 mm
Wyposażenie
– Pojemnik na kostki lodu
– Taca do zamrażania owoców
– 2 wkłady akumulacyjne zimna
– Pojemność: 221 l
– 6 półki z bezpiecznego szkła, w tym 5
o zmiennej wysokości
– 4 półki na drzwiach
– Podwieszany pojemnik
– Pojemnik na warzywa z pofalowanym
dnem
– Podstawka na butelki
–
–
–
–
–
Pojemność całkowita: 221 l
Zużycie energii¹: 131 kWh/rok
Poziom hałasu: 36 dB(A) re 1 pW
Klasa klimatyczna: SN-ST
Drzwi zamocowane prawostronnie,
z możliwością zamiany strony
– Zawiasy ślizgowe
– Wymiary urządzenia² (WxSxG):
1221x541x542 mm
Pojemność: 70 l
Supermrożenie
3 przezroczyste szuflady
Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
Zdolność przechowywania
w przypadku awarii: 22 h
– Kalendarz zamrażania żywności
– Pojemnik na jajka
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
Rysunek
montażowy
wymiary w mm
KIR 24V21FF
Wylot powietrza
2
min. 200 cm
GID 14A50
Dopływ
powietrza
2
w cokole min. 200 cm
¹ W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
² W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić
przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii.
154 | www.bosch-home.pl
Pralka do zabudowy Bosch.
Idealne pranie dla każdej tkaniny.
Pralka do zabudowy Serie | 8 to duża pojemność bębna 7 kg i wyjątkowy komfort użytkowania.
Innowacyjna konstrukcja bębna VarioSoft, wzorowana na kształcie kropli wody, zapewnia
ochronę delikatnych tkanin, a jednocześnie skuteczne pranie bardzo zabrudzonych ubrań.
Oferuje pełną automatykę prania – Ty wybierasz program, a pralka sama dopasowuje
do niego temperaturę i ilość obrotów. Idealny rezultat prania gwarantowany!
www.bosch-home.pl | 155
Innowacyjne rozwiązania
chroniące tkaniny.
Bęben VarioSoft – siła kropli
Dziecinnie proste pranie
wody
Pralka Serie | 8 oferuje wyjątkowo
Bęben pralki Serie | 8 wyróżnia
funkcjonalne rozwiązania.
się nie tylko dużą pojemnością
Ty wybierasz odpowiedni pro-
7 kg, przy zachowaniu standar-
gram, a pralka automatycznie
dowych wymiarów pralki, ale
proponuje optymalną temperatu-
też innowacyjną konstrukcją
rę i ilość obrotów. Oba parametry
VarioSoft. W czasie prania delikat-
możesz modyfikować według
ne tkaniny wchodzą w kontakt
swojego uznania, ale inteligentne
z płaską stroną kropelkowej
czujniki nie dopuszczą do usta-
struktury bębna i łagodną stroną
wienia parametrów, które mogły-
zabieraków, dzięki czemu pralka
by zniszczyć tkaninę. Pranie staje
obchodzi się z nimi tak delikatnie,
się dziecinnie proste!
jak podczas prania w ręku.
Grubsze i bardziej zabrudzone
Ochrona przed zagnieceniami
tkaniny stykają się ze stromą
Specjalna funkcja Mniej zagnieceń,
częścią kropelek i zabieraków,
a także duża pojemność bębna
dlatego woda działa na ubrania
i równomierne rozłożenie prania
z większą siłą. Taka budowa
gwarantują, że tkaniny będą mniej
bębna, w połączeniu z asymetrycz-
pogniecione. Ograniczy to znacznie
nymi zabierakami w formie fali,
konieczność tak nielubianego
stwarza doskonałe warunki
prasowania.
zarówno do prania delikatnej
bielizny, jak i silnie zabrudzonych
ubrań z grubszych tkanin.
Delikatność dla jedwabiu,
siła dla jeansu
Pralka Serie | 8 jest idealna dla
każdej tkaniny. Proces prania
polega bowiem na inteligentnym
dopasowaniu parametrów prania
do tkaniny, co wraz z optymalną
temperaturą, ilością wody i środka piorącego gwarantuje doskonały rezultat prania.
156 | www.bosch-home.pl
Bezpieczeństwo
Program Mix
Ulga dla alergików
Twojego domu
Teraz lekko zabrudzoną odzież
Pozostałości proszku do prania
Pralka WIS 28141EU
z różnych tkanin możesz uprać
mogą podrażniać delikatną
Serie | 8 wyposażona jest w system
razem – bez sortowania. Umożliwi
dziecięcą skórę i dawać się we
bezpieczeństwa AquaStop, zapew-
Ci to program Mix, polecany przy
znaki alergikom. Właśnie dlatego
niający ochronę przed zalaniem
wykonywaniu tzw. małych prze-
pralka WIS 28141EU Serie | 8
przez cały cykl życia pralki. Dożywot-
pierek.
oferuje opcję Płukanie ekstra.
