Lista podmiotów wchodzących w skład partnerstw

Komentarze

Transkrypt

Lista podmiotów wchodzących w skład partnerstw
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
Podmioty wchodzące w skład Partnerstw
Nazwa propozycji
inteligentnej
specjalizacji
Pomorza
Long Healthy Life –
Innowacje w
profilaktyce,
diagnostyce i terapii
chorób cywilizacyjnych
i starzejącego się
społeczeństwa
Podmiot
reprezentujący
Partnerstwo
Zakłady
Farmaceutyczne
Polpharma SA
Podmioty tworzące Partnerstwo
1. 3D Models Michał Ignaczak
2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
3. Allcon Budownictwo Sp. z o.o. S.K
4. An-Med. Usługi RTG S.C.
5. Atena Usługi Informatyczne I Finansowe S.A.
6. Bibus Menos Sp. Z o.o.
7. BioMaxima S.A.
8. Bowil Biotech Sp. Z o.o.
9. Biovico Sp. Z o.o.
10. Black Pearls Advisory Sp. Z o.o. S.K.
11. Blirt S.A.
12. BS Sp. z o.o.
13. BS-154 Sp. z o.o.
14. Centrum Badawczo-Produkcyjne DGT LAB S.A.
15. Centrum Techniki Okrętowej S.A.
16. Centrum Zdrowia Psychicznego Sp Partnerska Lekarzy
17. Clik Treatment Sp. z o.o.
18. CollGel Sp. z o.o.
19. Copernicus Podmiot Leczniczy
20. Dermscan Poland Sp. z o.o.
21. Edoradca Sp. z o.o. S.K.
22. Edoradca Sp. z o.o. S.K.A.
23. eHealth Solutions Sp. z o.o.
24. Enamor International
25. E-nnova Sp. Z o.o.
26. FOSA Fundacja Wsparcia Społecznego Aleksandry
27. Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność
NIEZALEŻNI
28. Fundacja Marka Kamińskiego
29. Fundacja Samopomocy Sąsiedzkiej S2
30. Fundacja Sport na Zdrowie
31. Gadmel Michał Gajda
32. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
33. Gdański Uniwersytet Medyczny
34. Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych
35. Genloxa Sp. z o.o.
36. Gmina Miasta Sopotu
37. Graso Zenon Sobiecki
38. HydroBioLab
39. HydroLab Sp. z o.o. Sp.k.
40. Instytut Marka Kamińskiego
41. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
42. Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów
43. Lab Experts Sp. z o.o.
44. Labolatorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o.
45. Lipopharm.pl Wojciech Kamysz
46. maradDesign Marek Adamczewski
47. Mediguard Technologies Sp. z o.o.
48. Menago CRM Sp. z o.o.
49. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
50.Nemi Pictures Polskie Studio Filmowe
51. Oceanic S.A.
52. Olicon Sp. z o.o.
53. Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka
54. PBS Sp. z o.o.
55. PHU Idaco Sp. z o.o.
56. Politechnika Gdańska
57. Polpharma Zakłady farmaceutyczne
58. Polska Federacja Nordic Walking
59. Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o.
60. Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej
61. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
62. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
63. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
64. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
65. Project Evolution Sp. z o.o.
66. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR Sp. z o.o.
67. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe KĄPIELISKO
MORSKIE SOPOT
68. Radio Gdańsk
69. Rehabilitatus Sp. z o.o.
70. Sprint S.A.
71. Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
72. Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
73. Stowarzyszenie na Rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych
Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego
74. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
75. Svanvid Sp. z o.o.
76. Szpital miejski w Miastku Sp. z o.o.
77. Terma Sp. z o.o.
78. Transmedium Sp. z o.o.
79. Treatment in Poland Sp. z o.o.
80. Trendmed Sp z o.o.
81. Trineo Sp. Z o.o.
82. Urząd Miejski w Miastku
83. Usługi Protetyczne Jerzy Andryskowski
84. Veronica Montana Magdalena Aleksandrowicz
85. Vivadental Sp. z o.o.
86. Wellu Sp. z o.o.
87. Wojewódzkie Centrum Onkologii Sp. z o.o.
88. Wojewódzki szpital specjalistyczny w Słupsku
89. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
90. Wydział Oceanografii i Geografii UG
91. Wydział Chemii UG
92. Wydział Biologii UG
93. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej GUM
94. Wydział Chemiczny PG
95. Wydział Architektury PG
96. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii
Morskiej w Gdyni
97. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
98. Wyższa Szkoła Bankowa
99. Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella
IMMUNOLAB Sp. z o.o.
