Spełnij Nowe Standardy

Komentarze

Transkrypt

Spełnij Nowe Standardy
Spełnij Nowe Standardy
Innovative Solutions for Greener Buildings
Zrównoważonych Ekologicznie Budynków
DISTECH CONTROLS POLAND Sp. z o.o.
ul.. Betonowa 1, 51-504 Wrocław , Poland
Tel.: +48 71 3245512 Fax: +48 71 3147114 email: [email protected]
Internet: www.distech.pl
N A S Z
P A R T N E R
2011 - DISTECH CONTROLS POLAND Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wersja 0211
Biuro Regionalne na Górnym Śląsku
ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
T: +48 32 7712978 F: +48 32 7713181
2011 - Distech Controls Poland Sp. z o.o.
Distech Controls dostarcza kompleksowe systemy zarządzania energią
dla budynków pomagając przedsiębiorstwom obniżać koszty energii
i utrzymania ruchu, przy jednoczesnej optymalizacji komfortu użytkowników.
Nasze rozwiązania są zaprojektowane od podstaw aby spełnić najsurowsze
wymagania efektywności, osiągając bezprecedensową zdolność systemu
zarządzania budynkiem do współpracy z systemami: HVAC, oświetlenia,
kontroli dostępu i zarządzania energią.
Zaprojektowane, aby spełniać najwyższe standardy
zarządzania i pewności działania. Nasze otwarte
rozwiązania zapewniają nie tylko przewagę konkurencyjną
dzisiaj, ale zrównoważony rozwój jutro i w przyszłości.
? Zwiększ elastyczność swojego systemu
stosując opartą o technologię Web
wielofunkcyjną platformę, która chroni
twoją inwestycję i ułatwia zmiany wynikłe
ze zmieniających się potrzeb i warunków,
nadążając za postępem technologii
? Wybierz z szerokiej gamy sterowników
najbardziej opłacalne rozwiązanie
? Zastosuj wspólną sprzętową
i programową platformę dla BACnet®
®
i LonWorks , zapewniając sobie właściwe
rozwiązanie komunikacji i ułatwiając
jednocześnie serwis
? Wybierz bezprecedensową sprawność
i elastyczność naszych wiodących
technologii, jaką daje użycie
bezprzewodowych i bezbateryjnych
rozwiązań
? Stosując ECO-Vue wykorzystuj
zaangażowanie użytkowników i zarządcy
obiektu, dla osiągnięcia optymalnej
efektywności energetycznej
? Obniż koszty wykonania stosując potężny
zestaw wydajności i narzędzi dla BACnet
? Chroń swoją inwestycję z partnerem
nastawionym na stosowanie otwartych
standardów a zapewnisz sobie w łatwo
zastępowalne podzespoły oraz
dostępność sprzętu i oprogramowania
w pełni zgodnego z oryginalnym
systemem
? LONWORKS pomagający utrzymać należyty
standard programowania i ułatwiający
rozwiązywanie problemów
? Ciesz się długoterminowym,
niezawodnym działaniem produktów
najwyższej jakości.
EC-Net AX
Oparte o Technologię Web Wieloprotokołowe
Rozwiązanie dla Systemu Zarządzania Budynkami
Wielofunkcyjność, wieloprotokołowość systemu EC-NetAX, zapewnia bezproblemową, inteligentną
integrację HVAC, oświetlenia, kontroli dostępu, CCTV, zarządzania energią i innych systemów
budynku.
AX
EC-Net - Optymalna kosztowo i skalowalna integracja wszystkich
Twoich systemów sterowania, monitorowania i zarządzania
pozwala zrobić więcej. To prawdziwie otwarte rozwiązanie tworzy
fundament dla zrównoważonego rozwoju systemu w całym cyklu
życia Twojego budynku.
EC-Net AX System Zarządzania Budynkiem
Centralne harmonogramy
Serwer aplikacji:
- rejestracja danych,
- rejestracja alarmów
- archiwizacja
Zarządzanie siecią
Integracja sieci
Konfiguracja urządzeń
Wizualizacja instalacji
Administrator EC-NetAX
Integracja systemów
HVAC, oświetlenia,
CCTV, kontroli
dostępu,
Wizualizacja instalacji WEB
Zdalny dostęp do instalacji
- monitoring i sterownie
Wbudowany EC-NetAX Pro
EC-NetAX Pro
Internet
Przeglądarka WEB
Monitorowanie zużycia
energii, system
raportowania,
konfigurowany interfejs
użytkownika.
