I Seria G NSTRUKCJA OBSŁUGI Chwytak opakowań

Komentarze

Transkrypt

I Seria G NSTRUKCJA OBSŁUGI Chwytak opakowań
I
NSTRUKCJA OBSŁUGI
Seria G
Chwytak opakowań
Numer 6038012-R1 PL
cascade
corporation
Cascade jest znakiem towarowym Cascade Corporation
S
PIS TREŚCI
Wprowadzenie
Przepisy bezpieczeństwa
Kontrola codzienna
Działanie uchwytu
Podstawy operowania ładunkiem
Podnoszenie ładunku
Stertowanie ładunku
Ładowanie i wyładowywanie (przyczepy, wagony)
Rozwiązywanie problemów dotyczących ładunku
Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji
Przepisy BHP
W
i
1
3
3
4
5
6
7
8
10
10
OSTRZEŻENIE: Ładowność znamionowa
wózka w połączeniu z oprzyrządowaniem jest
określana przez producenta i może być mniejsza
niż wartość wskazana na tabliczce znamionowej
oprzyrządowania. Sprawdź tabliczkę znamionową
wózka.
OSTRZEŻENIE: Oprzyrządowanie może być
użytkowane tylko przez przeszkolonych i uprawnionych
operatorów wózków podnośnikowych.
UWAGA: W niniejszej instrukcji przedstawiono
procedury operowania ładunkiem w odniesieniu
do najpopularniejszych produktów. W przypadku
operowania ładunkami innego typu należy
uzyskać opis procedur specjalnych od firmy lub
organizacji.
PROWADZENIE
Chwytak Cascade seria G do opakowań
kartonowych jest przeznaczony do przewożenia
różnorodnych ładunków kartonowych, takich jak
towary puszkowane i butelkowane oraz artykuły i
urządzenia w opakowaniach miękkich. Oferowane
chwytaki mają różne rozmiary płyt dociskowych i
ładowności od 900 do 2700 kg. Są przeznaczone
do transportowania, stertowania, ładowania i
rozładowywania. Chwytaki opakowań kartonowych
mogą być przesuwane na boki, a karbowana
powierzchnia kontaktowa płyt dociskowych może
być wykonana z aluminium lub gumy.
Siłowniki hydrauliczne
Krata ochronna
O instrukcji obsługi: Informacje zawarte w
niniejszej instrukcji obsługi mają na celu zrozumiałe
zaprezentowanie operatorowi skutecznego i
bezpiecznego sposobu użytkowania i obsługi
chwytaka opakowań kartonowych. Przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy się
dokładnie zapoznać z jej treścią. Należy poznać i
zrozumieć wszystkie procedury robocze i środki
bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub braku zrozumienia procedur należy zasięgnąć
rady przełożonego.
Należy mieć na uwadze bezpieczeństwo!
Większość wypadków jest powodowana
przez niedbałość lub błędną ocenę sytuacji
przez operatora. Należy zwracać uwagę na
nieprawidłową konserwację wyposażenia oraz
niebezpieczne sytuacje i zapobiegać im.
i
Rama
Płyty dociskowe
CL2501.eps
Elementy stabilizujące
Ramiona
6038012-R1 PL
P
RZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Wózki jezdniowe podnośnikowe
Zakaz wożenia pasażerów
Zakaz sięgania poprzez maszt
Zakaz stania pod ładunkiem
CL0090.eps
Pochylenie
Z ładunkiem
Podniesienie
8 cm
Bez ładunku
P
P
Jazda bez
ładunku
Zaparkuj, wyłącz silnik, opuść ładunek
Rampy
P
Zakaz parkowania na rampie
Zakaz skręcania na rampie
Należy zachować odstęp
CL0091.eps
Ruch
STOP
Obserwuj
Pracownicy
Mokre powierzchnie
6038012-R1 PL
Garby
Znaki stopu
Dołki
Zmniejsz prędkość
na drodze
dwukierunkowej
Włącz sygnał
dźwiękowy i
zmniejsz prędkość
przed wjazdem na
skrzyżowanie
Włącz sygnał
dźwiękowy
i zmniejsz prędkość
przed zakrętem
1
P
RZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Operowanie ładunkiem
Ograniczenie przesuwu bocznego
przy podniesionym ładunku.
