Nasza Gmina - nr 2(19)

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina - nr 2(19)
Informator Gminy Stara Biała Nr 2(19)/2016
Jasnogórska Pani w naszej gminie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej i parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie
były jednymi z ostatnich parafii, które nawiedziła Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Obraz przez rok wędrował po parafiach Diecezji Płockiej. We wrześniu
ub.r. odwiedził parafię św. Floriana w Starych Proboszczewicach.
W końcu będzie chodnik
Dobra wiadomość dla mieszkańców Maszewa
Dużego. Będzie modernizacja drogi wojewódzkiej nr 559
w Maszewie Dużym. Ale muszą uzbroić się w cierpliwość,
ponieważ inwestycja zmaterializuje się prawdopodobnie za
dwa lata.
Wydaje się, że modernizacja drogi to nie bardzo trudne
przedsięwzięcie. Ale mieszkańcy Maszewa Dużego czekają
na to od wielu lat. Modernizacja drogi rozpoczęła się w 2006
roku. Pierwszy odcinek od strony Mańkowa o długości 753
m został przebudowany w 2008 roku. Na ten cel gmina Stara
Biała udzieliła pomocy finansowej woj. mazowieckiemu
w wysokości miliona złotych. Drugi odcinek o długości 535
m został przebudowany w 2008 roku. Niestety od tego czasu,
z przyczyn niezależnych od gminy, nie można było zakończyć
modernizacji ostatniego odcinka o długości ok. 1600 m.
W ramach modernizacji zostaną wybudowane chodniki
wzdłuż drogi co w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo
pieszych. Dzisiaj dzieci idą do szkoły poboczem, a obok nich
pędzą auta, chociaż jest to teren zabudowany.
Teraz pojawiła się szansa, że się to zmieni. 2 maja
w Urzędzie Gminy zawarto porozumienia między
samorządem województwa, czyli właścicielem drogi,
asamorządem gminy Stara Biała. Porozumienie uroczyście
podpisali marszałek Mazowsza Adam Struzik i wójt Starej
Białej Sławomir Wawrzyński. Wydarzeniu towarzyszyła spora
grupa gości, wśród których byli m.in. przewodniczący Rady
Powiatu Lech Dąbrowski, radna wojewódzka Ewa Szymańska,
radny powiatowy Marek Moderacki, radni gminni, sołtysi. –
Dzisiaj podpisujemy porozumienie o modernizacji ostatniego
odcinka drogi wojewódzkiej 559. Mam nadzieję, że jesteśmy
na początku szczęśliwego końca – mówił wójt Sławomir
Wawrzyński. Nie zabrakło podziękowań dla osób, które
przyczyniły się do zawarcia porozumienia, czyli dla marszałka
Adama Struzika, szefa rejonu drogowego Mirosława
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Kaczmarka, przewodniczącego Rady Powiatu Lecha
Dąbrowskiego, radnych wojewódzkich Ewy Szymańskiej
i Stefana Kotlewskiego.
Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że w przypadku
modernizacji drogi jest wspólne myślenie samorządów –
z jednej strony właściciela drogi z drugiej samorządu, na
terenie którego znajduje się droga. – Dzisiaj mamy dowód na
to, że współpracując i myśląc pozytywnie jesteśmy w stanie
zrobić znacznie więcej niż ze sobą konkurując. Mam nadzieję,
że uda się tę inwestycję zakończyć w tej kadencji samorządu –
mówił Adam Struzik.
W myśl umowy samorząd gminny ma za zadanie
opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskać pozwolenie
na budowę. Ma na to czas do czerwca 2017 r. Gminny
samorząd już podjął działania. Na sesji radni podjęli uchwały
o udzieleniu pomocy finansowej i rzeczowej samorządowi
województwa mazowieckiego. Pierwsza dotyczy kwoty 100
tys. zł, która ma być przekazana na wykup gruntów. Druga
związana jest z opracowaniem przez gminę dokumentacji
technicznej i przekazanie jej samorządowi województwa.
strona 3
Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: [email protected] Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: [email protected],
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w ostatnią środę w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: [email protected],
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: [email protected], miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 366-87-21,
e-mail: [email protected]
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wtorek
i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy urzędu codziennie
w godzinach pracy, radca prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 7,
tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: [email protected], Kierownik
Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-62, e-mali: [email protected], godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
strona 4
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: [email protected],
Dyrektor Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60,
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.
Uczyli się o autyzmie
Uczniowie SP w Starej Białej po raz drugi wzięli udział
w obchodach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie.
W tym roku obchodzony był 4 kwietnia. Dzieci z oddziału
przedszkolnego i klas I – III uczestniczyły w zabawach
tematycznych dotyczących ludzkich zmysłów. Zabawy te
miały zwrócić uwagę dzieci na to jak ważną rolę odgrywają
one w naszym życiu, jak postrzegamy świat, komunikujemy
się z innymi. Prowadzące chciały pokazać jak jest to trudne,
kiedy działanie zmysłów u osób cierpiących na autyzm jest
zaburzone. Dzieci uczestniczyły w zabawach uwrażliwiających
zmysł dotyku, słuchu, węchu, smaku i wzroku.
Taneczny przegląd
Dziewięć zespołów wzięło udział w II Przeglądzie
Zespołów Tanecznych, który odbył się 24 kwietnia w Zespole
Szkół w Starych Proboszczewicach.
Celem spotkania była popularyzacja zespołowych form
tanecznych, ich walorów artystycznych oraz prezentacja
dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych
zespołów tanecznych działających w szkołach podstawowych
i gimnazjach. Do Starych Proboszczewic przyjechały
zespoły nie tylko z innych gmin, ale i powiatów. Naszą
gminę reprezentowały zespoły „Skaczące nutki” i „Czaderki”
z SP w Starej Białej oraz „Arabeski” z SP w Starych
Proboszczewicach.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy
i statuetki, a każdy z uczestników słodką niespodziankę.
Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: [email protected]
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Jest w nich wielka siła
O tym, że w orkiestrach dętych drzemie jakaś siła mogli
przekonać się wszyscy, którzy wybrali się 8 maja do Nowych
Proboszczewic na XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych.
Wzięło w nim udział sześć orkiestr, a wygrała gminna
orkiestra dęta ze Starej Białej. To było jej trzecie zwycięstwo
z rzędu w przeglądzie.
W przeglądzie wzięły udział orkiestry z OSP Rębowo,
gminna orkiestra dęta ze Staroźreb, gminna orkiestra
dęta z Łącka, orkiestra z płockiej „Siedemdziesiątki”,
orkiestra OSP Słubice i gminna orkiestra dęta ze Starej
Białej. Wszystko zaczęło się od przemarszu orkiestr spod
szkoły w Starych Proboszczewicach na plac przed remizą
w Nowych Proboszczewicach. Okazale prezentował się
przemarsz gminnej orkiestry ze Staroźreb, której jako jedynej
towarzyszyła grupa mażoretek „Loca”. Gdy wszystkie zespoły
zebrały się już na miejscu przeglądu wspólnie wykonały utwór
„Orkiestry dęte” pod batutą kapelmistrza orkiestry ze Starej
Białej, Grzegorza Dębskiego.
W oficjalnej części wójt Starej Białej, Sławomir
Wawrzyński powitał gości, wśród, który byli m.in. starosta
płocki Mariusz Bieniek, przewodniczący Rady Powiatu Lech
Dąbrowski, dyrektor Wydział Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych starostwa Małgorzata Struzik, prezes ZOP ZOSP
RP w Płocku Hilary Januszczyk, burmistrz Wyszogrodu Jan
Boszko, wójt Staroźreb Józef Stradomski, powiatowi i gminni
radni. Specjalny list skierował Waldemar Pawlak, szef polskich
strażaków-ochotników. Starosta płocki Mariusz Bieniek
oficjalnie otworzył przegląd i życzył wszystkim dobrej zabawy.
Występy orkiestr oceniało jury, w którym znaleźli się
Mirosław Chilmanowicz, kapelmistrz najlepszej w Polsce
i jednej z najlepszych w Europie orkiestr dętych, czyli
orkiestry OSP Nadarzyn, Adam Mieczykowski, dyrektor
Płockiej Orkiestry Symfonicznej i Tomasz Kacprzak, muzyk,
nauczyciel w płockiej szkole muzycznej.
Każda z orkiestr biorąca udział w przeglądzie wykonywała
trzy utwory, w tym jeden polski. Publiczność, która licznie
stawiła się na plac przed remizą, mogła usłyszeć m.in.
największe szlagiery polskiej muzyki filmowej, zagraniczne
przeboje czy nawet muzykę klasyczną. Po ponad dwóch
godzinach jury udało się na naradę, a sceną zawładnęła
orkiestra dęta OSP Nadarzyn. W blisko godzinnym koncercie
pokazała dlaczego jest najlepszą orkiestrą w Polsce. Grała
znakomicie, a publiczność nagradzała ją gromkimi owacjami.
Ostatecznie XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
wygrał zespół ze Starej Białej. Drugie miejsce zajęła orkiestra ze
Staroźreb, a trzecie „Siedemdziesiątka”. Pozostałe uplasowały
się na czwartym miejscu. – Było widać duże zaangażowanie
wszystkich zespołów. Kapelmistrzowie starali się, żeby wszystko
było jak najlepiej. Dzisiaj mieliśmy święto muzyki i pasji. Nie
jest najważniejsze, kto jest pierwszy. Najważniejsze jest to, że
ludzie chcą wspólnie grać i kochają muzykę. Dla lokalnych
społeczności te orkiestry są bardzo ważne. Ubogacają je –
mówił Adam Mieczykowski.