Przeglądarka WEB
Zarządzanie energią
Ethernet, TCP/IP, BACnet/IP, XML, HTTP, Obix, FOX
BACnet MS/TP
LONWORKS
Urządzenia bezprzewodowe i zas. fotoogniwami
BACnet MS/TP
Sterowanie HVAC i innymi instalacjami
Modbus
Zarządzanie energią i system pomiaru
LONWORKS
Ster. oświetleniem
Kontrola dostępu i CCTV
EC-Net AX
Oparte o Technologię Web Wieloprotokołowe
Rozwiązanie dla Systemu Zarządzania Budynkami
System zarządzania budynkiem (BMS)
AX
EC-Net
to kompleksowa platforma
AX
®
internetowa oparta na Niagara Framework .
Jego otwarta struktura pozwala na wspólny
rozwój środowiska zarządzania na rzecz
integracji BACnet, LONWORKS, Modbus™
z innymi standardami.
AX
EC- Net to więcej niż system zarządzania
budynkiem. Zawiera wszystkie narzędzia
potrzebne do wykorzystania inteligencji
Twojego budynku dla poprawy jego
efektywności energetycznej i uzbrojenia go
w zdolność do szybkiego reagowania
na sytuacje, mogące mieć negatywny wpływ
na zużycie energii, stan techniczny,
a ostatecznie jego rentowność.
? Programowanie, zarządzanie
i monitorowanie systemu zarządzania
za pomocą przeglądarki internetowej
? Wspólna platforma oferuje funkcje globalne
takie jak kontrola sieci, monitorowanie,
alarmowanie, bazy danych, zarządzanie
zarejestrowanymi danymi i ich analizę
? Monitorowanie, potwierdzanie
i przeglądanie alarmów, ich zaawansowana
obróbka i przekierowanie na e-mail
lub urządzenia przywoławcze
? Zarządzaj rozproszonymi geograficznie
instalacjami jak jednolitym systemem
? Wybieraj najlepsze w swojej klasie produkty,
przedłuż okres użytkowania istniejących
systemów, rozszerz możliwości, niezależnie
od ich producenta lub protokołu komunikacji
? Wykorzystaj inteligencję systemu łącząc
go czasie rzeczywistym z aplikacjami
korporacyjnymi takimi jak księgowość,
rozliczenia najemców, zarządzania energią
czy interfejsy monitorowania zużycia
mediów
? Stosuj otwarte standardy jako najbardziej
właściwą metodę łączenia infrastruktury
technicznej z sieciami IT.
AX
EC-NetAX EnerVue
EC-BOS Sterowniki Web dla Budynków
EC-NetAX EnerVue jest konfigurowalną,
graficzną opartą o WEB aplikacją
do zarządzania energią, która dostarcza
natychmiastowej informacji na temat
kluczowych obszarów działania instalacji
z uwzględnieniem zużycia energii,
funkcjonowania systemów mechanicznych
i elektrycznych, ich sprawności
i parametrów krytycznych. Świadomi
e n e r g e t y c z n i e o p e r a t o r z y, o d n a j d ą
w EC-NetAX EnerVue idealne nadrzędzie
dla zarządzania równowagą energetyczną
obiektu.
EC-BOSAX jest kompaktowym, zintegrowanym
sterownikiem budynkowym, który łączy
sterowanie, nadzór, rejestrację, alarmowanie,
harmonogramy, oraz funkcje zarządzania sieci
z łącznością internetową i serwera WEB.
EC-BOS A X został zaprojektowany, aby
integrować różne systemy i urządzenia
w jednolity system obsługujący szeroki zakres
protokołów takich jak, BACnet, LONWORKS,
Modbus, i innych standardów.
BACnet i LONWORKS
Sterowniki dla HVAC
Distech Controls oferuje szeroką gamę wysokiej jakości, bogatych funkcjonalnie sterowników
BACnet i LONWORKS pozwalających na skuteczne i ekonomiczne realizacje systemów zarządzania
budynkami.