Wierzchnia część ładunku
nie może wystawać ponad
kratę ochronną.
MASA
ŁADUNKU
Masa ładunku nie może przekraczać
ładowności wózka z oprzyrządowaniem
(patrz tabliczka znamionowa wózka).
Nie wolno ustawiać
ładunków luzem na
wierzchu.
Przed podniesieniem
i przewiezieniem
należy wyśrodkować
ładunek.
Ograniczenie ruchu wózka przy
podniesionym ładunku.
Sprawdź, czy ładunek nie wyślizguje
się (patrz Rozwiązywanie problemów
dotyczących ładunku, str. 8-9)
CL0094.eps
NIE WYSUWAĆ RAMION
CHWYTAKA POZA
SZEROKOŚĆ RAMY:
NIE WYSUWAĆ RAMION
CHWYTAKA POZA
SZEROKOŚĆ RAMY:
• Jazda bez ładunku
• Ułożyć wszystkie
opakowania równolegle
• Wjeżdżanie
bez ładunku
na przyczepę
• Wszystkie opakowania
muszą być dociśnięte
• Zjeżdżanie bez
ładunku
z przyczepy
• Wszystkie warstwy
stosu muszą mieć
takie same wymiary
CL0081.eps
CL2500.eps
CL2499.eps
Nie rozsuwać nadmiernie ramion bez ładunku
2
CL0082.eps
Niedozwolone luźne opakowania
CL0083.eps
Bez luk w ładunku
6038012-R1 PL
K
ONTROLA DZIENNA
Należy codziennie sprawdzać wszystkie
elementy. Problemy należy zgłaszać
przełożonemu. Przed rozpoczęciem
każdej zmiany należy sprawdzić
siłę docisku. Instrukcje dotyczące
wyszukiwania i usuwania usterek oraz
konserwacji i napraw są zawarte w
instrukcji konserwacji.
Szczelność siłowników
i przewodów
Górny hak
zaczepu
Etykiety ostrzegawcze
i tabliczki znamionowe
CL0084.eps
Dolny hak
zaczepu
Krawędzie i powierzchnie
płyt dociskowych
Elementy złączne
O
BSŁUGA CHWYTAKA
PRZESUWANIE Z UŻYCIEM ZAWORU
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
CHWYTANIE/PRZESUWANIE
A
B
C
D
Przesuw w lewo
Przesuw w prawo
Rozsunięcie ramion
Zsunięcie ramion
A
A
B
B
B
B
C
Przesuw w lewo
Rozsunięcie ramion
(Naciśnij przycisk pokrętła)
Przesuw w prawo
Zsunięcie ramion
(Naciśnij przycisk
pokrętła)
A
A
D
A
CL2502.eps
B
C
Podnośnik
w dół
CL2502.eps
A
Pochył w przód
A C
B D
6038012-R1 PL
GA0005.eps
Podnośnik w górę
Pochył w tył
3
P
ODSTAWY OPEROWANIA ŁADUNKIEM
ŁADUNEK
CHWYTAKA
A) Ładunek musi być uchwycony równolegle pomiędzy
płytami dociskowymi
A) Należy użyć
siły mocowania
odpowiedniej do
rodzaju ładunku
CL0051.eps
CL0050.eps
B) Płyta dociskowa musi pokrywać cały gabaryt ładunku
B) Wyrównać dolną część ładunku (paletę)
względem krawędzi płyt dociskowych
CL0058.eps
CL0052.eps
CL0053.eps
UWAGA: Należy zapobiegać uszkodzeniu płyt
dociskowych i ładunku poprzez stosowanie palety
o rozmiarze dostosowanym do gabarytu ładunku.
