Prezentacja rozwiązań systemów gabionowych firmy BETAFENCE

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja rozwiązań systemów gabionowych firmy BETAFENCE
Prezentacja rozwiązań systemów gabionowych
firmy
BETAFENCE
Securing what matters
Agenda
Wstęp
Budowa i przykłady zastosowania
Projektowanie i Specyfikacja
Zastosowania architektoniczne
2
ppt reference
Historia
Ilustracja ta narysowana przez Leonarda da Vinci przedstawia żerdzie
i tkane panele zastosowane jako zbrojenie przy śluzie San Marco
w Mediolanie.
3
ppt reference
Historia
Gabiony są znane od wielu wieków. Pierwotnie stosowano
wiklinowe kosze wypełniane ziemią lub gruzem. Pierwszymi
budowlami wykonywanymi w tej technologii były fortyfikacje
militarne.
Fort Sumter – Charleston - 1865
4
ppt reference
Historia
W pierwszych komercyjnych zastosowaniach gabionów
w inżynierii lądowej były używane worki (tuby)
wykonane z plecionej drucianej siatki.
Gabiony i materace wykonane z zgrzewanych siatek
pojawiły się na rynku prawie 40 lat temu
15 lat temu został opracowany system Hesco
Concertainer Gabions.
Najnowszym produktem są Hesco Weldmesh
Concertainer Trapions.
5
ppt reference
Zastosowanie
Zastosowania architektoniczne
Ochrona przeciwpowodziowa
Bariery dźwiękochłonne
Ściany licujące
Ściany wolnostojące
Ochrona przeciwerozyjna rzek
Mury gabionowe grawitacyjne i z
gruntu zbrojonego
6
ppt reference
Plecione vs zgrzewane
Plecione kosze gaboinowe
7
ppt reference
Zgrzewane kosze gaboinowe
Zalety stosowania gabionów
Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne w porównaniu do
tradycyjnych konstrukcji ścian betonowych i żelbetowych do
wysokości 8m.
Budowa nie wymaga użycia specjalistycznej technologii ani dużego
doświadczenia w wykonawstwie.
Nie trzeba wykonywać specjalnych fundamentów.
Gabiony są elastyczne i dopasowują się do osiadań podłoża
gruntowego.
Ściany gabionowe są przepuszczalne dla wody i nie powodują
powstawania sił parcia hydrostatycznego.
Estetyczne wykończenie przy użyciu naturalnego kamienia.
Możliwość wypełnienia materiałem pochodzenia miejscowego.
8
ppt reference
Typy Gabionów
9
ppt reference
Gabion typu Penfold
Jest to tradycyjny kosz gabionowy z siatki zgrzewanej. Boczne panele i
środkowa przepona są fabrycznie przytwierdzone do podstawy. Cały
kosz dostarczany jest razem ze wszystkimi drutami potrzebnymi do
wykonania połączeń ścian i sąsiednich gabionów.
10
ppt reference
Lotnisko Jersey mur zbudowany w roku 1968 z drutu ocynkowanego o
średnicach 3.00, 4.00, 5.00 mm– lico schodkowane.
11
ppt reference
Ściana oporowa – Sheffield, 5m wysokości – lico płaskie.
12
ppt reference
Gabion typu Concertainer
Gabiony te dostarczane są w formie całych sekcji złożonych z
kilku koszy. Pionowe krawędzie są fabrycznie łączone za
pomocą spiral.
13
ppt reference
Mur oporowy pomiędzy dwoma jezdniami autostrady A1M niedaleko Cambridge
14
ppt reference
Mur oporowy przy nasypie kolejowym niedaleko Bristolu
15
ppt reference
Mur oporowy przy centrum
handlowym w Leeds
16
ppt reference
Mur oporowa, połączenie gabionów z elementami betonowymi
17
ppt reference
Oblicowanie z gabionów przy konstrukcjach z gruntu zbrojonego
Smith Kline Beecham,
London.
