Gazeta Orzeska

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Orzeska
ISSN 1425-7610 Nr
5 (185) maj 2011 cena 1,6 zł z 8% VAT
W tym numerze
przeczytacie:
Konkurs o wspomnieniach
związanych z Janem Pawłem II
rozstrzygnięty – str. 2
Dni Orzesza już w czerwcu, co
w programie? – str. 3
Znamy Mistrzów Ortografii
Miasta Orzesze – str. 5
„Bal w O…” nowym spektaklem
„Pomostu” – str. 5
28 maja ogólnodostępna,
darmowa zbiórka zużytego
sprzętu RTV/AGD – Str. 6
Komputer bez tajemnic dla
pokolenia 50 plus – Str. 9
Nowa oferta - zakupy z dostawą
do domu – Str. 10
Tenisiści stołowi
pomyślnie zakończyli
sezon rozgrywek – str. 12
Co nowego
w oświacie?
Orzeska „Dwójka” i gimnazjum
w Gardawicach promują
talenty – str. 7, 15
Czy inny znaczy gorszy
zastanawiali się gimnazjaliści
z Orzesza – str. 8
Powiatowy konkurs ekologiczny
w Gardawicach już po raz
dziesiąty – str. 8
Przedszkolaki tańczą i śpiewają
po śląsku – str. 12
Piątoklasiści z Woszczyc
zebrali w lesie 40 worków
śmieci – str. 14.
Noc z Andersenem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Na zdj. uczestnicy
oraz burmistrz Andrzej Szafraniec i wiceburmistrz Andrzej Bujok.
Rozstrzygnięcie
konkursu o papieżu
W zakończonym konkursie pt. „Moje wspomnienia
związane ze sługą Bożym Janem Pawłem II”, zorganizowanym przez parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Zawiści wpłynęły 22 prace, których autorami byli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Woszczycach. Otrzymaliśmy również jedną pracę od Ludwika
Witoszka z Zawiści.
Większość prac to piękna
dziecięca poezja mówiąca o życiu
i posłudze papieskiej Wielkiego
Rodaka. Były też prace literackie.
Czytając te opracowania byliśmy
zachwyceni zarówno poziomem
literackim jak i wielką znajomością osoby Jana Pawła II wśród
tych młodych uczestników konkursu. W związku z tym nie było
łatwo sklasyfikować nadesłane
prace. Niemniej jury konkursowe
przyznało następujące miejsca:
I miejsce zajął Wojtek Wawoczny z kl. V z SP-10 w Woszczycach, za wiersz pt. „Wspomnienie”; II miejsce przypadło
Elizie Skuteli z kl. IV za pracę
„Ku czci Ojca Świętego – Jana
Pawła II – Polaka Wielkiego”; III
miejsce zajęła Anna Bober z kl.
IV za wiersz „Dla Jana Pawła
II”. Wymieniona trójka w nagrodę otrzyma również nagrody
książkowe.
Dziękujemy panu Witoszkowi za przesłanie nam swoich
wspomnień związanych z naszym
papieżem, za co również uhonorowany zostanie nagrodą książkową. Składamy także serdeczne
podziękowanie nauczycielce ze
szkoły w Woszczycach pani Marii
Fuchs za zachęcenie uczniów do
wzięcia udziału w konkursie.
Wiersze Wojtka Wawocznego, Elizy Skuteli i fragmenty
wspomnień Ludwika Witoszka
będą publikowane na łamach
Gazety Orzeskiej.
/Czesław Pryszcz,
Prezes AK w Zawiści/
Szukali Zajączka,
a naprawdę jajek
Stowarzyszenie Miłośników
Miasta Orzesze zorganizowało po
raz 11 zabawę dla dzieci do lat 16,
pod nazwą „Szukanie Zajączka”.
Impreza odbyła się 23 kwietnia,
w Wielką Sobotę, w Parku przy
ul. Św. Wawrzyńca. Uczestniczyło
w niej 131 dzieci wraz z rodzicami
i opiekunami z terenu Orzesza,
Ornontowic, Bełku, Mikołowa, Ła-
Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze
Andrzej Bujok
Jan Spendel – Radny z Orzesza
– Zazdrości
Dyrektor Oddziału ds. Detalicznych ING w Orzeszu Jacek
Starzyczny
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta Orzesze Michał
Macioszek serdecznie dziękuje
zisk Górnych, Kobióra, Knurowa,
Zabrza i Wyr. Dzieci miały do znalezienia 1050 szt. jajek schowanych
na terenie Parku. Te dzieci, które
znalazły najwięcej jajek zostały
wyróżnione dodatkową nagrodą.
Wszystkie dzieci zostały nagrody
pocieszenia, niezależnie od ilości
znalezionych jajek. Nagrodami
były owoce, jajka czekoladowe,
czekolady, lalki, samochodziki.
Każdy dorosły za uczestnictwo
otrzymał słoiczek chrzanu. Cała zabawa „Szukanie Zajączka” odbyła
się dzięki sponsorom – Ludziom
Dobrego Serca i Organizatorom:
Ferma Drobiu Jolanta i Joachim
Sznapka z Wilczej
Prezes PGKiM Łaziska Górne
Mirosław Duży
Klub Kolarski „UKS-SPRINT”
Orzesze
Grzegorz Jarzyna – operator
sprzętu nagłaśniającego
Pani Barbara Duran
za pomoc w organizacji Zarządowi Stowarzyszenia Miłośników
Miasta Orzesze ora wszystkim
sponsorom.
/M. Macioszek/
Wojtek Wawoczny, lat 12, I miejsce:
Wspomnienie
O Ojcu Świętym wiele utworów już napisano
Bo Go miliony ludzi mocno pokochało
Był skromny, kochał bliźniego swego
Wiele wymagał od siebie samego.
Chciał być aktorem i dążył do tego
Lecz usłyszał od Boga: „Chodź za mną” dnia pewnego.
Został kapłanem, choć nie rozumiał planu bożego
Kiedy konklawe wybierając papieża - wskazało na Niego.
Odtąd stał się największym autorytetem świata
I nadal każdego człowieka traktował jak brata.
A gdy papieża kula zamachowca ugodziła
Trzecia przepowiednia fatimska się sprawdziła.
Bogu i Maryi swe życie zawierzył
Miłość, zgodę i pojednanie w świecie szerzył.
Totus Tuus te słowa Go prowadziły
Przez całe życie drogowskazem były.
Wiele w życiu przeszedł i ciężko chorował
Miłosierdzie Boże bardzo umiłował.
Dziękujemy Ci Boże za Jana Pawła II
Papieża Polaka wkrótce błogosławionego.
2
ISSN 1425-7610
Wydawca:
Urz¹d Miasta Orzesze,
ul. œw. Wawrzyñca 21
Realizacja:
Wydawnictwo „Leliwa”,
43-190 Mikołów,
ul. Żwirki i Wigury 64/5
tel./fax 32/22-10-846
lub 602-45-11-79
e-mail: [email protected]
Redaktor odpowiedzialny:
Izabela Wiêc³awska
Druk:
AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44
Redakcja zastrzego sobie prawo
do skracania i opatrywania tekstów
w³asnymi tytu³ami.
Materia³ów niezamówionych
nie zwracamy.
Za treœæ reklam i og³oszeñ nie
odpowiadamy.
Zdobywcy pucharów
Na Pasternioku potrzebne były parasole z powodu ulewnego deszczu.
Obchody 3 Maja
Miejskie obchody rocznicy
Konstytucji 3 Maja to msza św.
w intencji Ojczyzny zamówiona
przez Radę Miejską i burmistrza
Andrzeja Szafrańca. Odprawiona
została w kościele Nawiedzenia
NMP w Orzeszu przez proboszcza,
ks. Henryka Centnera z udzia-
łem władz miasta, przedstawicieli
oświaty, kultury, pocztów sztandarowych, delegacji organizacji i stowarzyszeń działających w mieście,
i mieszkańców Orzesza.
Po mszy delegacje udały się na
Pasterniok gdzie pod pomnikiem
złożono wiązanki kwiatów.
XV Dni Orzesza
11, 12 czerwca 2011
Otwarty Turniej w Skacie
o Puchar Burmistrza Miasta
Tradycyjny już, majowy turniej w skacie o puchar burmistrza
odbył się 7 maja w barze u Stanika
w Mościskach, a jego organizatorami byli Urząd Miejski w Orzeszu
i klub „Dąbki” Mościska.
Startowało 27 zawodników
z Orzesza, Cieszyna, Łazisk, Mikołowa, Rybnika, Gostyni, Wyr
i Piasku.
Wyniki klasyfikacji ogólnej:
1. Teodor Ciwis z Wyr
2. Jan Poloczek z Rybówki
3. Kazimierz Chmiel z Mikołowa
4. Marcin Mikołajec z Gostyni
5 Jan Młoczek z Rybnika
6. Michał Swadźba z Gostyni
7. Bogusław Pasieka z Mościsk
Trzech pierwszych zawodników w nagrodę otrzymało puchary
i dyplomy, pozostali dyplomy.
Przyznano też puchary dla najlepszych zawodników w kategorii
senior, a otrzymali je: 1. Teodor
Ciwis, 2. Kazimierz Chmiel, 3.
Szczepan Buchalik z Mościsk.
Puchar dla najlepszego juniora zdobył Paweł Jabłoński
z Cieszyna.
Nagrodę rzeczową za Granda
bez czterech ufundowaną przez
Tartak „Pasieka” zdobył Mirosław
Sier z Mościsk. Tą nagrodą był
1 metr sześć. drewna.
Sobota, 11 czerwca, imprezy sportowe:
1. IV Orzeski Bieg Uliczny
2. Bieg na orientację – „Orzeskie Lato”
3. Turniej tenisa stołowego
4. Turniej tenisa ziemnego
Niedziela, 12 czerwca, festyn:
15.30
Występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów
artystycznych z orzeskich placówek oświatowych
ok. 16.30 Występ rapera DKA
ok. 17.30 wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Orzesze”
uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego
dla OSP Jaśkowice
18.00
Występ Kabaretu „NOC’’
ok. 19.30 Występ Zespołu The POSTMAN
ok. 21.00 Występ zespołu,, ALTERNATYWA’’
ok. 22.30 – zakończenie imprezy
Urząd Miejski w Orzeszu informuje mieszkańców,
że z dniem 9 maja 2011 r.
zostały wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy
następujących linii autobusowych nr 29, 69, 294, 655 i Ł.
Szczegółowe informacje umieszczone są
na stronie internetowej MZK Tychy
www.mzktychy.pl w zakładce
„rozkład jazdy według linii”
Od lewej: Adam Żołneczko, Mirosław Sier, Bogusław Pasieka i Paweł
Jabłoński.
II turniej Bocce o Puchar
Burmistrza Miasta Orzesze
25 maja na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu,
ul. Traugutta 45, przy współpracy
Urzędu Miasta Orzesze oraz Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu
zorganizowany zostanie „II Turniej
Bocce”.