Laureaci trzech pierwszych miejsc z rąk Małgorzaty Struzik
odebrali puchary ufundowane przez marszałka województwa
Adama Struzika. Z kolei przewodniczący Rady Powiatu Lech
Dąbrowski wręczył puchary od starostwa. Były też statuetki dla
wszystkich orkiestr, podobnie jak dyplomy i nagrody pieniężne
w takiej samej wysokości dla każdego zespołu. Specjalne nagrody
otrzymali Waldemar Kidziun, dla kapelmistrza najdłużej
prowadzącego orkiestrę, Stefan Stemborowski z orkiestry
OSP Słubice, dla najstarszego muzyka i Amelia Kowalewska
z orkiestry ze Starej Białej, dla najmłodszego muzyka. Specjalną
nagrodę otrzymały też mażoretki ze Staroźreb.
Zmiana kapelmistrza
Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej ma nowego
kapelmistrza. Został nim Łukasz Miśkowiec.
Łukasz Miśkowiec pochodzi z południa kraju
z miejscowości Naprawa w okolicach Rabki - Zdrój. Swoją
przygodę z muzyką rozpoczął w Orkiestrze Dętej OSP
Jordanów, po czym podjął naukę gry na puzonie w PSM I st.
im. F. Chopina w Nowym Targu, którą kontynuował w PSM
im. L. Różyckiego w Kielcach.
Współpracował jako instruktor z wieloma orkiestrami
dętymi m.in. MOD OSP Krasocin. W czasie studiów w Kielcach
brał udział jako chórzysta w nagraniach i koncertach Tryptyku
Oratorium Świętokrzyskiego Piotra Rubika.
Studiował Edukację Artystyczna specjalność: prowadzenie
zespołów muzycznych w klasie dyrygowania prof. Szymona
Kawalli w Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz puzon w Akademii Muzycznej im. G. i K.
Bacewiczów w Łodzi.
Jako puzonista współpracował m.in. z Filharmonią
Świętokrzyską, Filharmonią Łódzką, Teatrem Muzycznym
w Łodzi, Polską Orkiestra Simfonia Iuventus. Obecnie jest
muzykiem Płockiej Orkiestry Symfonicznej oraz Polskiej
Orkiestry Muzyki Filmowej w Bydgoszczy.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Dotychczasowemu Kapelmistrzowi – Grzegorzowi
Dębskiemu (który musiał zrezygnować z przyczyn osobistych)
dziękujemy z 5 lat współpracy i za doprowadzenie orkiestry
do obecnego poziomu.
strona 5
Wielowiekowa tradycja
W Nowych Proboszczewicach, 7 maja odbyły się
uroczystości związane z Gminnym Dniem Strażaka.
Świętowano podczas nich 90-lecie powstania jednostki
w Nowych Proboszczewicach, a także wręczenie sztandaru
zarządowi oddziału powiatowego OSP w Płocku.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele
pod wezwaniem św. Floriana w Starych Proboszczewicach.
- Pomagacie usuwać szkody, dbacie o porządek, spieszycie
na zbiórki i ćwiczenia. Służbę w straży ogniowej przekazał
pradziadek waszemu dziadkowi, on waszemu ojcu, a dziś wy
swoim dzieciom. Żadna z organizacji nie może się poszczycić
tak wielowiekową tradycją – mówił podczas homilii,
ks. Roman Bagiński, powiatowy duszpasterz strażaków.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe i pododdziały
strażaków oraz uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed
remizę OSP Nowe Proboszczewice. Wśród gości byli m.in.
starosta płocki Mariusz Bieniek, przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski, powiatowy szef strażaków-ochotników
Hilary Januszczyk, wójt Starej Białej Sławomir Wawrzyński,
przewodniczący Rady Gminy Stara Biała Wojciech Żółtowski.
Podczas oficjalnej części sztandar oddziału powiatowego
został uhonorowany złotym medalem „Za zasługi dla
pożarnictwa”. Zostały w niego wbite także symboliczne
gwoździe.
Najwyższe odznaczenie strażackie, czyli honorowy medal
im. Bolesława Chomicza otrzymał Ryszard Mikołajczyk (OSP
Nowe Proboszczewice). Jednostka OSP Nowe Proboszczewice
z okazji jubileuszu została uhonorowana przez marszałka
województwa Adama Struzika medalem pamiątkowym „Pro
Masovia”.
Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali
Sławomir Dąbrowski, Leszek Łabędzki, Ryszard Dziubliński,
Andrzej Markowski, Marek Mikołajczyk, Andrzej Pawłowski.
Srebrnymi medalami zostali odznaczeni Bogusław Jędrzejewski,
Stefan Klekowicki, Witold Kajkowski, Grzegorz Glonkowski,
Artur Seroka, Andrzej Grabski. Brązowymi uhonorowano
Krystynę Dąbrowską, Albinę Dziublińską, Kazimierę
Pawłowską, Barbarę Mikołajczyk, Wiesławę Łabędzką,
Sławomira Gorsiaka, Andrzeja Kosielińskiego. Odznaki
wzorowego strażaka otrzymali natomiast Paweł Nowak, Jolanta
Grabska, Magdalena Jędrzejewska, Paweł Kowalski.
Pielgrzymka strażaków
Grupa 60 druhen i druhów z terenu naszej gminy
uczestniczyła 30 kwietnia w Diecezjalnej Pielgrzymce
Strażaków do Popowa Kościelnego k/Wyszkowa. Uroczystą
mszę na placu przed Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej,
zwaną Matką Nadziei, odprawił Ordynariusz Diecezji Płockiej
strona 6
ks. biskup Piotr Libera. Życzenia strażakom, z okazji ich
święta złożył Diecezjalny Duszpasterz Strażaków ks. Andrzej
Zakrzewski. Okolicznościowy list przesłał także Prezes ZG
ZOSP druh Waldemar Pawlak.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Jubileusz OSP Bronowo-Zalesie
Uroczyste świętowanie 70 - lecia powstania OSP
Bronowo-Zalesie odbyło się 18 czerwca. Jubileusz rozpoczęła
msza św. w kościele parafialnym św. Stanisława Biskupa
Męczennika w Ciachcinie, którą odprawił proboszcz ks.
Andrzej Krajewski.
Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed świetlicę
wiejską w Bronowie - Zalesiu. Dowódca uroczystości druh
Wojciech Łątka wprowadził na plac poczet flagowy oraz poczty
sztandarowe z OSP: Ciachcin, Płock - Trzepowo, Zągoty, Brwilno,
Dziarnowo, Kamionki, Maszewo, Proboszczewice, Wyszyna oraz
Bronowo-Zalesie, a następnie złożył meldunek Prezesowi Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilaremu Januszczykowi. Rys
historyczny OSP Bronowo-Zalesie przedstawili prezes Bogdan
Jachimowicz oraz sekretarz Monika Przyczka.
Wyróżniający się druhowie zostali odznaczeni medalami
i odznaczeniami strażackimi.
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Karol
Twardowski i Bogdan Jachimowicz, a brązowe Rafał Mazur,
Andrzej Mazur, Piotr Szatkowski oraz Jarosław Gozdanek.
Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali Michał Stasiak, Marcin
Przyczka, Agnieszka Stasiak, Janina Chrobocińska, Ilona
Mazur, Milena Mazur, Aleksandra Stasiak, Monika Przyczka.
Natomiast odznakę za wysługę lat dostali Marcin Przyczka,
Tomasz Gorczyca, Piotr Szatkowski i Lech Dąbrowski.
Prezes Hilary Januszczyk podziękował strażakom za trudną,
ale piękną służbę oraz życzył dalszej owocnej działalności na
kolejne lata. Życzenia dla strażaków ochotników w imieniu
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
przekazał młodszy brygadier Rafał Szrajber.
Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński
z Przewodniczącym Rady Gminy Stara Biała Wojciechem
Żółtowskim wraz z życzeniami przekazali na ręce druhów
drobny sprzęt strażacki.
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się obecni na uroczystości
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Stanisław
Wiśniewski oraz druhowie Tadeusz Kowalski, Jan Kołodziejski,
Marek Żakowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Starej
Białej aspirant sztabowy Zdzisław Dybiec. Życzenia przekazał
również Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej
Marcin Łukasik.
Strażackie zawody
Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach, 12 czerwca odbyły się Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP. Organizatorem
zawodów był wójt gminy Stara Biała i zarząd Oddziału
Gminnego OSP, a gospodarzem OSP Stara Biała.
Swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu
gminy. Rywalizowały cztery dorosłe drużyny żeńskie z OSP
Bronowo-Zalesie, OSP Maszewo, OSP Proboszczewice,
OSP Stara Biała oraz osiem dorosłych drużyn męskich
reprezentujących: OSP Bronowo-Zalesie, OSP Brwilno,
OSP Dziarnowo, OSP Maszewo, OSP Kamionki, OSP
Proboszczewice, OSP Stara Biała, OSP Wyszyna. W zawodach
wzięły udział także młodzieżowe drużyny pożarnicze –
dziewcząt z OSP Bronowo -Zalesie i OSP Proboszczewice
oraz chłopców z OSP Bronowo- Zalesie, OSP Maszewo, OSP
Proboszczewice i OSP Wyszyna.
