Katalog_Genius_2010 01.01.2010 5,75 MB

Komentarze

Transkrypt

Katalog_Genius_2010 01.01.2010 5,75 MB
CENNIK PRODUKTOWY
styczeń 2010
2247_KATALOG GENIUS1.indd 1
2010-01-20 09:29:17
Schemat okablowania elektrycznego
Schemat okablowania elektrycznego
AKCESORIA
CENNIK PRODUKTOWY
GUARD 24
Ostrzegawcza lampa migająca
zasilana napięciem 24Vdc
ZESTAW ZASILANIA
AWARYJNEGO X-BAT
FOT
KOD
6100098
Cena netto
00,00
KO
Cen
00,00
Cen
Bez pośredniego modułu przerywacza
styczeń 2010
KOD
6100054
Cena netto
00,00
Cena brutto
Specyfikacja techniczna
2247_KATALOG GENIUS1.indd 2
Zasilanie
Zasilanie centrali
00,00
Cena brutto
Prze
foto
usta
pod
mag
Brain 14
230 (+6% -10%) 50 Hz / 115 VAC 60 Hz
2010-01-20
09:29:31
24 VAC
nominalny
WITAMY
W ŚWIECIE GENIUS
Made in Italy
RZETELNA MARKA PRODUKTÓW ZORIENTOWANA NA KLIENTÓW
Genius to marka o dynamicznej organizacji służącej klientom.
To marka inwestująca w swoją przyszłość:
• Badania oraz rozwój nowych produktów i technologii
• Wyłącznie wewnętrzna produkcja „Made in Italy” (Wyprodukowano we Włoszech).
• Bogate zaplecze urządzeń do badań i kontroli produkcji
• Serwis posprzedażny
GENIUS to dynamiczna marka, w której kadra, Klienci oraz
partnerzy biznesowi współpracują ze sobą w celu urzeczywistnienia swoich IDEI.
Pochodzenie oraz włoskie cechy, pozwalają na wyrażenie tradycji oraz doskonalenie najnowszych technologii w oparciu
o mocne zaplecze techniczne i zasoby ludzkie.
GENIUS 02
2247_KATALOG GENIUS1.indd 3
2010-01-20 09:29:32
12
12.000
2 000
0000
M2
POWIERZCHNIA PRZEDSIĘBIORSTWA:
7.500
7.500
M2
POWIERZCHNIA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO:
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA:
500.000
50
.0.00
00 0
500
00
NAPĘDÓW
AP ĘDÓW ROCZNIE
70
JESTEŚMY OBECNI W PONAD
D
7
70
KRAJACH ŚWIATA
K
TO W YBIEGAJĄCY W PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT ZBUDOWANY
NA SOLIDNYCH PODSTAWACH Z PRZESZŁOŚCI.
Od 1967Firma o bogatym doświadczeniu w produkcji przekładni mechanicznych.
1990Rozpoczęcie produkcji urządzeń do automatyzacji
bram.
1995
Wstąpienie do grupy FAAC oraz początek współpracy w zakresie produkcji automatyki do bram.
2000Plan inwestycji biznesowych dla nowej firmy na rok
2000 .
2002Rodzi się nowa marka „GENIUS”. Powstaje nowy
zakład produkcyjny w Grassobbio na terenie o powierzchni 12.000 metrów kwadratowych (powierzchnia zakładu 7.500 metrów kwadratowych).
Od 2003
do PRZYSZŁOŚCI
Planujemy nieustanne wdrażanie nowych wyrobów,
zwiększanie asortymentu produkcji oraz umacnianie obecności na świecie.
GENIUS 03
2247_KATALOG GENIUS1.indd 4
2010-01-20 09:29:32
Zestaw Action
Z E S TAW D O B R A M Z D W O M A S K R Z Y D Ł A M I U C H Y L N Y M I
Zestaw dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest dla rezydencji, do obsługi bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 1,8 m oraz maksymalnej wadze pojedynczego skrzydła wynoszącej 250 kg.
KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ OBEJMUJE:
2 sztuki - Siłownik liniowy ACTION
1 sztuka - Centrala sterująca Brain 14
1 sztuka - Fotokomórka Vega Bus
1 sztuka - Moduł radiowy XF 433
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy Bravo
Model
Wersja
Ilość
Kod
Action
Siłownik liniowy
2
6170128
Brain 14
Centrala sterująca
1
6100245
Vega Bus
Fotokomórka
1
6100148
XF 433
Moduł radiowy
1
319006
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
1
6100098
Cena netto
Cena brutto
1.550,00
1.891,00
GENIUS 04
2247_KATALOG GENIUS1.indd 5
2010-01-20 09:29:33
Z E S TAW D O B R A M Z D W O M A S K R Z Y D Ł A M I U C H Y L N Y M I
Zestaw dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 3,0 m*.
NASZE ZESTAWY
Zestaw G-BAT 300
KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ - L300 OBEJMUJE:
2 sztuki - Siłownik elektromechaniczny G - BAT 300
1 sztuka - Centrala sterująca 452 MPS
1 sztuka - Obudowa do centrali - model E
1 sztuka - Fotokomórka Vega
1 sztuka - Odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy RP 2 433 Bravo
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy Bravo
*dla skrzydeł o długości powyżej 2,5 m zalecane jest zastosowanie zamka elektromagnetycznego.
Model
Model
Version
Wersja
Ilość
FLASH KIT 433 BRAVO
Frequency 433 MHz - BRAVO
G-BAT 300 kit
Zestaw 2 siłownikow
FLASH KIT 868 AMIGO
Frequency 868 MHz – AMIGO
452 MPS
Centrala sterująca
FLASH KIT 24V 433 BRAVO Frequency 433 MHz - BRAVO
Vega
Fotokomórka
FLASH KIT 24V 868 AMIGO Frequency 868 MHz – AMIGO
RP 2 433 Bravo
Odbiornik wewnętrzny 2 - kanałowy
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
Pcs./Pallet
Kod
1
6170026/6170027
1
790916
1
6100147
1
6100099
1
6100098
Code
Cena netto
e
Cena brutto
20
5170008
747,65
20
5170006
766,90
SURF KIT
20
1.770,005170079
5170080
951,35
2.159,40
969,45
SURF KIT
20
SURF KIT
GENIUS 05
2247_KATALOG GENIUS1.indd 6
2010-01-20 09:29:42
Zestaw G-BAT 400
ZESTAW DO BRAM Z DWOMA SKRZYDŁAMI UCHYLNYMI
Zestaw dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej 4,0 m*.
KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ - L400 OBEJMUJE:
2 sztuki - Siłownik elektromechaniczny G - BAT 400
1 sztuka - Centrala sterująca 452 MPS
1 sztuka - Obudowa do centrali - model E
1 sztuka - Fotokomórka Vega
1 sztuka - Odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy RP 2 433 Bravo
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy Bravo
*dla skrzydeł o długości powyżej 2,5 m zalecane jest zastosowanie zamka elektromagnetycznego.