Celem imprezy jest rozpropagowanie gry w bocce wśród
mieszkańców Orzesza. Bocce jako
dyscyplina sportowa ma charakter
integracyjny, przeznaczona jest dla
każdego i w każdym wieku.
W Turnieju bierze udział
osiem integracyjnych drużyn
w skład których wchodzą osoby
niepełnosprawne z Orzesza i okolic
(Mikołowa, Rudy Śląskiej, Rybnika) oraz uczniowie szkół z terenu
Orzesza.
Patronat Honorowy objął Burmistrz Miasta Orzesze – Andrzej
Szafraniec.
/Inf.wł.org/
3
„Bal w O…” – nowe przedstawienie „Pomostu”
Mistrzowie ortografii
już wybrani
Uczestnicy dyktanda dla dorosłych wraz z organizatorami. Z lewej mistrzyni Anna Bargieła.
4
Najlepsi gimnazjaliści wraz z organizatorami.
„Bal w O…” – nowe
przedstawienie „Pomostu”
Pokaz powarsztatowy był
w grudniu, a 12 marca premiera przedstawienia „Bal w O…”
– nowego spektaklu IGT „Pomost”
działającej przy Miejskim Ośrodku
Kultury.
Nowy spektakl jest improwizacją na temat „Balu w operze” Juliana Tuwima. Z Tuwima został klimat satyry i groteskowego ukazania
poczynań tzw. śmietanki towarzyskiej bawiącej się na balu, skupionej tylko na sobie, o poglądach na
życie zdecydowanie hedonistycznych. W pewnym momencie na
scenę wkracza „ideolo” – którego,
jak przekonują twórcy spektaklu,
każdy może sobie zinterpretować
na własny sposób. Ale skojarzenia
szybko się nasuwają i nie budzą
wątpliwości z kogo zakpili sobie
młodzi aktorzy – po tytule gazety
którą wymachuje „ideolo” i wypowiadanych kwestiach. A są one
cytatami z tekstów publikowanych
w pewnym biuletynie ukazującym
się w naszym mieście.
Warsztaty do spektaklu prowadziły: Magdalena Tuka, Izabela
Walczybok oraz Dorota Antys,
reżyseria spektaklu – Iwona Woźniak.
A jak podobał się „Bal
w O…”?
– To kawał dobrego teatru,
jestem pod dużym wrażeniem.
Pierwszy raz widzę „Pomost” i aż
by się prosiło, żeby takie widowiska pokazywać jak najszerszej
publiczności, czyli nie jeden raz,
a grać wszędzie gdzie tylko się da.
Urzekła mnie również obecność
osób niepełnosprawnych które zagrały swoje role wręcz fantastycznie, w nieprzymuszony sposób.
Części widowiska z ich udziałem
były prawdziwymi perełkami – mówiła Teresa Kulik, która na spektakl
„Pomostu” przyjechała ze Stanicy
w gminie Pilchowice.
– Bardzo dobry spektakl, oglądałam go z przyjemnością. Aktorzy
mimo młodego wieku pokazali
dużą dojrzałość w interpretowaniu
wcale niełatwych tematów, plus
bardzo dobre współbrzmienie
z etiudami niepełnosprawnych
członków grupy. A gorące przyjęcie przez publiczność potwierdza
że „Bal w O…” to kolejny sukces
„Pomostu” – chwaliła Małgorzata
Lorens, dyrektorka Miejskiego
Ośrodka Kultury.
– Przekazali dużo treści przy
zrównoważonej ilości słów, a przeżyć dostarczyli niesamowicie dużo.
Wielkie brawa dla reżyserki i młodych aktorów – dziękowała Maria
Fuchs, radna z Woszczyc.
– Świetnie zagrali i bardzo
dobrze poradzili sobie w pokazaniu
na czym polega upadek moralny,
zarówno gdy interpretowali Tuwima jak i teksty „ideolo” – mówiła
Ewa Cichoń.
– Trudni mi obiektywnie ocenić przedstawienie, bo dwójka moich dzieci w nim występuje. Znam
zresztą całą grupę bo wszyscy się
ze sobą przyjaźnią i są częstymi
gośćmi w naszym domu. Dla mnie
to naprawdę wielkie widowisko
i jestem pełna uznania jak oni
wszyscy zagrali. To wielka zasługa reżyserki Iwony Woźniak, jak
z tych różnorodnych charakterów
i osobowości potrafi zrobić kapitalnie współgrającą grupę. Wszyscy
zasługują na wielkie brawa – to
ocena Anny Rożańskiej.
Serdeczności
Z okazji jubileuszu:
80 rocznicy urodzin Eryka Kasperka
70 rocznicy urodzin Ewalda Spendla
50 rocznicy urodzin Teresy Obirek
życzenia szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i obfitych
łask Bożych składają Rada Sołecka z Zawiści, sołtys
Andrzej Kasperek i radna Joanna Tchórz
Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
Hasło krzyżówki brzmiało:
„Zielony bukszpan”, a nagrody za
prawidłowe rozwiązanie otrzymują:
I nagrodę 100 zł Daniela Skurzewska z ul. Kasztanowej, a II nagrodę
50 zł Kornelia Osińska – Kurpas
z ul. Wiosny Ludów. Paniom gratulujemy, nagrody wyślemy pocztą,
a wszystkim Czytelnikom dziękujemy za udział w zabawie.
Mistrzowie ortografii
już wybrani
Znamy nazwiska laureatów
miejskiego dyktanda o tytuł „Mistrza Ortografii Miasta Orzesze”.
W kategorii dorosłych po ten
zaszczytny tytuł sięgnęła Anna
Bargieła z Zawiści, mistrzynią
ortografii wśród gimnazjalistów została Julia Szlejter z Zespołu Szkół
w Orzeszu, a wśród uczniów szkół
podstawowych tryumfował Robert
Kret z Gardawic, uczeń Szkoły
Podstawowej nr 6 w Zawiści.
Pomysłodawcą miejskiego
dyktanda jest Czesław Pryszcz
z Zawiści.
– Przedstawiłem go Annie
Czarnackiej z Miejskiego Zespołu
Oświaty, bardzo się spodobał i potem już oświata wzięła na siebie
organizację imprezy. Moim celem
było uczczenie pamięci tragicznie
zmarłej w katastrofie w Smoleńsku
pani senator Krystyny Bochenek,
która od wielu lat robiła ogólnokrajowe dyktanda. Uważam, że to
jej dzieło warte jest kontynuowania
i cieszę się, że mamy tu w Orzeszu
swój mały wkład w popularyzowanie idei poprawnej pisowni języka
ojczystego – mówi Cz. Pryszcz.
Przeprowadzenie dyktanda
powierzono szkole w Zawiści,
a nauczycielkami które bezpośrednio zajęły się organizacją miejskiej
klasówki z ortografii zostały polonistki Ewa Wesoły – Skura i Iwona
Kuźnik. Organizatorzy skontaktowali się z rodziną pani senator
i otrzymali zgodę na przeprowadzenie dyktanda w nawiązaniu do tych,
które robiła K. Bochenek. – Córka
pani senator, Magdalena, bardzo
się ucieszyła że kontynuujemy
dzieło jej mamy i skierowała do nas
podziękowania, a można było je
usłyszeć w Radiu Katowice – mówiła Adriana Pustelny, dyrektorka
szkoły w Zawiści.
Miejskie dyktando przeprowadzono 13 kwietnia, w trzech
kategoriach: dla szkół podstawowych – zgłosiło się 15 uczniów, dla
gimnazjów – było 8 chętnych i dorosłych – 7 osób zmierzyło się z zawiłościami ortografii. Wśród nich
byli i tacy, którzy w poprzednich
latach brali udział w dyktandach K.
Bochenek w katowickim Spodku.
Robert Kret
We wszystkich kategoriach
uczestnicy pisali tekst który składał
się z fragmentów „Doliny Issy”
Czesława Miłosza. To na cześć
noblisty, którego setna rocznica
urodzin przypada w tym roku.
Robert Kret bardzo się ucieszył
z wygranej. – Nie spodziewałem się
że będę najlepszy. W ogóle się nie
przygotowywałem, bazowałem na
tym co umiem. Z dyktand mam zazwyczaj piątki. W sumie łatwo było
– cieszył się mistrz podstawówek.
Z kolei dla Anny Bargieły orzeskie
dyktando było już kolejnym w którym startowała. Z ortografią nigdy
nie miałam problemów dlatego
szkoły w których się uczyłam – od
podstawówki po liceum, wysyłały
mnie na konkursy pisania i często
je wygrywałam. Brałam też udział
w dyktandzie Krystyny Bochenek,
w Dyktandzie rodzin, w jastrzębskim dyktandzie. To fajna sprawa,
polecam każdemu taką zabawę.
Ortografię da się lubić, trzeba tylko
dać jej szansę – śmiała się Anna, na
co dzień studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.
Wyniki dyktanda:
Szkoły podstawowe: 1 miejsce- Robert Kret (SP6 Zawiść);
2 miejsce- Bartosz Studnik (SP5
Zazdrość); 3 miejsce- Monika
Wowra (SP5 Zazdrość)
Gimnazja: 1 miejsce- Julia
Szlejter (Zespół Szkół w Orzeszu);
2 miejsce- Paulina Smelczysz (G2
Zawada); 3 miejsce- Marta Smorzik (G3 Gardawice)
Dorośli: 1 miejsce- Anna Bargieła; 2 miejsce- Danuta Lyra;
3 miejsce- Maria Giel
OG³OSZENIA DROBNE
Sprzedam mieszkanie 49,34 m kw, Orzesze, ul. Kwiatowa.
Tel. kontaktowy: 32/ 22 15 799
5
RADNI RADZĄ
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od odczytania
odpowiedzi burmistrza na trzy interpelacje radnego Adama Kurpasa
– w sprawie hałasu emitowanego
przez Hutę Szkła „Orzesze”, zapylenia
przy „Mikrogranie” i szkód górniczych w północnej części Orzesza.
Była też ustna interpelacja Czesława
Starosty w sprawie kosztów wyjazdu
delegacji powiatu mikołowskiego,
w tym reprezentantów naszego miasta, do Neuss w Niemczech. Przypomnijmy, że Neuss jest miastem
partnerskim gmin naszego powiatu,
a ta współpraca trwa już ponad 16 lat.
Burmistrz Andrzej Szafraniec wyjaśnił, że do Neuss wyjeżdża starosta
mikołowski, część zarządu powiatu
i radnych powiatowych oraz delegacje
gmin naszego powiatu za wyjątkiem
Wyr. Orzesze reprezentować będzie
burmistrz i przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mach. Koszt wyjazdu
jednej osoby to 1300 zł – pokrywają
to gminy, a pobyt na miejscu jest
finansowany przez stronę niemiecką.
W ramach tego wyjazdu prowadzona
będzie promocja gmin oraz spotkania
z administracją niemiecką wyższego
szczebla. Orzesze chce zaprezentować
swoje strefy aktywności gospodarczej
oraz działalność straży pożarnych,
które są głównym beneficjentem
tej współpracy, bo wzbogacają się
o samochody bojowe, które choć
używane, są w bardzo dobrym stanie
technicznym. W ramach tego wyjazdu
przewidziana jest także wizyta w Parlamencie Europejskim.