Młodzieżowe
drużyny
pożarnicze
rywalizowały
w rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym 400 m
z przeszkodami, natomiast męskie i kobiece drużyny
pożarnicze w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej
7 x 50 m z przeszkodami.
Po zakończeniu rywalizacji wójt Sławomir Wawrzyński,
przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski, prezes
zarządu gminnego Stanisław Wiśniewski oraz komendant
gminny Marek Żakowski, wręczyli nagrody.
W rywalizacji młodzieżowych drużyn dziewcząt wygrał
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
zespół OSP Bronowo-Zalesie, przed OSP Proboszczewice.
Wśród chłopców zwyciężyła drużyna OSP Maszewo, przed
OSP Bronowo-Zalesie, OSP Proboszczewice i OSP Wyszyna.
Wśród pań triumfowała ekipa z OSP Stara Biała.
Drugie miejsce zajęła OSP Maszewo, trzecie OSP Nowe
Proboszczewice, czwarte OSP Bronowo-Zalesie. Wśród
panów na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy
z OSP Wyszyna. Drugie miejsce wywalczyła drużyna OSP
Proboszczewice, a trzecie OSP Stara Biała. Na kolejnych
miejscach uplasowały się zespoły OSP Brwilno, OSP Maszewo,
OSP Dziarnowo, OSP Bronowo-Zalesie, OSP Kamionki.
strona 7
Nasi stypendyści
Na zakończenie roku szkolnego 2015/16 wójt Sławomir
Wawrzyński wręczył uczniom stypendia za dobre wyniki
w nauce i w sporcie za drugi semestr roku szkolnego.
Stypendium za dobre wyniki w nauce otrzymał uczeń,
który w semestrze poprzedzającym przyznanie uzyskał
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę
z zachowania. Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 190 zł.
Kalinowska; kl. IIIa - Sylwia Kopaczewska, Grzegorz Nowak,
Martyna Sobczak, Weronika Stępkowska; kl. IIIb - Piotr
Bonkowski, Wojciech Bodal, Michał Dołębski, Aneta Lisicka,
Julia Mikołajewska, Sara Ostrzycka.
Natomiast w SP stypendia za osiągnięcia sportowe
otrzymali: kl IVa – Mateusz Kalwas; kl. Va – Paulina
Paszkowska, Bartosz Tchorek, Kacper Ziółkowski; kl. Vb
– Marcin Więckowski; kl. VIa – Julia Gajewska, Nadia
Kołodziejska, Alicja Lewandowska, Eryk Murawski, Wiktoria
Swider; kl. VIb – Jakub Godlewski, Dominik Piotrowski,
Mateusz Zieliński.
MASZEWO - stypendyści klasa IV
W SP w Maszewie Dużym ze stypendium za wyniki
w nauce cieszyli się: kl IVa – Adam Bonkowski, Olga
Ceglińska, Jakub Czarnecki, Wiktoria Kalinowska, Mateusz
Kalwas, Nina Krzemińska, Ewa Krzesicka, Konrad Perliński,
Gabriela Śmigielska, Sylwia Topa, Gabriel Trzciński,
Wiktor Wawrzyński; kl. IVb – Mateusz Borkowski, Jakub
Czerniakowski, Karol Garbaszewski, Weronika Janiszewska,
Ignacy Kaczorowski, Mateusz Karaszewski, Adam Królikowski,
Adam Liszewski, Dominika Lubasińska, Kinga Mikołajewska,
Milena Piórowicz, Kacper Szczęsny; kl. Va – Bartłomiej
Baniecki, Natalia Krajenta, Wanesa Kuś, Aleksandra Michalak,
Paulina Paszkowska, Natalia Pycek, Maja Ruszkowska, Alan
Sieradzki, Bartosz Tchorek, Oliwia Truszkowska; kl. Vb –
Olga Budzyńska, Wiktor Bylicki, Urszula Dołębska, Wiktor
Dworak, Dawid Krawczyński, Damian Malinowski, Patrycja
Mikulicz, Mateusz Wiciński, Filip Woliński; kl. VIa – Angelika
Falacińska, Natalia Lesiuk, Alicja Lewandowska, Patryk
Lisiecki, Wiktoria Świder, Agata Wochowska; kl. VIb – Agata
Czerwińska, Monika Filarska, Jolanta Koprowicz, Natalia
Korzeniewska, Maja Łukaszewska, Michał Pryciak, Julia
Sobolewska, Maria Umińska.
MASZEWO - stypendyści klasa V
W Gimnazjum w Maszewie Dużym stypendia naukowe
otrzymali: kl. Ia – Bartłomiej Bodal, Natalia Obrębska; kl.
Ib – Marta Krzesicka, Kamil Malinowski, Zuzanna Stańczak,
Paulina Wrześniewska; kl. IIa – Martyna Łątka, Aleksandra
Różycka, Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska; kl. IIb – Kamila
strona 8
MASZEWO - stypentyści klasa VI
MASZEWO - stypendyści gimnazjum
MASZEWO - stypendyści sportowe
W SP w Starych Proboszczewicach stypendia za wyniki
w nauce otrzymali: kl. IVa – Martyna Giżyńska, Paweł
Wyrzykowski; kl. IVb – Julia Białaszewska, Wiktor Ners,
Natalia Nowak, Wiktoria Paczkowska, Emilia Pudlarz, Klaudia
Lewandowska, Monika Borucka; kl. Va – Mateusz Burczyński,
Wiktor Klonowski, Oliwia Żółtowska, Magdalena Burczyńska,
Aleksandra Białaszewska; kl. Vb – Maria Świetlik, Maciej
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Kikolski, Aleksandra Jędrzejczyk, Tomasz Mioduszewski,
Zuzanna Wojszkun; kl. VIa – Julia Cendlewska, Patryk
Chyżyński; kl. VIb – Zofia Dzierżanowska, Dominik Kordyzon,
Jakub Wójcik, Adam Przybyliński, Szymon Wierciński.
PROBOSZCZEWICE - stypendyści sport sp
PROBOSZCZEWICE - stypendyści sport gm
Gołębiewska, Natalia Lisowska, Natalia Markowska; kl.
IIa – Patryk Miszczak; kl. IIb – Julia Mioduszewska, Aneta
Nowakowska; kl. IIc – Miłosz Bukowski, Lidia Szmytkowska,
Łukasz Pyrzak, Marcin Kralski; kl. IIIa – Katarzyna Gorczyca,
Edyta Gadomska, Katarzyna Różańska; kl. IIIb – Kacper
Wierciński, Aleksandra Rzepecka, Klaudia Wójcik, Emilia
Tomaszewska, Agata Kaczorowska.
W SP za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: kl. IVb
– Patryk Nowak, Natalia Nowak; kl. Vb – Rozalia Linowska,
Łukasz Jaworski, Maria Świetlik, Aleksandra Jędrzejczyk; kl.
VIb – Jakub Wójcik, Monika Krajenta, Dawid Dudkiewicz.
Natomiast w gimnazjum z wyniki sportowe stypendia
dostali: kl. Ib – Zuzanna Budnicka; kl. IIc – Łukasz Pyrzak,
Marcin Kralski, Dawid Olwert, Gabriel Ners; kl. IIIa – Katarzyna
Gorczyca; kl. IIIb – Jakub Krześnicki, Piotr Witkowski, Bartosz
Kupis, Błażej Budnicki, Mariusz Dąbrowski.
W SP w Starej Białej stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
kl IV – Aleksandra Nowakowska, Zuzanna Welenc; kl. Va
– Magdalena Kubicz, Julia Kosowska, Miłosz Paradowski,
Krystian Lipiński, Aleksandra Bielska, Weronika Adamska; kl.
Vb – Anna Żochowska, Oliwia Olender, Klaudia Kuligowska;
kl. VI – Nina Jeziórska, Alicja Sporczyk, Oliwia Andrychowicz,
Mateusz Kamiński, Krzysztof Kukowski.
Natomiast stypendium za osiągnięcie sportowe dostali:
kl Va – Julia Kosowska, Amelia Zdziemborska, Aleksandra
Bielska; kl. Vb – Barbara Zwierz; kl. VI – Alicja Barska,
Małgorzata Kalbarczyk, Anna Bielicka, Nina Jeziórska, Natalia
Laskowska, Alicja Wojciechowska.
W SP w Wyszynie stypendium za wyniki w nauce
otrzymali: kl. IV – Aleksandra Cybulska, Karolina Brudnicka,
Jan Olaf Kryska, Damian Ludwicki; kl. V – Tamara Nowicka,
Julia Chrobot, Michał Gach, Miłosz Krysiński, Natalia
Bętlejewska; kl. VI – Paulina Bętlewska, Szymon Brzozowski,
Julia Szczałuba, Julia Pieńkos, Martyna Czubak, Jan Skierski.
Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia dostali:
Paulina Bętlewska, Szymon Brzowski, Tamara Nowicka.
PROBOSZCZEWICE - stypendyści nauka sp
STARA BIAŁA
PROBOSZCZEWICE - stypendyści nauka gm
W Gimnazjum w Starych Proboszczewicach stypendia
naukowe dostali: kl. Ia – Agnieszka Jarzyńska; kl. Ib – Zuzanna
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
WYSZYNA
strona 9
Olimpiada przedszkolaków
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 10 czerwca,
dobyła się I Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
Wielkie emocje nie opuszczały zawodników, nauczycieli
i organizatorów.