Model
Wersja
Ilość
Kod
G-BAT 400 kit
Zestaw 2 siłownikow
1
6170030/6170031
452 MPS
Centrala sterująca
1
790916
Vega
Fotokomórka
1
6100147
RP 2 433 Bravo
Odbiornik wewnętrzny 2 - kanałowy
1
6100099
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
1
6100098
Cena netto
Cena brutto
1.865,00
2.275,30
GENIUS 06
2247_KATALOG GENIUS1.indd 7
2010-01-20 09:29:49
Z E S TAW D O B R A M Z E S K R Z Y D Ł A M I P R Z E S U W N Y M I
Zestaw Milord 230 Vac dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest do automatyzacji bram przesuwnych o masie maksymalnej wynoszącej 400 kg.
our kits
NASZE ZESTAWY
Zestaw Milord
KOMPLETNY ZESTAW DO BRAMY PRZESUWNEJ OBEJMUJE:
1 sztuka - Napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg z wbudowaną centralą sterującą
1 sztuka - Fotokomórka Vega
1 sztuka - Odbiornik wewnętrzny 2 - kanałowy RP 2 433 Bravo
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy Bravo
Model
Wersja
Milord 5
Napęd do bram o ciężarze do 400kg z centrala sterującą
Vega
Fotokomórka
RP 2 433 Bravo
Odbiornik radiowy 2 - kanałowy
Model
Version
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
MILORD KIT 433 BRAVO
Frequency 433 MHz - BRAVO
MILORD KIT 868 AMIGO
Frequency 868 MHz - AMIGO
Ilość
Kod
1
6110046
1
6100147
1
6100099
1
6100098
36
5110043
524,00
36
5110050
542,00
Pcs./Pallet
Code
Cena netto
Cena brutto
1.249,00
1.523,78
e
GENIUS 25
2247_KATALOG GENIUS1.indd 8
GENIUS 07
2010-01-20 09:29:50
Zestaw Zenith
ZESTAW ZENITH DO BRAM GARAŻOW YCH SEGMENTOW YCH LUB PŁASZCZYZNOW YCH
Zestaw dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest do obsługi bram segmentowych o wymiarach
do 5 m x 3,10 wys. przy maksymalnym ruchu wózka wynoszącym 3100 mm. oraz do drzwi podnoszonych z przeciwwagami o wymiarach do 3 m x 3,10 wys. , odpowiednio do geometrii drzwi.
NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH LUB PŁASZCZYZNOWYCH
1 sztuka - Napęd samoblokujący - siła ciągu 600N
1 sztuka - Szyna z łańcuchem
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy
Model
Wersja
Ilość
Kod
ZENITH G60
Napęd samoblokujący - siła ciągu 600N
1
6120016
G2500
Szyna z łańcuchem (3000 mm)
1
390125
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
1
6100098
Cena netto
Cena brutto
799,00
974,78
*napęd G60 posiada zintegrowany odbiornik radiowy 433 Bravo
NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH LUB PŁASZCZYZNOWYCH
1 sztuka - Napęd samoblokujący - siła ciągu 1000N
1 sztuka - Szyna z łańcuchem
1 sztuka - Odbiornik wewnętrzny jednokanałowy RP 1 433 Bravo
1 sztuka - Pilot 4 - kanałowy
Model
Wersja
Ilość
Kod
Cena netto
Cena brutto
ZENITH G100
Napęd samoblokujący - siła ciągu 600/1000N
1
6120017
950,00
1159,00
RP1 433 Bravo
Odbiornik wewnętrzny jednokanałowy
1
6100110
137,00
167,14
G2500
Szyna z łańcuchem (3000 mm)
1
390125
189,00
230,58
Bravo
Pilot 4 - kanałowy
1
6100098
56,00
68,32
Razem
1332,00
1625,04
GENIUS 08
2247_KATALOG GENIUS1.indd 9
2010-01-20 09:29:51
NASZE ZESTAWY
Zestaw Simple
Z E S TAW S I M P L E D O S Z L A B A N Ó W
Szlabany serii Simple zostały zaprojektowane specjalnie do pracy intensywnej. Mogą obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych parkingach przy centrach handlowych lub zakładach przemysłowych.
SIMPLE Z RAMIENIEM 4 m lub 3 m
- montaż do podłoża
1 sztuka - Szlaban Simple
1 sztuka - Ramię aluminiowe dł. 4 m lub 3 m
z gumą ochronną
1 sztuka - Uchwyt mocowania do ramienia
Ø 50 mm
1 sztuka - Zestaw elementów do montażu
na podłożu
1 sztuka - Nalepki odblaskowe na ramię
szlabanu
Model
Wersja
Ilość
Kod
Szlaban Simple
1
6130021
Ramię aluminiowe dł. 4 m lub 3 m z gumą ochronną
1
6100199/6100197
Uchwyt mocowania do ramienia Ø 50 mm
1
6100194
Zestaw elementów do montażu na podłożu
1
6100192
Nalepki odblaskowe na ramię szlabanu
1
6100201
Cena netto
Cena brutto
4.289,00
5.232,58
Cena netto
Cena brutto
3.849,00
4.695,78
SIMPLE Z RAMIENIEM 4 M LUB 3 M - montaż do ściany
1 sztuka - Szlaban Simple
1 sztuka - Ramię aluminiowe dł. 4 m lub 3 m z gumą ochronną
1 sztuka - Uchwyt mocowania do ramienia Ø 50 mm
1 sztuka - Zestaw elementów do montażu na ścianie/murze
1 sztuka - Nalepki odblaskowe na ramię szlabanu
Model
Wersja
Ilość
Kod
Szlaban Simple
1
6130021
Ramię aluminiowe dł. 4 m lub 3 m z gumą ochronną
1
6100199/6100197
Uchwyt mocowania do ramienia Ø 50 mm
1
6100194
Zestaw elementów do montażu na ścianie/murze
1
6100193
Nalepki odblaskowe na ramię szlabanu
1
6100201
GENIUS 09
2247_KATALOG GENIUS1.indd 10
2010-01-20 09:29:57
SIŁOWNIKI DO BRAM ZE SKRZYDŁAMI UCHYLNYMI DLA REZYDENCJI
ZASTOSOWANIA REZYDENCJALNE
• ACTION, wynik nieustających badań oraz ewolucji rynkowej,
pozwala na szybki i łatwy montaż w systemach zautomatyzowanych w rezydencjach.
• Możliwość wyboru urządzenia zasilanego niskim napięciem
(tylko 12V) to karta atutowa w tym segmencie rynku, gdzie
poza prostotą wymaga się także maksimum bezpieczeństwa.