8m wysokości mur
oporowy z gruntu
zbrojonego siatkami Tensar
o oblicowaniu z gabionów z
drutu o średnicy 3.0 mm
oraz 4.0 mm panel lica.
Budowa 2000.
18
ppt reference
Łączenie geosiatki z gabionem
19
ppt reference
Zastosowanie militarne gabionów typu Concertainer bastion
20
ppt reference
Gabiony typu Concertainer Bastion
Kosze te fabrycznie na całym obwodzie wyłożone są geowłókniną.
St Katherines Dock, London
21
ppt reference
Gabiony typu Inserted Concertainer Bastion
Wewnątrz kosza równolegle do frontu znajduje się dodatkowy panel siatki,
umożliwia to zastosowanie dwóch rodzajów materiałów wypełniających np.
materiału sypkiego z tyłu oraz wypełnienia kamiennego od strony lica. Kosze
tego typu mogą być stosowane przy obiektach długotrwałych.
22
ppt reference
Inserted Concertainer Bastion
23
ppt reference
Inserted Concertainer Bastion
Collier, Szkocja
24
ppt reference
Gabiony
typu
Inserted
Bastion.
Wypełnione betonem w tylniej komorze
oraz kamieniem od strony lica.
Konstrukcja
jest
barierą
przeciwpowodziową.
Gabiony typu Concertainer Trapion
600
600
Fac e angle 78 deg
Fac e angle 84 deg.
900
750
2.3m
2.3m
1200
900
758
746mm
1050
1500
600
600
Fac e angle 74 deg.
900
2.04m
1200
750
2.1m
900
1500
510mm
1050
528mm
1800
1200
2m high section
25
ppt reference
Fac e angle 82 deg.
Trapezowa sekcja jest idealna
do budowy wolnostojących
ścian. Poprzez zmianę proporcji
wysokości i szerokości można
osiągać
różne
stopnie
pochylenia lica.
Ekran akustyczny w mieście Verborg w Holandii
26
ppt reference
Ekran akustyczny w mieście Verborg w Holandii
27
ppt reference
Ekran akustyczny w mieście Verborg w Holandii
28
ppt reference
Mur trapionowy jako ochrona przed wiatrem – parking Anglia
29
ppt reference
Mur trapionowy jako ochrona przed wiatrem – parking Anglia
30
ppt reference
Okładzina z gabionów typu „Trapion” – parking wielopoziomowy w Leeds
31
ppt reference
Okładzina z gabionów typu „Trapion” – parking wielopoziomowy w Leeds
32
ppt reference
Concertainer Trapion
Bariera dźwiękochłonna wykonana z gabonów Trapion o oblicowaniu z darniny.
33
ppt reference
Materace gabionowe Penfold
Materace gabionowe (często znane jako materace Reno)
Płytkie kosze gabionowe o wymiarach do 6m x 2m stosowane jako zabezpieczenie
przeciwerozyjne przy wodzie płynącej.
34
ppt reference
Ściana oporowa i ochrona dna kanału w Bristolu
35
ppt reference
Kanał burzowy w Południowej Walii
36
ppt reference
Kanał burzowy w Południowej Walii
37
ppt reference
Materace gabionowe Penfold
Przy potokach, typowa głębokość materaca wynosi 0.15m konieczne
jest zastosowanie geowłókniny za i pod konstrukcją.
Przy głównych rzekach, typowa głębokość materaca wynosi 0.30m
konieczne jest zastosowanie geowłókniny za i pod konstrukcją.
Ochrona przed podmywaniem z materaca wydłuża 1.5 do 2 razy
czas przed przewidywanym rozpoczęciem podmywania samej ściany.
38
ppt reference
Gabiony i materace mogą być wypełniane przed wbudowaniem a następnie z
użyciem odpowiedniej ramy przenoszone w docelowe miejsce. Są to
specjalistyczne zastosowania, które powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
39
ppt reference
Podnoszenie gabionu 2m x 1m x 1m.