W Olimpiadzie uczestniczyły drużyny z Wyszyny, Nowych
Proboszczewic i Maszewa Dużego. Oficjalnego otwarcia
dokonała dyrektor ZS w Maszewie Dużym – Małgorzata Bartos
– Piątkowska, życząc zawodnikom sukcesów. Mali zawodnicy
zmagali się w dziesięciu dyscyplinach. Przy ogromnym aplauzie
zawodnicy biegali i rzucali. Były też dyscypliny rekreacyjne.
Rywalizowali m.in. w wyścigach rzędów, rzutach do celu
i przeciąganiu liny. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem
i przejęciem zaliczały poszczególne konkurencje.
Po zsumowaniu punktów najlepszą drużyną okazała się
ekipa Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego
w Wyszynie. Drugie miejsce zajęły przedszkolaki z Maszewa
Dużego, a trzecie z Nowych Proboszczewic. Ale końcowa
klasyfikacja nie była najważniejsza. Liczyła się przede
wszystkim dobra zabawa.
Słodki Dzień Dziecka
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej
Białej świętowali 1 czerwca Dzień Dziecka. Dzieci wraz
z nauczycielami udały się do dworku w Starej Białej, gdzie
czekał na nich niespodzianki.
Dyrektor szkoły Bożena Zaręba, korzystając z gościnności
właścicieli ośrodka, przygotowała moc atrakcji. Na początku
złożyła wszystkim dzieciom serdeczne życzenia. Następnie
uczniowie zwiedzili dworek i podziwiali malownicze widoki.
Najwięcej radości przysporzyły jednak zabawy przy muzyce
oraz gry sportowe. Po zabawie dzieci zjadły pyszne kiełbaski
z grilla, a na deser otrzymały lody.
Medale za przełaje
Uczniowie ZS w Starych Proboszczewicach udanie
zaprezentowali się podczas mazowieckiego finału
Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbył się
w Ostrołęce.
Zawody stały na wysokim poziomie, a w każdej kategorii
wiekowej startowało ok. 140 uczniów. W tej konkurencji
z medalami wrócili Zuzanna Budnicka, która zajęła pierwsze
miejsce i Szymon Budnicki, który był trzeci.
strona 10
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Drugie w powiecie
Gorączka złota
Drużyna dziewcząt z SP w Starej Białej została
wicemistrzyniami powiatu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w mini piłce nożnej.
Powiatowy finał igrzysk odbył
się 5 kwietnia w Drobinie. Udział
wzięło w nim sześć ekip. Zostały one
podzielone na dwie grupy, a po dwa
najlepsze zespoły awansowały do
półfinałów. Drużyna ze Starej Białej
w grupie pokonała 2:0 drużynę
z Małej Wsi i 1:0 zespół ze Słubic.
Oczywiście wygrała rywalizację
grupowa.
W półfinale zmierzyła się
z drużyną z SP w Dobrzykowie.
W regulaminowym czasie nie
padły bramki i o awansie do finału decydowały rzuty karne.
Ostatecznie futbolistki ze Starej Białej wygrały 2:1. Słowa
uznania należą się bramkarce Alicji, Barskiej, która obroniła trzy
strzały rywalek. W finale dziewczęta ze Starej Białej zmierzyły
się z gospodyniami, czyli ekipą z Drobina. Po zaciętym
i emocjonującym meczu niestety przegrały 0:1
Skład drużyny ze Starej Białej: Alicja Barska, Anna Bielicka,
Nina Jeziórska, Małgorzata Kalbarczyk, Julia Kosowska,
Aleksandra Bielska, Natalia Laskowska, Alicja Wojciechowska,
Amelia Zdziemborska, Barbara Zwierz; opiekun Łukasz Matlęga.
W siedzibie płockiego oddziału rejonowego PCK odbyło
się podsumowanie akcji „Gorączka złota”. SP w Starej Białej
zajęła w niej czwarte miejsce.
Celem akcji było pozyskanie funduszy na dofinansowanie
paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia. W IV
edycji akcji wzięło
udział 31 placówek
oświatowych
oraz
3 indywidualne osoby.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Starej Białej przekazała PCK 30,79 kg
uzbieranych monet
1, 2 i 5 groszowych,
co dało jej czwarte
miejsce. Dyplom dla
szkoły największego
zbieracza złota 2016
odebrała
członkini
szkolnego koła PCK
Oliwia Olender.
Żaneta Turowska
Wyśpiewała pierwsze miejsce
Nagroda za list
Natalia Pycek, uczennica z kl. Va SP w Maszewie Dużym
zajęła pierwsze miejsce w konkursie piosenki obcojęzycznej
„Just Sing”. Konkurs odbył się 23 maja w Gimnazjum
w Brudzeniu Dużym.
W konkursie brała
udział także szkolna
koleżanka Natalii –
Aleksandra Michalak.
Konkurencja
była
bardzo duża, a poziom
wokalny
uczestników
bardzo wysoki. Natalia
zaśpiewała
„Faded”
Alana Walkera, a Ola
„Titanium”
Davida
Guetty.
Językowo
zostały
przygotowane
przez Annę Guzanek,
natomiast
wokalnie
przygotowywały
się
same. Tym bardzie
należą im się słowa
uznania.
Zwłaszcza
Natalii, która wyśpiewała
pierwsze miejsce.
Magdalena Chęcińska, uczennica klasy III b
Gimnazjum w Starych Proboszczewicach zajęła trzecie
miejsce w powiatowym konkursie plastyczno-literackim
„Sienkiewicz naszymi oczami”.
Konkurs zorganizowała
Biblioteka
Pedagogiczna
w Płocku, a honorowy
patronat objęli nad nim
marszałek
województwa
Adam Struzik i starosta
płocki Mariusz Bieniek.
Celem
konkursu
było
uczczenie
wybitnego
polskiego pisarza. W tym
roku
przypada
170.
rocznica urodzin Henryka
Sienkiewicza i 100. rocznica
jego śmierci, a rok 2016
jest rokiem Sienkiewicza.
Uczennica
ze
Starych
Proboszczewic
napisała
list do Jagienki, bohaterki
powieści „Krzyżacy”.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
strona 11
W cieniu wiatraka
Historia rodziny Wawrzyńskich (dziś Kowalewskich),
zaczyna się na początku XX wieku, kiedy ojciec mojej
rozmówczyni, pan Adam Wawrzyński, rozpoczął naukę
czeladniczą w pobliskim wiatraku, zarządzanym przez
niemieckiego kolonistę. Uczył się fachu z przeświadczeniem,
że w przyszłości będzie posiadał własny młyn lub wiatrak.
Pracując u Niemca często słyszał przestrogi i zachęty, że
tylko solidna i ciężka praca nad samym sobą doprowadzi go
do szczytów młynarskiego fachu. Młody Adaś pilnie zgłębiał
wiedzę, nie zdając sobie sprawy, iż wiatrak, w którym spędzał
większość dnia, za kilkanaście lat będzie bardzo bliski jego
sercu, a teren przyległy do niego stanie się kolebką nowo
założonej rodziny.
Na początku lat 20. XX wieku rodzice Wawrzyńscy kupili 11
hektarów ziemi wraz z pobliskim wiatrakiem. Całość stanowił
prezent dla nowo zaślubionych. Nasz bohater mając już
odpowiednie szlify oraz doświadczenie w młynarstwie, szybko
rozpoczął produkcję mąki, pamiętając słowa niemieckiego
kolonisty. We wspomnieniach mojej rozmówczyni do dziś
żywe są obrazy wielkiej budowli z kręcącymi się łopatami.
Mgliście pamięta również jedną z mrożących krew historii,
kiedy to jej ojciec, czekając na wiatr zwolnił blokadę śmigieł,
które nie wiadomo czemu natychmiast ruszyły. Mała Mania
(tak nazywali rodzice panią Mariannę), która biegła w pobliżu,
w ostatniej chwili została złapana przez zbiegającego po
drewnianych schodach ojca.
Wiatrak pracował do schyłku lat 30. XX wieku. Ze
względów ekonomicznych został zamknięty i rozebrany,
a drzewo pozyskane z rozbiórki przekazano najbliższej
rodzinie, jako budulec nowego domu. Dziś, jako pamiątka
po tamtych czasach, pozostały tylko dwa stare drzewa, wśród
których ostatkiem sił stoi zmurszały staruszek - drewniany
krzyż. Jego fundatorem był nowo nastały młynarz, Adam
Wawrzyński.
Dyplom za konie
Podczas kilkugodzinnej rozmowy pani Marianna
Kowalewska wspominała, iż jej ojciec był dobrym
gospodarzem, dbającym zarówno o rodzinę, ziemię, jak
i o cały żywy inwentarz. Z dumą pokazała mi dyplom, jaki
otrzymał w 1935 roku od Ministra Spraw Wojskowych, za
należyte utrzymanie koni. Możemy w „Pochwalnym Uznaniu”
przeczytać (pisownia oryginalna): ,,Na zasadzie zarządzenia
Pana Ministra Spraw Wojskowych (nr rozkazu) wyrażam
p. Wawrzyńskiemu Adamowi zamieszkałemu w Dziarnowie
powiatu Płockiego pochwalne uznanie za poprowadzenie
na przegląd w 1939 roku 2ch koni dobrze utrzymanych
i umiejętnie użytkowanych w pracy”. Podpisali: Rejonowy
Inspektor Koni oraz Dowódca Okręgu Korpusu (nazwiska
nieczytelne) 24 czerwca 1935 roku.