AquaStop
nio gwarantujemy bezpieczeństwo
Pralka pobiera 2 dodatkowe litry
Twojego domu lub rekompensatę
Pranie wełny
wody, co gwarantuje idealne
ewentualnych szkód. Woda nie
W pralce Bosch Twoje wełniane
wypłukanie resztek detergentu.
wydostanie się z pralki nawet w
sweterki są zupełnie bezpieczne.
przypadku uszkodzenia węża dopro-
Program Wełna – pranie ręczne
Osobom o wrażliwej
wadzającego wodę, awarii zasilania
wypierze je w wodzie o odpo-
skórze polecamy
lub nieszczelności wewnątrz pralki.
wiednio niskiej temperaturze,
specjalistyczne środki
AquaStop gwarantuje pełne bezpie-
gwarantując delikatną mechanikę
do prania i płukania:
czeństwo nawet pod Twoją nieobec-
prania oraz niskie obroty wirowa-
Persil Sensitive Expert
ność. Wreszcie nie musisz zamykać
nia. Wszystko po to, by wełna nie
i Silan Sensitive. Persil
dopływu wody, wychodząc z domu.
filcowała się, a ubrania zachowały
Sensitive Expert to przebadany
miękkość i fason.
dermatologicznie produkt o
Delikatny jak aksamit
wysokiej skuteczności usuwania
Lubisz ubrania z aksamitu
Do bezpiecznego
zabrudzeń i kompozycji
i delikatnych materiałów?
prania wełny niezbęd-
składników, które nie wy wołują
W pralce Serie | 8 możesz je prać
ny jest także specjalny
podrażnień.
bez żadnych obaw! Program
środek piorący. Bosch
do tkanin delikatnych zajmie się
poleca Perwoll – spe-
Twoimi ubraniami z wyjątkową tro-
cjalistyczny produkt
Silan Sensitive to płyn
zmiękczający tkaniny,
ską. Początkowa temperatura 30°C,
przeznaczony do prania tkanin
przeznaczony dla osób o wrażli-
którą można podwyższyć do 40°C
delikatnych. Perwoll Care Balsam
wej, skłonnej do alergii skórze.
lub obniżyć, przeznaczona jest
nadaje się idealnie do prania
Polecany także do płukania
specjalnie do prania wrażliwych
wełny. Wełniane ubrania zacho-
ubranek dla dzieci powyżej 6
tekstyliów, a niskie obroty i krót-
wają nienaruszony fason i orygi-
miesiąca życia. Persil Sensitive
kie wirowanie gwarantują ochronę
nalny kolor.
Expert oraz Silan Sensitive
tkanin.
Almond Milk posiadają pozytywną opinię Centrum Zdrowia
Dziecka.
www.bosch-home.pl | 157
Energia
Pranie
Wirowanie
VarioSoft
WIS 28141EU Serie | 8
Programy
i funkcje
– W pełni elektroniczne sterowanie
za pomocą jednego pokrętła dla
wszystkich programów
– Programy dodatkowe: Wełna – pranie
ręczne, Mix, Delikatne/Jedwab,
Płukanie extra
– Przyciski: Start/Pauza, Pranie wstępne,
Mniej zagnieceń, Woda Plus
Komfort
użytkowania
– Wybrana funkcja potwierdzona
sygnałem akustycznym
– Montaż drzwi meblowych z prawej
strony, możliwość przełożenia
na lewą stronę
– Bęben VarioSoft
Parametry
techniczne
– Maksymalna wielkość wsadu: 7 kg
– Maksymalna prędkość wirowania:
1400 obr./min
– Roczne zużycie energii¹: 220 kWh/rok
– Roczne zużycie wody¹: 11000 l/rok
– AquaStop z gwarancją na cały okres
użytkowania
– Sensor załadunku
– Elektroniczna kontrola ilości piany
– Elektroniczna kontrola wyważenia
urządzenia
– Średnica drzwi pralki: 30 cm
– Kąt otwarcia drzwi: 130°
– Poziom hałasu² dB(A) re 1 pW:
pranie – 46, wirowanie – 64
– Wymiary urządzenia (WxSxG):
818x596x574 mm
Wyposażenie
dodatkowe
– WMZ 20440 – nóżki umożliwiające
postawienie pralki na wys. 90 cm
– WMZ 2200 – zestaw nakładek służących do stabilnego mocowania pralki
WIS 28141EU
1
2
Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.
Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.
158 | www.bosch-home.pl
Centrum Domowych Inspiracji
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowo otwartego Centrum Domowych Inspiracji,
które mieści się w siedzibie firmy BSH, przy Al. Jerozolimskich 183 w Warszawie.
W naszym Centrum możesz się zapoznać z najnowszą ofertą produktową
marki Bosch oraz zainspirować nowoczesną technologią i wzornictwem.
Centrum Domowych Inspiracji jest otwarte:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00
oraz w soboty w godzinach: 9:00-15:00.
www.bosch-home.pl | 159
Oferujemy profesjonalne doradztwo
Podczas indywidualnych konsultacji Doradcy Klienta pomogą wybrać urządzenia dopasowane
do Twoich potrzeb i oczekiwań. Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie.
Doradcy dysponować będą wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących
informacji.
Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej: www.bsh-cdi.pl,
bądź www.centrumdomowychinspiracji.pl, telefonicznie: +48 22 57 24 400 lub mailem: [email protected]
W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Do zobaczenia!
160 | www.bosch-home.pl
Kolej na markowe akcesoria.
Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy,
środków czystości i części zamiennych. Zapraszamy do sklepu online.
www.bosch-home.pl/store
www.bosch-home.pl | 161
Wszystko w jednym miejscu.
Usługi.
Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki
Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu
do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego,
urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę
środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych
z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje
akcesoriów.
pielęgnacji?
Odwiedź koniecznie sekcję Usługi w naszym sklepie!
Wygodna wyszukiwarka.
Promocje.
Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów
Co tydzień nowa promocja w naszym sklepie.
w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to czego potrze-
Nie przegap okazji!
bujesz.
Zarejestruj się – warto!
• Szybki dostęp do złożonych zamówień.
• Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie.
• Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.
162 | www.bosch-home.pl
Nasz serwis gwarancją na lata.
Serwis Fabryczny Bosch po raz siódmy laureatem
w programie „Jakość Obsługi”
Nasz Serwis to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną
i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć serwisów fabrycznych i autoryzowanych oferuje
nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo,
jak również szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń.
www.bosch-home.pl | 163
801-191-534*
Call Center 24 h/7 dni w tygodniu
* Ogólnopolski numer serwisowy. Ulgowa linia telefoniczna, opłata jak za połączenie lokalne
lub według stawek operatora sieci komórkowej.
Ogólnopolska sieć
serwisów – zawsze blisko
ISO
Ciebie.
System Zarządzania
Niezawodność
Jakością.
gwarantowana.
Dla naszego serwisu
Sprzęt marki Bosch
Dysponujemy siecią serwisów
najważniejsza jest jakość usług.
produkowany jest w największą
fabrycznych i autoryzowanych
Od 2005 roku mamy wdrożony
starannością z wysokiej jakości
w całej Polsce. Dlatego po zgłoszeniu
system zarządzania jakością
materiałów. Wszystkie nowe
problemu możesz liczyć na szybką
zgodny z międzynarodową normą
urządzenia objęte są 2-letnią
wizytę naszego technika.
ISO 9001:2009.
gwarancją. Również na usługi
serwisowe i wymienione przez nas
Wysokiej jakości serwis
Nasz serwis gwarancją
części zamienne otrzymasz 2-letnią
bezpośrednio od producenta.
na lata.
gwarancję.
Oryginalny Bosch.
Nawet po zakończeniu
Urządzenia marki Bosch to gwarancja
gwarancji oferujemy stały dostęp
najwyższej jakości. Taki jest również
do oryginalnych części zamiennych
nasz serwis. Nikt nie zna lepiej
(również przez sklep internetowy).
naszych urządzeń niż nasi wysoko
Dbamy o Twoje urządzenia przez
Center są do Twojej dyspozycji 24
wykwalifikowani i wyszkoleni technicy.
długie lata, od dostarczenia brakującej
godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Do pomiarów, diagnostyki i napraw
instrukcji, akcesoriów, środków do
Zadzwoń, a pomożemy Ci:
wykorzystują oni najnowocześniejszy
czyszczenia i pielęgnacji, po naprawę.
• samodzielnie usunąć drobną
24/7
na nas liczyć.
Nasi konsultanci Call
usterkę,
sprzęt i używają wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Nowoczesne Centrum
Logistyczne udostępnia części w ciągu
Miara zaufania.
