licencją na znak Przekreślonego Kłosa

Komentarze

Transkrypt

licencją na znak Przekreślonego Kłosa
EUROPEJSKI SYSTEM
LICENCYJNY
– EUROPEAN LICENSING
SYSTEM (ELS)
POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ
I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ
WWW.CELIAKIA.PL
Europejski System Licencyjny jest dużym
międzynarodowym programem prowadzonym
przez AOECS (Europejskie Zrzeszenie Stowarzyszeń Osób z Celiakią, www.aoecs.org). Należą
do niego stowarzyszenia z takich krajów, jak:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia,
Norwegia, Rumunia, Francja, Szwecja, Serbia,
Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i my,
czyli Polska. Stowarzyszenia z pozostałych krajów europejskich są w trakcie prac przygotowawczych do wdrażania tego programu.
M
Y:
K:
Głównym celem ELS jest oznaczanie bezpiecznych produktów bezglutenowych wspólnym, dobrze rozpoznawanym w całej Europie
symbolem.
ZASADY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU
LICENCYJNEGO
Procedury i wymagania są takie same we
wszystkich krajach:
 Dopuszczalna ilość glutenu w produkcie poniżej 20 ppm, co potwierdzają badania w akredytowanym laboratorium.
PRZEKREŚLONY KŁOS TO:




Wspólny symbol dla produktów bezglutenowych w całej Europie
Regularna kontrola produktów na zawartość glutenu
Audytowane zakłady produkcyjne
Pewność i bezpieczeństwo dla konsumenta
1




Audytorzy stowarzyszenia z kraju producenta starającego się o licencję przeprowadzają
audyt w zakładzie produkcyjnym.
Po pozytywnym wyniku audytu zostaje podpisana umowa licencyjna.
Każda umowa licencyjna jest podpisywana
na rok i na ten okres licencjobiorca zobowiązuje się do bezpiecznej produkcji bezglutenowej.
Po roku procedura jest powtarzana, a licencja przedłużana.
Co ważne: każde stowarzyszenie udziela licencji producentom ze swojego kraju i jest
ona uznawana w pozostałych krajach.
CO SPRAWIA, ŻE PRODUKTY
Z PRZEKREŚLONYM KŁOSEM
SĄ BEZPIECZNE?
Licencja na używanie znaku Przekreślonego
Kłosa to cały system zapewniający bezpieczeństwo produkcji bezglutenowej. W skład tego
systemu wchodzą zarówno ludzie, jak i szereg
procedur, uzgodnień i procesów. Umowa licencyjna jest jednym z elementów, który reguluje
prawa i obowiązki obu stron (producenta oraz
stowarzyszenia) i jest tak stworzona, by zagwarantować bezpieczeństwo konsumentom.
Istotą tego systemu jest stała współpraca, czyli
bezpośredni kontakt stowarzyszenia z firmą.
W toku tej współpracy powstają nowe produkty bezglutenowe, sprawdzane są składy i etykiety produktów, bezpieczeństwo surowców
i procesu produkcyjnego.
Nieodłącznym elementem są również badania
produktów na zawartość glutenu, przeprowadzane zawsze w akredytowanych laboratoriach.
Częstotliwość tych badań jest sprawą indywidualną i zależną od wielu czynników, m.in.:
 specyfiki zakładu – czy jest to produkcja specjalistyczna, czy na terenie zakładu jest obecny gluten, czy też go nie ma;
 danego rodzaju produktu – czy do jego wytwarzania wykorzystywane są surowce o niskim ryzyku zanieczyszczenia glutenem,
np. mięso przy produkcji wędlin (badania
wykonuje się wówczas w ustalonych harmonogramach, zwykle raz w roku), czy też
mamy do czynienia z surowcami wysokiego
ryzyka, np. z kukurydzą (wówczas badania
wykonywane są dużo częściej);
 tego, czy zakład posiada certyfikaty jakości
BRC i/lub IFS.
JAK JEST TERAZ W POLSCE?
Po sześciu latach prowadzenia programu możemy mówić o dużym sukcesie. W tym czasie
umowy licencyjne podpisało 70 firm. Więk-
M
Y:
K:
Na etykiecie pod znakiem Przekreślonego Kłosa umieszczony jest
numer licencyjny produktu. Co oznacza?
PL-001-001
Numer producenta
Symbol kraju
Numer produktu
PL-003-002
OATS-GB-001-007
Produkt z owsa
bezglutenowego
Numer produktu
Numer producenta
Symbol kraju
2
szość z nich co roku je przedłuża i oznacza
symbolem nowe bezpieczne produkty. Są to
zarówno duże koncerny, jak i małe, rodzinne
firmy spożywcze.
Dzięki ELS pojawiło się na polskim rynku dużo
bezpiecznych dla nas wędlin opatrzonych
symbolem Przekreślonego Kłosa, dostępnych
w supermarketach, delikatesach i sklepach
sieciowych, a nie tylko w sklepach ze zdrową
żywnością. I co ważne, są to wędliny w zwykłych cenach. Jest też coraz większy wybór
pieczywa chrupkiego, powstają nowe słodycze
bezglutenowe, konserwy rybne ze znakiem
Przekreślonego Kłosa i wiele innych produktów. Dla dorosłych jest już także dostępne polskie piwo bezglutenowe.
Im więcej zwykłej żywności będzie opatrzonej znakiem Przekreślonego Kłosa, tym nasze
wydatki będą niższe, ponieważ produkty bezglutenowe będziemy kupować w normalnych
cenach.
Bardzo nas cieszy także fakt, że kilka dużych
firm, doceniając renomę międzynarodowego
M
Y:
K:
znaku Przekreślonego Kłosa, zrezygnowało ze
stosowania swojego własnego oznaczenia na
rzecz licencji.
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem
polskich produktów licencjonowanych znakiem Przekreślonego Kłosa przez nasze Stowarzyszenie, stan na 31.03.2016 r. Lista produktów stale się zmienia. Wkrótce na rynku
pojawią się kolejne produkty oznaczone Przekreślonym Kłosem.
Zapraszamy także do przeczytania wywiadów
z przedstawicielami kilku firm – dlaczego przystąpili do Europejskiego Systemu Licencyjnego
i jak po latach oceniają swoją decyzję.
Aktualne informacje na temat produktów licencjonowanych są dostępne na stronach
www.celiakia.pl oraz www.aoecs.org/gluten-free-products-under-license.
Czy chciałbyś, aby wszystkie produkty bezglutenowe były oznaczone
licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa?*
Aż 97% ankietowanych z grupy 1170 osób chciałoby, by wszystkie
produkty były oznaczone licencjonowanym Przekreślonym Kłosem!
* Jedno z pytań z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie w październiku 2015.
Więcej o ankiecie i odpowiedziach – w numerze 7 magazynu „Bez glutenu”.
3
M
Y:
K:
KUBARA i Amarello
Firma Kubara Sp. j. (dawniej Ekoprodukt) otrzymała licencję na
znak Przekreślonego Kłosa we wrześniu 2011 roku. Na początku
z jednym produktem, ekspandowanym amarantusem. Później pojawiły się następne wyroby z amarantusa: mąka, nasiona, słodkie
Amarelki – powstała nowa, bezglutenowa marka Amarello. Była
to pierwsza na polskim rynku seria produktów z amarantusem,
stworzonych specjalnie z myślą o osobach chorych na celiakię lub
uczulonych na gluten.
O rozmowę poprosiliśmy pana doktora Marka Kubarę, założyciela
firmy.
WYWIAD
Ekspandowany amarantus możemy kupić w prawie
każdym sklepie w Polsce. Widzimy, że firma dobrze
się rozwija. Jak Pan ocenia po latach decyzję o inwestowaniu w rynek bezglutenowy?
Jako jedną z najszczęśliwszych decyzji ostatnich kilku
lat. Dla firm takich jak nasza, działających na rynkach niszowych, wejście w kolejną niszę oznacza dotarcie do nowych segmentów rynku i wzrost obrotów.
Ważne jest również to, że w kontaktach z partnerami
z zagranicy marka Amarello jest koniem pociągowym
dla eksportu firmy.
Czy pomogło przystąpienie do Europejskiego Systemu Licencyjnego i znakowanie wyrobów licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa?
Bardzo sobie cenimy to, że po przeprowadzonych audytach zostaliśmy uznani przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej za wiarygodnego partnera, któremu można udzielić licencji
na posługiwanie się znakiem Przekreślonego Kłosa.
Stowarzyszenie jest bardzo łatwo rozpoznawalne
przez osoby na diecie bezglutenowej, dla których licencjonowany Przekreślony Kłos stanowi gwarancję
bezpieczeństwa. W efekcie przekłada się to na wzrost
sprzedaży naszych wyrobów. Przekreślony Kłos uwiarygadnia nas również na rynkach europejskich, o których pozyskanie mocno w ostatnim czasie zabiegamy.
Dziś w umowie licencyjnej jest 14 produktów, do
amarantusa dołączyły wyroby z lnu i kaszy jaglanej.
Cieszymy się, że stawiają Państwo na zdrowe i bardzo polecane w diecie bezglutenowej produkty.
Nas również cieszy fakt, że kolejno wprowadzane
produkty znajdują klientów i uzyskują ich pozytywne
opinie, podkreślające wysoką jakość oferty Amarello. Dbamy o to, aby kolejne nowości spełniały dwa
zasadnicze kryteria: wysokiej wartości odżywczej, ze
szczególnym uwzględnieniem składników, których
4
brakuje w diecie bezglutenowej, a także bardzo dobrego smaku, którego uzyskanie w produktach bezglutenowych sprawia większą trudność niż w żywności konwencjonalnej.
Muszę powiedzieć, że warto się trudzić i dłużej pracować nad recepturą i technologią, żeby usłyszeć od
klientów, że np. nasze Amarelki to najsmaczniejsze
bezglutenowe ciastka na rynku.
Współpracujemy ze sobą od czterech lat. Jak Pan
ocenia nasze kontakty?
Od samego początku współpracy odbieram Stowarzyszenie jako wyjątkowego partnera, nacechowanego
życzliwością i chęcią pomocy, szczególnie w tych
obszarach naszej działalności, w których ciągle zbieramy doświadczenia i nadal musimy się dużo uczyć.
Wielokrotnie korzystaliśmy i z pewnością będziemy
korzystać w przyszłości z konsultacji ułatwiających
nam podejmowanie pewnych decyzji biznesowych,
szczególnie w kwestii naszej oferty. Chętnie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach warsztatowych
organizowanych przez Stowarzyszenie. Są one dla
nas okazją do prezentowania firmy, produktów i – co
chyba najważniejsze – zbierania opinii u źródła.
O tym, jak dobra, a także twórcza jest nasza współpraca, może świadczyć fakt wydania przez nas
w 2013 roku książki Amarantus smacznie i zdrowo.
