Tutaj - Cozadzien

Komentarze

Transkrypt

Tutaj - Cozadzien
TYGODNIK
BEZPŁATNY
DLA RADOMIA I REGIONU
NAKŁAD 10 000
ISSN 1895-8451
NR 519 PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
REKLA MA
PRZYMIERZALNIA
ŻYRANDOLI
 wybierasz trzy
 przymierzasz w domu
 te, które Ci nie pasują,
oddajesz
RADOM, ul. TORUŃSKA 9
 (48) 363 65 40
www.mirat.com.pl
Sto dni do matury
W NUMERZE
Fot. Michał Sołśnia
„Kochanowski”
dla Radomia
– Moim zamysłem było pokazanie radomian, którzy tylko świadczą o nas w świecie
– mówi Zbigniew Wieczorek,
polonista w VI LO i pomysłodawca projektu.
str. 2
Pół miliarda
na inwestycje?
Anna M. Białkowska, Ewa Kopacz i Leszek Ruszczyk proponują poprawki do budżetu
państwa, dzięki którym na inwestycje dla Radomia i regionu zostałoby przeznaczone
0,5 mld zł.
str. 3
Konflikt w Wierzbicy
str. 2
Do prokuratury wpłynęły
zawiadomienia dotyczące
GOPS w Wierzbicy. Kierowniczka twierdzi, że strajk
pracownic jest nielegalny,
pracownice – że kierowniczka niezgodnie z prawem wpływa na działalność
związku .
str. 5
REKLA MA
STREFA
PRODUCENTÓW:
Pn.
Wt.
Śr.
Cz.
Pt.
8-16
7-18
7-18
6-18
6-20
So.
Nd.
5-15
nieczynne
STREFA
HANDLOWO-USŁUGOWA:
Pn. – so.
Nd.
6-21
10-18
Wernera 10a/Szarych Szeregów
AKTUALNOŚCI
„Kochanowski”
dla Radomia
Przerwał głodówkę
Bale
dla seniorów
Dom Senior-Wigor zaprasza za Dzień Babci i Dziadka oraz na bale karnawałowe.
– Moim zamysłem było pokazanie radomian, którzy nie tylko
świadczą o nas w świecie, ale także świadczą o różnorodności ukończonej przez nich szkoły, o jej możliwościach – mówi
Zbigniew Wieczorek, polonista w VI LO im. Jana Kochanowskiego
i pomysłodawca projektu.
z Instytutu Badań Literackich PAN
zajmie się kwestią „Jak pamiętać nieobecnych Innych; przepracowywanie
trudnej przeszłości w gestach artystycznych i literackich”.
– Wywodzący się z „Kochanowskiego” wybitni chemicy to całkiem
spora już grupa. Zaproszenie do projektu przyjęła m.in. prof. Elżbieta
Malinowska z Politechniki Warszawskiej; jej wykład odbędzie się w maju.
W czerwcu zaś o nowej energetyce
będzie mówił prof. Sławomir Podsiadło z Wydziału Chemii Politechniki
Warszawskiej i... student III roku
tegoż wydziału Grzegorz Matyszczak
– wylicza Zbigniew Wieczorek.
Pierwsze spotkanie z wykładowcami-absolwentami VI LO po wakacyjnej przerwie – we wrześniu.
– Pokazywanie dorobku, znaczącego przecież, absolwentów „Kochanowskiego”, przypominanie, że ich
droga naukowa zaczęła się tu, w Radomiu, to bardzo cenna inicjatywa
– uważa wiceprezydent Karol Semik.
– Ten projekt ma też na celu wzmacnianie poczucia wartości nas, radomian. Dlatego chciałbym, żeby powstały podobne – „»Chałubiński« dla
Radomia”, „»Czachowski« dla Radomia” czy „»Kopernik« dla Radomia”.
NIKA
Fot. Joanna Gołąbek
Projekt „»Kochanowski« dla Radomia” to cykl 11 popularnonaukowych
wykładów otwartych, przygotowanych i prowadzonych przez absolwentów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
z różnych roczników. Absolwentów
z uznanym dorobkiem naukowym
z rozmaitych dziedzin. Pierwszy – dr
Agaty Łukomskiej z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt.
„O cnocie, czyli jak być kochanym.
Na marginesach »Wykładu cnoty«
Jana Kochanowskiego” – odbędzie
się w piątek, 22 stycznia w Resursie
Obywatelskiej; początek o godz. 13.
– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych radomian. Nie trzeba
być specjalistą z dziedziny medycyny, chemii czy fizyki, by zrozumieć,
o czym będą mówili prelegenci – zapewnia Zbigniew Wieczorek. – Każdy
z nich tak przygotował swój wykład,
by był on zrozumiały i interesujący
dla laika.
Wykłady odbywać się będą raz
w miesiącu – zawsze w piątek o godz.
13. W lutym dr hab. Tadeusz Szumiata z radomskiego UTH opowie
o fizyce w służbie przemysłu i innowacyjności, w marcu prof. nauk medycznych Ireneusz Nawrot będzie
mówił o współczesnej transplantologii, a kwietniu dr Katarzyna Bojarska
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
«
– Pierwszy wykład już dzisiaj – mówi inicjator projektu „»Kochanowski« dla Radomia” Zbigniew Wieczorek
R E K L AM A
Dzisiaj (piątek, 22 stycznia) w placówce przy ul. Rwańskiej 7 odbędzie się impreza z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka, przygotowana przez
uczniów PSP nr 33. Wstęp wolny.
Natomiast w czwartek, 28 stycznia
i 4 lutego dom Senior-Wigor organizuje otwarte bale karnawałowe dla
osób 60+, pod hasłem „Jak bale, to
tylko w karnawale!”. Imprezy odbywać się będą w godz. 11-14. - Całość
uświetni muzyka na żywo – grane
będą najlepsze kawałki taneczne. Zapewniamy gościom czas pełen muzyki, tańca i udanej zabawy – zachęcają
organizatorzy.
CT
Sebastian N. przerwał protest głodowy.
Sebastian N., przypomnijmy,
w areszcie śledczym przebywa od
grudnia. Prokuratura zarzuca mu
uprowadzenie trzyletniego synka.
Sebastian N. głodówkę rozpoczął 28 grudnia; protestował w ten
sposób przeciwko – jego zdaniem
– bezpodstawnemu i bezprawnemu zatrzymaniu, a także przeciwko łamaniu praw człowieka przez
radomski wymiar sprawiedliwości.
Głodówka miała trwać do 2 marca,
czyli do końca okresu tymczasowego
aresztowania. Protest polegał na cał-
kowitej odmowie spożywania jakichkolwiek posiłków.
– W areszcie podjęto próbę wykorzystania protestu głodowego dla zrobienia z mojego klienta osoby z problemami psychicznymi. Protestujesz,
znaczy jesteś chory psychicznie. To są
metody z Rosji sowieckiej; tam były
tzw. psychuszki. U nas zaczynają je
wprowadzać w Radomiu. Sebastian
nie poddał się tej prowokacji i przerwał protest głodowy – informuje na
profilu adwokat Sebastiana.
KS
STO DNI DO MATURY
Przebierz się
na zapusty
Wprawdzie jedlińskie zapusty rozpoczną
się dopiero 7 lutego, ale już od 27 stycznia mogą się zgłaszać chętni do udziału
w konkursie na przebranie zapustowe.
Konkurs organizowany jest w tym
roku po raz pierwszy, a organizatorzy adresują go nie tylko do mieszkańców Jedlińska czy okolic, ale
do chętnych w całej Polsce – dzieci, młodzieży i dorosłych. Trzeba
przygotować strój charakterystyczny dla końca karnawału w Polsce.
Strój musi być zgodny z jednym
z obrzędów zapustowych, charakterystycznych dla danego regionu
naszego kraju. Uczestnicy konkursu
zaprezentują swoje stroje 9 lutego
podczas „Ścięcia Śmierci”. Przejdą
w korowodzie przebierańców ulicami Jedlińska i zaprezentują swój
ubiór przed komisją konkursową.
Będą też musieli przedstawić opis
zwyczaju, w ramach którego wykonali swoje przebranie.
By wziąć udział w konkursie, trzeba się zarejestrować w Gminnym
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku między 27 stycznia a 5
lutego. Najlepsze stroje zostaną nagrodzone.
Jedliński obrzęd zapustowy jest
unikatem na skalę światową; trwają
starania o wpisanie Ścięcia Śmierci
na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jedlińskie zapusty rozpocznie 7 lutego
VI Zapustowy Bal Kobiet, którego
motywem przewodnim jest w tym
roku „Na ludowo!”. Na poniedziałek
zaplanowano koncert Jerzego Połomskiego, we wtorek natomiast odbędzie się właściwy obrzęd. Wystąpią zespoły i kapele ludowe, potem
zostanie rozstrzygnięty konkurs na
przebranie zapustowe. A po Ścięciu
Śmierci wystąpi zespół Akcent Zenona Martyniuka.
Fot. Michał Sołśnia
2
Styczeń to tradycyjny czas studniówek.
Maturzyści z 13 radomskich szkół mają już
ten bal za sobą, natomiast w tę sobotę bawić się będą uczniowie VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i VIII LO im. Jana
III Sobieskiego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte.
Galerie zdjęć i filmy ze studniówek można
oglądać na portalu www.cozadzien.pl.
CT
REKLA MA
NIKA
AU T O R E K L AM A
TUTAJ!
504 081 593
Natalia
Radom, ul. Okulickiego 39; II p.; tel./faks 48 312 13 44
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord, CoZaDzień.pl,
RadomLed – ekrany ledowe : tel. 519 119 513, 48 360 25 25
[email protected]
[email protected]
Dyrektor: Maciej Dobrowolski
Kierownik redakcji: Iwona Kaczmarska
Redaguje zespół
Projekt graficzny: 7 Dni
Skład: Kamil Stachowicz
Nakład: 10 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialoności
za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Radomska Grupa Mediowa Sp. z o.o.,
ul. Okulickiego 39, 26–600
Druk: Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie,
oddział w Kielcach – Drukarnia w Tarnobrzegu,
ul. Mechaniczna 12
ISSN 1895–8451
TWOJA
REKLAMA
BEZPŁATNY TYGODNIK DLA RADOMIA I REGIONU
tel.
Pół miliarda
na inwestycje?
Chcą
podwyżek
Dziewięciu radiologów i trzech fizjoterapeutów z Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego nie zgodziło się na
nowe warunki pracy.
REKLAMA
Zatrudni
sprzedawców
na działy:
Nowe Media
i Strefa Usług
Fot. Michał Sołśnia
Anna Maria Białkowska i Leszek Ruszczyk mają nadzieję przekonać rządzących do swoich propozycji
 ADAM HILDEBRANDT
WOJCIECH WÓJCIKOWSKI
Radomscy posłowie PO – Anna
Maria Białkowska, Ewa Kopacz i Leszek Ruszczyk złożyli w sumie 11 poprawek do budżetu państwa na 2016
rok. – Wnioskujemy m.in. o 160 mln
zł na przedłużenie pasa startowego
i budowę miejsc postojowych dla
samolotów. Wiemy, że jest zainteresowanie zagranicznych inwestorów
naszym lotniskiem, a te inwestycje
spowodowałyby, że my dysponowalibyśmy poważną ofertą. Co przełożyłoby się na zwiększenie zainteresowania inwestorów – tłumaczy poseł
Leszek Ruszczyk. – Kolejne 50 mln
zł chcemy przeznaczyć na budowę
obwodnicy Lipska. Byłoby to uzupełnienie innej inwestycji – niedawno
oddanego do użytku most na Wiśle
w Kamieniu, który łączy Mazowsze
z Lubelszczyzną. Na drugi etap budowy centrum przetwórstwa owocowo-warzywnego w Słowikowie koło
Przytyka, czyli budowę przetwórni
i przechowalni owoców potrzeba 20
mln zł. 30 mln zł zaś chcemy zabezpieczyć na budowę hali widowiskowo-sportowej w Radomiu, a konkretnie na infrastrukturę wokół hali.
Pozostałe propozycje to 10 mln zł
na pierwszy etap budowy centrum
rehabilitacji w Radomskim Szpitalu
Specjalistycznym i kolejne 10 mln
na doposażenie tej lecznicy oraz 120
mln zł na budowę oddziału onkologicznego w Mazowieckim Szpitalu
Specjalistycznym. Na dokończenie
ul. Młodzianowskiej posłowie Platformy chcą z budżetu państwa przeznaczyć 9,5 mln zł, a na budowę
krajowej „dziewiątki” i „dwunastki”,
czyli odcinka od wiaduktu na ul.
Żółkiewskiego do ronda Matki Bożej
Fatimskiej 140 mln zł.
– Poprawki w pierwszym czytaniu na komisji budżetu i finansów
przepadły – nie ukrywa Anna Maria
Białkowska. – Ale jest jeszcze drugie
czytanie.
Wartość wszystkich poprawek to
w sumie 500 mln zł.
– Absolutnie to są kwestie potrzebne dla Radomia i ziemi radom-
Oferujemy