•K
orpus wykonany jest z odlewanego ciśnieniowo aluminium
i całkowicie powlekany proszkowymi lakierami epoksydowymi.
• Specjalna przekładnia ślimakowa utrzymuje bramę w pozycji zamkniętej bez konieczności stosowania dodatkowych
zamków.
• Łatwo dostępny system zwalniający umożliwia odblokowanie
i ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania.
stwa, a tym samym pozwala na zmniejszenie kosztów montażu. Posiada ona wyjścia akcesoriów i lampy ostrzegawczej o
napięciu 24V oraz fotokomórek działających w systemie BUS.
Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania zestawu zasilania awaryjnego pozwalającego na otwarcie bramy w przypadku braku zasilania.
ZASTOSOWANIA
• Zasilanie napięciem 12 Vdc.
• Dzięki niewielkim wymiarom zaleca się instalację siłownika tam, gdzie po otwarciu bramy pozostaje mało miejsca.
Eliminuje to konieczność wykonywania wnęk.
• Do automatyzacji pracy bram ze skrzydłami uchylnymi dla rezydencji, o maksymalnej długości wynoszącej 1,8 m oraz wadze maksymalnej każdego skrzydła wynoszącej 250 kg.
NOWOCZESNA ELEKTRONIKA
• Nowa centrala BRAIN 14 jest kolejnym krokiem w rozwoju elektroniki sterującej siłownikami o napięciu 12V.Wyposażona jest w wirtualny czujnik wykrycia przeszkody co umożliwia ograniczenie ilości dodatkowych urządzeń bezpieczeń-
62 mm
115 mm
WYMIARY
598 mm
Model
ACTION
Wersja
Ilość
Kod
Cena netto
Cena brutto
Siłownik liniowy
1
6170128
630,00
768,60
GENIUS 10
2247_KATALOG GENIUS1.indd 11
2010-01-20 09:30:02
AUTOMATYKA
DO BRAM UCHYLNYCH
Linia zasilania
3x1,5 mm2
Silnik 4x1,5 mm2
Lampa ostrzegawcza
2x1,5 mm2
Przełącznik kluczykowy
2x0,5 mm2
Fotokomórki Tx
2x0,5 mm2
Fotokomórki Rx
4x0,5 mm2
Podłączenie
magistrali BUS 2x0,5 mm2
VZLQJJDWHV
VZLQJOHDIVJDWHV
IRUUHVLGHQWLDOXVH
6FKHPDWRNDEORZDQLDHOHNWU\F]QHJR
6FKHPDWRNDEORZDQLDHOHNWU\F]QHJR
Specyfikacja techniczna silnika
Silnik (Vdc)
$.&(625,$
12
Moc znamionowa (W) 48
Maks. długość skrzydła (m)
1,8
Maks. masa skrzydła (Kg) 250
Skuteczny zakres przesuwu (mm) 280
*8$5'
Nominalna siła ciągu (N)
400
Stopień ochrony
IP44
2VWU]HJDZF]DODPSDPLJDMüFD
]DVLODQDQDSLĆFLHP9GF
CENTRALA
STERUJĄCA
BRAIN 14
)272.20Ð5.,9(*$%86
.2'
&HQDQHWWR
.2'
&HQDQHWWR
&HQDEUXWWR
&HQDEUXWWR
%H]SRĘUHGQLHJRPRGXâXSU]HU\ZDF]D
.2'
&HQDQHWWR
&HQDEUXWWR
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QD =DVLODQLH
=DVLODQLHFHQWUDOL
=(67$:=$6,/$1,$
$:$5<-1(*2;%$7
3REyUPRF\
0RF]QDPLRQRZDVLOQLND
0DNV\PDOQHREFLĂŃHQLHDNFHVRULyZ9
0DNV\PDOQHREFLĂŃHQLHDNFHVRULyZ
PDJLVWUDOL%86
&]DVSUDF\SU]HWHUPLQRZDQLD
&]DVSDX]\
:HMıFLD
*QLD]GDSU]\ğĂF]HQLRZH :\MıFLD
)XQNFMHSURJUDPRZDQLD
)XQNFMHSURJUDPRZDQHDXWRPDW\F]QLH
3U]H]QDF]RQHGRLQVWDODFMLQD]HZQüWU]
IRWRNRPyUNL]IXQNFMüDXWRPDW\F]QHJR
XVWDZLDQLDZRVLGRVWUDMDQLD
SRGâüF]DQH]Z\NRU]\VWDQLHP
PDJLVWUDOL%86*:$<
%UDLQ
+]9$&+]
9$&QRPLQDOQ\
:
:[
P$
P$
PLQXWDPDNV\PDOQLH
=PLHQQ\SURJUDPRZDQLHSRGVWDZRZHPDNV\PDOQLHPLQXW
2WZDUFLH$2WZDUFLH%6WRS%86,2
=DVLODQLHEDWHU\MQHPRGXğUDGLRZ\
6LOQLN9'&PLJDMĂFDODPSDNRQWUROQD9'&]DVLODQLHDNFHVRULyZ
]DPHNHOHNWU\F]Q\NRQWDNWODPS\VHUZLVRZHMVHNXQGVWDğ\
7U\ESUDF\$(33UĎGNRıĄ]DOHŃ\RGVLOQLND
3DX]DRSyŁQLHQLHF]DVX]DP\NDQLDVNU]\GHğ
'2'$7.2:($.&(625,$
:\NU\ZDQLHSU]HV]NyG
%H]SLHF]HġVWZR
8U]ĂG]HQLDVWHURZDQLD
UDGLRZHJR
GENIUS 11
2247_KATALOG GENIUS1.indd 12
2010-01-20 09:30:08
SIŁOWNIK DO BRAM ZE SKRZYDŁAMI UCHYLNYMI
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
-BAT jest nową wersją siłownika 414 (Euro Bat) przeznaczoną
G
do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 m; silną, wydajną i bezpieczną. Ogromna uniwersalność zastosowań powoduje, że siłownik ten nie ma sobie równych na rynku Europejskim.
G-Bat jest niezawodny i wyróżnia się niezaprzeczalną nowoczesnością oraz estetyką. Jego dynamiczna i elegancka linia nadąża
za najnowszymi trendami projektowymi i harmonizuje z niemalże każdym modelem bramy. Dostępny jest w wersjach prawo
(DX) oraz lewo-stronnej (SX) co ułatwia jego instalację na szerokich słupkach. G-BAT posiada stopień ochrony IP 54 a w wersji L 300 może też być wyposażony w dodatkową osłonę tuby.
CE
TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Wykonane z brązu koło zębate, współpracujące ze stalową
śrubą, gwarantuje bezawaryjną pracę przez długi okres czasu.Awaryjne odblokowanie umożliwiające ręczną obsługę bramy w przypadku braku zasilania jest łatwo dostępne i proste
w użyciu.