PRZEWOŻENIE
ŁADUNKÓW
Umieścić ładunek centralnie, pochylić
w tył i podnieść na stosowną
wysokość względem podłoża
Pochylenie 3-4°
CL0055.eps
CL0059.eps
10 cm
CL0057.eps
CHWYTANIE
ŁADUNKU
A) Zastosować niskie ciśnienie chwytania
B) Wyrównać
pojedynczy
stos względem
przednich krawędzi
płyt dociskowych
CL0054.eps
CL0056.eps
4
6038012-R1 PL
P
ODNOSZENIE ŁADUNKU
1
A) Podjechać do ładunku
i zatrzymać pojazd
2
A) Ustawić wózek równolegle do ładunku i rozsunąć ramiona
na odpowiednią szerokość
30 cm
CL0060.eps
B) Przesunąć i wyrównać
CL0061.eps
B) Wyrównać dolną część chwytaka względem dolnej części ładunku
3
Podjechać do przodu do zetknięcia kraty ochronnej z ładunkiem
4
Chwycić z użyciem odpowiedniej wartości ciśnienia
CL0062.eps
5
Podnieść ładunek na
odpowiednią
wysokość względem
podłoża i sterty
CL0063.eps
6
Odstęp
Powoli cofnąć
i zatrzymać wózek
10 cm
CL0065.eps
CL0064.eps
7
Obniżyć chwytak i pochylić w tył do transportu
Pochylenie 3-4°
8
Jeżeli ładunek jest przesunięty,
należy go wyśrodkować
CL0067.eps
10 cm
CL0066.eps
6038012-R1 PL
5
S
1
TERTOWANIE ŁADUNKÓW
2
Podjechać do sterty
i zatrzymać wózek
A) Ustawić wózek z ładunkiem
równolegle i osiowo względem sterty
30 cm
B) Przesunąć
i wyrównać
CL0069.eps
CL0068.eps
3
Podnieść ładunek,
zwracając uwagę
na odstępy
4
Odstęp
Podjechać powoli
do przodu i opuścić
ładunek równolegle
10 cm
CL0070.eps
5
6
Zwolnić chwytak
zwracając uwagę
na odstęp względem
innych obiektów
CL0072.eps
7
Obniżyć chwytak
i pochylić do tyłu
CL0071.eps
Cofnąć wózek od sterty
i obniżyć chwytak
CL0073.eps
8
3-4°
Jeżeli chwytak jest przesunięty,
należy go wyśrodkować
CL0075.eps
CL0074.eps
6
6038012-R1 PL
Ł
1
ADOWANIE I ROZŁADOWYWANIE PRZYCZEPY, WAGONY
2
UWAGA: Przed ładowaniem i rozładowywaniem
należy sprawdzić stan przyczepy
Wymagana płyta
przeładunkowa
Odsunąć chwytak/ładunek od ściany przed
wjechaniem lub wyjechaniem
przesuniecie w bok
CL1171.eps
CL0076.eps
UWAGA: Zablokować koła przyczepy
3
Wjeżdżać środkiem
przyczepy, hamować
powoli
Zmniejszać prędkość przed najechaniem
na płyty przeładunkowe
30 cm
CL0079.eps
CL1172.eps
4
Rozmieszczanie ładunku w przyczepie
A) Użyć uchwyconego ładunku
do wyrównania poprzednio
pozostawionego ładunku
5
Użyć krawędzi płyty dociskowej
do odsunięcia ładunku
CL0078.eps
B) Użyć zewnętrznej
powierzchni płyty
dociskowej do
dosunięcia ładunku
względem ściany
CL0080.eps
CL0077.eps
6038012-R1 PL
7
R
OZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH ŁADUNKU
JEŻELI PRZEDNI STOS ŁADUNKU PRZECHYLA SIĘ:
3
1
Jeżeli elementy
stabilizujące są
wygięte, należy
je wyprostować
lub wymienić
(patrz instrukcja
konserwacji)
Ponownie
uchwycić ładunek
w taki sposób,
aby stykał się
z kratą ochronną
4
2
Jeżeli płyty dociskowe
są wygięte, należy
je wyprostować lub
wymienić (patrz
instrukcja konserwacji)
CL2503.eps
Upewnij się, że środek
ciężkości ładunku
znajduje się pomiędzy
płaszczyzną czopów
płyt dociskowych i
płaszczyzną kraty
ochronnej
JEŻELI DOLNA WARSTWA ŁADUNKU
PRZEŁAMUJE SIĘ LUB WYŚLIZGUJE:
2
4
Sprawdź, czy
ciśnienie w układzie
hydraulicznym nie
jest zbyt niskie
(patrz instrukcja
konserwacji)
Jeżeli płyty dociskowe
są wygięte, należy
je wyprostować lub
wymienić (patrz
instrukcja konserwacji)
CL2504.eps
3
8
Sprawdź stan
zużycia dolnej części
powierzchni płyt
dociskowych. W razie
konieczności obróć
je o 180°, odwróć
stronami lub wymień
1
Zwiększ wypukłość płyt
dociskowych (skontaktuj
się z działem obsługi
firmy Cascade)
5
Wyrównaj dolną
część płyt
