Zdalnie sterowane i automatyczne, modułowe przełączniki zasilania

Komentarze

Transkrypt

Zdalnie sterowane i automatyczne, modułowe przełączniki zasilania
WYCIĄG Z KATALOGU
Zdalnie sterowane i automatyczne,
modułowe przełączniki zasilania od 40 do 160 A
Poradnik techniczny, typowe aplikacje
2016
Przełączniki
Bezpieczeństwo i pewność dla Twoich aplikacji łączeniowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
str. 4
Modułowe, zdalnie sterowane i automatyczne przełączniki
Od 40 do 160 A
nowość
nowość
ATyS d M
1-fazowy
ATyS d M
str. 10
str. 10
nowość
nowość
nowość
ATyS g M
1-fazowy
ATyS t M
ATyS g M
ATyS p M
str. 12
str. 12
str. 14
Więcej o naszych
produktach
Przełączniki
w obudowach
SOCOMEC oferuje
całą gamę aparatów
w obudowach,
zarówno stalowych
jak i izolacyjnych.
SIRCOVER
w obudowie
Zdalnie sterowane i automatyczne przełączniki
Od 40 do 3200 A
Prosimy
o kontakt.
ATS by-pass
w obudowie
ATyS S
ATyS d S
ATyS r
ATyS d
Patrz katalog
główny
Patrz katalog
główny
Prosimy
o kontakt.
ATyS M
w obudowie
str. 20
ATyS t
ATyS g
ATyS p
Patrz katalog
główny
Patrz katalog
główny
ATyS
w obudowie
Prosimy
o kontakt.
Wykonania specjalne
SOCOMEC dostarcza
również wykonania
według specyfikacji
Klienta.
Pomożemy znaleźć
najlepsze rozwiązanie do
Twojej aplikacji.
Prosimy o kontakt.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
3
Przełączniki
Bezpieczeństwo i pewność dla
Twoich aplikacji łączeniowych
Od przełączników COMO C z napędem
ręcznym (od 25 A), przez zdalnie sterowane
przełączniki ATyS d H (do 6300 A), do
przełączników automatycznych ATyS p
(do 3200 A), nasza standardowa oferta
przełączników pokrywa większość aplikacji.
Uznany, światowy producent
i niekwestionowany lider w technologii
aparatów do przełączania obwodów SOCOMEC stale się rozwija by zapewnić
jeszcze bardziej efektywną ciągłość
rozdziału energii w różnych aplikacjach.
Usługi i pomoc techniczna
Nasz dział Serwisu i Pomocy
Technicznej przeprowadzi audyt
Twojej instalacji, pomoże w odbiorach
wybranych urządzeń oraz przeszkoli
personel odpowiedzialny za ich
eksploatację.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy
o kontakt z lokalnym oddziałem
SOCOMEC.
Bezpieczne łączenie we wszystkich aplikacjach
• Przełączanie sieć-generator
• Przełączanie sieć-sieć
O
I
II
GE
O
O
I
II
I
II
O
I
II
Aplikacje budynkowe
Specyficzne potrzeby ?
Wszystkie nasze przełączniki są
również dostępne w obudowach.
Od 40 do 3200 A, nasze rozwiązanie
ATYS Bypass umożliwia całkowite
odizolowanie przełącznika
automatycznego, gwarantując
jednocześnie ciągłość zasilania
odbiorów.
Doświadczenie jakie
zdobyliśmy realizując
wiele projektów, pozwoliło
nam na opracowanie
i wdrożenie do produkcji różnych,
specyficznych wyrobów (przełączniki
z napędem silnikowym i torami
mocy na różne wartości prądów,
oprogramowanie itp.). Skontaktuj
się z nami jeżeli masz jakiekolwiek
specyficzne potrzeby.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
tablo_028_a
Kompletne rozwiązanie
Powierz ekspertom wszystkie swoje
aplikacje — nawet te najbardziej
krytyczne.
atys_845_a_1_x_cat
atys_846_a_1_pl
Odbiory
krytyczne
W ofercie również
coff_366_b
atys_844_a_1_pl
S
4
P
S
P
Odbiory
krytyczne
U
Pozostałe
odbiory
U
Pozostałe
odbiory
Seria ATyS: cztery rodziny przełączników
z napędem elektrycznym i przełączników
automatycznych zaadaptowane do Twoich
aplikacji
RTSE
Zgodnie z normą IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1), RTSE to zdalnie sterowane urządzenie przełączające. Wymaga ono zewnętrznego układu
kontroli, który generuje komendy na wykonanie przełączenia w zależności od dostępności źródeł zasilania.
Zasilanie pomocnicze
Jedno wejście zasilania
pomocniczego DC
Jedno wejście zasilania
pomocniczego AC
-
-
Dwa wejścia zasilania
pomocniczego AC
Rodzina ATyS M
Od 40 do 160 A
Przełączniki modułowe
ATyS d M
str. 10
Rodzina ATyS S
Od 40 do 125 A
Tory mocy w układzie „jeden za drugim”
ATyS S
Patrz katalog główny
ATyS S
Patrz katalog główny
ATyS d S
Patrz katalog główny
ATyS r
Patrz katalog główny
ATyS d
Patrz katalog główny
Rodzina ATyS
Od 125 do 3200 A
Tory mocy w układzie „jeden za drugim”
-
Rodzina ATyS H
Od 4000 do 6300 A
ATyS d H
Prosimy o kontakt
ATSE
Zgodnie z normą IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1), ATSE to automatyczne urządzenie przełączające. W przeciwieństwie do RTSE, ma ono
wbudowany sterownik automatyki SZR. Oznacza to, że ATSE zapewnia nadzór nad źródłami zasilania, uruchomienie generatora jeżeli jest
wymagane i automatyczne przełączenie na dostępne źródło zasilania.
Aplikacja
Sieć-sieć
Sieć-generator
Dowolne aplikacje,
rozbudowana funkcjonalność
ATyS t M
str. 12
ATyS g M
str. 12
ATyS p M
str. 14
ATyS t
Patrz katalog główny
ATyS g
Patrz katalog główny
ATyS p
Patrz katalog główny
Rodzina ATyS M
Od 40 do 160 A
Przełączniki modułowe
Rodzina ATyS
Od 125 do 3200 A
Tory mocy w układzie „jeden za drugim”
Urządzenia przełączające – katalog 2016
5
Przewodnik
Zdalnie sterowane i automatyczne urządzenia przełączające
ATyS
Przełączniki
Jakie napięcie
zasilania
pomocniczego ?
Jakie funkcje ?
RTSE
(zdalnie sterowane urządzenia przełączające)
od 40 do 125 A
od 40 do 160 A
ATyS S
ATyS d S
Patrz katalog główny Patrz katalog główny
ATyS d M
str. 10
od 125 do 3200 A
od 4000 do 6300 A
ATyS r
ATyS d
ATyS d H
Patrz katalog główny Patrz katalog główny Prosimy o kontakt
Napięcie zasilania pomocniczego
12, 24 lub 48 V DC
•
Jedno wejście 230 V AC
•
Dwa wejścia 230 V AC
•
•
•
•
•
Podłączenie zdalnych interfejsów
•
ATyS D10 - wizualizacja
ATyS D20 - wizualizacja, sterowanie, programowanie
Aplikacja
Sieć-sieć
• (1)
• (1)
• (1)
• (1)
• (1)
• (1)
Sieć-generator
•
•
•
•
•
(1)
• (1)
Generator-generator
• (1)
• (1)
•
•
(1)
(1)
(1)
(1)
• (1)
• (1)
• (1)
• (1)
•
•
•
•
•
•
Programowanie
Potencjometry i mikroprzełączniki
Wyświetlacz i klawiatura pomocnicza
Automatyczna konfiguracja napięcia i częstotliwości
Funkcje
Styk pomocniczy informujący o dostępności aparatu
Wejścia / wyjścia o przypisanych funkcjach
Wejścia / wyjścia programowane
Monitorowanie napięć i częstotliwości
Kontrola kierunku wirowania
Kontrola asymetrii napięć
•
Diody LED dostępności źródeł zasilania
Diody LED sygnalizacji pozycji torów mocy
Programowane uruchomienie generatora
Podłączenie generatora do rozłącznika nr II
Podłączenie generatora do rozłącznika nr I
Test pod obciążeniem
Test bez obciążenia
Zrzut obciążenia
Pomiary, odczyt mocy i energii (jeżeli podłączono
przekładniki prądowe)
Nadzór
Programowane uruchomienie generatora
Komunikacja po porcie RS485
Komunikacja Ethernet
Webserwer w module komunikacji Ethernet
Rejestr zdarzeń
(1) Z zewnętrznym sterownikiem automatyki SZR.
(2) Funkcja dostępna tylko w wersji 1-fazowej.
(3) Dostępna tylko w wersji z komunikacją.
(4) Programowane wyjście.
6
Urządzenia przełączające – katalog 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przewodnik
Zdalnie sterowane i automatyczne urządzenia przełączające
Wymagany
nadzór ?
Jaka aplikacja ?
ATSE
(automatyczne urządzenia przełączające)
od 40 do 160 A
ATyS t M
str. 12
•
od 125 do 3200 A
ATyS g M
str. 12
ATyS p M
str. 14
ATyS t
Patrz katalog główny
ATyS g
Patrz katalog główny
ATyS p
Patrz katalog główny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (2)
•
•
•
•
•
• (4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (3)
•
•
•
•
•
Urządzenia przełączające – katalog 2016
7
Nowa rodzina ATyS M:
bezpieczne i niezawodne
Przełączniki
Pełny asortyment zdalnie sterowanych i automatycznych przełączników od 40 do 160 A
RTSE
(zdalnie sterowane)
ATyS d M
Zdalnie sterowane
urządzenie
przełączające
Dwa wejścia
zasilania
pomocniczego
8
ATSE
(automatyczne)
ATyS t M
ATyS g M
ATyS p M
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Zintegrowany
sterownik
automatyki SZR do
układów sieć-sieć
Zintegrowany
sterownik
automatyki SZR
do układów siećgenerator
Zintegrowany sterownik
automatyki SZR do układów
sieć-sieć i sieć-generator.
Funkcja przejścia do pozycji 0
bez zasilania, programowane
parametry, opcjonalna
komunikacja.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Zalety
Bezpieczna
praca
• Blokada elektryczna i mechaniczna
zapewniające wysoki poziom
bezpieczeństwa.
• Pewne wskazanie pozycji torów mocy.
• Blokada w pozycji 0 pozwala na
„odstawienie” aparatu w razie potrzeby.
• Możliwość blokowania aparatu
w 3 pozycjach konfigurowana przez
użytkownika przed pierwszą instalacją.
• Ciągła sygnalizacja dostępności aparatu
dzięki zintegrowanemu przekaźnikowi
(tzw. „watchdog relay”), który na bieżąco
monitoruje stan przełącznika (ATyS g M
i ATyS p M).
Doskonałe
charakterystyki łączeniowe
• Charakterystyki łączeniowe pozwalają na
stosowanie przełącznika w obwodach
z dowolnym typem obciążenia, włączając
odbiory indukcyjne (AC-33).
• Odporność na wahania napięcia
zasilającego dzięki stabilnym,
mechanicznym pozycjom. Zasilanie
pomocnicze wymagane jedynie do
przełączenia pozycji torów mocy.
• Wysoka wytrzymałość dynamiczna i poziom
bezpieczeństwa w przypadku załączenia na
zwarcie.
• Dzięki napędowi elektromagnetycznemu,
aparat oferuje bardzo krótki czas
przełączenia tj. między otwarciem jednego
toru mocy, a zamknięciem drugiego toru
mocy (ATyS d M < 90 ms).
Intuicyjne
użytkowanie
Charakterystyki łączeniowe
• Awaryjne, ręczne przełączanie:
aparat można przełączać szybko
i bezpiecznie przy pomocy dźwigni napędu
ręcznego.
• Łatwy wybór trybu pracy (automatyczna/
ręczna) zamykając lub otwierając osłonę
napędu na panelu czołowym.
IEC 60947-6-1
> AC 32B — do 160 A
> AC 33B — do 125 A
> AC 33iB — do 160 A
IEC 60947-3
> AC 23B — do 160 A
Szybkie
uruchomienie
• ATyS d M: nie wymaga żadnej konfiguracji.
• ATyS t M i ATyS g M: konfiguracja przy
użyciu wkrętaka zajmuje kilka minut.
• ATyS p M: ułatwiona konfiguracja
(oprogramowanie konfiguracyjne
EasyConfig oraz lokalny wyświetlacz LCD
przełącznika).
Łatwa
instalacja
• Dwa tory mocy umieszczone obok
siebie, łatwy dostęp do zacisków, montaż
w typowej rozdzielnicy modułowej
(18 modułów szerokości).
• Szybki montaż na szynie DIN lub płycie
montażowej.