Nasze sterowniki oparte są solidnej platformie sprzętowej
wykorzystującej wspólny zestaw wydajnych narzędzi i rozszerzeń
dla projektowania, serwisu i utrzymania ruchu instalacji.
BACnet i LONWORKS
Sterowniki dla HVAC
Sterowniki Distech Control oferują funkcje
i własności pozwalające zaspokoić
wymagania najbardziej nawet
zaawansowanych projektów, zapewniając
konkurencyjną cenę. Zestaw narzędzi
pozwala dodatkowo na skrócenie czasu pracy
przy budowie instalacji oraz szkoleń
i wdrożenia
? Szeroka gama certyfikowanych
sterowników BTL BACnet
i LONMARK LONWORKS®
? Wspólna platforma sprzętowa ułatwia
serwisowanie i wybór protokołu
dla aplikacji
? Szeroki wachlarz sterowników ułatwia
wybór najbardziej odpowiedniego modelu
do konkretnych wymagań
? Wybór sterowników swobodnie
programowalnych lub plug-and-play,
prekonfigurowane aplikacje zapewniają
niezrównaną elastyczność w instalacji
? Obsługa komunikacji z czujnikami LCD:
Allure EC-Smart-Vue i Allure EC-SmartSensor. Ich dodatkowe funkcje
pozwalające na wybór i skonfigurowanie
aplikacji, kalibrację, równoważenie
przepływu skracają czasu rozruchu
? Wbudowane w sterownikach, unikalne
rozwiązanie Open-to-Wireless, pozwala na
obsługę czujników bezprzewodowych
? Niektóre modele pozwalają na autodiagnostykę i alarmy oparte o algorytmy wydajności
? Szybki mikroprocesor zapewnia precyzyjną
regulację oraz zaawansowane funkcje
matematyczne
? Opcjonalne przełączniki (1-0-Auto)
z potencjometrami i monitorowaniem
stanu w sterownikach, umożliwiają ręczne,
lokalne wymuszenia stanów wyjść
? Konfigurowalne programowo, bez użycia
jumperów wejścia/wyjścia eliminują częste
błędy konfiguracji
? Wejścia o wysokiej precyzji pomiarów
obsługują większość czujników
termistorowych lub RTD pozwalając na
wszechstronne zastosowanie sterowników
? Wspólna platforma oferuje funkcje globalne
takie jak kontrola sieci, monitorowanie,
alarmowanie, bazy danych, zarządzanie
zarejestrowanymi danymi i ich analizę
Wydajny pakiet narzędzi do programowania
Zestawy narzędzi Distech Controls
do programowania zostały zaprojektowane
z zastosowaniem jednolitego podejścia, które
pozwala na poprawę sprawności i wydajności
pracy techników i inżynierów podczas
rozwiązywania problemów jakie napotykają
przy spełnianiu wymagań funkcjonalnych
specyficznych obiektów.
Pakiet ułatwia konfigurację urządzenia,
skracając czas programowania o ponad 25%,
ułatwia montaż:
? Wspólny graficzny interfejs
dla programowania regulatorów
BACnet i LONWORKS
? Bibliotekę gotowych aplikacji i grafik
? Wstępnie przygotowane, automatycznie
generowanie grafiki synoptyczne,
zdefiniowane wstępnie urządzenia,
alarmy i dzienniki
Nasze sekwencje sterujące są zgodne
z najsurowszymi normami w zakresie
efektywności energetycznej, w tym California
T.24, ASHRAE Jakość powietrza w pomieszczeniach i ASHRAE Systemy HVAC.
Distech Controls opracował szereg
inteligentnych sekwencji sterowania, aby
zapewnić maksymalną efektywność
energetyczną.
Dodatkowo, unikalny wzór liścia ECO-Vue
na predefiniowanych grafikach oraz
wyświetlaczach może być użyty
do informowania użytkownika o aktualnej
efektywności jego instalacji zależnie od
wybranych przez niego ustawień komfortu.
Im więcej liści ECO-Vue jest widoczne,
tym większa sprawność energetyczna jest
osiągana.