dociskowych
względem dolnej
części ładunku i
uchwyć ponownie
6038012-R1 PL
R
OZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH ŁADUNKU
JEŻELI DOLNA WARSTWA ŁADUNKU
JEST POFAŁDOWANA:
Uchwyć ładunek
równolegle
pomiędzy płytami
dociskowymi
2
3
4
Sprawdź, czy
ciśnienie w układzie
hydraulicznym nie jest
zbyt wysokie (patrz
instrukcja konserwacji)
Jeżeli płyty dociskowe
są wygięte, należy
je wyprostować
lub wymienić
(patrz instrukcja
konserwacji)
1
6038012-R1 PL
CL2505.eps
Wyrównaj dolną część
płyt dociskowych
względem dolnej
części ładunku
i uchwyć ponownie
Zwiększ wklęsłość płyt
dociskowych (skontaktuj
się z działem obsługi
firmy Cascade)
5
9
B
EZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI I KONSERWACJI
Wózki i wyposażenie
OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji
wózków jezdniowych jest regulowane przez przepisy
BHP. Podczas obsługi i konserwacji wózków jezdniowych
wyposażonych w dodatkowe oprzyrządowanie należy
zwracać szczególną uwagę na omówione poniżej sprawy. Należy
zapoznać się ze wszystkimi paragrafami tych przepisów. Poproś
pracodawcę o udostępnienie kompletnych przepisów.
Główne wymagania
Jazda
Modyfikacje i dodatki mające wpływ na ładowność i bezpieczeństwo
działania nie mogą być wykonywane przez klienta lub użytkownika bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta. Należy również
zmienić stosowne tabliczki i etykiety ładowności, instrukcji obsługi
i konserwacji.
Jeżeli wózek jest wyposażony w urządzenie czołowe inne niż
zamontowane fabrycznie, użytkownik powinien zgłosić wniosek
o oznaczenie ładowności wózka z dołączonym urządzeniem
i maksymalnego podniesienia wyśrodkowanego ładunku.
Użytkownik powinien dbać o zachowanie czytelności i prawidłowego
umiejscowienia tabliczek znamionowych i oznaczeń.
Operator wózka powinien zmniejszać prędkość i włączać sygnał
dźwiękowy przed wjazdem na skrzyżowania oraz w innych miejscach
z ograniczoną widocznością. Jeżeli wieziony ładunek ogranicza
widoczność do przodu, operator powinien ciągnąć ładunek za
wózkiem.
W przypadku jazdy załadowanym wózkiem po wzniesieniach
o nachyleniu większym niż 10%, przeciwwaga wózka powinna
zostać zwiększona.
We wszystkich przypadkach jazdy po wzniesieniach ładunek oraz
chwytak powinny być pochylone w tył jeżeli to możliwe oraz podniesione na minimalną konieczną wysokość względem powierzchni drogi.
Osłony zabezpieczające
Ładowanie
Jeżeli ładunek stwarza niebezpieczeństwo, użytkownik powinien
zgodnie z poniższymi przepisami wyposażyć wózek w dodatkową
kratę zabezpieczającą przed spadnięciem ładunku do tyłu, zgodnie
z następującymi przepisami.
Wszystkie nowe wózki jezdniowe podnośnikowe nabywane
i używane po 15 lutego 1972 powinny spełniać wymogi projektowe
i konstrukcyjne zawarte w „Amerykańskich krajowych normach
wózków jezdniowych podnośnikowych, Część II, ANSI B56.1”,
z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych głównie do robót ziemnych
i transportu drogowego.
Szkolenie operatora
Tylko przeszkolony i uprawniony operator może być dopuszczony
do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego. Należy przeszkolić
operatorów pod kątem bezpieczeństwa obsługi wózków jezdniowych
podnośnikowych.
Manewrowanie wózkiem
10
Nie należy podjeżdżać wózkiem do osób stojących przy stołach lub
jakichkolwiek innych obiektach nieruchomych.
Pod podniesionym chwytakiem wózka widłowego (z ładunkiem lub
bez) nie mogą przechodzić ani przebywać żadne osoby.