Obciążenie rozkładane jest poprzez
13 punktów (drut o średnicy 4mm)
Podnoszenie materaca 6m x 2m x 0.3m.
Obciążenia rozkładane jest
równomiernie poprzez 30 punktów
zaczepienia.
40
ppt reference
Montaż
Zwracanie uwagi na szczegóły i przestrzeganie zaleceń i instrukcji
przez wykonawcę jest niezbędne aby osiągnąć pożądany efekt
zarówno estetyczny jak i konstrukcyjny.
41
ppt reference
Przykład źle wykonanej ściany gabionowej.
42
ppt reference
Konstrukcja poprawnie wykonana.
43
ppt reference
System montażu
Przedstawienie systemu połączeń stosowanych przy
montażu gabionów typu zgrzewanego.
44
ppt reference
Drut wiązałkowy
Ręczne przeplatanie drutu przez oczka siatki w celu połączenia
sąsiednich paneli.
45
ppt reference
Połączenie spiral przy pomocy haka – dostępne w powłokach typu
Zincalu Super z drutu ocynkowanego lub nierdzewnego.
46
ppt reference
Akcesoria montażowe
47
ppt reference
Nierdzewne stalowe pierścienie
48
ppt reference
Gotowe ściągi usztywniające
49
ppt reference
Dotychczasowe ściągi usztywniające
Wypełnianie gabionów i montaż strzemion usztywniających
powinno być przeprowadzone według następującej kolejności
Gabiony wypełnia się partiami 1/3 wysokości i spina kolejno strzemionami.
50
ppt reference
Gabiony wypełnia się partiami 1/3 wysokości i spina kolejno strzemionami.
51
ppt reference
Rodzaje wypełnienia
Dla murów oporowych najważniejsza jest masa kamienia.
Najczęściej stosowane są kamienie wapienne (pod warunkiem
mrozoodporności), bazaltowe, granitowe czy kruszony
beton.
Kamienie powinny mieć średnicę 100 – 150 mm.
Wybór kamieni ma duże znaczenie dla końcowego wyglądu
ściany.
52
ppt reference
Aby poprawnie wykonać konstrukcję ściany, gabiony powinny:
być posadowione na fundamencie wg projektu.
być połączone dokładnie wg instrukcji montażu.
być wypełniane z zachowaniem kolejności.
być wewnętrznie usztywnione strzemionami w wymaganej pozycji.
być wypełnione tak aby minimalizować wolne przestrzenie.
mieć wyrównaną powierzchnie wypełnienia przed zamknięciem wieka .
być dokładnie powiązane drutem wiązałkowym.
być wypełnione odpowiednim gatunkiem i wielkością kamienia
(100 – 150mm).
53
ppt reference
Projektowanie i
specyfikacje
54
ppt reference
Procedura obliczeniowa wg BS 8002
Sprawdzenie stateczności na każdej warstwie
Wartość minimalna współczynnika na obrót >2
Wartość minimalna współczynnika na poślizg > 1.5
Określenie nośności podłoża gruntowego
Przemyślenia wymaga rodzaj użytej geowłókniny z tyłu i pod
obiektem.
55
ppt reference
Stateczność grawitacyjnej ściany gabionowej zależna jest od ciężaru
własnego obiektu, który stanowi opór przed działaniem sił
wywoływanych przez parcie gruntu. Podczas obliczeń dokonuje się
sprawdzenia stateczności na przesuw w podstawie, obrót względem
punktu podnóża, oraz nośność podłoża pod konstrukcją. Każdy
mechanizm zniszczenia powinien być osobno sprawdzony.
56
ppt reference
Wymiary gabionów
Oczka siatki zgrzewanej mają wymiar 3” x 3”. (76.2mm x 76.2mm) mierząc w
osiach prętów.