stabilne zatrudnienie

bogaty pakiet socjalny

motywujący system premii

możliwość stałego rozwoju
Wymagania

łatwość w nawiązywaniu
kontaktów

nowoczesne energooszczędne
rozwiązania
położenie w Centrum Radomia
windy i zielone dachy
znajomość branży
telekomunikacyjnej
lub komputerowej
CV proszę kierować na:
[email protected]
skiej – mówi poseł PiS Wojciech
Skurkiewicz. – Dziwię się jednak,
że pan poseł Leszek Ruszczyk te poprawki zgłasza dopiero teraz. Przecież budżet został przyjęty przez rząd
Ewy Kopacz i przez Ewę Kopacz złożony w sejmie. Można więc było zapisać to wszystko od razu w projekcie budżetu.
Poseł Skurkiewicz stwierdził, że
PiS „zdaje sobie sprawę, że Radom
i ziemia radomska przez ostatnie
osiem lat były przez rząd PO traktowane po macoszemu”. – Jestem
przekonany, że to się w tej chwili
zmieni – zapewnia poseł. – Oczywiście, jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mamy wizję,
w jaki sposób pomóc Radomiowi
i ziemi radomskiej. Będziemy też
rozmawiać z prezydentem Witkowskim – niech wskaże swoje priorytety i oczekiwania co do środków
finansowych z budżetu państwa. Myślę, że będziemy dalej działać tak, by
dla Radomia i regionu było jak najwięcej pieniędzy.
W poniedziałek parlamentarzyści
ziemi radomskiej powołali parlamentarny zespół do spraw rozwoju
Radomia i ziemi radomskiej. Mirosław Maliszewski na spotkanie nie
dotarł, ale deklaruje chęć współpracy z pozostałymi. Szefem zespołu
został Marek Suski (PiS), a wiceprzewodniczącymi Robert Mordak (Kukiz '15) i Leszek Ruszczyk (PO).
– Jestem przekonany, że wspólnie
ze wszystkimi parlamentarzystami
będziemy zabiegać, żeby jak najlepszy lobbing na rzecz Radomia i ziemi radomskiej odbywał się właśnie
w Warszawie – mówi poseł Skurkiewicz. – Mijają trzy miesiące od wyborów parlamentarnych i jakoś nie
dane nam było – jako parlamentarzystom – spotkać się z Radosławem
Witowskim, na takim chociażby roboczym spotkaniu, żeby porozmawiać na temat potrzeba Radomia.
3
W rocznicę
powstania
Mszą świętą i apelem poległych uczczą
radomianie 153. rocznicę wybuchu
powstania styczniowego.
Głównym organizatorem dzisiejszych (piątek, 22 stycznia) uroczystości jest II LO im. Marii Konopnickiej, we współpracy z III LO im.
Dionizego Czachowskiego i V LO
im. Romualda Traugutta. Obchody
rozpoczną się o godz. 12 mszą św.
w katedrze; odprawi ją bp Piotr Turzyński. Potem nastąpi przemarsz
pod kościół bernardynów, gdzie na
grobie płk. Czachowskiego złożone
zostaną kwiaty; odczytany ma być
także manifest Rządu Narodowego.
Stamtąd uczestnicy pochodu przejdą (godz. 13.30) pod mauzoleum
płk. Czachowskiego, gdzie złożą
kwiaty i zapalą znicze. Uroczystości
– ok. godz. 14.15 – zakończy apel
poległych pod Krzyżem Straceń
przy ul. Warszawskiej.
NIKA
Namalują
mural
Jedenaście prac wpłynęło na konkurs
na projekt muralu upamiętniającego
wydarzenia Radomskiego Czerwca '76.
Na ogłoszony przez miasto konkurs odpowiedzieli artyści z całej
Polski. – Bardzo mnie cieszy duże
zainteresowanie tematem konkursu. Zależy nam, by wyeksponować
znaczenie radomskiego Czerwca
i przypomnieć, że droga Polski do
wolności zaczęła się właśnie w Radomiu. Mam nadzieję, że dzięki niekonwencjonalnej formie tematem
zainteresujemy również młode pokolenie – mówi prezydent Radosław
Witkowski.
Wszystkie prace oceni komisja,
której przewodniczy wybitny malarz i grafik Edward Dwurnik. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19
lutego.
Prace związane z namalowaniem
muralu sfinansuje miasto. Mural,
przypomnijmy, ma powstać na ścianie bloku u zbiegu ul. 25 Czerwca
i Żeromskiego. Jego odsłonięcie będzie częścią obchodów przypadającej
w tym roku 40. rocznicy protestu robotniczego.
CT
REKLA MA