• Łatwe podłączenie dzięki zaciskom
klatkowym i dedykowanej szynie
mostkującej, która umożliwia stworzenie
wspólnego punktu w każdej fazie na
odpływie z aparatu bez ograniczania
pojemności montażowej zacisków.
Niewielkie
wymiary
• Kompletne rozwiązanie pod jednym
numerem zamówieniowym. Ryzyko
nieprawidłowego montażu lub podłączenia
ograniczone do minimum.
• Wysoka niezawodność dzięki zgodności
z normą IEC 60947-6-1, określającą
wymagania w stosunku do urządzeń
przełączających.
• Łatwe zamawianie: jeden numer
zamówieniowy odpowiadający za
kompletne rozwiązanie.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
9
ATyS d M
Zdalnie sterowane urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Rozwiązanie dla
atys-md_002_b_1_cat
Przełączniki
> Aplikacje z zewnętrznym
układem automatyki SZR
> Systemy automatyki
budynków (BMS)
Zalety
> Bezpieczne przełączanie
> Doskonałe charakterystyki
łączeniowe
> Krótki czas przełączania
> Odporność na wahania
napięcia zasilającego
ATyS d M
I-0-II 4P
Funkcje
Zgodność z normami
ATyS d M to 1- i 3-fazowe przełączniki z napędem elektrycznym, sterowane zdalnie za
pośrednictwem bezpotencjałowych styków. Modułowa obudowa pozwala na łatwą integrację
w rozdzielnicach. Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia,
w których dopuszczalna jest krótka przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcie operacji
przełączania z jednego źródła zasilania na drugie.
> IEC 60947-6-1
> IEC 60947-3
> GB 14048.11
Zalety
Aprobaty i certyfikaty
Bezpieczne przełączanie
Konstrukcja przełączników ATyS M
uniemożliwia jednoczesne załączenie obu
torów mocy zarówno w trybie pracy ręcznej
jak i w trybie pracy zdalnej. W obu trybach
pracy aparat jednoznacznie sygnalizuje
pozycję torów mocy.
Doskonałe charakterystyki łączeniowe
Przełączniki ATyS M spełniają wymagania
normy IEC 60947-6-1 dotyczącej urządzeń
przełączających. Prądy łączeniowe do 125 A
w kategorii AC-33B pozwalają na stosowanie
aparatów zarówno w obwodach o obciążeniu
czynnym jak i indukcyjnym.
Krótki czas przełączania
Konstrukcja przełączników ATyS d M oparta
jest na napędzie elektromagnetycznym
(cewki) i obrotowym mechanizmie styków
torów mocy, dzięki czemu czas przełączania
jest bardzo krótki (< 90 ms).
Odporność na wahania napięcia
zasilającego
Przełącznik ATyS d M wymaga zasilania
pomocniczego tylko na czas przełączenia.
Pozycje torów mocy aparatu są pozycjami
stabilnymi mechanicznie i nie mają na nie
wpływu ewentualne wahania napięcia
zasilania pomocniczego.
Automatyczna / ręczna
(zamknięta lub otwarta osłona napędu)
10
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Awaryjne przełączanie ręczne
ATySm_016_c_1_cat
ATySm_014_c
ATySm_015_c_1_cat
Tryby pracy
Blokada (odstawienie)
przełącznika
ATyS d M
Zdalnie sterowane urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Co powinieneś wiedzieć
Interfejs 1-fazowy
Interfejs 3-fazowy
ATySm_202_b
Sterowanie elektryczne
Przełączanie torów mocy odbywa się przez zewnętrzne,
bezpotencjałowe styki podłączone między odpowiednimi zaciskami
aparatu. Komenda sterująca może pochodzić z zewnętrznego układu
automatyki (np. sterownika ATyS C30), sterownika programowalnego,
systemu BMS lub z przycisków.
Pozycja torów mocy jest stabilna nawet przy zaniku zasilania.
Logika sterowania
W przełącznikach dostępne są dwa typy logiki sterowania:
• Sterowanie przez podtrzymanie
• Sterowanie przez impuls
- Komenda przejścia w pozycję
- Do zainicjowania przełączenia
0 musi trwać ciągle aby
konieczna jest komenda
aktywować ten tryb logiki
sterująca o czasie trwania co
sterowania.
najmniej 60 ms.
- Gdy komenda przejścia
- Komendy przejścia do pozycji
w pozycję I lub II zniknie,
I i II mają wyższy priorytet niż
przełącznik powraca do pozycji
komenda przejścia do pozycji 0.
0 (jeżeli dostępne jest zasilanie
- Pierwsza otrzymana komenda
pomocnicze).
(I lub II) ma priorytet przez czas
jej trwania.
Sterowanie przez impuls
Sterowanie przez podtrzymanie
Komenda w I
Komenda w O
Komenda w II
Pozycja I
Pozycja O
Pozycja II
Imp. ≥60ms
Zamknięty
atysm_188_b_pl
Zasilanie pomocnicze
ATyS d M posiada dwa niezależne wejścia zasilania pomocniczego 230 V AC (176-288 V AC), 50/60 Hz (45/65Hz).
Każde z nich należy indywidualnie podłączyć do osobnego źródła zasilania pomocniczego. Jedno jest przeznaczone do zasilania napędu jednego
toru mocy przełącznika, a drugie do zasilania napędu drugiego toru mocy przełącznika:
- zasilanie pomocnicze podłączone do zacisków 101 i 102 musi być dostępne aby przełączyć aparat w pozycję I,
- zasilanie pomocnicze podłączone do zacisków 201 i 202 musi być dostępne aby przełączyć aparat w pozycję II.
Zastosowanie modułu podwójnego zasilania (DPS) lub zasilania gwarantowanego umożliwia pełną kontrolę przełączania pozycji aparatu
niezależnie od stanu/dostępności zasilania pomocniczego.
W takim przypadku oba wejścia zasilania pomocniczego przełącznika należy połączyć równolegle i zasilić z wyjścia modułu DPS.
Zas. pom.
Zas. pom.
102 101
202 201
Zas. pom.
Zas. pom.
Dostępne
Dostępne
lub
DPS
Dostępne
Dostępne
lub
Dostępne
102 101
Dostępne
Dostępne
Dostępne
Dostępne
lub
Dostępne
lub
Dostępne
Dostępne
202 201
Numery zamówieniowe
Ith (A)
40
63
80
100
125
160
Liczba biegunów
ATyS d M
2P
9323 2004
9323 4004
9323 2006
9323 4006
9323 2008
9323 4008
9323 2010
9323 4010
9323 2012
9323 4012
9323 2016
9323 4016
4P
2P
4P
2P
4P
2P
4P
2P
4P
2P
4P
Szyny mostkujące
Końcówki do pomiaru
napięcia i zasilania
pomocniczego
Ekrany ochronne
zacisków
Blok styków
pomocniczych
Pierwszy blok
z aparatem
2P
1309 2006
4P
1309 4006
2 szt.
1399 4006
2 szt.
2294 4016(1)
Drugi blok
Oddzielne punkty
wspólne
1309 0001(2)
Połączone punkty
wspólne
1309 0011(2)
1309 2016
1309 4016
(1) Dla wersji 3-fazowej (4 P), do ochrony górnych i dolnych zacisków należy zamówić 2 szt. indeksu. Dla wersji 1-fazowej (2 P) zamów 1 szt. indeksu.
(2) Jeden blok 3 styków NO.NZ do sygnalizacji pozycji I, 0 i II.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
11
ATyS t M - ATyS g M
Automatyczne urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Rozwiązanie dla
ATyS t M I-0-II 4P
atys-mt_001_b_1_cat
ATyS g M I-0-II 2P
Zalety
Funkcje
ATyS t M i ATyS g M to 3-fazowe (4 P) automatyczne urządzenia przełączające. Przełączniki
ATyS g M są również dostępne w wersji 1-fazowej (2 P).
Przełączniki ATyS t M i ATyS g M posiadają pełną funkcjonalność przełączników ATyS d M i mają
dodatkowo zintegrowany sterownik automatyki SZR do układów sieć-sieć (ATyS t M) oraz siećgenerator (ATyS g M). Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia,
w których dopuszczalna jest krótka przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcie operacji
przełączania z jednego źródła zasilania na drugie.
Zalety
12
atys-mg_001_b_1_cat
Przełączniki
> Budynków wysokościowych
> Serwerowni
> Budynków ochrony zdrowia
Szybkie uruchomienie
Przełączniki ATyS t M i g M oferują istotną
oszczędność czasu potrzebnego na
uruchomienie (proces zajmuje około 2 do 3
minut). Interfejs konfiguracyjny to tylko jeden
potencjometr (4 w przełączniku ATyS g M)
i cztery mikroprzełączniki. Płaski wkrętak to
wszystko co jest potrzebne do konfiguracji
parametrów.
ATyS t M: przełącznik do aplikacji sieć-sieć
Zintegrowany w przełączniku ATyS t M
sterownik automatyki SZR został wyposażony
we wszystkie niezbędne funkcje konieczne
do tego typu aplikacji, włączając pracę
z priorytetem lub bez priorytetu, wybór
preferowanego źródła zasilania oraz
monitorowanie napięć i częstotliwości obu
źródeł w sieciach 3-fazowych.
ATyS g M: przełącznik do aplikacji
sieć-generator
Zintegrowany w przełączniku ATyS g M
sterownik automatyki SZR został wyposażony
we wszystkie niezbędne funkcje konieczne do
tego typu aplikacji, włączając uruchomienie
generatora, testy pod obciążeniem, wybieg
generatora po zdjęciu obciążenia oraz
monitorowanie napięć i częstotliwości obu
źródeł, zarówno w sieciach 3-fazowych jak
i 1-fazowych.
Zabezpieczenie nastaw konfiguracyjnych
Plombowana osłona panelu czołowego,
dostępna jako wyposażenie opcjonalne,
pozwala zapobiec ryzyku nieumyślnej zmiany
nastaw konfiguracyjnych.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
> Szybkie uruchomienie
> Funkcje przełącznika
ATyS d M plus zintegrowany
układ automatyki SZR do
pracy w aplikacjach sieć-sieć
lub sieć-generator
> Zabezpieczenie nastaw
konfiguracyjnych
Zgodność z normami
> IEC 60947-6-1
> IEC 60947-3
> GB 14048.11
Aprobaty i certyfikaty(1)
(1) Referencje dotyczące produktu dostępne na
życzenie.
ATyS t M - ATyS g M
Automatyczne urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Co powinieneś wiedzieć
Przełączniki ATyS t M i ATyS g M to
automatyczne urządzenia przełączające,
wyposażone w układ automatyki SZR.
Aparaty pobierają zasilanie pomocnicze z sieci
zasilających: 230 V AC (176-288 V AC), 50/60
Hz (45/65Hz).
Numery zamówieniowe
ATyS t M
Ith (A)
Liczba
biegunów
Sieć (VAC)
ATyS t M
40 A
4P
230/400
63 A
4P
230/400
80 A
4P
230/400
100 A
4P
230/400
125 A
4P
230/400
9344 4004
9344 4006
9344 4008
9344 4010
9344 4012
160 A
4P
230/400
9344 4016
Szyny
mostkujące
4P
1309 4006
Końcówki
do pomiaru
napięcia
Ekrany ochronne Blok styków
i zasilania
zacisków
pomocniczych
pomocniczego
2 szt.
1399 4006
1 szt.
Oddzielne punkty
wspólne
2 szt.
2294 4016(1)
1309 0001(2)
Połączone punkty
wspólne
Plombowana
osłona panelu
czołowego
1359 0000
1309 0011(2)
1309 4016
(1) Do ochrony zacisków górnych i dolnych przełącznika zamów 2 szt. indeksu.
(2) Jeden blok 3 styków NO.NZ do sygnalizacji pozycji I, 0 i II.
ATyS g M
Ith (A)
40 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
Liczba
biegunów
Sieć (VAC)(3)
ATyS g M
2P
230
4P
230/400
9353 2004
9354 4004
9353 2006
9354 4006
9353 2008
9354 4008
9353 2010
9354 4010
9353 2012
9354 4012
9353 2016
9354 4016
2P
230
4P
230/400
2P
230
4P
230/400
2P
230
4P
230/400
2P
230
4P
230/400
2P
230
4P
230/400
Szyny
mostkujące
Końcówki
do pomiaru
napięcia
Ekrany ochronne Blok styków
i zasilania
zacisków
pomocniczych
pomocniczego
1 szt.
Oddzielne punkty
wspólne
2P
1309 2006
4P
1309 4006
2 szt.
1399 4006
2 szt.
(1)
2294 4016
Plombowana
osłona panelu
czołowego
2P
1309 0001(2)
1359 2000
Połączone punkty
wspólne
1359 0000
4P
1309 0011(2)
1309 2016
1309 4016
(1) Dla wersji 3-fazowej (4 P), do ochrony górnych i dolnych zacisków należy zamówić 2 szt. indeksu. Dla wersji 1-fazowej (2 P) zamów 1 szt. indeksu.
