Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Komentarze

Transkrypt

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza sędziów
klasy międzynarodowej do składania aplikacji sędziowskich na niżej
wymienione zawody z cyklu ITTF World Tour.
Nazwa Turnieju
1.
2.
3.
2016 Czech Junior and Cadet
Open
2016 French Junior and Cadet
Open
Italian Junior and Cadet Open
Miejsce
rozgrywania
turniejów
Hodonin
Metz
Lignano
Sabbiadoro
Data turnieju
10.02.2016 –
14.02.2016
17.02.2016 –
21.02.2016
09.03.201613.03.2016
Data upłynięcia
przyjmowania
zgłoszeń
10.01.2016
08.01.2016
26.01.2016
Wymagania:
- Posiadanie międzynarodowej klasy sędziowskiej
- Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu podstawowym.
Zasady finansowania:
- Sędziowie zobowiązani są dojechać na miejsce wyjazdu we własnym zakresie.
Limity osobowe dla poszczególnych turniejów uzależnione będą od decyzji
organizatora oraz możliwości finansowych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy ( z podaniem numeru
IU): [email protected]
Za Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego
Marcin Fidala

Podobne dokumenty