Bezglutenowe przepisy kulinarne, która bez współautorstwa pani Grażyny Konińskiej i zaangażowania
Zarządu Stowarzyszenia z pewnością nigdy by nie
powstała.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Marczewska
M
Y:
K:
PIECZYWO,MĄKI, PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
Produkty firmy dostępne są w sklepach
ze zdrową żywnością, w sieciach handlowych,
m.in. Auchan i Makro oraz w firmowym
sklepie internetowym
www.sklep.glutenex.com.pl
www.glutenex.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-008-001
PL-008-002
PL-008-003
PL-008-004
PL-008-005
PL-008-006
PL-008-007
PL-008-008
Bułka tarta PKU
Bułki kukurydziane PKU
Bułki PKU
Bułki kajzerki PKU
Bułki kajzerki ciemne PKU
Bułki poznańskie PKU
Chleb bochenkowy PKU
Chleb bochenkowy ciemny
PKU
Chleb bochenkowy
z rodzynkami PKU
Chleb kanapkowy PKU
Chleb kukurydziany PKU
Chleb gryczany PKU
Chleb ciemny PKU
Francuskie z owocami PKU
Grzebienie PKU
Bułki Hot dog PKU
Jagodzianki PKU
Rogale nadziewane PKU
(3 sztuki)
Rogale niskobiałkowe PKU
(3 sztuki)
Ciastka kruche PKU
Ciastka kruche w białej
polewie PKU
Nutki – ciastka z kremem
orzechowym PKU
Karotki-ciastka kruche PKU
Fantazja orzechowa PKU
Fantazja piernikowa PKU
Fantazja owocowa PKU
Łakocie PKU
Łakocie w białej polewie PKU
PL-008-034
Mieszanka herbatnikowa
PKU
Piernik w białej polewie PKU
Słone pałeczki PKU
Staś-wyrób
czekoladopodobny PKU
Wafelki szkolne w białej
polewie PKU
Wafle suche PKU
Wafle suche – stożki PKU
Ciasto makaronowe PKU
Koncentrat ciasta kruchego
– PKU
Koncentrat-ciasto
biszkoptowe PKU
Mix chleba ciemnego PKU
Mix na kluski PKU
Mix – koncentrat ciasta PKU
Mix – koncentrat ciasta PKU
Mąka niskobiałkowa
Mąka niskobiałkowa
Mix kukurydziany PKU
Super mix na chleb PKU
Super mix na ciastka PKU
Makaron PKU nitki
Makaron PKU świderki
Makaron PKU wstążki
Chlebek chrupki PKU
Kleik niskobiałkowy PKU
Kleik jabłkowy PKU
Kleik jabłkowo-bananowy
PKU
Kaszka niskobiałkowa PKU
PL-008-009
PL-008-010
PL-008-011
PL-008-013
PL-008-014
PL-008-015
PL-008-016
PL-008-017
PL-008-018
PL-008-019
PL-008-020
PL-008-021
PL-008-022
PL-008-023
PL-008-024
PL-008-025
PL-008-026
PL-008-027
PL-008-031
PL-008-032
PL-008-035
PL-008-036
PL-008-037
PL-008-038
PL-008-039
PL-008-040
PL-008-042
PL-008-043
PL-008-044
PL-008-045
PL-008-046
PL-008-047
PL-008-048
PL-008-049
PL-008-050
PL-008-051
PL-008-052
PL-008-053
PL-008-054
PL-008-055
PL-008-056
PL-008-057
PL-008-058
PL-008-059
PL-008-060
PL-008-061
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Glutenex
5
M
Y:
K:
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
6
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-008-062
PL-008-063
Kaszka jabłkowa PKU
Kaszka jabłkowo-bananowa
PKU
Fasolki z miodem PKU
Musli PKU
Snaki o smaku bekonowopomidorowe PKU
Chrupki w białej polewie PKU
Zupa pomidorowa
z makaronem PKU
Zupa grzybowa z makaronem
PKU
Kluski ziemniaczane PKU
Pierogi z kapustą PKU
Pierogi z nadzieniem
jagodowym PKU
Pyzy drożdżowe PKU
Spody do pizzy PKU
Drożdżówki PKU
Kostka piernikowa w białej
polewie PKU
Bułka tarta
Bułki
Bułki maślane
Bułki kajzerki
Bułki kajzerki – ciemne
Bułki kajzerki z słonecznikiem
Bułki poznańskie
Chleb Dworski
Chleb Wielkopolski
Chleb tostowy
Chleb bochenkowy
Chleb bochenkowy
wieloziarnisty ciemny
Chleb bochenkowy
wieloziarnisty jasny
Chleb gruboziarnisty
Chleb gryczany
Chleb kanapkowy
Chleb maślany
Chleb mleczny
Chleb ciemny
Francuskie z owocami
Grzebienie
Bułki Hot dog
Jagodzianki
Kołacz poznański
PL-008-106
Rogale nadziewane
(3 sztuki)
Rogale (3 sztuki)
Rogale z kremem
czekoladowym (3 sztuki)
Batonik z orzechami
(3 sztuki)
Bezy kokosowe
Biszkopty
Ciastka kruche
Ciastka kruche w czekoladzie
Karotki – ciastka kruche
Michałeczki
Cukierki Michałki
Bezglutenowe
Delekty
Fantazja orzechowa
Fantazja piernikowa
Fantazja owocowa
Galaretka o smaku
cytrynowym w czekoladzie
Galaretka o smaku
wiśniowym w czekoladzie
Galaretka o smaku
wiśniowym w cukrze
Kozie Mleczko
Łakocie
Łakocie w czekoladzie
Mieszanka herbatnikowa
Nutki-ciastka z kremem
czekoladowo-orzechowym
Opłatki sakralne
(komunikanty)
Paluszki
Pierniki w czekoladzie
Sucharki
Śliwka kalifornijska
w czekoladzie
Śliwka kalifornijska
w czekoladzie
Wafelki szkolne w czekoladzie
z kremem czekoladowoorzechowym
Wafle suche – stożki
Wafle suche
Wafle z kremem chałwowym
Wafle z kremem
czekoladowo-orzechowym
PL-008-065
PL-008-066
PL-008-068
PL-008-069
PL-008-070
PL-008-071
PL-008-073
PL-008-074
PL-008-075
PL-008-076
PL-008-077
PL-008-078
PL-008-079
PL-008-080
PL-008-081
PL-008-082
PL-008-083
PL-008-084
PL-008-085
PL-008-086
PL-008-087
PL-008-088
PL-008-089
PL-008-090
PL-008-091
PL-008-092
PL-008-094
PL-008-095
PL-008-096
PL-008-097
PL-008-098
PL-008-100
PL-008-101
PL-008-102
PL-008-103
PL-008-104
PL-008-105
PL-008-107
PL-008-108
PL-008-109
PL-008-110
PL-008-111
PL-008-112
PL-008-113
PL-008-114
PL-008-115
PL-008-116
PL-008-117
PL-008-118
PL-008-119
PL-008-120
PL-008-121
PL-008-122
PL-008-124
PL-008-126
PL-008-128
PL-008-129
PL-008-131
PL-008-132
PL-008-133
PL-008-134
PL-008-136
PL-008-137
PL-008-139
PL-008-140
PL-008-141
PL-008-142
PL-008-143
PL-008-144
PL-008-147
M
Y:
K:
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-008-148
PL-008-149
Łezki czekoladowe
Łezki czekoladowe z kremem
o smaku kokosowym
Ciasto biszkoptowe
– koncentrat
Koncentrat ciasta kruchego
Ciasto makaronowe
Guma Guar
Kaszka kukurydziana
Kaszka kukurydziana
błyskawiczna
Koncentrat ciasta chlebowego
Koncentrat ciasta chlebowego
Mąka gryczana
Mąka kukurydziana
Mąka mleczna
Mąka mleczna
Mąka ryżowa
Mix chleba ciemnego
Mix na kluski
Mix chleba ciemnego
z ziarnami
Skrobia kukurydziana
Skrobia pszenna
Super mix na chleb
Super mix na ciastka
Makaron świderki
Makaron świderki
kukurydziany
Makaron gwiazdki
Makaron łazanki
Makaron nitki
Makaron Penne
Makaron rurki
Makaron wstążki
Chlebek chrupki
Chrupki kukurydziane
w czekoladzie
Fasolki kukurydziane
Fasolki kukurydziane
z miodem
Fasolki ryżowe
Fasolki ryżowe z miodem
Płatki kukurydziane
Płatki kukurydziane
w czekoladzie
Płatki ryżowe
Płatki ryzowe w czekoladzie
PL-008-191
PL-008-192
PL-008-193
PL-008-194
Musli owocowo-czekoladowe
Musli owocowo-orzechowe
Snaki paprykowe
Snaki o smaku bekonowo-pomidorowym
Zupa pomidorowa
z makaronem
Zupa grzybowa z makaronem
Kluski ziemniaczane
Pierogi z kapustą
Pierogi z nadzieniem
jagodowym
Pierogi z pieczarkami
Pierogi z serem
Pyzy drożdżowe
Spody do pizzy
Babeczki
Babka poznańska
Drożdżówki
Kostka piernikowa
w czekoladzie
Spody biszkoptowe
Torty
Babeczki bez dodatku cukru
Babka bez dodatku cukru
Biszkopty bez cukru
w czekoladzie bez dodatku
cukru
Biszkopty bez dodatku cukru
Chleb morski
Ciastka kruche bez dodatku
cukru
Groszek ptysiowy
Chrupki kukurydziane
w czekoladzie bez dodatku
cukru
Śliwka w czekoladzie bez
dodatku cukru
Wafle suche bez dodatku
cukru
Bułka pita
Chleb Vitalny jasny
Chleb Vitalny ciemny
z ziarnami
Panierka
Ciastka kokosowe
Cukierki chałwowe
Mąka kokosowa
PL-008-150
PL-008-151
PL-008-152
PL-008-153
PL-008-154
PL-008-155
PL-008-158
PL-008-159
PL-008-160
PL-008-161
PL-008-162
PL-008-163
PL-008-164
PL-008-165
PL-008-166
PL-008-167
PL-008-168
PL-008-169
PL-008-170
PL-008-171
PL-008-172
PL-008-173
PL-008-174
PL-008-175
PL-008-176
PL-008-177
PL-008-178
PL-008-179
PL-008-180
PL-008-182
PL-008-183
PL-008-184
PL-008-185
PL-008-186
PL-008-187
PL-008-188
PL-008-189
PL-008-190
PL-008-195
PL-008-196
PL-008-198
PL-008-199
PL-008-200
PL-008-201
PL-008-202
PL-008-203
PL-008-204
PL-008-205
PL-008-206
PL-008-207
PL-008-208
PL-008-209
PL-008-210
PL-008-211
PL-008-212
PL-008-213
PL-008-214
PL-008-215
PL-008-216
PL-008-217
PL-008-218
PL-008-219
PL-008-220
PL-008-221
PL-008-222
PL-008-223
PL-008-224
PL-008-225
PL-008-226
PL-008-227
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
NR LICENCJI
7
M
Y:
K:
NR LICENCJI
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
8
NAZWA PRODUKTU
PL-008-228
PL-008-229
PL-008-230
OATS-PL-008-231
OATS-PL-008-232
OATS-PL-008-233
Mix Vitalny jasny
Mix Vitalny ciemny
z ziarnami
Makaron muszelki
Płatki owsiane
Płatki owsiane
błyskawiczne
Kasza owsiana
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
OATS-PL-008-234
OATS-PL-008-235
PL-008-238
PL-008-239
PL-008-241
Mąka owsiana
Ciastka owsiane
Super mleczko o smaku
waniliowym
Super mleczko o smaku
cytrynowym
Bułka ciabatta
Balviten sp. z o.o.
Produkty dostępne są w sklepach ze zdrową
żywnością na terenie całego kraju, w sieciach
handlowych oraz w firmowym sklepie
internetowym
www.balviten.com
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-048-001
PL-048-002
PL-048-003
PL-048-004
PL-048-005
PL-048-006
Chleb „Chlebuś”
Chleb codzienny
Chleb galicyjski
Chleb kminkowy
Chleb Królewski supreme
Chleb Królewski supreme
ciemny
Chleb Królewski z orzechami
supreme
Chleb Królewski
z rodzynkami supreme
Chleb Królewski z ziarnami
ciemny supreme
Chleb pełnoziarnisty
Chleb słonecznikowy
Chleb swojski
Chleb śniadaniowy
Chleb tostowy
Chleb tostowy ciemny
z ziarnami
Chleb tostowy klasyczny
Chleb tradycyjny z kminkiem
Chleb wiejski ciemny
Chleb wiejski jasny
Chleb wieloziarnisty
Chleb z amarantusem i lnem
Chleb Źródło Życia
PL-048-023
PL-048-024
Bagietka krakowska
Bagietki krakowskie
supreme
Bułki “Jaśki”
Bułki kajzerki
Bułki krakowskie
Bułki królewskie supreme
Bułki pełnoziarniste
Bułki poznańskie
Precle
Spody do pizzy
Chleb „Chlebuś” domowy
Chleb świeży wiejski jasny
Budyń waniliowy
Bułka tarta
Ciasto cytrynowe mix
Ciasto czekoladowe mix
Ciasto makowe mix
Ciasto murzynek mix
Ekstra koncentrat mąki
krakowskiej niskobiałkowej
PKU
Koncentrat mąki galicyjskiej
Koncentrat mąki razowej
Koncentrat ciasta
biszkoptowego
Kucharz mix
PL-048-007
PL-048-008
PL-048-009
PL-048-010
PL-048-011
PL-048-012
PL-048-013
PL-048-014
PL-048-015
PL-048-016
PL-048-017
PL-048-018
PL-048-019
PL-048-020
PL-048-021
PL-048-022
PL-048-025
PL-048-026
PL-048-027
PL-048-028
PL-048-029
PL-048-030
PL-048-031
PL-048-032
PL-048-033
PL-048-034
PL-048-035
PL-048-036
PL-048-037
PL-048-038
PL-048-039
PL-048-040
PL-048-041
PL-048-042
PL-048-043
PL-048-044
PL-048-045
M
Y:
K:
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-048-046
PL-048-047
PL-048-048
Mąka kukurydziana
Mąka ryżowa
Mufinki Balvinki
z kawałkami czekolady
Piekarz mix
Pizza mix do domowego
wypieku
Placki ziemniaczane
Proszek do pieczenia
Royal Backer mix
Royal Backer wieloziarnisty
Skrobia kukurydziana
Skrobia pszenna
Agatha’s secret
Babeczka ciemna
Babka bananowa
Babka cytrynowa
Babka czekoladowa
Babka fala
Babka piaskowa
Balvinki herbatniki
z bakaliami
Balvinki kruche herbatniki
Biedronki
Biszkopty
Chocolate sandwichczekoladowa kanapka
Ciastka kokosowe
Ciastka korzenne
Drożdżówka z nadzieniem
jabłkowym
Drożdżówka z nadzieniem
truskawkowym
Drożdżówka z nadzieniem
wiśniowym
Fibrella
Gofry
Golden Batonik
Groszek ptysiowy
Herbatniki czekoladowe
Herbatniki kokosowe
Herbatniki lemon shells
Herbatniki makowe
PL-048-082
PL-048-083
PL-048-084
PL-048-085
PL-048-086
PL-048-087
PL-048-088
PL-048-089
PL-048-090
PL-048-091
Herbatniki maślane
Herbatniki mocca
Herbatniki orange shells
Kokoski
Magdalenki ciemne
Magdalenki jasne
Pierniki w ciemnej polewie
Spody biszkoptowe
Sucharki
Toffee break – wafelek
z nadzieniem toffi
Wafle
WZ mix
Makaron nitka cienka
Makaron łazanki
Makaron nitka gruba
Makaron rurki
Makaron spaghetti
Makaron świderki
Makaron wstążki
Makaron zacierka
Panierka do kurczaka
Panierka do ryb
Przyprawa do grilla łagodna
Mieszanka warzywna
do potraw
Przyprawa warzywna
do potraw
Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa
z makaronem
Zupka błyskawiczna barszcz
czerwony
Zupka błyskawiczna
grochowa
Zupka błyskawiczna
grzybowa
Zupka błyskawiczna żurek
Chleb Bochen z pieca jasny.
Produkt bezglutenowy.
Chleb Bochen z pieca
ciemny. Produkt
bezglutenowy.
PL-048-049
PL-048-050
PL-048-051
PL-048-052
PL-048-053
PL-048-054
PL-048-055
PL-048-056
PL-048-057
PL-048-058
PL-048-059
PL-048-060
PL-048-061
PL-048-062
PL-048-063
PL-048-064
PL-048-065
PL-048-066
PL-048-067
PL-048-068
PL-048-069
PL-048-070
PL-048-071
PL-048-072
PL-048-073
PL-048-074
PL-048-075
PL-048-076
PL-048-077
PL-048-078
PL-048-079
PL-048-080
PL-048-081
PL-048-092
PL-048-093
PL-048-094
PL-048-095
PL-048-096
PL-048-097
PL-048-098
PL-048-099
PL-048-100
PL-048-101
PL-048-102
PL-048-103
PL-048-104
PL-048-105
PL-048-106
PL-048-107
PL-048-108
PL-048-109
PL-048-110
PL-048-111
PL-048-112
PL-048-113
PL-048-114
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
NR LICENCJI
9
M
Y:
K:
M.P.M sp. z o.o.