(2) Jeden blok 3 styków NO.NZ do sygnalizacji pozycji I, 0 i II.
(3) W przypadku sieci 127/230 V AC prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem SOCOMEC.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
13
ATyS p M
Automatyczne urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Rozwiązanie dla
Budynków wysokościowych
Serwerowni
Budynków ochrony zdrowia
Banków i firm
ubezpieczeniowych
> Transportu (porty lotnicze,
tunele, itp.)
atyys-mp_001_b_1_cat
Przełączniki
>
>
>
>
ATyS p M I-0-II 4P
Zalety
Funkcje
ATyS p M to 3-fazowe, automatyczne przełączniki zasilania.
Aparaty oferują pełną funkcjonalność przełączników ATyS t M i ATyS g M uzupełnioną
dodatkowymi, programowanymi wejściami i wyjściami oraz możliwością automatycznego
przełączenia do pozycji 0 po zaniku zasilania (bez zasilania pomocniczego). Przełączniki są
również dostępne w wersji z komunikacją. Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach
niskiego napięcia, w których dopuszczalna jest krótka przerwa w zasilaniu odbiorów w trakcie
operacji przełączania z jednego źródła zasilania na drugie.
Zalety
Pełna programowalność
Menu konfiguracyjne przełącznika ATyS p M
pozwala na pełne programowanie liczników
czasu jak również stanów wejść i wyjść oraz
przypisywanych do nich funkcji z szerokiego
katalogu dostępnego w aparacie. Znakomicie
ułatwia to dopasowanie funkcji przełącznika
do wymagań miejsca instalacji i aplikacji (zrzut
obciążenia przed przełączeniem na zasilanie
rezerwowe, wyłączenie przeciwpożarowe ...).
Powrót do pozycji 0 bez zasilania
pomocniczego
Przełącznik ATyS p M posiada funkcję
przełączenia do pozycji 0 w przypadku zaniku
źródła zasilania (sieci). Funkcja ta ma między
innymi na celu ochronę odbiorów przed
skutkami niestabilności zasilania.
14
Komunikacja i konfiguracja
ATyS p M dostępny jest również w wersji
z komunikacją po RS485 w protokole Modbus.
Port komunikacyjny pozwala na zdalny dostęp
do wszystkich danych aparatu (stan, napięcie
sieci, częstotliwość ...).
Użytkownicy mają również dostęp do
oprogramowania konfiguracyjnego
(EasyConfig), które pozwala na konfigurację
aparatu, podgląd stanów oraz odczyt
pomiarów.
Zdalny interfejs
Zdalny interfejs został zaprojektowany
z myślą o aplikacjach, w których przełącznik
zainstalowany jest w sposób uniemożliwiający
bezpośredni dostęp do panelu czołowego.
Interfejs wyświetla informacje o stanie aparatu
na elewacji rozdzielnicy (ATyS D10) i pozwala
na pełne odmiejscowienie lokalnej klawiatury
i wyświetlacza aparatu (ATyS D20).
Urządzenia przełączające – katalog 2016
> Pełna programowalność
> Powrót do pozycji 0 bez
zasilania pomocniczego
> Komunikacja Modbus
i oprogramowanie
konfiguracyjne
> Zdalny interfejs
Zgodność z normami
> IEC 60947-6-1
> IEC 60947-3
> GB 14048.11
Aprobaty i certyfikaty
ATyS p M
Automatyczne urządzenia przełączające
od 40 do 160 A
Co powinieneś wiedzieć
Tryb automatyczny
Stop generatora(1)
Zanik sieci 1
Licznik czasu zaniku sieci 1
Licznik czasu wybiegu generatora
Start generatora(1)
Przełączenie w pozycję I
Licznik czasu postoju w pozycji 0
Sieć 2 dostępna
Przełączenie w pozycję 0
Licznik czasu dostępności sieci 2
Przykład (układ sieć-generator):
Sieć 1 : sieć priorytetowa
Sieć 2 : sieć rezerwowa
Przełączenie w pozycję 0
Licznik czasu postoju w pozycji 0
Licznik czasu dostępności sieci 1
Przełączenie w pozycję II
(1) Tylko w układach sieć-generator.
Sieć 1 dostępna
atys_028_h_2_gb_cat
Przełączniki ATyS p M to automatyczne
urządzenia przełączające wyposażone
w układ automatyki SZR. Aparaty pobierają
zasilanie pomocnicze z sieci zasilających:
230 V AC (160-305 V AC), 50/60 Hz
(45/65Hz).
Przełączniki są wyposażone w logikę
sekwencyjną. Diagram prezentuje sekwencję
wykonywaną przez automatykę przełącznika
w przykładowej sytuacji utraty
i powrotu zasilania podstawowego.
Oprogramowanie konfiguracyjne EasyConfig
Oprogramowanie EasyConfig to doskonałe
narzędzie pozwalające na uproszczenie
kompleksowej konfiguracji przełączników.
Typowe parametry jakie można konfigurować
przy jego pomocy to:
• typ aplikacji,
• progi napięcia i częstotliwości,
• liczniki czasu,
• wejścia / wyjścia ...
ATyS p M
Ith (A)
Liczba
biegunów
(3)
Sieć (V AC)
ATyS p M
ATyS p M
+ RS485
9384 4004
9384 4006
9384 4008
9384 4010
9384 4012
9384 4016
40
4P
230/400
63
4P
230/400
80
4P
230/400
100
4P
230/400
125
4P
230/400
9364 4004
9364 4006
9364 4008
9364 4010
9364 4012
160
4P
230/400
9364 4016
Szyny
mostkujące
4P
1309 4006
1309 4016
Końcówki
do pomiaru
napięcia i
zasilania
pomocniczego
2 szt.
1399 4006
Ekrany
ochronne
zacisków
2 szt.
2294 4016(1)
Blok styków
pomocniczych
1 szt.
Oddzielne punkty
wspólne
1309 0001(2)
Połączone punkty
wspólne
Zdalny interfejs
ATYS D10
9599 2010
ATYS D20
9599 2020
1309 0011(2)
(1) Dla wersji 3-fazowej (4 P), do ochrony górnych i dolnych zacisków należy zamówić 2 szt. indeksu.
(2) Jeden blok 3 styków NO.NZ do sygnalizacji pozycji I, 0 i II.
(3) W przypadku sieci 127/230 V AC prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem SOCOMEC.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
15
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Akcesoria
Szyny mostkujące
Ith (A)
40 ... 125
160
40 ... 125
160
Liczba biegunów
2P
2P
4P
4P
atysm_025_a
Przeznaczenie
Umożliwia uzyskanie wspólnego punktu w każdej fazie między rozłącznikami I i II przełącznika.
Szyna mostkująca nie ogranicza pojemności montażowej zacisków klatkowych przełącznika.
Indeks
1309 2006
1309 2016
1309 4006
1309 4016
Końcówki do pomiaru napięcia i zasilania pomocniczego
Ith (A)
Jednobiegunową końcówkę można
podłączyć do dowolnego zacisku aparatu
i nie redukuje ona pojemności montażowej
tego zacisku.
Opakowanie
Indeks
2 szt.
1399 4006
40 ... 160
atysm_026_a
Przeznaczenie
Pozwala podłączyć 2 przewody o przekroju
≤1.5 mm².
Ekrany ochronne zacisków
Ith (A)
Montaż
Pełna ochrona górnych i dolnych zacisków
przełącznika 3-fazowego (4 P) wymaga
zamówienia 2 szt. indeksu. Dla ochrony
wersji 1-fazowej (2 P) należy zamówić 1 szt.
indeksu.
Miejsce montażu
Indeks
Góra i dół
2294 4016(1)
40 ... 160
atysm_027_a
Przeznaczenie
Ochrona przed bezpośrednim kontaktem
z zaciskami lub elementami łączącymi.
Zalety ekranów
Otwory w przedniej ściance umożliwiają
termograficzny pomiar temperatury bez
konieczności demontażu ekranu. Ekrany
mogą być plombowane w celu ograniczenia
dostępu do zacisków.
(1) Indeks składa się z 2 szt. ekranów (4 P).
Ith (A)
16
Przełącznik ATyS d M jest standardowo
wyposażony w jeden blok styków
pomocniczych. Jest to blok w wersji
z trzema oddzielnymi zestawami zacisków.
Dane techniczne
Maks. 250 V AC / 5 A
Maks. 24 V DC / 2 A
Opis
Indeks
40 ... 160
Oddzielne punkty wspólne
40 ... 160
Połączone punkty wspólne
1309 0001
1309 0011
Urządzenia przełączające – katalog 2016
access_398_a
Przeznaczenie
Sygnalizacja pozycji torów mocy
przełącznika. W przełączniku można
zainstalować maksymalnie dwa bloki styków
pomocniczych.
Każdy blok składa się z 3 styków NO.NZ,
po jednym na każdą pozycję aparatu (I, 0, II).
access_353_a
Styki pomocnicze
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Plombowana osłona panelu czołowego
Liczba biegunów
Indeks
40 ... 160
Ith (A)
2P
40 ... 160
4P
1359 2000
1359 0000
atysm_313_a
Przeznaczenie
Chroni przed dostępem do panelu konfiguracyjnego przełączników
ATyS t M i g M (plomby i wkręty w zestawie).
Obudowa z poliwęglanu
Ith (A)
W x S x G (mm)
Indeks
40 ... 160
385 x 385 x 193
1309 9006
atysm_036_b_1_cat
Przeznaczenie
Przeznaczona do instalacji 3-fazowych przełączników ATyS M.
Umożliwia łatwy dostęp do panelu konfiguracyjnego.
Adapter do obudowy
Ith (A)
40 ... 160
atysm_039_a_1_x_cat
Przeznaczenie
W połączeniu z obudową z poliwęglanu, dostarcza dodatkowej
przestrzeni pozwalającej na rozszycie i podłączenie do przełącznika
kabli o przekroju 70 mm².
Indeks
1309 9007
Urządzenia przełączające – katalog 2016
17
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Akcesoria (ciąg dalszy)
Rozdzielnica mieszkaniowa
Ith (A)
W x S x G (mm)
Indeks
40 ... 160
410 x 305 x 150
1309 9056
atysm_196_a_1_cat
Przeznaczenie
Przeznaczona do instalacji 1-fazowego przełącznika ATyS M.
Stopień ochrony IP41.
Transformator dopasowujący
Ith (A)
trafo_165_b_1
Przeznaczenie
Do stosowania z przełącznikami ATyS M w sieciach 3-fazowych 400 V AC bez przewodu
neutralnego. Ze względu na integrację obwodów mocy i zasilania pomocniczego
przełączników ATyS M, konieczny jest dostęp do przewodu neutralnego i podłączenie go do
właściwch zacisków torów mocy. Jeżeli w danej aplikacji przewód neutralny nie jest dostępny,
to należy zastosować transformator dopasowujący (400/230 V AC, 400 VA), który dostarczy
napięcie 230 V AC niezbędne do funkcjonowania przełącznika ATyS M.
Indeks
1599 4121
40 ... 160
Układ podwójnego zasilania – DPS
Wejście 2
Wyjście
230 V AC
0 V AC
230 V AC (wejście 1)
0 V AC
230 V AC
230 V AC (wejście 2)
230 V AC
230 V AC
230 V AC (wejście 1)
0 V AC
0 V AC
0 V AC
1
18
Opis
Indeks
DPS
1599 4001
Urządzenia przełączające – katalog 2016
atys_612_a_2_cat
Wejście 1
3
atys_616_a_1_cat
•
•
•
•
•
Przeznaczenie
Dostarcza napięcie 230 V AC do obu wejść zasilania pomocniczego przełącznika ATyS d M,
umożliwiając przełączanie w dowolną pozycję bez względu na to, które zasilanie pomocnicze
jest dostępne.
Wejście
Wejście uznawane jest za „aktywne” od 200 V AC.
Maksymalne napięcie: 288 V AC.
Wewnętrzne zabezpieczenie: każde wejście jest chronione bezpiecznikiem 3.15 A.
Pojemność zacisków: maks. 6 mm2.
Obudowa: 4 moduły szerokości.
1 i 2. Wejście
3. Wyjście
2
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Opis
Indeks
9599 2010
9599 2020
ATyS D10
ATyS D20
atys_565_c_1_cat
96 x 96
36
Ø 22.5
40
20
=
Interfejsy pobierają zasilanie pomocnicze
z przełącznika ATyS p M
atys_161_a_1_x_cat
atys_597_a_1_cat
ATyS D20
Oprócz funkcji realizowanych
przez ATyS D10, ATyS D20 jest
wyposażony w wyświetlacz
i klawiaturę pomocniczą,
dzięki czemu pozwala w pełni
"odmiejscowić" lokalną klawiaturę
przełącznika i dostępne
z niej funkcje.