24 godzin od złożenia zamówienia,
Badania opinii Klientów
wykazują, że serwis fabryczny
a maksymalny termin realizacji nie
przekracza 4 dni roboczych, gdy części
Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo
wymagają sprowadzenia z Centralnego
dobry”.
Magazynu w Niemczech.
Zawsze możesz
• umówić wizytę naszego technika,
• zamówić oryginalne części,
akcesoria oraz środki do
czyszczenia i pielęgnacji.
Ogólne zadowolenie:
Godziny pracy serwisu?
Zadowolenie z technika:
Dostosowane do Twoich
Nasza wizytówka to
Dalsze polecenie serwisu:
93%
potrzeb.
doceniona jakość obsługi.
Ponowny zakup marki:
88%
Nasi wykwalifikowani technicy
Serwis Fabryczny Bosch
po raz szósty laureatem w programie
„Jakość Obsługi”
udzielą Ci pomocy od poniedziałku
Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2014 r.
Źródło: RIM, Monachium
do piątku w godzinach
od 8.00 do 20.00.
Jesteśmy dostępni online.
• Zgłoś usterkę online korzystając z formularza na naszej stronie www.bosch-home.pl
•
•
w zakładce Serwis –> Zgłoszenie naprawy on-line
Zadaj pytanie ekspertowi w formularzu kontaktowym lub wyślij e-mail na adres:
[email protected]
Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie:
www.bosch-home.pl/store
164 | www.bosch-home.pl
Dołącz do myBosch!
Ponieważ najcenniejszą wartością dla naszej marki jest satysfakcja Klienta,
stworzyliśmy specjalny program myBosch dla wszystkich, którzy zaufali
naszym produktom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!
Zostań uczestnikiem programu myBosch
Dzielą Cię od tego tylko 2 kroki!
1
2
Rejestracja użytkownika
Dokonaj rejestracji na stronie internetowej www.mybosch.pl
Swoje konto aktywujesz klikając na link podany w naszym e-mailu
potwierdzającym.
Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch
Teraz możesz już zarejestrować użytkowany w swoim domu sprzęt
marki Bosch. Wprowadź tylko dane swojego urządzenia i ciesz się
bogatą ofertą korzyści, dedykowanych naszym specjalnym Klientom
– uczestnikom programu myBosch.
Ciesz się specjalnymi przywilejami*!
Każdy, kto zarejestruje swoje urządzenie, zyska wiele korzyści:
Upominek powitalny
Stały, 10% rabat w sklepie online: www.bosch-home.pl/store
Dodatkowe rabaty w ramach akcji promocyjnych
organizowanych przez markę Bosch
Bezpłatną, wybraną usługę serwisową
Przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenie/ części
urządzenia marki Bosch
Cenne porady i wskazówki dotyczące użytkowania
i pielęgnacji urządzeń
Informacje o konkursach i możliwość wygrania
atrakcyjnych nagród
Łatwy dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych
urządzenia
Kompleksową opiekę serwisu marki Bosch
Zawsze do usług!
Jako uczestnik programu myBosch możesz skorzystać
bezpłatnie z jednej z poniższych usług naszego Serwisu:
podłączenie zmywarki pielęgnacja zmywarki podłączenie
pralki pielęgnacja pralki odkamienienie i pielęgnacja
ekspresu do kawy odkamienienie i pielęgnacja piekarnika
parowego pielęgnacja okapu instruktaż z obsługi
wybranego urządzenia
Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś!
Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji 24 godziny
na dobę 7 dni w tygodniu:
801 191 534**
* Więcej informacji w regulaminie na stronie www.mybosch.pl ** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.
www.bosch-home.pl | 165
Notatki
[email protected]
166 | www.bosch-home.pl
Notatki
[email protected]
www.bosch-home.pl | 167
Wyróżnia nas jakość
Z przyjemnością informujemy, że Dział Obsługi Klienta BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego otrzymał Godło Dbamy o Jakość Obsługi 2013. Oceniane były cztery
kategorie: wiedza i kompetencje personelu, organizacja i czas obsługi, oferty, ceny
i asortyment oraz zachowanie personelu. Cieszymy się, że nasza praca została
tak wysoko oceniona. Wyróżnienie to motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w działania, których celem jest satysfakcja klienta.
Poznaj świat marki Bosch
Zapraszamy na www.bosch-home.pl
Na naszych stronach internetowych znajdziesz
wyczerpujące informacje o produktach, które
znajdują się w naszej ofercie, a także o nowościach.
Zamieściliśmy tam również parametry techniczne
urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy
do zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch.
Do zobaczenia na www.bosch-home.pl
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN nr GIOŚ: E0000887WZBW
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2015 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Podobne dokumenty