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
10
ZERO GLUTEN FREE to bezglutenowa marka
firmy M.P.M Sp. z o.o.
O dostępności produktów firma informuje
na swojej stronie internetowej.
zeroglutenfree.com/partnerzy/
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-062-001
PL-062-002
PL-062-003
PL-062-004
PL-062-005
Chleb domowy jasny
Chleb domowy ciemny
Chleb wieloziarnisty
Chleb kanapkowy
Bułki wieloziarniste
PL-062-006
PL-062-007
PL-062-008
PL-062-009
PL-062-010
Paluch
Drożdżówki z rodzynkami
Drożdżówka z jabłkiem
Placek drożdżowy
Chleb kukurydziany
Good Food Products sp. z o.o.
Produkty firmy są powszechnie dostępne
w sklepach na terenie całej Polski.
www.goodfood.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-024-001
Wafle ryżowe w czekoladzie
deserowej
Wafle ryżowe w czekoladzie
mlecznej
Wafle ryżowe naturalne
Wafle ryżowe z solą morską
Wafle ryżowe z kukurydzą
Extra cienkie wafle ryżowe
Extra cienkie solone wafle
kukurydziane
PL-024-008
Extra cienkie solone wafle
kukurydziane
Extra cienkie wafle ryżowe
Rizo&Go wafle ryżowo-kukurydziane o smaku caramel
Wafle ryżowo-kukurydziane
o smaku karmelowym
PL-024-002
PL-024-003
PL-024-004
PL-024-005
PL-024-006
PL-024-007
PL-024-009
PL-024-010
PL-024-011
M
Y:
K:
Intenson Europe sp. z o.o.
www.intenson.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
OATS-PL-058-001
OATS-PL-058-002
OATS-PL-058-003
Bezglutenowe płatki owsiane
Bezglutenowe Musli owsiane + Chia
Bezglutenowe Musli owsiane + Detox
Piekarnia Cukiernia B&J Jarzębińscy
Produkty firmy można kupić w Trójmieście,
Kościerzynie i okolicach.
Lista punktów sprzedaży dostępna jest na
stronie.
www.jarzebinscy.pl/dystrybutorzy.html
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-029-001
PL-029-002
Chleb bezglutenowy
Chleb bezglutenowy
wieloziarnisty
Chleb bezglutenowy
ziemniaczany
Bułki zwykłe bezglutenowe
Bułki wieloziarniste
bezglutenowe
Bagietka bezglutenowa
Bułka tarta bezglutenowa
Drożdżówka bezglutenowa
z owocami
Ciastka kruche
bezglutenowe
Biszkopciki bezglutenowe
PL-029-011
PL-029-012
PL-029-013
PL-029-014
Babeczka bezglutenowa
Biszkopt bezglutenowy
Spód do pizzy bezglutenowy
Chleb bezglutenowy
na trzonie
Ciasto jogurtowe z owocami
Muffinki bezglutenowe
Bułka hamburgerowa
bezglutenowa
Chleb gryczany
bezglutenowy
Ciasteczka domowe
bezglutenowe
Pączki bezglutenowe
PL-029-003
PL-029-004
PL-029-005
PL-029-006
PL-029-007
PL-029-008
PL-029-009
PL-029-010
PL-029-015
PL-029-016
PL-029-017
PL-029-018
PL-029-019
PL-029-020
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
Produkty bezglutenowe można kupić m.in.
w sklepie internetowym yerbamatestore.pl,
w sieciach Auchan, Tesco, Leclerc, sklepach
Kuchnie Świata oraz w sklepach ze zdrową
żywnością i zielarskich.
11
M
Y:
K:
Kubara sp. j.
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
12
Amarello to bezglutenowa marka firmy
Kubara sp.j.
Produkty firmy dostępne są w sklepach
na terenie całej Polski oraz w sklepie
internetowym
www.sklep.kubara.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-023-001
Amarantus
ekspandowany
Mąka amarantusowa
prażona
Amarelki
Müsli Kolumba
Amarantus
ekspandowany
z miodem
Len mielony
Płatki lniane
Mąka amarantusowa
Nasiona amarantusa
Pieczywo chrupkie
z amarantusem
Amarelki z owocami
Baton amarantusowy
Amarello
Jaglanka z miodem
Jaglanka
z amarantusem
i malinami
OATS-PL-023-015
OATS-PL-023-016
Płatki owsiane JUMBO
Płatki owsiane
błyskawiczne
Granola owsiana
Owsianka
z amarantusem
i owocami leśnymi
Owsianka
z amarantusem
i jabłkami
Musli owsiane
Amarelki z migdałami
Mąka z sorgo
Mąka jaglana
Mąka gryczana
Mąka owsiana
Kaszka amarantusowa
ECO
Kaszka amarantusowa
czekoladowa
PL-023-002
PL-023-003
PL-023-004
PL-023-005
PL-023-006
PL-023-007
PL-023-008
PL-023-009
PL-023-010
PL-023-011
PL-023-012
PL-023-013
PL-023-014
OATS-PL-023-017
OATS-PL-023-018
OATS-PL-023-019
OATS-PL-023-020
PL-023-021
PL-023-022
PL-023-023
PL-023-024
OATS-PL-023-025
PL-023-026
PL-023-027
Kupiec sp. z o.o.
Produkty firmy są powszechnie dostępne
w sklepach na terenie całej Polski oraz
w sklepie internetowym
www.kupiec.dodomku.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-018-001
PL-018-002
PL-018-003
PL-018-005
Wafle
Wafle
Wafle
Wafle
PL-018-006
PL-018-007
Wafle ryżowe z sezamem
Wafle ryżowe ze
słonecznikiem
Wafle ryżowe wieloziarniste
ryżowe naturalne
ryżowe z kukurydzą
ryżowe z solą morską
popcornowe
PL-018-008
M
Y:
K:
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-018-009
Wafle ryżowe w czekoladzie
mlecznej
Wafle ryżowe w czekoladzie
deserowej
Wafle ryżowe z pestkami
z dyni
PL-018-012
Wafle ryżowe z nasionami
chia
Wafelki kukurydziane KUKU
naturalne
Wafelki kukurydziane KUKU
z solą morską
PL-018-010
PL-018-011
PL-018-013
PL-018-014
Margita Cukiernio-Piekarnia Bezglutenowa
Produkty firmy dostępne są w sklepie
firmowym przy ul. Prymasa Tysiąclecia 76C
01-424 Warszawa oraz we współpracujących
z piekarnią sklepach ze zdrową żywnością
www.margita-bezglutenowo.pl/gdzie-kupic
a także w sprzedaży wysyłkowej
www.sklep.margita-bezglutenowo.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-019-001
Chleb biały
PL-019-002
Chleb biały ze słonecznikiem
PL-019-003
Chleb biały z ziarnem
OATS-PL-019-004 Chleb owsiany
OATS-PL-019-005 Chleb mix
OATS-PL-019-006 Chleb dziadek
(na zakwasie)
PL-019-007
Chleb gryczany
PL-019-008
Chleb gryczany (na zakwasie)
PL-019-009
Chleb babuni (na zakwasie)
PL-019-010
Bułka biała
PL-019-011
Bułka hotdog
PL-019-012
Bułka hamburgerowa
PL-019-013
Bułka biała ze słonecznikiem
PL-019-014
Bułka biała z ziołami
PL-019-015
Bułka biała z chili
PL-019-016
Bułka biała z cynamonem
PL-019-017
Cebulak
PL-019-018
Bułka słodka
PL-019-019
Bułka z rodzynkami
PL-019-020
Bułka z czekoladą
PL-019-021
Bułka słodka z jabłkiem
i cynamonem
PL-019-022
Bułka z malinami
PL-019-023
Paluch słodki
PL-019-024
Pączek bez nadzienia
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-019-025
Pączek bez nadzienia
bezjajeczny
Pączek z nadzieniem
Pączek z nadzieniem
bezjajeczny
Mafinka
Mafinka dekorowana
Mafinka kokosowa
Mafinka kokosowa
dekorowana
Mafinka gryczana
Mafinka gryczana bez cukru
Mafinka gryczana
dekorowana
Mafinka marchewkowa
Mafinka marchewkowa
dekorowana
Mafinka ryżowa
Mafinka dekorowana ryżowa
Eklerka
Amoniaczki tradycyjne
Amoniaczki tradycyjne bez
cukru
Amoniaczki cynamonowe
Amoniaczki kardamonowe
PL-019-026
PL-019-027
PL-019-028
PL-019-029
PL-019-030
PL-019-031
PL-019-032
PL-019-033
PL-019-034
PL-019-035
PL-019-036
PL-019-037
PL-019-038
PL-019-039
PL-019-040
PL-019-041
PL-019-042
PL-019-043
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
NR LICENCJI
13
M
Y:
K:
NR LICENCJI
PL-019-044
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
14
NAZWA PRODUKTU
Amoniaczki bezjajeczne
tradycyjne
PL-019-045
Amoniaczki bezjajeczne bez
cukru
PL-019-046
Amoniaczki bezjajeczne
cynamonowe
PL-019-047
Amoniaczki bezjajeczne
kardamonowe
PL-019-048
Ciasteczka migdałowe
PL-019-049
Pałeczki ptysiowe
PL-019-050
Groszek ptysiowy
PL-019-051
Grzanki
PL-019-052
Sucharki
PL-019-053
Tarta bułka
PL-019-054
Tarta bułka z chili
PL-019-055
Tarta bułka z ziołami
PL-019-056
Tarta bułka z cynamonem
PL-019-057
Tarta bułka z ziarnami
OATS-PL-019-058 Panierka owsiana
PL-019-059
Bezy
PL-019-060
Bezy z kremem
PL-019-061
Szarlotka
PL-019-062
Szarlotka bezjajeczna
PL-019-063
Szarlotka
PL-019-064
Ciasto makowe
PL-019-065
Ciasto makowe z bakaliami
PL-019-066
Ciasto makowe bez cukru
PL-019-067
Ciasto drożdżowe
PL-019-068
Ciasto drożdżowe z owocami
PL-019-069
Ciasto drożdżowe bezjajeczne
PL-019-070
Biszkopt pipi
PL-019-071
Biszkopt pipi bezjajeczny
PL-019-072
Baba drożdżowa wielkanocna
z bakaliami, mini, mała, duża
PL-019-073
Babka cytrynowa mała, duża
PL-019-074
Babka kokosowa mała, duża
PL-019-075
Tort tradycyjny/tort angielski
PL-019-076
Piernik gryczany
PL-019-077
Piernik gryczany bez cukru
PL-019-078
Canello-ciasto cynamonowe
PL-019-079
Migdałowe niebo
PL-019-080
Ciasto czekoladow
PL-019-081
Ciasto czekoladowe bez cukru
PL-019-082
Ciasto czekoladowe
bezjajeczne
PL-019-083
Ciasto czekoladowe
bezjajeczne bez cukru
PL-019-084
Pierogi ze śliwką
NR LICENCJI
PL-019-085
PL-019-086
PL-019-087
NAZWA PRODUKTU
Pierogi z serem i wanilią
Pierogi ruskie z cebulą
Pierogi ruskie z cebulką
i boczkiem
PL-019-088
Pierogi z soczewicą
i czosnkiem
PL-019-089
Pierogi z kaszą gryczaną
i pierczarkami
PL-019-090
Pierogi z kapustą i grzybami
PL-019-091
Kopytka
PL-019-092
Ufo (kopytka ze szpinakiem)
PL-019-093
Żurek
PL-019-094
Piernik z powidłami
PL-019-095
Bułka słodka z jagodami
PL-019-096
Bułka do zapiekanek
PL-019-097
Tarta bułka grycznana
OATS-PL-019-098 Tarta bułka mieszana
(owsiano-kukurydziana)
PL-019-099
Grzanki gryczane
OATS-PL-019-100 Grzanki mieszane
(owsiano-kukurydziane)
PL-019-101
Rogalik makowy
PL-019-102
Rogalik z nadzieniem
owocowym
PL-019-103
Ciasto drożdżowe bezjajeczne
z owocami
OATS-PL-019-104 Ciasto drożdżowe
owsiane
OATS-PL-019-105 Ciasto drożdżowe
owsiane bez jajka
PL-019-106
Rolada bez cukru
PL-019-107
Makowiec
PL-019-108
Ciastko tortowe
PL-019-109
Ciasto z galaretką
PL-019-110
Szarlotka bez jajka bez cukru
PL-019-111
Ciasto makowe z bakaliami
bez cukru
PL-019-112
Baba drożdżowa
wielkanocna, mini, mała,
duża
PL-019-113
Baba drożdżowa wielkanocna
bez jajka, mini, mała, duża
PL-019-114
Baba drożdżowa wielkanocna
bez jajka z bakaliami, mini,
mała, duża
PL-019-115
Tarta z owocami
PL-019-116
Tarta bez jajka z owocami
PL-019-117
Pierogi z jabłkiem
i cynamonem
M
Y:
K:
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-019-118
PL-019-119
PL-019-120
PL-019-121
PL-019-122
PL-019-123
PL-019-124
Pierogi z maliną
Pierogi z truskawką
Pierogi z wiśnią
Pierogi z jagodami
Pierogi z mięsem
Pierogi z kapustą
Pierogi gryczane z serem
i wanilią
Pierogi gryczane z malinami
Pierogi gryczane z jagodami
Pierogi gryczane ze śliwką
Pierogi gryczane z wiśnią
Pierogi gryczane z truskawką
Pierogi gryczane z jabłkiem
Pierogi gryczane ruskie
Pierogi gryczane ruskie
z boczkiem
Pierogi gryczane z soczewicą
Pierogi gryczane z kaszą
gryczaną i pieczarkami
Pierogi gryczane z kapustą
i grzybami
Pierogi gryczane z kapustą
Pierogi gryczane z mięsem
Makaron ryżowy ze
szpinakiem
Makaron ryżowy wiejski
Makaron ryżowy funghi
Makaron ryżowy bolognese
PL-019-142
Makaron kukurydziany
ze szpinakiem
Makaron kukurydziany wiejski
Makaron kukurydziany funghi
Makaron kukurydziany
bolgnese
Pizza margita (blat z sosem
pomidorowym)
Pizza margita sos+ser
wegański
Pizza margita sos+ser
wegański+pieczarki
Pizza margita sos+ser
wegański+pieczarki+dod.