Stopień ochrony: IP21
Montaż tablicowy
2 otwory Ø 22.5.
Podłączenie do przełącznika
nieekranowanym przewodem
z wtyczkami RJ45. Przewód
zamawiany oddzielnie.
Przeznaczenie
Wyświetlanie informacji
o dostępności sieci i pozycji
przełącznika na drzwiach
rozdzielnicy.
Interfejsy są zasilane z ATyS p M
przez kabel z wtyczkami RJ45.
Maksymalna odległość dla
połączenia: 3 m
ATyS D10
Wyświetlanie informacji
o dostępności sieci i pozycji
przełącznika.
Stopień ochrony: IP21
atys_564_c_1_cat
Zdalne interfejsy do ATyS p M
=
Otwory montażowe
Przeznaczenie
Połączenie zdalnego interfejsu (ATyS D10
lub D20) z przełącznikiem ATyS p M.
Opis
Przewód z wtyczkami RJ45
Dane techniczne
Prosta wtyczka RJ45, 8 przewodów, kabel
nieekranowany (UTP). Długość 3 m.
Długość
Indeks
3m
1599 2009
acces_209_a_2_cat
Przewód do podłączania zdalnych interfejsów
Przeznaczenie
Pozwalają na konwersję zacisków klatkowych przełącznika w zaciski śrubowe i podłączenie
do nich dwóch kabli o przekroju 35 mm² lub jednego o przekroju 70 mm². Kompatybilne
z końcowkami do kabli aluminiowych (AlCu). Zaciski są wyposażone w przegrody
międzyfazowe.
Ith (A)
40 ... 160
Indeks
1399 4017(1)
acces_252_a_1_cat
Zaciski obwodów mocy
Pełne wyposażenie przełącznika w zaciski śrubowe wymaga zamówienia 3 szt. indeksu.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
19
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Przełączniki ATyS M w obudowach
Ogólna charakterystyka
•
•
•
•
•
•
Odporne na udary mechaniczne i zapylenie
Zainstalowana szyna mostkująca
Stopień ochrony: IP3x lub IP54
Kolor: RAL 7035
Pokrywy do instalacji dławnic: górna i dolna
Materiał: stal, grubość 1.2 mm
• Powłoka: proszkowa, poliestrowa
• Montaż na ścianie: 4 uchwyty do
samodzielnego montażu
• Drzwi: stalowe na zawiasach, wymiary
otworu pod panel czołowy przełącznika:
327.4 x 47.6 mm
• Zamknięcie drzwi: 3 mm klucz
dwułopatkowy (w zestawie)
Numery zamówieniowe
ATyS d M
Ith (A)
Liczba biegunów
IP 3X
Indeks
IP 54
Indeks
4P
4P
4P
4P
4P
4P
1823 4004
1823 4006
1823 4008
1823 4010
1823 4012
1823 4016
1823 4005
1823 4007
1823 4009
1823 4011
1823 4013
1823 4017
Liczba biegunów
IP 3X
Indeks
IP 54
Indeks
4P
4P
4P
4P
4P
4P
1854 4004
1854 4006
1854 4008
1854 4010
1854 4012
1854 4016
1854 4005
1854 4007
1854 4009
1854 4011
1854 4013
1854 4017
Liczba biegunów
IP 3X
Indeks
IP 54
Indeks
4P
4P
4P
4P
4P
4P
1884 4004
1884 4006
1884 4008
1884 4010
1884 4012
1884 4016
1884 4005
1884 4007
1884 4009
1884 4011
1884 4013
1884 4017
40
63
80
100
125
160
Ith (A)
40
63
80
100
125
160
ATyS p M + RS485
Ith (A)
40
63
80
100
125
160
Akcesoria
Instalowane przez Klienta
Opis
Nierozłączalny biegun neutralny
Zestaw IP54
Indeks
1309 9008
1399 4016
Wymiary
atysm_210_a_1_x_cat
600
560
• Waga (bez akcesoriów): 15 kg
• Podłączenie (do zacisków aparatu):
min. Cu 10 mm², maks. 70 mm².
20
400
450
12.5
200
16
Urządzenia przełączające – katalog 2016
coff_366_b
ATyS g M
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Wymiary
ATyS M od 40 do 160 A
ATyS M 1-fazowy
ATyS M 3-fazowy
235
52
340
176
52
104
176
116
116
18
222
46
53
73.5
324
ATyS M 3-fazowy — otwór w drzwiach
326
47
47
224
45
46
53
73.5
1. Blok styków pomocniczych (maks. 2).
ATyS M 1-fazowy — otwór w drzwiach
131.5
245
18
6 x M6
atysm_008_b_1_x_cat
atysm_207_a_1_x_cat
1. Blok styków pomocniczych (maks. 2).
1
350
143
atysm_034_a_1_x_cat
45
1
131.5
245
13 26
350
143
atysm_204_a_1_x_cat
13 26
Zaciski i podłączenia
ATyS d M 1-fazowy
ATyS d M 3-fazowy
7
B
6
atysm_040_e_1_x_cat
A
atysm_205_a_1_x_cat
A
7
B
6
B
317 315 314 313 202 201 102 101
1
2
3
C
5
B
6
B
6
6
B
6
317 315 314 313 202 201 102 101
1
2
3
C
1: Komenda - pozycja I
2: Komenda - pozycja II
3: Komenda - pozycja 0 / sterowanie przez
podtrzymanie
4: Zasilanie pomocnicze I (230 V AC)
5: Zasilanie pomocnicze II (230 V AC)
6: Końcówka do pomiaru napięcia i zasilania
pomocniczego
7: Blok styków pomocniczych - po jednym
NO.NZ na pozycję I, 0 i II (wyposażenie
standardowe)
A: Szyna mostkująca (akcesoria)
B: Końcówka do pomiaru napięcia i zasilania
pomocniczego (akcesoria)
C: Bezpieczniki 10 A gG
5
4
4
Urządzenia przełączające – katalog 2016
21
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Zaciski i podłączenia (ciąg dalszy)
ATyS t M 3-fazowy
1 Podstawowe źródło zasilania
2 Rezerwowe źródło zasilania
atysm_212_a_1_x_cat
A
B
A: Szyna mostkująca (akcesoria)
B: Blok styków pomocniczych - po
jednym NO.NZ na pozycję I, 0 i II
(akcesoria)
6
207208209210 63 64 73 74
1
1
2
2
1: Komenda - pozycja 0
2: Wybór priorytetowego źródła zasilania
3: Blokada trybu automatycznego
6: Dostępność źródła 1 lub 2
3
ATyS g M 1-fazowy
ATyS g M 3-fazowy
1 Podstawowe źródło zasilania
2 Rezerwowe źródło zasilania
B
6
atysm_212_a_1_x_cat
atysm_206_a_1_x_cat
A
1: Ręczne potwierdzenie powrotu /
zmiana priorytetu
2: Test pod obciążeniem
3: Blokada trybu automatycznego
6: Przekaźnik dostępności przełącznika
7: Przekaźnik startu / zatrzymania
generatora
7
A: Szyna mostkująca (akcesoria)
B: Blok styków pomocniczych - po
jednym NO.NZ na pozycję I, 0 i II
(akcesoria)
207 208 209 210 63 64 73 74
1
1
2
2
3
ATyS p M 3-fazowy
atysm_211_a_1_x_cat
1 Podstawowe źródło zasilania
2 Rezerwowe źródło zasilania
1 - 2 - 3: Programowane wejścia
4 - 5 - 6: Programowane wyjścia
7: Przekaźnik startu / zatrzymania generatora
8: Gniazdo RJ 45 do podłączenia zdalnego interfejsu ATyS D10/D20
9: Port szeregowy RS485 w przełącznikach z komunikacją
A: Szyna mostkująca (akcesoria)
B: Blok styków pomocniczych - po jednym NO.NZ na pozycję I, 0 i II
(akcesoria)
22
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Rodzina ATyS M
ATyS d M, ATyS t M, ATyS g M, ATyS p M
od 40 do 160 A
Dane techniczne według IEC 60947-3 i IEC 60947-6-1
od 40 do 160 A
Prąd cieplny Ith przy 40°C
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) (obwody mocy)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV) (obwody mocy)
Znamionowe napięcie izolacji Ui (V) (obwody kontrolne)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV) (obwody kontrolne)
— ATyS d M
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp (kV) (obwody kontrolne)
— ATyS t M, g M i p M
40 A
800
6
300
63 A
800
6
300
80 A
800
6
300
100 A
800
6
300
125 A
800
6
300
160 A
800
6
300
4
4
4
4
4
4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
A/B(1)
40/40
40/40
-/40
A/B(1)
63/63
63/63
-/63
A/B(1)
80/80
80/80
-/80
A/B(1)
100/100
100/100
-/100
A/B(1)
100/125
100/125
-/125
A/B(1)
100/160
100/160
-/125
A/B(1)
40/40
40/40
40/40
40/40
40/40
40/40
40/40
A/B(1)
63/63
63/63
63/63
63/63
63/63
63/63
63/63
A/B(1)
80/80
80/80
80/80
80/80
80/80
80/80
63/63
A/B(1)
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100
80/80
80/80
A/B(1)
125/125
125/125
125/125
125/125
125/125
100/125
80/80
A/B(1)
160/160
160/160
160/160
125/160
160/160
100/125
80/80
50
80
50
100
50
125
40
160
Znamionowy prąd łączeniowy Ie (A) zgodnie z IEC 60947-6-1
Znamionowe napięcie
łączeniowe Ue
415 V AC
415 V AC
415 V AC
Kategoria użytkowania
AC-31 A / AC-31 B
AC-32 A / AC-32 B
AC-33 A / AC-33 B
Znamionowy prąd łączeniowy Ie (A) zgodnie z IEC 60947-3
Znamionowe napięcie
łączeniowe Ue
415 V AC
415 V AC
415 V AC
415 V AC
690 V AC(5)
690 V AC(5)
690 V AC(5)
Kategoria użytkowania
AC-20 A / AC-20 B
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
AC-21 A / AC-21 B
AC-22 A / AC-22 B
AC-23 A / AC-23 B
Prąd znamionowy zwarciowy umowny z bezpiecznikami (kA, rms, wartość spodziewana)
Spodziewany prąd zwarciowy (kA rms)
Prąd znamionowy bezpiecznika (A)
50
40
50
63
Prąd znamionowy zwarciowy umowny w obwodzie chronionym dowolnym wyłącznikiem zapewniającym wyłączenie w czasie krótszym niż 0.3 s(4)
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 0.3 s Icw (kA rms)
7
7
7
7
7
7
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
4
17
10
70
5
10
70
5
10
70
5
10
70
5
10
70
5
10
70
5
45
180
90
45
180
90
45
180
90
45
180
90
45
180
90
45
180
90
176/288
160/305
176/288
160/305
176/288
160/305
176/288
160/305
176/288
160/305
176/288
160/305
6
30
20
6
30
20
6
30
20
6
30
20
6
30
20
6
30
20
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
10 000
2.8
3.5
3.5
4.2
Zdolność zwarciowa (bez zabezpieczenia)
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 1 s Icw (kA rms)
Znamionowy, szczytowy prąd wytrzymywany (kA)(2)
Podłączenia
Minimalny przekrój kabla Cu (mm2)
Maksymalny przekrój kabla Cu (mm2)
Moment dokręcający (Nm)
Czas przełączania(5)
I - 0 lub II - 0 (ms)(3)
I - II lub II - I (ms) (3)
Minimalny czas trwania przerwy beznapięciowej I - II (ms)
Zasilanie pomocnicze
Zasilanie pomocnicze 230 V AC min./maks. (V AC) (ATyS d M, t M oraz g M)
Zasilanie pomocnicze 230 V AC min./maks. (V AC) (ATyS p M)
Pobór mocy przez obwody zasilania pomocniczego
Moc znamionowa (VA)
Maksymalny pobór prądu przy 230 V AC (A) — ATyS d M, t M oraz g M
Maksymalny pobór prądu przy 230 V AC (A) — ATyS p M
Charakterystyki mechaniczne
Trwałość (ilość cykli łączeniowych)
Waga aparatu 1-fazowego - bez opakowania (kg)
Waga aparatu 1-fazowego - z opakowaniem (kg)
Waga aparatu 3-fazowego - bez opakowania (kg)
Waga aparatu 3-fazowego — z opakowaniem (kg)
(1) Kategoria A = częste czynności łączeniowe,
kategoria B = sporadyczne czynności łączeniowe.
(2) Dla znamionowego napięcia łączeniowego Ue = 400 V AC.
(3) Pomiędzy komendą a osiągnięciem zadanej pozycji przy Un (w warunkach znamionowych).
(4) Wartość do koordynacji z dowolnym wyłącznikiem, który zapewnia wyłączenie w czasie
krótszym niż 0.3 s.
Do koordynacji ze specyficznymi wyłącznikami dostępne są wyższe wartości prądów zwarciowych. Prosimy o kontakt.
