Instrukcja obsługi webSIL

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi webSIL
Internetowy System Informacji Lokalowej
webSIL
Instrukcja
Zawartość
1.
Logowanie................................................................................................................................................... 2
2.
Przypomnienie hasła .................................................................................................................................. 3
3.
Menu konta................................................................................................................................................. 4
4.
Kartoteka lokalu ......................................................................................................................................... 5
4.1. Salda. .................................................................................................................................................... 5
4.2. Walidacja danych................................................................................................................................. 6
4.3. Operacje na koncie: ............................................................................................................................. 6
4.4. Przypis ................................................................................................................................................. 7
4.5. Aktualizacja danych ............................................................................................................................. 7
5.
Liczniki .......................................................................................................................................................8
6.
Komunikaty ................................................................................................................................................ 9
7.
Napisz do nas ............................................................................................................................................ 10
8. Moje dane ..................................................................................................................................................... 11
Logowanie
1
1. Logowanie
Aby zalogować się do systemu należy uzyskać swoje konto osobiste od ZUM Sp. z o.o. w Nowej Soli,
zgodnie z procedurami. Po prawidłowym wpisaniu użytkownika i hasła zostaniemy przekierowani do
swojego konta.
Uwaga:
Po
5-krotnym
nieprawidłowym
wprowadzeniu
hasła,
system
zablokuje
Twoje
konto.
Aby odblokować swoje konto, skontaktuj się z Administratorem, lub skorzystaj z opcji „Nie pamiętasz
hasła?”.
Gdy logujesz się po raz pierwszy, w celu uwierzytelnienia system zapyta o dowolny numer Twojej
kartoteki (standardowo numer z Umowy najmu). Pytanie o numer kartoteki nastąpi również po
odblokowaniu konta i otrzymaniu nowego hasła.
Logowanie
2
2. Przypomnienie hasła
Jeżeli nie pamiętasz hasła, lub Twoje konto zostało zablokowane, skorzystaj z opcji „Przypomnienie
hasła”.
W formularzu wpisz swój login i prawidłowy adres e-mail. System wygeneruje nowe hasło i wyśle na
Twoją skrzynkę.
Uwaga: Przy logowaniu się nowym hasłem pamiętaj, że rozróżniane są małe i duże litery.
Przypomnienie hasła
3
3. Menu konta
Strona główna – powrót do menu głównego
Liczniki – informacje o licznikach w lokalu i ich odczytach
Komunikaty – wiadomości od ZUM.
Napisz do nas – formularz kontaktowy
Historia logowań – Historia logowania się na konto z
ostatnich 30 dni.
Zmień hasło – formularz zmiany Twojego hasła logowania
Moje dane – formularze zmiany swoich danych (login, nr tel.) i
możliwości połączenia kont webSIL.
Wyloguj – zalecane wylogowanie się z konta.
W menu „Kartoteki” znajdziesz listę kartotek, które w systemie
przypisane są do Twojego konta.
W menu „Kartoteki plików” znajdują się kartoteki, dla
których są generowane tylko pliki do pobrania.
Menu konta
4
4. Kartoteka lokalu
Po wybraniu kartoteki z listy, system wyświetli informacje o kartotece:
Numer kartoteki, rodzaj lokalu, rodzaj własności, adres, data ostatniej aktualizacji.
Uwaga: Zakres wyświetlanych informacji zależy od administratora systemu. W celu ochrony danych
osobowych podawany adres lokalu może być niepełny.
WebSIL buduje roczny podgląd sald. Na pasku „rok” wyświetlane są wszystkie lata dostępne dla
wybranej kartoteki.
4.1. Salda.
Dla każdego miesiąca budowana jest lista sald wybranej kartoteki:
Nazwa salda, Przypis (danego miesiąca), Korekty, Wpłaty (Suma wpłat), Saldo bez odsetek, Odsetki, Saldo bieżące
Kartoteka lokalu
5
Uwaga: Kwoty w kolumnach danego salda, widoczne są tylko dla miesięcy zamkniętych, czyli
przetworzonych i zakończonych w systemie czynszowym. Miesiące ze statusem „[otwarty]” podają tylko
informację o nazwie salda.
4.2. Walidacja danych
System webSIL pozwala użytkownikowi wychwycić nieścisłości w rozliczeniach. Jeżeli na belce salda danego
miesiąca pojawi się ikona z wykrzyknikiem, oznacza to, że system znalazł rozbieżność. Najedź na
wykrzyknik aby zobaczyć sugerowaną różnicę:
Jeżeli ostrzeżenie nie zniknie w ciągu 2-3 dni, zgłoś ten fakt administratorowi.
4.3. Operacje na koncie:
Operacje na koncie, to lista wszystkich operacji finansowych wykonanych dla wszystkich sald w wybranej
kartotece. Są to zarówno wpłaty dokonane przez użytkownika, jak i czynności przeprowadzone przez
operatora systemu czynszowego (np.: korekty przypisu, naliczenie odsetek, itp.).
1. Data operacji w systemie czynszowym – np. data przelewu – wpłaty czynszu
2. Data wprowadzenia do systemu czynszowego
3.
Kwota operacji – kwota przelewu, korekt, odsetek.
4. Rodzaj operacji – opis przeprowadzonej operacji
5. Saldo – Nazwa salda, do którego operacja jest przypisana
Uwaga: Możliwa jest sytuacja braku informacji o nazwie salda przy danej operacji. W przypadku gdy
istnieje tylko jedno saldo operacja została przypisana do niego. Gdy kartoteka zawiera więcej sald operacja
Kartoteka lokalu
6
mogła zostać zaksięgowana na wielu z nich. Części danej operacji zostaną uwzględnione w pozycji Suma
wpłat danego salda.
4.4. Przypis
Kliknij na przypis danego miesiąca, aby zobaczyć dane szczegółowe:
4.5. Aktualizacja danych
Po zalogowaniu się do systemu, lub w trakcie użytkowania, może pojawić się okno z komunikatem
o aktualizacji danych:
Możesz swobodnie korzystać z systemu, jednak do zakończenia aktualizacji mogą wystąpić rozbieżności
w wyświetlanych saldach, przypisach i operacjach na koncie.
Kartoteka lokalu
7
5. Liczniki
W menu „Liczniki” znajduje się lista liczników i ich odczytów dla danego lokalu:
Kliknij na „szczegóły”, aby uzyskać dane szczegółowe i historię odczytów:
Liczniki
8
6. Komunikaty
Komunikaty to przygotowane przez ZUM wiadomości, skierowane do użytkowników webSIL.
Administrator systemu może odpowiedzieć na wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy,
wstawiając swoją odpowiedź jako komunikat, widoczny tylko dla konta z którego przesłano wiadomość.
Dodatkowo użytkownik otrzyma e-mail z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi w komunikatach.
Komunikaty
9
7. Napisz do nas
Formularz kontaktowy dla użytkownika systemu:
Zobacz również: pkt 6 – Komunikaty.
Napisz do nas
10
8. Moje dane
W menu „Moje dane” możesz zmienić podstawowe informacje związane z użytkowaniem systemu webSIL,
np.: login, adres e-mail, numery telefonów.
Jeżeli posiadasz więcej niż jedno konto webSIL, możesz je połączyć w jedno konto, korzystając z formularza
„Połącz konta webSIL” :
8. Moje dane
11

Podobne dokumenty