Nieupoważnieni pracownicy nie mogą jeździć wózkami jezdniowymi
podnośnikowymi. Należy wydzielić bezpieczną przestrzeń
przeznaczoną do jazdy wózkami.
Zabrania się wkładania ramion i nóg pomiędzy kolumny masztu oraz
wystawiania ich poza kabinę wózka w czasie jazdy.
W przypadku pozostawiania wózka jezdniowego podnośnikowego bez
nadzoru, należy maksymalnie obniżyć część chwytową, zabezpieczyć
układ sterowania, wyłączyć zasilanie oraz włączyć hamulce. Jeżeli
wózek jest parkowany na pochyłości, należy zablokować kółka.
Wózek jezdniowy podnośnikowy jest uznawany za pozostawiony bez
nadzoru, jeżeli operator znajduje się w odległości 7,5 m lub większej
od wózka pozostającego w zasięgu jego wzroku lub w każdym
przypadku, gdy pozostawiony wózek nie znajduje się w zasięgu jego
wzroku.
W przypadku, gdy operator zejdzie z wózka i będzie przebywać w
odległości do 7,5 m od wózka pozostającego w zasięgu jego wzroku,
część chwytowa powinna być maksymalnie obniżona, układ sterowania zabezpieczony, a hamulce włączone w celu zapobiegnięcia
przemieszczeniu.
Należy zachowywać bezpieczną odległość od krawędzi ramp i
platform przebywając na podnośnikach, platformach lub w wagonach.
Wózki nie mogą być używane do otwierania lub zamykania drzwi.
Dodatkowa krata zabezpieczająca powinna być używana w
stosownych przypadkach w celu zminimalizowania ryzyka spadnięcia
ładunku lub jego części do tyłu.
Należy operować tylko stabilnym i bezpiecznie ułożonym ładunkiem.
Należy zachować ostrożność w przypadku operowania ładunkiem
z przesuniętym środkiem ciężkości, który nie może być
wyśrodkowany.
Należy operować tylko ładunkami, których masa nie przekracza
ładowności wózka.
Długie i wysokie ładunki (wliczając ładunki wielowarstwowe), które
mogą spowodować przekroczenie ładowności, muszą zostać
dostosowane.
Niezaładowane wózki wyposażone w dodatkowe urządzenia powinny
być traktowane jak wózki częściowo załadowane.
Elementy chwytowe powinny być maksymalnie wsunięte pod ładunek.
Maszt powinien zostać ostrożnie przechylony w tył, aby ustabilizować
ładunek.
Przy pochylaniu ładunku w przód lub w tył, szczególnie w przypadku
wysoko ułożonego ładunku, należy zachować najwyższą ostrożność.
Pochylanie podniesionych urządzeń chwytowych w przód jest
zabronione, z wyjątkiem sytuacji przygotowania do chwycenia
ładunku. Podniesiony ładunek nie może być pochylany w przód,
z wyjątkiem sytuacji umieszczania ładunku na półkach lub stertach.
W przypadku stertowania lub układania stosu należy używać możliwie
najmniejszego pochylenia w tył umożliwiającego stabilizację ładunku.
Obsługa wózka
Jeżeli wózek jezdniowy podnośnikowy będzie uszkodzony, będzie
stwarzać niebezpieczeństwo lub będzie wymagać naprawy, należy
go wycofać z użytku do czasu przywrócenia bezpiecznego stanu
użytkowego.
Konserwacja wózków jezdniowych
Wózki jezdniowe podnośnikowe będące w nieodpowiednim stanie
eksploatacyjnym powinny być wycofane z użytku. Wszelkie naprawy
powinny być wykonywane przez autoryzowany personel.
Wszystkie części wózka jezdniowego wymagające wymiany powinny
być zastępowane tylko częściami o parametrach nie gorszych niż
oryginalne.
Wózki jezdniowe nie mogą być modyfikowane poprzez zmianę
fabrycznego umiejscowienia części, dodanie dodatkowych części nie
dostarczonych przez producenta lub usunięcie jakichkolwiek części.
Dociążanie wózka widłowego nie może być wykonane bez akceptacji
producenta wózka.