Budownictwo SMART
3E – efektywność,
ekologia, energetyka
Rada SMART 3E
w składzie:
-prof. Dr hab. inż.
Jan Kiciński,
Przewodniczący
Rady Programowej
BKEE
1. ACTIV Sp. z o.o. Pszczółki
2. Akademia Morska Wydział Elektryczny – Gdynia
3. Aktywna Mobilność - Doradztwo i Promocja Gdańsk
4. APO Energy Sp. z o.o.
5. ARKON Atelier Sp. z o.o.
6. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny
7. Bank Spółdzielczy - Czersk O/Gdańsk
8. Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego Business
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
- mgr inż. Grażyna
Filipczuk –
Szester, Z-ca
Prezesa Zarządu
Fundacji
Poszanowania
Energii
- Józef Kisielewski
– Prezes Zarządu
Gdańskiego
Klastra
Budowalnego
Inteligentne Systemy
Interaktywne innowacyjne produkty,
usługi i technologie dla
środowisk
inteligentnych
Fundacja
INTERIZON
Consultants” Sp. z o.o. –Ory
9. Bud Complex Sp. z o.o. – Słupsk
10. Building Professional Company Sp. z o.o. 11. Centrum
Hewelianum
12. Ekotechlab Marek Klein
13. Energy One Sp. z o.o.
14. Europejska Fundacja Ochrony Zabytków - Gdańsk
15. Fundacja Naukowo –Techniczna Gdańsk
16. Fundacja Oko-lice Kultury – Zblewo
17. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
18. Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku
19. Fundacja Rozwoju Regionalnego „Prometheus”
20. Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.
21. Gmina Miasta Gdyni
22. GRASO Zenon Sobiecki – Starogard Gdański
23. HERMES Sp. z o.o. Gdynia
24. HydroBiolLab – Gynia
25. Infracorr Sp. z o.o.
26. Instytut Elektrotechniki O/Gdańsk
27. Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL
28. Instytut Maszyn Przepływowych PAN
29. Instytut Wdrożeń Technicznych INTECH. Spółdzielnia Pracy
30. Klaster Klimapomerania
31. Kwant sp. z o.o. Marian Głowicki
32. Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny – Kwidzyn
33. MaradDesign Marek Adamczewski
34. MAWI P.P.H.U.
35. MEWOS Sp. z o.o. – Gdańsk
36. Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
37. Miasto i Gmina Miastko
38. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
39. Politechnika Gdańska- Wydział Architektury
40. Politechnika Gdańska – Wydział Chemiczny
41. Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki
42. Polska Unia Mobilności Aktywnej – Gdańsk
43. Polskie Stowarzyszenie Biogazu
44. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
45. Pomorski Klaster Mieszkaniowy
46. Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia
47. Pracodawcy Pomorza
48. Przedsiębiorstwo Cemet Ltd Sp. z o.o.
49. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA Dzierzgoń
50. RIELA Polska Sp. z o.o.
51. Solar –Energy SA – Warszawa O/Bożepole Wielkie
52. Spółdzielnia Świetlik Reaktywacja –Gdańsk
53. Starostwo Powiatowe w Malborku
54. Starostwo Powiatowe w Sztumie
55. Szpital Miejski w Miastku
56. TECHPLAST Sp. z o.o. – Wieprz
57. Terma sp. z o.o.
58. TURBINUS Sp. z o.o.
59. Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania –Słupsk
60. VR ONE
61. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania Słupsk
62. Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna
63. Zasada Bikes - Wieluń
1. 3City Electronics Sp. z o.o.
2. ADVA Optical Networking sp. z o.o.
3. Aiton Caldwell S.A.
4. Ambient ‐ System Sp. z o.o.
5. AssisTech Sp. z o.o.
6. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.