(5) Przy napięciu znamionowym, wyłączając nastawy liczników czasu.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
23
nowość
Rodzina ATyS S:
solidne rozwiązanie (patrz katalog główny)
Przełączniki
Seria zdalnie sterowanych przełączników od 40 do 125 A
RTSE
(zdalnie sterowane urządzenia przełączające)
ATyS S
ATyS d S
Urządzenie
przełączające
z napędem
silnikowym
Urządzenie
przełączające
z napędem
silnikowym
Dwa wejścia
zasilania
pomocniczego
Trzy typy aplikacji
24
D10
ATYS d S
ATYS C30
ATYS-S 027 B
ATYS-S 026 D
ATYS C30
Sieć-generator
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Generator-generator
D20
ATYS C40
ATYS S
ATYS-S 028 B
Sieć-sieć
ATYS S
Zalety
Bezpieczne i niezawodne
• Długi okres eksploatacji dzięki konstrukcji
opartej na mechanicznych, stabilnych
pozycjach.
• Pewna sygnalizacja pozycji torów mocy.
• Blokada mechaniczna.
• Stabilne zasilanie odbiorów - pozycja torów
mocy ATyS S nie zależy od stabilności
zasilania pomocniczego.
• Dostępne są różne napięcia zasilania
pomocniczego: 12 lub 24/48 V DC oraz
230 V AC lub 2x230 V AC.
Niewielkie wymiary
Pełna integracja funkcji
• Zintegrowane i przetestowane rozwiązanie:
aparat złożony i uruchomiony fabrycznie.
• Niezawodny produkt: zgodny z normą
IEC 60947-6-1 dotyczącą urządzeń
przełączających.
Łatwa
konserwacja
> Jako połączenie dwóch
rozłączników izolacyjnych
w układzie “jeden za drugim”
i przy szerokości zaledwie
197 mm, przełącznik ATyS S
oferuje dużą oszczędność
przestrzeni montażowej
w porównaniu z rozwiązaniami
bazującymi na montażu
rozłączników w układzie
“obok siebie”.
• Samoczyszczące, ślizgowe styki torów
mocy.
• Łatwa wymiana bloku napędu,
nawet przy zasilanych odbiorach.
Prosta obsługa
• Awaryjne, ręczne przełączanie:
aparat można przełączać szybko
i bezpiecznie przy pomocy dźwigni napędu
ręcznego (zarówno z zainstalowanym, jak
i bez modułu napędu silnikowego).
• Łatwy wybór trybu pracy (automatyczna/
ręczna/blokada), wybierany przy pomocy
łatwo dostępnego, dźwigniowego
przełącznika na panelu czołowym aparatu.
Niższy koszt
• Niskie zużycie energii - zasilanie
pomocnicze niezbędne tylko do wykonania
operacji przełączania.
• Prosta i szybka instalacja: tylko cztery
uchwyty montażowe, trzy listwy zaciskowe
i obwody torów mocy do podłączenia.
• Krótkie mostki do łączenia zacisków, które
w efekcie są bardziej ekonomiczne niż inne
rozwiązania dostępne na rynku.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
25
Rodzina ATyS: intuicyjne,
bezpieczne i solidne (patrz katalog główny)
Przełączniki
Pełny asortyment zdalnie sterowanych i automatycznych przełączników od 125 do 3200 A
W odpowiedzi na rosnące oczekiwania użytkowników, rodzina przełączników ATyS jest
ciągle rozwijana by oferować nowe funkcje. Na rodzinę składa się pięć serii urządzeń,
by w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby Twoich aplikacji.
RTSE
(zdalnie sterowane)
ATSE
(automatyczne)
W OPC
WEBSE JI
RWER
ATyS r
Urządzenie
przełączające
z napędem
silnikowym
26
ATyS d
Urządzenie
przełączające
z napędem
silnikowym
Dwa wejścia
zasilania
pomocniczego
Urządzenia przełączające – katalog 2016
ATyS t
ATyS g
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Zintegrowany
sterownik
automatyki SZR
do układów
sieć-sieć
Zintegrowany
sterownik
automatyki SZR
do układów
sieć-generator
ATyS p
Automatyczne
urządzenie
przełączające
Funkcje do
zarządzania energią
Opcjonalna
komunikacja
Zalety
Bezpieczna
praca
• Ciągła informacja o dostępności aparatu
(tzw. "watchdog relay").
• Pewne wskazanie pozycji torów mocy.
• Blokada mechaniczna.
• Tryb blokady dla podniesienia
bezpieczeństwa wykonywania czynności
konserwacyjnych ("odstawienie" aparatu).
• Chroniony dostęp do nastaw
konfiguracyjnych.
Solidne, zintegrowane
rozwiązanie
Jeden produkt z wieloma funkcjami:
• Zintegrowane i przetestowane rozwiązanie:
aparat złożony i uruchomiony fabrycznie.
• Większa niezawodność: zgodność z normą
IEC 60947-6-1, standardem dotyczącym
urządzeń przełączających.
Technologia sprawdzona przez
SOCOMEC:
• Tory mocy to połączenie dwóch
rozłączników izolacyjnych w układzie "jeden
za drugim".
• Przełączanie bazuje na technologii
stabilnej pozycji mechanicznej torów mocy,
gwarantującej stały nacisk na styki przez
cały okres eksploatacji i niezależnie od
wahań napięcia zasilającego.
• Mechanizm stykowy torów mocy stosowany
w przełącznikach jest używany od ponad
40 lat w rozłącznikach SIRCO.
Charakterystyki łączeniowe
Intuicyjne
użytkowanie
• Awaryjne, ręczne przełączanie:
aparat można przełączać szybko
i bezpiecznie przy pomocy dźwigni napędu
ręcznego (zarówno z zainstalowanym, jak
i bez modułu napędu silnikowego).
• Łatwy wybór trybu pracy (automatyczny/
ręczny) przy pomocy dźwigienki na panelu
czołowym.
IEC 60947-6-1/GB 14048-11
• AC 31B - do 3200 A
• AC 32B - do 2000 A
• AC 33B - do 1250 A
IEC 60947-3
• AC 23B - do 1250 A
Szybkie
uruchomienie
• ATyS r i ATyS d nie wymagają żadnej
konfiguracji.
• ATyS t i ATyS g: konfiguracja przy pomocy
wkrętaka zajmuje kilka minut.
• ATyS p: ułatwiona konfiguracja
(oprogramowanie konfiguracyjne
EasyConfig oraz lokalny wyświetlacz
LCD aparatu).
• ATyS t, g, p: automatyczna konfiguracja
parametrów sieci.
Łatwa
konserwacja
• Samoczyszczące, ślizgowe styki torów
mocy.
• Łatwa wymiana bloku napędu i sterownika
automatyki SZR, nawet przy zasilanych
odbiorach.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
27
Urządzenia przełączające,
poradnik techniczny
Aplikacje …………………………………………………………… str. 30
Typy przełączania …………………………………………………… str. 31
Źródła zasilania ……………………………………………………… str. 32
Odbiory ……………………………………………………………… str. 32
Typowe schematy układów SZR ………………………………… str. 33
Automatyczne przełączanie zasilania …………………………… str. 44
Specyficzne funkcje sterowników automatyki SZR …………… str. 46
Norma IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1) ……………………… str. 47
Urządzenia przełączające – katalog 2016
29
Urządzenia
przełączające,
poradnik techniczny
Urządzenia przełączające
w instalacjach niskiego napięcia
Aplikacje
Wprowadzenie
Termin „przełączanie” odnosi się do wszystkich aplikacji, w których
operacja przełączania odbywa się pomiędzy dwoma różnymi
obwodami mocy.
Przełączanie potocznie odnosi się do aplikacji z dwoma źródłami
zasilania, w których odbiory są alternatywnie podłączane do
jednego z nich. Jedno z tych źródeł jest traktowane jako główne,
a drugie stanowi źródło alternatywne lub rezerwowe.
Określenie „normalne/awaryjne” odnosi się zwykle do aplikacji
z takim źródłem rezerwowym. Najczęściej układy przełączające
występują w instalacjach z odbiorami wymagającymi pewności
zasilania i stąd konieczność przełączenia na alternatywne
źródło w przypadku utraty zasilania podstawowego (szpitale,
serwerownie itp.).
Kolejną, spotykaną aplikacją jest układ „generator-generator”,
w którym odbiory są alternatywnie zasilanie z dwóch generatorów.
Aplikacje zasilania normalne/awaryjne
Układ generator-generator
atys_862_a_1
atys_273_b_1
Układ sieć-sieć
atys_273_b_1
Układ sieć-generator
Aplikacje zasilania normalne/awaryjne najczęściej występują w systemach bezpieczeństwa. Zapewniają one ciągłość zasilania odbiorów
i ułatwiają ewakuację budynków w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa. Typowe instalacje systemów bezpieczeństwa to oświetlenie,
systemy alarmowe (przeciwpożarowe, ...), systemy oddymiania, pompy przeciwpożarowe, sprężarki, systemy zraszania, windy, ...
Pozostałe typowe aplikacje
Zmiana kolejności faz i kierunku obrotów silnika
By-pass (obejście)
Zmiana kolejności dwóch z trzech faz zasilających silnik w celu
zmiany kierunku obrotów. Ta aplikacja wymaga postoju urządzenia
przełączającego w pozycji 0 by zapobiec możliwemu uszkodzeniu
silnika.
30
Urządzenia przełączające – katalog 2016
atys_277_a_1
Bezpieczne odizolowanie odbiorów od zasilania i uziemienie tak
odłączonej instalacji. Stosowane często w instalacjach 500V AC.
Wszelkie prace wykonywane w obrębie uziemionej instalacji są
w pełni bezpieczne.
atys_276_a_1
Typowa aplikacja, w której redundantne odbiory podłączane są
alternatywnie do jednego źródła zasilania.
Pełne odizolowanie urządzenia przełączającego, zasilacza UPS
lub innego urządzenia w celu przeprowadzenia zaplanowanej
konserwacji lub testów. Funkcja obejścia jest realizowana przez
specjalny przełącznik, który odłącza urządzenie zarówno od sieci
zasilającej jak i od odbiorów, pozwalając na ich dalsze zasilanie
przez obwód obejściowy.
atys_864_a_1_gb
atys_275_a_1_nb
Uziemianie
atys_274_b_1
Przełączanie między odbiorami
Instalacje niskiego napięcia
Typy przełączania
Przełączenie z przerwą beznapięciową
odpowiednich urządzeń pomiarowych i ochronnych. Zazwyczaj są to
układy synchronizacji. Jeżeli czas trwania przerwy beznapięciowej nie
jest dobrany do charakteru odbiorów, to konieczne jest zastosowanie
urządzeń synchronizujących i zabezpieczających.
Pozycja
1
2
1
2
I
= przerwa w zasilaniu
odbiorów
0
1
2
atys_856_b_1_pl_cat
W trakcie przełączenia między jednym a drugim źródłem zasilania
urządzenie przełączające przechodzi przez pozycję 0. W ten sposób nie
ma możliwości podania napięcia z jednego źródła zasilania na drugie.
Czas przerwy w zasilaniu odbiorów można ustawić tak, by napięcie
szczątkowe odbiorów spadło do wartości umożliwiającej ich bezpieczne
przełączenie do drugiego źródła zasilania (istotne w przypadku
napędów). Zbyt szybkie przełączenie odbiorów pod drugie źródło
zasilania może prowadzić do przepływu prądów udarowych,
a w konsekwencji do uszkodzeń odbiorów. Szczególnie narażone są
w takich przypadkach czułe odbiory. Tego typu zakłócenia mogą również
powodować wyzwolenie urządzeń zabezpieczających. Pozycja 0 to
stabilna i bezpieczna pozycja urządzenia przełączającego, która po
dodatkowym zablokowaniu (kłódką) umożliwia bezpieczne wykonywanie
prac w obrębie odbiorów, za urządzeniem przełączającym. Czas trwania
przerwy beznapięciowej powinien być skonfigurowany odpowiednio do
rodzaju zainstalowanych odbiorów.
Norma IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1:2009/A1:2014-05) dotycząca
urządzeń przełączających stanowi, że wszelkie nastawy liczników
czasu dotyczące czasu trwania przerwy beznapięciowej, w ramach
całkowitego czasu przełączania
z podstawowego na alternatywne lub z alternatywnego na podstawowe
źródło zasilania, nie mogą być krótsze niż 50 ms. W aplikacjach
wymagających krótszych czasów przełączania, zaleca się stosowanie
II
Urządzenia przełączające SOCOMEC zostały zaprojektowane do przełączania z przerwą beznapięciową, co odpowiada wymogom zdecydowanej
większości aplikacji. W rzeczywistości, w większości aplikacji rezerwowe źródło zasilania rzadko jest źródłem funkcjonującym w ciągłej gotowości
(np. generator wymaga czasu na uruchomienie). Odbiory krytyczne z punktu widzenia zasilania są zwykle zasilane przez zasilacze bezprzerwowe UPS.