Naczelnik Tadeusz Kalinowski
omawiając perspektywy dalszej budowy sieci kanalizacyjnej w mieście
przypomniał, że mamy już 59 km
kanalizacji sanitarnej, a w tej chwili
trwają prace projektowe dla etapu XII
– rejon ulic Waryńskiego, Chopina,
Pasieki i Łąkowa. Projekt ma być
gotowy do końca sierpnia, a potem
rozpocznie się budowa sieci. Koszt to
ok. 10 mln zł.
Radni wybrali ten etap, bo oczyszczalnia w Zawiści może jeszcze przyjąć
ścieki z tego rejonu miasta, ale po jego
podłączeniu możliwości tej oczyszczalni wyczerpią się, nie będzie mogła
przyjąć już nowych ścieków. Podobnie
jak teraz oczyszczalnia w centrum
miasta, przy ul. Wieniawskiego, która
już pracuje na maksimum możliwości.
Dlatego kolejnym krokiem jaki czeka
radnych i burmistrza będzie wybór
strategii rozwoju kanalizacji w mieście.
Czy postawić na remonty i rozbudowywanie obu oczyszczalni, czy postawić
na jedną – rozbudowując ją zgodnie
z nowoczesnymi technologiami.
Następnie radni przyjęli sprawozdania z działalności finansowo – merytorycznej za ubiegły rok Miejskiej
Biblioteki Publicznej – przedstawiała
go dyr. Łucja Hajduk i Miejskiego
Ośrodka Kultury – referowała dyr.
Małgorzata Lorens.
Potem podjęto serię uchwał,
w tym m.in. o wydzierżawianiu nieruchomości przez gminę i o zbyciu
gminnych nieruchomości. Nadano też
nazwy nowym ulicom: Jodłowa będzie
to ulica boczna od Sosnowej, Mieszka
I – boczna od Chrobrego, Morelowa
– boczna od Makowej, Mokra – to łącznik ulic Modrzewiowej i Chrobrego,
Bażantów – boczna od Wyzwolenia,
Słowików – boczna od Polnej, Skowronków – boczna od Polnej, Jesienna
– boczna od Świętojańskiej.
Burmistrz poinformował też radnych że gmina dostała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
z Katowic na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach
w wysokości 750.000 zł. W ramach
prac wykonane będzie m.in.: ocieplenie
elewacji zewnętrznej i stropodachu,
wymiana stolarki okiennej, parapetów,
wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji c.o.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Orzesze – Dyskusja Publiczna
5 maja 2011r o godzinie 13:00
odbyła się dyskusja publiczna nad
przyjętymi ustaleniami w projekcie
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Orzesze uczestniczyło w nim
w nim 68 osób.
Na wstępie przedstawiciel biura
projektowego P.A.NOVA z Gliwic
Pan Sławomir Tront przedstawił
ogólne założenia przedmiotowego
projektu.
Głównym tematem poruszonym
na sali widowiskowej przy budynku
byłego ZREMB-u w Jaśkowicach
i stanowiący największe kontrowersje była planowana „obwodnica
północna”. Mieszkańcy w obawie
o bezpieczeństwo swoich rodzin
i nieruchomości nie zgadzali się by
ul. Jaśkowicka była jeszcze bardziej
obciążona i użytkowana. Projektant przedmiotowego opracowania
dokładnie wyjaśnił przebieg obwodnicy oraz wytłumaczył nieporozumienie odnośnie nazewnictwa
dotyczącego klasy drogi jaka ma
powstać a warunkami jakie muszą
spełniać typowe obwodnice miast.
Jednocześnie wytłumaczył, że istnieje możliwość wpisania do tekstu
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania obostrzeń, które
uniemożliwiłyby zmianę realizacji
ustaleń wariantu lokalizacji tej drogi
by miała przebieg tylko i wyłącznie
po nieczynnym szlaku kolejowym.
Mieszkańcy miasta proponowali różne warianty planowanej drogi, jedną
z nich było odciążenie ul. Gliwickiej
z ruchu ciężkich pojazdów przez
przedłużenie projektowanej drogi na
nieobsługiwane tory za Hutą Szkła.
By taka koncepcja mogłaby być zrealizowania wymagałaby zgody władz
gminy Ornontowice na kontynuację
na swoim terenie obwodnicy oraz
zgody Ministra ds. Transportu o usunięcie z rejestru terenów zamkniętych
działek, po których miałaby ona
przebiegać.
Kolejny temat wiązał się z terenami kopalni piasku w dzielnicy
Gardawice, gdzie planowane jest
wprowadzenie zapisów umożliwiających powstanie strefy aktywności
gospodarczej. Przy tym temacie szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczeństwo nasilenia się hałasu oraz
sposobami jak można go ograniczyć.
Mieszkańcy wnioskowali by zapisy
studium a później miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
nakazywały inwestorowi utworzenie
strefy zieleni izolacyjnej od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
Podobnym tematem poruszonym
na spotkaniu piątego maja 2011 r. było
planowane przeznaczenie terenów
pod działalność Śląskiego Centrum
Utylizacji. Mieszkańcy Gardawic
obawiają się uciążliwości związanej
z mającym powstać zakładem. Wnioskowali by dla tych terenów utrzymać
dotychczasową funkcję zapisaną
w obowiązującym Studium z 2002 r.
tj. pod tereny ośrodków produkcji
polowej i zwierzęcej.
Inne wnioski mieszkańców
dotyczyły głównie zmianie zapisów
przeznaczenia na tereny pod zabudowę mieszkaniową czy też pod funkcje
usługowe. W kilku przypadkach
urbanista i burmistrz od razu wstępnie
mogli odpowiedzieć czy taka zmiana
jest możliwa. Ostateczny termin wnoszenia uwag to 1 czerwiec 2011 r.
Opracowanie: Wydział
Budownictwa Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV/AGD 28 MAJA!
28.05.2011r. w godz.9,00 –
15,00 w centrum miasta na targowisku przy ul. Gliwickiej odbędzie się
darmowa zbiórka zużytego sprzętu
RTV/AGD.
Co można przynieść? Wszystkie urządzenia, które były zasilane
prądem od pilota, przez drukarkę
telewizor aż po urządzenia wielkogabarytowe typu pralka czy zepsuta
lodówka.
6
Oddany sprzęt trafi do zakładu
przetwarzania sprzętu i zostanie
poddany recyklingowi. Należy
pamiętać, że w tego typu urządzeniach znajduje się wiele substancji
niebezpiecznych i metali ciężkich. Informuje o tym przekreślony kontener znajdujący się na
urządzeniach zasilanych prądem.
Wyrzucone do śmietnika pod
wpływem działania czynników
atmosferycznych przedostają się do
gleby i wód gruntowych zagrażając
naszemu środowisku. Przyczyń się
do tego aby tak się nie stało i żeby
nasze miasto było czyste. Każdy
oddający może liczyć na smaczny
upominek.
Zbiórka zostanie przeprowadzona przez Zakład Przetwarzania
ZSEiE Millbery Recycling Sp.
z o.o. z Gliwic przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Orzeszu.
Informacji w sprawie zbiórki
można zasięgnąć w Referacie
Ochrony Środowiska tut. Urzędu
pod nr tel. 32 32 488 18.
„Dwójka – Szkołą Odkrywców Talentów”
Pierwszego dnia wiosny, czyli
21 marca w Szkole Podstawowej nr 2
w Orzeszu odbyła się ciekawa inicjatywa – Festiwal Talentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok
szkolny 2010/11 Rokiem Odkrywania
Talentów, który nie tylko wpisuje się
w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, ale także wychodzi naprzeciw zaleceniu Rady Europy, w którym
zwrócono uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży
o wyjątkowym potencjale oraz podkreślono, jak istotne jest zapewnienie
im niezbędnej pomocy i wsparcia.
Festiwal Talentów pokazał ogromny
potencjał tkwiący w uczniach naszej
placówki. Poszczególne klasy przygotowały prezentacje, pokazy, zajęcia
artystyczne, plastyczne, sportowe,
a także naukowe. Niektóre talenty
były dotąd skrywane w domach, jednak Festiwal Talentów dał możliwość
pokazania swoich umiejętności szerokiej publiczności. Uczniowie grali na
skrzypcach, harmonijce, wiolonczeli,
keyboardzie, tańczyli, śpiewali angielskie piosenki, recytowali długie wiersze, organizowali konkursy omnibusa
klasowego, rysowali, przygotowali
potrawy i wypieki, konstruowali swoje wynalazki, a także wykazali się grą
aktorską. Z uwagi na to, że w naszej
placówce mamy wielu zdolnych
i utalentowanych uczniów, zdobywających wysokie miejsca w konkursach
o zasięgu nawet ogólnopolskim, nasza
szkoła stara się o miano „Szkoły Odkrywców Talentów”.
Nie zapomnieliśmy również
o tym, że 21 marca przyszła do nas
długo oczekiwana wiosna. Ucznio-
wie z kółka teatralnego przygotowali wspaniały apel, który pozwolił
wszystkim pomarzyć o wiosennej
aurze z dużą ilością słońca.
Festiwal Talentów bardzo spodobał się uczniom, dlatego wpisujemy
go jako stały punkt programu. Za rok
o tej samej porze talenty znów pokażą swoje oblicze. Jesteśmy dumni
z naszych uczniów. Cieszymy się, że
wybrali naszą szkołę i że mogą rozwijać w niej to, co mają najlepszego
– talent!
/KCP/
„ZDROWO ŻYJ, DOBRZE CZYŃ”
Inauguracja Tygodnia Profilaktyki odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu
w poniedziałek 11 kwietnia, kiedy to nauczyciele wzięli udział
w szkoleniu, a rodzice uczestniczyli w prelekcji pt. „Dzieci i młodzież
a zagrożenia XXI wieku”. Celem
tygodniowej kampanii było zachęcanie uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie, własne i innych osób, uwrażliwianie na
potrzeby drugiego człowieka, profilaktyka agresji i przemocy oraz
profilaktyka uzależnień. Działania
profilaktyczne skierowane były do
całej społeczności szkolnej, a więc
obejmowały uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Wtorek 12 kwietnia poświęcony był profilaktyce ekologicznej. Zaproszony gość – leśniczy,
przybliżył uczniom naszej szkoły
tematykę związaną z Międzynarodowym Rokiem Lasów, pokazał
wspaniałe rekwizyty, dzięki którym
spotkanie było ciekawą lekcją
przyrody. Uczniów klas czwartych i piątych zaprosiliśmy do
wspólnego stworzenia Szkolnego
Systemu Przeciwdziałania Agresji
i Przemocy podczas warsztatów
prowadzonych przez psychologa
i pedagoga.
W czwartek 14 kwietnia gościł
w naszej szkole Sierżant Hektor
– który wraz z innymi policjantami omówił bardzo ważne zagadnienia związane z bezpiecznym
poruszaniem się po drodze, a także
przypomniał inne zasady bezpieczeństwa.