Wyróżnienie z godłem wisiało w centralnym miejscu
domu i stanowiło dumę gospodarza. Dumę, która niebawem
ściągnęła na rodzinę serię kłopotów. Na początku okupacji
do domu Wawrzyńskich przyjechał, okrzyknięty złą sławą,
komendant posterunku żandarmerii w Starej Białej, niemiecki
oficer Szmuk (nazwisko zapisane fonetycznie). Chodząc po
domu zauważył na ścianie dyplom, a zwłaszcza znajdującego
się na nim polskiego orła w koronie. Niemcy zaraz po
strona 14
wkroczeniu do Polski zakazali używania wszystkich symboli
państwowości polskiej, a za nierespektowanie tego rozkazu
groziła kara śmierci.
Żandarm, zobaczywszy polskie godło strasznie się
zdenerwował. Zaczął wymachiwać rękoma oraz wykrzykiwać
po niemiecku, że rodzina prowadzi dywersję. Gospodarz
Wawrzyński, widząc powagę sytuacji tłumaczył, że to
tylko dyplom za konie i że nie zdawał sobie sprawy, iż takie
pamiątki również należy zdjąć. Niemiec, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki ucichł, pomyślał, popatrzył i po chwili
zwrócił się do gospodarza: ,,Skoro to dyplom za dbanie
o zwierzęta, to on, Komendant Żandarmerii, zezwala na to,
aby pozostał na swoim miejscu. I jeśli kiedykolwiek, ktoś
zakwestionuje jego miejsce, to mają powiedzieć, że to za jego
zgodą”. I tak dyplom przez czas okupacji został na swoim
miejscu. Do czasu kiedy w Polsce nastała władza ludowa.
Pewnego dnia do domu Wawrzyńskich przyjechało kilku
żołnierzy UB. Jak wspomina pani Marianna, jej ojciec wśród
nich rozpoznał dwóch mężczyzn, którzy mieszkali w sąsiednich
wsiach. Byli prostymi chłopami, niepotrafiącymi pisać i czytać,
jednak w mundurach żołnierskich starali się okazywać
wszystkim swoją wyższość. Jeden z nich, przechadzając się po
domu, zauważył dyplom i na nieszczęście domowników, jego
wzrok przykuł orzeł w koronie. Po blisko pięciu latach historia
zatoczyła koło, z tą jedną różnicą, że mundur hitlerowskiego
żandarma zmienił się na uniform ubeckiego podoficera.
Młody UB-ek nie omieszkał poinformować o swoim
znalezisku dowódcy, który natychmiast zaczął upatrywać
w naszym bohaterze wroga Polski Ludowej. Zaczęły się
dwuznaczne pytania o poglądy polityczne, a skończyło się
na ostrej wymianie zdań żołnierzy z rolnikiem. W pewnym
momencie, będąc u kresu wytrzymałości, z oczami pełnymi
łez, Adam Wawrzyński, zwrócił się do nich tymi słowami: ,,To
wy tacy Polacy? Niemiec pozwolił żeby orzeł z koroną wisiał,
a ja kiedy doczekałem się wolnej Polski, to teraz muszą go
zdjąć. Tak się nie godzi, żeby Polak Polakowi…”. Usłyszawszy
te słowa, żołnierze wyszli w milczeniu, a następnie odjechali
i nigdy więcej nie wrócili. I tak po raz drugi dyplom został
obroniony.
Dziś wisi w centralnym miejscu, jako świadek dwóch
najazdów na dom Wawrzyńskich. To nie był jednak koniec
kłopotów rodziny z nową władzą.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Niemiecka gosposia i proroczy sen
- Jak moja mama zmarła i pozostałam w gospodarstwie
tylko z ojcem, rozpoczęliśmy poszukiwania kobiety, która
mogłoby pomóc nam w prowadzeniu domu oraz gospodarstwa
- wspomina pani Marianna. Dalej dodaje moja rozmówczyni:
- Tata zwrócił się do Pana Jeziórskiego z Suchodołu, który
ówcześnie pełnił jakąś funkcję w administracji gminnej. Do
jego obowiązków należało również zarządzanie ludnością
niemiecką, która pozostała na terenie gminy.
Dzięki temu do gospodarstwa Wawrzyńskich została
skierowana Niemka, Lidia Kin z rodziną, którą wysiedlono
z domu w Powsinie. Gospodarz ochoczo przyjął pod dach
niemiecką rodzinę, która miała pomagać w prowadzenia
gospodarstwa. Zanim jednak koloniści pojawili się
w gospodarstwie, moja rozmówczyni, miała przedziwny, jak
się później okazało, proroczy sen. Pani Marianna, ze łzami
w oczach, wspomina, iż przyśniło się jej lecące stado gołębi,
a następnie, w śnie, odwiedziła ją niedawno zmarła matka,
która siedziała w izbie i spoglądała na śpiącą córkę. W pewnym
momencie rozległo się głośne pukanie. Marianna spoglądając
na ukochaną matkę, zwróciła się do niej, że nie otworzy
drzwi, bo nie jest godna. Pukanie nasilało się. Pani Marianna
wspomina, że po chwili zerwała się z łóżka, bo pukanie nie
było snem, a rzeczywistością. Kiedy otworzyła drzwi o mało
nie zemdlała z wrażenia. W drzwiach stała owa Niemka, okryta
wielką, bawełnianą chustą. W okryciu wyglądała zupełnie jak
jej mama.
Pani Marianna wspomina również, że kiedy przed budynek
wyszedł jej tata, to oniemiał, usiadł i rozpłakał się w głos,
widząc w przybyszce ukochaną żonę. Po rozmowie, gospodarz
wskazał pokój, który był przeznaczony dla przybyszy. Ustalił
zasady współpracy i rozliczeń. Mieszkańcy gospodarstwa
podkreślali, że rodzina Kinów, to bardzo uczciwi i ciężko
pracujący ludzie. Jak wspomina moja rozmówczyni, Lidia
nauczyła ją wszystkiego, co powinna umieć gospodyni.
Sprzątała, gotowała, a jak była chwila to pracowała jeszcze
w polu.
Po kilku latach, kiedy minęła wojenna pożoga, rodzina
zdecydowała się wrócić do Niemiec i na nowo budować swoją
przyszłość. Adam Wawrzyński pomógł pakować się rodzinie,
a następnie odwiózł ich na stację kolejową. Pożegnaniom nie
było końca. Zarówno Polak, jak i koloniści, przekonani byli, że
widzą się po raz ostatni.
Jednak los nie pozwolił rodzinom zapomnieć o sobie.
Po wielu latach rodzina Kinów, ponownie przyjechała do
Dziarnowa, odwiedzić swoich wybawców. Wspominali, że
po powrocie do Niemiec, traktowani byli jak Niemcy drugiej
kategorii. Otrzymali najgorszej klasy ziemię, do wszystkiego
musieli dochodzić od nowa, ciężko pracując od świtu do nocy.
Rodziny, jeszcze przez wiele lat utrzymywały ze sobą kontakt,
odwiedzając się nawzajem, zarówno w Polsce jak i Niemczech.
Jak wspomina Pani Marianna, kiedy pojechała do Lidii,
do Niemiec, to wozili ją po wszystkich osobach w rodzinie
i sąsiadach, szczycąc się, jako swoimi wybawcami.
Komuniści i zajęte krowy
Pewnego dnia, Adam Wawrzyński pojechał do Brwilna,
po drewno. Podczas jego nieobecności do gospodarstwa
przyjechało trzech urzędników, w tym jeden z Warszawy.
Po wejściu do domu zażądali dokumentów dotyczących
podatków i opłat. Pani Marianna odmówiła okazania ,,kwitów”,
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
twierdząc, że są zamknięte w szafie i dopiero kiedy tata wróci
może je pokazać.
Na te słowa mężczyźni wpadli w gniew. Zaczęli coś
wykrzykiwać i wyprowadzać krowy z obory, rekwirując
inwentarz. Niemiec Kin, który widział całe zajście, wpadł
w panikę. Zaczął biegać rozdygotany i krzyczeć, że najpierw
Hitler, a teraz Polacy. I jest to już nie do wytrzymania.
Kiedy gospodarz dowiedział się o całym zajściu, wsiadł
na rower i natychmiast pojechał do gminy, wyjaśnić sprawę.
Tuż przy moście, w miejscowości Stara Biała, zauważył
przywiązane do barierki swoje cztery krowy i dwie jałówki.
Będąc niesamowicie zdenerwowanym, wszedł do urzędu
i w ogromnym wzburzeniu zażądał zwrotu zwierząt. Twierdził,
że żadna władza, nie ma prawa tak traktować swoich obywateli.
Urzędnicy zaczęli uspakajać gospodarza i obiecali oddać
inwentarz. I tak Adam Wawrzyński, wygrał swą ostatnią bitwę,
tym razem z władzą ludową.
Szanowni Państwo, wśród waszych rodzin, na pewno jest
jeszcze wiele takich historii, ludzkich wspomnień, radości
i trosk. Jeśli ich nie zbierzemy to odejdą one bezpowrotnie
wraz ze swoimi bohaterami. Dlatego proszę o pomoc
w gromadzeniu wszelkich informacji o tym co było. To ostatnia
chwila. Pamiętajmy, nasze historie to nasza tożsamość, którą
budujemy od pokoleń, którą przekazujemy naszym dzieciom
i wnukom, z myślą, że i one nie pozwolą im umrzeć na wieki.