Siatka gabionów plecionych ma wymiar oczka 80 – 100mm
Standardowe wymiary koszy gabionowych:
1x1x1
2x1x1
1.5 x 1 x 1
2 x 1 x 0.5
3 x 2 x 0.3
6 x 2 x 0.3
W przypadku gabionów typu zgrzewanego istnieje możliwość
wyprodukowania kosza o dowolnych wymiarach z siatki o dowolnych
wymiarach oczek:
np.: 1,8 m x 0,6 m x 0,75 m z siatki o oczkach 75 mm x 25 mm z
drutu o grubości 4 mm
57
ppt reference
Opis
C
W celu uniknięcia
nieścisłości i pomyłek
wymiary gabionów zawsze
należy podawać w
następującej kolejności.
A – długość od boku do
boku
A
B
58
ppt reference
B – szerokość od frontu do
tyłu
C – wysokość lub głębokość
od góry do dna kosza
Gabiony zgrzewane dostępne są w następującym asortymencie
powłok i średnic drutów:
3 mm Zincalu Super
3 mm oraz 4,55 mm lico
4,55 mm Zincalu Super
2.70/3.20 mm PVC
2.70 mm oraz 3.80 mm lico
3.80/4.30 mm PVC
59
ppt reference
Powłoki antykorozyjne
PVC:
Powłoka typu PVC koloru szarego lub zielonego o grubości 0.25mm wg
BS4102. W przypadku gabionów zgrzewanych firmy Betafence powłoka
nakładana jest na siatkę zgrzewaną wykonaną z drutu pokrytego
wcześniej Zn lub Zincalu Super, później siatka przechodzi proces obróbki
chemicznej po tym dopiero nakłada się warstwę proszku PCV; na koniec
cała siatka jest wygrzewany w piecu. Gabiony typu zgrzewanego nie
mają otoczek ekstrudowanych.
Zincalu Super:
Znany jako Bezinal lub Galfan.
Jest to powłoka ze stopu 95% Zn (cynku), 5% Aluminium. Taki typ
otoczki daje trzykrotnie dłuższą ochronę przed korozją w porównaniu do
konwencjonalnych powłok cynkowych. Otoczka ma gramaturę 350g/m².
60
ppt reference
Zastosowania
Architektoniczne
61
ppt reference
Centrum Ziemi
62
ppt reference
Centrum Ziemi
63
ppt reference
Oblicowanie
Oblicowanie żelbetowych ścian
64
ppt reference
Oblicowanie
Hotel Travelodge – Cambridge
65
ppt reference
Oblicowanie
Hotel Travelodge – Cambridge
66
ppt reference
Oblicowanie
Hotel Travelodge – Cambridge
67
ppt reference
Okładzina z drewna
68
ppt reference
Wypełnienie z kolorowej kostki betonowej
69
ppt reference
Wypełnienie tradycyjne
70
ppt reference
Wstawka roślinna
Standardowy gabion z
dodatkową komorą
wyłożoną geowłókniną i
wypełnioną gruntem w
celu umożliwienia
posadzenia roślin.
Wyodrębnienie osobnej
komory zabezpiecza
całość struktury i
uniemożliwia wymywanie
gruntu.
71
ppt reference
Soil Infill
GABION UNIT W ITH PLANTER
Parking przy szpitalu w Dobbey
72
ppt reference
Ściana wolnostojąca z wstawką roślinną
wysokość 4m i długość 100m
Akademia Sztuki Falmouth – Cornwall
73
ppt reference
Kielder Maze
74
ppt reference
Kielder Maze
75
ppt reference
Wolnostojące kolumny gabionowe w ogrodzeniu
nowego magazynu B&Q – Sutton w Ashfield.
76
ppt reference
Park Riverside Walk – Gainsborough – Land Wood & Water
77
ppt reference
Park Hortulus Dobrzyca
78
ppt reference
Oblicowanie
Kanał 4 “Big Brother”
- ścianka wolnostojąca i grill
79
ppt reference
Siedzenia z gabionów
80
ppt reference
Dziękujemy za uwagę.
Dystrybutorem
gabionów
BETAFENCE
jest firma
DROTEST
81
ppt reference

Podobne dokumenty