7. Ateneum ‐ Szkoła Wyższa w Gdańsku
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
8. ATLAS‐SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej
Sollich
9. Bilander Group Sp. z o.o.
10. Black Pearls Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa
11. BS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
12. „COMBIDATA POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
13. Damian Karczewski VR ONE
14. DC Edukacja Sp. z o.o.
15. DDS Poland Sp. z o.o.
16. Eskadra Grzegorz Trzeciak
17. Fido Intelligence Sp. z o.o.
18. Flextronics International Poland Sp. z o.o.
19. Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia
20. Fundacja INTERIZON
21. Fundacja PICTEC
22. GADMEL Michał Gadaj
23. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Inkubator Starter)
24. Gdański Uniwersytet Medyczny
25. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M.Dobrowolska spółka
jawna
26. Gdańskie Zakłady Teleelektorniczne TELKOM‐TELMOR Sp. z
o.o.
27. Holonglobe sp. z o.o.
28. Integra AV Sp. z o.o.
29. Intel Technology Poland Sp. z o.o.
30. Inter IT Sp. z o.o.
31. IVONA Software Sp. z o.o.
32. Jeppesen Poland Sp. z o.o.
33. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
34. Logintegra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
35. Logisfera FI spółka z o.o.
36. Marine Technology sp. z o.o.
37. Master Telecom Jacek Tomaszewski i Marcin Prochera Spółka
Jawna
38. Olivia Serwis Sp. z o.o.
39. Pegaz Group Sp. z o.o.
40. Platan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa
41. Politechnika Gdańska
42. Polsko ‐ Japońska Akademia Technik Komputerowych
43. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca
Słupskim
Inkubatorem Technologicznym
44. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (GPNT)
45. Pomorski Park Naukowo‐Technologiczny Gdynia jednostka
budżetowa
Gminy Miasta Gdynia
46. Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych sp. z o.o.
47. Prometriq Akademia Zarządzania SP. z o.o.
48. P‐SYSTEM sp. z o.o. spółka komandytowa
49. Quantum Lab Poland Sp. z o.o.
50. Rehabilitatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
51. Rehasport Clinic Sp. z o.o.
52. Renex Electronics Education Center
53. Sescom S.A.
54. Sevenet S.A.
55. SiGarden SA
56. SiLed Sp. z o.o.
57. Simex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
58. SIRC Sp. z o.o.
59. SmartMedia Sp. z o.o.
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
60. Solwit Spółka Akcyjna
61. Sopocka Szkoła Wyższa
62. SPORTDATA Sp. z o. o.
63. Sprint Spółka Akcyjna Olsztyn oddział w Gdańsku
64. SyriusGroup s.c. Alessandro Reina, Ewelina Reina
65. TeleMobile Sp. z o.o.
66. Uniwersytet Gdański
67. VECTOR Sp. z o.o.
68. Vemco sp. z o.o.
69. VOICE LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
70. Wiran sp. z o.o.
71. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
72. Yellow Dot sp. z o.o. spółka komandytowa
73. Young Digital Planet SA
74. Zakład Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o.
SMART PORT & CITY Zarząd Morskiego
Inteligentne procesy i Portu Gdańsk S.A.
technologie w
obszarze zespołów
portowych oraz ich
zaplecza, generatorem
wzrostu dostępności
komunikacyjnej i
informacyjnej Pomorza
1. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
2. Akademia Morska w Gdyni
3. POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Gdańsku
4. STERLOG
5. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. T.Tańskiego
6. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
7. Actia Forum Sp. z o.o.
8. Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe
9. Gdański Terminal Kontenerowy S.A.
10. KERI Konsorcjum Energooszczędnych Rozw. Innowacyjnych
11. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
12.Politechnika Gdańska (PG)
• PG Wydział Architerktury
• PG Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
• PG Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
13.Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
14. FRA_ME Martyna Adamczak
15. PasCom Sp. z o.o.
16. essenceBlue Krzysztof Cała
17. Hydromega Sp. z o.o.
18. Logintegra Sp. z o.o.
19. Uniwersytet Gdański
20. Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem (IBNB)
21. Polski Klaster Morski
22. „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o.
23. Agencja J&J – Doradztwo Gospodarcze
24. Deepwater Container Terminal Gdańsk SA
25. DDS Poland Sp. z o.o.
26. Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o.
27. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
28. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
29. BM Invest Logistic sp. z o.o.
30. PKP CARGO SA
31. Polski Rejestr Statków SA
32. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
33. Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS GDAŃSK –OLIWA
SA
34. Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni
35. PBP ENAMOR Sp. z o. o.
36. Instytut Elektrotechniki
37. Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku
38. Mondata
39. Pętla Żuławska
40. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z
o.o.
41. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. im. Lecha Wałęsy
42. Platan Sp. z o.o. Sp. k.
43. Akademia Pomorska w Słupsku
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
44. TOURTREND Sp. z o.o.
45. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
46. Stocznia Nauta
47. Activ Yachts Sp. z o.o.
48. Gdański Uniwersytet Medyczny
49. Gdańska Organizacja Turystyczna
50. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
51. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
Inteligentne
urządzenia i
technologie w
gospodarczym
wykorzystaniu
zasobów morza oraz
terenów
przybrzeżnych
Centrum Techniki
Okrętowej S.A.
1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
2. Akademia Morska w Gdyni
3. Akademia Pomorska
4. ALEXANDER Z.P. Piotr Pundzis
5. BALTEX Energia i Górnictwo Morskie S.A.S.K-A.
6. Bioseco Sp. z o.o.
7. BioVentures Institute Sp. z o.o.
8. Biovico Sp. z o.o.
9. BILFINGER MARS OFFSHORE Sp z o.o.
10. CONTROL SOLUTIONS PATRYK SMOK
11. CRIST S.A.
12. Deep Ocean Technology Sp. z o.o.
13. Deruiante Leisure Spółka z o.o.
14. Elektromontaż Gdańsk S.A.
15. ENVIA Sp. z o.o.
16. ENAMOR Sp. z o.o.
17. Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego (EIBW)
18. FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.
19. FORKOS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne
20. Gdynia Offshore Sp.z o.o.
21. Gmina Gdynia (Urząd Miasta Gdynia)
22. Grupa EGEA Sp.z o.o.
23. GSG Towers Sp. z o.o.
24. Hydromega Sp. z o.o
25. Impuls - Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe
26. Instytut Elektrotechniki o/Gdańsk
27. Instytut Maszyn Przepływowych im. Prof. R. Szewalskiego PAN
28. Instytut Morski
29. Instytut Oceanologii PAN (IOPAN)
30. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w
Olsztynie
31. Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Dźwięku Sp. z o.o.
32. LOTOS Petrobaltic S.A.
33. MEDICAL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ryszard
Mazella
34. MICROSYSTEM Sp. o.o.
35. MK AQUA Sp. z o.o.
36. NAUTA S.A.
37. ORPLAST Sp.J. Jerzy Orlikowski
38. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
39. PEWIK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
40. Politechnika Gdańska
41. Politechnika Gdańska WOiO
42. Polski Rejestr Statków S.A.
43. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
44. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
45. Pomorski Park Naukowo Technologiczny
46. Proteh Sp. z o.o.
47. Rybołówstwo Morskie Jacek Schomburg
48. SatBałtyk Konsorcjum Naukowe
49. Sprint S.A.
50. StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.
51. SULITECH Plastics Processing
52. Svanvid Sp. z o.o.
53. ŚLIWA Plastic Injection Moulding” Sp. z o.o.
Działania realizowane w ramach procesu identyfikacji inteligentnych
specjalizacji pomorskich prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego
54. TMA-Automation Sp. z o.o.
55. Uniwersytet Gdański
56. Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii
57. Uniwersytet Szczeciński
58. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A (ZMPG)
Inteligentne
Technologie
EnergetycznoPaliwowe
Energa SA
1. ENERGA SA
2. ENERGA Operator SA
3. ENERGA-Obrót SA
4. ENERGA Wytwarzanie SA
5. Grupa LOTOS S.A.
6. LOTOS Asfalt Sp. Z o.o.
7. LOTOS Oil S.A.
8. LOTOS Lab SP. Z o.o.
9. LOTOS Petrobaltic S.A.
10. Politechnika Gdańska
11. Instytut Energetyki, oddział Gdańsk
12. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w
Gdyni
13. Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta
Szewalskiego
14. Aiton Caldwell S.A.
15. APATOR S.A.
16. AZO Digital Sp. Z o.o.
17. SPRINT S.A.
18. TECHNO-SERVICE S.A.
19. TECHBASE Group Sp. Z o.o.
20. Energy Menagement System Sp. z o.o.
21. DGT Sp. Z o.o.
22. C&T ELMACH Sp. z o.o.
23. MMB-Drives Sp. z o.o.
24. VECTOR Sp. z o.o.
25. Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny

Podobne dokumenty