mięsny (salami, szynka,
kabanos, kiełbasa)
Tortilla bezglutenowa
Pasztet drobiowy mały, duży
Pasztet wegański z soczewicą
mały, duży
Zapiekanka
Hod-dog
Ciasto imbirowo-gruszkowe
bez jajka
Makaron ryżowy z makiem
i bakaliami
Makaron kukurydziany
z makiem i bakaliami
PL-019-125
PL-019-126
PL-019-127
PL-019-128
PL-019-129
PL-019-130
PL-019-131
PL-019-132
PL-019-133
PL-019-134
PL-019-135
PL-019-136
PL-019-137
PL-019-138
PL-019-139
PL-019-140
PL-019-141
PL-019-143
PL-019-144
PL-019-145
PL-019-146
PL-019-147
PL-019-148
PL-019-149
PL-019-150
PL-019-151
PL-019-152
PL-019-153
PL-019-154
PL-019-155
PL-019-156
PL-019-157
Sonko sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne są w sklepach
na terenie całej Polski.
www.sonko.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-003-001
PL-003-002
Wafle ryżowe naturalne
Wafle ryżowe ze
słonecznikiem
Wafle ryżowe z solą morską
Wafle ryżowe z pestkami
dyni i algami morskimi
Wafle ryżowe z wiesiołkiem
i siemieniem lnianym
PL-003-006
Wafle musli ryżowe z algami
morskimi, bananem
i kokosem
Wafle 7 ziaren z ryżem
dzikim
Wafle ryżowe
w czekoladzie
PL-003-003
PL-003-004
PL-003-005
PL-003-007
PL-003-008
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
NR LICENCJI
15
M
Y:
K:
PIECZYWO/MĄKI/PRODUKTY SPECJALISTYCZNE
16
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-003-009
Wafle ryżowe w czekoladzie
mlecznej
Wafle ryżowe w polewie
jogurtowej
Popcool chips maślane
Popcool chips solone
Snacki błonnikowe pizza
Snacki błonnikowe
bruschetta
Snacki błonnikowe włoskie
Snacki błonnikowe
7 warzyw
Wafle błonnikowe Wapno
Wafle błonnikowe Żelazo
Wafle błonnikowe Cynk
POPCOOL Chips zielona
cebulka
PL-003-024
PL-003-025
PL-003-026
PL-003-028
PL-003-029
POPCOOL chips fromage
POPCOOL chips papryka
POPCOOL chips ser z cebulą
Wafle błonnikowe Magnez
Wafle ryżowe mini z algami
morskimi
Wafle ryżowe mini z
czerwonym buraczkiem
Wafle superfoods ryżowe
z ziarnami miłki abisyńskiej
cienkie
Wafle superfoods
kukurydziane z nasionami
amarantusa cienkie
Wafle ryżowe mini
z nasionami chia
PL-003-010
PL-003-011
PL-003-012
PL-003-015
PL-003-016
PL-003-017
PL-003-018
PL-003-019
PL-003-020
PL-003-021
PL-003-023
PL-003-030
PL-003-031
PL-003-032
PL-003-033
Soplicowo Piekarnia Bezglutenowa
Produkty firmy dostępne są w Otwocku oraz
w Warszawie. Dokładne adresy punktów
sprzedaży znajdują się na stronie
www.soplicowo.pl/nasze-sklepy.html
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-054-001
PL-054-002
PL-054-003
Bułki śniadaniowe
Bułki ziarniste
Chleb jasny
PL-054-004
PL-054-005
PL-054-006
Chleb ciemny
Chleb ziemniaczany
Bułka hamburgerowa
M
Y:
K:
DROBIMEX
Nasza współpraca rozpoczęła się latem 2013 roku. Na początku licencja obejmowała 14 produktów bezglutenowych, teraz na
liście znajduje się ich już 24. Wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez Drobimex nastąpił wzrost zainteresowania znakiem
Przekreślonego Kłosa wśród zakładów wędliniarskich. Zaczęły się
do nas zgłaszać kolejne firmy, dzięki czemu poszerzyła się także
oferta bezpiecznych wędlin dla bezglutenowców.
O to, czy przystąpienie do systemu licencyjnego przyniosło korzyści również naszemu partnerowi, pytamy prezesa firmy Drobimex,
pana Klausa Roppla.
Czy przygotowanie przedsiębiorstwa do produkcji żywności bezglutenowej było uciążliwe i kosztowne? Jeśli
tak, to który moment ewolucji był najtrudniejszy?
Zmiana procesów produkcyjnych czy też zmiana receptur z założenia nie jest sprawą prostą. Najważniejsze w całym procesie opracowywania produktów
bezglutenowych było przekonanie pracowników, że
zainteresowanie konsumentów produktami bezglutenowymi jest duże, i zachęcenie ich, aby puścili wodze
swojej fantazji i kreatywności. Dzisiaj jesteśmy dumni
z tego, że nam się to udało, a nagrody i wyróżnienia
przyznane naszej firmie świadczą o wysokiej jakości
naszych produktów.
Na stronie internetowej Drobimeksu widnieją informacje o tym, że mieszkańcy każdego kraju mają
swoje ulubione smaki. W jaki sposób w takim razie
przekonuje Pan (dodam, że skutecznie) Polaków do
produktów swojej firmy?
Polska charakteryzuje się wielką różnorodnością
smaków. Chcielibyśmy przekonać naszych klientów
jakością, ale także smakiem naszych produktów,
poczynając od tradycyjnych, skierowanych przede
wszystkim do dzieci, a kończąc na grillowych, przeznaczonych głównie dla dorosłych konsumentów.
Spośród wyrobów Pańskiej firmy 24 produkty oznaczone są znakiem Przekreślonego Kłosa, za co społeczność bezglutenowa serdecznie Panu dziękuje.
W którym momencie prowadzenia firmy dostrzegł
Pan potrzebę produkowania żywności bezglutenowej? Co Pana zainspirowało?
W naszej pracy jakość produktów od dawien dawna zajmuje centralne miejsce. W ostatnich latach
mogliśmy zaobserwować na rynku, że coraz więcej
ludzi oczekuje produktów bezglutenowych. Zgodnie
z tym trendem intensywnie zajęliśmy się właśnie nimi
i jesteśmy obecnie dumni z tego, że możemy oferować w sprzedaży już 24 produkty opatrzone znakiem
Przekreślonego Kłosa.
Odkąd firma Drobimex otrzymała licencję na używanie znaku Przekreślonego Kłosa, minęły dwa lata.
Czy dostrzega Pan zwiększenie zainteresowania produktami bezglutenowymi wśród klientów?
Zainteresowanie tymi wyrobami rośnie nie tylko
u konsumentów, ale także u naszych partnerów
handlowych. Z radością stwierdzamy, że produkty
te są traktowane ze szczególną uwagą. W tym przekonaniu umocniły nas także, szczególnie w ostatnim czasie, targi Gluten Free EXPO III, które odbyły
się w 2015 roku w Warszawie, oraz konferencja
w Szczecinie. Zainteresowanie produktami bezglutenowymi podczas targów w Warszawie było zaskakująco duże, co nas niezmiernie ucieszyło.
WYWIAD
Czy zachęciłby Pan producentów żywności w Polsce
do ubiegania się o znak Przekreślonego Kłosa?
Od kiedy wytwarzamy produkty bezglutenowe, stwierdzamy, że popyt na tego rodzaju wyroby jest duży i stale rośnie. Z tego powodu możemy tylko radzić innym
producentom, aby wyszli naprzeciw temu trendowi
i przygotowali odpowiednią ofertę produktową.
Proszę nam zdradzić: czy firma Drobimex planuje jakieś nowinki w bezglutenowym asortymencie? Może
nowy smak?
Naturalnie nasz dział technologii i rozwoju produktu
pracuje nad nowym asortymentem bezglutenowym.
Mogą być Państwo pewni, że w najbliższym czasie
nasza oferta zostanie rozszerzona o kolejne produkty
bezglutenowe.
Dziękuję za rozmowę.
Joanna Kostrubiec
17
M
Y:
K:
WĘDLINY
Balcerzak i Spółka sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne są w wielu
sklepach detalicznych oraz w sieciach
hiper- i supermarketów w całej Polsce.
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-057-001
PL-057-002
PL-057-003
PL-057-004
Frankfurterki surowe
Polędwica sopocka
Parówki z szynki
Polska surowa
długodojrzewająca
PL-057-005
PL-057-006
Kiełbaski bolońskie
Coppa baleron
długodojrzewający
Drobimex sp. z o.o.
WĘDLINY
Produkty firmy można kupić w sklepach
na terenie całej Polski oraz w sieciach
handlowych (m.in. Netto, Auchan, Selgros).
Oferta produktów bezglutenowych dostępna
jest na stronie
www.drobimex.pl/40,bezglutenowe.html
www.drobimex.pl/new/index.php
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-021-001
Szynka delikatesowa
z kurcząt
Kiełbasa krakowska classic
Polędwica z kurcząt
Parówki z filetem z kurcząt
Kiełbasa biała luksusowa
Drobisiowe paróweczki
z kurcząt z dodatkiem
wieprzowiny
Drobisiowe parówki
z kurcząt z dodatkiem
wieprzowiny
Skrzydła wędzone z kurcząt
Filet wędzony z kurcząt 2 szt.
Ćwiartka wędzona z kurcząt
2 szt.
Kiełbasa krakowska
PL-021-013
PL-021-014
PL-021-015
PL-021-016
PL-021-017
PL-021-018
Kiełbasa śląska
Pasztet francuski z kurcząt
Winerki z kurcząt
Pierś pieczona
Pierś pieczona z papryką
Pierś pieczona z pomidorami
i ziołami
Szynka z papryką
Szynka z pieprzem
Nogi wędzone
Party Kids-smakowite
kiełbaski
Podudzie wędzone
Grillovki
Kiełbaski grillowe gyros
Kiełbaski grillowe curry
PL-021-002
PL-021-004
PL-021-005
PL-021-006
PL-021-007
PL-021-008
PL-021-009
PL-021-010
PL-021-011
PL-021-012
18
PL-021-019
PL-021-020
PL-021-021
PL-021-022
PL-021-023
PL-021-024
PL-021-025
PL-021-026
M
Y:
K:
GZELLA POLAND
Produkty firmy można kupić w ponad
200 delikatesach.
Szczegółowe adresy punktów sprzedaży
dostępne są na stronie
www.gzella.pl/pl/dlaciebie/sklepy
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-046-001
PL-046-002
PL-046-004
PL-046-005
PL-046-006
PL-046-007
Salami rogal mini
Salami z parmezanem
Salami z posypką paprykową
Salami z pieprzem zielonym
Salami z posypką cebulową
Kabanosy biesiadne
drobiowe z wieprzowiną
Kabanosy biesiadne
wieprzowe
Polska z Kociewskiej
Wędzarni extra
Serdelka z borów
Kiełbasa krucha Kmicica
PL-046-012
Kabanosy biesiadne
o smaku paprykowym
Kabanosy biesiadne
o smaku serowym
Kabanosy biesiadne wołowe
z wieprzowiną
Kabanosy biesiadne
o smaku bekonu
Kindziuk dojrzewający
Szynka od dawien dawna
mini
PL-046-008
PL-046-009
PL-046-010
PL-046-011
PL-046-013
PL-046-014
PL-046-015
PL-046-016
PL-046-017
Zakład Mięsno-Wędliniarski Kaminiarz
Produkty firmy można kupić w największych
sieciach handlowych, takich jak:
LIDL, TESCO, LEWIATAN, NETTO, MAKRO
CASH and CARRY, czy Intermarché.
WĘDLINY
NR LICENCJI
www.kaminiarz.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-060-001
PL-060-002
PL-060-003
PL-060-004
PL-060-005
PL-060-006
PL-060-007
PL-060-008
PL-060-009
PL-060-010
PL-060-011
PL-060-012
Boczek wędzony krojony
Polędwica sopocka
Szynka gotowana
Kiełbasa krakowska
Boczek DK parzony
Boczek DK wędzony
Tyrolska
Boczek wędzony DK
Polędwica wędzona
Schab domowy
Szynka konserwowa
Boczek wędzony
delikatesowy ½ vac
PL-060-013
Boczek parzony
delikatesowy ½ vac
Kiełbasa polska
Kiełbasa żywiecka
Schab swojski wędzony
Schab swojski gotowany
Boczek dojrzewający
Boczek gotowany
Polędwica łososiowa
Szynka swojska
Szynka dojrzewająca
PL-060-014
PL-060-015
PL-060-016
PL-060-017
PL-060-018
PL-060-019
PL-060-020
PL-060-021
PL-060-022
19
M
Y:
K:
Konspol Holding sp. z o.o.
Produkty firmy można kupić w wielu sieciach
handlowych, m.in. w Biedronce.