W tym celu zapraszam do kontaktu ze mną na adres e-mail
[email protected] lub z naszą redakcją.
Michał Umiński
Zapraszamy na dożynki
Jak co roku zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej
gminy oraz gości na gminne dożynki. Tradycyjnie dożynki
będą w ostatnią niedzielę sierpnia (28.) i jak zwykle rozpoczną
się Mszą Świętą o godzinie 12.00 w kościele w Starej Białej
a następnie wszelkie uroczystości i atrakcje przygotowane
będą na terenie „szkółek” w Białej. Gwiazdą wieczoru będzie
Ewelina Lisowska. Serdecznie zapraszamy.
strona 15
Wiosenny bieg
Blisko 300 uczniów pobiegło w I Wiosennym Biegu
o Puchar Wójta Gminy Stara Biała. Było sporo emocji,
motywującego stresu, oczywiście mnóstwo biegania
i doskonałej sportowej zabawy. A na finał medale i puchary
od wójta gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego.
Trasa Biegu Wiosennego przygotowana została na terenie
brwileńskiego lasu, koło leśniczówki. Wystartowało 275
uczniów z czterech szkół podstawowych w: Wyszynie, Starej
Białej, Nowych Proboszczewicach i Maszewie Dużym oraz
trzech gimnazjów: w Nowych Proboszczewicach, Maszewie
Dużym i Gimnazjum nr 13 w Płocku.
W pierwszej edycji Biegu w klasyfikacji końcowej
szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej II miejsce ze
Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, III miejsce
ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta
w Maszewie Dużym, IV miejsce ze Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. W kategorii
Gimnazjów I miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Starych
Proboszczewicach, II miejsce z Gimnazjum im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym, III miejsce
z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gen.
Józefa Hallera w Płocku. Wszystkie drużyny otrzymały puchary
od wójta gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego.
Wszyscy zawodnicy, którzy zajęli od I do VI miejsca
w każdej kategorii wiekowej, otrzymywali dyplomy. Zawodnicy
z miejsc I – III nagradzani byli medalami. Najlepszym młodym
biegaczom medale wręczyli: wójt gminy Stara Biała Sławomir
Wawrzyński, dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym
Małgorzata Bartos Piątkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Starej Białej Roland Bury, który ufundował
nagrody rzeczowe dla zwycięskich szkół, radny Gminy Stara
Biała Mariusz Downarowicz, który ufundował nagrody
specjalne dla najlepszych drużyn (zdobywców I miejsc)
i udostępnił teren leśniczówki do organizacji biegu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy
Stara Biała Sławomir Wawrzyński.
Wyniki indywidualne
Szkoła Podstawowa: kl. IV – 1. Magdalena Kubicz (SP
w Starej Białej), 2. Aleksandra Gajewska (SP w Maszewie
Dużym), 3. Amelia Zdziemborska (SP w Starej Białej);
1. Mateusz Kalwas (SP Maszewie Dużym), 2. Filip Matczak
(SP w Starych Proboszczewicach), 3. Miłosz Paradowski
(SP w Starej Białej); kl. V – 1. Julia Kosowska (SP w Starej
Białej), 2. Tamara Nowicka (SP w Wyszynie), 3. Alicja Barska
(SP w Starej Białej); 1. Szymon Budnicki (SP w Starych
Proboszczewicach), 2. Bartosz Tchorek (SP w Maszewie
Dużym), 3. Marcin Więckowski (SP w Maszewie Dużym);
kl. VI – 1. Natalia Laskowska (SP w Starej Białej), 2. Kornelia
Wierzbicka (SP w Maszewie Dużym), 3. Kinga Zachandrewicz
(SP w Starych Proboszczewicach); 1. Jakub Portalski (SP
w Starej Białej), 2. Łukasz Brudzyński (SP w Starej Białej),
3. Filip Seroka (SP w Starych Proboszczewicach).
Gimnazjum: kl. I – Zuzanna Budnicka (Gimnazjum
w Starych Proboszczewicach), 2. Oliwia Chudzik (Gimnazjum
nr 13 w Płocku), 3. Anna Zielińska (Gimnazjum nr 13 w Płocku);
1. Michał Gorczyca (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach),
2. Mateusz Bodal (Gimnazjum w Maszewie Dużym),
3. Wiktor Olszewski (Gimnazjum w Maszewie Dużym); kl. II
– 1. Agnieszka Gradowska (Gimnazjum w Maszewie Dużym),
2. Justyna Rudzka (Gimnazjum w Maszewie Dużym), 3. Julia
Gontarek (Gimnazjum nr 13 w Płocku); 1. Marcin Kralski
(Gimnazjum w Starych Proboszczewicach), 2. Kacper
Piórkowski (Gimnazjum w Maszewie Dużym), 3. Łukasz
Pyrzak (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach); kl. III
– 1. Julia Mikołajewska (Gimnazjum w Maszewie Dużym),
2. Aleksandra Kujawska (Gimnazjum w Maszewie Dużym),
3. Marta Krajenta (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach);
1. Błażej Budnicki (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach),
2. Bartosz Kupis (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach),
3. Grzegorz Nowak (Gimnazjum w Maszewie Dużym).
Siłownia zaprasza
Przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach powstała
siłownia zewnętrzna. Składa się z siedmiu podwójnych
urządzeń sportowych, co daje możliwość korzystania
strona 16
z urządzeń przez 14 osób jednocześnie. Siłownia otwarta
jest w dni powszednie w godzinach 7.00-22.00, a w sobotę,
niedzielę i święta w godzinach 14.00-22.00.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Kwiaty w grafice
W maju odbyła się IX edycja Gminnego Konkursu
Informatyczno-Plastycznego „Kwiaty w przyrodzie,
malarstwie i fantazji”. Konkurs skierowany był do uczniów
szkół podstawowych naszej gminy. Organizatorem konkursu
była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej.
Celem konkursu było wykonanie najciekawszej grafiki
komputerowej. Tym razem zadaniem uczestników było
wykonanie pracy w dowolnym edytorze graficznym
w wybranej przez siebie
kategorii – „Kwiaty w
malarstwie”,
„Kwiaty
w fantazji” lub „Kwiaty
w przyrodzie”.
Z każdej szkoły
można było nadesłać
maksymalnie
10
prac z klas II-III oraz
IV-VI. Spłynęły 54
prace, wykonane w
programach Ms Paint
oraz Gimp. W konkursie
wzięli udział uczniowie
klas II-VI Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie
oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.
Jury zdecydowało, że w kategorii klas II-III pierwsze
miejsce zajęli Kacper Chyżyński (SP Stare Proboszczewice)
i Mikołaj Zemło (SP Stara Biała), drugie Oliwia Szulińska
(SP Stare Proboszczewice) i Joanna Szumska (SP Stara
Biała), a trzecie Paulina Organek (SP Stare Proboszczewice).
Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Bober (SP Wyszyna),
Aleksander Śliwiński (SP Proboszczewice), Piotr Żochowski
i Michał Żochowski (SP Stara Biała).
W starszej kategorii zwyciężyła Natalia Laskowska (SP
Stara Biała). Drugie miejsce zajęli Aleksandra Gozdanek (SP
Wyszyna) i Oliwia Bentlejewska (SP Proboszczewice). Trzecie
lokaty wywalczyli Julia Chrobot (SP Wyszyna), Katarzyna
Kamińska (SP Proboszczewice), Oliwia Andrychowicz (SP
Stara Biała). Wyróżnienia otrzymali Adam Orłowski (SP Stare
Proboszczewice) oraz Nina Jeziórska (SP Stara Biała).
O puchar prezesa
Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach, 19 maja odbył się IV turniej
w piłce nożnej o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego
w Starej Białej.
Wśród dziewcząt wygrała drużyna z Mochowa. Kolejne
miejsca zajęły zespoły ze Starej Białej, Maszewa Dużego
i Starych Proboszczewic. Wśród chłopców triumfowała ekipa
z Maszewa Dużego. Drugie miejsce zajął zespół ze Starych
Proboszczewic, a trzecie z Mochowa. Kolejne lokaty przypadły
w udziale drużynom ze Starej Białej i Wyszyny.
Statuetkę dla najlepszej zawodniczki trafiła do Natalii
Kopaczewskiej z Mochowa, a dla najlepszego zawodnika do
Adama Klusia z Maszewa Dużego. Na zakończenie turnieju
wszystkim drużynom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe,
których fundatorem był Bank Spółdzielczy w Starej Białej,
a zwycięskie drużyny otrzymały ponadto okazałe puchary.
W rozgrywkach wzięło udział ok. 100 uczniów z klas IV-VI.
Przy sprzyjającej pogodzie pięć drużyn chłopców i cztery zespoły
dziewcząt grały w swoich grupach systemem „każdy z każdym”.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
strona 17
Prymicja w Białej
W niedzielę 5 czerwca w kościele parafialnym św. Jadwigi
Śląskiej w Starej Białej odbyła się msza prymicyjna księdza
Łukasza Kamińskiego. Dzień wcześniej w sobotę w płockiej
katedrze ksiądz Łukasz otrzymał z rąk księdza biskupa
Piotra Libery, ordynariusza diecezji płockiej, święcenia
kapłańskie.