Z kolei dla uczniów klas IV
– VI funkcjonariusze policji przygotowali pogadankę na temat
odpowiedzialności dyscyplinarnej
uczniów. W piątek 15 kwietnia
w naszej szkole odbyło się „Święto
Zdrowia”, uczniowie klas młodszych wzięli udział w przedsta-
wieniu profilaktycznym, a po nim
odbył się konkurs na najlepsze
przebranie za warzywo lub owoc.
W Tygodniu Profilaktyki nie zabrakło konkursów, najciekawszy
z nich to konkurs ekologiczny pt.
„Twórcza Reanimacja Odpadów”.
Tydzień ten był okazją do wspólnego dzielenia się pomysłami na
ulepszenie i skuteczne walczenie
z agresją w szkole. Poruszone były
także tematy związane z tegoroczną kampanią Zachowaj Trzeźwy
Umysł, a hasło przewodnie „Zdrowo żyj, dobrze czyń” na długo
pozostanie w pamięci uczniów.
/KCP/
7
„Szóstka” z Zawiści specjalizuje się
w regionalizmie
Piotr Mendel
– powiatowym Złotym Asem
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści święci rokrocznie tryumfy na
konkursach związanych z regionalizmem, ze śląską kulturą. Na
przykład na ostatnim Powiatowym
Konkursie Regionalnym „Karlik”
w Mikołowie, dzieci z kółka teatralnego działającego w szkole
zdobyły I miejsce w kategorii
29 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łaziskach
Górnych odbył się X Powiatowy
Konkurs „Asy z Trzeciej Klasy”,
pod honorowym patronatem
Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. Przedstawiciele
z orzeskich, mikołowskich, wyrskich, łaziskich podstawówek
– zwycięzcy konkursów miejskich –rozwiązywali pisemny
test. Najwyższy wynik, w tej
rundzie – 51 punktów, uzyskał
uczeń SP nr 2 w Orzeszu. W drugiej rundzie można było dokonać
wyboru pytania za 1, 2, lub 3
punkty. Decyzja ta wymagała
pewnej strategii i planu, czasami
słychać było stwierdzenia „idę na
całość”. W tej części pojawiły
się również ciekawe pytania
i zadania na spostrzegawczość.
Po dwugodzinnych zmaganiach
najwięcej punktów zgromadził
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2
w Orzeszu Piotr Mendel, którego
przygotowała Sylwia Jarczyk.
Piotr – najlepszy trzecioklasista
teatralnej, w grupie wiekowej klas
IV – VI. Kółko prowadzi nauczycielka Ilona Palkij, ona jest także
autorką scenariuszy szkolnych
przedstawień. W szkole od lat
pielęgnowana jest kultura śląska,
a przedstawienia gwarowe są stałym elementem różnych szkolnych
i środowiskowych uroczystości.
X Jubileuszowy Powiatowy
Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Już od 10 lat Gimnazjum nr
3 w Orzeszu- Gardawicach jest
organizatorem konkursu ekologicznego dla gimnazjalistów powiatu
mikołowskiego, którego celem jest
propagowanie wśród młodzieży
gimnazjalnej postaw proekologicznych oraz upowszechnianie wiedzy
z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Od
2001 roku nie brakowało chętnych
uczniów z różnych szkół do udziału
w dwuetapowych zmaganiach. Od
Jak co roku konkurs miał
charakter rywalizacji indywidualnej i drużynowej, gdyż gimnazja
powiatu mikołowskiego zgłaszały jedną 3-osobową drużynę.
W I etapie konkursu każdy uczeń
samodzielnie pisał test, w którym
znalazły się zadania zamknięte
(wielokrotnego wyboru) i zadania
otwarte (z luką). W tym roku do
zmagań konkursowych zgłosiło się
7 drużyn ( 21 uczniów) wraz z opiekunami. Hasło przewodnie tego-
Piotr Mendel i Sylwia Jarczyk
w powiecie mikołowskim – zdobył tytuł Złotego Asa.
/S. Jarczyk/
Czy inny znaczy gorszy?
Laureaci i organizatorzy konkursu
początku patronem konkursu jest
Starosta powiatu mikołowskiego,
również Starostwo nieprzerwanie jest
sponsorem nagród dla zwycięzców.
Na przestrzeni 10 lat współpracowaliśmy z różnymi instytucjami np. Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Fundacją Pro-Eko. Od trzech
lat fundatorem nagród jest również
Fundacja Silesia z Katowic.
Wśród dawnych uczestników
i laureatów konkursu są absolwenci
studiów przyrodniczych i medycznych, którzy rozwijali swoje zainteresowania biologiczne i ekologiczne.
Od trzech lat opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
którego pracownicy naukowi są autorami pytań oraz członkami jury.
Gościem ostatnich trzech edycji
był Kierownik Pracowni Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB
mgr Jacek Jaworski, który wygłosił
wykład inauguracyjny oraz był przewodniczącym jury.
8
rocznej edycji „Chroń bioróżnorodność” zwróciło uwagę uczestników
na konieczność ochrony gatunków
zagrożonych wyginięciem.
Uczennica Gimnazjum nr
3 w Łaziskach Górnych Paulina
Baryła, która uzyskała najwięcej
punktów z testu pisemnego została nagrodzona indywidualnie
i otrzymała tytuł Mistrza Wiedzy
Ekologicznej.
Trzy drużyny, które uzyskały
największą, łączną ilość punktów,
przeszły do II etapu problemowych
pytań ustnych przygotowanych przez
pracowników ŚOB. Również w etapie finałowym bezkonkurencyjna
okazała się reprezentacja Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych,
którą przygotowała p. Ewa Sobczak. Drugie miejsce zajęła drużyna
z Gimnazjum w Ornontowicach,
zaś na trzecim miejscu znalazła się
drużyna reprezentująca Gimnazjum
nr 1 w Orzeszu.
/Katarzyna Bober/
19 kwietnia, w 68 rocznicę
wybuchu powstania w getcie warszawskim, uczniowie Gimnazjum
w Zespole Szkół imienia Poległych
na Pasternioku w Orzeszu wzięli
udział w lekcji o tolerancji.
Trzecioklasiści zastanawiali
się, dlaczego ulegamy stereotypom
myślowym, dzieląc ludzi na „lepsze
i gorsze rasy, narody, płci”. Na
wybranych przykładach z literatury polskiej młodzież uczyła się
tolerancji „wobec różnych postaw,
przekonań i wyznań”.
Po prezentacji multimedialnej
i projekcji fragmentów filmów,
m.in. „Listy Schindlera” i „Dzieci
Ireny Sendlerowej”, przedstawiciele klas rozwiązali test sprawdzający
wiedzę o Holocauście. Spotkanie na
strychu młodzi zakończyli refleksją
nad tym „Kiedy wreszcie staniemy
się jedną ludzką rodziną...”.
Swoją opinię po niezwykłej
lekcji wyraził laureat konkursów
przedmiotowych, Mateusz Żurowski, mówiąc:
„Dyskryminacja ze względu
na rasę, wiarę, pochodzenie czy
kulturę jest złym zjawiskiem, tym
bardziej, że wywodzi się z przekonań bez sensownego pokrycia.
Oceniać ludzi należy tylko po
zachowaniu wobec innych. Przynależność do grup etnicznych to tylko
otoczka człowieka, która zapewnia
światu różnorodność, a zatem
piękno. Gdy obserwujemy złych
ludzi, musimy zastanowić się, czy
powodem ich zachowania jest kolor
skóry, religia lub kultura. W przeciwnym wypadku może dojść do
uogólnień. A te nie prowadzą do
niczego dobrego.”
„Ważne jest, aby pokazać
naszym rówieśnikom, że inny nie
znaczy gorszy. Nie powinniśmy
wyśmiewać się z ludzi’’ – dodaje
Milena Sontag, jedna z występujących.
„Myślę, że bycie uczestniczką
tej lekcji pozwoliło mi jeszcze
lepiej wyrazić jej ideę”- sądzi Dominika Płachetka.
„To, że wiele osób jest w dalszym ciągu nietolerowanych przez
społeczeństwo z powodu swej
odmienności, nie ulega wątpliwości. Ludzie starają się walczyć
z dyskryminacją, a takie lekcje,
jak ta, w której wzięliśmy udział,
przypominają, że przecież każdy
z nas jest inny, niepowtarzalny”
– mówi Sandra Siury, uczennica
Gimnazjum.
/Beata Jonak, Ilona Markiton/
Komputer bez tajemnic
Szkolili się 10 miesięcy, przy
komputerach spędzili 40 godzin
każdy, wspierali się nawzajem żeby
się nie poddawać, by pod koniec
kwietnia z dumą powiedzieć: – Kiedyś komputer był dla mnie raczej zagadką, teraz jest moim przyjacielem”.
To słowa jednej z kursantek, pani
Marii Miszka, która z grupą 24 osób
w wieku 50 plus skorzystała z kursu
zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Orzeszu
pod nazwą „Komputer nie tylko dla
młodych”. Jest to projekt finansowany z funduszy unijnych, w dziale
student socjologii, który prowadził
to szkolenie.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 28 kwietnia w siedzibie biblioteki w Orzeszu, przy
cieście, kawie i smacznych kanapkach
– wszystko przygotowane siłami pań
bibliotekarek. – Standardem stała się
już gościnność biblioteki – mówił wiceburmistrz Andrzej Bujok wskazując
na smakowicie zastawione stoły. Ale
nie szczędził też pochwał uczestnikom
szkolenia. – Jeśli ktoś miał wcześniej
kontakt z komputerem, to jako narzędziem księgowym w pracy. A teraz
kurs to wspaniała sprawa, pan Adam
przekazał nam naprawdę dużą wiedzę
z obsługi komputera. Teraz czuję
się pewnie przy komputerze, bo
wcześniej robiłam wszystko mechanicznie, powtarzałam ruchy które
mi pokazano. A teraz już się nie boję
tej maszyny, jak pojawiają się jakieś
problemy to staram się je rozwiązać,
a nie zniechęcać. Komputer służy mi
głównie do kontaktów ze znajomymi
i rodziną, do płacenia rachunków, do
zdobywania wiedzy. Zakupów w sieci
nie robię, bo jestem z tych klientek
co towaru muszą dotknąć, zobaczyć
Kapitał ludzki 7.3. Funkcję kierownika projektu powierzono Jolancie
Gruszce z MBP, a do pomocy miała
Marię Kuczok i Izabelę Kłosko.
–Podstawowym celem było
wdrożenie w podstawy obsługi
komputera, i ten cel został osiągnięty w stu procentach. To zasługa
wszystkich uczestników szkolenia, byli bardzo pracowici i bardzo
zdeterminowani poznaniem zasad
obsługi komputera, podstawowych
programów, korzystania z Internetu.