Czujniki i zadajniki pokojowe
serii Allure
Zaprojektowane aby zadowolić zarówno projektantów wnętrz, architektów, użytkowników budynku
jak i inżynierów. Nasza seria urządzeń pomieszczeniowych Allure, oferuje szeroką gamę modeli
odpowiednich dla wielu różnych środowisk i aplikacji. Linia produktów obejmuje zakresy urządzeń:
przewodowych, i bezprzewodowych, nie wymagających zasilania bateriami czujników aż po czujniki
inteligentne z komunikacją i termostaty
Wiodąca w branży seria Allure Series posiada współczesny wygląd
odpowiedni dla każdego obiektu. Innowacyjne funkcje, takie jak
ECO-Vue, która uświadamia użytkownika, że decyzja o wielkości
zużycia energii znajduje się w jego rękach, poprawiają komfort
pracy i zwiększają efektywność energetyczną budynków.
ECO-Vue
Czujniki i zadajniki pokojowe
serii Allure
Oferta urządzeń pokojowych serii Allure
Distech Controls obejmuje:
Allure EC-Smart-Vue
Czujnik z komunikacją, podświetlanym
wyświetlaczem LCD, menu oparte na ikonach.
Dla sterowników serii: ECB oraz ECL
Allure EC-Smart-Sensor
Czujnik z komunikacją, wyświetlaczem LCD
dla zastosowań strefowych. Dla sterowników
serii: ECC oraz ECP - Lonworks
ECW Allure-Sensor
Linia innowacyjnych bezprzewodowych,
bezbateryjnych czujników pomieszczeniowych
Allure EC-Sensor
Linia dyskretnych analogowych czujników
pokojowych.
Allure ECB-STAT i ECL-STAT
Szeroka gama wysokiej jakości mikroprocesorowych termostatów z komunikacją LON
do pompy ciepła, roof-top, klimakonwektorów
i aplikacji strefowych.
Allure ECW-STAT
Szeroki zakres termostatów z komunikacją
bezprzewodową dla pomp ciepła, rooftopów,
klimakonwektorów, i innych urządzeń
strefowych pracujących w niezawodnej sieci
typu mesh.
Unikalne cechy naszych urządzeń
pomieszczeniowych z serii Allure:
? Wszystkie
modele Allure ECB-STAT,
ECL-STAT i ECWSTAT mogą być wyposażone w czujnik ruchu, pozwalając na znaczne
oszczędności energii
? Allure ECW-STAT oferuje wszystkie zalety
komunikacji bezprzewodowej: poza
eliminacją wszelkich przewodów komunikacyjnych, również łatwość instalacji
w obiektach modernizowanych, zabytkowych
o zmiennym podziale powierzchni itp.
? Allure EC-Smart-Vue i EC-Smart-Sensor
pozwala na lokalne skonfigurowanie,
uruchomienie i rozwiązywanie problemów,
dostęp do sterownika oraz sieci BACnet
i LonWorks
? Czujniki Allure EC-Smart-Vue i EC-Smart-
Sensor z opcją komunikacji posiadają
dodatkowo menu kalibracji dla VAV dzięki
czemu można wykonać równoważenie
przepływów bez dodatkowych przyrządów
ECO-Vue
Unikalny wzór liścia ECO-Vue na wyświetlaczu
informuje użytkownika o aktualnej
efektywności energetycznej jego instalacji
zależnie od wybranych przez niego ustawień
komfortu. Uświadamiając użytkownika,
że decyzja o wielkości zużycia energii znajduje
się w jego rękach poprawiasz efektywność
energetyczną budynku.
? Allure
EC-Smart-Vue z wbudowanym
czujnikiem temperatury i opcjonalnym
czujnikiem wilgotności zapewniają
możliwość precyzyjnego sterowania i
spełnienia najsurowszych nawet wymagań.
? Czujniki Allure ECW pracują w pasmach 315
MHz i 868 MHz w standardzie komunikacji
bezprzewodowej EnOcean posiadają
ogniwa słoneczne i nie wymagają baterii
dzięki czemu są bezobsługowe i przyjazne
dla środowiska.
EC-Display
EC-Display jest idealnym interfejsem LCD
dla małych i średnich systemów gdzie użycie
komputera PC nie jest konieczne, lub gdy
wymagany jest lokalny dostęp, na przykład
pomieszczenia techniczne i biura. Umożliwia
szybki i wygodny dostęp do dowolnego punktu
w sieci.