Była to piękna i wzruszająca uroczystość w naszym
parafialnym kościele. Parafia czekała na powołanie kapłańskie
58 lat. Ostatnim księdzem pochodzącym z naszej parafii
a dokładnie z miejscowości Kamionki jest ksiądz kanonik
Henryk Adamczyk, którego msza prymicyjna odbyła się 15
czerwca 1958 roku.
Ksiądz Łukasz pochodzi z Białej, urodził się 15.04.1991 roku
w Płocku, uczęszczał do szkoły podstawowej im. Jana Pawła II
w Starej Białej a maturę zdawał w płockiej Małachowiance.
Księdzu Łukaszowi i jego rodzicom Ilonie i Wisławowi
Kamińskim serdecznie gratulujemy i życzymy wiele radości
w pracy duszpasterskiej młodego kapłana.
Zjazd Oddziału Gminnego OSP
W dniu 28 maja w świetlicy OSP w Dziarnowie odbył
się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej.
W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący wszystkie
8 jednostek z OSP z terenu naszej gminy.
Członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście
– pan Sławomir Wawrzyński (Wójt Gminy Stara Biała),
pan Lech Dąbrowski (Przewodniczący Rady Powiatu), pan
Wojciech Zółtowski (Przewodniczący Rady Gminy Stara
Biała), druh Hilary Januszczyk (Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego), mł. brygadier
Adam Bronka (przedstawiciel PSP w Płocku), druh Tadeusz
Kowalski (Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Płocku), druh Jerzy Olejnik (Dyrektor biura terenowego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Płocku).
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie
z działalności złożył dh Stanisław Wiśniewski, a sprawozdanie
komisji rewizyjnej - dh Jan Kołodziejski. Po wysłuchaniu
sprawozdań na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie
strona 18
udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. Jednocześnie
wybrano nowe władze. Nowy zarząd ukonstytuował się
w następującym składzie: Prezes – dh Stanisław Wiśniewski;
Wiceprezes – dh Sławomir Wawrzyński; Wiceprezes – dh
Lech Dąbrowski; Komendant Gminny – dh Marek Żakowski;
Sekretarz – dh Mirosław Kaczorowski; Skarbnik – dh Sławomir
Dąbrowski. Członkami zarządu zostali druhowie: Janusz
Stupecki, Krzysztof Perkowski, Krzysztof Sztelak, Grzegorz
Szelągowski, Paweł Załęski, Janusz Malanowski, Zbigniew
Byliński, Leszek Łabędzki, Bogdan Jachimowicz, Krzysztof
Portalski, Wiesław Brudzyński.
Zjazd dokonał także wyboru trzyosobowej Komisji
Rewizyjnej w następującym składzie – Przewodniczący –
dh Jan Kołodziejski, Wiceprzewodniczący – dh Andrzej
Pawłowski, Sekretarz – dh Stefan Budnicki.
Wybrano także delegatów na zjazd Oddziału Powiatowego
oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału powiatowego.
Przyjęto także program działania na lata 2016 – 2020.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Tydzień z jubileuszem Chrztu Polski
W tym roku przypada 1050. rocznica przyjęcia przez
Polskę chrześcijaństwa. Postanowili ją godnie uczcić
uczniowie ZS w Maszewie Dużym. Od 17 do 20 maja
obchodzili „Tydzień z jubileuszem Chrztu Polski”.
Samorząd szkolny we współpracy z nauczycielem historii
Beatą Gołębiewską zaplanował imprezę dla uczniów szkoły
podstawowej z klas IV-VI i gimnazjum. W pierwszym
dniu „Tygodnia” odbył się apel informujący o planowanych
przedsięwzięciach i zadaniach.
Kolejny dzień była sprawdzianem wiedzy o państwie
Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W turnieju, zbliżonym
formułą do teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, konkurowały ze
sobą trzyosobowe reprezentacje poszczególnych klas. Autorami
pytań konkursowych byli Beata Gołębiewska dla młodszych
uczestników, a dla starszych Jacek Załęski. Nad prawidłowym
przebiegiem zmagań czuwał zespół sędziowski, któremu
przewodniczyła dyrektor Małgorzata Bartos - Piątkowska.
Rywalizacja była zacięta, a poziom wyrównany. Doping
ze strony publiczności zagrzewał uczestników do walki. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje postawa klas czwartych,
które wystawiły aż trzy drużyny, mimo że uczniowie jeszcze nie
omawiali na lekcjach historii początków państwa polskiego.
W kategorii szkół podstawowych wygrała reprezentacja
klasy Vb, w składzie: Damian Malinowski, Igor Stankiewicz,
Mateusz Wiciński, a w gimnazjum reprezentacja klasy IIa:
Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska, Martyna Łątka.
Kolejnego dnia uczniowie uczestniczyli w grze terenowej
w pobliżu leśniczówki w Brwilnie, zorganizowanej przez
harcerzy we współpracy z samorządem szkolnym. Zgodnie
z tematyką całego tygodnia zadania związane były z czasami
pierwszych Piastów i wymagały nie tylko sprawności fizycznej,
lecz także lotnego umysłu. Każda z sześciu konkurencji była
nowym wyzwaniem: wykonywanie symbolu chrześcijaństwa
z darów lasu, układanie rymowanki „o lesie i Mieszku”,
przekazywanie wiadomości o chrzcie Mieszka bez użycia
charakterystycznych słów (Mieszko, chrzest, Polska),
„gaszenie pożaru w grodzie” na czas, „wyścig wojów”
i najlepsza z konkurencji, czyli robienie podpłomyków z mąki
i wody. Wbrew oczekiwaniom uczniowie szkoły podstawowej
zaprezentowali odrobinę większe zaangażowanie niż
gimnazjaliści.
Na punkcie, gdzie uczniowie (misjonarze) układali
symbole chrześcijaństwa pogańskim Prusakom, można było
zaobserwować pewną jednorodność w tworzonych symbolach.
Ze względu na zachętę punktową do bycia oryginalniejszymi,
tworzenie prostego krzyża nie było popularne. Nasi misjonarze
tworzyli natomiast Rybę i odwoływali się do wydarzeń
z dziejów chrześcijaństwa – ukrzyżowania oraz chrztu.
Podpłomyki wymagały wielu poświęceń i cierpliwości
oraz 13 kg mąki. Pozytywnym wpływem tematyki związanej
z chrześcijaństwem była piękna postawa uczniów, którzy kiedy
komuś zabrakło jedzenia, dzielili się swoim, łamiąc je jak
w starych chrześcijańskich opowieściach. Mistrzem robienia
podpłomyków został uczeń klasy Ib Hubert Gorzelany.
Ostatniego dnia szkolnego tygodnia odbył się
podsumowujący apel, na którym uczniowie przedstawiali
wykonane zadania. Rozpoczął go występ wokalnoinstrumentalny uczennic szkoły podstawowej pod
kierunkiem Jerzego Gawlińskiego. Słuchających wzruszył
utwór „Rok 966”. Klasy czwarte prezentowały - przebranie za
Mieszka i Dobrawę, klasy piąte - prezentację multimedialną
o początkach państwa polskiego, klasy szóste - kalendarium
i galerię postaci historycznych z czasów pierwszych Piastów.
Gimnazjaliści pokazali własne wersje chrztu Mieszka w postaci
krótkich scenek. Największe wrażenie zrobił występ IIa,
w który zaangażowała się cała klasa. Były śpiewy, transparenty,
a nawet konfetti. Otrzymali owacje na stojąco. Dopełnieniem
podsumowania była prezentacja ozdób patriotycznych
wykonanych przez uczniów i wspólne odśpiewanie hymnu
przy akompaniamencie gitary. Oprawę plastyczną imprezy
przygotowała Marzena Bonkowska.
Książki naszych marzeń
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa
w Starych Proboszczewicach przystąpiła do rządowego
programu „Książki naszych marzeń”. W ramach tego
programu zakupiono do biblioteki szkolnej 140 woluminów
za kwotę blisko 3 tys. zł. Była to głównie beletrystyka dla dzieci
i młodzieży, książki współczesnych autorów o różnej tematyce.
Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe
zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało
muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim
atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania
zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.
Biblioteka szkolna wspólnie z bibliotekami publicznymi
organizuje wydarzenia służące popularyzacji i promocji
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
czytelnictwa. Są to spotkania z twórcami literatury dziecięcej
i młodzieżowej, konkursy czytelnicze organizowane w szkole,
udział w konkursach czytelniczych, literackich, teatralnych,
udział w ogólnopolskich akcjach.
I właśnie 10 czerwca uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum wzięli udział w takiej ogólnopolskiej akcji
promującej czytelnictwo. Polegała ona na ustanowieniu
rekordu w czytaniu w jednym momencie. Akcję zorganizowała
redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Zadaniem
szkoły było zebranie jak największej liczby uczniów, którzy
czytali przyniesione ze sobą książki w określonym czasie
i udokumentowaniu tego na zdjęciu.
strona 19
Brwileńska Ostoja
IV edycja Nordic Walking & Jogging „Brwileńska Ostoja”
odbyła się 25 czerwca. To była chyba jedna z trudniejszych
edycji. Jednak pomimo ciężkiej, upalnej pogody na stracie
stanęło blisko 70 uczestników w różnym wieku.
