Przykład 1: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji

Komentarze

Transkrypt

Przykład 1: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji
Przykład 1: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji 01H
Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającego odczyt bieżącego stanu wyjść cyfrowych oraz
przykładową odpowiedź modułu MA-02 przedstawiono w Tab. 1. Żądanie wysyłane jest do modułu MA-02 o
adresie równym jeden. Następujące żądanie umożliwia odczyt wszystkich jedenastu wyjść. Wartość wyjść 0F
07H oznacza, że wyjścia o adresie 0-3 i 8-10 są zwarte do masy, natomiast wyjścia o adresie 4-7 są rozwarte.
Żądanie
Adres pierwszego wyjścia
Ilość wyjść
CRC
00H
00H
00H
0BH
7DH
CDH
Odpowiedź
Adres
Funkcja
Liczba bajtów
Wartość wyjść
CRC
01 H
01 H
02 H
0F H
07 H
FD H
CE H
Tab. 1. Przykładowa ramka żądania umożliwiająca odczyt stanu wyjść oraz przykładowa odpowiedź układu
Adres
01H
Funkcja
01H
Przykład 2: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji 05H
Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającej aktywację siódmego wyjścia modułu o adresie 10. W
celu rozwarcia wyjścia należy w polu żądania „Wartość wyjścia” wstawić wartość 00 00 H.
Żądanie
Adres
0A H
Funkcja
05 H
Adres wyjścia
Wartość wyjścia
CRC
00 H
07 H
FF H
00 H
3C H
80 H
Odpowiedź
Adres
Funkcja
Adres wyjścia
Wartość wyjścia
CRC
0A H
05 H
00 H
07 H
FF H
00 H
3C H
80 H
Tab. 2. Przykładowa ramka żądania powodująca zwarcie wyjścia siódmego do masy oraz poprawna odpowiedź
układu.
Przykład 3: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji 0FH
Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającej aktywację wyjść o adresie 0-3 i 8-11 oraz dezaktywację
wyjść o adresie 4-7.
Adres
Funkcja
02 H
0F H
Adres pierwszego
wyjścia
00 H
00 H
Żądanie
Ilość wyjść
Ilość
bajtów
02 H
Wartość
wyjść
0F H
07 H
CRC
00 H
0B H
0B H
22 H
Odpowiedź
Adres
Funkcja
Adres pierwszego wyjścia
Ilość wyjść
CRC
02 H
0F H
00 H
00 H
00 H
0B H
14 H
3F H
Tab. 3. Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającej aktywację wyjść o adresie 0-3 i 8-11 oraz
dezaktywację wyjść o adresie 4-7.
Przykład 4: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji 03H
Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającej odczytanie wartości adresu w rejestrze
programowalnym. W tym celu ustawiono wszystkie przełączniki adresu na OFF (adres urządzenia 01 H). Moduł
zwrócił wartość 20H mieszczącą się w rejestrze o adresie zero. W przypadku ustawienia wszystkich
przełączników adresu na ON, adres urządzenia będzie zgodny z wartością rejestru programowalnego (w tym
przypadku 32).
Żądanie
Adres rejestru
Ilość rejestrów
CRC
00 H
00 H
00 H
01 H
84 H
Odpowiedź
Adres
Funkcja
Ilość bajtów
Wartość rejestru
CRC
01 H
03 H
01 H
00 H
20 H
49 H
Tab. 5. Przykładowa ramka żądania powodująca odczytanie zawartości rejestru programowalnego.
Adres
01 H
Funkcja
03 H
0A H
9C H
Przykład 5: Sterowanie modułem MA-02 – realizacja funkcji 06H
Przykład ramki protokołu MODBUS RTU umożliwiającej ustawienie wartości w rejestrze programowalnym. W
tym przypadku w rejestrze programowalnym ustawiono wartość 20H (32). Wartość adresu zapisana w rejestrze
programowalnym może być z zakresu od 1 do 247.
Żądanie
Adres rejestru
Wartość rejestru
00 H
00 H
00 H
20 H
88 H
Odpowiedź
Adres
Funkcja
Ilość bajtów
Wartość rejestru
01 H
06 H
00 H
00 H
00 H
20 H
88 H
Tab. 5. Przykładowa ramka żądania powodująca ustawienie adresu rejestru programowalnego
Adres
01 H
Funkcja
06 H
CRC
12 H
CRC
12 H

Podobne dokumenty