185/200 mm
107 mm
WYMIARY
640 mm (G - BAT 300)
735 mm (G - BAT 400)
Model
Wersja
Ilość
Kod
Cena netto
Cena brutto
G - Bat 300DX
Siłownik samoblokujący prawy do skrzydla o długości 3m
1
6170026
785,00
957,70
G - Bat 300SX
Siłownik samoblokujący lewy do skrzydła o długości 3m
1
6170027
785,00
957,70
G - Bat 400DX
Siłownik samoblokujący prawy do skrzydła o długości 4m
1
6170030
864,00
1.054,08
G - Bat 400SX
Siłownik samoblokujący lewy do skrzydła o długości 4m
1
6170031
864,00
1.054,08
GENIUS 12
2247_KATALOG GENIUS1.indd 13
2010-01-20 09:30:27
3x1,5 mm2
Silnik*
4x1,5 mm2
Lampa ostrzegawcza
2x1,5 mm2
Przełącznik kluczykowy
2x0,5 mm2
Fotokomórki Tx
2x0,5 mm2
Fotokomórki Rx
4x0,5 mm2
Podłączenie
magistrali BUS 2x0,5 mm2
AUTOMATYKA
DO BRAM UCHYLNYCH
Linia zasilania
swing gates
Schemat okablowania elektrycznego
*W przypadku silników zasilanych napięciem 24 Vdc należy stosować kabel o przekroju od 2 x 2,5 mm2
- odległość maksymalna między silnikiem i centralką sterowania nie może przekroczyć 10 m.
AKCESORIA
PŁYTA MONTAŻOWA 6 szt.
UCHWYT MOCUJĄCY
DO SKRZYDŁA 6 szt.
UCHWYT MOCUJĄCY
DO SŁUPKA 6 szt.
KOD
58P0199
Cena netto
43,00
KOD
58P0511
Cena netto
90,00
KOD
6100253
Cena netto
60,00
52,46
Cena brutto
Cena brutto
109,80
Cena brutto
CZUJNIK WYKRYCIA
PRZESZKODY - TIMECODER
OSŁONA
TUBY
CENTRALA STERUJĄCA 452 MPS
to OPATENTOWANY
element wyposażenia dodatkowego, który
w połączeniu z centralą 455 D zarządza
funkcją wykrywania przeszkód, umożliwiając
także elektroniczne zmniejszenie prędkości
ruchu bramy przy otwieraniu i zamykaniu.
Wyłącznie do modelu
G-Bat 300, model
lewo- lub prawostronny.
KOD
Cena netto
6100254
235,00
KOD
6100032
Cena netto
220,00
286,70
Cena brutto
Cena brutto
Specyfikacja techniczna
300
230
Moc (W)
280
Prąd (A)
1.2
Zabezpieczenie termiczne (°C)
140
Kondensator (µF)
268,40
400
Zasilanie (Vac)
8
Ciąg (daN)
350
Zakres ruchu (mm)
300
Prędkość (cm/sek.)
40 0
1.6
Czas otwierania skrzydła do poz. 90° (sek.)
Maks. długość skrzydła (m)
73,20
(1)
(1)(2)
18
24
3
4
S3 - 30%
Typ i częstotliwość używania przy temperaturze 20 °C
Minimalna liczba cykli na godzinę w temperaturze 20 °C
Temperatura otoczenia pracy
Masa siłownika (Kg)
-20°C +55°C
6.5
Stopień ochrony
7
IP54
(1) Czasy otwierania oraz wymiary skrzydeł obliczone dla prawidłowo wykonanych instalacji według wymiarów podanych w instrukcjach instalacji oraz bez uwzględniania zmniejszenia prędkości.
(2) W przypadku skrzydeł o długości ponad 2,50 m do zapewnienia zablokowania skrzydła wymagany jest zamek elektromechaniczny.
DODATKOWE AKCESORIA
Wykrywanie przeszkód
Bezpieczeństwo
Urządzenia sterowania
radiowego
GENIUS 13
2247_KATALOG GENIUS1.indd 14
2010-01-20 09:30:48
SIŁOWNIKI DO BRAM ZE SKRZYDŁAMI PRZESUWNYMI
WYGODA I TRWAŁOŚĆ
• MILORD 5 jest samoblokującym siłownikiem elektromechanicznym przeznaczonym do automatyzacji przesuwnych bram rezydencjalnych.
• Korpus silnika przekładniowego wykonany z odlewanego aluminium oraz ochronna obudowa z ABS tworzą solidny i bezpieczny wyrób.
• Obsługiwany za pomocą dźwigni system odblokowania awaryjnego umożliwia obsługę ręczną bramy w przypadku braku zasilania.
PRECYZJA I BEZPIECZEŃSTWO
• Innowacyjne magnetyczne wyłączniki krańcowe sprawiają, że Milord jest produktem o bardzo wysokiej jakości.
• Zastosowanie czujnika wykrycia przeszkody (opcja) pozwala
kontrolować dokładne położenie skrzydła bramy, a w przypadku uderzenia pozwala na odwrócenie kierunku ruchu skrzydła.
ZASTOSOWANIE
• Napęd przeznaczony jest do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze skrzydła do 400 kg.
Specyfikacja techniczna
Sprint 05/Milord 5
Zasilanie (Vac)
230/115
Pobór mocy (W)
15
Maksymalne obciążenie silnika (W)
600
Maks. obciążenie akcesoriów (mA)
500
Bezpieczniki
2
Tryby pracy
Automatyczny – Manualny
Czas pauzy
Ustawiany automatycznie podczas programowania
Moc silnika
Regulowana za pomocą trymera
Wejścia centrali sterowania
Wyjścia centrali sterowania
Gniazda wejść
Diody stanu sygnałów
Milord 5
Zasilanie akcesoriów 24Vdc - Lampa ostrzegawcza
Przetwornik – Odbiorniki GENIUS 5PIN
Programowalne funkcje
Model
Otwórz A – Otwórz B – Stop – przełączniki krańcowe zamykania i otwierania – fotokomórki
Otwórz A – Otwórz B – Stop – wyłączniki krańcowe zamykania i otwierania
– fotokomórki – akumulator – czujnik wykrycia przeszkody
Zasilanie centrali sterujacej – wyłącznik krańcowy otwierania – wyłącznik krańcowy
zamykania – Stop – urządzenia zabezpieczające
Wersja
Napęd do bram o ciężarze do 400kg z centrala sterującą
Ilość
Kod
Cena netto
Cena brutto
1
6110046
1.040,00
1.268,80
GENIUS 14
2247_KATALOG GENIUS1.indd 15
2010-01-20 09:30:53
3x1,5 mm2
Silnik* 4x1,5 mm2
Lampa ostrzegawcza
2x1,5 mm2
Przełącznik kluczykowy
2x0,5 mm2
FotokomórkiTx
2x0,5 mm2
Fotokomórki Rx
4x0,5 mm2
Podłączenie
magistrali BUS 2x0,5 mm2
*W przypadku silników zasilanych napięciem 24 Vdc należy stosować kabel o przekroju od 2 x 2,5 mm2
- odległość maksymalna między silnikiem i centralką sterowania nie może przekroczyć 10 m.