Niektórzy zaczęli nawet z powodzeniem płacić rachunki korzystając
z Internetu, i mają już za sobą pierwsze zakupy zrobione w sieci – mówił
z dumą Adam Jaszke z Orzesza,
korzystacie z niego jak ze skarbnicy
wiedzy, do kontaktów z rodziną, ze
znajomymi, do obsługi konta bankowego. Serdecznie gratuluję ukończenia szkolenia – mówił A. Bujok.
Łucja Hajduk, dyrektorka
biblioteki, chwaliła uczestników
szkolenia nie tylko za pracowitość
i zdyscyplinowanie, ale też za niepowtarzalną atmosferę na zajęciach. – To
się wyraźnie czuło jak oni wszyscy
bardzo się polubili, jak się nawzajem
wspierali. Szalenie miło było ich
gościć, choć z większością i tak się
znamy, bo to nasi czytelnicy.
A co o szkoleniu i nabytych
umiejętnościach mówią kursanci?
Maria Miszka z Orzesza – Ten
z bliska. Ale przeglądam różne oferty,
porównuję ceny. No i namawiam
wszystkich znajomych żeby na taki
kurs też się zapisali.
Karol Ryguła z Gardawic –
Wcześniej miałem kontakt z komputerem, ale nie miałem tej wiedzy jaką
posiadłem na szkoleniu. Dlatego teraz
czuję się pewniej pracując z komputerem, swobodnie korzystam z Internetu, a to konieczność we współczesnym
świecie. Informację że jest taki kurs
przeczytałem w Gazecie Orzeskiej
i bardzo się cieszę że z niego skorzystałem. Jestem bardzo zadowolony z pana Adama który prowadził
zajęcia. Miał dla nas cierpliwość,
szczegółowo wszystko objaśniał. Był
„Głos prześladowanych chrześcijan”
„Głos prześladowanych chrześcijan” to tytuł wystawy której
organizatorem był Zbór Chrześcijan z Orzesza, a wystawiona
została w okresie przedświątecznym w Miejskim Ośrodku Kultury.
Wernisaż wystawy odbył się 9
kwietnia w restauracji Amaro.
Przedświąteczny okres to był
odpowiedni czas, aby zastanowić
się nad problemami współczesnego świata. Jeden z problemów,
który ostatnio mocno się nasilił,
to prześladowania chrześcijan
w rożnych częściach świata. O tym
była ta wystawa. Plansze w sposób
przekrojowy obrazowały proble-
my prześladowanych naśladowców Chrystusa we współczesnym
świecie. Doskonale przybliżały
tematykę osobom wierzącym, jak
i nie uczęszczającym do kościoła.
Przekaz wystawy jest dostosowany do osób w każdym wieku. Na
kilkunastu plakatach oglądaliśmy
i czytaliśmy historie chrześcijan
prześladowanych w rożnych krajach i na rożnych kontynentach,
m.in. w Chinach, Korei Północnej.
Wietnamie czy Indiach.
Chrześcijanie są najbardziej
prześladowaną grupą religijną we
współczesnym świecie. Szacuje
się, że tylko w XX wieku zginę-
ło więcej chrześcijan w wyniku
prześladowań religijnych, niż
w poprzednich dziewiętnastu
stuleciach. Każdego dnia ponad
200 milionów chrześcijan w 60
w pełni profesjonalny, emanował od
niego spokój i w przystępny sposób
dzielił się z nami swoją wiedzą. Kurs
był wszechstronny – uczyliśmy się
pisać, projektować, korzystać z Internetu, a nawet rysować, czyli pokazano
nam podstawowe możliwości jakie
daje praca z komputerem. A my teraz
wybieramy z tego to, co nam jest potrzebne w codziennym życiu.
Anna Szczęsny – Miałam już
niewielki kontakt z komputerem.
Ale dopiero to szkolenie pomogło mi
przełamać wszystkie obawy i lepiej,
a nawet dobrze poznać to urządzenie.
Teraz już sobie w miarę dobrze radzę,
nawet konto bankowe obsługuję,
płacę rachunki przez Internet i bardzo
gorąco namawiam wszystkich znajomych żeby zrobili to samo. Dzisiaj
bez komputera i Internetu trudno
żyć, młodzi to już dawno zrozumieli,
teraz pora żeby starsze pokolenie nie
było gorsze.
Stefania Bończyk z Mościsk –
Dużo się nauczyłam, ale nie powiem,
jeszcze mam dystans do komputera.
My jesteśmy innym pokoleniem niż
młodzi, oni to urodzili się z komórką
i komputerem w ręku, dla nich to
bułka z masłem. Ale na złość im
wszystkim my średnie pokolenie
chcieliśmy udowodnić, że też się
nauczymy. I to nam się udało, dlatego
jesteśmy z siebie tacy dumni.
krajach świata doznaje prześladowań, z tego 60 procent przypadków to dzieci. Każdego roku ze
względu na wiarę ginie ok.160.000
chrześcijan, a skala prześladowań
się powiększa.
/Magda Foltys/
9
Zakupy z dostawą do domu
Aleksandra i Grzegorz Rak,
postanowili wyjść naprzeciw
nowoczesności i zaproponowali
mieszkańcom Orzesza, aby zamiast robić zakupy w tradycyjny
sposób, robili je za pośrednictwem
internetu.
Zakupy, bez wychodzenia
z domu, za pośrednictwem interentu? Dlaczego nie! Od marca,
na terenie Orzesza istnieje sklep,
który przywozi nam do domu
wszelkie produktu zamówione
wcześniej przez internet. Warto
otworzyć się nowy pomysł i z niego
skorzystać.
– Sklep stworzyliśmy dopiero
w marcu i mamy nadzieje, że zostanie przyjaźnie przyjęty przez
mieszkańców Orzesza i okolic.
Mamy także nadzieję, że będą
z przyjemnością robili w nim zakupy bez wychodzenia z domu
– mówi założyciel internetowego
sklepu, Grzegorz Rak
Na stronie internetowej www.
zakupyzdostawa.com przedstawione zostały wszystkie produkty, które oferuje nam sklep. Za
jej pośrednictwem można także
dopełnić formalności związanych
z zakupem produktów, które nas
interesują. Wyszliśmy do miesz-
kańców Orzesza i okolic z nowym
pomysłem i z nadzieją, że będzie
zainteresowanie wśród mieszkańców naszej miejscowości, ale także
najbliższej okolicy – mówią Ola
i Grzegorz.
(www.grafika-film.com) to druga
dziedzina, w którą inwestują Ola
i Grzegorz.
– To jest nasze główne zajęcie.
Mam wyspecjalizowany sprzęt
i w tym kierunku chcę iść. Wy-
Aleksandra i Grzegorz Rakowie
Sklep oferuje sprzedaż produktów codziennego użytku, przede
wszystkim są to artykuły spożywcze: pieczywo, napoje, ale także
środki czystości. Obszar działania
sklepu obejmuje powiat mikołowski oraz okoliczne miejscowości.
Zamówienia złożone oraz opłacone
do godziny dziesiątej realizowane
są w tym samym dniu.
Studio Graficzno – Filmowe
konujemy rejestracje foto-video
wszystkich imprez okolicznościowych: śluby, chrzciny, studniówki;
według zapotrzebowania i wizji
klienta. Kręcimy także reklamy
telewizyjne oraz do internetu – dodaje Grzegorz Rak
Jednym z większych projektów jest realizacja średniometrażowego filmu pt. „Miraż” (www.
miraz.eu) do scenariusza napi-
Zagłosuj na Magdę!!!
Magdalena Foltys z Orzesza,
współpracująca m.in. z Gazetą
Orzeską, została nominowana do
nagrody Dziennikarza Roku 2010,
w konkursie zorganizowanym
przez gazetę internetową Wiadomości24.pl.
Zachęcamy do głosowania
na tę kandydaturę. Wystarczy wysłać sms-a, o treści dzob.282, pod
numer 7055. Do konkursu został
zgłoszony artykuł autorstwa Magdy
pt. „Skazany na peron”, opisujący
sytuację pasażerów PKP.
To jest już trzecia edycja konkursu, co roku plebiscyt na inną
formułę. W tej edycji, liczą się
głosy sms- owe.
– To jest mój trzeci udział
w konkursie na Dziennikarza Obywatelskiego Roku. W poprzednich
edycjach zajęłam trzecie i szóste
miejsce – mówi Magda
Artykuł pt. „Skazany na peron” jest nominowany w kategorii
News lokalny. Opisuje on sytuacje
pasażerów PKP, która miała miejsce po zamknięciu dworcowych
10
poczekalni. Szczególnie skupia się
na sytuacji pasażerów z Orzesza.
– Napisałam ten artykuł po
zamknięciu poczekalni na dworcu
w Orzeszu. Sama bardzo długo
jeździłam pociągami i sytuacja
pasażerów, gdy na dworze był
mróz i wiatr była mi bardzo bliska
i dobrze znana, dlatego zdecydowałam się poruszyć ten problem
– stwierdza dziennikarka.
Konkurs jest organizowany
przez gazetę internetową Wiadomości24.pl, wydawcą której jest
Polskapresse. Przygoda Magdy
z dziennikarstwem rozpoczęła się
z grudniu 2006 roku, gdy poznała
dziennikarza, współpracującego
wtedy z nowo powstałą gazetą internetową. Zaprosił ją do współpracy przy projekcie, która pochłonęła
ją bez reszty i trwa do dzisiaj.
W ciągu tych pięciu lat, jej
artykuły ukazywały się oprócz
Wiadomości24, także na portalu MMSilesia.pl, a od kilku lat
współpracuje z „Gazeta Orzeska”.
W swoich artykułach opisuje bie-
Magda Foltys
żące sprawy miasta, zwłaszcza
w dziedzinie kultury. Jest studentką
drugiego roku politologii na Uniwersytecie Śląskim. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczęła jako
dziennikarz obywatelski.
– Dziennikarstwo obywatelskie sprawia, że osoby niezależnie
od wieku mogą realizować swoje
sanego przez Aleksandrę Rak.
Realizacja filmu trwała od 2009
roku obecnie ustalana jest data
premiery filmu. „Miraż” opowiada o młodzieży z marginesu, która
codziennie zmaga się z różnymi
problemami. Alkohol, narkotyki,
awantury to dla nich codzienność.
Miłość, romanse i zdrady są także
częścią ich życia. Film kręcony
jest na podstawie niepublikowanej książki Aleksandry Wyrobek
(przyp. red. obecnie Aleksandra
Rak) pod tym samym tytułem.
Wszystko rozpoczęło się sześć
lat temu, gdy Ola zaczęła pisać
książkę o tej trudnej tematyce.
– Chciałam poruszyć tematykę, którą wielu autorów omija,
napisać o czymś, o czym się nie
mówi na co dzień. Było to trudne.
Wszyscy się dziwili, że zajmuję
się właśnie takimi problemami,
bo generalnie pisarz pisze raczej
o środowisku, które dobrze zna,
a ja z takimi ludźmi jak filmowi
bohaterowie nie miałam bezpośredniej styczności – wyjaśnia
Ola.