EC-Light
Sterowanie oświetleniem
AX
Zintegrowanie EC-Light z rozwiązaniem EC-Net , pozwalające na jednolite
sterowanie HVAC, oświetlenia i kontroli dostępu, zapewnienia ponad 30%
oszczędności energii.
EC-Light radykalnie obniża właścicielowi budynku koszty
energii i minimalizuje jej straty, zapewniając optymalne
oświetlenie wszystkich przestrzeni w każdej sytuacji.
EC-Light
Sterowanie oświetleniem
? Sieciowe sterowanie oświetleniem
jest częścią zintegrowanego systemu
zarządzania energią
? Obejmuje energooszczędne aplikacje
taki jak: sterowanie oświetleniem ogólnym,
oświetlenia akcentującego, jak również
schematy oświetleniowe, sekwencje,
zarządzanie grupami styczników.
? Zapewnia zaawansowane aplikacje,
takie jak obejście opóźnienia czasowego,
przytrzymanie przez określony czas,
przełącznika lub wykrywania ruchu,
ostrzeżenia migotaniem,
harmonogramowanie prac utrzymania
ruchu pozwalając osiągnąć maksymalną
wszechstronność i efektywność
energetyczną.
? EC-Display przewiduje możliwość
zintegrowanego sterowania oświetleniem
w oparciu o zegar astronomiczny zależnie
od pory dnia i względnego czasu do
zachodu i wschodu słońca.
? Wstępnie skonfigurowane panele do
sterowanie oświetleniem dla 8, 16, 32
lub 64 stref.
? Zestaw narzędzi Distech Controls pozwala
na łatwe dostosowanie urządzeń I/O,
sekwencji sterowania i zarządzania grupą
styczników a także wyświetlanych opcji
i parametrów.
? Skrócenie czasu uruchomienia poprzez
użycie konfigurowalnych programowo kart
wejścia i wyjścia sterowników.
? Integracja przewodowych lub bezprzewodowych przełączników, czujników zajętości
i fotokomórek Distech Control zwiększa
elastyczność funkcjonowania systemu
sterowania oświetleniem i optymalizuje
zużycie energii.
AX
EC-Net
Security
Kontrola dostępu i CCTV
AX
EC-Net Security to kompleksowy, łatwy w użyciu system kontroli dostępu.
Rozwiązanie zbudowane na prawdziwie otwartej platformie sieciowej Web
bezproblemowo rozszerza inteligentny budynek, tworząc jednolity system
zarządzania. Po podłączeniu do EC-NetAX, możliwe jest zintegrowane sterowanie
HVAC, oświetlenia i kontroli dostępu
AX
EC-Net
Security
Kontrola dostępu i CCTV
? Integracja systemów kontroli dostępu
i bezpieczeństwa z twoim systemem
zarządzania budynkiem, IT i aplikacjami
biznesowymi
? Możliwość monitorowania i kontrolowania
dostępu do Wind, obszarów specjalnych
poprzez wspólny interfejs użytkownika
? Zintegrowany sterownik obsługuje HVAC,
dostęp, sterowanie i wideo
? Łatwe rozszerzenie nowych lub
istniejących systemów EC-NetAX
o system zarządzania i kontroli dostępu
? Zintegrowane interfejsy CCTV dla wielu
wiodących producentów sprzętu wideo
? Szybki dostęp do zapisów wideo
związanych z alarmami
EC NetAX Security jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem
odpowiednim dla wszystkich projektów począwszy
od pojedynczych drzwi do kompleksów wielu budynków.
Wyposażony w intuicyjny interfejs WWW,
który może być konfigurowany i zarządzany przez IT,
ochronę, personel HR po niewielkim
lub wręcz żadnym szkoleniu.
Open-to-Wireless
Elementy z komunikacji bezprzewodową
oraz nie wymagające zasilania
Distech Controls oferuje szeroką gamę bezprzewodowych i bezbateryjnych czujników
do różnych zastosowań, począwszy od pokojowych czujników temperatury i
wilgotności, kanałowych, nastawników do kontaktów okiennych oraz przewodowych
czujników temperatury aż po wykrywanie obecności osób.
Nasze rozwiązania Open-to-Wireless dedykowane są
dla prawdziwie ekologicznych budynków.