AKCESORIA
CZUJNIK
WYKRYCIA
PRZESZKODY
encoder
LISTWA ZĘBATA 8 mm
LISTWA ZĘBATA
Zębatka o długości
1 metra wykonana
z galwanizowanego
żelaza, 30 x 12 mm,
moduł 4 z elementami
mocującymi.
Zębatka o długości
1 metra wykonana
z nylonu ze stalowym
rdzeniem, 30 x 12 mm,
moduł 4 bez elementów
mocowania. Do bram
o masie do 500 kg.
KOD
Cena netto
LZ08
39,00
KOD
Cena netto
ST20
45,00
KOD
Cena netto
404019
200,00
Cena brutto
47,58
Cena brutto
54,90
Cena brutto
244,00
Specyfikacja techniczna
AUTOMATYKA
DO BRAM PRZESUWNYCH
Linia zasilania
sliding gates
Schemat okablowania elektrycznego
z funkcją pomiaru obrotów
na wałku wejściowym zapewnia
lepszą kontrolę nad mocą oraz
powoduj odwrócenie kierunku
ruchu w przypadku uderzenia.
Poprawiona powtarzalność
podczas zamykania
otwierania.
MILORD 5
Zasilanie (Vac)
230
Moc (W)
350
Prąd (A)
1.5
Zabezpieczenie cieplne (°C)
140
Kondensator (µF)
10
Maks. moment (Nm)
18
Ciąg na wałku zębatym (daN)
45
Typ przekładni zębatej
Z16 mod. 4
Maks. masa bramy (Kg)
500
Prędkość (m/min)
12
Typ i częstotliwość użytkowania w temperaturze 20 °C
S3 – 30%
Zalecana liczba cykli dziennie w temperaturze 20°C (1)
≥24
Temperatura otoczenia pracy (°C)
-20 +55
Masa siłownika (Kg)
10
Stopień ochrony
IP44
DODATKOWE AKCESORIA
Wykrywanie przeszkód
Bezpieczeństwo
Urządzenia sterowania
radiowego
GENIUS 15
2247_KATALOG GENIUS1.indd 16
2010-01-20 09:30:55
NAPĘD DO BRAM GARAŻOW YCH SEGMENTOW YCH LUB PŁASZCZYZNOW YCH
• ZENITH G to samoblokujący napęd elektromechanicz
ny zasilany napięciem 24 Vdc, specjalnie zaprojektowany
aby skrócić czas instalacji.
• Napęd może być stosowany do różnych instalacji, jak na przykład sprężynowe bramy płaszczyznowe, bramy seg- mentowe, a przy zastosowaniu adaptera także do bram podnoszonych z przeciwwagami.
• W celu przeprowadzenia instalacji nie ma potrzeby zmie- NATURALNY RUCH OD GÓRY
niania istniejącej konstrukcji bramy.
DONIOSŁOŚĆ DALEKOWZROCZNOŚCI
• Zintegrowana centrala sterująca oraz certyfikowane oprogramowanie pozwalają na wykonanie instalacji zgod- nie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, bez ko- nieczności instalacji dodatkowych zabezpieczeń.
• Programowanie w trybie automatycznym, z zapisanym w
pamięci czasem spowolnienia oraz siłą potrzebną do po ruszenia bramy w całym zakresie ruchu.
• Standardowe prowadnice w wersjach z łańcuchem lub ZASTOSOWANIA
paskiem kewlarowym.
• Do bram segmentowych o wymiarach do 3 m x 3,10 wys.
przy maksymalnym ruchu wózka wynoszącym 3100 mm.
• Zewnętrzny zestaw akumulatorów pozwala na otwar- • Do drzwi podnoszonych z przeciwwagami o wymiarach
cie bramy nawet 24 godziny po awarii zasilania sieciowego. do 3 m x 3,10 wys., odpowiednio do geometrii drzwi.
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QH
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QH
=DVLODQLH9DF
=DVLODQLHDNFHVRULyZ9GF
=DVLODQLH9DF
0DNV\PDOQHREFLĂŃHQLHSUĂGRZHDNFHVRULyZP$
=DVLODQLHDNFHVRULyZ9GF
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QH
%H]SLHF]QLNLVLOQLND$
0DNV\PDOQHREFLĂŃHQLHSUĂGRZHDNFHVRULyZP$
:HMıFLDFHQWUDOLVWHUXMĂFHM
%H]SLHF]QLNLVLOQLND$
=HQLWK*
=HQLWK*
9DF+]
=HQLWK*
=HQLWK*
9DF+]
=HQLWK*
=HQLWK*
2WZyU]²6WRS²=DEH]SLHF]HQLH²)DLOVDIHEH]SLHF]Q\ZSU]\SDGNXDZDULL²ODPSDRVWU]HJDZF]D
=DVLODQLH9DF
9DF+]
*QLD]GDZHMıĄ
2GELRUQLNUDGLRZ\3,1
2WZyU]²6WRS²=DEH]SLHF]HQLH²)DLOVDIHEH]SLHF]Q\ZSU]\SDGNXDZDULL²ODPSDRVWU]HJDZF]D
:HMıFLDFHQWUDOLVWHUXMĂFHM
=DVLODQLHDNFHVRULyZ9GF
7U\E\SUDF\
$XWRPDW\F]Q\3yğDXWRPDW\F]Q\
*QLD]GDZHMıĄ
2GELRUQLNUDGLRZ\3,1
0DNV\PDOQHREFLĂŃHQLHSUĂGRZHDNFHVRULyZP$
0DQXDOQDUHJXODFMDVLğ\SUDF\1
7U\E\SUDF\
%H]SLHF]QLNLVLOQLND$
$XWRPDW\F]Q\3yğDXWRPDW\F]Q\
0DQXDOQDUHJXODFMDVLğ\SUDF\1
:HMıFLDFHQWUDOLVWHUXMĂFHM *QLD]GDZHMıĄ
:<0,$5<
7U\E\SUDF\ Model
Wersja
0DQXDOQDUHJXODFMDVLğ\SUDF\1
2GELRUQLNUDGLRZ\3,1
:<0,$5<
$XWRPDW\F]Q\3yğDXWRPDW\F]Q\
Ilość
Cena
Cena brutto
Kod
netto
PP
1
PP
:<0,$5<
ZENITH G60