Premiera filmu odbędzie się
w katowickim klubie, gdzie była
nagrywana większość zdjęć do
filmu, o dacie premiery filmu
„Miraż” z pewnością będziemy
jeszcze pisać.
pasje, poznawać fajnych ludzi, ale
przede wszystkim zdobyć doświadczenie, które potem będzie procentowało, np. przy poszukiwaniu
pracy – stwierdza dziennikarka
Nominowany artykuł „Skazani na peron”, można przeczytać
na łamach internetowej gazety
Wiadomości 24, a także na stronie konkursowej (http://doroku.
wiadomosci24.pl/newslokalny/).
Wszystkich zachęcamy do wysyłania sms-ów, o treści dzob.282 na
numer 7055. Głosowanie trwa do
31 maja, a koszt jednego sms-a, to
tylko 0, 62gr z VAT. Każdy głos
jest ważny. Jeżeli w sms-ie pojawi
się uzasadnienie wyboru kandydatury wtedy sms będzie brał udział
w konkursie, gdzie nagrodą dla
głosującego jest bon na zagraniczną wycieczkę o wartości 3.000 zł
i wartościowe upominki.
– Za wszystkie oddane głosy,
bardzo dziękuję. Jestem w trakcie
realizacji nowego projektu dotyczącego dziennikarstwa obywatelskiego, już dzisiaj zapraszam
wszystkich czytelników Gazety
Orzeskiej do współpracy- kończy
Magda.
Najlepsi skaciorze sezonu, od lewej: Adam Żołneczko, Stanisław Szrubarz, Tadeusz Mazur, Józef Kuźnik, Mirosław Szier, Ernest Waloszyński,
Zbigniew Obirek, Jan Poloczek. Klęczy Krzysztof Starzak.
Najlepsi skaciorze sezonu
30 kwietnia poznaliśmy najlepszych skaciorzy rozgrywek organizowanych przez klub „Dąbki”
z Mościsk, które trwały od września
ubiegłego roku do końca kwietnia
tego roku. W 16 turniejach startowało ponad 20 zawodników, nie tylko
z naszego miasta.
Wyniki końcowej klasyfikacji
przedstawiają się następująco: Zwycięzcą turnieju i zdobywcą pucharu
został Tadeusz Mazur z Mościsk.
Drugie miejsce zajął Józef Kuźnik
z Gostyni, trzecie – Mirosław Szier
z Mościsk, czwarte – Krzysztof
Starzak z Mościsk, piąte – Zbigniew
Obirek z Zawiści, szóste – Stanisław
Szrubarz z Mościsk, siódme – Ernest Waloszyński z Łazisk Górnych
i ósme – Jan Poloczek z Zawady
– Rybówki.
Nagrody zwycięzcom wręczał
Adam Żołneczko – prezes klubu
„Dąbki Mościska”.
Specjalne nagrody przyznano też
najlepszym zawodnikom ostatniego
turnieju. Zwycięzcą turnieju z 30
kwietnia został Bogusław Pasieka
z Mościsk, a w nagrodę dostał puchar
ufundowany przez sponsora – Henryka
Pisarka, właściciela firmy transportowej z Mościsk. Oprócz pucharu, B.
Pasieka dostał także kurtkę z polaru,
i była to wyjątkowa trafiona nagroda,
bo na dworze akurat się ochłodziło
i zaczął padać deszcz, a zawodnik miał
tylko koszulę z krótkim rękawem. Ale
tych ciekawych nagród było więcej.
Ośmiu najlepszych zawodników całego cyklu rozgrywek w nagrodę dostało
tusze wieprzowe prosto ze świniobicia,
a ich fundatorem są państwo Szrubarz,
właściciele Baru u „Stanika” w którym
rozgrywane są turnieje. Dodatkowo
Helena Szrubarz rokrocznie funduje
puchar dla zwycięzcy klasyfikacji
punktowej. – Oprócz wymienionych
sponsorów działalność naszego klubu
wspierają też Tadeusz Marszolik
i radna Grażyna Matuszczyk, a na
każdym okolicznościowym turnieju
firma „Tartak – Pasieka” sponsoruje
nagrody za Grand bez czterech. Za
to wsparcie i pomoc serdecznie im
wszystkim dziękujemy – mówi prezes
Żołneczko.
Dodajmy, że był to już 20 z rzędu
cykl turniejów rozgrywanych w tym
miejscu. Gdyby nie gościnność gospodarzy obiektu i władz klubu „Dąbki”,
to w Orzeszu nie byłoby gdzie grać
i trenować skata. – Wystartowaliśmy
z turniejami w 1991 roku, trzy lata
później powstał klub „Dąbki – Mościska”, a od 1995 roku organizujemy też
majowe turnieje w skata dla wszystkich mieszkańców miasta i gości
spoza Orzesza. To już kawał historii
za nami, ale nie żałujemy tej pracy,
bo nikomu innemu nie chce się tego
robić. A dzięki temu przynajmniej na
Mościskach coś ciekawego się dzieje
– mówi Stanisław Szrubarz.
Klub „Dąbki – Mościska” ma
dwie drużyny – grają w II lidze i lidze
okręgowej.
Henryk Pisarek, Bogusław Pasieka i Adam Żołneczko.
Mistrzostwa Polski w Zalesiu, od lewej: Paweł Czempiel, Bernard Hojka,
Robert Hojka, Agnieszka Tuczykont, Mariusz Pisarek, Michał Krętosz
z dziewczyną.
Zawodnicy „Herkulesa”
mistrzami Polski
Kolejne sukcesy na koncie
sportowców Klubu Sportowego
„Herkules” z Orzesza. Tym razem
sięgnęli po medale podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
które rozgrywane były w Zalesiu,
w dniach 9-10 kwietnia. Ustanowili
też nowe rekordy Polski. Pierwsze
miejsca na tych zawodach zajęli:
Agnieszka Tuczykont z wynikiem
105 kg (kat.wagowa 75 kg) – tym
rezultatem ustanowiła nowy rekord
Polski, Mariusz Pisarek z wynikiem 110 kg (kat.wag. 140 kg) oraz
Bernard Hojka w kategorii Masters
– wynikiem 150 kg ustanowił
nowy rekord Polski poprawiając
poprzedni, który też należał do
niego – o 10 kg.
Michał Krętosz wrócił z Zalesia ze srebrnym medalem za zajęcie
II miejsca z rezultatem 140 kg (kat.
wag.67, 5 kg). Takie samo miejsce
na podium przypadło Pawłowi
Czempielowi za wynik 130 kg (kat.
wag. 75 kg).
W zawodach w Zalesiu startowały reprezentacje 8 państw.
Tak wysokie lokaty wywalczone przez orzeskich zawodników
cieszą Bernarda Hojkę – trenera,
zawodnika i właściciela klubu.
– To dobrze wróży przed naszym
startem w mistrzostwach Europy
które odbędą się w czerwcu. Jestem zadowolony z postawy tych
młodych zawodników, są ambitni
i pracowici, a takie zaangażowanie
przynosi wspaniałe rezultaty w postaci kolejnych medali i kolejnych
rekordów sportowych.
Dodajmy jeszcze, że czołówka
„Herkulesa” zajęła też wysokie
lokaty w zawodach integracyjnych
jakie odbyły się 19 i 20 marca
w Żywcu, w których startowała
krajowa czołówka zawodników
niepełnosprawnych. Agnieszka
Tuczykont i Michał Krętosz zajęli
każdy I miejsce, a Paweł Czempiel
uplasował się na III.
Podziękowania dla sponsorów:
Firma Skrawmet – Leszek Cebula
Robert Hojka
Prezes Zdzisław Wąsowicz i Zarząd MKS „Sokół” Orzesze
Miłośnicy Alfreda Szklarskiego i przygód Tomka Wilmowskiego!
19 maja o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści odbędzie się niezwykłe spotkanie z ks. Adamem Zelgą – przyjacielem Alfreda Szklarskiego, który po śmierci
pisarza w 1993r dokończył IX tom przygód Tomka, a książka ukazała się pod tytułem
„Tomek w grobowcach faraonów”.
Warto przyjść na to spotkanie, bo ks. Adam Zelga to postać niezwykle ciekawa
i barwna. Warto dodać, że za czasów Jerzego Engela pełnił funkcję kapelana polskiej
reprezentacji w piłce nożnej. Tematów do rozmowy na pewno nie zabraknie.
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści zaprasza 4 czerwca na
FESTY RODZINNY
W programie:
16.00 - 17.00 WYSTĘP UCZNIÓW SZKOŁY
17.00 - 17.30 KWARTET SMYCZKOWY “GRUPA SZYMANA”
- MUZYKA ROZRYWKOWA
17.30 - 18.00 GRY I ZABAWY DLA DZIECI
18.00 - 18.30 TURNIEJ RODZIN
18.30 - 19.00 POKAZ TRESURY PSÓW
ATRAKCJE:
SMACZNA KUCHNIA, LOTERIA FANTOWA, AUKCJA PRAC DZIECI,
DOBRA MUZYKA.
Serdecznie zapraszamy!
11
IV Międzyprzedszkolny Przegląd
Tańców i Piosenek Regionalnych
Kolejny już raz 198 przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych brało
udział w IV Międzyprzedszkolnym
Przeglądzie Tańców i Piosenek
Regionalnych, który odbył się 13
kwietnia 2011 r. w hali widowiskowej w Jaśkowicach.
Organizatorem przeglądu było
tradycyjnie Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr1 w Orzeszu
na czele z panią dyr. Różą Bryłka oraz nauczycielkami: Jolantą Schier, Agnieszką Szafraniec
i Agnieszką Moń-Malcher.
Wszyscy uczestnicy przeglądu
zaprezentowali piękne śląskie tańce
i piosenki. Jak co roku odkrywamy
i promujemy talenty wokalne i taneczne najmłodszych mieszkańców
naszego miasta. Występy zostały
wysoko ocenione przez jury w składzie: Zespół Śpiewaczy „Szarotki”
z Mościsk, przedstawicielki MBP
w Orzeszu, dyrektorów przedszkoli
i szkół.
Cieszy fakt, że coraz więcej
rodziców znajduje czas na podziwianie występów swych dzieci
na dużej scenie.Uczestnicy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami
oraz dyplomami, podziękowaniami
i nagrodami rzeczowymi.
Serdecznie dziękujemy „Szarotkom” za uświetnienie imprezy
swym występem i przybliżenie
dzieciom tradycji Świąt Wielkanocnych na Śląsku.
Składamy też serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielkom za trud włożony w przygotowanie dzieci do występów.
Jolanta Schier
Agnieszka Szafraniec
Agnieszka Moń-Malcher
Czwarta Noc z Andersenem
1 kwietnia, w wigilię urodzin
znanego pisarza Hansa Christiana Andersena orzeska biblioteka już po raz
czwarty przygotowała dla młodych
czytelników imprezę pod nazwą „Noc
z Andersenem”. Skorzystało z niej 34
dzieci, uczniów III i IV klasy, z kilku
dzielnic Orzesza – najwięcej dzieci
było z Woszczyc, Jaśkowic, Zawiści,
Zazdrości i Mościsk.