Wózki jezdniowe muszą być sprawdzone przed przekazaniem
do użytku i nie powinny być użytkowane, jeżeli kontrola wykaże
jakiekolwiek oznaki naruszenia bezpieczeństwa pojazdu. Takie
kontrole powinny być wykonywane przynajmniej raz dziennie. Jeżeli
wózki jezdniowe są używane przez całą dobę, kontrole należy
wykonywać po każdej zmianie. Wykryte usterki muszą zostać
niezwłocznie zgłoszone i naprawione.
6038012-R1 PL
Pusta strona
Czy masz pytania
wymagające niezwłocznej odpowiedzi?
Skontaktuj się z najbliższym działem obsługi
klienta Cascade.
Odwiedź naszą witrynę internetową
www.cascorp.com
Zijn er vragen waarop u direct een antwoord nodig hebt? Neem dan contact op
met uwdichtstbijzijnde serviceafdeling van
Cascade. Of ga naar www.cascorp.com
Haben Sie Fragen, für die Sie sofort eine
Antwort benötigen? Wenden Sie sich anIhren
nächsten Cascade-Kundendienst. Besuchen
Sie uns online: www.cascorp.com
En cas de questions urgentes,
contacter leservice d’entretien Cascade le
plus proche.
Visiter le site Web www.cascorp.com.
Per domande urgenti contattare
l’Ufficio Assistenza Cascade più vicino.
Visitate il nostro sito all’indirizzo
www.cascorp.com
¿Tiene alguna consulta que deba
ser respondida de inmediato? Llame por
teléfonoal servicio técnico de Cascade más
cercano. Visítenos en www.cascorp.com
AMERYKA PÓŁNOCNA I AMERYKA POŁUDNIOWA
Cascade Corporation
U.S. Headquarters
2201 NE 201st
Fairview, OR 97024-9718
Tel.:800-CASCADE (227-2233)
Faks: 888-329-8207
Cascade Canada Inc.
5570 Timberlea Blvd.
Mississauga, Ontario
Kanada L4W-4M6
Tel.: 905-629-7777
Faks: 905-629-7785
Cascade do Brasil
Rua João Guerra, 134
Macuco, Santos - SP
Brazylia 11015-130
Tel.: 55-13-2105-8800
Faks: 55-13-2105-8899
EUROPA - AFRYKA
Cascade Italia S.R.L.
European Headquarters
Via Dell’Artigianato 1
37050 Vago di Lavagno (VR)
Włochy
Tel.: 39-045-8989111
Faks: 39-045-8989160
Cascade (Africa) Pty. Ltd.
PO Box 625, Isando 1600
60A Steel Road
Sparton, Kempton Park
Afryka Południowa
Tel.: 27-11-975-9240
Faks: 27-11-394-1147
AZJA - PACYFIK
Cascade Japan Ltd.
2-23, 2-Chome,
Kukuchi Nishimachi
Amagasaki, Hyogo
Japonia, 661-0978
Tel.: 81-6-6420-9771
Faks: 81-6-6420-9777
Cascade Korea
121B 9L Namdong Ind.
Complex, 691-8 Gojan-Dong
Namdong-Ku
Inchon, Korea
Tel.: +82-32-821-2051
Faks: +82-32-821-2055
Cascade-Xiamen
No. 668 Yangguang Rd.
Xinyang Industrial Zone
Haicang, Xiamen City
Fujian Province
Chińska Republika Ludowa
361026
Tel.: 86-592-651-2500
Faks: 86-592-651-2571
Cascade Australia Pty. Ltd.
1445 Ipswich Road
Rocklea, QLD 4107
Australia
Tel.: 1-800-227-223
Faks: +61 7 3373-7333
Cascade New Zealand
15 Ra Ora Drive
East Tamaki, Auckland
Nowa Zelandia
Tel.: +64-9-273-9136
Faks: +64-9-273-9137
Sunstream Industries
Pte. Ltd.
18 Tuas South Street 5
Singapur 637796
Tel.: +65-6795-7555
Faks: +65-6863-1368
Cascade India Material
Handling Private Limited
No 34, Global Trade Centre
1/1 Rambaugh Colony
Lal Bahadur Shastri Road,
Navi Peth, Pune 411 030
(Maharashtra) Indie
Tel.: +91 020 2432 5490
Faks: +91 020 2433 0881
c
 Cascade Corporation 2008
01-2008
Nr 6038012-R1 PL

Podobne dokumenty