Wykaz sklepów znajduje się na stronie
www.konspol.com.pl/sklepy-produkty-bezglutenowe
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-034-001
PL-034-002
Hot dog z kurczaka
Kabanos podhalański
kurczak jagnięciną
Kabanosy z kurczaka
NATURA
Kabanoski z kurczaka
Kiełbasa krakowska
podsuszana Light
Kiełbasa śląska
Kiełbasa wiejska sądecka
Kiełbasa wiejska z kurczaka
NATURA
Maluszki – parówki
z kurczaka NATURA
Paróweczki “MILUSIE”
familijne
Parówki z kurczaka NATURA
Polędwica cesarska
Polędwica Kasi
Polędwica królewska light
Polędwica wędzona
z kurczaka NATURA
Polędwica wędzona
z kurczaka
Polędwiczka z kurczaka
Szynka Beskidzka plastry
Szynka Podhalańska
Szynka warszawska Light
Szynka wędzona z kurczaka
NATURA
Pasztecik francuski
Kiełbasa krakowska
z zielonym pieprzem
i Kiełbasa krakowska
z czosnkiem niedźwiedzim
Półgęsek
Kiełbasa krakowska
drobiowa
Kiełbasa krakowska
drobiowa z papryczką
jalapeno
PL-034-031
Kiełbasa krakowska
drobiowa z suszonymi
pomidorami
Polędwica królewska
Szynka z indyka
Kabanosy szlacheckie
wieprzowe
Paróweczki koktajlowe dla
dzieci
Kiełbasa szlachecka kurczak
indyk
Parówki familijne rodzinne
Kabanoski z kurczaka
o smaku czerwonego wina
Kabanoski z kurczaka
Kabanoski z kurczaka
z czosnkiem niedźwiedzim
Kabanoski z kurczaka
pikantne
Kabanoski wieprzowe
Kabanoski z indyka
Kiełbasa szlachecka
wieprzowa
Kiełbasa podwawelska
drobiowa
Kiełbasa podwawelska
z kurczaka
Kiełbasa wiejska wieprzowa
Parówki wiedeńskie
Parówki z fileta kurczaka
Parówki z udźca kurczaka
Serdelki wiejskie z kurczaka
Szynka konserwowa
z indyka
Polędwica z piersi indyczej
Polędwica drobiowa
Kiełbaski śląskie
Polędwica z piersi kurczaka
Parówki Znakomite
drobiowo-wieprzowe
PL-034-003
PL-034-004
PL-034-005
PL-034-006
PL-034-007
PL-034-008
WĘDLINY
PL-034-009
PL-034-010
PL-034-011
PL-034-013
PL-034-014
PL-034-015
PL-034-016
PL-034-017
PL-034-019
PL-034-020
PL-034-022
PL-034-023
PL-034-024
PL-034-025
PL-034-027
PL-034-028
PL-034-029
PL-034-030
20
PL-034-032
PL-034-033
PL-034-034
PL-034-035
PL-034-036
PL-034-037
PL-034-038
PL-034-039
PL-034-040
PL-034-041
PL-034-042
PL-034-043
PL-034-044
PL-034-045
PL-034-046
PL-034-047
PL-034-048
PL-034-049
PL-034-050
PL-034-051
PL-034-052
PL-034-053
PL-034-054
PL-034-055
PL-034-056
PL-034-057
M
Y:
K:
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-034-058
Parówki familijne
wieprzowo-drobiowe
Szynka wędzona wieprzowa
Kiełbaski z fileta kurczaka
Kiełbaski z indyka
PL-034-062
PL-034-063
PL-034-064
PL-034-065
Kiełbasa śląska z indyka
Kiełbaski z szynki
Parówki familijne wieprzowe
Szynka z indyka
PL-034-059
PL-034-060
PL-034-061
PUYDTJES POLSKA
Wyroby PUYDTJES POLSKA sprzedawane są
pod marką Noglut.
Produkty firmy dostępne są w sklepie
internetowym
www.sklep.glutenex.com.pl
www.noglut.eu/pl
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-037-001
Bio Hummus z pesto
i pomidorami
Pasztet z jabłkiem
Bio Pasztet wegański
z jabłkiem
Bio Pulpety wegańskie
w sosie słodko-kwaśnym
Bio Hummus zwykły
Bio Pasztet wegański
tradycyjny
PL-037-008
Bio Pasztet wegański
prowansalski
Pasztet domowy
Pasztet szefa
Pasztet prowansalski
Bio Pulpety wegańskie
w sosie pomidorowym
Pasztet FIN – BEC
Bio Wegański Kebab
Bio Chili Sin Carne
Bio Wegański Sos Spaghetti
PL-037-002
PL-037-003
PL-037-004
PL-037-005
PL-037-007
PL-037-009
PL-037-010
PL-037-011
PL-037-012
PL-037-013
PL-037-014
PL-037-015
PL-037-016
WĘDLINY
NR LICENCJI
Zakłady Mięsne Nowak
Szczegółowy wykaz adresów sklepów
z produktami firmy znajduje się na stronie
www.zmnowak.pl/sklepy/12/28/Lokalizacja.html
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-001-006
Parówki Wiedeńskie
z Cielęciną
Kabanosiki z Drobiem
Kiełbasa Krucha
Parówki Omega 3
PL-001-008
PL-001-009
PL-001-010
21
M
Y:
K:
Nowicki Naturalnie
Produkty dostępne w sklepie internetowym
www.e-nowickinaturalnie.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-007-001
PL-007-002
Kiełbasa biała parzona
Kiełbasa parzona
POTAŚNIANKA
Kiełbasa szynkowa
Kiełbasa surowa polska
Kiełbasa dojrzewająca
Kiełbasa żywiecka
Kiełbasa słoikowa
Kiełbasa czosnkowa
Kiełbasa z majerankiem
Kiełbasa pieprzowa
PL-007-011
PL-007-012
PL-007-013
Kiełbaski podsuszane
Parówki grube wieprzowe
Paróweczki cienkie
wieprzowe
Parówki cielęco-wieprzowe
(55% cielęciny)
Schab parzony z Potaśni
Szynka tradycyjna z Potaśni
Szynka z ziołami
Kiełbasa na ogień
PL-007-003
PL-007-004
PL-007-005
PL-007-006
PL-007-007
PL-007-008
PL-007-009
PL-007-010
PL-007-014
PL-007-015
PL-007-016
PL-007-017
PL-007-018
WĘDLINY
Zakłady Mięsne NOVE sp. z o.o.
Produkty dostępne są w sieciach handlowych
Auchan, Polomarket, Makro, Selgros.
www.zmnove.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-017-001
PL-017-002
PL-017-003
PL-017-004
PL-017-005
Szynka
Szynka z tłuszczem
Szynka mini
Schab
Kiełbasa krakowska
PL-017-006
PL-017-007
PL-017-008
PL-017-009
Kiełbasa krótka
Kiełbasa długa
Kabanosy
Parówki
Olewnik – BIS
Szczegółowy wykaz sklepów z produktami
firmy dostępny jest na stronie
www.olewnik.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-004-001
„Stara Wędzarnia” Kabanos
wiejski
Parówki ze Starej Wędzarni
Szynka ze Starej Wędzarni
PL-004-004
„Stara Wędzarnia” Parówki
z cielęciną
„Stara Wędzarnia” Parówki
z piersi kurczaka
PL-004-002
PL-004-003
22
PL-004-005
M
Y:
K:
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-004-006
„Olewnik” Kabanosy
wieprzowe
„Olewnik” Kabanosy
z filetem z kurczaka
„Olewnik” Kiełbasa
Krakowska sucha
PL-004-009
„Olewnik” Parówki
wiedeńskie z szynki
„Olewnik” Kiełbaski
wiedeńskie z szynki
PL-004-007
PL-004-008
PL-004-010
WWŻ Profi sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne w sklepach w całej
Polsce oraz w sklepie internetowym
www.profi.com.pl/sklep
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-014-001
PL-014-002
PL-014-003
PL-014-004
PL-014-005
Pasztet Dworski z dzikiem
Pasztet Dworski z jeleniem
Pasztet Dworski z królikiem
Pasztet Dworski z kaczką
Wielkopolska szynka
mielona wieprzowa
Wielkopolski gulasz angielski
wieprzowy
Wielkopolska mielonka
turystyczna wieprzowa
Wielkopolska szynka
z indyka
Pasztet Dworski z gęsią
Sałatka z kaszą jaglaną
kurczakiem i warzywami
Sałatka gyros z ryżem
i warzywami
PL-014-014
Sałatka z kurczakiem, ryżem
i ananasem
Sałatka meksykańska
z kurczakiem, ryżem
i warzywami
Sałatka z soczewicą,
warzywami i ryżem
Sałatka z ciecierzycą i serem
typu greckiego
Hummus klasyczny
Hummus z czosnkiem
Hummus z pomidorami
Hummus z oliwkami
Hummus pikantny
Konserwa tyrolska
Szynka z kurczaka
Łopatka wieprzowa
PL-014-006
PL-014-007
PL-014-008
PL-014-011
PL-014-012
PL-014-013
PL-014-015
PL-014-016
PL-014-017
PL-014-018
PL-014-019
PL-014-020
PL-014-021
PL-014-022
PL-014-023
PL-014-024
PL-014-025
WĘDLINY
NR LICENCJI
ROLDROB S.A.
Firma ROLDROB S.A. wchodzi w skład Grupy DROSED i pod
jej marką oferuje licencjonowane produkty bezglutenowe.
Wyrobów należy szukać w sieciach handlowych: Real, Selgros,
Carrefour, Netto, Topaz i in. oraz w sklepach firmowych.
www.drosed.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-030-001
PL-030-002
Parówki drobiowe „Smakowite”
Filet wędzony z kurczaka
23
M
Y:
K:
Strawa sp. z o.o.
Szczegółowy wykaz adresów sklepów
z produktami firmy znajduje się na stronie
www.strawa.pl/pl/gdzie-kupi
WĘDLINY
24
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-006-001
PL-006-002
PL-006-003
PL-006-004
PL-006-006
PL-006-007
PL-006-008
PL-006-009
PL-006-011
PL-006-012
PL-006-013
PL-006-014
Kiełbasa krakowska sucha
Szynka rycerska
Szynka z dymu olchowego
Szynka wołowa
Polędwica sopocka
Parówki wieprzowo-cielęce
Kiełbasa krucha
Kiełbasa klasyczna
Kiełbasa jałowcowa
Kiełbasa myśliwska
Kabanosy wieprzowe
Kabanosy wieprzowe extra
PL-006-015
Szynka wykwintna bez
tłuszczu
Kabanoski z lubczykiem
Kabanoski z peperoni
Kabanoski tradycyjne
Kabanoski ze śliwką
Kabanoski z czosnkiem
Mini kabanos
Mini Jałowcowa tacka
Parówki wieprzowe
Szynka zioła polskie
Schab zioła polskie
GH Staropolskie Wędliny
Produkty Grupy Staropolskie Wędliny są
dystrybuowane poprzez sieć hurtowni
z terenu całej Polski. Lista hurtowni:
www.staropolskie-wedliny.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-013-001
Kiełbasa śląska extra
PL-006-020
PL-006-021
PL-006-022
PL-006-023
PL-006-024
PL-006-025
PL-006-027
PL-006-028
PL-006-029
PL-006-030
M
Y:
K:
Strzała sp. z o.o.
Wyroby firmy Strzała można znaleźć
w niektórych sklepach sieci handlowych
Carrefour, E.Leclerc, Simply, Kaufland, Tesco.
Więcej informacji na stronie
www.strzala.biz
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-052-001
Kiełbasa śląska
bez konserwantów
Kiełbasa wiejska
bez konserwantów
Kiełbasa saska
bez konserwantów
Kiełbasa myśliwska
bez konserwantów
Kiełbasa staropolska
bez konserwantów
Kiełbasa mnicha
bez konserwantów
Kabanosy bez konserwantów
Kiełbasa żywiecka
bez konserwantów
Kiełbasa krakowska sucha
bez konserwantów
PL-052-010
PL-052-011
PL-052-012
PL-052-013
PL-052-014
Szynka z natury
Polędwica z natury
Kiełbasa schabowa w słoiku
Mięsko z natury w słoiku
Kiełbasa staropolska
w słoiku
Kiełbasa wiejska w słoiku
Golonka Po Staropolsku bez
konserwantów
Szynka z natury
bez konserwantów
Pasztet Wiejski
bez konserwantów
Smalec Domowy
bez konserwantów
PL-052-002
PL-052-003
PL-052-004
PL-052-005
PL-052-006
PL-052-007
PL-052-008
PL-052-009
PL-052-015
PL-052-016
PL-052-017
PL-052-018
PL-052-019
P.H.P. Tradycyjne Jadło
WĘDLINY
NR LICENCJI
Szczegółowy wykaz adresów sklepów
z produktami firmy znajduje się na stronie
www.tradycyjnejadlo.pl/Sklepy.html
oraz w sklepie internetowym
www.tradycyjnejadlo.dodomku.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-022-001
PL-022-002
Kiełbasa biała parzona
Kiełbasa biała delikatesowa
parzona
Boczek surowy wędzony
Kiełbasa bamberska
wędzona podsuszana
Kiełbasa kasztelańska
wędzona podsuszana
PL-022-006
Kiełbasa Szlachecka
wędzona parzona
Paluszki piastowskie
wędzone parzone
Patyczki szynkowe wędzone
parzone pieczone
Kiełbasa wiankowa biała
parzona
PL-022-003
PL-022-004
PL-022-005
PL-022-007
PL-022-008
PL-022-009
25
M
Y:
K:
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-022-010
Kiełbasa wiankowa wędzona
parzona
Parówka cielęca 57%
cielęciny wędzona parzona
Parówka tradycyjna
wędzona parzona
Parówka delikatesowa
wędzona parzona
Parówka delikatesowa
z szyneczki bez skóry
Polędwica surowa wędzona
Polędwica sopocka wędzona
parzona
Polędwica królewska
wędzona parzona
Szynka gospodarza wędzona
parzona
PL-022-019
Szynka olchowa
wielkopolska wędzona
parzona
Szynka gotowana wędzona
parzona
Szynka swojska wędzona
Szynka surowa wędzona
Tuszonka
Golonka w przyprawach
Smakowidło
Smalec ze świni złotnickiej
Kiełbasa ze świniobicia
Mięso ze świniobicia
Wątrobianka
Pasztet ze świniobicia
– słoik
Kabanosy swojskie
PL-022-011
PL-022-012
PL-022-013
PL-022-014
PL-022-015
PL-022-016
PL-022-017
PL-022-018
PL-022-020
PL-022-021
PL-022-022
PL-022-023
PL-022-024
PL-022-025
PL-022-026
PL-022-027
PL-022-028
PL-022-029
PL-022-030
PL-022-031
WĘDLINY
Zakłady Mięsne Unimięs
Wyroby firmy Unimięs sprzedawane
pod marką Chrzanowska Manufaktura Wędlin
można kupić m.in. w sklepach sieci:
E.Leclerc, Eurocash, Euro Sklep, Groszek,
Rabat, Lewiatan Śląsk, Lewiatan Opole
oraz w sklepach firmowych Unimięs.