Oferują wiele udogodnień w zarządzaniu budynkiem,
m.in. elastyczność rozbudowy oraz swobodę adaptacji
- znaczne obniżenie kosztów, czasu instalacji
oraz eksploatacji urządzeń.
Open-to-Wireless
Elementy z komunikacji bezprzewodową
oraz nie wymagające zasilania
Rozwiązanie dla prawdziwie ekologicznych
budynków
? Pobór energii z otoczenia eliminuje
konieczność użycia baterii
? Zmniejsza ilość kabli i przewodów
zachowując integralność przegród
budowlanych, pożarowych
i architektonicznych.
? Zapewnia większy komfort i funkcjonalność
dając możliwość łatwego przenoszenia
czujników i przełączników
? Przyczynia się do wyższej oceny
efektywności energetycznej
i ekologicznej budynku
Wiele zastosowań
Redukcja kosztów i oszczędność czasu
? Montaż bezprzewodowych czujników nie
? Łatwe, szybkie i przenoszenie urządzeń
wymaga wiercenia ani układania kabli i jest
błyskawiczny
podczas zmiany zagospodarowania
powierzchni
? Łatwo zamontować na każdej powierzchni,
? Brak kosztów projektów okablowania,
w tym betonu, cegły, szkła, kamienia stall
itp..
wykonania instalacji i nadzoru podczas
budowy lub modernizacji obiektu
? Zwiększenie komfortu użytkownika
? Łatwa korekta błędów projektowych
i zmniejszenie zużycia energii poprzez
łatwość umieszczenia w optymalnym
miejscu.
? Możliwość pomiaru temperatury
w miejscach, gdzie umiejscowienie
zwykłego czujnika byłyby trudne lub
niemożliwe, na przykład atrium szklarnie.
? Optymalizuje warunki w dużych, otwartych
przestrzeniach według lokalnych potrzeb,
np. boksy biurowe
wstępnego rozmieszczenia czujników
? Do 15% oszczędności kosztów w nowym
budownictwie i 70% przy modernizacjach
? Poprawa jakości i niezawodności systemu
- urządzenia są praktycznie bezobsługowe
Realizacja Nowych Standardów
Światowy lider w zakresie rozwiązań systemów
zarządzania budynkami i energią, Distech
Control tworzy i produkuje systemy
oraz produkty oparte na otwartych protokołach
komunikacyjnych zapewniających współpracę
urządzeń różnych producentów.
Oferuje innowacyjne rozwiązania,
które obniżają koszty utrzymania instalacji.
Założona w 1995 roku w Kanadzie,
firma posiada oddziały, biura i serwis w całej
Ameryce Północnej, Europie, Azji, Indiach
i na Bliskim Wschodzie.
Distech Control oferuje najnowocześniejsze
technologie podnoszące efektywność
wykorzystania energii i komfort użytkowników.
Systemy zarządzania budynkami firmy Distech Controls integrując
systemy wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenie, kontroli
dostępu i zarządzani energii, stanowią kompletne rozwiązanie
dla klientów prywatnych, biznesowych i instytucjonalnych.
Distech Controls posiada rozbudowaną sieć
dystrybucji. Ponad 400 autoryzowanych
partnerów w ponad 60 krajach świata zdolnych
dostarczyć nasze rozwiązania do zarządzania
energią. Nasi przeszkoleni w fabryce partnerzy
a także certyfikowane, niezależne biura,
dostarczają otwarte rozwiązania Distech
Controls dające pełne zadowolenie każdemu
z naszych klientów.
Distech Controls oferuje również kompletne
i kompleksowe usługi szkoleniowe w biurach
w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim
Wschodzie, lub indywidualne programy
szkoleniowe na obiekcie.
Jako organizacja ISO 9001:2008, Distech
Controls wdrożyła kompleksowy system jakości,
który wpływa na każdy aspekt naszej
działalności, od badań i rozwoju, aż po
satysfakcję klienta, we wszystkich
międzynarodowych punktach serwisowych
i biurach.
Zgodnie z polityką jakości Distech Controls,
każdy produkt jest w pełni przetestowany przed
opuszczeniem fabryki, zapewniając optymalną
sprawność, niezrównaną niezawodność,
mniejsze koszty eksploatacji i eliminację
ewentualnych zgłoszeń serwisowych.

Podobne dokumenty