Napęd samoblokujący - siła ciągu 600 N
ZENITH G10
Napęd samoblokujący - siła ciągu 1000N
PP
2WZyU]²6WRS²=DEH]SLHF]HQLH²)DLOVDIHEH]SLHF]Q\ZSU]\SDGNXDZDULL²ODPSDRVWU]HJDZF]D
PP
1
6120016
6120017
569,00
694,18
950,00
1.159,00
PP
GENIUS 16
PP
2247_KATALOG GENIUS1.indd 17
PP
PP
2010-01-20 09:30:56
7U\E\SUDF\ 0DQXDOQDUHJXODFMDVLğ\SUDF\1
2GELRUQLNUDGLRZ\3,1
$XWRPDW\F]Q\3yğDXWRPDW\F]Q\
AUTOMATYKA
DO BRAM GARAŻOWYCH
*QLD]GDZHMıĄ
:<0,$5<
PP
PP
PP
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QH
=(1,7+* =DVLODQLH9DF
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QH
=(1,7+*
=(1,7+*
=(1,7+*
6LOQLN9GF =DVLODQLH9DF
0RF: 6LOQLN9GF &LĂJ1 0RF: 0DNVOLF]EDNROHMQ\FKF\NOL
&LĂJ1 0DNVF\NOLQDJRG]LQĎ
0DNVOLF]EDNROHMQ\FKF\NOL
0DNV]DNUHVUXFKXZy]ND>[email protected]
²²
0DNVF\NOLQDJRG]LQĎ
0DNVZ\PLDU\EUDP\>[email protected]
[[
0DNV]DNUHVUXFKXZy]ND>[email protected]
²²
3UĎGNRıĄZy]NDEH]REFLĂŃHQLD>[email protected]
0DNVZ\PLDU\EUDP\>[email protected]
[[
&]ĎVWRWOLZRıĄXŃ\WNRZDQLDSU]\WHPSHUDWXU]Hƒ&
3UĎGNRıĄZy]NDEH]REFLĂŃHQLD>[email protected]
7HPSHUDWXUDRWRF]HQLDSUDF\ƒ&ƒ&
&]ĎVWRWOLZRıĄXŃ\WNRZDQLDSU]\WHPSHUDWXU]Hƒ&
0DVDVLğRZQLND.J 7HPSHUDWXUDRWRF]HQLDSUDF\ƒ&ƒ&
6WRSLHġRFKURQ\
,3
0DVDVLğRZQLND.J 0DNV\PDOQDZ\VRNRıĄ]DOHŃ\RGJHRPHWULLGU]ZL3RGDQHZDUWRıFLGRW\F]ĂNRQILJXUDFMLVWDQGDUGRZHM
6WRSLHġRFKURQ\
,3
0DNV\PDOQDZ\VRNRıĄ]DOHŃ\RGJHRPHWULLGU]ZL3RGDQHZDUWRıFLGRW\F]ĂNRQILJXUDFMLVWDQGDUGRZHM
$.&(625,$'21$3č'Ð:=(1,7+
$.&(625,$'21$3č'Ð:=(1,7+
5$0,č'2%5$0
6(*0(172:<&+
5$0,č'2%5$0
6(*0(172:<&+
.2'
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR 32'325$6=<1<-(='1('RSRMHG\QF]HM
SURZDGQLF\
32'325$6=<1<-(='1(**
'RSRMHG\QF]HM
SURZDGQLF\
**
.2'
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
=(:1č75=1<
0(&+$1,=02'%/2.2:8-ā&<
=HZQĆWU]Q\PHFKDQL]PRGEORNRZXMüF\
=(:1č75=1<
]OLQNüGRPRQWDĤXGRLVWQLHMüFHMNODPNL
0(&+$1,=02'%/2.2:8-ā&<
=HZQĆWU]Q\PHFKDQL]PRGEORNRZXMüF\
]OLQNüGRPRQWDĤXGRLVWQLHMüFHMNODPNL
.2'
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR =(67$:$.808/$725Ð:
=HVWDZDNXPXODWRUyZ]DVLODQLD
DZDU\MQHJRRUD]PRGXââDGRZDQLD
=(67$:$.808/$725Ð:
GRPRQWDĤXQDFHQWUDOLVWHUXMüFHM
=HVWDZDNXPXODWRUyZ]DVLODQLD
DZDU\MQHJRRUD]PRGXââDGRZDQLD
.2'
GRPRQWDĤXQDFHQWUDOLVWHUXMüFHM
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
3URZDGQLFD*²&
PP
3URZDGQLFD*²&
PP
.2'
3URZDGQLFD*²&
PP
FHQDQHWWR 3URZDGQLFD*²&
FHQDQHWWR PP
6=<1$=Ğ$Ġ&8&+(0
3URZDGQLFD*²&
6=<1$=Ğ$Ġ&8&+(0
PP
.2'
.2'
3URZDGQLFD*²&
FHQDQHWWR PP
.2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
3URZDGQLFD*²%
PP
.2' 3URZDGQLFD*²%
PP
FHQDQHWWR .2' FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR 3URZDGQLFD*²%
PP
6=<1$=3$6.,(0
3URZDGQLFD*²%
6=<1$=3$6.,(0
PP
.2'
3URZDGQLFD*²%
PP
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
.2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR .2'
3URZDGQLFD*²%
PP
FHQDQHWWR .2'
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
8:$*$3RGDQHZDUWRĘFLÅ*µRGSRZLDGDMüVNXWHF]QHPX]DNUHVRZLUXFKXZy]NDFDâNRZLWDGâXJRĘþSURZDGQLF\]QDSĆGHPZ\QRVLPPZLĆFHMQLĤ]DNUHVUXFKX
8:$*$3RGDQHZDUWRĘFLÅ*µRGSRZLDGDMüVNXWHF]QHPX]DNUHVRZLUXFKXZy]NDFDâNRZLWDGâXJRĘþSURZDGQLF\]QDSĆGHPZ\QRVLPPZLĆFHMQLĤ]DNUHVUXFKX
GENIUS 17
2247_KATALOG GENIUS1.indd 18
2010-01-20 09:30:57
S Z L A B A N Y AU T O M AT Y C Z N E D O K O N T R O L I RU C H U P O JA Z D Ó W
ELEGANCJA I PROSTOTA
Szlaban SIMPLE to elektromechaniczny szlaban przeznaczony do kontroli ruchu pojazdów. Innowacyjny produkt stworzony w oparciu o koncepcję prostoty
podkreślającej aspekty techniczne. Łatwy w transporcie, instalacji i regulacji oraz
łatwy do odblokowania.Wyważenie ramienia szlabanu odbywa się automatycznie za pomocą sprężyny skrętnej, zainstalowanej fabrycznie i kompatybilnej ze
wszystkimi rodzajami ramion dostępnych do szlabanów Simple.
SZLABANY SIMPLE MOŻNA WYPOSAŻYĆ W TRZY RODZAJE RAMION
3 m ramię teleskopowe,4 m ramię stałe,3 m ramię stałe z oświetleniem lub profilem
gumowym.