Produkty dostępne są także w innych sieciach
handlowych i sklepach na terenie całej Polski.
www.unimies.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-035-001
Parówka wieprzowodrobiowa/ Wurstel Classici di
Suino
Parówka Drobiowa/Wurstel
Lecock di Pollo
Kiełbaski białe
Kiełbaski z fileta
Kiełbaski śląskie
Kiełbaski śląskie z serem
Kiełbaski z szynki
Kiełbaski z szynki KIDS
Kiełbaski piwne
Kiełbaski bawarskie
Kiełbaski podwawelskie
Kiełbaski z fileta KIDS
PL-035-013
PL-035-014
Kiełbaski TEX MEX
Parówki z szynki z cielęciną
KIDS
Parówki z szynki KIDS
Parówki z szynki 92%
Parówki z szynki 72%
Parówki z szynki z gęsiną
Parówki z szynki z cielęciną
Parówki z szynki z wołowiną
Parówki drobiowe
Parówki wieprzowe
Parówki z filetem z kurcząt
KIDS
Parówki z filetem z kurcząt
PL-035-002
PL-035-003
PL-035-004
PL-035-005
PL-035-006
PL-035-007
PL-035-008
PL-035-009
PL-035-010
PL-035-011
PL-035-012
26
PL-035-015
PL-035-016
PL-035-017
PL-035-018
PL-035-019
PL-035-020
PL-035-021
PL-035-022
PL-035-023
PL-035-024
M
Y:
K:
Zakłady Mięsne „Viando”
Wyroby firmy „Viando” dostępne są
w sklepach firmowych oraz w sieciach
handlowych. Szczegółowa lista sklepów:
www.viando.pl/sklepy
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-051-001
PL-051-002
PL-051-003
PL-051-004
PL-051-005
PL-051-006
PL-051-007
PL-051-008
PL-051-009
PL-051-010
PL-051-011
PL-051-012
PL-051-013
PL-051-014
PL-051-015
PL-051-016
PL-051-017
PL-051-018
PL-051-019
PL-051-020
Polędwica wędzona
Polędwica tradycyjna
Schab małopolski
Krakowska sucha extra
Jałowcowa
Żywiecka extra
Kabanosy
Myśliwska
Sucha z Kujaw
Frankfurterki
Parówki z cielęciną
Śląska delikatesowa
Pasztetowa z cielęciną
Pasztetowa wędzona
Snaki dojrzewające
Snaki delikatne
Snaki pikantne
Smalec z cebulką
Smalec z cebulką i jabłkiem
Golonka swojska
PL-051-021
PL-051-022
Mięsiwo z weka
Łopatka z zielonym
pieprzem
Parówki wiedeńskie
Kiełbasa bamberska
Kiełbasa krucha
Kiełbasa polska wędzona
Kiełbasa polska pieczona
Polędwica sopocka
Szynka gotowana
Biała lux parzona
Biała delikatesowa parzona
Salceson biały
Salceson czarny
Salceson bamberski
Parówki z szynki
Przysmak z weka
Szynka konserwowa
Schab z wędzarni
Kiełbasa z szynki
PL-051-023
PL-051-024
PL-051-025
PL-051-026
PL-051-027
PL-051-028
PL-051-029
PL-051-030
PL-051-031
PL-051-032
PL-051-033
PL-051-034
PL-051-035
PL-051-036
PL-051-037
PL-051-038
PL-051-039
WĘDLINY
NR LICENCJI
27
M
Y:
K:
SIECI HANDLOWE
Część produktów licencjonowanych pod markami własnymi sieci handlowych dostępnych jest
w tak zwanym systemie „in-out”. Nie są sprzedawane w stałej ofercie, pojawiają się co jakiś
czas. Warto jednak o nie pytać w sklepach, dzięki czemu firmy są informowane o naszym
zainteresowaniu bezglutenową ofertą i z pewności będą ją poszerzać.
Jeronimo Martins Polska S.A.
Bezglutenowe produkty sprzedawane są pod
marką własną w sklepach firmowych sieci
Biedronka.
Szczegółowy wykaz adresów sklepów
znajduje się na stronie
www.biedronka.pl/pl/sklepy
S I EC I H A N D LOW E
28
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
Produkty dostępne w stałej ofercie:
PL-038-001
Pastani Makaron
Bezglutenowy Penne
PL-038-002
Pastani Makaron
Bezglutenowy Spaghetti
PL-038-003
Pastani Makaron
Bezglutenowy Fusilli
PL-038-004
Madero Junior Ketchup
PL-038-005
Arozza Wafle Ryżowe
Naturalne
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
Produkty dostępne w ofercie czasowej:
PL-038-006
Polędwica wędzona
z kurczaka
PL-038-007
Kraina wędlin Szynka
z indyka
PL-038-008
„Nasze Smaki” Półgęsek
PL-038-009
Amerigo Kids łosoś w sosie
pomidorowym a’la pizza
PL-038-010
Amerigo Kids łosoś w sosie
pomidorowym a’la ketchup
PL-038-011
CAFE PRO VITA
bezglutenowa
PL-038-012
Cechowe Piwo bezglutenowe
PL-038-013
Mimi Chrupki Kukurydziane
PL-038-014
Mimi Pałeczki Kukurydziane
PL-038-024
Donatello Pizza bez glutenu
z szynką
M
Y:
K:
Lidl
Bezglutenowe produkty sprzedawane są pod
marką własną PIKOK w sklepach firmowych
sieci. Szczegółowy wykaz adresów sklepów
znajduje się na stronie
www.lidl.pl/pl/znajdz-sklep.htm
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-050-001
PIKOK, Kiełbasa krakowska
sucha drobiowa
PIKOK, Kiełbasa krakowska
sucha drobiowo-wieprzowa
w plastrach
PIKOK, Kiełbasa krakowska
sucha drobiowo-wieprzowa
w plastrach
PIKOK, Kiełbasa żywiecka
wieprzowa extra
w plastrach
PL-050-005
PIKOK, Kiełbasa polska
surowa długodojrzewająca
PIKOK, Kiełbasa polska
surowa długodojrzewająca
PIKOK, Szynka z kurcząt
w plastrach
PIKOK Parówki z szynki
Piratki
PL-050-002
PL-050-003
PL-050-004
PL-050-006
PL-050-007
PL-050-008
S I EC I H A N D LOW E
NR LICENCJI
29
M
Y:
K:
Wafle Good Food
Firma Good Food zajmuje w naszym Europejskim Systemie Licencyjnym specjalne miejsce. Była pierwszym polskim producentem,
który jesienią 2009 roku zgłosił chęć oznakowania swoich wyrobów licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa. Współpracujemy ze sobą już sześć lat. Firma Good Food to także największy
w Polsce i jeden z największych w Europie producentów pieczywa
ryżowego.
O rozmowę poprosiliśmy pana Roberta Czajkowskiego, prezesa zarządu Good Food Products Sp. z o.o.
WYWIAD
W Państwa bezglutenowej ofercie są wafle ryżowe,
kukurydziane, solone i na słodko, z różnymi dodatkami. Jeśli porównamy to z sytuacją w 2009 roku,
widzimy, jak dużo nowych produktów wprowadzili
Państwo od tamtego czasu na rynek.
Oferta produktów Good Food cały czas się rozwija,
więc też liczba produktów ulega zmianom. Staramy
się wyprzedzać oczekiwania konsumentów i proponować im nowe smaki i coraz bardziej funkcjonalne opakowania. W ciągu ostatnich sześciu lat firma
zwielokrotniła swoją sprzedaż, co wynikało także
z rozwoju naszej oferty. Upraszczając, można powiedzieć, że dziś mamy pod marką Good Food dwa
razy więcej produktów niż w 2009 roku. Obecnie jest
to 30 produktów – mamy więc najszerszą i najbardziej różnorodną ofertę przekąsek ryżowych i kukurydzianych na rynku, co potwierdza naszą pozycję
specjalisty i największego producenta w tej kategorii.
Cieszymy się, że jedna trzecia wszystkich produktów
to wyroby ze znakiem Przekreślonego Kłosa.
Firma intensywnie się rozwija, a jej produkty możemy kupić w całej Polsce. Ponadto dużo wyrobów
wysyłają Państwo na inne rynki.
Od samego początku istnienia firma Good Food była
mocno nastawiona na eksport swoich produktów.
W bieżącym roku już ponad połowa jej przychodów
pochodzi z eksportu. Ten fakt jest potwierdzeniem
wysokiej jakości naszych produktów, ich konkurencyjności i atrakcyjności na najwyższym światowym
poziomie.
30
Jak po latach oceniają Państwo decyzję o oznakowaniu swoich wyrobów licencjonowanym Przekreślonym Kłosem?
Produkty bezglutenowe certyfikowane znakiem Przekreślonego Kłosa mają duży potencjał marketingowy
i rynkowy. Uważam, że nasz najlepszy czas dopiero
nadejdzie. Zauważamy rosnącą popularność i potrzebę wyraźnego informowania poprzez opakowanie.
Współpraca ze Stowarzyszeniem przynosi wymierne
efekty, które zauważają również konsumenci, którzy ufają produktom znakowanym licencjonowanym
Przekreślonym Kłosem.
Jak są odbierane produkty z licencjonowanym Przekreślonym Kłosem w innych krajach Unii Europejskiej?
Mamy do czynienia z trendami, które swobodnie
przekraczają granice. Wiele postaw, oczekiwań, potrzeb konsumenckich przenika w sposób naturalny
z kraju do kraju. Większość sieci handlowych, z którymi współpracujemy, ma charakter ponadnarodowy,
więc każda standaryzacja w zakresie znakowania jest
korzystna dla wszystkich stron.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Marczewska
M
Y:
K:
SŁODYCZE/CHRUPKI/DESERY
TORINO sp. z o.o.
Cukierki firmy Torino dostępne są pod marką
BULIK. Produkty firmy dostępne są w sieciach
handlowych: Auchan, Tesco, Netto, Mila, Macro.
Informacja o sklepach detalicznych telefonicznie:
www.bulik.com.pl
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-011-001
Bibi owoc – karmelki
owocowe
Orange&lemon – karmelki
nadziewane
ICE COOL – karmelki
nadziewane
Brawo-owocowe cukierki
do żucia
Alaska – karmelki miętowe
Bim-bom karmelki owocowe
Karmelki mleczne
nadziewane
PL-011-008
Bummi – nadziewane cukierki
do żucia
RED – karmelki owocowe
nadziewane
MINT COOL – karmelki
miętowe nadziewane
Toffi śmietankowe
TROPIC – karmelki owocowe
nadziewane
GREEN – Karmelki owocowe
nadziewane
PL-011-002
PL-011-003
PL-011-004
PL-011-005
PL-011-006
PL-011-007
PL-011-009
PL-011-010
PL-011-011
PL-011-012
PL-011-013
Boramex
Produkty firmy Boramex można znaleźć
w sieciach Aldi, Piotr i Paweł, E.Leclerc,
Dino.
www.boramex.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-053-001
Chrupki kukurydziane Chrup
TAK
Chrupki kukurydziane Kulka
Naturalna
Chrupki kukurydziane
Tradycyjne
Chrupki kukurydziane Rurki
Chrupki kukurydziane
Plecionka
Chrupki kukurydziane
Plecionka Max-Longer
Chrupki kukurydziane
tradycyjne
PL-053-008
PL-053-009
Chrupki kukurydziane USZY
Kaszka kukurydziana
błyskawiczna
Chrupki kukurydziane
Plecionka Max-Longer
Chrupki kukurydziane
Plecionka Mini
Jeden Kukurydziany Solony
Jeden Kukurydziany Fromage
Chrupki Kukurydziane Kulka
Kolor
Chrupki Mleczne
PL-053-002
PL-053-003
PL-053-004
PL-053-005
PL-053-006
PL-053-007
PL-053-010
PL-053-011
PL-053-012
PL-053-013
PL-053-014
PL-053-015
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
NR LICENCJI
31
M
Y:
K:
CHOCOKISS Sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne są w następujących
sieciach handlowych: Piotr i Paweł, Top
Market (wybrane sklepy) oraz na stacjach
benzynowych Shell, Lukoil, BP (wybrane
stacje).
www.chocokiss.eu
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
32
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-055-001
Chocolips czekolada mleczna
DOTI Manufaktura Draży Czekoladowych
Produkty firmy dostępne są w następujących
sieciach handlowych: Kuchnie Świata,
Organic Farma Zdrowia oraz w wybranych
sklepach ze zdrową żywnością.
www.doti.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-040-007
PL-040-008
PL-040-009
PL-040-010
PL-040-011
PL-040-013
PL-040-015
Bio imbir w czekoladzie
Bio banan w czekoladzie
Bio daktyle w czekoladzie
Bio figi w czekoladzie
Bio żurawina w czekoladzie
Bio migdały w czekoladzie
Bio orzechy nerkowca
w czekoladzie
Bio surowe ziarno kakao
w czekoladzie
Wiśnie w czekoladzie
PL-040-018
PL-040-019
Śliwki w czekoladzie
Migdały w białej czekoladzie
z cynamonem
Orzechy nerkowca
w mlecznej czekoladzie
z chili
Żurawina w czekoladzie
Rodzynki królewskie
w mlecznej czekoladzie
Orzechy laskowe
w czekoladzie (72% kakao)
PL-040-016
PL-040-017
PL-040-020
PL-040-021
PL-040-022
PL-040-023
M
Y:
K:
Eurohansa sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne są w sklepach
w całym kraju, m.in. w następujących
sieciach handlowych: Biedronka,
Kaufland, Lidl, Netto, Carrefour, E. Leclerc,
Intermarché, Polomarket, Eko Holding,
Stokrotka, Żabka.
www.eurohansa.com.pl
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-005-002
PL-005-003
PL-005-004
PL-005-005
PL-005-006
Rodzynki w czekoladzie
Żurawina w czekoladzie
Wiśnie w czekoladzie
Migdały w czekoladzie
Migdały w białej czekoladzie
z cynamonem
Orzechy arachidowe
w czekoladzie
Orzechy laskowe
w czekoladzie
Kamyki arachidowe
Tercetto Jabłkowogruszkowe nuty
Tercetto Ogrodowa nuta
Tercetto Jagoda z nutą
bratka
Tercetto Morela z nutą
zielonej herbaty
PL-005-015
Tercetto Czarna porzeczka
z nutą aloesu
Tercetto Truskawka z nutą
rabarbaru
Tercetto Czekoladowowiśniowa nuta
Tercetto Wiśnia z nutą
wanilii
Tercetto Malina z nutą lipy
Chrzan z czarną porzeczką
Chrzan z miodem
Czarna porzeczka
w czekoladzie
Baton kokosowy
w czekoladzie mlecznej
Baton kokosowy z ananasem
w czekoladzie mlecznej
PL-005-007
PL-005-008
PL-005-009
PL-005-011
PL-005-012
PL-005-013
PL-005-014
PL-005-016
PL-005-017
PL-005-018
PL-005-019
PL-005-020
PL-005-021
PL-005-022
PL-005-023
PL-005-024
Eurosnack S.A.