Przełączenie synchroniczne
W zależności od lokalnych przepisów dotyczących publicznej sieci
rozdzielczej, podstawowe i rezerwowe źródła zasilania mogą chwilowo
pracować równolegle przez okres < 100 ms. Tego typu praca ma
zazwyczaj miejsce podczas planowych przełączeń, np. w trakcie
powrotnego przełączenia odbiorów z zasilania rezerwowego na zasilanie
podstawowe.
Przełączenie synchroniczne wymaga, by oba źródła zasilania były
zsynchronizowane:
• Napięcia źródeł muszą być ze sobą w fazie.
• Ich częstotliwości i amplitudy powinny być praktycznie identyczne.
Spełnienie powyższych warunków pozwala na przeprowadzenie
powrotnego przełączenia ze źródła rezerwowego na podstawowe
w sposób bezprzerwowy, tj. bez przerywania zasilania odbiorów.
W przypadku zaniku źródła podstawowego lub braku możliwości
zsynchronizowania źródeł zasilania (ich parametry nie spełniają
podanych wyżej kryteriów), przełączenie odbywa się z przerwą
beznapięciową.
Pozycja
1
2
1
2
I
I+ II
1
2
II
atys_857_b_1_pl_cat
= praca równoległa
źródeł
Przełączenie asynchroniczne
Pozycja
1
2
1
2
I
= szybkie przełączenie
II
atys_858_b_1_pl_cat
Ten typ przełączania stosuje się zwykle w aplikacjach z silnikami
asynchronicznymi dużej mocy. Szybkie przełączenie z chwilowym
zanikiem napięcia zasilającego nie wymaga zatrzymania silnika.
Czas przełączania wynosi zwykle mniej niż 50 ms, a można go
bezpiecznie uzyskać dzięki sprzęgnięciu urządzenia przełączającego
z układem synchronizacji. Mimo tego, że przełączenie odbywa
się z przerwą beznapięciową i źródła zasilania nie są połączone
równolegle, obowiązują te same warunki, jak w przypadku przełączenia
synchronicznego.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
31
Instalacje niskiego napięcia
Źródła zasilania
Typy źródeł zasilania
Źródła zasilania można klasyfikować w następujący sposób:
• Jedno źródło priorytetowe (standardowe): zwykle jest to zasilanie
z publicznej sieci rozdzielczej. Pewność zasilania odbiorów może
wymagać redundancji zasilania i konieczności korzystania
z alternatywnego źródła, które zapewni ciągłość zasilania
w przypadku awarii podstawowego źródła.
• Jedno źródło rezerwowe (awaryjne): tę rolę mogą pełnić agregaty
prądotwórcze, ogniwa paliwowe, systemy UPS, turbiny wiatrowe itp.
Źródło
awaryjne
G
Źródło
rezerwowe
Źródło
podstawowe
TSE*
Pozostałe odbiory
Odbiory krytyczne
atys_863_a_1_pl_cat
TSE*
*) Urządzenie przełączające wg terminologii normy IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1)
Klasyfikacja systemów zasilających instalacje bezpieczeństwa
Zgodnie z normą IEC 60364-5-56 (PN-HD 60364-5-56) dotyczącą instalacji elektrycznych niskiego napięcia, wprowadzona została klasyfikacja
systemów zasilających instalacje bezpieczeństwa, w tym m.in. odbiory krytyczne dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Źródła te dzieli się na
następujące kategorie:
Klasa systemu
Przerwa w dostępności zasilania
Bez zaniku zasilania
Nieprzerwana dostępność zasilania
Bardzo krótki zanik zasilania
≤ 0.15 s
Krótki zanik zasilania
≤ 0.5 s
Średni zanik zasilania
≤5s
Średnio długi zanik zasilania
≤ 15 s
Długi zanik zasilania
> 15 s
Odbiory
Zainstalowane odbiory determinują tryb przełączania i typ źródła rezerwowego w danej aplikacji.
Krytyczność i czułość odbiorów na zanik zasilania
Odbiory można generalnie klasyfikować według dwóch podstawowych
kryteriów: ich wymagań co do gwarantowanego zasilania (krytyczności
zasilania), tj. czy wymagają rezerwowego źródła zasilania, oraz ich
czułości na zanik zasilania, tj. dopuszczalnego czasu pozostawania
bez zasilania.
G
Odbiory
istotne
Przykłady odbiorów wg normy IEC 60364-7-710 (PN-HD 60364-7-710)
Instalacje w pomieszczeniach medycznych
Odbiory
krytyczne
Grupa
Przerwa w dostępności zasilania
Grupa 2: sale operacyjne, intensywna terapia…
Niedopuszczalna
Grupa 1: sale chorych, sale porodowe (bez cięcia cesarskiego)… ≤ 15 s
Grupa 0: gabinety lekarskie…
32
> 15 s
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Odbiory
nieistotne
atys_278_a_1_pl_cat
Na podstawie w/w kryteriów, odbiory dzieli się na:
• Krytyczne, tj. takie, dla których wymagana jest gwarancja ciągłości
zasilania (przerwa w zasilaniu jest niedopuszczalna). Odbiory tego
typu są zasilane przez zasilacze UPS w celu zachowania ciągłości
ich funkcjonowania w przypadku awarii sieci zasilającej. Czas
podtrzymania zasilania przez zasilacz UPS zależy od poboru mocy
oraz poziomu naładowania baterii i konserwacji całego systemu.
• Istotne: wymagają szybkiego przywrócenia zasilania (dopuszczalny
czas braku zasilania wynosi od kilku sekund od kilku minut).
• Nieistotne: zasilane tylko po przywróceniu podstawowego źródła
zasilania i przełączeniu instalacji z zasilania ze źródła rezerwowego
na podstawowe.
Instalacje niskiego napięcia
Typowe schematy układów SZR
Poniższe schematy prezentują propozycje rozwiązań układów SZR w oparciu o urządzenia przełączające z oferty SOCOMEC. Zapewniają one tę
samą funkcjonalność co układy bazujące na urządzeniach przełączających wykorzystujących
G inne technologie.
Właściwy wybór urządzenia przełączającego
ATS
Wyjaśnienie
użytych symboli
Urządzenia przełączające z oferty Socomec, dzięki
GQ2
Q1
oferowanym funkcjom, stwarzają większe możliwości
G
Transformator
zapewnienia ciągłości dostaw energii, a w konsekwencji
podwyższają poziom jej dostępności.
ATS
Te urządzenia przełączające mogą być wykorzystywane nie
ATS
tylko w aplikacjach zasilania normalne/awaryjne, ale także
G Generator
Q1
Q2
Pozostałe
w obszarach zarządzania łączeniem odbiorów oraz uziemiania
Q1
G Q2
odbiory
instalacji.
ATSOdbiory Wymagające gwarantowanego zasilania.
Oprócz mocy odbiorów i wymagań w zakresie zdolności
krytyczne
łączeniowej, przy doborze urządzeń przełączających należy
ATS
brać pod uwagę również następujące kryteria:
Q1
Q2
Pozostałe Niewymagające gwarantowanego zasilania.
• Rodzaj kontroli.
Q1
Q2
Pozostałe
odbiory
• Ograniczenia dotyczące instalacji w obudowie.
odbiory
Odbiory
Opisane rozwiązania bazują na technologii przełączenia
Typowy aparat: wyłącznik, stycznik lub rozłącznik
Odbiory
krytyczne
z przerwą beznapięciową i zintegrowanej blokadzie, która
z napędem silnikowym.
krytyczne
Pozostałe
uniemożliwia jednoczesne załączenie obu źródeł zasilania, tj.
AparatGSocomec: rozłącznik z napędem silnikowym.
odbiory
podstawowego i rezerwowego.
Pozostałe
Odbiory
krytyczne
odbiory
ATS
Odbiory
krytyczne
Q1
Automatyczny przełącznik
Q2
W prezentowanych schematach nie uwzględniono
Pozostałe
urządzeń zabezpieczających.
odbiory
Odbiory
krytyczne
Urządzenia przełączające – katalog 2016
33
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 1 system szyn zbiorczych
T1 (kVA) = T2 (kVA)
Typowy schemat układu
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
G
T1
G
T2
G
G
ATS
Q1
P2
Q2
comut_042_a_1_pl_cat
comut_041_a_1_pl_cat
P1
Odbiory
Odbiory
Diagram łączeń
T1
0
0
1
1
T2
0
1
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2
P1
*
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q2
Q1
*
Odbiory
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
*) Zależy od tego, które źródło jest źródłem preferowanym (priorytetowym).
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
• Tylko jedna dźwignia awaryjnego napędu ręcznego
• Pewny system blokowania kłódką
• Tylko jeden aparat (kompletny przełącznik z dwoma
torami mocy, napędem i automatyką SZR)
• Niewielkie wymiary
• Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
• Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Aplikacje generator-generator:
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
• ATyS d M, ATyS r lub ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C40
ATYSM 013 B - ATYS 836 A
ATYS 599 C
ATYS_MP 001_B - ATYS-t 001 A
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
ATYS_MD 001 B - ATYS 836 A
ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r lub ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
34
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 2 systemy szyn zbiorczych
1) Źródła zasilania to zazwyczaj 1 transformator i 1 generator:
odbiory dzielone są na krytyczne i pozostałe (niewymagające gwarancji zasilania)
Pierwszy typ aplikacji: T1 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T1
G
P1
P3
G
ATS
P2
Q1
COMUT 043 A
Odbiory
krytyczne
Pozostałe
odbiory
Pozostałe
odbiory
Q2
Odbiory
krytyczne
COMUT 044 A
T1
Drugi typ aplikacji: T1 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T1
T1
G
P1
G
ATS
P2
Q1
Q2
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
COMUT 046 A 1 PL
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
COMUT 045 A 1 PL
P3
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Diagram łączeń
T1
0
0
1
G
0
1
0
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2
P1 + P3
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q2
Q1
Urządzenia przełączające – katalog 2016
35
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 2 systemy szyn zbiorczych (ciąg dalszy)
2) Źródła zasilania to 2 transformatory: odbiory mają ten sam priorytet zasilania
T1 (kVA) = T2 (kVA)
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T1
T2
P1
P3
T1
T2
ATS
P2
Odbiory
COMUT 047 A PL
Q1
Odbiory
ATS
Q3
Q4
Q2
COMUT 048 A PL
Typowy schemat układu
Odbiory
Odbiory
Diagram łączeń
T1
0
0
1
1
T2
0
1
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2 + P3
P1 + P3
P1 + P2
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q2 + Q3
Q1 + Q4
Q1 + Q2
Odbiory
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
• Tylko jedna dźwignia awaryjnego napędu ręcznego (dwie w ostatnim
przypadku)
• Pewny system blokowania kłódką
• W pierwszej aplikacji (sieć-generator), w torze zasilania odbiorów
niewymagających gwarancji zasilania (pozostałe odbiory), można
opcjonalnie dodać rozłącznik z napędem silnikowym, który pozwoli
na manewrowanie tymi odbiorami.
•
•
•
•
Mniejsza ilość aparatów
Niewielkie wymiary
Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
Rozłącznik z napędem silnikowym jako opcja w torze zasilania
odbiorów niewymagających gwarantowanego zasilania
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
ATYS_MD 001 B - ATYS 836 A
ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r, ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
36
Urządzenia przełączające – katalog 2016
SIRCO 310 B
ATYS_MP 001 B - ATYS-t 001 A
• SIRCO MOT AT
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 3 systemy szyn zbiorczych
1) Źródła zasilania to 2 transformatory
T1 (kVA) = T2 (kVA)
Typowy schemat układu
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
T1
P1
T1
P3
T2
ATS
P2
ATS
Q1
Q3
Q2
Q4
P4
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
Odbiory
krytyczne
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
COMUT 050 A PL
Odbiory
krytyczne
COMUT 049 A PL
Q5
Diagram łączeń
T1
0
0
1
1
T2
0
1
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2 + P3
P1 + P3
P1 + P2 + P4
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q3 + Q4
Q1 + Q2
Q1 + Q4 + Q5
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Nie zasilane
Nie zasilane
Zasilane
2) Źródła zasilania to 1 transformator i 1 generator
T1 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T1
T1
G
G
ATS
P1
P3
P2
Q3
Q1
Q2
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
Odbiory
krytyczne
COMUT 052 A PL
Odbiory
krytyczne
COMUT 051 A PL
P4
Diagram łączeń
T1
0
0
1
G
0
1
0
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2 + P3
P1 + P3 + P4
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q2
Q1 + Q3
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Urządzenia przełączające – katalog 2016
37
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 3 systemy szyn zbiorczych (ciąg dalszy)
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
•
•
•
•
•
•
•
•
Tylko 2 lub 3 dźwignie awaryjnego napędu ręcznego zamiast 4
Redundancja dla aparatu P3
Pewny system blokowania kłódką
W drugiej aplikacji (sieć-generator), w torze zasilania odbiorów
niewymagających gwarancji zasilania (pozostałe odbiory), można
opcjonalnie dodać rozłącznik z napędem silnikowym, który pozwoli
na manewrowanie tymi odbiorami.