Szlabany dwustronne dostępne są w 2 wersjach: do montażu na ścianie lub
na podstawie.
ZASTOSOWANIA
Możliwość instalacji szlabanu na podstawie lub na ścianie za pomocą specjalnego
wspornika. Nie wymaga regulacji sprężyny równoważącej. Główne układy elektroniczne znajdują się w ergonomicznej obudowie, umożliwiającej łatwy dostęp.
Innowacyjny system z kodowanym kluczem zabezpieczający centralę sterującą
i uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie siłownika.
WYMIARY
460 mm
1020 mm
255 mm
295 mm
OPATENTOWANE
Model
Simple
Wersja
Simple z centralą sterującą
Ilość
Kod
Cena netto
Cena brutto
1
6130021
3.290,00
4.013,80
GENIUS 18
2247_KATALOG GENIUS1.indd 19
2010-01-20 09:31:05
SZLABANY
AUTOMATYCZNE
6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QD6,03/(
=DVLODQLH9DF
1DSLĎFLH]DVLODQLDVLOQLND9GF
0RF]QDPLRQRZDVLOQLND:
3UĂG$
0RPHQWPDNV\PDOQ\1P
&]DVRWZLHUDQLDL]DP\NDQLDVHN
7\SLF]ĎVWRWOLZRıĄXŃ\ZDQLDZƒ&
0DNV\PDOQDGğXJRıĄUDPLHQLDP
F\NOLG]LHQQLH
0DNV\PDOQDOLF]EDQDVWĎSXMĂF\FKSRVRELHF\NOL
7HPSHUDWXUDRWRF]HQLDSUDF\ ƒ&ƒ&
0DVDVLğRZQLNDNJ NJ]HVWDZ6LPSOH
6WRSLHġRFKURQ\
,3
&]DV\RWZLHUDQLDREOLF]RQHGODSUDZLGğRZRZ\NRQDQ\FKLQVWDODFMLZHGğXJZ\PLDUyZSRGDQ\FKZLQVWUXNFMDFKLQVWDODFMLRUD]EH]XZ]JOĎGQLDQLD]PQLHMV]HQLDSUĎGNRıFL
5DPLĎWHOHVNRSRZH'²P²5DPLĎ]RıZLHWOHQLHPOXESURILOHPJXPRZ\P'²P²5DPLĎ'²P'ğXJRıĄXŃ\WHF]QDPPPQLHMQLŃGğXJRıĄQRPLQDOQD
$.&(625,$'26=/$%$1Ð:6,03/(
$.808/$725<
02'8Ğ5$',2:< =HVWDZDNXPXODWRUyZ
]âDGRZDUNüGRPRQWDĤX
QDFHQWUDOLVWHUXMüFHM
.2'
0RGXâGHNRGXMüF\54)=]H]âüF]HP3,1
GRSRGâüF]HQLDGRFHQWUDOLVWHUXMüFHM*(1,86
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
8&+:<702&2:$1,$
8FKZ\WPRFRZDQLDUDPLRQV]ODEDQX
'PPGRUDPLRQP
'PPGRUDPLHQLDWHOHVNRSRZHJR
8FKZ\WGRV]ODEDQX6LPSOH'
.2'
&]ĆVWRWOLZRĘþ0+]
.2'
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
&]ĆVWRWOLZRĘþ0+]
.2'
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
:63251,.,
8FKZ\WGRV]ODEDQX6LPSOH'
.2'
FHQDQHWWR =HVWDZZVSRUQLNyZ
GRPRFRZDQLDV]ODEDQXQDĘFLDQLH
FHQDEUXWWR
FHQDQHWWR 5$0,č'26=/$%$186,03/(
FHQDEUXWWR
.2'
5DPLĆWHOHVNRSRZH'²P
.2'
FHQDQHWWR 32'67$:$
FHQDEUXWWR
3RGVWDZDNRPSOHWQD
5DPLĆ'²P]RĘZLHWOHQLHP
.2'
.2'
FHQDQHWWR FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
5DPLĆ'²P]JXPRZ\PSURILOHP
.2'
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
5DPLĆ'²P
.2'
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
'âXJRĘþXĤ\WHF]QDZ\QRVLPPPQLHMQLĤGâXJRĘþ]QDPLRQRZD
1$/(3.,
=(67$:'2:<:$ł$1,$5$0,(1,$
=HVWDZGRZ\ZDĤDQLDUDPLHQLD6,03/(RPLQLPDOQHMGâXJRĘFL
7\SUDPLHQLD
'âXJRĘþVWDQGDUGRZDP'âXJRĘþPLQLPDOQDP
5DPLĆWHOHVNRSRZH
5DPLĆ
5DPLĆ]RĘZLHWOHQLHP
5DPLĆ]SURILOHPJXPRZ\P .2'
FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
32'67$:$32')272.20Ð5.č
=HVWDZQDNOHMHN]ORJR
ILUP\*(1,86GRV]ODEDQX6,03/(
'RPRQWDĤXQDSRGVWDZLHGRV]ODEDQX6,03/(
.2'
.2'
FHQDQHWWR FHQDQHWWR FHQDEUXWWR
FHQDEUXWWR
GENIUS 19
2247_KATALOG GENIUS1.indd 20
2010-01-20 09:31:06
U R Z Ą D Z E N I A D O W Y K R Y WA N I A P R Z E S Z K Ó D
VEGA
FOTOKOMÓRKI - VEGA
Przeznaczone do instalacji na zewnątrz fotokomórki z funkcją automatycznego ustawiania w osi (dostrajania) podłączane z wykorzystaniem technologii tradycyjnej 24Vac/Vdc wyposażone w nadajnik i odbiornik modulowanych promieni podczerwonych. Kompaktowa konstrukcja pozwala na instalację
w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia przestrzeni.
Vega - KOD 6100147
Cena netto
167,00
Spełnia wymagania Normy Europejskiej EN12453 – Typ D, Kategoria 3.
Cena brutto
203,74
Specyfikacja techniczna VEGA
Zasilanie
24Vac/Vdc
Pobór mocy przez parę fotokomórek
50mA
Zasięg znamionowy
20 metrów
Ustawianie w osi (dostrajanie)
Automatyczne
FOTOKOMÓRKI - VEGA BUS
VEGA BUS
Przeznaczone do instalacji na zewnątrz fotokomórki z funkcją
automatycznego ustawiania w osi (dostrajania) podłączane jest
za pomocą magistrali BUS (G-WAY), wyposażone w nadajnik
i odbiornik modulowanych promieni podczerwonych. Kompaktowa konstrukcja pozwala na instalację w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia przestrzeni.
Vega Bus
KOD
6100148
Cena netto
130,00
Spełnia wymagania Normy Europejskiej EN12453 – Typ D, Kategoria 3.