Produkty firmy dostępne są w następujących
sieciach handlowych: Netto, Polomarket, E.
Leclerc oraz Żabka (wybrane sklepy, wybrany
asortyment).
www.eurosnack.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-009-001
PL-009-002
PL-009-003
PL-009-005
PL-009-006
PL-009-007
CHRUPCIE pałeczki kukurydziane
CHRUPCIE chrupki kukurydziane o smaku truskawkowym
CHRUPCIE chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym
SuperChrup chrupki kukurydziane o smaku orzechowym
SuperChrup chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym
SuperChrup Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
NR LICENCJI
33
M
Y:
K:
PL-009-009
PL-009-011
PL-009-012
PL-009-013
PL-009-014
PL-009-015
PL-009-016
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
Geomax
Produkty firmy dostępne są w sklepie
internetowym
www.sklep-krowki.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-028-001
PL-028-002
PL-028-003
PL-028-004
Krówka wyborowa
Krówka kakaowa
Krówka śmietankowa
Masa krówkowa
Grupa BGK sp. z o.o.
Produkty dostępne są w sklepach i sieciach
handlowych na terenie całego kraju.
Najbardziej znana marka firmy to chrupki
FLIPS.
www.grupabgk.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-010-001
FLIPS Chrupki kukurydziane
naturalne
FLIPS Chrupki kukurydziane
o smaku czekoladowym
FLIPS Chrupki kukurydziane
o smaku truskawkowym
FLIPS Chrupki kukurydziane
o smaku toffi
FLIPS Chrupki kukurydziane
orzechowe
PL-010-006
ORZESZ SNAK Chrupki
kukurydziane orzechowe
KECZ SNAK Chrupki
kukurydziane o smaku
keczupowym
FLIPS Pałeczki kukurydziane
CZIS SNAK Chrupki
kukurydziane o smaku sera
PL-010-002
PL-010-003
PL-010-004
PL-010-005
34
Maxi pałeczka kukurydziana bez dodatku soli
CHRUPCIE chrupki kukurydziane
CHRUPCIE pałeczki kukurydziane bez dodatku soli
CHRUPCIE pałeczka pleciona
SuperChrup chrupki o smaku wędzonej papryki
Maxi chrupka naturalna bez dodatku soli
Maxi chrupka naturalna
PL-010-007
PL-010-008
PL-010-010
M
Y:
K:
Helio S.A.
Produkty firmy Helio dostępne są w sklepach
i sieciach handlowych na terenie całego kraju.
www.helio.pl
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-056-001
Masa makowa z bakaliami
Helio
Masa makowa z bakaliami
i miodem Premium Helio
Masa krówkowa kajmak
Helio
Masa krówkowa o smaku
advocata Helio
Masa krówkowa o smaku
czekolady Helio
PL-056-006
Masa krówkowa o smaku
kokosowym Helio
Masa krówkowa o smaku
kawowym Helio
Masa krówkowa o smaku
orzechowym Helio
Masa orzechowa Helio
Masa krówkowa kukułka
Helio
PL-056-002
PL-056-003
PL-056-004
PL-056-005
PL-056-007
PL-056-008
PL-056-009
PL-056-010
Italmex Warszawa sp. z o.o.
Informacja o sklepach telefonicznie:
www.italmex.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-039-001
PL-039-002
PL-039-003
Chrupo Fitki chrupki kukurydziane
Chrupo Fitki chrupki kukurydziane Kulki
Chrupo Fitki kaszka kukurydziana bez gotowania
Jetting Systems
Produkty firmy dostępne są w sklepach w całym kraju,
m.in. w następujących sieciach handlowych: Alma, Piotr i Paweł,
Tesco, Rossmann.
www.popcrop.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-042-001
PL-042-002
Piramidki Bezglutenowe POPCROP
Piramidki Kukurydziane POPCROP
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
NR LICENCJI
35
M
Y:
K:
Menii
Produkty firmy dostępne są w sklepach w całym kraju,
m.in. w następujących sieciach handlowych: Alma, Auchan,
BP, Delikatesy Centrum, Eurosklep, Gama, Groszek, Intermarche,
Lewiatan, Real, Simply Market, Pamso oraz w sklepie internetowym
www.menii24.pl
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-031-001
PL-031-002
PL-031-003
PL-031-004
PL-031-005
PL-031-006
PL-031-007
Mus jabłkowy pasteryzowany. Just! Mousse Jabłko
Mus truskawkowy pasteryzowany. Just! Mousse Truskawka
Mus wiśniowy pasteryzowany. Just! Mousse Wiśnia
Mus malinowy pasteryzowany. Just! Mousse Malina
Mus gruszkowy pasteryzowany. Just! Mousse Gruszka
Mas brzoskwiniowy pasteryzowany. Just! Mousse Brzoskwinia
Mus owocowy pasteryzowany. DuoMus Jabłko i Banan
Fabryka Wafli Miran Wafel sp. z o.o.
Produkty firmy dostępne są w sieciach handlowych
Piotr i Paweł oraz Carrefour.
www.pl.miranicecones.com
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-041-001
PL-041-002
PL-041-003
PL-041-004
PL-041-005
PL-041-006
PL-041-007
PL-041-008
PL-041-009
Skagen Gluten Free
Gloria Gluten Free
Laura Gluten Free
Nadia Gluten Free
Tivoli Gluten Free
Jumbo Gluten Free
Standard Gluten Free
Tulip L Gluten Free
Wafer Cups L Gluten Free
PL-041-010
Gluten Free Wafers – Chlebki
waflowe
Gluten Free Wafers – Wafle
tortowe
Gluten Free Wafer Cones
– Rożki waflowe do lodów
Gluten Free Wafer Bowls
– Miseczki waflowe do lodów
Napoli Gluten Free
Oshee Polska sp. z o.o.
Produkty dostępne są we wszystkich sieciach
handlowych hipermarketów i supermarketów,
a także w sklepach detalicznych.
www.oshee.eu
36
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-045-001
PL-045-002
PL-045-003
OSHEE Vitamin Candy Mint
OSHEE Vitamin Candy Multifruit
OSHEE Vitamin Fruit Chews
PL-041-011
PL-041-012
PL-041-013
PL-041-014
M
Y:
K:
Śnieżka – Invest sp. z o.o.
Produkty dostępne są w wielu
sieciach handlowych w sieciach handlowych,
m.in. Makro, Netto, Kaufland, Real a także
w sklepach handlu detalicznego.
www.sniezka-invest.pl
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-047-001
PL-047-002
PL-047-003
PL-047-004
PL-047-005
Krówka
Krówka
Krówka
Krówka
Krówka
toffi
PL-047-006
PL-047-007
PL-047-008
PL-047-009
PL-047-010
Owocowe Graffiti
Żurawina w czekoladzie
Agrest w czekoladzie
FRUKTASY (malinowy, kiwi,
pomarańczowy)
TOFFI
ze
ze
ze
ze
ze
Śnieżki
Śnieżki
Śnieżki
Śnieżki
Śnieżki
mix
kawowa
kokosowa
o smaku
Anita
Produkty firmy są do nabycia w handlu
tradycyjnym oraz w sieciach handlowych
takich jak: Lewiatan, Stokrotka, Carrefour,
Nasze Sklepy.
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-066-001
Milenijne. Lody o smaku
waniliowo-truskawkowym
Milenijne. Lody o smaku
waniliowo-czekoladowym
Milenijne. Lody o smaku
waniliowo-wiśniowym
Milenijne. Lody o smaku
waniliowo-czekoladowym
Milenijne. Lody o smaku
waniliowym z bakaliami
Anita – waniliowe lody bez
laktozy na płynnym mleku.
Lody waniliowe bez laktozy.
Muuu… Lody jogurtowe
z sorbetem mango-marakuja
Cezar Exclusive Almond.
Lody waniliowe
w czekoladzie mlecznej
z migdałami
PL-066-009
Smooth Ice Mango. Lody
sorbetowe mango-marakuja
Smooth Ice Truskawka. Lody
sorbetowe truskawkowe
Kajtek-lody o smaku
śmietankowym w polewie
o smaku czekoladowym
z nadzieniem tofii
Lizak Duo – lody wodne
o smaku jabłkowo-malinowym
Bambolino-lody o smaku
śmietankowym w polewie
o smaku czekoladowym
PL-066-002
PL-066-003
PL-066-004
PL-066-005
PL-066-006
PL-066-007
PL-066-008
PL-066-010
PL-066-011
PL-066-012
PL-066-013
S ŁO DYC Z E / C H R U P K I / D E S E RY
NR LICENCJI
37
M
Y:
K:
BROWAR KORMORAN
i BezGlutenNowe
Browar Kormoran to regionalny browar z Olsztyna. Jest to niewielki zakład warzący piwo zgodnie z wielowiekowymi tradycjami
piwowarskimi, w oparciu o starannie wyselekcjonowane, naturalne składniki dostarczane od sprawdzonych stałych dostawców.
Niedawno w ofercie Browaru Kormoran pojawiło się również piwo
BezGlutenNowe ze znakiem Przekreślonego Kłosa.
O piwie BezGlutenNowym z Pawłem Błażewiczem, asystentem zarządu Browaru Kormoran, rozmawia Joanna Kostrubiec.
WYWIAD
Skąd pomysł na taki produkt jak piwo bezglutenowe?
Browar Kormoran to firma, dla której najważniejsi są
ludzie. Zarówno ci, którzy przyczyniają się do tworzenia naszych piw, jak i ci, którzy po nie sięgają.
Wokół piwa chcemy tworzyć dobry, wręcz rodzinny
klimat. Pracownicy Browaru Kormoran każdego dnia
wkładają całe serce w warzenie najlepszych piw na
świecie. Nasi dostawcy, z którymi współpracujemy od
lat, dostarczają nam najlepsze surowce. Dzięki temu
wszystkiemu, a także ciężkiej pracy, wykonywanej
wyłącznie tradycyjnymi metodami, i odpowiedniemu
działaniu czasu powstają najlepsze piwa na świecie.
Piwa, które chcemy kierować do najlepszych piwoszy na świecie. To jest istota naszej misji. Próbujemy
również rozwijać kulturę picia piwa, a także pełnić
funkcję ambasadora naszego regionu – Warmii i Mazur. Cała ta filozofia zawiera się w dwóch hasłach:
„Piwa warzone z pasją” i „Dla najlepszych piwoszy
na świecie”.
Ostatnio okazało się, że coraz więcej jest osób z różnymi formami nietolerancji glutenu, którzy chcieliby
pić dobre, bezpieczne dla nich piwa. Nie mogliśmy
przejść obojętnie wobec tego faktu. Postanowiliśmy
umożliwić celiakom cieszenie się wyśmienitym polskim piwem. Dokonaliśmy szybkiej analizy rynku.
Niestety okazało się, że wybór jest bardzo skromny,
że są to piwa importowane i drogie. Postanowiliśmy
zmienić ten stan rzeczy i zaoferować piwo bezglutenowe z naszego browaru. Decyzja nie była trudna!
Chcemy się cieszyć naszym piwem i dać możliwość
cieszenia się nim także innym – również osobom nietolerującym glutenu.
Czy trudno było wytworzyć takie piwo? Czy proces
jego powstawania jest bardziej skomplikowany niż
piwa tradycyjnego?
Trudno i łatwo zarazem… Pierwszą, kluczową decyzją, jaka musiała zapaść, było to, jakie piwo chcemy
38
zaoferować jako bezglutenowe. Po długich i burzliwych dyskusjach zdecydowaliśmy, że będzie to nasze
znane piwo „glutenowe”. Tym wyborem chcieliśmy
podkreślić, że wyrób pozbawiony glutenu nie ma
być wyłomem w naszej ofercie, ale po prostu jednym
z naszych piw pozbawionym glutenu i przeznaczonym dla osób z jego nietolerancją. Postanowiliśmy
zaoferować piwo w stylu czeskiego pilznera, z wyraźną chmielową nutą i przyjemną słodową podbudową. Chcieliśmy, aby było to piwo przystępne,
ale z charakterem, a przede wszystkim smakowite.
Takim piwem w naszej ofercie jest Kormoran Jasny.
I właśnie na jego bazie zaczęliśmy produkować piwo
bezglutenowe.
Czy jego tworzenie było trudniejsze niż innych piw?
Wszystkie piwa w naszym browarze warzone są
w ten sam sposób, z takim samym zaangażowaniem
i sercem. Raz jeszcze podkreślę, że nie chcemy tworzyć nowych produktów, lecz jedynie sprawiać, że te,
które mamy, będą bezpieczne dla osób z nietolerancją glutenu.
Warzenie piwa BezGlutenNowego nie różni się niczym
od wytwarzania naszych pozostałych piw. Analogiczny jest proces zacierania i gotowania z chmielem.