KS
Anna Maria Białkowska, Ewa Kopacz i Leszek Ruszczyk proponują poprawki do budżetu państwa, dzięki którym na inwestycje dla Radomia
i regionu zostałoby przeznaczone 0,5 mld zł.
«
W ubiegłym roku 114 lekarzy RSS
otrzymało wypowiedzenia zmieniające warunki pracy. Wśród nich są
m.in. radiolodzy, patomorfolodzy
i fizjoterapeuci. Do tej pory pracowali 5 godz. i 35 min. dziennie, teraz mają pracować o dwie godziny
dłużej, ale za takie same pieniądze,
jak wcześniej. Do ubiegłego piątku
lekarze mieli czas na decyzję, czy
przyjmują nowe warunki pracy. Nie
zdecydowało się na to 12 osób.
– Z lekarzami radiologami będziemy prowadzić rozmowy – mówi
Marek Pacyna, dyrektor RSS. – Natomiast ci trzej fizjoterapeuci podobno znaleźli nową prace. Ale z nimi
również będziemy próbowali się porozumieć.
Radiolodzy są obecnie na okresie wypowiedzenia i na starych zasadach mają pracować do końca
lutego. A jeśli nie dojdzie do porozumienia? – Będziemy musieli ogłosić konkurs na świadczenie usług
– przyznaje Pacyna.
Problemów nie przewiduje wiceprezydent Jerzy Zawodnik, który
w poniedziałek spotkał się ze związkami zawodowymi. – Jestem przekonany, że na pewno się dogadamy
– mówi.
Jerzy Zawodnik zapowiedział,
że jeżeli szpital będzie stać, to
w pierwszej kolejności kwestie płacowe zostaną zaspokojone właśnie
dla tej grupy osób, którym został
wydłużony czas pracy. – Mamy nadzieję te podwyżki dać. Oczywiście
one nie będą dzisiaj. Nie wiemy
też, jak będzie wyglądał kontrakt
z NFZ na cały rok, dlatego musimy
to wszystko przeliczyć, wiedzieć dokładnie, jakimi pieniędzmi dysponujemy – tłumaczy wiceprezydent.
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
4
AKTUALNOŚCI
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
Kup sobie niebo
Zaatakował
policjantów
21-letni radomianin rzucił się z nożem
na interweniujących policjantów.
Teraz odpowie za czynną napaść na
funkcjonariuszy.
 ADAM HILDEBRANDT
«
Mieszko Makowski, prezes fundacji Uroboros i właściciel firmy Eternal Word oświadczył przed radomskim sądem, że zawłaszcza zaświaty,
które do tej pory – w świetle prawa
– nie miały właściciela; przedstawił
także akt notarialny. Teraz będzie
sprzedawał miejsce w zaświatach,
a większość dochodów z tych transakcji zasili jego fundację. Uroboros
pomaga poszkodowanym w wypadkach i osobom niepełnosprawnym
m.in. poprzez finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych czy zakup
protez kończyn 3D.
Albert Odzimkowski przekazał
w piątek na licytację charytatywną podpisaną przez siebie koszulkę, a w zamian otrzymał certyfikat
potwierdzający nabycie miejsca
w niebie. „Akt własności wystawiony przez Eternal Word, jedyną
firmę na świecie uprawnioną do
sprzedaży miejsc w zaświatach. Niniejszym uroczyście zaświadcza, że
Albert Odzimkowski jest prawowitym i legalnym właścicielem miejsca
w NIEBIE” - możemy przeczytać na
certyfikacie.
Nie wiemy, ile nieba przypadło zawodnikowi MMA, bo - jak twierdzi
Mieszko Makowski – w niebo nie ma
metrażu, a certyfikat można traktować raczej jako wejściówkę. – Interesuje mnie bardziej aspekt prawny,
czyli możliwość prawnego zawłaszczenia niż to, czy potem naprawdę
idzie się do nieba czy nie. Tutaj jestem sceptykiem – mówi Makowski.
Właściciel zaświatów ma zamiar
wysyłać wezwania do zapłaty za korzystanie z jego własności do przedstawicieli różnych religii. – Jeżeli
różne religie będą chciały obiecywać
miejsce w zaświatach, muszą za to
zapłacić. Nie mam na myśli płacenia bezpośrednio mnie; będę wysyłał
propozycje ugodowe, aby kościoły
przeznaczyły część pieniędzy na cele
charytatywne – tłumaczy Makowski.
Nie zamierza eksmitować z nieba dotychczasowych lokatorów, ale
z piekłem jest już inaczej. Diabły
bowiem przebywają w piekle nielegalnie i Makowski prosi, by opuściły
jego własność.
Miejsce w zaświatach zainteresowani będą mogli kupować prawdopodobnie od lutego.
O obecnym właścicielu zaświatów
głośno zrobiło się latem 2014 roku.
Wtedy – jako prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Regionu Radomskiego –
zorganizował... casting na kandyda-
Fot. Adam Hildebrandt
Radomianin Mieszko Makowski jest od kilku tygodni właścicielem zaświatów wszystkich systemów wierzeń. W piątek miejsce w niebie zapewnił sobie uroczyście zawodnik MMA Albert
Odzimkowski.
Albert Odzimkowski (z prawej) zapewnił sobie miejsce w niebie
tów do Rady Miejskiej Radomia.
Zgłosiło się nań ok. 20 osób. Lista
stowarzyszenia zdobyła w mieście
w sumie 443 głosy, a sam Mieszko
Makowski – lider listy w okręgu nr 1
przekonał do siebie 31 wyborców.
Dyżurny radomskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań
przy ul. Halinowskiej. Na miejsce
pojechali policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego.
Jeden
z domowników, 21-latek był bardzo
agresywny. Mężczyzna próbował
także nożem zaatakować interweniujących funkcjonariuszy, ale szybko został przez nich obezwładniony.
– Po interwencji 21-latek, ze
względu na swój stan psychiczny,
został przewieziony do szpitala na
obserwację. W kolejnych dniach
przedstawiono mu zarzut czynnej
napaści na policjantów i zastosowano wobec niego policyjny dozór – mówi Justyna Leszczyńska
z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
CT
AU T O REKLA MA
TWOJA REKLAMA
TUTAJ!
tel.
te
504 081 558
Sylwia
R E K L AM A
NAJTANIEJ W RADOMIU!
TAXI zł/km
AKTUALNOŚCI
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
5
Konflikt w Wierzbicy
 ANETA PAWŁOWSKA-KRAĆ
Pierwsze zawiadomienie do prokuratury wpłynęło 7 stycznia. – Kierownik GOPS w Wierzbicy złożył
doniesienie, że prowadzony przez
grupę pracownic strajk jest sprzeczny
z prawem – wyjaśnia prokurator Janusz Kaczmarek, kierownik Ośrodka
Zamiejscowego Prokuratury w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu.
Następnego dnia wpłynęło zawiadomienie wysłane przez związek zawodowy działający w wierzbickim
GOPS-ie. – Kierownictwo tego związku informuje o naruszeniach przez
kierownika GOPS-u przepisów ustawy o związkach zawodowych, czyli
utrudnianiu wykonywania działalności związkowej tym pracownicom
– wyjaśnia prokurator Kaczmarek.
Do 8 lutego prokuratura ma czas
na decyzję o ewentualnym wszczęciu
dochodzenia.
POŁOWICZNA PRAWDA
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – jak informuje Ilona Czarnecka, była kierownik
ośrodka – zarejestrowali związek
zawodowy 16 października ubiegłego roku. A 30 listopada związkowcy
wystąpili z żądaniem 400-złotowej
podwyżki od stycznia 2016. Żądanie zostało przedstawione pracodawcy, czyli kierownictwu ośrodka,
z zastrzeżeniem, że jeśli do 4 grudnia
nie będzie pozytywnej odpowiedzi,
to zostanie wszczęty spór zbiorowy.
Jeszcze tego samego dnia, czyli 30
listopada kierownik GOPS odpowiedziała, że podwyżek dać nie może,
bo nie ma pozwolenia od wójta.
– Wójt poleceniem służbowym z 27
listopada zabronił mi podejmowania
jakichkolwiek decyzji z zakresu zadań
z pomocy społecznej i decyzji płacowych – twierdzi Ilona Czarnecka.
– To połowiczna prawda. Rzeczywiście wydałem pisemny zakaz
podejmowania decyzji związanych
z finansami i podpisywaniem umów
z pracownikami. Jednocześnie nikt
mi nie zgłaszał, że pracownicy chcą
podwyżek, więc do tej konkretnej
sytuacji się nie odnosiłem. O sporze
dowiedziałem się dopiero, gdy był
już zaawansowany – wyjaśnia wójt
Wierzbicy, Zdzisław Dulias.
KIEROWNICTWO NIE CHCE ROZMAWIAĆ
Kolejne etapy, które zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych są konieczne
przed rozpoczęciem strajku, zostały
R E K L AM A
przeprowadzone
bardzo sprawnie.
2 grudnia odbyły się negocjacje
z mediatorem, a 3
grudnia Państwowa Inspekcja Pracy
została
poinformowana, że strony
nie doszły do porozumienia i weszły
w spór zbiorowy.
4 grudnia obowiązki kierownika wierzbickiego
GOPS-u
zaczęła
pełnić Halina Janiszek. Ilona Czarnecka zaś została
zwolniona z pracy. Zdaniem wójta
zwolnienie Czarneckiej ma bezpośredni wpływ na przebieg konfliktu.
– To nieprawda. Jako kierownik
nie miałam wpływu na decyzje podjęte przez pracowników w związku
ze sporem. Pracownice chciały, żeby
coś się zmieniło. Nie było pieniędzy
na delegacje; pracownice socjalne
jeździły na wywiady za swoje pieniądze. Wójt na bieżąco był przeze mnie
informowany o sytuacji w ośrodku.
Jednak nigdy nie było dobrej woli
ze strony wójta, aby osiągnąć jakieś
porozumienie. Czego dowodem jest
moje zwolnienie. Już w październiku wysłałam budżet na przyszły rok.
Też nie było rozmowy na ten temat
–
mówi
była
kierowniczka
GOPS-u Ilona Czarnecka.
O tym, że na przebieg sporu nie ma
wpływu zwolnienie kierowniczki, jest
również przekonana Anna Kawalec,
wiceprzewodnicząca
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej i Jednostek Samorządu Terytorialnego
Powiatu Radomskiego, a także pracownik GOPS w Wierzbicy. – Wszelkie dokumenty zostały przekazane