– Imprezę zapoczątkowali Czesi,
teraz ma charakter międzynarodowy.
Jesteśmy już oficjalnie włączeni do
tej akcji i zapisani u pomysłodawców. W tym roku dostaliśmy od
Czechów gadżety popularyzujące
ideę Nocy z Andersenem, rozdaliśmy
je dzieciom jako nagrody za udział
w konkursach – mówi Łucja Hajduk,
dyrektorka orzeskiej książnicy.
Co tym razem znalazło się
w programie nocnej przygody z duńskim baśniopisarzem? Stałe elementy
programu to m.in. konkurs ze znajomości baśni Andersena, w którym
I miejsce zajęła Weronika Barczyk
z Jaśkowic, II Weronika Karaś i Paulina Falkowska – także z Jaśkowic, a III
Anna Buchalik z Orzesza. Również
stałym elementem tych spotkań jest
sadzenie drzewek wokół biblioteki, co
służyć ma tworzeniu więzi młodych
czytelników z biblioteką, a ponadto
w programie był wieczorny spacer
po centrum miasta, oczywiście także
poczęstunki fundowane i szykowane
przez panie bibliotekarki. Był też
występ Bractwa Rycerskiego Lisy
z Czerwionki oraz przedstawienie
12
„Kozucha Kłamczucha” teatru Art-Re
z Krakowa. O północy bibliotekę odwiedzili burmistrz Andrzej Szafraniec
wraz z zastępcą Andrzejem Bujokiem,
by na dwa głosy przeczytać dzieciom
bajki, a potem przeprowadzić jeszcze
jeden konkurs wiedzy o duńskim
pisarzu, a nagrodami były gadżety
promujące nasze miasto.
Czy atrakcje Nocy z Andersenem, w tym spanie w bibliotece, mogą
podobać się dzieciom? Pewnie tak, bo
są takie, które nie opuściły ani jednego spotkania, jak czwartoklasistka
Paulina Falkowska z Jaśkowic, która
w konkursie wiedzy o Andersenie
zajęła II miejsce. – Tutaj jest naprawdę
fajnie, wszystko pięknie zorganizowane, a panie są bardzo opiekuńcze.
Z przyjemnością korzystam z tych
spotkań – mówi Paulina. – Poza tym
lubię książki, lubię czytać, więc w bibliotece bardzo dobrze się czuję. To
babcia wciągnęła mnie do czytania,
jak byłam mała dużo mi czytała, także
baśnie Andersena. Dzięki książkom
nie mam kłopotów z ortografią i poznaję dużo nowych słówek.
Te słowa czwartoklasistki nie
wymagają już żadnego komentarza,
mogą być jedynie zachętą, także dla
dorosłych, żeby czasami sięgnąć
po książkę. Jak pokazują badania,
w ubiegłym roku, ale i w poprzednich latach także, ponad połowa
dorosłych Polaków nie przeczytała
ani jednej książki. Wychodzi na to,
że czasami dzieci są mądrzejsze od
nas, dorosłych.
Dobry koniec sezonu
tenisistów stołowych
Po tygodniach niepewności mamy dobre wiadomości dla kibiców
obu drużyn tenisa stołowego MKS „Sokół” Orzesze. Pierwsza
utrzymała się w drugiej lidze, a druga awansowała do trzeciej ligi.
W zakończonym właśnie sezonie nie obyło się bez zmian kadrowych w sekcji i przenosin miejsca treningów.
Początek sezonu nie wróżył wiele dobrego. Zespół opuścił trener
a zarazem czołowy zawodnik Michael Daniel – rozpoczął grę i studia
w Częstochowie. – Takie osłabienie
wymagało wzmocnienia drużyny. Po
rozmowach z rodziną Mrozik z Ornontowic, która od dawna związana
jest z orzeskim tenisem, udało nam się
wzmocnić drużynę „Sokoła” o trzech
zawodników: ojca Zbigniewa, który
jest wieloletnim zawodnikiem II ligi,
syna Sebastiana – to czołowy junior
Śląska, i drugiego syna Dawida, utalentowanego młodzika Śląska. Warto
dodać, że podczas Mistrzostw Śląska
Klubów LZS, Dawid zajął III miejsce
i będzie reprezentował nasz region na
mistrzostwach Polski – mówi Marian
Spendel, kierownik sekcji tenisa.
Ale to nie koniec zmian kadrowych
w sekcji. Po odejściu Michaela Daniela
funkcję trenera „Sokoła” powierzono
Markowi Tkoczowi – najbardziej doświadczonemu zawodnikowi, a trenerem
młodzieży został Krzysztof Czyrnia.
To nie jedyne wyzwania jakie
czekały na naszą pierwszą drużynę
grająca w drugiej lidze u progu sezonu. Śląskie drużyny drugoligowe
mocno powzmacniały swoje składy,
co automatycznie bardzo podniosło
poziom rozgrywek. A nasi zawodnicy
musieli skupić się na budowie nowego
kolektywu co odbiło się na wynikach.
Skutkiem tego była gra w grupie
drużyn walczących o miejsca od 8
do 16. Przypomnijmy, że poprzedni
sezon drużyna ukończyła na 8 miejscu.
W przygotowaniach do drugiej rundy,
gdy walczyli o pozostanie w II lidze,
dodatkowo dała się we znaki ostra
zima. Z powodu niskich temperatur
i złych warunków lokalowych w sali na
Rynku, która była siedzibą sekcji, nie
mogli dobrze trenować. Wybawieniem
z tej mało komfortowej sytuacji okazała
się nowo wybudowana sala gimnastyczna w Zazdrości, do której sekcja
tenisa przeniosła swoją działalność.
– Przychylność i zrozumienie
naszej trudnej sytuacji przez panią dyrektor szkoły Teresę Sontag, pozwoliło
by sekcja całkowicie przeniosła zajęcia
do sali gimnastycznej w Zazdrości.
W porozumieniu z miejscową społecznością, radnym, sołtysem i Robertem
Kaczanowskim – prezesem stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, udało się
wygospodarować czas na zajęcia dla
naszych zawodników. Za to wszystko
w imieniu własnym, zawodników
i władz „Sokoła” składamy im gorące
podziękowania – mówi M. Spendel.
To nowe miejsce okazało się
przychylne tenisistom. Pierwsza drużyna w swoim decydującym meczu
o 14 miejsce, gwarantujące utrzymanie
się w II lidze, odniosła długo oczekiwany sukces wygrywając 6-4 z drużyną
Orzeł Mirex Kozy. I to pomimo tego,
że skład drużyny przeciwnej został
wzmocniony o Leszka Kucharskiego
– byłego wielokrotnego reprezentanta
Polski, dwukrotnego olimpijczyka,
mistrza Europy juniorów, wicemistrza
świata. Do meczu z Orzeszem drużyna
Mirexu w drugiej rundzie rozgrywek
nie doznała jeszcze porażki. Spotkanie
było bardzo emocjonujące, trzymało
w napięciu do ostatnich chwil licznie
przybyłych kibiców naszej drużyny.
Przy stanie 5-4 dla Orzesza do gry
przystąpili Bogusław Madej i najmłodszy z Orzesza Krzysztof Czyrnia.
Dzięki wspaniałej grze Krzysztofa,
który uniósł ciężar pojedynku i wygrał
swoją partię, całe spotkanie, również
dzięki bojowej postawie wszystkich
naszych zawodników, zakończyło się
sukcesem Orzesza. A utytułowany
Leszek Kucharski też pokazał klasę
wygrywając po emocjonującej walce
z Piotrem i Krzysztofem Czyrnią.
Bojowy duch naszej pierwsze
drużyny udzielił się także drugiej,
która wygrywając 8-2 w przedostatnim
meczu ligi okręgowej grupa 3 z KS
Ogniwo Rogoźna Żory, zapewniła
sobie awans do III ligi. Druga drużyna,
która nie przegrała żadnego meczu,
grała w składzie: Tomasz Paździorny,
Wojciech Wycisło, Jan Orszulik, Dawid Mrozik, Zbigniew Mrozik, Marcin
Gasiński, Robert Kurzidem.
Sekcja tenisa „Sokoła” wspólnie
ze Szkołą Podstawową nr 5 w Zazdrości prowadzi dwa razy w tygodniu
zajęcia SKS-u nauki gry w tenisa.
A w każdą sobotę o godz. 10.00 prowadzony jest nabór do sekcji oraz
odbywają się zajęcia z trenerem.
Wszystkich chętnych do gry
w tenisa (niezrzeszonych) zaprasza się
w każdy wtorek na grę o godz. 20.00.
W ostatnim czasie wyraźnie
wzrosło zainteresowanie tą dyscypliną sportową skutkiem czego 4 osoby
z Orzesza ukończyły kurs sędziowski, a jedna osoba uczęszcza na kurs
trenerski.
IV Międzyprzedszkolny Przegląd
Tańców i Piosenek Regionalnych
Dobry koniec sezonu
tenisistów stołowych
Pierwsza drużyna z Leszkiem Kucharskim (najwyższy zawodnik).
Marek Tkocz w akcji.
13
Śląska noc
8 kwietnia już po raz trzeci
Biblioteka Szkolna Gimnazjum nr
3 w Gardawicach przy współpracy
z Filią Biblioteki Publicznej zorganizowały dla uczniów klas czwartych Szkół Podstawowych Zawiści
i Mościsk imprezę czytelniczą pt.
„Noc śląska i nie tylko”.
26 uczestników spędziło noc
w szkole biorąc udział w wielu
atrakcjach.
Strażacy gardawickiej Straży
Pożarnej po raz kolejny z wielkim
zaangażowaniem wtajemniczyli
dzieci w niebezpieczną pracę.
Było mierzenie hełmów, polała się
woda oraz zawyła syrena na wozie
strażackim.
Niespodzianką tego wieczoru
był zespół śpiewaczy Szarotki
z Mościsk, który przybliżył dzieciom zwyczaje i tradycje przedświąteczne. Panie i panowie przybyli w śląskich strojach i wraz
z dziećmi wykonali wiosenny
goiczek, palmę na Niedzielę Palmową oraz krzyżyki z gałązek
palmowych. Wspólnie śpiewano
śląskie pieśni.
Dzieci również odwiedziły
bibliotekę publiczno-szkolną, zapoznały się z księgozbiorem oraz
z wyposażeniem multimedialnym.
Przeprowadzono gry, zabawy
oraz konkursy. Jednym z nich był
konkurs pt.,, Zwyczaje i obrzędy
śląskie”. Opowiadano wice, czytano bojki śląskie, a gimnazjalistka
zagrała na gitarze „Poszła Karolinka”.
Na zakończenie zostały uroczyście wręczone dyplomy, zakładki ze swoim imieniem i drobne
upominki.
Wsparcie finansowe Rady
Rodziców przeznaczono na poczęstunek dla dzieci oraz słodycze. Dzięki pomocy uczennic
gimnazjum oraz aprobacie p. dyr.
Barbary Tkocz impreza czytelnicza
zakończyła się pełnym sukcesem.