Tak samo przebiega naturalna i nieprzyśpieszana fermentacja, podobnie długi jest czas leżakowania. Cały
proces produkcji tego piwa trwa blisko dwa miesiące,
ale to okres analogiczny jak w przypadku wersji glutenowej. Co więcej, nie jest to proces najdłuższy. Nasz
porter powstaje blisko osiem miesięcy, a zdarza się,
że leżakuje nawet rok.
Co do samego procesu: w trakcie przygotowywania
piwa używamy surowca zawierającego gluten (słód
jęczmienny), ale w czasie specjalnej fermentacji cząsteczki glutenu są rozcinane na białka bezpieczne dla
ludzi nietolerujących glutenu.
Oczywiście wprowadzenie do oferty produktu bezglutenowego wiąże się z dodatkowymi procedurami
M
Y:
K:
i takiego systemu oznaczania naszego piwa, który
da pewność kupującym. W naszym przekonaniu
takim oznaczeniem jest Przekreślony Kłos. Ten rozpoznawalny wszędzie znak stanowi swoistą pieczęć
potwierdzającą bezglutenowość produktu. To znak,
który poświadcza, że stosowane procedury zapewniają bezpieczeństwo, a co za tym idzie zdrowie tych,
którzy po produkt sięgają.
Bardzo ważne było wsparcie ze strony Stowarzyszenia. Razem z audytorami sprawdziliśmy cały proces
produkcji i wszystkie czynności.
A jak wygląda sprawa kosztów, które trzeba ponieść
przy takiej produkcji? Czy wpływają one na ostateczną cenę piwa?
Oczywiście nowe procedury, a także zakup środków
rozkładających gluten, wiążą się z kosztami. Ale nie
wpływają one znacząco na cenę oferowanego przez
nas piwa. Cena BezGlutenNowego jest zbliżona do
ceny Kormorana Jasnego, czyli piwa z glutenem. Wynika ona ze stosowanych surowców oraz naturalnego
sposobu warzenia naszego piwa. Tak jak wspominałem wcześniej, oferowanie piwa bezglutenowego nie
stanowi dla nas sposobu na zarabianie pieniędzy, ale
daje możliwość podzielenia się radością z picia piwa
z osobami, które do tej pory były jej pozbawione.
Mam świadomość, że piwa z naszego browaru nie
są najtańsze na rynku. Jednak ich cena jest podyktowana przede wszystkim ich jakością i smakowitością. Wszystko, co powstaje w sposób rzemieślniczy,
na niewielką skalę, bez wspomagania naturalnych
procesów z zewnątrz, musi mieć swoją cenę. Jednak
jestem przekonany, że piwo obroni się smakiem. Co
więcej, jego cena jest i tak zdecydowanie niższa niż
piw bezglutenowych z importu, nawet tych najtańszych z Czech.
Czy BezGlutenNowe smakuje tak samo jak jego glutenowy pierwowzór?
Z całą pewnością! To taki sam produkt jak Kormoran
Jasny Niefiltrowany – klasyczny i smaczny. A przyznam szczerze, że od momentu gdy BezGlutenNowego spróbowałem zaraz po rozlewie, postawiłem je
na pierwszym miejscu wśród warzonych w naszym
browarze Kormoranów.
Piwo cechuje się bardzo szlachetną chmielową goryczką zbudowaną na bazie pięciu szlachetnych
odmian chmielu z Polski, Czech i Niemiec. Ten charakterny chmielowy aromat z nutami ziół i pieprzu
kontruje smak słodu przywodząc na myśl biszkopty.
Sądzę, że BezGlutenNowe szybko zdobędzie liczne
grono miłośników. Jestem też pewien, że chociaż
piwo warzymy z myślą o ludziach z nietolerancją glutenu, będzie smakowało również innym piwoszom.
I na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić
Państwa do spróbowania i dzielenia się radością, jaka
towarzyszy spotkaniom przy piwie.
Dziękuję za rozmowę.
WYWIAD
w toku produkcji i rozlewu, a przede wszystkim z badaniami gotowego piwa na zawartość glutenu. Osiągnięcie celu wymaga dyscypliny, staranności i ścisłej
kontroli całego procesu. Jednak nie jest to dla nas
komplikacja, ale przejaw dbałości o produkt i o konsumenta, a przede wszystkim o jego zdrowie. W końcu ono jest najważniejsze – także dla nas!
Bardzo pomocny okazał się kontakt ze Stowarzyszeniem, którego pracownicy przeprowadzili w naszym
browarze audyt zakończony nadaniem piwu BezGlutenNowemu znaku Przekreślonego Kłosa.
Joanna Kostrubiec
Zdecydowali się Państwo nie tylko wytwarzać piwo
bezglutenowe, ale także oznaczyć je znakiem Przekreślonego Kłosa. Dlaczego?
Decydując się na włączenie do oferty piwa bezglutenowego, szukaliśmy wsparcia informacyjnego
39
M
Y:
K:
NAPOJE
Cinna
Produkty firmy dostępne są w sklepach na terenie całej Polski,
szczegółowe adresy punktów sprzedaży dostępne są na stronie
www.lycolife.pl/index.php/dostepny-w-sklepach/
oraz w sklepach internetowych, których
adresy znajdują się na stronie
www.lycolife.pl/index.php/dostepny-w-sklepach/internet/
N A P OJ E
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-027-001
PL-027-002
PL-027-003
PL-027-004
PL-027-005
PL-027-006
PL-027-007
Lyco
Lyco
Lyco
Lyco
Lyco
Lyco
Lyco
Grana sp. z o.o.
Informacja o sklepach telefonicznie:
www.grana.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-036-001
PL-036-002
PL-036-003
PL-036-004
Barleycup powder, glass jar
Barleycup powder, glass jar
Barleycup granules, glass jar
Barleycup with Dandelion,
glass jar
Barleycup Organic powder,
glass jar
Chicory Cup powder,
glass jar
PL-036-007
Chicory Cup Organic,
glass jar
Barley instant, big bag
Inka bezglutenowa
Gluteno
Landcaffe
PL-036-005
PL-036-006
40
life napój likopenowy o smaku jabłkowym
life napój likopenowy o smaku jabłkowo-brzoskwiniowym
life napój likopenowy o smaku wieloowocowym
life napój likopenowy o smaku jabłkowo-granatowym
life napój likopenowy o smaku jabłkowo-winogronowym
life napój likopenowy o smaku jabłkowo-żurawinowym
life-napój likopenowy o smaku gruszkowym
PL-036-008
PL-036-009
PL-036-010
PL-036-012
M
Y:
K:
Browar Kormoran
Produkty firmy dostępne są w sklepach
na terenie całej Polski, szczegółowe adresy
punktów sprzedaży dostępne są na stronie
www.browarkormoran.pl/Gdzie-kupic.html
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-065-001
PL-065-002
Browar Kormoran BezGlutenNowe
Piwo BezGlutenNowe #2
VAN PUR S.A.
Brok Gluten-Free można kupić w sklepach
sieci E.Leclerc w Lublinie, Rzeszowie, Łodzi,
Ostrołęce, Radomiu, Rzeszowie i Warszawie.
www.vanpur.com.pl
NAZWA PRODUKTU
PL-061-001
Brok Gluten Free
N A P OJ E
NR LICENCJI
41
M
Y:
K:
INNE
Graal S.A.
Produkty są powszechnie dostępne
w sklepach na terenie całego kraju.
www.graal.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-044-001
PL-044-002
PL-044-003
PL-044-004
PL-044-005
PL-044-006
PL-044-009
Łosoś w sosie pomidorowym a’la Ketchup
Łosoś w sosie pomidorowym a’la pizza
Filety z makreli w sosie pomidorowym
Filety ze śledzia w sosie pomidorowym
Filety z makreli b/s w sosie pomidorowym
Filety z makreli b/s w oleju o smaku cytrynowym
Grillowane filety z makreli w oleju o smaku cytrynowym
JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska
INNE
42
Produkty firmy dostępne są w następujących
sieciach handlowych: Carrefour, Tesco,
Kaufland (wybrane sklepy, wybrane rejony
Polski).
www.jogo.com.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-016-001
PL-016-002
PL-016-003
PL-016-004
PL-016-005
PL-016-006
PL-016-007
JOGOdrink
JOGOdrink
JOGOdrink
JOGOdrink
JOGOdrink
JOGOdrink
JOGOdrink
jogurt
jogurt
jogurt
jogurt
jogurt
jogurt
jogurt
do
do
do
do
do
do
do
picia
picia
picia
picia
picia
picia
picia
truskawkowy
waniliowy
o smaku śliwki suszonej
ananasowy z limetką
brzoskwiniowy
pomarańczowy z różą
owoce leśne
M
Y:
K:
Libella
Produkty dostępne są w sklepach na terenie całego kraju.
www.libella.com.pl/Spozywcza/Produkty
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-043-001
Aromat arakowy
(spirytusowy)
Aromat cytrynowy
(spirytusowy)
Aromat migdałowy
(spirytusowy)
Aromat pomarańczowy
(spirytusowy)
PL-043-005
PL-043-008
Aromat rumowy
(spirytusowy)
Aromat śmietankowy
(spirytusowy)
Aromat waniliowy
(spirytusowy)
Cukier wanilinowy
PL-043-002
PL-043-003
PL-043-004
PL-043-006
PL-043-007
Roleski sp. j.
www.republikaroleski.pl
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-002-001
Musztarda Chrzanowa
Roleski
Musztarda Kremska
Roleski
Musztarda Stołowa
Roleski
Musztarda Sarepska
Roleski
Musztarda Staropolska
Roleski
Musztarda Miodowa
Roleski
Musztarda Słodko-Ostra
Roleski
Musztarda Francuska
Roleski
Majonez Stołowy Roleski
Majonez Tradycyjny
Roleskiego
Keczup Markowy Pikantny
Roleski
Keczup Markowy Łagodny
Roleski
PL-002-014
Musztarda Kozaka
Roleski
Musztarda Jerozolimska
Roleski
Musztarda Wikinga
Roleski
Musztarda Rosyjska
Roleski
Musztarda Dijon
Roleski
Sos Chrzanowy Roleski
Sos Paprykowy Roleski
Sos do Kanapek Roleski
Sos do Hamburgerów Roleski
Sos Czosnkowy Roleski
Sos Tatarski Roleski
Dressing Tysiąca Wysp
Roleski
Ketchup Markowy
z Pieprzem Roleski
Ketchup Pikantny Roleski
Ketchup Łagodny Roleski
Dressing Ceasar Roleski
PL-002-002
PL-002-003
PL-002-004
PL-002-005
PL-002-006
PL-002-007
PL-002-009
PL-002-010
PL-002-011
PL-002-012
PL-002-013
PL-002-015
PL-002-016
PL-002-017
PL-002-018
PL-002-019
PL-002-020
PL-002-021
PL-002-022
PL-002-023
PL-002-024
PL-002-026
PL-002-029
PL-002-030
PL-002-031
PL-002-032
INNE
Produkty są powszechnie dostępne w sieciach
handlowych oraz w sprzedaży detalicznej
na terenie całego kraju.
43
M
Y:
K:
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-002-033
Sos Vinaigrette do sałat
Roleski
Sos do mięs i sałat
z zielonym pieprzem Roleski
Sos do mięs i sałat
miodowo-musztardowy
Roleski
PL-002-036
PL-002-037
PL-002-038
PL-002-039
PL-002-040
PL-002-041
PL-002-042
Sos BBQ Roleski
Sos Chili Roleski
Sos Czosnkowy
Musztarda Angielska Roleski
Marynata Klasyczna Roleski
Marynata Azjatycka Roleski
Marynata BBQ Roleski S&T
PL-002-034
PL-002-035
S&T Mirosław Trymbulak
Wyroby Atelier Smaku można kupić w sklepach:
Evergreen w Warszawie, Mommo w Warszawie,
Ekospiżarnia w Szczecinie,Bio Korona w Szczecinie,
Eko zdrowie w Białymstoku, Zdrowutnia
w Pabianicach, Friendly Food w Poznaniu,
oraz w food trucku w Gdyni-Orłowie
przy Placu Górnośląskim (od strony ul. Bytomskiej)
www.slomatrymbulak.com, http://ateliersmaku.pl/sklep.htm
INNE
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
NR LICENCJI
NAZWA PRODUKTU
PL-063-001
Pierogi ruskie ze skwarkami
z tofu
Pierogi z ciecierzycą
i szpinakiem
Pierogi z soczewicą i truflową
nutą
Pierogi z kapustą i grzybami
Gnocchi z sosem
pomidorowo-serowym
Gnocchi z sosem szpinakowoserowym
Naleśniki gryczane z konfiturą
marchwiowo-pomarańczową
Naleśniki gryczane
z konfiturą dyniowo-pomarańczową
Naleśniki gryczane z konfiturą
jabłkowo-bananową
Sznycle ziemniaczane
z sosem grzybowym
Bigos a’la myśliwski
Danie a’la kaczka z jabłkami
PL-063-013
Kotlety soczewicowo-ryżowe
z kremem chrzanowo-wiśniowym
Kotlety grochowo-jaglane
z sosem musztardowym
Danie a’la gyros&sos tzatziki
Bliny gryczane
Danie a’la ryba po grecku
Pasztet grochowo-warzywny
Pasztet soczewicowo-grzybowy
Hummus z tymiankiem
Smalczyk z jabłkami
Pasta a’la makrelowa
Pasta a’la pasztetowa
Chutney śliwkowy
Majonez kokosowo-ziemniaczany
Konfitura imbirowo-cytrynowa
Pieprz ziołowy
Przyprawa śródziemnomorska
Przyprawa orientalna
Kokosanka
Kruche ciastko karobowe
PL-063-002
PL-063-003
PL-063-004
PL-063-005
PL-063-006
PL-063-007
PL-063-008
PL-063-009
PL-063-010
PL-063-011
PL-063-012
44
PL-063-014
PL-063-015
PL-063-016
PL-063-017
PL-063-018
PL-063-019
PL-063-020
PL-063-021
PL-063-022
PL-063-023
PL-063-024
PL-063-025
PL-063-026
PL-063-027
PL-063-028
PL-063-029
PL-063-030
PL-063-031

Podobne dokumenty