nowej pani kierownik 10 grudnia.
Nie udało się przeprowadzić żadnej
rozmowy, co dalej ze sporem. Widząc brak reakcji, przeprowadziliśmy
referendum strajkowe – relacjonuje
wydarzenia Anna Kawalec. I zarzuca Halinie Janiszek, że nie chciała
rozmawiać o problemach pracowników i celowo zmierzała do tego, żeby
Fot. Joanna Gołąbek
Do prokuratury w Szydłowcu wpłynęły dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Kierowniczka GOPS twierdzi, że strajk pracownic ośrodka jest nielegalny. Pracownice z kolei twierdzą, że kierowniczka niezgodnie z prawem wpływa na działalność związku zawodowego.
zwolnić z pracy aktywnych działaczy
związków zawodowych.
W referendum za rozpoczęciem
strajku opowiedziało się dziewięciu
pracowników. Ostatecznie spośród
12 pracowników GOPS protest podjęło pięcioro. Strajk rozpoczął się 29
grudnia. Protestujący przychodzili
do ośrodka, ale nie wykonywali swoich obowiązków.
ZDUMIONE, ZSZOKOWANE I ZAŁAMANE
7 stycznia miała się odbyć nadzwyczajna sesja rady gminy poświęcona kwestii sporu w GOPS-ie. – Sesja miała się rozpocząć o dziesiątej,
a my się o ósmej rano dowiedzieliśmy, że pani kierownik uważa, że
spór jest nielegalny. I dlatego dwie
osoby – przewodnicząca i wiceprzewodnicząca związku mają być zwolnione karnie. Przecież mieliśmy się
na sesji spotkać i rozmawiać, a przed
sesją się dowiadujemy o zwolnieniach. To się nazywa szukanie rozwiązania? – pyta Anna Kawalec.
– Tak, już 4 stycznia proponowałam paniom „usiądźmy, porozmawiajmy”. Bo z analizy przepisów wynikało, że ten strajk jest nielegalny.
Dlatego przedstawiłam swoje stanowisko przed sesją, żeby na sesji już
prowadzić rozmowy z uwzględnieniem aktualnej mojej wiedzy. Moim
obowiązkiem jest też – jeśli mam
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa – poinformowanie o tym prokuratury – wyjaśnia p.o. kierownika
GOPS-u Halina Janiszek.
– Rozpętało się coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. My postulowaliśmy, żeby pracownicy GOPS-u dostali podwyżkę, a zakończyło się tym,
że pracodawca zagroził zwolnieniem
pracowników. Jesteśmy tym zdumione, zszokowane i załamane. Rozmowy,
które miały doprowadzić do porozumienia, zakończyły się niepowodzeniem, gdyż pani pełniąca obowiązki
kierownika nie zamierza zmienić swojej decyzji i chce zwolnić pracowników. I to karnie – mówi wiceprzewodnicząca związku zawodowego.
PROTEST TAK, STRAJK NIE
Halina Janiszek potwierdza, że
dwóm osobom przedstawiła zamiar
wypowiedzenia warunków pracy
i płacy. Pozostałe panie dostały do
podpisania oświadczenia, że jeśli nie
wrócą do pracy, pracodawca potraktuje to jako ciężkie naruszenie obowiązków służbowych.
– Zgodnie z obowiązującym prawem pracownicy administracji publicznej nie mają prawa do strajku.
Mogą protestować, ale nie strajkować – mówi Halina Janiszek.
8 stycznia strajk się skończył, ponieważ wszyscy protestujący poszli
na zwolnienie lekarskie.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej i Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Radomskiego
jest zrzeszony w Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej z siedzibą
w Warszawie. Federacja wysłała do
kierownik GOPS-u żądanie m.in. zaprzestania ingerencji w działalność
związkową w ośrodku. Z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi będzie
związany z rozpoczęciem ogólnopolskiego sporu zbiorowego z kierownictwem. Na odpowiedź w tej sprawie federacja czekała do 18 stycznia.
– Jestem gotowa do współpracy, ale to musi mieć ramy prawne.
W statucie federacji jest przecież zapis, że nie może ona wchodzić w spory zbiorowe – mówi Halina Janiszek.
P.o. kierownika zapewnia, że
mimo sporu zadania wierzbickiego
GOPS-u są realizowane na bieżąco.
AUT OREKLAMA
TWOJA REKLAMA
tel.
TUTAJ! 519 119 513
Daniel
6
PORADNIKOWO
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
Utrzymaj wagę!
Groźny
bezdech
Bezdech senny polega na powtarzającym się ograniczeniu przepływu powietrza podczas snu wskutek
opadania zwiotczałej tkanki odcinka dróg oddechowych w gardle, co
z kolei powoduje głośne chrapanie,
chwilowe wybudzenia, niedotlenienie i podwyższone ciśnienie krwi.
Tysiące pacjentów z zespołem bezdechu sennego cierpi na wzmożoną
senność w ciągu dnia, bóle głowy
i nadciśnienie.
Najlepszą metodą zapobiegania
chorobie jest unikanie czynników,
które sprzyjają jej powstawaniu.
 Duże znaczenie ma utrzymywanie
należnej wagi ciała. Zmniejszenie
wagi ciała zmniejsza wskaźnik bezdechu.
 Należy leczyć choroby nosa, gardła i krtani.
 Zabiegi operacyjne – takie, jak
usunięcie polipów nosa, wycięcie
przerośniętych migdałków podniebiennych czy korekcja skrzywionej
przegrody nosa – pomogą pozbyć się
choroby.
 Należy na unikać napojów alkoholowych, zaprzestać palenia papierosów i unikać medykamentów mogących mieć wpływ na oddychanie:
leków uspokajających czy nasennych.
 Nie bez znaczenia jest dbanie o odpowiednią higienę snu. Należy unikać
wzmożonego wysiłku fizycznego i nie
najadać się tuż przed snem. Trzeba
dbać o właściwą liczbę godzin nieprzerwanego snu.
 Zalecane jest spanie na boku.
 Lecz przeziębienia, grypę, zapalenia zatok i alergie, gdyż te choroby
powodują problemy z oddychaniem
podczas snu.
FIT.PL
TYGODNIA
Według niektórych statystyk ponad 80 proc. osób, które schudły, wróciło do swojej poprzedniej wagi już po dwóch latach. Odchudzające się
kobiety doskonale wiedzą, że stosowanie diety to tylko połowa sukcesu.
Ważne jest, by wagę po diecie utrzymać.
Fot. Internet
Nie lekceważ chrapania, ponieważ
może być objawem bezdechu sennego,
który jest poważnym schorzeniem
u mężczyzn.
PRZEPIS
Powrót do starych nawyków żywieniowych może spowodować efekt
jo-jo. Jak pokazują badania naukowców, tracenie i przybieranie na wadze
może być również zagrożeniem dla
ludzkiego życia, podobnie jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom
cholesterolu, cukrzyca, depresja czy
choroby serca. Oczywiście, niewielkie
wahania na wadze są normalne.
Eksperci są zdania, że efekt jo-jo
jest często wynikiem restrykcyjnej
diety. Chcąc szybko schudnąć, kobiety
decydują się na stosowanie niskokalorycznych diet. I one faktycznie dają
efekt, jednak powrót do normalnego
jedzenia, gdy skończy się dieta skutkuje szybszym przybraniem na wadze.
Chcąc schudnąć i utrzymać wagę
po diecie, musisz zastanowić się, jaki
wpływ mają emocje na twój tryb życia i czy przypadkiem jedzenia nie
traktujesz jako antidotum na niepowodzenia. Wiele osób postrzega jedzenie jako nagrodę. Można jednak
poradzić sobie z takim postrzeganiem, wypisując na kartce papieru
i uświadamiając sobie wiele innych
czynności, które przynoszą nam równie dużą satysfakcję jak jedzenie.
Nawet przy stosowaniu rozsądnej,
zdrowej diety twoje ciało zrzuca kilogramy niechętnie. Wynika to z tego,
że im mniej dostarczamy naszemu
organizmowi kalorii, tym wolniej
działa nasz metabolizm. I to właśnie
on może pokrzyżować twoje plany
związane z odchudzaniem. Dodatkowo im więcej diet stosowałaś, tym
trudniej będzie ci stracić na wadze.
Organizm po doświadczeniach takiej
diety każdą następną traktuje jak
kryzysową sytuację energetyczną.
Aby sobie z nią radzić, uczy się magazynowania energii w taki sposób,
że odkładana zostaje coraz większa
ilość tkanki tłuszczowej. Wpływa to
także na zmniejszenie zużycia kalorii
na podstawowy metabolizm, a przez
to przybieranie na wadze.
Dlatego jeśli chcesz utrzymać
szczupłą sylwetkę, musisz na stałe
zmienić przyzwyczajenia żywieniowe. Ważne jest, by wychodzić z diety
stopniowo. Racjonalne wprowadzanie nowych produktów i stopniowe
zwiększanie ilości spożywanych kalorii jest kluczem do zatrzymania efektu
jo-jo. Diety niskokaloryczne to diety,
które nie tylko wymagają samodyscypliny przez okres ich stosowania, ale
również przez kilka tygodni po odstąpieniu od nich. Najrozsądniejsze jest
wprowadzanie do jadłospisu kolejnych 100 kcal dawki dziennej raz na
tydzień, aż do uzyskania właściwego
zapotrzebowania organizmu.
Stałe gubienie i przybieranie kilogramów ma także wpływ – i to negatywny – na nasz układ odpornościowy. W wyniku stale stosowanych
diet niską aktywność przejawiają
komórki odpowiadające za walkę
z infekcjami. Najnowsze badania
pokazują, że wśród kobiet, u których
nastąpił efekt jo-jo więcej niż pięć
razy, limfocyty zmniejszały swoją aktywność o jedną trzecią.
O ile dieta to często coś, co stosujemy tylko przez pewien czas, ruch
powinien stać się stałym elementem
naszej rutyny. Tai-chi, siłownia, basen czy jogging – jeśli chcesz utrzymać wagę po diecie, ruszaj się! Twoją najlepszą obroną przed powrotem
do dawnej wagi i fatalnej figury są
twoje mięśnie. Niezależnie od tego,
jak bardzo będziesz się starała utrzymać wagę po diecie, zaprzestanie
ćwiczeń to najlepszy sposób, żeby
w ciągu kilku miesięcy wrócić do
punktu wyjścia.