Mniejsza ilość aparatów
Niewielkie wymiary
Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
Rozłącznik z napędem silnikowym jako opcja w torze
zasilania odbiorów niewymagających gwarantowanego
zasilania
ATYS_MP_001 B - ATYS-t 001 A
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
SIRCO 310 B
• SIRCO MOT AT
ATYS_MD_001 B - ATYS 836 A
ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r, ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
38
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Instalacje niskiego napięcia
2 źródła zasilania - 4 systemy szyn zbiorczych
1) Źródła zasilania to 2 transformatory
T1 (kVA) = T2 (kVA)
Typowy schemat układu
T2
P1
P3
T1
T2
ATS
ATS
Q1 Q3
Q4 Q2
P2
Q5
P5
Odbiory Pozostałe Pozostałe Odbiory
krytyczne odbiory
odbiory krytyczne
COMUT 053 A PL
P4
Q6
Pozostałe Odbiory
odbiory krytyczne
Odbiory Pozostałe
krytyczne odbiory
COMUT 054 A PL
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
Diagram łączeń
T1
0
0
1
1
T2
0
1
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P2 + P3
P1 + P3
P1 + P2 + P4 + P5
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q2 + Q3
Q1 + Q4
Q1 + Q2 + Q5 + Q6
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Nie zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
• Tylko 4 dźwignie awaryjnego napędu ręcznego zamiast 5
• Redundancja dla aparatu P3
• Pewny system blokowania kłódką
•
•
•
•
Mniejsza ilość aparatów
Niewielkie wymiary
Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
Rozłącznik z napędem silnikowym jako opcja w torze zasilania
odbiorów niewymagających gwarantowanego zasilania
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
ATYS_MD 001 B - ATYS 836 A ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r lub ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
SIRCO 310 B
ATYS_MP 001 B - ATYS-t 001 A
• SIRCO MOT AT
Urządzenia przełączające – katalog 2016
39
Instalacje niskiego napięcia
3 źródła zasilania - 1 system szyn zbiorczych
T1 (kVA) = T2 (kVA) = G (kVA)
Typowy schemat układu
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
G
T1
G
T2
G
G
ATS
Q1
P2
Q2
P3
ATS
COMUT 055 A PL
Q3
Odbiory
Q4
Odbiory
COMUT 056 A PL
P1
Diagram łączeń
Typowy układ
T1
0
1
0
0
T2
0
0
1
0
G
0
0
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P1
P2
P3
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q1 + Q3
Q2 + Q3
Q4
Odbiory
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
• Tylko 2 dźwignie awaryjnego napędu ręcznego zamiast 3
• Pewny system blokowania kłódką
• Niewielkie wymiary
• Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
• Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Aplikacje generator-generator:
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
• ATyS d M, ATyS r lub ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C40
ATYS_MD 001 B - ATYS 836 A
ATYS 448 B
ATYS_MP 001 B - ATYS-t 001 A
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
ATYS_MD 001 B - ATYS 836 A
ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r, ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
40
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Instalacje niskiego napięcia
3 źródła zasilania - 2 systemy szyn zbiorczych
Pierwszy typ aplikacji T1 (kVA) = T2 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
T1
G
T2
G
ATS
P1
P2
Q1
P3
Q2
ATS
COMUT 057 A PL
Odbiory
krytyczne
Q3
Pozostałe
odbiory
Pozostałe
odbiory
Q4
COMUT 058 A PL
P4
Odbiory
krytyczne
Drugi typ aplikacji: T1 (kVA) = T2 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
T1
G
T1
T2
G
ATS
P1
P2
P4
Q1
P3
Q2
ATS
Odbiory
krytyczne
Pozostałe
odbiory
Q4
Odbiory
krytyczne
COMUT 062 A PL
Pozostałe
odbiory
COMUT 061 A PL
Q3
Diagram łączeń
T1
0
1
0
0
T2
0
0
1
0
G
0
0
0
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P1 + P4
P2 + P4
P3
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q1 + Q3
Q2 + Q3
Q4
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Nie zasilane
Urządzenia przełączające – katalog 2016
41
Instalacje niskiego napięcia
3 źródła zasilania - 2 systemy szyn zbiorczych (ciąg dalszy)
Trzeci typ aplikacji: T1 (kVA) = T2 (kVA) > G (kVA)
Typowy schemat układu
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
T1
G
T2
G
ATS
P1
P4
P2
Q1
P3
Q2
ATS
Pozostałe
odbiory
Odbiory
krytyczne
Pozostałe
odbiory
Q4
COMUT 060 A PL
COMUT 059 A PL
Q3
Odbiory
krytyczne
Diagram łączeń
T1
0
1
0
0
1
T2
0
0
1
0
1
G
0
0
0
1
0
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P1 + P4
P2 + P4
P3
P1 + P2
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q1 + Q4 + Q5
Q3 + Q2 + Q5
Q6
Q1 + Q2 + Q5
Odbiory krytyczne
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Pozostałe odbiory
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Czwarty typ aplikacji: T2 (kVA) > T1 (kVA) i T2 (kVA) > T3 (kVA)
T1
Alternatywa na aparatach z oferty SOCOMEC
T2
P1
P4
T3
P2
T1
T2
ATS
P3
COMUT 063 A PL
Q1
Odbiory
krytyczne 1
Odbiory
krytyczne 2
T3
ATS
Q2
Odbiory
krytyczne 1
Q4
Q5
Odbiory
krytyczne 2
COMUT 064 A PL
Typowy schemat układu
Diagram łączeń
T1
0
1
0
0
1
42
T2
0
0
1
0
0
T3
0
0
0
1
1
Typowy schemat układu - zamknięty aparat
X:
P1
P2 + P4
P3
P1 + P3
Urządzenia przełączające – katalog 2016
SOCOMEC - zamknięty aparat
X:
Q1
Q2 + Q4
Q5
Q5 + Q1
Odbiory krytyczne 1
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Odbiory krytyczne 2
Nie zasilane
Nie zasilane
Zasilane
Zasilane
Zasilane
Instalacje niskiego napięcia
3 źródła zasilania - 2 systemy szyn zbiorczych (ciąg dalszy)
Zalety rozwiązania na aparatach z oferty Socomec
Praca
Realizacja
• Tylko 2 lub 3 dźwignie awaryjnego napędu ręcznego zamiast 4
• W torze zasilania odbiorów niewymagających gwarancji zasilania
(pozostałe odbiory), można opcjonalnie dodać rozłącznik z napędem
silnikowym, który pozwoli na manewrowanie tymi odbiorami.
• Pewny system blokowania kłódką
• Niewielkie wymiary
• Plug and Play (gotowy do pracy po podłączeniu)
• Wbudowana blokada mechaniczna i elektryczna
Aparaty z oferty SOCOMEC
Rozłącznik z napędem silnikowym jako opcja w torze zasilania
odbiorów niewymagających gwarantowanego zasilania
Aplikacje sieć-sieć i sieć-generator:
• ATyS lub ATyS M, wersje t (sieć-sieć), g lub p
SIRCO 310 B
ATYS_MP 001 B
ATYS-t 001 A
• SIRCO MOT AT
ATYS_MD 001 B ATYS 836 A - ATYS 448 B
• ATyS d M, ATyS r, ATyS d, ATyS S + sterownik ATyS C30
(tylko aplikacje sieć-generator)
Urządzenia przełączające – katalog 2016
43
Instalacje niskiego napięcia
Automatyczne przełączanie zasilania
Wprowadzenie
Istotnym elementem urządzenia przełączającego jest układ sterowania potocznie nazywany „sterownikiem SZR”. Może on być elementem
zewnętrznym w stosunku do aparatu wykonawczego lub stanowić jego integralną część. Poniżej podajemy opis głównych funkcji sterowników SZR.
Monitorowanie napięć i częstotliwości
Zwykle sterowniki automatyki SZR wyposażone są przynajmniej w funkcje monitorowania napięć i częstotliwości obu źródeł.
Monitorowanie tych parametrów umożliwia:
- wykrywanie problemów związanych ze źródłem zasilania, a dotyczących zmian napięcia lub częstotliwości wychodzących poza zakres ustalonej
tolerancji (parametry okna wprowadzone do sterownika dostosowane do wymogów użytkownika i danej aplikacji). W takim przypadku źródło
zostanie uznane jako niedostępne, po czym zostanie zainicjowana sekwencja przełączenia na źródło rezerwowe.
- potwierdzenie dostępności źródła rezerwowego w przypadku konieczności przełączenia odbiorów na zasilanie z tego źródła.
%
Monitorowany parametr (napięcie)
Próg górny
atys_243_a_1_pl_cat
Histereza górnego progu
100
Sieć dostępna
t
Górne i dolne progi parametrów w połączeniu z odpowiednimi
nastawami liczników czasu wyznaczają stabilny zakres zasilania
odbiorów z danego źródła. Górne i dolne progi histerezy wyznaczają
wejściowe parametry okna stabilnego zasilania odbiorów przez
dane źródło po jego wcześniejszym zaniku.
Histereza dolnego progu
Próg dolny
Monitorowanie kolejności faz źródeł zasilania
V1
OK
V2
Urządzenia przełączające – katalog 2016
PROT
V2
V3
Niezgodna
kolejność faz
atys_220_a
V3
Zgodna
kolejność faz
44
V1
atys_219_a
W aplikacjach, w których odbiorami są 3-fazowe maszyny wirujące,
zalecane jest monitorowanie kolejności faz przy przełączaniu takich
maszyn z jednego źródła zasilania na drugie. Monitorowanie pozwala
się upewnić, że kolejność faz obu źródeł jest zgodna. Źródło zasilania
o innej kolejności faz zostanie przez sterownik uznane jako niedostępne
i odbiory nie zostaną do takiego źródła podłączone.
Instalacje niskiego napięcia
Cykle automatycznego przełączania
• Początek cyklu: urządzenie przełączające znajduje się w stabilnej
pozycji źródła podstawowego (priorytetowego) i źródło to jest
dostępne.
• Jeżeli wystąpił zanik zasilania ze źródła podstawowego (nastawa
licznika czasu oczekiwania na jego powrót została odliczona):
- Jeżeli rezerwowym źródłem zasilania jest transformator, to
następuje sprawdzenie dostępności tego zasilania (parametry), po
czym odbiory są przełączane na zasilanie z tego źródła.
- Jeżeli rezerwowym źródłem zasilania jest generator, sterownik
wydaje polecenie uruchomienia generatora. Po sprawdzeniu
parametrów zasilania z generatora, następuje przełączenie
odbiorów na zasilanie z tego źródła.
• Jeżeli nastąpi powrót podstawowego źródła zasilania, to sterownik
sprawdzi jego parametry przed zainicjowaniem sekwencji
powrotnego przełączenia odbiorów pod to źródło zasilania.
• Jeżeli źródłem rezerwowym jest generator, to sterownik wyda
komendę jego zatrzymania po odliczeniu czasu wybiegu generatora.
Odliczanie czasu wybiegu rozpoczyna się z chwilą przejścia
urządzenia przełączającego w pozycję źródła podstawowego.
To pozwala na wychłodzenie generatora po zdjęciu obciążenia.
Tryb automatyczny
Stop generatora(1)
Zanik sieci 1
Licznik czasu zaniku sieci 1
Start generatora(1)
Licznik czasu wybiegu generatora
Przełączenie w pozycję I
Licznik czasu postoju w pozycji 0
Sieć 2 dostępna
Przełączenie w pozycję 0
Licznik czasu dostępności sieci 2
Przykład (układ sieć-generator):
Sieć 1 : sieć priorytetowa
Sieć 2 : sieć rezerwowa
Przełączenie w pozycję 0
atys_028_h_1_gb
Zanik i powrót zasilania ze źródła podstawowego
(priorytetowego)
Licznik czasu postoju w pozycji 0
Licznik czasu dostępności sieci 1
Przełączenie w pozycję II
Sieć 1 dostępna
(1) Tylko w układach sieć-generator.
Cykle testów
Test pod obciążeniem
Źródło priorytetowe
Start
Test pod obciążeniem
Stop generatora
Start generatora
Przełączenie w pozycję
zasilania priorytetowego
Przełączenie w pozycję
zasilania rezerwowego
Stop
Test pod obciążeniem
atys_280_c_1_pl_cat
Wiele obowiązujących norm i przepisów wymaga przeprowadzania
okresowych testów instalacji elektrycznej i urządzeń.
W przypadku obiektów ochrony zdrowia, norma IEC 60364-7-710
(PN-HD 60364-7-710) wymaga przeprowadzania corocznych testów
funkcjonalności urządzeń przełączających (tytuł normy: Instalacje
elektryczne niskiego napięcia - Część 7-710: Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne).