Pragniemy podziękować zespołowi
Szarotki oraz strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej za uświetnienie naszej imprezy.
/Alina Szostok/
Kronika policyjna
• Po serii kradzieży kabli
telekomunikacyjnych które opisywaliśmy w ostatnich numerach
gazety, policji udało się zatrzymać
sprawcę większości opisywanych
przypadków. Zatrzymanym mężczyzną jest mieszkaniec Orzesza,
który przyznał się do kradzieży,
a prokurator zastosował wobec
niego dozór policyjny. Policjanci
z naszego komisariatu rozpracowują jeszcze dwie grupy złodziei
działające na terenie Orzesza, bo
kable wciąż są kradzione. Kolejne
przypadki odnotowano: 4 kwietnia na ul. Partyzantów – 90 m; 5
kwietnia na ul. Powstańców – 50 m;
także 5 kwietnia na ul. Rybnickiej
– 160 m; 11 kwietnia na ul. Partyzantów – 50 m; 14 kwietnia na ul.
Jaśkowickiej – 10 m; 16 kwietnia
14
na ul. Damrota w Gardawicach
– 353 m; 26 kwietnia na ul. Chopina
– 50 m i 5 maja ponownie na ul.
Partyzantów – 85 m.
• 9 kwietnia ukradziono rower
z posesji na ul. Konarskiego w centrum miasta, wartości 600 zł.
• 13 kwietnia z otwartego
mieszkania w bloku przy ul. Mikołowskiej złodziej ukradł torebkę damską wraz z dokumentami
i pieniędzmi.
• 21 kwietnia odnotowano
wyjątkowo zuchwałą kradzież
wyposażenia domu w budowie,
przy ul. Wolności w Jaśkowicach.
Złodzieje dosłownie wypruli z tego
domu wszystko co metalowe: instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania, regały a nawet
klamki, a właściciel, mieszkaniec
Piątoklasiści zebrali 40 worków śmieci.
Sprzątanie świata
– sprzątanie naszej małej ojczyzny
5 kwietnia piątoklasiści ze
Szkoły Podstawowej nr 10 wraz
ze swoją wychowawczynią Marią
Fuchs podjęli działania związane ze
sprzątaniem swojej małej ojczyzny
–Woszczyc.
Przy porządkowaniu terenu
(poboczy ul. Klonowej, działki
gminnej przylegającej do DK 81)
grupa pracowała kilka godzin,
a zgromadzone śmieci zapełniły
ponad 40 worków.
W tym samym dniu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wywieźli odpady.
Wszyscy dbamy o czystość
środowiska, chcemy, aby w naszej
małej ojczyźnie było coraz piękniej.
Najmłodsi zwracają się z prośbąapelem poetyckim do wszystkich
mieszkańców.
/Maria Fuchs/
Drodzy Mieszkańcy!
Mijają lata, dni, godziny,
Ciągle mamy smutne miny.
Śmieci, brud wokoło nas,
W odpadkach tonie nawet las.
Czy tak trudno śmieć do kosza wrzucić?
By Ziemia przestała się smucić.
Drogi Mieszkańcu ja Ciebie proszę!
Te słowa odważnie dziś głoszę!
Weź te śmieci, do kosza wrzuć,
Byś się lepiej mógł znów czuć!
Wokół Ciebie, popatrz sam,
Tu butelka a plastik tam,
Weź te śmieci, kosz tu stoi,
Śmieć naprawdę się go boi!
Wrzuć do kosza, piękny gest!
I już czysto wszędzie jest!
Nasza Mała Ojczyzna piękne oblicze by miała,
Gdyby każda osoba śmieć do kosza wrzucała,
Przy okazji segregowała je.
To by uszczęśliwiło Ciebie, nas i mnie.
Natalia Dyczka
Jeleniej Góry, oszacował straty na
40.000 zł.
• 28 kwietnia złodzieje ukradli
13 sztuk tui z działki przy ul. Pisarka w Królówce. Straty wynoszą
500 zł.
• 29 kwietnia ukradziono europalety z budowy przy ul. Wiosny
Ludów. Straty: 450 zł.
• 1 maja w Mościskach złodzieje ukradli z niezamkniętego
samochodu opony, nawigację
oraz centralną konsolę na tablicy
rozdzielczej, a straty wynoszą
13.000 zł.
• Zatrzymani przez policję
nietrzeźwi kierowcy i rowerzyści:
17 letni mieszkaniec Zawady mając
1,81 promila alkoholu w wydychanym powietrzu utracił panowanie
nad autem i dachował wpadając do
rowu na ul. Centralnej; 4 kwietnia
na ul. Dębowej nietrzeźwy rowerzysta z Zawady – 1,05 prom.;
4 kwietnia na ul. Rybnickiej 53
letni rowerzysta z Gardawic – 1,14
prom.; 9 kwietnia na ul. Szkolnej 22
letni rowerzysta z Zawady – 0,74
prom; 12 kwietnia na ul. Jaśkowickiej 55 letni rowerzysta z Jaśkowic
– 1,71 prom; 16 kwietnia na ul. Gliwickiej 55 latek z Orzesza – 0,63
prom; 16 kwietnia na ul. Wojska
Polskiego kierowca z Łazisk Górnych – 2 prom; 16 kwietnia na ul.
Wojska Polskiego 49 letnią mieszkankę Gardawic, która prowadziła
samochód mimo sądowego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych – 1,28 prom; 18 kwietnia na
ul. Jeziorskiej 39 letni rowerzysta
z Zazdrości – 1,6 prom; 24 kwietnia
na ul. Rybnickiej 26 letni kierowca
z Orzesza – 1,97 prom; 28 kwietnia
na ul. Żorskiej 34 letni rowerzysta
z Zazdrości – 1,97 prom; 1 maja
na ul. Żorskiej 60 letni rowerzysta
z Gardawic – 1,21 prom; 1 maja
na ul. Pisarka 45 letni kierowca
z Radostowic – 0,93 prom.
W dalszej części imprezy
wybrano „Nojgryfniyjszego Hanysa w Szkole”. Tytuł ten zdobyła
bezkonkurencyjna Ewa Kopiec,
z którą zmierzyli się reprezentanci
wszystkich klas. Rywalizowali ze
najciekawszą gazetkę – dzielnice
Orzesza; konkurs plastyczny/ fotograficzny (indywidualny): „Moja
śląsko familijo”, „Moja śląsko
kraina”; konkurs poetycki – twórczość własna. Zwycięzcy otrzymali
nagrody ufundowane przez RADĘ
RODZICÓW oraz księdza Marka
Wachowiaka.
sobą w konkurencjach – taniec
z miotłą przy dźwiękach śląskich
szlagierów, znajomość gwary,
śląski dowcip i innych.
W tygodniu poprzedzającym
Dzień Regionalny odbyły się konkursy: międzyklasowy konkurs na
Szkoły jako łowcy talentów?
Może wśród gwiazdek gardawickiego
gimnazjum w przyszłości zabłyśnie
GWIAZDA? Ale odkrywanie talentów z pewnością może być receptą na
miłe spędzenie czasu. Szkoła nie musi
być nudna…
BoZa
W odpowiedzi na apel pani minister
„Chciałabym, żeby pierwszy
dzień wiosny stał się w przyszłości
„Dniem Talentów”. Tymi słowami
Katarzyna Hall apelowała w lutym
tego roku do dyrektorów szkół,
placówek oraz nauczycieli. Gimnazjum w Gardawicach po raz kolejny zorganizowało imprezę, podczas
której odkryto zdolności, pasje oraz
talenty swoich uczniów.
21 marca w czasie obchodów
Dnia Regionalnego uczniowie
mieli okazję zaprezentować swoje
zdolności wokalne. W repertu-
arze międzyklasowego konkursu
„Śpiywomy po naszymu” znalazły
się stare śląskie pieśni takie jak:
„Niedzieliczka”, „Starzyk”; „Górniczy walczyk”, „Dzieweczko ze
Śląska”, „Dzióbka dej”. Pierwsze
miejsce zdobyły klasy IIa i IIb.
W „Górniczym walczyku” wszyscy podziwiali dobre brzmienie,
ale i oryginalne stroje uczniów IIa,
z kolei dziewczyny i chłopcy z IIb
wzbogacili swoje wykonanie pieśni
„Dzióbka dej” ciekawym układem
choreograficznym.
PRO Biuro Obrotu Nieruchomościami
Przedsiębiorstwo
Usług Medycznych „Proelmed” Sp. z o.o.
w Łaziskach Górnych
Gronowscy LICENCJA nr 1137
Mikołów ul. Św. Wojciecha 25, Tel. fax.738-43-99, 738-44-63,
e-mail: [email protected]
Filia Łaziska Górne, ul. Dworcowa 10 Tel.: 032/736 72 90
informuje, iż wydłużone zostały godziny
pracy laboratorium analitycznego
w Poradni Wielospecjalistycznej nr 1,
ul. Wyzwolenia 30, w Łaziskach Górnych.
Laboratorium otwarte jest
od pn-pt w godzinach 7.00 -17.00,
a w soboty od 7.00 -9.00.
Serdecznie zapraszamy.
AUTO ZŁOM
Złomowanie wszystkich typów pojazdów
Za każdy kompletny pojazd płacimy
Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów
Odbieramy pojazdy od klienta
Terenowa Służba Ratownicza S.C.
43-170 Łaziska Górne
ul. Starowiejska 1
tel.: 32/22 44 828, 32/71 75 666
kom.: 602 109 810
Oferuje:
Łaziska Górne kawalerka, 2 piętro, 30,40 m2
Łaziska Górne 2 pokoje, 1 piętro, 35,45 m2
Łaziska Górne 2 pokoje, 4 piętro, 35,6 m2
Łaziska Górne kawalerka, 4 piętro, 25 m2
Łaziska Średnie, 2 pokoje, parter, 38 m2
Mikołów 3 pokoje, parter, 70 m2
Mikołów 2 pokoje, 1 piętro, 49 m2
Dom Orzesze Zadrość z 2011 r. st. surowy, pow. 160 m2
Dom Orzesze Mościska z 2005 r,
pow. 150 m2, działka 1000 m2 OKAZJA
10. Dom Orzesze Woszczyce z 2010r,
pow. 300 m2, działka 2084 m2
Oferujemy duży wybór działek,
mieszkań oraz domów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
83.000zł
155.000zł
108.000zł
75.000zł
59.000zł
238.000zł
149.000zł
380.000zł
410.000zł
505.000zł
WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
tel. 501 448 965;
606 580 448
FHU EKO-STAR
ZAPRASZAM!
15
16

Podobne dokumenty

Koncert jakiego jeszcze nie było

Koncert jakiego jeszcze nie było z Katowic - Piotrowic pod dyrekcją Anny Szawińskiej, chór „Chopin” z Bujakowa pod dyr. Romualda Poloczka, a także chór „Dzwon” z Orzesza, kierownikiem którego jest Natalia Łukaszewicz. Słowo wiążąc...

Bardziej szczegółowo