FIT.PL
REKLA MA
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku:
Inspektor Nadzoru o Specjalności Budowlanej
WYMAGANIA:
 zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji,
 wykształcenie wyższe kierunkowe,
 komunikatywność.
 staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 dobra znajomość prawa budowlanego i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych,
 umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów,
 umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi czynnościami,
 biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania,
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstruk-
cyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (aktualne
zaświadczenie z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
 umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych ze stanem technicznym
w budynkach,
OPIS STANOWISKA:
 realizowanie planu rzeczowo-finansowego zadań remontowych i inwestycyjnych zasobu komunalnego poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nadzór
oraz rozliczanie wykonawców z wykonanych prac w zakresie robót budowlanych,
 dokonywanie wizji technicznych i ocena stanu technicznego nieruchomości,
 nadzór i rozliczanie czynności okresowych kontroli budynków realizowanych przez wykonawców na podstawie odrębnych umów,
 kontrola, odbiór i rozliczanie robót budowlanych,
 archiwizacja dokumentacji.
 wiedza praktyczna z zamówień publicznych w zakresie procedur, opinii przedmiotu
zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych,
OFERUJEMY:
 posiadanie prawa jazdy kat. B,
 ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 odporność na stres,
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w siedzibie Spółki lub przesłanie w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia aplikacji na adres:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,
26-600 Radom, ul. Witosa 94, z dopiskiem „Inspektor nadzoru budowlanego” lub e-mailem: [email protected]
Przesłanych ofert nie zwracamy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
FAWORKI
SKŁADNIKI
– 400 g mąki pszennej
tortowej
– szczypta soli
– 5 dag masła
– 1 jajko
– 4 żółtka
– 1 łyżka cukru pudru
– 4 łyżki gęstej kwaśnej
śmietany 12 proc.
– 1 łyżka spirytusu
– 2 l oleju do smażenia
PRZYGOTOWANIE
Mąkę przesiewamy do miski,
dodajemy sól i pokrojone
na kawałeczki masło.
Najlepiej masło rozetrzeć
dokładnie palcami razem
z mąką. W drugiej misce
ubijamy przez kilka minut
jajko i żółtka z łyżką cukru
pudru na puszystą i gęstą
pianę. Do ubitych jajek
dodajemy mąkę z roztartym
masłem i miksujemy.
Następnie dodajemy
śmietanę i spirytus. Znów
wszystko miksujemy aż
powstanie jednolite ciasto.
Ciasto przekładamy do
miski, przykrywamy folią
spożywczą i odstawiamy
na ok. 45 min. – do czasu
aż zmięknie i dzięki temu
będzie łatwiejsze do
wałkowania.
Ciasto rozwałkowujemy na
nieduży placek, składamy
na pół i rozwałkowujemy.
I tak kilkakrotnie. Aby
ułatwić sobie pracę, można
rozwałkowywać mniejsze
placki, ale bardzo cienkie.
Wycinamy nożem paski
o długości ok. 10-12 cm
i szerokości ok. 3 cm
(nie dłuższe niż średnica
garnka, w którym będziemy
smażyć). W środku każdego
paska robimy nacięcie,
przez które przekładamy
jeden koniec ciasta.
Rozgrzewamy połowę
(1 litr) oleju do 180 st.
w szerokim i dużym garnku
i wkładamy maksymalnie
po 3 faworki. Szybko zaczną
się rumienić od spodu, więc
przewracamy je i smażymy
aż lekko się zrumienią
z drugiej strony. W połowie
smażenia wymieniamy olej
na nowy. Ciastka wyławiamy
drewnianym patyczkiem
i układamy na papierowych
ręcznikach. Po ostudzeniu
posypujemy cukrem
pudrem.
WOKÓŁ NAS
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
7
Dom wedle bramy
W latach 2007-12 spółka Rewitalizacja przeprowadziła generalny remont kamienicy Grodzka 8. Obiekt wybudowano
w latach 1846-47 na fundamentach tzw. domu wedle bramy, czyli gospodarczego zaplecza średniowiecznego zamku.
«
Kamienica
Grodzka 8
przed...
Fot. spółka Rewitalizacja.
Ze względu na szczególne znaczenie tej części Miasta Kazimierzowskiego dla poznania historii Radomia,
badania archeologiczne prowadzone
były przez kilka sezonów – w roku
2005 i 2006, w 2008 i 2010. Odkryto
m.in. kamienny i ceglany fundament
„domu wedle bramy”. Na uwagę zasługuje zbiór prawie 2 tys. fragmentów kafli piecowych. Niektóre z nich
udało się zrekonstruować. Są tu kafle
płytowe z XVI i XVII wieku, z polewą
lub bez, o zróżnicowanym ornamencie oraz późniejsze kafle z wyobrażeniem orła. W jednym z wykopów
odkryto ceglany fundament bramy
wjazdowej do zamku oraz poziom
bruku dziedzińca zamkowego. Odsłonięto również lico kamienno-ceglanego fundamentu ściany wschodniej
kamienicy, przy ścianie zaś – fragment detalu kamiennego z ornamentem tzw. wolich oczek. Znaleziska te
potwierdzają, że radomski zamek budowany był w połowie XIV wieku.
Remont samej kamienicy obejmował wzmocnienie fundamentów i wymianę stropów; od strony ul. Małej
zrobiono jeszcze jedno wejście. Budynek zyskał mansardowy dach. Projekt
uwzględniał również uporządkowanie
»
...i po
rewitalizacji
otoczenia. Powstał skwer z parkingiem
od strony ul. Małej, gdzie wyeksponowano relikty średniowiecznych murów
miejskich i drugi od strony Grodzkiej.
Tam stanęła makieta zamku.
Kamienica Starościńska została
przeznaczona na działalność społeczną i naukową. Swoją siedzibę
ma tu hufiec ZHR, Zespół Naukowy
do Badań Dziejów Radomia oraz
stacja archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W piwnicy natomiast
urządzono wystawę, gdzie można
oglądać najważniejsze zabytki zwią-
zane z zamkiem, pozyskane podczas
wykopalisk.
Na renowację udało się uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej
– 1 mln 696 tys. 822 zł i 89 gr.
Fot. ar chiw u m pry watne Krzysztofa Skarżyckiego
Spacerkiem w przeszłość
Widok kościoła farnego od strony ul. Wałowej. Na pierwszy m planie drew niane, żydowskie jatki na dzisiejszy m skwerze
Unii Wileńsko-Radomskiej. Lata dw udzieste lub trzydzieste X X wieku.
Partnerem cyklu jest spółka
24
www.rewitalizacja.radom.pl
8
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK, 22 STYCZNIA
05:35 Klan
05:55 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce: Dzika Polska: Bóbr z wami
06:55 Natura w Jedynce
David Attenborough i osobliwości świata przyrody
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Zima w Puławach
09:00 Ojciec Mateusz 2
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes
12:35 Rolnictwo na świecie: Norwegia
12:55 Natura w Jedynce: Tajemnice trzmieli
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Z paleniska i z fajerki
15:50 Wspaniałe stulecie
16:45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży - kronika
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda
20:25 Poldark. Wichry losu
21:35 James Bond powraca: Człowiek ze złotym pistoletem
23:50 Homeland 2
00:50 Żywe trupy 3
01:45 Chicago Fire
02:35 Homeland 2
03:35 Notacje
03:50 Świat się kręci
04:40 Zakończenie programu
05:35 Mikołajek
05:45 Mikołajek
06:10 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie
09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
05:00 Disco gramy
Dwa serca
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Caritas znaczy miłość
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Hity kabaretu: Konczita i inne hity kabaretu Ani
Mru-Mru
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Rodzinka.pl
19:55 Akademia smaku Zosi i Tomka
20:10 O mnie się nie martw 3
21:10 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
22:20 Sherlock 2
00:00 Tutanchamon
00:50 Perfekcyjny plan
02:30 Czarny cadillac
04:05 "Ja to mam szczęście!" - ulubione skecze
04:15 Zakończenie programu
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
Serial
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
Serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Pan Popper i jego pingwiny
Film komediowy
22:05 Underworld: Bunt Lykanów
Film horror
23:55 Pakt milczenia
Film horror
02:05 Tajemnice losu
Rozrywka
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
Magazyn
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn kultura/sztuka
10:55 Kuchenne rewolucje: Syrenka, Ustka
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku:
Jak schudnąć w domu przed telewizorem?
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:00 Madagaskar 2
Film animowany
21:55 Dzień zagłady
Film sensacyjny
00:30 MasterChef
02:00 Kuba Wojewódzki 16: Klaudia Halejcio i Wróżbita
Maciej
03:00 Uwaga!
03:15 Klub Magii
Magazyn
04:35 Rozmowy w toku:
Jak schudnąć w domu przed telewizorem?
Rozrywka
SOBOTA, 23 STYCZNIA
05:20 Egzamin z życia
06:10 Słownik [email protected]
06:35 Pełnosprawni
07:00 Las Story
07:30 Odnawialne źródła energii. Niewyczerpalne energie:
Słońce na dachu
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Sprawa dla reportera
09:50 Opole 2015 na bis
11:00 Kochany urwis 2
Film komediowy
12:40 Natura w Jedynce: Tajemnice trzmieli
Film dokumentalny
13:45 Downton Abbey 4
14:45 Okrasa łamie przepisy: Jabłka ze Starych Jabłonek
Magazyn kulinaria
15:25 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - studio
16:00 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - 1. seria konkursu drużynowego
17:00 Teleexpress
17:15 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - 2. seria konkursu drużynowego
18:30 Blondynka 4
Przed sobą nie uciekniesz
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Hit na sobotę: Negocjator
Film sensacyjny
22:50 Ostatni Mohikanin
Film przygodowy
00:55 Chicago Fire
01:45 Złoto dezerterów
Film historia/archeologia
02:55 Downton Abbey 4
03:50 Zakończenie programu
04:30 Szkielety z Sahary
05:00 Disco gramy
Film dokumentalny
05:35 W królestwie roślin z Davidem Attenborough
Walka o przetrwanie
06:35 M jak miłość
07:30 Pytanie na śniadanie 07:35 Pogoda
08:00 Pytanie na śniadanie 08:05 Pogoda
08:10 Pytanie na śniadanie 08:55 Pogoda
09:00 Pytanie na śniadanie
09:40 Pogoda
09:45 Pytanie na śniadanie
11:10 A la show: Joanna Kołaczkowska
11:45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Na południe
12:25 The Voice of Poland 6. Przesłuchania w ciemno
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
Podział
15:05 Rodzinka.pl
Urlop Boskich
15:40 Makłowicz w podróży: Trentino - Alto Adige. Trydent
16:20 Moje 600 gramów szczęścia - wybrane historie
17:10 Rozmowy poSzczególne
Anna Polony i Ewa Lipska
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama 18:35 Sport telegram 18:45 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
Film dokumentalny
19:05 Postaw na milion
20:05 Latający Klub 2 na wakacjach w Lubelskiem 2015
21:10 Latający Klub 2 na wakacjach w Lubelskiem 2015
22:15 Starsky i Hutch
Film komediowy
00:05 Made in Polska: Łąki Łan
01:15 King Kong
Film przygodowy
04:30 Perfekcyjny plan
Film thriller
06:00 Zakończenie programu
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i brygada detektywów
Ucieczka z tajemniczego dworu
09:15 Scooby-Doo i brygada detektywów
Tajemnica smoka
09:45 Scooby-Doo i brygada detektywów
Poczwar
10:15 Ewa gotuje
Magazyn kulinaria
10:45 Aladyn
Film animowany
12:40 Pan Popper i jego pingwiny
Film komediowy
14:45 Słoiki
15:45 Trudne sprawy
16:45 Poznaj swoje prawa
17:45 Chłopaki do wzięcia
18:15 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
Bazar
20:00 Strzał w 10
- urodziny Kabaretu Młodych Panów
22:00 Zastępca
Film sensacyjny
00:00 Zbaw mnie ode złego
Film horror
02:15 Tajemnice losu
Rozrywka
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
Magazyn
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn kultura/sztuka
11:00 Na Wspólnej
11:25 Na Wspólnej
11:50 Na Wspólnej
12:15 Na Wspólnej
12:45 Singielka
13:10 Singielka
13:35 Singielka
14:00 Singielka
14:30 Rajd Dakar
Magazyn motoryzacyjny
15:00 Ugotowani: Dokładka
16:00 Top Model
17:00 Żony Hollywood
18:00 Kuchenne rewolucje:
Bestwinka, Polskie Ranczo
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:25 Sport
Magazyn informacyjny
19:35 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:45 Uwaga!
20:00 Norbit
Film komediowy
22:10 Zanim odejdą wody
Film komediowy
00:10 Projekt X
Film komediowy
02:00 "Listy do M. 2"
kulisy filmu
02:25 Klub Magii
Magazyn
02:30 Uwaga!
AU T O REKLA MA
TWOJA REKLAMA
TUTAJ!
tel.
504 081 476
Dagmara
PROGRAM TV
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
NIEDZIELA, 24 STYCZNIA
05:40 Egzamin z życia
06:30 My, wy, oni
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:35 Do zobaczenia w Krakowie
09:00 Ziarno: Św. Teresa z Lisieux
09:35 Jak to działa?: Do 100 razy sztuka!
10:15 Żandarm na emeryturze
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:55 BBC w Jedynce
14:00 Niezawodny system
15:35 Skoki narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - studio
16:55 Teleexpress
17:05 Skoki narciarskie:
Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - 2. seria
18:30 Jaka to melodia?
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
20:00 Sport 20:15 Pogoda
20:25 Blondynka 4
21:25 Młodzi lekarze
22:20 Zakochana Jedynka: Było sobie kłamstwo
00:10 Negocjator
02:35 Żandarm na emeryturze
04:25 Jaka to melodia?
05:15 Zakończenie programu
06:05 Słowo na niedzielę
06:10 Natura się o(d)płaca 2: Oświęcim
06:40 M jak miłość
07:40 Barwy szczęścia
08:10 Barwy szczęścia
08:40 Barwy szczęścia
09:15 Barwy szczęścia
09:45 Rodzinne oglądanie
10:45 Podróże z historią
11:20 Makłowicz w podróży: Sardynia - Costa Smeralda
11:55 Gwiazdy w południe: Orły Temidy
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl
15:15 Latający Klub 2, czyli wieczór kabaretowy 2
16:25 Na dobre i na złe
17:25 Na sygnale 4
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kabaretowa scena Dwójki przedstawia:
Kabaret Młodych Panów
20:05 King Kong
Film przygodowy
23:20 Paranienormalni Tonight: Tomson i Baron
00:20 Starsky i Hutch
Film komediowy
02:10 Orły Temidy
Film komediowy
04:15 Głęboka woda 2
05:05 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast
08:45 Scooby-Doo i brygada detektywów
Pieśń Syreny
09:15 Aladyn
Film animowany
11:10 Zoom. Akademia superbohaterów
Film fantastyczny
12:55 Hidalgo - Ocean Ognia
Film przygodowy
15:45 Strzał w 10
- urodziny Kabaretu Młodych Panów
17:45 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Państwo w państwie
20:05 Kogel-mogel
Film komediowy
22:20 Ciężkie czasy
Film sensacyjny
00:45 Sport - retransmisje
02:45 Tajemnice losu
Rozrywka
05:30 Uwaga!
05:50 Mango
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry TVN
Magazyn kultura/sztuka
11:00 Co za tydzień
Magazyn informacyjny
11:30 Gwiezdne wojny: Część 3 - Zemsta Sithów
Film fantastyczny
14:25 Akademia policyjna 4: Patrol obywatelski
Film komediowy
16:10 Madagaskar 2
Film animowany
18:00 Ugotowani: Dokładka
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:25 Sport
Magazyn informacyjny
19:35 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:45 Uwaga!
20:00 Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa nadzieja
Film fantastyczny
22:40 Aeon Flux
Film fantastyczny
00:25 MasterChef
02:00 Uwaga!
02:20 Klub Magii
Magazyn
PONIEDZIAŁEK, 25 STYCZNIA
05:30 Klan
05:55 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce: Gepard, mistrz szybkości
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomościn 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Ślizg Małopolska
09:00 Ojciec Mateusz 2
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn rolniczy: Wyroby tradycyjne z wieprzowiny
12:50 BBC w Jedynce
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy: Żołnierskie dzieje ziemniaka
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda
20:25 Dzieci Ireny Sendlerowej
Film biograficzny
22:15 Oto historia: Tajne stowarzyszenia: Spiskowcy
Film dokumentalny
23:20 Sala samobójców
Film dramat
01:20 Było sobie kłamstwo
Film fantastyczny
03:05 Notacje Kazimierz Urbański.
Materie trzeba poprosić
03:20 Świat się kręci
04:10 Zagadkowa Jedynka
05:05 Zakończenie programu
06:00 Mikołajek
06:15 Mikołajek
06:35 Coś dla ciebie
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie 09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie 10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:45 Akademia smaku Zosi i Tomka
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat:
05:00 Disco gramy
W drodze do Himba
14:10 Na sygnale 2
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj 15:55 Pogoda
16:00 Reporter polski
16:35 Rodzinka.pl
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Tomasz Lis na żywo
22:50 Czy świat oszalał?: Oblężenie Leningradu
23:55 Grimm
00:45 Aida
01:45 Peter Sellers: Życie i śmierć
Film biograficzny
04:00 Tomasz Lis na żywo
05:00 Oblężenie Leningradu
Film dokumentalny
05:55 Zakończenie programu
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial obyczajowy
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
Cząstki elementarne
20:10 Megahit: Predatorzy
Film fantastyczny
22:20 Opancerzony
Film sensacyjny
00:10 Martha Marcy May Marlene
Film dramat
02:25 Tajemnice losu
Rozrywka
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:25 Kobieta na krańcu świata
Francja. Mała Afryka
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn kultura/sztuka
10:55 Kuchenne rewolucje:
Radom, Enigma
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku:
Nie wiem, jak zatrzymać przy sobie faceta...
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:30 "Planeta singli" - relacja z premiery
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