Sterownik SZR umożliwia przeprowadzenie testu urządzenia
przełączającego. Ten rodzaj testu, potocznie określany jako test pod
obciążeniem, symuluje zanik zasilania ze źródła podstawowego,
uruchamia źródło zasilania rezerwowego i inicjuje sekwencję
przełączenia odbiorów na zasilanie ze źródła rezerwowego.
Źródło rezerwowe
Test bez obciążenia
Możliwe jest również przeprowadzanie testów generatora. Ten rodzaj testu, potocznie określany jako test bez obciążenia, polega na uruchomieniu
generatora bez przełączania odbiorów.
Okresowe testy urządzenia przełączającego
Jest to funkcja służąca do programowania harmonogramu okresowych testów pod obciążeniem lub bez obciążenia (dzień, miesiąc, rok). Testy są
wówczas realizowane automatycznie według ustalonego wcześniej kalendarza i bez konieczności udziału użytkownika.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
45
Instalacje niskiego napięcia
Specyficzne funkcje sterowników automatyki SZR
Blokada trybu automatycznego
Zrzut obciążenia
W standardowym trybie pracy (automatycznym), zintegrowany
sterownik automatyki SZR autonomicznie zarządza urządzeniem
przełączającym. W pewnych przypadkach (np. zadziałanie
zabezpieczeń w torze źródła zasilania podstawowego) może być
konieczne zablokowanie automatycznego trybu działania urządzenia
przełączającego. W tym celu konieczne jest aktywowanie obwodu
dedykowanego wejścia sterownika automatyki SZR urządzenia
przełączającego, które powoduje zablokowanie trybu automatycznego
sterownika.
Podstawowe i rezerwowe źródła zasilające odbiory są zazwyczaj
źródłami różnego typu: publiczną siecią rozdzielczą (transformator)
i generatorem (agregat prądotwórczy).
Bardzo często źródło zasilania rezerwowego przeznaczone jest do
zasilania jedynie wybranej grupy odbiorów, tj. tych, które wymagają
ciągłości zasilania. Pozostałe odbiory są w takiej sytuacji odłączone od
zasilania i oczekują na powrót zasilania podstawowego by ponownie
być zasilone. Stąd moc źródła zasilania rezerwowego jest bardzo
często mniejsza od mocy źródła zasilania podstawowego.
W takiej sytuacji przełączenie odbiorów na zasilanie ze źródła
rezerwowego wymaga wcześniejszego odłączenia tej grupy odbiorów,
które w sytuacji zaniku zasilania podstawowego nie będą zasilane
ze źródła rezerwowego. W tym celu układ automatyki SZR może
wysterować aparat (wyłącznik, rozłącznik, stycznik), który odłączy
takie odbiory przed przejściem na zasilanie ze źródła rezerwowego
i ponownie je podłączy po powrotnym przełączeniu na zasilanie ze
źródła podstawowego. Z funkcją zrzutu obciążenia związany jest
odrębny licznik czasu, który określa na ile czasu przed zamknięciem
torów mocy od strony zasilania rezerwowego, na odpowiednim wyjściu
sterownika ma się pojawić sygnał sterujący zrzutem obciążenia.
Nastawa tego licznika czasu może być konfigurowana przez
użytkownika.
Zmiana źródła priorytetowego
Układ przełączania między dwoma transformatorami (sieć-sieć) może
wymagać okresowej zmiany źródła priorytetowego.
Przykładowo, zaleca się okresowe przełączanie odbiorów między
transformatorami (zmiana źródła priorytetowe) na podstawie czasu
i wielkości poboru mocy przez odbiory i mocy źródła, w celu
zbilansowania obciążenia poszczególnych transformatorów w czasie
(wyrównać ich czas użytkowania).
Zmiana priorytetu może być przeprowadzona lokalnie z poziomu
interfejsu urządzenia przełączającego, zdalnie przez styk
bezpotencjałowy lub po porcie komunikacyjnym.
Zmiana źródła priorytetowego nie wpływa na nastawy poszczególnych
liczników czasu i tryb pracy urządzenia przełączającego. Zmiana
dotyczy tylko i wyłącznie źródła traktowanego przez sterownik
automatyki SZR jako priorytetowe.
T1
T2
Urządzenie przełączające w podstawowym trybie pracy działa
autonomiczne. Jednak pozycję urządzenia można zmienić zdalnie lub
przy użyciu dźwigni napędu ręcznego. Ten tryb sterowania ma priorytet
nad trybem automatycznym i umożliwia przełączanie urządzenia
przełączającego w poszczególne pozycje.
Powrót do pozycji 0
W pewnych sytuacjach, w zależności od typu aparatów
wykonawczych w urządzeniu przełączającym, wskazane może być
przełączenie w pozycję 0, również przy braku źródeł zasilania. Funkcja
ta ma na celu zabezpieczenie odbiorów w przypadku niestabilności
źródła zasilania, jak również zapobieganie uruchomieniu generatora
pod obciążeniem.
Odbiory
Zmiana źródła priorytetowego
Pozycja zasilania rezerwowego
Sieć priorytetowa
dostępna
Licznik czasu
dostępności sieci
priorytetowej
Ręczne potwierdz.
powrotu
tak
Zgoda na powrót
nie
Przełączenie do pozycji
zasilania priorytetowego
Kontrolowany powrót na źródło podstawowe
1
2
0
Zewnętrzne komendy
1
0
2
Odbiory
Zdalne sterowanie pozycją urządzenia przełączającego
46
Urządzenia przełączające – katalog 2016
atys_282_b_1_pl_cat
Zdalne sterowanie pozycją urządzenia
przełączającego
Wybór źródła priorytetowego = 1 lub 2
atys_283_a_1_pl_cat
Sekwencja powrotnego przełączenia ze źródła rezerwowego na
podstawowe (priorytetowego) może być inicjowana automatycznie lub
ręcznie.
Druga z tych opcji pozwala na kontrolowane przez użytkownika
powrotne przełączenie odbiorów na zasilanie ze źródła
podstawowego. Sekwencja przełączenia powrotnego pozostaje
wówczas zablokowana (odbiory są cały czas zasilane ze źródła
rezerwowego) do momentu otrzymania zewnętrznego polecenia
wykonania przełączenia. W przypadku utraty zasilania ze źródła
rezerwowego, przełączenie powrotne jest inicjowane bez zewnętrznej
komendy.
atys_281_b_1_pl_cat
Kontrolowany powrót na źródło podstawowe
Instalacje niskiego napięcia
Norma IEC 60947-6-1 (PN-EN 60947-6-1)
Międzynarodowa norma IEC 60947-6-1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Łączniki wielozadaniowe - Urządzenia
przełączające” dotyczy przełączników.
Norma dotyczy wszystkich urządzeń przełączających przeznaczonych do przełączania, z przerwaniem zasilania odbiorów podczas przełączania,
których napięcie znamionowe nie przekracza 1000 V AC lub 1500 V DC.
Obejmuje ona następujące urządzenia:
- ręcznie sterowane urządzenia przełączające (MTSE),
- zdalnie sterowane urządzenia przełączające (RTSE),
- automatyczne urządzenia przełączające (ATSE).
Urządzenia przełączające klasyfikowane są w zależności od:
• Sposobu sterowania przełączaniem: MTSE – RTSE – ATSE
• Ich zdolności zwarciowej:
- Klasa PC: urządzenia przełączające zdolne załączać i wytrzymywać prądy zwarciowe. Nie są jednak przeznaczone do wyłączania prądów
zwarciowych. Styczniki mogą być stosowane w klasie PC, jeżeli spełniają badania wymagane dla klasy PC (Icm, Icw).
- Klasa CB: urządzenia przełączające, które są zdolne załączać, wytrzymywać i wyłączać prądy zwarciowe. Instalowane w celu wyłączania
prądów zwarciowych.
- Klasa CC: urządzenia przełączające zdolne załączać i wytrzymywać prądy zwarciowe. Nie są jednak przeznaczone do wyłączania prądów
zwarciowych.
Norma definiuje również kategorie użytkowania urządzeń przełączających odpowiednio do wymogów związanych z aplikacją:
Kategorie użytkowania
Rodzaj prądu
Działanie A
Działanie B
Typowe zastosowania
AC-31A
AC-31B
Obciążenia bezindukcyjne lub mało indukcyjne
AC-32A
AC-32B
Łączenie obciążeń mieszanych rezystancyjnych i indukcyjnych, łącznie
z umiarkowanymi przeciążeniami
AC-33A
AC-33B
Silniki lub obciążenia mieszane zawierające silniki, obciążenia rezystancyjne
i do 30% lamp żarowych
Prąd przemienny
Kategoria użytkowania określona dla danego urządzenia przełączającego musi być zgodna z jego charakterystykami łączeniowymi oraz
wytrzymałością elektryczną i mechaniczną.
Uzupełnieniem kategorii użytkowania jest wskazanie litery A lub B, precyzujące odpowiednio częste lub sporadyczne wykonywanie czynności
łączeniowych w ramach określonej kategorii.
Podsumowując:
• Norma dotyczy urządzeń przełączających, gwarantując tym samym, że jeżeli zostały zaprojektowane i przetestowane zgodnie z wymogami
normy to mogą pracować w układach przełączania zasilania.
• Aparaty wykonawcze w urządzeniach przełączających mogą być aparatami różnego typu spełniającymi wymagania określonych norm IEC:
- Wyłączniki: IEC 60947-2 (PN-EN 60947-2)
- Rozłączniki: IEC 60947-3 (PN-EN 60947-3)
- Styczniki: IEC 60947-4-1 (PN-EN 60947-4-1)
• Oznaczenia urządzenia na etykiecie muszą odnosić się do normy IEC dotyczącej urządzeń przełączających (TSE): IEC 60947-6-1.
ATyS d M 40A
Ue
Fn
Class
GB
IEC
IEC
60947-6-1 60947-3 14048.11
415V
415V
415V
50/60Hz 50/60Hz 50Hz
PC
PC
AC-33B
Ie 40A
AC-32A
Ie 40A
6kV
Uimp power
4kV
Uimp control
Icc prospective 50kA
(fuse 40A gG)
AC-23A AC-33B
AC-32A
6kV
4kV
50kA
atys-md_003_a
PRODUCT PATENTED www.socomec.com
Ref.: 93234004
Power supply:
230Va.c.
Urządzenia przełączające – katalog 2016
47
Notatki
48
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Notatki
Urządzenia przełączające – katalog 2016
49
Notatki
50
Urządzenia przełączające – katalog 2016
Projekt: SOCOMEC
Produkcja: SOCOMEC
Fotografie: Martin Bernhart and Studio Objectif
Druk:
Socomec na świecie
PolSKA
SOCOMEC POLSKA sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
Critical Power / Solar Power
tel. +48 22 825 73 60
faks +48 22 825 73 70
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
tel. +48 91 442 64 11
faks + 48 91 442 64 19
[email protected]
AUSTRAlIA I AzjA
BlISKI WSChÓd
ZJEDNOCZONE EMIRATy
ARABSKIE
RUMUNIA
AUSTRALIA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety
[email protected]
FRANCJA
SŁOWENIA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency
[email protected]
HISZPANIA
TURCJA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
HOLANDIA
wIELKA BRyTANIA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency
[email protected]
NIEMCy
WŁOCHY
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Critical Power
[email protected]
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Solar Power
[email protected]
PORTUGALIA
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
CHINy
INDIE
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
SINGAPUR
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency / Solar Power
[email protected]
AMerYKA PÓŁNOCNA
USA, KANADA I MEKSyK
Power Control & Safety / Energy Efficiency
[email protected]
Critical Power / Power Control & Safety /
Energy Efficiency
[email protected]
POZOSTAŁe regIONY
TAJLANDIA
Algieria / Maroko / Tunezja
[email protected]
Critical Power
[email protected]
AFRYKA PóŁNOCNA
AFRyKA
Pozostałe kraje
[email protected]
EUROPA POŁUDNIOWA
Cypr / Grecja / Izrael / Malta
[email protected]
AMERYKA POŁUDNIOWA
[email protected]
WIęCEJ SZCZEgóŁóW
www.socomec.pl/worldwide
SIEdzIBA
GRUPA SOCOMEC
SOCOMEC SAS kapitał akcyjny 10 738 740 €
Rejestr spółek, Strasbourg, nr B 548 500 149
B.P. 60010 - 1 rue de Westhouse
F-67235 Benfeld Cedex - Francja
Tel. +33 3 88 57 41 41
Faks +33 3 88 74 08 00
[email protected]
www.socomec.pl
dYSTRYBUCjA
© 2015, Socomec SAS. Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone. - document printed on paper from sustainably managed forests.
BELGIA
Réf: 1570117 - 10/15 - Photo: Martin Bernhart - Réalisation : SOCOMEC
EURoPA

Podobne dokumenty