Rywalizowano w dwóch dyscyplinach - biegach na 10
km (w kategoriach mężczyźni i kobiety) oraz w tak zwanych
kijkach na 6 km (w kategoria dzieci, open oraz senior). Trasa
biegła ścieżkami przepięknej leśnej enklawy, nazywanej przez
wszystkich ,,Brwileńską Ostoją". Zawodnicy oprócz porządnej
dawki adrenaliny mogli podziwiać piękno otaczającej natury
oraz delektować się świeżym powietrzem.
Bieg pań wygrała Aneta Głowacka, przed Beatą Tymińską
i 12-letnią Tamarą Nowicką. Wśród panów triumfował Artur
Kamiński, drugi był Przemysław Obara, a trzeci Krzysztof
Skrok. W nordic walking do lat 14 zwyciężył Bartosz
Sadowski, przed Pawłem Szymczakiem i Marysią Umińską.
W kategorii open pierwsza była Iza Zgorzelska, druga Halina
Downarowicz, a trzecia Anna Kowalska. W kategorii 55+
wygrał Zbigniew Wernikiewicz, przed Januszem Stupeckim
i Ewą Bielicką.
Nadleśnictwo Płock ufundowało puchary dla najlepszych
kobiet startujących w nordic walking, a radny Leszek Majczyna
dla najmłodszej uczestniczki w tej dyscyplinie.
W organizacji imprezy pomogły gmina Stara Biała,
Nadleśnictwo Płock, OSP w Brwilnie, Stowarzyszenie
Tradytor, firma Rozwiń Skrzydła (wypożyczalni kijków).
Sportowe święto
Już po raz szósty odbyła się Gminna Olimpiada Sportowa
dla uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych. Mali
sportowcy rywalizowali 25 maja na stadionie w Nowych
Proboszczewicach.
W Olimpiadzie wzięły udział reprezentacje ze wszystkich
szkół podstawowych z naszej gminy. Po powitaniu gości,
wysłuchaniu hymnu olimpiady i złożeniu przysięgi olimpijskiej
przez zawodników rozpoczęły się zmagania drużyn. Dzieci
z zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach:
skakały w workach, rzucały woreczkami do celu, zbierały
strona 20
korki na czas, brały udział w sztafecie z przekazywaniem sobie
krążka. Ponadto pokonywały tor przeszkód. Konkurencjom
towarzyszył głośny doping publiczności.
Uczestnikom sportowej rywalizacji sprzyjały dobre
warunki pogodowe i dopisywał humor. Liczyła się dobra
zabawa. Ostatecznie Olimpiadę wygrała drużyna z SP w Starej
Białej. Kolejne miejsca zajęły zespoły ze szkół w Maszewie
Dużym, Starych Proboszczewicach i Wyszynie. Olimpiadę
zakończyła dyrektor Jolanta Trojanowska, która wręczyła
medale i nagrody pocieszenia.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Rada Gminy uchwaliła
Podczas XII sesji, która odbyła się 5 maja 2016 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
•w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Wyszyna
•w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Maszewo
•w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Stara Biała
•zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2016 rok
•w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020
•w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci
wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na
rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji LipnoPłock w miejscowości Maszewo Duże
•w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Mazowieckiego
Podczas XIII sesji, która odbyła się 24 maja 2016 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
•w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016
rok
•w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020
Podczas XIV sesji, która odbyła się 30 czerwca 2016 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
•w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2015 rok
•w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w
Białej za 2015 rok
•w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara
Biała za 2015 rok
•w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
•zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2016 rok
•w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Stara Biała na lata 2016 – 2031”
•w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016 – 2018
•w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz
dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
•w sprawie wyrażenia zgody ma przystąpienie Gminy
Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na
terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa V
„Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod
nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”
•w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Biała
•w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Sienkiewiczowski konkurs
W związku z ustanowieniem 2016 r. Rokiem Henryka
Sienkiewicza (w tym roku przypada 100 rocznica śmierci
i 170 rocznica urodzin pisarza), Zespół Szkół w Maszewie
Dużym zaprosił uczniów do wzięcia udziału w plastycznomultimedialnym konkursie, poświęconym życiu, twórczości
i osobowości Henryka Sienkiewicza.
Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży
z biografią noblisty, stosowanie komputerowych technik
graficznych i multimedialnych, rozwijanie kreatywności,
uzdolnień plastycznych, a także odkrywanie młodych
talentów. Konkurs skierowany był do uczniów klas szóstych
i uczniów gimnazjów.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji
multimedialnej i pracy plastycznej. Wpłynęło łącznie
15 prezentacji i 12 prac plastycznych ze szkół z terenu powiatu
płockiego. Oceniła je komisja konkursowa. A organizatorkami
konkursu były Renata Szulborska i Joanna Borkowska.
W konkursie multimedialnym z gronie uczniów
z podstawówek zwyciężyła Maja Woźnicka (SP nr 17 Płock),
drugie zajął Mateusz Kamiński (SP Stara Biała), a trzecie Patryk
Chyżyński (SP Stare Proboszczewice). Wyróżnienia otrzymali
Nina Jeziórska (SP Stara Biała) i Jakub Kulesza (SP Stare
Proboszczewice). Wśród gimnazjalistów wygrała Agnieszka
Jarzyńska (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach).
W konkursie plastycznym wyróżnienie zdobył Krystian
Wiśniewski z Gimnazjum w Maszewie Dużym.
Młodzi czytelnicy
W SP w Starej Białej, 26 kwietnia, uroczyście obchodzono
Światowy Dzień Książki. To święto mające promować
czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własności intelektualnej.
Z okazji obchodów w SP w Starej Białej odbył się konkurs
czytelniczy „Cóż o tej książce można powiedzieć?”, w którym
wzięło udział 10 uczniów z klasy I , II oraz Vb. W młodszej grupie
wiekowej pierwsze miejsce zajął Szymon Linga z klasy I, a w starszej
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
pierwsze miejsce zdobyły Oliwia Olender i Anna Żochowska.
Ponadto został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy
„Wędrówki po magicznym świecie książek”. Pierwsze miejsce
w tym konkursie zajęła Oliwia Słowikowska z klasy II.
Uroczystość zakończyła się humorystyczną inscenizacją baśni
o Kopciuszku w wykonaniu uczestników z koła teatralnego.
Arlena Mazur
strona 21
Europejska kuchnia
W ramach Tygodnia Europejskiego w SP w Starej
Białej odbył się szkolny konkurs kulinarny „Dzień kuchni
europejskiej”.
Uczniowie prezentowali tradycyjne, charakterystyczne dla
wylosowanego kraju Unii Europejskiej potrawy. Nie zabrakło
w nim tradycyjnego schabowego i pierogów z Polski, a także
sałatki greckiej, niemieckiej Kartoffelsalat, włoskiej pizzy
czy słynnego tortu Sachera pochodzącego ze stolicy Austrii.
Uczniowie zapraszając do degustacji przygotowanych
przez siebie potraw opowiadali o historii ich powstania,
ciekawostkach, podawali przepisy kulinarne i prezentowali
sposób podania.
Wkrótce ruszy
budowa sali sportowej
W dniu 04.07.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy
Gminą Stara Biała, a Budownictwem Polskim S.A., która
dotyczy budowy sali sportowej przy szkole w Maszewie
Dużym. Wartość przedmiotu umowy wynosi: 5 849 952,34 zł.
Termin zakończenia inwestycji został przewidziany na
30.05.2018 r. Więcej informacji na ten temat w następnym
numerze „Naszej Gminy”
Synteza Krzyżówki
H
H
H
H
H
Diagram należy uzupełnić podanymi wyrazami oraz 11 nazwami
państw – uczestników EURO 2016, które stanowią rozwiązanie.
Ujawniono wszystkie litery H .
4 -Asam, lawa, pasy, Zola.
5 -aport, atomy, bomba, bungi, nazwa, ocele, ochra, pazur, silos,
świta.
6 -arabki, czyżyk, liczba, narost, niania.
7 -Alabama, bohater, Kwiryna, patroni.
8 -orliczka, Traviata, Wierzyca.
9 -chromosom.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
strona 22
Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać pocztą na adres: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej; ul. Jana Kazimierza 1,
09-411 Biała lub e-mailem na adres: [email protected]
w terminie do 31.08.2016 r. Na zwycięzców czekają nagrody (talony
na zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1(18)/2016: „Teraz
Polska”. Nagrody wylosowali Bogdan Komar z Białej oraz Piotr
Stobnicki. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość)
proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia
12.08.2016.
Nasza Gmina - nr 2(19)/2016
Pikniki rodzinne
w Maszewie Dużym i Wyszynie
Pikniki rodzinne
w Starej Białej i Starych Proboszczewicach

Podobne dokumenty

Nasza Gmina - Gmina Stara Biała

Nasza Gmina - Gmina Stara Biała w godz. 14-16, pokój nr 16 Sekretarz Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16, e-mail: [email protected], miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17 Kancelaria Małgorzata Różycka,...

Bardziej szczegółowo

Nasza Gmina - nr 4(9)/2013 z dnia 18 grudnia

Nasza Gmina - nr 4(9)/2013 z dnia 18 grudnia w środy w godz. 14-16, pokój nr 16 Sekretarz Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16, e-mail:[email protected], miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17 Kancelaria Małgorzata R...

Bardziej szczegółowo