19:50 "Planeta singli" - relacja z premiery
19:55 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Życie bez wstydu
22:30 John Q
Film dramat
00:50 Skazany na śmierć
01:50 Ocalić Grace 2
02:50 Uwaga!
03:15 Klub Magii
04:35 Rozmowy w toku:
Nie wiem, jak zatrzymać przy sobie faceta...
Rozrywka
WTOREK, 26 STYCZNIA
05:30 Klan
05:50 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce: Pod wodami Okawango
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Program publicystyczny
09:00 Ojciec Mateusz 2
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes
12:35 Pakujemy
12:55 Natura w Jedynce: Ważki. Podniebni łowcy
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy:
Kuchnia żydowska, czyli dawna kuchnia polska
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda
20:25 Debata
21:30 Jak zostać gwiazdą
23:30 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
00:20 Młodzi lekarze
01:15 Tropiciel. Ślady zbrodni
03:00 Oto historia: Tajne stowarzyszenia: Spiskowcy
04:00 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
04:50 Notacje
Zofia Helwing. Przerażenie w oczach matki
05:05 Zakończenie programu
06:00 Mikołajek
06:15 Mikołajek
06:35 Sakramenty - znaki widzialne
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie 09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie 10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat:
14:10 Na sygnale 2
14:40 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj 16:00 Pogoda
16:10 M jak miłość
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama 18:30 Sport telegram 18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 M jak miłość
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Jonasz w brzuchu Lewiatana
00:00 Grimm
00:50 Paradoks
Oaza spokoju
01:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:50 Jonasz w brzuchu Lewiatana
04:00 Ekstradycja 2
05:00 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
Marsz
20:05 2012
Film sensacyjny
23:25 Wall Street: Pieniądz nie śpi
Film dramat
02:15 Leningrad
Film historia/archeologia
05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Augustów, Greek Zorbas
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku:
Miłość z internetu, pierwsza randka - w telewizji!
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Sahara
Film przygodowy
00:00 Kuba Wojewódzki: Radzimir Dębski i Artur Szpilka
01:00 Kamuflaż 3
02:00 Ostry dyżur
02:55 Uwaga!
03:20 Klub Magii
04:40 Rozmowy w toku:
Miłość z internetu, pierwsza randka - w telewizji!
Rozrywka
9
10
PROGRAM TV
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
ŚRODA, 27 STYCZNIA
05:30 Klan
05:55 Telezakupy
06:30 Natura w Jedynce: Ważki. Podniebni łowcy
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Program publicystyczny
09:00 Ojciec Mateusz 2
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Magazyn rolniczy: Produkcja tradycyjnych wędlin
12:50 Natura w Jedynce: Kraina pośród chmur
14:00 Tysiąc i jedna noc
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy:
W krainie dźwięków i smaków
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:00 Sport 20:15 Pogoda
20:25 Tajemnica jeziora
21:25 Po prostu
22:20 Mocne kino: Tropiciel. Ślady zbrodni
00:00 Jak zostać gwiazdą
02:00 Tajemnica jeziora
02:50 Po prostu
03:40 Notacje
03:55 Świat się kręci
04:45 Zakończenie programu
05:35 Mikołajek
05:45 Mikołajek
06:10 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie 09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie
10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:35 Cesarzowa Ki
13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat:
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Świat według Kiepskich
Szkoła życia
20:40 Rok pierwszy
Film komediowy
22:45 Powiedz, że to nie tak
Film komediowy
00:45 Moja najmilsza
Film komediowy
02:50 Tajemnice losu
Rozrywka
Himba - życie bez wody
14:05 Na sygnale 2
14:35 Rodzinka.pl
15:05 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 M jak miłość
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram 18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Na dobre i na złe
21:45 Na sygnale 4
22:20 Kino relaks: Zakochana złośnica
00:05 O mnie się nie martw
01:05 Świat bez tajemnic
01:55 Świat bez tajemnic
02:55 Oficerowie
03:55 Wiadomości z drugiej ręki
04:35 Wiadomości z drugiej ręki
05:05 Zakończenie programu
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Restauracja
Campo di Fiori, Nowy Sącz
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku:
Najpierw badanie na wariografie - potem ślub
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Miasto złodziei
Film dramat
00:00 Lip Sync Battle: Ustawka
00:35 Życie bez wstydu
01:35 Żony Hollywood
02:35 Rajd Dakar
Magazyn motoryzacyjny
03:10 Uwaga!
03:35 Klub Magii
Magazyn
04:55 Rozmowy w toku:
Najpierw badanie na wariografie - potem ślub
Rozrywka
CZWARTEK, 28 STYCZNIA
05:30 Klan
05:50 Telezakupy
06:25 Natura w Jedynce: Kraina pośród chmur
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Polityka przy kawie
08:40 Ferie w Polsce: Jelenia Góra, Karpacz
09:00 Ojciec Mateusz 2
10:00 Tysiąc i jedna noc
10:55 Wspaniałe stulecie
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie - na zielono:
Pełen gracji - tymianek w akcji
12:50 Natura w Jedynce: Planeta wróbli
14:00 Tysiąc i jedna noc
14:50 Wiadomości naukowe
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:20 Okrasa łamie przepisy:
Piernikowa kuchnia Kopernika
15:50 Wspaniałe stulecie
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan
18:30 Świat się kręci
19:30 Wiadomości
20:00 Sport 20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 11
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Marzenia i łzy
23:20 Dwanaście małp
01:30 Naszaarmia.pl
01:55 Sprawa dla reportera
02:55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Marzenia i łzy
03:45 Notacje
Waldemar Świerzy. Plakat to sposób myślenia
04:00 Świat się kręci
04:55 Zakończenie programu
05:35 Mikołajek
05:45 Mikołajek
06:10 M jak miłość
07:05 M jak miłość
08:00 Pytanie na śniadanie
08:50 Panorama
08:55 Pytanie na śniadanie 09:35 Pogoda
09:40 Pytanie na śniadanie 10:15 Pogoda
10:20 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia
11:35 Na dobre i na złe
12:40 Cesarzowa Ki
13:40 Sztuka życia: Olga Bończyk
14:05 Na sygnale 2
14:35 Rodzinka.pl
15:00 Rodzinka.pl
15:40 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe
17:05 Cesarzowa Ki
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia
20:05 Barwy szczęścia
20:40 Paranienormalni Tonight:
Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski
21:45 Tutanchamon
22:40 Kocham kino: Soul Kitchen
Film komediowy
00:30 Zakochana złośnica
Film komediowy
02:15 Soul Kitchen
Film komediowy
04:05 Art Noc:
Dyskretny urok trójkąta, czyli namiętny show
05:05 Zakończenie programu
05:00 Disco gramy
Magazyn muzyczny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
Magazyn informacyjny
08:00 Trudne sprawy
09:00 Malanowski i partnerzy
Serial
09:30 Malanowski i partnerzy
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja?
Serial
12:00 Pielęgniarki
13:00 Trudne sprawy
14:00 Pierwsza miłość
Serial obyczajowy
14:45 Słoiki
15:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
16:10 Pogoda
Magazyn informacyjny
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy
17:00 Dlaczego ja?
18:00 Pierwsza miłość
18:50 Wydarzenia
Magazyn informacyjny
19:20 Sport
19:25 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Brzydka prawda
Film komediowy
22:05 Róża
Film dramat
00:10 500 dni miłości
Film komediowy
02:05 Tajemnice losu
Rozrywka
05:50 Uwaga!
06:20 Mango
Magazyn
07:20 Singielka
07:50 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
08:00 Dzień Dobry TVN
Magazyn kultura/sztuka
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja Samui, Kraków
12:00 Szkoła
13:00 Szpital
14:00 Ukryta prawda
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła
17:00 Ukryta prawda
18:00 Szpital
19:00 Fakty
Magazyn informacyjny
19:35 Sport
Magazyn informacyjny
19:45 Pogoda
Magazyn informacyjny
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
Magazyn kulinaria
20:15 Na Wspólnej
20:55 Singielka
21:30 Kuchenne rewolucje:
Borowo, Sielawka
22:30 Ocean's Thirteen
Film komediowy
01:00 Kto poślubi mojego syna?
02:00 Kto poślubi mojego syna?
03:00 Uwaga!
03:25 Klub Magii
04:45 Rozmowy w toku
Rozrywka
AU T O REKLA MA
TWOJA REKLAMA
TUTAJ! 790 616 104
tel.
Paweł
SPORT
www.7dni.radom.pl
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
11
Zwycięska seria ROSY trwa
ROSA Radom przedłużyła zwycięską serię w Tauron Basket Lidze, wygrywając w niedzielę z Anwilem Włocławek 68:54.
Gorzej poszło im za to w europejskich pucharach – ponieśli czwartą porażkę, tym razem na wyjeździe z tureckim Royal