Cena brutto
158,60
Specyfikacja techniczna VEGA BUS
Zasięg znamionowy
15 metrów
Ustawianie w osi (dostrajanie)
Automatyczne
Kąt automatycznego ustawiania w osi
+/- 7° (m 15) +/- 13,5° (m 5)
Pobór mocy przez parę fotokomórek
20mA
FOTOKOMÓRKI – VEGA BEZPRZEWODOWE
VEGA
BEZPRZEWODOWE
Zastosowanie bezprzewodowych fotokomórek VEGA pozwala znacznie ograniczyć koszty montażu związane z koniecznością prowadzenia kabli na drugą stronę bramy. Nadajnik przystosowany jest również do podłączenia w sposób tradycyjny
przy użyciu przewodów. Możliwość zaprogramowania czterech
niezależnych kanałów pozwala uniknąć zakłóceń w przypadku
montażu więcej niż jednej linii fotokomórek.
Spełnia wymagania Normy Europejskiej EN12453 – Typ D, Kategoria 3.
Vega Bezprzewodowe
KOD
6100248
Cena netto
250,00
Cena brutto
305,00
Specyfikacja techniczna VEGA BEZPRZEWODOWE
Zasilanie
12-24Vac/Vdc
Zasięg znamionowy
15 metrów
Ustawianie w osi (dostrajanie)
Automatyczne
Kąt automatycznego ustawiania w osi
+/- 7° (m 15) +/- 13,5° (m 5)
Pobór mocy przez parę fotokomórek
DX-30mA
Bateria
CR2, 3V
GENIUS 20
2247_KATALOG GENIUS1.indd 21
2010-01-20 09:31:08
U R Z Ą D Z E N I A B E Z P I E C Z E Ń S T WA
URZĄDZENIA STEROWANIA RADIOWEGO
G UARD
GUARD - LAMPA OSTRZEGAWCZA
GUARD to migająca lampa ostrzegawcza przeznaczona do instalacji w różnych konfiguracjach, zapewniająca maksymalną elastyczność w zakresie poziomego/pionowego montażu na ścianie lub słupku.Wspornik zewnętrzny do instalacji anteny pozwala na skrócenie czasu montażu oraz integracji wszystkich elementów w jednym produkcie.
URZĄDZENIA
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Dostępny w wersjach zasilanych napięciem 230V oraz 24V, z oświetleniem stałym (miganie kontrolowane za pomocą centrali sterującej) lub oświetleniem przerywanym (element kontrolujący miganie zintegrowany w lampie).
B RAVO
URZĄDZENIA STEROWANIA RADIOWEGO
Kod
Cena netto
Guard 230Vdc 25W (przerywane))
6100052
97,00
118,34
Guard 24Vac 15W (stałe)
6100054
96,00
117,12
Zielona nakładka do Guard
6100081
37,00
45,14
Czerwona nakładka do Guard
6100082
37,00
45,14
Kod
Cena netto
Cena brutto
6100098
56,00
68,32
Opis
Model
URZĄDZENIA STERO
WA N I A R AOpis
DIOWEGO
BRAVO
B RAVO
Czterokanałowy
Cena brutto
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 433 RC
System pracujący w częstotliwości 433.9 MHz składający się z 4-kanałowych nadajników
i 2-kanałowych odbiorników. Zasięg 40-200 m. Dynamiczne kodowanie za pomocą systemu ROLLING KOD oznacza ponad 70 bilionów kombinacji.
Nadajniki zasilane są za pomocą akumulatorów 12Vdc. Odbiornik podłączany jest za
pomocą wtyczki MOLEX 5 PIN, bezpośrednio do urządzeń elektronicznych GENIUS
lub do karty rozszerzeń, w przypadku instalacji na zewnętrznej centralce sterowania.
Zasilanie 12/24 Vac/Vdc. Kodowanie automatyczne z możliwością zapisania 250 kodów
w pamięci.
Model
BRAVO
Opis
Czterokanałowy
Kod
Cena netto
Cena brutto
6100098
56,00
68,32
URZĄDZENIA STEROWANIA RADIOWEGO 868 RC
AMIGO to opatentowany system sterowania radiowego, który pracuje w nowej Europejskiej częstotliwości standardowej 868 MHz. Jest to częstotliwość przypisana urządzeniom niskiej mocy, takim jak alarmy, zdalne urządzenia pomiarowe, systemy przeciwkradzieżowe oraz bramy automatyczne. Dzięki automatycznemu systemowi kodowania
Rolling Code urządzenia te są bezpieczne, niezawodne oraz zapewniają stabilną pracę
przez długi okres czasu. Kodowanie odbywa się za pomocą złożonego algorytmu, dzięki czemu jest zawsze różne dla poszczególnych aktywacji i zsynchronizowane z danymi z odbiornika.
Jednokanałowy odbiornik może być podłączany za pomocą złącza Molex (5 PIN) lub też
poprzez kartę rozszerzeń do zastosowań zewnętrznych. Odbiornik zasilany jest napięciem 24Vdc. 2-kanałowe oraz 4-kanałowe polecenia zdalnego sterowania są powielane
w prosty i bezpieczny sposób, dzięki czemu jeden lub więcej pilotów zdalnego sterowania może współdziałać ze sobą. Pilot zdalnego sterowania zawiera ponad 72 tryliony
kombinacji i można w nim zapisać 250 kodów. Czas pracy pilota wynosi 4-5 lat, dzięki
dwóm bateriom litowym 3V CR2032.
Model
AMIGOLD
Model
AMIGOLD
Opis
Dwukanałowy
Opis
Czterokanałowy
Kod
Cena netto
Cena brutto
6100202
75,00
91,50
Kod
Cena netto
Cena brutto
6100204
85,00
103,70
GENIUS 21
2247_KATALOG GENIUS1.indd 22
2010-01-20 09:31:09
Schemat okablowania elektrycznego
Schemat okablowania elektrycznego
AKCESORIA
GUARD 24
Ostrzegawcza lampa migająca
zasilana napięciem 24Vdc
ZESTAW ZASILANIA
AWARYJNEGO X-BAT
Bez pośredniego modułu przerywacza
FAAC Polska Sp.z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa, tel. 022 814 14 22, fax. 022 814 20 24, e-mail: [email protected], www.faac.pl
KOD
6100054
Cena netto
00,00
Cena brutto
2247_KATALOG GENIUS1.indd 23
00,00
KOD
6100098
Cena netto
00,00
Cena brutto
00,00
2010-01-20 09:31:12
FAAC Polska Sp.z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa, tel. 022 814 14 22, fax. 022 814 20 24, e-mail: [email protected], www.faac.pl
2247_KATALOG GENIUS1.indd 24
2010-01-20 09:31:14

Podobne dokumenty