Hali Gaziantep 79:70.
Hitowe spotkanie na szczycie Tauron Basket Ligi (Rosa była na drugim, a Anwil na trzecim miejscu)
lepiej rozpoczęli gospodarze. Popisali się kilkoma szybkimi atakami
i przechwytami – po dwa przechwyty zanotowali Torey Thomas i Michał
Sokołowski. Ponadto świetnie dysponowany był CJ Harris, zdobywając
w pierwszej odsłonie aż 12 „oczek”.
11-punktowa seria Rosy podcięła
skrzydła Anwilowi, który dopiero
w końcówce wziął się za odrabianie
strat. Kwartę zakończył minimalnie
niecelny rzut Toreya Thomasa z połowy boiska. Rosa prowadziła 15:10.
Goście, mimo ogromnego wsparcia ze strony licznej grupy swoich
kibiców, nie grali skutecznie, co bez
wahania wykorzystywali radomianie. Na początku drugiej odsłony ich
przewaga ponownie wzrosła (21:11).
Do rozmontowania defensywy przyjezdnych ROSIE wystarczało kilka
dokładnych podań.
Dwa wejścia pod kosz rosłego Kevina Bristola sprawiły gospodarzom
nie lada problemy tuż po rozpoczęciu trzeciej ćwiartki. Anwil zaczął
grać nieco agresywniej, na co nie
potrafiła odpowiednio zareagować
Rosa. Po celnym rzucie zza linii 6,75
Davida Jelinka przyjezdni wyszli
nawet na prowadzenie. Trwało ono
zaledwie 14 sek., bo w ten sam sposób odpowiedział rozgrywający ekipy
z Radomia – Torey Thomas.
W ostatniej kwarcie świetnie do
gry wprowadził się Łukasz Bonarek.
Młody zawodnik ze stoickim spokojem dwukrotnie trafiał z dystansu w ważnym momencie. Najpierw
jednak Chyliński, a później Skibniewski odpowiadali w ten sam sposób i w hali MOSiR mieliśmy remis
50:50. Na tym skończyły się argumenty włocławian – ekipa z Radomia zanotowała serię 14:0 i zapewniła sobie zwycięstwo na dwie minuty
przed ostatnią syreną.
Bohater październikowego meczu, Czech David Jelinek (zdobył
wtedy aż 31 punktów) tym razem
zanotował jedynie 10-punktową
zdobycz. To wynik znacznie poniżej
średniej zdobywanych przez niego punktów na mecz. Również były
playmaker Rosy, Kamil Łączyński
nie może zaliczyć tego meczu do
udanych. Co innego gospodarze,
«
grający bardzo czujnie i dokładnie. Najskuteczniejsi w naszej drużynie byli CJ
Harris z 20 punktami
i Torey Thomas z 14.
ROSA
Radom
– Anwil Włocławek
68:54 (15:10, 15:15,
12:18, 26:11)
ROSA: CJ Harris
20, Torey Thomas 14,
Sokołowski 10, Witka
6, Bonarek 6, Jeszke
6, Adams 4, Hajrić 4,
Szymkiewicz
ROSA wygrała
dziewiąty ligowy
mecz z rzędu
We wtorkowym spotkaniu w ramach FIBA
Europe Cup ROSA
również miała szansę.
Spotkanie w Gaziantep stało na bardzo wysokim poziomie. Obydwa zespoły grały świetny basket, co przekładało się na bardzo wyrównany
wynik.
Choć pierwszą kwartę minimalnie
lepiej rozpoczęli gospodarze, później ROSA nie tylko dotrzymywała im kroku, ale tuż przed przerwą
i zaraz po niej prowadziła grę. Trzecia
Pół wieku w boksie
Tak się jednak nie stało – Royal Hali
z nawiązką odrobili straty. Wygrali
tę partię 24:5, a cały mecz 79:70.
Royal Hali Gaziantep – ROSA
Radom 79:70 (20:19, 15:17,
20:29, 24:5)
ROSA: Sokołowski 22, Szymkiewicz 11, Hajrić 10, Witka 9, Thomas
8, Bonarek 4, Harris 4, Adams 2
Fot. Joanna Gołąbek
W meczu 13. kolejki PlusLigi Cerrad Czarni Radom przegrali z Cuprumem Lubin 2:3.
«
Roman Strzelczyk całe życie poświęcił dla boksu
ocenę bardzo dobrą – mówi Roman
Strzelczyk.
W 1992 roku Roman Strzelczyk
otworzył pierwszą w Polsce prywatną szkołę boksu. – To było odważne
i pionierskie przedsięwzięcie, ale
mimo wielu przeszkód zdecydowałem się na ten krok. Niestety, po
dwóch latach musiałem zwinąć biznes – wspomina trener.
W kolejnych latach Roman Strzelczyk szkolił młodzież m.in. w Broni
Radom. Aktualnie prowadzi bezpłatne zajęcia bokserskie dla dzieci
w Publicznej Szkole Podstawowej nr
13. – Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na treningi, bo boks to
jedna z najlepszych dyscyplin, która
pomaga w ogólnym rozwoju – za-
kwarta była zdecydowanie najlepszą
w wykonaniu radomian, którzy wygrali ją 20:29. Przed ostatnią odsłoną
prowadzili aż 10 „oczkami”, a nie do
zatrzymania był Michał Sokołowski,
zdobywca aż 19 punktów tylko w 3Q.
Gdyby nie ostatnia, bardzo słaba
ćwiartka radomskiego zespołu, kibice cieszyliby się z pierwszego zwycięstwa w drugiej rundzie FIBA Cup.
Czwarta porażka
Cerradu
Dokładnie 50 lat temu – w styczniu 1966 roku Roman Strzelczyk po raz pierwszy w życiu wszedł na salę
bokserską. Całe życie poświęcił ukochanej dyscyplinie – najpierw jako zawodnik, potem sędzia, a aktualnie
trener.
Roman Strzelczyk od urodzenia
mieszkał obok stadionu Broni i fascynował się sportem. Nic więc dziwnego, że w wieku 12 lat trafił na trening
bokserski. Jego nauczycielem został
twórca potęgi radomskiego boksu
– Kazimierz Budkus. – To był wspaniały trener i wychowawca, który
ukształtował mnie jako człowieka
– wspomina Roman Strzelczyk.
Pod okiem Budkusa młody pięściarz rozwijał swoje umiejętności
i odnosił najważniejsze sukcesy. Na
ringu sięgnął m.in. po mistrzostwo
i wicemistrzostwo juniorów województwa kieleckiego. W wieku 22
lat dosyć niespodziewanie zakończył
sportową karierę. Po dwóch latach
przerwy powrócił do ukochanej dyscypliny w charakterze sędziego.
– W 1988 roku uzyskałem licencję
sędziego klasy państwowej. Dzięki
temu mogłem sędziować mecze I i II
ligi, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutowałem rok wcześniej
– chwali się Strzelczyk.
Dokładnie 7 marca 1987 roku.
Tego dnia do Radomia przyjechała
utytułowana Gwardia Warszawa, ale
nie dotarł sędzia Jan Rosiak. Organizatorzy na szybko poszukiwali
rezerwowego arbitra. Wybór padł
na Romana Strzelczyka. – Początkowo się opierałem, ale obaj trenerzy
mnie poprosili i w końcu uległem.
Broń sensacyjnie pokonała Gwardię,
a moja praca zostało oceniona pozytywnie. Od obserwatora dostałem
Fot. Joanna Gołąbek
 KAROLINA KOŁTUNIAK
chęca Roman Strzelczyk.
Za swoją długoletnią pracę
i zasługi dla polskiego boksu Roman
Strzelczyk został nagrodzony srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” i odznaką za zasługi
Czarni grali na wysokiej skuteczności w ataku i dzięki silnym
zbiciom nie pozwalali zbliżyć się
z wynikiem gościom. Co prawda,
przyjezdni zniwelowali straty do jednego punktu, ale ostatecznie pierwszy set padł łupem WKS-u 25:23.
W drugą partię lepiej weszli goście,
którzy objęli prowadzenie 8:4. Podopieczni Raula Lozano po mocnych
ciosach szybko się podnieśli. Kilka
dobrych obron i punktowy blok pozwoliły im doprowadzić do wyrównania 13:13. Niestety, w samej końcówce
więcej szczęścia mieli siatkarze z Lubina, którzy wygrali tego seta 25:22.
W trzeciej partii gra długo toczyła
się w okolicach remisu. Dopiero przed
drugą przerwą techniczną na dwa
punkty odskoczyli radomianie. Później gospodarze złapali wiatr w żagle,
skończyli kilka kontr, dołożyli punktowy blok i wygrali tego seta 25:20.
Na początku czwartej partii goście
uciekli na sześć punktów 13:7. Później co prawda radomianie doprowadzili do remisu 21:21, ale w kluczowych momentach dwóch ataków nie
skończył Bartłomiej Bołądź. Ostatecznie to goście wygrali tego seta 25:23.
W kluczowym secie lepiej zaprezentowali się goście. Lubinianie
szybko odskoczyli na trzy punkty.
Zawodnicy Raula Lozano jeszcze zerwali się do walki 10:11, ale później
mocne zagrywki Mateusza Malinowskiego wybiły im z głowy marzenia
o zwycięstwie. Piąty set zakończył się
sukcesem Cuprumu Lubin 15:11.
Po tym meczu Czarni zajmują piąte miejsce w tabeli. Następny mecz
„wojskowi” zagrają na wyjeździe
z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w sobotę,
23 stycznia o godz. 14.45
KD
AUT OREKLAMA
w sporcie szkolnym.
KD
TWOJA REKLAMA
TUTAJ!
tel.
te
509 934 875
Jacek
12
REKLAMA
PIĄTEK – CZWARTEK 22-28 STYCZNIA 2016
www.7dni.radom.pl
106.2 FM
rodzime radio
WYNIKI SŁUCHALNOŚCI
STACJI RADIOWYCH
RADOM
Radio Track - Millward Brown / SMG-KRC
grupa wiekowa: 15-75 lat (wszyscy słuchający),
wskaźnik: udział w czasie słuchania,
cały tydzień (poniedziałek – niedziela),
okres: lipiec 2015 r. – grudzień 2015 r.
źródło: komitetbadanradiowych.pl
Rekord FM 27,72%
Eska
Zet
RMF FM
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia
Trójka - Program 3 Polskiego Radia
Plus
Maryja
Polskie Radio - RDC
TOK FM
=ãRWH3U]HERMH)0
RMF MAXXX
&]ZyUND3URJUDP3ROVNLHJR5DGLD
'ZyMND3URJUDP3ROVNLHJR5DGLD
14,53%
13,59%
11,15%
9,16%
6,96%
6,59%
1,64%
1,16%
1,09%
1,06%
0,84%
0,83%
0,73%
Dziękujemy!
[email protected]
tel. 48 360 25 25
106.2 FM
rodzime radio

Podobne dokumenty

tutaj - Cozadzien

tutaj - Cozadzien i nauczyciel informatyki, finaliści nie tylko mają otwartą furkę na najlepsze uczelnie, ale także nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Niektórzy z nich pracują w renomowanych firmach, jak Googl...

Bardziej szczegółowo

tutaj - Cozadzien

tutaj - Cozadzien Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radomskiej Grupy Mediowej.

Bardziej szczegółowo